Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet"

Transkript

1 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Kallelse till Förbundsmöte 2015 TID Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00. Informationsträff för inbjudna föreningar kl PLATS Spillepengens skyttepaviljong, Malmö Det är med stor glädje förbundsstyrelsen kallar till ordinarie förbundsmöte 2015 i Malmö. Förbundsmötet föregås i år av en informationsträff/diskussionsmöte på samma plats och det mötet börjar kl och pågår till ca Därefter bjuds det på enklare förtäring och kaffe innan ordinarie förbundsårsmöte börjar kl Syftet med denna träff är att förbundsstyrelsen ska kunna svara på frågor och föra en dialog med medlemmarna i frågor som rör förbundsmötet, men även övriga frågor som ett förbundsmöte kanske inte alltid är bästa plats och tid för, därför vill vi i styrelsen passa på att bjuda in alla intresserade föreningars representanter till detta möte. För att kunna planera förtäring så önskar förbundsstyrelsen få en föranmälan av antalet delegater till förbundsårsmötet och informationsträffen, så vi får bästa möjliga förutsättningar för mötena. Skicka anmälan på enklaste sätt via mail till märk meddelandet Deltagare FM 2015 och skriv antalet deltagare och klubbens namn som avsändare, senast en vecka före mötet tack. I denna kallelse ingår följande handlingar: Dagordning Röstlängd (baserad på antalet betalda licenser ) Fullmakt för delegat FM 2015 (ska signeras av ordförande/sekreterare i klubben) Verksamhetsberättelse för 2014 Förvaltningsberättelse för 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens förslag till förbundsmötet Motioner till förbundsmötet med styrelsens förslag till röstning STYRELSEN Adress: Tel: Bankgiro: E-post: Organisationsnummer: Hemsida: IPSC Sverige Se hemsida Syrénvägen Väckelsång

2 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. TID PLATS Förbundsmöte 2015 Lördagen den 18 april 2015, kl 16:00. Spillepengens skyttepaviljong, Malmö Dagordning 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av FS för mötet upprättade röstlängden. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning; 3. Fastställande av föredragningslista för mötet; 4. Val av ordförande för mötet; 5. Val av sekreterare för mötet; 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll tillika agera rösträknare; 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 8. Föredragning av revisorernas berättelser; 9. Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning; 10. Behandling av ärenden som av FS hänskjutits till mötet samt av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som sägs i 2.6; 1. Propositioner 2. Motioner 11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande år; 12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för nästkommande år; 13. Val av ordförande i IPSC Sverige för en tid av ett år; 14. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 15. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år; 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år; 17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen; samt; 18. Ärenden enligt 2.3 tredje stycket. 19. Avslutning av årsmötet.

3 Namn Post# Postadress Medl. Antal röster FM Aros PK IPSC VÄSTERÅS 9 1 Arvidsjaur DS ARVIDSJAUR 5 1 Atlas Copco PK TYRESÖ 9 1 Ballongbergets SKF SOLNA 36 4 Berga Skytteförening HÅRSFJÄRDEN 8 1 Bergslagens Skyttar SAXDALEN 21 3 Bodens Sportskytteklubb LULEÅ 26 2 Borlänge PS BORLÄNGE 35 4 Borås Pistolskyttar BORÅS 5 1 Bromma PK BROMMA 12 2 Caliber 44 Skf VARBERG 13 1 Eksjö Dynamiska Skyttar EKSJÖ 32 4 Emmaboda Skytteförening LINDÅS 8 1 ENA Dynamiska Skytteförening ENKÖPING 23 3 Enköpings Garnisons IF ENKÖPING 9 1 Friskyttarnas SKF VÄSTERHANINGE 7 1 Gideå Pistol ARNÄSVALL 9 1 Gotlands DynamiskaSkyttar VISBY 28 3 Grovskyttarna Luleå LULEÅ 6 1 Grängesbergs Pistolklubb GRÄNGESBERG 11 2 Grödinge Pistolskytteklubb TULLINGE 6 1 Gustavsbergs DS GUSTAVSBERG 18 2 Gävle PK GÄVLE 9 1 Göteborgs Polismäns Idrotts 36 4 Förening GÖTEBORG Handens Pistolskytteklubb HANINGE 9 1 Härlanda PK GDS GÖTEBORG 66 5 IPSC Granhammar JÄRFÄLLA 27 3 IPSC Kristianstad KRISTIANSTAD 39 4 IPSC Västerås SURAHAMMAR 35 4 IPSC Örebro ÖREBRO 39 4 Jönköpings PK JÖNKÖPING 44 5 K3 IF KARLSBORG 4 0

4 Kalmarpolisens IF KALMAR 27 3 Karlstad Pistol och Sportskytteklubb KARLSTAD 28 3 Klinte Skyttegille HEMSE 7 1 Kullens PK HÖGANÄS 45 5 Kumla Sportskyttar KUMLA 14 2 Kungsbacka-Wiske Spsk KUNGSBACKA 3 0 Laholms Pistolskytteklubb LAHOLM 10 1 Lesjöfors Pistolskytteklubb LESJÖFORS 11 2 Lidingö Sportskytteklubb LIDINGÖ 15 2 Linköping Shooting Club BORENSBERG 35 2 Linköpingspolisens SK LINKÖPING 3 5 Lunds PK LUND 4 0 Lycksele Dynamiska Skyttar LYCKSELE 22 3 Magnus Stenbock HELSINGBORG 6 1 Malmö Skyttegille MALMÖ Mälardalens Skyttesällskap ÅKERSBERGA 2 0 Mölndals Skytteförening MÖLNDAL 24 3 Nordisk Larm o Teleteknik PSK HÄGERSTEN 6 1 Nordmarken PSK ÅRJÄNG 14 2 Nybro Pk NYBRO 19 2 Nyköping DS NYKÖPING 23 3 Ormen Skf STOCKHOLM 10 1 Oxelösunds PK NYKÖPING 29 3 P4 Dynamiska Skyttar SKÖVDE 6 1 Partille Pistolklubb TORSLANDA 10 1 Piteå Pistolklubb ROKNÄS 5 1 Precisionsskyttarna SOLNA 11 2 Republiken Jämtlands Praktiska 81 5 Skyttar FRÖSÖN Rosersberg PK MÄRSTA 32 4 Roslagens Pistolskyttar NORRTÄLJE 26 3 Rönnskär Pistolskytteklubb SKELLEFTEHAMN 6 0 S:t Eskils Skyttar ESKILSTUNA 63 5 Salems Pistolklubb RÖNNINGE 16 2 Sandvikens Pistolskytteklubb SANDVIKEN 15 2

5 Security Group Dynamics BORÅS 35 4 SF Skarpskytten SUNDBYBERG 5 1 Skellefteå PSF SKELLEFTEÅ 9 1 Skepplanda Skytteförening NÖDINGE 5 1 Smedsbo PK VÄSTERÅS 3 0 Stockholms Allmänna 12 2 Pistolskytteklubb STOCKHOLM Stockholms försvarsutbildares skf HÄGERSTEN 22 3 Stockholms LVF KUNGENS KURVA 67 5 Stockholms Militära & Polisiära Skytteförening SEGELTORP 39 4 Sundsvalls DS SUNDSVALL 35 4 Säters Pistolskytteförening SÄTER 6 1 Säve Pistolskytteklubb GÖTEBORG 5 1 Södertäljepolisens Skytteförening SÖDERTÄLJE 42 5 Södertörns Skytteklubb STORVRETA 35 4 Sörmlands Dynamiska 14 2 Skytteförening FARSTA Torups Pistolklubb HALMSTAD 41 5 Tyresö SKF TYRESÖ 30 3 Uddevalla Pistolskytteförening UDDEVALLA 19 2 Umeå PK UMEÅ 24 3 Uppsala DS UPPSALA 63 5 Uppsala Handeldvapenförening UPPSALA 13 2 Wira IPSC ÅKERSBERGA 1 0 Västerort DS VÄLLINGBY 42 5 Västsvenska Dynamiker VÄSTERLANDA 69 5 Växjö Pk URÅSA 42 5 Ystads Dynamiska SKF YSTAD 21 3 Åby Skytteklubb NORRKÖPING 34 4 Åmåls Pk ÅMÅL 1 0 Ärna Skyttegille UPPSALA 18 2 Örlogsberga Skytteförening ÅKERSBERGA 6 1 Totalt 231

6 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Fullmakt Förbundsmötet 2015 Representantens namn Förening... Nedanstående personer intygar härmed att ovanstående person äger rätt att företräda klubben i frågor som kräver röstning samt i övrigt klubbens representant på IPSC Sveriges årsmöte Representanten måste vara medlem i klubben och kan bara representera en klubb på årsmötet. Klubben/Föreningens ordförande Klubben/Föreningens Sekreterare Namnförtydligande Namnförtydligande Datum/Ort Datum/Ort

7 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning Förbundsstyrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Mandatperiod Förbundsordförande: Anders Lindfors Förbundssekreterare: Roger Tiensuu Förbundskassör: Fredrik Miklaheim NROI-Ordförande: Ola Dahlbäck Övriga Ledamöter: Erland Gunnarsson Rasmus Gyllenberg Lars-Ola Nilsson Suppleanter: Bengt Bäckström Christer Back Revisorer: Ulf Nilsson Sofia Dohmen Sven Lundberg Extern revisionsbyrå, PWC Valberedning: Roland Dahlman Ordförande Mats Karlsson Håkan Söderholm Adjungerade ledamöter: Jens Sandberg, NROI sekreterare Arbetsgrupper: Uttagningsgruppen Rasmus Gyllenberg, Mats Karlsson, Roland Dahlman Vapenlagsfrågor Roland Dahlman, Erland Gunnarsson, Roger Tiensuu

8 Styrelsens arbete Styrelsen har under 2014 haft tre fysiska möten och elva online-möten. Frågor och inskickade ärenden fördelas från Projektplatsen till den styrelsemedlem som frågan anses beröra. På vårt diskussionsforum tas ett ärende upp för diskussion och frågor, följt av ett interimistiskt beslut för att sedan fastställas vid våra möten. I samband med SM i Kristianstad hölls ett extra årsmöte där den enda punkten var att rösta på de stadgeändringsförslag som inte röstats igenom enhälligt, men fått 2/3-majoritet vid det ordinarie årsmötet i Göteborg. Förslagen antogs. Styrelsen har under året agerat enligt gällande utvecklingsplan. Förbundets hemsida Hemsidan, vårt officiella kungörelseorgan, har dragits med fortsatta problem och det har diskuterats på olika lösningar under ett flertal tillfällen under året. Bengt Bäckström och Ola Dahlbäck har gjort vad det kunnat för att få sidan att fungera i överhuvudtaget. Målsättningen är att ta fram en ny hemsida under Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen är fortsatt mycket god. Det lades till 556 nya skyttar i medlemsregistret och det totala antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var Det är en ökning med 466 mot året innan. NROI Det har hållits sex stycken NROI-kurser som sammanlagt har utbildat ca75 st nya RO:s Ekonomi Ekonomin i förbundet är fortsatt god, det var första gången intäkterna översteg en miljon och årets resultat blev positivt, se förvaltningsberättelsen. Licensavgifterna har varit 360:- och föreningsavgiften 500:- under året. IPSC Sverige och Försvarsmakten Från och med 2014 är Dynamiskt skytte en officiell försvarsidrott. Det första mästerskapet hölls i Östersund där RPJS var värd. Tävlingen skjuts som en Tournament under två dagar, gevär den ena och pistol den andra. Tävlingen besöktes av Överste Lars Karlsson Stf regementschef för I 19 i Boden. Han var mycket nöjd med arrangemanget och såg med tillförsikt fram mot det fortsatta samarbetet mellan IPSC förbundet och försvarsmakten. Detta samarbete kan vara till stor hjälp för vår verksamhet i framtiden års Försvarsmaktsmästerskap i dynamiskt skytte är inte helt bestämt ännu var det ska hållas, men en tanke som lagts fram av FM är att FMM Dynamiskt skytte 2015 skulle hållas i samband med de övriga skyttemästerskapen i Boden under veckan före midsommar. I skrivande stund är det den enda information vi har, men det vore synnerligen roligt att kunna arrangera en tävling när det är ljust under hela dygnet. 2

9 Vapenlagstiftningsfrågor I juli 2014 skulle riksdagen besluta om skärpningar i vapenlagstiftningen. Av förslagen i Doris Rydheims utredning blev bara förslaget om höjt straff för grovt vapenbrott och auktorisering av skytteföreningar som blev antagna. Om hennes förslag att förbjuda halvautomatiska gevär för målskjutning hade gått igenom så hade fått stor påverkan på grenen IPSC gevär i Sverige. I samband med detta fick vi utslag vid ett par domar hos Kammarrätten i Västra Götaland att AR är lämpligt för målskytte. Detta ledde till att fr.o.m. sensommaren så beviljades det licenser i hela landet på AR. Men trots detta har man från årsskiftet på den nya avdelningen Förvaltningsrätt (tidigare RPS) hos polisen fortsatt driva frågan om AR är ett lämpligt vapen för målskytte. I skrivande stund beviljas inte nya licenser på AR i VG och Stockholm. Denna fråga kommer följas noga och har hög prioritet hos styrelsen. IPSC Shopen Mikael Karlsson som utvecklat shopen de sista två åren har nu lämnat över sitt uppdrag, styrelsen tackar Mickael för sitt arbete med shopen. Ola Dahlbäck har tagit över ansvaret för shopen och har redan tagit fram en del nya artiklar, främst avsedda för att stödja RO i sitt arbete på matcherna. Tävlingsverksamhet Under 2014 har det i Sverige genomförts tävlingar i dynamiskt skytte enligt följande: Nivå Enhandsvapen Gevär Hagelgevär Nivå 1 69 st 19 st 5 st Nivå 2 48 st 9 st 5 st Nivå 3 8 st 2 st 2 st 3

10 Svenska Mästerskap 2014 Enhandsvapen Production/ Open: GBG Open Göteborg Production-division Production Lady Production Senior 1:a Magnus Johansson 1:a Tina Oskarsson 1:a Stefan Ekstedt 2:a Johan Modigh 2:a Ann Harding 2:a Stefan Johanneson 3:a Robert Söderström 3:a Madelen Berg 3:a Peter Svedberg Open-division Open Senior 1:a Lars-Tony Skoog 1:a Johan Hansen 2:a Johan Hansen 2:a Rolf Lönn 3:a Johan Nordberg 3:a Magnus von Brömsen Classic/ Revolver/ Standard: C4 Open Kristianstad Classic-division Classic Senior Revolver-division 1:a Robert Söderström 1:a Bo Edin 1:a Kalle Halvarsson 2:a Pär Hyllander 2:a L-Å Ingemarsson 2:a Per Bergfeldt 3:a Faj Tran 3:a Weine Samuelsson 3:a Anders Lindfors Standard-division Standard Lady Standard Senior 1:a Magnus Johansson 1:a Tina Oskarsson 1:a Lars Lindstedt 2:a Lars-Tony Skoog 2:a Madelene Berg 2:a Peter Svedberg 3:a Mats Bäckström 3:a Thette Holmberg 3:a Dan Andersson Gevär RPJS var värd för både SM och FMM och tävlingarna hölls i Östersund på militära skjutbanor i området kring staden. Semi Auto Open Semi Auto Standard Semi Auto Senior 1:a Johan Hansen 1:a Roland Dahlman 1.a Johan Hansen 2:a Gustav Persson 2:a Johan Fredriksson 2:a Anders Nilsson 3:a Lars-Tony Skoog 3:a Johan Ström 3:a Johan Lindberg Lag Vinnande lag från VSD: Semi Auto Open Gustav Persson 1:a Västsvenska Dynamiker Mikael Berglund 2:a SGD Peter Larsson 3:a MSG Björn Svensson 4

11 Hagelgevär Det första dynamiska hagelgevärs mästerskapet i Sverige arrangerades av Stockholms Luftvärns skytteförening, LFV och sköts på deras hemmabana Hacksjöbanan i Södertörn, Stockholm den 15-16/11. Ett 110-talskyttar sköt tävlingen och de flesta såg mycket positivt på arrangemanget och vi hoppas på en positiv utveckling för grenen under Open Standard 1:a Johan Hansen 1:a Patrik Gren 2:a Gustav Persson 2:a Robert Söderström 3:a L Erik Bjälkvall 3:a Kent Westerlund Standard Manual Open Senior 1:a Teddi Sörenson 1:a Johan Hansen 2:a Jaakko Kangasvieri 2:a Stefan Ekstedt 3:a Roberth Andersson 3:a Dick Qvarnström Team Open Team Standard Team Manual 1:a LVF 1:a S:t Eskil lag 1 1:a Ipsc Örebro 2:a Västerort DS 2:a S:t Eskil lag 2 2:a SSK 3:a Västsvenska DS 3:a Malmö SG 3:a LVF Nordiska Mästerskap 2014 Enhandsvapen Classic/ Revolver/ Standard: Rooster Mountain, Danmark Det nordiska Mästerskapet i Classic/Revolver/Standard gick svenskarnas väg där vinnaren var svensk i varje division samt i lag. På hälften av pallplatserna var det en svensk. Det svenska guldlaget i standard bestod av Rasmus Gyllenberg, Magnus Johansson, Mats Bäckström samt Peter Kastell. Tyvärr fanns inte nog med skyttar för lagtävling i Classic och Revolver, samt de övriga kategorierna. Classic-division Revolver-Division 1:a Robert Söderström, Swe Kalle Halvarsson, Swe 2:a Christopher Thorstensen, Dan Ole Eilertsen, Nor 3:a Faj Tran, Swe Henrik.F Nielsen, Dan Standard-Division Standard Senior Std Lag 1:a Rasmus Gyllenberg, Swe 1:a Rune Vikeby, Nor Swe 2:a Magnus Johansson, Swe 2:a Stefan Johanesson, Swe Nor 3:a Steinar Haugli, Nor 3:a Claus Stahnke, Dan Dan 5

12 Production/ Open: West Cost Challenge var Nordiskt mästerskap i Production/Open, även här gick det bra för svenskarna. Första och andra plats i Production och andra och tredjeplats i Open, samt första plats i bägge lagen. Production Production Lady Production Senior 1:a Magnus Johansson, Swe 1:a Norah Josepsen, Dan 1:a Morten Klöv, Nor 2:a Rasmus Gyllenberg, Swe 2:a Tina Oskarsson, Swe 2:a Peter Svedberg, Swe 3:a Odd Strengnes, Nor 3:a Marianne Hansen, Swe 3:a Mikael Olsson, Swe Open Open Senior 1:a Simo Partanen, Fin 1:a Johan Hansen, Swe 2:a Johan Hansen, Swe 2:a Peter Schieck, Den 3:a Johan Nordberg, Swe 3:a Gert E Hansen, Den Team Production Team Open 1:a Sweden 1:a Sweden 2:a Denmark 2:a Norway 3:a Norway 3:a Finland Vinnande lag: Magnus Johansson Rasmus Gyllenberg Robert Söderström Johan Modigh Vinnande lag: Johan Hansen Johans Nordberg Lars-Tony Skoog Joakim Wallin Gevär Semi Auto Open och Semi Auto Standard, Kouvola och Heinola, Finland Nordiska i gevär blev en finsk uppvisning, men i SAO Senior knep Johan Hansen och Johan Lindberg 1:a och 2:a platsen och såg till att det inte bara blev vitt och blått på prispallarna. SAO SAS SAO Senior 1.a Raine Peltokoski, Fin 1:a Sami Hautamäki, Fin 1:a Johan Hansen, Swe 2:a Jarkko Laukia, Fin 2:a Timo Vehviläinen, Fin 2:a Johan Lindberg,Swe 3:a Teemu Rintala, Fin 3:a Ilkka Siitonen, Fin 3:a Pertti Karhunen, Fin SAO Lag 1:a Finland 2:a Norge 3:a Sverige Hagelgevär Enligt en nordisk överenskommelse kommer Finland och Sverige att arrangera Nordiska Mästerskap i hagel vartannat år fram till Detta p.g.a. att de övriga inte kan eller kommit igång med grenen än. Detta innebär att Sverige ska stå som värd för NM hagel 2015, någon arrangör för detta är inte klart i skrivande stund. 6

13 World Shot Florida 2014 Rekordmånga svenskar åkte till VM 2014, 44 svenskar sköt main match och 4 sköt pre-match och jobbade sedan som RO:s på matchen. Förväntningarna var höga med tanke på de fina resultat många skyttar gjorde på EM året innan. Det resultatet kunde inte upprepas, så några riktigt framskjutna placeringar blev det inte. Men är det VM så är det, med allt vad det innebär. Nedan följer några placeringar som är värda att nämna. Classic-divisionen som ersatt Modified, hade sitt första VM i Florida, här kom Faj Tran på en hedrande 16:e plats. I Open kom Lars-Tony Skoog på 31:a plats följt av Johan Hansen på 59:onde plats I Production kom Magnus Johansson på 14:plats följt av Rasmus Gyllenberg på 29:e samt Peter Kastell på 35:e plats. Kalle Halvorsson kom på 18:e plats i Revolver. I Standard hade vi Mats O Bäckström och Dan Liljeström på 37:e respektive 81:a plats. 7

14 Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Förbundet representerar International Practical Shooting Confederation (IPSC) i Sverige. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 Föregående års siffror inom parantes. Av rent skrivtekniska skäl kommer namnet IPSC Sverige att användas i texten. Inledning Svenska Dynamiska Skyttesportförbundets resultat för räkenskapsåret 2014 blev ett överskott på kr ( kr). Trots det minskade resultatet jmf med 2013 ska man ha i åtanke att vi har återbetalt startavgifter för de skyttar som sköt i landslagen under VM i USA Förbundet har också en osäker fordran mot Försvarsmakten för genomförandet av FMM Fordran uppgår till kr. Denna post är ej upptagen i balansräkningen för 2014 utan kommer att bokföras som extraordinär intäkt 2015 om betalning inkommer. Förbundet kommer inte driva ett betalningskrav mot Försvarsmakten då det finns långtgående vinster att inte göra det. Noterbart under 2014 Användning av Hogias affärssystem har fortsatt och avtalet är förlängt tom jan Nytt för 2014 är att vi har tagit Hogias fakturamodul i fullt ut i bruk, vi började 2013 med några få testfakturor, under 2014 har alla förbundets fakturor ställts ut via Hogia som E-fakturor, med undantag av de fakturor som ställts ut till Försvarsmakten. Mikael Karlsson som skött IPSC-shopen bad under året att få lämna sitt uppdrag. Styrelsen vill tacka Mikael för det arbete han har lagt ner. IPSC-shopen sköts numera av Ola Dahlbäck som har tagit fram en hel del nya artiklar och shopens försäljning har ökat med jämfört med tidigare år. De administrativa kostnaderna för förbundet har ökat jmf med 2013, till kr ( kr). Ökningen måste ses med bakgrund i att vi under 2014 växte med 725 fler skyttar som löste licens. Samt att vi under året haft ökade kostnader för externa tjänster, vilka beskrivs mer i detalj längre fram. Kostnaderna för den sportsliga verksamheten uppgick till kr ( kr) en ökning med kr. Detta är en otroligt positiv utveckling då den visar på att vi är ett växande idrottsförbund med finansiell styrka att satsa framåt. Det måste också påpekas att vi har under året fått sponsring av företag relaterade till skytte och säkerhet, men att merparten av vår kostnadstäckning kommer ifrån licensavgifter och avkastning på gjorda investeringar. Adress: Tel: Bankgiro: E-post: Organisationsnummer: Hemsida: IPSC Sverige Se hemsida Syrénvägen Väckelsång

15 Redovisningsprincip Förbundet fortsätter som tidigare nämnt att nyttja affärssystemet Hogia, vilket ger oss det utrymme att växa de närmaste åren. Utvecklingen följer den plan som förbundskassören la redan IPSC Sverige sparar sedan 2012 alla underlag till verifikat digitalt och de kommer därför inte att skickas med till revision enligt den princip som antogs Självfallet finns de tillgängliga om något enskilt verifikat behöver granskas i samband med revision. Alla verifikat som sparas digitalt sparas på minst 2 av varandra oberoende källor i en Cloud-lösning. En detaljerad förvaltningsberättelse skrivs istället med djupgående förklaringar till både resultat och balansräkningen. Till förvaltningsberättelsen bifogas; 1. Resultatrapport 2. Balansräkning 3. Avstämda saldobesked från bank och plusgirot per bokslutsdag ( ). Ekonomiska riktlinjer Förbundsmötet 2012 fastställde nedanstående policys för IPSC Sverige Införande av Handelsbanken betalkort VISA till samtliga styrelseledamöter för utgifter i förbundets namn. Till dessa kort kopplat en rullande kredit om kr. Utfärdat en kortpolicy för användning. Beslutat höja milersättning till 25 kr milen för användning av egen bil. Beslutat om enhetlig mötesersättning för förlorad arbetsinkomst vid styrelsemöten. Vid övrig ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår faktiskt belopp. Schablonersättning är 1800 kr. Antagit regler och riktlinjer för resor i förbundet namn. Inga nya policys har antagits av styrelsen under Förbundskassören kan konstatera att efterlevnaden till ovanstående har varit 100%. Förklaringar till Resultatrapporten 2014 Förbundet nyttjar en kontoplan baserat på Bas kontoplan 2012 Kontoklass 3 är intäkter Kontoklass 4 är kostnader för varor material kopplade till sportslig verksamhet. Kontoklass 5 är kostnader för förbruknings varor och material. Kontoklass 6 är alla kostnader kopplade till förbundets administration Kontoklass 7 är försäkringar samt ersättningar. 2

16 Intäkter De totala intäkterna för 2014 uppgick till kr ( kr). Detta är en milstolpe i förbundets historia, miljonvallen är spräckt! Intäkter fördelas sig som följer; Licensintäkter kr ( kr) det ojämna beloppet beror på att en medlem betalt 362 kr istället för 360 kr. Föreningsavgifter uppgick till kr (46 500kr). Avgifter för RO-kurser uppgick till kr (11 083kr). Försäljning IPSC-shopen, utöver kortbetalningar vilka redovisas i balansräkningen, uppgick till kr (38 963kr). Övriga intäkter uppgick till kr (90 802kr). I posten övriga intäkter återfinns sponsring samt en delersättning ifrån Försvarsmakten för FMM och gottskrivna räntor. Intäkter för startavgifter konto 3614 för internationella mästerskap uppgick till kr ( kr). Notera att kontot är ett genomgångskonto för anmälningsavgifter till internationella tävlingar (NM/EM/VM) och att dessa intäkter inte tillfaller förbundet resultatmässigt, men de kan rullas från år till år beroende på när avgiften skall betalas in till respektive arrangör av förbundet. Intäkten och kostnaden belastar således resultaträkningen olika från år till år. Kostnader De totala kostnaderna uppgick till kr ( kr). Sportslig verksamhet: Kostnaderna uppgår till kr ( kr), detta utgörs av följande poster; Medaljer köpta från Wasaboden 1834 kr, finns även bokfört under förbrukningsinventarier. Anmälningsavgifter kr ( kr) posten utgörs av lagavgifterna för VM kr samt återbetalningar av startavgifter för de skyttar som inte togs ut till VM kr. NROI kostnader för 2014 uppgår till kr ( kr) posten utgörs av kostnader för RO-kurser samt inköp av nya RO-tröjor inkl. frakt och moms. IPSC Regional fee uppgick 2014 till kr ( kr) avgiften baseras på antalet medlemmar. IPSC Sverige har uppnått den högsta avgiftsnivån i och med att vi nu är mer än 2000 skyttar. Kostnaden för arrangörs- och aktivitetsbidrag uppgår till kr ( kr) av detta utgörs av kr för C4 open 2013 restförd post som utbetalades 2014, kr till RJPS lvl 3 bidrag, C4 open lvl 3 bidrag, kr FMM och kr ONYX lvl 3 bidrag. Mästerskapskostnader SM/NM/EM/VM uppgår till kr ( kr). Återbetalningar för 2013 år EM till landslagskyttar uppgår till kr. Startavgifter VM i USA uppgår till kr. Kostnader för tröjor till samtliga skyttar i VM truppen uppgick till kr. Kostnader för landslagen och VM truppen på plats i USA uppgick till kr. Varav kostnaden VM truppsamlingen uppgick till kr. Resterande belopp avser kostnader i samband med världsårsmötet som skedde i samband med VM. Återbetalning av startavgifter för landslagsskyttar uppgick till kr. 3

17 Administration av förbundet Kostnaderna uppgår till kr ( kr). Förbrukningsinventarier och materiel uppgår till kr (81 230kr) varav medaljer från Wasaboden uppgick till kr, IT-utrustning (toner och lagringsmedia) kr, trycksaker (regelböcker, scoring overlays, årsmöteshandlingar) kr, övriga kostnader för förbrukningsmateriel uppgick till kr. Kostnaderna för biljetter uppgick till kr ( kr), kostnaden avser tågbiljetter inom riket för styrelsen samt biljett kostnad för Regional Director eller dennes representant till General Assembly i USA i samband med VM. Tågbiljetter kr, flygbiljetter kr. Kostnader för kontorsmateriel uppgick till kr (72 kr). Förklaring till den stora skillnaden är en metodförändring i bokföring och redovisning redovisades kontorsmateriel på kontot för förbrukningsinventarier och materiel, i år särredovisas kostnaden. I beloppet ingår inköp av en etikettskrivare till shopen kr, MS Office licens kr, övrigt material uppgår till kr (bläck till skrivare, papper IT-material) Portokostnad uppgick till kr (7 000kr), kostnaden avser i huvudsak IPSCshopens portokostnader. Rörelsekostnader uppgick 2014 till kr ( kr) Köpta externa kostnader uppgår till kr ( kr) varav två stycken styrelsemöten i Alvesta 2014, kr (övernattning halvpension, hyra av konferensrum, middag totalt 4 kvällar), juridiskt biträde kr, transport av arkivmaterial Göteborg-Västerås kr, förrådshyra kr, framtagande av mediastrategi kr, medlemskap i svenskt forum kr, övriga kostnader kr (bla. US Customs). Årsmöteskostnader kr (2 225 kr), en konsekvens av beslutet med ambulerande årsmöte. IT-tjänster kr ( kr) Här ingår projectplace.se och avgifter för domäner. Föreningssupport kr ( kr) kostnaden baseras på antalet utskickade licenser. Kostnadsersättningar kr ( kr). Startavgifter styrelsen kr (9 424 kr). Bank och postgirokostnader kr (9 699 kr) Utbetalda ersättningar för förlorad arbetsinkomst och milersättning samt arvode för RO-instruktörer uppgick till kr ( kr) huvudsaklig förklaring är fler RO kurser än 2013 samt ersättning för materialskada i samband med RO-kurs. Premien för förbundsförsäkringen uppgick till kr ( kr) ökningen beror på en uppjustering av antalet medlemmar. 4

18 Förklaring till Balansrapport 2014 Lagersaldot för IPSC-shopen uppgick vid årets slut till kr ( kr) enligt inventeringsunderlag från Ola Dahlbäck. Justering av lagersaldot sker enligt den modell som beslutades De fonderade medlen i förbundet hade vid årets början ett bokfört värde på kr. Anskaffningsvärdet är kr. Styrelsen har under året placerat om dessa medel för att öka avkastningen och kommer under 2015 fortsätta att aktivt förvalta dessa medel. Förbundets innehav: Fond Anskaffningsvärde Värde Bokfört värde* Nordea Stratega kr kr kr Handelsbanken Amerikafond kr kr kr Totaler kr kr kr Likvida medel De likvida medlen uppgick den 31 dec 2014 till Kassa kr (0 kr) Kassan redovisad på styrelsemöte. Plusgiro kr (2 276 kr) Bank, affärskonto kr ( kr) Bank, e-kapital konto** kr ( kr) Bank*** kr ( kr) Bank**** kr (6 858 kr) Payson IPSC-Shopen kr ( kr) Uppgift lämnad av Ola Dahlbäck. Summa kr ( kr) I balansräkningen finns det pågående inköp om kr. Avser ny dator till ordförande och ett kontant uttag till VM i USA som inte har settlats än. Kortfristiga skulder uppgår till kr ( kr) avser kostnader som betalas 2015 men som skall belasta 2014 års resultat. Balansomslutningen 2014 uppgick till kr ( kr) Omsättningen 2014 uppgick till kr ( kr) 5

19 Slutord 2014 och utsikter för års resultat var mycket starkt vilket stod klart under det 4:de kvartalet, det gjorde att styrelsen kunde fatta beslut om att stå för startavgifter för landslagen. Förbundets starka ekonomi möjliggör också att vi har möjligheten att inte driva fordran mot Försvarsmakten. Vi kommer däremot att se över vilka krav vi ställer på klubbar som vill arrangera FMM i framtiden. Precis som vi förutsåg 2013 kom överskottet från 2013 väl till pass när det gäller stöd i frågor som rörde den vapenlagstiftning som beslutades om under Det ska noteras att kostnader för juridiskt biträde inte har tagits ifrån de fonderade medlen utan har rymts inom den ordinarie driften Styrelsens arbete med att aktivt förvalta fonderade medel till att ge bättre avkastning syftar till att bygga en finansiell bas för framtida satsning på skyttar och landslag och de satsningar som krävs på framför allt förbundets hemsida. Arbetet med att stärka förbundets ekonomi fortsätter med oförminskad styrka under 2015 och styrelsen räknar med att kunna presentera ett starkt resultat även för Något som kommer att synas i den budget som kommer att presenteras. Ransta den 27 februari 2015 Fredrik Miklaheim Förbundskassör Sveriges Dynamiska Sportskytte Förbund 6

20

Examinatorer & Instruktörer REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS

Examinatorer & Instruktörer REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS Examinatorer & Instruktörer KLUBB NAMN REGION EMAIL UTBILDNINGSSTATUS Ballongbergets SKF Patrik Svedlund STOCKHOLM patriksvedlund@hotmail.com Instruktör EGH Bodens Sportskytteklubb Krister Essberg NORRBOTTEN

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2014

Kallelse till Förbundsmöte 2014 2014-03-22 I.P.S.C. SVERIGE Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Kallelse till Förbundsmöte 2014 TID Lördagen den12 april 2014, kl 15:00. Informationsträff

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte.

Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte. 1(5) Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 2009-03-26 på Karlbergs Slott. Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e verksamhetsårets årsmöte.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Stadgar Antagna vid konstituerande möte 2008-11-15 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer