1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård"

Transkript

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar som ägs/fördelas på 200 delägare (4 mars 2009) samt 1 hyresrätt. Brf. Oden 2, har inga andra intressenter i den ekonomiska förvaltningen eller ägandet. Medlemmarna äger gemensamt hela anläggningen till 100 %. Som medlem antages var bostadsrätt, oavsett antalet delägare, som en medlem = 1 röst. Förvaltning sker av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen svarar inför årsmötet och har att förvalta sitt uppdrag enligt stadgarna och BRL. Styrelsens uppdrag innebär att vidmakthålla eller öka föreningens substansvärde samt att med upphandlingar genomföra avtal och låneplaceringar med det för föreningen och medlemmarna ekonomiskt bästa utfallet. Styrelsens uppdrag innebär vidare att tillse den dagliga driften och framtida ekonomi, samt att med årsavgifter och placeringar skapa och bygga upp kapital för löpande underhåll samt låneamorteringar. Att genomföra nya investeringar utan ytterligare onödigt ökad skuldbörda. Styrelsen har från 1 januari 2009 beslutat om 5% ökad årsavgift, samt att bibehålla amorteringstakten utan att äventyra beslutade uppdrag och investeringar. Föreningen delar Kabel TV nät samt viss drift (Va, el och sophämtning m.m.) med dels f.d. Brf. Sätuna 9 (Smedsgränd) och Sigtunahem (Tallstigen) i 2 st. av varandra oberoende samfälligheter däri Brf. Oden är befullmäktigad förvaltare. Styrelsen mars 2009 och plötsligt blev det några dagar med snö, is, kyla och halka. Precis då våren började vifta med sina första riktiga känslor. Reparationerna av de avstängda våtrummen, utom ett, har slutförts och betongbottenplattan är inne i sin slutfas. Det återstår ett kök och ett badrum. Dessa påbörjas under mars-april. Till detta fogas fjärrvärmeanläggningen som till vissa delar sade upp sig i december och februari. Fakturor har utgått (ytskikten) till de medlemmar som fått sina våtrum renoverade och som nu måste (an-) vända dessa till sina bostadsrättshemförsäkringsbolag för kostnadstäckning. Bokslutet 2008 blir ingen rolig läsning. Men - styrelsen har beslutat att visa upp hela kostnadsbilden i sin nakna sanning, så alla medlemmar får en klar bild av vad den allt dyrare driften egentligen kostar vår gemenskap och varför vi ökade årsavgiften 1 juli 2008 och 1 januari Bli nu inte skrämda av alla siffror! Det är egentligen precis vad det är, siffror - tomma, utan bakomliggande förklaringar. Brf. Oden 2 är en fortsatt stabil förening med bra substans, vi har bara (liknelse) genomfört akuta byten av samtliga motorer och vingarna på en jumbojet, på meters höjd fullastad med 500 passagerare - och tillsammans lyckades vi! Det mest fantastiska är, att vi trots bankkriser och lånestopp, har betalat varenda faktura i tid. Vi ser nu bara framåt - väl medvetna om att det bara kan bli bättre. Att vi skall råka ut för ett liknande scenario är en nära nästan omöjlighet. Tack till Dig - enskilda medlem, från alla i styrelsen och hantverkare, som har haft tålamod med oss och alla andra som sprungit ut och in hos Dig och vänt upp och ner på Ditt vardagsliv. Du har varit fantastisk. Även om vi inte alltid varit helt överens, har vi alltid nått fram till vårt gemensamma mål, Din trivsel i Ditt boende. Vårmötet 9 maj och Årsmötet 1 juni, 2009 närmar sig snabbt. Vi vet redan nu, att styrelsen behöver nya starka och förståndiga krafter. Vi är i ett känsligt skede och det är nu Din tur att göra en insats. Våren 2009 kommer att bli extra bra! Vi ser hur träden påbörjat sin grundknoppning, hur myllan börjar mjukna och snön försvinner i takt med plusgraderna. Lukten av vårluft känns ner i tårna. Det finns hopp! Du läser om allt detta inne i Medlemsbladet. Agendan på sista sidan talar om vilka möten m.m. som sker Något av innehållet i detta nummer Medlemsbladet Brf. Oden 2 Vinternummer mars 2009 Årgång 21 nummer 1 Detta medlemsblad finns även på vår hemsida Sid 1. Styrelsens uppdrag, ledare & innehållsförteckning Sid 2. Styrelsens sammansättning & öppettider expeditionen & kvarterslokalen Sid 3. Fuktskador i Bostadsrätter - åtgärdspaketen och hur det gått... Sid 4. Lärdomar från våtrumsskadorna och hur detta påverkar framtiden... Sid 5. Styrelsen behöver nya krafter Sid 6. Små notiser Sid 7. Kabel-TV, samfälligheter, IT Sid 8. Lite Köp- och Säljråd, ny sophantering väntar Sid 9. Ordförandes spalt Sid 10. Agenda 1 mars juni 2009 ( Årsmötet ) 1

2 2 Expeditionen Oden 2 Ligger på gården Stationsgatan 23 B vid tvättstugan och är öppen under skolterminer varje helgfri torsdag kl , se Agendan sid. 8 Expeditionen bemannas för det mesta av 2 styrelseledamöter med beslutsrätt. Expeditionen tar emot alla förekommande föreningsärenden. Olika ärenden handläggs av olika ledamöter, varför Din fråga kan gå vidare. Du får oftast ett direkt svar eller senast inom någon dag. Tekniska problem som inte är akuta eller utbyte av vitvaror, uttag ur inre fond och parkeringsärenden m.m. tar Du upp här. Nycklar eller låsbrickor lämnas ut här mot en smärre egen kostnad, 100 kr/st. Här kan Du också beställa tid för besiktning eller bara ta upp olika föreningsfrågor. Frågor som är av större medlemsintresse förs också upp på nästkommande styrelsemöte för diskussion. På expeditionen finns även äldre medlemsblad, olika besiktningsprotokoll och planritningar, årsmötesprotokoll och föreningsmötesprotokoll m.m. Ytterligare medlemsservice tillkommer efter behov och medlemsintresse. Du är alltid välkommen med alla möjliga frågor eller funderingar Styrelsen Kvarterslokalen Medlemmarnas eget extra mötesrum eller festsal Detta är en medlemsförmån, gratis och enkelt att boka hos Kvartersgårdsvärden Det är ett självklart krav, att Du återlämnar lokalen, möbler, kaffebryggare och porslin m.m. städat, helt o rengjort. Det finns bord och stolar samt 30 st. kompletta kuvert med olika typer glas och kaffe / théservering. Det finns även en högtalarutrustning för tal, sång (mikrofoner) och musik. Bokar och hämtar/lämnar nycklar gör Du hos Sture Nilsson Odenvägen 18 B Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård, Märsta Orgnr samt f-skattesedel Styrelsen Leif Mayer, Ordförande, Tallstigen 13 C Ekonomigrupp & info Mobil; Hem; Lena Dahlkar, Sekreterare, Tallstigen 7 B samordnare projekt Mobil: Ekonomigrupp Björn Svensson, vice ordf. Stationsgatan 23 B, gård Ekonomigrupp Mobil; Margareta Rasmussen, Stationsgatan 23 C, gård Miljösamordnare, ansvarig Mobil; Hem; Tarmo Kurvinen Stationsgatan 23 A, gård Husbyggnad, utemiljö AKUTA drift ärenden Mobil: Roland Rosendahl Stationsgatan 21 B, gård Husbyggnad, utemiljö Akuta drift ärenden Mobil: Sarah Rönnholm Stationsgatan 23 A Ekonomigrupp Mobil: Andreas Ericksson Stationsgatan 21 B IT-ansvarig/Kabel-TV Mobil; Sture Nilsson Odenvägen 18 C Kvartersgårdsvärd Fastigheter, hantverkare AKUTA drift ärenden Mobil; Brf Oden 2, e-post: Då Du snabbt vill komma i kontakt med styrelsen Brf Oden 2, hemsida: Här hittar Du en massa information m.m. Jourtelefon: Anmälan dygnet runt Ansvarig utgivare är styrelsens, Leif Mayer Du är välkommen med tips och annat material som Du vill ha med i nästa medlemsblad. Materialet redigeras bara till aktuellt format Ansvarig för inlägg och text är den som undertecknat textmassan, i övrigt Styrelsen. Medlemsbladet utkommer 4-6 ggr. per år till alla medlemmar. Favorit i repris P-plats Tallstigen

3 Återställandefas 1 är slutförd, nu återstår bara 141 lgh... Som den uppmärksamme medlemmen märker, har antalet skadade lägenheter ökat från några tiotal till samtliga kvarterslokalen. Vad är det egentligen som händer? Har redaktör n blivit galen mer än vanligt? Fakta är enkla. Vi har under okt 08 till jan-09 renoverat/återställt 10 badrum, feb 09 1 tvättrum + 1 badrum samt 1 betongplatta i avstängd radhuslägenhet. Det återstår 1 badrum och 1 kök i detta akuta åtgärdspaket 1. Här beslöt medlemsmötet att Styrelsen påtar sig Huvudmannaskapet, upphandling och genomförande, för att i efterhand fördela kostnaderna med faktura till de berörda medlemmarna. Fakturan innehåller medlemmarnas ansvarsområde och handlar enbart om ytskikt med tillhörande kostnader. Faktureringen har skett för 8 av de skadade lägenheterna. Jag förutsätter att detta inte skall bli några stora problem för den enskilde medlemmen. Det är helt enkelt att kopiera alla papper och skicka in originalet komplett tillsammans med sina egna kostnader, till sitt bostadsrättshemförsäkringsbolag. Detta innebär också att det återstår en hel del tunga kostnader att fakturera under mars-maj. Resterande kostnader belastar föreningen och i bästa fall fastighetsförsäkringen. Det är i dagsläget ännu inte klart hur mycket täckning vi får, men självrisken är kr/våtrum vilket innebär ganska fåtal kronor och i några fall ingenting. Kort sagt - det blir fasligt dyrt ändå. Åtgärdspaket 2 innehåller akut läckande VVS/Va serviser i lägenheterna som leder till svåra våtrumsskador inom nära framtid. Här har de mest akuta åtgärderna genomförts och fortsätter kontinuerligt med samtliga lägenheter. Styrelsen har valt en specifik ECO FMM/MORA krantyp och fått 40% listprislistan. Utbytet sker av föreningens avtalsföretag BÅ s Rör o VVS. Styrelsen har beslutat att tills vidare skall kostnaderna ses som underhåll. Detta borde egentligen betalas av den enskilde medlemmen, men eftersom Styrelsen tillfälligt tagit över underhållsansvaret blir detta även en underhållsfråga. Frågan kommer att ställas till nästa medlemsmöte om ändring av styrelsens beslut, eftersom vi glömde bort detta vid höstmötet 25 oktober Fördelar, Styrelsen styr visserligen krantyp men kan kontrollera att endast den bästa kvaliteten monteras av auktoriserad yrkesman med våtrumsbevis. På detta sätt reduceras vattenskaderisken med nära 100%. Nackdelar, kostnaden, detta belastar ekonomin med ca; 1 Msek sett över en 4-års period I nästa akuta åtgärdspaket 3 skall ca; 450 klämringar med våtrumsmattsläpp åtgärdas i samtliga resterande våtrum och övriga åtgärder på dörrar o fönster vidtagas. Här beslöt medlemsmötet att Styrelsen påtar sig genomförandet och fördelar kostnaderna i efterhand mot faktura som betalas ( 3 mån ) via årsavgiften. Styrelsen har tagit in anbud på dels klämringarna som arbetet och beslutat att inköpa behövligt antal klämringar och utföra våtrumsmattarbetet i Egen regi med yrkesman. Åtgärden tar ca; 1 timma per avlopp/matta under förutsättning att detta är åtkomligt och inga tvättmaskiner eller annat står vägen. Vi behöver plats vid avloppet + cirkel om 75 cm. Kostnaden har upphandlats och beräknats till 400 kr/avlopp inkl. material moms och arbetskostnad. Med andra ord 1 avlopp i varje badrum, WC/duschrum och grovkök/tvättstuga. Vad gäller övriga åtgärder kommer dessa att debiteras till självkostnadspris Åtgärdspaket 4 innehåller ventilationsarbeten och ingår i underhållet av anläggningen. Kostnaderna bokförs som gemensamt underhåll till dess medlemmarna beslutar annat. Kommentarer; Det är självklart så, att det har diskuterats, stötts o blötts alla tänkbara scenarion, lösningar och åtgärder. Det som ändå visat sig tydligast är med den yrkesmannaskap bl.a. Sture tagit sig an de olika konstruktionsfrågeställningar som med automatik kommit, inte minst från mig själv. Sture har letat i sitt arkiv, sökt lösningar och kontaktat flera olika hantverkarkollegor och f.d. konkurrenter. Vi (jag, Sture, Tarmo o Roland) har sedan på ett otal små byggmöten träffats och diskuterat för och emot och snabbt fattat beslut om hur vi skall gå till väga. Därefter har vi hämtat in de olika offerterna och slutligen har jag träffat avtal om de administrativa och ekonomiska kraven/förutsättningarna. Fortsätter på sidan 4 3

4 Några saker som jag fått lära mig under denna process är tesen ärliga och hederliga hantverkare. I de flesta fallen har avtalen följts till punkt o pricka, framför allt med våra redan kontrakterade hantverkare, som här hade en möjlighet att sko sig. Det enda vi kan beklaga så här i efterhand är några underentreprenörer som en av våra kontrakterade företag använt. I ett fall har vi konstaterat tidstjuveri och att De debiterat enligt listprislistan. Så vinner man odelat förtroende (ironi) hos ev. nya tänkbara kunder? I ett annat fall har vi konstaterat att de medlemmar som gjorde extra tillval har fått betala skjortan för det lilla extra man önskat - samma ideologi här tydligen. Styrelsen accepterar inte detta och diskuterar ersättning för dessa tilltag. Vi har använt oss av en Generalentreprenör GE, LBF Bygg AB - som arbetat ytterst seriöst och med förtroendefullt samarbete. Dessutom med en bra kostnadsbild för sina hantverkare och stor lyhördhet. Bl.a. hörsammades vårt krav om separata fakturaunderlag, vilket haft stor betydelse då vi skall återfakturera medlemmarna till försäkringsbolagen. Vi har också använt oss själva i Egen regi ER arbete. Detta innebär att vi är både Huvudentreprenör och Generalentreprenörer. Detta blev en situation då vi behövde öka kapaciteten före jul. Vi tog då in ytterligare kakel-/plattsättare och använde oss av egen rörmontör tillsammans med våra egna arbetsinsatser för enklare arbeten som rivning och målning m.m. Det skall klart sägas ifrån, att detta inte alltid är en lyckad lösning. Men - vi hade trots allt så pass mycket (trista) erfarenheter av vattenskador och bra kontakt med entreprenörerna, att det totala resultatet blivit bra. Vad har då fungerat mindre bra? Egentligen har de dåliga vibbarna koncentrerats till några irriterande småsaker - som måste fungera i så här stora entreprenader. Besiktningsanmärkningar ( GVK, Keramikrådet, Anticimex, LBF ) efter slutfört arbete - har inte åtgärdats ännu. Detta har föranlett dels berättigade sura kommentarer från medlemmar och stor irritation hos mig som avtalspart. Vi har idag kommit överens om en tidsplan för åtgärderna. Underentreprenörerna gör sönder saker - av slarv, och vi får stå för notan. Elförbrukningen, avläsningen för avfuktningen har inte fungerat. Egen Regi arbeten, har några inte gjorts på utlovad tid. Några lärdomar drar man alltid efter en sådan smärre skärseld vi nu gått igenom. Dessa tar vi med oss till de nya kostsamma reparationsprojekten, som dessvärre står för dörren. En annan viktig lärdom är, att i största möjliga mån använda yrkesfolk för byggarbeten som bl.a. träfasaderna. Vi kan utan vidare vara Huvudentreprenör och köpa in dessa tjänster. Vi har idag kontakt med flera yrkesverksamma snickare som gärna arbetar åt oss för arvodeslön i stället för fakturering. Ur samma lärdom vet vi att en yrkesman arbetar minst 2-4 ggr. snabbare än vi själva. Föreningen minskar kostnaderna med minimum 400 kr/tim netto, eftersom vi inte är momspliktiga. En annan lärdom är, att vi genomför klämringsbyten och mattsläpp på detta sätt. En från föreningen plus yrkesman samt har vi avtal om klämringspris till ½ listpriset. Då blir den totala arbetstiden ca; 1 timma per avlopp. Givetvis finns det redan nu sisådär 120 frågor DU gärna vill ha svar på - men utrymmet är begränsat och jag finns alltid på e-post; eller Du kan också komma till Expeditionen Torsdagar 18,30-19,30. Jag kan slutligen inte undvara Er den fantastiska bilden på mig i fullt arbete och hur jag känner mig ibland.. Tack för ordet - Leif Mayer 4

5 5 Styrelsen behöver nya krafter den 1 juni Redan idag har 3 ledamöter meddelat att De inte ställer upp för omval till styrelsen 2009/1020. Dessa är alla tre, ytterst kompetenta och intresserade ledamöter som gett föreningen mycket mer än bara sin tid - engagemang och kunskap. Som Du redan inser, med vetskap om det som hänt och vad som väntar runt hörnet, Oden 2 behöver några nya och engagerade styrelseledamöter. Du behöver inte vara civilekonom eller ingenjör - det handlar ytterst om så sunt förnuft som möjligt och ingen beslutsångest. Resten kommer Du att få lära under resans gång och på lättfattliga kurser hos UBC eller SBC. Dessa kurser har dessutom högt i tak med frågor o svar under hela resans gång. De gamla ledamöterna som stannar kvar kommer dessutom att hjälpa in Dig i situationen med förklaringar och lyhördhet. Styrelsen arbetar de ordinarie ledamöterna och suppleanterna som en enhet utan skillnad. Besluten fattas gemensamt och ingen ställs utanför. Den enda skillnaden rent formellt är, att styrelsens ordförande och sekreteraren har teckningsrätten för föreningen i avtal, uppgörelser, ekonomi m.m. var för sig - vilket är praktiskt vid semestrar eller andra situationer. Det är lätt att tycka detta får De andra fixa men riktigt så enkelt är det inte. Du har genom Ditt köp och inträde i föreningen, påtagit Dig enligt kontraktet och BRL, faktiskt en lagstadgad skyldighet att deltaga i driften av föreningen. Så, någon gång måste Du faktiskt ta tjuren vid hornen - varför inte nu? Vi har en massa exempel på medlemmar som under våra 21 år tagit detta ansvar, trots att De aldrig har suttit med i något liknande tidigare. I samtliga fall har Deras röster och deltagandet i diskussionerna varit mycket viktiga och goda för föreningens framtid. Det finns aldrig någon som har hela sanningen, bara delar av den. Därför är det också så viktigt att bl.a. jag som ordförande lyssnar och tar till mig alla synpunkter för att vi slutligen kan fatta så vettiga beslut som möjligt. Du får heller aldrig vara rädd för att backa från Din inställning, till godo för bättre idéer eller åsikter. Det handlar med andra ord, väldigt mycket om kompromisser utan dumheter. Styrelsens arbete regleras i Bostadsrättslagen BRL, så regelboken finns och är enkel. Det finns ingen som är för okunnig eller dum att vara med i detta otroligt spännande uppdrag och det hedervärda uppdraget att vara Din representant i större o mindre sammanhang. Självklart kommer Du inte att vara vän med alla, jämt. Det vore nästan konstigt om så blev fallet - men en sak är säker, även om vi inte alltid är överens i sak, kommer Du att få lära känna en himla massa engagerade sympatiska medlemmar och deras familjer. Nu är det upp till Dig, om vi skall lyckas driva gemenskapen vidare på ett sunt o bra sätt. Alternativet kan bli katastrofalt. Valberedningen måste börja sitt arbete så fort som möjligt och behöver Ditt stöd, förslag och Din hjälp! Leif Mayer, ordförande

6 Det kom plötsligt snö igen. Smånotiser Det blev snökaos under ett dygn, därefter kom kylan tillbaka och det blev härliga vinterdagar på isar och i naturen. Vi hann inte med att röja tillräckligt snabbt, vilket innebar besvär på alla gångvägar. Några enstaka medlemmar visade sig ute. Inte minst blev det extra besvärligt på gårdarna Stationsgatan 23 A och B samt backarna. Här bor det dessutom flera äldre, handikappade medlemmar. Då snöfallet upphörde kom Bobcat-Leffe och drog en vända på infarterna, parkeringarna och stora gångvägarna. Men - då det stod en Förrådscontainer och parkerade bilar som blockerade infarten, blev backen orörd. I övrigt lös De flesta med sin frånvaro. Det var bara De vanliga medlemmarna som röjde och mest framför sina egna radhusdörrar. Trots allt - väldigt bra. Men, det som gör mest ont är, att ingen yngre än 60 eller utan handikapp tog tag i problemet på Stationsgatans gårdar. Vi tar lärdomar av förra vinterns dåliga och denna vinters urusla snöröjning och totala avsaknad av hjälp från flertalet medlemmar. Nästa vinter köper vi in snöröjning med gårdsröjning och sandning. Avgiftsökningen blir +40 kr/månad/medlem Rasta hundar? Javisst - men inte inne på vårt område. Det är totalt förbjudet enligt våra stadgar och Sigtuna kommuns hälsovårdsstadgar. Självfallet innebär detta inget förbud att ha hund, katt eller andra husdjur. Det handlar enbart om, hur vi rastar dessa våra härliga fyrfota vänner. Det finns särskilda gångstråk med monterade hundbajskorgar bl.a. bakom Preem och de anslutna parkerna. Vi är inte rabiata på något sätt, men det ställer stora krav på Dig som djurägare att Du handhar Ditt husdjur på ett för omgivningen acceptabelt sätt. En gång i tiden födde jag upp Taxar för jakt och insåg omgående att Oden 2 inte var en bra husdjursmiljö eftersom det saknades rastområden inom närområdet. Det är med omtänksamhet om vår gemensamma trivsel. Det är varken roligt eller uppbyggligt då vi själva eller barn/barnbarn trampar i skiten. Parkering av bilar m.m. Jag själv syndar lite mellan varven och tar tillfälligt in bilen på området. Nästan alltid är det förknippat med varutransporter eller handikapp-/äldretransporter i någon form. Till föreningen eller privat. Jag lovar bot o bättring, ifall Du också lovar göra det! Backen på baksidan Stationsgatan 23, är lite besvärligare. Vi har två uthyrda hyresplatser och i övrigt är det Utryckningsgata. Nu är det ju så, att dels Hemtjänsten och taxi, ibland ställer sig framför bommen. Men här rör det sig alltid om korta stunder och som alltid är detta förknippat med samhällstjänster från äldreomsorgen eller färdtjänst. Detta gäller i lika hög grad våra andra vägar inom området. Vi har idag 8 medlemmar med olika typer av handikapprelaterade tjänster från hemtjänsten och Taxi 020 färdtjänst. Om Du nu behöver ta in bilen - kör då med insidan av skallen och undvik situationer som innebär fara för andras säkerhet. Undvik att backa! I alla lägen. Om Du absolut måste... Använd enbart in-/utfarter från Tallstigen 23-27, Tallstigen 11 och Odenvägen 30, stolpen - dessa infarter är lite bredare än de övriga. Medlemsbeslut finns om bommar på alla infarter och dessa kommer att monteras så snart ekonomin tillåter detta. ( ~ kr ). Dart och PUB-kvällarna har visat sig mycket lyckade. Vi tycker detta är dels jättekul och ett härligt initiativ av Matte Danielsson. Självklart skall detta få fortsätta och föreningen bidrar till kostnaderna - utom de %-haltiga drycker. Vi hoppas nu att fler medlemmar tar kontakt med Matte eller Sture för mer information. Välkomna Det har frågats mycket om att ha loppis i kvarterslokalen. Styrelsen har diskuterat detta och ändrat sitt tidigare beslut till - JA! Det behövs nu någon intresserad som tar hand om och organiserar detta. Vänd Dig till Leif Mayer eller Sture Nilsson. 6

7 7 Brf. Oden 2, våra 2 samfälligheter har förändrats Oden 2, delar 2 olika samfälligheter. Tillsammans med Sigtunahem regleras El, fjärrvärme, vatten, sophämtning och tvättstugor i en separat överenskommelse. Fram till 31 december 2008 ingick även ComHem Kabel- TV i samfällighet med dels SH som Brf. Sätuna 9. SH har dock bestämt att från och med 1 januari 2009 leverera sitt eget Tele 2. Detta innebär, att vi kommer att fakturera SH avrustning av Kabel-Tv nätet, som samfälligheten betalat ursprungligen för Digital anläggning. och debiteras i samband med årsfakturan. Brf. Sätuna 9;s f.d. medlemmar, som likviderade under 2008 vid friköpning av husen - har bestämt att fortsätta med köp av kanalutbudet från oss. Detta innebär juridiskt att de f.d. medlemmarna automatiskt övertar betalningsansvaret personligen var och en. Här gäller alla för en - en för alla!. Tills vidare kommer således den totala årskostnaden kr + serviceavtal kr/år, att fördelas med 1/150 del till vardera hushåll. Detta blir en total årskostnad om kr/år ( 152 kr/mån ) per lägenhet och faktureras i mars Eftersom hela anläggningen är uppgraderad, innebär detta att Du kan ansluta till ComHem digfital/hd-tv, bredband och IP-telefoni med anslutna digital- / HD-boxar. Tills vidare kommer vi att fortsätta som förut och totalt ca; 21 kanaler. Vi har dock sagt upp ComHem-avtalet detta år och Parabolkanalerna till 31 december Vi räknar då, att vi hittat vettiga grund-alternativ och framförallt till lägre kostnader för ett totalt bättre och bredare utbud samt bredband m.m. Störningar i kanalutbudet! Under februari - mars, har det varit många störningar och kanalbortfall Parabol-nätet på BBC News, TV4 Film och Animal Planet. Till dessa kanaler hör också några barnkanaler. Några störningar har berott på, att ComHem sänt ut störsignaler??? på markkabel-tv nätet vilket inneburit att vi bl.a. flyttat BBC till kanal 40. Reparation pågår f.n. av förstärkarna. Vi beräknar installera trådlöst internet i kvarterslokalen och kontoret. Vi installerar trådlös sändare för uppkoppling. Samtliga medlemmar kommer att få egen uppkopplingskod. Detta är en serviceåtgärd för dels styrelsen och för enskilda medlemmar som använder kvarterslokalen för olika typer av möten m.m.. I dessa planer finns också en fast infosida via kabel-tv nätet. Om jag vill visa en människa till ljuset så måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, kan heller inte hjälpa någon. För att kunna hjälpa måste jag visserligen förstå mer än vad den andre gör, men först och främst måste jag förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så är min kunskap värdelös. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är mer fåfäng än vis och egentligen vill bli beundrad. All äkta hjälpsamhet utgår från ödmjukhet. Och därför måste jag förstå att hjälpa är inte att vilja härska utan att vilja tjäna. Den som inte kan inse detta kan heller inte hjälpa någon Citat, Sören Kirkegaard Bostadsrätts hemförsäkring - ett ansvarstagande Brf. Oden 2 har IF fastighets trygghetsförsäkring. Vi har diskuterat med IF om att De medlemmar som inte har pågående bostadsrättshemförsäkring via facket eller på andra sätt önskar byta bolag, skall IF ta fram ett attraktivt förslag. Vi säger inte att IF är bättre än andra bolag och är inte heller gifta med någon, men försöker koppla ihop fördelarna med gemensamt försäkringsbolag. Erbjudandet skall komma i brevlådan under våren.

8 8 Några säljer och andra köper, en bostadsrätt i Brf. Oden 2. Med stor sannolikhet blir detta troligen en av livets största affärer. Vad är då mindre viktigt än att allt går rätt till och dessutom rätt saker blir utförda i samband med affären. Här kommer några enkla men bra tips. Oavsett Du använder mäklare eller gör affären själv - ta alltid upplysningar om de tilltänkta köparna eller fråga styrelsen om säljarna. Använd alltid de officiella köpe-/överlåtelsehandlingarna. Dessa får DU enklast tag hos alla affärs bokhandlar typ Esselte, Märsta bok Centrum m.fl., uppdaterade till den senaste BRL standarden. Ha alltid vittnen till affären tillgängliga för underskrift. Lämna alltid handpenningen 10% med postväxel eller bankcheck, utfärdade av Din bank. Gör aldrig svarta affärer (hur gör Du då vid skada eller återgång av köp t.ex.) Gör alltid en besiktning av bostadsrätten av t.ex. Anticimex kr, för att undvika påtagliga felaktigheter som måste regleras i efterhand. Då Du köper en bil, låter Du alltid kontrollera den. Då Du köper en villa likaså. Men - det konstiga är, att när Du köper en bostadsrätt glöms detta bort - trots att det är nästan lika villkor som Ditt villaköp. Varför??? Gör aldrig muntliga överenskommelser - försök att övertyga en domstol om riktigheten av någons ord.. även om det är sant. Om Du inte använder mäklare, står styrelsen till förfogande mot en rimlig kostnad för kontraktsskrivning, anordna besiktning och upplysningar. Nyheter om sophanteringen från 1 april 2009 Så har det till slut blivit verklighet, även för oss. Den nya typen av sophantering börjar sitt intåg i Rosersberg den 1 april 2009 för att därefter snabbt fortsätta i resten av kommunen. Detta innebär i korthet att s.k. matavfall skall sorteras ut i särskilda behållare och övrigt skall sorteras i andra behållare. Detta innebär troligen att vi måste bygga om våra soprum och att för Stationsgatan 21 o 23, kommer troligen sopnedkasten att behöva stängas. Vi måste därmed också bygga ett nytt Miljöhus i backen bakom Stationsgatan 23. Samtliga taxor och tariffer har höjts med ansenliga % och nu måste gå igenom det verkliga sophanteringsbehovet ordentligt. Detta innebär också att Du som enskild medlem kommer att få ta ett betydligt större ansvar än tidigare. Inga och någon kommer inte längre att finnas tillgängliga. Maggan Rasmussen har fått styrelsens uppdrag att ta reda på hur Sigtuna kommun tänkt sig det hela, efter den knapphändiga information styrelsen fick per post den 2 mars. För att vi skall kunna genomföra detta, behöver styrelsen Din 100%-iga hjälp och lojalitet. Det duger inte, som idag, att vi hittar soppåsar i källarplan, garage eller andra utrymmen. Vi återkommer med mer info så snart vi fått den själva. Snart är det dags för vårstäddag och vårmöte. Vi behöver flera engagerade medlemmar som kommer med idéer och som kan organisera oss övriga i städdagen. Vi behöver också några som hjälper Roger med korvgrillning, kaffekokning m.m. Snart är det också dags för Årsmötet! Fundera redan nu över frågor, personval och ta redan nu ledigt måndagen den 1 juni kl Som vanligt blir det enklare förtäring i Märsta Teater. Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålamodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat.. En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket... Citat; Nalle Puh Intresserad av fiske med fluga eller i hav? Leffe Mayer är obotlig flugfiskare och ställer gärna upp på kortare utflykter med likasinnade eller om Du bara är intresserad av en dag i friska luften i närområdet. Ta kontakt på;

9 Det finns alltid plats för funderingar och eftertanke. I min roll som ordförande, har jag allt som oftast den trevliga kontakten med alla våra medlemmar, styrelsen, lokala politiker och externa leverantörer. Det finns också stunder, då jag undrar över varför jag överhuvudtaget accepterat och iklätt mig denna oglamorösa roll - som ger så mycket glädje, men också skapar frågor och en hel del sömnlösa nätter. Under de snart 17 år jag varit med i styrelsen, har jag haft förmånen starta Medlemsbladet. Bladet startade som ett A4-ark och har sedermera växt ut till något vidlyftigare format. Behovet av att kunna informera och upplysa, rosa och kritisera, ge kramar och utdela smockor - till både medlemmarna och också idka självkritik av oss själva i styrelsen - måste alltid stå i fokus. En sak har varit solklar under dessa år, de flesta medlemmarna är mysiga, frågvisa, kunniga, förnuftiga och jätteintresserade av vad som sker och hur framtiden ser ut. Resterande vet inte ens vad en bostadsrättsförening innebär och tror faktiskt att vi är ett hyresföretag? Under de första åren har föreningen rest sig ur startårens ekonomiska bakslag till en väl fungerade och ganska rik organisation. Vi kunde mellan åren amortera bort många miljoner på lånen och därmed minska räntekostnaderna. Vi har också försökt hänga med den tekniska utvecklingen och hela tiden utvecklat bl.a. vår fjärrvärme och Kabel-TV. Allt har fungerat med kraftiga överskott och väl planerat underhåll, ommålning m.m. och samtidigt blivit mer tillgängliga för medlemmarna Under investerades kr i nya park och gårdslekparker, kr i uppgradering av fjärrvärmeanläggningen, i nya tvättmaskiner, i utbyggd Kabel-Tv med parabolantenner, porttak och andra fysiska förbättringar samt styrelsens öppna expedition, 1 tim/vecka för medlemmarnas skull m.m. m.m. Allt fungerar och går sin gilla gång ända fram till september 2008, då plötsligt fjärrvärmeanläggningen slutar att producera värme till alla. Möten med Fortum, Karby VVS och konsulter för att hitta felet. Ytterligare dyra reparationer och samtidigt har va- & renhållningstaxan, fjärrvärmeavgifterna, elavgifterna m.m. ökat med nära 50% bara under Ventilationsanläggningen Ventex, sjunger också på sista renoveringsversen - framför allt fläktarna vars reservdelar prisökat med nära 500% de senaste åren. Föreningen erbjuder nu ny typ fläktkåpa, monterad o klar, för självkostnadspris. Kranar och utkast i alla VVS-system är ur led och börjar läckande ge upp av ålder, med renoveringssatser lika dyra som nya kranar. Ommålningen som genomfördes och kostade runt kr, var i den perioden då färgen skulle vara vattenbaserad (lag). Det var bara det att färgföretagen inte hade något rötskydd i färgen, så idag står vi med en massa fasader med ruttnande trä och en stor ombyggnation blir tvunget inom närmaste åren. Ett jättejobb väntar och vi har redan skissat på en lösning. Myndigheterna kommer också med nya kravkataloger som har sitt ursprung i Radon eran. OVK-besiktning och nu det senaste - Energideklaration. Kostsamt och ganska onödigt krav som kunde göras som en förstärkt OVK... Den sista riktiga spiken i kistan kommer den 3-5, oktober 2008 då vi med IF ( försäkringskrav) och Anticimex genomför en total besiktning av hela beståndet och vi får en nu redan välkänd nedslagskatalog. I korthet gick den ut på, att ifall vi inte gör omedelbara åtgärder mot de värst drabbade våtrumsskadorna - så står vi utan fastighetsförsäkring och en massa mögelangripna och skadade våtrum m.m.. Glädjeämnena är ändå, att vi till trots efter ett mycket nedslående bankbesök, faktiskt samma dag som Amerikanska bostadsmarknaden kollapsade, försökte låna pengar till åtgärdspaketen ca; 1,7 MKR - givetvis gick vi på en nit. Detta har inneburit att vi fått betala alla fakturor från våra intäkter och sparkapital och bokföra som underhåll. Det glädjande är, att vi lyckats hålla denna tuffa tid stången och nu ser vi fram emot att klara av resten också. Inte minst skall vi sätta om lån i september och skapa förutsättningar till ett tryggt boende. Det är klart, att jag säkerligen förtjänat både ris och ros under denna period, men trots allt har jag mest upplevt en massa positiva och uppskattande vibbar. Det är nu också dags för Dig, Du medlem, att säga Ditt och välja ny styrelse. Det är Du som har bollen och bestämmer om vår framtid! 9

10 8 02-mar Styrelsemöte styrelsen 05-mar Expedition 12-mar Expedition 19-mar Expedition 26-mar Expedition 02-apr Expedition 06-apr Styrelsemöte styrelsen 09-apr-09 STÄNGT Expedition Stängd Påskhelg 16-apr Expedition 23-apr Expedition 30-apr Expedition 04-maj Styrelsemöte styrelsen 07-maj Expedition 09-maj Vårstäddag samtliga medlemmar 09-maj Vårmöte samtliga medlemmar 14-maj Expedition 18-maj Styrelsemöte motioner till årsmötet 21-maj-09 STÄNGT Expedition Stängd Kristi himmelfärds dag 28-maj Expedition 01-jun Årsmöte samtliga medlemmar Min far, Schweizfödd från Stein am Rhein, var en mycket levnadsglad och humoristisk man, älskad av alla och hatad av fåtalet. Han använde humorn som vapen i stället för våld. / Leif HERR GOLDSTEIN har en mycket vacker hustru. En gång tog hans vän honom åt sidan och sade i förtroende: Men människa, är du blind? Din hustru har fyra älskare! Vadå blind? svarade herr Goldstein kallblodigt, jag är hellre tjugoprocentig ägare i ett bra företag än hundraprocentig i ett dåligt. Agendan är fastställd. Ändringar meddelas separat av Styrelsen. Agendan tjänar också som information och 1. kallelse till framtida medlemsmöten, städdagar och styrelsemöten Styrelsemöten sker med 100% sträng tystnadsplikt, styrelseprotokoll är inte offentliga handlingar och förvaras inlåsta. Årsmöte och medlemsmöten är öppna möten. Årsmötet har i BRL. fastställd agenda. Medlemsmöten har öppen agenda. Års- och medlemsmötesprotokoll är offentliga handlingar och alla årsmötesprotokoll registreras hos Bolagsverket. Föreningens revisorer har oinskränkt rätt att deltaga på samtliga styrelsemöten Besök av medlemmar på styrelsemöten skall anmälas i förväg till Lena eller Leif och sker som 1. punkt på dagordningen. Detta med anledning av styrelseledamöternas stränga tystnadsplikt och även så att dessa besök inte riskerar att kollidera med denna typ av frågor Ordförande I EN RYSK RESTAURANG kallade Abraham Korach på kyparen. Kyparen, den här borsjtjen är inte tillräckligt syrlig. Men det där är inte borsjtj, det är buljong. Ja, är det buljong så är den tillräckligt syrlig.

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Maj 2008 Årgång 20 nummer 2. Styrelsen önskar alla härliga medlemmar en fin vår 2008

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Maj 2008 Årgång 20 nummer 2. Styrelsen önskar alla härliga medlemmar en fin vår 2008 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2010 Årgång 22 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2010 Årgång 22 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 13 december 2010 Årgång 22 nummer 6. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 13 december 2010 Årgång 22 nummer 6. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. April - Maj 2007, vårnummer Årgång 19 nummer 2. Något av innehållet i detta nummer. Brf.

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. April - Maj 2007, vårnummer Årgång 19 nummer 2. Något av innehållet i detta nummer. Brf. Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 18-21 Februari 2010 Årgång 22 nummer 1. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 18-21 Februari 2010 Årgång 22 nummer 1. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Vinternummer april 2009 Årgång 21 nummer 2

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Vinternummer april 2009 Årgång 21 nummer 2 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 25 September 2010 Årgång 22 nummer 4. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 25 September 2010 Årgång 22 nummer 4. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Glad sommar! I det här numret: Årgång 24, nummer 2

Medlemsbladet. Glad sommar! I det här numret: Årgång 24, nummer 2 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Årgång 24, nummer 2 Juli 2012 I det här numret: Nya Styrelsen. Glad sommar! Ordförande har ordet. Ta hand om

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. September 2008 Årgång 20 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. September 2008 Årgång 20 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta 1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. December 2009 Årgång 21 nummer 4. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. December 2009 Årgång 21 nummer 4. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2011 Årgång 23 nummer 1. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 April 2011 Årgång 23 nummer 1. Org.nr Stationsgatan 23 B, gård Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Motioner till årsstämma 14 juni år 2012

Motioner till årsstämma 14 juni år 2012 Motioner till årsstämma 14 juni år 2012 Styrelsen har mottagit 8 stycken motioner inom utsatt tid. Motion nr 5 och 6 kommer från olika medlemmar och innefattar samma förslag. Motion nr 1 (Margot Lönnback,

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng

Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng Arbetsordning för styrelse i Brf Trönninge Äng 2016-2017 Ansvar Ordförande I ordförandes arbetsuppgifter ingår att vara arbetsledare för styrelsen samt ordförande på styrelsemöten svara för att föreningsstämmans

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Julnumret December 2008 Årgång 20 nummer 4

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Julnumret December 2008 Årgång 20 nummer 4 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Februari 2014 Nr 1 Fråga inte vad bostadsrättsföreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för bostadsrättsföreningen Engagera dig i vår förening Om någon är intresserad

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta 1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta med ändringar 5, 8, och tillägg 6.7., 11, 14 på medlemsmöte den 22 april 2006 och årsmötet 29 maj 2006 1 Föreningens namn Föreningens namn; Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Medlemsbladet. Särskilda regler. Att bli medlem. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal. Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1

Medlemsbladet. Särskilda regler. Att bli medlem. Upplåtelse, överlåtelse och förhandsavtal. Brf. Oden 2 Mars 2006, senvinter Årgång 18 nummer 1 Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Afsaneh Heidarian Ann-Sofie Fredrikson Gunnar Scott Margareta Olofsson

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR

BRF NIPFJÄLLET 10 ORG.NR VATTENSKADOR BRF NIPFJÄLLET 10 A. ALLMÄNT Vårt kallvatten levereras av Stockholm vatten och varmvattnet kommer från Fortum till både fjärrvärme och varmvatten i kranarna. All vattenförbrukning faktureras

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16 INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16 MÖTETS INNEHÅLL Inledning + närvarande Vad är HSB och en Bostadsrättsförening Försäkringar Inflyttningar Parkering, allmänna utrymmen, övrig information

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , ,

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , , 1 6 april 2015 Adress Baltzar von Platens Gata 6 112 42 STOCKHOLM Organisationsnummer: 716420-0599 UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3 Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande 08-26 70 28, 0707 73 66 74, joakimohrbeck@hotmail.com

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

Välkommen till Brf Bågens stämma 2007

Välkommen till Brf Bågens stämma 2007 Välkommen till Brf Bågens stämma 2007 Dagordning Öppnande samt val av ordförande vid stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fastställande av dagordning Val av två

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

bladet Sun nnan Målardag 13 september September 2008 Redaktör: Jimmy Egserius i 205:an,

bladet Sun nnan Målardag 13 september September 2008 Redaktör: Jimmy Egserius i 205:an, bladet Redaktör: Jimmy Egserius i 205:an, 08-7153034 Jimmy.egserius@gmail.com Sun nnan den Målardag 13 september 4 September 2008 Styrelsen för brf Sunnan Barbro Biberg, ordförande ekonomi, nya medlemmar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Just nu arbetar styrelsen med två saker, en förstudie om bergvärme samt eventuellt byte av fastighetsskötare. Du kan läsa mer om bergvärme längre fram i detta informationsblad. När

Läs mer

Protokoll Brf Dalen 10, Grangården Onsdag den 26 februari 2014 19:00 22.00 Enskededalen

Protokoll Brf Dalen 10, Grangården Onsdag den 26 februari 2014 19:00 22.00 Enskededalen Protokoll Brf Dalen 10, Grangården Onsdag den 26 februari 2014 19:00 22.00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Afsaneh Heidarian Margareta Olofsson Gunnar Scott (tom 10) Sasa Radisavljevic Andreas

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande.

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande. Om BRF Citymunken Föreningens juridiska namn: Brf Citymunken Organisationsform: Bostadsrättsförening Organisationsnummer: 7696110217 Föreningens adress: Munkgatan 3 Postnummer: 21147 Hemsida: www.citymunken.se

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Augusti 2009 Årgång 21 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. Augusti 2009 Årgång 21 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Oktober 2005, Julnummer Årgång 17 nummer 5. God jul och ett Gott nytt år. Tack, styrelsen

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Oktober 2005, Julnummer Årgång 17 nummer 5. God jul och ett Gott nytt år. Tack, styrelsen Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna.

Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Nu är det dags för vår gemensamma höststädning av innergårdarna. Vi träffs söndag den 30 oktober, kl 11.00 på innergården. Där finns krattor, sopsäckar och allt vad vi behöver för att städa våra gårdar.

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer