Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation Operativ beredskap DIREKTIONENS ORDFÖRANDE...7 RÄDDNINGSCHEFEN...8 STABSAVDELNINGEN...10 OMRÅDE VÄST OMRÅDE ÖST PERSONALEKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING...20 NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER...22 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR...23 STATISTIK...24 JULBOCKENS HISTORIA...30 FYRA ÅR I SAMMANDRAG RÄDDNINGSSTYRKOR I GÄSTRIKLAND

3 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006 En riktigt stor och resurskrävande händelse inträffade under året, nämligen en anlagd brand hos affärsvaruhuset K-rauta på Brynäs. I övrigt har det varit ett relativt lugnt år insatsmässigt även om det varit många händelser så har de inte vållat alltför stora problem Brand i varuhus Den största och mest resurskrävande branden under året inträffade i Fjällbackens centrum på Brynäs där affärsvaruhusen K-Rauta, ICA Kvantum och Jysk eldhärjades. Branden anlades i lastpallar på utsidan av fastigheten och fick ett mycket snabbt brandförlopp i väggarna och taket då dessa var isolerade med frigolit. Branden orsakade mycket stora ekonomiska skador för de drabbade varuhusen. Räddningsinsatsen var omfattande och genomfördes av ca 40 personer från förbundet och Korsnäs industribrandkår. Insatsen får ändå anses som lyckad och sparade betydande belopp Bangatan i centrala Järbo Brand i flerbostadshus Rökutveckling i ett äldre flerfamiljshus med fyra lägenheter upptäcktes strax efter midnatt den 18 april av en hyresgäst. När räddningstjänsten kom till platsen kunde de konstatera att det brann i trossbotten och innerväggar på flera ställen. Strax efter det övertändes hela fastigheten och fyra familjer blev hemlösa men klarade sig i övrigt oskadade. Branden orsakades troligen av gnistor från skorstensstocken Böle industriområde i Hofors Brand i lagerbyggnad Sent på kvällen den 7 juli upptäcktes enbrand i möbelföretaget Tigréns lagerlokal i Hofors. I lokalen förvarades mycket möbler och annan inredningsmaterial. När räddningstjänsten kom till platsen var stora delar av byggnaden redan övertänd och räddningsarbetet fick inrikta sig på att hindra branden att sprida sig till intilliggande fastigheter. I lokalen fanns dessutom ytterligare tre företag och stora värden brann upp då hela byggnaden totalförstördes. Branden var troligen anlagd Rådhustorget i Gävle Bussolycka Söndag klockan skenade en av lokaltrafikens bussar utan kontroll från Nygatans busshållplatser över Rådhustorget och fastnade slutligen vid en stenmur halvvägs ut på Rådmansgatan. Lyckligtvis skadades inga personer Bomansberget mellan Gävle och Furuvik Tågolycka Klockan på morgonen spårade ett tåg på väg till Stockholm ur på skogen mellan Gävle och Furuvik. Det var en av vagnarna som spårade ur och ställde sig på sidan av rälsen. Lyckligtvis klarade sig alla personer ombord oskadda och kunde hjälpas över till väntande bussar. Branden vid Fjällbackens centrum i Gävle, augusti

4 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Historik Gästrike Räddningstjänstförbund bildades 1 januari, 1994 och svarar för kommunal räddningstjänst åt medlemskommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Hofors kommun har ingått sedan 1 januari 1996 och Älvkarleby kommun sedan 1 januari Syfte Gästrike Räddningstjänstförbund skall, inom Gästrikland, skydda och rädda människor, egendom eller miljö, genom att minska sannolikheten för och konsekvensen av oönskade händelser. Övergripande mål Det övergripande målet är att producera effektiv kärnverksamhet som uppfyller brukarnas behov, inom den ekonomiska ram som förbundsmedlemmarna beslutat. Som kärnverksamhet avses följande tre skeden: Förebyggande verksamhet. Räddningstjänst. Efterföljande åtgärder. Målet inom förbundet är att öka antalet aktiviteter inom de processer som ligger i tidsskedet före olyckan. Säkerhetsmålen Under åren 2005 och 2006 skall förbundet sträva efter att nå följande inriktningsmål: A. Konsekvenserna av bränder i boendemiljöer skall ej förvärras. B. Ingen skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i publika miljöer. C. Det mänskliga lidandet och påverkan på liv och hälsa skall minskas i de vägtrafikmiljöer där kommunen är väghållare. D. Drunkningsolyckor skall ej öka. E. I händelse av olyckor i miljöer som exempelvis Sevesoanläggningar, farliga anläggningar och vattentäkter, skall konsekvenserna för liv, hälsa och miljö minimeras genom samverkan mellan nyttjanderättshavare, kommun och räddningstjänst och den enskilde medborgaren. Direktion Direktionen fungerar som förbundets styrelse. Den består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Gävle och Sandviken har tre ledamöter var och Hofors, Ockelbo och Älvkarleby har två ledamöter var. Direktionens uppdrag från medlemskommunerna redovisas i en förbundsordning som har fastställts i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Räddningschef Ansvarar inför direktionen för hela förbundets verksamhetsområde. Räddningschefens uppdrag finns redovisat i förbundsordningen, handlingsprogrammet för räddningstjänstverksamheten, verksamhetsplaneringen, budgeten samt delegationsförteckningar. Områden Respektive områdeschef svarar för den produktion av kärnverksamhet som skall utföras i respektive område. Exempel på aktiviteter är, tillsyn, deltagande i byggnads- och planprocess, övning och utbildning, vård och underhåll av utrustning, räddningstjänstinsatser, åtgärder efter insatser, räddningsstyrkornas beredskap, m.m. Administration Administrativa chefen svarar för hantering av direktionens verksamhet och all ekonomi- och personaladministration inom förbundet samt stöd till produktionen i personal- och ekonomifrågor. Stab Stabschefen, tillika stf räddningschef, svarar för samordning, uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring av förbundets kärnverksamhet. Jämförelser med andra År 2005 fanns det 31 kommunalförbund inom räddningstjänsten i Sverige med 111 medlemskommuner. 40% av Sveriges befolkning har kommunalförbundsdrift av sin Räddningstjänst. Gästrike räddningstjänstförbund är Sveriges 11:e största räddningstjänst i förhållande till folkmängd. Förbundet har en hög risktopografi med 12 st Sevesoanläggningar med hög nivå, 25 st farliga anläggningar, mm. 4

5 Räddningstjänstförbundets organisation 2006 Direktion Räddningschef Stab Stabschef Administration Adm. chef Väst Områdeschef Öst Områdeschef Dagtid Väst Områdeschef Dagtid Öst Stf Områdeschef Grupp 1, Sandviken Styrkeledare Grupp 1, Gävle Styrkeledare Grupp 2, Sandviken Styrkeledare Grupp 2, Gävle Styrkeledare Grupp 3, Sandviken Styrkeledare Grupp 3, Gävle Styrkeledare Grupp 4, Sandviken Styrkeledare Grupp 4, Gävle Styrkeledare Hofors Kårchef Bergby Kårchef Ockelbo Kårchef Hedesunda Kårchef Storvik Kårchef Skutskär Grupp 1-4 Styrkeledare Österfärnebo Kårchef Rörberg Styrkeledare I figuren redovisas Gästrike Räddningstjänstförbunds organisation samt vem som är respektive arbetsplats närmsta chef. 5

6 Operativ beredskap 2006 Handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende räddningstjänst fastslogs i direktionen den 10 december I figuren nedan redovisas förbundets operativa beredskap. Gävleborgs län Räddningschef i beredskap Stab Ej i beredskap Förbundet Befäl i beredskap Förbundet Insatsledare i jour Sandviken 1+5 i jour Gävle 1+6 i jour Hofors 1+5 i beredskap Bergby 1+4 i beredskap Storvik 1+4 i beredskap Hedesunda 1+4 i beredskap Ockelbo 1+4 i beredskap Österfärnebo 1+2 i beredskap Gysinge Räddningsvärn Skutskär 1+2 i jour 0+2 i beredskap Järbo räddningsvärn Rörberg 1+2 i jour Dagtid vardagar 6

7 DIREKTIONENS ORDFÖRANDE Älvkarleby, Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner samarbetar framgångsrikt genom vårt kommunalförbund Gästrike Räddningstjänst. Förbundet utvecklas och stärker för varje år kompetens och förmåga att svara upp mot de tydliga krav, som Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ställer på en modern räddningstjänst. Under åren har räddningstjänstens förmåga prövats många gånger. Största prövningen var CH-branden i Gävle i maj Under 2006 har förtjänstfulla räddningsinsatser genomförts i alla våra medlemskommuner. Gästrike Räddningstjänst har arbetat intensivt med alla de delar som Lagen om skydd mot olyckor, LSO, föreskriver, förebyggande och förberedande arbete, räddningstjänstinsatser samt värdefull kvalitativ uppföljning av gjorda insatser. Under året kunde direktionen fatta beslut om en ny räddningsstyrka i Valbo. Den nya räddningsstyrkan finns på plats och är en dagtidsstyrka. Utöver traditionell räddningstjänst utgör den en viktig förstärkning i förbundets förebyggande arbete. Många olika alternativ har diskuterats genom åren. Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser har synats både en och flera gånger. Direktionen har haft medlemskommunernas uppdrag att åstadkomma en förstärkning och utveckling av räddningstjänsten inom förbundet. Valbo räddningsstyrka finns stationerad i ombyggda lokaler i Rörberg. Ett modernt och välplanerat övningsfält för alla heltids- och deltidsstyrkor har påbörjats och färdigställs våren År 2006 konstaterar direktionen att våra kommunmedborgare har en räddningstjänst med medarbetare med god kompetens och förmåga att möta de utmaningar som samhället ställer. Vi förtroendevalda i direktionen, vill uttrycka ett varmt tack till alla medarbetare inom Gästrike Räddningstjänst. Direktionen för Gästrike Räddningstjänstförbund 2006 Ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s) Gävle V ordförande Håkan Bengtsson (s) Sandviken Ledamot Peter Hasch (s) Gävle Ledamot Björn Frankson (m) Gävle Ledamot Olov Göransson (fp) Sandviken Ledamot Jan Lundberg (s) Sandviken Ledamot Bertil Andersson (s) Ockelbo Ledamot Birger Larsson (c) Ockelbo Ledamot Roland Zachrisson (s) Hofors Ledamot Torbjörn Jansson (s) Hofors Ledamot Lars Skytt (s) Älvkarleby Ledamot Anders Edin (fp) Älvkarleby Ersättare Anea Elfving (s) Gävle Ersättare Anita Karlsson (v) Hofors Ersättare Lars Kangas (s) Gävle Ersättare Micael Dahlberg (m) Gävle Ersättare Lars Almén (s) Sandviken Ersättare Margareta Wigren (S) Sandviken Ersättare Björn Hägglund (kd) Sandviken Ersättare Staffan Nordqvist (s) Ockelbo Ersättare Joachim Krüger (c) Ockelbo Ersättare Ragnar Elevall (fp) Hofors Ersättare Sigrid Bergström (v) Älvkarleby Ersättare Clarrie Leim (c) Älvkarleby Ny släckenhet i Sandviken Vivi-Anne Sundqvist Ordförande Gästrike Räddningstjänstförbund 7

8 RÄDDNINGSCHEFEN Ny ambitionsnivå uppstartad Den 16 januari startade direktionens ordförande Vivi-Anne Sundqvist upp Valbostyrkan vid en enkel ceremoni på Rörbergs flygplats. Dagtidsstyrkan vid Rörbergs flygplats har varit i drift under 2006 och styrkans specialanpassade fordon levererades under sommaren. Under hösten har ombyggnad och anpassning av lokalerna utförts och övningsplatsen byggts. Det som återstår är att utforma utbildningsanordningar på övningsplatsen Detta kommer att ske under första kvartalet Under sommaren har en eller flera pyromaner anlagt ett stort antal bränder i Gävle. Den största och mest resurskrävande, anlagda branden, inträffade i Fjällbackens centrum där skadorna hos K-Rauta, ICA Kvantum och Jysk, uppskattas till ca 80 miljoner kronor. Efter några mindre bra somrar, vädermässigt, blev årets sommar torr och varm. Konsekvensen av vädret är att det brunnit fler gånger i skogen än normalt. Lyckligtvis har ingen av skogsbränderna varit riktigt stora. Däremot har Hälsingland avropat hjälp från oss både med materiella och personella resurser i samband med skogsbränder. Våra två räddningsvärn, Järbo och Gysinge, har nyttjats vid bränder både i Gästrikland och Hälsingland. Äntligen har investeringarna kommit igång igen. Framförallt behöver de äldsta fordonen fasas ur systemet. Tre nya fordon har levererats. Bl a har bilen till styrkan på Rörberg anlänt. Denna släckbil är betydligt mindre och billigare än en traditionell släckenhet. Trots storleken är den utrustad med både högtryckspump och skärsläckare. Det skall bli spännande att utvärdera Rörbergsbilen efter något år för att se om det är ett kostnadseffektivt koncept. Förbundet har god kontroll över kostnader och intäkter Det ekonomiska resultatet blev mycket positivt, +5,6 milj kronor. Orsaken är till stor del, att ett antal vakanser inte kunnat ersättas så att avgångar och nyrekrytering varit i balans samt att intäkterna från de onödiga automatiska brandlarmen blev högre än budgeterat. Kärnverksamheten 2006 Återbesättning av personalavgångar bland dagtidspersonal, har medvetet inte genomförts under året. Orsaken är att den planerade organisationsförändringen innebär förändrade arbetsuppgifter, vilka behövde identifieras före rekryteringsprocessen. Trots denna resursbrist har förbundets åtaganden genomförts nästan upp till planerade nivåer. Dock har en del planerade projekt flyttats fram. Förebyggande verksamhet Tillsynsverksamheten har varit en prioriterad verksamhet. Eftersläpningarna från 2005 och planerad verksamhet för 2006 har genomförts i stort sätt enlig verksamhetsplaneringen. Räddningstjänst Räddningsinsatserna har följt tidigare års antal och omfattning. Följande tre yheter har höjt förbundets förmåga att leda och hantera räddningsinsatser: Ny oljeskyddscontainer Ny container med utrustning för tung räddning. Rörbergsstyrkan. Efterföljande åtgärder 2006 var året då lagens nya krav på utredning av orsak och olycksförlopp samt utvärdering av räddningsinsatserna fick fullt genomslag inom förbundet. Handlingsprogram De fastställda handlingsprogrammen avser perioden Arbetet med nästa generations program har påbörjats. Arbetet genomförs gemensamt mellan Gästrike räddningstjänstförbund och våra fem medlemskommuner. Verksamhetsutveckling Förbundets organisation har funnits med en del korrigeringar sedan Vid utvärderingar av befintlig organisation har en del områden idetifierats som behöver utvecklas och andra områden som fungerar bra. Ett område som behöver utvecklas är gränssnittet mellan stöd och produktion samt det strategiska ledningsstödet i samband med insatser. 8

9 Org2007 En korrigerad organisation, ORG2007, har tagits fram att införas inom förbundet under Både organisationen och de operativa ledningsnivåerna kommer att förändras. Inre befäl Behovet av ett utökat stöd i samband med utalarmering och under insatser har blivit så stort att införandet av ett inre befäl har beslutats av direktionen. Befintlig insatsledare i jour ersätts av ett inre befäl i jour på SOS-alarm i Gävle. Förändringen kommer att genomföras under våren Slutförda uppdrag Följande förbundsövergripande uppdrag har slutförts under 2006: Ambitionsnivå Andnings- och kemskydd. Oljeskadeskydd. Dokumenthantering. Personalförsörjning deltid. Policy för efterföljande åtgärder. Framtidsfrågor Följande områden känns viktiga framöver: Genomföra korrigerad organisation, ORG2007. Ta fram förslag till nästa generations handlingsprogram. Utveckla kommunernas uppdrag till direktionen. Kompetens- och personalförsörjning. Utveckla utbildnings- och övningsverksamheten, bla genom att driftsätta övningsplatsen på Rörberg. Nya sätt att följa upp och analysera kärnverksamheten. Julbocken År 2006 fick bocken inte stå orörd men tack vara att halmen var impregnerad överlevde den alla attentat. Mats Granat Räddningschef 9

10 STABSAVDELNINGEN Stabens uppgifter Staben är i huvudsak en stödfunktion till förbundet. Stödet innebär att man som internkonsult skall kunna stötta områdena med arbetet inom kärnverksamheten. Förutom rent stöd till områdena arbetar Staben också med att skapa rutiner för att verksamheten i områdena skall kunna samordnas/likriktas mot ett förbundsövergripande mål. I arbetet med samordning/likriktning ligger också arbetet med policyfrågor och kvalitetssäkring. Efter en internanalys har det framkommit att Staben inte har fungerat fullt ut. Anledningen är att det uppfattats som att verksamheten varit otydlig och att aktiviteter som skulle föras över till produktionsavdelningen har fallit mellan stolarna och att ingen känner ansvar för att fånga upp dessa. Det har därför tagits fram ett förslag på justering av organisationen som innebär att Stabsavdelningen avvecklas till förmån för en mer traditionell avdelning, Skydd mot olyckor, Den nya avdelningen kommer att arbete på ett bredare sätt med att hantera aktiviteterna och äga hela processen från ax till limpa. Sammanställning av aktiviteter som har genomförts under året i de olika skedena före, under och efter insats. Åtgärder före insats Stabsavdelningen har utfört en del förebyggande arbetet och genomfört ett större antal tillsyner enl LSO och vidare agerat i den förebyggande verksamheten. Detta på grund av akut personalbrist inom områdena. Påbörjat arbetet med att ta fram den andra generationens handlingsprogram tillsammans med medlemskommunerna. Omarbetat larmplaner för att optimera beredskapen i och med starten av Valbo styrkan. Vidare har Staben omarbetat och förbättrat de tidigare larmplanerna för att bättre harmonisera med SOS-alarms nya teknikplattform Zenit och dess kommande möjlighet att kunna differentiera larm på ett effektivt sätt. Detta har dock försenats en hel del på grund av förseningar i uppdateringen av Zenit. Slutfört projekteringen av övningsplatsen på Rörberg samt påbörjat detaljutformning och upphandling av brandövningshuset. Åtgärder under insats Skapat förutsättningar för att kunna erhålla en bättre uthållighet vid ledning av insatser och dessutom bättre kunna påverka utalarmeringens utformning i ett tidigt skede. Detta genom att tillskapa befattningen inre befäl. Den nya befattningen kommer att placeras i SOS-alarm lokaler. Deltagit i ett projekt för att kunna påverka och förbereda införa införandet av ett digitalt mer robust radiokommunikations system, RAKEL. En ny oljeskyddsorganisation har tagits fram i samverkan med verksamheterna i hamnarna längs Gästrike räddningstjänsts kuster. Vidare har också materiel i form av en oljeskyddscontainer köpts in. En enhet för större kommunikationsolyckor och förstärkning till brandinsatser har beställt och kommer att rustas under början av Åtgärder efter insats Stabsavdelningen har tagit fram metoder och en policy för arbetet med olycksutredningar. Dessa har används vid ett antal händelser under året se vidare under olycksutredningar. Staben har fullgjort sina åtagande i enlighet med de avtal som tecknats med Statens Räddningsverk att bistå med brandutredningar. Brandutredningar har genomförts åt Gävle kommun som ett steg i att förbättra det interna skyddet i kommunen. Staben har även bistått polisen och åklagarmyndigheten vid brandutredningar och har då också agerat som sakkunnigt vittne vid rättegångar. 10

11 Övrigt Staben har också fullgjort sina åtaganden mot SBF (Svenska Brandskyddsföreningen) och den lokala länsbrandskyddsföreningen. Staben har representerat Gästrike räddningstjänst genom att delta i Gävle kommuns samarbetsprojekt tillsammans med Buffalo City i Sydafrika. Gästrike räddningtjänst har varit värdar för ett besök från räddningstjänsten i Buffalo City och har också deltagit i två utbyten med räddningstjänsten på plats i East London. Ett projekt har slutförts och redovisats där syftet var att se över och förbättra telefonin inom samt till och från Gästrike räddningstjänst. Projektet Dokumenthantering som skulle lämna förslag på ett bättre ärende- och dokumenthanteringssystem har slutredovisats och kommer att driftsättas under våren I samverkan med övrig organisation bidragit till att ta fram ett förslag på förbättrad organisation, Org Tommy Törling Stabschef (tillika Stf.Räddningschef) 11

12 OMRÅDE VÄST I område Väst ingår Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommuner. Området svarar för produktion av skydd mot olyckor inom sitt geografiska område. Under året har områdets medarbetare ak-tivt spridit kunskap om hur man skyddar sig mot brand i alla dess former. Den aktivitets-plan för året som upprättades gemensamt med heltidsgrupperna, deltidsstationerna och dagtidspersonalen har genomförts. Heltidsgrupperna har genomfört skolutbildningar på skolorna i centrala Sandviken samt besökt förskolor. Aktiviteterna ligger i kärnverksamhetens tre skeden; förebyggande åtgärder räddningstjänst efterföljande åtgärder. De flesta aktiviteterna ligger i tidsskedet före olyckan. Ökat samarbete med kommunernas säkerhetssamordnare och olika förvaltningar präglar en stor del av årets arbete. Under året har vi fortsatt att informerasom den nya lagen, LSO Lagen om skydd mot olyckor. Den nya Rörbergsstyrkan har varit en positiv injektion för att förbättra övningsverksamheten under Förebyggande åtgärder Tillsynen har genomförts i stort efter upprättad plan 53 st skolutbildningar har genomförts i grundskolan åk gymnasieutbildningar ca 200 skolelever har fått brandutbildning på 2-3 timmar. Övriga brandutbildningar har varit 59 st (1500personer) med olika inriktningar från Heta Arbeten till utbildningar inom äldreomsorgen. Kontroll av automatlarm och rökluckor har, genomförts enligt avtal. Kontroll och service av brandsläckare har genomförts enligt avtal. Heltidspersonalen i Sandviken har varit engagerade vid följande tillfällen: - Jazzfestivalen i Högbo - Sjösäkerhetensdag på Storsjön - Halloween - Bilmässa - DHR informationsdag Övriga aktiviteter för att sprida kunskap om brand har varit: - Stora Träffen - Adventskalendrar till förskolor - Julmarknad i Gysinge, Hofors och Sandviken - Bessemerdagarna i Hofors Tillsammans med polisen och ambulansen har vi genomfört en informationsdag för gymnasieelever. Räddningstjänst förberedande åtgärder Den operativa övningsverksamheten har genomförts efter fastställd plan. Vi har varit aktiva i flera olika samordningsgrupper i kommunerna. Grupperna har varit Posom, Brottsförebyggande, El-gruppen samt Folkhälsorådet. Räddningstjänst hanterande åtgärder Räddningsinsatser har genomförts inom eget primärområde vid 675 tillfällen. Restvärdesräddning har genomförts vid 5 tillfällen. Vägsanering 14 gånger. Sjukvårds larm har genomförts 37 gånger. På gång Äntligen har ombyggnationen av brandstationen påbörjats i Sandviken, ny entré, lektionssal mm. Det negativa är att den del som skulle genomföras under 2007, kommer inte att utföras då byggstopp har införts inom Sandvikens kommun. Lars Sigfridsson Områdeschef Väst 12

13 OMRÅDE ÖST I område Öst ingår Gävle och Älvkarleby Kommun. Området svarar för produktion av kärnverksamhet inom sitt geografiska område. Den förebyggande verksamheten har utvecklats kvalitetsmässigt. Vi lyckades inte att nå vårat kvantitetsmått mycket beroende på bla större engagemang i byggprocessen och flera större nybyggnationer. Lastväxlarbil Ett exempel med tankenhet är Läkerol till Arena Sandviken som har tagit mycket kraft för att få ett bra slutresultat men det är väldigt viktigt att vi är delaktiga i ett tidigt stadium i nybyggnadsprocessen. Vårt förebyggande arbete har fortsatt med inriktning på skolungdomar och bostadsområden. Samverkan med Polisen har utvecklats genom projektet Grannsamverkan mot brott. Här har vi ett bra tillfälle att föra ut våra kunskaper för att förebygga olyckor. Nätverket mellan Räddningstjänst Polis Skola - Socialtjänst, har varit aktiverade 8ggr under året. Här ger vi en konsekvensbeskrivning för ungdomar under 18 år som visar ett onaturligt intresse för bränder. Tyvärr så ökar behovet av detta nätverk då många anlagda bränder utförs av skolungdomar. Arbetsmiljö Under året har stora resurser lagts för att ha bra fysisk arbetsmiljö, det har inneburit: Brandstationen på Rörberg färdigställdes under december, möjligheten till ännu bättre intern utbildning samt extern utbildning ökar. Färdigställandet av övningsplatsen sker under våren Den är efterlängtad och blir ett viktigt verktyg för utvecklingen av kärnverksamheten räddning. Våra erfarenhet med anställningar av brandmän från nya SMO utbildningen är mycket goda. Nya arbetsuppgifter kan implementeras på ett mycket bredare vis. Ett bra exempel på det är en ny brandman har arbetat med Systematiskt Brandskyddsarbete i Älvkarleby kommuns olika förvaltningar. På gång En korrigering av organisationen för att kunna möta upp kraven från LSO på ett mer effektivt sätt. Att starta upp sjukvårdslarm på samtliga stationer Driftsättning av ny övningsanläggning på Rörberg samt driftsättning av utbildningslokaler både internt och externt. Rekrytering av nya deltidsbrandmän. Fortsatt utveckling i alla tre skedena. - Omklädningsrum för damer på brandstationen i Gävle. - Omklädningsrum för damer samt bättre träningslokal i Bergby. - Renovering av kök på station i Gävle. Under 2007 skall även Hedesunda få ombyggt, det innebär att samtliga stationer i område Öst har möjlighet att erbjuda kvinnor rätt till omklädningsrum med dusch och toalett. Släckenhet till Rörberg Den nya andningsskyddsverkstaden blev väldigt bra och den är ett bra exempel på vad förbundstanken går ut på, att vara stark och uthållig över tid. Håkan Andersson Områdeschef i Öst 13

14 ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN Avdelningens uppgifter och bemanning Administrativa avdelningen är en serviceenhet till hela förbundet beträffande kansli, ekonomi- och personaladministration, stöd till direktionens verksamhet samt post- och diarieföring. Vi säljer även sedan 1 september 2006 motsvarande 50% tjänst till Brandskyddsföreningen Nedre Norrland (BFNN) och dess dotterbolag med administrativa rutiner såsom bokning av kurser/utbildningar, bokföring, fakturering mm. Avdelningen består av fyra personer, samtliga är kvinnor. Avdelningens mål Målsättningen för avdelningen är att lämna ekonomisk information till berörda intressenter i rätt tid och med god kvalité betala ut rätt lön i rätt tid granska och betala fakturor i rätt tid i det dagliga arbetet ta ansvar för miljön, t ex vid inköp av kontorsmaterial, pappersförbrukning mm genomföra uppsatta aktiviteter enligt fastställd tidplan i avdelningens verksamhetsplan och inom ramen för fastställd budget vara en bra stödfunktion avseende ekonomi- och personalfrågor ingå i stab vid större händelser Måluppfyllelse Avdelningens målsättning för 2006 avseende budget, kvalité och miljö har uppnåtts enligt verksamhetsplan. Avdelningen har bla annat utfört följande: Antal 2004 Antal 2005 Antal 2006 Lönerapporter Kundfakturor Leverantörsfakturor Dagrapporter Bokföringsorder Totalt antal verifikationer Verksamheten under året Året har präglats mycket av utveckling av det nya ekonomisystemet som infördes under 2005, Economa (en uppgradering av Gävle kommuns tidigare system Devis). I samband med införandet av Economa infördes scanning av våra leverantörsfakturor och ett nytt faktureringssystem, Economa kundreskontra. Arbetet med genomförandet har inneburit utbildning, information till nya användare, att lägga upp nya rutiner samt att utreda felaktigheter. Införandet av eget lönesystem (köptes tidigare av Gävle kommun), inträdet av en ny medlem i förbundet, Älvkarleby kommun och en ny räddningsenhet i Valbo har inneburit en utökning av arbetsuppgifterna på avdelningen. Detta har resulterat i att vi under våren 2006 har rekryterat en ny medarbetare till avdelningen. Kompetensutvecklingen för avdelningen har framförallt varit vidareutbildning i vårt ekonomisystem, Economa, nyheter inom ATL, Arbetstidslagen enligt EU-direktivet, uppdatering på nya pensionsavtalet KAP-KL samt en nätverksträff med andra kommunalförbund. Framtiden Inom administrativ service pågår ett kontinuerligt arbete med att se över rutiner och system, för att säkerställa att våra åtaganden löses på ett bra och säkert sätt. Det ställer krav på enhetens personal att vara uppdaterad på alla förekommande områden som på sitt sätt kräver flexibilitet för att arbetet ska fungera utan större problem vid frånvaro. Ur sårbarhetssynpunkt är vi dock svaga inom avdelningen. Vi har emellertid ett nätverk och samarbete med andra förbund som skulle kunna bistå vid problem. Det är även positivt att vi är flera förbund som använder sig av samma lönesystem, Hogia lön. Astrid Grewe-Lindberg Administrativ chef 14

15 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Personalekonomisk redovisning Personalkostnaderna uppgår till ca 74% av förbundets kostnader. Att bedriva räddningstjänst inom förbundet är således en mycket personalintensiv uppgift. Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Den personalekonomiska redovisningen är därför ett viktigt instrument för uppföljning och utveckling av verksamheten, med tanke på den dolda tillgång den utgör. Handlingsprogram inom förbundet Inom det arbetsrättsliga området åligger det en arbetsgivare att arbeta fram policydokument inom en rad områden t ex arbetsmiljö och jämställdhet. Direktionen för Gästrike Räddningstjänst har fastställt ett flertal policydokument. Förbundet har startat upp arbetet med att systematisera policy och handlingsplaner under begreppet Systematiskt arbetsmiljöarbete. Förbundet har ett flertal fastställda planer, bland annat för, alkohol- och drogprogram, företagshälsovård, rehabilitering, mångfalds- och jämställdhetsplan, Individuell lönesättning, Lönestege för nyanställd, Urvalsprocess till kompetensutbildning för heltidspersonal, Policy för individuell förändring av normalschema, Kränkande särbehandling, Beklädnad, Rökdykarrutiner, Samverkan inom förbundet. Dessa program skall vara levande dokument och kända av alla i organisationen. Antalet anställda har ökat Förbundet har 242 (237) anställda vilket är en ökning med 5 personer sedan föregående år. Av dessa arbetar 25 (26) dagtid, 86 (87) i beredskap på heltid, 131 (124) i beredskap på deltid. Under året har vi haft 15 (17) vikarier anställda. 29 (25) personer ingår i räddningsvärn. Heltidsstyrkorna finns i Gävle, Valbo, Sandviken och Skutskär. Deltidsanställd brandpersonal finns i Bergby, Hedesunda, Ockelbo, Storvik, Hofors, Skutskär och Österfärnebo. Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. Personalen har beredskap var 3:e resp var 4:e vecka. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn, ett i Järbo och ett i Gysinge. Personalen vid värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst samt övningar. Någon beredskapsskyldighet finns inte. Sju kvinnor inom förbundet Gästrike Räddningstjänstförbund har sju kvinnor anställda, sex på heltid och en på deltid. Under 2005 rekryterade vi vår första kvinnliga brandman och första kvinnliga brandingenjör på heltid. Vi har en kvinnlig deltidsbrandman. Övriga återfinns inom administrativa avdelningen. Genomsnittsåldern är relativt hög! I diagrammet nedan redovisas åldersfördelningen mellan den heltidsanställda respektive deltidsanställda personalen. Medelåldern för en brandman i heltidsstyrka är 41,0 (40,0) år var medelåldern 45,3 år. Medelåldern i deltidsstyrkorna är 38,15 (37) år var medelåldern 39,1 år. För dagtidspersonalen är medelåldern 46,8 (47) år var medelåldern 48,5 år Ålderfördelning heltid - deltid Personalomsättning Under året slutade 8 (8) heltidsanställda, 4 (2) med pension, 1 avliden och 3 (6) på egen begäran, vilket är en omsättning med 5% (7). På våra deltidskårer slutade 4 (12) personer sin anställning på egen begäran. Personalomsättningen på deltidsstyrkorna uppgick därmed till 3% (9). Detta är lägre än riksgenomsnittet där man brukar nämna tal på 10%. dagtid beredskap heltid beredskap deltid 15

16 Största delen är personalkostnader Av förbundets kostnader utgörs drygt 74 (75) % av personalkostnader, dvs löner, kostnader för pensioner samt personalomkostnader. Kostnaden för löner och arvoden uppgår till 61,1 (58,4) mkr. Kostnaden för övertid uppgår till (2 199) tkr, vilket är en minskning med 798 tkr, jämfört med Kostnaden för extrapass 2006, som görs under perioden juni augusti, uppgår till 476,8 (465,4) tkr. de närmaste fem åren. Under det senaste året har fem personer haft möjlighet att avgå med s k ålderspension och fyra har nyttjat möjligheten. I diagrammet nedan framgår pensionsavgångar fördelat per år under den närmaste femårsperioden. Pensionsavgångar Kategori Personalkostnad 2004 (tkr) Personalkostnad 2005 (tkr) Personalkostnad 2006 (tkr) Personalkostnader 57301, , ,4 (varav personalkostnader för (223,0) (169,8) (203,2) direktionen) Pensionskostnader 7604,0 8635,9 7951,6 Semesterskuldsökning/minskning -109,3-66,7 380,8 Kostnad för pensioner Fr o m finns ett nytt pensionsavtal för de anställda. Avtalet innebär bl a att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med särskild ålderspension vid 58 års ålder. Förbundets pensionskostnader framgår av tabellen nedan. Typ av kostnad, (tkr) Pensionsutbetalningar 1158,0 1231,8 1458,0 Individuell del avtalspension 1749,0 1858,7 1974,3 Avsättning framtida pensionsutbetalningar Löneskatt på 3171,0 3819,3 2936,1 1526,0 1726,1 1583,2 ovanstående Summa 7604,0 8635,9 7951,6 Många pensionsavgångar Gästrike Räddningstjänstförbund står, liksom den övriga offentliga sektorn, inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. Inom en femårsperiod har 15 (15) stycken möjlighet att avgå med pension. 13 av dessa återfinns bland, heltid i beredskap, vilket innebär att 11 (17,8) % av beredskapsstyrkan (heltid) kommer att bytas ut inom Semesterlöneskulden har ökat! Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för innestående semester och okompenserad övertid. Skulden uppgick vid årets slut till 3 196,5 (2815,6) tkr, en ökning med 380,8 tkr. Skulden utgjorde till 84,6(86) % av sparade semesterdagar och till 15,4 (14) % av övertidstimmar. Ökningen var 380,8 tkr vilket skall jämföras med en minskning 2005 med 66,7 tkr och 2004 med 109,3 tkr. Sedan år 2000 har semesterskulden ökat från 1,5 mkr till 3,2 mkr (ca 600 tkr tillkom i samband med Älvkarleby kommuns inträde i förbundet). Sjukfrånvaron minskar Sedan ersätter arbetsgivaren de första 14 dagarna av sjukfrånvaron, mot tidigare de första 21 dagarna. Arbetsgivaren skall också fr o m betala en särskild sjukfrånvaroavgift för de anställda som är sjukskrivna på heltid. Kostnaden är 15% av hel sjukpenning och kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Dag ett är karensdag, då ingen ersättning utgår. Under dag 2-14 utbetalas 80 % av lönen, därefter ansvarar Försäkringskassan för sjukpenningen. Arbetsgivaren ersätter den anställde med 10% av lönen under dag De direkta lönekostnaderna för sjuklön utgjorde 265,8 (278,7) tkr eller 0,4% (0,4 %) av den totala lönesumman. Avdrag för karensdag och sjukdom utgjorde 1 440,4 (1 462,7) tkr. Bruttoarbetstiden uppgår till ca ( ) timmar för den heltidsanställda personalen (beredskap och dagtid). 16

17 Sjukfrånvaron (inkl tidsbegränsad sjukfrånvaro) utgör 1,0 (1,3) % av bruttoarbetstiden år Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar utgörs av 6 (9) personer, samtliga har en frånvaro över 90 dagar. Sjukfrånvaron fortsätter att minska var sjukskrivningarna mer än 2 dagar dagar och 2006, 1703 dagar, en minskning med 365 dagar. Två personer på heltid och en person deltid har haft tidsbegränsad sjukersättning under Sjukfrånvaro Sjukdom, hel karensdag Sjukdom, del av karensdag (tim) Sjukdom dag 2-14, kalenderdag Sjukdom dag 2-21, kalenderdag 792 Sjukdom dag 15--, kalenderdag Sjukdom dag 22--, kalenderdag 1814 Tidsbegränsad sjukersättning Sjukfrånvaron och den tidsbegränsade sjukersättningen har minskat i förbundet. Sjukfrånvaron fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen nedan: Sjukfrånvaro i % av bruttoarbetstiden Åldersgrupp Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro i % > 29 1,1 1,1 0,0 0, ,7 8,3 74,6 82,0 50 > 13,0 11,5 83,3 74,7 Totalt 6,7 8,3 76,6 78,1 Företagshälsovård Gästrike Räddningstjänstförbund har, under året, anlitat Räddningshälsan AB för förbundets företagshälsovård. Kostnaden för hälsokontroll inklusive utförda lungröntgen och arbets-ekg uppgick under året till 370,5 (330,4) tkr eller 0,6 (0,5) % av personalkostnaden. Vår målsättning är att fokusera på mer friskvård än sjukvård framledes. Under året har vår kiropraktor arbetat med förebyggande åtgärder. Rehabiliteringen har till syfte att återvinna arbetstagarens arbetsförmåga och att han/hon ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Anpassnings- och rehabiliteringskostnader består av lön och andra kostnader som kan uppkomma då personal p g a övertalighet eller ohälsa, behöver anpassas till annan verksamhet. Anpassningskostnaden utgjorde under året 114,6 (61,6) tkr. Personalvårdskostnader tkr Skyddsutrustning/arbetskläder 880,0 769,3 587,0 Företagshälsovård 168,0 330,4 370,5 Övrig sjukvård/läkemedel 6,0 9,2 19,5 Friskvård 147,0 124,3 96,3 Personalsociala aktiviteter 233,0 243,4 193,7 Rehabiliterings- och anpassningskostnader 78,0 61,6 114,6 Summa 1512,0 1538,2 1381,6 Kostnad per anställd, kr Kompetensutveckling Inom utryckningsstyrkan heltid har 8 (5) personer genomgått introduktionsutbildning. Tre personer på heltid har genomgått Räddning A och en person har gått Räddning C. En person på heltid har genomgått Tillsyn A. Elva deltidsbrandmän har genomgått Räddningsinsats och tre personer har genomgått Räddning A på någon av Räddningsverkets skolor. Kompetensutbildning i tkr Kursavgifter och logi 1 285,7 680,1 Traktamenten 108,8 76,7 Summa 1 394,5 756,8 Kostnad per anställd, kr Anpassning och rehabilitering Arbetsgivaren ska alltid utreda och bedöma den anställdes behov av rehabilitering när den anställde varit sjuk mer än fyra veckor i följd på grund av sjukdom har många korta frånvarotillfällen själv begär det 17

18 EKONOMISK ÖVERSIKT Finansiell analys av förbundet Gästrike Räddningstjänstförbund redovisar för år 2006 ett positivt resultat om 5,6 mkr. Årets investeringar uppgår till 8,0 mkr. Årets positiva resultat beror på högre intäkter än budgeterat (1,1 mkr) lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader (3,6 mkr), pensioner (0,3 mkr), lokaler (0,3 mkr) och avskrivningar (0,6 mkr) högre kostnader än budgeterat för semesterskuld (0,2 mkr) och driftkostnader (0,6 mkr) Balanskravet uppfylldes Förbundet har som ekonomisk målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl a innebär att ekonomin skall vara i balans. Balanskravet som är knutet till resultaträkningen innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Förbundet har uppfyllt balanskravet de sex senaste åren. Förbundet har gjort en avsättning av eget kapital, motsvarande 2004 års överskott, i en balansfond för att kunna möta eventuella framtida underskott. Tkr Årets resultat , ,1 Högre intäkter än budgeterat Externa intäkter blev 1 104,3 tkr högre än vad som budgeterats. (alla belopp i tkr) Externa avtal kommuner Externa avtal, övriga Tillsyn Utryckning automatlarm EU-bidrag Extern utbildning (inkl Heta arbeten) Kommunbidrag Kommunbidraget från förbundsmedlemmarna är förbundets huvudsakliga intäktskälla och uppgick under året till 85,4 (78,4) mkr, vilket innebär 86,5 (86,5)% av våra totala intäkter. Kommunbidrag under åren Förbundsmedlem Gävle 41565, , ,1 Sandviken 20430, , ,0 Hofors 5188,1 5307,7 5807,2 Ockelbo 2919,7 2987,0 3262,3 Älvkarleby 6552,1 6703,2 7011,3 Summa 76656, , ,0 Procentfördelning/ Kommun Gävle 55,79 58,37 54,24 Sandviken 30,27 28,61 26,66 Hofors 10,23 9,15 6,77 Ockelbo 3,71 3,87 3,81 Älvkarleby 8,55 Summa 100,0 100,0 100,0 Andelen kommunbidrag för respektive kommun Procentfördelning/ Kommun Gävle 55,79 58,37 54,24 Sandviken 30,27 28,61 26,66 Hofors 10,23 9,15 6,77 Ockelbo 3,71 3,87 3,81 Älvkarleby 8,55 Summa 100,0 100,0 100,0 Lägre kostnader än budgeterat En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Cirka 65 (65) % av förbundets kostnader är personalkostnader, lägger vi till pensionskostnader och semesterlönekostnad så motsvarar det 74% (75 %) av förbundets totala kostnader. Årets utfall för dessa kostnader är 3,7 mkr (1,7) lägre än budget. Vi redovisar ett överdrag för våra driftkostnader med 0,6 mkr. Lokalkostnaderna underskrider budget med 0,3 mkr. Några stora kostnader under året jämfört med 2005 har varit Alla belopp i tkr Utfall 2005 Utfall 2006 SOS Drivmedel Fordonsunderhåll Skydds o arbetskläder Räddningsmaterial Utb material, böcker mm Fordonsförsäkringar IT-service Hyreskostnader för förbundet Gästrike Räddningstjänstförbund har fr o m 1 januari 2004 betalat hyra för räddningsstationerna. Kommunerna har tidigare upplåtit räddningsstationerna fritt till räddningstjänsten. Kommunerna äger fastigheterna och har tagit fram en modell för hyra och driftkostnader av räddningsstationerna som har tillämpats sedan

19 Lokalkostnader 2006 jämfört med 2005 Kommun Utfall 2005 Utfall 2006 Gävle 2 881, ,8 Sandviken 2 534, ,4 Hofors 360,9 362,5 Ockelbo 459,6 460,3 Älvkarleby 1 675, ,5 Driftkostnader för underhåll 353,3 660,1 Summa 8 265, ,6 Kostnaden för pensioner Förbundet ansvarar för intjänande pensioner fr o m Intjänade pensioner t o m tas upp som en ansvarsförbindelse. Intjänande fr o m kostnadsföres och tas upp i balansräkningen som avsättning för pension. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning kostnadsförs löneskatten på pensionsavsättningen och tas upp i balansräkningen som avsättning för löneskatt. Pensionsberäkningarna är gjorda enligt pensionsavtalet KAP- KL, som bl a ger brandmän i utryckningstjänst möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Med hänsyn till försiktighetsprincipen är beräkningen baserad på 58 års pensionsålder för all personal i beredskap. Detta innebär att arbetsgivaren kommer att betala cirka 73,5 % av lönen fram till 65 års ålder. Den tidigare avgångsskyldigheten som förelåg vid 61 års ålder tas bort och samma avgångsålder som för övriga anställda inom andra avtal gäller, dvs 67 år. Merparten av de anställda som hade möjlighet att avgå med pension vid 58 års ålder har tagit den. Förbundet har beslutat att hela den individuella delen av pensionsförpliktelsen ska betalas ut. Den individuella delen för 2006 är prognostiserad till 1,8 mkr exkl löneskatt. Pensionsförpliktelser Gästrike Räddningstjänstförbund pensionsförpliktelser uppgår till 27,2 (23,6) mkr. Dessutom tillkommer 18,3 (19,0) mkr som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (ansvarsförbindelse). Investeringsredovisning Gästrike Räddningstjänstförbunds tillgångar består främst av fordon. Vid årets utgång hade förbundet 54 (51) fordon fördelade på 30 (27) stora och (24) 24 mindre fordon (personbilar). Medelåldern på dessa fordon är drygt 12 år. Medelåldern på förbundets stora fordon är 17 år. Av de stora fordonen är 19 st anskaffade före Årets investeringsbudget på 12,3 (5,4) mkr har används för investeringar till ett belopp på 8,0 mkr. Vid direktionsmöten under året har beslut tagits om att 4,0 mkr av årets investeringsbudget får föras över till 2007 års budget. Dessa pengar skall användas för inköp av fordon och uppbyggnad av en utbildningsanordning på Rörberg. Försäkringsskyddet för fordon är tillfredsställande Förbundet har ett fullgott försäkringsskydd för våra fordon genom IF Skadeförsäkring AB. Under året har följande investering gjorts: Objekt Tkr Släckbil 2 638,8 Mindre släckbil 1 379,0 Lastväxlarbil 1 293,3 Rökskyddsverkstad Gävle 619,1 Vattencontainer 494,0 Utbildningsanordning Rörberg 335,0 Oljeskadeskydd 293,6 Räddningsmaterial 241,0 Räddningscontainer 215,6 Inventarier 175,3 Inlösen personbil 123,8 Tvätt och torkmaskin 115,4 Islivräddning 57,8 SUMMA 7 981,7 Förbundets finansiella mål MÅL Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Soliditet i % Överstiga 25 % 28,4 % 26,2 % 30,1 % Investeringar i procent av avskrivningar * 100 % 107,6 % 1,7 % 209 % Resultat i % av totala intäkter 0 % 3,8 % 0,8 % 5,6 % * målet bör omfatta en tioårsperiod 19

20 RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING Budget RESULTATRÄKNING, redovisning i tkr Avvikelse Verksamhetens intäkter not , , , ,3 Verksamhetens kostnader not , , , ,3 Avskrivningar not , , ,0 655,9 Verksamhetens nettokostnader , , , ,5 Kommunbidrag not , , ,0 0,0 Finansiella intäkter not 5 342,8 639,2 350,0 289,2 Finansiella kostnader not 6-3,2-1,4-10,0 8,6 ÅRETS RESULTAT 731, ,8 26, ,3 BALANSRÄKNING, redovisning i tkr Anläggningstillgångar Fordon not , ,1 Inventarier not , ,7 Summa anläggningstillgångar , ,8 Kundfordringar 1 334, ,8 Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 1 517,8 574,8 Övriga kortfristiga fordringar 1 304, ,3 Kassa 2,0 2,0 Gävle kommuns koncernkonto , ,0 Summa omsättningstillgångar , ,9 SUMMA TILLGÅNGAR , ,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, därav årets resultat 5 559,8 tkr not , ,4 Avsättningar Avsättning för pensioner , ,7 Summa avsättningar , ,7 Kortfristiga skulder not 10 Leverantörsskulder 3 401, ,1 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 5 857, ,5 Semesterlöneskuld 2 815, ,5 Övriga kortfristiga skulder 1 631, ,5 Summa kortfristiga skulder , ,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER , ,7 Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna , ,8 20

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄddning 1 STJÄn 1 STFÖRBUnd ÅRSredovisning 2011 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 Verksamhet 5 Insatser i siffror 8 Personal 9 Ekonomi

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd

ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd ÅRSredovisning 2010 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 VerksamheT 5 Insatser i siffror 8 PersonaL 9 Ekonomi

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2015 bokslut Tertial 1 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser

Läs mer

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund

ÅRSRedoviSning 2gÄSTRiKe0 RÄ14 ddningstjänstförbund ÅRSredovisning 2014 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Innehåll Året i korthet 3 förbundschefen/ordföranden har ordet 4 Organisation, uppdrag och mål 5 Verksamhet 7 Förebyggande verksamhet 7 Räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Delårsrapport per 2013-08-31 Utfall, prognos och balanskrav Utfallet för perioden januari augusti 2013 visar ett underskott på 6,3 Mkr som innehåller realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer