för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg"

Transkript

1 för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även i föreningens stadgar. Om det står olika i dessa två dokument gäller alltid stadgarna i första hand. Information om Brf Silvieberg ABC Hemsidan SilvieNytt Anslagstavlor Stadgar Denna skrift Hemsidan innehåller allt från nyheter till stadgar, ABC m m. Om du inte har Internet och är nyfiken, be gärna någon granne att få titta eller hör av dig till AKTSAM-gruppen. Detta är föreningens tidning som utkommer ca 2 gånger per år. Den distribueras till din lägenhet och publiceras på föreningens hemsida. Finns på olika platser i huset, se nedan i listan. Gäller medlemmar i bostadsrättsföreningen. Aktuella stadgar är daterade Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor om det som står i ABC-listan eller om du har andra synpunkter på information eller saknar någon information. Fakta om fastigheten och föreningen Brf Silvieberg äger bostadsfastigheten Silvieberg 3 och garagefastigheten Silvieberg 2. Marken hyrs med tomträtt. Huset byggdes och ritades av arkitekterna Ancker, Gate och Lindegren. Den totala ytan är drygt kvm varav huvuddelen utgörs av 197 lägenheter, fördelat på 7 uppgångar 28, 30, 32, 36, 38, 40 och 42 med vardera 9 bostadsvåningar. Lägenheterna är i storlek från 1 rum till 7 rum och kök. Huvuddelen av lägenheterna är bostadsrätter. Utöver bostadsrätterna finns ett antal hyresrätter samt 35 studentlägenheter. Studentlägenheterna hyrs av SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Bostadsfastigheten inrymmer också ca 3000 kvm kontor. Garagefastigheten, Silvieberg 2 innehåller 205 garageplatser fördelat på tre garageplan samt ett mindre kontor. Dessutom finns 132 parkeringsplatser utomhus fördelat på ett övre och ett nedre parkeringsdäck. Adresser Föreningens adress är: Brf Silvieberg Fyrverkarbacken 32 n b Stockholm Föreningens postlåda, märkt Silvieberg, finns i entrén till höger om hissen i uppgång 32. Meddelanden till styrelsen, upphittade nycklar m m kan läggas i denna postlåda. Styrelse m m i Brf Silvieberg: På anslagstavlan i varje port samt på föreningens hemsida finns aktuella uppgifter om styrelsen samt AKTSAM-gruppen med adresser, telefonnummer och e-postadresser. Fastighetsförvaltare Aktuell förvaltare, se anslagstavlan i entréerna och på föreningens hemsida ABC för medlemmar i Brf Siliveberg

2 Innehållsförteckning Adresser Adresser övrigt Aktivitetslokaler, se Hobbyrum och fritidsrum AKTSAM-gruppen Anslagstavlor Avfall, se Sopor, sopnedkast, Grovsopor resp. Tidningar Badrum och gästtoalett, se även Vatten och avlopp Balkonger Barnvagnsrum Bevakning Bildäck, sommar-/vinter- Biltvätt Blomlådor, se Balkonger Boulespel Brand Brandvarnare Bredband Hemsida Hissar, inomhus Hiss yttre, Fyrverkarhissen Hobbyrum och fritidsrum Husdjur Inbrott Infravärmare, se Balkonger Kabel-TV, se även Bredband Köksfläkt Larm Lekpark/lekplats Lokalvård, se Städning Lås, se även Porttelefon Centralantenn, se Kabel-TV Cykelförvaring, se även Barnvagnsrum Diskmaskin, se även Vatten och Avlopp Ekonomisk förvaltning Elmätare Elavbrott Entré Fakta om fastigheten och föreningen Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Felanmälan Fyrverkarhissen, se Hiss yttre Föreningsstämma Förråd, se även Inbrott Försäkring Garage, se även P-platser Grovsopor, se även Sopor, sopnedkast resp. Tidningar Grovtvättstuga, se även Tvättstugor Gästrum Nycklar, se Lås Ombyggnad Ordningsregler för allas trivsel P-platser, se även Garage Pantförskrivning av bostadsrätt Parabolantenn och övriga antenner Porttelefon, se även Entré Post till styrelsen och AKTSAM SilvieNytt Sopor, sopnedkast, se även Grovsopor Spontantvättstuga, se Tvättstugor Stadgar Styrelse Städning Säkerhetsdörr/-grind till lägenhet ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 2

3 Tidningar Trädgårdsskötsel Tvättmaskin i lägenheten Tvättstugor, se även Grovtvättstuga Underhåll i lägenheter Uteplats med grillhörna Uthyrning i andra hand Valberedning Vatten och avlopp Vattenförbrukning Ventilation Visning av utrymmen i huset Värme Överlåtelse av lägenhet ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 3

4 Adresser Se Adresser ovan. Adresser övrigt SOS Alarm, räddningstjänst, polis, brandkår, ambulans m m. Telefon: 112 Aktivitetslokaler Se Hobbyrum och fritidsrum. AKTSAM-gruppen Gruppen består av några boende i huset som arbetar med frågor som bidrar till att öka trivseln för de boende. Det kan t ex gälla ordningen i huset, trädgården, tvättstugorna eller fester. Du kan lämna synpunkter till AKTSAM i dessa frågor. Gruppen lägger fram förslag till styrelsen, som beslutar. Vilka som ingår i gruppen hittar du på anslagstavlan i entréerna och på föreningens hemsida. E-postadress: Anslagstavlor Anslagstavlor finns i entréerna. På anslagstavlorna vid hissarna informeras om vattenavstängningar m m. Anslagstavlor finns även innanför ytterdörrarna i entréerna. På dessa anslagstavlorna finns information om styrelsen, fastighetsskötaren, felanmälan, porttelefonen samt AKTSAM-gruppen och kabel-tv. Avfall Se Sopor, sopnedkast resp. Grovsopor. Badrum och gästtoalett Se även Vatten och avlopp. Vid planerad ombyggnad av badrum och/eller gästtoalett skall alltid godkännande av styrelsen inhämtas innan arbetena påbörjas. För renovering av fuktspärr, rördragning eller elinstallation skall alltid auktoriserad entreprenör anlitas. Handdukstork får ej kopplas till element i badrummet. Rördragningen måste vara synlig. I golvet ingjutna rör får inte bytas. Se även stadgarna 15 och framåt. Balkonger Det är förbjudet att skaka mattor och att mata fåglar eller andra djur från balkongerna. Det är inte heller tillåtet att grilla eller att hålla husdjur där. Tänk på dina grannar. Blomlådor är endast tillåtna på insidan av balkongräcket. (Olyckor har inträffat där lådor placerade på utsidan har fallit ner.) Infravärmare är tillåtna. De skall placeras på säkert avstånd från brännbart material. Det krävs jordade uttag med jordfelsbrytare. Paraboler och andra antenner får ej fästas på fasaden eller sticka ut från balkongerna. Barnvagnsrum Plats för barnvagnar finns i rum intill entréerna. Det kan även användas för cyklar. Barnvagnar får inte placeras på våningsplan i trapphusen då de kan försvåra vid brand och olyckor. Bevakning Föreningen har avtal med ett bevakningsföretag som ser till huset, garaget och de närmaste omgivningarna. Bildäck, sommar-/vinter- Bildäck kan förvaras i det egna vinds- eller källarförrådet. Biltvätt Föreningen har ingen plats inom fastigheten där tvätt av bilar får ske. Blomlådor Se Balkonger. Boulespel Plats för Boulespel finns intill lekplatsen i trädgården. Brand Föreningen har delat ut en folder om vad man bör tänka på för att undvika brand och hur man skall agera vid brand. Det kan gälla livet den dag det brinner. Kontakta styrelsen om du vill ha denna folder ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 4

5 Folderns innehåll i sammanfattning: Rädda den eller dem som är i akut nöd Larma genom att ringa 112 Släck branden, om det är en begränsad brand i din egen lägenhet. KOM IHÅG. Om det inte brinner just i den egna lägenheten, är du normalt bäst skyddad om du är kvar inne i lägenheten. Stäng alla dörrar och fönster. Åk inte hiss när det brinner i huset! Brandvarnare Brandvarnare har monterats i samtliga lägenheter. Dessa kontrolleras av Förvaltaren. Vid fel på den av föreningen monterade brandvarnaren skall detta anmälas till felanmälan. Bredband Bredband kan erhållas genom anslutning till kabel-tv, se Kabel-TV, eller via telefonnätet. Avtal tecknas direkt med bredbandsleverantören. Centralantenn Se Kabel-TV. Cykelförvaring Se även Barnvagnsrum. Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, vinds- eller källargångar eller liknande utrymmen. Föreningen har cykelställ utanför huset och ett särskilt rum i källaren under 38-an. Cykelrummet når man genom dörren i valvet, förbi soprummen, genom gallergrinden, ca 15 m in i korridoren på vänster sida. Cykelrummet är den plats där föreningen erbjuder alla i huset möjligheten att förvara sin cykel inomhus. Utrymmet är bara avsett för cyklar som används, varför det regelbundet rensas på cykeldelar och annat. Styrelsen meddelar när det är dags för utrensning. Diskmaskin I lägenhetens standardutrustning ingår inte diskmaskin, men sådan får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Se Vatten och Avlopp. Maskinens avstängningskran för vattnet skall vara placerad synligt ovanför diskbänken och vara öppen endast när diskning pågår. Maskinen skall stå på en spillplåt. Ekonomisk förvaltning Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av vår Förvaltare. Se adresser och telefonnummer på anslag i entréerna och på föreningens hemsida. Elmätare Varje lägenhet har egen elmätare och elförbrukningen debiteras individuellt. Elmätarna och huvudsäkringarna för varje lägenhet finns bakom luckan vid hissen på den våning man bor. Husnyckeln går till luckan. Elavbrott Innan du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är berörda. Om bara den egna lägenheten berörs, kontrollera att lägenhetens huvudsäkringar i trapphuset är hela. Se även Elmätare och Felanmälan. Entré Entréerna till fastigheten har i varje trappuppgång en yttre och en inre dörr. Den yttre dörren är öppen dagtid mellan och Nattetid är dörren låst. Dörren kan öppnas antingen med fastighetens allmänna portkod eller med husnyckeln. Den inre dörren öppnas inte med nyckel utan med ett särskilt passerkort eller från lägenheterna via porttelefonen. Lämna aldrig en entrédörr öppen. Vi vill inte ha in främmande personer i vårt hus. Därför får ytterdörrarna inte ställas upp utan tillsyn ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 5

6 Bruksanvisning för porttelefonen, se Porttelefon. Yttre dörren i valvet öppnas med huskoden eller med husnyckeln. Den inre gallergrinden öppnas med passerkortet. Entré till brandtrappan. Intill ytterporten finns en entré till brandtrappan. Dörren till denna trappan kan inte öppnas med husnyckeln. Istället finns en knapp en bit in på ena väggen i inre entréhallen vid hissen i bottenplanet. När du har tryckt på den knappen är låset öppet en liten stund så att du hinner ut för att öppna ytterdörren till brandtrappan. Fakta om fastigheten och föreningen Se Fakta om fastigheten och förening ovan. Fastighetsförvaltning De flesta frågor som rör fastighetens dagliga drift och skötsel hanteras av Förvaltaren. Se anslag på anslagstavlan. Fastighetsskötsel De gemensamma delarna av fastigheten som entréer, hissar, tvättstugor och, källare sköts av Förvaltaren. Trädgården, parkeringen, snöskottning och städning sköts av entreprenörer utsedda av styrelsen. Parkeringen utanför huset, trapporna vid garaget samt på husets baksida är kommunal och sköts av Kommunen. Felanmälan För alla typer av fel i fastigheten finns telefonnummer för felanmälan på anslagstavlan i den yttre entrén och på föreningens hemsida. Om hissen står, kontrollera att den inte är en dåligt stängd hissdörr som gör att hissen står. Utryckningar kostar föreningen stora summor. Fyrverkarhissen Se Hiss yttre, Fyrverkarhissen. Föreningsstämma Föreningsstämma för medlemmar i föreningen hålls i maj månad varje år. Extra stämma hålls när behov uppstår. Förråd Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Förvara inte stöldbegärliga eller eldfängda föremål i förrådet. Se även Inbrott. Inga ståldörrar till vinds- eller källarförråd får ställas upp utan tillsyn. Ståldörrarna till vindskontoren har ett överlås som måste låsas separat när dörren stängs Inga föremål, cyklar, barnvagnar etc. får ställas i korridorer, vid hissplanen, i entréer eller i andra allmänna utrymmen. Dessa utrymmen utgör utrymningsvägar vid brand och skall kunna användas obehindrat även utan elljus. Försäkring Föreningen har en försäkring, som täcker skador på fastigheten. För varje enskild lägenhet skall den boende ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Garage Se även P-platser. Föreningen äger garaget, som innehåller totalt 205 bilplatser i 3 plan. Garageplatser kan hyras genom förvaltaren. Om alla platser är uthyrda kan man ställa sig i kö. Vid avflyttning skall garageplatsen sägas upp. Garage- och parkeringsplatser får inte hyras ut i andra hand. För att komma in i garaget behövs ett entrékort som ger behörighet att använda garaget. Denna behörighet läggs på redan erhållet entrékort i samband med erhållandet av hyreskontraktet för garageplatsen. Föreningen kan tillhandahålla fjärrkontroll till garaget mot deposition. Gäller endast medlemmar och i mån av tillgång till fjärrkontroller. Grovsopor Se även Sopor, sopnedkast resp. Tidningar ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 6

7 Det finns grovsoprum och behållare för olika specificerade sopor innanför dörren i valvet. Det är avsett för skrymmande sopor och andra sopor som inte kan eller får kastas i sopnedkastet. Vi har särskilda behållare för elektronikskrot glödlampor, lågenergilampor, batterier ofärgat glas, färgat glas well/kartong returpapper. Glas skall i första hand tas med till kommunens glasbehållare vid Fyrverkarbacken 2. Byggavfall, gamla spisar, kylskåp, badkar, möbler, bilbatterier och andra skrymmande saker är exempel på sopor som är större än vad grovsoprummet är avsett för. Var och en skall själv se till att den typen av sopor transporteras bort till en återvinningscentral. Den närmaste är ÅVC Östberga, Huddingevägen/Sockenvägen. Farligt avfall får inte lämnas i fastigheten. Med farligt avfall avses främst färg- och limrester, lösnings- och rengöringsmedel, bilbatterier samt övriga kemikalier. Sådant avfall lämnas på miljöstationer för farligt avfall. Vår närmaste finns hos Preem på Norr Mälarstrand. Se vidare Företagsdelen, gröna sidorna, Stockholms stad, Renhållningsförvaltningen. Varken små eller stora sopor får ställas i källargångarna. Grovtvättstuga Se även Tvättstugor. Det finns en separat grovtvättstuga i källaren under 38:an med en stor tvättmaskin och en separat centrifug. Den tvättstugan är avsedd för mattor och andra grova artiklar, som inte får tvättas i de vanliga tvättmaskinerna. Tvätt är kostnadsfri. Städning efter tvätt är obligatorisk. Bokningslista finns i grovtvättstugan. Gästrum Föreningen har ett gästrum i uppgång 42 som kan hyras av medlemmar upp till en vecka. Om man vill hyra gästrummet lägger man en lapp i Silviebergslådan i entrén till uppgång 32. På lappen anger man sitt namn, telefonnummer och de datum man vill hyra gästrummet. Bekräftelse kommer sedan från den ansvarige för gästrummet. Avgiften för gästrummet tas ut i samband med månadsavgiften. Hemsida Föreningen har en hemsida Där finns ABC, stadgar, kontaktuppgifter m m. Hissar, inomhus Alla hissar går ner i källaren med hjälp av husnyckeln. Den är samma för alla lägenheter. Blockera inte hissen genom att lämna hissen med dörren uppställd. Hur felanmälan går till framgår på anslagstavlan i entrén och på föreningens hemsida. Innan du felanmäler, kontrollera att inte hissdörren har lämnats öppen på något våningsplan. Vid fel på hissen i en trappuppgång kan man antingen gå upp genom brandtrappan. Se Entré till brandtrappan. Eller ta en hiss i en av de andra uppgångarna. Gå via vinden och gå sedan via brandtrappan till den egna lägenheten. Använd dörren i valvet vid grovsoprummen för transport av t ex rullstolar. Ta därefter rätt hiss till höger i källarkorridoren. Eller ta 36:ans hiss ner till källaren i den nedre huskroppen och åk sedan upp med rätt hiss. Ett annat alternativ är att använda någon annan än den egna entrén, som inte har trappsteg ute och ta hissen ner till källaren. Efter en kortare färd i källargången är den egna hissen åtkomlig. Hiss yttre, Fyrverkarhissen För att åka med Fyrverkarhissen behövs ett entrékort med behörighet till hissen. Det går även att åka hiss med hjälp av den hisskod som är utlämnad till de boende i vårt hus. Hissen byggdes i samarbete med grannföreningen Lysbomben. Därför kan ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 7

8 även boende i Lysbomben med entrékort åka med hissen. Hobbyrum och fritidsrum Föreningen har hobbyrum och fritidsrum längst bort i källaren under 42:an. Det är avsett för alla som bor i huset. På dörren finns närmare anvisningar och bokningslista. I rummet finns bl a ett enklare pentry, bord och stolar. Den som använder rummet ansvarar även för att rummet städas efter användandet. OBS att bullriga aktiviteter som kan störa de som bor ovanför hobbyrummet bör undvikas. Husdjur Se till att husdjur inte stör grannar och andra. Eftersom en del människor är rädda för eller allergiska mot hundar skall dessa hållas kopplade utanför lägenheten. Inbrott När du upptäcker inbrott i gemensamma utrymmen skall du omgående informera fastighetsförvaltaren, som tar hand om alla frågor, t ex polisanmälan samt reparation av eventuella skador. Om du har fått inbrott i egna utrymmen svarar du själv för polisanmälan och alla kontakter med försäkringsbolaget. Informera och rådgör gärna med fastighetsförvaltaren. Kom ihåg att aldrig ställa upp en entrédörr vinds- eller källardörr utan tillsyn. Släpp inte in obehöriga. Gäller även i garaget. Vi måste alla medverka till att minska risken för inbrott. Ring felanmälan omgående om en ytterdörr inte går igen. Infravärmare Se Balkonger. Kabel-TV Se även Bredband. Alla lägenheter har i ett TV-uttag tillgång till TV-kanalerna 1, 2 och 4. Föreningen har för närvarande ett avtal med UPC, vilket innebär att man kan köpa till deras baspaket eller ytterligare paket. Varje lägenhet beslutar själv vilket utbud man vill ha och betalar direkt till kabel-tv-bolaget. För aktuella telefonnummer, se Anslagstavlor. Ytterligare TV-uttag bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Varje innehavare av TV är skyldig att betala TV-avgift till Sveriges Radio. Dessutom tillkommer en Kabelavgift till föreningen på 66:-/mån. Köksfläkt För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem. Som standard finns en draghuv i köket ovanför spisen med två lägen, ett för normal ventilation och ett för intensivt utsug vid matlagning. Annan köksfläkt får inte anslutas till ventilationsöppningen. Däremot får köksfläkt med kolfilter användas. Larm Inbrottslarm i lägenheter är tillåtna. Anlita en installatör, som är godkänd av polisen. Informera dina grannar. Lekpark/lekplats Lekplats finns på föreningens mark bakom den södra delen av fastigheten. Den sköts av fastighetsförvaltaren. Skador anmäls till förvaltaren via Felanmälan. Lokalvård Se Städning. Lås Se även Porttelefon. Till varje lägenhet hör: Husnyckel. Går till alla gemensamma utrymmen, t ex till källaren i alla hissar, alla ytterdörrar (utom ytterdörrarna till trapphusen), alla källardörrar i entréplan, alla vindsdörrar från trapphus, tvättstugor, torkrum, cykelrummet, barnvagnsrum, ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 8

9 lucka till elmätare och dörren till det egna lägenhetsförrådet. Förlust av husnyckel skall omgående anmälas till styrelsen. Husnycklarna är spärrade och kan inte beställas av den boende. Passerkort, för inre dörrar i entréer, inre dörren via valvet, Fyrverkarhissen (yttre hissen) samt till garaget för lägenheter med garageplats. Har du tappat bort ditt entrékort skall detta omgående anmälas till styrelsen. Kortet raderas då så att det inte kan användas av någon obehörig. Nyckel till tvättmarkör för att boka tvättstuga. Se Tvättstugor. Egna lägenheten. Varje lägenhetsinnehavare beslutar själv om den egna lägenhetens lås. Nycklar Se Lås. Ombyggnad Bostadsrättshavaren ansvarar för ytskiktet i lägenheten och för synliga rör i kök. I badrummet ansvarar bostadsrättshavaren för fuktspärren, sanitetsporslin och synliga rör, kranar m m. Ledningar i väggar och tak samt radiatorerna är föreningens egendom och dessa får inte ändras av de boende. Styrelsen skall informeras och godkänna demontering av icke bärande vägg, ombyggnad av kök eller badrum. Vid renovering av badrum får nya rör inte läggas in i vägg utan måste vara synliga. Se även stadgarna 15 och framåt. Ytterdörr får bytas till säkerhetsdörr, men den nya dörren måste färgmässigt överensstämma med de ytterdörrar som finns på samma plan. Ordningsregler för allas trivsel Rökning är inte tillåten i hissar, inne i och omedelbart utanför entréer, i källare, på vind eller andra gemensamma utrymmen. Tänk på att rök sugs in i ventilationstrummor vid entréerna. Tystnad skall råda i och omkring fastigheten mellan kl och Tänk på att piano, TV och andra ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor ger mycket ljud. Borrning och spikning ger väldigt mycket ljud i kringliggande lägenheter och bör därför inte förekomma annan tid än kl på vardagar och inte före på helger. Ditt golv är din grannes tak. För att bidra till trivseln i huset bör du till exempel: undvika att bada eller duscha efter klockan stänga din lägenhetsdörr, hissdörren samt ytterdörren varsamt inte placera tillhörigheter utanför din lägenhet, t ex cyklar, kälkar och barnvagnar eller dörrmattor. Om du trots allt blir störd, ta gärna direkt kontakt med den som stör, när det händer. Om det händer att du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta förvaltaren. Mata aldrig fåglar och andra djur från balkongen eller i närheten av huset. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur. P-platser Se även Garage. Utomhusparkeringen framför garaget som ägs av föreningen har totalt 132 parkeringsplatser på två parkeringsdäck. Den som vill hyra en parkeringsplats skall vända sig till Förvaltaren. Om alla platser är uthyrda kan man ställa sig i kö. Vid avflyttning skall hyrd parkeringsplats sägas upp. Pantförskrivning av bostadsrätt Pantförskrivning i vår förening sköts av förvaltaren. Meddela alltså din långivare ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 9

10 att förvaltaren hanterar pantförskrivningen. Om du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren skall du först kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt. Parabolantenn och övriga antenner Hela fastigheten är ansluten till kabel-tvnät och uttag finns i varje lägenhet. Se Kabel-TV. Egna antenner på husets utsida är inte tillåtna. Porttelefon Se även Entré. I husets entréer finns porttelefon. De som besöker dig läser på anslagstavlan och ringen på knappsatsen numret till dig. När du svarar anger du en siffra som den i porten skall trycka och du trycker själv motsvarande siffra innan du lägger på luren. Post till styrelsen och AKTSAM Meddelanden till styrelsen eller AKTSAMgruppen kan läggas i Silviebergs postlåda utanför 32:ans inre entré. E-post till styrelsen: till AKTSAM: SilvieNytt Föreningens tidning som utkommer några gånger per år och distribueras via ditt postinkast och på föreningens hemsida. Sopor, sopnedkast Se även Grovsopor för speciella sopor resp. Tidningar. Sopnedkasten är till för vanliga hushållsopor. Allt som kastas i sopnedkasten måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Påsarna får inte innehålla vassa förpackningar och absolut inte glas av någon sort. Sopnedkasten är dimensionerade för medelstora påsar. De skall inte vara större än att de lätt går in genom luckan. Allt som är större riskerar att fastna och sätta igen sopnedkastet. Tänk också på att inte kasta föremål som antingen kan fastna i nedkasten eller som kan skada den som hämtar soporna. Kasta inte heller allt för tunga påsar, fallhöjden från de översta våningarna är över 30 meter och alla sopor hamnar i en plastsäck under nedkastet! Stora sopor, förpackningar, glas, lampor etc. skall lämnas i grovsoprummen. Spontantvättstuga Se Tvättstugor. Stadgar Bostadsrättsföreningen har fastställda stadgar som styr hur verksamheten skall bedrivas. Alla medlemmar skall ha ett eget exemplar av dem. Vänd dig till styrelsen om du vill ha ett ex av stadgarna. De finns även på föreningens hemsida. Aktuella stadgar är daterade Styrelse Se Adresser. Städning Städningen av de gemensamma utrymmena i huset såsom entréer, hissar, källare och tvättrum m m sköts av ett städbolag som styrelsen anlitat. Har du synpunkter på städningen framför du dem i första hand till styrelsen. Säkerhetsdörr/-grind till lägenhet Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Byte av dörr till säkerhetsdörr är tillåtet. Dörrens utseende och färg skall vid byte anpassas till lägenhetsdörrarna på samma plan. Vi rekommenderar ej användning av gallergrind. Det har visat sig svårt att snabbt evakuera boende med gallergrind i akuta lägen. Tidningar Lämna gamla tidningar i behållare för returpapper i soprum innanför dörren till valvet. Lägg ingen plast i dessa behållare! Se även Grovsopor för andra speciella sopor ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 10

11 Trädgårdsskötsel Trädgården, buskar m m, sköts av den trädgårdsmästare som föreningen anlitat. Tvättmaskin i lägenheten Om du skall installera tvättmaskin i lägenheten, skall den installeras av fackman. Tvättstugor Se även Grovtvättstuga. Två tvättstugor finns i källaren under 30:an respektive under 40:an. De är utrustande på samma sätt; tre stora tvättmaskiner, separat centrifug, två torkskåp, två torktumlare och en mangel. Bredvid tvättstugorna finns dessutom ett rymligt torkrum. Spontan-tvättsuga under 28:an, kan användas när den är ledig utan förbokning. Tvätt är kostnadsfri men städning av maskiner och golv efter avslutad tvätt är obligatorisk. Rengör dessutom filtret till torktumlaren efter varje torkning. Vid varje tvättillfälle disponerar du tvättstugan i 2 timmar och därefter torkskåp etc. ytterligare 1 timme. Bokning görs genom att du sätter den egna tvättmarkören på önskad dag och tid på den bokningstablå, som finns på väggen i tvättstugorna. Om en bokad tvätt-tid inte har utnyttjats inom 20 minuter från tvättpassets början, är det fritt fram för vem som helst att utnyttja det tvättpasset. Strömmen till tvättstugorna är bruten mellan och Tvättkorgar får endast lämna tvättstugorna i direkt anslutning till tvätt-tiden. Fel på maskinerna skall omgående felanmälas. Se Felanmälan. Bästa tvättresultat får du och underhållskostnaderna för tvättstugan begränsas om du inte överlastar maskinerna (pressa inte in mer tvätt än vad som får plats) inte överdoserar tvättmedlet (vårt vatten är mjukt, se rekommenderad dos på tvättmedelsförpackningen) rengör filter och maskiner inte färgar eller bleker tvätt eller tvättar grovtvätt i de vanliga maskinerna. Underhåll i lägenheter Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I 15 och framåt i föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens respektive lägenhetsinnehavares ansvar. Uteplats med grillhörna Uteplats med grillhörna finns på föreningens mark bakom den norra delen av fastigheten. Den sköts av fastighetsförvaltaren. Skador anmäls till förvaltaren. Uthyrning i andra hand Uthyrning i andra hand förutsätter godkännande av styrelsen i varje enskilt fall. En skriftlig ansökan skall inges till styrelsen. Uthyrningen är tidsbegränsad. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl. Dessa kan vara: Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Provbo i ett samboförhållande Sjukdom. Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att: Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns. Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra. Du skall upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet. Studentlägenheter får inte hyras ut i andra hand. Valberedning Se Adresser. Vatten och avlopp Se även Felanmälan. Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får endast göras efter godkännande från ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 11

12 styrelsen. Endast auktoriserad rörmokare får användas. Styrelsen och förvaltaren kan rekommendera lämplig rörmokare. Se även Badrum och gästtoalett. Om avstängningskranar för vatten saknas i lägenheten gäller att en större vattenledning i huset måste stängas av. Denna större ledning får endast förvaltaren stänga av eller av styrelsen utsedd rörmokare. Varje ingrepp i vattensystemet kräver därför att delar av huset stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. När ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av t ex handfat, toalettstol etc., skall avstängningskranar, Ballofixer, monteras på inkommande vattenledningar. Avisering om vattenavstängning skall ske på anslagstavlan i berörd entré. Avstängning bör inte ske före kl på morgonen och ej under lunch eller middagstid. på anslagstavlorna så att även andra i huset kan delta. Värme Huset värms med fjärrvärme. Om du har problem t ex med för låg eller för hög temperatur på radiatorerna (elementen) i lägenheten, så gör du en felanmälan. Överlåtelse av lägenhet Bostadsrättslägenhet kan överlåtas/säljas av den eller de som i medlemsregistret är angivna som innehavare av bostadsrätten. Förbehåll måste finnas för att den som vill ta över bostadsrätten skall godkännas som medlem av föreningen. Kassören kan lämna uppgifter om aktuella marknadspriser. Vattenförbrukning Kostnaden för vatten ingår i lägenheternas månadsavgift /hyra. Ingen individuell avläsning eller debitering sker. Tänk på att inte slösa med vatten. Ventilation För hela fastigheten finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftutsug (frånluft) finns på flera platser i lägenheterna, bland annat i badrum, toalett och kök. Under fönster finns ventiler för luftintag (tilluft). Håll båda typer av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. Ventilationssystemet kontrolleras och underhålles av förvaltaren eller av styrelsen utsedd entreprenör. Om du inte är nöjd med ventilationen skall du kontakta styrelsen. Visning av utrymmen i huset Fastigheten rymmer mycket nytt för den som är nyinflyttad. Kanske även för den som har bott länge i huset eftersom nyheter tillkommer. Om du vill få en genomgång av fastigheten och allmän information om vad som gäller i olika frågor, så anmäler du det till styrelsen som därefter ser till att någon från dem eller från föreningen ordnar det. I god tid innan kommer det upp information ABC för medlemmar i Brf Siliveberg 12

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg Vi i styrelsen hälsar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. För att underlätta

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Reviderad september 2013 Introduktion 2 Bostadsrätter 2 Andrahandsuthyrning 2 Pantförskrivning 2 Ombyggnad 2 Underhåll 2 Försäkring 3 Överlåtelse 3 Hyreslägenheter

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Fakta. Senast ändrad 2011-01-15. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

BRF Islandet Adolf. Fakta. Senast ändrad 2011-01-15. Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf BRF Islandet Adolf Fakta Senast ändrad 2011-01-15 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och som medlem i vår förening. För att underlätta

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Regler för allas trivsel, ansvar och ordning enligt Bostadsrättslagen - lika-rätts-principen.

Regler för allas trivsel, ansvar och ordning enligt Bostadsrättslagen - lika-rätts-principen. REGLER - trivsel, ansvar och ordning i Brf Gröna Husen, Lidingö Vi hoppas att du är nöjd med ditt val att bo på Lidingö i vårt bostadsområde och hälsar dig välkommen i Föreningen. Bostadsrättshavare (en

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2015-02-27

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2015-02-27 BRF Islandet Adolf Information till medlemmar Dokumentet är senast uppdaterat 2015-02-27 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf! Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bryggeriet

Bostadsrättsföreningen Bryggeriet Bostadsrättsföreningen Bryggeriet Välkommen till Bostadsrättsföreningen Bryggeriet, Lund En bostadsrättsförenings ändamål är att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna. Bryggeriets

Läs mer