Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet"

Transkript

1 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Kallelse till Förbundsmöte 2015 TID Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00. Informationsträff för inbjudna föreningar kl PLATS Spillepengens skyttepaviljong, Malmö Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsmöte 2015 i Malmö. Förbundsmötet föregås i år av en informationsträff/diskussionsmöte på samma plats och det mötet börjar kl och pågår till ca Därefter bjuds det på enklare förtäring och kaffe innan ordinarie förbundsårsmöte börjar kl Syftet med denna träff är att förbundsstyrelsen ska kunna svara på frågor och föra en dialog med medlemmarna i frågor som rör förbundsmötet, men även övriga frågor som ett förbundsmöte kanske inte alltid är bästa plats och tid för, därför vill vi i styrelsen passa på att bjuda in alla intresserade föreningars representanter till detta möte. För att kunna planera förtäring så önskar förbundsstyrelsen få en föranmälan av antalet delegater till förbundsårsmötet och informationsträffen, så vi får bästa möjliga förutsättningar för mötena. Skicka anmälan på enklaste sätt via mail till märk meddelandet Deltagare FM 2015 och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast en vecka före mötet tack. I denna kallelse ingår följande handlingar: Dagordning Röstlängd (baserad på antalet betalda licenser ) Fullmakt för delegat FM 2015 (ska signeras av ordförande/sekreterare i klubben) Verksamhetsberättelse för 2014 Förvaltningsberättelse för 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens förslag till förbundsmötet Motioner till förbundsmötet med styrelsens förslag till röstning STYRELSEN Adress: Tel: Bankgiro: E-post: Organisationsnummer: Hemsida: IPSC Sverige Se hemsida Syrénvägen Väckelsång

2 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. TID PLATS Förbundsmöte 2015 Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00. Spillepengens skyttepaviljong, Malmö Dagordning 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av FS för mötet upprättade röstlängden. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning; 3. Fastställande av föredragningslista för mötet; 4. Val av ordförande för mötet; 5. Val av sekreterare för mötet; 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll tillika agera rösträknare; 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 8. Föredragning av revisorernas berättelser; 9. Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning; 10. Behandling av ärenden som av FS hänskjutits till mötet samt av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som sägs i 2.6; 1. Propositioner 2. Motioner 11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år; 12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för nästkommande år; 13. Val av ordförande i IPSC Sverige för en tid av ett år; 14. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 15. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år; 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år; 17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen; samt; 18. Ärenden enligt 2.3 tredje stycket. 19. Avslutning av årsmötet.

3 Namn Post# Postadress Medl. Antal röster FM Aros PK IPSC VÄSTERÅS 9 1 Arvidsjaur DS ARVIDSJAUR 5 1 Atlas Copco PK TYRESÖ 9 1 Ballongbergets SKF SOLNA 36 4 Berga Skytteförening HÅRSFJÄRDEN 8 1 Bergslagens Skyttar SAXDALEN 21 3 Bodens Sportskytteklubb LULEÅ 26 2 Borlänge PS BORLÄNGE 35 4 Borås Pistolskyttar BORÅS 5 1 Bromma PK BROMMA 12 2 Caliber 44 Skf VARBERG 13 1 Eksjö Dynamiska Skyttar EKSJÖ 32 4 Emmaboda Skytteförening LINDÅS 8 1 ENA Dynamiska Skytteförening ENKÖPING 23 3 Enköpings Garnisons IF ENKÖPING 9 1 Friskyttarnas SKF VÄSTERHANINGE 7 1 Gideå Pistol ARNÄSVALL 9 1 Gotlands DynamiskaSkyttar VISBY 28 3 Grovskyttarna Luleå LULEÅ 6 1 Grängesbergs Pistolklubb GRÄNGESBERG 11 2 Grödinge Pistolskytteklubb TULLINGE 6 1 Gustavsbergs DS GUSTAVSBERG 18 2 Gävle PK GÄVLE 9 1 Göteborgs Polismäns Idrotts 36 4 Förening GÖTEBORG Handens Pistolskytteklubb HANINGE 9 1 Härlanda PK GDS GÖTEBORG 66 5 IPSC Granhammar JÄRFÄLLA 27 3 IPSC Kristianstad KRISTIANSTAD 39 4 IPSC Västerås SURAHAMMAR 35 4 IPSC Örebro ÖREBRO 39 4 Jönköpings PK JÖNKÖPING 44 5 K3 IF KARLSBORG 4 0

4 Kalmarpolisens IF KALMAR 27 3 Karlstad Pistol och Sportskytteklubb KARLSTAD 28 3 Klinte Skyttegille HEMSE 7 1 Kullens PK HÖGANÄS 45 5 Kumla Sportskyttar KUMLA 14 2 Kungsbacka-Wiske Spsk KUNGSBACKA 3 0 Laholms Pistolskytteklubb LAHOLM 10 1 Lesjöfors Pistolskytteklubb LESJÖFORS 11 2 Lidingö Sportskytteklubb LIDINGÖ 15 2 Linköping Shooting Club BORENSBERG 35 2 Linköpingspolisens SK LINKÖPING 3 5 Lunds PK LUND 4 0 Lycksele Dynamiska Skyttar LYCKSELE 22 3 Magnus Stenbock HELSINGBORG 6 1 Malmö Skyttegille MALMÖ Mälardalens Skyttesällskap ÅKERSBERGA 2 0 Mölndals Skytteförening MÖLNDAL 24 3 Nordisk Larm o Teleteknik PSK HÄGERSTEN 6 1 Nordmarken PSK ÅRJÄNG 14 2 Nybro Pk NYBRO 19 2 Nyköping DS NYKÖPING 23 3 Ormen Skf STOCKHOLM 10 1 Oxelösunds PK NYKÖPING 29 3 P4 Dynamiska Skyttar SKÖVDE 6 1 Partille Pistolklubb TORSLANDA 10 1 Piteå Pistolklubb ROKNÄS 5 1 Precisionsskyttarna SOLNA 11 2 Republiken Jämtlands Praktiska 81 5 Skyttar FRÖSÖN Rosersberg PK MÄRSTA 32 4 Roslagens Pistolskyttar NORRTÄLJE 26 3 Rönnskär Pistolskytteklubb SKELLEFTEHAMN 6 0 S:t Eskils Skyttar ESKILSTUNA 63 5 Salems Pistolklubb RÖNNINGE 16 2 Sandvikens Pistolskytteklubb SANDVIKEN 15 2

5 Security Group Dynamics BORÅS 35 4 SF Skarpskytten SUNDBYBERG 5 1 Skellefteå PSF SKELLEFTEÅ 9 1 Skepplanda Skytteförening NÖDINGE 5 1 Smedsbo PK VÄSTERÅS 3 0 Stockholms Allmänna 12 2 Pistolskytteklubb STOCKHOLM Stockholms försvarsutbildares skf HÄGERSTEN 22 3 Stockholms LVF KUNGENS KURVA 67 5 Stockholms Militära & Polisiära Skytteförening SEGELTORP 39 4 Sundsvalls DS SUNDSVALL 35 4 Säters Pistolskytteförening SÄTER 6 1 Säve Pistolskytteklubb GÖTEBORG 5 1 Södertäljepolisens Skytteförening SÖDERTÄLJE 42 5 Södertörns Skytteklubb STORVRETA 35 4 Sörmlands Dynamiska 14 2 Skytteförening FARSTA Torups Pistolklubb HALMSTAD 41 5 Tyresö SKF TYRESÖ 30 3 Uddevalla Pistolskytteförening UDDEVALLA 19 2 Umeå PK UMEÅ 24 3 Uppsala DS UPPSALA 63 5 Uppsala Handeldvapenförening UPPSALA 13 2 Wira IPSC ÅKERSBERGA 1 0 Västerort DS VÄLLINGBY 42 5 Västsvenska Dynamiker VÄSTERLANDA 69 5 Växjö Pk URÅSA 42 5 Ystads Dynamiska SKF YSTAD 21 3 Åby Skytteklubb NORRKÖPING 34 4 Åmåls Pk ÅMÅL 1 0 Ärna Skyttegille UPPSALA 18 2 Örlogsberga Skytteförening ÅKERSBERGA 6 1 Totalt 231

6 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Fullmakt Förbundsmötet 2015 Representantens namn Förening... Nedanstående personer intygar härmed att ovanstående person äger rätt att företräda klubben i frågor som kräver röstning samt i övrigt klubbens representant på IPSC Sveriges årsmöte Representanten måste vara medlem i klubben och kan bara representera en klubb på årsmötet. Klubben/Föreningens ordförande Klubben/Föreningens Sekreterare Namnförtydligande Namnförtydligande Datum/Ort Datum/Ort

7 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning Förbundsstyrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Mandatperiod Förbundsordförande: Anders Lindfors Förbundssekreterare: Roger Tiensuu Förbundskassör: Fredrik Miklaheim NROI-Ordförande: Ola Dahlbäck Övriga Ledamöter: Erland Gunnarsson Rasmus Gyllenberg Lars-Ola Nilsson Suppleanter: Bengt Bäckström Christer Back Revisorer: Ulf Nilsson Sofia Dohmen Sven Lundberg Extern revisionsbyrå, PWC Valberedning: Roland Dahlman Ordförande Mats Karlsson Håkan Söderholm Adjungerade ledamöter: Jens Sandberg, NROI sekreterare Arbetsgrupper: Uttagningsgruppen Rasmus Gyllenberg, Mats Karlsson, Roland Dahlman Vapenlagsfrågor Roland Dahlman, Erland Gunnarsson, Roger Tiensuu

8 Styrelsens arbete Styrelsen har under 2014 haft tre fysiska möten och elva online-möten. Frågor och inskickade ärenden fördelas från Projektplatsen till den styrelsemedlem som frågan anses beröra. På vårt diskussionsforum tas ett ärende upp för diskussion och frågor, följt av ett interimistiskt beslut för att sedan fastställas vid våra möten. I samband med SM i Kristianstad hölls ett extra årsmöte där den enda punkten var att rösta på de stadgeändringsförslag som inte röstats igenom enhälligt, men fått 2/3-majoritet vid det ordinarie årsmötet i Göteborg. Förslagen antogs. Styrelsen har under året agerat enligt gällande utvecklingsplan. Förbundets hemsida Hemsidan, vårt officiella kungörelseorgan, har dragits med fortsatta problem och det har diskuterats på olika lösningar under ett flertal tillfällen under året. Bengt Bäckström och Ola Dahlbäck har gjort vad det kunnat för att få sidan att fungera i överhuvudtaget. Målsättningen är att ta fram en ny hemsida under Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen är fortsatt mycket god. Det lades till 556 nya skyttar i medlemsregistret och det totala antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var Det är en ökning med 466 mot året innan. NROI Det har hållits sex stycken NROI-kurser som sammanlagt har utbildat ca75 st nya RO:s Ekonomi Ekonomin i förbundet är fortsatt god, det var första gången intäkterna översteg en miljon och årets resultat blev positivt, se förvaltningsberättelsen. Licensavgifterna har varit 360:- och föreningsavgiften 500:- under året. IPSC Sverige och Försvarsmakten Från och med 2014 är Dynamiskt skytte en officiell försvarsidrott. Det första mästerskapet hölls i Östersund där RPJS var värd. Tävlingen skjuts som en Tournament under två dagar, gevär den ena och pistol den andra. Tävlingen besöktes av Överste Lars Karlsson Stf regementschef för I 19 i Boden. Han var mycket nöjd med arrangemanget och såg med tillförsikt fram mot det fortsatta samarbetet mellan IPSC förbundet och försvarsmakten. Detta samarbete kan vara till stor hjälp för vår verksamhet i framtiden års Försvarsmaktsmästerskap i dynamiskt skytte är inte helt bestämt ännu var det ska hållas, men en tanke som lagts fram av FM är att FMM Dynamiskt skytte 2015 skulle hållas i samband med de övriga skyttemästerskapen i Boden under veckan före midsommar. I skrivande stund är det den enda information vi har, men det vore synnerligen roligt att kunna arrangera en tävling när det är ljust under hela dygnet. 2

9 Vapenlagstiftningsfrågor I juli 2014 skulle riksdagen besluta om skärpningar i vapenlagstiftningen. Av förslagen i Doris Rydheims utredning blev bara förslaget om höjt straff för grovt vapenbrott och auktorisering av skytteföreningar som blev antagna. Om hennes förslag att förbjuda halvautomatiska gevär för målskjutning hade gått igenom så hade fått stor påverkan på grenen IPSC gevär i Sverige. I samband med detta fick vi utslag vid ett par domar hos Kammarrätten i Västra Götaland att AR är lämpligt för målskytte. Detta ledde till att fr.o.m. sensommaren så beviljades det licenser i hela landet på AR. Men trots detta har man från årsskiftet på den nya avdelningen Förvaltningsrätt (tidigare RPS) hos polisen fortsatt driva frågan om AR är ett lämpligt vapen för målskytte. I skrivande stund beviljas inte nya licenser på AR i VG och Stockholm. Denna fråga kommer följas noga och har hög prioritet hos styrelsen. IPSC Shopen Mikael Karlsson som utvecklat shopen de sista två åren har nu lämnat över sitt uppdrag, styrelsen tackar Mickael för sitt arbete med shopen. Ola Dahlbäck har tagit över ansvaret för shopen och har redan tagit fram en del nya artiklar, främst avsedda för att stödja RO i sitt arbete på matcherna. Tävlingsverksamhet Under 2014 har det i Sverige genomförts tävlingar i dynamiskt skytte enligt följande: Nivå Enhandsvapen Gevär Hagelgevär Nivå 1 69 st 19 st 5 st Nivå 2 48 st 9 st 5 st Nivå 3 8 st 2 st 2 st 3

10 Svenska Mästerskap 2014 Enhandsvapen Production/ Open: GBG Open Göteborg Production-division Production Lady Production Senior 1:a Magnus Johansson 1:a Tina Oskarsson 1:a Stefan Ekstedt 2:a Johan Modigh 2:a Ann Harding 2:a Stefan Johanneson 3:a Robert Söderström 3:a Madelen Berg 3:a Peter Svedberg Open-division Open Senior 1:a Lars-Tony Skoog 1:a Johan Hansen 2:a Johan Hansen 2:a Rolf Lönn 3:a Johan Nordberg 3:a Magnus von Brömsen Classic/ Revolver/ Standard: C4 Open Kristianstad Classic-division Classic Senior Revolver-division 1:a Robert Söderström 1:a Bo Edin 1:a Kalle Halvarsson 2:a Pär Hyllander 2:a L-Å Ingemarsson 2:a Per Bergfeldt 3:a Faj Tran 3:a Weine Samuelsson 3:a Anders Lindfors Standard-division Standard Lady Standard Senior 1:a Magnus Johansson 1:a Tina Oskarsson 1:a Lars Lindstedt 2:a Lars-Tony Skoog 2:a Madelene Berg 2:a Peter Svedberg 3:a Mats Bäckström 3:a Thette Holmberg 3:a Dan Andersson Gevär RPJS var värd för både SM och FMM och tävlingarna hölls i Östersund på militära skjutbanor i området kring staden. Semi Auto Open Semi Auto Standard Semi Auto Senior 1:a Johan Hansen 1:a Roland Dahlman 1.a Johan Hansen 2:a Gustav Persson 2:a Johan Fredriksson 2:a Anders Nilsson 3:a Lars-Tony Skoog 3:a Johan Ström 3:a Johan Lindberg Lag Vinnande lag från VSD: Semi Auto Open Gustav Persson 1:a Västsvenska Dynamiker Mikael Berglund 2:a SGD Peter Larsson 3:a MSG Björn Svensson 4

11 Hagelgevär Det första dynamiska hagelgevärs mästerskapet i Sverige arrangerades av Stockholms Luftvärns skytteförening, LFV och sköts på deras hemmabana Hacksjöbanan i Södertörn, Stockholm den 15-16/11. Ett 110-talskyttar sköt tävlingen och de flesta såg mycket positivt på arrangemanget och vi hoppas på en positiv utveckling för grenen under Open Standard 1:a Johan Hansen 1:a Patrik Gren 2:a Gustav Persson 2:a Robert Söderström 3:a L Erik Bjälkvall 3:a Kent Westerlund Standard Manual Open Senior 1:a Teddi Sörenson 1:a Johan Hansen 2:a Jaakko Kangasvieri 2:a Stefan Ekstedt 3:a Roberth Andersson 3:a Dick Qvarnström Team Open Team Standard Team Manual 1:a LVF 1:a S:t Eskil lag 1 1:a Ipsc Örebro 2:a Västerort DS 2:a S:t Eskil lag 2 2:a SSK 3:a Västsvenska DS 3:a Malmö SG 3:a LVF Nordiska Mästerskap 2014 Enhandsvapen Classic/ Revolver/ Standard: Rooster Mountain, Danmark Det nordiska Mästerskapet i Classic/Revolver/Standard gick svenskarnas väg där vinnaren var svensk i varje division samt i lag. På hälften av pallplatserna var det en svensk. Det svenska guldlaget i standard bestod av Rasmus Gyllenberg, Magnus Johansson, Mats Bäckström samt Peter Kastell. Tyvärr fanns inte nog med skyttar för lagtävling i Classic och Revolver, samt de övriga kategorierna. Classic-division Revolver-Division 1:a Robert Söderström, Swe Kalle Halvarsson, Swe 2:a Christopher Thorstensen, Dan Ole Eilertsen, Nor 3:a Faj Tran, Swe Henrik.F Nielsen, Dan Standard-Division Standard Senior Std Lag 1:a Rasmus Gyllenberg, Swe 1:a Rune Vikeby, Nor Swe 2:a Magnus Johansson, Swe 2:a Stefan Johanesson, Swe Nor 3:a Steinar Haugli, Nor 3:a Claus Stahnke, Dan Dan 5

12 Production/ Open: West Cost Challenge var Nordiskt mästerskap i Production/Open, även här gick det bra för svenskarna. Första och andra plats i Production och andra och tredjeplats i Open, samt första plats i bägge lagen. Production Production Lady Production Senior 1:a Magnus Johansson, Swe 1:a Norah Josepsen, Dan 1:a Morten Klöv, Nor 2:a Rasmus Gyllenberg, Swe 2:a Tina Oskarsson, Swe 2:a Peter Svedberg, Swe 3:a Odd Strengnes, Nor 3:a Marianne Hansen, Swe 3:a Mikael Olsson, Swe Open Open Senior 1:a Simo Partanen, Fin 1:a Johan Hansen, Swe 2:a Johan Hansen, Swe 2:a Peter Schieck, Den 3:a Johan Nordberg, Swe 3:a Gert E Hansen, Den Team Production Team Open 1:a Sweden 1:a Sweden 2:a Denmark 2:a Norway 3:a Norway 3:a Finland Vinnande lag: Magnus Johansson Rasmus Gyllenberg Robert Söderström Johan Modigh Vinnande lag: Johan Hansen Johans Nordberg Lars-Tony Skoog Joakim Wallin Gevär Semi Auto Open och Semi Auto Standard, Kouvola och Heinola, Finland Nordiska i gevär blev en finsk uppvisning, men i SAO Senior knep Johan Hansen och Johan Lindberg 1:a och 2:a platsen och såg till att det inte bara blev vitt och blått på prispallarna. SAO SAS SAO Senior 1.a Raine Peltokoski, Fin 1:a Sami Hautamäki, Fin 1:a Johan Hansen, Swe 2:a Jarkko Laukia, Fin 2:a Timo Vehviläinen, Fin 2:a Johan Lindberg,Swe 3:a Teemu Rintala, Fin 3:a Ilkka Siitonen, Fin 3:a Pertti Karhunen, Fin SAO Lag 1:a Finland 2:a Norge 3:a Sverige Hagelgevär Enligt en nordisk överenskommelse kommer Finland och Sverige att arrangera Nordiska Mästerskap i hagel vartannat år fram till Detta p.g.a. att de övriga inte kan eller kommit igång med grenen än. Detta innebär att Sverige ska stå som värd för NM hagel 2015, någon arrangör för detta är inte klart i skrivande stund. 6

13 World Shot Florida 2014 Rekordmånga svenskar åkte till VM 2014, 44 svenskar sköt main match och 4 sköt pre-match och jobbade sedan som RO:s på matchen. Förväntningarna var höga med tanke på de fina resultat många skyttar gjorde på EM året innan. Det resultatet kunde inte upprepas, så några riktigt framskjutna placeringar blev det inte. Men är det VM så är det, med allt vad det innebär. Nedan följer några placeringar som är värda att nämna. Classic-divisionen som ersatt Modified, hade sitt första VM i Florida, här kom Faj Tran på en hedrande 16:e plats. I Open kom Lars-Tony Skoog på 31:a plats följt av Johan Hansen på 59:onde plats I Production kom Magnus Johansson på 14:plats följt av Rasmus Gyllenberg på 29:e samt Peter Kastell på 35:e plats. Kalle Halvorsson kom på 18:e plats i Revolver. I Standard hade vi Mats O Bäckström och Dan Liljeström på 37:e respektive 81:a plats. 7

14 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föregående års siffror inom parantes. Av rent skrivtekniska skäl kommer namnet IPSC Sverige att användas i texten. Inledning Svenska Dynamiska Skyttesportförbundets resultat för räkenskapsåret 2014 blev ett överskott på kr ( kr). Trots det minskade resultatet jmf med 2013 ska man ha i åtanke att vi har återbetalt startavgifter för de skyttar som sköt i landslagen under VM i USA Förbundet har också en osäker fordran mot Försvarsmakten för genomförandet av FMM Fordran uppgår till kr. Denna post är ej upptagen i balansräkningen för 2014 utan kommer att bokföras som extraordinär intäkt 2015 om betalning inkommer. Förbundet kommer inte driva ett betalningskrav mot Försvarsmakten då det finns långtgående vinster att inte göra det. Noterbart under 2014 Användning av Hogias affärssystem har fortsatt och avtalet är förlängt tom jan Nytt för 2014 är att vi har tagit Hogias fakturamodul i fullt ut i bruk, vi började 2013 med några få testfakturor, under 2014 har alla förbundets fakturor ställts ut via Hogia som E-fakturor, med undantag av de fakturor som ställts ut till Försvarsmakten. Mikael Karlsson som skött IPSC-shopen bad under året att få lämna sitt uppdrag. Styrelsen vill tacka Mikael för det arbete han har lagt ner. IPSC-shopen sköts numera av Ola Dahlbäck som har tagit fram en hel del nya artiklar och shopens försäljning har ökat med jämfört med tidigare år. De administrativa kostnaderna för förbundet har ökat jmf med 2013, till kr ( kr). Ökningen måste ses med bakgrund i att vi under 2014 växte med 725 fler skyttar som löste licens. Samt att vi under året haft ökade kostnader för externa tjänster, vilka beskrivs mer i detalj längre fram. Kostnaderna för den sportsliga verksamheten uppgick till kr ( kr) en ökning med kr. Detta är en otroligt positiv utveckling då den visar på att vi är ett växande idrottsförbund med finansiell styrka att satsa framåt. Det måste också påpekas att vi har under året fått sponsring av företag relaterade till skytte och säkerhet, men att merparten av vår kostnadstäckning kommer ifrån licensavgifter och avkastning på gjorda investeringar. Adress: Tel: Bankgiro: E-post: Organisationsnummer: Hemsida: IPSC Sverige Se hemsida Syrénvägen Väckelsång

15 Redovisningsprincip Förbundet fortsätter som tidigare nämnt att nyttja affärssystemet Hogia, vilket ger oss det utrymme att växa de närmaste åren. Utvecklingen följer den plan som förbundskassören la redan IPSC Sverige sparar sedan 2012 alla underlag till verifikat digitalt och de kommer därför inte att skickas med till revision enligt den princip som antogs Självfallet finns de tillgängliga om något enskilt verifikat behöver granskas i samband med revision. Alla verifikat som sparas digitalt sparas på minst 2 av varandra oberoende källor i en Cloud-lösning. En detaljerad förvaltningsberättelse skrivs istället med djupgående förklaringar till både resultat och balansräkningen. Till förvaltningsberättelsen bifogas; 1. Resultatrapport 2. Balansräkning 3. Avstämda saldobesked från bank och plusgirot per bokslutsdag ( ). Ekonomiska riktlinjer Förbundsmötet 2012 fastställde nedanstående policys för IPSC Sverige Införande av Handelsbanken betalkort VISA till samtliga styrelseledamöter för utgifter i förbundets namn. Till dessa kort kopplat en rullande kredit om kr. Utfärdat en kortpolicy för användning. Beslutat höja milersättning till 25 kr milen för användning av egen bil. Beslutat om enhetlig mötesersättning för förlorad arbetsinkomst vid styrelsemöten. Vid övrig ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår faktiskt belopp. Schablonersättning är 1800 kr. Antagit regler och riktlinjer för resor i förbundet namn. Inga nya policys har antagits av styrelsen under Förbundskassören kan konstatera att efterlevnaden till ovanstående har varit 100%. Förklaringar till Resultatrapporten 2014 Förbundet nyttjar en kontoplan baserat på Bas kontoplan 2012 Kontoklass 3 är intäkter Kontoklass 4 är kostnader för varor material kopplade till sportslig verksamhet. Kontoklass 5 är kostnader för förbruknings varor och material. Kontoklass 6 är alla kostnader kopplade till förbundets administration Kontoklass 7 är försäkringar samt ersättningar. 2

16 Intäkter De totala intäkterna för 2014 uppgick till kr ( kr). Detta är en milstolpe i förbundets historia, miljonvallen är spräckt! Intäkter fördelas sig som följer; Licensintäkter kr ( kr) det ojämna beloppet beror på att en medlem betalt 362 kr istället för 360 kr. Föreningsavgifter uppgick till kr (46 500kr). Avgifter för RO-kurser uppgick till kr (11 083kr). Försäljning IPSC-shopen, utöver kortbetalningar vilka redovisas i balansräkningen, uppgick till kr (38 963kr). Övriga intäkter uppgick till kr (90 802kr). I posten övriga intäkter återfinns sponsring samt en delersättning ifrån Försvarsmakten för FMM och gottskrivna räntor. Intäkter för startavgifter konto 3614 för internationella mästerskap uppgick till kr ( kr). Notera att kontot är ett genomgångskonto för anmälningsavgifter till internationella tävlingar (NM/EM/VM) och att dessa intäkter inte tillfaller förbundet resultatmässigt, men de kan rullas från år till år beroende på när avgiften skall betalas in till respektive arrangör av förbundet. Intäkten och kostnaden belastar således resultaträkningen olika från år till år. Kostnader De totala kostnaderna uppgick till kr ( kr). Sportslig verksamhet: Kostnaderna uppgår till kr ( kr), detta utgörs av följande poster; Medaljer köpta från Wasaboden 1834 kr, finns även bokfört under förbrukningsinventarier. Anmälningsavgifter kr ( kr) posten utgörs av lagavgifterna för VM kr samt återbetalningar av startavgifter för de skyttar som inte togs ut till VM kr. NROI kostnader för 2014 uppgår till kr ( kr) posten utgörs av kostnader för RO-kurser samt inköp av nya RO-tröjor inkl. frakt och moms. IPSC Regional fee uppgick 2014 till kr ( kr) avgiften baseras på antalet medlemmar. IPSC Sverige har uppnått den högsta avgiftsnivån i och med att vi nu är mer än 2000 skyttar. Kostnaden för arrangörs- och aktivitetsbidrag uppgår till kr ( kr) av detta utgörs av kr för C4 open 2013 restförd post som utbetalades 2014, kr till RJPS lvl 3 bidrag, C4 open lvl 3 bidrag, kr FMM och kr ONYX lvl 3 bidrag. Mästerskapskostnader SM/NM/EM/VM uppgår till kr ( kr). Återbetalningar för 2013 år EM till landslagskyttar uppgår till kr. Startavgifter VM i USA uppgår till kr. Kostnader för tröjor till samtliga skyttar i VM truppen uppgick till kr. Kostnader för landslagen och VM truppen på plats i USA uppgick till kr. Varav kostnaden VM truppsamlingen uppgick till kr. Resterande belopp avser kostnader i samband med världsårsmötet som skedde i samband med VM. Återbetalning av startavgifter för landslagsskyttar uppgick till kr. 3

17 Administration av förbundet Kostnaderna uppgår till kr ( kr). Förbrukningsinventarier och materiel uppgår till kr (81 230kr) varav medaljer från Wasaboden uppgick till kr, IT-utrustning (toner och lagringsmedia) kr, trycksaker (regelböcker, scoring overlays, årsmöteshandlingar) kr, övriga kostnader för förbrukningsmateriel uppgick till kr. Kostnaderna för biljetter uppgick till kr ( kr), kostnaden avser tågbiljetter inom riket för styrelsen samt biljett kostnad för Regional Director eller dennes representant till General Assembly i USA i samband med VM. Tågbiljetter kr, flygbiljetter kr. Kostnader för kontorsmateriel uppgick till kr (72 kr). Förklaring till den stora skillnaden är en metodförändring i bokföring och redovisning redovisades kontorsmateriel på kontot för förbrukningsinventarier och materiel, i år särredovisas kostnaden. I beloppet ingår inköp av en etikettskrivare till shopen kr, MS Office licens kr, övrigt material uppgår till kr (bläck till skrivare, papper IT-material) Portokostnad uppgick till kr (7 000kr), kostnaden avser i huvudsak IPSCshopens portokostnader. Rörelsekostnader uppgick 2014 till kr ( kr) Köpta externa kostnader uppgår till kr ( kr) varav två stycken styrelsemöten i Alvesta 2014, kr (övernattning halvpension, hyra av konferensrum, middag totalt 4 kvällar), juridiskt biträde kr, transport av arkivmaterial Göteborg-Västerås kr, förrådshyra kr, framtagande av mediastrategi kr, medlemskap i svenskt forum kr, övriga kostnader kr (bla. US Customs). Årsmöteskostnader kr (2 225 kr), en konsekvens av beslutet med ambulerande årsmöte. IT-tjänster kr ( kr) Här ingår projectplace.se och avgifter för domäner. Föreningssupport kr ( kr) kostnaden baseras på antalet utskickade licenser. Kostnadsersättningar kr ( kr). Startavgifter styrelsen kr (9 424 kr). Bank och postgirokostnader kr (9 699 kr) Utbetalda ersättningar för förlorad arbetsinkomst och milersättning samt arvode för RO-instruktörer uppgick till kr ( kr) huvudsaklig förklaring är fler RO kurser än 2013 samt ersättning för materialskada i samband med RO-kurs. Premien för förbundsförsäkringen uppgick till kr ( kr) ökningen beror på en uppjustering av antalet medlemmar. 4

18 Förklaring till Balansrapport 2014 Lagersaldot för IPSC-shopen uppgick vid årets slut till kr ( kr) enligt inventeringsunderlag från Ola Dahlbäck. Justering av lagersaldot sker enligt den modell som beslutades De fonderade medlen i förbundet hade vid årets början ett bokfört värde på kr. Anskaffningsvärdet är kr. Styrelsen har under året placerat om dessa medel för att öka avkastningen och kommer under 2015 fortsätta att aktivt förvalta dessa medel. Förbundets innehav: Fond Anskaffningsvärde Värde Bokfört värde* Nordea Stratega kr kr kr Handelsbanken Amerikafond kr kr kr Totaler kr kr kr Likvida medel De likvida medlen uppgick den 31 dec 2014 till Kassa kr (0 kr) Kassan redovisad på styrelsemöte. Plusgiro kr (2 276 kr) Bank, affärskonto kr ( kr) Bank, e-kapital konto** kr ( kr) Bank*** kr ( kr) Bank**** kr (6 858 kr) Payson IPSC-Shopen kr ( kr) Uppgift lämnad av Ola Dahlbäck. Summa kr ( kr) I balansräkningen finns det pågående inköp om kr. Avser ny dator till ordförande och ett kontant uttag till VM i USA som inte har settlats än. Kortfristiga skulder uppgår till kr ( kr) avser kostnader som betalas 2015 men som skall belasta 2014 års resultat. Balansomslutningen 2014 uppgick till kr ( kr) Omsättningen 2014 uppgick till kr ( kr) 5

19 Slutord 2014 och utsikter för års resultat var mycket starkt vilket stod klart under det 4:de kvartalet, det gjorde att styrelsen kunde fatta beslut om att stå för startavgifter för landslagen. Förbundets starka ekonomi möjliggör också att vi har möjligheten att inte driva fordran mot Försvarsmakten. Vi kommer däremot att se över vilka krav vi ställer på klubbar som vill arrangera FMM i framtiden. Precis som vi förutsåg 2013 kom överskottet från 2013 väl till pass när det gäller stöd i frågor som rörde den vapenlagstiftning som beslutades om under Det ska noteras att kostnader för juridiskt biträde inte har tagits ifrån de fonderade medlen utan har rymts inom den ordinarie driften Styrelsens arbete med att aktivt förvalta fonderade medel till att ge bättre avkastning syftar till att bygga en finansiell bas för framtida satsning på skyttar och landslag och de satsningar som krävs på framför allt förbundets hemsida. Arbetet med att stärka förbundets ekonomi fortsätter med oförminskad styrka under 2015 och styrelsen räknar med att kunna presentera ett starkt resultat även för Något som kommer att synas i den budget som kommer att presenteras. Ransta den 27 februari 2015 Fredrik Miklaheim Förbundskassör Sveriges Dynamiska Sportskytte Förbund 6

20

Kallelse till Förbundsmöte 2014

Kallelse till Förbundsmöte 2014 2014-03-22 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den12 april 2014, kl 15:00. Informationsträff

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09 Protokoll med bilagor för Riksmöte 1995 i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Timrå 1995-04-08--09 PROTOKOLL sida 1(3) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges rolloch konfliktspelsförbund

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer