STADSPORTEN 6 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSPORTEN 6 / 2013 1"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 5 MAJ 2014 OMTYCKT MAGISTER TROGEN SIN SKOLA FILIALEN SAMLAR VERKSAMHER FLER PRISER TILL TROLLHÄTTAN STADSPORTEN 6 /

2 INNEHÅLL LEDARE 5 10 Ledaren 2 Prisad kommun 3 Filialen 4 Visa dig 5 Magister Boström 6 7 Demokratidag 8 Boken Kommer 9 9 Grön flagg 10 Fallens Dagar 11 Arkiv X 11 Ny 11 Krönikan 12 Översiktsplanen 12 Annons Rabatten 12 Det regnar utmärkelser över Trollhättans Stad Vi har nyligen fått resultatet av vår medarbetarenkät. I enkäten har vi frågat medarbetare och chefer om motivation, hur ledarskapet och hur styrningen fungerar. På frågan om arbetet känns meningsfullt svarar 93 procent att det stämmer mycket bra eller ganska bra. 80 procent svarar att de ser fram emot att gå till jobbet och 81procent att de lär nytt och utvecklas i arbetet. Vi får lägre värden på uppskattning och återkoppling. 90 procent svarar att man känner till arbetsplatsens mål men det är färre (66 procent) som anser att vi följer upp och utvärderar tillräckligt bra. När jag tar del av resultatet i medarbetarenkäten, väl medveten om att det finns variationer inom organisationen, konstaterar jag att det är ett mycket bra resultat. Det glädjer mig att vi är så många som känner meningsfullhet och trivs på arbetet. Men jag konstaterar också att vi behöver utveckla feed-back på utfört arbete samt uppföljning och utvärdering. Det stimulerar lärande och utveckling och grund för arbetsglädje och lust. Medarbetarenkätens viktigaste funktion är att den nu är ett underlag för diskussion på varje arbetsplats om arbetsmiljön och dess påverkan på verksamhetens resultat. Nu regnar det utmärkelser över Trollhättans Stad! Det är ett regn som gärna får hålla på länge och ändå är lätt att stå ut med: Årets kulturkommun, Årets studentstad, bästa e-förvaltningsarbete, bästa IT-projekt, näst bästa näringslivskontor och nu senast i raden Bästa avfalls webkommun. För ett par år sedan har vi också fått utmärkelser som bästa miljöbilskommun och bästa kommun som arbetar mot barnfattigdom. Detta är en feed-back på organisationsnivå som heter duga! Vi då menar jag alla har anledning att känna stolthet antingen för att vi är direkt delaktig i verksamheten som prisas eller för att vi tillhör och är en del av Trollhättans Stad som får utmärkelsen. Vi har anledning att vara stolta! Snart stundar semestertider. Det blir tillfälle för oss alla till ett avbrott med, förhoppningsvis, goda upplevelser, tid för återhämtning och laddning av batterierna. Jag önskar alla en riktigt skön semester! STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafi sk form: Per Carlberg TRYCK: Mediatryck. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Lundh Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Katarina Loodh, Informationskontoret, Kristina Rynvall, Omsorgs förvaltningen, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Rose-Marie Ivarsson, Personal kontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. Göran Cedgård, Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, Thomas Johansson, Rabatten. OMSLAGSBILD: Magister Göran Boström med klass på Lyrfågelskolan. Läs mer på sid 6-7. FOTO OMSLAG: Joachim Nywall. MANUSSTOPP för nästa nummer: 7 september 2014 Annika Wennerblom Stadsdirektör 2 STADSPORTEN 5/ 2014

3 NYHETER Renhållningschef Bengt Peterson visar stolt upp diplomet som bevisar att Trollhättans Stad är bäst i landet på renhållning. TROLLHÄTTAN PRISAS IGEN Priserna till Trollhättan rullar in. Senast ut Årets renhållningskommun. Väldigt roligt. Det finns väl ingen bättre utmärkelse än den här vad gäller avfallshantering, säger renhållningschef Bengt Peterson. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Nyligen utsågs Trollhättans Stad till Årets studentstad av SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Och för andra gången inom loppet av ett halvår fick IT-avdelningen åter ett nationellt pris: Bästa IT-projekt. Renhållningen i Trollhättans Stad ville inte vara sämre. ARBETAR I RÄTT RIKTNING Häromdagen förkunnade branschorganisationen Avfall Sverige att Trollhättan var bäst i landet på renhållning, och tilldelades därför utmärkelsen Årets Avfall-web kommun. Det känns väldigt roligt, och är en bekräftelse på att vi arbetar i rätt riktning, säger renhållningschef Bengt Peterson. Att juryn har tagit hänsyn till många faktorer ger tyngd åt utmärkelsen. Oftast jämför man bara taxor, här är det så mycket mer. Det är en kolossal mängd nyckeltal som vi matar in, vilket berör nästan allt inom renhållningen: Allt från administration, insamling, återvinning, ja, allt som rör avfallshantering, säger Bengt. Av dessa nyckeltal valde juryn ut de tio viktigaste. Det är bland andra ekonomi, taxa och kundnöjdhet, berättar Bengt. Trollhättan har länge arbetat målmedvetet inom renhållning, och ifjol kom man faktiskt på andra plats i tävlingen. Vad är det som ni gör så bra? Ja, du. Jag har inte jobbat på någon annat ställe med avfallsverksamhet, men vi har ett bra samarbete med Uddevalla och Vänersborg. Vi kan arbeta tillsammans med information, vilket gör det enklare och billigare. Dessutom utbyter vi mycket erfarenhet med varandra, men också på det praktiska planet där vi kan låna fordon av varandra om något krånglar. Prisceremonin för Årets studentstad vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Norrköping. Lena Lindhé, Högskolan Väst, Peter Asp, Trollhättans Stad och Sofia Gustafsson, vice ordförande vid studentkåren på Högskolan Väst tar emot diplom. STADSPORTEN 5 /

4 NYHETER GOD KÄNSLA PÅ FILIALEN Trångboddhet, spridda grupper och icke ändamålsenliga lokaler är ett minne blott. På Filialen samlas verksamheterna under ett och samma tak. Vi är enormt nöjda, säger områdeschef Marie Uls. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Trygghetslarm är en av flera verksamheter som har samlats under samma tak på Filialen. Samordnare Lisbeth Svanström är nöjd: Lokalerna är fantastiskt fina, säger hon. Det blev till slut för trångt i källaren på Tallbacken, där man dessutom verkade i lokaler som inte var ändamålsenliga. I mars gick flyttlasset ett par hundra meter till Filialen, en annan del av byggnaden som totalrenoverats och anpassats för verksamheten. Här hittar vi nu Trygg Hemgång, Nattpatrullen, Trygghetslarm, Bostadsanpassning, Kostekonom, Kvällspatrullen och Bemanningsenheten. Den sistnämnda verksamheten flyttades hit från Polishuset och Nattpatrullen var tidigare spridd på tre olika platser. Det är en ganska unik verksamhet vi har fått till stånd här. Den pågår sju dagar i veckan, dygnet runt, säger områdeschef Marie Uls som också tycker att den är en viktig signal till strävan efter Den Goda Arbetsplatsen: Som arbetsgivare vill vi ju skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medarbetare. Genom att samla allting i Filialen ökar också möjligheterna till samverkan. Också Theres Karlsson, biträdande rehabchef, är positiv till förändringen. Det ger samordningsvinster att vi kan träffa varandra, och nu har vi fått lokaler som är byggda för att vara kontor. Det känner personalen, som kan säga att det här är byggt för min verksamhet, säger Theres. MYCKET NYTT GÖR GOTT Det är inte utan stolthet och glädje som Marie visar upp Filialen för Stadsporten. Förutom att man har flyttat till ungefär dubbelt så stora lokaler, är det inte bara det fräscha intrycket och all verksamhet under samma tak som får henne att må gott. Tillgång till egen tvättstuga, teknikrum för sjuksköterskor, nya omklädningsrum gör gott precis som det stora konferensrummet. Nattpatrullen har över 40 medarbetare, och har inte haft några lokaler för sina APT:er. Med ett bokningssystem kan detta också vara mötesplats för fler verksamheter, säger Marie. POSITIV PERSONAL I den stora korridoren springer vi på Lisbeth Svanström, samordnare för Trygghetslarm. Hon var med när hennes verksamhet var inhyst i en liten skrubb Men sedan det politiska målet satts att erbjuda vård i hemmet har hennes verksamhet ökat hade vi 500 trygghetslarm, nu är det över Vi är numera två samordnare, Eleonor Pettersson och jag. Fördelen är att vi kan sitta i samma rum och arbeta nu. Det underlättar väldigt mycket, säger Lisbeth och fortsätter: Lokalerna är fantastiskt fina, och det är roligt att få hit nya verksamheter, säger hon. 4 STADSPORTEN 5 / 2014

5 REPORTAGE Festival med barnens verklighet Det var stor galainvigning när Hebeteatern tog emot förskolebarn och föräldrar för avslutningen av projektet Jag vill visa dig, med en stor Film- och fotofestival. Det är fyraåringar i förskolor i Södra skolområdet i Trollhättan som under våren fått använda kameran som verktyg för att visa och dela med sig av sin verklighet. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER För projektledaren Marie-Louice Zainali var den två dagar långa festivalen och utställningen kulmen på ett hektiskt roligt och lärorikt år. Över 170 bilder ställs ut i foajen på Hebeteatern under två dagar, och 14 kortfilmer visas i biosalongen. De här dagarna är precis lika viktiga som allt annat i projektet, för det här är också ett tillfälle för spännande möten. Under de här två dagarna får barnen chansen att möta nya människor och miljöer, och självklart också uppleva sina bilder i ett nytt sammanhang, säger Marie-Louice. MAKTEN ÖVER BILDEN Projektet har fokuserat på barns lärande, deras kommunikation, medbestämmande och grundar sig också i barnens självklara rätt att få höras och synas i samhället. En viktig del i projektet har fokuserat på att ge barnen makten över bilden och skapa en medvetenhet kring bilden och kamerans möjligheter. Under projekttiden har hon samarbetat med pedagoger och fyraåringar i förskolor i Södra skolområdet. Grupper med barn och lärare har åkt på utflykter och besökt en rad spännande platser i Trollhättan, som exempelvis Innovatum och konsthallen. Ibland har Film- och fotofestivalen Jag vill visa dig lockade många intresserade till Hebeteatern. de haft specifika uppdrag, som exempelvis att försöka filma en lukt, eller fotografera en smak. Inför fotoutställningen har varje barn fått välja en bild att visa upp. En av de barn som deltagit är Theo Frendberg från förskolan Kärrviolen, som valt en bild från Science Center på Innovatum. Det var kul! Det var kul att ha en egen kamera, men lite svårt att lära sig, för jag visste ju inte hur man sätter på den, men sen är det jätteenkelt, man trycker på en silvrig knapp och då blir det ett kort, och jag har klarat alla fotouppgifter jätteenkelt, säger Theo. Projektledaren Marie-Louice Zainali. STADSPORTEN 5 /

6 REPORTAGE MAGISTERN SOM INTE LÄMNAR Lyrfågelskolan 1973 tackade göteborgaren Göran Boström ja till ett jobb som mellanstadielärare på Lyrfågelskolan. Sedan dess har han varit skolan trogen. Jag tänkte bli kvar en termin eller två... TEXT: PER CARLBERG FOTO: JOACHIM NYWALL De är inte många, men de finns: De klassiska magistrarna på mellanstadiet. Ja, jag är en av de sista entusiasterna, säger magister Boström och skrattar lätt. Ett tag hade Lyrfågelskolan fem magistrar på mellanstadiet, nu är de bara två kvar. Det är lönerna som avgör, tror jag. Det är som det är med det, man blir inte miljonär på detta, säger Göran. Men rik känner han sig ändå. Jag har alltid trivts bra med alla: Elever, föräldrar, arbetskamrater och skolledning. Hade jag inte trivts, så hade jag sökt mig annanstans. HEADHUNTAD I BORGEN Ja, Göran har ju faktiskt varit skolan trogen sedan 1973 trots att det bara var tänkt som ett tillfälligt gästspel. Jag gjorde min praktik i Trollhättan, och då lärde jag känna Jan Andersson som arbetade på Lyrfågelskolan. Sedan mötte vi KFUM Trollhättan här med mitt handbollslag, då satt Jan i sekretariatet. Efter matchen frågade han mig om jag var intresserad av ett jobb på Lyrfågelskolan, säger Göran. Eftersom Görans fru kom från Trollhättan och det inte fanns några jobb i Göteborg vid den tiden tackade han ja. KNYTER BAND 41 år senare är alltså både arbetsplats och arbetsgivare desamma. Göran har haft 14 kullar som han har lotsat genom mellanstadiet. Och relationen till samtliga elever och klasser minns han med värme. Det är jättejobbigt att lämna dem efter sexan. Någon sa till mig att det bara är jobbigt att lämna första klassen, men jag tycker att det är lika jobbigt varje gång. Samtidigt skulle jag inte vilja ha det på ett annat sätt heller. Jag vill att vi ska vara ett team de här tre åren och då saknar man det när de slutar. DET TYSTA KLASSRUMMET Göran ger ett väldigt vänligt och ödmjukt intryck. När en av hans elever plötsligt kommer in i klassrummet mitt under vårt samtal är det inget som stör honom. Jag ska bara hämta en boll, förklarar eleven. Självklart, svarar Göran med mjuk ton. Det verkar finnas ett lugn kring honom som smittar av sig på omgivningen. Han älskar att få undervisa, och gör det alltid i en lugn miljö. Härinne är det alltid lugnt. Knepet? Jag pratar tyst Jag har aldrig haft problem med ljudnivån, det har varit lugnt i alla år. Med sin mångåriga erfarenhet verkar den snart 63-årige magistern ha receptet för att lyckas med en mellanstadieklass (även om han ogärna vill prata om sig själv ). Men han säger att han alltid har arbetat aktivt med att involvera föräldrarna, och fokuserat på att 6 STADSPORTEN 5 / 2014

7 REPORTAGE I över 40 år har Göran Boström arbetat på Lyrfågelskolan. Att han inte har bytt arbetsplats beror på den goda relationen till elever, föräldrar, kolleger och skolledning. möta sina elever med respekt. Jag är lugn och försöker behandla eleverna med respekt. Jag tar mig tid att lyssna på dem, de ska känna att jag tycker om dem och respekterar dem. Jag tror också att det är jätteviktigt att man ger eleverna ansvar. Alla, nästan utan undantag, tar ansvar om de får ansvar. Göran har alltid uppskattat att arbeta med elever i mellanstadie-åldern. Det är en väldigt go ålder. Det händer väldigt mycket med barnen de här åren, och det är väldigt trevligt att få ta del av den utveckling som de gör, och se när de växer, säger Göran och minns ett exempel på det: En gång sa jag till några elever att jag var väldigt stolt över dem, eftersom de hade klarat av en uppgift på ett bra sätt. Då svarade en av eleverna: Vet du varför vi klarade det? Nej, sa jag. Då sa hon: För att du trodde att vi skulle klara det, berättar Göran. FÅR SE HUR DET BLIR Han har redan arbetat längst av alla på skolan, men frågan är hur länge till som magister Boström finns kvar i klassrummet. När jag lämnar den här klassen om två år är jag ju på vippen att bli 65, men vi får se hur det blir, avslutar han. STADSPORTEN 5 /

8 AKTUELLT VERKTYG OCH KUNSKAPER PÅ DEMOKRATIDAG Hur gör man för att påverka demokratiska processer, och hur går det egentligen till när opinioner skiftar och växer? Elever från hela Trollhättan fick både verktyg och redskap för demokratiskt arbete på den demokratidag som anordnades på Kronan. TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER Initiativet kommer från Utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen i samarbete med ungdomar från Paradisskolan. Utbildningsnämndens ordförande, Mats Wiking (S) är extra nöjd med årets program, som bland mycket annat innehåller gästföreläsare, seminarieledare och workshops med bland andra Teater Uno från Göteborg, N3 i Trollhättan, representanter från Sveriges elevråd, SVEA, och medarbetare från lokaltidningen TTELA i Trollhättan. Vårt mål är att ge eleverna verktyg att uttrycka demokrati, och att de också får klart för sig vilka rättigheter de faktiskt har, och vilka krav de kan ställa på oss vuxna, säger Mats Wiking. MED OCH UPPLEVER Ett hundratal elever från skolor i hela staden deltog, en av dem var Karim Gerges, som går i åk 8 på Skogshöjdens skola. Han deltog bland annat i en workshop där grupper fick samarbeta om att skriva egna kamsånger utifrån ett tema som de själva valt. Med hjälp av kreativa coacher från N3 växte både text och musik fram i en process där alla i gruppen var engagerade. Jag tycker att den här dagen är jätte bra, jag får själv vara med och uppleva det som händer här, och jag Att bilda opinion är en viktig del i den demokratiska processen. En av de workshops eleverna fick möjlighet att delta i handlade just om hur man lyckas framföra åsikter och driva opinion via tidningarnas insändar- och debattsidor. kommer att ta med mig mycket till min skola. Till exempel vet jag nu mycket bättre vilka rättigheter vi elever faktiskt har, säger Karim Gerges. SKRIVER INSÄNDARE I ett annat rum sitter Ahmed Ajeti som går i klass 6a i Lyrfågelskolans fotbollsklass. Ahmed har med hjälp av Kerstin Nordborg som är insändarredaktör på TTELA skrivit en insändare där han tar upp våld i samband med fotbollsmatcher, och då specifikt händelsen där en supporter avled efter att ha misshandlats på öppen gata i Helsingborg. Jag vet inte om någon bryr sig om mina åsikter, men jag tycker att man måste göra något åt det här, säger Ahmed. Man skall inte behöva dö för att man går och ser på en match. Programmet är framtaget i samarbete med eleverna, där deras önskemål tillgodosetts så långt det är möjligt. Mats Wiking menar att det är en förutsättning för att skapa engagemang. Det måste vara på elevernas villkor. Ganska ofta kan man se att demokratiprojekt och satsningar egentligen sker på de vuxnas initiativ, och på vuxnas villkor, men den här dagen är bara till för ungdomarna, det är de som ska stå i centrum här, och inte vi politiker. 8 STADSPORTEN 5 / 2014

9 REPORTAGE Böcker lika viktigt som penicillin En gång i veckan levererar stadsbiblioteket böcker till de kommuninvånare som inte längre kan komma till biblioteket. Tjänsten är uppskattad och viktig. Böcker är lika viktigt som penicillin för dem som inte mår bra, säger Lisbeth Staffansson, ansvarig för Boken Kommer-verksamheten i Trollhättans Stad. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Odile Löfqvist och Lisbeth Staffansson ser till att böcker kan lånas ut till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Det är ingen nyinstiftad verksamhet som hon ansvarar för, utan det började i Malmö redan på 50-talet. Man märkte att en del låntagare inte längre kom till biblioteken, vilket berodde på att de hade blivit gamla och sjuka men ville fortsätta att låna böcker, säger Lisbeth Staffansson och berättar att verksamheten nådde Trollhättan i början av 60-talet. INTE FÖR HEMSKA BÖCKER Här använder sig cirka 90 personer i varierande åldrar varav många är mellan år av Boken Kommer. Några få tar sig själva till biblioteket för att göra sina beställningar, andra använder telefon. Tillsammans med kollegan Odile Löfqvist försöker Lisbeth att tillgodose önskemålen, vilka kan vara svåra och kluriga. Jag har en dam som gärna vill läsa spännande böcker, men de får inte vara för hemska, säger Odile. Och jag känner en låntagare som inte vill ha svordomar i sina böcker, säger Lisbeth. Varje fredag lämnar så en transportbil biblioteket för att leverera böcker till låntagare i ett av sex distrikt som man har delat in kommunen i. Eftersom de får låna böckerna i sex veckor kan leveranserna vara omfattande, allt från deckare, romaner och reseskildringa till talböcker och ljudböcker. Vi försöker att ta reda på vad de gillar att läsa, och ibland skicka med något extra. Då brukar jag stoppa i något totalt oväntat! Det är ganska roligt. Senast var det en farbror som ville läsa om gamla sportprofiler och humor. Då skickade jag med memoarer från Torgny Segerstedt, och tänkte att det här kommer väl aldrig att gå. Men: Han ringde upp mig och sa att det var det bästa som han hade läst. Han älskade det, säger Odile och skrattar. BIBLIOTEKET TILL FÖR ALLA Verksamheten är alltså uppskattad av låntagaren och av Lisbeth och Odile. Det är en otroligt viktig verksamhet! Biblioteket är till för alla, inte bara de som är pigga och har friska ben. Jag tycker att det är lika roligt som när jag började -78. Vi märker att låntagarna får en sådan glädje av detta! Det är deras andningshål i tillvaron, säger Lisbeth. Det är jätteroligt. Det bästa med jobbet är att få fundera ut vilka böcker som kan passa en låntagare. Samtidigt är det lite stressigt att arbeta här eftersom det finns så många böcker som jag känner att jag vill läsa, men inte hinner, säger Odile. STADSPORTEN 5 /

10 AKTUELLT Dags att plocka skräp. Anna Halbert delar ut soppåsar till sina elever i klass 3 på Frälsegårdsskolan under skräpplockarveckan. Flitiga skräpplockare väntar på flagga Som 20-talet små dammsugare söker sig eleverna noggrant framåt i skogsterrängen runt Frälsegårdsskolan i jakten på skräp och annat som inte hör hemma där. De är mycket miljömedvetna, säger klassföreståndaren Anna Halbert. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Anna Halbert är en av tre miljöansvariga på Frälsegårdsskolan, och för tredje året i följd lämnar hon klassrummet för att tillsammans med sina elever i klass 3 städa i naturen i området kring skolan under Skräpplockardagarna. Förutom att göra naturen en tjänst en dag om året har man tagit ytterligare ett steg. Vi vill jobba lite mer med miljön och bli en Grön Flagg-certifierad skola, säger Anna. Varför det? För vi vill uppmärksamma eleverna på miljöarbetet. Det känns som att det har kommit lite i skymundan de senaste åren. Genom detta kommer vi ut mer naturligt med våra elever i naturen. Precis som Skräpplockardagarna är Grön Flagg ett initiativ från organisationen Håll Sverige Rent. Grön Flagg ger förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. VALDE SKOGSDAGAR Ett av kriterierna för att få hissa den gröna flaggan är inrättandet av ett grönt flaggråd på skolan. Det gjorde vi i början av höstterminen. I rådet finns en elevrepresentant från varje klass, och rådet tog fram en handlingsplan för vilken typ av förbättringsarbete man vill bedriva. Rådet valde att ha en skogsdag för hela skolan varje årstid. Vi hade en i höstas och en i vintras, och snart är det dags igen. Både skräpplockningen och Grön Flaggarbetet tycker hon påverkar elevernas miljötänkande. Det tror jag verkligen! Det märks. De är väldigt uppmärksamma. Det här gör barnen delaktiga, och vi visar dem att det finns en koppling till läroplanen. Eleverna är ganska målfokuserade, och vi pratar mycket om varför man går till skolan och vad man gör här. FLAGGNING ÅTERSTÅR För att slutligen få hissa den gröna flaggan återstår en rapport som ska skickas in till Håll Sverige Rent. Den ska bland annat innehålla elevernas reflektioner kring Grön Flaggarbetet. När den skickas in vet man inte i nuläget men både eleverna i klass 3 och deras klassföreståndare är över tygade om att flaggan kommer att vaja på Frälsegårdsskolan. 10 STADSPORTEN 5 / 2014

11 KULTUR/NÖJE Stort intresse för Seegers Fallens Dagar blir som vanligt ett evenemang med högklassiga artister. Det känns som att vi har ett väldigt starkt program. I år kan man verkligen säga att vi har en dag för alla åldrar, säger evenemangsansvarige Marcus Rudström. På festivalens första dag, den 18 juli, får den yngre generationen sitt lystmäte då Yohio intar scenen plus att det blir Svensktoppen nästa. På lördagen blir det något för den mer mogna publiken då legendaren Ulf Lundell uppträder, medan Miss Lis framträdande på söndagen förmodas få sin åldersmässiga publik någonstans mittemellan Yohio och Lundell. Med flinka fingrar och en magisk röst gjorde sig Doug Seegers känd i Jills veranda. I sommar kommer han till Fallens Dagar. SEEGERS LOCKAR MEST Många lär komma för att se dessa stora artister, men ska man lyssna på Marcus Rudström finns det en person som på förhand väckt större intresse än ovan nämnda, nämligen Doug Seegers. Av de inläggen jag gör om Fallens Dagar på Facebook är nyheten om att Seegers kommer hit den överlägset mest lästa, säger Marcus. Seegers uppträder på Hojumstunet på söndagskvällen, och får där sällskap av Edda Magnason (huvudpersonen i filmen om Monika Z). Den 55:e upplagan av stadsfestivalen fortsätter också med laxfisketävling på lördag och barnfisketävlingen på söndag. Det var så stort tryck på barnfisketävlingen ifjol att vi har utökat antalet platser från 100 till 150. Prisbordet är större i år, det är givetvis gratis att delta och man får också behålla den tilldelade utrustningen, säger Marcus. Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna månad om införandet av flextid. x arkiv Från och med 1 juni 1974 införs flextid på följande förvaltningar i kommunen: kommunkansliet, drätselkontoret (utom personal i telefonväxeln) personalkontoret, byggnadskontoret, fastighetskontoret, elverket, Byggnadsnämnden samt skolkontoret. För socialbyråns del har tillsats en utredning som skall studera de speciella problem som gäller för den sociala sidan vi övergång till flextid, och detta kanske gör att man inte hinner komma igång 1 juni. Dock kommer som en förberedelse, stämpelur att sättas upp också på socialbyrån. Flextid är de tidsperioder då den anställde själv avgör om han skall arbeta eller ej. Flextid infaller vid följande tider: , samt Systemet bygger på att den anställde fullgör ett visst antal arbetstimmar varje månad. När månaden är slut kan man kontrollera hur många arbetstimmar man gjort och jämföra detta med normaltiden. Skillnaden som då uppkommer kallas flextids saldo. Detta saldo får maximalt uppgå till timmar varje månad. HÄR ÄR VÅRA NYA ARBETSKAMRATER KARIN KARLSSON, behandlingssekr, ASF MARIA WOLFF, planerare, UTB ANNA MAGNUSSON, förskollärare, Äventyret EMMY ÖSTERGAARD boendehandledare, ASF JÖRGEN PETTERSSON, boendehandledare, ASF DAUT MALIQI, boendehandledare, ASF ANNA ANDERSSON, boendehandledare, ASF NICOLE KOLUDROVIC, boendehandledare, ASF MARTINA BERGSTRÖM, distr sköterska, OF JOAKIM BORGH utvecklingsledare, OF TOMAS JOHANSSON, bygglovsingenjör, SBF Dessa timmar transporteras till nästa månad som tillgodohavande eller skuld. Man kan således arbeta fem timmar för mycket eller fem timmar för lite en månad och ta igen det resp. ha det till godo nästa månad om man önskar. Flexibel arbetstid förutsätter att man kan mäta arbetad tid för varje anställd. Därför kommer tidur som stämplar in den exakta ankomstoch avgångstiden för varje anställd att installeras på de förvaltningar som berörs av flextids systemet. Sven-Åke Sandblom Stadsarkivet STADSPORTEN 5 /

12 Arbetet med ÖP:n i hamn EN STAD FULL AV KULTUR Jag flyttade aktivt till Trollhättan för att jag såg en framåtanda och engagemang här speciellt när det kom till kultur & musik. Jag såg hur företagsamma personer byggde upp sina kreativa verksamheter och idéer här. Det kändes redan då som om staden bubblade av kreativitet och drivna människor! Jag är i grunden frilansande sångerska men har jobbat inom fler kulturella områden genom åren. Jag har fått möjligheten att faktiskt kunna jobba och livnära mig på min passion musik & kultur invigdes N3 i Trollhättan och det är enligt mig en av Trollhättans stora stoltheter ett ställe jag drömde om som barn. Lite efter att N3 öppnades så grundade jag FOCUS LA FEMME som främjar kvinnliga aktörer i musikbranschen. Ett projekt som jag jobbar aktivt med för att kunna bidra till att skapa en mer jämställd bild av musikbranschen och ge fler tjejer möjligheten att synas, höras och märkas ännu mer. Idag har jag även jobb på N3 som kreativ coach, ett arbete som är fantastiskt inspirerande och roligt ett drömjobb, där jag bland annat coachar, vägleder och inspirerar ungdomar i Trollhättan att genomföra egna projekt, drömmar och kreativa idéer vad det än må vara. Jag hoppas att alla unga och vuxna förstår vilka möjligheter som finns i Trollhättan, speciellt när det kommer till kultur och musik! Det är bara du själv som sätter begränsningar i ditt egna liv, det går att jobba med roliga saker och göra kul grejer om man vill och om man kämpar! Jag vill Tacka Trollhättan för att vi satsar på kultur och musik snälla låt oss fortsätta med det! Rebecka Haak Kreativ coach, N3 I tre år har arbetet med översiktsplanen pågått nu är den här. Det känns väldigt roligt att den är klar. Det har varit en bra process, säger Emma Josefson, planarkitekt i Trollhättans Stad. TEXT OCH FOTO: PER CARLBERG Beslutet att ta fram en ny översiktplan togs 2010, och när Emma Josefson anställdes 2011 kickade arbetet i gång på allvar. Tre år senare är den alltså i hamn. Är du nöjd? Ja, den är inte perfekt, men bra, säger Emma och skrattar lite lätt innan hon fortsätter: Trollhättans Stad har bestämt sig för hur man vill utveckla den fysiska miljön i framtiden. Så nu går vi in i ett spännande skede, där man kan börja arbeta på allvar med genomförandet eftersom översiktsplanen är antagen. Vad kan man sätta för rubrik på den? Förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse. Inget område i Trollhättan är färdigt, utan allt kan utvecklas och uppdateras, förklarar hon. Vision säger att vi ska vara invånare Detta har naturligtvis spelat in i Emmas arbete med översiktsplanen. Ja, vi kommer att få plats med ytter ligare människor förutsättningar för det finns angivna i ÖP:n. Den pekar på viktiga attraktionsfaktorer Översiktsplanen i hamn. Planarkitekt Emma Josefson är nöjd med ÖP:n, och tycker att man nu går in i ett spännande skede. som vi måste förhålla oss till för att locka hit människor eller att få dem att stanna. Har du exempel på dessa faktorer? Att man kommer närmare älven, och möjliggör för boende där för vi vet att folk vill vara nära älven. En annan attraktionsfaktor är att stärka centrum, och värna den småskaliga servicen. Översiktsplanen sträcker sig fram till 2030, men enligt Emma är det rimligt att man gör en ny översyn om cirka tio år. Fotnot: Om du är nyfiken på den nya översiktsplanen kan du läsa mer om den och tio principer för byggnation och stadsutveckling på Följ med till Astrid Lindgrens Värld! Lördagen den 6 september åker vi på en resa till Astrid Lindgrens Värld! I denna fantastiska familjepark där sagorna blir verklighet är utbudet stort för både stora och små. Här kan ni träffa bl a bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump. Varje resenär, stor som liten, har eget säte med bälte i bussen men behövs bilbarnstol så får man ta med sig egen. Försäljning av biljett sker i stadshusets foajé den 9 juni, kl 17:30. Pris: 350:-/vuxen och 300:-/barn. Mot uppvisande av giltigt medlemskort i Rabatten kan du köpa två vuxenbiljetter. I priset ingår buss och entré till Astrid Lindgrens Värld. Samling klockan 06:30 vid stadshuset med rast både på dit- och hemresan. Beräknad hemkomst cirka kl 21:00. Begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller. Bokningen är bindande.

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Barnen som går på Bäret (1-3år) bor på en vacker ö, Tranholmen. Runt omkring finns otrolig vacker natur.

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013

Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013 Träningsläger med Katya Solovey Jönköping, 24-26 maj 2013 www.itfsverige.se Text och foto: Patrik Carlström Efter flera års funderingar kring fenomenet Katya och hennes sätt att Sparras och vinna matcher,

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior?

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? Studenternas utvärdering, 2010 ( 17 har svarat utav 19 deltagare) I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? 3 mycket nöjd 2 nöjd 1 mindre nöjd 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Några

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Liatorps förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan... 3 2. Årets utvecklingsområden... 4 3. Normer och värden... 4 4. Utveckling och lärande...

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen

Tema Kretslopp. Mål 1: Nedbryttningsprocessen Tema Kretslopp Vi har diskuterat tillsammans med barnen om de olika målen, kompostering, källsortering och nedbrytningsprocessen. Barnen tycker att det är spännande. - Varför vill maskarna ha våran mat?

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffas ca 1 ggr/månad.

a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffas ca 1 ggr/månad. 1. Miljöråd a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffas ca 1 ggr/månad. b. Hur har miljörådet arbetat och varit organiserat under aktuell handlingsplan? Rådet består av en representant från

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 11 maj 2011

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 11 maj 2011 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 11 maj 2011 Kommentar från Håll Sverige Rent 2011-05-11 19:28:37: Ni har relevanta mål och anpassade aktiviteter och era bilder avspeglar

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer