Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk"

Transkript

1 Barnfilmens Hus BARNFILMENS HUS Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Emilkraften Anna Mellergård, internationell kultursamordnare ArtsNordica -1-

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Lokala krafter 5 Mariannelundsområdet 5 Filminspelningar i Mariannelund 6 Astrid Lindgrens Världsarv 6 OMVÄRLDSANALYS 6 Film i Eksjö kommun 6 Film i Jönköpings län 7 GENOMFÖRANDE 7 Möten och studiebesök under förstudien 8 Saltkråkan 8 Astrid Lindgrens Näs (ALN) 8 Astrid Lindgrens Värld (ALV) 8 Filmrelaterade besöksmål 9 VISION, SYFTE OCH MÅL 9 Vision 9 Syfte och mål 9 FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING 10 Basutställning Emil i Lönneberga 10 Samlingar 10 Filmverkstad 10 Utvecklingspotential 10 Tidplan 11 Samarbetspartners 11 Finansiering

3 Förstudiens genomförare: Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Emilkraften Anna Mellergård, internationell kultursamordnare ArtsNordica Textbearbetning: Carina Nilsson, Bokstavligt Layout: Jonas Linder, Kapitän INLEDNING Vid sidan av litterära influenser spelade filmen en viktig roll för Astrids Lindgrens författarskap. Redan som barn var hon en flitig biobesökare och med filmen kom en fläkt av den stora världen till Vimmerby. Även om Astrid Lindgren var djupt rotad i den småländska landsbygden, var hon också ett barn av 1900-talet, mottaglig för nya uttryck. Hon blev tonåring samtidigt som jazzåldern bröt in med nya massmedier, en expansiv populärkultur, en ökad individuell frihet och filmindustrins Hollywood etablerade sig som ledande filmproducent. I Ulla Lundquist doktorsavhandling om Pippi Långstrump framhåller hon Astrid Lindgrens livslånga intresse för film. Även litteraturforskaren Vivi Edström konstaterar att filmen har betytt mer för hennes skrivande än som ännu är utrett (Röster om Astrid Lindgren). Det var därför med stor entusiasm som Astrid Lindgren arbetade med filmatiseringarna av sina verk, hon var noga med att själv skriva manus till filmerna och fanns med jämna mellanrum med ute på inspelningsplatserna. Astrid Lindgrens filmer har haft stor betydelse både för Sverigebilden utomlands och för den svenska barnfilmens historia och utveckling. Ändå finns ännu inget Astrid Lindgrens Filmhus i Sverige. I Mariannelund, där filmerna om Emil - den person som Astrid kände sig mest besläktad med spelades in och där närheten till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs samt Astrid Lindgrens Värld möjliggör samarbeten och progression, skulle ett Astrid Lindgrens Filmhus med fördel kunna etableras. Huset skulle samla filminspelningsminnen, filmer, rekvisita och foton från Astrid Lindgrens filmer, erbjuda barn och skolungdomar att lära sig mer om hur en film blir till samt på sikt kunna utvecklas till ett kunskapscentrum för barnfilm

4 BAKGRUND Med stöd av Regionförbundet i Jönköpings län genomförde Stationskooperativ M vintern/våren 2009 en förstudie i syfte att undersöka möjligheter och intresse för ett gränsöverskridande konst- och kultursamarbete inom Mariannelundsområdet 1. Syftet var att pröva förutsättningarna för inrättandet av en Konstbiennal på landsbygden och/eller skapa en internationell scen för samtidskonst och film i nordöstra Småland och som en del i detta initiera ett internationellt ateljé-/verkstadsutbyte för regionens professionella konstnärer, ett s k. Artist In Residence program med bas i Mariannelund. Med begreppet konst avsågs bildkonst, film, dans, musik, poesi och teater med konstnärliga ambitioner och kvalitéer. Genom studien framkom att ordet konst, särskilt på landsbygden, upplevdes som mer exkluderande än ordet kultur. Att redan från början inkludera ordet kultur i presentationen av projektet hade förmodligen varit en fördel. Förstudien Konst på landsbygden lokal/global fann att det tack vare gemensamma kulturella intresseområden och kopplingar mellan föreningar och institutioner i närliggande orter fanns goda förutsättningar för ett kultursamarbete mellan gränskommunerna i den nordöstra delen av Småland. Enskilda institutioner, föreningar och eldsjälar i gränskommunerna visade intresse för ett samarbete, varför konkreta projekt med några av dessa initierades och genomfördes. Hur dessa önskvärda samarbeten i framtiden mer långsiktigt skulle utföras och utvecklas, i vilken form och på vilka olika nivåer samarbetet borde organiseras avsågs beskrivas i form av ett treårigt landbygdsutvecklingsprojekt: Konst och kultur på landsbygden lokal/global. I förslaget skulle förstudiens idéer kring film, konst, Artist in Residence-program mm konkretiseras och förslag på en mer långsiktig finansieringsplan framläggas. Förstudien rekommenderade Medborgarkontoret Emilkraften som huvudman/ägare av ett sådant projekt. Peter Syr, fd museiintendent i Munchen och sedan tio år bosatt i Kråkshult inbjöds i slutfasen av förstudien till ett samtal som kom att handla om huruvida de utställningar om Liv i Småland för 100 år sedan samt Inspelningarna av Emilfilmerna i Mariannelundsbygden som Svensk-Tysk Vänförening i Kråkshult producerat, skulle kunna utvecklas, visualiseras och konkretiseras i något mer permanent. Kanske i ett filmmuseum, ett hus med fokus på Emilfilmerna som spelades in i Mariannelundsbygden? Detta möte satte igång en process där fler aktörer blev involverade. Idén fördjupades och konkretiserades ytterligare. Ett filmcentrum och besöksmål, med sin bas i Emilfilmerna, framstod nu som den realistiska och ekonomiskt bärkraftiga utgångspunkten för hela utvecklingsprojektet Konst och Kultur på landsbygden lokal/global. En fullt genomförbar idé med många utvecklingsmöjligheter hade blivit född. Genom att anknyta till den egna bygdens lokala kultur, präglad av Astrid Lindgrens liv och verk, och skapa ett besöksmål med fokus på de filmer som spelades in i trakten, fanns plötsligt en helt ny plattform och förutsättning för att på sikt kunna utveckla både en konstbiennal och ett Artist in Residence-program med internationella konstevents. Nya möjligheter, men också nya frågor dök upp som krävde mer tid och kunskap för att kunna besvaras innan den färdiga projektidén nu skulle kunna formuleras. Därför ansökte Emilkraften om medel från Astrid Lindgrens Hembygd för att kunna genomföra en förstudie eller möjlighetsanalys - med fokus på etablerandet av ett Barnfilmens hus i Mariannelund. Emilkraftens verksamhetsledare Johanna Stejdahl och Anna Mellergård, Internationell kultursamordnare för ArtsNordica blev förstudiens genomförare. I styrgruppen ingick även Pia Löfgren, museichef, Eksjö museum. 1. Mariannelundsområdet ingår även Lönneberga, Pelarne, Rumskulla, Ydrefors, Svinhult, Ingatorp, Bellö, Edshult, Hult, Kråkshult och Karlstorp

5 Lokala krafter Emilkraften är Mariannelunds utvecklings- och servicekontor och har som prioriterat mål att arbeta med att stötta utvecklingsprojekt i bygden. Emilkraftens verksamhetsområden är offentlig service och turism. Genom åren har Emilkraften arbetat med en rad olika turismutvecklingsprojekt och genom dessa upparbetat ett brett nätverk. Emilkraften är en ekonomisk förening, där Eksjö kommun, LRF Mariannelundsavdelning, Mariannelunds Köpmän, Mariannelunds Företagarförening och Mariannelundsbygdens Samhällsförening är huvudmän. Emilkraften är Mariannelunds spindel i nätet, en samordnande kraft för ortens starka föreningsliv och de eldsjälar som finns på orten. Stationskooperativ M är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar på temat Konst, Kultur och Hälsa. I nära samarbete med den ideella föreningen KAiM, Kulturakademien i Mariannelund har man sedan några år arbetat för att stärka det lokala och regionala kulturlivet genom en rad internationella konst- och kulturprojekt. Kooperativet står även som ägare och förvaltare av Mariannelunds stationshus, godsmagasinet samt en byggnad i anslutning till Mariannelunds Station. I dessa byggnader finns bland annat ett internationellt konstgalleri som drivs av Kulturakademien och Stationskooperativet tillsammans. Sedan maj 2010 ansvarar man dessutom för Radio-Pelles museum, en lokal profils unika samling av radioapparater samt filmaffischer, filmprojektor mm. Museet finns i stationshuset med anslutning till väntsalen där ungdomar/sommarlovsentreprenörer driver sommarcafé sedan Mariannelundguide är ett företag inom ramen för kulturarvsturism i Norra Småland. Företaget drivs av journalisten, statsvetaren och turistguiden Henrik Simonsen, som guidat turister i Stockholm, Lappland, Spanien, Ungern, Slovakien och Kina. Företaget erbjuder turer i Astrid Lindgrens spår, istidens lämningar och Mariannelundsområdets fantastiska natur. Guidning sker på svenska, engelska, tyska och ungerska. Mariannelundsområdet Mariannelund ligger i Norra Småland, på det Småländska Höglandets och Eksjö kommuns östra utkant, vid gränsen mot Vimmerby och Hultsfreds kommuner, drygt 30 mil från Stockholm, 20 mil från Skavsta flygplats, 25 mil från Göteborg och omkring 35 mil från Malmö. I rapporten Attraktiv Gränsbygd Småland Östergötland (2001) redovisades sex så kallade sevärdhetsområ- den, inom vilka man fann goda förutsättningar för upplevelseturism. Ett av dessa sevärdhetsområden var Mariannelundsområdet, ett område fördelat över två landskap, tre län och fem kommuner. Mariannelund ligger mitt i Astrid Lindgrens hembygd, omgivet av skogarna, ängarna, hagmarkerna och stengärdsgårdarna i det småländska landskap som Astrid så ofta beskrivit i sina böcker. Rötterna till Astrid Lindgrens författarskap finns mellan Mariannelund och Vimmerby. Där föddes Astrid Lindgrens föräldrar - och även Astrids författarskap. Här ligger Bullerbyn, där Astrids pappa bodde som liten pojke och Emils Katthult, som egentligen heter Gibberyd. Det är från denna bygd förebilderna till Emil i Lönneberga, Barnen i Bullerbyn, Kajsa Kavat och Ronja Rövardotter kan spåras. Astrid Lindgren: Om sina sagor Många av dem är knappast påhitt alls utan bara omdiktningar av egna upplevelser i en fjärran barndom, ur vilka de blänker fram i minnet som glimtar från en blinkfyr. Mina påhitt (1975) I dag är Mariannelund ett modernt samhälle med industrier, ett välbekant karamellkokeri, ett brett föreningsliv, engagerade eldsjälar med god förmåga att samverka och se nya spännande möjligheter och lösningar. Med KAiM och Stationskooperativ M i spetsen har Mariannelund redan fått en självklar plats på den svenska kulturkartan. Världsberömda poeter som Tomas Tranströmer, Anders Hallengren, Li Li, Kho Tararith och Anna Mattsson har deltagit i litterära arrangemang och orten har också varit värd för uppmärksammade utställningar som Folk -08, med 60 konstnärer från olika delar av världen, Anders Rymans utomhusutställning - 5 -

6 Livets steg och minoritetsutställningen Leva i två världar för att bara nämna några. Sommaren 2010 planerar föreningar i samverkan för sommarprojektet Konst & Mat som avslutas med ett småländskt konstkalas. Filminspelningar i Mariannelund När filmerna om Emil i Lönneberga skulle spelas in i början på 1970-talet hittade Svensk Filmindustri den perfekta gården i Gibberyd en knapp mil från Mariannelund. Här spelades de flesta utomhusscenerna in. Mariannelunds folkhögskola blev filmteamets högkvarter. Här redigerades filmerna under sena sommarkvällar och här spelades också inomhusscenerna in. I skolans aula byggdes interiören från Katthult upp av lokala snickare. Utanför fönstret placerades ett uppförstorat foto av utsikten från Gibberyd. Rekvisita och djur lånades in från trakten. Rekryteringen av statister skedde i närområdet och så långt det var möjligt valde också inspelningsplatser i området. Därför blev filminspelningarna hela bygdens angelägenhet. Genom Astrid Lindgrens böcker och filmer har Mariannelundsbygden satts på kartan. Varje sommar kommer turister ända till Mariannelund för att se det lilla Ida tyvärr inte kunde se från sin upphöjda position i flaggstången samt för att besöka den ort som för alltid är förknippad det hyss som slutade med en trasig soppskål. Åtskilliga är de besökare i Mariannelund som frågar efter Doktorns hus. Astrid Lindgrens Världsarv Kulturarvet indelas i tre huvudgrupper: minnesmärken, grupper av byggnader, miljöer och kulturlandskap. År 2005 fick Astrid Lindgrens privata arkiv på Kungliga biblioteket ta plats på FN-organet Unescos lista Världens minnen. Men inte bara Astrid Lindgrens privata arkiv och originalskrifter, utan också det landskap som Astrids berättelser gestaltar och målar skulle kunna uppfylla de kriterier som krävs för att upptas på listan. Världsarvslistan omfattar i dagsläget 14 svenska världsarv. Man hittar dem exempelvis i Drottningholms slottsområde, Tanums hällristningar, Visby, Södra Ölands odlingslandskap samt Lapplands världsarv. I Mariannelundsbygdens landskap finns utan tvekan rötterna till Astrid Lindgrens författarskap. I framtiden kanske detta landskap kan bli Astrid Lindgrens Världsarv? Skulle ett Barnfilmens hus i Mariannelund, som ett komplement till Astrid Lindgens Värld och Astrid Lindgrens Näs kunna förstärka Kulturarvet Astrid Lindgren? Vi tror det. I Mariannelundsområdet finns filmmiljöerna på riktigt, här breder landskapet ut sig, precis som det gjorde under Astrids barndom. Här finns också ett etablerat guideföretag som med utgångspunkt från fi lmhuset kan ta med besökarna på guidade turer rakt ut i det småländska landskap som beskrivs i hennes böcker och filmer. OMVÄRLDSANALYS Film i Eksjö kommun Nordens första och Sveriges enda estetiska program med inriktning animation finns i Eksjö kommun. Här finns också Föreningen Eksjö Animation, som uppstått genom ett samarbete med Konstfack och Eksjö Animation Festival, som arrangeras vartannat år med gäster från olika delar av världen. Högskolecenter Eksjö driver utbildningar inom 3D och Digital composting, och förser den svenska och utländska filmindustrin med ny kompetens (www.iaa.se). Fram till 2013 kommer Eksjö kommun att tillsammans med Eksjö Högskolecenter utveckla visualiseringsnäringen ytterligare genom att bygga upp Vizualisation Center, en nod i Science Park-systemet. Centret innehåller två delar: Vizualisation Park (VisPark) och Vizualisation Lab

7 Metropolbiografen i Eksjö blev våren 2010 först i Småland med digitalisering och 3D-funktionalitet. I Mariannelund finns Sveriges näst äldsta biograf, den är fortfarande i bruk och visar regelbundet film för stora och små. De senaste två åren har Kulturakademien i Mariannelund (KAiM) arrangerat en Mini-filmfestival samt visat utomhusbio i Herrgårdsparken i samarbete med Jönköpings läns filmfestival flyttade Stig Lasseby, skaparen av bland annat den tecknade filmen om Pelle Svanslös, till Eksjö med sin filmstudio. Han var initiativtagaren till animationsutbildningen i Eksjö och tankar finns kring att skapa något med anknytning till detta. Lasseby bodde i Edshult i Eksjö kommun, mellan Mariannelund och Eksjö. Peter Syr, tidigare bl. a utställningsansvarig på Münchens Museum bor sedan tio år tillbaka i Kråkshult utanför Mariannelund. Han har tagit initiativet till två utställningar, dels om Livet i Småland under den tid berättelsen om Emil i Lönnerberga utspelar sig, dels en utställning om inspelningarna av Emilfilmerna. Kråkshults hembygdsförening och Svensk-Tysk Vänförening gjorde i samband med detta ett gediget insamlande av privata fotografier från statister som var involverade i filmprojekten. Även den tyske filmprofessorn Thomas Burnhauser har intresserat sig för Mariannelund och Emilfilmerna. Har han filmat platser och nyckelpersoner i Mariannelundsområdet och färdigställer nu en dokumentärfilm om inspelningarna i Mariannelund. Dessutom har han inlett ett samarbete med Tysklands största filmmuseum, Deutsches Filmmuseum i Frankfurt, som har planer på en utställning om Mariannelund och inspelningarna. Fastän filmerna spelades in för fyrtio år sedan älskas de fortfarande av barn och vuxna på olika platser i världen. Enligt Svenska Filminstitutets statistik över Astrid Lindgrens mest publikdragande filmer (av sammanlagt 35) hamnar Emil i Lönneberga på tredje plats. Film i Jönköpings län Film är kommunens och länets gemensamma styrka inom kulturområdet. Film i Jönköpings län har landstinget i Jönköping som huvudman och finansiellt stöd av Svenska Filminstitutet. Organisationen ska vara ett nav för länets filmkulturella insatser samt stödja kortfilms- och dokumentärfilmsproduktion. Deras huvudsakliga uppgifter är bland annat filmpedagogik riktad mot grundskola och gymnasium, filmstöd till regionala filmskapare, visningar, samverkansprojekt och etablerig av övergripande nätverk på regional och nationell nivå. Jönköpings filmfestival, med Jönköpings kommun som huvudman, startade år 1999 och har, som nämnts ovan gjort samarrangemang med Mariannelunds biograf och Kaim. GENOMFÖRANDE Förstudiens syfte var att undersöka 1) Finns det svenska förebilder? Vad har tidigare gjorts på temat Cinematek för barn? 2) Finns något liknande i Norden? Om inte, finns intresse av ett nordiskt samarbete kring nordisk barnfilm i samarbete med Astrid Lindgrens NÄS och Saltkråkan AB? 3) Lokalisera regionala och nationella samarbetspartners, t ex undersöka på vilket sätt Astrid Lindgrens Näs kan ha glädje av ett Barnfilmens hus i Mariannelund. 4) Inhämta kunskap, idéer och information som leder till ett förslag på hur Barnfilmens hus ska se ut, drivas, finansieras och lokaliseras (vilken byggnad/lokal i Mariannelund) 5) Är det möjligt att anknyta till Emilfilmerna i namnet på det eventuella Barnfilmens hus? - 7 -

8 Möten och studiebesök under förstudien För att undersöka det befintliga utbudet inom filmupplevelser/filmmuseer genomfördes en rad studiebesök, både i Sverige och i Danmark. Slutsatsen blev att det filmhus som kommer att växa fram i Mariannelund saknar motsvarighet i Norden. Längs vägen inhämtades också en rejäl dos inspiration, inte minst inom det pedagogiska området kring en framtida filmverkstad. Dessutom knöts viktiga kontakter för framtiden. I kontakterna med de befintliga besöksmålen i Vimmerby framkom ett tydligt önskemål om att tillsammans med andra aktörer i Astrid Lindgrens hembygd skapa ett gediget, seriöst och roligt kluster. Saltkråkan Saltkråkan AB är ett familjeföretag som ägs och drivs av Astrid Lindgrens efterlevande barn och barnbarn. Bolagets huvuduppgift är att förvalta författarens verk i den anda som hon själv skulle ha gjort. Ett möte med Saltkråkan blev det självklara initiala steget i förstudien. Projektledningen möttes av positiv nyfikenhet och intressanta samtal med Astrid Lindgrens släktingar. Saltkråkan såg de regionala fördelarna med att skapa ett filmhus med koppling till Astrid Lindgren och efter detta möte föddes idén om namnet Astrid Lindgrens Filmhus. Astrid Lindgrens Näs (ALN) Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är ett kulturcentrum som förutom Astrid Lindgrens barndomshem, omfattar en modern kunskapsinstitution med forskningsbibliotek och museum i den före detta prästgården samt kafé, filmsal och den permanenta utställningen Hela Sveriges Astrid Lindgren i en nybyggd paviljong. Utställningen och paviljongen ägs av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, medan den operativa verksamheten drivs av det kommunägda bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. ALN efterfrågar starkare samarbeten i Astrid Lindgrens hembygd, där olika aktörer kompletterar varandra och bildar ett starkt kluster för den Astrid Lindgrendrivne turisten/besökaren/forskaren. I samtal om Astrid Lindgrens Filmhus med vd Kjell-Åke Hansson framkom idéer om framtida samarbeten kring barnfilmfestivaler, seminarier, utbildningar, utställningar mm. Kulturcentret arbetar i samarbete med Linnéuniversitetet med att etablera en författarskola inom barn- och ungdomslitteratur, vilket i förlängningen skulle kunna mynna ut i ett samarbete kring hur ett filmmanus växer fram och hur bra barnlitteratur blir bra barnfilm! Astrid Lindgrens Värld (ALV) Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby är med sina autentiska miljöer och professionella teaterensemble Sveriges största barnteaterpark och har cirka en halv miljon besökare varje år. Enligt barnfamiljerna i flera nätundersökningar är ALV också landets bästa temapark. Parken ägs av Saltkråkan AB och Vimmerby kommun. Astrid Lindgrens Värld har sedan många år en egen biograf på Bråkmakargatan, som i år förändras för att bli mer 50-talslik. Parken har planer på att utveckla filmen och vill att barnen ska få prova att göra egen film, men satsningen kan endast utgöra en liten del i den stora helheten. Enligt vd Mikael Ahlerup skulle parken med fördel kunna hänvisa besökare som vill veta mer om Astrid Lindgrens filmer, inspelningarna och filmfakta till Astrid Lindgrens Filmhus ett par mil bort. Det faktum att ALV inom kort satsar på en helt ny Emilmiljö gör att en utställning om Emilfilmerna kommer helt rätt i tiden. Ytterligare ett besöksmål med året-runt-verksamhet och koppling till Astrid Lindgren ligger också i linje med teaterparkens strävan efter att förlänga säsongen

9 Filmrelaterade besöksmål Projektgruppen har under förstudien besökt Cineteket, Film Museum i Ystad, som byggt upp ett besöksmål med utgångspunkt från filmerna om Kurt Wallander. Museet arbetar också pedagogiskt kring hur en film blir till. Cinnemateket i Köpenhamn, som visar film sex dagar i veckan, erbjuder även FILM-X, där barn kan spela in sin egen film i olika studios. Med inspiration från dessa besöksmål framstod möjligheten att bygga upp en filmverkstad som en naturlig utveckling och en viktig del av Astrid Lindgrens Filmhus. Junibacken på Djurgården i Stockholm är ett museum för barn och fokuserar på svensk barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens berättelser i synnerhet. Junibacken har ingen filmvisning. Besök har gjorts på Filmhuset i Stockholm och kontakten med Svenska Filmindustri AB har inletts för vidare diskussioner om rättigheter för filmer, foton etc. Dessutom har kontakter tagits med Svenska Filminstitutet, U-LAND (Ung på landsbygden), Föreningen Animationen i Eksjö, allt parallellt med en fortlöpande dialog med Eksjö kommuns kulturchef. VISION, SYFTE OCH MÅL Är det sant att Lilla Gubben gick på lugnande medel under inspelningarna av Pippi Långstrump? Att monstret Katla efter sin karriär i Bröderna Lejonhjärta spärrades in i Långholmens gamla fängelse? Var det verkligen så att griseknoen slutade sina dagar på ett västsvenskt julbord? Förstudien syfte var att ta reda på förutsättningarna för ett Barnfilmhus i Mariannelund ett besöksmål och en mötesplats där barn, unga och vuxna kan söka kunskap om Astrid Lindgrens filmer i allmänhet och Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn i synnerhet. Vision I samarbete med Astrid Lindgrens Näs ska Astrid Lindgrens Filmhus utvecklas till ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder/film från ett historiskt, nutida och framtidsperspektiv. På sikt finns förutsättningar att skapa ett nationellt kunskapscentrum inom barnfilm och i det etablerade barnfilmhuset finns en samling av vetenskapliga filmdokument, filmsamling, rekvisita, foton, böcker om barnfilm och möjligheter att se film. Filmatiseringarna av Astrid Lindgrens verk är basen, men i samverkan med ett galleri och en filmverkstad i Mariannelunds centrum tänker vi oss en utveckling mot barnfilm i allmänhet. Vi tror att barnfilmhuset har den långsiktiga ekonomiska bärkraften för en vidare utveckling av bygden med satsningar på konst och kultur på landsbygden. Vi ser möjligheterna att denna satsning inte bara skapar arbetstillfällen på Astrid Lindgrens Filmhus utan också att det har en positiv påverkan i hela regionen. Vi vill med denna satsning också stärka det gränsöverskridande arbetet, både med Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs och med storstadens kulturinstitutioner. Syfte och mål Precis som för Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs är det grundläggande syftet för Astrid Lindgrens Filmhus att sprida kunskap om Astrid Lindgrens verk och gärning. Målet är att skapa ett spännande och attraktivt komplement till de besöksmål med anknytning till Astrid Lindgrens liv och verk som redan finns i området. Astrid Lindgrens Filmhus ska presentera kunskap om filminspelningarna, Astrids roll vid filmatiseringen av hennes verk och betydelsen av hennes verk inom svensk barnfilm

10 FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING Astrid Lindgrens Filmhus ska vara ett interaktivt museum med utgångspunkt från inspelningarna av filmerna om Emil i Lönneberga. Det perfekta huset, med breda golvplankor, innanfönster och gamla kakelugnar ägs av Stationskooperativ M och ligger där järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö samt riksväg 40 mellan Västervik och Göteborg korsar varandra. Till projektet kopplas även Centrumhuset vid Mariannelunds Torg, där filmverkstad och galleri för tillfälliga utställningar byggs upp. Basutställning Emil i Lönneberga Den permanenta utställningen om inspelningarna av Emilfilmerna ska bygga på intervjuer med skådespelare, filmarbetare och andra inblandade, forskning i dammiga arkiv och bortglömda anteckningar från Astrids egen penna. Utställningen ska berätta hur det gick till vid uttagningen av rollkaraktärerna, hur man hittade rekvisita och inspelningsplatser, rekryterade statister samt lyfta fram bortglömda anekdoter från inspelningarna. Hela basutställningen byggs upp på ett pedagogiskt och visuellt spännande sätt men bör samtidigt motsvara de förväntningar som gästande turister från hela världen har. I det lilla huset på gården inreds Doktorns hus. Basutställningen ska kompletteras med utställningar om övriga filmatiseringar av Astrid Lindgrens verk. Bullerbyn spelades in bara någon mil från Mariannelund, kring den och övriga filmer finns spännande frågeställningar. Hur skapade man monster och rumpnissar, övertygande kulisser och bra filmmusik? Samlingar Astrid Lindgrens Filmhus samlingar ska naturligtvis omfatta samtliga Astrid Lindgrens filmer men också rekvisita, bilder, manus och kläder från filminspelningarna etc. Här ska man hitta böcker, tidskrifter och referenslitteratur på temat svensk barnfilm, med särskilt fokus på Astrid Lindgrens verk, och på sikt även ett brett arkiv med svensk och internationell barnfilm. Filmverkstad Ett barnkulturhus i Astrid Lindgrens anda är inte fulländat förrän det kan erbjuda en kreativ filmverkstad där besökarna kan spela in och redigera film och ljud (Här krävs teknisk utrustning och program som I-movie, Final Cut Express, Soundtrack och Garageband). Filmverkstaden ska främst användas av ungdomar som ska göra egen film, men även av turister och andra som har en idé eller vill lära sig grunderna i videoredigering. Grundtanken är att inspirera den unga generationen att vidareutveckla film som konstnärligt, kreativt och pedagogiskt media. Filmverkstaden ska kunna hyras av företag, skolor och föreningar i syfte att göra film, anordna seminarier, kurser och möten. Den tekniska utrustningen ska skapa förutsättningar för företagspresentationer, workshops och kursverksamhet. Utvecklingspotential Astrid Lindgrens filmer ska utgöra basen men ambitionen är också att lyfta barnfilmkulturen i Sverige och stimulera och utveckla ett intresse för svensk barn- och ungdomsfilm, sprida kunskap av barnfilmhistoriskt värde samt arrangera kreativa möten. Här får filmverkstaden en viktig roll. På sikt ska ett Kunskapscentrum byggas upp där skolungdomar, studenter och forskare ska hitta filmer, press

11 klipp, fotografier och matnyttig fakta kring den svenska och utländska barnfilmkulturen. Utvecklingsmöjligheterna inom barnfilmkultur är i princip oändliga. Här ryms allt från klassvisningar och filmverkstad för skollediga barn till filmkollo för tjejer och utbildningar inom manusskrivande. Tidplan Hösten 2010 inleds ett treårigt projekt och en heltidsanställd projektledare drar initialt upp riktlinjerna för filmhuset och finansieringen för utställningar, renoveringar och personal. Parallellt utarbetas tydliga beskrivningar för fas två som omfattar filmverkstaden och den pedagogiska verksamheten. Sommaren 2012 öppnar besöksmålet Astrid Lindgrens Filmhus med utställningen kring filminspelningarna av Emil i Lönneberga i synnerhet och Astrid Lindgrens filmer och filmintresse i allmänhet. Förhoppningen är också att det då finns ett Doktorns hus på gården. Filmhuset ska redan i det här skedet kunna förmedla guidade turer i den småländska natur som Astrid Lindgren så väl porträtterat i sina böcker. Samarbetspartners En löpande dialog med Astrid Lindgrens barn och barnbarn på Saltkråkan AB är en förutsättning för projektets genomförande. Astrid Lindgrens Näs blir en viktig samarbetspartner men även Svensk Filmindustri AB, Svenska Filminstitutet och till viss del Astrid Lindgrens Värld kommer att vara betydelsefulla i arbetet. Emilkraften, Mariannelunds utvecklings- och blir huvudman för projektet och Eksjö kommun får en tydlig roll i styrgruppen. Den tilltänkta projektledaren Anna Mellergård har mer än 20 års erfarenhet av kultursamordning. I botten är hon utbildad bibliotekarie med akademiska poäng inom Barn- och ungdoms litteratur och har dokumenterad erfarenhet som handledare för skrivarverkstäder och skrivarlägar för barn och unga. Anna var projektledare för Svenska Institutets Astrid Lindgren utställning, när den visades i Kina (2006) och är aktiv styrelseledamot i föreningen Svensk-Kambodjanska litteratursamfundet, som bland annat genomfört översättning av Pippi Långstrump till Khmer. Finansiering Till fas ett, som under en treårsperiod omfattar uppstarten, infrastrukturen, basutställningen och samlingarna söks finansiering från Eksjö kommun, landstinget, regionförbundet och Astrid Lindgrens hembygd. Till fas två, då bland annat filmverkstaden byggs upp under en överlappande treårsperiod, söks medel från länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet och näringslivet. Ekonomiskt stöd kommer givetvis att krävas under uppbyggnadsskedet. I ett längre perspektiv bedöms Astrid Lindgrens Filmhus, med de starka turistströmmarna i området och möjligheten att under vinterhalvåret arbeta mot skolorna, inte bara ha förutsättningar att bära sig själv utan också bli basen för en bredare satsning på konsten och kulturen på landsbygden, lokalt och regionalt, med internationella kopplingar

I Emilfilmernas spår. Upplev inspelningsplatserna i Astrid Lindgrens hembygd. www.barnfilmbyn.se

I Emilfilmernas spår. Upplev inspelningsplatserna i Astrid Lindgrens hembygd. www.barnfilmbyn.se I Emilfilmernas spår Upplev inspelningsplatserna i Astrid Lindgrens hembygd www.barnfilmbyn.se Astrid Lindgren placerade Mariannelund på världskartan när hon lät Emil hissa upp sin syster i flaggstången

Läs mer

SVENSKA. Orginalfoto från filminspelningarna på 1970-talet

SVENSKA. Orginalfoto från filminspelningarna på 1970-talet SVENSKA Orginalfoto från filminspelningarna på 1970-talet Mariannelund - Där sagan blev film - Jaså, du ringer från Mariannelund? Då har du nära till doktorn doktorn i Mariannelund! Rösten i telefonluren

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Mikael Ahlerup. vd Astrid Lindgren s Värld

Mikael Ahlerup. vd Astrid Lindgren s Värld Mikael Ahlerup vd Astrid Lindgren s Värld Teaterpark i södra Sverige baserad på berättelser skrivna av Astrid Lindgren Astrid Lindgren 1907-2002 Där allt startade... Där allt startade.. Filminspelningsplatsen

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Fakta om Astrid Lindgren

Fakta om Astrid Lindgren SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken presenterar en av världens mest berömda barnboksförfattare. Vi får följa Astrids liv från barn till vuxen och får lära oss om hur historier och böcker

Läs mer

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K f o t o o c h f i l m S E R I E T E C K N I N G S K AT E B O A R D Foto: DD, åk 3 at e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o S K AT E PA R K På Bryggeriets gymnasium läser du Estetiska programmet med

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Restidsmål 2050 Stockholmsregionen Malmö-/Köpenhamns- Göteborgsregionen Interregionala resor regionen Kollektivtrafiken som strukturbildare

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 1 18 mars 2013 Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 SFF har ombetts att lämna kommentarer till den utredning som pågått

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer