Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk"

Transkript

1 Barnfilmens Hus BARNFILMENS HUS Ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Emilkraften Anna Mellergård, internationell kultursamordnare ArtsNordica -1-

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Lokala krafter 5 Mariannelundsområdet 5 Filminspelningar i Mariannelund 6 Astrid Lindgrens Världsarv 6 OMVÄRLDSANALYS 6 Film i Eksjö kommun 6 Film i Jönköpings län 7 GENOMFÖRANDE 7 Möten och studiebesök under förstudien 8 Saltkråkan 8 Astrid Lindgrens Näs (ALN) 8 Astrid Lindgrens Värld (ALV) 8 Filmrelaterade besöksmål 9 VISION, SYFTE OCH MÅL 9 Vision 9 Syfte och mål 9 FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING 10 Basutställning Emil i Lönneberga 10 Samlingar 10 Filmverkstad 10 Utvecklingspotential 10 Tidplan 11 Samarbetspartners 11 Finansiering

3 Förstudiens genomförare: Johanna Stejdahl, verksamhetsledare Emilkraften Anna Mellergård, internationell kultursamordnare ArtsNordica Textbearbetning: Carina Nilsson, Bokstavligt Layout: Jonas Linder, Kapitän INLEDNING Vid sidan av litterära influenser spelade filmen en viktig roll för Astrids Lindgrens författarskap. Redan som barn var hon en flitig biobesökare och med filmen kom en fläkt av den stora världen till Vimmerby. Även om Astrid Lindgren var djupt rotad i den småländska landsbygden, var hon också ett barn av 1900-talet, mottaglig för nya uttryck. Hon blev tonåring samtidigt som jazzåldern bröt in med nya massmedier, en expansiv populärkultur, en ökad individuell frihet och filmindustrins Hollywood etablerade sig som ledande filmproducent. I Ulla Lundquist doktorsavhandling om Pippi Långstrump framhåller hon Astrid Lindgrens livslånga intresse för film. Även litteraturforskaren Vivi Edström konstaterar att filmen har betytt mer för hennes skrivande än som ännu är utrett (Röster om Astrid Lindgren). Det var därför med stor entusiasm som Astrid Lindgren arbetade med filmatiseringarna av sina verk, hon var noga med att själv skriva manus till filmerna och fanns med jämna mellanrum med ute på inspelningsplatserna. Astrid Lindgrens filmer har haft stor betydelse både för Sverigebilden utomlands och för den svenska barnfilmens historia och utveckling. Ändå finns ännu inget Astrid Lindgrens Filmhus i Sverige. I Mariannelund, där filmerna om Emil - den person som Astrid kände sig mest besläktad med spelades in och där närheten till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs samt Astrid Lindgrens Värld möjliggör samarbeten och progression, skulle ett Astrid Lindgrens Filmhus med fördel kunna etableras. Huset skulle samla filminspelningsminnen, filmer, rekvisita och foton från Astrid Lindgrens filmer, erbjuda barn och skolungdomar att lära sig mer om hur en film blir till samt på sikt kunna utvecklas till ett kunskapscentrum för barnfilm

4 BAKGRUND Med stöd av Regionförbundet i Jönköpings län genomförde Stationskooperativ M vintern/våren 2009 en förstudie i syfte att undersöka möjligheter och intresse för ett gränsöverskridande konst- och kultursamarbete inom Mariannelundsområdet 1. Syftet var att pröva förutsättningarna för inrättandet av en Konstbiennal på landsbygden och/eller skapa en internationell scen för samtidskonst och film i nordöstra Småland och som en del i detta initiera ett internationellt ateljé-/verkstadsutbyte för regionens professionella konstnärer, ett s k. Artist In Residence program med bas i Mariannelund. Med begreppet konst avsågs bildkonst, film, dans, musik, poesi och teater med konstnärliga ambitioner och kvalitéer. Genom studien framkom att ordet konst, särskilt på landsbygden, upplevdes som mer exkluderande än ordet kultur. Att redan från början inkludera ordet kultur i presentationen av projektet hade förmodligen varit en fördel. Förstudien Konst på landsbygden lokal/global fann att det tack vare gemensamma kulturella intresseområden och kopplingar mellan föreningar och institutioner i närliggande orter fanns goda förutsättningar för ett kultursamarbete mellan gränskommunerna i den nordöstra delen av Småland. Enskilda institutioner, föreningar och eldsjälar i gränskommunerna visade intresse för ett samarbete, varför konkreta projekt med några av dessa initierades och genomfördes. Hur dessa önskvärda samarbeten i framtiden mer långsiktigt skulle utföras och utvecklas, i vilken form och på vilka olika nivåer samarbetet borde organiseras avsågs beskrivas i form av ett treårigt landbygdsutvecklingsprojekt: Konst och kultur på landsbygden lokal/global. I förslaget skulle förstudiens idéer kring film, konst, Artist in Residence-program mm konkretiseras och förslag på en mer långsiktig finansieringsplan framläggas. Förstudien rekommenderade Medborgarkontoret Emilkraften som huvudman/ägare av ett sådant projekt. Peter Syr, fd museiintendent i Munchen och sedan tio år bosatt i Kråkshult inbjöds i slutfasen av förstudien till ett samtal som kom att handla om huruvida de utställningar om Liv i Småland för 100 år sedan samt Inspelningarna av Emilfilmerna i Mariannelundsbygden som Svensk-Tysk Vänförening i Kråkshult producerat, skulle kunna utvecklas, visualiseras och konkretiseras i något mer permanent. Kanske i ett filmmuseum, ett hus med fokus på Emilfilmerna som spelades in i Mariannelundsbygden? Detta möte satte igång en process där fler aktörer blev involverade. Idén fördjupades och konkretiserades ytterligare. Ett filmcentrum och besöksmål, med sin bas i Emilfilmerna, framstod nu som den realistiska och ekonomiskt bärkraftiga utgångspunkten för hela utvecklingsprojektet Konst och Kultur på landsbygden lokal/global. En fullt genomförbar idé med många utvecklingsmöjligheter hade blivit född. Genom att anknyta till den egna bygdens lokala kultur, präglad av Astrid Lindgrens liv och verk, och skapa ett besöksmål med fokus på de filmer som spelades in i trakten, fanns plötsligt en helt ny plattform och förutsättning för att på sikt kunna utveckla både en konstbiennal och ett Artist in Residence-program med internationella konstevents. Nya möjligheter, men också nya frågor dök upp som krävde mer tid och kunskap för att kunna besvaras innan den färdiga projektidén nu skulle kunna formuleras. Därför ansökte Emilkraften om medel från Astrid Lindgrens Hembygd för att kunna genomföra en förstudie eller möjlighetsanalys - med fokus på etablerandet av ett Barnfilmens hus i Mariannelund. Emilkraftens verksamhetsledare Johanna Stejdahl och Anna Mellergård, Internationell kultursamordnare för ArtsNordica blev förstudiens genomförare. I styrgruppen ingick även Pia Löfgren, museichef, Eksjö museum. 1. Mariannelundsområdet ingår även Lönneberga, Pelarne, Rumskulla, Ydrefors, Svinhult, Ingatorp, Bellö, Edshult, Hult, Kråkshult och Karlstorp

5 Lokala krafter Emilkraften är Mariannelunds utvecklings- och servicekontor och har som prioriterat mål att arbeta med att stötta utvecklingsprojekt i bygden. Emilkraftens verksamhetsområden är offentlig service och turism. Genom åren har Emilkraften arbetat med en rad olika turismutvecklingsprojekt och genom dessa upparbetat ett brett nätverk. Emilkraften är en ekonomisk förening, där Eksjö kommun, LRF Mariannelundsavdelning, Mariannelunds Köpmän, Mariannelunds Företagarförening och Mariannelundsbygdens Samhällsförening är huvudmän. Emilkraften är Mariannelunds spindel i nätet, en samordnande kraft för ortens starka föreningsliv och de eldsjälar som finns på orten. Stationskooperativ M är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar på temat Konst, Kultur och Hälsa. I nära samarbete med den ideella föreningen KAiM, Kulturakademien i Mariannelund har man sedan några år arbetat för att stärka det lokala och regionala kulturlivet genom en rad internationella konst- och kulturprojekt. Kooperativet står även som ägare och förvaltare av Mariannelunds stationshus, godsmagasinet samt en byggnad i anslutning till Mariannelunds Station. I dessa byggnader finns bland annat ett internationellt konstgalleri som drivs av Kulturakademien och Stationskooperativet tillsammans. Sedan maj 2010 ansvarar man dessutom för Radio-Pelles museum, en lokal profils unika samling av radioapparater samt filmaffischer, filmprojektor mm. Museet finns i stationshuset med anslutning till väntsalen där ungdomar/sommarlovsentreprenörer driver sommarcafé sedan Mariannelundguide är ett företag inom ramen för kulturarvsturism i Norra Småland. Företaget drivs av journalisten, statsvetaren och turistguiden Henrik Simonsen, som guidat turister i Stockholm, Lappland, Spanien, Ungern, Slovakien och Kina. Företaget erbjuder turer i Astrid Lindgrens spår, istidens lämningar och Mariannelundsområdets fantastiska natur. Guidning sker på svenska, engelska, tyska och ungerska. Mariannelundsområdet Mariannelund ligger i Norra Småland, på det Småländska Höglandets och Eksjö kommuns östra utkant, vid gränsen mot Vimmerby och Hultsfreds kommuner, drygt 30 mil från Stockholm, 20 mil från Skavsta flygplats, 25 mil från Göteborg och omkring 35 mil från Malmö. I rapporten Attraktiv Gränsbygd Småland Östergötland (2001) redovisades sex så kallade sevärdhetsområ- den, inom vilka man fann goda förutsättningar för upplevelseturism. Ett av dessa sevärdhetsområden var Mariannelundsområdet, ett område fördelat över två landskap, tre län och fem kommuner. Mariannelund ligger mitt i Astrid Lindgrens hembygd, omgivet av skogarna, ängarna, hagmarkerna och stengärdsgårdarna i det småländska landskap som Astrid så ofta beskrivit i sina böcker. Rötterna till Astrid Lindgrens författarskap finns mellan Mariannelund och Vimmerby. Där föddes Astrid Lindgrens föräldrar - och även Astrids författarskap. Här ligger Bullerbyn, där Astrids pappa bodde som liten pojke och Emils Katthult, som egentligen heter Gibberyd. Det är från denna bygd förebilderna till Emil i Lönneberga, Barnen i Bullerbyn, Kajsa Kavat och Ronja Rövardotter kan spåras. Astrid Lindgren: Om sina sagor Många av dem är knappast påhitt alls utan bara omdiktningar av egna upplevelser i en fjärran barndom, ur vilka de blänker fram i minnet som glimtar från en blinkfyr. Mina påhitt (1975) I dag är Mariannelund ett modernt samhälle med industrier, ett välbekant karamellkokeri, ett brett föreningsliv, engagerade eldsjälar med god förmåga att samverka och se nya spännande möjligheter och lösningar. Med KAiM och Stationskooperativ M i spetsen har Mariannelund redan fått en självklar plats på den svenska kulturkartan. Världsberömda poeter som Tomas Tranströmer, Anders Hallengren, Li Li, Kho Tararith och Anna Mattsson har deltagit i litterära arrangemang och orten har också varit värd för uppmärksammade utställningar som Folk -08, med 60 konstnärer från olika delar av världen, Anders Rymans utomhusutställning - 5 -

6 Livets steg och minoritetsutställningen Leva i två världar för att bara nämna några. Sommaren 2010 planerar föreningar i samverkan för sommarprojektet Konst & Mat som avslutas med ett småländskt konstkalas. Filminspelningar i Mariannelund När filmerna om Emil i Lönneberga skulle spelas in i början på 1970-talet hittade Svensk Filmindustri den perfekta gården i Gibberyd en knapp mil från Mariannelund. Här spelades de flesta utomhusscenerna in. Mariannelunds folkhögskola blev filmteamets högkvarter. Här redigerades filmerna under sena sommarkvällar och här spelades också inomhusscenerna in. I skolans aula byggdes interiören från Katthult upp av lokala snickare. Utanför fönstret placerades ett uppförstorat foto av utsikten från Gibberyd. Rekvisita och djur lånades in från trakten. Rekryteringen av statister skedde i närområdet och så långt det var möjligt valde också inspelningsplatser i området. Därför blev filminspelningarna hela bygdens angelägenhet. Genom Astrid Lindgrens böcker och filmer har Mariannelundsbygden satts på kartan. Varje sommar kommer turister ända till Mariannelund för att se det lilla Ida tyvärr inte kunde se från sin upphöjda position i flaggstången samt för att besöka den ort som för alltid är förknippad det hyss som slutade med en trasig soppskål. Åtskilliga är de besökare i Mariannelund som frågar efter Doktorns hus. Astrid Lindgrens Världsarv Kulturarvet indelas i tre huvudgrupper: minnesmärken, grupper av byggnader, miljöer och kulturlandskap. År 2005 fick Astrid Lindgrens privata arkiv på Kungliga biblioteket ta plats på FN-organet Unescos lista Världens minnen. Men inte bara Astrid Lindgrens privata arkiv och originalskrifter, utan också det landskap som Astrids berättelser gestaltar och målar skulle kunna uppfylla de kriterier som krävs för att upptas på listan. Världsarvslistan omfattar i dagsläget 14 svenska världsarv. Man hittar dem exempelvis i Drottningholms slottsområde, Tanums hällristningar, Visby, Södra Ölands odlingslandskap samt Lapplands världsarv. I Mariannelundsbygdens landskap finns utan tvekan rötterna till Astrid Lindgrens författarskap. I framtiden kanske detta landskap kan bli Astrid Lindgrens Världsarv? Skulle ett Barnfilmens hus i Mariannelund, som ett komplement till Astrid Lindgens Värld och Astrid Lindgrens Näs kunna förstärka Kulturarvet Astrid Lindgren? Vi tror det. I Mariannelundsområdet finns filmmiljöerna på riktigt, här breder landskapet ut sig, precis som det gjorde under Astrids barndom. Här finns också ett etablerat guideföretag som med utgångspunkt från fi lmhuset kan ta med besökarna på guidade turer rakt ut i det småländska landskap som beskrivs i hennes böcker och filmer. OMVÄRLDSANALYS Film i Eksjö kommun Nordens första och Sveriges enda estetiska program med inriktning animation finns i Eksjö kommun. Här finns också Föreningen Eksjö Animation, som uppstått genom ett samarbete med Konstfack och Eksjö Animation Festival, som arrangeras vartannat år med gäster från olika delar av världen. Högskolecenter Eksjö driver utbildningar inom 3D och Digital composting, och förser den svenska och utländska filmindustrin med ny kompetens (www.iaa.se). Fram till 2013 kommer Eksjö kommun att tillsammans med Eksjö Högskolecenter utveckla visualiseringsnäringen ytterligare genom att bygga upp Vizualisation Center, en nod i Science Park-systemet. Centret innehåller två delar: Vizualisation Park (VisPark) och Vizualisation Lab

7 Metropolbiografen i Eksjö blev våren 2010 först i Småland med digitalisering och 3D-funktionalitet. I Mariannelund finns Sveriges näst äldsta biograf, den är fortfarande i bruk och visar regelbundet film för stora och små. De senaste två åren har Kulturakademien i Mariannelund (KAiM) arrangerat en Mini-filmfestival samt visat utomhusbio i Herrgårdsparken i samarbete med Jönköpings läns filmfestival flyttade Stig Lasseby, skaparen av bland annat den tecknade filmen om Pelle Svanslös, till Eksjö med sin filmstudio. Han var initiativtagaren till animationsutbildningen i Eksjö och tankar finns kring att skapa något med anknytning till detta. Lasseby bodde i Edshult i Eksjö kommun, mellan Mariannelund och Eksjö. Peter Syr, tidigare bl. a utställningsansvarig på Münchens Museum bor sedan tio år tillbaka i Kråkshult utanför Mariannelund. Han har tagit initiativet till två utställningar, dels om Livet i Småland under den tid berättelsen om Emil i Lönnerberga utspelar sig, dels en utställning om inspelningarna av Emilfilmerna. Kråkshults hembygdsförening och Svensk-Tysk Vänförening gjorde i samband med detta ett gediget insamlande av privata fotografier från statister som var involverade i filmprojekten. Även den tyske filmprofessorn Thomas Burnhauser har intresserat sig för Mariannelund och Emilfilmerna. Har han filmat platser och nyckelpersoner i Mariannelundsområdet och färdigställer nu en dokumentärfilm om inspelningarna i Mariannelund. Dessutom har han inlett ett samarbete med Tysklands största filmmuseum, Deutsches Filmmuseum i Frankfurt, som har planer på en utställning om Mariannelund och inspelningarna. Fastän filmerna spelades in för fyrtio år sedan älskas de fortfarande av barn och vuxna på olika platser i världen. Enligt Svenska Filminstitutets statistik över Astrid Lindgrens mest publikdragande filmer (av sammanlagt 35) hamnar Emil i Lönneberga på tredje plats. Film i Jönköpings län Film är kommunens och länets gemensamma styrka inom kulturområdet. Film i Jönköpings län har landstinget i Jönköping som huvudman och finansiellt stöd av Svenska Filminstitutet. Organisationen ska vara ett nav för länets filmkulturella insatser samt stödja kortfilms- och dokumentärfilmsproduktion. Deras huvudsakliga uppgifter är bland annat filmpedagogik riktad mot grundskola och gymnasium, filmstöd till regionala filmskapare, visningar, samverkansprojekt och etablerig av övergripande nätverk på regional och nationell nivå. Jönköpings filmfestival, med Jönköpings kommun som huvudman, startade år 1999 och har, som nämnts ovan gjort samarrangemang med Mariannelunds biograf och Kaim. GENOMFÖRANDE Förstudiens syfte var att undersöka 1) Finns det svenska förebilder? Vad har tidigare gjorts på temat Cinematek för barn? 2) Finns något liknande i Norden? Om inte, finns intresse av ett nordiskt samarbete kring nordisk barnfilm i samarbete med Astrid Lindgrens NÄS och Saltkråkan AB? 3) Lokalisera regionala och nationella samarbetspartners, t ex undersöka på vilket sätt Astrid Lindgrens Näs kan ha glädje av ett Barnfilmens hus i Mariannelund. 4) Inhämta kunskap, idéer och information som leder till ett förslag på hur Barnfilmens hus ska se ut, drivas, finansieras och lokaliseras (vilken byggnad/lokal i Mariannelund) 5) Är det möjligt att anknyta till Emilfilmerna i namnet på det eventuella Barnfilmens hus? - 7 -

8 Möten och studiebesök under förstudien För att undersöka det befintliga utbudet inom filmupplevelser/filmmuseer genomfördes en rad studiebesök, både i Sverige och i Danmark. Slutsatsen blev att det filmhus som kommer att växa fram i Mariannelund saknar motsvarighet i Norden. Längs vägen inhämtades också en rejäl dos inspiration, inte minst inom det pedagogiska området kring en framtida filmverkstad. Dessutom knöts viktiga kontakter för framtiden. I kontakterna med de befintliga besöksmålen i Vimmerby framkom ett tydligt önskemål om att tillsammans med andra aktörer i Astrid Lindgrens hembygd skapa ett gediget, seriöst och roligt kluster. Saltkråkan Saltkråkan AB är ett familjeföretag som ägs och drivs av Astrid Lindgrens efterlevande barn och barnbarn. Bolagets huvuduppgift är att förvalta författarens verk i den anda som hon själv skulle ha gjort. Ett möte med Saltkråkan blev det självklara initiala steget i förstudien. Projektledningen möttes av positiv nyfikenhet och intressanta samtal med Astrid Lindgrens släktingar. Saltkråkan såg de regionala fördelarna med att skapa ett filmhus med koppling till Astrid Lindgren och efter detta möte föddes idén om namnet Astrid Lindgrens Filmhus. Astrid Lindgrens Näs (ALN) Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är ett kulturcentrum som förutom Astrid Lindgrens barndomshem, omfattar en modern kunskapsinstitution med forskningsbibliotek och museum i den före detta prästgården samt kafé, filmsal och den permanenta utställningen Hela Sveriges Astrid Lindgren i en nybyggd paviljong. Utställningen och paviljongen ägs av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, medan den operativa verksamheten drivs av det kommunägda bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. ALN efterfrågar starkare samarbeten i Astrid Lindgrens hembygd, där olika aktörer kompletterar varandra och bildar ett starkt kluster för den Astrid Lindgrendrivne turisten/besökaren/forskaren. I samtal om Astrid Lindgrens Filmhus med vd Kjell-Åke Hansson framkom idéer om framtida samarbeten kring barnfilmfestivaler, seminarier, utbildningar, utställningar mm. Kulturcentret arbetar i samarbete med Linnéuniversitetet med att etablera en författarskola inom barn- och ungdomslitteratur, vilket i förlängningen skulle kunna mynna ut i ett samarbete kring hur ett filmmanus växer fram och hur bra barnlitteratur blir bra barnfilm! Astrid Lindgrens Värld (ALV) Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby är med sina autentiska miljöer och professionella teaterensemble Sveriges största barnteaterpark och har cirka en halv miljon besökare varje år. Enligt barnfamiljerna i flera nätundersökningar är ALV också landets bästa temapark. Parken ägs av Saltkråkan AB och Vimmerby kommun. Astrid Lindgrens Värld har sedan många år en egen biograf på Bråkmakargatan, som i år förändras för att bli mer 50-talslik. Parken har planer på att utveckla filmen och vill att barnen ska få prova att göra egen film, men satsningen kan endast utgöra en liten del i den stora helheten. Enligt vd Mikael Ahlerup skulle parken med fördel kunna hänvisa besökare som vill veta mer om Astrid Lindgrens filmer, inspelningarna och filmfakta till Astrid Lindgrens Filmhus ett par mil bort. Det faktum att ALV inom kort satsar på en helt ny Emilmiljö gör att en utställning om Emilfilmerna kommer helt rätt i tiden. Ytterligare ett besöksmål med året-runt-verksamhet och koppling till Astrid Lindgren ligger också i linje med teaterparkens strävan efter att förlänga säsongen

9 Filmrelaterade besöksmål Projektgruppen har under förstudien besökt Cineteket, Film Museum i Ystad, som byggt upp ett besöksmål med utgångspunkt från filmerna om Kurt Wallander. Museet arbetar också pedagogiskt kring hur en film blir till. Cinnemateket i Köpenhamn, som visar film sex dagar i veckan, erbjuder även FILM-X, där barn kan spela in sin egen film i olika studios. Med inspiration från dessa besöksmål framstod möjligheten att bygga upp en filmverkstad som en naturlig utveckling och en viktig del av Astrid Lindgrens Filmhus. Junibacken på Djurgården i Stockholm är ett museum för barn och fokuserar på svensk barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens berättelser i synnerhet. Junibacken har ingen filmvisning. Besök har gjorts på Filmhuset i Stockholm och kontakten med Svenska Filmindustri AB har inletts för vidare diskussioner om rättigheter för filmer, foton etc. Dessutom har kontakter tagits med Svenska Filminstitutet, U-LAND (Ung på landsbygden), Föreningen Animationen i Eksjö, allt parallellt med en fortlöpande dialog med Eksjö kommuns kulturchef. VISION, SYFTE OCH MÅL Är det sant att Lilla Gubben gick på lugnande medel under inspelningarna av Pippi Långstrump? Att monstret Katla efter sin karriär i Bröderna Lejonhjärta spärrades in i Långholmens gamla fängelse? Var det verkligen så att griseknoen slutade sina dagar på ett västsvenskt julbord? Förstudien syfte var att ta reda på förutsättningarna för ett Barnfilmhus i Mariannelund ett besöksmål och en mötesplats där barn, unga och vuxna kan söka kunskap om Astrid Lindgrens filmer i allmänhet och Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn i synnerhet. Vision I samarbete med Astrid Lindgrens Näs ska Astrid Lindgrens Filmhus utvecklas till ett småländskt centrum för berättarkonst inom rörliga bilder/film från ett historiskt, nutida och framtidsperspektiv. På sikt finns förutsättningar att skapa ett nationellt kunskapscentrum inom barnfilm och i det etablerade barnfilmhuset finns en samling av vetenskapliga filmdokument, filmsamling, rekvisita, foton, böcker om barnfilm och möjligheter att se film. Filmatiseringarna av Astrid Lindgrens verk är basen, men i samverkan med ett galleri och en filmverkstad i Mariannelunds centrum tänker vi oss en utveckling mot barnfilm i allmänhet. Vi tror att barnfilmhuset har den långsiktiga ekonomiska bärkraften för en vidare utveckling av bygden med satsningar på konst och kultur på landsbygden. Vi ser möjligheterna att denna satsning inte bara skapar arbetstillfällen på Astrid Lindgrens Filmhus utan också att det har en positiv påverkan i hela regionen. Vi vill med denna satsning också stärka det gränsöverskridande arbetet, både med Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs och med storstadens kulturinstitutioner. Syfte och mål Precis som för Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs är det grundläggande syftet för Astrid Lindgrens Filmhus att sprida kunskap om Astrid Lindgrens verk och gärning. Målet är att skapa ett spännande och attraktivt komplement till de besöksmål med anknytning till Astrid Lindgrens liv och verk som redan finns i området. Astrid Lindgrens Filmhus ska presentera kunskap om filminspelningarna, Astrids roll vid filmatiseringen av hennes verk och betydelsen av hennes verk inom svensk barnfilm

10 FÖRSLAG PÅ FORTSÄTTNING Astrid Lindgrens Filmhus ska vara ett interaktivt museum med utgångspunkt från inspelningarna av filmerna om Emil i Lönneberga. Det perfekta huset, med breda golvplankor, innanfönster och gamla kakelugnar ägs av Stationskooperativ M och ligger där järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö samt riksväg 40 mellan Västervik och Göteborg korsar varandra. Till projektet kopplas även Centrumhuset vid Mariannelunds Torg, där filmverkstad och galleri för tillfälliga utställningar byggs upp. Basutställning Emil i Lönneberga Den permanenta utställningen om inspelningarna av Emilfilmerna ska bygga på intervjuer med skådespelare, filmarbetare och andra inblandade, forskning i dammiga arkiv och bortglömda anteckningar från Astrids egen penna. Utställningen ska berätta hur det gick till vid uttagningen av rollkaraktärerna, hur man hittade rekvisita och inspelningsplatser, rekryterade statister samt lyfta fram bortglömda anekdoter från inspelningarna. Hela basutställningen byggs upp på ett pedagogiskt och visuellt spännande sätt men bör samtidigt motsvara de förväntningar som gästande turister från hela världen har. I det lilla huset på gården inreds Doktorns hus. Basutställningen ska kompletteras med utställningar om övriga filmatiseringar av Astrid Lindgrens verk. Bullerbyn spelades in bara någon mil från Mariannelund, kring den och övriga filmer finns spännande frågeställningar. Hur skapade man monster och rumpnissar, övertygande kulisser och bra filmmusik? Samlingar Astrid Lindgrens Filmhus samlingar ska naturligtvis omfatta samtliga Astrid Lindgrens filmer men också rekvisita, bilder, manus och kläder från filminspelningarna etc. Här ska man hitta böcker, tidskrifter och referenslitteratur på temat svensk barnfilm, med särskilt fokus på Astrid Lindgrens verk, och på sikt även ett brett arkiv med svensk och internationell barnfilm. Filmverkstad Ett barnkulturhus i Astrid Lindgrens anda är inte fulländat förrän det kan erbjuda en kreativ filmverkstad där besökarna kan spela in och redigera film och ljud (Här krävs teknisk utrustning och program som I-movie, Final Cut Express, Soundtrack och Garageband). Filmverkstaden ska främst användas av ungdomar som ska göra egen film, men även av turister och andra som har en idé eller vill lära sig grunderna i videoredigering. Grundtanken är att inspirera den unga generationen att vidareutveckla film som konstnärligt, kreativt och pedagogiskt media. Filmverkstaden ska kunna hyras av företag, skolor och föreningar i syfte att göra film, anordna seminarier, kurser och möten. Den tekniska utrustningen ska skapa förutsättningar för företagspresentationer, workshops och kursverksamhet. Utvecklingspotential Astrid Lindgrens filmer ska utgöra basen men ambitionen är också att lyfta barnfilmkulturen i Sverige och stimulera och utveckla ett intresse för svensk barn- och ungdomsfilm, sprida kunskap av barnfilmhistoriskt värde samt arrangera kreativa möten. Här får filmverkstaden en viktig roll. På sikt ska ett Kunskapscentrum byggas upp där skolungdomar, studenter och forskare ska hitta filmer, press

11 klipp, fotografier och matnyttig fakta kring den svenska och utländska barnfilmkulturen. Utvecklingsmöjligheterna inom barnfilmkultur är i princip oändliga. Här ryms allt från klassvisningar och filmverkstad för skollediga barn till filmkollo för tjejer och utbildningar inom manusskrivande. Tidplan Hösten 2010 inleds ett treårigt projekt och en heltidsanställd projektledare drar initialt upp riktlinjerna för filmhuset och finansieringen för utställningar, renoveringar och personal. Parallellt utarbetas tydliga beskrivningar för fas två som omfattar filmverkstaden och den pedagogiska verksamheten. Sommaren 2012 öppnar besöksmålet Astrid Lindgrens Filmhus med utställningen kring filminspelningarna av Emil i Lönneberga i synnerhet och Astrid Lindgrens filmer och filmintresse i allmänhet. Förhoppningen är också att det då finns ett Doktorns hus på gården. Filmhuset ska redan i det här skedet kunna förmedla guidade turer i den småländska natur som Astrid Lindgren så väl porträtterat i sina böcker. Samarbetspartners En löpande dialog med Astrid Lindgrens barn och barnbarn på Saltkråkan AB är en förutsättning för projektets genomförande. Astrid Lindgrens Näs blir en viktig samarbetspartner men även Svensk Filmindustri AB, Svenska Filminstitutet och till viss del Astrid Lindgrens Värld kommer att vara betydelsefulla i arbetet. Emilkraften, Mariannelunds utvecklings- och blir huvudman för projektet och Eksjö kommun får en tydlig roll i styrgruppen. Den tilltänkta projektledaren Anna Mellergård har mer än 20 års erfarenhet av kultursamordning. I botten är hon utbildad bibliotekarie med akademiska poäng inom Barn- och ungdoms litteratur och har dokumenterad erfarenhet som handledare för skrivarverkstäder och skrivarlägar för barn och unga. Anna var projektledare för Svenska Institutets Astrid Lindgren utställning, när den visades i Kina (2006) och är aktiv styrelseledamot i föreningen Svensk-Kambodjanska litteratursamfundet, som bland annat genomfört översättning av Pippi Långstrump till Khmer. Finansiering Till fas ett, som under en treårsperiod omfattar uppstarten, infrastrukturen, basutställningen och samlingarna söks finansiering från Eksjö kommun, landstinget, regionförbundet och Astrid Lindgrens hembygd. Till fas två, då bland annat filmverkstaden byggs upp under en överlappande treårsperiod, söks medel från länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet och näringslivet. Ekonomiskt stöd kommer givetvis att krävas under uppbyggnadsskedet. I ett längre perspektiv bedöms Astrid Lindgrens Filmhus, med de starka turistströmmarna i området och möjligheten att under vinterhalvåret arbeta mot skolorna, inte bara ha förutsättningar att bära sig själv utan också bli basen för en bredare satsning på konsten och kulturen på landsbygden, lokalt och regionalt, med internationella kopplingar

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016

Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 Lokal utvecklingsplan MARIANNELUND 2012-2016 LOKAL UTVECKLINGSPLAN 2012-2016 Mariannelund 1 Detta är Mariannelund 1.1 Historia Mariannelund ligger i Hässleby socken, en gammal kulturbygd. Hässleby nämns

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer