Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 %"

Transkript

1 IT-Studieförbund 8/21/2003 1:56:31 PM Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens IT-testgrupp % 1. Studieförbundsavdelning Antal svarande 50 Antal ej svar 1 2. Enkätbesvarare 3. Epost till svarande Antal svarande 47 Antal ej svar 4 4. Telefon till svarande Antal svarande 48 Antal ej svar 3 Del A IT som redskap för information och kommunikation i avdelningens I) inre arbete, II) utåtriktade information och marknadsföring, III) studieverksamhet? Vad gör ni, hur mycket och varför använder ni IT som redskap i det interna arbetet, i den utåtriktade verksamheten och för pedagogiska ändamål? I) Hur använder ni IT i avdelningens interna arbete? 5. Vilka av följande punkter finns med i avdelningens verksamhetsplan och/eller budget för år 2003? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! inköp av nya datorer [1] 37,5% 18 inköp av utrustning för multimedia mm [2] 27,1% 13 marknadsföring/rekrytering av [3] deltagare 77,1% 37 cirkelledarfortbildning [4] 70,8% 34 utveckling av distanscirklar [5] 37,5% 18 utveckling av cirklar med IT-stöd [6] 41,7% 20 utveckling av nätbaserat [7] studiematerial 18,8% 9 annat [8] 4,2% 2 1

2 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 17 Avdelningen har under slutet av 2002 och under 2003 gjort en omfattande utveckling vad gäller tekniken. De har dragit nyt nätverk inköpt fler datorer och gjort översyn av programvaror. Det finns en särskild punkt om IT-utveckling i verksamhetsplanen Satsning på digitalkameror Klubbstugor har ej datorer Har gjort personalinköp men har ej cirkellokaler Deltog -99 i DU/NU utbildningen Mental Träning Avtal med bibliotek att låna filmer och instruktionsvideo. Sfr köper bibl lånar ut. 1 ny dator, distriktet ansvara och genomför cirkelledarutbildning, så där står inget i avde v-plan. Extra satsning på Hälsoskolan där det är ett integrerat material, dvs krävs att man använder Internet. utveckla rit tekniken i samarbeta mellan abf-avd via distriktet Nätet precis igång, köpt en del nya datorer via distriktet. Precis nytt kontor Finns inget med just för Musikhuset i Landskrona, vet ej hur det ser ut i övriga avd Vi har två nya datorer på avd och fler inköp behövs inte just nu och vi använder Gustav i det administrativa arbetet och First Class i övrigt. Diskussioner pågår att vi borde göra mera, kanske kommer det till nästa års plan leasar nya datorer och multimediautrustning beroende på den verksamhet som just nu erbjuds Inköp av datorer förra året för administration Multimedia webbkameror Via NBV förbundet och intranet använda studiematerial Rockverksamheten folk flyttar till andra orter jobbar över nätet med varandra Navigationscirklar utvecklar distansverktyg Projekt med UR Folk&Makt Allt går via Sthlm Struktur i FC folknet som fungerar bra. Resursdatabasen (FBR) på gång med Internet baserat material. 6. På vilket sätt har ni valt att tillgodose behovet av information / kommunikation internt inom avdelningen med hjälp av IT? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! har inget internt nätverk (intranät) [1] 14,3% 7 Folkbildningsnätet [2] 46,9% 23 huvudmannens eller rörelsens nät [3] (studieförbundets) 89,8% 44 medlemsorganisationer (stfb) [4] 30,6% 15 annat nät [5] 20,4% 10 nytt intranät planeras [6] 8,2% 4 23 Avdelningen har ett eget internt nätverk och kan därigenom jobba med hjälp av filserver, sedan använder avd centralorg Garnet samt Är igång och testar Folkbildningsnätet Annat nät är Länsbildningsförbundet Huvudman=RF Har eget intranät=sisus Avdelningen har ett eget intranät inom sina lokaler. Riksorganisationen är justt klara med en ny Portal där alla enheter skall ansluta sig och det ger då nya möjligheter till interna sidor som kan fungera som ett än mer utvecklat intranät. postbox ett intranät för TBV i hela Sverige Vi har ett intranät i bruk samtliga avd inom distriktet förbereder övergång till förbundets nationella lösning för samtliga i hela landet Detta är ett First Class system 2

3 intern hemsida centralt under utveckling Har eget sobernet kommunnät Sobernet Har en gemensam plats på server med dokument som alla har tillgång till, ex tar in anmälningar för en kurs Introducera ett nytt adm system, Sluggo, som kombineras med tidigare Eget FC som utvecklas Förbundsportal för hela ABF, med samma typ av mailadresser...terminal/server lösning DVS Annat nät Kunskapsbanken Riks bygger ny portal SV har egen FC nej ibland ABF centralt nuvarande Garnet enkelriktad, fungerar ej men bygger en portal som intra- och extranet. ABF är en federation DVS motsv. folknet... Har eget intranet DVS Lotus Notes ABF riks 7. Till vad använder ni Folkbildningsnätet eller annat intranät i avdelningens interna arbete? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! har inget intranät [1] 6,1% 3 används nästan inte alls [2] 12,2% 6 information från / till Folkbildningsrådet [3] 55,1% 27 information från / till den egna styrelsen [4] 53,1% 26 utbyte av information med riksförbund [5] 79,6% 39 intern information med medlemsorganisationerna [6] 40,8% 20 intern information till avdelningens personal och [7] 85,7% 42 cirkelledare intern information till avdelningens cirkelledare [8] 38,8% 19 elektroniska konferenser [9] 28,6% 14 forum för samverkan med andra avdelningar eller [10] 73,5% 36 annan idéutbyte med annan i [11] utvecklingssyfte 57,1% 28 utbyte av information med [12] andra folkbildningsaktörer 40,8% 20 skapar och/eller deltar i elektroniska konferenser [13] kring folkbildningens 18,4% 9 idéburna frågor annat [14] 4,1% 2 19 Vi använder mailinglistor till och från styrelsen Men Styrelsen vill (ännu) helst få info muntligt eller alt 2 papper Elektroniska konferenser är pg med Humanistisk konfirmation som cirkelämne NU/DU Medlemsorganiastioner med anställda har vi en internkommunikation via Internet med. Idéutbyte i ett nätverkfrämst inom Piteå 3

4 Älvdal använder Gustav med faktureringar, utbyter information stort har diskussionsforum i båda systemen På gång att utveckla tankar vad gäller konferenser och byggandet av dessa. Vi har Burträsk som kämpar med oss samverkan styrs centralt skall kunna medverka lokalt de cirkelledare som har mail, mycket sker via telefon, möjlighet till elektroniska konferenser finns men använts inte mest mail konferenserna i andra hand Har eget intranet Folkbildningsaktörer = andra Sfr-avd+länsbildnförb Ped kurser för personal på nätet DVS det virtuella studierummet kommer att ligga i kvar i den nya portalen Samarbete UR, med Burträsk Använder Folkbildningsnätet till all digital kommunikation! Inte ringa omfattning vad gäller Folkbildningsnätet, men ibland ej cirkelledare Folkhögskolor Cirkelträffarna 8. Vilka har tillträde till avdelningens intranät? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! styrelsen [1] 62,2% 28 viss personal på avdelningen [2] 2,2% 1 all personal på avdelningen [3] 97,8% 44 cirkelledare i vissa ämnen [4] 35,6% 16 samtliga avdelningens cirkelledare [5] 6,7% 3 samtliga cirkeldeltagare inom [6] avdelningen 2,2% 1 Antal svarande 45 Antal ej svar 6 10 De tv anställda cirkelledarna har tillgång de cirkelledare som klarar av att använda datorn. Just nu främst inom datacirklar och hälsocirklar tv anställda cirkelledare i våra egna lokaler inkl tv cirkelledare vissa kommer att få snart AU inkl ordförande. Några CL kommer upp på avd och läser isin egen konferens alt mailbox Vi är endast 3 anställda, CL på samhällsområdet och språk 2 styrelsemedlemmar har ej egen dator Styrelseordf endast Cirkeldeltagare i vissa ämnen har tillgång till studiematerial II) Hur använder ni avdelningens eventuella hemsida i det utåtriktade informations- och marknadsföringsarbetet? 9. Om ni har egen hemsida, hur ofta uppdateras den? 4

5 ungefär en gång per år [1] 4,5% 2 minst en gång per termin [2] 18,2% 8 minst en gång per månad [3] 43,2% 19 minst en gång per vecka [4] 20,5% 9 annat: [5] 13,6% 6 Antal svarande 44 Antal ej svar 7 27 Vi avvaktar riksförbundets portalbygge. När detta är klart som de lovat att det ska vara, så kommer avdelningen att arbeta om sin hemsida för att anslutas där Uppdateras varje dag eller varje gång det finns något nytt panorama Varje dag SISU Sörmland har gemensam chef SISU Idrottsförb, samma styrelse och egen personal som sköter hemsidan Under utarbetande, väntar på förbundets centrala Nu är den klar och vi har börjat utforma vår hemsida. Annorlunda när ny portal är klar Precis bytt hemsidesansvarig När det behövs Hemsida finns som underlänk till Helsingsborgs Musikhus och även länkt från TBV centrala hemsida förteckning Musikhus Saknar hemsida, väntar på att riksförbundet skal hjälpa oss. Det har diskuterats att de skall göra det. Just nu har vi kopplat bort våra hemsidor och skall ansluta till det centrala SV-systemet, där man integrerar GUSTAV och marknadsföring via Internet. Påverkar distriktet att påverka riks att göra tätare uppdateringar Beställd tjänst kan få det gjort när som Ständigt vid behov Vid behov ca. 3-4 ggr/år Vid behov ca 7-14 dgr Till höst oftare När det händer nåt...kontinuerligt Egen sida för rockverksamhet + vanlig Vid behov=kontinuerligt Kommer att bli oftare i den nya portalen ca. var 14 dag Olika efter årstid, vid behov Efter behov minst varannan vecka förmodligen varje dag, vi tycker det är viktigt att håla den dagsaktuell VAr 14:de dag Högsäsong Måste bli bättre 10. Om hemsida finns, är det då möjligt att göra kursanmälan elektroniskt? ja, det är möjligt att göra kursanmälan via hemsidan nej, det är inte möjligt att göra kursanmälan på webben nej, inte än men planer finns att göra det möjligt [1] 62,5% 30 [2] 16,7% 8 [3] 20,8% 10 Antal svarande 48 Antal ej svar

6 se kom fråga 9 Lite strul under 1 år. Fungerade tidigare kommer att finnas möjligheten på den kommande sidan Skickar via men övriga avdelningar har det Förfrågningar när de ser hemsidan sker ibland via mail till avd i den nya nationella Portalen med lokala och regionala ingångar blir detta möjligt Se ovan kommentar...anmälan via hemsidan, nedan < 10%, men dagspress-annons är bättre Se fråga 6 Rocksidan har formulär och man anmäler via Anmälan via mail Kanske 10% använder sig av den möjligheten Cl kan anmäla en cirkel kan göra anmälan via hemsidan och mail anmälan går att göra men ej elektroniskt direkt 11. Om möjligheten finns, hur stor del av kursansökningarna kommer in via nätet? mindre än 10% [1] 70,6% 24 mer än 10% men mindre än 50% [2] 26,5% 9 mer än hälften [3] 2,9% 1 Antal svarande 34 Antal ej svar Vad är ert syfte med att ha egen hemsida? Antal svarande 46 Antal ej svar 5 För tillfället endast för att informera om vår adress och våra telefonnummer. Men planer finns att utveckla detta se kom fråga 9 Att folk ska hitta info om Sfr och Fb Info ut till Nya och Gamla Minskat pappersutskick största målgr=ungdomar som tar till sig lätt För at alla andra har det och Riks begär det. Ca. 4-5 besök/dag Marknadsföring Marknadsföring och kommunikation mellan styrelse personal, cirkelledare och deltagare lägger ut enkäter hemsidan som olika målgrupper besvarar etc Information och marknadsföring Vedertagen informationskälla, ska finnas som hänvisning En reklamruta, så att folk som är intresserade av att spela kan läsa om detta. Intern och extern info, debattsida och marknadsföring marknadsföring, kontaktmöjligheter dygnet runt Alla människor skall kunna nå oss på vilken tid på dygnet som helst. Nå yngre deltagare som är van att jobba via detta media anmälningar, kontinuerligt uppdatera och lägga in ny information Information in & ut samt PR mot intressenter Att informera och bli sedd Marknadsföring av oss som stf vår verksamhet anmäla sig till olika arrangemang Servicemässigt Lättfattat Få ut info om cirklar Lätt att ändra med enkla medel 6

7 Marknadsföring Vi vill synas Få deltagare PR av kurser få in anmälningar Ett sätt att samla info på ett ställe Ett ansikte utåt gemensam portal Västgötaidrott Det är bra. Att gå ut med reklam för oss och underlätta för de som är vana vid Internet (ej bläddra i papper) Att vara tillgänglig ha kontakter, få kontakter, ex. anställa personal Centralt beslut PR Kommunicera med brukarna =PR, vad är aktuellt kommunikation Självfallet billigt rationellt få ut info om vad vi sysslar med Ge deltagarna att 24 tim/dygn kolla erbjudande Kunna ta del av studieplanerna PR i största allmänhet Viktigt som PR och info -grej. Att vår lilla avdelning syns. För marknadsföra stf och utbudet och profilen för att det ska bli intressant för den enskilde medborgaren PR av cirklar etc arrangemang Sprida information PR och mer och mer vanligt...självklarhet PR Centralt styrt Marknadsföring Info om att vi finns ansiktet utåt Vara lätt att nå Presentation av avd allmän information om studiefrågor och folkbildning samt för marknadsföring Vara aktuell, ett aktuellt kommunikationsmedel,har forum på hemsidan Marknadsföring externt spec. mot MO och info internt för att få ut all info till alla olika sektioner Bra billig reklam Lätt att nå folk som hemifrån vill jämföra med andra studieförbund Går snabbt att ändra Snabb kontaktväg Info och PR Visa verksamhet Nå deltagare Skapa mötesplats Underlättar snabb infospridning Anmälningar elektroniskt Snabbt byta/aktualisera, liten kostnad förhållandevis För att marknadsföra och synas Informera Locka nya deltagare Visa vad som finns i bredd Sprida info om avd arbete Projektinfo etc Aktiviteter PR Synas PR III) Hur använder ni IT i studieverksamheten? 7

8 13. Har ni valt att nyttja IT i avdelningens studieverksamhet och i så fall till vad? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! nej, används nästan inte alls [1] 18,4% 9 ja, men endast i datacirklar (eller [2] liknande), att lära om datorn 24,5% 12 ja, som stöd (redskap) i cirkelarbetet [3] 53,1% 26 ja, som stöd för vissagrupper som [4] studerar 32,7% 16 ja, i distanscirklar med fysiska träffar [5] 26,5% 13 ja, i distanscirklar utan fysiska träffar [6] 8,2% 4 annat: [7] 4,1% 2 19 Eftersom att vi har internetupkopplade datorer i många cirkellokaler så används tex internetsökning i textilcirklar när de sker efter något Parismode, likadant i EMU-cirklar att ena gången diskuterar man, nsta gång hyr man in sig i datorsalen och har en ordentlig internetsökning, dne tredje gången är det ett växelspel mellan diskussioner och internetsökning se nästa fråga En kurs genomförd...se ovan ental Träning Datacirklar och hälsocirklar håller på och bygger upp fler distanscirklar via det virtuella studierummet, har utbildat två cl i distansmetodik Konfirmationsledare DU/NU Ja, som en naturlig del i verksamheten Vi har programmet Quebase, vi har en musikstudio dr de kan kopiera musik, redigera musik spela in musik. några få cirklar med distansinslag är igång har haft distanscirklar men inte just nu språk och samhällssektorn datorstöd i Kunskapslyftet, framförallt för internetsökning Aktiekunskap, data bokföring, jägarskolan, navigation Planerat distanscirklar och för stöd i cirkelarbetet Ja i datacirklar Stöd i cirkelarbetet Utvecklar distanscirklar med fysiska träffar, mest rock och ungdomsbaserat ex. internationellt projekt Kongo/Indien flera avdelningar Datacirklar Svårt att svara för de som arbetar inom språk för att utveckla, för att deltagarna skall kunna träna mellan sammankomsterna skepparskola p.g med att starta distanscirklar ex. språk Projekt 14. På vilka sätt använder cirkelledarna Internet, Folkbildningsnätet (och ev annat gemensamt 'intranät') i studieverksamheten? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! används mycket sällan av [1] cirkelledarna 22,9% 11 informationssökning på Internet [2] 79,2% 38 Folkbildningsnätets pedagogiska [3] resurser (www.resurs.folkbildning.net) 10,4% 5 undervisning helt eller delvis på distans via Folkbildningsnätet eller via [4] 6,2% 3 annan teknisk plattform skapar egna konferenser för möten [5] och grupparbeten i distanskurser 22,9% 11 som plattform för tankar, diskussioner [6] 10,4% 5 8

9 eller grupparbete även i närstudier annat: [7] 6,2% 3 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 15 det händer att någon cirkelledare har provat att upprätta en konferens i ABF:s eget FC nät Håller på att lägga ut Humankonfirmationen som konferens och stöd till fysiska träffar Har aldrig hört talas om resurssidorna (Idrott och Hälsa??) Ej vetskap om resurssidorna. Vet ej Datacirkelledaren hämtar hem material från Internet. Hälsocirklarna har integrerat material Försöker få igång den virtuella mötesplatsen för språkcirklar endast VL tittar på resurs.folkbildning.net Vet ej har ej pratat om det Nästan ingen använder men något/ra undantag Sobernet skapar mapp för olika ämnen Har inga tv cl ABF skolan OJOJOJOJ brist på kunskap och information gör att de inte använder tex resurssidorna Skapat en DVS grupp 15. Hur används IT för att ge deltagarna stöd i studierna, oavsett det gäller distans- eller närutbildning? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! IT används mycket sällan av [1] deltagarna 24,5% 12 datorn som ordbehandlare [2] 61,2% 30 komplement till andra läromedel både i distans- och [3] 51% 25 närundervisning informationssökning på Internet [4] 79,6% 39 informationssökning via Folkbildningsnätets pedagogiska [5] 4,1% 2 resurser grupparbete, diskussionsforum på [6] nätet, t ex Folkbildningsnätet 14,3% 7 datorteknik i kombination med annan teknik för t ex bild, ljud, [7] 34,7% 17 musik datortekniken i kombination med [8] annat: 10,2% 5 annat: [9] 0% 0 12 Efterfrågan har ökat på videoredigering. så avdelningen har nu köpt in en sådan utrustning och har startat cirkelverksamhet inom detta område. Ej info om Resurssidorna. musikverksamheten arbetar med detta Finns inga datorer tillgängliga i vanliga cirkellokaler, det finns endast datorer i datasalen beror på om deltagarna har dator hemma CD-skivor i Jägarskolan artkunskap Vet ej. Undantaget jägarskolan på CD-ROM. Saknar studielokaler Vet egentligen inte Via DVS 9

10 Vet ej säkert Vet ej har informationssökning på Internet i vissa cirklar Hur mycket används IT i det interna arbetet, det utåtriktade informationsarbetet och studieverksamheten? 16. Gör en ungefärlig uppskattning av hur ofta olika grupper använder avdelningens eget intranät / Folkbildningsnätet / Internet oavsett användningsområde: aldrig/nästan aldrig (= några ggr/år) sällan/ibland (= några ggr/månad) ofta (= 1-2 ggr/vecka) dagligen aldrig/nästan aldrig sällan/ibland ofta dagligen Svarande Ej svar Styrelse [1] 23,3% 51,2% 20,9% 4,7% 43 8 Ledning [2] 0% 4,4% 15,6% 80% 45 6 Administrativ personal [3] 0% 0% 8,5% 91,5% 47 4 Handläggare/sektionsledare [4] 0% 3,1% 18,8% 78,1% Cirkelledare [5] 19,5% 56,1% 14,6% 9,8% Deltagare [6] 43,2% 48,6% 2,7% 5,4% Vad gäller styrelsen så har avd mailinglista för alla kallelser, protokoll etc Vl. Vet ej Cirkelledarna I den mån de är inne på avdelningskontoret och studierummet Deltagare i hälsocirklarna många släktforskning alla studiematerial som tillhör ämnen På utvecklingsstadiet, nu lugnar vi oss lite med information pga att vi avvaktar den nya webbplatsen. Vet ej på de övriga Ordförande använder det dagligen, men resten av styrelsen sällan. De cirkelledare som har tillgång använder det ibland Gösta gör allt... En central styrelse för hela FU Regionsstyrelse Mycket aktiv och IT-kompetent styrelse Det finns cirkelledare som använder det dagligen Deltagarna i vissa cirklar använder IT mera tex fackliga ämnen och invandrargrupper Styrelsen måste läsa sina handlingar via intranätet, Ingen aning om Cl och deltagare Anpassar lokalerna sp att det inte är datasalar utan att det finns tillgång till datorer överallt Vilka för- och nackdelar ser ni med att använda IT som redskap i skolans 10

11 studieverksamhet? 17. I vilken grad instämmer ni i följande påståenden om vilka vinster det finns med att använda IT som redskap i cirkel och gruppverksamhet? instämmer helt instämmer till stor del instämmer delvis instämmer inte alls Svarande Ej svar att använda IT ökar möjligheterna att utgå från den enskildes behov av flexibilitet IT-stöd gör det lättare att anpassa cirkelinnehållet till de enskilda deltagarnas kunskapsbehov nätet är ett kompletterande pedagogiskt mötesrum för samtal och debatt det 'virtuella rummet' är ett medel för demokratisk fostran där alla som har något att säga får komma till tals flexibla uppläggning med studierna med hjälp av IT når man andra deltagare /målgrupper [1] 30,6% 51% 16,3% 2% 49 2 [2] 17% 27,7% 53,2% 2,1% 47 4 [3] 22,4% 40,8% 32,7% 4,1% 49 2 [4] 18,8% 31,2% 39,6% 10,4% 48 3 [5] 25,5% 21,3% 42,6% 10,6%

12 Att hämta hem snabbt och brett=många olika infallsvinklar Kan ej svara för lite erf. har ingen pedagogisk vinst att hänge Inget svar på fråga 2 Önskat alternativ VET EJ Geografiska avstånd, skiftarbete och handicap Begränsad tillgänglighet gör att det är svårt, att alla har inte tillgång till datorer eller många upplever det mycket svårare att skriva än att prata Delvis Ju mer man lär desto bättre blir det Vilka är de viktigaste vinsterna ni ser med att använda IT som redskap i cirkel och gruppverksamhet? Vi lever i en sådan värld där personer är mycket på resande fot. Människan är mer flexibel nu. Därför är det bra för en deltagare alt cirkelledare att kunna gå in via datorn och delta i studiecirkeln på detta sätt. Cirkelstudierna blir än mer varierande och passar fler deltagare Se ovan Glesbygdsvinster större deltagande Infohämtning Deltaga i fler forum Sparar tid genom att nå ut med info Kan kommunicera oavsett plats och tid Sparar tid, i viss mån även pengar behöver inte köpa allt material, dvs, kan häma hem aktuellt material från internet. Du får lägga upp det mer personligt anpassat utifrån dina egen behov och intressen Tillgängligheten för alla, bra för funktionshindrade, talsynteser, möjlighet att kombinera hjälpmedel datorer och övrigt stöd, SRF som MO, underlättar för läs och talsvårigheter tex rättstavningsredskap, kan växa för funktionshindrade mycket att hämta Öppnare dialog, blyga alla kan säga sitt Möjlighet att få söka kunskap själv Ekonomisk vinning för litteratur Söka information och kompletterande studiematerial Möjligheter till snabb kommunikation tidsvinst Musikverksamheten - vinsterna är att man snabbt kan hitta information och snabbt kunna använda sig av den. Kan söka sig efter speciella saker, allt från ljudfiler och snabbt använda det Man hoppas att det ska bli en större flexibilitet i det pedagogiska arbetet, att fler deltagare blir vän med informationssökning etc och ha det vid sidan av cirkelarbete, att de klyftor som finns inom IT-området i utredningar minskas pga av att många lockas till att prova på Internet i cirkelarbetet Kunna nå personer bra med Internet och sökfunktioner bra med datorn som verktyg vid projektarbete Utbytet mellan att man kan få nya infallsvinklar med information via Internet Under förutsättning att deltagarna har datorer hemma kan man jobba mer självständigt mellan sammankomsterna, vi förbilligar materialet för deltagarna kan hitta information på nätet, Bredare kunskapsbas IT-cirklar verkar hemskt jobbigt 12

13 Få igång smala ämnen Att kunna söka information Obs bara datacirklar använder Lättillgängligt Snabbt Mycket att välja på Tidsbesparande Alltid aktuellt material I datacirklar självklart Flexibelt möta individens behov Deltagarengagemang att söka själv Ett bra hjälpmedel Tillför större kunskapsbredd...sammanbinda geografiskt spridda Med hjälp av IT få bredare möjlighet att hitta information, samt större flexibilitet Ser inga vinster Erbjuda olika kunskapsnivåer Kommunikation förenklas och snabbare Informationsinhämtning Distanskurserna kan göra att cirklarna fortsätter trots flyttade deltagare Kan nå människor som ej kan flytta sig fysiskt Tidsvinst för deltagarna Ta fram material, uppgifter och underlag för cirkelarbetet Ha kontakter mellan träffarna Ett bra komplement still trad cirkel Når nya grupper Att man kan få info om Fb i stort samt ner smala ämnen Flexibilitet Att nå fler Ingen erfarenhet ännu Informationssökning Skapa kontakter Info och materialsökning Man är inte så låst Flexibiliteten, man kan hantera frågor ganska snabbt Man kan utveckla verksamheten med nya material och nya informationskanaler, kunskapsinhämtande Ökad flexibilitet, nya målgrupper, demokrati Vet inte Tillgång till information och som mötesplats Internet är ett komplement Snabbhet och möjligheterna Flexibilitet och informationssökning Tillgänglighet tid/rum Möjlighet nå information för den enskilde Lätt att få tag på info Komplettera och uppdatera fakta Nå material som ligger på nätet Våga använda ny teknik Flexibilitet tid/rum Enorm infobank Har blivit enklare...fler/äldre börjar använda Flexibilitet 19. Vilka är de största riskerna ni ser med att använda IT som redskap i skolans undervisning? Myten om att IT alltid fungerar kan bli stressande när det dyker upp ett antal tekniska problem. Då skapas en 13

14 negativ känsla. Inga direkta risker utöver att för stor tid spenderas vid datorn med förslitningsskador (egen erf) samt att det blir mycket innesittande, Finns ej tillräckligt bra filter Att man använder IT istället för fysiska möten Blir för mycket IT istället för variation/mångfald Risk att eleverna är smartare?? än lärare. Det kan starta ett beroende att nyttja Internet för mycket. Men det är ovanligt men viss risk kan finnas Det kostar pengar med internetuppkopplingstid och det kan bli en ekonomsik krasch för vissa om de inte är medvetna om detta. Minskad social kontakt Personlig kontakt minskar samt kvalitet Anonymitet Inga direkta risker Man kan förlita sig enbart på internet-info Beroende av att tekniken fungerar Det kan bli för mycket fakta, kan bli för ytligt svarar ej Vet ej att det inte fungerar tekniskt, både hårdvara, program och uppkopplingar Man förlitar sig helt på IT man kan bli för låst, allting byggts upp kring detta, vad händer när tex uppkoppling inte fungerar mycket sårbart Ett mycket kostsamt system vad är det man prioriterar bort Risken med att låsa in sig i dyra program Man glömmer det personliga mötet och kommunikationen i det personliga mötet. Är man medveten om risken så händer det inte. Att man kanske möts mindre... Att folk slutar att träffas se ovan Inte personliga kontakter Grupp/vi-känslan blir sämre Tidsödande Opersonligt Datorerna får ej ta över. Tiden räcker ej Källkritiken Att man låser in sig med sitt eget jobbande. Svårt att lyssna och det blir för tekniskt man antecknar inte. Finns inga...men kan vara svårt att hålla ihop gruppen. Det personliga mötet försvinner och många signaler försvinner Man går ifrån den grundläggande benämningen av en studiecirkel, så det blir något annat. Sociala biten försvinner Tappar det personliga mötet om det blir för mycket distans Instrumentell inlärning av fakta ej klokhet och kunskap Dialogen blir sämre Snuttifiering istället för fördjupning Det personliga mötet kommer i bakgrunden Samtal och möten försvinner Ställer större krav på cirkelledare Dyrare =mer tid = mer utbildning Segregering dom som inte har=utanförskap Att det blir väldigt inriktat på datorer=tappar fokus Utesluter lågutb, inv etc...ev. Att man blir sittande man får fram annat när man träffas fysiskt Ser inga Om det inte går till överdrift vad gäller fysiska möten Vissa deltagare är inte mogna.. slösar tid Man kommer sig inte ihop och får den fysiska träffen Ny teknik kan finnas en risk att det blir för mycket, jämför miniräknare eller överslagsräkning kan vara en nackadel att man tar bort en del av den fysiska sociala funktionen, svårigheten att skriva blir ytterligare en utbildningsklyfta Risk att det fysiska mötet och dialogen försvinner Övertro till teknik och det virtuella mötet utan att se riskerna... Ledningar tror att det går att rationalisera, större grupper, minskad arbetstid 14

15 Missar fysiska mötenas större möjligheter... Folk tror att Internet är en gud Stort infoflöde svårt att granska och sovra Samtalet det verbala minskar Den fysiska mötesplatsen minskar Personliga möten färre Utestänger vissa Kostnader för uppkoppling Missbrukas om man ej har koll på det Underskattar vikten av det mänskliga mötet Rena distanscirklar tappas mycket av den egna utvecklingen Det är lätt att skjuta på det Del B Om förutsättningarna att använda IT-stöd i verksamheten på avdelningen tillgång till datateknik, tillgänglig kompetens och andra faktorer Tekniska förutsättningar för IT-användning 20. Hur är avdelningen uppkopplad till Internet? avdelningen är inte ansluten till [1] Internet 0% 0 via modem på telenätet [2] 8,2% 4 genom ADSL [3] 34,7% 17 genom bredband [4] 51% 25 annat: [5] 6,1% 3 19 har varit det i två år och tidigare ansluten va ISDN under några år Radiolan fungerar perfekt Lokalkontoren har ADSL beställt ADSL finns på 8 kommuner datorstudios i samtliga kommuner 3 ställen modem, resterande bredband eller adsl Två kontor ett har modem ett har bredband pga av att vi innefattar 9 kommuner så har vi olika uppkopplingar på olika ställen fast uppkoppling hela tiden Fungerar bra, Telia Både ADSL och modem ISDN. allt går via stordator i Eskilstuna central server Farsta Kopplade med fasta linor till Stockholm Har allt från modem till bredband alla kommuner har inte utbyggt,6 olika arbetställen/exp samt några som sitter hemma cirkellokaler på annat ställe som är internetuppkopplade musiklokaler som ej är internetuppkopplade Se olika orter...adsl, modem etc ADSL i tre övriga kommuner Finns olika uppkopplingar modem, ADSL ISDN 15

16 21. Finns möjligheter till fast uppkoppling på nätet om avdelningen så vill? nej, endast modemuppkoppling är [1] möjlig på orten 5,9% 1 ja, genom ADSL [2] 41,2% 7 ja, genom bredband [3] 41,2% 7 annat: [4] 5,9% 1 Antal svarande 17 Antal ej svar 34 9 se ovan Nej ingen möjlighet till bredband Hudiksvall har det som finns möjlighet på orten och anpassad till kostnaden där det är lite verksamhet är det lägre tekniska satsningar Ej tagit reda på men tror ej att det går i Kungälv? Vi är fast uppkopplade Beroende på vart man befinner sig, vi försöker där det går att koppla upp på bredband Småavdelningar...kommer att få bättre uppkoppling Egen fast lina går ej att få till Bollebygd 22. I vilken utsträckning har personalen tillgång till arbetsdator? all personal har tillgång till egen datorarbetsplats på avdelningen all personal har tillgång till delad dator på avdelningen [1] 93,9% 46 [2] 6,1% personer Två datorarbetsplatser på 3 personer I stort sett alla har egen dator 20 personal finns ca. 18 datorer Adm 60 datorer Undervisning 82 Totalt 250 datorer inkl vuxenutbildning 45 st datorer, tv-anstälda 52 16

17 23. I vilken utsträckning har cirkelledare tillgång till arbetsdator? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! alla tv anställda cirkelledare har tillgång till egen datorarbetsplats på avdelningen alla tv anställda cirkelledare har tillgång till delad datorarbetsplats på avdelningen samtliga cirkelledare har tillgång till delad datorarbetsplats på avdelningen alla distansundervisande cirkelledare har tillgång till egen datorarbetsplats [1] 19,1% 9 [2] 25,5% 12 [3] 40,4% 19 [4] 6,4% 3 Antal svarande 47 Antal ej svar 4 22 Av avdelningens 6 tv anställda cl har 4 tillgång till helt egen datorarbetsplats. De övriga två har tillgång itll dator i cirkelledarrummet samt att de kan gå in i studielokalerna och använda datorerna där Egen datorsal med 100% tillgång via eget kort (dörrlås) Finns ej anställda Cl men klubbarna kan ha tillgång N3 erbjudes av RF till klubbarna ex. egna hemsidor m.m. datorsupport Finns en hel datorstudio som de får använda när de vill Vi har en datasal som man kan låna nyckel till, där finns fast uppkoppling. De som vill går det bra att få låna avdelningens datorer, alt att vi hyr in dem i folkets Hus datorsalar två tv anställda cl de övriga får tillgång om de behöver Ingen Cl har tillgång till datorerna Ingen fråga stämmer in Ingen har tillgång De får använda våra datorer men har ingen egen arbetsplats Dom får använda datorerna i datarummet när det är ledigt Finns i klubbstugor etc med olika standard men det är en ganska ung målgrupp= har god egen tillgång Har ej så många cl på kontoret men via egna arbetsplatser Cl har tillgång till delad arbplats projanst, praktikanter finns en avställd Nej men vissa har datorer hemma, många äldre cl. Kan komma in under kontorstid samt vissa cl under annan tid vi ha färre tv anställda cl nu Går alltid att låna en dator, Ett handledarrum men ingen dator där Kan komma åt datorer under kontorstid En person som är tv anställd och personal Finns endast en arbetsdator på kontoret 24. Har avdelningen tillräckligt många cirkellokaler med datorer av god standard? nej, cirkellokalerna med datorer är inte [1] tillräckligt många 31,7% 13 nej, datorerna är inte tillräckliga och [2] med dålig kapacitet (behov av nya) 19,5% 8 ja, tillräckligt många [3] 39% 16 ja, tillräckligt många men med delvis [4] dålig kapacitet (behöver bytas ut) 9,8% 4 Antal svarande 41 Antal ej svar Avdelningen har 10 studierum och 50 % har datorer i lokalerna. men samtliga lokaler är utrustade med uttag för 17

18 internetanslutning samt även de 2 konferensrummen 100% perfekt Borde ha en större studio med fler datorer, lokaler är en bristvara i Arjeplog Har ej egen men MO har, Scouterna och Kyrkan inga datorer i cirkellokalerna, Vi nyttjar Folkets Hus där har alla studieförbund gratis studielokaler med många datorrum (får betala lite för hyra av datorer) vi håller på och byter ut, det kan vara annorlunda om behov nästa år eftersom att verksamheten ändras men just nu är det enl ovan idag, men inte imorgon, endast datorsalar inte idag vi har två st vi har avsatt för att installera en dator kommer att göra om en studielokal till en till datorsal. Övriga datorsal hyr vi in oss i Ekonomin sätter hinder Hyr lokaler utanför kontoret, på skolor etc. Tillräckligt många för rummets storlek Klubbstugor olika standard Inte tillräckligt många men inget stort behov, bra kapacitet Skollokaler som saknar datorer mer eller mindre finns bara en lokal i ett ungdomsprojekt och där finns Oskarshamn ok, Högsby nej, Mönsterås OK När cirkeln träffas har man inte så mycket behov av datorer Ergonomiskt anpassade arbetsplatser hyfsat, i vissa cirkellokaler har vi integrerat en dator i lokalen, ibland i korridoren Hyr in sig vid tillfälle Alla lokaler borde utrustas med datorer 25. I vilken utsträckning har deltagarna tillgång till dator vid cirkelsammankomsterna? Sätt kryss för alla aktuella alternativ! alla deltagare har tillgång till dator vid cirkelsammankomsterna vissa cirkelämnen har tillgång till lokaler med datorer alla distanscirkeldeltagare kan hyra (eller låna?) dator distanscirkeldeltagarna har tillgång till dator på hemortens lärcenter eller bibliotek alla cirkeldeltagare har möjlighet att använda dator dygnet runt i avdelningens lokaler begränsade möjligheter finns att använda dator i avdelningens lokaler utanför cirkelsammankomsterna [1] 12,5% 6 [2] 56,2% 27 [3] 0% 0 [4] 2,1% 1 [5] 2,1% 1 [6] 27,1% 13 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 21 alla som vill har tillgång till datorer vid cirkelsammankomsterna för de som behöver datorer har bokat sig i en sådan lokal. se ovan alla deltagare som behöver dator har tillgång till detta vid cirkelsammankomsterna Om de behöver Får nyttja personalens dator vid hämtande av info vi har datorsalar samt sprängt in datorer i cirkellokaler Har tillgång till datorer ifall de frågar efter det. men det är ingen efterfrågan. släpper inte in cirkeldeltagarna i personalens datorer Vid behov kvittera ut nyckel Datorcirklarna Olika lokaler olika utrustning Undantagsfall 18

19 Hemmadatorer, se ovan I egna lokaler ja men i skollokaler nej Tillgång finns i de egna lokalerna men ej/sällan när man hyr se ovan Se ovan Tillgång till minst en dator i varje lokal finns alltid tillgång till datorer ibland finns det köer, svårt att mäta om det är cirkelstudierna eller privat För språkcirklar att vissa tider mellan sammankomsterna ha tillgång itll datorsalen för att arbeta med ett specifikt språkträningsmaterial Bedriva cirklar med lokal anknytning...svårt att hitta datorkapacitet 26. Hur bedömer ni avdelningens IT-kapacitet (tillgång och standard) i relation till den IT-baserade verksamhet ni önskar bedriva? vår IT-kapacitet är mer än tillräcklig [1] 6,4% 3 vår IT-kapacitet är tillräcklig [2] 63,8% 30 vår IT-kapacitet är mindre god [3] 27,7% 13 vår IT-kapacitet räcker inte till [4] 2,1% 1 Antal svarande 47 Antal ej svar 4 10 Satsat mycket senaste åren via arbetsmarknadsprojekt m.m. som det ser ut idag Vet ej skulle ev ha en dator till så att alla cirkelledare och deltagare skulle kunna ha tillgång ifall de ville Vi upplever ett behov av att bygga ut, uppdateringar på alla program Eg??mindre god God Håller på och utvecklar... Alltid ett sug efter mera skulle kunna utvecklas vi har inte pengar att köpa utrustning som vi skulle vilja ha man kan göra mer Kompetens som förutsättning för att använda IT i studieverksamheten (IT både som redskap eller 'läromedel' för kunskapssökande och 'hjälpmedel' för flexibelt lärande och distansstudier) 19

20 27. Finns datorsupport till stöd för IT- och datoranvändningen inom avdelningens väggar? nej, tillgång till datorsupport är överlag problematiskt nej, datorsupport (hårdvara/mjukvara) köpes utifrån vid behov ja, avdelningen har egna anställda med datorkompetens i hårdvara/programvara (tex datatekniker, egen informatör för Folkbildningsnätet ) [1] 8,3% 4 [2] 29,2% 14 [3] 62,5% 30 Antal svarande 48 Antal ej svar 3 28 Avdelningen har hög egen kompetens. Avdelningen köpte in nätverksdragningen utifrån. Men under det arbetet var kravet att det skulle dokumenteras så att avdelningens egen personal sedan enkelt kan felsöka Punkar perfekt privat hemsides kille samt support från riksförb (Bengt) har ett par cirkelledare som kan göra mindre justeringar, typ starta om server FAst anställd på distriktet Finns på huvudkontoret i Malmö så det är bara att ringa dit. 3 personer som servar de 9 kommunerna avtal med distriktet för mer avancerade delar Riksförbundet har datorsupport, vissa sköter GUSTAV och andra First Class osv, fungerar mycket bra Vad gäller hårdvarufel eller liknande så har vi en använder en lokal radio och Tv firma i samma hus som vi köper tjänst från, de kommer snabbt och det fungerar mycket bra. tillgång till support i Malmö köper den internt via distriktet. tillgången finns bra och snabbt när det behövs en egen anställd som arbetar i hela regionen och ingår i en grupp som är support för hela landet, Får den gratis av NTO Hög medelålder på personal och ej ekonomi att ta in Support från riks eller ibland utifrån Privat Finns i org. men ej lokalt Har en IT-avdelning i Sthlm Ringer privat firma En anställd ihopasamlare köper tjänster utifrån vid behov. Nöjda med det systemet Datorlärare i komb med support Egen kompetens i komb med inköp. Nya portalen inbyggd lösning Har unga jätteduktiga praktikanter etc... Har en datatekniker i Malmö, samt förbundet Finns på risknivå Själva eller i distriktet delar en anställd mellan avdelningarna i distriktet har varit ett stort behov av egenanställd personalunder uppbyggnadsperioden av tekniken och programvaror på avdelningen. Kommer att minskas något nu när mycket av utvecklingsarbetet är gjort och datormognaden bland personalen ökat. Utifrån = distriktet har folk anställda som kan en del... men det händer att det blir problem.. som är svårlöst 20

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Folkbildningens IT-mönster en uppföljning

Folkbildningens IT-mönster en uppföljning Folkbildningens IT-mönster en uppföljning Tore Mellberg 1 Folkbildningens IT-mönster en uppföljning Innehåll STUDIENS BAKGRUND... 5 Tidigare kartläggning... 5 Syfte med uppföljningen... 7 Det flexibla

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Digitala studiematerial

Digitala studiematerial folkbildning.net 02-03-26 07.30 Sida 97 Digitala studiematerial av Ingemar Svensson & Tore Persson Iden moderna webbaserade självstudievärlden finns pedagogen bara med i kursutvecklingsfasen. Han anger

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola

Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola Tema: Deltagare: Nätbaserad undervisning Seminariet är ett inspirations- och samarbetsmöte mellan de tre grupperna. Finlandssvenskt

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

En för alla - Alla för en! - ledde till Stödnätet för flexibelt lärande i sörmland

En för alla - Alla för en! - ledde till Stödnätet för flexibelt lärande i sörmland Aktiva satsningar på att främja flexibelt lärande inom folkbildningen i Sörmland ledde 2005 till Stödnätet en mötesplats för folkhögskolelärare och cirkelledare som inriktar sig på flexibla arbetsmetoder.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se

Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Lärcentrum som infrastruktur för livslångt lärande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Monika Hattinger www.distans.htu.se Varför en bok om LC? Reflektera och beskriva erfarenheter som finns fast oftast

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Elisabeth Davidsson Mars 2008 Utvärdering av anhöriggrupp - riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Bakgrund Det övergripande syftet med projekt

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se]

ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Örebro universitet [ake.gronlund@oru.se] Att förändra skolan med teknik IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR Ledare i praktiken PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje människas unika erfarenheter

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer