STADSPORTEN 6 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSPORTEN 6 / 2013 1"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2014 OMTYCKT MAGISTER TROGEN SIN SKOLA FILIALEN SAMLAR VERKSAMHER FLER PRISER TILL TROLLHÄTTAN STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 5 10 Ledaren 2 Prisad kommun 3 Filialen 4 Visa dig 5 Magister Boström 6 7 Demokratidag 8 Boken Kommer 9 9 Grön flagg 10 Fallens Dagar 11 Arkiv X 11 Ny 11 Krönikan 12 Översiktsplanen 12 Annons Rabatten 12 Det regnar utmärkelser över Trollhättans Stad Vi har nyligen fått resultatet av vår medarbetarenkät. I enkäten har vi frågat medarbetare och chefer om motivation, hur ledarskapet och hur styrningen fungerar. På frågan om arbetet känns meningsfullt svarar 93 procent att det stämmer mycket bra eller ganska bra. 80 procent svarar att de ser fram emot att gå till jobbet och 81procent att de lär nytt och utvecklas i arbetet. Vi får lägre värden på uppskattning och återkoppling. 90 procent svarar att man känner till arbetsplatsens mål men det är färre (66 procent) som anser att vi följer upp och utvärderar tillräckligt bra. När jag tar del av resultatet i medarbetarenkäten, väl medveten om att det finns variationer inom organisationen, konstaterar jag att det är ett mycket bra resultat. Det glädjer mig att vi är så många som känner meningsfullhet och trivs på arbetet. Men jag konstaterar också att vi behöver utveckla feed-back på utfört arbete samt uppföljning och utvärdering. Det stimulerar lärande och utveckling och grund för arbetsglädje och lust. Medarbetarenkätens viktigaste funktion är att den nu är ett underlag för diskussion på varje arbetsplats om arbetsmiljön och dess påverkan på verksamhetens resultat. Nu regnar det utmärkelser över Trollhättans Stad! Det är ett regn som gärna får hålla på länge och ändå är lätt att stå ut med: Årets kulturkommun, Årets studentstad, bästa e-förvaltningsarbete, bästa IT-projekt, näst bästa näringslivskontor och nu senast i raden Bästa avfalls webkommun. För ett par år sedan har vi också fått utmärkelser som bästa miljöbilskommun och bästa kommun som arbetar mot barnfattigdom. Detta är en feed-back på organisationsnivå som heter duga! Vi då menar jag alla har anledning att känna stolthet antingen för att vi är direkt delaktig i verksamheten som prisas eller för att vi tillhör och är en del av Trollhättans Stad som får utmärkelsen. Vi har anledning att vara stolta! Snart stundar semestertider. Det blir tillfälle för oss alla till ett avbrott med, förhoppningsvis, goda upplevelser, tid för återhämtning och laddning av batterierna. Jag önskar alla en riktigt skön semester! STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafi sk form: Per Carlberg TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Lundh Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Rose-Marie Ivarsson, Personal kontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. Göran Cedgård, Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, Thomas Johansson, Rabatten. OMSLAGSBILD: Magister Göran Boström med klass på Lyrfågelskolan. Läs mer på sid 6-7. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall. MANUSSTOPP för nästa nummer: 7 september 2014 Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 5/ 2014

3 NYHETER Renhållningschef Bengt Peterson visar stolt upp diplomet som bevisar att Trollhättans Stad är bäst i landet på renhållning. TROLLHÄTTAN PRISAS IGEN Priserna till Trollhättan rullar in. Senast ut Årets renhållningskommun. Väldigt roligt. Det finns väl ingen bättre utmärkelse än den här vad gäller avfallshantering, säger renhållningschef Bengt Peterson. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Nyligen utsågs Trollhättans Stad till Årets studentstad av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Och för andra gången inom loppet av ett halvår fick IT-avdelningen åter ett nationellt pris: Bästa IT-projekt. Renhållningen i Trollhättans Stad ville inte vara sämre. ARBETAR I RÄTT RIKTNING Häromdagen förkunnade branschorganisationen Avfall Sverige att Trollhättan var bäst i landet på renhållning, och tilldelades därför utmärkelsen Årets Avfall-web kommun. Det känns väldigt roligt, och är en bekräftelse på att vi arbetar i rätt riktning, säger renhållningschef Bengt Peterson. Att juryn har tagit hänsyn till många faktorer ger tyngd åt utmärkelsen. Oftast jämför man bara taxor, här är det så mycket mer. Det är en kolossal mängd nyckeltal som vi matar in, vilket berör nästan allt inom renhållningen: Allt från administration, insamling, återvinning, ja, allt som rör avfallshantering, säger Bengt. Av dessa nyckeltal valde juryn ut de tio viktigaste. Det är bland andra ekonomi, taxa och kundnöjdhet, berättar Bengt. Trollhättan har länge arbetat målmedvetet inom renhållning, och ifjol kom man faktiskt på andra plats i tävlingen. Vad är det som ni gör så bra? Ja, du. Jag har inte jobbat på någon annat ställe med avfallsverksamhet, men vi har ett bra samarbete med Uddevalla och Vänersborg. Vi kan arbeta tillsammans med information, vilket gör det enklare och billigare. Dessutom utbyter vi mycket erfarenhet med varandra, men också på det praktiska planet där vi kan låna fordon av varandra om något krånglar. Prisceremonin för Årets studentstad vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Norrköping. Lena Lindhé, Högskolan Väst, Peter Asp, Trollhättans Stad och Sofia Gustafsson, vice ordförande vid studentkåren på Högskolan Väst tar emot diplom. STADSPORTEN 5 /

4 NYHETER GOD KÄNSLA PÅ FILIALEN Trångboddhet, spridda grupper och icke ändamålsenliga lokaler är ett minne blott. På Filialen samlas verksamheterna under ett och samma tak. Vi är enormt nöjda, säger områdeschef Marie Uls. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Trygghetslarm är en av flera verksamheter som har samlats under samma tak på Filialen. Samordnare Lisbeth Svanström är nöjd: Lokalerna är fantastiskt fina, säger hon. Det blev till slut för trångt i källaren på Tallbacken, där man dessutom verkade i lokaler som inte var ändamålsenliga. I mars gick flyttlasset ett par hundra meter till Filialen, en annan del av byggnaden som totalrenoverats och anpassats för verksamheten. Här hittar vi nu Trygg Hemgång, Nattpatrullen, Trygghetslarm, Bostadsanpassning, Kostekonom, Kvällspatrullen och Bemanningsenheten. Den sistnämnda verksamheten flyttades hit från Polishuset och Nattpatrullen var tidigare spridd på tre olika platser. Det är en ganska unik verksamhet vi har fått till stånd här. Den pågår sju dagar i veckan, dygnet runt, säger områdeschef Marie Uls som också tycker att den är en viktig signal till strävan efter Den Goda Arbetsplatsen: Som arbetsgivare vill vi ju skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medarbetare. Genom att samla allting i Filialen ökar också möjligheterna till samverkan. Också Theres Karlsson, biträdande rehabchef, är positiv till förändringen. Det ger samordningsvinster att vi kan träffa varandra, och nu har vi fått lokaler som är byggda för att vara kontor. Det känner personalen, som kan säga att det här är byggt för min verksamhet, säger Theres. MYCKET NYTT GÖR GOTT Det är inte utan stolthet och glädje som Marie visar upp Filialen för Stadsporten. Förutom att man har flyttat till ungefär dubbelt så stora lokaler, är det inte bara det fräscha intrycket och all verksamhet under samma tak som får henne att må gott. Tillgång till egen tvättstuga, teknikrum för sjuksköterskor, nya omklädningsrum gör gott precis som det stora konferensrummet. Nattpatrullen har över 40 medarbetare, och har inte haft några lokaler för sina APT:er. Med ett bokningssystem kan detta också vara mötesplats för fler verksamheter, säger Marie. POSITIV PERSONAL I den stora korridoren springer vi på Lisbeth Svanström, samordnare för Trygghetslarm. Hon var med när hennes verksamhet var inhyst i en liten skrubb Men sedan det politiska målet satts att erbjuda vård i hemmet har hennes verksamhet ökat hade vi 500 trygghetslarm, nu är det över Vi är numera två samordnare, Eleonor Pettersson och jag. Fördelen är att vi kan sitta i samma rum och arbeta nu. Det underlättar väldigt mycket, säger Lisbeth och fortsätter: Lokalerna är fantastiskt fina, och det är roligt att få hit nya verksamheter, säger hon. 4 STADSPORTEN 5 / 2014

5 REPORTAGE Festival med barnens verklighet Det var stor galainvigning när Hebeteatern tog emot förskolebarn och föräldrar för avslutningen av projektet Jag vill visa dig, med en stor Film- och fotofestival. Det är fyraåringar i förskolor i Södra skolområdet i Trollhättan som under våren fått använda kameran som verktyg för att visa och dela med sig av sin verklighet. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER För projektledaren Marie-Louice Zainali var den två dagar långa festivalen och utställningen kulmen på ett hektiskt roligt och lärorikt år. Över 170 bilder ställs ut i foajen på Hebeteatern under två dagar, och 14 kortfilmer visas i biosalongen. De här dagarna är precis lika viktiga som allt annat i projektet, för det här är också ett tillfälle för spännande möten. Under de här två dagarna får barnen chansen att möta nya människor och miljöer, och självklart också uppleva sina bilder i ett nytt sammanhang, säger Marie-Louice. MAKTEN ÖVER BILDEN Projektet har fokuserat på barns lärande, deras kommunikation, medbestämmande och grundar sig också i barnens självklara rätt att få höras och synas i samhället. En viktig del i projektet har fokuserat på att ge barnen makten över bilden och skapa en medvetenhet kring bilden och kamerans möjligheter. Under projekttiden har hon samarbetat med pedagoger och fyraåringar i förskolor i Södra skolområdet. Grupper med barn och lärare har åkt på utflykter och besökt en rad spännande platser i Trollhättan, som exempelvis Innovatum och konsthallen. Ibland har Film- och fotofestivalen Jag vill visa dig lockade många intresserade till Hebeteatern. de haft specifika uppdrag, som exempelvis att försöka filma en lukt, eller fotografera en smak. Inför fotoutställningen har varje barn fått välja en bild att visa upp. En av de barn som deltagit är Theo Frendberg från förskolan Kärrviolen, som valt en bild från Science Center på Innovatum. Det var kul! Det var kul att ha en egen kamera, men lite svårt att lära sig, för jag visste ju inte hur man sätter på den, men sen är det jätteenkelt, man trycker på en silvrig knapp och då blir det ett kort, och jag har klarat alla fotouppgifter jätteenkelt, säger Theo. Projektledaren Marie-Louice Zainali. STADSPORTEN 5 /

6 REPORTAGE MAGISTERN SOM INTE LÄMNAR Lyrfågelskolan 1973 tackade göteborgaren Göran Boström ja till ett jobb som mellanstadielärare på Lyrfågelskolan. Sedan dess har han varit skolan trogen. Jag tänkte bli kvar en termin eller två... TEXT: PER CARLBERG FOTO: JOACHIM NYWALL De är inte många, men de finns: De klassiska magistrarna på mellanstadiet. Ja, jag är en av de sista entusiasterna, säger magister Boström och skrattar lätt. Ett tag hade Lyrfågelskolan fem magistrar på mellanstadiet, nu är de bara två kvar. Det är lönerna som avgör, tror jag. Det är som det är med det, man blir inte miljonär på detta, säger Göran. Men rik känner han sig ändå. Jag har alltid trivts bra med alla: Elever, föräldrar, arbetskamrater och skolledning. Hade jag inte trivts, så hade jag sökt mig annanstans. HEADHUNTAD I BORGEN Ja, Göran har ju faktiskt varit skolan trogen sedan 1973 trots att det bara var tänkt som ett tillfälligt gästspel. Jag gjorde min praktik i Trollhättan, och då lärde jag känna Jan Andersson som arbetade på Lyrfågelskolan. Sedan mötte vi KFUM Trollhättan här med mitt handbollslag, då satt Jan i sekretariatet. Efter matchen frågade han mig om jag var intresserad av ett jobb på Lyrfågelskolan, säger Göran. Eftersom Görans fru kom från Trollhättan och det inte fanns några jobb i Göteborg vid den tiden tackade han ja. KNYTER BAND 41 år senare är alltså både arbetsplats och arbetsgivare desamma. Göran har haft 14 kullar som han har lotsat genom mellanstadiet. Och relationen till samtliga elever och klasser minns han med värme. Det är jättejobbigt att lämna dem efter sexan. Någon sa till mig att det bara är jobbigt att lämna första klassen, men jag tycker att det är lika jobbigt varje gång. Samtidigt skulle jag inte vilja ha det på ett annat sätt heller. Jag vill att vi ska vara ett team de här tre åren och då saknar man det när de slutar. DET TYSTA KLASSRUMMET Göran ger ett väldigt vänligt och ödmjukt intryck. När en av hans elever plötsligt kommer in i klassrummet mitt under vårt samtal är det inget som stör honom. Jag ska bara hämta en boll, förklarar eleven. Självklart, svarar Göran med mjuk ton. Det verkar finnas ett lugn kring honom som smittar av sig på omgivningen. Han älskar att få undervisa, och gör det alltid i en lugn miljö. Härinne är det alltid lugnt. Knepet? Jag pratar tyst Jag har aldrig haft problem med ljudnivån, det har varit lugnt i alla år. Med sin mångåriga erfarenhet verkar den snart 63-årige magistern ha receptet för att lyckas med en mellanstadieklass (även om han ogärna vill prata om sig själv ). Men han säger att han alltid har arbetat aktivt med att involvera föräldrarna, och fokuserat på att 6 STADSPORTEN 5 / 2014

7 REPORTAGE I över 40 år har Göran Boström arbetat på Lyrfågelskolan. Att han inte har bytt arbetsplats beror på den goda relationen till elever, föräldrar, kolleger och skolledning. möta sina elever med respekt. Jag är lugn och försöker behandla eleverna med respekt. Jag tar mig tid att lyssna på dem, de ska känna att jag tycker om dem och respekterar dem. Jag tror också att det är jätteviktigt att man ger eleverna ansvar. Alla, nästan utan undantag, tar ansvar om de får ansvar. Göran har alltid uppskattat att arbeta med elever i mellanstadie-åldern. Det är en väldigt go ålder. Det händer väldigt mycket med barnen de här åren, och det är väldigt trevligt att få ta del av den utveckling som de gör, och se när de växer, säger Göran och minns ett exempel på det: En gång sa jag till några elever att jag var väldigt stolt över dem, eftersom de hade klarat av en uppgift på ett bra sätt. Då svarade en av eleverna: Vet du varför vi klarade det? Nej, sa jag. Då sa hon: För att du trodde att vi skulle klara det, berättar Göran. FÅR SE HUR DET BLIR Han har redan arbetat längst av alla på skolan, men frågan är hur länge till som magister Boström finns kvar i klassrummet. När jag lämnar den här klassen om två år är jag ju på vippen att bli 65, men vi får se hur det blir, avslutar han. STADSPORTEN 5 /

8 AKTUELLT VERKTYG OCH KUNSKAPER PÅ DEMOKRATIDAG Hur gör man för att påverka demokratiska processer, och hur går det egentligen till när opinioner skiftar och växer? Elever från hela Trollhättan fick både verktyg och redskap för demokratiskt arbete på den demokratidag som anordnades på Kronan. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Initiativet kommer från Utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samarbete med ungdomar från Paradisskolan. Utbildningsnämndens ordförande, Mats Wiking (S) är extra nöjd med årets program, som bland mycket annat innehåller gästföreläsare, seminarieledare och workshops med bland andra Teater Uno från Göteborg, N3 i Trollhättan, representanter från Sveriges elevråd, SVEA, och medarbetare från lokaltidningen TTELA i Trollhättan. Vårt mål är att ge eleverna verktyg att uttrycka demokrati, och att de också får klart för sig vilka rättigheter de faktiskt har, och vilka krav de kan ställa på oss vuxna, säger Mats Wiking. MED OCH UPPLEVER Ett hundratal elever från skolor i hela staden deltog, en av dem var Karim Gerges, som går i åk 8 på Skogshöjdens skola. Han deltog bland annat i en workshop där grupper fick samarbeta om att skriva egna kamsånger utifrån ett tema som de själva valt. Med hjälp av kreativa coacher från N3 växte både text och musik fram i en process där alla i gruppen var engagerade. Jag tycker att den här dagen är jätte bra, jag får själv vara med och uppleva det som händer här, och jag Att bilda opinion är en viktig del i den demokratiska processen. En av de workshops eleverna fick möjlighet att delta i handlade just om hur man lyckas framföra åsikter och driva opinion via tidningarnas insändar- och debattsidor. kommer att ta med mig mycket till min skola. Till exempel vet jag nu mycket bättre vilka rättigheter vi elever faktiskt har, säger Karim Gerges. SKRIVER INSÄNDARE I ett annat rum sitter Ahmed Ajeti som går i klass 6a i Lyrfågelskolans fotbollsklass. Ahmed har med hjälp av Kerstin Nordborg som är insändarredaktör på TTELA skrivit en insändare där han tar upp våld i samband med fotbollsmatcher, och då specifikt händelsen där en supporter avled efter att ha misshandlats på öppen gata i Helsingborg. Jag vet inte om någon bryr sig om mina åsikter, men jag tycker att man måste göra något åt det här, säger Ahmed. Man skall inte behöva dö för att man går och ser på en match. Programmet är framtaget i samarbete med eleverna, där deras önskemål tillgodosetts så långt det är möjligt. Mats Wiking menar att det är en förutsättning för att skapa engagemang. Det måste vara på elevernas villkor. Ganska ofta kan man se att demokratiprojekt och satsningar egentligen sker på de vuxnas initiativ, och på vuxnas villkor, men den här dagen är bara till för ungdomarna, det är de som ska stå i centrum här, och inte vi politiker. 8 STADSPORTEN 5 / 2014

9 REPORTAGE Böcker lika viktigt som penicillin En gång i veckan levererar stadsbiblioteket böcker till de kommuninvånare som inte längre kan komma till biblioteket. Tjänsten är uppskattad och viktig. Böcker är lika viktigt som penicillin för dem som inte mår bra, säger Lisbeth Staffansson, ansvarig för Boken Kommer-verksamheten i Trollhättans Stad. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Odile Löfqvist och Lisbeth Staffansson ser till att böcker kan lånas ut till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Det är ingen nyinstiftad verksamhet som hon ansvarar för, utan det började i Malmö redan på 50-talet. Man märkte att en del låntagare inte längre kom till biblioteken, vilket berodde på att de hade blivit gamla och sjuka men ville fortsätta att låna böcker, säger Lisbeth Staffansson och berättar att verksamheten nådde Trollhättan i början av 60-talet. INTE FÖR HEMSKA BÖCKER Här använder sig cirka 90 personer i varierande åldrar varav många är mellan år av Boken Kommer. Några få tar sig själva till biblioteket för att göra sina beställningar, andra använder telefon. Tillsammans med kollegan Odile Löfqvist försöker Lisbeth att tillgodose önskemålen, vilka kan vara svåra och kluriga. Jag har en dam som gärna vill läsa spännande böcker, men de får inte vara för hemska, säger Odile. Och jag känner en låntagare som inte vill ha svordomar i sina böcker, säger Lisbeth. Varje fredag lämnar så en transportbil biblioteket för att leverera böcker till låntagare i ett av sex distrikt som man har delat in kommunen i. Eftersom de får låna böckerna i sex veckor kan leveranserna vara omfattande, allt från deckare, romaner och reseskildringa till talböcker och ljudböcker. Vi försöker att ta reda på vad de gillar att läsa, och ibland skicka med något extra. Då brukar jag stoppa i något totalt oväntat! Det är ganska roligt. Senast var det en farbror som ville läsa om gamla sportprofiler och humor. Då skickade jag med memoarer från Torgny Segerstedt, och tänkte att det här kommer väl aldrig att gå. Men: Han ringde upp mig och sa att det var det bästa som han hade läst. Han älskade det, säger Odile och skrattar. BIBLIOTEKET TILL FÖR ALLA Verksamheten är alltså uppskattad av låntagaren och av Lisbeth och Odile. Det är en otroligt viktig verksamhet! Biblioteket är till för alla, inte bara de som är pigga och har friska ben. Jag tycker att det är lika roligt som när jag började -78. Vi märker att låntagarna får en sådan glädje av detta! Det är deras andningshål i tillvaron, säger Lisbeth. Det är jätteroligt. Det bästa med jobbet är att få fundera ut vilka böcker som kan passa en låntagare. Samtidigt är det lite stressigt att arbeta här eftersom det finns så många böcker som jag känner att jag vill läsa, men inte hinner, säger Odile. STADSPORTEN 5 /

10 AKTUELLT Dags att plocka skräp. Anna Halbert delar ut soppåsar till sina elever i klass 3 på Frälsegårdsskolan under skräpplockarveckan. Flitiga skräpplockare väntar på flagga Som 20-talet små dammsugare söker sig eleverna noggrant framåt i skogsterrängen runt Frälsegårdsskolan i jakten på skräp och annat som inte hör hemma där. De är mycket miljömedvetna, säger klassföreståndaren Anna Halbert. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Anna Halbert är en av tre miljöansvariga på Frälsegårdsskolan, och för tredje året i följd lämnar hon klassrummet för att tillsammans med sina elever i klass 3 städa i naturen i området kring skolan under Skräpplockardagarna. Förutom att göra naturen en tjänst en dag om året har man tagit ytterligare ett steg. Vi vill jobba lite mer med miljön och bli en Grön Flagg-certifierad skola, säger Anna. Varför det? För vi vill uppmärksamma eleverna på miljöarbetet. Det känns som att det har kommit lite i skymundan de senaste åren. Genom detta kommer vi ut mer naturligt med våra elever i naturen. Precis som Skräpplockardagarna är Grön Flagg ett initiativ från organisationen Håll Sverige Rent. Grön Flagg ger förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. VALDE SKOGSDAGAR Ett av kriterierna för att få hissa den gröna flaggan är inrättandet av ett grönt flaggråd på skolan. Det gjorde vi i början av höstterminen. I rådet finns en elevrepresentant från varje klass, och rådet tog fram en handlingsplan för vilken typ av förbättringsarbete man vill bedriva. Rådet valde att ha en skogsdag för hela skolan varje årstid. Vi hade en i höstas och en i vintras, och snart är det dags igen. Både skräpplockningen och Grön Flaggarbetet tycker hon påverkar elevernas miljötänkande. Det tror jag verkligen! Det märks. De är väldigt uppmärksamma. Det här gör barnen delaktiga, och vi visar dem att det finns en koppling till läroplanen. Eleverna är ganska målfokuserade, och vi pratar mycket om varför man går till skolan och vad man gör här. FLAGGNING ÅTERSTÅR För att slutligen få hissa den gröna flaggan återstår en rapport som ska skickas in till Håll Sverige Rent. Den ska bland annat innehålla elevernas reflektioner kring Grön Flaggarbetet. När den skickas in vet man inte i nuläget men både eleverna i klass 3 och deras klassföreståndare är över tygade om att flaggan kommer att vaja på Frälsegårdsskolan. 10 STADSPORTEN 5 / 2014

11 KULTUR/NÖJE Stort intresse för Seegers Fallens Dagar blir som vanligt ett evenemang med högklassiga artister. Det känns som att vi har ett väldigt starkt program. I år kan man verkligen säga att vi har en dag för alla åldrar, säger evenemangsansvarige Marcus Rudström. På festivalens första dag, den 18 juli, får den yngre generationen sitt lystmäte då Yohio intar scenen plus att det blir Svensktoppen nästa. På lördagen blir det något för den mer mogna publiken då legendaren Ulf Lundell uppträder, medan Miss Lis framträdande på söndagen förmodas få sin åldersmässiga publik någonstans mittemellan Yohio och Lundell. Med flinka fingrar och en magisk röst gjorde sig Doug Seegers känd i Jills veranda. I sommar kommer han till Fallens Dagar. SEEGERS LOCKAR MEST Många lär komma för att se dessa stora artister, men ska man lyssna på Marcus Rudström finns det en person som på förhand väckt större intresse än ovan nämnda, nämligen Doug Seegers. Av de inläggen jag gör om Fallens Dagar på Facebook är nyheten om att Seegers kommer hit den överlägset mest lästa, säger Marcus. Seegers uppträder på Hojumstunet på söndagskvällen, och får där sällskap av Edda Magnason (huvudpersonen i filmen om Monika Z). Den 55:e upplagan av stadsfestivalen fortsätter också med laxfisketävling på lördag och barnfisketävlingen på söndag. Det var så stort tryck på barnfisketävlingen ifjol att vi har utökat antalet platser från 100 till 150. Prisbordet är större i år, det är givetvis gratis att delta och man får också behålla den tilldelade utrustningen, säger Marcus. Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna månad om införandet av flextid. x arkiv Från och med 1 juni 1974 införs flextid på följande förvaltningar i kommunen: kommunkansliet, drätselkontoret (utom personal i telefonväxeln) personalkontoret, byggnadskontoret, fastighetskontoret, elverket, Byggnadsnämnden samt skolkontoret. För socialbyråns del har tillsats en utredning som skall studera de speciella problem som gäller för den sociala sidan vi övergång till flextid, och detta kanske gör att man inte hinner komma igång 1 juni. Dock kommer som en förberedelse, stämpelur att sättas upp också på socialbyrån. Flextid är de tidsperioder då den anställde själv avgör om han skall arbeta eller ej. Flextid infaller vid följande tider: , samt Systemet bygger på att den anställde fullgör ett visst antal arbetstimmar varje månad. När månaden är slut kan man kontrollera hur många arbetstimmar man gjort och jämföra detta med normaltiden. Skillnaden som då uppkommer kallas flextids saldo. Detta saldo får maximalt uppgå till timmar varje månad. HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER KARIN KARLSSON, behandlingssekr, ASF MARIA WOLFF, planerare, UTB ANNA MAGNUSSON, förskollärare, Äventyret EMMY ÖSTERGAARD boendehandledare, ASF JÖRGEN PETTERSSON, boendehandledare, ASF DAUT MALIQI, boendehandledare, ASF ANNA ANDERSSON, boendehandledare, ASF NICOLE KOLUDROVIC, boendehandledare, ASF MARTINA BERGSTRÖM, distr sköterska, OF JOAKIM BORGH utvecklingsledare, OF TOMAS JOHANSSON, bygglovsingenjör, SBF Dessa timmar transporteras till nästa månad som tillgodohavande eller skuld. Man kan således arbeta fem timmar för mycket eller fem timmar för lite en månad och ta igen det resp. ha det till godo nästa månad om man önskar. Flexibel arbetstid förutsätter att man kan mäta arbetad tid för varje anställd. Därför kommer tidur som stämplar in den exakta ankomstoch avgångstiden för varje anställd att installeras på de förvaltningar som berörs av flextids systemet. Sven-Åke Sandblom Stadsarkivet STADSPORTEN 5 /

12 Arbetet med ÖP:n i hamn EN STAD FULL AV KULTUR Jag flyttade aktivt till Trollhättan för att jag såg en framåtanda och engagemang här speciellt när det kom till kultur & musik. Jag såg hur företagsamma personer byggde upp sina kreativa verksamheter och idéer här. Det kändes redan då som om staden bubblade av kreativitet och drivna människor! Jag är i grunden frilansande sångerska men har jobbat inom fler kulturella områden genom åren. Jag har fått möjligheten att faktiskt kunna jobba och livnära mig på min passion musik & kultur invigdes N3 i Trollhättan och det är enligt mig en av Trollhättans stora stoltheter ett ställe jag drömde om som barn. Lite efter att N3 öppnades så grundade jag FOCUS LA FEMME som främjar kvinnliga aktörer i musikbranschen. Ett projekt som jag jobbar aktivt med för att kunna bidra till att skapa en mer jämställd bild av musikbranschen och ge fler tjejer möjligheten att synas, höras och märkas ännu mer. Idag har jag även jobb på N3 som kreativ coach, ett arbete som är fantastiskt inspirerande och roligt ett drömjobb, där jag bland annat coachar, vägleder och inspirerar ungdomar i Trollhättan att genomföra egna projekt, drömmar och kreativa idéer vad det än må vara. Jag hoppas att alla unga och vuxna förstår vilka möjligheter som finns i Trollhättan, speciellt när det kommer till kultur och musik! Det är bara du själv som sätter begränsningar i ditt egna liv, det går att jobba med roliga saker och göra kul grejer om man vill och om man kämpar! Jag vill Tacka Trollhättan för att vi satsar på kultur och musik snälla låt oss fortsätta med det! Rebecka Haak Kreativ coach, N3 I tre år har arbetet med översiktsplanen pågått nu är den här. Det känns väldigt roligt att den är klar. Det har varit en bra process, säger Emma Josefson, planarkitekt i Trollhättans Stad. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Beslutet att ta fram en ny översiktplan togs 2010, och när Emma Josefson anställdes 2011 kickade arbetet i gång på allvar. Tre år senare är den alltså i hamn. Är du nöjd? Ja, den är inte perfekt, men bra, säger Emma och skrattar lite lätt innan hon fortsätter: Trollhättans Stad har bestämt sig för hur man vill utveckla den fysiska miljön i framtiden. Så nu går vi in i ett spännande skede, där man kan börja arbeta på allvar med genomförandet eftersom översiktsplanen är antagen. Vad kan man sätta för rubrik på den? Förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse. Inget område i Trollhättan är färdigt, utan allt kan utvecklas och uppdateras, förklarar hon. Vision säger att vi ska vara invånare Detta har naturligtvis spelat in i Emmas arbete med översiktsplanen. Ja, vi kommer att få plats med ytter ligare människor förutsättningar för det finns angivna i ÖP:n. Den pekar på viktiga attraktionsfaktorer Översiktsplanen i hamn. Planarkitekt Emma Josefson är nöjd med ÖP:n, och tycker att man nu går in i ett spännande skede. som vi måste förhålla oss till för att locka hit människor eller att få dem att stanna. Har du exempel på dessa faktorer? Att man kommer närmare älven, och möjliggör för boende där för vi vet att folk vill vara nära älven. En annan attraktionsfaktor är att stärka centrum, och värna den småskaliga servicen. Översiktsplanen sträcker sig fram till 2030, men enligt Emma är det rimligt att man gör en ny översyn om cirka tio år. Fotnot: Om du är nyfiken på den nya översiktsplanen kan du läsa mer om den och tio principer för byggnation och stadsutveckling på Följ med till Astrid Lindgrens Värld! Lördagen den 6 september åker vi på en resa till Astrid Lindgrens Värld! I denna fantastiska familjepark där sagorna blir verklighet är utbudet stort för både stora och små. Här kan ni träffa bl a bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump. Varje resenär, stor som liten, har eget säte med bälte i bussen men behövs bilbarnstol så får man ta med sig egen. Försäljning av biljett sker i stadshusets foajé den 9 juni, kl 17:30. Pris: 350:-/vuxen och 300:-/barn. Mot uppvisande av giltigt medlemskort i Rabatten kan du köpa två vuxenbiljetter. I priset ingår buss och entré till Astrid Lindgrens Värld. Samling klockan 06:30 vid stadshuset med rast både på dit- och hemresan. Beräknad hemkomst cirka kl 21:00. Begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller. Bokningen är bindande.

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Barnen som går på Bäret (1-3år) bor på en vacker ö, Tranholmen. Runt omkring finns otrolig vacker natur.

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Förtroendevalda 2015 Visions STYRELSE 2015 Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist 49 78 50 1:e Vice ordförande Andreas Gleisner 49 79 16 2:e Vice ordförande Therese Lennartsson 49 66

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kents hovfotograf. galleri jonas linell

Kents hovfotograf. galleri jonas linell galleri jonas linell Kents hovfotograf Jonas Linell är en av få svenska fotografer som lever på att fotografera musik. Joakim Thåström, Ulf Lundell, Jocke Berg från Kent och Lars Winnerbäck är några av

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Lokal Arbetsplan uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Blentarps förskoleenhet 2015-02-18 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Lillebo förskola

Rapport. Grön Flagg. Lillebo förskola Rapport Grön Flagg Lillebo förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-07 11:53:38: Ni har tydliga mål och bra aktiviteter till dessa. Bilderna speglar aktiviteterna på ett tydligt sätt. Bra! Vilket

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer