Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk"

Transkript

1 Barnfilmens Hus BARNFILMENS HUS Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Emilkraften Anna Mellergård, internationell kultursamordnare ArtsNordica -1-

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Lokala krafter 5 Mariannelundsområdet 5 Filminspelningar i Mariannelund 6 Astrid Lindgrens Världsarv 6 OMVÄRLDSANALYS 6 Film i Eksjö kommun 6 Film i Jönköpings län 7 GENOMFÖRANDE 7 Möten och studiebesök under förstudien 8 Saltkråkan 8 Astrid Lindgrens Näs (ALN) 8 Astrid Lindgrens Värld (ALV) 8 Filmrelaterade besöksmål 9 VISION, SYFTE OCH MÅL 9 Vision 9 Syfte och mål 9 FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING 10 Basutställning Emil i Lönneberga 10 Samlingar 10 Filmverkstad 10 Utvecklingspotential 10 Tidplan 11 Samarbetspartners 11 Finansiering

3 Förstudiens genomförare: Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Emilkraften Anna Mellergård, internationell kultursamordnare ArtsNordica Textbearbetning: Carina Nilsson, Bokstavligt Layout: Jonas Linder, Kapitän INLEDNING Vid sidan av litterära influenser spelade filmen en viktig roll för Astrids Lindgrens författarskap. Redan som barn var hon en flitig biobesökare och med filmen kom en fläkt av den stora världen till Vimmerby. Även om Astrid Lindgren var djupt rotad i den småländska landsbygden, var hon också ett barn av 1900-talet, mottaglig för nya uttryck. Hon blev tonåring samtidigt som jazzåldern bröt in med nya massmedier, en expansiv populärkultur, en ökad individuell frihet och filmindustrins Hollywood etablerade sig som ledande filmproducent. I Ulla Lundquist doktorsavhandling om Pippi Långstrump framhåller hon Astrid Lindgrens livslånga intresse för film. Även litteraturforskaren Vivi Edström konstaterar att filmen har betytt mer för hennes skrivande än som ännu är utrett (Röster om Astrid Lindgren). Det var därför med stor entusiasm som Astrid Lindgren arbetade med filmatiseringarna av sina verk, hon var noga med att själv skriva manus till filmerna och fanns med jämna mellanrum med ute på inspelningsplatserna. Astrid Lindgrens filmer har haft stor betydelse både för Sverigebilden utomlands och för den svenska barnfilmens historia och utveckling. Ändå finns ännu inget Astrid Lindgrens Filmhus i Sverige. I Mariannelund, där filmerna om Emil - den person som Astrid kände sig mest besläktad med spelades in och där närheten till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs samt Astrid Lindgrens Värld möjliggör samarbeten och progression, skulle ett Astrid Lindgrens Filmhus med fördel kunna etableras. Huset skulle samla filminspelningsminnen, filmer, rekvisita och foton från Astrid Lindgrens filmer, erbjuda barn och skolungdomar att lära sig mer om hur en film blir till samt på sikt kunna utvecklas till ett kunskapscentrum för barnfilm

4 BAKGRUND Med stöd av Regionförbundet i Jönköpings län genomförde Stationskooperativ M vintern/våren 2009 en förstudie i syfte att undersöka möjligheter och intresse för ett gränsöverskridande konst- och kultursamarbete inom Mariannelundsområdet 1. Syftet var att pröva förutsättningarna för inrättandet av en Konstbiennal på landsbygden och/eller skapa en internationell scen för samtidskonst och film i nordöstra Småland och som en del i detta initiera ett internationellt ateljé-/verkstadsutbyte för regionens professionella konstnärer, ett s k. Artist In Residence program med bas i Mariannelund. Med begreppet konst avsågs bildkonst, film, dans, musik, poesi och teater med konstnärliga ambitioner och kvalitéer. Genom studien framkom att ordet konst, särskilt på landsbygden, upplevdes som mer exkluderande än ordet kultur. Att redan från början inkludera ordet kultur i presentationen av projektet hade förmodligen varit en fördel. Förstudien Konst på landsbygden lokal/global fann att det tack vare gemensamma kulturella intresseområden och kopplingar mellan föreningar och institutioner i närliggande orter fanns goda förutsättningar för ett kultursamarbete mellan gränskommunerna i den nordöstra delen av Småland. Enskilda institutioner, föreningar och eldsjälar i gränskommunerna visade intresse för ett samarbete, varför konkreta projekt med några av dessa initierades och genomfördes. Hur dessa önskvärda samarbeten i framtiden mer långsiktigt skulle utföras och utvecklas, i vilken form och på vilka olika nivåer samarbetet borde organiseras avsågs beskrivas i form av ett treårigt landbygdsutvecklingsprojekt: Konst och kultur på landsbygden lokal/global. I förslaget skulle förstudiens idéer kring film, konst, Artist in Residence-program mm konkretiseras och förslag på en mer långsiktig finansieringsplan framläggas. Förstudien rekommenderade Medborgarkontoret Emilkraften som huvudman/ägare av ett sådant projekt. Peter Syr, fd museiintendent i Munchen och sedan tio år bosatt i Kråkshult inbjöds i slutfasen av förstudien till ett samtal som kom att handla om huruvida de utställningar om Liv i Småland för 100 år sedan samt Inspelningarna av Emilfilmerna i Mariannelundsbygden som Svensk-Tysk Vänförening i Kråkshult producerat, skulle kunna utvecklas, visualiseras och konkretiseras i något mer permanent. Kanske i ett filmmuseum, ett hus med fokus på Emilfilmerna som spelades in i Mariannelundsbygden? Detta möte satte igång en process där fler aktörer blev involverade. Idén fördjupades och konkretiserades ytterligare. Ett filmcentrum och besöksmål, med sin bas i Emilfilmerna, framstod nu som den realistiska och ekonomiskt bärkraftiga utgångspunkten för hela utvecklingsprojektet Konst och Kultur på landsbygden lokal/global. En fullt genomförbar idé med många utvecklingsmöjligheter hade blivit född. Genom att anknyta till den egna bygdens lokala kultur, präglad av Astrid Lindgrens liv och verk, och skapa ett besöksmål med fokus på de filmer som spelades in i trakten, fanns plötsligt en helt ny plattform och förutsättning för att på sikt kunna utveckla både en konstbiennal och ett Artist in Residence-program med internationella konstevents. Nya möjligheter, men också nya frågor dök upp som krävde mer tid och kunskap för att kunna besvaras innan den färdiga projektidén nu skulle kunna formuleras. Därför ansökte Emilkraften om medel från Astrid Lindgrens Hembygd för att kunna genomföra en förstudie eller möjlighetsanalys - med fokus på etablerandet av ett Barnfilmens hus i Mariannelund. Emilkraftens verksamhetsledare Johanna Stejdahl och Anna Mellergård, Internationell kultursamordnare för ArtsNordica blev förstudiens genomförare. I styrgruppen ingick även Pia Löfgren, museichef, Eksjö museum. 1. Mariannelundsområdet ingår även Lönneberga, Pelarne, Rumskulla, Ydrefors, Svinhult, Ingatorp, Bellö, Edshult, Hult, Kråkshult och Karlstorp

5 Lokala krafter Emilkraften är Mariannelunds utvecklings- och servicekontor och har som prioriterat mål att arbeta med att stötta utvecklingsprojekt i bygden. Emilkraftens verksamhetsområden är offentlig service och turism. Genom åren har Emilkraften arbetat med en rad olika turismutvecklingsprojekt och genom dessa upparbetat ett brett nätverk. Emilkraften är en ekonomisk förening, där Eksjö kommun, LRF Mariannelundsavdelning, Mariannelunds Köpmän, Mariannelunds Företagarförening och Mariannelundsbygdens Samhällsförening är huvudmän. Emilkraften är Mariannelunds spindel i nätet, en samordnande kraft för ortens starka föreningsliv och de eldsjälar som finns på orten. Stationskooperativ M är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar på temat Konst, Kultur och Hälsa. I nära samarbete med den ideella föreningen KAiM, Kulturakademien i Mariannelund har man sedan några år arbetat för att stärka det lokala och regionala kulturlivet genom en rad internationella konst- och kulturprojekt. Kooperativet står även som ägare och förvaltare av Mariannelunds stationshus, godsmagasinet samt en byggnad i anslutning till Mariannelunds Station. I dessa byggnader finns bland annat ett internationellt konstgalleri som drivs av Kulturakademien och Stationskooperativet tillsammans. Sedan maj 2010 ansvarar man dessutom för Radio-Pelles museum, en lokal profils unika samling av radioapparater samt filmaffischer, filmprojektor mm. Museet finns i stationshuset med anslutning till väntsalen där ungdomar/sommarlovsentreprenörer driver sommarcafé sedan Mariannelundguide är ett företag inom ramen för kulturarvsturism i Norra Småland. Företaget drivs av journalisten, statsvetaren och turistguiden Henrik Simonsen, som guidat turister i Stockholm, Lappland, Spanien, Ungern, Slovakien och Kina. Företaget erbjuder turer i Astrid Lindgrens spår, istidens lämningar och Mariannelundsområdets fantastiska natur. Guidning sker på svenska, engelska, tyska och ungerska. Mariannelundsområdet Mariannelund ligger i Norra Småland, på det Småländska Höglandets och Eksjö kommuns östra utkant, vid gränsen mot Vimmerby och Hultsfreds kommuner, drygt 30 mil från Stockholm, 20 mil från Skavsta flygplats, 25 mil från Göteborg och omkring 35 mil från Malmö. I rapporten Attraktiv Gränsbygd Småland Östergötland (2001) redovisades sex så kallade sevärdhetsområ- den, inom vilka man fann goda förutsättningar för upplevelseturism. Ett av dessa sevärdhetsområden var Mariannelundsområdet, ett område fördelat över två landskap, tre län och fem kommuner. Mariannelund ligger mitt i Astrid Lindgrens hembygd, omgivet av skogarna, ängarna, hagmarkerna och stengärdsgårdarna i det småländska landskap som Astrid så ofta beskrivit i sina böcker. Rötterna till Astrid Lindgrens författarskap finns mellan Mariannelund och Vimmerby. Där föddes Astrid Lindgrens föräldrar - och även Astrids författarskap. Här ligger Bullerbyn, där Astrids pappa bodde som liten pojke och Emils Katthult, som egentligen heter Gibberyd. Det är från denna bygd förebilderna till Emil i Lönneberga, Barnen i Bullerbyn, Kajsa Kavat och Ronja Rövardotter kan spåras. Astrid Lindgren: Om sina sagor Många av dem är knappast påhitt alls utan bara omdiktningar av egna upplevelser i en fjärran barndom, ur vilka de blänker fram i minnet som glimtar från en blinkfyr. Mina påhitt (1975) I dag är Mariannelund ett modernt samhälle med industrier, ett välbekant karamellkokeri, ett brett föreningsliv, engagerade eldsjälar med god förmåga att samverka och se nya spännande möjligheter och lösningar. Med KAiM och Stationskooperativ M i spetsen har Mariannelund redan fått en självklar plats på den svenska kulturkartan. Världsberömda poeter som Tomas Tranströmer, Anders Hallengren, Li Li, Kho Tararith och Anna Mattsson har deltagit i litterära arrangemang och orten har också varit värd för uppmärksammade utställningar som Folk -08, med 60 konstnärer från olika delar av världen, Anders Rymans utomhusutställning - 5 -

6 Livets steg och minoritetsutställningen Leva i två världar för att bara nämna några. Sommaren 2010 planerar föreningar i samverkan för sommarprojektet Konst & Mat som avslutas med ett småländskt konstkalas. Filminspelningar i Mariannelund När filmerna om Emil i Lönneberga skulle spelas in i början på 1970-talet hittade Svensk Filmindustri den perfekta gården i Gibberyd en knapp mil från Mariannelund. Här spelades de flesta utomhusscenerna in. Mariannelunds folkhögskola blev filmteamets högkvarter. Här redigerades filmerna under sena sommarkvällar och här spelades också inomhusscenerna in. I skolans aula byggdes interiören från Katthult upp av lokala snickare. Utanför fönstret placerades ett uppförstorat foto av utsikten från Gibberyd. Rekvisita och djur lånades in från trakten. Rekryteringen av statister skedde i närområdet och så långt det var möjligt valde också inspelningsplatser i området. Därför blev filminspelningarna hela bygdens angelägenhet. Genom Astrid Lindgrens böcker och filmer har Mariannelundsbygden satts på kartan. Varje sommar kommer turister ända till Mariannelund för att se det lilla Ida tyvärr inte kunde se från sin upphöjda position i flaggstången samt för att besöka den ort som för alltid är förknippad det hyss som slutade med en trasig soppskål. Åtskilliga är de besökare i Mariannelund som frågar efter Doktorns hus. Astrid Lindgrens Världsarv Kulturarvet indelas i tre huvudgrupper: minnesmärken, grupper av byggnader, miljöer och kulturlandskap. År 2005 fick Astrid Lindgrens privata arkiv på Kungliga biblioteket ta plats på FN-organet Unescos lista Världens minnen. Men inte bara Astrid Lindgrens privata arkiv och originalskrifter, utan också det landskap som Astrids berättelser gestaltar och målar skulle kunna uppfylla de kriterier som krävs för att upptas på listan. Världsarvslistan omfattar i dagsläget 14 svenska världsarv. Man hittar dem exempelvis i Drottningholms slottsområde, Tanums hällristningar, Visby, Södra Ölands odlingslandskap samt Lapplands världsarv. I Mariannelundsbygdens landskap finns utan tvekan rötterna till Astrid Lindgrens författarskap. I framtiden kanske detta landskap kan bli Astrid Lindgrens Världsarv? Skulle ett Barnfilmens hus i Mariannelund, som ett komplement till Astrid Lindgens Värld och Astrid Lindgrens Näs kunna förstärka Kulturarvet Astrid Lindgren? Vi tror det. I Mariannelundsområdet finns filmmiljöerna på riktigt, här breder landskapet ut sig, precis som det gjorde under Astrids barndom. Här finns också ett etablerat guideföretag som med utgångspunkt från fi lmhuset kan ta med besökarna på guidade turer rakt ut i det småländska landskap som beskrivs i hennes böcker och filmer. OMVÄRLDSANALYS Film i Eksjö kommun Nordens första och Sveriges enda estetiska program med inriktning animation finns i Eksjö kommun. Här finns också Föreningen Eksjö Animation, som uppstått genom ett samarbete med Konstfack och Eksjö Animation Festival, som arrangeras vartannat år med gäster från olika delar av världen. Högskolecenter Eksjö driver utbildningar inom 3D och Digital composting, och förser den svenska och utländska filmindustrin med ny kompetens (www.iaa.se). Fram till 2013 kommer Eksjö kommun att tillsammans med Eksjö Högskolecenter utveckla visualiseringsnäringen ytterligare genom att bygga upp Vizualisation Center, en nod i Science Park-systemet. Centret innehåller två delar: Vizualisation Park (VisPark) och Vizualisation Lab

7 Metropolbiografen i Eksjö blev våren 2010 först i Småland med digitalisering och 3D-funktionalitet. I Mariannelund finns Sveriges näst äldsta biograf, den är fortfarande i bruk och visar regelbundet film för stora och små. De senaste två åren har Kulturakademien i Mariannelund (KAiM) arrangerat en Mini-filmfestival samt visat utomhusbio i Herrgårdsparken i samarbete med Jönköpings läns filmfestival flyttade Stig Lasseby, skaparen av bland annat den tecknade filmen om Pelle Svanslös, till Eksjö med sin filmstudio. Han var initiativtagaren till animationsutbildningen i Eksjö och tankar finns kring att skapa något med anknytning till detta. Lasseby bodde i Edshult i Eksjö kommun, mellan Mariannelund och Eksjö. Peter Syr, tidigare bl. a utställningsansvarig på Münchens Museum bor sedan tio år tillbaka i Kråkshult utanför Mariannelund. Han har tagit initiativet till två utställningar, dels om Livet i Småland under den tid berättelsen om Emil i Lönnerberga utspelar sig, dels en utställning om inspelningarna av Emilfilmerna. Kråkshults hembygdsförening och Svensk-Tysk Vänförening gjorde i samband med detta ett gediget insamlande av privata fotografier från statister som var involverade i filmprojekten. Även den tyske filmprofessorn Thomas Burnhauser har intresserat sig för Mariannelund och Emilfilmerna. Har han filmat platser och nyckelpersoner i Mariannelundsområdet och färdigställer nu en dokumentärfilm om inspelningarna i Mariannelund. Dessutom har han inlett ett samarbete med Tysklands största filmmuseum, Deutsches Filmmuseum i Frankfurt, som har planer på en utställning om Mariannelund och inspelningarna. Fastän filmerna spelades in för fyrtio år sedan älskas de fortfarande av barn och vuxna på olika platser i världen. Enligt Svenska Filminstitutets statistik över Astrid Lindgrens mest publikdragande filmer (av sammanlagt 35) hamnar Emil i Lönneberga på tredje plats. Film i Jönköpings län Film är kommunens och länets gemensamma styrka inom kulturområdet. Film i Jönköpings län har landstinget i Jönköping som huvudman och finansiellt stöd av Svenska Filminstitutet. Organisationen ska vara ett nav för länets filmkulturella insatser samt stödja kortfilms- och dokumentärfilmsproduktion. Deras huvudsakliga uppgifter är bland annat filmpedagogik riktad mot grundskola och gymnasium, filmstöd till regionala filmskapare, visningar, samverkansprojekt och etablerig av övergripande nätverk på regional och nationell nivå. Jönköpings filmfestival, med Jönköpings kommun som huvudman, startade år 1999 och har, som nämnts ovan gjort samarrangemang med Mariannelunds biograf och Kaim. GENOMFÖRANDE Förstudiens syfte var att undersöka 1) Finns det svenska förebilder? Vad har tidigare gjorts på temat Cinematek för barn? 2) Finns något liknande i Norden? Om inte, finns intresse av ett nordiskt samarbete kring nordisk barnfilm i samarbete med Astrid Lindgrens NÄS och Saltkråkan AB? 3) Lokalisera regionala och nationella samarbetspartners, t ex undersöka på vilket sätt Astrid Lindgrens Näs kan ha glädje av ett Barnfilmens hus i Mariannelund. 4) Inhämta kunskap, idéer och information som leder till ett förslag på hur Barnfilmens hus ska se ut, drivas, finansieras och lokaliseras (vilken byggnad/lokal i Mariannelund) 5) Är det möjligt att anknyta till Emilfilmerna i namnet på det eventuella Barnfilmens hus? - 7 -

8 Möten och studiebesök under förstudien För att undersöka det befintliga utbudet inom filmupplevelser/filmmuseer genomfördes en rad studiebesök, både i Sverige och i Danmark. Slutsatsen blev att det filmhus som kommer att växa fram i Mariannelund saknar motsvarighet i Norden. Längs vägen inhämtades också en rejäl dos inspiration, inte minst inom det pedagogiska området kring en framtida filmverkstad. Dessutom knöts viktiga kontakter för framtiden. I kontakterna med de befintliga besöksmålen i Vimmerby framkom ett tydligt önskemål om att tillsammans med andra aktörer i Astrid Lindgrens hembygd skapa ett gediget, seriöst och roligt kluster. Saltkråkan Saltkråkan AB är ett familjeföretag som ägs och drivs av Astrid Lindgrens efterlevande barn och barnbarn. Bolagets huvuduppgift är att förvalta författarens verk i den anda som hon själv skulle ha gjort. Ett möte med Saltkråkan blev det självklara initiala steget i förstudien. Projektledningen möttes av positiv nyfikenhet och intressanta samtal med Astrid Lindgrens släktingar. Saltkråkan såg de regionala fördelarna med att skapa ett filmhus med koppling till Astrid Lindgren och efter detta möte föddes idén om namnet Astrid Lindgrens Filmhus. Astrid Lindgrens Näs (ALN) Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är ett kulturcentrum som förutom Astrid Lindgrens barndomshem, omfattar en modern kunskapsinstitution med forskningsbibliotek och museum i den före detta prästgården samt kafé, filmsal och den permanenta utställningen Hela Sveriges Astrid Lindgren i en nybyggd paviljong. Utställningen och paviljongen ägs av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, medan den operativa verksamheten drivs av det kommunägda bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. ALN efterfrågar starkare samarbeten i Astrid Lindgrens hembygd, där olika aktörer kompletterar varandra och bildar ett starkt kluster för den Astrid Lindgrendrivne turisten/besökaren/forskaren. I samtal om Astrid Lindgrens Filmhus med vd Kjell-Åke Hansson framkom idéer om framtida samarbeten kring barnfilmfestivaler, seminarier, utbildningar, utställningar mm. Kulturcentret arbetar i samarbete med Linnéuniversitetet med att etablera en författarskola inom barn- och ungdomslitteratur, vilket i förlängningen skulle kunna mynna ut i ett samarbete kring hur ett filmmanus växer fram och hur bra barnlitteratur blir bra barnfilm! Astrid Lindgrens Värld (ALV) Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby är med sina autentiska miljöer och professionella teaterensemble Sveriges största barnteaterpark och har cirka en halv miljon besökare varje år. Enligt barnfamiljerna i flera nätundersökningar är ALV också landets bästa temapark. Parken ägs av Saltkråkan AB och Vimmerby kommun. Astrid Lindgrens Värld har sedan många år en egen biograf på Bråkmakargatan, som i år förändras för att bli mer 50-talslik. Parken har planer på att utveckla filmen och vill att barnen ska få prova att göra egen film, men satsningen kan endast utgöra en liten del i den stora helheten. Enligt vd Mikael Ahlerup skulle parken med fördel kunna hänvisa besökare som vill veta mer om Astrid Lindgrens filmer, inspelningarna och filmfakta till Astrid Lindgrens Filmhus ett par mil bort. Det faktum att ALV inom kort satsar på en helt ny Emilmiljö gör att en utställning om Emilfilmerna kommer helt rätt i tiden. Ytterligare ett besöksmål med året-runt-verksamhet och koppling till Astrid Lindgren ligger också i linje med teaterparkens strävan efter att förlänga säsongen

9 Filmrelaterade besöksmål Projektgruppen har under förstudien besökt Cineteket, Film Museum i Ystad, som byggt upp ett besöksmål med utgångspunkt från filmerna om Kurt Wallander. Museet arbetar också pedagogiskt kring hur en film blir till. Cinnemateket i Köpenhamn, som visar film sex dagar i veckan, erbjuder även FILM-X, där barn kan spela in sin egen film i olika studios. Med inspiration från dessa besöksmål framstod möjligheten att bygga upp en filmverkstad som en naturlig utveckling och en viktig del av Astrid Lindgrens Filmhus. Junibacken på Djurgården i Stockholm är ett museum för barn och fokuserar på svensk barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens berättelser i synnerhet. Junibacken har ingen filmvisning. Besök har gjorts på Filmhuset i Stockholm och kontakten med Svenska Filmindustri AB har inletts för vidare diskussioner om rättigheter för filmer, foton etc. Dessutom har kontakter tagits med Svenska Filminstitutet, U-LAND (Ung på landsbygden), Föreningen Animationen i Eksjö, allt parallellt med en fortlöpande dialog med Eksjö kommuns kulturchef. VISION, SYFTE OCH MÅL Är det sant att Lilla Gubben gick på lugnande medel under inspelningarna av Pippi Långstrump? Att monstret Katla efter sin karriär i Bröderna Lejonhjärta spärrades in i Långholmens gamla fängelse? Var det verkligen så att griseknoen slutade sina dagar på ett västsvenskt julbord? Förstudien syfte var att ta reda på förutsättningarna för ett Barnfilmhus i Mariannelund ett besöksmål och en mötesplats där barn, unga och vuxna kan söka kunskap om Astrid Lindgrens filmer i allmänhet och Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn i synnerhet. Vision I samarbete med Astrid Lindgrens Näs ska Astrid Lindgrens Filmhus utvecklas till ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder/film från ett historiskt, nutida och framtidsperspektiv. På sikt finns förutsättningar att skapa ett nationellt kunskapscentrum inom barnfilm och i det etablerade barnfilmhuset finns en samling av vetenskapliga filmdokument, filmsamling, rekvisita, foton, böcker om barnfilm och möjligheter att se film. Filmatiseringarna av Astrid Lindgrens verk är basen, men i samverkan med ett galleri och en filmverkstad i Mariannelunds centrum tänker vi oss en utveckling mot barnfilm i allmänhet. Vi tror att barnfilmhuset har den långsiktiga ekonomiska bärkraften för en vidare utveckling av bygden med satsningar på konst och kultur på landsbygden. Vi ser möjligheterna att denna satsning inte bara skapar arbetstillfällen på Astrid Lindgrens Filmhus utan också att det har en positiv påverkan i hela regionen. Vi vill med denna satsning också stärka det gränsöverskridande arbetet, både med Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs och med storstadens kulturinstitutioner. Syfte och mål Precis som för Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs är det grundläggande syftet för Astrid Lindgrens Filmhus att sprida kunskap om Astrid Lindgrens verk och gärning. Målet är att skapa ett spännande och attraktivt komplement till de besöksmål med anknytning till Astrid Lindgrens liv och verk som redan finns i området. Astrid Lindgrens Filmhus ska presentera kunskap om filminspelningarna, Astrids roll vid filmatiseringen av hennes verk och betydelsen av hennes verk inom svensk barnfilm

10 FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING Astrid Lindgrens Filmhus ska vara ett interaktivt museum med utgångspunkt från inspelningarna av filmerna om Emil i Lönneberga. Det perfekta huset, med breda golvplankor, innanfönster och gamla kakelugnar ägs av Stationskooperativ M och ligger där järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö samt riksväg 40 mellan Västervik och Göteborg korsar varandra. Till projektet kopplas även Centrumhuset vid Mariannelunds Torg, där filmverkstad och galleri för tillfälliga utställningar byggs upp. Basutställning Emil i Lönneberga Den permanenta utställningen om inspelningarna av Emilfilmerna ska bygga på intervjuer med skådespelare, filmarbetare och andra inblandade, forskning i dammiga arkiv och bortglömda anteckningar från Astrids egen penna. Utställningen ska berätta hur det gick till vid uttagningen av rollkaraktärerna, hur man hittade rekvisita och inspelningsplatser, rekryterade statister samt lyfta fram bortglömda anekdoter från inspelningarna. Hela basutställningen byggs upp på ett pedagogiskt och visuellt spännande sätt men bör samtidigt motsvara de förväntningar som gästande turister från hela världen har. I det lilla huset på gården inreds Doktorns hus. Basutställningen ska kompletteras med utställningar om övriga filmatiseringar av Astrid Lindgrens verk. Bullerbyn spelades in bara någon mil från Mariannelund, kring den och övriga filmer finns spännande frågeställningar. Hur skapade man monster och rumpnissar, övertygande kulisser och bra filmmusik? Samlingar Astrid Lindgrens Filmhus samlingar ska naturligtvis omfatta samtliga Astrid Lindgrens filmer men också rekvisita, bilder, manus och kläder från filminspelningarna etc. Här ska man hitta böcker, tidskrifter och referenslitteratur på temat svensk barnfilm, med särskilt fokus på Astrid Lindgrens verk, och på sikt även ett brett arkiv med svensk och internationell barnfilm. Filmverkstad Ett barnkulturhus i Astrid Lindgrens anda är inte fulländat förrän det kan erbjuda en kreativ filmverkstad där besökarna kan spela in och redigera film och ljud (Här krävs teknisk utrustning och program som I-movie, Final Cut Express, Soundtrack och Garageband). Filmverkstaden ska främst användas av ungdomar som ska göra egen film, men även av turister och andra som har en idé eller vill lära sig grunderna i videoredigering. Grundtanken är att inspirera den unga generationen att vidareutveckla film som konstnärligt, kreativt och pedagogiskt media. Filmverkstaden ska kunna hyras av företag, skolor och föreningar i syfte att göra film, anordna seminarier, kurser och möten. Den tekniska utrustningen ska skapa förutsättningar för företagspresentationer, workshops och kursverksamhet. Utvecklingspotential Astrid Lindgrens filmer ska utgöra basen men ambitionen är också att lyfta barnfilmkulturen i Sverige och stimulera och utveckla ett intresse för svensk barn- och ungdomsfilm, sprida kunskap av barnfilmhistoriskt värde samt arrangera kreativa möten. Här får filmverkstaden en viktig roll. På sikt ska ett Kunskapscentrum byggas upp där skolungdomar, studenter och forskare ska hitta filmer, press

11 klipp, fotografier och matnyttig fakta kring den svenska och utländska barnfilmkulturen. Utvecklingsmöjligheterna inom barnfilmkultur är i princip oändliga. Här ryms allt från klassvisningar och filmverkstad för skollediga barn till filmkollo för tjejer och utbildningar inom manusskrivande. Tidplan Hösten 2010 inleds ett treårigt projekt och en heltidsanställd projektledare drar initialt upp riktlinjerna för filmhuset och finansieringen för utställningar, renoveringar och personal. Parallellt utarbetas tydliga beskrivningar för fas två som omfattar filmverkstaden och den pedagogiska verksamheten. Sommaren 2012 öppnar besöksmålet Astrid Lindgrens Filmhus med utställningen kring filminspelningarna av Emil i Lönneberga i synnerhet och Astrid Lindgrens filmer och filmintresse i allmänhet. Förhoppningen är också att det då finns ett Doktorns hus på gården. Filmhuset ska redan i det här skedet kunna förmedla guidade turer i den småländska natur som Astrid Lindgren så väl porträtterat i sina böcker. Samarbetspartners En löpande dialog med Astrid Lindgrens barn och barnbarn på Saltkråkan AB är en förutsättning för projektets genomförande. Astrid Lindgrens Näs blir en viktig samarbetspartner men även Svensk Filmindustri AB, Svenska Filminstitutet och till viss del Astrid Lindgrens Värld kommer att vara betydelsefulla i arbetet. Emilkraften, Mariannelunds utvecklings- och blir huvudman för projektet och Eksjö kommun får en tydlig roll i styrgruppen. Den tilltänkta projektledaren Anna Mellergård har mer än 20 års erfarenhet av kultursamordning. I botten är hon utbildad bibliotekarie med akademiska poäng inom Barn- och ungdoms litteratur och har dokumenterad erfarenhet som handledare för skrivarverkstäder och skrivarlägar för barn och unga. Anna var projektledare för Svenska Institutets Astrid Lindgren utställning, när den visades i Kina (2006) och är aktiv styrelseledamot i föreningen Svensk-Kambodjanska litteratursamfundet, som bland annat genomfört översättning av Pippi Långstrump till Khmer. Finansiering Till fas ett, som under en treårsperiod omfattar uppstarten, infrastrukturen, basutställningen och samlingarna söks finansiering från Eksjö kommun, landstinget, regionförbundet och Astrid Lindgrens hembygd. Till fas två, då bland annat filmverkstaden byggs upp under en överlappande treårsperiod, söks medel från länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet och näringslivet. Ekonomiskt stöd kommer givetvis att krävas under uppbyggnadsskedet. I ett längre perspektiv bedöms Astrid Lindgrens Filmhus, med de starka turistströmmarna i området och möjligheten att under vinterhalvåret arbeta mot skolorna, inte bara ha förutsättningar att bära sig själv utan också bli basen för en bredare satsning på konsten och kulturen på landsbygden, lokalt och regionalt, med internationella kopplingar

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Inspirerande projektkavalkad

Inspirerande projektkavalkad Inspirerande projektkavalkad Höstens projektledarträff i Astrid Lindgrens Hembygd blev både informativ och lärorik. 45 deltagare inspirerade och lät sig inspireras av korta och matnyttiga projektpresentationer.

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014

paket SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Filmpedagogiska paket z z SKAPANDE SKOLA 2013-2014 Förord För att inspirera er att arbeta med Skapande skola har vi tillsammans med filmpedagogerna i Värmland plockat ut några exempel på hur filmpedagogiskt

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 1 18 mars 2013 Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 SFF har ombetts att lämna kommentarer till den utredning som pågått

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Detta var målet med projektet. Temat för Konstens Vecka v41 2014 var Politisk konst- samtidskonst Vi kände att förståelse och värdesättande

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Det är på museet det händer!

Det är på museet det händer! Det är på museet det händer! Kiviks hembygdsmuseum och den regionala utvecklingen. Museum & Arkiv på Kivik genomför under 2010 ett utvecklingsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke www.hassleholm.se Foto: Johan Funke Foto: Johan Funke Foto: Jens Christian Bo i storstadsnära landsbygd Rött torp eller nybyggd funkis. Sjönära, lantligt eller på bekvämt gångavstånd till centrum. Hässleholms

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS SMÅ BYAR, HILLBILLYLAND: ETT OEXPLOATERAT LANDSKAP Vi har allt; stora städer, små byar, hillbillyland: ett oexploaterat landskap! Boel Zetterman FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS EN TEMADAG OM ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer