VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?"

Transkript

1 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet. De vill samla Guds folk i olika åldrar kring den kristna bekännelsen Jesus är Herre och uppmuntra dem till att i full tillit till Guds ord leva som Kristi efterföljare. Att ha Jesus som sin Herre förpliktigar och får konsekvenser. Inför en utlyst samling i Oslo september 2001 har följande aktuella manifest utarbetats. Det har publicerats i UTSYN nr 16/ Jesus är Herre Den äldsta kristna bekännelsen lyder: Jesus är Herre, och ingen kan avlägga en sådan bekännelse annat än i kraft av den Helige Ande (1 Kor. 12:3). För oss människor är det naturligt att söka friheten genom att själva ta kontrollen över våra liv. Men Jesus säger: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig (Matt.16:24). Avsikten med detta manifest är att säga något om vad det betyder att följa Jesus i dag. Liksom ni tog emot Jesus Kristus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus (Kol. 2: 6 8). När aposteln Paulus skrev från fängelset och förklarade för den unge ledaren Timoteus vad evangelium är, sade han: Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt (2 Tim. 2:8). Även om vi ännu icke fullt ut förstår djupet av mysteriet att han är sann Gud och sann människa, bekänner vi att i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol.2:9). En kristen kyrka bör vara öppen för alla som kämpar med tron och är på väg. Men den kan aldrig förhärliga en mångfald av skilda svar eller säga att det inte finns någon absolut sanning. Den bekänner med glädje: Jag vet på vem jag tror (2 Tim. 1:12). Många människor längtar efter Jesu kärlek, men olika röster för kyrkans talan. Det råder oenighet om centrala sanningar i den Heliga Skrift. Ingen av oss kan svära sig fri från skuld till att det förhåller sig på detta sätt, för vi är själva präglade av tidsandan i vårt samhälle. Därför inbjuder vi alla som läser detta till att tillsammans med oss rikta blickarna mot Jesus. Guds ord säger att han utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt med sitt mäktiga ord (Hebr. 1:1 3). Våra vägar till tro var olika, men det är för att vi har mött honom och tror att han lever i dag som vi sänder ut denna inbjudan. Liksom de första kristna bör vi troget hålla fast vid apostlarnas lära, antingen det gäller vägen till frälsning, missionsuppdraget eller etiska frågor.

2 4 Jesus är Skriftens Herre Jesus är Bibelns centrum. Under sitt liv på jorden undervisade han sina lärjungar och lärde dem att böja sig inför uppenbarelsen i Gamla testamentet: Skriften kan inte göras om intet (Joh. 10:35). Den andliga förvirring vi upplever i dag har samma rot som den som Jesus mötte, då han sade: Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? (Mark.12:24.) Jesus talade med en myndighet som gjorde många förbluffade och förargade: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå (Matt. 24:35). Hans ord kan aldrig sättas mot apostlarnas lära, för Jesus sade: Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig (Luk. 10:16). Han lovade att sända sin Helige Ande att vägleda apostlarna till hela sanningen (Joh. 16:13). Därför håller Kristi kyrka fast vid både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet. I sin helhet är dessa skrifter det enda nedtecknade Guds ord och den enda ofelbara normen för lära och liv. Att t.ex. de tio buden blev givna och nedtecknade långt före Kristi födelse och under samhälleliga förhållanden som var annorlunda än våra, förminskar inte deras aktualitet. Just för att de är Guds bud och inte människors, är de livets bud för varje tid. Kärlekens apostel säger: Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud (1 Joh. 5:3). Vår lydnad mot Guds ord har sitt ursprung i Därför måste den kristna kyrkan avvisa en lära som innebär att Kristus uppenbarar sin frälsning genom olika religioner eller kloka människors tankar. lydnaden mot Kristus. Under historiens gång har kyrkan frestats att tolka Bibeln i harmoni med en kultur som inte bygger på kristen grund. Därför måste vi kritisk betrakta kyrkans praxis och våra egna liv, så att detta inte upprepas i vår egen tid. Liksom de första kristna bör vi troget hålla fast vid apostlarnas lära (Apg. 2:42), antingen det gäller vägen till frälsning, missionsuppdraget eller etiska frågor (2 Tim. 3:16). Jesus Kristus är världens ende Frälsare Alla människor äger genom skapelsens verk en viss kunskap om Guds osynliga väsen, hans eviga kraft och gudomlighet. Men denna kunskap frälser ingen; snarare avslöjar den människans uppror och vår ogudaktighet, som aposteln säger: Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan (Rom. 1: 20 21). Därför måste den kristna kyrkan avvisa en lära som innebär att Kristus uppenbarar sin frälsning genom olika religioner eller kloka människors tankar. En sådan syn vanärar Kristus och evangeliet, för Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig (Joh. 14:6). Människans största problem är inte brist på kunskap eller insikt utan fiendskapen mot Gud. Varken from religiositet eller goda gär-

3 5 ningar duger, när vi står inför en helig Gud. Evangelium är ett glädjebudskap om Guds oförskyllda nåd: Medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans Sons död (Rom. 5:10). Att säga att Jesus Kristus är världens Frälsare betyder inte att alla människor automatiskt är frälsta eller till slut kommer att bli det. Dessa ord uttrycker det glada budskapet om Guds kärlek till en värld av syndare. De inbjuder alla människor till att säga ja till honom som Frälsare och Herre. Att påstå att ingen kan gå förlorad är att göra Jesu ord om frälsningen meningslösa. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh. 3:16). Vår ohämmade förbrukning och ödeläggelse av naturen är synd mot Gud, synd mot kommande släkten och synd mot de fattiga, som inte kan värja sig mot våra val. Jesus gav oss missionsuppdraget Att följa Jesus betyder att förkunna hans Ord och göra hans gärningar. För Jesus säger: Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen (Joh. 17:18). Denna missionsbefallning, som Jesus också upprepade efter sin uppståndelse, visar att det aldrig råder någon motsättning mellan att förkunna Ordet och att utföra kärleksgärningar. Att ha Jesus till sin Herre betyder att följa honom genom att låta sig sändas till världen. Evangelisering i närmiljö och missionsarbete bland folkslagen är inte någon valfri hobby utan en del av vår identitet i Kristus. I denna tjänst har vi olika nådegåvor och uppgifter, men de hör all till gemenskapen. Att vinna lärjungar och bygga levande församlingar på hemorten är vår första uppgift. Men ingenting av detta sker av sig själv. Jesus säger: Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd (Matt. 9:38). Gör vi det, kommer Anden att kalla nya vittnen till barnoch ungdomsarbete, församlingstjänst, missionsuppgifter och givartjänst. Missionsuppdraget kommer att följa den levande kristna kyrkan till dess att Jesus kommer åter. Omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk (Luk. 24:47; Matt. 24:14). Jesus varnar för rikedomens förförelse Vi lever i ett välstånd som ingen generation före oss har upplevt. Men Jesus säger: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (Matt. 6:24) och aposteln Paulus säger, att de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång (1 Tim. 6:9). Gamla testamentets profeter hade samma budskap: Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige (Hes. 16:49). Gapet mellan rika och fattiga ökar, och många människor lever i yttersta fattigdom och nöd. Tillsammans med den rika Västvärlden frestas vi till att godta orättfärdigheten

4 6 i strid med vad Bibeln lär. Skriften säger att Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den (1 Mos. 2:15). Den rika världen har låtit sig frestas till att dyrka sig själv och ödelägga lustgården. Men jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och de som bor på den (Ps. 24:1). Vår ohämmade förbrukning och ödeläggelse av naturen är synd mot Gud, synd mot kommande släkten och synd mot de fattiga, som inte kan värja sig mot våra val. Att följa Jesus i dag betyder en förpliktelse till att välja en enkel livsstil för att kunna ge mer till hjälparbete och evangelisering. Jesus talar tydligt om äktenskapet Att ha Jesus till Herre innebär att lyssna till honom och följa hans Ord också när det gäller äktenskapet. När Jesus fick frågan om skilsmässa, svarade han med att först tala om äktenskapet. Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? (Matt. 19: 4 5.) Äktenskapet är därför inte bara en vacker sed eller ett privat avtal utan Guds goda ordning. Skriften säger. Du skall inte begå äktenskapsbrott (2 Mos. 20:14). Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad (Hebr. 13:4). Aposteln Paulus avvisar homosexuellt samliv och jämställer sådan ogudaktighet med andra synder som vi måste omvända oss ifrån, såsom penningbegär, olydnad mot föräldrar, skvaller, hjärtlöshet och annat. Vi lever i ett samhälle där många ser på det livslånga, monogama äktenskapet mellan man och kvinna som en av flera former av likvärdigt sexuellt samliv. Alla människor, och i synnerhet barnen, märker följderna av familjeupplösningen. Alternativa samlevnadsformer, som exempelvis äktenskapsliknande förhållanden mellan människor av samma kön försvaras i dag med att de kan innebära trofasthet och upplevas som goda. Men det gör dem icke till äktenskap. Aposteln Paulus avvisar homosexuellt samliv och jämställer sådan ogudaktighet med andra synder som vi måste omvända oss ifrån, såsom penningbegär, olydnad mot föräldrar, skvaller, hjärtlöshet och annat (Rom. 1:26 31). Aposteln sätter in allt detta i ett större sammanhang: De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet (v 25). I dag betraktar många sexuell utlevnad som helt nödvändig för att leva som en harmonisk människa. Både hetero- och homosexuella frestas att välja samlevnadsformer som står i strid med Skriften. Att ha Jesus till Herre betyder att vår identitet i Kristus går före all annan identitetsupplevelse, även om det betyder smärta och personliga offer. För den ena människan betyder det att hon har att fullgöra Guds vilja med hennes liv som ensamstående, vare sig detta är ett frivilligt eller ofrivilligt

5 7 val, något som Jesus bekräftar i Matt. 9:12. För den andra betyder det äktenskap och kamp för att hålla löftet. Vi får inte låta våra känslor bestämma hur vi ska tolka Bibeln. Däremot bör vi tolka livet och våra erfarenheter i ljuset av Bibeln. Det är också bara i Kristus vi finner förlåtelse och nytt liv när allt misslyckas (1 Kor. 6:9 11). Jesu död visar oss människans värde Jesu död på korset är det starkaste bevis på att var enda människa är älskad av Gud och har ett oändligt värde i hans ögon. Vi är skapade i Guds avbild och står under hans beskydd (1 Mos. 1:26). Därför är rasism och diskriminering i strid med Bibelns budskap. Det är fel att tala nedsättande om personer eller grupper med annan hudfärg, kultur eller religion. I teorin är de allra flesta överens om att alla människor har samma rätt att leva och att förverkliga sig själva i fred och frihet. Likväl upplever vi att våldet sprider sig bland de unga och t.o.m. drabbar försvarslösa barn, utvecklingsstörda och äldre. Det finns många orsaker till detta, men vi kan inte underlåta att peka på att vårt samhälle har förkastat den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till liv (2 Mos. 20:13). I förgången tid såg många ned på ensamma kvinnor som blivit med barn, medan fäderna ofta var anonyma och gick fria. Därför var det rätt, när kristna följde Jesus genom att stödja och hjälpa ensamma mödrar i stället för att fördöma dem. Jesus sade i ett liknande sammanhang: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne (Joh. 8:7). Men när abortlagen gav modern rätt att ensam bestämma över barnets liv, övergav vi en tusenårig kristen tradition. Skriften säger: Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad (norska Bibeln: Du så meg den gang jeg var et foster ), alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit (Ps. 139: 13, 16). Samma argument som användes för att införa abortlagen brukas i dag för att införa en praxis som kallas aktiv dödshjälp, assisterat självmord och annat liknande. Bekännelsen Jesus är Herre förpliktar varje kristen människa att kämpa för att det liv Gud har skapat bevaras från befruktningsögonblicket till en naturlig död. Tystnad och likgiltighet inför lagar som kränker människans rätt till liv är en förnekelse av Honom som är livets Herre. Jesu lärjungar ger evangeliet vidare Jesus har lovat oss att dödsrikets portar inte ska få makt över den församling som bekänner honom som Guds Son och vår Herre (Matt. 16:18). Jesu kallelse till de första lärjungarna var en kallelse till uppbrott och efterföljelse. Utmaningarna som mötte dem var många. För någon kostade det livet att följa Jesus i tro och lydnad. Men tack vare dem och många generationer av kristna har stafetten gått vidare. Nu är det vår tur att ta emot samma utmaning som Paulus ställde Timoteus inför: Det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra (2 Tim. 2:2). Liksom den unge Timoteus tog emot den goda skatten och gav evangeliet vidare, ska också vi ta emot detta goda som har blivit anförtrott åt oss och ge det vidare (2 Tim. 1:14). Timoteus-manifestet Har publicerats i Utsyn nr 16/ Översättning: Sam-Arne Nilsson

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Kristen tro och homosexuell samlevnad

Kristen tro och homosexuell samlevnad JA till människan och JA till kärleken När homosexuella ger uttryck för sin längtan efter att få leva i en relation av ömsesidig kärlek, handlar det inte - såsom många tycks tro - först och främst om sexualitet,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Gud vid gränserna migrationsteologi

Gud vid gränserna migrationsteologi Gud vid gränserna migrationsteologi av daniel g. groody Mer än 200 miljoner människor, eller en på 35 personer av jordens befolkning, migrerar i dag runtom i världen. Det motsvarar mer än hela Brasiliens

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

Något om syndafördärvet och dess kännedom

Något om syndafördärvet och dess kännedom Något om syndafördärvet och dess kännedom Men lagen kom också in, på det att synden skulle överflöda I Romarebrevets 5:e kap., som visserligen är ett bland de märkvärdigaste i hela bibeln, har aposteln

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Min. Plikt mot Gud. För aronska prästadömsbärare

Min. Plikt mot Gud. För aronska prästadömsbärare Min Plikt mot Gud För aronska prästadömsbärare Min Plikt mot Gud För aronska prästadömsbärare Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah, USA 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

GUDS TVÅ VITTNEN TEXTKOMMENTARER FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR. Uppenbarelseboken kapitel 11A

GUDS TVÅ VITTNEN TEXTKOMMENTARER FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR. Uppenbarelseboken kapitel 11A Uppenbarelseboken kapitel 11A GUDS TVÅ VITTNEN FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR TEXTKOMMENTARER BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer