STADSPORTEN 6 /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSPORTEN 6 / 2013 1"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2014 OMTYCKT MAGISTER TROGEN SIN SKOLA FILIALEN SAMLAR VERKSAMHER FLER PRISER TILL TROLLHÄTTAN STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 5 10 Ledaren 2 Prisad kommun 3 Filialen 4 Visa dig 5 Magister Boström 6 7 Demokratidag 8 Boken Kommer 9 9 Grön flagg 10 Fallens Dagar 11 Arkiv X 11 Ny 11 Krönikan 12 Översiktsplanen 12 Annons Rabatten 12 Det regnar utmärkelser över Trollhättans Stad Vi har nyligen fått resultatet av vår medarbetarenkät. I enkäten har vi frågat medarbetare och chefer om motivation, hur ledarskapet och hur styrningen fungerar. På frågan om arbetet känns meningsfullt svarar 93 procent att det stämmer mycket bra eller ganska bra. 80 procent svarar att de ser fram emot att gå till jobbet och 81procent att de lär nytt och utvecklas i arbetet. Vi får lägre värden på uppskattning och återkoppling. 90 procent svarar att man känner till arbetsplatsens mål men det är färre (66 procent) som anser att vi följer upp och utvärderar tillräckligt bra. När jag tar del av resultatet i medarbetarenkäten, väl medveten om att det finns variationer inom organisationen, konstaterar jag att det är ett mycket bra resultat. Det glädjer mig att vi är så många som känner meningsfullhet och trivs på arbetet. Men jag konstaterar också att vi behöver utveckla feed-back på utfört arbete samt uppföljning och utvärdering. Det stimulerar lärande och utveckling och grund för arbetsglädje och lust. Medarbetarenkätens viktigaste funktion är att den nu är ett underlag för diskussion på varje arbetsplats om arbetsmiljön och dess påverkan på verksamhetens resultat. Nu regnar det utmärkelser över Trollhättans Stad! Det är ett regn som gärna får hålla på länge och ändå är lätt att stå ut med: Årets kulturkommun, Årets studentstad, bästa e-förvaltningsarbete, bästa IT-projekt, näst bästa näringslivskontor och nu senast i raden Bästa avfalls webkommun. För ett par år sedan har vi också fått utmärkelser som bästa miljöbilskommun och bästa kommun som arbetar mot barnfattigdom. Detta är en feed-back på organisationsnivå som heter duga! Vi då menar jag alla har anledning att känna stolthet antingen för att vi är direkt delaktig i verksamheten som prisas eller för att vi tillhör och är en del av Trollhättans Stad som får utmärkelsen. Vi har anledning att vara stolta! Snart stundar semestertider. Det blir tillfälle för oss alla till ett avbrott med, förhoppningsvis, goda upplevelser, tid för återhämtning och laddning av batterierna. Jag önskar alla en riktigt skön semester! STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafi sk form: Per Carlberg TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Lundh Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Rose-Marie Ivarsson, Personal kontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. Göran Cedgård, Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, Thomas Johansson, Rabatten. OMSLAGSBILD: Magister Göran Boström med klass på Lyrfågelskolan. Läs mer på sid 6-7. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall. MANUSSTOPP för nästa nummer: 7 september 2014 Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 5/ 2014

3 NYHETER Renhållningschef Bengt Peterson visar stolt upp diplomet som bevisar att Trollhättans Stad är bäst i landet på renhållning. TROLLHÄTTAN PRISAS IGEN Priserna till Trollhättan rullar in. Senast ut Årets renhållningskommun. Väldigt roligt. Det finns väl ingen bättre utmärkelse än den här vad gäller avfallshantering, säger renhållningschef Bengt Peterson. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Nyligen utsågs Trollhättans Stad till Årets studentstad av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Och för andra gången inom loppet av ett halvår fick IT-avdelningen åter ett nationellt pris: Bästa IT-projekt. Renhållningen i Trollhättans Stad ville inte vara sämre. ARBETAR I RÄTT RIKTNING Häromdagen förkunnade branschorganisationen Avfall Sverige att Trollhättan var bäst i landet på renhållning, och tilldelades därför utmärkelsen Årets Avfall-web kommun. Det känns väldigt roligt, och är en bekräftelse på att vi arbetar i rätt riktning, säger renhållningschef Bengt Peterson. Att juryn har tagit hänsyn till många faktorer ger tyngd åt utmärkelsen. Oftast jämför man bara taxor, här är det så mycket mer. Det är en kolossal mängd nyckeltal som vi matar in, vilket berör nästan allt inom renhållningen: Allt från administration, insamling, återvinning, ja, allt som rör avfallshantering, säger Bengt. Av dessa nyckeltal valde juryn ut de tio viktigaste. Det är bland andra ekonomi, taxa och kundnöjdhet, berättar Bengt. Trollhättan har länge arbetat målmedvetet inom renhållning, och ifjol kom man faktiskt på andra plats i tävlingen. Vad är det som ni gör så bra? Ja, du. Jag har inte jobbat på någon annat ställe med avfallsverksamhet, men vi har ett bra samarbete med Uddevalla och Vänersborg. Vi kan arbeta tillsammans med information, vilket gör det enklare och billigare. Dessutom utbyter vi mycket erfarenhet med varandra, men också på det praktiska planet där vi kan låna fordon av varandra om något krånglar. Prisceremonin för Årets studentstad vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Norrköping. Lena Lindhé, Högskolan Väst, Peter Asp, Trollhättans Stad och Sofia Gustafsson, vice ordförande vid studentkåren på Högskolan Väst tar emot diplom. STADSPORTEN 5 /

4 NYHETER GOD KÄNSLA PÅ FILIALEN Trångboddhet, spridda grupper och icke ändamålsenliga lokaler är ett minne blott. På Filialen samlas verksamheterna under ett och samma tak. Vi är enormt nöjda, säger områdeschef Marie Uls. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Trygghetslarm är en av flera verksamheter som har samlats under samma tak på Filialen. Samordnare Lisbeth Svanström är nöjd: Lokalerna är fantastiskt fina, säger hon. Det blev till slut för trångt i källaren på Tallbacken, där man dessutom verkade i lokaler som inte var ändamålsenliga. I mars gick flyttlasset ett par hundra meter till Filialen, en annan del av byggnaden som totalrenoverats och anpassats för verksamheten. Här hittar vi nu Trygg Hemgång, Nattpatrullen, Trygghetslarm, Bostadsanpassning, Kostekonom, Kvällspatrullen och Bemanningsenheten. Den sistnämnda verksamheten flyttades hit från Polishuset och Nattpatrullen var tidigare spridd på tre olika platser. Det är en ganska unik verksamhet vi har fått till stånd här. Den pågår sju dagar i veckan, dygnet runt, säger områdeschef Marie Uls som också tycker att den är en viktig signal till strävan efter Den Goda Arbetsplatsen: Som arbetsgivare vill vi ju skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medarbetare. Genom att samla allting i Filialen ökar också möjligheterna till samverkan. Också Theres Karlsson, biträdande rehabchef, är positiv till förändringen. Det ger samordningsvinster att vi kan träffa varandra, och nu har vi fått lokaler som är byggda för att vara kontor. Det känner personalen, som kan säga att det här är byggt för min verksamhet, säger Theres. MYCKET NYTT GÖR GOTT Det är inte utan stolthet och glädje som Marie visar upp Filialen för Stadsporten. Förutom att man har flyttat till ungefär dubbelt så stora lokaler, är det inte bara det fräscha intrycket och all verksamhet under samma tak som får henne att må gott. Tillgång till egen tvättstuga, teknikrum för sjuksköterskor, nya omklädningsrum gör gott precis som det stora konferensrummet. Nattpatrullen har över 40 medarbetare, och har inte haft några lokaler för sina APT:er. Med ett bokningssystem kan detta också vara mötesplats för fler verksamheter, säger Marie. POSITIV PERSONAL I den stora korridoren springer vi på Lisbeth Svanström, samordnare för Trygghetslarm. Hon var med när hennes verksamhet var inhyst i en liten skrubb Men sedan det politiska målet satts att erbjuda vård i hemmet har hennes verksamhet ökat hade vi 500 trygghetslarm, nu är det över Vi är numera två samordnare, Eleonor Pettersson och jag. Fördelen är att vi kan sitta i samma rum och arbeta nu. Det underlättar väldigt mycket, säger Lisbeth och fortsätter: Lokalerna är fantastiskt fina, och det är roligt att få hit nya verksamheter, säger hon. 4 STADSPORTEN 5 / 2014

5 REPORTAGE Festival med barnens verklighet Det var stor galainvigning när Hebeteatern tog emot förskolebarn och föräldrar för avslutningen av projektet Jag vill visa dig, med en stor Film- och fotofestival. Det är fyraåringar i förskolor i Södra skolområdet i Trollhättan som under våren fått använda kameran som verktyg för att visa och dela med sig av sin verklighet. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER För projektledaren Marie-Louice Zainali var den två dagar långa festivalen och utställningen kulmen på ett hektiskt roligt och lärorikt år. Över 170 bilder ställs ut i foajen på Hebeteatern under två dagar, och 14 kortfilmer visas i biosalongen. De här dagarna är precis lika viktiga som allt annat i projektet, för det här är också ett tillfälle för spännande möten. Under de här två dagarna får barnen chansen att möta nya människor och miljöer, och självklart också uppleva sina bilder i ett nytt sammanhang, säger Marie-Louice. MAKTEN ÖVER BILDEN Projektet har fokuserat på barns lärande, deras kommunikation, medbestämmande och grundar sig också i barnens självklara rätt att få höras och synas i samhället. En viktig del i projektet har fokuserat på att ge barnen makten över bilden och skapa en medvetenhet kring bilden och kamerans möjligheter. Under projekttiden har hon samarbetat med pedagoger och fyraåringar i förskolor i Södra skolområdet. Grupper med barn och lärare har åkt på utflykter och besökt en rad spännande platser i Trollhättan, som exempelvis Innovatum och konsthallen. Ibland har Film- och fotofestivalen Jag vill visa dig lockade många intresserade till Hebeteatern. de haft specifika uppdrag, som exempelvis att försöka filma en lukt, eller fotografera en smak. Inför fotoutställningen har varje barn fått välja en bild att visa upp. En av de barn som deltagit är Theo Frendberg från förskolan Kärrviolen, som valt en bild från Science Center på Innovatum. Det var kul! Det var kul att ha en egen kamera, men lite svårt att lära sig, för jag visste ju inte hur man sätter på den, men sen är det jätteenkelt, man trycker på en silvrig knapp och då blir det ett kort, och jag har klarat alla fotouppgifter jätteenkelt, säger Theo. Projektledaren Marie-Louice Zainali. STADSPORTEN 5 /

6 REPORTAGE MAGISTERN SOM INTE LÄMNAR Lyrfågelskolan 1973 tackade göteborgaren Göran Boström ja till ett jobb som mellanstadielärare på Lyrfågelskolan. Sedan dess har han varit skolan trogen. Jag tänkte bli kvar en termin eller två... TEXT: PER CARLBERG FOTO: JOACHIM NYWALL De är inte många, men de finns: De klassiska magistrarna på mellanstadiet. Ja, jag är en av de sista entusiasterna, säger magister Boström och skrattar lätt. Ett tag hade Lyrfågelskolan fem magistrar på mellanstadiet, nu är de bara två kvar. Det är lönerna som avgör, tror jag. Det är som det är med det, man blir inte miljonär på detta, säger Göran. Men rik känner han sig ändå. Jag har alltid trivts bra med alla: Elever, föräldrar, arbetskamrater och skolledning. Hade jag inte trivts, så hade jag sökt mig annanstans. HEADHUNTAD I BORGEN Ja, Göran har ju faktiskt varit skolan trogen sedan 1973 trots att det bara var tänkt som ett tillfälligt gästspel. Jag gjorde min praktik i Trollhättan, och då lärde jag känna Jan Andersson som arbetade på Lyrfågelskolan. Sedan mötte vi KFUM Trollhättan här med mitt handbollslag, då satt Jan i sekretariatet. Efter matchen frågade han mig om jag var intresserad av ett jobb på Lyrfågelskolan, säger Göran. Eftersom Görans fru kom från Trollhättan och det inte fanns några jobb i Göteborg vid den tiden tackade han ja. KNYTER BAND 41 år senare är alltså både arbetsplats och arbetsgivare desamma. Göran har haft 14 kullar som han har lotsat genom mellanstadiet. Och relationen till samtliga elever och klasser minns han med värme. Det är jättejobbigt att lämna dem efter sexan. Någon sa till mig att det bara är jobbigt att lämna första klassen, men jag tycker att det är lika jobbigt varje gång. Samtidigt skulle jag inte vilja ha det på ett annat sätt heller. Jag vill att vi ska vara ett team de här tre åren och då saknar man det när de slutar. DET TYSTA KLASSRUMMET Göran ger ett väldigt vänligt och ödmjukt intryck. När en av hans elever plötsligt kommer in i klassrummet mitt under vårt samtal är det inget som stör honom. Jag ska bara hämta en boll, förklarar eleven. Självklart, svarar Göran med mjuk ton. Det verkar finnas ett lugn kring honom som smittar av sig på omgivningen. Han älskar att få undervisa, och gör det alltid i en lugn miljö. Härinne är det alltid lugnt. Knepet? Jag pratar tyst Jag har aldrig haft problem med ljudnivån, det har varit lugnt i alla år. Med sin mångåriga erfarenhet verkar den snart 63-årige magistern ha receptet för att lyckas med en mellanstadieklass (även om han ogärna vill prata om sig själv ). Men han säger att han alltid har arbetat aktivt med att involvera föräldrarna, och fokuserat på att 6 STADSPORTEN 5 / 2014

7 REPORTAGE I över 40 år har Göran Boström arbetat på Lyrfågelskolan. Att han inte har bytt arbetsplats beror på den goda relationen till elever, föräldrar, kolleger och skolledning. möta sina elever med respekt. Jag är lugn och försöker behandla eleverna med respekt. Jag tar mig tid att lyssna på dem, de ska känna att jag tycker om dem och respekterar dem. Jag tror också att det är jätteviktigt att man ger eleverna ansvar. Alla, nästan utan undantag, tar ansvar om de får ansvar. Göran har alltid uppskattat att arbeta med elever i mellanstadie-åldern. Det är en väldigt go ålder. Det händer väldigt mycket med barnen de här åren, och det är väldigt trevligt att få ta del av den utveckling som de gör, och se när de växer, säger Göran och minns ett exempel på det: En gång sa jag till några elever att jag var väldigt stolt över dem, eftersom de hade klarat av en uppgift på ett bra sätt. Då svarade en av eleverna: Vet du varför vi klarade det? Nej, sa jag. Då sa hon: För att du trodde att vi skulle klara det, berättar Göran. FÅR SE HUR DET BLIR Han har redan arbetat längst av alla på skolan, men frågan är hur länge till som magister Boström finns kvar i klassrummet. När jag lämnar den här klassen om två år är jag ju på vippen att bli 65, men vi får se hur det blir, avslutar han. STADSPORTEN 5 /

8 AKTUELLT VERKTYG OCH KUNSKAPER PÅ DEMOKRATIDAG Hur gör man för att påverka demokratiska processer, och hur går det egentligen till när opinioner skiftar och växer? Elever från hela Trollhättan fick både verktyg och redskap för demokratiskt arbete på den demokratidag som anordnades på Kronan. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Initiativet kommer från Utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samarbete med ungdomar från Paradisskolan. Utbildningsnämndens ordförande, Mats Wiking (S) är extra nöjd med årets program, som bland mycket annat innehåller gästföreläsare, seminarieledare och workshops med bland andra Teater Uno från Göteborg, N3 i Trollhättan, representanter från Sveriges elevråd, SVEA, och medarbetare från lokaltidningen TTELA i Trollhättan. Vårt mål är att ge eleverna verktyg att uttrycka demokrati, och att de också får klart för sig vilka rättigheter de faktiskt har, och vilka krav de kan ställa på oss vuxna, säger Mats Wiking. MED OCH UPPLEVER Ett hundratal elever från skolor i hela staden deltog, en av dem var Karim Gerges, som går i åk 8 på Skogshöjdens skola. Han deltog bland annat i en workshop där grupper fick samarbeta om att skriva egna kamsånger utifrån ett tema som de själva valt. Med hjälp av kreativa coacher från N3 växte både text och musik fram i en process där alla i gruppen var engagerade. Jag tycker att den här dagen är jätte bra, jag får själv vara med och uppleva det som händer här, och jag Att bilda opinion är en viktig del i den demokratiska processen. En av de workshops eleverna fick möjlighet att delta i handlade just om hur man lyckas framföra åsikter och driva opinion via tidningarnas insändar- och debattsidor. kommer att ta med mig mycket till min skola. Till exempel vet jag nu mycket bättre vilka rättigheter vi elever faktiskt har, säger Karim Gerges. SKRIVER INSÄNDARE I ett annat rum sitter Ahmed Ajeti som går i klass 6a i Lyrfågelskolans fotbollsklass. Ahmed har med hjälp av Kerstin Nordborg som är insändarredaktör på TTELA skrivit en insändare där han tar upp våld i samband med fotbollsmatcher, och då specifikt händelsen där en supporter avled efter att ha misshandlats på öppen gata i Helsingborg. Jag vet inte om någon bryr sig om mina åsikter, men jag tycker att man måste göra något åt det här, säger Ahmed. Man skall inte behöva dö för att man går och ser på en match. Programmet är framtaget i samarbete med eleverna, där deras önskemål tillgodosetts så långt det är möjligt. Mats Wiking menar att det är en förutsättning för att skapa engagemang. Det måste vara på elevernas villkor. Ganska ofta kan man se att demokratiprojekt och satsningar egentligen sker på de vuxnas initiativ, och på vuxnas villkor, men den här dagen är bara till för ungdomarna, det är de som ska stå i centrum här, och inte vi politiker. 8 STADSPORTEN 5 / 2014

9 REPORTAGE Böcker lika viktigt som penicillin En gång i veckan levererar stadsbiblioteket böcker till de kommuninvånare som inte längre kan komma till biblioteket. Tjänsten är uppskattad och viktig. Böcker är lika viktigt som penicillin för dem som inte mår bra, säger Lisbeth Staffansson, ansvarig för Boken Kommer-verksamheten i Trollhättans Stad. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Odile Löfqvist och Lisbeth Staffansson ser till att böcker kan lånas ut till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Det är ingen nyinstiftad verksamhet som hon ansvarar för, utan det började i Malmö redan på 50-talet. Man märkte att en del låntagare inte längre kom till biblioteken, vilket berodde på att de hade blivit gamla och sjuka men ville fortsätta att låna böcker, säger Lisbeth Staffansson och berättar att verksamheten nådde Trollhättan i början av 60-talet. INTE FÖR HEMSKA BÖCKER Här använder sig cirka 90 personer i varierande åldrar varav många är mellan år av Boken Kommer. Några få tar sig själva till biblioteket för att göra sina beställningar, andra använder telefon. Tillsammans med kollegan Odile Löfqvist försöker Lisbeth att tillgodose önskemålen, vilka kan vara svåra och kluriga. Jag har en dam som gärna vill läsa spännande böcker, men de får inte vara för hemska, säger Odile. Och jag känner en låntagare som inte vill ha svordomar i sina böcker, säger Lisbeth. Varje fredag lämnar så en transportbil biblioteket för att leverera böcker till låntagare i ett av sex distrikt som man har delat in kommunen i. Eftersom de får låna böckerna i sex veckor kan leveranserna vara omfattande, allt från deckare, romaner och reseskildringa till talböcker och ljudböcker. Vi försöker att ta reda på vad de gillar att läsa, och ibland skicka med något extra. Då brukar jag stoppa i något totalt oväntat! Det är ganska roligt. Senast var det en farbror som ville läsa om gamla sportprofiler och humor. Då skickade jag med memoarer från Torgny Segerstedt, och tänkte att det här kommer väl aldrig att gå. Men: Han ringde upp mig och sa att det var det bästa som han hade läst. Han älskade det, säger Odile och skrattar. BIBLIOTEKET TILL FÖR ALLA Verksamheten är alltså uppskattad av låntagaren och av Lisbeth och Odile. Det är en otroligt viktig verksamhet! Biblioteket är till för alla, inte bara de som är pigga och har friska ben. Jag tycker att det är lika roligt som när jag började -78. Vi märker att låntagarna får en sådan glädje av detta! Det är deras andningshål i tillvaron, säger Lisbeth. Det är jätteroligt. Det bästa med jobbet är att få fundera ut vilka böcker som kan passa en låntagare. Samtidigt är det lite stressigt att arbeta här eftersom det finns så många böcker som jag känner att jag vill läsa, men inte hinner, säger Odile. STADSPORTEN 5 /

10 AKTUELLT Dags att plocka skräp. Anna Halbert delar ut soppåsar till sina elever i klass 3 på Frälsegårdsskolan under skräpplockarveckan. Flitiga skräpplockare väntar på flagga Som 20-talet små dammsugare söker sig eleverna noggrant framåt i skogsterrängen runt Frälsegårdsskolan i jakten på skräp och annat som inte hör hemma där. De är mycket miljömedvetna, säger klassföreståndaren Anna Halbert. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Anna Halbert är en av tre miljöansvariga på Frälsegårdsskolan, och för tredje året i följd lämnar hon klassrummet för att tillsammans med sina elever i klass 3 städa i naturen i området kring skolan under Skräpplockardagarna. Förutom att göra naturen en tjänst en dag om året har man tagit ytterligare ett steg. Vi vill jobba lite mer med miljön och bli en Grön Flagg-certifierad skola, säger Anna. Varför det? För vi vill uppmärksamma eleverna på miljöarbetet. Det känns som att det har kommit lite i skymundan de senaste åren. Genom detta kommer vi ut mer naturligt med våra elever i naturen. Precis som Skräpplockardagarna är Grön Flagg ett initiativ från organisationen Håll Sverige Rent. Grön Flagg ger förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. VALDE SKOGSDAGAR Ett av kriterierna för att få hissa den gröna flaggan är inrättandet av ett grönt flaggråd på skolan. Det gjorde vi i början av höstterminen. I rådet finns en elevrepresentant från varje klass, och rådet tog fram en handlingsplan för vilken typ av förbättringsarbete man vill bedriva. Rådet valde att ha en skogsdag för hela skolan varje årstid. Vi hade en i höstas och en i vintras, och snart är det dags igen. Både skräpplockningen och Grön Flaggarbetet tycker hon påverkar elevernas miljötänkande. Det tror jag verkligen! Det märks. De är väldigt uppmärksamma. Det här gör barnen delaktiga, och vi visar dem att det finns en koppling till läroplanen. Eleverna är ganska målfokuserade, och vi pratar mycket om varför man går till skolan och vad man gör här. FLAGGNING ÅTERSTÅR För att slutligen få hissa den gröna flaggan återstår en rapport som ska skickas in till Håll Sverige Rent. Den ska bland annat innehålla elevernas reflektioner kring Grön Flaggarbetet. När den skickas in vet man inte i nuläget men både eleverna i klass 3 och deras klassföreståndare är över tygade om att flaggan kommer att vaja på Frälsegårdsskolan. 10 STADSPORTEN 5 / 2014

11 KULTUR/NÖJE Stort intresse för Seegers Fallens Dagar blir som vanligt ett evenemang med högklassiga artister. Det känns som att vi har ett väldigt starkt program. I år kan man verkligen säga att vi har en dag för alla åldrar, säger evenemangsansvarige Marcus Rudström. På festivalens första dag, den 18 juli, får den yngre generationen sitt lystmäte då Yohio intar scenen plus att det blir Svensktoppen nästa. På lördagen blir det något för den mer mogna publiken då legendaren Ulf Lundell uppträder, medan Miss Lis framträdande på söndagen förmodas få sin åldersmässiga publik någonstans mittemellan Yohio och Lundell. Med flinka fingrar och en magisk röst gjorde sig Doug Seegers känd i Jills veranda. I sommar kommer han till Fallens Dagar. SEEGERS LOCKAR MEST Många lär komma för att se dessa stora artister, men ska man lyssna på Marcus Rudström finns det en person som på förhand väckt större intresse än ovan nämnda, nämligen Doug Seegers. Av de inläggen jag gör om Fallens Dagar på Facebook är nyheten om att Seegers kommer hit den överlägset mest lästa, säger Marcus. Seegers uppträder på Hojumstunet på söndagskvällen, och får där sällskap av Edda Magnason (huvudpersonen i filmen om Monika Z). Den 55:e upplagan av stadsfestivalen fortsätter också med laxfisketävling på lördag och barnfisketävlingen på söndag. Det var så stort tryck på barnfisketävlingen ifjol att vi har utökat antalet platser från 100 till 150. Prisbordet är större i år, det är givetvis gratis att delta och man får också behålla den tilldelade utrustningen, säger Marcus. Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna månad om införandet av flextid. x arkiv Från och med 1 juni 1974 införs flextid på följande förvaltningar i kommunen: kommunkansliet, drätselkontoret (utom personal i telefonväxeln) personalkontoret, byggnadskontoret, fastighetskontoret, elverket, Byggnadsnämnden samt skolkontoret. För socialbyråns del har tillsats en utredning som skall studera de speciella problem som gäller för den sociala sidan vi övergång till flextid, och detta kanske gör att man inte hinner komma igång 1 juni. Dock kommer som en förberedelse, stämpelur att sättas upp också på socialbyrån. Flextid är de tidsperioder då den anställde själv avgör om han skall arbeta eller ej. Flextid infaller vid följande tider: , samt Systemet bygger på att den anställde fullgör ett visst antal arbetstimmar varje månad. När månaden är slut kan man kontrollera hur många arbetstimmar man gjort och jämföra detta med normaltiden. Skillnaden som då uppkommer kallas flextids saldo. Detta saldo får maximalt uppgå till timmar varje månad. HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER KARIN KARLSSON, behandlingssekr, ASF MARIA WOLFF, planerare, UTB ANNA MAGNUSSON, förskollärare, Äventyret EMMY ÖSTERGAARD boendehandledare, ASF JÖRGEN PETTERSSON, boendehandledare, ASF DAUT MALIQI, boendehandledare, ASF ANNA ANDERSSON, boendehandledare, ASF NICOLE KOLUDROVIC, boendehandledare, ASF MARTINA BERGSTRÖM, distr sköterska, OF JOAKIM BORGH utvecklingsledare, OF TOMAS JOHANSSON, bygglovsingenjör, SBF Dessa timmar transporteras till nästa månad som tillgodohavande eller skuld. Man kan således arbeta fem timmar för mycket eller fem timmar för lite en månad och ta igen det resp. ha det till godo nästa månad om man önskar. Flexibel arbetstid förutsätter att man kan mäta arbetad tid för varje anställd. Därför kommer tidur som stämplar in den exakta ankomstoch avgångstiden för varje anställd att installeras på de förvaltningar som berörs av flextids systemet. Sven-Åke Sandblom Stadsarkivet STADSPORTEN 5 /

12 Arbetet med ÖP:n i hamn EN STAD FULL AV KULTUR Jag flyttade aktivt till Trollhättan för att jag såg en framåtanda och engagemang här speciellt när det kom till kultur & musik. Jag såg hur företagsamma personer byggde upp sina kreativa verksamheter och idéer här. Det kändes redan då som om staden bubblade av kreativitet och drivna människor! Jag är i grunden frilansande sångerska men har jobbat inom fler kulturella områden genom åren. Jag har fått möjligheten att faktiskt kunna jobba och livnära mig på min passion musik & kultur invigdes N3 i Trollhättan och det är enligt mig en av Trollhättans stora stoltheter ett ställe jag drömde om som barn. Lite efter att N3 öppnades så grundade jag FOCUS LA FEMME som främjar kvinnliga aktörer i musikbranschen. Ett projekt som jag jobbar aktivt med för att kunna bidra till att skapa en mer jämställd bild av musikbranschen och ge fler tjejer möjligheten att synas, höras och märkas ännu mer. Idag har jag även jobb på N3 som kreativ coach, ett arbete som är fantastiskt inspirerande och roligt ett drömjobb, där jag bland annat coachar, vägleder och inspirerar ungdomar i Trollhättan att genomföra egna projekt, drömmar och kreativa idéer vad det än må vara. Jag hoppas att alla unga och vuxna förstår vilka möjligheter som finns i Trollhättan, speciellt när det kommer till kultur och musik! Det är bara du själv som sätter begränsningar i ditt egna liv, det går att jobba med roliga saker och göra kul grejer om man vill och om man kämpar! Jag vill Tacka Trollhättan för att vi satsar på kultur och musik snälla låt oss fortsätta med det! Rebecka Haak Kreativ coach, N3 I tre år har arbetet med översiktsplanen pågått nu är den här. Det känns väldigt roligt att den är klar. Det har varit en bra process, säger Emma Josefson, planarkitekt i Trollhättans Stad. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Beslutet att ta fram en ny översiktplan togs 2010, och när Emma Josefson anställdes 2011 kickade arbetet i gång på allvar. Tre år senare är den alltså i hamn. Är du nöjd? Ja, den är inte perfekt, men bra, säger Emma och skrattar lite lätt innan hon fortsätter: Trollhättans Stad har bestämt sig för hur man vill utveckla den fysiska miljön i framtiden. Så nu går vi in i ett spännande skede, där man kan börja arbeta på allvar med genomförandet eftersom översiktsplanen är antagen. Vad kan man sätta för rubrik på den? Förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse. Inget område i Trollhättan är färdigt, utan allt kan utvecklas och uppdateras, förklarar hon. Vision säger att vi ska vara invånare Detta har naturligtvis spelat in i Emmas arbete med översiktsplanen. Ja, vi kommer att få plats med ytter ligare människor förutsättningar för det finns angivna i ÖP:n. Den pekar på viktiga attraktionsfaktorer Översiktsplanen i hamn. Planarkitekt Emma Josefson är nöjd med ÖP:n, och tycker att man nu går in i ett spännande skede. som vi måste förhålla oss till för att locka hit människor eller att få dem att stanna. Har du exempel på dessa faktorer? Att man kommer närmare älven, och möjliggör för boende där för vi vet att folk vill vara nära älven. En annan attraktionsfaktor är att stärka centrum, och värna den småskaliga servicen. Översiktsplanen sträcker sig fram till 2030, men enligt Emma är det rimligt att man gör en ny översyn om cirka tio år. Fotnot: Om du är nyfiken på den nya översiktsplanen kan du läsa mer om den och tio principer för byggnation och stadsutveckling på Följ med till Astrid Lindgrens Värld! Lördagen den 6 september åker vi på en resa till Astrid Lindgrens Värld! I denna fantastiska familjepark där sagorna blir verklighet är utbudet stort för både stora och små. Här kan ni träffa bl a bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump. Varje resenär, stor som liten, har eget säte med bälte i bussen men behövs bilbarnstol så får man ta med sig egen. Försäljning av biljett sker i stadshusets foajé den 9 juni, kl 17:30. Pris: 350:-/vuxen och 300:-/barn. Mot uppvisande av giltigt medlemskort i Rabatten kan du köpa två vuxenbiljetter. I priset ingår buss och entré till Astrid Lindgrens Värld. Samling klockan 06:30 vid stadshuset med rast både på dit- och hemresan. Beräknad hemkomst cirka kl 21:00. Begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller. Bokningen är bindande.

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015

KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 2 FEBRUARI 2015 KOLLEGAN PÅ FLYGPLATSEN TROLLHÄTTANS BEREDSKAP ÄR BRA STORT KALAS FÖR 100-ÅRING STADSPORTEN 6 / 2013 1 INNEHÅLL LEDARE 4 Ung befolkning i en ung stad

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS

Alla får del av kulturen. Ett nytt Falun växer fram. På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS falun.se/ VÅRT FALUN EN TIDNING FÖR DIG SOM BOR I FALU KOMMUN NR 2-2015 Ett nytt Falun växer fram Alla får del av kulturen På två hjul MASSOR MED EVENEMANGSTIPS /I detta nummer Foto: L-G Svärd Det här

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1

NR 5 OKTOBER 2013. Om vi fick bestamma KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 NR 5 OKTOBER 2013 Om vi fick bestamma.. KULTURSMOCKAN OKTOBER 2013 1 LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Minns du hur det var när du var tio år gammal? Hur djupt man kunde tänka och hur starkt man

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium # 1 2015 ÅRGÅNG 17 TEMA: TON- GIVANDE FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium EGENUTVECKLAT SYSTEMSTÖD Balder ska kombinera idéer & teknik

Läs mer