BERRA IS BACK! NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN. Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERRA IS BACK! NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN. Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk"

Transkript

1 NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr BERRA IS BACK! Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk 1 G-nytt Nr

2 När kommer VÄNDNINGEN? Detta är den fråga om vi alla bär på just nu. Efter en ovanligt lång och kall vinter med mycket snö och ovanligt låga temperaturer i mars frågar sig alla: När blir det vår? Men också i vårt arbete undrar vi; när kommer vändningen, när märks förändringen? Vi arbetar troget på med förändringsarbete men har nog litet till mans svårt att se att vi åstadkommer något. När man sedan tittar tillbaka då kan vi ofta trots allt räkna upp det ena efter det andra som faktiskt har blivit bättre och i den riktning vi ville. Så är det med vårt preventionsarbete. Det är mycket arbete för att få preventionstankarna på banan igen och man tvivlar på om någon lyssnar, och så plötsligt börjar det hända saker. Vi är där nu. Nu ska många få tillfället att utbilda sig i vårt preventionstänkande. Det ska bli roligt och stimulerande och det var hit vi ville komma. Nu börjar man se nyttan av det vi arbetat fram, boken Prevention och Praktisk ergonomi samt instrumentet Praktisk ergonomiuppföljning. Om detta går att läsa i artikeln om Preventionspiloterna på sidan sex. I annat arbete inom rehabiliteringsområdet är vi inte lika långt framme. Det gäller satsningen på tidig rehabilitering. Här har det inte lossnat riktigt än, men tankarna är riktiga. Det gäller att arbeta vidare. Trägen vinner. Däremot har vi sedan 1986 arbetat envist i alla regioner med att fler och fler som behöver komma tillbaks i arbete från arbetslöshet eller sjukskrivning ska få chansen via Galaxen. I detta arbeta är vi framgångsrika. De nya siffrorna från förra året står även att läsa i detta nummer och det är många som på detta sätt får en ökad livskvalitet. På samma sätt önskar vi nu att våren ska ge ökad livskvalitet till alla våra läsare. Det har trots allt blivit ljusare! Berndt Stenlund VD CentralGalaxen Bygg AB Redaktion och annonser: Roland Öqvist, tel: , Ansvarig utgivare: Berndt Stenlund, Tel Mailadress Redaktionsråd: CentralGalaxens stab och redaktören. CGB CentralGalaxen Bygg AB, tel: OBS! Tidningen förbehåller sig rätten att inte ta in annonser utan redaktionsrådets godkännande. ANNONSPRISER OCH ANNONSFORMAT 1/1-sida: 1/2-sida: 1/4-sida: 1/8-sida: 180 x 270 mm :- 180 x 135 mm. Stående 90 x 270 mm. Liggande 6 500:- 90 x 135 mm. Stående 65 x 180 mm. Liggande 4 500:- 45 x 135 mm. Stående 90 x 45 mm. Liggande 2 800:- Bilaga i tidningen: Kontakta redaktionen för offert. Annonsmaterial: Digitalt Högupplöst PDF eller EPS. Skickas till: Annonsmaterial till redaktionen cirka tre veckor före utgivningsvecka. UTGIVNINGSPLAN 2006: Nummer 2/06: Vecka 26 Nummer 3/06: Vecka 40 Nummer 4/06: Vecka 50 Tekniska upplysningar: Format: A4, 210 x 297 mm. Sidantal. 16 sid. Färg: 4 färger Kontakta oss på CentralGalaxen: Berndt Stenlund: , Sven Roos: , Henri Leray: , Maud Herré: , Eva-Lena Palander: , G-nytt Nr

3 Inriktningen på prevention är helt rätt Det menar Ingavar Legrell som är vd på Galaxns Region Sydöst. Region Sydöst är både aktiva ute på byggymnasierna i regionen och arbetar med företagen för att informera om säkrare lyft. Förutom att man placerar Galaxare på olika arbetsplatser. 1 G-nytt Nr

4 Ingela Rosell har hand om det administrativa jobbet. Hon har jobbat med Galaxen sedan 1977 Nedan Irena Hallqvist som håller i ekonomin. Galaxens Region Sydöst omfattar Blekinge, Småland och Östergötland med kontor i Linköping, Växjö, Jönköping, Kalmar och Karlshamn. Det är Ingvar Legrell som basar över verksamheten i Sveriges- Byggindustriers lokaler i Jönköping och där arbetar totalt sex personer, alla är av och till inblandade i Galaxenverksamheten. - Preventionsverksamheten har förändras lite över tiden, berättar han. Tidigare bestod den mer av att prova ut och rekommendera bra verktyg. Nu inriktas den mer på att förebygga att arbetsskador över huvudtaget uppstår. Nu är det prevention som står i första rummet. 4 G-nytt Nr Besöker byggymnasierna Regionen arbetar även mycket med att besöka byggymnasierna i sitt område. Det är Byggpiloterna Karl Erik Lund i Växjö och Göran Fogelberg i Jönköping som är ute och berättar om arbetet i byggbranschen. - Det fungerar mycket bra. Jag tror vi är ensamma i landet att vara ute på skolorna, säger Ingvar Legrell, som tycker att fler borde göra så. - Att få eleverna att tänka rätt

5 Byggpiloterna Karl Erik Lund i Växjö och Göran Fogelberg i Jönköping är ofta ute och berättar om arbetet i byggbranschen. och göra rätt redan från början är mycket viktigt, menar han. Trovärdigheten blir ju mycket stor när folk som verkligen vet vad de talar om, kommer ut och berättar. Det är tolv olika byggymnasieskolor som man besöker under det första läsåret och berättar om ergonomi och fallskydd och säkrare lyft, bland annat. Tre gånger per år kommer man till varje klass och föreläser. Man är även ute på byggföretagen i området och föreläser inom området Säkra Lyft, vilket omfattar ungefär halva tiden av arbetet, resten är uppföljning av Galaxare ute på företagen. Saknade på arbetsplatserna - Det tidigare arbetet när byggpiloterna var ute på byggarbetsplatserna och demonstrerade maskiner och verktyg var mycket omtyckt. Man saknar oss ute på arbetsplatserna. Men jag tycker att den nya inriktningen på prevention är helt rätt, säger Ingvar Legrell. Han menar att möjligheten att få ut kunskaperna kring förebyggande, preventivt, arbete är mycket viktigt. Även andra jobb I region Sydöst finns det för närvarande cirka 200 Galaxare ute på arbetsplatserna. De flesta ute på olika byggarbetsplatser, naturligtvis, men det händer att man kan placera folk även i andra jobb. - Vi hare en rörmokare som började inne på kontoret, till exempel och en golvläggare fick arbete som fastighetsskötare berättar Ingvar Legrell. Men tyvärr måste man konstatera att alltför många har gått alldeles för länge med sina skador. Skadade blir yngre Ingvar Legrell tycker sig också märka att de skadade blir yngre och yngre. Då är det oftast fallolyckor men även trafikolyckor som är orsaken. Ingvar Legrell har arbetat inom byggbranschen i hela sitt liv. - Jag har varit allt från pinnpojke till vd. Han arbetade som byggentreprenör fram till början på 90-talet då han blev vd på dåvarande Byggmästarföreningen i Jönköping. Ingvar bor i Jönköping och går gärna och tittar när HV 71 spelar hockey. När han inte jobbar är det svampskogarna kring stugan uppe i Tiveden som gäller. Men tyvärr måste man konstatera att alltför många har gått alldeles för länge med sina skador 1 G-nytt Nr

6 FOLKFEST FÖR BYGGFOLK Med sina besökare och 789 utställare är mässan Nordbygg en faktor att räkna med inom den svenska byggindustrin. Här visas det senaste inom verktyg, metoder och material. Här hölls seminarier och i samband med mässan höll Målaremästarna sitt årsmöte. Det var mycket byggfolk från hela landet och många studenter från byggymnasierna på Stockholmsmässan i Älvsjö under de dagar i januari som mässan pågick. Här talades dialekter från de flesta av våra landskap och folk träffades som inte sett varandra på år och dag. För den som tittade efter nyheter kring områdena arbetarskydd och prevention fanns det kanske inte så rasande mycket att se. Men lite fanns dock. En ganska fiffig apparat för att underlätta förflyttning av otympliga och tunga föremål. Den kunde faktiskt klättra upp för trappor, till och med. Ovan demonstrerar sjukgymnasten en sensorisk vattenfylld inläggsula som dessutom gav fötterna massage. Anza hade laddat upp ordentligt med verktyg för målare. Bland annat en tapetborste med vinklat skaft som skonar armar och axlar. 6 G-nytt Nr

7 Nu kommer PREVENTIONSPILOTERNA! Galaxens Byggpiloter blev efterhand en känd företeelse. De har under årens lopp arbetat med att demonstrera bättre redskap och arbetsmetoder och de har byggt upp ett stort förtroendekapital ute på byggarbetsplatserna. Många gånger tack vare att de hade en egen erfarenhet av arbetsskada. Nu kommer nästa steg i utvecklingen Utbildningen av Galaxens Preventionspiloter dras nu igång över hela landet. Den omfattar två nivåer och ska resultera i att de som går 4 dagars utbildning, blir certifierade preventionsinformatörer med övergripande regionalt ansvar. Utbildningen bygger på boken Prevention och Praktisk Ergonomi och omfattar fyra steg: AFA-BIX. I samband med AFAs skadereglering har en unik databas med information om sjukdom, dödsfall och arbetsskador skapats. Dessa data har tidigare varit svårtillgängliga. BIX, Branschindex, är ett sätt att ge branschorganisationer tillgång till AFAs databas vad gäller branschens egna skador och sjukdomar. Borg-skalan. Kunskap om hur man använder sig av den så kalllade Borg-skalan. Borg-skalan är ett bra hjälpmedel att uppskatta den upplevda ansträngning ett arbete innebär. Biomekanik. Det vill säga, kunskap om jämvikt och rörelser i människokroppen. Inom biomekaniken studeras inverkan på kroppen av yttre och inre belastningar och av vila. Praktisk ergonomiuppföljning. Det är ett verktyg som Galaxen utvecklat och som består av: intervju-, och åtgärdsdel i sammanställning. Genom den kan man på ett enkelt sätt hitta de punkter i ett arbetsmoment som är viktiga att åtgärda. Detta är Nivå 1 i utbildningen som siktar mot att utbilda dels de galaxenanställda ute på arbetsplatserna till Preventionspiloter men också skyddsombud och MB-ledamöter. Den certifierade Preventionsinformatören (Nivå 2) ska tillsammans med företagen i regionen, Galaxen och Preventionspiloterna ge företagens arbetsmiljöarbete en bättre möjlighet att nå ut där de gör verkan, ute på byggarbetsplatserna. Arbetet med utbildning Nivå 1 har redan startat. Alla sju regionerna inom Galaxen har börjat arbeta med prevention enligt ovanstående koncept, men har kommit olika långt i sitt arbete. Av företagen ligger Skanska längst fram just nu men även NCC och Peab ligger i startgroparna för att komma igång med detta aktiva preventionsarbete! Den som vill veta mer om utbildningen ska kontakta Henri Leray: , Så här kommer det snart att se ut på många håll i landet. Studier och återigen studier. Representanter från Region Väst och Sydöst tar del av materialet. 1 G-nytt Nr

8 Prevention står högt på Skanskas agenda Skanska startar ett pilotprojekt i samarbete med Galaxen för att förebygga arbetsskador. Vi har träffat arbetsmiljöchefen på Skanska. Annika Adolfssons arbete som arbetsmiljöchef på Skanska innebär att hon sammanställer och systematiserar miljöarbetet inom företaget. Skanska är ju ett av landets största företag inom byggsektorn med cirka anställda, så det finns uppgifter att bita i. - Tidigare var Skanska uppdelat i sex olika divisioner men nu tar man ett samlat grepp om de här frågorna, berättar Annika Adolfsson. Vi är sex personer som arbetar med att analysera och som föreslår åtgärder. - Det kan gälla allt från hårdvaran, verktyg och maskiner, till hälsofrågor, kost och motion, säger hon. Annika Adolfsson, arbetsmiljöchef på Skanska. Intresserad Annika Adolfsson är mycket intresserad av de här frågorna och man kommer nu att inom Skanska genomföra ett pilotprojekt inom Skanskas region sydöst. Projektet innebär att man i samarbete med CentralGalaxen utbildar Byggpiloterna så att de sedan kan i sin tur utbilda Preventionspiloterna ute på företagen. Till sin hjälp i det arbetet har piloterna boken Prevention och Praktisk Ergonomi och sin egen erfarenhet. Medvetna om problemen Men om man nu på Skanska är mycket medvetna om problemen så betyder det inte att allt är gott och väl. - Våra hälsoundersökningar visar 8 G-nytt Nr att alltför många har en rätt dålig kondition, menar Annika Adolfsson. Och det förekommer fortfarande att man lyfter på felaktiga sätt, till exempel. Dessutom är hon mycket kritisk till hur projektörerna arbetar. Det är fortfarande mycket dålig logistik på de flesta byggarbetsplatser. En bättre planering behövs. - Jag tror att vi kan bli mycket bättre på att arbeta förebyggande, säger hon. Vi kommer nu att börja det här preventionsarbetet i lite mindre skala, men hoppas och tror att vi kommer att fortsätta med detta. Jag tycker också att alla de andra stora företagen i branschen ska dra igång liknande preventionsarbete. Viktigt för branschen Annika Adolfsson betonar att detta är mycket viktigt för hela byggbranschen. De svenska männen, för det är ju fortfarande mest män i branschen, kommer helt enkelt inte att räcka till. Visserligen har Skanska inte så hög sjukfrånvaro, den ligger på cirka fyra procent, men faktum kvarstår. Det är inte så många som kan uppnå pensionsåldern inom byggbranschen. - Vi behöver få in både kvinnorna och människor från andra länder i verksamheten. På Skanska har vi detta som ett aktivt mål. Att både fler kvinnor och fler invandrare kommer in i verksamheten.

9 Bra initiativ! Det är alltid kul när vi får möjlighet att visa upp bra initiativ från arbetsplatserna ute i landet. Just nu arbetar NCC med att bygga studentbostäder för Chalmers i Göteborg. Där har man tagit till sig informationen och arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö. Där är rent och snyggt med bra ordning på grejorna. Dessutom har man ett bra tänkande när det gäller prevention och praktisk ergonomi. För att förebygga skador har man regelbundet uppvärmning både för arbetsledningen och gubbarna. Det här vill vi se mer av från andra arbetsplatser! Det är Glenn Tagge, Region Väst, som tipsat om detta. Han har även tagit bilderna. Här stretchar platschefen Kurt-Lennart Nilsson och lagbasen Bo Nordqvist. Bägge har ett bra arbetsmiljötänk. Kay Lithander och Berndt Moberg värmer upp. Arbetsledaren Ida Sundstedt håller i morgonuppvärmningen. Hon tycker att det är en så bra grej så hon tänker ta det med sig framöver på andra byggen. 1 G-nytt Nr

10 BERRA IS BACK! Berra är tillbaka i jobb igen. Trots hårt sliten axel och höft fungerar han alldeles utmärkt när arbetsuppgifterna anpassas till människan i stället för tvärt om. 10 G-nytt Nr När han var 17 år slutade Bertil Dahlström på yrkesskolan på Kungsholmen och efter en tid på ett lärlingsbygge så var det olika byggarbetsplatser i stockholmsregionen som gällde. Det var arbete som timmerman både på stora byggen och på villabyggen. - Ja, jag blev timmris för dom tjänade rätt bra på den tiden, berättar Berra Dahlström. Allt var bara frid och fröjd fram till den dag då det företag han då arbetade på lade ner verksamheten och han blev arbetslös. I samband med detta togs det kontakt med arbetsförmedlingen och Bertil gjorde en läkarundersökning. - Jag hade ju ont i axeln och i ena höften och jag hade känt av det länge, men då gjordes det en magnetröntgen och man kunde se att högra axeln var helt utsliten och lika illa var det med höften, minns han. Detta hände för cirka ett och ett halvt år sedan. Anpassningsmöte På ett anpassningsgruppsmöte med representanter från Arbetsförmedlingen Bygg i Stockholm, representanter från Galaxen Öst och Bertil Dahlström, hittade man en lösning. Alternativet;

11 sjukskrivning på heltid var inget som lockade Berra. Man hittade Gärdet Bygg & Inredning, en entreprenadfirma i som jobbade mycket med reparationsarbeten i Stockholm med omnejd. Där arbetade redan en Galaxare, Jan Källkvist, som tipsade om att man borde ta in en till Galaxare i företaget. Och det blev alltså Berra, med lyckat resultat. Duktiga killar På företaget är man jättenöjda med sina Galaxare De får såna jobb som de klarar av, trots sina skador. - Och det är ju väldigt duktiga yrkeskillar det här, säger Gunnar på Gärdets & Bygg & Inredning. - När jag var en år så bet man ju ihop och jobbade på. Då var det uppknäppt i halsen, även om det var svinkallt ute och inte skulle man använda handskar heller. Hörselskydd? Det var bara för kärringar. En av handläggarna som var med på mötet med anpassningsgruppen kommer ihåg Bertil. - Han var väldigt sliten av jobbet och det var otroligt att han har klarat av att gå till jobbet. Det är kul att en så duktig yrkesman som han är, fått möjlighet att jobba vidare utan att slita ner sig fullständigt. - Men jag tycker det verkar som de yngre som kommer ut i dag har en annan och bättre inställning till det här. De har väl fått lära sig, tror Berra. Omväxlande arbetsuppgifter I dag arbetar Bertil Dahlström mest ihop med Jan Källkvist. De utgör ett radarpar på Gärdets Bygg & Inredning och jobbet är mycket omväxlande. Det är mest korta jobb på ett par dagar på varje ställe och det handlar om skiftande uppgifter. Dessutom sköter de själva inköp av material för de jobb som ska utföras. På frågan om vad som hade hänt om han inte hade fått den här Galaxenanställningen, menar Berra att han inte har en susning. - Jag har inte lika ont nu när jag har mer skonsamma jobb, men kan ju känna av mina skador ibland, medger han. Har jag jobbat med händerna högt en dag så känns det i axeln efteråt. Bertil fyller snart 60 år och han drömmer om att så småningom kunna gå ner till en arbetstid på 75 procent och kunna vara mer i sitt sommarhus. Och det vore väl bra om det går att lösa. Rygginstitutet erbjuder professionella och dokumenterat effektiva insatser för förbyggande av ohälsa i arbetet. Vi lär ut hur man enkelt undviker belastningsskador med hjälp av små förändringar och genomtänkta arbetsmiljöer. Ett uppskattat sätt för både arbetsgivare och anställda att bli effektivare och trivas bättre på jobbet. Hos oss på Rygginstitutet kan Du få hjälp med skräddarsydda program för just Din personal och arbetsmiljö. Efter önskemål och behov kan Du välja mellan en rad föreläsningar och praktiska övningar. FÖRELÄSNINGAR PRAKTISKA ÖVNINGAR Vi erbjuder också fina konferenslokaler, kost och logi i en härlig skärgårdsmiljö - med bastu och inomhuspool. Maten den lagar vår husmor. Varför inte kombinera föreläsningen och/eller de praktiska övningarna med en trevlig personalträff? Läs mer om Rygginstitutets verksamhet på: Välkommen med Er förfrågan till Rygginstitutet i Ladvik, Vaxholm. Kjell Hedenus G-nytt Nr

12 Resultatet av vårt arbete under 2005 Det interna målet för vårt arbete har varit att 35 procent av de som lämnar Galaxen ska hitta ett arbete i branschen eller på annat håll. Alternativt påbörjat studier eller kunnat gå kvar till ordinarie pension. Det målet överträffades. 43 procent hamnade i det gula fältet i tabellen nedan. Tabellen nedan visar med siffror vad som händer i våra regioner under ett år. Bakom alla dessa kolumner och siffror finns olika öden och historier. Byggnadsarbetare som tyvärr blivit slitna och skadade på jobbet. Som synes har vi en stor omsättning i Galaxen. Enligt kolumn tre har vi nyanställt 665 personer under året samtidigt som 507 har lämnat sin Galaxenanställning. Som framgår av tabell fem återfinns här byggnadsarbetare som man i Anpassningsgruppen bedömt löper uppenbar risk för arbetslöshet om inte en Galaxenanställning kommit till stånd. Samtidigt tar man i anpassningsverksamheten ansvar för de byggnadsarbetare som är både arbetslösa och funktionshindrade. Här klarar Galaxen att hitta företag som har möjlighet att ta emot denna kategori. Internt mål Inom Galaxen har vi satt upp ett internt mål för vår verksamhet: Minst 35 procent av de som lämnar Galaxen ska sorteras in under det gula fältet i tabellen. Att erhålla ett ordinarie jobb utan lönestöd (5+6) är förstås det optimala resultatet av en tid i anpassat arbete. Likaså är det positivt om man under tiden i Galaxen kommit på att ändra inriktning och börjat studera (8). Med fram till pension Tack vare det anpassade arbetet i Galaxenanställningen är det många byggnadsarbetare som kan finnas med fram till ordinarie pension. Fantastiskt bra, både mänskligt och ekonomiskt. Vilket hade varit alternativet? Kolumn 11 rymmer en rad olika små kategorier där tyvärr den största är brist på anpassat arbete. Av de 261 i kolumnen var mer än hälften (149) just denna arbetsbrist. Det finns möjlighet att undanta en Galaxenanställd vid varsel, eftersom man i rehabiliteringssituationen ej omfattas av LAS. Det är rehabiliteringsbehovet som avgör. Nu är det så att de allra flesta Galaxenanställda inte vill bli särbehandlade då varsel läggs, utan man vill behandlas lika som sina arbetskamrater. Sven Roos Rehabiliteringsansvarig Vill du veta mer om Galaxenmodellen? Gå in på vår hemsida: Där kan du även beställa boken Prevention och Praktiskt Ergonomi. I det gula fältet vill vi ha de flesta av dem som lämnar Galaxen placerade. 12 G-nytt Nr

13 Galaxen är förankrat och uppskattat Bosse Johansson är Rehabsamordnare på Försäkringskassan i Dalarna och Galaxenansvarig i anpassningsgruppen. Bosse har varit med redan från starten 1986 och placerade den förste Galaxaren ute på en arbetsplats. - I dag uppfattas Galaxenverksamheten som en normal del av verksamheten, berättar han. Men då när vi startade var det betydligt kärvare. En del var skeptiska mot att ha en sån kille med i laget och inte minst arbetsledarna var mot systemet. Bosse Johansson har varit anställd på Försäkringskassan i Borlänge sedan 1973 och arbetat som rehabiliteringssamordnare sedan Han började med rehabilitering inom byggbranschen våren 1986 och ingick då som Försäkringskassan Dalarnas representant i länets centrala anpassningsgrupp för byggbranschen. - I anpassningsgruppen ingår förutom jag själv representanter från Byggmästarföreningen/ Sveriges Byggindustrier, de olika fackliga organisationerna, Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden samt läkare från Previa. Alla instanser har rätt att aktualisera ett ärende. Så även de olika byggföretagen som ofta hör av sig för att diskutera en anställd med olika typer av problematik och arbetshinder. Galaxen startade 1986 och den första galaxaren i Dalarna anställdes i början av september. - I och med partssammansättningen kan vi fatta beslut utan att behöva gå tillbaka för att inhämta ytterligare underlag och tillåtelse etc. Vi försöker vara så obyråkratiska och smidiga som möjligt för snabb handläggning och beslut. Parterna i gruppen är verkligen eldsjälar, vilket kan - Det sociala värdet för en galaxenanställning är mycket stort, säger Bosse Johansson. Rehabsamordnare på Försäkringskassan i Dalarna och Galaxenansvarig i anpassningsgruppen. förklara den positiva andan och lätthanterliga handläggningen i alla ärenden, berättar Bosse. - Visst var det lite problem i början för att förankra Galaxenprojektet, men därefter har det bara varit positivt. Galaxen är idag väl förankrat och uppskattat på marknaden, menar han. De arbetsledare och lagbasar som tidigare varit motståndare till Galaxen, har med tiden själva råkat ut för olika typer av åkommor och uppskattar när de själva blivit föremål för möjligheter till egen Galaxenanställning. - Det sociala värdet för en galaxenanställning är mycket stort. Att gå från långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet och åter komma ut i förvärvsarbete är ovärderligt. Något som tidigare kanske varit helt omöjligt, på grund av olika arbetshandikapp. Att få arbeta med sitt gamla gäng är av stor social betydelse. - För den äldre skaran byggnadsarbetare är Galaxen högt värderat, ofta som gammallär-ung. Det vill säga, de kan vara handledare till yngre arbetskraft, lärlingar etc. På så vis kan hel eller partiell sjukersättning skjutas framåt eller undvikas innan ordinär ålderspensionering. - Såväl anpassningsgruppen som Galaxen kräver en hel del jobb och arbetsinsatser, men både samhällsvinsten och inte minst det sociala värdet för den enskilde är så stort och uppskattat att det är mödan värt, tycker Bosse Johansson. Hela Galaxenidén har flera gånger presenterats för både Metall, Pappersanställdas, kommuner och landsting. - De har imponerats av Galaxens syfte, utveckling och resultat. Samtliga är intresserade av att försöka sig på något liknande, men förslag och idéer har på olika sätt gått i sank. - I vart fall hitintills, säger Bosse som ändå är optimistisk. 1 G-nytt Nr

14 Kan min idé vara något? Många byggare har geniala idéer. Har du listat ut en smart lösning så låt den inte stanna hos dig själv. Vi vill se till att du får möjlighet att visa upp din idé för att nå så många som möjligt får möjlighet att få bra hjälpmedel. Du som jobbar på byggen! Se hit! Har du klurat ut något smart hjälpmedel eller verktyg? Ta kontakt med Henri Leray på CentralGalaxen så får vi titta på din idé. Om den är intressant så kan den bli presenterad i Galaxens tidning. Telefon eller Epost: 14 G-nytt Nr

15 Slutsnackat. Den 1 januari i år bildades Arbetslivsresurs. Vårt mål är att göra det lättare för alla långtidssjukskrivna att komma tillbaka och varslade att hitta nya jobb. Inom det nya bolaget har vi fler tjänster och en bredare kompetens, med karriärcoacher och beteendevetare, psykologer och arbetsterapeuter. Med vår hjälp kommer åtta av tio att hitta tillbaka till arbetslivet. Vi har erfarenhet och det ger resultat. Arbetslivsresurs är en sammanslagning av Samhall Resurs AB och ALT, Arbetslivstjänster. Vi är ledande i Sverige inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsresurs. Ett bolag. Ett mål. Jobb. 1 G-nytt Nr

16 Har Du rätt hammare till Dina jobb? Under årens lopp har vi funnit att väldigt många yrkessnickare använder endast en sorts hammare till de flesta jobb, nämligen sin väl inspikade snickarhammare på 16 eller 20 oz. I de flesta fall är det en rekyldämpad Vaughan på 16 eller 20 oz med glasfiber, tub eller solitt stålskaft. Vid normalspikning gör dessa hammare ett alldeles utmärkt jobb, men ett mindre bra vid all typ av tyngre spikningsarbeten som stomresning och gjutformspikning mm. Som proffs har Du ju ambitionen att göra ett så bra jobb som möjligt i alla sammanhang. Vi rekommenderar därför att Du nu kompletterar med någon av nedanstående typer i Vaughans program för tyngre hammare! När det gäller spikning av stålformar vid gjutningsarbeten rekommenderar vi att du använder dig av en solid stålhammare med rekyldämpning i form av stålkulor i huvudet som är försedd med slitstarka och utbytbara nylonslag. Finns i vikter från 675 gram till 1,9 kg. Göteborg / FS999ML FS505M 24RCF2 24TTC1FG* 24DB150 / 24DB175 Glasfiberskaft Glasfiberskaft 24RCF1 24TTC1FGP 24DB200 / 24DB250 Solitt stålskaft Glasfiberskaft / Titan Solitt stålskaft * Vikt oz / gr 20 oz 24 oz 19 oz 395 mm 16 oz 400 mm* 675 gr, 295 mm Totallängd (mm) 400 mm 430 mm 23 oz 430 mm 16 oz 400 mm 900 gr, 300 mm Räfflat huvud motverkar att spiken slinter och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. För lättare tapetsör och inredningsarbeten finns även hammare från 5-13 oz. Några av fördelarna blir att din nuvarande 16 eller 20 oz hammare kommer att hålla ännu längre samt att du kommer göra ett ännu bättre jobb både snabbare och roligare och fortfarande rekyldämpat! 1350 gr, 312 mm 1900 gr, 356 mm Fram till 30 juni har vi sänkt priserna på ovanstående sortiment med 30% så passa på att kontakta din bygg- eller järnhandel för en bra affär! Telefon Fax G-nytt Nr

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2006 NYTT LYFT FÖR JANNE! Positiva västanvindar Tjejer kan. Särskilt i Halland! Arbeta med möjligheterna

Läs mer

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC.

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC. 00 Y16 AFC.364 Ergonomi - Målare Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se Förutsättningar Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2009 Här är det roligt att gå till jobbet Jag ser fram emot ett långt arbetsliv utan skador Galaxenmodellen

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2008 Skanska i Stockholm tar sitt ansvar Mittregionen satsar på prevention Ett gissel för branschen Farliga

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2005 I huvudet på en handläggare Om målaren som fick en idé Nu kommer Snubbelboken Galaxenhistoria Ny

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2005 Med licens att rehabilitera I norr är det beslutvägarna som räknas Full fart på Ryggis PREVENTION

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Fallskyddskampanj 1999

Fallskyddskampanj 1999 Fallskyddskampanj 1999 Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens ByggPiloter Ett samarbete mellan branschens parter, Arbetarskyddsnämnden, AMF Försäkring och Galaxen Innehåll 1. Uppdraget

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Där byggare finns arbetar byggpiloterna förebyggande

Där byggare finns arbetar byggpiloterna förebyggande Där byggare finns arbetar byggpiloterna förebyggande Henri Leray Verksamhetsansvarig 1 INNEHÅLL Sida 3 Inledning 4 Förebyggande inom galaxen 5 Användare som byggpiloter 6 Ny modell för förebyggande arbete

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2007 Hög profil i arbetsmiljöfrågor Ljuset kommer från Sandviken En (både) vanlig och ovanlig man Nu kommer

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2009 VAD HÄNDER? Vi frågar styrelseordföranden Åke Sparringsjö Vi måste hitta nya vägar att nå ut Det

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET

RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET Dnr - 8/99 CentralGalaxen Bygg AB INNEHÅLL Sida 3 Förord 4 Sammanfattning 5 6 Historisk bakgrund 7 Uppdrag och genomförande av byggpilotprojektet 8 12 Resultat 13 Placering och

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt www.gsfacket.se Form och illustration: Mats Carlson, GS April 2014 För två år sedan beskrev Fredrik Reinfeldt sin syn på arbetslivet och pensionsåldern. Pensionsåldern

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

HAKuL-modellen för rehabilitering

HAKuL-modellen för rehabilitering HAKuL-modellen för rehabilitering 1. Alla som varit sjukskrivna 28 dagar kontaktas och rapporteras av arbetsledaren till både företagshälsovården och HAKuL-projektet. Rapportering kan också ske av personer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN MOT FRAMTIDEN 2011 Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong, mur, anlägg & golv) = 6800 timmar S-Yrken (ex: plattsättning)

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Kvinnors arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-06-10 1 Regeringsuppdrag om kvinnors

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2007 Man kan skita i allt eller så kan man besluta sig för att förändra världen Region Syd imponerar Preventionen

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del.

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Möter du i ditt arbete eller privatliv människor i sorg, kris eller

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER

GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 3 2006 GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER Galaxenkonceptet håller! Sumpar man jobbet blir det fritt fall

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss!

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Att jobba hos oss Som försäljare på Qall arbetar du med att ringa nya och befintliga kunder. Den första tiden, under utbildningen, är det främst nykundsbearbetning

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer