Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen."

Transkript

1 Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad som ny medarbetare i EFS Norrbotten. Jag skulle börja min första tjänst i EFS, uppe i Råneåoch Töreområdet. Jag kommer ihåg att jag då hade lite brevkontakt med en av mina klasskamrater från Johannelund, Ulf Persson, som hamnade i Borås. Han berättade om sin tjänst och sina känslor inför sin uppgift som nyutbildad predikant och pastor. En gång skrev han att det var faktiskt lite spännande att stå inför 300 personer och predika. Jag skrev tillbaka, att det är också spännande att stå inför 3 personer och predika. Så var det ibland i en av byarna. Jag var inte ung, men oerfaren predikant. Om det hade varit idag, skulle jag troligen ha hanterat den situationen på ett annorlunda sätt. Men idag får jag slå rekord åt andra hållet. Det är både fantastiskt och med en viss bävan att predika inför 500 personer. Inte för att jag är nervös, men Jakob skriver i sitt brev: bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom, ty vi felar alla på många sätt. (Jak 3:1) Så låt oss be! Herre med kraft ifrån höjden bekläd oss. Vi är så kraftlösa och svaga i oss själva... Följ mig är EFS årstema. Två ord från när Jesus började sin verksamhet och kallade ihop sina 12 första lärjungar. Till några av dem sa han just dom orden: Följ mig! Temat för den här gudstjänsten är Följ mig i kraften. Det första jag kom att tänka på var en fråga som jag fick en gång: Har alla en kallelse? Jag vill börja där, för att sedan komma in på det här med kraften i efterföljelsen genom ett par exempel från mitt eget liv. Guds plan och mål är att kalla alla människor till sig. En gång målade Jesus upp bilden av en inbjudan till fest. De som först var inbjudna kom inte, därför att de alla gav den ena ursäkten efter den andra. Varpå mannen som inbjöd till festen sa till sina tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta (Luk 14:21).

2 Betoningen ligger på själva inbjudan som gäller alla människor. Alla är välkomna. Kallelsen till Guds rike är inte selektiv, utan den som vill får komma till festen, ta del av himlens och frälsningens gåvor. Och det är Gud som tar initiativet och kallar. Kallelsen vilar på Guds kärlek och nåd. Men det är också så att alla som har tagit emot Guds nåd och kärlek har också en kallelse. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. (1 Petr 2:4-5) Alla som har tagit emot Guds kärlek och nåd har en plats i Guds husbygge. Det är fortfarande Gud som tar initiativet. Det är Gud som bygger församlingen. Det är inte någon styrelse eller någon enskild person som har ansvaret att bygga Guds församling på den ort där du bor. Det är Gud som är byggmästare - ingen annan. Vi är byggnadsstenarna. Som byggmästare har också han en planritning. Men det är en annan slags planritning än vi är vana att se: han använder sig av levande stenar, vilket måste betyda att vi inte ska vara orubbliga utan flyttbara och formbara. Det är inte ett statiskt husbygge som Gud håller på med utan ett dynamiskt arbete, där vårt gensvar till hans ord och löften och vår relation till honom är av betydelse för hur byggnadsverket blir. Långsiktigt arbete => tidens slut. Därför behövs det ständigt nya levande stenar i detta husbygge. Och Petrus skriver: När ni kommer till honom [Jesus] - det är något som kan återupprepas, något som sker om och om igen, och då händer det nåt då blir ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer. Det handlar om att komma till honom när han kallar: Följ mig! Vi brukar ibland skilja mellan kallelsen till Guds rike och kallelsen till tjänst. Och visst är det så att vissa människor har fått en speciell kallelse för ett särskilt uppdrag i Guds rike. I sin församling har Gud gjort några till... läser vi i 1 Kor 12:28 och så kommer en uppräkning av tjänster och gåvor. Och så glömmer vi vad som står i meningen innan: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Men när vi använder detta uttryck "kallelse till tjänst" är risken att vi tror att det är bara några få som har en tjänst, ett uppdrag i Guds rike. Det är en missuppfattning. Alla är viktiga byggnadsstenar i detta speciella husbygge. Det är också en missuppfattning att tro att den typen av kallelse väger tyngre.

3 Kallelsen till Guds rike Kallelsen dåligt samvete alla måsten alla borden plikter förväntningar Kallelsen till tjänst Att kallelsen till Guds rike är av nåd är vi säkert överens om. Medan uppdraget i Guds församling kan ibland kännas mer som en tyngd än som en nåd, därför att där finns känslan av alla förväntningar, alla plikter, alla borden alla måsten och inte minst dåligt samvete. Istället för kallelse till tjänst, vill jag hellre formulera det så här: Kallelse i tjänsten. Då blir det jämvikt mellan dessa båda kallelser, båda vilar på Guds nåd och verk. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. (Ef 2:8-10) Det är själva fundamentet. Kallelsen Kom och följ mig Kallelsen till Guds rike Kom och följ mig Kallelsen i tjänsten Guds nåd och verk Av nåd är ni frälsta det beror inte på gärningar. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. (Ef 2:8-10) Kallelsen till Guds rike och kallelsen i tjänsten är densamma. Hur lyder den? Kom och följ mig. Redan på GT:s tid fick folket höra kallelsens KOM! Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar! Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. (Jes 55:1-3). Och Jesus uppfyller detta profetiska ord när han säger: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. (Joh 6:35)

4 Detta KOM har också sin motsvarighet när det gäller kallelsen i tjänsten: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. (Matt 11:28) Kom och ät (Joh 21:12) Om lärjungaskapet sa Jesus: Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig... Jag tycker att det är ett sånt befriande ord. Då handlar det inte så mycket om vad jag ska göra, vad jag borde göra eller vad jag måste göra. Det handlar mer om att vara så nära Jesus, att jag ser vad han gör, och hör vad han säger och följer hans exempel. Men Jesus fortsätter denna mening med följande ord: och där jag är kommer också min tjänare att vara. (Joh 12:26) Smaka på dom orden. Här har vi anledning att stanna upp och fundera: Är jag - som Jesu efterföljare - där han är? Därför blir den avgörande frågan: Var är Jesus idag? Var kan jag möta honom? Så att jag kan lyssna in honom och göra det som han vill att jag ska göra. Lina Sandell: Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig, led mig till nådens och sanningens älv. Jesus avslutade sin bergspredikan med att berätta om de två männen som byggde var sitt hus, den ene på berggrunden och den andre på sand. Jesus sa: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. (Matt 7:24-27) Här talas det om oväder, regn och stormvindar. Vi har alla erfarenheter av personliga stormar: motgångar, förluster, olyckor, sjukdomar, konflikter, m.m. Och på liknande sätt har vi också erfarenheter av stormvindar både över den kristna församlingen, kyrkan och samhället i stort. Men frågan är vad som håller i stormen. Ett snabbt svar utifrån vår egen tradition skulle kunna vara "Guds ord". Men både den kloke och den dåraktige husbyggaren hade tillgång till Guds ord, hade hört Guds ord, kunde citera Guds ord, men det var inte Guds ord i sig som bar i stormen. Det avgörande var huruvida de praktiserade det dom hade hört. Hur var det Jesus sa? Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. (Matt 7:24). Jfr detta med vad Jesus säger i Joh 5:24: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

5 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. (Matt 7:24). Den som hör + och handlar = är klok Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. (Joh 5:24). Den som hör + och tror på honom, = han har evigt liv Ordet evigt är inte ett tidbegrepp. som vi oftast uppfattar det, utan det handlar om något som består, något som är oföränderligt. Den klokes hus rasade inte utan bestod. Ser ni likheten? Här har vi en tydlig illustration vad kristen tro är för något. Att tro är detsamma som att låta det jag hör, dvs Guds ord, få konsekvenser i mitt liv. Om jag får vara lite självkritisk till den del av Kristi kyrka som vi tillhör, så har evangeliet i lutherska sammanhang ofta kretsat kring ordet "tro". Betoningen på den personliga tron har ofta inneburit att det kristna livet förläggs till mitt inre. Då handlar det inte om vad jag gör, utan om vad jag tror. Jakob skriver i sitt brev: Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? (Jak 2:19-20) Det är alltså en skillnad mellan tro och tro. Det här handlar inte om någon slags gärningslära som Jakob förespråkar, utan om: tron på Gud får konsekvenser i mitt kristna liv. Det är en annan slags tro än att "bara" tro på Gud. Betoning på personlig tro Det kristna livet förläggs till mitt inre Relationen med Gud förskjuts vänskapen med Gud föreställningen om Gud

6 Om man betonar tron på ett sådant sätt att det kristna livet förläggs enbart till det inre livet då resulterar det i att relationen med Gud i många sammanhang får en förskjutning från vänskapen med Gud till föreställningen om Gud. Det handlar mer om att ha rätt åsikter om Gud, än att fördjupa vänskapen med honom. Jakob tar Abraham som exempel, Han skriver: Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig eller som det står i en annan översättning: hans tro blev fullbordad... och han kallades Guds vän (Jak 2:25). Den fullkomliga, eller fullbordade tron handlar om vänskap. När Abraham fick besök av de tre männen vid Mamres terebintlund, och Gud hade gett honom löftet om en son på ålderns höst, då berättas det att: Männen bröt upp och såg nu ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på väg. Ett uttryck för vänskap. och så står det: Herren tänkte: Varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra? Abraham var ju Guds vän. På samma sätt säger Jesus till sina lärjungar i sitt avskedstal: Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. (Joh 15:15) Jag tror att det är många av oss som skulle behöva förflytta tyngdpunkten från ordet "tro" till ordet "följa". Så länge vi utgår från tro, tenderar vi mer och mer bli upptagna av oss själva: Tror jag rätt? Har jag tillräckligt mycket tro? Håller min tro när det blir jobbigt? Orkar jag tro när jag inte ser någon öppning i tillvaron? Ordet "följa" flyttar fokuset från mig själv till Jesus: Vad gör han? Vart går han? Vad säger han? På vilket sätt berör han oss? Vad är vårt gensvar på det? På vilket sätt kan vi bli mer delaktiga i det han gör här i vårt område? Nu kommer jag till den andra delen som handlar om Följ mig i kraften. Utgångspunkten är Jesu egna ord: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem... Jag vill ge ett par exempel utifrån mitt eget liv där Gud genom sitt ord har talat till mig på mycket konkreta sätt. Jag gör det för att om möjligt väcka en nyfikenhet hos dig att "lyssna in" vad Gud vill säga till dig personligen utifrån Guds eget ord. Det var för ett par år sedan, i månadsskiftet aug/sept. Jag skulle predika vid en gudstjänst i Hortlax på söndag kl 11. Det var deras upptaktshelg, så kvällen innan skulle de samlas för att nåt gott och något surt. Jag visste vad temat skulle vara på söndag och hade förberett mig på det. Men under veckans lopp blev jag lite fundersam: Var det, det här jag skulle säga, eller är det nåt annat? Som predikant får man ofta brottas med den typen av tankar. I alla fall på lördag morgon läste jag min bibel. Jag har under många år ofta brukat läsa ett kapitel ur GT och ett kapitel ur NT, och det har för mig varit välsignat. Jag har ofta sett kopplingar mellan GT och NT. Nåväl, den här lördagsmorgonen hade jag kommit till 1:a Samuelsboken, där det berättas om när Samuel smorde David till kung.

7 Samuel hade fått en ingivelse av Gud att han skulle smörja David till kung. Så han gick till Davids pappa, Jishaj, och berättade om sitt ärende. Jishaj kallade fram sina pojkar som i ålderordning fick träffa Samuel. Men Samuel sa: Han är det inte... han är det inte. Till sist var man tvungen att leta reda på David, som var yngst och som var ute och vaktade fåren. Så till sist fick Samuel smörja David. När jag läste det här, började jag fundera: Har det här med min predikan att göra? Ska jag inte ha den här predikan? Men jag funderade inte så länge på det utan lät det bero. På lördag bestämde jag mig för att vara med på upptaktskvällen i Hortlax, bara som deltagare utan särskilda uppgifter. Vid kaffet efter surströmmingen satt jag och pratade med en av medlemmarna - och han hade ingen som helst aning om min situation och mina funderingar gällande morgondagens predikan. Efter kaffet och bakelsen sa jag att nu var det nog dags för mig att åka hem. Då säger mannen som jag samtalade med: Ska du hem och göra om din predikan nu? Var fick han det ifrån?! Jag for hem och gjorde om min predikan helt och hållet, men höll mig ändå fast vid ämnet. Dagen efter höll jag denna omgjorda predikan och jag tror inte att någon märkte det. Och jag tror att det blev bra. Jag hade anat, fått en känsla, dagen innan, att Gud försökte säga något till mig. Men det var som att jag inte riktigt hörde tillräckligt bra, så han skaffade fram en högtalare åt mig. Ska du hem och gör om din predikan nu? Det andra exemplet började våren Jag såg en annons i Budis att det skulle bli en resa till Tanzania i februari Jag har alltid haft en längtan att få komma till Tanzania någon gång - jag vet inte varför. Till saken hör att jag en gång hade fått en liten summa pengar som jag hade så att säga lagt undan för att användas till något speciellt. Den summan visades skulle i det närmaste täcka biljettkostnaden till Tanzania. Så jag tänkte det här blir ju perfekt. Jag anmälde mig till denna resa som anordnades av U-landslinjen på Hållands folkhögskola. Under hösten 2011 skulle vi träffas vid tre tillfällen för att få lite information och mer kunskap om landet och därmed vara mer förberedda inför resan. I slutet på augusti åkte jag ner till Hållands folkhögskola och den första hemuppgiften var bl a att själva beställa flygbiljetten. Och den skulle vi boka inom den närmaste veckan, för att om möjligt få ett skapligt pris. Men på väg hem fick jag en oroskänsla inom mig. Ju närmare hemåt jag kom, desto mer tveksam blev jag om jag skulle åka med eller stanna hemma. Och samtidigt fanns min starka önskan att få komma till Tanzania. Jag kom hem sent på kvällen. Men morgonen därpå innan jag tog fram min bibel bad jag till Gud och sa: Jag beställer inga biljetter förrän jag absolut vet om jag ska fara eller inte. Nu får du ge mig ett tydligt och klart tecken så att jag bli viss om vad som är rätt. Jag hade vid den tidpunkten kommit till Jeremia bok och slog upp "dagens kapitel" 42. Och vad läser jag då? "Bege er inte till Egypten! Kom ihåg att jag har varnat er i dag." (Jer 42:19).

8 Ett sådant tydligt svar kan man inte ignorera. Och jag kände frid över det beslut som jag tog. Det blev ingen Tanzania-resa. Idag är Jesus här, han som är din vän. Han vill möta oss på nytt med sin kallelse: Följ mig i kraften. Eller: Följ mig i Ordet. Jag har inte sagt så mycket om Anden. Men Anden är så starkt förknippat med Ordet. Andens uppgift är ju att påminna oss om vad Jesus har sagt. Guds levande ord har något att säga till dig och mig mitt i vår vardag. Amen.

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer