Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet"

Transkript

1 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Kallelse till Förbundsmöte 2015 TID Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00. Informationsträff för inbjudna föreningar kl PLATS Spillepengens skyttepaviljong, Malmö Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsmöte 2015 i Malmö. Förbundsmötet föregås i år av en informationsträff/diskussionsmöte på samma plats och det mötet börjar kl och pågår till ca Därefter bjuds det på enklare förtäring och kaffe innan ordinarie förbundsårsmöte börjar kl Syftet med denna träff är att förbundsstyrelsen ska kunna svara på frågor och föra en dialog med medlemmarna i frågor som rör förbundsmötet, men även övriga frågor som ett förbundsmöte kanske inte alltid är bästa plats och tid för, därför vill vi i styrelsen passa på att bjuda in alla intresserade föreningars representanter till detta möte. För att kunna planera förtäring så önskar förbundsstyrelsen få en föranmälan av antalet delegater till förbundsårsmötet och informationsträffen, så vi får bästa möjliga förutsättningar för mötena. Skicka anmälan på enklaste sätt via mail till märk meddelandet Deltagare FM 2015 och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast en vecka före mötet tack. I denna kallelse ingår följande handlingar: Dagordning Röstlängd (baserad på antalet betalda licenser ) Fullmakt för delegat FM 2015 (ska signeras av ordförande/sekreterare i klubben) Verksamhetsberättelse för 2014 Förvaltningsberättelse för 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens förslag till förbundsmötet Motioner till förbundsmötet med styrelsens förslag till röstning STYRELSEN Adress: Tel: Bankgiro: E-post: Organisationsnummer: Hemsida: IPSC Sverige Se hemsida Syrénvägen Väckelsång

2 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. TID PLATS Förbundsmöte 2015 Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00. Spillepengens skyttepaviljong, Malmö Dagordning 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av FS för mötet upprättade röstlängden. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning; 3. Fastställande av föredragningslista för mötet; 4. Val av ordförande för mötet; 5. Val av sekreterare för mötet; 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll tillika agera rösträknare; 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 8. Föredragning av revisorernas berättelser; 9. Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning; 10. Behandling av ärenden som av FS hänskjutits till mötet samt av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som sägs i 2.6; 1. Propositioner 2. Motioner 11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år; 12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för nästkommande år; 13. Val av ordförande i IPSC Sverige för en tid av ett år; 14. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 15. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år; 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år; 17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen; samt; 18. Ärenden enligt 2.3 tredje stycket. 19. Avslutning av årsmötet.

3 Namn Post# Postadress Medl. Antal röster FM Aros PK IPSC VÄSTERÅS 9 1 Arvidsjaur DS ARVIDSJAUR 5 1 Atlas Copco PK TYRESÖ 9 1 Ballongbergets SKF SOLNA 36 4 Berga Skytteförening HÅRSFJÄRDEN 8 1 Bergslagens Skyttar SAXDALEN 21 3 Bodens Sportskytteklubb LULEÅ 26 2 Borlänge PS BORLÄNGE 35 4 Borås Pistolskyttar BORÅS 5 1 Bromma PK BROMMA 12 2 Caliber 44 Skf VARBERG 13 1 Eksjö Dynamiska Skyttar EKSJÖ 32 4 Emmaboda Skytteförening LINDÅS 8 1 ENA Dynamiska Skytteförening ENKÖPING 23 3 Enköpings Garnisons IF ENKÖPING 9 1 Friskyttarnas SKF VÄSTERHANINGE 7 1 Gideå Pistol ARNÄSVALL 9 1 Gotlands DynamiskaSkyttar VISBY 28 3 Grovskyttarna Luleå LULEÅ 6 1 Grängesbergs Pistolklubb GRÄNGESBERG 11 2 Grödinge Pistolskytteklubb TULLINGE 6 1 Gustavsbergs DS GUSTAVSBERG 18 2 Gävle PK GÄVLE 9 1 Göteborgs Polismäns Idrotts 36 4 Förening GÖTEBORG Handens Pistolskytteklubb HANINGE 9 1 Härlanda PK GDS GÖTEBORG 66 5 IPSC Granhammar JÄRFÄLLA 27 3 IPSC Kristianstad KRISTIANSTAD 39 4 IPSC Västerås SURAHAMMAR 35 4 IPSC Örebro ÖREBRO 39 4 Jönköpings PK JÖNKÖPING 44 5 K3 IF KARLSBORG 4 0

4 Kalmarpolisens IF KALMAR 27 3 Karlstad Pistol och Sportskytteklubb KARLSTAD 28 3 Klinte Skyttegille HEMSE 7 1 Kullens PK HÖGANÄS 45 5 Kumla Sportskyttar KUMLA 14 2 Kungsbacka-Wiske Spsk KUNGSBACKA 3 0 Laholms Pistolskytteklubb LAHOLM 10 1 Lesjöfors Pistolskytteklubb LESJÖFORS 11 2 Lidingö Sportskytteklubb LIDINGÖ 15 2 Linköping Shooting Club BORENSBERG 35 2 Linköpingspolisens SK LINKÖPING 3 5 Lunds PK LUND 4 0 Lycksele Dynamiska Skyttar LYCKSELE 22 3 Magnus Stenbock HELSINGBORG 6 1 Malmö Skyttegille MALMÖ Mälardalens Skyttesällskap ÅKERSBERGA 2 0 Mölndals Skytteförening MÖLNDAL 24 3 Nordisk Larm o Teleteknik PSK HÄGERSTEN 6 1 Nordmarken PSK ÅRJÄNG 14 2 Nybro Pk NYBRO 19 2 Nyköping DS NYKÖPING 23 3 Ormen Skf STOCKHOLM 10 1 Oxelösunds PK NYKÖPING 29 3 P4 Dynamiska Skyttar SKÖVDE 6 1 Partille Pistolklubb TORSLANDA 10 1 Piteå Pistolklubb ROKNÄS 5 1 Precisionsskyttarna SOLNA 11 2 Republiken Jämtlands Praktiska 81 5 Skyttar FRÖSÖN Rosersberg PK MÄRSTA 32 4 Roslagens Pistolskyttar NORRTÄLJE 26 3 Rönnskär Pistolskytteklubb SKELLEFTEHAMN 6 0 S:t Eskils Skyttar ESKILSTUNA 63 5 Salems Pistolklubb RÖNNINGE 16 2 Sandvikens Pistolskytteklubb SANDVIKEN 15 2

5 Security Group Dynamics BORÅS 35 4 SF Skarpskytten SUNDBYBERG 5 1 Skellefteå PSF SKELLEFTEÅ 9 1 Skepplanda Skytteförening NÖDINGE 5 1 Smedsbo PK VÄSTERÅS 3 0 Stockholms Allmänna 12 2 Pistolskytteklubb STOCKHOLM Stockholms försvarsutbildares skf HÄGERSTEN 22 3 Stockholms LVF KUNGENS KURVA 67 5 Stockholms Militära & Polisiära Skytteförening SEGELTORP 39 4 Sundsvalls DS SUNDSVALL 35 4 Säters Pistolskytteförening SÄTER 6 1 Säve Pistolskytteklubb GÖTEBORG 5 1 Södertäljepolisens Skytteförening SÖDERTÄLJE 42 5 Södertörns Skytteklubb STORVRETA 35 4 Sörmlands Dynamiska 14 2 Skytteförening FARSTA Torups Pistolklubb HALMSTAD 41 5 Tyresö SKF TYRESÖ 30 3 Uddevalla Pistolskytteförening UDDEVALLA 19 2 Umeå PK UMEÅ 24 3 Uppsala DS UPPSALA 63 5 Uppsala Handeldvapenförening UPPSALA 13 2 Wira IPSC ÅKERSBERGA 1 0 Västerort DS VÄLLINGBY 42 5 Västsvenska Dynamiker VÄSTERLANDA 69 5 Växjö Pk URÅSA 42 5 Ystads Dynamiska SKF YSTAD 21 3 Åby Skytteklubb NORRKÖPING 34 4 Åmåls Pk ÅMÅL 1 0 Ärna Skyttegille UPPSALA 18 2 Örlogsberga Skytteförening ÅKERSBERGA 6 1 Totalt 231

6 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Fullmakt Förbundsmötet 2015 Representantens namn Förening... Nedanstående personer intygar härmed att ovanstående person äger rätt att företräda klubben i frågor som kräver röstning samt i övrigt klubbens representant på IPSC Sveriges årsmöte Representanten måste vara medlem i klubben och kan bara representera en klubb på årsmötet. Klubben/Föreningens ordförande Klubben/Föreningens Sekreterare Namnförtydligande Namnförtydligande Datum/Ort Datum/Ort

7 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning Förbundsstyrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Mandatperiod Förbundsordförande: Anders Lindfors Förbundssekreterare: Roger Tiensuu Förbundskassör: Fredrik Miklaheim NROI-Ordförande: Ola Dahlbäck Övriga Ledamöter: Erland Gunnarsson Rasmus Gyllenberg Lars-Ola Nilsson Suppleanter: Bengt Bäckström Christer Back Revisorer: Ulf Nilsson Sofia Dohmen Sven Lundberg Extern revisionsbyrå, PWC Valberedning: Roland Dahlman Ordförande Mats Karlsson Håkan Söderholm Adjungerade ledamöter: Jens Sandberg, NROI sekreterare Arbetsgrupper: Uttagningsgruppen Rasmus Gyllenberg, Mats Karlsson, Roland Dahlman Vapenlagsfrågor Roland Dahlman, Erland Gunnarsson, Roger Tiensuu

8 Styrelsens arbete Styrelsen har under 2014 haft tre fysiska möten och elva online-möten. Frågor och inskickade ärenden fördelas från Projektplatsen till den styrelsemedlem som frågan anses beröra. På vårt diskussionsforum tas ett ärende upp för diskussion och frågor, följt av ett interimistiskt beslut för att sedan fastställas vid våra möten. I samband med SM i Kristianstad hölls ett extra årsmöte där den enda punkten var att rösta på de stadgeändringsförslag som inte röstats igenom enhälligt, men fått 2/3-majoritet vid det ordinarie årsmötet i Göteborg. Förslagen antogs. Styrelsen har under året agerat enligt gällande utvecklingsplan. Förbundets hemsida Hemsidan, vårt officiella kungörelseorgan, har dragits med fortsatta problem och det har diskuterats på olika lösningar under ett flertal tillfällen under året. Bengt Bäckström och Ola Dahlbäck har gjort vad det kunnat för att få sidan att fungera i överhuvudtaget. Målsättningen är att ta fram en ny hemsida under Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen är fortsatt mycket god. Det lades till 556 nya skyttar i medlemsregistret och det totala antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var Det är en ökning med 466 mot året innan. NROI Det har hållits sex stycken NROI-kurser som sammanlagt har utbildat ca75 st nya RO:s Ekonomi Ekonomin i förbundet är fortsatt god, det var första gången intäkterna översteg en miljon och årets resultat blev positivt, se förvaltningsberättelsen. Licensavgifterna har varit 360:- och föreningsavgiften 500:- under året. IPSC Sverige och Försvarsmakten Från och med 2014 är Dynamiskt skytte en officiell försvarsidrott. Det första mästerskapet hölls i Östersund där RPJS var värd. Tävlingen skjuts som en Tournament under två dagar, gevär den ena och pistol den andra. Tävlingen besöktes av Överste Lars Karlsson Stf regementschef för I 19 i Boden. Han var mycket nöjd med arrangemanget och såg med tillförsikt fram mot det fortsatta samarbetet mellan IPSC förbundet och försvarsmakten. Detta samarbete kan vara till stor hjälp för vår verksamhet i framtiden års Försvarsmaktsmästerskap i dynamiskt skytte är inte helt bestämt ännu var det ska hållas, men en tanke som lagts fram av FM är att FMM Dynamiskt skytte 2015 skulle hållas i samband med de övriga skyttemästerskapen i Boden under veckan före midsommar. I skrivande stund är det den enda information vi har, men det vore synnerligen roligt att kunna arrangera en tävling när det är ljust under hela dygnet. 2

9 Vapenlagstiftningsfrågor I juli 2014 skulle riksdagen besluta om skärpningar i vapenlagstiftningen. Av förslagen i Doris Rydheims utredning blev bara förslaget om höjt straff för grovt vapenbrott och auktorisering av skytteföreningar som blev antagna. Om hennes förslag att förbjuda halvautomatiska gevär för målskjutning hade gått igenom så hade fått stor påverkan på grenen IPSC gevär i Sverige. I samband med detta fick vi utslag vid ett par domar hos Kammarrätten i Västra Götaland att AR är lämpligt för målskytte. Detta ledde till att fr.o.m. sensommaren så beviljades det licenser i hela landet på AR. Men trots detta har man från årsskiftet på den nya avdelningen Förvaltningsrätt (tidigare RPS) hos polisen fortsatt driva frågan om AR är ett lämpligt vapen för målskytte. I skrivande stund beviljas inte nya licenser på AR i VG och Stockholm. Denna fråga kommer följas noga och har hög prioritet hos styrelsen. IPSC Shopen Mikael Karlsson som utvecklat shopen de sista två åren har nu lämnat över sitt uppdrag, styrelsen tackar Mickael för sitt arbete med shopen. Ola Dahlbäck har tagit över ansvaret för shopen och har redan tagit fram en del nya artiklar, främst avsedda för att stödja RO i sitt arbete på matcherna. Tävlingsverksamhet Under 2014 har det i Sverige genomförts tävlingar i dynamiskt skytte enligt följande: Nivå Enhandsvapen Gevär Hagelgevär Nivå 1 69 st 19 st 5 st Nivå 2 48 st 9 st 5 st Nivå 3 8 st 2 st 2 st 3

10 Svenska Mästerskap 2014 Enhandsvapen Production/ Open: GBG Open Göteborg Production-division Production Lady Production Senior 1:a Magnus Johansson 1:a Tina Oskarsson 1:a Stefan Ekstedt 2:a Johan Modigh 2:a Ann Harding 2:a Stefan Johanneson 3:a Robert Söderström 3:a Madelen Berg 3:a Peter Svedberg Open-division Open Senior 1:a Lars-Tony Skoog 1:a Johan Hansen 2:a Johan Hansen 2:a Rolf Lönn 3:a Johan Nordberg 3:a Magnus von Brömsen Classic/ Revolver/ Standard: C4 Open Kristianstad Classic-division Classic Senior Revolver-division 1:a Robert Söderström 1:a Bo Edin 1:a Kalle Halvarsson 2:a Pär Hyllander 2:a L-Å Ingemarsson 2:a Per Bergfeldt 3:a Faj Tran 3:a Weine Samuelsson 3:a Anders Lindfors Standard-division Standard Lady Standard Senior 1:a Magnus Johansson 1:a Tina Oskarsson 1:a Lars Lindstedt 2:a Lars-Tony Skoog 2:a Madelene Berg 2:a Peter Svedberg 3:a Mats Bäckström 3:a Thette Holmberg 3:a Dan Andersson Gevär RPJS var värd för både SM och FMM och tävlingarna hölls i Östersund på militära skjutbanor i området kring staden. Semi Auto Open Semi Auto Standard Semi Auto Senior 1:a Johan Hansen 1:a Roland Dahlman 1.a Johan Hansen 2:a Gustav Persson 2:a Johan Fredriksson 2:a Anders Nilsson 3:a Lars-Tony Skoog 3:a Johan Ström 3:a Johan Lindberg Lag Vinnande lag från VSD: Semi Auto Open Gustav Persson 1:a Västsvenska Dynamiker Mikael Berglund 2:a SGD Peter Larsson 3:a MSG Björn Svensson 4

11 Hagelgevär Det första dynamiska hagelgevärs mästerskapet i Sverige arrangerades av Stockholms Luftvärns skytteförening, LFV och sköts på deras hemmabana Hacksjöbanan i Södertörn, Stockholm den 15-16/11. Ett 110-talskyttar sköt tävlingen och de flesta såg mycket positivt på arrangemanget och vi hoppas på en positiv utveckling för grenen under Open Standard 1:a Johan Hansen 1:a Patrik Gren 2:a Gustav Persson 2:a Robert Söderström 3:a L Erik Bjälkvall 3:a Kent Westerlund Standard Manual Open Senior 1:a Teddi Sörenson 1:a Johan Hansen 2:a Jaakko Kangasvieri 2:a Stefan Ekstedt 3:a Roberth Andersson 3:a Dick Qvarnström Team Open Team Standard Team Manual 1:a LVF 1:a S:t Eskil lag 1 1:a Ipsc Örebro 2:a Västerort DS 2:a S:t Eskil lag 2 2:a SSK 3:a Västsvenska DS 3:a Malmö SG 3:a LVF Nordiska Mästerskap 2014 Enhandsvapen Classic/ Revolver/ Standard: Rooster Mountain, Danmark Det nordiska Mästerskapet i Classic/Revolver/Standard gick svenskarnas väg där vinnaren var svensk i varje division samt i lag. På hälften av pallplatserna var det en svensk. Det svenska guldlaget i standard bestod av Rasmus Gyllenberg, Magnus Johansson, Mats Bäckström samt Peter Kastell. Tyvärr fanns inte nog med skyttar för lagtävling i Classic och Revolver, samt de övriga kategorierna. Classic-division Revolver-Division 1:a Robert Söderström, Swe Kalle Halvarsson, Swe 2:a Christopher Thorstensen, Dan Ole Eilertsen, Nor 3:a Faj Tran, Swe Henrik.F Nielsen, Dan Standard-Division Standard Senior Std Lag 1:a Rasmus Gyllenberg, Swe 1:a Rune Vikeby, Nor Swe 2:a Magnus Johansson, Swe 2:a Stefan Johanesson, Swe Nor 3:a Steinar Haugli, Nor 3:a Claus Stahnke, Dan Dan 5

12 Production/ Open: West Cost Challenge var Nordiskt mästerskap i Production/Open, även här gick det bra för svenskarna. Första och andra plats i Production och andra och tredjeplats i Open, samt första plats i bägge lagen. Production Production Lady Production Senior 1:a Magnus Johansson, Swe 1:a Norah Josepsen, Dan 1:a Morten Klöv, Nor 2:a Rasmus Gyllenberg, Swe 2:a Tina Oskarsson, Swe 2:a Peter Svedberg, Swe 3:a Odd Strengnes, Nor 3:a Marianne Hansen, Swe 3:a Mikael Olsson, Swe Open Open Senior 1:a Simo Partanen, Fin 1:a Johan Hansen, Swe 2:a Johan Hansen, Swe 2:a Peter Schieck, Den 3:a Johan Nordberg, Swe 3:a Gert E Hansen, Den Team Production Team Open 1:a Sweden 1:a Sweden 2:a Denmark 2:a Norway 3:a Norway 3:a Finland Vinnande lag: Magnus Johansson Rasmus Gyllenberg Robert Söderström Johan Modigh Vinnande lag: Johan Hansen Johans Nordberg Lars-Tony Skoog Joakim Wallin Gevär Semi Auto Open och Semi Auto Standard, Kouvola och Heinola, Finland Nordiska i gevär blev en finsk uppvisning, men i SAO Senior knep Johan Hansen och Johan Lindberg 1:a och 2:a platsen och såg till att det inte bara blev vitt och blått på prispallarna. SAO SAS SAO Senior 1.a Raine Peltokoski, Fin 1:a Sami Hautamäki, Fin 1:a Johan Hansen, Swe 2:a Jarkko Laukia, Fin 2:a Timo Vehviläinen, Fin 2:a Johan Lindberg,Swe 3:a Teemu Rintala, Fin 3:a Ilkka Siitonen, Fin 3:a Pertti Karhunen, Fin SAO Lag 1:a Finland 2:a Norge 3:a Sverige Hagelgevär Enligt en nordisk överenskommelse kommer Finland och Sverige att arrangera Nordiska Mästerskap i hagel vartannat år fram till Detta p.g.a. att de övriga inte kan eller kommit igång med grenen än. Detta innebär att Sverige ska stå som värd för NM hagel 2015, någon arrangör för detta är inte klart i skrivande stund. 6

13 World Shot Florida 2014 Rekordmånga svenskar åkte till VM 2014, 44 svenskar sköt main match och 4 sköt pre-match och jobbade sedan som RO:s på matchen. Förväntningarna var höga med tanke på de fina resultat många skyttar gjorde på EM året innan. Det resultatet kunde inte upprepas, så några riktigt framskjutna placeringar blev det inte. Men är det VM så är det, med allt vad det innebär. Nedan följer några placeringar som är värda att nämna. Classic-divisionen som ersatt Modified, hade sitt första VM i Florida, här kom Faj Tran på en hedrande 16:e plats. I Open kom Lars-Tony Skoog på 31:a plats följt av Johan Hansen på 59:onde plats I Production kom Magnus Johansson på 14:plats följt av Rasmus Gyllenberg på 29:e samt Peter Kastell på 35:e plats. Kalle Halvorsson kom på 18:e plats i Revolver. I Standard hade vi Mats O Bäckström och Dan Liljeström på 37:e respektive 81:a plats. 7

14 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föregående års siffror inom parantes. Av rent skrivtekniska skäl kommer namnet IPSC Sverige att användas i texten. Inledning Svenska Dynamiska Skyttesportförbundets resultat för räkenskapsåret 2014 blev ett överskott på kr ( kr). Trots det minskade resultatet jmf med 2013 ska man ha i åtanke att vi har återbetalt startavgifter för de skyttar som sköt i landslagen under VM i USA Förbundet har också en osäker fordran mot Försvarsmakten för genomförandet av FMM Fordran uppgår till kr. Denna post är ej upptagen i balansräkningen för 2014 utan kommer att bokföras som extraordinär intäkt 2015 om betalning inkommer. Förbundet kommer inte driva ett betalningskrav mot Försvarsmakten då det finns långtgående vinster att inte göra det. Noterbart under 2014 Användning av Hogias affärssystem har fortsatt och avtalet är förlängt tom jan Nytt för 2014 är att vi har tagit Hogias fakturamodul i fullt ut i bruk, vi började 2013 med några få testfakturor, under 2014 har alla förbundets fakturor ställts ut via Hogia som E-fakturor, med undantag av de fakturor som ställts ut till Försvarsmakten. Mikael Karlsson som skött IPSC-shopen bad under året att få lämna sitt uppdrag. Styrelsen vill tacka Mikael för det arbete han har lagt ner. IPSC-shopen sköts numera av Ola Dahlbäck som har tagit fram en hel del nya artiklar och shopens försäljning har ökat med jämfört med tidigare år. De administrativa kostnaderna för förbundet har ökat jmf med 2013, till kr ( kr). Ökningen måste ses med bakgrund i att vi under 2014 växte med 725 fler skyttar som löste licens. Samt att vi under året haft ökade kostnader för externa tjänster, vilka beskrivs mer i detalj längre fram. Kostnaderna för den sportsliga verksamheten uppgick till kr ( kr) en ökning med kr. Detta är en otroligt positiv utveckling då den visar på att vi är ett växande idrottsförbund med finansiell styrka att satsa framåt. Det måste också påpekas att vi har under året fått sponsring av företag relaterade till skytte och säkerhet, men att merparten av vår kostnadstäckning kommer ifrån licensavgifter och avkastning på gjorda investeringar. Adress: Tel: Bankgiro: E-post: Organisationsnummer: Hemsida: IPSC Sverige Se hemsida Syrénvägen Väckelsång

15 Redovisningsprincip Förbundet fortsätter som tidigare nämnt att nyttja affärssystemet Hogia, vilket ger oss det utrymme att växa de närmaste åren. Utvecklingen följer den plan som förbundskassören la redan IPSC Sverige sparar sedan 2012 alla underlag till verifikat digitalt och de kommer därför inte att skickas med till revision enligt den princip som antogs Självfallet finns de tillgängliga om något enskilt verifikat behöver granskas i samband med revision. Alla verifikat som sparas digitalt sparas på minst 2 av varandra oberoende källor i en Cloud-lösning. En detaljerad förvaltningsberättelse skrivs istället med djupgående förklaringar till både resultat och balansräkningen. Till förvaltningsberättelsen bifogas; 1. Resultatrapport 2. Balansräkning 3. Avstämda saldobesked från bank och plusgirot per bokslutsdag ( ). Ekonomiska riktlinjer Förbundsmötet 2012 fastställde nedanstående policys för IPSC Sverige Införande av Handelsbanken betalkort VISA till samtliga styrelseledamöter för utgifter i förbundets namn. Till dessa kort kopplat en rullande kredit om kr. Utfärdat en kortpolicy för användning. Beslutat höja milersättning till 25 kr milen för användning av egen bil. Beslutat om enhetlig mötesersättning för förlorad arbetsinkomst vid styrelsemöten. Vid övrig ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår faktiskt belopp. Schablonersättning är 1800 kr. Antagit regler och riktlinjer för resor i förbundet namn. Inga nya policys har antagits av styrelsen under Förbundskassören kan konstatera att efterlevnaden till ovanstående har varit 100%. Förklaringar till Resultatrapporten 2014 Förbundet nyttjar en kontoplan baserat på Bas kontoplan 2012 Kontoklass 3 är intäkter Kontoklass 4 är kostnader för varor material kopplade till sportslig verksamhet. Kontoklass 5 är kostnader för förbruknings varor och material. Kontoklass 6 är alla kostnader kopplade till förbundets administration Kontoklass 7 är försäkringar samt ersättningar. 2

16 Intäkter De totala intäkterna för 2014 uppgick till kr ( kr). Detta är en milstolpe i förbundets historia, miljonvallen är spräckt! Intäkter fördelas sig som följer; Licensintäkter kr ( kr) det ojämna beloppet beror på att en medlem betalt 362 kr istället för 360 kr. Föreningsavgifter uppgick till kr (46 500kr). Avgifter för RO-kurser uppgick till kr (11 083kr). Försäljning IPSC-shopen, utöver kortbetalningar vilka redovisas i balansräkningen, uppgick till kr (38 963kr). Övriga intäkter uppgick till kr (90 802kr). I posten övriga intäkter återfinns sponsring samt en delersättning ifrån Försvarsmakten för FMM och gottskrivna räntor. Intäkter för startavgifter konto 3614 för internationella mästerskap uppgick till kr ( kr). Notera att kontot är ett genomgångskonto för anmälningsavgifter till internationella tävlingar (NM/EM/VM) och att dessa intäkter inte tillfaller förbundet resultatmässigt, men de kan rullas från år till år beroende på när avgiften skall betalas in till respektive arrangör av förbundet. Intäkten och kostnaden belastar således resultaträkningen olika från år till år. Kostnader De totala kostnaderna uppgick till kr ( kr). Sportslig verksamhet: Kostnaderna uppgår till kr ( kr), detta utgörs av följande poster; Medaljer köpta från Wasaboden 1834 kr, finns även bokfört under förbrukningsinventarier. Anmälningsavgifter kr ( kr) posten utgörs av lagavgifterna för VM kr samt återbetalningar av startavgifter för de skyttar som inte togs ut till VM kr. NROI kostnader för 2014 uppgår till kr ( kr) posten utgörs av kostnader för RO-kurser samt inköp av nya RO-tröjor inkl. frakt och moms. IPSC Regional fee uppgick 2014 till kr ( kr) avgiften baseras på antalet medlemmar. IPSC Sverige har uppnått den högsta avgiftsnivån i och med att vi nu är mer än 2000 skyttar. Kostnaden för arrangörs- och aktivitetsbidrag uppgår till kr ( kr) av detta utgörs av kr för C4 open 2013 restförd post som utbetalades 2014, kr till RJPS lvl 3 bidrag, C4 open lvl 3 bidrag, kr FMM och kr ONYX lvl 3 bidrag. Mästerskapskostnader SM/NM/EM/VM uppgår till kr ( kr). Återbetalningar för 2013 år EM till landslagskyttar uppgår till kr. Startavgifter VM i USA uppgår till kr. Kostnader för tröjor till samtliga skyttar i VM truppen uppgick till kr. Kostnader för landslagen och VM truppen på plats i USA uppgick till kr. Varav kostnaden VM truppsamlingen uppgick till kr. Resterande belopp avser kostnader i samband med världsårsmötet som skedde i samband med VM. Återbetalning av startavgifter för landslagsskyttar uppgick till kr. 3

17 Administration av förbundet Kostnaderna uppgår till kr ( kr). Förbrukningsinventarier och materiel uppgår till kr (81 230kr) varav medaljer från Wasaboden uppgick till kr, IT-utrustning (toner och lagringsmedia) kr, trycksaker (regelböcker, scoring overlays, årsmöteshandlingar) kr, övriga kostnader för förbrukningsmateriel uppgick till kr. Kostnaderna för biljetter uppgick till kr ( kr), kostnaden avser tågbiljetter inom riket för styrelsen samt biljett kostnad för Regional Director eller dennes representant till General Assembly i USA i samband med VM. Tågbiljetter kr, flygbiljetter kr. Kostnader för kontorsmateriel uppgick till kr (72 kr). Förklaring till den stora skillnaden är en metodförändring i bokföring och redovisning redovisades kontorsmateriel på kontot för förbrukningsinventarier och materiel, i år särredovisas kostnaden. I beloppet ingår inköp av en etikettskrivare till shopen kr, MS Office licens kr, övrigt material uppgår till kr (bläck till skrivare, papper IT-material) Portokostnad uppgick till kr (7 000kr), kostnaden avser i huvudsak IPSCshopens portokostnader. Rörelsekostnader uppgick 2014 till kr ( kr) Köpta externa kostnader uppgår till kr ( kr) varav två stycken styrelsemöten i Alvesta 2014, kr (övernattning halvpension, hyra av konferensrum, middag totalt 4 kvällar), juridiskt biträde kr, transport av arkivmaterial Göteborg-Västerås kr, förrådshyra kr, framtagande av mediastrategi kr, medlemskap i svenskt forum kr, övriga kostnader kr (bla. US Customs). Årsmöteskostnader kr (2 225 kr), en konsekvens av beslutet med ambulerande årsmöte. IT-tjänster kr ( kr) Här ingår projectplace.se och avgifter för domäner. Föreningssupport kr ( kr) kostnaden baseras på antalet utskickade licenser. Kostnadsersättningar kr ( kr). Startavgifter styrelsen kr (9 424 kr). Bank och postgirokostnader kr (9 699 kr) Utbetalda ersättningar för förlorad arbetsinkomst och milersättning samt arvode för RO-instruktörer uppgick till kr ( kr) huvudsaklig förklaring är fler RO kurser än 2013 samt ersättning för materialskada i samband med RO-kurs. Premien för förbundsförsäkringen uppgick till kr ( kr) ökningen beror på en uppjustering av antalet medlemmar. 4

18 Förklaring till Balansrapport 2014 Lagersaldot för IPSC-shopen uppgick vid årets slut till kr ( kr) enligt inventeringsunderlag från Ola Dahlbäck. Justering av lagersaldot sker enligt den modell som beslutades De fonderade medlen i förbundet hade vid årets början ett bokfört värde på kr. Anskaffningsvärdet är kr. Styrelsen har under året placerat om dessa medel för att öka avkastningen och kommer under 2015 fortsätta att aktivt förvalta dessa medel. Förbundets innehav: Fond Anskaffningsvärde Värde Bokfört värde* Nordea Stratega kr kr kr Handelsbanken Amerikafond kr kr kr Totaler kr kr kr Likvida medel De likvida medlen uppgick den 31 dec 2014 till Kassa kr (0 kr) Kassan redovisad på styrelsemöte. Plusgiro kr (2 276 kr) Bank, affärskonto kr ( kr) Bank, e-kapital konto** kr ( kr) Bank*** kr ( kr) Bank**** kr (6 858 kr) Payson IPSC-Shopen kr ( kr) Uppgift lämnad av Ola Dahlbäck. Summa kr ( kr) I balansräkningen finns det pågående inköp om kr. Avser ny dator till ordförande och ett kontant uttag till VM i USA som inte har settlats än. Kortfristiga skulder uppgår till kr ( kr) avser kostnader som betalas 2015 men som skall belasta 2014 års resultat. Balansomslutningen 2014 uppgick till kr ( kr) Omsättningen 2014 uppgick till kr ( kr) 5

19 Slutord 2014 och utsikter för års resultat var mycket starkt vilket stod klart under det 4:de kvartalet, det gjorde att styrelsen kunde fatta beslut om att stå för startavgifter för landslagen. Förbundets starka ekonomi möjliggör också att vi har möjligheten att inte driva fordran mot Försvarsmakten. Vi kommer däremot att se över vilka krav vi ställer på klubbar som vill arrangera FMM i framtiden. Precis som vi förutsåg 2013 kom överskottet från 2013 väl till pass när det gäller stöd i frågor som rörde den vapenlagstiftning som beslutades om under Det ska noteras att kostnader för juridiskt biträde inte har tagits ifrån de fonderade medlen utan har rymts inom den ordinarie driften Styrelsens arbete med att aktivt förvalta fonderade medel till att ge bättre avkastning syftar till att bygga en finansiell bas för framtida satsning på skyttar och landslag och de satsningar som krävs på framför allt förbundets hemsida. Arbetet med att stärka förbundets ekonomi fortsätter med oförminskad styrka under 2015 och styrelsen räknar med att kunna presentera ett starkt resultat även för Något som kommer att synas i den budget som kommer att presenteras. Ransta den 27 februari 2015 Fredrik Miklaheim Förbundskassör Sveriges Dynamiska Sportskytte Förbund 6

20

Examinatorer & Instruktörer REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS

Examinatorer & Instruktörer REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS Examinatorer & Instruktörer KLUBB NAMN REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS Ballongbergets SKF Patrik Svedlund STOCKHOLM patriksvedlund@hotmail.com Instruktör EGH Bodens Sportskytteklubb Krister Essberg NORRBOTTEN

Läs mer

Årsmötet 2007 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC).

Årsmötet 2007 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Årsmötet 2007 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till IPSC Sveriges Årsmöte 2007. Datum: 18 Mars 2007. Tid: 13:00 Plats:

Läs mer

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. 2014-06-06 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Kallelse till Extra Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den 28 juni

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll fort vid. Skanes Skyttesportforbunds. Arsmote

Protokoll fort vid. Skanes Skyttesportforbunds. Arsmote 1 Motet oppnas Jan-Ola Olsson oppnade motet och halsade deltagarna valkomna. 2 Upprop och fullmaktsgranskning samt faststallande av rostlangd for motet pa grundval av den rostlangd som FS har upprattat

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2014

Kallelse till Förbundsmöte 2014 2014-03-22 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den12 april 2014, kl 15:00. Informationsträff

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT)

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) KALLELSE Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) Tid och plats: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.45 i Marketplace stora konferensrum i Textile Fashion Center i Borås.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer