Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com"

Transkript

1 Burlövs Kommunguide

2 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, kön och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. Du som vill verka för ett sådant samhälle och vara med och påverka politiken i Burlöv, är välkommen på våra medlemsmöten varje månad. Adress: c/o Philip Maughan Torngatan 2 B, ARLÖV E-post: Hemsida: Ordf: Philip Maughan Vice ordf: Bo Lindquist Kassör: Gustavo Garcea Sekr: Lisbeth Lindquist gudstjänstmötehoppamen altaresjälavårdvälsignelsekalk långfredagbönljustrodialog morgonmässalindhagapsalmer gemenskapfastadansglädje tröstvigselgudnattvardjesus tisdagsträffengudssondop begravninghoppkonfirmation församlingskårenkyrkogård förlåtelsevinochbrödfridkyrka kommunionpausenförsamling vuxendialogkärlekpräst missionundervisningkristi pratstundendiakonkroppoch blodsalighetpåskjulpingst treenighetdenheligeande härlighetkorsgudsrikerättvisa fredkamphjärtaherrehimlen lovsångänglarheligbabycafé församlingshemtrohosianna Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel

3 3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv Telefon Telefax Växeln är öppen månd , tisd - torsd , fred 8-15 Vid direktkoppling slå anknytningsnummer Redaktionskommitté för Kommunguiden Burlövs kommun Mia Havinder Burlövs församling Bo Sandahl, Susanne Åberg Burlövs Bostäder AB Birgitta Sandell, Sandra Larsson Noranga Produktion Annette Pettersson i samarbete med MA-Text & Bild Ann Mellblom Layout och teknisk produktion Lilla Byrån, Karin Wåhlander sid Noranga Produktion Fotografer Ann Mellblom, Annette Pettersson Omslagsbild Vem är killen på första sidan? Svaret hittar du på sid 13. Fotograf: Kristian Ohlsson Producerad av: Det händer mycket i Burlöv Välkommen till Burlöv och till vår kommunguide för Guiden är ett samarbete mellan Burlövs kommun, Burlövs församling och Burlövs Bostäder AB. Här berättar vi bland annat om den service vi erbjuder och om sådant som är aktuellt i vår kommun. För i Burlöv händer mycket och vi står inför många stora, spännande men också krävande projekt. Under året som gick har vi invigt Boklunden, kommunens nya, fina äldreboende, granne med biblioteket. Nya bostäder har vuxit fram både i Arlöv och i Åkarp. Avtal för en pendlarparkering har tecknats mellan kommunen, Region Skåne och Trafikverket. Det betyder att inom några år stannar ett tåg var sjunde minut, restiden till Köpenhamn halveras och Burlöv blir en naturlig knutpunkt. Burlöv står inför stora förändringar. En del av dem kommer att kräva förståelse och tålamod av alla som bor och vistas här. Det blir lite som att flytta: mycket jobb och stök, men jobbar man bara på och biter ihop, väntar en rik belöning när allt står klart. Exempel på sådana förändringar är utbyggnaden av Södra Stambanan genom Åkarp och skapandet av Kronetorpsområdet, mellan Arlöv och Åkarp. Hur ska vi göra för att detta ska bli rätt och bra redan från början? Hur får vi en utbyggd infrastruktur att samsas med grönska och vackra, bekväma boenden? Var ska invånarnas oaser finnas och hur ska de utformas? Frågorna är många och du som bor här är mest lämpad att svara på dem. Därför ber jag så många som möjligt av Burlövsborna att informera er och engagera er. Hjälp oss politiker och tjänstemän att tänka rätt från början! Tillsammans kan vi bygga ett grönare, lummigare och attraktivare Burlöv. För dina förslag, frågor och synpunkter finns Förslagslådor på biblioteken och i kommunhuset. På hemsidan finns TYCK OM BURLÖV. Vi ser fram emot att höra vad du tycker! Katja Larsson Kommunalråd

4 4 Innehåll Burlövs kommunguide Det händer mycket i Burlöv... 3 Det är oss du möter... 4 Information och nyheter dygnet runt... 5 Organisation, beslut och ansvar... 6 Nämnder och politiker... 7 Förvaltningschefer... 7 Ekonomi... 8 Företag och näringsliv... 9 Kultur Boka lokal hos oss Fritid och idrott Vem är killen på första sidan? Föreningsregister Miljö och natur Personlig omsorg och service Förskolor och skolor Miljö, bygg och teknik Att bo i Burlöv Säkerhet och kris, Varningssignalen Adresser och telefonnummer som kan vara bra att ha Burlövs Bostäder AB Burlövs församling Det är oss du möter Du känner förmodligen igen oss på bilden: Ann- Kristin Gerström, Annette Åberg och Gunilla Persson. Det är oss du först får kontakt med när du ringer eller besöker Burlövs kommun. Vi gör vårt bästa för att guida dig rätt i kommunhuset och ute i alla de olika kommunala verksamheterna, såsom skolor, förskolor, äldrevård, hemtjänst, parkförvaltning och bibliotek. Fråga oss, vi har koll på kollegorna! Närpolisen i Medborgarhuset I kommunhuset finns numera även närpolisen till din tjänst för ärenden som att göra anmälningar, hämta blanketter, lämna och ta emot hittegods, ansöka om tillstånd med mera. Genom ett samtjänstavtal mellan kommun och polis, drar vi nytta av varandras resurser och erbjuder invånarna i Burlövs kommun utökad service. Det är vi glada för! Öppettider kommunens reception Måndag Tisdag torsdag Fredag 8-15 Telefon Öppettider Närpolisen Måndag Onsdag Torsdag Telefon Annette Åberg, Gunilla Persson och Ann-Kristin Gerström i växeln. Polisinspektör Per Hiller

5 Information och nyheter dygnet runt på 5 På kommunens hemsida hittar du aktuell information om vad som händer eller är på gång i Burlövs kommun. Här hittar du bland annat: Nyheter På Anslagstavlan hittar du senaste nytt från kommunen Evenemangskalender Teater, musik, barnvagnsbio, kurser, lästips, aktiviteter på loven och mycket mer. TYCK OM BURLÖV Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamhet och tjänster direkt på webben. Utbildning & barnomsorg, Omsorg och hjälp, Kultur & fritid, Bygga, bo & miljö, Trafik & infrastruktur, Näringsliv & arbete och Kommun & politik som är våra huvudingångar på startsidan. Här hittar du fördjupad information om respektive område. Sökbar karta Här kan du kan du söka adresser på karta i både Arlöv och Åkarp. Vädret Hur blir vädret i Burlövs kommun? Här får du dagens väderprognos och prognos för tre dagar framåt. Gå direkt till I menyn hittar du direktlänkar till våra mest besökta sidor t ex Biblioteket och Lediga jobb. Välkommen in du också!

6 6 Organisation, beslut och ansvar Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ i övergripande frågor av principiell karaktär samt en rad ekonomiska beslut såsom budget, taxor och årsredovisning. Verkställighet och förvaltning är delegerat till kommunstyrelsen och övriga nämnder inom deras verksamhetsområden. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Nämnd och förvaltning Kommunfullmäktige utser nämnder med ansvar och förvaltning och produktion inom olika verksamhetsområden. För varje förvaltning finns en chef som på nämndens uppdrag ansvarar för genomförande av verksamheten i enighet med nämndernas riktlinjer och beslut. Kommunchefen har ett överordnat ansvar i förhållande till övriga förvaltningschefer. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Kommunchef Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk nämnd Utbildnings- och kulturförvaltning Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Förvaltningschef Valnämnd Revision Överförmyndare

7 7 Nämnder och politiker Katja Larsson (s), kommunstyrelsens ord förande Kent Wollmér (s), kommunfullmäktiges ordförande Lars Johnson (m), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Bengt Åström (s), barn- och utbildningsnämnden ordförande Hans-Åke Mårtensson (s), kultur- och fritidsnämnden ordförande Lars-Erik Wollmér (s), tekniska nämnden ordförande Carl-Olof Landgren (s), miljö- och byggnämnden ordförande Inger Borgenberg (s), socialnämnden ordförande Lars Olle Olsson (s), överförmyndare. Carin Hillåker, kommunchef Anders Öhlin, utbildnings- och kulturförvaltningen Per-Olof Eiman, samhällsbyggnadsförvaltningen Maud Jörwall, socialförvaltningen

8 8 Ekonomi Kommunens intäkter uppgick till 814,4 mnkr (miljoner kronor). Kostnaderna var något lägre, 780,8 mnkr. Kommunens resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, blev då +33,6 mnkr, ett överskott. Överskottet har förbättrats med 16,6 mnkr jämfört med års resultat på +33,6 mnkr, exkl. jämförelsestörande poster, är det bästa någonsin. Orsaken till det goda resultatet är framförallt det extra statbidraget (tillfälligt konjunkturstöd) som utgått under För Burlövs del uppgick bidraget till +16,1 mnkr. Utan detta bidrag hade således resultatet blivit +17,5 mnkr. För en kommun gäller att intäkterna måste vara lika höga som kostnaderna, helst något högre. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär det att kommunens kapital ökar och man kan då finansiera investeringar i byggnader, gator, ledningar med mera, utan att behöva låna pengar. Därigenom minimeras de framtida kostnaderna för räntor på lån. Kjell Andersson ekonomichef Utöver de löpande kostnaderna och intäkterna finns engångsposter, s.k. jämförelsestörande poster, som inräknas i årets resultat. För 2010 gäller detta överskott vid försäljningar av mark (5,2 mnkr). Inklusive denna post blev resultatet ett överskott på +38,8 mnkr. Var kommer pengarna ifrån? Huvuddelen av kommunens intäkter består av skatteinkomster från kommuninvånarna. Kommunalskatt uttas med 20,09% av de skattepliktiga inkomsterna. Av varje intjänad hundralapp, över avdragsgränserna, betalar man 20,09 kr till kommunen i form av skatt. Förutom detta betalar man skatt till Region Skåne med 10,39 % och, på högre inkomster, skatt till staten. Kommunens intäkter fördelar sig enligt följande: 62% (505,3 mnkr) av intäkterna består av skatt från invånarna i Burlöv. Det innebär cirka 30 tkr per invånare. 29% (233,4 mnkr) består av olika statsbidrag. 8% (67,4 mnkr) kommer från olika ersättningar från invånarna och företag mm, till exempel avgifter för vatten- och avlopp, äldreomsorg och barnomsorg. Vart tar pengarna vägen? Huvuddelen av kommunens kostnader består av löner och avgifter till de drygt anställda. Kommunens kostnader fördelar sig enligt följande: 56% (435,5 mnkr) av kostnaderna utgörs av personalkostnader. Köp av olika tjänster (t ex köp av platser i gymnasieskola och särskola med mera i Malmö och Lund, ersättningar till fristående skolor och förskolor mm) uppgår till 21% (163 mnkr). Bidrag till enskilda, föreningar med mera svarar för 4% (33,1 mnkr) av de totala kostnaderna. Inköp av material och tjänster uppgår till 14% (112,5 mnkr). För de olika verksamheterna brukar man redovisa nettokostnaden, det vill säga kostnaderna för verksamheten minus de intäkter som är hänförliga till denna, till exempel avgifter eller statsbidrag. Nettokostnaderna för de olika verksamheterna uppgår till 672 mnkr, eller cirka 40 tkr per invånare. Nettokostnaderna (kr/ invånare) för de olika verksamheterna uppgår till: Intäkter Totalt 814,4 mnkr Kostnader Totalt 780,8 mnkr Skatter 505,3 Gen statsbidrag 189,0 Statsbidrag 44,4 Ersättningar 67,4 Finans 8,3 Personal 434,5 Finansiella 4,8 Bidrag 33,1 Material och tjänster 112,5 Avskrivningar 31,9 Entreprenader 163,0 Nettokostnaderna (kr/inv) för de olika verksamheterna Räddningstjänst 500 Gator, parker mm Fritid och kultur Förskola och fritidshem Grundskola Gymnasieskola, Komvux Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Övriga verksamheter Administration och gemensamt Summa

9 9 Företag och näringsliv FÖRETAG OCH NÄRINGSLIV Välkommen som företagare i Burlövs kommun - en tillväxtkommun i den dynamiska Öresundsregionen! Som företagare drar du fördelar av de många och goda kommunikationerna som kommunen erbjuder - motorvägar, järnväg med stickspår till industribyarna och närheten till internationella flygplatser. Öresundsbron, några kilometer från centrala Burlöv, förbinder oss med kontinenten, liksom de viktiga exporthamnarna i Malmö och Trelleborg. Här finns cirka 1200 registrerade företag och varje år sker ett antal nyetableringar. Företagsparken innefattar allt från enmansföretag upp till multinationella företag som Akzo Nobel och Nordic Sugar. Det råder ett gott företagsklimat - såväl nyetableringar som utvidgningar av industri och handel sker kontinuerligt. Ett nytt handelsområde har etablerats i Stora Bernstorp med exempelvis försäljning av elektronik, sportartiklar och möbler/inredning. Företagarföreningar I Burlövs kommun finns två företagarföreningar: Burlövs Företagsgrupp och Företagarna i Burlöv- Lomma. De anordnar företagarträffar, studieresor och frukostmöten i samarbete med kommunen. De täta kontakterna och den öppna dialogen mellan företagarföreningarna och kommunens politiker/ tjänstemän skapar goda förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat. Burlövs Företagsgrupp Företagarna Burlöv-Lomma Burlov-Lomma/ NyföretagarCentrum Öresund Burlövs kommun har sedan hösten 2011 ett samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Öresund. NyföretagarCentrum Öresund ger dig som funderar på att starta eget företag eller nyligen har startat kostnadsfri rådgivning. Du får också möjlighet att gå på informationsträffar som anordnas på plats i kommunen. NyföretagarCentrum Öresund har erfarna rådgivare, som alla själva är företagare. De kan till exempel hjälpa dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring och annat du funderar på kring ditt företagande. NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan Malmö Telefon E-post Jobbcentrum Jobbcentrum, kommunens arbetsmarknadsenhet, har sedan starten 1979 vuxit och utvecklats till en näringslivsplattform i kommunen. Härifrån förmedlas såväl utbildning och praktik som fasta arbeten. Jobbcentrum eller kontakta Jobbcentrum eller Mer information och kontakt Har ni tankar på att etablera er i kommunen är ni välkomna att kontakta exploateringsansvarig Mer information om företag och näringsliv Burlöv Center, mitt i Arlöv, rymmer såväl 70-talet butiker som möjlighet till en stunds avkoppling.

10 10 Kultur Välkommen till Burlövs kommun, med ett aktivt kultur- och föreningsliv som ofta fokuserar på barn och ungdom och som präglas av mångfald! Industri- och hantverksmuseet En trappa ner i Arlövs bibliotek ligger Industri- och hantverksmuseet. Kronetorps Mölla med Nya Villan Byggnadsminnesförklarade Kronetorps mölla är en holländarekvarn från 1841, som fortfarande körs med vindens kraft. På sommaren ordnar Mölleföreningen visningar av möllan, varje söndag. Kom och se hur säd blev till mjöl för 170 år sedan! Hopbyggd med kvarnen finns den gamla möllarebostaden. Olika föreningar sköter Möllans sommarcafé varje söndag från juni till mitten av september. Ungdomarna trivs på biblioteket i Arlöv. Bibliotek Burlövs bibliotek har ett nytt huvudbibliotek i Arlöv och en biblioteksfilial i Åkarp. På biblioteken kan du låna böcker på många olika språk, ljudböcker, musik, filmer och tidskrifter. Men biblioteket erbjuder mer än så! Här kan du släktforska, läsa dagstidningen, surfa på nätet, läsa de kommunala protokollen och mycket mer. Biblioteken bjuder på flera intressanta arrangemang som föreläsningar och författarkvällar. På bibliotekets hemsida och i program som finns att hämta på biblioteket kan du läsa om vad som är på gång just nu. Burlövs konstförening arrangerar utställningar i konsthallen. För dig som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta dig till biblioteket finns möjlighet att få böcker eller talböcker hemlevererade. För barn och unga finns mycket spännande förutom massor av böcker; utrymmen för spel och lek, en mysig ungdomsavdelning med tidskrifter, film och musik. Det ges också sagostunder för barn under 6 år. Fråga på biblioteket om tider! Biblioteket satsar på att stimulera barns läslust. För barn, föräldrar och lärare vill biblioteket vara ett stöd när man upptäcker lässvårigheter - välkommen att fråga! Via hemsidan kan du dygnet runt leta bland bibliotekets böcker, reservera, förlänga lån och ladda hem e-böcker. Nu finns biblioteket också på facebook. Bibliotek Hemsida: Få talböcker/böcker hemlevererade Arlövs bibliotek Åkarps bibliotek Möllegården kultur De nyrenoverade lokalerna är en mötesplats för kultur, där gammalt och nytt samsas i harmoni. Lokalerna rymmer utställningar, butik, kafé, Charlotte Weibulls samlingar och kontor för kulturadministration. På Möllegården kultur erbjuds, förutom utställningarna ständigt nya upplevelser: temadagar, prova-på-dagar, föredrag, slöjdklubb för barn och mycket mer. I butiken hittar du hantverk i olika tekniker och material, leksaker, Charlotte Weibulls dockor och Sverigedräkten. I Kafé Charlotte serveras hembakade kakor, pajer, sallader, smörgåsar med mera. Slöjdläger på Möllegården kultur. Industri- och hantverksmuseet För information och visningar Möllegården kultur För information och visningar

11 11 Boka lokal hos oss Vill du hyra möteslokal, festlokal, idrottslokal eller lägergård? För bokning och priser se eller ring Du kan hyra följande lokaler av oss: Arlövs teater Bolagsgatan 10, Arlöv Här finns möjlighet att hyra hela anläggningen, med plats för cirka 200 personer, eller endast caféet, för cirka 30 personer. Här finns uppvärmningskök och porslin för 100 personer. Lokalen får disponeras fram till klockan 22, måndag-torsdag samt söndag, och fram till klockan 01 fredag och lördag. Möllegården kultur Nyrenoverade Möllegården kultur erbjuder kvällstid möjligheten att hyra föreningslokal för upp till 50 personer. Bokning ska göras senast en månad förväg på Kronetorps mölla Möllans mötes- och festlokal i Nya Villan bjuder en fantastisk utsikt över landskapet. Här ryms 45 personer. Lokalen har uppvärmningskök och porslin för lika många. Nya Villan får disponeras fram till klockan 22, måndag-torsdag samt söndag, och fram till klockan 01 fredag och lördag. Idrottslokaler - Inomhusanläggningar Lillevångshallen 20x40m Dalslunds Idrottshall, 20x40m Humlans gymnastiksal13x24m Tågarps gymnastiksal, 13x19m Svenshögs gymnastiksal, 9,5x16m Idrottslokaler - Utomhusanläggningar Kronetorpsvallen i Arlöv med gräsplan, grusplan, löparbanor, hoppgrop samt omklädningsrum med bastu. Åkarps Idrottsplats med gräsplan, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, kastring samt omklädningsrum med bastu. Glimminge lägergård Burlöv kommuns lägergård, Glimminge Plantering, ligger 100 meter från havet, i naturskön miljö vid Skälderviken. Närhet till Torekov, Båstad, Hallands Väderö och golfbanor bjuder olika fritidsaktiviteter. Här ryms 35 personer i tio rum (enkel-, dubbel- och flerbäddsrum). Modernt och komplett utrustat kök. Lägergården kan hyras hela året med undantag för veckorna Kronetorps mölla. Foto: Sten Nilsson. Bokningsförfrågan via hemsidan Via Burlövs kommuns hemsida kan du se vilka lokaler som är lediga och vad det kostar att hyra dem. Du kan även göra en bokningsförfrågan. Läs mer på

12 12 Fritid och idrott På Burlövsbadet simmar du i härligt varmt vatten året runt! Välj mellan 50-metersbassäng och 25-metersbassäng. Det finns även en lekbassäng för de minsta. Burlövsbadet erbjuder simning och gymträning, bastu, lek och skoj, relaxkvällar och friskvård. Cafeterian arrangerar gärna barnkalas! Lekbassängen, Burlövsbadet. Burlövsbadet Badhusvägen 5, Arlöv För öppettider och priser se Bangolf På Svenshögsområdet i Arlöv finns en bangolfanläggning med 18 banor. Kontakta PRO, Gert Frostander, , Tennisbanor Arlövs Tennisplats har allvädersgrusbana. För bokning kontakta Burlövs TK: Stiftelsen Burlövs Tennishall förfogar över tre inomhus plexipave-banor. I direkt anslutning till hallen finns även 3 grusbanor. Timbokning av strötider både inomhus- och utomhusbanor sker online via Rinnebäck, Arlöv Asfaltsbana, fritt spel. Karstorp, Åkarp Asfaltsbana, för bokning , Jan Klevås. Aktivitetsgårdar På Vårboskolan och på Dalslundsskolan finns Burlövs två aktivitetsgårdar för skolungdomar. I samarbete med föreningar erbjuder fältgruppen, som driver aktivitetsgårdarna, olika aktiviteter för ungdomar året runt. Lovverksamhet Tillsammans med föreningslivet genomför kommunens fritidsenhet ett omfattande program för skollediga barn och ungdomar, som ges möjlighet att vistas i mark och natur, genom aktiviteter i olika former. Burlövsbadet, idrottsplatser och andra anläggningar används också under loven för skollediga barn. Konstgräsplanen i Åkarp. Foto: Anders Andersson. Parkbana med närhet till centrala Malmö Malmö Burlöv Golfklubb är en öppen parkbana om 27 hål. En gång- och cykelväg leder direkt från Arlöv till golfbanan. Här finns tre likvärdiga 9-hålsslingor

13 13 som ger spel varje dag på en 18- och en 9-hålsslinga. Varje måndagsmorgon byts dessa slingor. Malmö Burlöv Golfklubb, Segevägen, Malmö Tidsbeställning , kansli Pay and Play-bana öppen för alla Åkarps Golfbana är en pay and play-bana, en korthålsbana med sju st par trehål och två st par fyrahål. Åkarps Golfbana arbetar aktivt med ungdomar upp till 18 år, genom Åkarps Golfförening. Spel för ungdomar arrangeras en gång i veckan och man bedriver lektioner och kurser. För mer information se hemsidan. Åkarps Golfbana. Åkarps Golfbana, Lundavägen 87, Åkarp Vem är killen på första sidan? Visst känner du igen honom! Det är Pontus Jansson, MFF:s stjärnskott i backlinjen som på bara två år i allsvenskan redan har låtit tala om sig och sin fullfjädrade fotbollstalang i ett stort antal matcher. Pontus är född och uppvuxen i Arlöv. Han pratar varmt om sina år på Vårboskolan och säger att han gärna hade upplevt de åren igen. Kamraterna, lärarna och atmosfären gav honom värdefulla kunskaper och insikter som han har tagit med sig in i fotbollen och haft stor nytta av. Som femåring började Pontus spela fotboll i ABI. Han var klubben trogen tills han var 16 år och skrev kontrakt med MFF. Himmelsblått i all ära, men ABI:s ränder går aldrig ur Pontus, som idag tränar P02-laget. -Det är grymt duktiga och som tränare kan jag ge tillbaka något av allt det jag själv har fått av Arlöv och ABI, säger Pontus.

14 14 Föreningsregister För mer information om föreningar i Burlövs kommun se kommunens hemsida: eller kontakta Fritidsenheten på IDROTTSFÖRENINGAR KFUM Burlöv IF Bangolf Burlövs Bangolfklubb Boule Boulesällskapet Smedkulan i Burlöv web.comhem.se/smedkulan Bordtennis Arlövs Idrottsklubb Fotboll Arlövs Boll- och Idrottsförening BI Åkarps Idrottsförening Golf Malmö Burlöv Golfklubb Gymnastik Arlövs Kvinnliga Gymnastikförening Burlövs Gymnastikförening Pantrarna Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Åkarps Gymnastiklubb Roller Hockey Burlöv Stars RHC Innebandy Burlöv Handboll och Innebandyförening Åkarps Innebandyklubb Ju-Jutsu Sakura To Katana Kung Fu Arlövs Nord Shaolin Kung Fu klubb Löpning Löparklubben Myran Motor Arlövs Motor Club dinstudio.se Ridning Burlövs Ryttarförening Styrkelyft Kraftsportklubben Burlövs Styrka Simning Simklubben Sydsim Sportskytte Åkarps Sportskyttar AkarpsSpS-Sportskytte Tennis Burlövs Tennisklubb Åkarps Tennisklubb

15 15 MUSIK- OCH DANSFÖRENINGAR Musik Musikföreningen Music Dreams Dans Hembygdsgillet Burlöv/Lomma HANDIKAPPFÖRENINGAR Burlövs Handikappvänner Hjärt- och Lungsjukas förening i Lund med omnejd NHR-Lundabygden skane/lundabygden NHR-Malmö Reumatikerföreningen i Lundabygden SRF Lundabygden forbundet.org HUMANITÄRA FÖRENINGAR BRIS region syd Föräldraföreningen mot narkotika i Malmö Röda Korset Arlöv-Hvilankretsen STUDIEFÖRBUND ABF Mitt Skåne Studieförbundet Bilda Syd Folkuniversitetet Studiefrämjandet Mitt Skåne Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden NBV SISU Idrottsutbildarna Medborgarskolan Syd Sensus Studieförbund PENSIONÄRSFÖRENINGAR SPF Burlövs pensionärsförening PRO Arlöv Sv Kommunalpensionärers Förbund SPF Vårbo Seniorer PRO Åkarp POLITISKA FÖRENINGAR Allianspartiet Burlövs Arbetarkommun Socialdemokraterna i Burlöv burlov Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna i Burlöv

16 16 Miljöpartiet de Gröna i Burlöv Nya Moderaterna i Burlöv Sverigedemokraterna/Burlövs Väl Vänsterpartiet i Burlöv ÖVRIGA Afghanska gemenskapen Afghanska Kulturföreningen Burlövs Scoutkår Bara Härads Hembygdsförening Charlotte Weibulls Vänförening Lomma Burlöv Släkt- och Folklivsforskare Burlöv/Lomma Närradioförening Burlövs Brukshundsklubb Burlövs Civilförsvarsförening Burlövs Fria Närradioförening Radio Skärfläckan Burlövs Konstförening Burlövs Mölleförening CMMC Classic Mc Moped Club Friluftsfrämjandet i Åkarp Frivilliga Samhällsarbetare i Burlöv Lion Club Burlöv Vårboskolans Ideella förening Yezidiska Kulturföreningen Åkarps Husmodersförening För de föreningar som saknar uppgifter om hemsida.

17 17 Miljö och natur Tågarps hed naturlig skönhet Vid kommunens kustremsa finner man Tågarps hed, ett fantastiskt naturrikt område som, tillsammans med Lommabukten under 2008, blivit naturreservat och marint reservat. Det utgör en del av Lommabuktens strandängar som betats av bygdens kreatur sedan bronsåldern. Här finner vi många och ovanliga växter, insekter och fåglar. Från de intilliggande höjderna på Spillepengens friluftsområde kan man bland annat se Burlövs kommunfågel skärfläckan. Ett informationstorg finns här, som berättar om ängarnas historia och vad man kan se på strandängarna. Tag gärna med kikare! Miljöprogram Kommunfullmäktige antog år 2009 ett nytt miljöprogram. Det innehåller femton miljömål, som vi ska verka för att uppnå. Målen täcker de flesta miljöområden man kan tänka sig, såsom bl a luft, vatten, klimatförändringar och även folkhälsa. Genom årliga miljöbokslut följer man upp resultatet. Samtliga miljöbokslut och miljöprogram finns på kommunens hemsida. Miljö och hälsa Kommunens långsiktiga målsättning är att främja hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö och säkra livsmedel. Detta sker bl a genom det tillsynsarbete som inspektörerna gör när de är ute på inspektion och ser till att verksamheterna sköter sig, men också genom mer strategiskt arbete som information och andra åtgärder för att begränsa vår miljöpåverkan. Miljö- och byggnämnden är huvudansvarig för miljö- och byggärenden inklusive sotningsverksamheten. Tågarps hed Skärfläckan Burlövs Natur- och Kulturstig Från Kronetorps mölla till Segeå sträcker sig en fyra km lång natur- och kulturstig. Här kan man motionera eller bara koppla av, samtidigt som man upplever slättlandskapet. På skyltar längs vägen kan man läsa om växter och djur samt om olika kulturhistoriska minnesmärken som präglar landskapet. Vy från Burlövs Natur- och Kulturstig. Kontaktuppgifter Miljö- och byggavdelningen Expedition

18 18 Personlig omsorg och service Socialtjänsten Socialnämnden i Burlövs kommun har i uppdrag av kommunfullmäktige att: skapa möjlighet för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö livet ut inom omsorgen av de äldre och personer med funktionshinder ge den enskilde möjlighet till meningsfull fritid och sysselsättning prioritera förebyggande insatser så att behovet av vårdinsatser minskar möjliggöra för människor att kunna försörja sig själva sträva efter fler nöjda brukare handläggningstiderna inom administrationen ska vara korta samtidigt som rättssäkerheten för den enskilde ska vara hög Omsorg om äldre och funktionshindrade Målet är att den enskildes önskemål ska väga tungt vid beslut om biståndsinsatser, det ska finnas möjlighet att välja om man vill bo kvar i sitt ordinära boende eller få tillgång till särskilt boende eller gruppbostad. För våra äldre finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform. Burlövs kommun bedriver i egen regi två särskilda boenden: Harakärrsgården i Åkarp och Segegården. På Lillevång i Arlöv erbjuds funktionshindrade meningsfull sysselsättning med hänsyn tagen till egna önskemål. För personer med psykiskt funktionshinder erbjuds den öppna Träffpunkten Bygget i Arlöv med strävan efter individuella lösningar för en meningsfull sysselsättning. Individ- och familjeomsorg Socialtjänstlagen bygger på alla människors lika värde och att demokratins idéer ska vara vägledande i tilllämpandet av lagen. Socialtjänsten ska i samspråk med individen inrikta sig på att frigöra och utveckla den enskildes resurser. Målet är alltid att ge den hjälp som bäst gör att en individ klarar sig själv i samhället. Våra målgrupper är: personer med ekonomiska svårigheter barn och ungdomar som far illa i familjen eller vars beteende medför behov av insatser familjer med familjerättsliga problem vuxna personer med missbruksproblem flyktingar barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets Genom socialtjänsten kan du få råd och stöd när problem uppstår. Vi handlägger försörjningsstöd och ger hushållsekonomisk rådgivning. Du kan också få hjälp med barn- och familjefrågor, familjerådgivning, familjerättsärenden och frågor kring missbruk. Arbetsbefrämjande åtgärder Socialnämnden ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder. Genom vårt Jobbcentrum, i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuds arbetslösa kommuninvånare insatser i syfte att få en anställning. Genom Samba Burlöv ges långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna träning för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Samba är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Komvux, Försäkringskassan och Region Skåne. Boklunden. Vill du komma i kontakt med socialtjänsten? Kontakta kommunens växel Jobbcentrum Arlövs Industriby Företagsvägen 29, hus 5, Arlöv ,

19 19 Förskolor och skolor Barn och utbildning I Burlövs kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska få en rolig, utvecklande och trygg skolgång. Barns och föräldrars delaktighet och inflytande är en förutsättning för att nå bra resultat. Läs mer om kommunens barn- och utbildningsplan, mål för förskolor och skolor samt kommunens kvalitetsredovisning på Kommunala förskolor i Arlöv Familjecentralen Samovaren/Öppen förskola Svenshögsvägen 6, , Virvelhusets förskola Norregatan 22, , Virvelvindens förskola Virvelvägen 317, , Torngatans förskola Torngatan 6, , Vanningsåkers förskola (5-åringar) Jacob Pers väg 13, Humlemadens förskola Elisetorpsvägen 7 c, , Grönebo förskola Grönvägen 6, Svenshögs förskola Kornvägen 1, , -63, -64, -65, -66, -67, -69 Sommarängens förskola Kornvägen 57, Klöverängens förskola Rapsvägen 97, Havrens förskola Svenshögsvägen 1, , Förskolan För barn mellan ett och fem år finns sexton kommunala förskolor och fyra enskilt drivna att välja mellan. Varje förskola har möjlighet att skapa en egen profil. Om du vill veta mer om förskolorna i Burlöv kontakta kommunens barn omsorgshandläggare eller förskolorna direkt. Du kan givetvis även få mer information via kommunens hemsida. Pedagogisk omsorg Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem. Kontaktperson för dagbarnvårdare i Arlöv är förskolechef Lars Hansson, Kommunala förskolor i Åkarp Dalslunds förskola Stationsvägen 13, , -84, -85, -86, -87 Dungens Montessoriinspirerade förskola Elevvägen 1, , -93, -94, -95 Harakärrs förskola Harakärrsvägen 41, , -74, -75, -76 Södervångskolan Regnbågen (5-åringar) Alnarpsvägen 6, Svanetorps förskola Svanetorps gård Harjagersvägen , Östragårdens förskola Stationsvägen 13, Pedagogisk omsorg Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem. Kontaktperson för dagbarnvårdare i Åkarp är förskolechef,

20 20 Fristående förskolor I kommunen finns fyra fristående förskolor. Verksamheterna får ersättning från kommunen, men ansvarar själva för kö och placering. För vidare information, kontakta respektive förskola. Kalinans förskola Lundavägen 5, Arlöv Korallens förskola Rapsvägen 105, Arlöv Prästkragens förskola Dalbyvägen 28, Arlöv Personalkooperativet Blomrankans förskola Bågevägen 20, Åkarp Grundskolor, förskoleklass och skolbarnomsorg i Arlöv I Burlöv finns åtta skolor att välja mellan och de har möjlighet att skapa en egen profil. Skolbarnomsorg/fritidshem sker inom grundskolans ram efter skoltid, för barn i för skoleklass och grundskola. Skolbarnomsorg erbjuds barn mellan sex och tolv år. Förskoleklass är en frivillig skolform för sexåringar. Kontakta respektive skola eller läs mer på Humlemadskolan Skolår 1-5, förskoleklass och fritidshem Elisetorpsvägen 13, Tågarpskolan Skolår 1-5, förskoleklass och fritidshem Kal P Dals gata 10, Svenshögskolan Skolår 1-5, förskoleklass och fritidshem Svenshögsvägen, Vårboskolan Skolår 6-9 Lundavägen/Kärleksgatan, Foto: Lisa Wikstrand. Grundskolor, förskoleklass och Skolbarnomsorg i Åkarp Lilla Dalslundskolan Skolår 1-4, förskoleklass och fritidshem Elevvägen 1, Stora Dalslundskolan Skolår 5-9 Elevvägen2, Åkarps rektorsexp Svanetorpskolan Skolår 1-3, förskoleklass och fritidshem Bågevägen 20, Södervångskolan Skolår 1-4, förskoleklass och fritidshem Alnarpsvägen 6, Mer information om förskolor och skolor hittar du på

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi TRELLEBORG Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi Januari 2015 Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun Foto: Cathrine Ek, Ove Hed, Susanne Nilsson,

Läs mer

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät.

»nu går vi hem« MÄSTAREN FRÅN ARLÖV. 200 kr. Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun Sveriges modernaste nät. »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB hösten 2011 Hitta rätt hus och vinn ett presentkort på 200 kr hos Coop MÄSTAREN FRÅN ARLÖV Sök lägenhet i nya Granliden Guldläge i Burlövs kommun

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge.

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012

Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012 Med trygghet som uppdrag Sid 4 Vårdboskolans förändring Sid 5 Först i landet med ny teknik Sid 5 Information och nyheter från Burlövs kommun Nr 6-2012 Kronetorp Vy från Lundavägen, skissbild från det vinnande

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

»nu går vi hem« Hyresrätt. Arlövs nya blickfång. bo utan bekymmer. Ökad trygghet. Krögare och hyresgäst trivs på Svenshög. i garage och miljöhus

»nu går vi hem« Hyresrätt. Arlövs nya blickfång. bo utan bekymmer. Ökad trygghet. Krögare och hyresgäst trivs på Svenshög. i garage och miljöhus »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2010 Ökad trygghet i garage och miljöhus Arlövs nya blickfång Krögare och hyresgäst trivs på Svenshög TÄVLA & VINN på ditt favoritrecept!

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2013 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Musikskolan Här får barn och unga lära sig spela musik och sjunga Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen

Läs mer

Klicka till innehåll www.gotene.se

Klicka till innehåll www.gotene.se KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll www.gotene.se Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Välkommen till Karlskrona kommun

Välkommen till Karlskrona kommun Välkommen till Karlskrona kommun POSTTIDNING NR 53 Den attraktiva livsmiljön Det växande näringslivet Den bästa kunskapen Det öppna sinnet Det öppna sinnet www.karlskrona.se 2 Karlskrona kommun Gör din

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer