Ulla Sundin-Wickman illustrerar Astrid Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Sundin-Wickman illustrerar Astrid Lindgren"

Transkript

1 magdalena gram Ulla Sundin-Wickman illustrerar Astrid Lindgren T ecknaren och illustratören Ulla Sundin-Wickman ( ) utbildades vid Konstfackskolan och fortsatte vid skolan för grafisk konst vid Konsthögskolan. Efter Konstfack arbetade hon en tid vid Saxon & Lindström, Åhlén & Åkerlund och Tidens förlag. Bland hennes bokillustrationer märks de till antologin Rysk lyrik (1950) och till skönlitterära texter av H. C. Andersen, Erskine Caldwell, Colette, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Rabindranath Tagore, Carl-Emil Englund, Ola Hansson, K. G. Hildebrand, Harriet Hjorth, Ragnar Jändel, Artur Lundkvist, Evert Taube och Rudolf Värnlund. Hon har även tecknat för kvalitetstidskrifter som All världens berättare, Folket i Bild och Idun. I Folket i Bild ackompanjeras texter av bland annat Sara Lidman, Elin Wägner och Ernest Hemingway av hennes illustrationer. Ulla Sundin-Wickman har även illustrerat barn- och ungdomsböcker för Rabén & Sjögrens förlag, bland annat titlar av Ann Mari Falk, Astrid Lindgren, Hans Peterson, Edith Unnerstad och Gunborg Wildh. Till sina färgplanscher i bilderboken Andreas i Kungens park (1965) har hon bidragit med egna texter. På 1950-talet var hon representerad vid några utställningar, bland annat Folket i Bilds presentation av sina tecknare på De ungas konstsalong De två följande åren deltog hon i Unga tecknare på Nationalmuseum och 1959 belönades hon med stipendier från tidskriften Vi respektive Boklotteriet. Säkerhet i linjen och analytisk klarhet präglar de främsta resultaten av Ulla Sundin-Wickmans teckningskonst. Spår märks av både samtida dansk teckningskonst och modernister som Ferdinand Léger och Paul Klee. 1 Hennes bokillustrationer utmärker sig för en fin anpassning till bokens format, satsyta och typografi och även för litterär lyhördhet och 3

2 följsamhet. Miljöer och människor är fångade med god blick för det karaktäristiska och tidstypiska. Samtidigt finns ibland något oförlöst och eklektiskt. Som högst når hon decenniet Anknytningen till folkrörelseförlagen förde Ulla Sundin-Wickman närmare en krets av intellektuella med socialdemokratisk bakgrund ingick hon äktenskap med Krister Wickman, vid denna tid statsrådet Gunnar Strängs sekreterare och tillika en i kretsen av skribenter i Tidsbilder, förlaget Tidens 1951 nystartade och kortlivade kulturtidskrift. Inom förlagsvärlden blev Ulla Sundin-Wickman känd som en påfallande elegant kvinna, snabb i repliken och inte sällan chockerande arrogant. 2 I kretsen av sin generations illustratörer framstår hon som en av få kvinnor i en värld präglad av män. Kritikern Åke Janzon omnämnde henne en gång som den dristiga flickan. 3 I denna artikel presenteras Ulla Sundin-Wickmans konstnärskap i ett förlagshistoriskt sammanhang. Därefter närgranskas hennes illustrationer till Astrid Lindgrens två tidiga flickböcker. Slutligen placeras det småländska Tranås på den litterära världskartan. rudolf värnlund, den befriade glädjen. Debut på Tidens förlag När Ulla Sundin-Wickman vid mitten av 1940-talet dök upp på Tiden, hade Märta Bohm sedan 1930-talet varit den enda kvinnliga illustra tören i förlagets stall av tecknare. Den nya medarbetaren fick i uppdrag att teckna omslag och ibland även illustrera inlagan till förlagets nystartade serie Ryska klassiker. Satsningen på illustrerad litteratur ökade 1949, då förlaget fick en ny chef. Flera av periodens bästa svenska tecknare sökte sig nu till Tiden där de lagom tyglades av förlagets grafiska formgivare Stig J. Hedén utlyste förlaget en tävling om illustrationer till Rudolf Värnlunds postuma roman Den befriade glädjen som 1946 publicerats av Tiden i en oillustrerad upplaga. Eftersom de deltagande konstnärerna 4

3 fick möjlighet att välja typografi och format, väckte tävlingen viss uppmärksamhet även utanför fackkretsarna. Första pris vanns av Ulla Sundin-Wickman, förlagets eget unga löfte. Prisnämnden med Erik Wettergren, Harald Sallberg, Valter Falk och Åke Meyerson motiverade sitt beslut med att fröken Sundin visat stark inlevelse i författarnas tankevärld och givit nyanserade och träffande karakteristiker. I samband med utnämningen uttalade sig pristagaren inför pressen: Dagen innan hade jag fått för mig att jag skulle sluta med mitt hopplösa tecknande och bli tandsköterska [ ]. Genom deltagande i tävlingen hade hon fått möjlighet att pröva sig själv och känna tillfredsställelsen h.c. andersen, sagor och berättelser. över att ha gjort ett arbete grundligt och färdigt, en erfarenhet som skilde sig från veckopressillustratörens. 5 Den nya upplagan av Värnlunds roman utkom 1950 i Tidens bokklubbs samma år nystartade serie i en upplaga på exemplar. Ulla Sundin-Wickman bidrog med ett drygt tjugotal illustrationer och Stig J. Hedén ansvarade för typografin. Ett individuellt format, något bredare än första upplagans, valdes och sättning med 11/14 punkter Monotype Garamond på träfritt, tonat papper från Munkedals. Victor Pettersons bokindustriaktiebolag ansvarade för sättning, tryckning och band. Uppmuntrad av framgången fortsatte Ulla Sundin-Wickman att teckna och utkom H. C. Andersens Sagor och berättelser med hennes illustrationer presenterades hon i Folket i Bilds katalog 25 nutida svenska tecknare, där hon själv kommenterade sin teckningskonst: Det är alltid lika plågsamt att upptäcka att den färdiga bilden så sällan liknar den bild man tänkt utföra. 6 Katalogens självporträtt en face tycktes också vittna om en motsvarande insikt. Som prov på sin förmåga hade Ulla Sundin-Wickman valt ut en illustration hämtad ur H. C. Andersens Skuggan. Motivet upptog i fonden ett stadslandskap i kvällsljus med måne över hustaken. I förgrunden, på en balkong, stod en gänglig gestalt i profil med drag av Andersen, på väg in i huset genom ett par 5

4 öppna dörrar. Bakom denna gestalt, på en andra balkong, syntes samma motiv som en tydlig skuggbild. Utförandet kännetecknades av ett finstilt arbete med pennan. 6 Folket i Bild och Rabén & Sjögren Under sin tid som en av Rabén & Sjögrens illustratörer kom Ulla Sundin-Wickman att illustrera Astrid Lindgrens två tidiga flickböcker, debutboken Britt-Mari lättar sitt hjärta (1944) och Kerstin och jag (1945), i två nyutgåvor från 1950-talet. Bakgrunden till uppdraget ska sökas bland annat i hennes roll som tecknare i Folket i Bild och i Rabén & Sjögrens samarbete med Folket i Bilds förlag. Under parollen För arbetets ära, bildning och förströelse mot dålig smak, fjäsk och divakult! hade Folket i Bild sjösatts 1934 som ett positivt alternativ till den kolorerade veckopressen. Efter en inledande framgång drabbades tidskriften redan 1935 av ekonomisk kris men räddningen kom, sedan Esselte-koncernen trätt in på scenen tillsammans med en rad andra starka aktörer. I förordet till Mitt möte med boken (1943) konstaterade Folket i Bilds förlag: All bildning bygger på bokens grund, och de folkliga rörelsernas framtid beror till inte ringa del på om boken kan tränga in i varje hem och på varje arbetsplats. 7 En av förlagets affärsidéer var också att låta kända svenska författare skriva i tidskriften för att på så vis väcka ett intresse hos en bredare publik och bana väg för framgång i bokutgiv ningen. För illu streringen av såväl tidskriften som böcker na engagerades kända svenska tecknare och grafiker. Det unga Rabén & Sjögrens förlag var just på väg att ta sig ur en ekonomisk kris, när Astrid Lindgren 1944 fångades upp som författare fick hon dessutom ansvaret för förlagets barnboksutgivning och kunde därmed även påverka valet av illustratörer till de olika titlarna, inklusive sina egna. 8 Enligt Kerstin Kvint, som från skrivmaskinstypografi i britt-mari lättar sitt hjärta, första upplagan.

5 och med 1952 arbetade nära Astrid Lindgren, valde förlagets barnboksredaktör illustratörer till sina egna böcker med en osviklig intuition. 9 Själv har Astrid Lindgren särskilt betygat sin tacksamhet mot Ingrid Vang Nyman, Ilon Wikland och Björn Berg. 10 Rabén & Sjögren blev 1948 ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), som jämte litteratur i ekonomiska och sociala ämnen även utgav en del skönlitteratur och barnlitteratur bröts Rabén & Sjögren ut ur KF som helägt aktiebolag och Hans Rabén blev förlagets chef. Utgivningen koncentrerades nu till huvudsakligen barn- och ungdomslitteratur med författare som Åke första upplagan. Holmberg, Harry Kullman, Edith Unnerstad och Lennart Hellsing. Böcker na illustrerades allt oftare och Kerstin Kvint minns från sin första tid vid förlaget besök av de flitiga omslagstecknarna Claes Bäckström, Erik Palmquist, Ulla Sundin-Wickman och Kerstin Thorvall. Hans Rabén var den, som slutgiltigt godkände omslagen och originalen gick därefter direkt till formgivaren, som skulle lägga på omslagstexten. 11 När Rabén & Sjögren tillsammans med folkrörelseförlagen Folket i Bild och Lantbruksförbundets tidskriftsförlag (LT) 1952 startade billighetsserien FIB:s ungdomsböcker, en junior motsvarighet till FIB:s så kallade folkböcker, var syftet att sprida den goda litteraturen till en vidare krets av ungdomar. Böckerna hade plastlaminerade band, lockande omslag, spännande illustrationer och, tack vare de stora upplagorna, ett lågt pris. Utgivningen motsvarade en återutgivning av Rabén & Sjögrens pålitliga succéer och varannan titel var pojkbok, varannan flickbok. Nyutgåvan av Britt-Mari lättar sitt hjärta med Ulla Sundin-Wickmans illustrationer kom att utgöra den första delen i serien. Boken utkom samma år som Astrid Lindgrens Bara roligt i Bullerbyn och Kati på Kaptensgatan. 7

6 Britt-Mari lättar sitt hjärta Första upplagan Astrid Lindgrens debut som författare är väl dokumenterad. Krigshändelserna hade plågat henne och hennes privata situation var bekymmersam. I väntan på ett besked från Bonniers om det insända manuskriptet till Pippi Långstrump hade hon under 1944 fortsatt att skriva på ett manus som skulle skickas in till Rabén och Sjögrens tävlan om bästa flickbok för åldern år. Enligt tävlingsreglerna gällde det att motverka den schablonmässighet och förljugenhet, som ofta präglade flickböckerna. Arrangörerna efterlyste realism och litterär kvalitet och en ungdomslitteratur som främjade kärlek till hem och familj samt allvar och ansvarskänsla i förhållande till det motsatta könet. Ingen tendens fick dock kursiveras så att texten fick en pedantisk eller docerande ton. 12 I september 1944 refuserade Bonniers manuskriptet till Pippi Långstrump. På Rabén & Sjögren samlade sig ungefär samtidigt författaren Marika Stiernstedt, barnboksbibliotekarien Elsa Olenius och förläggaren Hans Rabén till en jury som enades om att första priset skulle gå till Stina Lindebergs Ingrid, andra pris till Astrid Lindgrens Britt-Mari lättar sitt hjärta. Astrid Lindgren har senare själv berättat om priset: Gladare har jag nog aldrig blivit än när jag fick det beskedet en sen höstkväll Manuskriptet till debutboken hade skickats in under den sakliga titeln Britt-Mari Hagström, 15 år och den mer känslosamma titel som blev fallet kan antas spegla förlagets kommersiella bedömning. 14 Elsa Olenius hade dessutom rekommenderat författaren att komplettera den ursprungliga texten med ett lockande inledningskapitel. 15 Innehållsligt följde Britt-Mari lättar sitt hjärta tävlingsanvisningarnas protokoll. I boken för den femtonåriga Britt-Mari Hagström dagbok på sin skrivmaskin och berättar om sitt liv, sina tankar och upplevelser. Familjen Hagström bor i Småstad i Villa Ekeliden och består av mamma, pappa samt fem syskon. I kretsen ingår också familjens allt i allo, Alida. Miljön framstår som intellektuellt frisinnad och lätt bohemisk. Pappan är rektor vid stadens pojkläroverk, mamman översättare. Britt-Mari går i sjätte klass i Småstads flickskola. Bokens förpackning motsvarade Rabén & Sjögrens gängse för de tidiga ungdomsböckerna, en oktav i formatet 12,5 19,5 centimeter, trådbindning, linnerygg, ett kolorerat omslag inramat av vita slingor men inga illustrationer i inlagan. 16 Brödtexten var satt med liten grad på ett 8

7 illustrationer till nyutgåvan i fib:s ungdomsböcker. 9

8 10 papper av enklare kvalitet. Det genomgående typsnittet växlade i inledningskapitlet med skrivmaskinstypografi, en variation som anknöt till huvudpersonens övningar på skrivmaskinen och som skulle upprepas i senare upplagor av boken. Omslaget med grön bottenplatta upptog ett midjeporträtt av huvudpersonen, baksidestexten introducerade boken för sin tilltänkta läsekrets: Britt-Mari lättar sitt hjärta är en mycket rolig bok och man överraskar sig själv under läsningen gång på gång med att skratta högt och önska sig att man vore medlem av den trevliga men ganska slarviga familjen Hagström. Och Britt-Mari är en käck och trevlig flicka, som klarar alla besvärligheter och tidens ryska klassiker. äventyr med rådighet och gott humör. Omslagstecknarens porträtt av huvudpersonen anknöt delvis till denna presentation. Britt-Mari är placerad vid skrivmaskinen. I fonden syns ett fönster och en ryschig, ljusblå gardin. Till utseendet påminner Britt-Mari om Greta Garbos skönhetstyp. Det blonda, halvlånga hårsvallet förefaller ondulerat, panna och kindknotor är höga, läpparna röda. Sensualismen är dock kontrollerad; Britt-Marie är klädd i rostbrun, rutig hängselkjol och kortärmad blus, prydligt knäppt till sista knappen. Boken om Britt-Mari var inte självbiografisk men hade vissa drag, som skulle bli typiska för sin upphovsman. Det är småstadsmiljön som gäller, naturen är nära och årstidernas växlingar utgör en klangbotten. 17 Vissa inslag i debutbokens yttre miljö anknyter diskret till Astrid Lindgrens biografi. Småstad med sin å, som är vänlig nog att slingra sig tvärs igenom vår lilla stad, påminner om Tranås med Svartån på det småländska höglandet och familjen Hagströms Villa Ekeliden har sannolikt Pensionat Ekeliden i samma stad som förebild. 18 Antaganden som dessa styrks av några dokumentära omständigheter; Astrid Lindgrens far och mor brukade varje sommar besöka stadens kuranstalt och efter moderns död turades systrarna Lindgren om att hålla fadern sällskap i Tranås. Under sina vistelser i staden bodde systrarna på pensionat Ekeliden i närheten av kuranstalten. 19 Astrid Lindgrens gestaltning av huvudpersonen påverkades av täv-

9 lingsprotokollet men sannolikt också av egna erfarenheter och värderingar. Det feministiska gry som Britt-Mari ger prov på ligger knappast långt från författarens eget. Britt-Mari utbrister vid ett tillfälle: Jag vill kunna något riktigt ordentligt, och jag vill försöka bli en riktig människa, som har lite värde i sig själv och inte bara som bihang till en karl. Jag tänker skaffa mig ett yrke, skriv opp det, så att du inte glömmer det. 20 Skrivmaskinens betydelse i Astrid Lindgrens professionella liv speglas i den episod, där Britt-Mari svarar på en annons om extraarbete och får bevisa sin färdighet vid skrivmaskinen. Skildringen tycks direkt referera till Astrid Lindgrens redogörelse för sin erfarenhet i samband med en ansökan 1927 till sin första kontorsplats som nybliven stenograf och maskinskriverska. 21 Författarens sociala patos skymtar vid flera tillfällen. Alida påminner om Astrid Lindgrens erfarenhet av pigorna i sin uppväxtmiljö. 22 De bortskämda ungdomarna Stig och Mariann bedöms relativt strängt och Britt- Mari reagerar särskilt mot den behandling av tjänstefolket, som gäller i Marianns hem. Hon anförtror dagboken: [ ] vore jag slav här i huset, så tror jag nog, att sinnet rann på mig en vacker morgon och jag störtade in till herrskapet med upprorsfanan i högsta hugg och sjöng Internationalen ett tag. 23 Astrid Lindgrens erfaren heter och värderingar präglar sannolikt även bokens hänvisning till ett judiskt flyktingöde liksom skildringen av romer. Nyutgåvan 1952 Den nya serien FIB:s ungdomsböcker presenterades 1952 i en reklamfolder: Spännande illustrerade inbundna med tvättbart omslag endast 2: Nyutgåvan av Britt-Mari lättar sitt hjärta, som inledde serien, trycktes i exemplar i ett nätt oktavformat. Bandets och omslagets utseende blev seriens känne tecken: en sandfärgad bottenplatta med inre ram i vitt, en illustration i färg, lågpriset på framträdande plats inom en röd cirkel med gul text nyutgåvan i fib:s ungdomsböcker. 11

10 12 och en skyddande folie som svarade mot reklamens löfte om tvättbarhet. Ulla Sundin-Wickmans signerade omslag presenterade huvudpersonen i sittande pose, iklädd gröna långbyxor, rosa jumper och en rosa scarf om sitt lätt bångstyriga hår. Britt-Mari sitter framför sin säng och håller ett dagboksblad i höger hand. I bakgrunden står en säng och ett litet bord med en hyacint i kruka och en skrivmaskin. Baksidestextens lydelse skilde sig från förstaupplagans. Jämte ett längre citat ur bokens effektiva inledning Det började med att jag fick mammas skrivmaskin. ingick en jämförelsevis lågmäld presentation av innehållet. Den dagboksskrivande Britt-Mari sägs berätta om sin glada och trevliga familj, om skolan och kamraterna, om svärmerier och danser och muntra kostymbaler, om sina framtidsplaner och om hur viktigt det är, att man är lycklig, att man är trofast och hederlig, att man arbetar och att man älskar livet. Slutklämmen lyder: En glad och trivsam bok om familjeliv i en svensk småstad. Inlagan omfattade ett tjugotal illustrationer, vissa med signaturen Ulla, och upptog omväxlande hela, halva eller tre fjärdedelar av sidan. Papperskvalitén var sämre än originalupplagans men typografin mera läsbar. Britt-Maris skrivmaskin tilldelas en bärande symbolfunktion i de inledande illustrationerna. Titelbladets vinjett visar skrivmaskinen på ett knatterdämpande underlag och en hyacint i kruka. Första kapitlet inleds av en större illustration med Britt-Mari Hagström, Villa Ekeliden, Småstad vid skrivmaskinen, som hon ärvt av sin mor. I bakgrunden syns en bokhylla och intill skrivmaskinen en hyacint. Bokens illustrationer smyger tätt intill berättelsen. I en följande scen öppnar Britt-Maris storasyster dörren till mammans arbetsrum och bildsättningen vittnar om illustratörens intresse för dokumenterande exakthet. Mamman är placerad i en bredsitsig pinnstol, en modell med amerikanska rötter som togs upp av småländska möbelfabrikanter under senare delen av 1800-talet. I en tredje illustration är den skrivande Britt-Mari placerad under linden i vår trädgård och i bakgrunden syns Villa Ekeliden. Runt omkring henne växer flox och försenade rosor. I nästa illustration är familjen på väg till lingonplockningsutflykt, sittande i charabang med parhästar. Det är sen september när Britt-Mari och Bertil, en spirande förälskelse, möts vid hemstadens å, belysta av måne och lyktor. Romantiken växlar till komik i nästa illustration, där Britt-Maris omdöme om den beskedlige Åke som någon man gärna vill hålla i hand, när man dör men inte dansa med under livstiden tar konkret gestalt i en bild-

11 sättning, där Åke och Britt-Mari tillsammans trillar omkull under en livlig skoldans. 25 Britt-Mari i sängen, läsande Onkel Toms stuga, skildras i den följande illustrationen som ansluter till huvudpersonens redovisning av sina älsklingsböcker. I nästa scen där Britt-Mari möter den bortskämde Stig, som bjudit ut henne på kondis, har illustratören väl fångat Britt-Maris distans till uppvaktningen. En följande illustration tar fasta på Britt-Maris mamma och hennes berättelse om sitt oförmodade möte med sin blivande man på ett tåg på väg mot Oxford. Miljön hon anknyter till tågkupén inklusive reklamen på väggen och människornas klädsel är väl studerad och återgiven. Naturens olika stämningsvärden återkommer i text och illustra tioner. I en dagboksanteckning från Första advent skildrar Britt-Mari ett besök vid ett ödetorp. Tecknaren har fångat en natur, som tycks svara mot Britt-Maris vemodiga reflektioner över det liv som en gång varit. Träden dominerar motivet, en svag sol lyser på himlen och på marken syns långa skuggor. Alida i sin frodiga gestalt är huvudmotiv i nästa illustration, som skildrar Villa Ekelidens Lucia och hennes stjärngosse. Den 22 december berättar Britt-Mari om sitt förestående julklappshandlande och bildsättningen tar fasta på hennes lustfyllda fantasier kring besök i överfyllda affärer. I en anteckning från nyårsafton skildrar Britt-Mari sitt besök hos ensambarnet Mariann. Ulla Sundin-Wickman tecknar den scen, där Mariann har smugit sig in i Britt-Maris sovrum och börjat tala förtroligt men avviker från textens berättelse om hur Mariann slår sig ner på Britt- Maris sängkant genom att i stället placera Mariann i en elegant pose på en stoppad sänggavel. Avvikelsen accentuerar lyxen i Marianns hem och en viss distans mellan de båda flickorna. Scenen är en av dem, som påminner om att det råder ett visst spegelförhållande mellan Britt-Mari och hennes upphovsman, som själv har gett en ledtråd: När jag skrev Britt-Mari lät jag henne få alla de goda egenskaper jag skulle ha önskat att jag själv hade haft i tonåren. Hon blev stark, själv var jag ofta rädd och feg. 26 Uttalandet tycks direkt referera till den scen, där Mariann biktar sig för Britt-Mari: Vi måste vara vänner du är så stark, jag skulle vilja vara som du! 27 I en illustration som skildrar familjen Hagströms morgontidiga födelsedagsuppvaktning av Britt-Maris mamma, tar illustratören fasta på de olika familjemedlemmarnas samspel. Nästa tecknade scen ansluter till den skruvade berättelsen om mammans födelsedagsfirande, som skulle utmynna i en kostymbal. Britt-Maris storasyster, utklädd till Marie- Antoinette och 13

12 14 med vrickad fot, bärs över hemmets tröskel av en ung man som kommit till hennes undsättning. I nästa scen tecknas Britt-Mari och Bertil i sportkläder, båda just hemkomna från en skidutflykt tillsammans med sina skolkamrater. Ung domarna har under en rast samtalat om sina förväntningar på en blivande äktenskapspartner. De olika aktörernas karaktärer förtydligas under samtalets gång och den tystlåtne Bertil lyckas allt tydligare besegra sin rival, den cyniske Stig. Illustratören har fångat Britt-Mari och Bertil i den scen, där Bertil bekänner: Jag tycker om böcker. Och barn också! Orden blir bekräftelsen på att hans värderingar överensstämmer tredje upplagan, utan illustrationer. med Britt-Maris. En dagboksanteckning från mars ackompanjeras av en illustration med ett zigenarläger, som lockat Britt-Maris nyfikne lillebror långt bort från familjens hägn. I stället för att återge det tältläger författaren refererar till, har illustratören tecknat husvagnar, som bildar fond till en romsk dansuppvisning, inte heller den omtalad i texten. Bokens avslutande illustration förenar Britt-Mari och Bertil på en parksoffa, försonade sedan hotet Stig undanröjts. Rabén & Sjögren har senare publicerat Britt-Mari lättar sitt hjärta i flera nya upplagor, senast 2003 i förlagsserien Astrid Lindgrens samlingsbibliotek och då med originalupplagans omslag. Illustrationerna i 1952 års utgåva saknades även i en tredje upplaga från 1959, så när som på Ulla Sundin-Wickmans titelvinjett. Samma illustratör hade också fått bidra med ett nytt omslag, en summarisk teckning i grönt, rosa och gult som skulle ha kunnat tjäna som illustration till ett samtida Stil-mönster. Britt-Mari har vid kjol och markerad midja med skärp. Hennes kortärmade, rosa skjortblus är diskret mönstrad. Britt-Mari är blond och kortklippt och placerad på en stol. Framför henne står skrivmaskinen. Hennes uttryck är drömmande och hon lutar sin ena kind mot sina händer. I fonden syns ett fönster ut mot en trädgård och ett fång rosa tulpaner.

13 Kerstin och jag Astrid Lindgrens debutbok inledde ett långt författarskap. Hon kommenterade i mars 1945: För övrigt skriver jag på Kerstin och jag det är det roligaste jag har just nu. 28 Kerstin och jag utkom bara ett år efter debuten och samma år som Pippi Långstrump. Boken om Barbro och hennes tvillingsyster Kerstin, liksom Britt-Mari flickor med skinn på näsan, kan läsas som en tidig programskrift för Gröna vågen. Huvudtemat är arbetsglädje och huvudpersonens relation till djur och natur liksom arbetet och människorna på gården förefaller starkare än den spirande erotiken: Livets högsta lycka, säger Kerstin, [ ], är att arbeta, och hör sen! 29 Flickornas mamma har också förmedlat ett ord på vägen: Det viktigaste för en flicka är inte att vara omtyckt av pojkar. Det viktigaste är, att hennes eget kön gillar henne. 30 Bokens utseende var det gängse för Rabén & Sjögrens ungdomsböcker. Bakom omslagstecknarens signatur stod Margareta Klingspor, som bland annat illustrerat läseboken Det är roligt att läsa. Motivet visade tvillingarna i full färd med jordbruksarbetet man ser deras ryggtavlor, då de vackert lockiga och iklädda snickarbyxor räfsar hö ute på fälten. Förlaget presenterade bokens innehåll i en baksidestext: Kerstin och Barbro är ett par tvillingar i tonåren, som genom en ödets eller rättare sagt en faders nyck råkat hamna på en mindre herrgård på landet. Hur den förfallna gården sätts i stånd trots brist på kontanter, om tvillingarnas del i denna återuppbyggnad och hur de skaffar sig var sin manliga beundrare, därom handlar denna glada och skojfriska bok. Även i Kerstin och jag fanns stoff från författarens egen barndom och erfarenhet. Det gäller bland annat temat arbetsglädje och, framför allt, första upplagan. 15

14 kärleken till naturen som även i detta fall förefaller vara det nordsmåländska landskap som Astrid Lindgren vuxit upp i och som hennes barndomsvän Carl Fries skildrat med sådan skärpa. 31 I slutkapitlet ser Barbro ut över landskapet kring den egna gården, Lillhamra, och sammanfattar den gångna sommaren: Höstregnen skulle skölja ner över Lillhamras lerjordar, snön skulle falla och begrava hela gården i sin vita famn, men den skulle smälta igen, och blåsippor i tusental skulle krypa fram i parken, min gullvivedunge skulle blomma igen, smultronen skulle mogna på pappas smultronställen, och jag skulle vara där och uppleva allt om igen och om igen och om igen. 32 När Kerstin och jag 1954 utkom i serien FIB:s ungdomsböcker hade Ulla Sundin-Wickman åter anlitats som illustratör. Nyutgåvan utkom samma år som Astrid Lindgrens två nya titlar Mio, min Mio och Kati i Paris. Omslaget visar tvillingarna i nästan helfigur och riktade mot varandra. Kroppsspråk och mimik är livliga och flickornas utseende i övrigt förenar en viss pojkaktighet med kokett kvinnlighet. Frisyr och klädsel speglar 1950-talets tonårsmode. Tvillingarnas cendréfärgade hår är delvis uppsatt, till sina blå snickarbyxor bär de ärmlösa gul-blårutiga blusar med kort liv och runda, vita kragar med blå rosett. Baksidestexten var ny och efter ett citat från det inledande kapitlet, där tvillingarna och deras inbördes förhållande presenterades, följde ett spänningsförhöjande tillägg: Men så hände någonting. Inlagan omfattade 19 illustrationer. I centrum stod tvillingarna och jämfört med Ulla Sundin- Wickmans illustrationer till Britt-Mari lättar sitt hjärta är naturskildringen nertonad. Ett tiotal illustrationer upptar dock träd och i tre figurerar lantbrukets husdjur. Trots en massiv satsning blev FIB:s ungdomsböcker aldrig någon kommersiell framgång. 33 Utgivningen upphörde och nyutgåvorna av Rabén & Sjögrens böcker lanserades i andra former. Till 1960 års upplaga av Kerstin och jag tecknade Kerstin Thorvall-Falk ett omslag. När samma nyutgåvan i fib:s ungdomsböcker. 16

15 titel kom ut 1970 i den så kallade Popserien stod Pia Samuelsson bakom omslaget. Den femte upplagan från 2003 i Astrid Lindgrens samlingsbibliotek hade originalupp lagans omslag. Astrid Lindgren och illustratören Det är sannolikt att Astrid Lindgren i sina första kontakter med Ulla Sundin- Wickman introducerade henne i de miljöer som inspirerat henne och de värderingar, som styrt henne. Illustratörens sätt att angripa uppgiften tyder på en viss spänning mellan litterär lyhördhet, intellektuell medvetenhet och tidstypisk kvinnlighet. Astrid Lindgrens uppfattning om hennes prestation är inte känd och det går knappast heller att dra någon nyutgåvan i fib:s ungdomsböcker. bestämd slutsats av det faktum, att hon efter nyutgåvorna av de två tidiga flickböckerna aldrig återkom till Ulla Sundin-Wickman som illustratör till de egna böckerna. Kanske berodde det på att Astrid Lindgren alltmera övergått till ett självständigt litterärt skapande, som krävde andra kvaliteter hos bildsättaren. Ulla Sundin- Wickmans egenskaper som individ och yrkesperson, pendlandet mellan sträng självkritik och arrogans, kan också ha spelat in. 34 Astrid Lindgren höll dock kontakt med Ulla Sundin-Wickman genom åren och gav henne även uppdrag, som gällde illustreringen av andra författares böcker. En glimt av parternas förhållande ger tre bevarade brev. 35 I det första från 1966 tackar Ulla Sundin-Wickman i ett brev från Gotland för ett trösterikt telegram och försäkrar mottagaren om att det här besvärliga livet redan börjat bättra sig. Brevskrivarens svårighet att kunna försörja sig som tecknare framgår av beskedet, att hon står i begrepp att börja som kulissmålare på Dramaten för att sedan försöka utbilda sig till dekoratör. I ett tredje, odaterat brev avsänt från Florens och sannolikt från början av 1970-talet, tackar Ulla Sundin-Wickman för ett uppdrag och ett välkommet förskott. Hon vill också försäkra sig om att hennes nyligen utförda arbete varit till förlagets belåtenhet. Hennes egen kommentar 17

16 till resultatet tyder på att Hans Rabén fortfarande hade ett starkt inflytande på böckernas illustrationer: Grabbens hund har en överdriven form men jag vill ha det så försök att få dr Rabén att acceptera det. Ulla Sundin-Wickman berättar, att hon ser fram emot att ta itu med nästa jättejobb, Madame Bovary, och att hon redan studerat den litterära gestaltens miljöer på ort och ställe. En anslutande kommentar tyder på insikt om den egna inbillningskraftens begränsning: Strängt taget allt från möbler till miljöer är tagna ur verkligheten. Tur för mej! Det tredje och sista brevet från 1986 inleds av en personlig och taktfull kondoleans, följd av ett tack för en födelsedagspresent, en grammofonskiva med Louis Armstrong. Ulla Sundin-Wickman kommenterar artisten, som hon älskar och som lever och återskänker mig hela min ungdom så länge mina öron kan höra [ ]. Orden anknöt till hennes föregående uttryck för deltagande i sorgen och berörde temat liv, död och förgänglighet. Personer som haft nära kontakt med Ulla Sundin-Wickman vittnar om att Astrid Lindgren var en av de få personer, som hon djupt respekterade. En yrkeskollega och vän minns ett yttrande av Astrid Lindgren i början av 1960-talet: Ulla finner sig inte i något, hon vill vara bäst, annars lägger hon av. 36 Det är en saklig karaktäristik av en komplicerad konstnärsnatur. 1. Ivan W. Fischerström, Kring några yngre svenska illustratörer, Nordisk boktryckarekonst 56 (1955), nr 1, s Samtal med Marianne Eriksson och Claes Bäckström Åke Janzon, Evert Taube och hans förläggare, Svenska Dagbladet Bror Ejve, Det var på Tiden: Till Tidens förlags 50-årsjubileum i oktober 1962 (Stockholm: Tiden, 1962), s Ung konstnärinna vann Tidens pris, Dagens Nyheter Åke Meyerson, 25 nutida svenska tecknare (1953), redigerad av Åke Meyerson och Ivar Öhman (Stockholm: Folket i Bild, 1953). 7. Ivar Öhman, Förord: boken till heders, Mitt möte med boken: Tjugo svenska författare berättar om sig själva och om böcker, Gunnar Hirdman om Boken och folkrörelserna, redigerad av Ivar Öhman (Stockholm: Folket i Bild, 1943), [opag.]. 8. Marianne Eriksson, En bra bok ska vara bra, i Allrakäraste Astrid: En vänbok till Astrid Lindgren (Stockholm: Rabén & Sjögren, 2001), s Kerstin Kvint, Astrid i vida världen (Stockholm: Kvint, 1997), s. 18. noter 10. Lorenz Larson, Astrid Lindgren, Barn och kultur 16 (1970), nr 6, s Kerstin Kvint, Astrid världens bästa arbetsgivare, i Allrakäraste Astrid: En vänbok till Astrid Lindgren (Stockholm: Rabén & Sjögren, 2001), s Inbjudan till pristävlan om flickböcker för åldern år, citerad efter Hans Rabén, Rabén & Sjögren : En tjugofemårskrönika (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1967), s Astrid Lindgren, Astrid Lindgren berättar om sig själv, En bok om Astrid Lindgren, redigerad av Mary Ørvig, med en bibliografi av Lena Törnqvist, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 3 (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1977), s. 12. Se även Astrid Lindgren, I förhoppning att ni inte alarmerar barnavårdsnämnden : glimtar ur ett liv med Rabén & Sjögren, i Rabén, Sjögren och alla vi andra: Femtio års förlagshistoria, red. Kjell Bohlund m.fl. (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1992), s Lena Törnqvist, Från vindslåda till världsminne: Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. biblioteket, Biblis, nr 33 (2006), s Lindgren, Astrid, I förhoppning att ni inte alarmerar barnavårdsnämnden : Glimtar ur ett liv med Rabén & Sjögren, Rabén, Sjögren och alla vi 18

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Så här registrerar du dina titlar

Så här registrerar du dina titlar Så här registrerar du dina titlar Logga in på www.bokinfo.se och klicka på Lägg till ny artikel. När du har fyllt i och sparat de obligatoriska uppgifterna markerade med * kan du fylla i resten av informationen

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Del i serien Dickens detektivbyrå, som är en spännande serie om två modiga syskon som är medhjälpare åt en superskicklig och annorlunda

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz 1 % Till Z Till Z Röster om Monica Zetterlund Redaktör Tom Alandh monica zetterlund sällskapet ersatz 2 3 Resp. skribent, Monica Zetterlund Sällskapet samt Ersatz 2007 Privata fotografier Eva-Lena Jerneld

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

LÄR DIG VARSÅGOD. Övningsblad med fri kopiering!

LÄR DIG VARSÅGOD. Övningsblad med fri kopiering! LÄR DIG VARSÅGOD Övningsblad med fri kopiering! " intressant och lätttillgängligt..." Intresset för att lära sig teckna är stort, särskilt när det gäller manga och fantasy. Här presenterar vi en ny serie

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

ÖNSKEDRÖM KOLLEKTION MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015. Inter IKEA Systems B.V. 2015

ÖNSKEDRÖM KOLLEKTION MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015. Inter IKEA Systems B.V. 2015 MED OLLE EKSELL 10 APRIL 2015 Inter IKEA Systems B.V. 2015 PH124641 Gör din vardag lite gladare! På IKEA tycker vi att vardagen är veckans viktigaste dag, och vi skapar produkter för att göra den bättre.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla efter en allåldersbok av Oscar K och Dorte Karrebaek www.tigerbrand.se cirkustigerbrand@telia.com tel. 08-665 80 18 Inledning

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

VINTERVIKEN. Läs en film-handledning. Bisse Falk och Malin Lagergren

VINTERVIKEN. Läs en film-handledning. Bisse Falk och Malin Lagergren VINTERVIKEN Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren Läs en film Hur kommer det sig att man gör en film, när det redan finns en bok med samma historia? Är det någon skillnad mellan upplevelsen

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger

Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger Läsnyckel till Flyg, ollonborre, flyg! av Christine Nöstlinger Mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2003 Skriven av Ulf Boëthius (publicerad januari 2012) LITTERATURPRISET TILL ASTRID

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

inbjudan till Berlingdagen

inbjudan till Berlingdagen inbjudan till Berlingdagen Måndagen den 17 maj på Kungl. biblioteket i Humlegården i Stockholm. Välkommen! Q, ur typsnittet PARAD, AV KARL-ERIK FORSBERG 1938. Och Berlingpriset 2010 går till... Årets vinnare

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Första hjälpen. - din hjälpreda på Sofiedalskolan. Namn: Klass:

Första hjälpen. - din hjälpreda på Sofiedalskolan. Namn: Klass: Första hjälpen - din hjälpreda på Sofiedalskolan Namn: Klass: Att tänka på när du använder din hjälpreda: - Du ska visa att du kan ta ansvar genom att arbeta effektivt och självständigt inom givna ramar.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

ILLUSTRATIONSMAPPEN. www.bod.se

ILLUSTRATIONSMAPPEN. www.bod.se ILLUSTRATIONSMAPPEN Vårt layout- och språkgranskningsteam hjälper dig gärna: Tel. 08-463 10 97 Fax 08-463 10 10 (ange BoD på faxet) E-Mail info@bod.se www.bod.se Kära Författare, Vi glädjer oss över att

Läs mer

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen.

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen. Åk 1-2 Konstiga djur (2011) Lotta Olsson (text), Maria Nilsson Thore (bild) Bonnier Carlsen Nu ska det bli tävling! Vilket djur är det konstigaste i hela världen? Jättemyrsloken tror att det är han själv,

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET 2 En introduktion till konsten i södra övergångsrummet Vi ska alltid minnas Vi ska alltid minnas när de som själva kan

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer