1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård"

Transkript

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar som ägs/fördelas på 200 delägare (4 mars 2009) samt 1 hyresrätt. Brf. Oden 2, har inga andra intressenter i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen till 100 %. Som medlem antages var bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltning sker av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt att med upphandlingar genomföra avtal och låneplaceringar med det för föreningen och medlemmarna ekonomiskt bästa utfallet. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse den dagliga driften och framtida ekonomi, samt att med årsavgifter och placeringar skapa och bygga upp kapital för löpande underhåll samt låneamorteringar. Att genomföra nya investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har från 1 januari 2009 beslutat om 5% ökad årsavgift, samt att bibehålla amorteringstakten utan att äventyra beslutade uppdrag och investeringar. Föreningen delar Kabel TV nät samt viss drift (Va, el och sophämtning m.m.) med dels f.d. Brf. Sätuna 9 (Smedsgränd) och Sigtunahem (Tallstigen) i 2 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen mars 2009 och plötsligt blev det några dagar med snö, is, kyla och halka. Precis då våren började vifta med sina första riktiga känslor. Reparationerna av de avstängda våtrummen, utom ett, har slutförts och betongbottenplattan är inne i sin slutfas. Det återstår ett kök och ett badrum. Dessa påbörjas under mars-april. Till detta fogas fjärrvärmeanläggningen som till vissa delar sade upp sig i december och februari. Fakturor har utgått (ytskikten) till de medlemmar som fått sina våtrum renoverade och som nu måste (an-) vända dessa till sina bostadsrättshemförsäkringsbolag för kostnadstäckning. Bokslutet 2008 blir ingen rolig läsning. Men - styrelsen har beslutat att visa upp hela kostnadsbilden i sin nakna sanning, så alla medlemmar får en klar bild av vad den allt dyrare driften egentligen kostar vår gemenskap och varför vi ökade årsavgiften 1 juli 2008 och 1 januari Bli nu inte skrämda av alla siffror! Det är egentligen precis vad det är, siffror - tomma, utan bakomliggande förklaringar. Brf. Oden 2 är en fortsatt stabil förening med bra substans, vi har bara (liknelse) genomfört akuta byten av samtliga motorer och vingarna på en jumbojet, på meters höjd fullastad med 500 passagerare - och tillsammans lyckades vi! Det mest fantastiska är, att vi trots bankkriser och lånestopp, har betalat varenda faktura i tid. Vi ser nu bara framåt - väl medvetna om att det bara kan bli bättre. Att vi skall råka ut för ett liknande scenario är en nära nästan omöjlighet. Tack till Dig - enskilda medlem, från alla i styrelsen och hantverkare, som har haft tålamod med oss och alla andra som sprungit ut och in hos Dig och vänt upp och ner på Ditt vardagsliv. Du har varit fantastisk. Även om vi inte alltid varit helt överens, har vi alltid nått fram till vårt gemensamma mål, Din trivsel i Ditt boende. Vårmötet 9 maj och Årsmötet 1 juni, 2009 närmar sig snabbt. Vi vet redan nu, att styrelsen behöver nya starka och förståndiga krafter. Vi är i ett känsligt skede och det är nu Din tur att göra en insats. Våren 2009 kommer att bli extra bra! Vi ser hur träden påbörjat sin grundknoppning, hur myllan börjar mjukna och snön försvinner i takt med plusgraderna. Lukten av vårluft känns ner i tårna. Det finns hopp! Du läser om allt detta inne i Medlemsbladet. Agendan på sista sidan talar om vilka möten m.m. som sker Något av innehållet i detta nummer Medlemsbladet Brf. Oden 2 Vinternummer mars 2009 Årgång 21 nummer 1 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida Sid 1. Styrelsens uppdrag, ledare & innehållsförteckning Sid 2. Styrelsens sammansättning & öppettider expeditionen & kvarterslokalen Sid 3. Fuktskador i Bostadsrätter - åtgärdspaketen och hur det gått... Sid 4. Lärdomar från våtrumsskadorna och hur detta påverkar framtiden... Sid 5. Styrelsen behöver nya krafter Sid 6. Små notiser Sid 7. Kabel-TV, samfälligheter, IT Sid 8. Lite Köp- och Säljråd, ny sophantering väntar Sid 9. Ordförandes spalt Sid 10. Agenda 1 mars juni 2009 ( Årsmötet ) 1

2 2 Expeditionen Oden 2 Ligger på gården Stationsgatan 23 B vid tvättstugan och är öppen under skolterminer varje helgfri torsdag kl , se Agendan sid. 8 Expeditionen bemannas för det mesta av 2 styrelseledamöter med beslutsrätt. Expeditionen tar emot alla förekommande föreningsärenden. Olika ärenden handläggs av olika ledamöter, varför Din fråga kan gå vidare. Du får oftast ett direkt svar eller senast inom någon dag. Tekniska problem som inte är akuta eller utbyte av vitvaror, uttag ur inre fond och parkeringsärenden m.m. tar Du upp här. Nycklar eller låsbrickor lämnas ut här mot en smärre egen kostnad, 100 kr/st. Här kan Du också beställa tid för besiktning eller bara ta upp olika föreningsfrågor. Frågor som är av större medlemsintresse förs också upp på nästkommande styrelsemöte för diskussion. På expeditionen finns även äldre medlemsblad, olika besiktningsprotokoll och planritningar, årsmötesprotokoll och föreningsmötesprotokoll m.m. Ytterligare medlemsservice tillkommer efter behov och medlemsintresse. Du är alltid välkommen med alla möjliga frågor eller funderingar Styrelsen Kvarterslokalen Medlemmarnas eget extra mötesrum eller festsal Detta är en medlemsförmån, gratis och enkelt att boka hos Kvartersgårdsvärden Det är ett självklart krav, att Du återlämnar lokalen, möbler, kaffebryggare och porslin m.m. städat, helt o rengjort. Det finns bord och stolar samt 30 st. kompletta kuvert med olika typer glas och kaffe / théservering. Det finns även en högtalarutrustning för tal, sång (mikrofoner) och musik. Bokar och hämtar/lämnar nycklar gör Du hos Sture Nilsson Odenvägen 18 B Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård, Märsta Orgnr samt f-skattesedel Styrelsen Leif Mayer, Ordförande, Tallstigen 13 C Ekonomigrupp & info Mobil; Hem; Lena Dahlkar, Sekreterare, Tallstigen 7 B samordnare projekt Mobil: Ekonomigrupp Björn Svensson, vice ordf. Stationsgatan 23 B, gård Ekonomigrupp Mobil; Margareta Rasmussen, Stationsgatan 23 C, gård Miljösamordnare, ansvarig Mobil; Hem; Tarmo Kurvinen Stationsgatan 23 A, gård Husbyggnad, utemiljö AKUTA drift ärenden Mobil: Roland Rosendahl Stationsgatan 21 B, gård Husbyggnad, utemiljö Akuta drift ärenden Mobil: Sarah Rönnholm Stationsgatan 23 A Ekonomigrupp Mobil: Andreas Ericksson Stationsgatan 21 B IT-ansvarig/Kabel-TV Mobil; Sture Nilsson Odenvägen 18 C Kvartersgårdsvärd Fastigheter, hantverkare AKUTA drift ärenden Mobil; Brf Oden 2, e-post: Då Du snabbt vill komma i kontakt med styrelsen Brf Oden 2, hemsida: Här hittar Du en massa information m.m. Jourtelefon: Anmälan dygnet runt Ansvarig utgivare är styrelsens, Leif Mayer Du är välkommen med tips och annat material som Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras bara till aktuellt format Ansvarig för inlägg och text är den som undertecknat textmassan, i övrigt Styrelsen. Medlemsbladet utkommer 4-6 ggr. per år till alla medlemmar. Favorit i repris P-plats Tallstigen

3 Återställandefas 1 är slutförd, nu återstår bara 141 lgh... Som den uppmärksamme medlemmen märker, har antalet skadade lägenheter ökat från några tiotal till samtliga kvarterslokalen. Vad är det egentligen som händer? Har redaktör n blivit galen mer än vanligt? Fakta är enkla. Vi har under okt 08 till jan-09 renoverat/återställt 10 badrum, feb 09 1 tvättrum + 1 badrum samt 1 betongplatta i avstängd radhuslägenhet. Det återstår 1 badrum och 1 kök i detta akuta åtgärdspaket 1. Här beslöt medlemsmötet att Styrelsen påtar sig Huvudmannaskapet, upphandling och genomförande, för att i efterhand fördela kostnaderna med faktura till de berörda medlemmarna. Fakturan innehåller medlemmarnas ansvarsområde och handlar enbart om ytskikt med tillhörande kostnader. Faktureringen har skett för 8 av de skadade lägenheterna. Jag förutsätter att detta inte skall bli några stora problem för den enskilde medlemmen. Det är helt enkelt att kopiera alla papper och skicka in originalet komplett tillsammans med sina egna kostnader, till sitt bostadsrättshemförsäkringsbolag. Detta innebär också att det återstår en hel del tunga kostnader att fakturera under mars-maj. Resterande kostnader belastar föreningen och i bästa fall fastighetsförsäkringen. Det är i dagsläget ännu inte klart hur mycket täckning vi får, men självrisken är kr/våtrum vilket innebär ganska fåtal kronor och i några fall ingenting. Kort sagt - det blir fasligt dyrt ändå. Åtgärdspaket 2 innehåller akut läckande VVS/Va serviser i lägenheterna som leder till svåra våtrumsskador inom nära framtid. Här har de mest akuta åtgärderna genomförts och fortsätter kontinuerligt med samtliga lägenheter. Styrelsen har valt en specifik ECO FMM/MORA krantyp och fått 40% listprislistan. Utbytet sker av föreningens avtalsföretag BÅ s Rör o VVS. Styrelsen har beslutat att tills vidare skall kostnaderna ses som underhåll. Detta borde egentligen betalas av den enskilde medlemmen, men eftersom Styrelsen tillfälligt tagit över underhållsansvaret blir detta även en underhållsfråga. Frågan kommer att ställas till nästa medlemsmöte om ändring av styrelsens beslut, eftersom vi glömde bort detta vid höstmötet 25 oktober Fördelar, Styrelsen styr visserligen krantyp men kan kontrollera att endast den bästa kvaliteten monteras av auktoriserad yrkesman med våtrumsbevis. På detta sätt reduceras vattenskaderisken med nära 100%. Nackdelar, kostnaden, detta belastar ekonomin med ca; 1 Msek sett över en 4-års period I nästa akuta åtgärdspaket 3 skall ca; 450 klämringar med våtrumsmattsläpp åtgärdas i samtliga resterande våtrum och övriga åtgärder på dörrar o fönster vidtagas. Här beslöt medlemsmötet att Styrelsen påtar sig genomförandet och fördelar kostnaderna i efterhand mot faktura som betalas ( 3 mån ) via årsavgiften. Styrelsen har tagit in anbud på dels klämringarna som arbetet och beslutat att inköpa behövligt antal klämringar och utföra våtrumsmattarbetet i Egen regi med yrkesman. Åtgärden tar ca; 1 timma per avlopp/matta under förutsättning att detta är åtkomligt och inga tvättmaskiner eller annat står vägen. Vi behöver plats vid avloppet + cirkel om 75 cm. Kostnaden har upphandlats och beräknats till 400 kr/avlopp inkl. material moms och arbetskostnad. Med andra ord 1 avlopp i varje badrum, WC/duschrum och grovkök/tvättstuga. Vad gäller övriga åtgärder kommer dessa att debiteras till självkostnadspris Åtgärdspaket 4 innehåller ventilationsarbeten och ingår i underhållet av anläggningen. Kostnaderna bokförs som gemensamt underhåll till dess medlemmarna beslutar annat. Kommentarer; Det är självklart så, att det har diskuterats, stötts o blötts alla tänkbara scenarion, lösningar och åtgärder. Det som ändå visat sig tydligast är med den yrkesmannaskap bl.a. Sture tagit sig an de olika konstruktionsfrågeställningar som med automatik kommit, inte minst från mig själv. Sture har letat i sitt arkiv, sökt lösningar och kontaktat flera olika hantverkarkollegor och f.d. konkurrenter. Vi (jag, Sture, Tarmo o Roland) har sedan på ett otal små byggmöten träffats och diskuterat för och emot och snabbt fattat beslut om hur vi skall gå till väga. Därefter har vi hämtat in de olika offerterna och slutligen har jag träffat avtal om de administrativa och ekonomiska kraven/förutsättningarna. Fortsätter på sidan 4 3

4 Några saker som jag fått lära mig under denna process är tesen ärliga och hederliga hantverkare. I de flesta fallen har avtalen följts till punkt o pricka, framför allt med våra redan kontrakterade hantverkare, som här hade en möjlighet att sko sig. Det enda vi kan beklaga så här i efterhand är några underentreprenörer som en av våra kontrakterade företag använt. I ett fall har vi konstaterat tidstjuveri och att De debiterat enligt listprislistan. Så vinner man odelat förtroende (ironi) hos ev. nya tänkbara kunder? I ett annat fall har vi konstaterat att de medlemmar som gjorde extra tillval har fått betala skjortan för det lilla extra man önskat - samma ideologi här tydligen. Styrelsen accepterar inte detta och diskuterar ersättning för dessa tilltag. Vi har använt oss av en Generalentreprenör GE, LBF Bygg AB - som arbetat ytterst seriöst och med förtroendefullt samarbete. Dessutom med en bra kostnadsbild för sina hantverkare och stor lyhördhet. Bl.a. hörsammades vårt krav om separata fakturaunderlag, vilket haft stor betydelse då vi skall återfakturera medlemmarna till försäkringsbolagen. Vi har också använt oss själva i Egen regi ER arbete. Detta innebär att vi är både Huvudentreprenör och Generalentreprenörer. Detta blev en situation då vi behövde öka kapaciteten före jul. Vi tog då in ytterligare kakel-/plattsättare och använde oss av egen rörmontör tillsammans med våra egna arbetsinsatser för enklare arbeten som rivning och målning m.m. Det skall klart sägas ifrån, att detta inte alltid är en lyckad lösning. Men - vi hade trots allt så pass mycket (trista) erfarenheter av vattenskador och bra kontakt med entreprenörerna, att det totala resultatet blivit bra. Vad har då fungerat mindre bra? Egentligen har de dåliga vibbarna koncentrerats till några irriterande småsaker - som måste fungera i så här stora entreprenader. Besiktningsanmärkningar ( GVK, Keramikrådet, Anticimex, LBF ) efter slutfört arbete - har inte åtgärdats ännu. Detta har föranlett dels berättigade sura kommentarer från medlemmar och stor irritation hos mig som avtalspart. Vi har idag kommit överens om en tidsplan för åtgärderna. Underentreprenörerna gör sönder saker - av slarv, och vi får stå för notan. Elförbrukningen, avläsningen för avfuktningen har inte fungerat. Egen Regi arbeten, har några inte gjorts på utlovad tid. Några lärdomar drar man alltid efter en sådan smärre skärseld vi nu gått igenom. Dessa tar vi med oss till de nya kostsamma reparationsprojekten, som dessvärre står för dörren. En annan viktig lärdom är, att i största möjliga mån använda yrkesfolk för byggarbeten som bl.a. träfasaderna. Vi kan utan vidare vara Huvudentreprenör och köpa in dessa tjänster. Vi har idag kontakt med flera yrkesverksamma snickare som gärna arbetar åt oss för arvodeslön i stället för fakturering. Ur samma lärdom vet vi att en yrkesman arbetar minst 2-4 ggr. snabbare än vi själva. Föreningen minskar kostnaderna med minimum 400 kr/tim netto, eftersom vi inte är momspliktiga. En annan lärdom är, att vi genomför klämringsbyten och mattsläpp på detta sätt. En från föreningen plus yrkesman samt har vi avtal om klämringspris till ½ listpriset. Då blir den totala arbetstiden ca; 1 timma per avlopp. Givetvis finns det redan nu sisådär 120 frågor DU gärna vill ha svar på - men utrymmet är begränsat och jag finns alltid på e-post; eller Du kan också komma till Expeditionen Torsdagar 18,30-19,30. Jag kan slutligen inte undvara Er den fantastiska bilden på mig i fullt arbete och hur jag känner mig ibland.. Tack för ordet - Leif Mayer 4

5 5 Styrelsen behöver nya krafter den 1 juni Redan idag har 3 ledamöter meddelat att De inte ställer upp för omval till styrelsen 2009/1020. Dessa är alla tre, ytterst kompetenta och intresserade ledamöter som gett föreningen mycket mer än bara sin tid - engagemang och kunskap. Som Du redan inser, med vetskap om det som hänt och vad som väntar runt hörnet, Oden 2 behöver några nya och engagerade styrelseledamöter. Du behöver inte vara civilekonom eller ingenjör - det handlar ytterst om så sunt förnuft som möjligt och ingen beslutsångest. Resten kommer Du att få lära under resans gång och på lättfattliga kurser hos UBC eller SBC. Dessa kurser har dessutom högt i tak med frågor o svar under hela resans gång. De gamla ledamöterna som stannar kvar kommer dessutom att hjälpa in Dig i situationen med förklaringar och lyhördhet. Styrelsen arbetar de ordinarie ledamöterna och suppleanterna som en enhet utan skillnad. Besluten fattas gemensamt och ingen ställs utanför. Den enda skillnaden rent formellt är, att styrelsens ordförande och sekreteraren har teckningsrätten för föreningen i avtal, uppgörelser, ekonomi m.m. var för sig - vilket är praktiskt vid semestrar eller andra situationer. Det är lätt att tycka detta får De andra fixa men riktigt så enkelt är det inte. Du har genom Ditt köp och inträde i föreningen, påtagit Dig enligt kontraktet och BRL, faktiskt en lagstadgad skyldighet att deltaga i driften av föreningen. Så, någon gång måste Du faktiskt ta tjuren vid hornen - varför inte nu? Vi har en massa exempel på medlemmar som under våra 21 år tagit detta ansvar, trots att De aldrig har suttit med i något liknande tidigare. I samtliga fall har Deras röster och deltagandet i diskussionerna varit mycket viktiga och goda för föreningens framtid. Det finns aldrig någon som har hela sanningen, bara delar av den. Därför är det också så viktigt att bl.a. jag som ordförande lyssnar och tar till mig alla synpunkter för att vi slutligen kan fatta så vettiga beslut som möjligt. Du får heller aldrig vara rädd för att backa från Din inställning, till godo för bättre idéer eller åsikter. Det handlar med andra ord, väldigt mycket om kompromisser utan dumheter. Styrelsens arbete regleras i Bostadsrättslagen BRL, så regelboken finns och är enkel. Det finns ingen som är för okunnig eller dum att vara med i detta otroligt spännande uppdrag och det hedervärda uppdraget att vara Din representant i större o mindre sammanhang. Självklart kommer Du inte att vara vän med alla, jämt. Det vore nästan konstigt om så blev fallet - men en sak är säker, även om vi inte alltid är överens i sak, kommer Du att få lära känna en himla massa engagerade sympatiska medlemmar och deras familjer. Nu är det upp till Dig, om vi skall lyckas driva gemenskapen vidare på ett sunt o bra sätt. Alternativet kan bli katastrofalt. Valberedningen måste börja sitt arbete så fort som möjligt och behöver Ditt stöd, förslag och Din hjälp! Leif Mayer, ordförande

6 Det kom plötsligt snö igen. Smånotiser Det blev snökaos under ett dygn, därefter kom kylan tillbaka och det blev härliga vinterdagar på isar och i naturen. Vi hann inte med att röja tillräckligt snabbt, vilket innebar besvär på alla gångvägar. Några enstaka medlemmar visade sig ute. Inte minst blev det extra besvärligt på gårdarna Stationsgatan 23 A och B samt backarna. Här bor det dessutom flera äldre, handikappade medlemmar. Då snöfallet upphörde kom Bobcat-Leffe och drog en vända på infarterna, parkeringarna och stora gångvägarna. Men - då det stod en Förrådscontainer och parkerade bilar som blockerade infarten, blev backen orörd. I övrigt lös De flesta med sin frånvaro. Det var bara De vanliga medlemmarna som röjde och mest framför sina egna radhusdörrar. Trots allt - väldigt bra. Men, det som gör mest ont är, att ingen yngre än 60 eller utan handikapp tog tag i problemet på Stationsgatans gårdar. Vi tar lärdomar av förra vinterns dåliga och denna vinters urusla snöröjning och totala avsaknad av hjälp från flertalet medlemmar. Nästa vinter köper vi in snöröjning med gårdsröjning och sandning. Avgiftsökningen blir +40 kr/månad/medlem Rasta hundar? Javisst - men inte inne på vårt område. Det är totalt förbjudet enligt våra stadgar och Sigtuna kommuns hälsovårdsstadgar. Självfallet innebär detta inget förbud att ha hund, katt eller andra husdjur. Det handlar enbart om, hur vi rastar dessa våra härliga fyrfota vänner. Det finns särskilda gångstråk med monterade hundbajskorgar bl.a. bakom Preem och de anslutna parkerna. Vi är inte rabiata på något sätt, men det ställer stora krav på Dig som djurägare att Du handhar Ditt husdjur på ett för omgivningen acceptabelt sätt. En gång i tiden födde jag upp Taxar för jakt och insåg omgående att Oden 2 inte var en bra husdjursmiljö eftersom det saknades rastområden inom närområdet. Det är med omtänksamhet om vår gemensamma trivsel. Det är varken roligt eller uppbyggligt då vi själva eller barn/barnbarn trampar i skiten. Parkering av bilar m.m. Jag själv syndar lite mellan varven och tar tillfälligt in bilen på området. Nästan alltid är det förknippat med varutransporter eller handikapp-/äldretransporter i någon form. Till föreningen eller privat. Jag lovar bot o bättring, ifall Du också lovar göra det! Backen på baksidan Stationsgatan 23, är lite besvärligare. Vi har två uthyrda hyresplatser och i övrigt är det Utryckningsgata. Nu är det ju så, att dels Hemtjänsten och taxi, ibland ställer sig framför bommen. Men här rör det sig alltid om korta stunder och som alltid är detta förknippat med samhällstjänster från äldreomsorgen eller färdtjänst. Detta gäller i lika hög grad våra andra vägar inom området. Vi har idag 8 medlemmar med olika typer av handikapprelaterade tjänster från hemtjänsten och Taxi 020 färdtjänst. Om Du nu behöver ta in bilen - kör då med insidan av skallen och undvik situationer som innebär fara för andras säkerhet. Undvik att backa! I alla lägen. Om Du absolut måste... Använd enbart in-/utfarter från Tallstigen 23-27, Tallstigen 11 och Odenvägen 30, stolpen - dessa infarter är lite bredare än de övriga. Medlemsbeslut finns om bommar på alla infarter och dessa kommer att monteras så snart ekonomin tillåter detta. ( ~ kr ). Dart och PUB-kvällarna har visat sig mycket lyckade. Vi tycker detta är dels jättekul och ett härligt initiativ av Matte Danielsson. Självklart skall detta få fortsätta och föreningen bidrar till kostnaderna - utom de %-haltiga drycker. Vi hoppas nu att fler medlemmar tar kontakt med Matte eller Sture för mer information. Välkomna Det har frågats mycket om att ha loppis i kvarterslokalen. Styrelsen har diskuterat detta och ändrat sitt tidigare beslut till - JA! Det behövs nu någon intresserad som tar hand om och organiserar detta. Vänd Dig till Leif Mayer eller Sture Nilsson. 6

7 7 Brf. Oden 2, våra 2 samfälligheter har förändrats Oden 2, delar 2 olika samfälligheter. Tillsammans med Sigtunahem regleras El, fjärrvärme, vatten, sophämtning och tvättstugor i en separat överenskommelse. Fram till 31 december 2008 ingick även ComHem Kabel- TV i samfällighet med dels SH som Brf. Sätuna 9. SH har dock bestämt att från och med 1 januari 2009 leverera sitt eget Tele 2. Detta innebär, att vi kommer att fakturera SH avrustning av Kabel-Tv nätet, som samfälligheten betalat ursprungligen för Digital anläggning. och debiteras i samband med årsfakturan. Brf. Sätuna 9;s f.d. medlemmar, som likviderade under 2008 vid friköpning av husen - har bestämt att fortsätta med köp av kanalutbudet från oss. Detta innebär juridiskt att de f.d. medlemmarna automatiskt övertar betalningsansvaret personligen var och en. Här gäller alla för en - en för alla!. Tills vidare kommer således den totala årskostnaden kr + serviceavtal kr/år, att fördelas med 1/150 del till vardera hushåll. Detta blir en total årskostnad om kr/år ( 152 kr/mån ) per lägenhet och faktureras i mars Eftersom hela anläggningen är uppgraderad, innebär detta att Du kan ansluta till ComHem digfital/hd-tv, bredband och IP-telefoni med anslutna digital- / HD-boxar. Tills vidare kommer vi att fortsätta som förut och totalt ca; 21 kanaler. Vi har dock sagt upp ComHem-avtalet detta år och Parabolkanalerna till 31 december Vi räknar då, att vi hittat vettiga grund-alternativ och framförallt till lägre kostnader för ett totalt bättre och bredare utbud samt bredband m.m. Störningar i kanalutbudet! Under februari - mars, har det varit många störningar och kanalbortfall Parabol-nätet på BBC News, TV4 Film och Animal Planet. Till dessa kanaler hör också några barnkanaler. Några störningar har berott på, att ComHem sänt ut störsignaler??? på markkabel-tv nätet vilket inneburit att vi bl.a. flyttat BBC till kanal 40. Reparation pågår f.n. av förstärkarna. Vi beräknar installera trådlöst internet i kvarterslokalen och kontoret. Vi installerar trådlös sändare för uppkoppling. Samtliga medlemmar kommer att få egen uppkopplingskod. Detta är en serviceåtgärd för dels styrelsen och för enskilda medlemmar som använder kvarterslokalen för olika typer av möten m.m.. I dessa planer finns också en fast infosida via kabel-tv nätet. Om jag vill visa en människa till ljuset så måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, kan heller inte hjälpa någon. För att kunna hjälpa måste jag visserligen förstå mer än vad den andre gör, men först och främst måste jag förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så är min kunskap värdelös. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är mer fåfäng än vis och egentligen vill bli beundrad. All äkta hjälpsamhet utgår från ödmjukhet. Och därför måste jag förstå att hjälpa är inte att vilja härska utan att vilja tjäna. Den som inte kan inse detta kan heller inte hjälpa någon Citat, Sören Kirkegaard Bostadsrätts hemförsäkring - ett ansvarstagande Brf. Oden 2 har IF fastighets trygghetsförsäkring. Vi har diskuterat med IF om att De medlemmar som inte har pågående bostadsrättshemförsäkring via facket eller på andra sätt önskar byta bolag, skall IF ta fram ett attraktivt förslag. Vi säger inte att IF är bättre än andra bolag och är inte heller gifta med någon, men försöker koppla ihop fördelarna med gemensamt försäkringsbolag. Erbjudandet skall komma i brevlådan under våren.

8 8 Några säljer och andra köper, en bostadsrätt i Brf. Oden 2. Med stor sannolikhet blir detta troligen en av livets största affärer. Vad är då mindre viktigt än att allt går rätt till och dessutom rätt saker blir utförda i samband med affären. Här kommer några enkla men bra tips. Oavsett Du använder mäklare eller gör affären själv - ta alltid upplysningar om de tilltänkta köparna eller fråga styrelsen om säljarna. Använd alltid de officiella köpe-/överlåtelsehandlingarna. Dessa får DU enklast tag hos alla affärs bokhandlar typ Esselte, Märsta bok Centrum m.fl., uppdaterade till den senaste BRL standarden. Ha alltid vittnen till affären tillgängliga för underskrift. Lämna alltid handpenningen 10% med postväxel eller bankcheck, utfärdade av Din bank. Gör aldrig svarta affärer (hur gör Du då vid skada eller återgång av köp t.ex.) Gör alltid en besiktning av bostadsrätten av t.ex. Anticimex kr, för att undvika påtagliga felaktigheter som måste regleras i efterhand. Då Du köper en bil, låter Du alltid kontrollera den. Då Du köper en villa likaså. Men - det konstiga är, att när Du köper en bostadsrätt glöms detta bort - trots att det är nästan lika villkor som Ditt villaköp. Varför??? Gör aldrig muntliga överenskommelser - försök att övertyga en domstol om riktigheten av någons ord.. även om det är sant. Om Du inte använder mäklare, står styrelsen till förfogande mot en rimlig kostnad för kontraktsskrivning, anordna besiktning och upplysningar. Nyheter om sophanteringen från 1 april 2009 Så har det till slut blivit verklighet, även för oss. Den nya typen av sophantering börjar sitt intåg i Rosersberg den 1 april 2009 för att därefter snabbt fortsätta i resten av kommunen. Detta innebär i korthet att s.k. matavfall skall sorteras ut i särskilda behållare och övrigt skall sorteras i andra behållare. Detta innebär troligen att vi måste bygga om våra soprum och att för Stationsgatan 21 o 23, kommer troligen sopnedkasten att behöva stängas. Vi måste därmed också bygga ett nytt Miljöhus i backen bakom Stationsgatan 23. Samtliga taxor och tariffer har höjts med ansenliga % och nu måste gå igenom det verkliga sophanteringsbehovet ordentligt. Detta innebär också att Du som enskild medlem kommer att få ta ett betydligt större ansvar än tidigare. Inga och någon kommer inte längre att finnas tillgängliga. Maggan Rasmussen har fått styrelsens uppdrag att ta reda på hur Sigtuna kommun tänkt sig det hela, efter den knapphändiga information styrelsen fick per post den 2 mars. För att vi skall kunna genomföra detta, behöver styrelsen Din 100%-iga hjälp och lojalitet. Det duger inte, som idag, att vi hittar soppåsar i källarplan, garage eller andra utrymmen. Vi återkommer med mer info så snart vi fått den själva. Snart är det dags för vårstäddag och vårmöte. Vi behöver flera engagerade medlemmar som kommer med idéer och som kan organisera oss övriga i städdagen. Vi behöver också några som hjälper Roger med korvgrillning, kaffekokning m.m. Snart är det också dags för Årsmötet! Fundera redan nu över frågor, personval och ta redan nu ledigt måndagen den 1 juni kl Som vanligt blir det enklare förtäring i Märsta Teater. Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålamodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat.. En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket... Citat; Nalle Puh Intresserad av fiske med fluga eller i hav? Leffe Mayer är obotlig flugfiskare och ställer gärna upp på kortare utflykter med likasinnade eller om Du bara är intresserad av en dag i friska luften i närområdet. Ta kontakt på;

9 Det finns alltid plats för funderingar och eftertanke. I min roll som ordförande, har jag allt som oftast den trevliga kontakten med alla våra medlemmar, styrelsen, lokala politiker och externa leverantörer. Det finns också stunder, då jag undrar över varför jag överhuvudtaget accepterat och iklätt mig denna oglamorösa roll - som ger så mycket glädje, men också skapar frågor och en hel del sömnlösa nätter. Under de snart 17 år jag varit med i styrelsen, har jag haft förmånen starta Medlemsbladet. Bladet startade som ett A4-ark och har sedermera växt ut till något vidlyftigare format. Behovet av att kunna informera och upplysa, rosa och kritisera, ge kramar och utdela smockor - till både medlemmarna och också idka självkritik av oss själva i styrelsen - måste alltid stå i fokus. En sak har varit solklar under dessa år, de flesta medlemmarna är mysiga, frågvisa, kunniga, förnuftiga och jätteintresserade av vad som sker och hur framtiden ser ut. Resterande vet inte ens vad en bostadsrättsförening innebär och tror faktiskt att vi är ett hyresföretag? Under de första åren har föreningen rest sig ur startårens ekonomiska bakslag till en väl fungerade och ganska rik organisation. Vi kunde mellan åren amortera bort många miljoner på lånen och därmed minska räntekostnaderna. Vi har också försökt hänga med den tekniska utvecklingen och hela tiden utvecklat bl.a. vår fjärrvärme och Kabel-TV. Allt har fungerat med kraftiga överskott och väl planerat underhåll, ommålning m.m. och samtidigt blivit mer tillgängliga för medlemmarna Under investerades kr i nya park och gårdslekparker, kr i uppgradering av fjärrvärmeanläggningen, i nya tvättmaskiner, i utbyggd Kabel-Tv med parabolantenner, porttak och andra fysiska förbättringar samt styrelsens öppna expedition, 1 tim/vecka för medlemmarnas skull m.m. m.m. Allt fungerar och går sin gilla gång ända fram till september 2008, då plötsligt fjärrvärmeanläggningen slutar att producera värme till alla. Möten med Fortum, Karby VVS och konsulter för att hitta felet. Ytterligare dyra reparationer och samtidigt har va- & renhållningstaxan, fjärrvärmeavgifterna, elavgifterna m.m. ökat med nära 50% bara under Ventilationsanläggningen Ventex, sjunger också på sista renoveringsversen - framför allt fläktarna vars reservdelar prisökat med nära 500% de senaste åren. Föreningen erbjuder nu ny typ fläktkåpa, monterad o klar, för självkostnadspris. Kranar och utkast i alla VVS-system är ur led och börjar läckande ge upp av ålder, med renoveringssatser lika dyra som nya kranar. Ommålningen som genomfördes och kostade runt kr, var i den perioden då färgen skulle vara vattenbaserad (lag). Det var bara det att färgföretagen inte hade något rötskydd i färgen, så idag står vi med en massa fasader med ruttnande trä och en stor ombyggnation blir tvunget inom närmaste åren. Ett jättejobb väntar och vi har redan skissat på en lösning. Myndigheterna kommer också med nya kravkataloger som har sitt ursprung i Radon eran. OVK-besiktning och nu det senaste - Energideklaration. Kostsamt och ganska onödigt krav som kunde göras som en förstärkt OVK... Den sista riktiga spiken i kistan kommer den 3-5, oktober 2008 då vi med IF ( försäkringskrav) och Anticimex genomför en total besiktning av hela beståndet och vi får en nu redan välkänd nedslagskatalog. I korthet gick den ut på, att ifall vi inte gör omedelbara åtgärder mot de värst drabbade våtrumsskadorna - så står vi utan fastighetsförsäkring och en massa mögelangripna och skadade våtrum m.m.. Glädjeämnena är ändå, att vi till trots efter ett mycket nedslående bankbesök, faktiskt samma dag som Amerikanska bostadsmarknaden kollapsade, försökte låna pengar till åtgärdspaketen ca; 1,7 MKR - givetvis gick vi på en nit. Detta har inneburit att vi fått betala alla fakturor från våra intäkter och sparkapital och bokföra som underhåll. Det glädjande är, att vi lyckats hålla denna tuffa tid stången och nu ser vi fram emot att klara av resten också. Inte minst skall vi sätta om lån i september och skapa förutsättningar till ett tryggt boende. Det är klart, att jag säkerligen förtjänat både ris och ros under denna period, men trots allt har jag mest upplevt en massa positiva och uppskattande vibbar. Det är nu också dags för Dig, Du medlem, att säga Ditt och välja ny styrelse. Det är Du som har bollen och bestämmer om vår framtid! 9

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen

+KURSSTART I VÅR: Så fick Sima och Fredrik ner sina lånekostnader. ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2011 www.sbc.se ska du köpa eller sälja lägenhet? Därför är det viktigt att förstå årsredovisningen goda grannar Vilka personligheter

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

nytt MASTHUGGS sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14

nytt MASTHUGGS sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14 Trädet på terrassen sågades ner Våra nya fastighetsskötare Kulturskatt på nätet Grannen Liedman inspirerar BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MASTHUGGET MASTHUGGS nytt 1-15 sarjtjtej POPULÄR FIKAFEST! sidan 14 1 Ledare

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Varför är det viktigt att man har en hemförsäkring? Årsredovisningen berättar hur din förening mår. Framtidsvision: Sommar i Skåne hela sex månader

Varför är det viktigt att man har en hemförsäkring? Årsredovisningen berättar hur din förening mår. Framtidsvision: Sommar i Skåne hela sex månader #4-11 God Jul! Varför är det viktigt att man har en hemförsäkring? Årsredovisningen berättar hur din förening mår Framtidsvision: Sommar i Skåne hela sex månader Tidningen ges ut av Riksbyggens intresseföreningar

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?"

styrelsen 12 steg Bostadsrätt Därför jobbar Daniel i Experterna svarar: Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna Bostadsrätt Billigast i längden Experterna svarar: "Jag ska köpa en större lägenhet vad ska jag tänka på?" De viktigaste bostadsfrågorna

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer