Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation Operativ beredskap DIREKTIONENS ORDFÖRANDE...7 RÄDDNINGSCHEFEN...8 STABSAVDELNINGEN...10 OMRÅDE VÄST OMRÅDE ÖST PERSONALEKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING...20 NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER...22 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR...23 STATISTIK...24 JULBOCKENS HISTORIA...30 FYRA ÅR I SAMMANDRAG RÄDDNINGSSTYRKOR I GÄSTRIKLAND

3 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006 En riktigt stor och resurskrävande händelse inträffade under året, nämligen en anlagd brand hos affärsvaruhuset K-rauta på Brynäs. I övrigt har det varit ett relativt lugnt år insatsmässigt även om det varit många händelser så har de inte vållat alltför stora problem Brand i varuhus Den största och mest resurskrävande branden under året inträffade i Fjällbackens centrum på Brynäs där affärsvaruhusen K-Rauta, ICA Kvantum och Jysk eldhärjades. Branden anlades i lastpallar på utsidan av fastigheten och fick ett mycket snabbt brandförlopp i väggarna och taket då dessa var isolerade med frigolit. Branden orsakade mycket stora ekonomiska skador för de drabbade varuhusen. Räddningsinsatsen var omfattande och genomfördes av ca 40 personer från förbundet och Korsnäs industribrandkår. Insatsen får ändå anses som lyckad och sparade betydande belopp Bangatan i centrala Järbo Brand i flerbostadshus Rökutveckling i ett äldre flerfamiljshus med fyra lägenheter upptäcktes strax efter midnatt den 18 april av en hyresgäst. När räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera att det brann i trossbotten och innerväggar på flera ställen. Strax efter det övertändes hela fastigheten och fyra familjer blev hemlösa men klarade sig i övrigt oskadade. Branden orsakades troligen av gnistor från skorstensstocken Böle industriområde i Hofors Brand i lagerbyggnad Sent på kvällen den 7 juli upptäcktes enbrand i möbelföretaget Tigréns lagerlokal i Hofors. I lokalen förvarades mycket möbler och annan inredningsmaterial. När räddningstjänsten kom till platsen var stora delar av byggnaden redan övertänd och räddningsarbetet fick inrikta sig på att hindra branden att sprida sig till intilliggande fastigheter. I lokalen fanns dessutom ytterligare tre företag och stora värden brann upp då hela byggnaden totalförstördes. Branden var troligen anlagd Rådhustorget i Gävle Bussolycka Söndag klockan skenade en av lokaltrafikens bussar utan kontroll från Nygatans busshållplatser över Rådhustorget och fastnade slutligen vid en stenmur halvvägs ut på Rådmansgatan. Lyckligtvis skadades inga personer Bomansberget mellan Gävle och Furuvik Tågolycka Klockan på morgonen spårade ett tåg på väg till Stockholm ur på skogen mellan Gävle och Furuvik. Det var en av vagnarna som spårade ur och ställde sig på sidan av rälsen. Lyckligtvis klarade sig alla personer ombord oskadda och kunde hjälpas över till väntande bussar. Branden vid Fjällbackens centrum i Gävle, augusti

4 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Historik Gästrike Räddningstjänstförbund bildades 1 januari, 1994 och svarar för kommunal räddningstjänst åt medlemskommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Hofors kommun har ingått sedan 1 januari 1996 och Älvkarleby kommun sedan 1 januari Syfte Gästrike Räddningstjänstförbund skall, inom Gästrikland, skydda och rädda människor, egendom eller miljö, genom att minska sannolikheten för och konsekvensen av oönskade händelser. Övergripande mål Det övergripande målet är att producera effektiv kärnverksamhet som uppfyller brukarnas behov, inom den ekonomiska ram som förbundsmedlemmarna beslutat. Som kärnverksamhet avses följande tre skeden: Förebyggande verksamhet. Räddningstjänst. Efterföljande åtgärder. Målet inom förbundet är att öka antalet aktiviteter inom de processer som ligger i tidsskedet före olyckan. Säkerhetsmålen Under åren 2005 och 2006 skall förbundet sträva efter att nå följande inriktningsmål: A. Konsekvenserna av bränder i boendemiljöer skall ej förvärras. B. Ingen skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i publika miljöer. C. Det mänskliga lidandet och påverkan på liv och hälsa skall minskas i de vägtrafikmiljöer där kommunen är väghållare. D. Drunkningsolyckor skall ej öka. E. I händelse av olyckor i miljöer som exempelvis Sevesoanläggningar, farliga anläggningar och vattentäkter, skall konsekvenserna för liv, hälsa och miljö minimeras genom samverkan mellan nyttjanderättshavare, kommun och räddningstjänst och den enskilde medborgaren. Direktion Direktionen fungerar som förbundets styrelse. Den består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Gävle och Sandviken har tre ledamöter var och Hofors, Ockelbo och Älvkarleby har två ledamöter var. Direktionens uppdrag från medlemskommunerna redovisas i en förbundsordning som har fastställts i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Räddningschef Ansvarar inför direktionen för hela förbundets verksamhetsområde. Räddningschefens uppdrag finns redovisat i förbundsordningen, handlingsprogrammet för räddningstjänstverksamheten, verksamhetsplaneringen, budgeten samt delegationsförteckningar. Områden Respektive områdeschef svarar för den produktion av kärnverksamhet som skall utföras i respektive område. Exempel på aktiviteter är, tillsyn, deltagande i byggnads- och planprocess, övning och utbildning, vård och underhåll av utrustning, räddningstjänstinsatser, åtgärder efter insatser, räddningsstyrkornas beredskap, m.m. Administration Administrativa chefen svarar för hantering av direktionens verksamhet och all ekonomi- och personaladministration inom förbundet samt stöd till produktionen i personal- och ekonomifrågor. Stab Stabschefen, tillika stf räddningschef, svarar för samordning, uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring av förbundets kärnverksamhet. Jämförelser med andra År 2005 fanns det 31 kommunalförbund inom räddningstjänsten i Sverige med 111 medlemskommuner. 40% av Sveriges befolkning har kommunalförbundsdrift av sin Räddningstjänst. Gästrike räddningstjänstförbund är Sveriges 11:e största räddningstjänst i förhållande till folkmängd. Förbundet har en hög risktopografi med 12 st Sevesoanläggningar med hög nivå, 25 st farliga anläggningar, mm. 4

5 Räddningstjänstförbundets organisation 2006 Direktion Räddningschef Stab Stabschef Administration Adm. chef Väst Områdeschef Öst Områdeschef Dagtid Väst Områdeschef Dagtid Öst Stf Områdeschef Grupp 1, Sandviken Styrkeledare Grupp 1, Gävle Styrkeledare Grupp 2, Sandviken Styrkeledare Grupp 2, Gävle Styrkeledare Grupp 3, Sandviken Styrkeledare Grupp 3, Gävle Styrkeledare Grupp 4, Sandviken Styrkeledare Grupp 4, Gävle Styrkeledare Hofors Kårchef Bergby Kårchef Ockelbo Kårchef Hedesunda Kårchef Storvik Kårchef Skutskär Grupp 1-4 Styrkeledare Österfärnebo Kårchef Rörberg Styrkeledare I figuren redovisas Gästrike Räddningstjänstförbunds organisation samt vem som är respektive arbetsplats närmsta chef. 5

6 Operativ beredskap 2006 Handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende räddningstjänst fastslogs i direktionen den 10 december I figuren nedan redovisas förbundets operativa beredskap. Gävleborgs län Räddningschef i beredskap Stab Ej i beredskap Förbundet Befäl i beredskap Förbundet Insatsledare i jour Sandviken 1+5 i jour Gävle 1+6 i jour Hofors 1+5 i beredskap Bergby 1+4 i beredskap Storvik 1+4 i beredskap Hedesunda 1+4 i beredskap Ockelbo 1+4 i beredskap Österfärnebo 1+2 i beredskap Gysinge Räddningsvärn Skutskär 1+2 i jour 0+2 i beredskap Järbo räddningsvärn Rörberg 1+2 i jour Dagtid vardagar 6

7 DIREKTIONENS ORDFÖRANDE Älvkarleby, Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner samarbetar framgångsrikt genom vårt kommunalförbund Gästrike Räddningstjänst. Förbundet utvecklas och stärker för varje år kompetens och förmåga att svara upp mot de tydliga krav, som Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ställer på en modern räddningstjänst. Under åren har räddningstjänstens förmåga prövats många gånger. Största prövningen var CH-branden i Gävle i maj Under 2006 har förtjänstfulla räddningsinsatser genomförts i alla våra medlemskommuner. Gästrike Räddningstjänst har arbetat intensivt med alla de delar som Lagen om skydd mot olyckor, LSO, föreskriver, förebyggande och förberedande arbete, räddningstjänstinsatser samt värdefull kvalitativ uppföljning av gjorda insatser. Under året kunde direktionen fatta beslut om en ny räddningsstyrka i Valbo. Den nya räddningsstyrkan finns på plats och är en dagtidsstyrka. Utöver traditionell räddningstjänst utgör den en viktig förstärkning i förbundets förebyggande arbete. Många olika alternativ har diskuterats genom åren. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser har synats både en och flera gånger. Direktionen har haft medlemskommunernas uppdrag att åstadkomma en förstärkning och utveckling av räddningstjänsten inom förbundet. Valbo räddningsstyrka finns stationerad i ombyggda lokaler i Rörberg. Ett modernt och välplanerat övningsfält för alla heltids- och deltidsstyrkor har påbörjats och färdigställs våren År 2006 konstaterar direktionen att våra kommunmedborgare har en räddningstjänst med medarbetare med god kompetens och förmåga att möta de utmaningar som samhället ställer. Vi förtroendevalda i direktionen, vill uttrycka ett varmt tack till alla medarbetare inom Gästrike Räddningstjänst. Direktionen för Gästrike Räddningstjänstförbund 2006 Ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s) Gävle V ordförande Håkan Bengtsson (s) Sandviken Ledamot Peter Hasch (s) Gävle Ledamot Björn Frankson (m) Gävle Ledamot Olov Göransson (fp) Sandviken Ledamot Jan Lundberg (s) Sandviken Ledamot Bertil Andersson (s) Ockelbo Ledamot Birger Larsson (c) Ockelbo Ledamot Roland Zachrisson (s) Hofors Ledamot Torbjörn Jansson (s) Hofors Ledamot Lars Skytt (s) Älvkarleby Ledamot Anders Edin (fp) Älvkarleby Ersättare Anea Elfving (s) Gävle Ersättare Anita Karlsson (v) Hofors Ersättare Lars Kangas (s) Gävle Ersättare Micael Dahlberg (m) Gävle Ersättare Lars Almén (s) Sandviken Ersättare Margareta Wigren (S) Sandviken Ersättare Björn Hägglund (kd) Sandviken Ersättare Staffan Nordqvist (s) Ockelbo Ersättare Joachim Krüger (c) Ockelbo Ersättare Ragnar Elevall (fp) Hofors Ersättare Sigrid Bergström (v) Älvkarleby Ersättare Clarrie Leim (c) Älvkarleby Ny släckenhet i Sandviken Vivi-Anne Sundqvist Ordförande Gästrike Räddningstjänstförbund 7

8 RÄDDNINGSCHEFEN Ny ambitionsnivå uppstartad Den 16 januari startade direktionens ordförande Vivi-Anne Sundqvist upp Valbostyrkan vid en enkel ceremoni på Rörbergs flygplats. Dagtidsstyrkan vid Rörbergs flygplats har varit i drift under 2006 och styrkans specialanpassade fordon levererades under sommaren. Under hösten har ombyggnad och anpassning av lokalerna utförts och övningsplatsen byggts. Det som återstår är att utforma utbildningsanordningar på övningsplatsen Detta kommer att ske under första kvartalet Under sommaren har en eller flera pyromaner anlagt ett stort antal bränder i Gävle. Den största och mest resurskrävande, anlagda branden, inträffade i Fjällbackens centrum där skadorna hos K-Rauta, ICA Kvantum och Jysk, uppskattas till ca 80 miljoner kronor. Efter några mindre bra somrar, vädermässigt, blev årets sommar torr och varm. Konsekvensen av vädret är att det brunnit fler gånger i skogen än normalt. Lyckligtvis har ingen av skogsbränderna varit riktigt stora. Däremot har Hälsingland avropat hjälp från oss både med materiella och personella resurser i samband med skogsbränder. Våra två räddningsvärn, Järbo och Gysinge, har nyttjats vid bränder både i Gästrikland och Hälsingland. Äntligen har investeringarna kommit igång igen. Framförallt behöver de äldsta fordonen fasas ur systemet. Tre nya fordon har levererats. Bl a har bilen till styrkan på Rörberg anlänt. Denna släckbil är betydligt mindre och billigare än en traditionell släckenhet. Trots storleken är den utrustad med både högtryckspump och skärsläckare. Det skall bli spännande att utvärdera Rörbergsbilen efter något år för att se om det är ett kostnadseffektivt koncept. Förbundet har god kontroll över kostnader och intäkter Det ekonomiska resultatet blev mycket positivt, +5,6 milj kronor. Orsaken är till stor del, att ett antal vakanser inte kunnat ersättas så att avgångar och nyrekrytering varit i balans samt att intäkterna från de onödiga automatiska brandlarmen blev högre än budgeterat. Kärnverksamheten 2006 Återbesättning av personalavgångar bland dagtidspersonal, har medvetet inte genomförts under året. Orsaken är att den planerade organisationsförändringen innebär förändrade arbetsuppgifter, vilka behövde identifieras före rekryteringsprocessen. Trots denna resursbrist har förbundets åtaganden genomförts nästan upp till planerade nivåer. Dock har en del planerade projekt flyttats fram. Förebyggande verksamhet Tillsynsverksamheten har varit en prioriterad verksamhet. Eftersläpningarna från 2005 och planerad verksamhet för 2006 har genomförts i stort sätt enlig verksamhetsplaneringen. Räddningstjänst Räddningsinsatserna har följt tidigare års antal och omfattning. Följande tre yheter har höjt förbundets förmåga att leda och hantera räddningsinsatser: Ny oljeskyddscontainer Ny container med utrustning för tung räddning. Rörbergsstyrkan. Efterföljande åtgärder 2006 var året då lagens nya krav på utredning av orsak och olycksförlopp samt utvärdering av räddningsinsatserna fick fullt genomslag inom förbundet. Handlingsprogram De fastställda handlingsprogrammen avser perioden Arbetet med nästa generations program har påbörjats. Arbetet genomförs gemensamt mellan Gästrike räddningstjänstförbund och våra fem medlemskommuner. Verksamhetsutveckling Förbundets organisation har funnits med en del korrigeringar sedan Vid utvärderingar av befintlig organisation har en del områden idetifierats som behöver utvecklas och andra områden som fungerar bra. Ett område som behöver utvecklas är gränssnittet mellan stöd och produktion samt det strategiska ledningsstödet i samband med insatser. 8

9 Org2007 En korrigerad organisation, ORG2007, har tagits fram att införas inom förbundet under Både organisationen och de operativa ledningsnivåerna kommer att förändras. Inre befäl Behovet av ett utökat stöd i samband med utalarmering och under insatser har blivit så stort att införandet av ett inre befäl har beslutats av direktionen. Befintlig insatsledare i jour ersätts av ett inre befäl i jour på SOS-alarm i Gävle. Förändringen kommer att genomföras under våren Slutförda uppdrag Följande förbundsövergripande uppdrag har slutförts under 2006: Ambitionsnivå Andnings- och kemskydd. Oljeskadeskydd. Dokumenthantering. Personalförsörjning deltid. Policy för efterföljande åtgärder. Framtidsfrågor Följande områden känns viktiga framöver: Genomföra korrigerad organisation, ORG2007. Ta fram förslag till nästa generations handlingsprogram. Utveckla kommunernas uppdrag till direktionen. Kompetens- och personalförsörjning. Utveckla utbildnings- och övningsverksamheten, bla genom att driftsätta övningsplatsen på Rörberg. Nya sätt att följa upp och analysera kärnverksamheten. Julbocken År 2006 fick bocken inte stå orörd men tack vara att halmen var impregnerad överlevde den alla attentat. Mats Granat Räddningschef 9

10 STABSAVDELNINGEN Stabens uppgifter Staben är i huvudsak en stödfunktion till förbundet. Stödet innebär att man som internkonsult skall kunna stötta områdena med arbetet inom kärnverksamheten. Förutom rent stöd till områdena arbetar Staben också med att skapa rutiner för att verksamheten i områdena skall kunna samordnas/likriktas mot ett förbundsövergripande mål. I arbetet med samordning/likriktning ligger också arbetet med policyfrågor och kvalitetssäkring. Efter en internanalys har det framkommit att Staben inte har fungerat fullt ut. Anledningen är att det uppfattats som att verksamheten varit otydlig och att aktiviteter som skulle föras över till produktionsavdelningen har fallit mellan stolarna och att ingen känner ansvar för att fånga upp dessa. Det har därför tagits fram ett förslag på justering av organisationen som innebär att Stabsavdelningen avvecklas till förmån för en mer traditionell avdelning, Skydd mot olyckor, Den nya avdelningen kommer att arbete på ett bredare sätt med att hantera aktiviteterna och äga hela processen från ax till limpa. Sammanställning av aktiviteter som har genomförts under året i de olika skedena före, under och efter insats. Åtgärder före insats Stabsavdelningen har utfört en del förebyggande arbetet och genomfört ett större antal tillsyner enl LSO och vidare agerat i den förebyggande verksamheten. Detta på grund av akut personalbrist inom områdena. Påbörjat arbetet med att ta fram den andra generationens handlingsprogram tillsammans med medlemskommunerna. Omarbetat larmplaner för att optimera beredskapen i och med starten av Valbo styrkan. Vidare har Staben omarbetat och förbättrat de tidigare larmplanerna för att bättre harmonisera med SOS-alarms nya teknikplattform Zenit och dess kommande möjlighet att kunna differentiera larm på ett effektivt sätt. Detta har dock försenats en hel del på grund av förseningar i uppdateringen av Zenit. Slutfört projekteringen av övningsplatsen på Rörberg samt påbörjat detaljutformning och upphandling av brandövningshuset. Åtgärder under insats Skapat förutsättningar för att kunna erhålla en bättre uthållighet vid ledning av insatser och dessutom bättre kunna påverka utalarmeringens utformning i ett tidigt skede. Detta genom att tillskapa befattningen inre befäl. Den nya befattningen kommer att placeras i SOS-alarm lokaler. Deltagit i ett projekt för att kunna påverka och förbereda införa införandet av ett digitalt mer robust radiokommunikations system, RAKEL. En ny oljeskyddsorganisation har tagits fram i samverkan med verksamheterna i hamnarna längs Gästrike räddningstjänsts kuster. Vidare har också materiel i form av en oljeskyddscontainer köpts in. En enhet för större kommunikationsolyckor och förstärkning till brandinsatser har beställt och kommer att rustas under början av Åtgärder efter insats Stabsavdelningen har tagit fram metoder och en policy för arbetet med olycksutredningar. Dessa har används vid ett antal händelser under året se vidare under olycksutredningar. Staben har fullgjort sina åtagande i enlighet med de avtal som tecknats med Statens Räddningsverk att bistå med brandutredningar. Brandutredningar har genomförts åt Gävle kommun som ett steg i att förbättra det interna skyddet i kommunen. Staben har även bistått polisen och åklagarmyndigheten vid brandutredningar och har då också agerat som sakkunnigt vittne vid rättegångar. 10

11 Övrigt Staben har också fullgjort sina åtaganden mot SBF (Svenska Brandskyddsföreningen) och den lokala länsbrandskyddsföreningen. Staben har representerat Gästrike räddningstjänst genom att delta i Gävle kommuns samarbetsprojekt tillsammans med Buffalo City i Sydafrika. Gästrike räddningtjänst har varit värdar för ett besök från räddningstjänsten i Buffalo City och har också deltagit i två utbyten med räddningstjänsten på plats i East London. Ett projekt har slutförts och redovisats där syftet var att se över och förbättra telefonin inom samt till och från Gästrike räddningstjänst. Projektet Dokumenthantering som skulle lämna förslag på ett bättre ärende- och dokumenthanteringssystem har slutredovisats och kommer att driftsättas under våren I samverkan med övrig organisation bidragit till att ta fram ett förslag på förbättrad organisation, Org Tommy Törling Stabschef (tillika Stf.Räddningschef) 11

12 OMRÅDE VÄST I område Väst ingår Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommuner. Området svarar för produktion av skydd mot olyckor inom sitt geografiska område. Under året har områdets medarbetare ak-tivt spridit kunskap om hur man skyddar sig mot brand i alla dess former. Den aktivitets-plan för året som upprättades gemensamt med heltidsgrupperna, deltidsstationerna och dagtidspersonalen har genomförts. Heltidsgrupperna har genomfört skolutbildningar på skolorna i centrala Sandviken samt besökt förskolor. Aktiviteterna ligger i kärnverksamhetens tre skeden; förebyggande åtgärder räddningstjänst efterföljande åtgärder. De flesta aktiviteterna ligger i tidsskedet före olyckan. Ökat samarbete med kommunernas säkerhetssamordnare och olika förvaltningar präglar en stor del av årets arbete. Under året har vi fortsatt att informerasom den nya lagen, LSO Lagen om skydd mot olyckor. Den nya Rörbergsstyrkan har varit en positiv injektion för att förbättra övningsverksamheten under Förebyggande åtgärder Tillsynen har genomförts i stort efter upprättad plan 53 st skolutbildningar har genomförts i grundskolan åk gymnasieutbildningar ca 200 skolelever har fått brandutbildning på 2-3 timmar. Övriga brandutbildningar har varit 59 st (1500personer) med olika inriktningar från Heta Arbeten till utbildningar inom äldreomsorgen. Kontroll av automatlarm och rökluckor har, genomförts enligt avtal. Kontroll och service av brandsläckare har genomförts enligt avtal. Heltidspersonalen i Sandviken har varit engagerade vid följande tillfällen: - Jazzfestivalen i Högbo - Sjösäkerhetensdag på Storsjön - Halloween - Bilmässa - DHR informationsdag Övriga aktiviteter för att sprida kunskap om brand har varit: - Stora Träffen - Adventskalendrar till förskolor - Julmarknad i Gysinge, Hofors och Sandviken - Bessemerdagarna i Hofors Tillsammans med polisen och ambulansen har vi genomfört en informationsdag för gymnasieelever. Räddningstjänst förberedande åtgärder Den operativa övningsverksamheten har genomförts efter fastställd plan. Vi har varit aktiva i flera olika samordningsgrupper i kommunerna. Grupperna har varit Posom, Brottsförebyggande, El-gruppen samt Folkhälsorådet. Räddningstjänst hanterande åtgärder Räddningsinsatser har genomförts inom eget primärområde vid 675 tillfällen. Restvärdesräddning har genomförts vid 5 tillfällen. Vägsanering 14 gånger. Sjukvårds larm har genomförts 37 gånger. På gång Äntligen har ombyggnationen av brandstationen påbörjats i Sandviken, ny entré, lektionssal mm. Det negativa är att den del som skulle genomföras under 2007, kommer inte att utföras då byggstopp har införts inom Sandvikens kommun. Lars Sigfridsson Områdeschef Väst 12

13 OMRÅDE ÖST I område Öst ingår Gävle och Älvkarleby Kommun. Området svarar för produktion av kärnverksamhet inom sitt geografiska område. Den förebyggande verksamheten har utvecklats kvalitetsmässigt. Vi lyckades inte att nå vårat kvantitetsmått mycket beroende på bla större engagemang i byggprocessen och flera större nybyggnationer. Lastväxlarbil Ett exempel med tankenhet är Läkerol till Arena Sandviken som har tagit mycket kraft för att få ett bra slutresultat men det är väldigt viktigt att vi är delaktiga i ett tidigt stadium i nybyggnadsprocessen. Vårt förebyggande arbete har fortsatt med inriktning på skolungdomar och bostadsområden. Samverkan med Polisen har utvecklats genom projektet Grannsamverkan mot brott. Här har vi ett bra tillfälle att föra ut våra kunskaper för att förebygga olyckor. Nätverket mellan Räddningstjänst Polis Skola - Socialtjänst, har varit aktiverade 8ggr under året. Här ger vi en konsekvensbeskrivning för ungdomar under 18 år som visar ett onaturligt intresse för bränder. Tyvärr så ökar behovet av detta nätverk då många anlagda bränder utförs av skolungdomar. Arbetsmiljö Under året har stora resurser lagts för att ha bra fysisk arbetsmiljö, det har inneburit: Brandstationen på Rörberg färdigställdes under december, möjligheten till ännu bättre intern utbildning samt extern utbildning ökar. Färdigställandet av övningsplatsen sker under våren Den är efterlängtad och blir ett viktigt verktyg för utvecklingen av kärnverksamheten räddning. Våra erfarenhet med anställningar av brandmän från nya SMO utbildningen är mycket goda. Nya arbetsuppgifter kan implementeras på ett mycket bredare vis. Ett bra exempel på det är en ny brandman har arbetat med Systematiskt Brandskyddsarbete i Älvkarleby kommuns olika förvaltningar. På gång En korrigering av organisationen för att kunna möta upp kraven från LSO på ett mer effektivt sätt. Att starta upp sjukvårdslarm på samtliga stationer Driftsättning av ny övningsanläggning på Rörberg samt driftsättning av utbildningslokaler både internt och externt. Rekrytering av nya deltidsbrandmän. Fortsatt utveckling i alla tre skedena. - Omklädningsrum för damer på brandstationen i Gävle. - Omklädningsrum för damer samt bättre träningslokal i Bergby. - Renovering av kök på station i Gävle. Under 2007 skall även Hedesunda få ombyggt, det innebär att samtliga stationer i område Öst har möjlighet att erbjuda kvinnor rätt till omklädningsrum med dusch och toalett. Släckenhet till Rörberg Den nya andningsskyddsverkstaden blev väldigt bra och den är ett bra exempel på vad förbundstanken går ut på, att vara stark och uthållig över tid. Håkan Andersson Områdeschef i Öst 13

14 ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN Avdelningens uppgifter och bemanning Administrativa avdelningen är en serviceenhet till hela förbundet beträffande kansli, ekonomi- och personaladministration, stöd till direktionens verksamhet samt post- och diarieföring. Vi säljer även sedan 1 september 2006 motsvarande 50% tjänst till Brandskyddsföreningen Nedre Norrland (BFNN) och dess dotterbolag med administrativa rutiner såsom bokning av kurser/utbildningar, bokföring, fakturering mm. Avdelningen består av fyra personer, samtliga är kvinnor. Avdelningens mål Målsättningen för avdelningen är att lämna ekonomisk information till berörda intressenter i rätt tid och med god kvalité betala ut rätt lön i rätt tid granska och betala fakturor i rätt tid i det dagliga arbetet ta ansvar för miljön, t ex vid inköp av kontorsmaterial, pappersförbrukning mm genomföra uppsatta aktiviteter enligt fastställd tidplan i avdelningens verksamhetsplan och inom ramen för fastställd budget vara en bra stödfunktion avseende ekonomi- och personalfrågor ingå i stab vid större händelser Måluppfyllelse Avdelningens målsättning för 2006 avseende budget, kvalité och miljö har uppnåtts enligt verksamhetsplan. Avdelningen har bla annat utfört följande: Antal 2004 Antal 2005 Antal 2006 Lönerapporter Kundfakturor Leverantörsfakturor Dagrapporter Bokföringsorder Totalt antal verifikationer Verksamheten under året Året har präglats mycket av utveckling av det nya ekonomisystemet som infördes under 2005, Economa (en uppgradering av Gävle kommuns tidigare system Devis). I samband med införandet av Economa infördes scanning av våra leverantörsfakturor och ett nytt faktureringssystem, Economa kundreskontra. Arbetet med genomförandet har inneburit utbildning, information till nya användare, att lägga upp nya rutiner samt att utreda felaktigheter. Införandet av eget lönesystem (köptes tidigare av Gävle kommun), inträdet av en ny medlem i förbundet, Älvkarleby kommun och en ny räddningsenhet i Valbo har inneburit en utökning av arbetsuppgifterna på avdelningen. Detta har resulterat i att vi under våren 2006 har rekryterat en ny medarbetare till avdelningen. Kompetensutvecklingen för avdelningen har framförallt varit vidareutbildning i vårt ekonomisystem, Economa, nyheter inom ATL, Arbetstidslagen enligt EU-direktivet, uppdatering på nya pensionsavtalet KAP-KL samt en nätverksträff med andra kommunalförbund. Framtiden Inom administrativ service pågår ett kontinuerligt arbete med att se över rutiner och system, för att säkerställa att våra åtaganden löses på ett bra och säkert sätt. Det ställer krav på enhetens personal att vara uppdaterad på alla förekommande områden som på sitt sätt kräver flexibilitet för att arbetet ska fungera utan större problem vid frånvaro. Ur sårbarhetssynpunkt är vi dock svaga inom avdelningen. Vi har emellertid ett nätverk och samarbete med andra förbund som skulle kunna bistå vid problem. Det är även positivt att vi är flera förbund som använder sig av samma lönesystem, Hogia lön. Astrid Grewe-Lindberg Administrativ chef 14

15 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Personalekonomisk redovisning Personalkostnaderna uppgår till ca 74% av förbundets kostnader. Att bedriva räddningstjänst inom förbundet är således en mycket personalintensiv uppgift. Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Den personalekonomiska redovisningen är därför ett viktigt instrument för uppföljning och utveckling av verksamheten, med tanke på den dolda tillgång den utgör. Handlingsprogram inom förbundet Inom det arbetsrättsliga området åligger det en arbetsgivare att arbeta fram policydokument inom en rad områden t ex arbetsmiljö och jämställdhet. Direktionen för Gästrike Räddningstjänst har fastställt ett flertal policydokument. Förbundet har startat upp arbetet med att systematisera policy och handlingsplaner under begreppet Systematiskt arbetsmiljöarbete. Förbundet har ett flertal fastställda planer, bland annat för, alkohol- och drogprogram, företagshälsovård, rehabilitering, mångfalds- och jämställdhetsplan, Individuell lönesättning, Lönestege för nyanställd, Urvalsprocess till kompetensutbildning för heltidspersonal, Policy för individuell förändring av normalschema, Kränkande särbehandling, Beklädnad, Rökdykarrutiner, Samverkan inom förbundet. Dessa program skall vara levande dokument och kända av alla i organisationen. Antalet anställda har ökat Förbundet har 242 (237) anställda vilket är en ökning med 5 personer sedan föregående år. Av dessa arbetar 25 (26) dagtid, 86 (87) i beredskap på heltid, 131 (124) i beredskap på deltid. Under året har vi haft 15 (17) vikarier anställda. 29 (25) personer ingår i räddningsvärn. Heltidsstyrkorna finns i Gävle, Valbo, Sandviken och Skutskär. Deltidsanställd brandpersonal finns i Bergby, Hedesunda, Ockelbo, Storvik, Hofors, Skutskär och Österfärnebo. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var 3:e resp var 4:e vecka. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn, ett i Järbo och ett i Gysinge. Personalen vid värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst samt övningar. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Sju kvinnor inom förbundet Gästrike Räddningstjänstförbund har sju kvinnor anställda, sex på heltid och en på deltid. Under 2005 rekryterade vi vår första kvinnliga brandman och första kvinnliga brandingenjör på heltid. Vi har en kvinnlig deltidsbrandman. Övriga återfinns inom administrativa avdelningen. Genomsnittsåldern är relativt hög! I diagrammet nedan redovisas åldersfördelningen mellan den heltidsanställda respektive deltidsanställda personalen. Medelåldern för en brandman i heltidsstyrka är 41,0 (40,0) år var medelåldern 45,3 år. Medelåldern i deltidsstyrkorna är 38,15 (37) år var medelåldern 39,1 år. För dagtidspersonalen är medelåldern 46,8 (47) år var medelåldern 48,5 år Ålderfördelning heltid - deltid Personalomsättning Under året slutade 8 (8) heltidsanställda, 4 (2) med pension, 1 avliden och 3 (6) på egen begäran, vilket är en omsättning med 5% (7). På våra deltidskårer slutade 4 (12) personer sin anställning på egen begäran. Personalomsättningen på deltidsstyrkorna uppgick därmed till 3% (9). Detta är lägre än riksgenomsnittet där man brukar nämna tal på 10%. dagtid beredskap heltid beredskap deltid 15

16 Största delen är personalkostnader Av förbundets kostnader utgörs drygt 74 (75) % av personalkostnader, dvs löner, kostnader för pensioner samt personalomkostnader. Kostnaden för löner och arvoden uppgår till 61,1 (58,4) mkr. Kostnaden för övertid uppgår till (2 199) tkr, vilket är en minskning med 798 tkr, jämfört med Kostnaden för extrapass 2006, som görs under perioden juni augusti, uppgår till 476,8 (465,4) tkr. de närmaste fem åren. Under det senaste året har fem personer haft möjlighet att avgå med s k ålderspension och fyra har nyttjat möjligheten. I diagrammet nedan framgår pensionsavgångar fördelat per år under den närmaste femårsperioden. Pensionsavgångar Kategori Personalkostnad 2004 (tkr) Personalkostnad 2005 (tkr) Personalkostnad 2006 (tkr) Personalkostnader 57301, , ,4 (varav personalkostnader för (223,0) (169,8) (203,2) direktionen) Pensionskostnader 7604,0 8635,9 7951,6 Semesterskuldsökning/minskning -109,3-66,7 380,8 Kostnad för pensioner Fr o m finns ett nytt pensionsavtal för de anställda. Avtalet innebär bl a att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med särskild ålderspension vid 58 års ålder. Förbundets pensionskostnader framgår av tabellen nedan. Typ av kostnad, (tkr) Pensionsutbetalningar 1158,0 1231,8 1458,0 Individuell del avtalspension 1749,0 1858,7 1974,3 Avsättning framtida pensionsutbetalningar Löneskatt på 3171,0 3819,3 2936,1 1526,0 1726,1 1583,2 ovanstående Summa 7604,0 8635,9 7951,6 Många pensionsavgångar Gästrike Räddningstjänstförbund står, liksom den övriga offentliga sektorn, inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Inom en femårsperiod har 15 (15) stycken möjlighet att avgå med pension. 13 av dessa återfinns bland, heltid i beredskap, vilket innebär att 11 (17,8) % av beredskapsstyrkan (heltid) kommer att bytas ut inom Semesterlöneskulden har ökat! Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för innestående semester och okompenserad övertid. Skulden uppgick vid årets slut till 3 196,5 (2815,6) tkr, en ökning med 380,8 tkr. Skulden utgjorde till 84,6(86) % av sparade semesterdagar och till 15,4 (14) % av övertidstimmar. Ökningen var 380,8 tkr vilket skall jämföras med en minskning 2005 med 66,7 tkr och 2004 med 109,3 tkr. Sedan år 2000 har semesterskulden ökat från 1,5 mkr till 3,2 mkr (ca 600 tkr tillkom i samband med Älvkarleby kommuns inträde i förbundet). Sjukfrånvaron minskar Sedan ersätter arbetsgivaren de första 14 dagarna av sjukfrånvaron, mot tidigare de första 21 dagarna. Arbetsgivaren skall också fr o m betala en särskild sjukfrånvaroavgift för de anställda som är sjukskrivna på heltid. Kostnaden är 15% av hel sjukpenning och kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Dag ett är karensdag, då ingen ersättning utgår. Under dag 2-14 utbetalas 80 % av lönen, därefter ansvarar Försäkringskassan för sjukpenningen. Arbetsgivaren ersätter den anställde med 10% av lönen under dag De direkta lönekostnaderna för sjuklön utgjorde 265,8 (278,7) tkr eller 0,4% (0,4 %) av den totala lönesumman. Avdrag för karensdag och sjukdom utgjorde 1 440,4 (1 462,7) tkr. Bruttoarbetstiden uppgår till ca ( ) timmar för den heltidsanställda personalen (beredskap och dagtid). 16

17 Sjukfrånvaron (inkl tidsbegränsad sjukfrånvaro) utgör 1,0 (1,3) % av bruttoarbetstiden år Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar utgörs av 6 (9) personer, samtliga har en frånvaro över 90 dagar. Sjukfrånvaron fortsätter att minska var sjukskrivningarna mer än 2 dagar dagar och 2006, 1703 dagar, en minskning med 365 dagar. Två personer på heltid och en person deltid har haft tidsbegränsad sjukersättning under Sjukfrånvaro Sjukdom, hel karensdag Sjukdom, del av karensdag (tim) Sjukdom dag 2-14, kalenderdag Sjukdom dag 2-21, kalenderdag 792 Sjukdom dag 15--, kalenderdag Sjukdom dag 22--, kalenderdag 1814 Tidsbegränsad sjukersättning Sjukfrånvaron och den tidsbegränsade sjukersättningen har minskat i förbundet. Sjukfrånvaron fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen nedan: Sjukfrånvaro i % av bruttoarbetstiden Åldersgrupp Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro i % > 29 1,1 1,1 0,0 0, ,7 8,3 74,6 82,0 50 > 13,0 11,5 83,3 74,7 Totalt 6,7 8,3 76,6 78,1 Företagshälsovård Gästrike Räddningstjänstförbund har, under året, anlitat Räddningshälsan AB för förbundets företagshälsovård. Kostnaden för hälsokontroll inklusive utförda lungröntgen och arbets-ekg uppgick under året till 370,5 (330,4) tkr eller 0,6 (0,5) % av personalkostnaden. Vår målsättning är att fokusera på mer friskvård än sjukvård framledes. Under året har vår kiropraktor arbetat med förebyggande åtgärder. Rehabiliteringen har till syfte att återvinna arbetstagarens arbetsförmåga och att han/hon ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Anpassnings- och rehabiliteringskostnader består av lön och andra kostnader som kan uppkomma då personal p g a övertalighet eller ohälsa, behöver anpassas till annan verksamhet. Anpassningskostnaden utgjorde under året 114,6 (61,6) tkr. Personalvårdskostnader tkr Skyddsutrustning/arbetskläder 880,0 769,3 587,0 Företagshälsovård 168,0 330,4 370,5 Övrig sjukvård/läkemedel 6,0 9,2 19,5 Friskvård 147,0 124,3 96,3 Personalsociala aktiviteter 233,0 243,4 193,7 Rehabiliterings- och anpassningskostnader 78,0 61,6 114,6 Summa 1512,0 1538,2 1381,6 Kostnad per anställd, kr Kompetensutveckling Inom utryckningsstyrkan heltid har 8 (5) personer genomgått introduktionsutbildning. Tre personer på heltid har genomgått Räddning A och en person har gått Räddning C. En person på heltid har genomgått Tillsyn A. Elva deltidsbrandmän har genomgått Räddningsinsats och tre personer har genomgått Räddning A på någon av Räddningsverkets skolor. Kompetensutbildning i tkr Kursavgifter och logi 1 285,7 680,1 Traktamenten 108,8 76,7 Summa 1 394,5 756,8 Kostnad per anställd, kr Anpassning och rehabilitering Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk mer än fyra veckor i följd på grund av sjukdom har många korta frånvarotillfällen själv begär det 17

18 EKONOMISK ÖVERSIKT Finansiell analys av förbundet Gästrike Räddningstjänstförbund redovisar för år 2006 ett positivt resultat om 5,6 mkr. Årets investeringar uppgår till 8,0 mkr. Årets positiva resultat beror på högre intäkter än budgeterat (1,1 mkr) lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader (3,6 mkr), pensioner (0,3 mkr), lokaler (0,3 mkr) och avskrivningar (0,6 mkr) högre kostnader än budgeterat för semesterskuld (0,2 mkr) och driftkostnader (0,6 mkr) Balanskravet uppfylldes Förbundet har som ekonomisk målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl a innebär att ekonomin skall vara i balans. Balanskravet som är knutet till resultaträkningen innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Förbundet har uppfyllt balanskravet de sex senaste åren. Förbundet har gjort en avsättning av eget kapital, motsvarande 2004 års överskott, i en balansfond för att kunna möta eventuella framtida underskott. Tkr Årets resultat , ,1 Högre intäkter än budgeterat Externa intäkter blev 1 104,3 tkr högre än vad som budgeterats. (alla belopp i tkr) Externa avtal kommuner Externa avtal, övriga Tillsyn Utryckning automatlarm EU-bidrag Extern utbildning (inkl Heta arbeten) Kommunbidrag Kommunbidraget från förbundsmedlemmarna är förbundets huvudsakliga intäktskälla och uppgick under året till 85,4 (78,4) mkr, vilket innebär 86,5 (86,5)% av våra totala intäkter. Kommunbidrag under åren Förbundsmedlem Gävle 41565, , ,1 Sandviken 20430, , ,0 Hofors 5188,1 5307,7 5807,2 Ockelbo 2919,7 2987,0 3262,3 Älvkarleby 6552,1 6703,2 7011,3 Summa 76656, , ,0 Procentfördelning/ Kommun Gävle 55,79 58,37 54,24 Sandviken 30,27 28,61 26,66 Hofors 10,23 9,15 6,77 Ockelbo 3,71 3,87 3,81 Älvkarleby 8,55 Summa 100,0 100,0 100,0 Andelen kommunbidrag för respektive kommun Procentfördelning/ Kommun Gävle 55,79 58,37 54,24 Sandviken 30,27 28,61 26,66 Hofors 10,23 9,15 6,77 Ockelbo 3,71 3,87 3,81 Älvkarleby 8,55 Summa 100,0 100,0 100,0 Lägre kostnader än budgeterat En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Cirka 65 (65) % av förbundets kostnader är personalkostnader, lägger vi till pensionskostnader och semesterlönekostnad så motsvarar det 74% (75 %) av förbundets totala kostnader. Årets utfall för dessa kostnader är 3,7 mkr (1,7) lägre än budget. Vi redovisar ett överdrag för våra driftkostnader med 0,6 mkr. Lokalkostnaderna underskrider budget med 0,3 mkr. Några stora kostnader under året jämfört med 2005 har varit Alla belopp i tkr Utfall 2005 Utfall 2006 SOS Drivmedel Fordonsunderhåll Skydds o arbetskläder Räddningsmaterial Utb material, böcker mm Fordonsförsäkringar IT-service Hyreskostnader för förbundet Gästrike Räddningstjänstförbund har fr o m 1 januari 2004 betalat hyra för räddningsstationerna. Kommunerna har tidigare upplåtit räddningsstationerna fritt till räddningstjänsten. Kommunerna äger fastigheterna och har tagit fram en modell för hyra och driftkostnader av räddningsstationerna som har tillämpats sedan

19 Lokalkostnader 2006 jämfört med 2005 Kommun Utfall 2005 Utfall 2006 Gävle 2 881, ,8 Sandviken 2 534, ,4 Hofors 360,9 362,5 Ockelbo 459,6 460,3 Älvkarleby 1 675, ,5 Driftkostnader för underhåll 353,3 660,1 Summa 8 265, ,6 Kostnaden för pensioner Förbundet ansvarar för intjänande pensioner fr o m Intjänade pensioner t o m tas upp som en ansvarsförbindelse. Intjänande fr o m kostnadsföres och tas upp i balansräkningen som avsättning för pension. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning kostnadsförs löneskatten på pensionsavsättningen och tas upp i balansräkningen som avsättning för löneskatt. Pensionsberäkningarna är gjorda enligt pensionsavtalet KAP- KL, som bl a ger brandmän i utryckningstjänst möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Med hänsyn till försiktighetsprincipen är beräkningen baserad på 58 års pensionsålder för all personal i beredskap. Detta innebär att arbetsgivaren kommer att betala cirka 73,5 % av lönen fram till 65 års ålder. Den tidigare avgångsskyldigheten som förelåg vid 61 års ålder tas bort och samma avgångsålder som för övriga anställda inom andra avtal gäller, dvs 67 år. Merparten av de anställda som hade möjlighet att avgå med pension vid 58 års ålder har tagit den. Förbundet har beslutat att hela den individuella delen av pensionsförpliktelsen ska betalas ut. Den individuella delen för 2006 är prognostiserad till 1,8 mkr exkl löneskatt. Pensionsförpliktelser Gästrike Räddningstjänstförbund pensionsförpliktelser uppgår till 27,2 (23,6) mkr. Dessutom tillkommer 18,3 (19,0) mkr som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (ansvarsförbindelse). Investeringsredovisning Gästrike Räddningstjänstförbunds tillgångar består främst av fordon. Vid årets utgång hade förbundet 54 (51) fordon fördelade på 30 (27) stora och (24) 24 mindre fordon (personbilar). Medelåldern på dessa fordon är drygt 12 år. Medelåldern på förbundets stora fordon är 17 år. Av de stora fordonen är 19 st anskaffade före Årets investeringsbudget på 12,3 (5,4) mkr har används för investeringar till ett belopp på 8,0 mkr. Vid direktionsmöten under året har beslut tagits om att 4,0 mkr av årets investeringsbudget får föras över till 2007 års budget. Dessa pengar skall användas för inköp av fordon och uppbyggnad av en utbildningsanordning på Rörberg. Försäkringsskyddet för fordon är tillfredsställande Förbundet har ett fullgott försäkringsskydd för våra fordon genom IF Skadeförsäkring AB. Under året har följande investering gjorts: Objekt Tkr Släckbil 2 638,8 Mindre släckbil 1 379,0 Lastväxlarbil 1 293,3 Rökskyddsverkstad Gävle 619,1 Vattencontainer 494,0 Utbildningsanordning Rörberg 335,0 Oljeskadeskydd 293,6 Räddningsmaterial 241,0 Räddningscontainer 215,6 Inventarier 175,3 Inlösen personbil 123,8 Tvätt och torkmaskin 115,4 Islivräddning 57,8 SUMMA 7 981,7 Förbundets finansiella mål MÅL Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Soliditet i % Överstiga 25 % 28,4 % 26,2 % 30,1 % Investeringar i procent av avskrivningar * 100 % 107,6 % 1,7 % 209 % Resultat i % av totala intäkter 0 % 3,8 % 0,8 % 5,6 % * målet bör omfatta en tioårsperiod 19

20 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING Budget RESULTATRÄKNING, redovisning i tkr Avvikelse Verksamhetens intäkter not , , , ,3 Verksamhetens kostnader not , , , ,3 Avskrivningar not , , ,0 655,9 Verksamhetens nettokostnader , , , ,5 Kommunbidrag not , , ,0 0,0 Finansiella intäkter not 5 342,8 639,2 350,0 289,2 Finansiella kostnader not 6-3,2-1,4-10,0 8,6 ÅRETS RESULTAT 731, ,8 26, ,3 BALANSRÄKNING, redovisning i tkr Anläggningstillgångar Fordon not , ,1 Inventarier not , ,7 Summa anläggningstillgångar , ,8 Kundfordringar 1 334, ,8 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 1 517,8 574,8 Övriga kortfristiga fordringar 1 304, ,3 Kassa 2,0 2,0 Gävle kommuns koncernkonto , ,0 Summa omsättningstillgångar , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR , ,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, därav årets resultat 5 559,8 tkr not , ,4 Avsättningar Avsättning för pensioner , ,7 Summa avsättningar , ,7 Kortfristiga skulder not 10 Leverantörsskulder 3 401, ,1 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 5 857, ,5 Semesterlöneskuld 2 815, ,5 Övriga kortfristiga skulder 1 631, ,5 Summa kortfristiga skulder , ,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER , ,7 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna , ,8 20

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Ordföranden om året som gick

Ordföranden om året som gick 22. Årsredovisning 22 Produktion: Susanna Henningsson Foto: Bläck & Co, Susanna Henningsson Tryck: Davidsons Tryckeri 2 Ordföranden om året som gick 22 var ett bra år för Värends Räddningstjänst, såväl

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer