Långstrumpan var århundradets maktflicka Naistutkimus - kvinnoforskning ISSN :1, s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långstrumpan var århundradets maktflicka Naistutkimus - kvinnoforskning ISSN 0784-3844 2002:1, s. 63-66"

Transkript

1 Tekijät: Nimeke: Julkaisussa: Österlund, Mia Långstrumpan var århundradets maktflicka Naistutkimus - kvinnoforskning ISSN :1, s Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla. Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai saattaa muuten yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa viitata vapaasti. Aineistoa saa selata verkossa, mutta sitä ei saa tallentaa pysyvästi omalle tietokoneelle. Aineistoa saa opiskelua, opettamista ja tutkimusta varten tulostaa omaan käyttöön muutamia kappaleita. Artikkelit ovat PDF-tiedostomuodossa. Sen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader-ohjelma. Mikäli ohjelmaa ei ole jo asennettu, sen saa ilmaiseksi osoitteesta Tampereen yliopiston kirjasto, 2002

2 Barnlitteraturens klassiker LÅNGSTRUMPAN VAR ÅRHUNDRADETS MAKTFLICKA Mia Österlund I den feministiska ikonografin är strumporna betydelsebärande. Blåstrumpor och rödstrumpor, stödstrumpor och långstrumpor har fått symbolisera kvinnans frigörelsekamp. Då Astrid Anne Emilia Lindgren på 1940-talet skapar sin Pippi Långstrump utgår hon mycket medvetet från klassiska flickmarkörer som bottnar i tidigare flickskildringar: Det var den märkvärdigaste flicka Tommy och Annika hade sett, det var Pippi Långstrump, som gick ut på morgonpromenad. Så här såg hon ut: Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor, som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis, och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska, vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den skulle bli blå, men det blåa tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här och där. På hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor, den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor, som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. (Lindgren 1945a, 11-13) Det röda hårdflätade håret är en radikal omskrivning av tidigare flickbilder genom att det i ren och skär protest står rakt ut från huvudet. 1 Pippis egenhändigt sydda klänning är en omskriven flickmarkör som bryter mot prydligheten och de olikfärgade strumporna är ovanligt framträdande både i hennes namn och i bild. Betyder det att Pippi är feministisk? Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump hör till världsstjärnorna. 2 Feminister i många länder nämner henne som förebild. Pippi kan läsas som en feministisk dröm om en friare flicka. Bonniers förlag refuserade Pippi Långstrump med argumentet att inga barn kunde tänkas vilja läsa om en så ouppfostrad flicka. 3 Ulla Lundqvist har i sin doktorsavhandling Århundradets barn (1979) granskat tillkomstprocessen och visat hur Lindgren mildrat och komprimerat det refu- 1.I Ethel Turners Bobbie (1897, på svenska En liten yrhätta 1899) förekommer den kavata, moderlösa Bobbie vars kastanjebruna fläta klipps av i protest mot en vuxenkommentar om att hårfärgen hänger samman med ett hetsigt humör. Bobbie lurar sedan en pojke som rycker henne i flätan som till hans förskräckelse lossnar. I flickboken är scenen då flickan klipper av sig sin fläta ofta förekommande. 2. Hennes långa namn är ett typiskt exempel på nonsenstraditionen med anspelningar både på folkvisan "Uti vår hage" där krusmynta förekommer och på viktualier som är ett äldre ord för livsmedel. Detta förekommer inte i Ur-Pippi, det ursprungliga manuskriptet som refuserades (Lundqvist 1979, 188). 3. Se bl.a. Lundqvist (1979) och Strömstedt (1999, 251). "För säkerhets skull kanske jag bör påpeka, att mina egna otroligt väluppfostrade gussänglar till barn inte rönt något skadligt inflytande av Pippis uppförande. De har utan vidare förstått, att Pippi är en särling, som ingalunda kan utgöra något mönster för vanliga barn" skriver Astrid Lindgren i följebrevet till sitt manuskript till Bonniers. 63 KVINNOFORSKNING 1/2002

3 serade Ur-Pippi manuskriptet med en tredjedel till den bok vi är vana att läsa. Enligt Lundqvist har manuskriptet främst vunnit på en omarbetning. Språket har skärpts och blivit mer barntillvänt, stilen har blivit mer driven och tempot har ökat. Främst handlar det om gestaltningen av Pippi som ett främmande barn, ett vanligt motiv i barnboken sedan E T A Hoffmanns Det främmande barnet Astrid Lindgrens hänsynstaganden gällde främst det för tiden mest provokativa. En episod hon stryker är den om den elaka Ove Fredriksson och hans elaka pappa. Episoden saknar den uppsluppna suveränitet som annars betecknar Pippi och Lindgren mildrar förlöjligandet av en vuxen man. Annars får Pippis makt ofta riktas just mot maktens män, det är inte en aspekt Lindgren prutar på. Den samtida Pippi-fejden gällde Pippis överskridande av förväntat flickbeteende och i många länder utkom censurerade utgåvor av boken. 5 Men med tiden neutraliseras även uppror. Nu har fenomenet Pippi tolererats och älskats ihjäl, men betecknas ändå av en stark tidlöshet. Vi läser Pippi med nya ögon. Gärna som maktflicka. Pippi är en maktflicka som sätter upp egna regler. Hon lever enligt lustprincipen, men inte utan empati och soldaritet med de svaga. Pippi visar att det går att ha makt utan att missbruka den, hon är den goda maktmänniskan. Lindgren placerar detta bemäktigade barn mitt i barndomslandets idyll. Den kontrasterande flickbilden, den av duktiga Annika, är typisk för den parallella idylliserade linjen i Lindgrens litterära universum: Bullerbybarnen. Lindgren omger Pippi med en småborgerlig miljö av fasta könsroller, men Pippi låter sig däremot aldrig begränsas av någon förminskande flickroll. I en av Astrid Lindgrens tonårsböcker, Kerstin och jag, utgiven samma år som Pippi Långstrump, 1945, skriver hon: "Det viktigaste för en flicka är inte att vara omtyckt av pojkar. Det viktigaste är, att hon är sådan att hennes eget kön gillar henne." (Lindgren 1945b, 67) Det är Kerstins mamma som "predikar" den feministiska insikten för sin tonårsflicka. Hos Lindgren är alltid flickorna mångdimensionella vare sig de hör till idyllen eller revolten. Men Ulla Lundqvist menar i "Det städade upproret Om 1945 års debutanter" att det i Pippi Långstrump knappast rör sig om en revolt där barnen, tommyna och annikorna, tar makten: Överhuvudtaget är det såvitt jag kan bedöma främst på det språkliga planet som 1945 innebär ett brott mot och en förnyelse av barnboken. Ingen av de böcker som kom ut det året innebär mer än en mycket prydlig anarki och ett milt ifrågasättande av traditionella värderingar och konventioner, faktiskt inte ens Pippi Långstrump. Pippi beter sig ett par gånger så att vuxenvärlden häpnar och snörper ogillande på mun, men udden i hennes revolt är ändå ofarlig inte minst p g a det faktum att hon är en fantasifigur, "ein das fremde Kind". (Lundqvist 1993,10) Det är således främst i språkligt hänseende som 1945 har fått markera den moderna barnlitteraturens guldålder. Lena Kåreland visar i Modernismen i barnkammaren (1999) Pippis anknytning till dadaismen. Genom sina språklekar, sina nonsenssvängar och sitt sinne för språknyanser formar Pippi världen efter eget tycke. 6 Nej! Hon lider inte av fräknar. Hon går inte med på en sådan utseendemyt. På Kurrekurreduttön säger Pippi: " Den här trippen blir en riktig skönhetskur och jag är fräknigare 4. Se Kümmerling-Meibauer (1994, 9-19) som diskuterar Pippis inflytande på Pohl och relationen till E T A Hoffmann. 5. Lena Kåreland (1999) beskriver Pippi-fejdens många turer. 6. För ett resonemang om Pippis språk, se Gaare & Sjaastad (2000) och Heldner (1992, ). NAISTUTKIMUS 1/

4 och vackrare än någonsin. Fortsätter det så här, så blir jag direkt oemotståndlig". (Lindgren 1948,142) I Ur-Pippi kommenteras hennes utseende i en struken episod: Herr Lundin betraktade Pippi uppifrån och ner och så sa han: - Har fröken Blomqvist sett sånt hår det stackars barnet har? Det kanske blir bättre, när hon blir äldre, men just nu ar det sannerligen inte vackert. Pippi tittade ner på herr Lundin och såg mycket tankfull ut. - Jag funderar, sa hon. - Vad funderar du på, lilla barn, undrade herr Lundin. - Jo, på tal om hår -jag undrar, hurudan färg det var på ditt hår på den tiden, du hade något hår alls. Förmodligtvis var det väl blått, och vad det måste ha sett ut till din röda näsa. Herr Lundin blev röd i hela ansiktet av förbittring. Han ansåg nämligen, att stora människor fick yttra sig hur som helst om barns utseende och hårfärg, men han tyckte inte alls om, när små barn gjorde på samma sätt. - Om du är oförskämd, ska jag se till att du får. en riktig risbastu, sa han strängt. (Lundqvist 1979, 107) Pippi går i citatet i närkamp med en vuxen man, men det är inte särkilt raffinerat och får mycket riktigt utgå i det reviderade manuskriptet. Det är alltså inte en mer radikal och revolterande Pippi som mildras, tvärtom gör Lindgren sin gestalt mer övertygande. Pippi står för den fantasifulla och lekfulla revolten. Hon är samtidigt både osocialiserad flicka, fantasifullt fabulerande barn och stark övermänniska. Hon är ett tidigt exempel på en flicka som överskrider ett traditionellt förkrympande flickskap. Många av barnlitteraturens flickhjältar är just sysselsatta med att bearbeta gränserna för sitt flickskap. De tänjer. De är flickor som är för stora för sin verklighet. Ändå har många röster höjts kring Pippis könstillhörighet: är hon ens en flicka, egentligen? Trots flätan och klänningen har man velat läsa henne som en förklädd flicka. Margareta Strömstedt kommenterar Pippis könstillhörighet så här: Mycket har sagts om Pippi, bl.a att hon egentligen inte är någon flicka utan en förklädd pojke. Hon gråter aldrig, hon är orädd och tuff och stark, och när hon blir stor vill hon bli pirat. Det kan låta bestickande men då glömmer man viktiga egenskaper hos Pippi. Styrkan hos henne hör samman med den moderlighet och omtanke hon hela tiden visar Tommy och Annika. (Strömstedt 1999,277) I Margareta Strömstedts lyhörda och njutbara Astrid Lindgren - en levnadsteckning (1999) skildras några beröringspunkter mellan Astrid Lindgren och Pippi Långstrump. Astrid var själv med sin slagfärdighet och sin kombination av mammaskap och förlagschef en kvinnlig förebild. Hon har själv varit mån om att skapa en offentlig myt kring sitt författarskap. Som jag ser det finns det två sidor av henne: sagotanten och protest-tanten. Myten om Astrid Lindgren som snäll sagotant kommer småningom att krackelera. Hon var ju mer än så. Hon var en stenhård yrkesmänniska som jobbade länge och seriöst på Rabén & Sjögren, där hon satte sin prägel på hela barnboksutgivningen, det vittnar bland annat hennes bevarade brevväxling om. Astrid Lindgren står för moderniseringen av barnlitteraturen. Hon skrev dessutom i en mängd olika genrer, alltfrån fantasy till politisk pamflett. En så mångsidig, litterärt bevandrad och egensinnlig röst får man leta efter. Att inget nobelpris föll på hennes lott är bara att beklaga. Det skvallrar en hel del om den kvinnofrånvändhet som råder och om barnlitteraturens fortsatt låga status, trots att giganter som Astrid Lindgren minsann varit med och hjälpt till att ge guldkant åt denna viktiga kategori. I Strömstedts levnadsteckning finner jag ett fascinerande fotografi av Astrid tillsammans med sina väninnor, klädd i manskläder (Strömstedt 1999, 193). Fram träder en annorlunda bild av sagodrottningen. Det finns en försiktighetens tradition som oroar sig för att begreppet feminist skall vara en förminskande beteckning. Den har tyvärr gjort porträtteringen av Astrid Lindgren lite tandlös. Men verken är inte främmande 65 KVINNOFORSKNING 1/2002

5 för feministisk läsning, tvärtom. Astrid Lindgren är ett strålande exempel på en klok kvinna som värnar om sin subversiva, feministiska verksamhet genom att hålla upp myten om sagotanten som en skyddande sköld framför sig. En kvinna som så radikalt omskriver flickrollen i porträtt som Pippi, Ronja och Tjorven är inget mindre än feminist. Pippi placeras i barnboken, och dessutom i dess "inte-bliva-stor" tradition bland Peter Pan och andra karaktärer med växtvärk. I ungdomsboken skulle en Pippi-flicka knappast ha tolererats. Visst har flickskildringarna förändrats sedan 1940-talet, men ändå förvånansvärt lite. Flickor sitter ofta fast antingen i romansen eller så är de pojkflickor. Närmast Pippi kommer faktiskt Monica Fagerholm med sin Diva (1999), en flicka som skriver sin egen verklighet. Och nu, som vid Pippis tillkomsttid, debatteras den starka, gränsöverskridande flickans trovärdighet. Vad Pippi har betytt för barnlitteraturen, och för verkligheten utanför bokpärmarna kan man inte underskatta. Jag frestas faktiskt till en tideräkning i före och efter Pippi. Så viktig är hon. Alltjämt. Och Astrid Lindgren är minsann besläktad med sin fräcka, frisinnade flätflicka. Hon har rentav beskrivits som flickaktig ända in i ålderdomen. Hon var en protesttant som helt orädd rörde sig i debatten. Hon skakar av sig all unken didaktik och struntar i att vara sedelärande. Hon tar alltid parti för barnet. Det är ganska revolutionerande. Mia Österlund är barnboksforskare vid Åbo Akademi. Hon har erhållit det första stipendiet av Astrid Lindgrens stiftelse Solkatten för vistelse vid Svenska Barnboksinstitutet i Stockholm i vår. ( LITTERATUR... Hellsing, Susanna; Westin, Birgitta & Öhman- Sundén, Suzanne 2001: Allrakäraste Astrid. En vänbok till Astrid Lindgren. Rabén & Sjögren, Stockholm.... Fagerholm, Monica 1999: Diva. Söderströms, Helsingfors.... Gaare, Jörgen & Sjaastad, Öystein 2000: Pippi og Sokrates: Filosofiske vandringer i Astrid Lindgrens verden. Huitfeldt, Oslo.... Heldner, Christina 1992: I gränslandet mellan lingvistik och litteraturvetenskap: En analys av några språkliga drag i böckerna om Pippi Långstrump. I Maria Nikolajeva (red.): Modern litieraturteori och metod i barnlitteraturforskningen. Centrum för barnkulturforskning, Stockholm, Hoffmann, E T A 1820: Det främmande barnet (Das fremde Kind 1817). Palmblad & Co, Upsala.... Kümmerling-Meibauer, Bettina 1994: Det främmande barnet: en intertextuell analys av Peter Pohls. Barnboken 1994: 2, Kåreland, Lena 1999: Modernismen i Barnkammaren. Barnlitteraturens 40-tal. Rabén &Sjögren, Stockholm.... Lindgren, Astrid 1945a: Pippi Långstrump. Rabén & Sjögren, Stockholm.... Lindgren, Astrid 1945b: Kerstin och jag. Rabén & Sjögren, Stockholm.... Lindgren, Astrid 1948: Pippi i Söderhavet. Rabén & Sjögren, Stockholm.... Lundqvist, Ulla 1979: Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar. Rabén &Sjögren, Stockholm.... Lundqvist, Ulla 1993: Det städade upproret. Om 1945 års debutanter. Barnboken 1993: l, Strömstedt, Margareta 1999: Astrid Lindgrenen levnadsteckning. Rabén & Sjögren (2ra utökade upplagan), Stockholm. NAISTUTKIMUS 1/

Vad har Astrid Lindgren som ingen annan har?

Vad har Astrid Lindgren som ingen annan har? Inledning Som liten kan jag ofta komma ihåg hur jag på sätt och vis såg upp till Pippi Långstrump, hon var så stark och självständig, helt oberoende vuxna människor. Det var nog ganska mycket skälet till

Läs mer

Ge barnen 100 möjligheter Istället för 2

Ge barnen 100 möjligheter Istället för 2 Ge barnen 100 möjligheter Istället för 2 Liberala kvinnor 140222 Marie Tomicic www.olika.nu Genusfällor för att vi lätt trillar i dem och för att de begränsar barnens möjligheter Genuskrux för att det

Läs mer

STUDIE KRING PIPPI LÅNGSTRUMP SOM FÖREBILD FÖR BARN I PEDAGOGISKT ARBETE

STUDIE KRING PIPPI LÅNGSTRUMP SOM FÖREBILD FÖR BARN I PEDAGOGISKT ARBETE Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 STUDIE KRING PIPPI LÅNGSTRUMP SOM FÖREBILD FÖR BARN I PEDAGOGISKT ARBETE Handledare: Pella Sahlin Författare: Elin Bengtsson Elisabeth Johansson STUDIE KRING

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar

Här kan du exklusivt läsa Lena Ollmarks manus: Flickan, kyrkan och ringen. Om du vågar SPÖKET VALLONA SOM FILM OCH TV-SERIE Just nu pågår arbetet med att samla pengar för att göra film och tv-serie av Spökskeppet Vallona. I tv-versionen finns det plats för några extra specialskrivna spökhistorier

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Mina luktar i alla fall inte

Mina luktar i alla fall inte Mina luktar i alla fall inte ANGELICA SKA BÖRJA på ett nytt dagis. Hon har känt sig pirrig hela morgonen och det var svårt att äta ostsmörgåsen till frukost. Magen är full med kittlandes fjärilar som gör

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

Vandra i Astrids sagokvarter

Vandra i Astrids sagokvarter Vandra i Astrids sagokvarter Astrid Lindgren är född i Vimmerby som ligger i Småland. När hon var 18 år flyttade hon till Stockholm och bodde på olika ställen, innan hon gifte sig 1931 och bosatte sig

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv

Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv Malmö högskola Lärande och samhälle Barn, unga, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv Pippi

Läs mer

Välkomna till Pippi Långstrumps jubileumsår! Vi på Saltkråkan AB är glada att ni vill vara med och fira Pippi! Ert engagemang bidrar till att göra

Välkomna till Pippi Långstrumps jubileumsår! Vi på Saltkråkan AB är glada att ni vill vara med och fira Pippi! Ert engagemang bidrar till att göra Välkomna till Pippi Långstrumps jubileumsår! Vi på Saltkråkan AB är glada att ni vill vara med och fira Pippi! Ert engagemang bidrar till att göra jubileumsåret tillgängligt för alla. Vårt fokus och det

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Känner ni igen kartsiluetten till höger? Nu ska vi se vad ni vet om det här landet! D E F G Vilket är landet? Vad heter huvudstaden i det här landet? Den svenska

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Tvistlösningen i Försäkringsnämnden ett etablerat alternativ

Tvistlösningen i Försäkringsnämnden ett etablerat alternativ Tvistlösningen i Försäkringsnämnden ett etablerat alternativ Helsingin yliopiston kirjaston verkkojulkaisu 2010 Lena Sisula-Tulokas Kuluttajien vakuutustoiminto ja Vakuutuslautakunta 35 vuotta Toimittaneet

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

Alla läser. ann.pihlgren@isd.su.se anns.pihlgren@norrtalje.se www.kunskapskallan.com

Alla läser. ann.pihlgren@isd.su.se anns.pihlgren@norrtalje.se www.kunskapskallan.com Alla läser Böcker ska blänka som solar och gnistra som tomtebloss. Medan vi läser böckerna läser böckerna oss. Kan böckerna läsa människor? De kan de förstås! Hur skulle de annars veta allting om oss?

Läs mer

"Fucking Åmål" fyller 15 år!

Fucking Åmål fyller 15 år! "Fucking Åmål" fyller 15 år! Av Alexander Dunerfors Lukas Moodysson delar med sig av 15 saker du kanske inte visste om Sveriges bästa ungdomsfilm. Den 23 oktober 1998 hölls premiär för tonårsdramat som

Läs mer

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar Lika barn leka häst 33 dagar kvar Det ligger i kontaktboken. Brevet. Det vibrerar som ett flygplan gör, precis innan det ska sticka iväg på startbanan för att kunna lyfta. Brevet från fröken till mammis

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge Lärarhandledning Svarta kängor med gul söm Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge 1 Den här lärarhandledningen är gjord av Christina Strömwall, Emelie Olofsson, Karin-Karuchka Kristiansen, Magdalena Harrtoft

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det.

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. 1 Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. - Vi hinner inte om du ska hålla på och bråka. - Jag

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Castor syr - Lars Klinting

Castor syr - Lars Klinting Alla får åka med - Anna-Clara Tidholm Alla får åka med är en barnbok för 2-3-åringar. Den handlar om gemenskap och vikten av den enkla, vardagliga samvaron. En liten flicka kör i sin blå lastbil. Hon tar

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Följ med i Thues spår!

Följ med i Thues spår! Till alla barn och alla andra med lekfullt sinne: Följ med i Thues spår! Från 2009 till 1800 SPÄNNANDE FÖR HELA FAMILJEN! Upptäck Kristianstads historia! Så här hittar ni klurigheterna inne i utställningen:

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Rivstarta ditt författarprojekt!

Rivstarta ditt författarprojekt! Rivstarta ditt författarprojekt! Inspirationsbrev Om läsning Nu har du en grund att stå på det handlar om dig, ditt skrivande och din text. Du vet vad du ska göra och du har skapat rutiner för att göra

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger

Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger Läsnyckel till Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2003 Skriven av Ulf Boëthius (publicerad januari 2012) LITTERATURPRISET TILL ASTRID

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

01 Lär dig teckna.indd 1 05-07-21 19.25.53

01 Lär dig teckna.indd 1 05-07-21 19.25.53 01 Lär dig teckna.indd 1 05-07-21 19.25.53 Ungdomars intresse för att lära sig teckna är stort, särskilt när det gäller manga och fantasy. Det har vi tagit fasta på och satsar nu på en ny serie spännande

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Ruth Tekle Baby Jane

Ruth Tekle Baby Jane Ruth Tekle Baby Jane Sofi Oksanen Sofi Oksanen är författaren till boken. Hon är född 1977 (34 år) och uppvuxen i Finland, i den lilla byn Jyväskylä. Hon har finskt och estländskt ursprung. Under sin uppväxt

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

LÄR DIG MANGA. VARSÅGOD! Övningsblad med fri kopiering!

LÄR DIG MANGA. VARSÅGOD! Övningsblad med fri kopiering! LÄR DIG MANGA VARSÅGOD! Övningsblad med fri kopiering! 01 Lär dig teckna.indd 1 05-07-21 19.25.53 Ungdomars intresse för att lära sig teckna är stort, särskilt när det gäller manga och fantasy. Det har

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar i (i) Empirisk språkforskning i ett nötskal

Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar i (i) Empirisk språkforskning i ett nötskal Artikel Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar? Empirisk språkforskning i ett nötskal Muriel Norde 1. Inledning Då Huginn ok Muninns huvudredaktion bad mig att skriva ett bidrag inom ämnet barn- och ungdomslitteratur,

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2011

Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2011 Läsnyckel till Ankomsten av Shaun Tan Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2011 Skriven av Maria Lassén-Seger (publicerad januari 2012) LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

LOVELIEST 2014 PORTRÄTT FRÅN FOTOKURSEN

LOVELIEST 2014 PORTRÄTT FRÅN FOTOKURSEN LOVELIEST 2014 PORTRÄTT FRÅN FOTOKURSEN Handledande lärare: Virpi Westman Ombrytning: Miro Johansson Gymnasiet Lärkan Jannika Lapveteläinen Olivia Gripenwaldt Ida Kukkonen Martina Rosenlew Mette Bergh

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Förbered dig för framgång gör små planer.

Förbered dig för framgång gör små planer. Kapitel 7 Förbered dig för framgång gör små planer. Det du tänker idag, kommer att påverka ditt liv om fem år om du vill. Om du bara låter dagarna gå och accepterar det som händer, så låter du bli att

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Tommy och Flisen hoppar av bussen vid Lilla torget i Alingsås. Skall vi sticka till godisaffären, undrar Flisen ivrigt och känner efter i byxfickan efter 50-

Läs mer