Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 %"

Transkript

1 IT-Studieförbund 8/21/2003 1:56:31 PM Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens IT-testgrupp % 1. Studieförbundsavdelning Antal svarande 50 Antal ej svar 1 2. Enkätbesvarare 3. Epost till svarande Antal svarande 47 Antal ej svar 4 4. Telefon till svarande Antal svarande 48 Antal ej svar 3 Del A IT som redskap för information och kommunikation i avdelningens I) inre arbete, II) utåtriktade information och marknadsföring, III) studieverksamhet? Vad gör ni, hur mycket och varför använder ni IT som redskap i det interna arbetet, i den utåtriktade verksamheten och för pedagogiska ändamål? I) Hur använder ni IT i avdelningens interna arbete? 5. Vilka av följande punkter finns med i avdelningens verksamhetsplan och/eller budget för år 2003? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! inköp av nya datorer [1] 37,5% 18 inköp av utrustning för multimedia mm [2] 27,1% 13 marknadsföring/rekrytering av [3] deltagare 77,1% 37 cirkelledarfortbildning [4] 70,8% 34 utveckling av distanscirklar [5] 37,5% 18 utveckling av cirklar med IT-stöd [6] 41,7% 20 utveckling av nätbaserat [7] studiematerial 18,8% 9 annat [8] 4,2% 2 1

2 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 17 Avdelningen har under slutet av 2002 och under 2003 gjort en omfattande utveckling vad gäller tekniken. De har dragit nyt nätverk inköpt fler datorer och gjort översyn av programvaror. Det finns en särskild punkt om IT-utveckling i verksamhetsplanen Satsning på digitalkameror Klubbstugor har ej datorer Har gjort personalinköp men har ej cirkellokaler Deltog -99 i DU/NU utbildningen Mental Träning Avtal med bibliotek att låna filmer och instruktionsvideo. Sfr köper bibl lånar ut. 1 ny dator, distriktet ansvara och genomför cirkelledarutbildning, så där står inget i avde v-plan. Extra satsning på Hälsoskolan där det är ett integrerat material, dvs krävs att man använder Internet. utveckla rit tekniken i samarbeta mellan abf-avd via distriktet Nätet precis igång, köpt en del nya datorer via distriktet. Precis nytt kontor Finns inget med just för Musikhuset i Landskrona, vet ej hur det ser ut i övriga avd Vi har två nya datorer på avd och fler inköp behövs inte just nu och vi använder Gustav i det administrativa arbetet och First Class i övrigt. Diskussioner pågår att vi borde göra mera, kanske kommer det till nästa års plan leasar nya datorer och multimediautrustning beroende på den verksamhet som just nu erbjuds Inköp av datorer förra året för administration Multimedia webbkameror Via NBV förbundet och intranet använda studiematerial Rockverksamheten folk flyttar till andra orter jobbar över nätet med varandra Navigationscirklar utvecklar distansverktyg Projekt med UR Folk&Makt Allt går via Sthlm Struktur i FC folknet som fungerar bra. Resursdatabasen (FBR) på gång med Internet baserat material. 6. På vilket sätt har ni valt att tillgodose behovet av information / kommunikation internt inom avdelningen med hjälp av IT? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! har inget internt nätverk (intranät) [1] 14,3% 7 Folkbildningsnätet [2] 46,9% 23 huvudmannens eller rörelsens nät [3] (studieförbundets) 89,8% 44 medlemsorganisationer (stfb) [4] 30,6% 15 annat nät [5] 20,4% 10 nytt intranät planeras [6] 8,2% 4 23 Avdelningen har ett eget internt nätverk och kan därigenom jobba med hjälp av filserver, sedan använder avd centralorg Garnet samt Är igång och testar Folkbildningsnätet Annat nät är Länsbildningsförbundet Huvudman=RF Har eget intranät=sisus Avdelningen har ett eget intranät inom sina lokaler. Riksorganisationen är justt klara med en ny Portal där alla enheter skall ansluta sig och det ger då nya möjligheter till interna sidor som kan fungera som ett än mer utvecklat intranät. postbox ett intranät för TBV i hela Sverige Vi har ett intranät i bruk samtliga avd inom distriktet förbereder övergång till förbundets nationella lösning för samtliga i hela landet Detta är ett First Class system 2

3 intern hemsida centralt under utveckling Har eget sobernet kommunnät Sobernet Har en gemensam plats på server med dokument som alla har tillgång till, ex tar in anmälningar för en kurs Introducera ett nytt adm system, Sluggo, som kombineras med tidigare Eget FC som utvecklas Förbundsportal för hela ABF, med samma typ av mailadresser...terminal/server lösning DVS Annat nät Kunskapsbanken Riks bygger ny portal SV har egen FC nej ibland ABF centralt nuvarande Garnet enkelriktad, fungerar ej men bygger en portal som intra- och extranet. ABF är en federation DVS motsv. folknet... Har eget intranet DVS Lotus Notes ABF riks 7. Till vad använder ni Folkbildningsnätet eller annat intranät i avdelningens interna arbete? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! har inget intranät [1] 6,1% 3 används nästan inte alls [2] 12,2% 6 information från / till Folkbildningsrådet [3] 55,1% 27 information från / till den egna styrelsen [4] 53,1% 26 utbyte av information med riksförbund [5] 79,6% 39 intern information med medlemsorganisationerna [6] 40,8% 20 intern information till avdelningens personal och [7] 85,7% 42 cirkelledare intern information till avdelningens cirkelledare [8] 38,8% 19 elektroniska konferenser [9] 28,6% 14 forum för samverkan med andra avdelningar eller [10] 73,5% 36 annan idéutbyte med annan i [11] utvecklingssyfte 57,1% 28 utbyte av information med [12] andra folkbildningsaktörer 40,8% 20 skapar och/eller deltar i elektroniska konferenser [13] kring folkbildningens 18,4% 9 idéburna frågor annat [14] 4,1% 2 19 Vi använder mailinglistor till och från styrelsen Men Styrelsen vill (ännu) helst få info muntligt eller alt 2 papper Elektroniska konferenser är pg med Humanistisk konfirmation som cirkelämne NU/DU Medlemsorganiastioner med anställda har vi en internkommunikation via Internet med. Idéutbyte i ett nätverkfrämst inom Piteå 3

4 Älvdal använder Gustav med faktureringar, utbyter information stort har diskussionsforum i båda systemen På gång att utveckla tankar vad gäller konferenser och byggandet av dessa. Vi har Burträsk som kämpar med oss samverkan styrs centralt skall kunna medverka lokalt de cirkelledare som har mail, mycket sker via telefon, möjlighet till elektroniska konferenser finns men använts inte mest mail konferenserna i andra hand Har eget intranet Folkbildningsaktörer = andra Sfr-avd+länsbildnförb Ped kurser för personal på nätet DVS det virtuella studierummet kommer att ligga i kvar i den nya portalen Samarbete UR, med Burträsk Använder Folkbildningsnätet till all digital kommunikation! Inte ringa omfattning vad gäller Folkbildningsnätet, men ibland ej cirkelledare Folkhögskolor Cirkelträffarna 8. Vilka har tillträde till avdelningens intranät? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! styrelsen [1] 62,2% 28 viss personal på avdelningen [2] 2,2% 1 all personal på avdelningen [3] 97,8% 44 cirkelledare i vissa ämnen [4] 35,6% 16 samtliga avdelningens cirkelledare [5] 6,7% 3 samtliga cirkeldeltagare inom [6] avdelningen 2,2% 1 Antal svarande 45 Antal ej svar 6 10 De tv anställda cirkelledarna har tillgång de cirkelledare som klarar av att använda datorn. Just nu främst inom datacirklar och hälsocirklar tv anställda cirkelledare i våra egna lokaler inkl tv cirkelledare vissa kommer att få snart AU inkl ordförande. Några CL kommer upp på avd och läser isin egen konferens alt mailbox Vi är endast 3 anställda, CL på samhällsområdet och språk 2 styrelsemedlemmar har ej egen dator Styrelseordf endast Cirkeldeltagare i vissa ämnen har tillgång till studiematerial II) Hur använder ni avdelningens eventuella hemsida i det utåtriktade informations- och marknadsföringsarbetet? 9. Om ni har egen hemsida, hur ofta uppdateras den? 4

5 ungefär en gång per år [1] 4,5% 2 minst en gång per termin [2] 18,2% 8 minst en gång per månad [3] 43,2% 19 minst en gång per vecka [4] 20,5% 9 annat: [5] 13,6% 6 Antal svarande 44 Antal ej svar 7 27 Vi avvaktar riksförbundets portalbygge. När detta är klart som de lovat att det ska vara, så kommer avdelningen att arbeta om sin hemsida för att anslutas där Uppdateras varje dag eller varje gång det finns något nytt panorama Varje dag SISU Sörmland har gemensam chef SISU Idrottsförb, samma styrelse och egen personal som sköter hemsidan Under utarbetande, väntar på förbundets centrala Nu är den klar och vi har börjat utforma vår hemsida. Annorlunda när ny portal är klar Precis bytt hemsidesansvarig När det behövs Hemsida finns som underlänk till Helsingsborgs Musikhus och även länkt från TBV centrala hemsida förteckning Musikhus Saknar hemsida, väntar på att riksförbundet skal hjälpa oss. Det har diskuterats att de skall göra det. Just nu har vi kopplat bort våra hemsidor och skall ansluta till det centrala SV-systemet, där man integrerar GUSTAV och marknadsföring via Internet. Påverkar distriktet att påverka riks att göra tätare uppdateringar Beställd tjänst kan få det gjort när som Ständigt vid behov Vid behov ca. 3-4 ggr/år Vid behov ca 7-14 dgr Till höst oftare När det händer nåt...kontinuerligt Egen sida för rockverksamhet + vanlig Vid behov=kontinuerligt Kommer att bli oftare i den nya portalen ca. var 14 dag Olika efter årstid, vid behov Efter behov minst varannan vecka förmodligen varje dag, vi tycker det är viktigt att håla den dagsaktuell VAr 14:de dag Högsäsong Måste bli bättre 10. Om hemsida finns, är det då möjligt att göra kursanmälan elektroniskt? ja, det är möjligt att göra kursanmälan via hemsidan nej, det är inte möjligt att göra kursanmälan på webben nej, inte än men planer finns att göra det möjligt [1] 62,5% 30 [2] 16,7% 8 [3] 20,8% 10 Antal svarande 48 Antal ej svar

6 se kom fråga 9 Lite strul under 1 år. Fungerade tidigare kommer att finnas möjligheten på den kommande sidan Skickar via men övriga avdelningar har det Förfrågningar när de ser hemsidan sker ibland via mail till avd i den nya nationella Portalen med lokala och regionala ingångar blir detta möjligt Se ovan kommentar...anmälan via hemsidan, nedan < 10%, men dagspress-annons är bättre Se fråga 6 Rocksidan har formulär och man anmäler via Anmälan via mail Kanske 10% använder sig av den möjligheten Cl kan anmäla en cirkel kan göra anmälan via hemsidan och mail anmälan går att göra men ej elektroniskt direkt 11. Om möjligheten finns, hur stor del av kursansökningarna kommer in via nätet? mindre än 10% [1] 70,6% 24 mer än 10% men mindre än 50% [2] 26,5% 9 mer än hälften [3] 2,9% 1 Antal svarande 34 Antal ej svar Vad är ert syfte med att ha egen hemsida? Antal svarande 46 Antal ej svar 5 För tillfället endast för att informera om vår adress och våra telefonnummer. Men planer finns att utveckla detta se kom fråga 9 Att folk ska hitta info om Sfr och Fb Info ut till Nya och Gamla Minskat pappersutskick största målgr=ungdomar som tar till sig lätt För at alla andra har det och Riks begär det. Ca. 4-5 besök/dag Marknadsföring Marknadsföring och kommunikation mellan styrelse personal, cirkelledare och deltagare lägger ut enkäter hemsidan som olika målgrupper besvarar etc Information och marknadsföring Vedertagen informationskälla, ska finnas som hänvisning En reklamruta, så att folk som är intresserade av att spela kan läsa om detta. Intern och extern info, debattsida och marknadsföring marknadsföring, kontaktmöjligheter dygnet runt Alla människor skall kunna nå oss på vilken tid på dygnet som helst. Nå yngre deltagare som är van att jobba via detta media anmälningar, kontinuerligt uppdatera och lägga in ny information Information in & ut samt PR mot intressenter Att informera och bli sedd Marknadsföring av oss som stf vår verksamhet anmäla sig till olika arrangemang Servicemässigt Lättfattat Få ut info om cirklar Lätt att ändra med enkla medel 6

7 Marknadsföring Vi vill synas Få deltagare PR av kurser få in anmälningar Ett sätt att samla info på ett ställe Ett ansikte utåt gemensam portal Västgötaidrott Det är bra. Att gå ut med reklam för oss och underlätta för de som är vana vid Internet (ej bläddra i papper) Att vara tillgänglig ha kontakter, få kontakter, ex. anställa personal Centralt beslut PR Kommunicera med brukarna =PR, vad är aktuellt kommunikation Självfallet billigt rationellt få ut info om vad vi sysslar med Ge deltagarna att 24 tim/dygn kolla erbjudande Kunna ta del av studieplanerna PR i största allmänhet Viktigt som PR och info -grej. Att vår lilla avdelning syns. För marknadsföra stf och utbudet och profilen för att det ska bli intressant för den enskilde medborgaren PR av cirklar etc arrangemang Sprida information PR och mer och mer vanligt...självklarhet PR Centralt styrt Marknadsföring Info om att vi finns ansiktet utåt Vara lätt att nå Presentation av avd allmän information om studiefrågor och folkbildning samt för marknadsföring Vara aktuell, ett aktuellt kommunikationsmedel,har forum på hemsidan Marknadsföring externt spec. mot MO och info internt för att få ut all info till alla olika sektioner Bra billig reklam Lätt att nå folk som hemifrån vill jämföra med andra studieförbund Går snabbt att ändra Snabb kontaktväg Info och PR Visa verksamhet Nå deltagare Skapa mötesplats Underlättar snabb infospridning Anmälningar elektroniskt Snabbt byta/aktualisera, liten kostnad förhållandevis För att marknadsföra och synas Informera Locka nya deltagare Visa vad som finns i bredd Sprida info om avd arbete Projektinfo etc Aktiviteter PR Synas PR III) Hur använder ni IT i studieverksamheten? 7

8 13. Har ni valt att nyttja IT i avdelningens studieverksamhet och i så fall till vad? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! nej, används nästan inte alls [1] 18,4% 9 ja, men endast i datacirklar (eller [2] liknande), att lära om datorn 24,5% 12 ja, som stöd (redskap) i cirkelarbetet [3] 53,1% 26 ja, som stöd för vissagrupper som [4] studerar 32,7% 16 ja, i distanscirklar med fysiska träffar [5] 26,5% 13 ja, i distanscirklar utan fysiska träffar [6] 8,2% 4 annat: [7] 4,1% 2 19 Eftersom att vi har internetupkopplade datorer i många cirkellokaler så används tex internetsökning i textilcirklar när de sker efter något Parismode, likadant i EMU-cirklar att ena gången diskuterar man, nsta gång hyr man in sig i datorsalen och har en ordentlig internetsökning, dne tredje gången är det ett växelspel mellan diskussioner och internetsökning se nästa fråga En kurs genomförd...se ovan ental Träning Datacirklar och hälsocirklar håller på och bygger upp fler distanscirklar via det virtuella studierummet, har utbildat två cl i distansmetodik Konfirmationsledare DU/NU Ja, som en naturlig del i verksamheten Vi har programmet Quebase, vi har en musikstudio dr de kan kopiera musik, redigera musik spela in musik. några få cirklar med distansinslag är igång har haft distanscirklar men inte just nu språk och samhällssektorn datorstöd i Kunskapslyftet, framförallt för internetsökning Aktiekunskap, data bokföring, jägarskolan, navigation Planerat distanscirklar och för stöd i cirkelarbetet Ja i datacirklar Stöd i cirkelarbetet Utvecklar distanscirklar med fysiska träffar, mest rock och ungdomsbaserat ex. internationellt projekt Kongo/Indien flera avdelningar Datacirklar Svårt att svara för de som arbetar inom språk för att utveckla, för att deltagarna skall kunna träna mellan sammankomsterna skepparskola p.g med att starta distanscirklar ex. språk Projekt 14. På vilka sätt använder cirkelledarna Internet, Folkbildningsnätet (och ev annat gemensamt 'intranät') i studieverksamheten? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! används mycket sällan av [1] cirkelledarna 22,9% 11 informationssökning på Internet [2] 79,2% 38 Folkbildningsnätets pedagogiska [3] resurser (www.resurs.folkbildning.net) 10,4% 5 undervisning helt eller delvis på distans via Folkbildningsnätet eller via [4] 6,2% 3 annan teknisk plattform skapar egna konferenser för möten [5] och grupparbeten i distanskurser 22,9% 11 som plattform för tankar, diskussioner [6] 10,4% 5 8

9 eller grupparbete även i närstudier annat: [7] 6,2% 3 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 15 det händer att någon cirkelledare har provat att upprätta en konferens i ABF:s eget FC nät Håller på att lägga ut Humankonfirmationen som konferens och stöd till fysiska träffar Har aldrig hört talas om resurssidorna (Idrott och Hälsa??) Ej vetskap om resurssidorna. Vet ej Datacirkelledaren hämtar hem material från Internet. Hälsocirklarna har integrerat material Försöker få igång den virtuella mötesplatsen för språkcirklar endast VL tittar på resurs.folkbildning.net Vet ej har ej pratat om det Nästan ingen använder men något/ra undantag Sobernet skapar mapp för olika ämnen Har inga tv cl ABF skolan OJOJOJOJ brist på kunskap och information gör att de inte använder tex resurssidorna Skapat en DVS grupp 15. Hur används IT för att ge deltagarna stöd i studierna, oavsett det gäller distans- eller närutbildning? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! IT används mycket sällan av [1] deltagarna 24,5% 12 datorn som ordbehandlare [2] 61,2% 30 komplement till andra läromedel både i distans- och [3] 51% 25 närundervisning informationssökning på Internet [4] 79,6% 39 informationssökning via Folkbildningsnätets pedagogiska [5] 4,1% 2 resurser grupparbete, diskussionsforum på [6] nätet, t ex Folkbildningsnätet 14,3% 7 datorteknik i kombination med annan teknik för t ex bild, ljud, [7] 34,7% 17 musik datortekniken i kombination med [8] annat: 10,2% 5 annat: [9] 0% 0 12 Efterfrågan har ökat på videoredigering. så avdelningen har nu köpt in en sådan utrustning och har startat cirkelverksamhet inom detta område. Ej info om Resurssidorna. musikverksamheten arbetar med detta Finns inga datorer tillgängliga i vanliga cirkellokaler, det finns endast datorer i datasalen beror på om deltagarna har dator hemma CD-skivor i Jägarskolan artkunskap Vet ej. Undantaget jägarskolan på CD-ROM. Saknar studielokaler Vet egentligen inte Via DVS 9

10 Vet ej säkert Vet ej har informationssökning på Internet i vissa cirklar Hur mycket används IT i det interna arbetet, det utåtriktade informationsarbetet och studieverksamheten? 16. Gör en ungefärlig uppskattning av hur ofta olika grupper använder avdelningens eget intranät / Folkbildningsnätet / Internet oavsett användningsområde: aldrig/nästan aldrig (= några ggr/år) sällan/ibland (= några ggr/månad) ofta (= 1-2 ggr/vecka) dagligen aldrig/nästan aldrig sällan/ibland ofta dagligen Svarande Ej svar Styrelse [1] 23,3% 51,2% 20,9% 4,7% 43 8 Ledning [2] 0% 4,4% 15,6% 80% 45 6 Administrativ personal [3] 0% 0% 8,5% 91,5% 47 4 Handläggare/sektionsledare [4] 0% 3,1% 18,8% 78,1% Cirkelledare [5] 19,5% 56,1% 14,6% 9,8% Deltagare [6] 43,2% 48,6% 2,7% 5,4% Vad gäller styrelsen så har avd mailinglista för alla kallelser, protokoll etc Vl. Vet ej Cirkelledarna I den mån de är inne på avdelningskontoret och studierummet Deltagare i hälsocirklarna många släktforskning alla studiematerial som tillhör ämnen På utvecklingsstadiet, nu lugnar vi oss lite med information pga att vi avvaktar den nya webbplatsen. Vet ej på de övriga Ordförande använder det dagligen, men resten av styrelsen sällan. De cirkelledare som har tillgång använder det ibland Gösta gör allt... En central styrelse för hela FU Regionsstyrelse Mycket aktiv och IT-kompetent styrelse Det finns cirkelledare som använder det dagligen Deltagarna i vissa cirklar använder IT mera tex fackliga ämnen och invandrargrupper Styrelsen måste läsa sina handlingar via intranätet, Ingen aning om Cl och deltagare Anpassar lokalerna sp att det inte är datasalar utan att det finns tillgång till datorer överallt Vilka för- och nackdelar ser ni med att använda IT som redskap i skolans 10

11 studieverksamhet? 17. I vilken grad instämmer ni i följande påståenden om vilka vinster det finns med att använda IT som redskap i cirkel och gruppverksamhet? instämmer helt instämmer till stor del instämmer delvis instämmer inte alls Svarande Ej svar att använda IT ökar möjligheterna att utgå från den enskildes behov av flexibilitet IT-stöd gör det lättare att anpassa cirkelinnehållet till de enskilda deltagarnas kunskapsbehov nätet är ett kompletterande pedagogiskt mötesrum för samtal och debatt det 'virtuella rummet' är ett medel för demokratisk fostran där alla som har något att säga får komma till tals flexibla uppläggning med studierna med hjälp av IT når man andra deltagare /målgrupper [1] 30,6% 51% 16,3% 2% 49 2 [2] 17% 27,7% 53,2% 2,1% 47 4 [3] 22,4% 40,8% 32,7% 4,1% 49 2 [4] 18,8% 31,2% 39,6% 10,4% 48 3 [5] 25,5% 21,3% 42,6% 10,6%

12 Att hämta hem snabbt och brett=många olika infallsvinklar Kan ej svara för lite erf. har ingen pedagogisk vinst att hänge Inget svar på fråga 2 Önskat alternativ VET EJ Geografiska avstånd, skiftarbete och handicap Begränsad tillgänglighet gör att det är svårt, att alla har inte tillgång till datorer eller många upplever det mycket svårare att skriva än att prata Delvis Ju mer man lär desto bättre blir det Vilka är de viktigaste vinsterna ni ser med att använda IT som redskap i cirkel och gruppverksamhet? Vi lever i en sådan värld där personer är mycket på resande fot. Människan är mer flexibel nu. Därför är det bra för en deltagare alt cirkelledare att kunna gå in via datorn och delta i studiecirkeln på detta sätt. Cirkelstudierna blir än mer varierande och passar fler deltagare Se ovan Glesbygdsvinster större deltagande Infohämtning Deltaga i fler forum Sparar tid genom att nå ut med info Kan kommunicera oavsett plats och tid Sparar tid, i viss mån även pengar behöver inte köpa allt material, dvs, kan häma hem aktuellt material från internet. Du får lägga upp det mer personligt anpassat utifrån dina egen behov och intressen Tillgängligheten för alla, bra för funktionshindrade, talsynteser, möjlighet att kombinera hjälpmedel datorer och övrigt stöd, SRF som MO, underlättar för läs och talsvårigheter tex rättstavningsredskap, kan växa för funktionshindrade mycket att hämta Öppnare dialog, blyga alla kan säga sitt Möjlighet att få söka kunskap själv Ekonomisk vinning för litteratur Söka information och kompletterande studiematerial Möjligheter till snabb kommunikation tidsvinst Musikverksamheten - vinsterna är att man snabbt kan hitta information och snabbt kunna använda sig av den. Kan söka sig efter speciella saker, allt från ljudfiler och snabbt använda det Man hoppas att det ska bli en större flexibilitet i det pedagogiska arbetet, att fler deltagare blir vän med informationssökning etc och ha det vid sidan av cirkelarbete, att de klyftor som finns inom IT-området i utredningar minskas pga av att många lockas till att prova på Internet i cirkelarbetet Kunna nå personer bra med Internet och sökfunktioner bra med datorn som verktyg vid projektarbete Utbytet mellan att man kan få nya infallsvinklar med information via Internet Under förutsättning att deltagarna har datorer hemma kan man jobba mer självständigt mellan sammankomsterna, vi förbilligar materialet för deltagarna kan hitta information på nätet, Bredare kunskapsbas IT-cirklar verkar hemskt jobbigt 12

13 Få igång smala ämnen Att kunna söka information Obs bara datacirklar använder Lättillgängligt Snabbt Mycket att välja på Tidsbesparande Alltid aktuellt material I datacirklar självklart Flexibelt möta individens behov Deltagarengagemang att söka själv Ett bra hjälpmedel Tillför större kunskapsbredd...sammanbinda geografiskt spridda Med hjälp av IT få bredare möjlighet att hitta information, samt större flexibilitet Ser inga vinster Erbjuda olika kunskapsnivåer Kommunikation förenklas och snabbare Informationsinhämtning Distanskurserna kan göra att cirklarna fortsätter trots flyttade deltagare Kan nå människor som ej kan flytta sig fysiskt Tidsvinst för deltagarna Ta fram material, uppgifter och underlag för cirkelarbetet Ha kontakter mellan träffarna Ett bra komplement still trad cirkel Når nya grupper Att man kan få info om Fb i stort samt ner smala ämnen Flexibilitet Att nå fler Ingen erfarenhet ännu Informationssökning Skapa kontakter Info och materialsökning Man är inte så låst Flexibiliteten, man kan hantera frågor ganska snabbt Man kan utveckla verksamheten med nya material och nya informationskanaler, kunskapsinhämtande Ökad flexibilitet, nya målgrupper, demokrati Vet inte Tillgång till information och som mötesplats Internet är ett komplement Snabbhet och möjligheterna Flexibilitet och informationssökning Tillgänglighet tid/rum Möjlighet nå information för den enskilde Lätt att få tag på info Komplettera och uppdatera fakta Nå material som ligger på nätet Våga använda ny teknik Flexibilitet tid/rum Enorm infobank Har blivit enklare...fler/äldre börjar använda Flexibilitet 19. Vilka är de största riskerna ni ser med att använda IT som redskap i skolans undervisning? Myten om att IT alltid fungerar kan bli stressande när det dyker upp ett antal tekniska problem. Då skapas en 13

14 negativ känsla. Inga direkta risker utöver att för stor tid spenderas vid datorn med förslitningsskador (egen erf) samt att det blir mycket innesittande, Finns ej tillräckligt bra filter Att man använder IT istället för fysiska möten Blir för mycket IT istället för variation/mångfald Risk att eleverna är smartare?? än lärare. Det kan starta ett beroende att nyttja Internet för mycket. Men det är ovanligt men viss risk kan finnas Det kostar pengar med internetuppkopplingstid och det kan bli en ekonomsik krasch för vissa om de inte är medvetna om detta. Minskad social kontakt Personlig kontakt minskar samt kvalitet Anonymitet Inga direkta risker Man kan förlita sig enbart på internet-info Beroende av att tekniken fungerar Det kan bli för mycket fakta, kan bli för ytligt svarar ej Vet ej att det inte fungerar tekniskt, både hårdvara, program och uppkopplingar Man förlitar sig helt på IT man kan bli för låst, allting byggts upp kring detta, vad händer när tex uppkoppling inte fungerar mycket sårbart Ett mycket kostsamt system vad är det man prioriterar bort Risken med att låsa in sig i dyra program Man glömmer det personliga mötet och kommunikationen i det personliga mötet. Är man medveten om risken så händer det inte. Att man kanske möts mindre... Att folk slutar att träffas se ovan Inte personliga kontakter Grupp/vi-känslan blir sämre Tidsödande Opersonligt Datorerna får ej ta över. Tiden räcker ej Källkritiken Att man låser in sig med sitt eget jobbande. Svårt att lyssna och det blir för tekniskt man antecknar inte. Finns inga...men kan vara svårt att hålla ihop gruppen. Det personliga mötet försvinner och många signaler försvinner Man går ifrån den grundläggande benämningen av en studiecirkel, så det blir något annat. Sociala biten försvinner Tappar det personliga mötet om det blir för mycket distans Instrumentell inlärning av fakta ej klokhet och kunskap Dialogen blir sämre Snuttifiering istället för fördjupning Det personliga mötet kommer i bakgrunden Samtal och möten försvinner Ställer större krav på cirkelledare Dyrare =mer tid = mer utbildning Segregering dom som inte har=utanförskap Att det blir väldigt inriktat på datorer=tappar fokus Utesluter lågutb, inv etc...ev. Att man blir sittande man får fram annat när man träffas fysiskt Ser inga Om det inte går till överdrift vad gäller fysiska möten Vissa deltagare är inte mogna.. slösar tid Man kommer sig inte ihop och får den fysiska träffen Ny teknik kan finnas en risk att det blir för mycket, jämför miniräknare eller överslagsräkning kan vara en nackadel att man tar bort en del av den fysiska sociala funktionen, svårigheten att skriva blir ytterligare en utbildningsklyfta Risk att det fysiska mötet och dialogen försvinner Övertro till teknik och det virtuella mötet utan att se riskerna... Ledningar tror att det går att rationalisera, större grupper, minskad arbetstid 14

15 Missar fysiska mötenas större möjligheter... Folk tror att Internet är en gud Stort infoflöde svårt att granska och sovra Samtalet det verbala minskar Den fysiska mötesplatsen minskar Personliga möten färre Utestänger vissa Kostnader för uppkoppling Missbrukas om man ej har koll på det Underskattar vikten av det mänskliga mötet Rena distanscirklar tappas mycket av den egna utvecklingen Det är lätt att skjuta på det Del B Om förutsättningarna att använda IT-stöd i verksamheten på avdelningen tillgång till datateknik, tillgänglig kompetens och andra faktorer Tekniska förutsättningar för IT-användning 20. Hur är avdelningen uppkopplad till Internet? avdelningen är inte ansluten till [1] Internet 0% 0 via modem på telenätet [2] 8,2% 4 genom ADSL [3] 34,7% 17 genom bredband [4] 51% 25 annat: [5] 6,1% 3 19 har varit det i två år och tidigare ansluten va ISDN under några år Radiolan fungerar perfekt Lokalkontoren har ADSL beställt ADSL finns på 8 kommuner datorstudios i samtliga kommuner 3 ställen modem, resterande bredband eller adsl Två kontor ett har modem ett har bredband pga av att vi innefattar 9 kommuner så har vi olika uppkopplingar på olika ställen fast uppkoppling hela tiden Fungerar bra, Telia Både ADSL och modem ISDN. allt går via stordator i Eskilstuna central server Farsta Kopplade med fasta linor till Stockholm Har allt från modem till bredband alla kommuner har inte utbyggt,6 olika arbetställen/exp samt några som sitter hemma cirkellokaler på annat ställe som är internetuppkopplade musiklokaler som ej är internetuppkopplade Se olika orter...adsl, modem etc ADSL i tre övriga kommuner Finns olika uppkopplingar modem, ADSL ISDN 15

16 21. Finns möjligheter till fast uppkoppling på nätet om avdelningen så vill? nej, endast modemuppkoppling är [1] möjlig på orten 5,9% 1 ja, genom ADSL [2] 41,2% 7 ja, genom bredband [3] 41,2% 7 annat: [4] 5,9% 1 Antal svarande 17 Antal ej svar 34 9 se ovan Nej ingen möjlighet till bredband Hudiksvall har det som finns möjlighet på orten och anpassad till kostnaden där det är lite verksamhet är det lägre tekniska satsningar Ej tagit reda på men tror ej att det går i Kungälv? Vi är fast uppkopplade Beroende på vart man befinner sig, vi försöker där det går att koppla upp på bredband Småavdelningar...kommer att få bättre uppkoppling Egen fast lina går ej att få till Bollebygd 22. I vilken utsträckning har personalen tillgång till arbetsdator? all personal har tillgång till egen datorarbetsplats på avdelningen all personal har tillgång till delad dator på avdelningen [1] 93,9% 46 [2] 6,1% personer Två datorarbetsplatser på 3 personer I stort sett alla har egen dator 20 personal finns ca. 18 datorer Adm 60 datorer Undervisning 82 Totalt 250 datorer inkl vuxenutbildning 45 st datorer, tv-anstälda 52 16

17 23. I vilken utsträckning har cirkelledare tillgång till arbetsdator? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! alla tv anställda cirkelledare har tillgång till egen datorarbetsplats på avdelningen alla tv anställda cirkelledare har tillgång till delad datorarbetsplats på avdelningen samtliga cirkelledare har tillgång till delad datorarbetsplats på avdelningen alla distansundervisande cirkelledare har tillgång till egen datorarbetsplats [1] 19,1% 9 [2] 25,5% 12 [3] 40,4% 19 [4] 6,4% 3 Antal svarande 47 Antal ej svar 4 22 Av avdelningens 6 tv anställda cl har 4 tillgång till helt egen datorarbetsplats. De övriga två har tillgång itll dator i cirkelledarrummet samt att de kan gå in i studielokalerna och använda datorerna där Egen datorsal med 100% tillgång via eget kort (dörrlås) Finns ej anställda Cl men klubbarna kan ha tillgång N3 erbjudes av RF till klubbarna ex. egna hemsidor m.m. datorsupport Finns en hel datorstudio som de får använda när de vill Vi har en datasal som man kan låna nyckel till, där finns fast uppkoppling. De som vill går det bra att få låna avdelningens datorer, alt att vi hyr in dem i folkets Hus datorsalar två tv anställda cl de övriga får tillgång om de behöver Ingen Cl har tillgång till datorerna Ingen fråga stämmer in Ingen har tillgång De får använda våra datorer men har ingen egen arbetsplats Dom får använda datorerna i datarummet när det är ledigt Finns i klubbstugor etc med olika standard men det är en ganska ung målgrupp= har god egen tillgång Har ej så många cl på kontoret men via egna arbetsplatser Cl har tillgång till delad arbplats projanst, praktikanter finns en avställd Nej men vissa har datorer hemma, många äldre cl. Kan komma in under kontorstid samt vissa cl under annan tid vi ha färre tv anställda cl nu Går alltid att låna en dator, Ett handledarrum men ingen dator där Kan komma åt datorer under kontorstid En person som är tv anställd och personal Finns endast en arbetsdator på kontoret 24. Har avdelningen tillräckligt många cirkellokaler med datorer av god standard? nej, cirkellokalerna med datorer är inte [1] tillräckligt många 31,7% 13 nej, datorerna är inte tillräckliga och [2] med dålig kapacitet (behov av nya) 19,5% 8 ja, tillräckligt många [3] 39% 16 ja, tillräckligt många men med delvis [4] dålig kapacitet (behöver bytas ut) 9,8% 4 Antal svarande 41 Antal ej svar Avdelningen har 10 studierum och 50 % har datorer i lokalerna. men samtliga lokaler är utrustade med uttag för 17

18 internetanslutning samt även de 2 konferensrummen 100% perfekt Borde ha en större studio med fler datorer, lokaler är en bristvara i Arjeplog Har ej egen men MO har, Scouterna och Kyrkan inga datorer i cirkellokalerna, Vi nyttjar Folkets Hus där har alla studieförbund gratis studielokaler med många datorrum (får betala lite för hyra av datorer) vi håller på och byter ut, det kan vara annorlunda om behov nästa år eftersom att verksamheten ändras men just nu är det enl ovan idag, men inte imorgon, endast datorsalar inte idag vi har två st vi har avsatt för att installera en dator kommer att göra om en studielokal till en till datorsal. Övriga datorsal hyr vi in oss i Ekonomin sätter hinder Hyr lokaler utanför kontoret, på skolor etc. Tillräckligt många för rummets storlek Klubbstugor olika standard Inte tillräckligt många men inget stort behov, bra kapacitet Skollokaler som saknar datorer mer eller mindre finns bara en lokal i ett ungdomsprojekt och där finns Oskarshamn ok, Högsby nej, Mönsterås OK När cirkeln träffas har man inte så mycket behov av datorer Ergonomiskt anpassade arbetsplatser hyfsat, i vissa cirkellokaler har vi integrerat en dator i lokalen, ibland i korridoren Hyr in sig vid tillfälle Alla lokaler borde utrustas med datorer 25. I vilken utsträckning har deltagarna tillgång till dator vid cirkelsammankomsterna? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! alla deltagare har tillgång till dator vid cirkelsammankomsterna vissa cirkelämnen har tillgång till lokaler med datorer alla distanscirkeldeltagare kan hyra (eller låna?) dator distanscirkeldeltagarna har tillgång till dator på hemortens lärcenter eller bibliotek alla cirkeldeltagare har möjlighet att använda dator dygnet runt i avdelningens lokaler begränsade möjligheter finns att använda dator i avdelningens lokaler utanför cirkelsammankomsterna [1] 12,5% 6 [2] 56,2% 27 [3] 0% 0 [4] 2,1% 1 [5] 2,1% 1 [6] 27,1% 13 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 21 alla som vill har tillgång till datorer vid cirkelsammankomsterna för de som behöver datorer har bokat sig i en sådan lokal. se ovan alla deltagare som behöver dator har tillgång till detta vid cirkelsammankomsterna Om de behöver Får nyttja personalens dator vid hämtande av info vi har datorsalar samt sprängt in datorer i cirkellokaler Har tillgång till datorer ifall de frågar efter det. men det är ingen efterfrågan. släpper inte in cirkeldeltagarna i personalens datorer Vid behov kvittera ut nyckel Datorcirklarna Olika lokaler olika utrustning Undantagsfall 18

19 Hemmadatorer, se ovan I egna lokaler ja men i skollokaler nej Tillgång finns i de egna lokalerna men ej/sällan när man hyr se ovan Se ovan Tillgång till minst en dator i varje lokal finns alltid tillgång till datorer ibland finns det köer, svårt att mäta om det är cirkelstudierna eller privat För språkcirklar att vissa tider mellan sammankomsterna ha tillgång itll datorsalen för att arbeta med ett specifikt språkträningsmaterial Bedriva cirklar med lokal anknytning...svårt att hitta datorkapacitet 26. Hur bedömer ni avdelningens IT-kapacitet (tillgång och standard) i relation till den IT-baserade verksamhet ni önskar bedriva? vår IT-kapacitet är mer än tillräcklig [1] 6,4% 3 vår IT-kapacitet är tillräcklig [2] 63,8% 30 vår IT-kapacitet är mindre god [3] 27,7% 13 vår IT-kapacitet räcker inte till [4] 2,1% 1 Antal svarande 47 Antal ej svar 4 10 Satsat mycket senaste åren via arbetsmarknadsprojekt m.m. som det ser ut idag Vet ej skulle ev ha en dator till så att alla cirkelledare och deltagare skulle kunna ha tillgång ifall de ville Vi upplever ett behov av att bygga ut, uppdateringar på alla program Eg??mindre god God Håller på och utvecklar... Alltid ett sug efter mera skulle kunna utvecklas vi har inte pengar att köpa utrustning som vi skulle vilja ha man kan göra mer Kompetens som förutsättning för att använda IT i studieverksamheten (IT både som redskap eller 'läromedel' för kunskapssökande och 'hjälpmedel' för flexibelt lärande och distansstudier) 19

20 27. Finns datorsupport till stöd för IT- och datoranvändningen inom avdelningens väggar? nej, tillgång till datorsupport är överlag problematiskt nej, datorsupport (hårdvara/mjukvara) köpes utifrån vid behov ja, avdelningen har egna anställda med datorkompetens i hårdvara/programvara (tex datatekniker, egen informatör för Folkbildningsnätet ) [1] 8,3% 4 [2] 29,2% 14 [3] 62,5% 30 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 28 Avdelningen har hög egen kompetens. Avdelningen köpte in nätverksdragningen utifrån. Men under det arbetet var kravet att det skulle dokumenteras så att avdelningens egen personal sedan enkelt kan felsöka Punkar perfekt privat hemsides kille samt support från riksförb (Bengt) har ett par cirkelledare som kan göra mindre justeringar, typ starta om server FAst anställd på distriktet Finns på huvudkontoret i Malmö så det är bara att ringa dit. 3 personer som servar de 9 kommunerna avtal med distriktet för mer avancerade delar Riksförbundet har datorsupport, vissa sköter GUSTAV och andra First Class osv, fungerar mycket bra Vad gäller hårdvarufel eller liknande så har vi en använder en lokal radio och Tv firma i samma hus som vi köper tjänst från, de kommer snabbt och det fungerar mycket bra. tillgång till support i Malmö köper den internt via distriktet. tillgången finns bra och snabbt när det behövs en egen anställd som arbetar i hela regionen och ingår i en grupp som är support för hela landet, Får den gratis av NTO Hög medelålder på personal och ej ekonomi att ta in Support från riks eller ibland utifrån Privat Finns i org. men ej lokalt Har en IT-avdelning i Sthlm Ringer privat firma En anställd ihopasamlare köper tjänster utifrån vid behov. Nöjda med det systemet Datorlärare i komb med support Egen kompetens i komb med inköp. Nya portalen inbyggd lösning Har unga jätteduktiga praktikanter etc... Har en datatekniker i Malmö, samt förbundet Finns på risknivå Själva eller i distriktet delar en anställd mellan avdelningarna i distriktet har varit ett stort behov av egenanställd personalunder uppbyggnadsperioden av tekniken och programvaror på avdelningen. Kommer att minskas något nu när mycket av utvecklingsarbetet är gjort och datormognaden bland personalen ökat. Utifrån = distriktet har folk anställda som kan en del... men det händer att det blir problem.. som är svårlöst 20

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

f b r Folkbildningsrådet

f b r Folkbildningsrådet Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari 2000 1 f b r Folkbildningsrådet Stockholm den 9 mars 2000 Studieförbunden och Folkbildningsnätet Under februari år 2000 gjordes en enkät

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett folkbildning.net 02-03-26 07.34 Sida 77 ett gemensamt pedagogiskt verktyg av Tore Persson I är ett elektroniskt konferenssystem och ett pedagogiskt verktyg för folkhögskolor och studieförbund. Nätet är

Läs mer

Folkbildningens IT-mönster en uppföljning

Folkbildningens IT-mönster en uppföljning Folkbildningens IT-mönster en uppföljning Tore Mellberg 1 Folkbildningens IT-mönster en uppföljning Innehåll STUDIENS BAKGRUND... 5 Tidigare kartläggning... 5 Syfte med uppföljningen... 7 Det flexibla

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Verktygen

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Med det virtuella

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det

ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det folkbildning.net 02-03-26 07.27 Sida 67 Med det virtuella studierummet som mötesplats av Tore Persson ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det som en gång begyntes kring lägereldar

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Local and global net. Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Local and global net. Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Studiefrämjandet Örebro-Värmland Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 ett gemensamt pedagogiskt

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION Mora folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001 PROJEKTMATERIAL Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Till studieförbund och folkhögskolor Dnr 162, 2012, 090 2012-09-20 Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Bakgrund I folkbildningspropositionen, SOU 2005/06: 192, skriver

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Varsågod här kommer ett verktyg för dig som vill ha koll! Det är många olika regelverk och krav som styr din verksamhet. Att minska regelkrånglet

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Svenska Handbollförbundet och Handslaget Handslagsdagboken att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Välkommen till Handslagsdagboken och den studiecirkel som ska följa och följa

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

ABF-BLANKETTER - LATHUND

ABF-BLANKETTER - LATHUND ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Digitala studiematerial

Digitala studiematerial folkbildning.net 02-03-26 07.30 Sida 97 Digitala studiematerial av Ingemar Svensson & Tore Persson Iden moderna webbaserade självstudievärlden finns pedagogen bara med i kursutvecklingsfasen. Han anger

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande.

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande. 1. Engelska A online S:ta Birgittas folkhögskola Projektledare Gordon McCulloch e-postadress info@stabirgitta.com Tel 08-702 14 04 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Att förbättra språkundervisning

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer