Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes"

Transkript

1 Styrelsesammanträde Datum: Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström Frånvarande: Ingen 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes 3. JUSTERINGSMÄN Johan valdes att jämte Göran justera protokollet 4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Protokollet för det konstituerande mötet godkändes. Vidare informerade Göran om att han och Mats Lindgren hämtat materialet hos föregående sekreterare Anita Östby samt att Göran den 25 april hämtade allt bokföringsmaterial från Elisabeth Spång. Verifikationerna för åren saknas. 5. INKOMNA SKRIVELSER Inga skrivelser har inkommit Sidan 1 (6)

2 6. UTGÅENDE SKRIVELSER Inga skrivelser har utsänts 7. RAPPORTER Sekreteraren för årsmötet måste skriva under årsmötesprotokollet. Idag saknas skrivelsen i protokollet rörande de disponibla medel som diskuterades på årsmötet. Saknas denna skrivelse kan inte justeringsmännen, Mats Lindgren och Roland Hüttner justera årsmötesprotokollet i sen helhet. Eventuellt kan de justera men då måste en reservation medfölja protokollet. Detta kan lösas på olika sätt: SvTeK (Ek) kontaktas och vi påtalar att vi kan nödgas göra en polisanmälan Alla som var med på årsmötet kontaktas via mail och lämna sin syn på hur de uppfattade beslutet om likvida medel i föreningen Frank Jansson som gjort en ljudupptagning av årsmötet går igenom materialet och meddelar Mats Lindgren om materialet är användbart. Årsmötesordförande Mikael Ström är informerad om problemet. BESLUT: Ordförande får i uppdrag att kontakta Ek på SvTeK för att dra problemet vidare. 8. EKONOMI Följande medel finns för närvarande enligt vad vi kan se: ,96 (Avkastningskonto) 4 501,87 (Transaktionskonto) ,28 (Depåkonto) Vårt mål är att göra det omöjligt att disponera själva Ferox-fonden utan endast avkastningen ska kunna disponeras enligt testamentatorns vilja. Beslut: Göran får till uppdrag att ta fram en ny placeringspolicy som kan presenteras på nästa årsstämma. Beslut: Christina fick till uppdrag att i samråd med Gun-Lis lägga upp bokföringen i Hogia. Sidan 2 (6)

3 Göran har mottagit medlemsmatrikeln och vidarebefordrar den till de som behöver ha tillgång till den. Vidare diskuterades vilken bank som i fortsättningen skall anlitas. Beslut: Samtliga enades om att i fortsättningen anlita Svenska Handelsbanken. 9. NYA ÄRENDEN Göran hade tidigare via e-post skickat ut en bilaga till samtliga styrelseledamöter med nya ärenden som bör behandlas. Ekonomi Beslut: Tidningen Skotte-Nytt ges ut med högst 2 nr år Christina har tagit in offert och vi bör kunna sänka kostnaderna rejält. Första numret som utges ska vara svart/vitt och till jul ger vi ut ett nummer eventuellt i färg. Eventuellt kan vi ge ut en årsbok. Vidare diskuterades huruvida Skottefederationen ska betala skatt eller ej. Göran har bett att från Skatteverket få in nya uppgifter eftersom det visade sig vara fel bolagsnummer på den dokumentation som finns. Tyvärr kommer antagligen den nya informationen att skickas till f.d. sekreteraren. Frågan som bör utredas är hur momsen beräknas. För övrigt är Skottefederationen skattebefriat och ingen deklaration behöver lämnas in. Medlemmar Antalet medlemmar i Skottefederationen behöver öka. Jämför man antalet medlemmar i FB-gruppen och själva Skottefederationen så är det stor skillnad i antal, i fb-gruppen finns det i skrivandets stund 275 medlemmar och i själva Skottefederationen endast cirka 166 medlemmar. Sonja föreslår att man i FB-gruppen gör ett s.k. Nålat inlägg med ett upprop för att få fler av fb-medlemmarna att gå med i Skottefederationen. Beslut: Göran får i uppdrag att kontakta Peter Hewitt för att diskutera fortsatt redaktörskap och tidningens framtid. Sidan 3 (6)

4 Aktiviteter Skottefederationen-Väst har en pågående aktivitet i form av ringträning för skottar och andra raser. Det är 20 betalande deltagare. Vissa omkostnader finns i form av betalning till ledaren samt tårta mm. Förslag på annan aktivitet är t.ex. Daglig vård. Kan nämnas att under 2013 registrerades 47 nya skottar. Utställningar Vidare diskuterades höstens eventuella utställning. Förslagsvis blir det en inofficiell utställning för flera alla raser och samt valpar och veteraner. Den 21/9 är ett eventuellt datum för höstens utställning. Föreslagen plats är brukshundsklubben i Jönköping. Utställningen bör annonseras i Hundsport. Johan kontaktar Mikael Ström för att kolla läget. Peter ställer upp som kostnadsfri domare men ytterligare domare behövs Förslag på Peter Healy framkom. Utställningar som ska hållas under år 2017 måste sökas innan 2014 års utgång. Inger är utbildad utställningskommissarie eventuellt även Marie G. Lars Melander har visat intresse för att genomgå utbildningen. Lokala kennelklubbar brukar anordna utbildningen. Beslut: Inger fick i uppdrag att undersöka VAR utbildningen anordnas. Styrelsemöten Beslut: Minst ett möte per år bör arrangeras där samtliga styrelseledamöter träffas. Övriga styrelsemöten hålls via Skype eller telefon. Göran kommer med en arbetsordning för styrelsen. Arbets- och ansvars-fördelning Beslut: 1:a WEB-master Mats Lindgren 2:a WEB-master Frank Jansson Redaktör: Göran kollar med Peter Hewitt om han vill fortsätta sitt uppdrag Sidan 4 (6)

5 Resultatansvarig Utställningsansvarig Skribent Terrierposten Anette Bohlin Jansson, Frank Jansson beräknar även Årets skotte Inger Johannesson Johan Ernfridsson, Lars Melander Hemsidan En ny hemsida ska tas fram av WEB-redaktionen för att ersätta den gamla. Utseendet på den nya sidan diskuterades. Ett önskemål är att den nya sidan delas in i en öppen del för alla samt en sluten del där det krävs inloggning för att komma in. På den slutna delen ska man t.ex ha tillgång till mötesprotokoll osv. Vidare fanns det förslag på att man ska försöka ordna en frågespalt där man kan ventilera olika ämnen gällande skottar och kanske utbyta erfarenheter. Månadens bild är ett annat förslag på aktivitet. Medlemmarna skickar in bilder på sina skottar och bilden får pryda Skottefederationens startsida i en månad. Facebook-gruppen Även FaceBooks-gruppen diskuterades. Här skulle man kunna ha en variant där alla kan se vad som finns i gruppen och alla inlägg däremot är det bara medlemmar som kan kommentera. Beslut: Johan och Sonja får diskutera olika varianter och komma fram med ett förslag. 10. NYTT MÖTE Med anledning av att årsmötesprotokollet fortfarande inte kunnat justeras så är det i nuläget svårt att bestämma datum och tid för nytt möte. Förslagsvis blir det ett telefonmöte i mitten av juni Sidan 5 (6)

6 11. MÖTET AVSLUTANDE Ordförande tackade för ett givande möte med 100%-ig uppslutning och förklarade mötet avslutat Vid protokollet Sonja Lagerström Justeras Göran Tullberg Johan Ernfridsson Sidan 6 (6)

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK)

Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) Arbetsordning för Svenska Kelpie Klubben styrelse (SVEKK) En styrelses arbetsordning är ett klargörande av vilka uppgifter som åligger klubbstyrelsen och hur arbetet i styrelsen ska bedrivas för att säkerställa

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer