BERRA IS BACK! NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN. Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERRA IS BACK! NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN. Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk"

Transkript

1 NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr BERRA IS BACK! Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk 1 G-nytt Nr

2 När kommer VÄNDNINGEN? Detta är den fråga om vi alla bär på just nu. Efter en ovanligt lång och kall vinter med mycket snö och ovanligt låga temperaturer i mars frågar sig alla: När blir det vår? Men också i vårt arbete undrar vi; när kommer vändningen, när märks förändringen? Vi arbetar troget på med förändringsarbete men har nog litet till mans svårt att se att vi åstadkommer något. När man sedan tittar tillbaka då kan vi ofta trots allt räkna upp det ena efter det andra som faktiskt har blivit bättre och i den riktning vi ville. Så är det med vårt preventionsarbete. Det är mycket arbete för att få preventionstankarna på banan igen och man tvivlar på om någon lyssnar, och så plötsligt börjar det hända saker. Vi är där nu. Nu ska många få tillfället att utbilda sig i vårt preventionstänkande. Det ska bli roligt och stimulerande och det var hit vi ville komma. Nu börjar man se nyttan av det vi arbetat fram, boken Prevention och Praktisk ergonomi samt instrumentet Praktisk ergonomiuppföljning. Om detta går att läsa i artikeln om Preventionspiloterna på sidan sex. I annat arbete inom rehabiliteringsområdet är vi inte lika långt framme. Det gäller satsningen på tidig rehabilitering. Här har det inte lossnat riktigt än, men tankarna är riktiga. Det gäller att arbeta vidare. Trägen vinner. Däremot har vi sedan 1986 arbetat envist i alla regioner med att fler och fler som behöver komma tillbaks i arbete från arbetslöshet eller sjukskrivning ska få chansen via Galaxen. I detta arbeta är vi framgångsrika. De nya siffrorna från förra året står även att läsa i detta nummer och det är många som på detta sätt får en ökad livskvalitet. På samma sätt önskar vi nu att våren ska ge ökad livskvalitet till alla våra läsare. Det har trots allt blivit ljusare! Berndt Stenlund VD CentralGalaxen Bygg AB Redaktion och annonser: Roland Öqvist, tel: , Ansvarig utgivare: Berndt Stenlund, Tel Mailadress Redaktionsråd: CentralGalaxens stab och redaktören. CGB CentralGalaxen Bygg AB, tel: OBS! Tidningen förbehåller sig rätten att inte ta in annonser utan redaktionsrådets godkännande. ANNONSPRISER OCH ANNONSFORMAT 1/1-sida: 1/2-sida: 1/4-sida: 1/8-sida: 180 x 270 mm :- 180 x 135 mm. Stående 90 x 270 mm. Liggande 6 500:- 90 x 135 mm. Stående 65 x 180 mm. Liggande 4 500:- 45 x 135 mm. Stående 90 x 45 mm. Liggande 2 800:- Bilaga i tidningen: Kontakta redaktionen för offert. Annonsmaterial: Digitalt Högupplöst PDF eller EPS. Skickas till: Annonsmaterial till redaktionen cirka tre veckor före utgivningsvecka. UTGIVNINGSPLAN 2006: Nummer 2/06: Vecka 26 Nummer 3/06: Vecka 40 Nummer 4/06: Vecka 50 Tekniska upplysningar: Format: A4, 210 x 297 mm. Sidantal. 16 sid. Färg: 4 färger Kontakta oss på CentralGalaxen: Berndt Stenlund: , Sven Roos: , Henri Leray: , Maud Herré: , Eva-Lena Palander: , G-nytt Nr

3 Inriktningen på prevention är helt rätt Det menar Ingavar Legrell som är vd på Galaxns Region Sydöst. Region Sydöst är både aktiva ute på byggymnasierna i regionen och arbetar med företagen för att informera om säkrare lyft. Förutom att man placerar Galaxare på olika arbetsplatser. 1 G-nytt Nr

4 Ingela Rosell har hand om det administrativa jobbet. Hon har jobbat med Galaxen sedan 1977 Nedan Irena Hallqvist som håller i ekonomin. Galaxens Region Sydöst omfattar Blekinge, Småland och Östergötland med kontor i Linköping, Växjö, Jönköping, Kalmar och Karlshamn. Det är Ingvar Legrell som basar över verksamheten i Sveriges- Byggindustriers lokaler i Jönköping och där arbetar totalt sex personer, alla är av och till inblandade i Galaxenverksamheten. - Preventionsverksamheten har förändras lite över tiden, berättar han. Tidigare bestod den mer av att prova ut och rekommendera bra verktyg. Nu inriktas den mer på att förebygga att arbetsskador över huvudtaget uppstår. Nu är det prevention som står i första rummet. 4 G-nytt Nr Besöker byggymnasierna Regionen arbetar även mycket med att besöka byggymnasierna i sitt område. Det är Byggpiloterna Karl Erik Lund i Växjö och Göran Fogelberg i Jönköping som är ute och berättar om arbetet i byggbranschen. - Det fungerar mycket bra. Jag tror vi är ensamma i landet att vara ute på skolorna, säger Ingvar Legrell, som tycker att fler borde göra så. - Att få eleverna att tänka rätt

5 Byggpiloterna Karl Erik Lund i Växjö och Göran Fogelberg i Jönköping är ofta ute och berättar om arbetet i byggbranschen. och göra rätt redan från början är mycket viktigt, menar han. Trovärdigheten blir ju mycket stor när folk som verkligen vet vad de talar om, kommer ut och berättar. Det är tolv olika byggymnasieskolor som man besöker under det första läsåret och berättar om ergonomi och fallskydd och säkrare lyft, bland annat. Tre gånger per år kommer man till varje klass och föreläser. Man är även ute på byggföretagen i området och föreläser inom området Säkra Lyft, vilket omfattar ungefär halva tiden av arbetet, resten är uppföljning av Galaxare ute på företagen. Saknade på arbetsplatserna - Det tidigare arbetet när byggpiloterna var ute på byggarbetsplatserna och demonstrerade maskiner och verktyg var mycket omtyckt. Man saknar oss ute på arbetsplatserna. Men jag tycker att den nya inriktningen på prevention är helt rätt, säger Ingvar Legrell. Han menar att möjligheten att få ut kunskaperna kring förebyggande, preventivt, arbete är mycket viktigt. Även andra jobb I region Sydöst finns det för närvarande cirka 200 Galaxare ute på arbetsplatserna. De flesta ute på olika byggarbetsplatser, naturligtvis, men det händer att man kan placera folk även i andra jobb. - Vi hare en rörmokare som började inne på kontoret, till exempel och en golvläggare fick arbete som fastighetsskötare berättar Ingvar Legrell. Men tyvärr måste man konstatera att alltför många har gått alldeles för länge med sina skador. Skadade blir yngre Ingvar Legrell tycker sig också märka att de skadade blir yngre och yngre. Då är det oftast fallolyckor men även trafikolyckor som är orsaken. Ingvar Legrell har arbetat inom byggbranschen i hela sitt liv. - Jag har varit allt från pinnpojke till vd. Han arbetade som byggentreprenör fram till början på 90-talet då han blev vd på dåvarande Byggmästarföreningen i Jönköping. Ingvar bor i Jönköping och går gärna och tittar när HV 71 spelar hockey. När han inte jobbar är det svampskogarna kring stugan uppe i Tiveden som gäller. Men tyvärr måste man konstatera att alltför många har gått alldeles för länge med sina skador 1 G-nytt Nr

6 FOLKFEST FÖR BYGGFOLK Med sina besökare och 789 utställare är mässan Nordbygg en faktor att räkna med inom den svenska byggindustrin. Här visas det senaste inom verktyg, metoder och material. Här hölls seminarier och i samband med mässan höll Målaremästarna sitt årsmöte. Det var mycket byggfolk från hela landet och många studenter från byggymnasierna på Stockholmsmässan i Älvsjö under de dagar i januari som mässan pågick. Här talades dialekter från de flesta av våra landskap och folk träffades som inte sett varandra på år och dag. För den som tittade efter nyheter kring områdena arbetarskydd och prevention fanns det kanske inte så rasande mycket att se. Men lite fanns dock. En ganska fiffig apparat för att underlätta förflyttning av otympliga och tunga föremål. Den kunde faktiskt klättra upp för trappor, till och med. Ovan demonstrerar sjukgymnasten en sensorisk vattenfylld inläggsula som dessutom gav fötterna massage. Anza hade laddat upp ordentligt med verktyg för målare. Bland annat en tapetborste med vinklat skaft som skonar armar och axlar. 6 G-nytt Nr

7 Nu kommer PREVENTIONSPILOTERNA! Galaxens Byggpiloter blev efterhand en känd företeelse. De har under årens lopp arbetat med att demonstrera bättre redskap och arbetsmetoder och de har byggt upp ett stort förtroendekapital ute på byggarbetsplatserna. Många gånger tack vare att de hade en egen erfarenhet av arbetsskada. Nu kommer nästa steg i utvecklingen Utbildningen av Galaxens Preventionspiloter dras nu igång över hela landet. Den omfattar två nivåer och ska resultera i att de som går 4 dagars utbildning, blir certifierade preventionsinformatörer med övergripande regionalt ansvar. Utbildningen bygger på boken Prevention och Praktisk Ergonomi och omfattar fyra steg: AFA-BIX. I samband med AFAs skadereglering har en unik databas med information om sjukdom, dödsfall och arbetsskador skapats. Dessa data har tidigare varit svårtillgängliga. BIX, Branschindex, är ett sätt att ge branschorganisationer tillgång till AFAs databas vad gäller branschens egna skador och sjukdomar. Borg-skalan. Kunskap om hur man använder sig av den så kalllade Borg-skalan. Borg-skalan är ett bra hjälpmedel att uppskatta den upplevda ansträngning ett arbete innebär. Biomekanik. Det vill säga, kunskap om jämvikt och rörelser i människokroppen. Inom biomekaniken studeras inverkan på kroppen av yttre och inre belastningar och av vila. Praktisk ergonomiuppföljning. Det är ett verktyg som Galaxen utvecklat och som består av: intervju-, och åtgärdsdel i sammanställning. Genom den kan man på ett enkelt sätt hitta de punkter i ett arbetsmoment som är viktiga att åtgärda. Detta är Nivå 1 i utbildningen som siktar mot att utbilda dels de galaxenanställda ute på arbetsplatserna till Preventionspiloter men också skyddsombud och MB-ledamöter. Den certifierade Preventionsinformatören (Nivå 2) ska tillsammans med företagen i regionen, Galaxen och Preventionspiloterna ge företagens arbetsmiljöarbete en bättre möjlighet att nå ut där de gör verkan, ute på byggarbetsplatserna. Arbetet med utbildning Nivå 1 har redan startat. Alla sju regionerna inom Galaxen har börjat arbeta med prevention enligt ovanstående koncept, men har kommit olika långt i sitt arbete. Av företagen ligger Skanska längst fram just nu men även NCC och Peab ligger i startgroparna för att komma igång med detta aktiva preventionsarbete! Den som vill veta mer om utbildningen ska kontakta Henri Leray: , Så här kommer det snart att se ut på många håll i landet. Studier och återigen studier. Representanter från Region Väst och Sydöst tar del av materialet. 1 G-nytt Nr

8 Prevention står högt på Skanskas agenda Skanska startar ett pilotprojekt i samarbete med Galaxen för att förebygga arbetsskador. Vi har träffat arbetsmiljöchefen på Skanska. Annika Adolfssons arbete som arbetsmiljöchef på Skanska innebär att hon sammanställer och systematiserar miljöarbetet inom företaget. Skanska är ju ett av landets största företag inom byggsektorn med cirka anställda, så det finns uppgifter att bita i. - Tidigare var Skanska uppdelat i sex olika divisioner men nu tar man ett samlat grepp om de här frågorna, berättar Annika Adolfsson. Vi är sex personer som arbetar med att analysera och som föreslår åtgärder. - Det kan gälla allt från hårdvaran, verktyg och maskiner, till hälsofrågor, kost och motion, säger hon. Annika Adolfsson, arbetsmiljöchef på Skanska. Intresserad Annika Adolfsson är mycket intresserad av de här frågorna och man kommer nu att inom Skanska genomföra ett pilotprojekt inom Skanskas region sydöst. Projektet innebär att man i samarbete med CentralGalaxen utbildar Byggpiloterna så att de sedan kan i sin tur utbilda Preventionspiloterna ute på företagen. Till sin hjälp i det arbetet har piloterna boken Prevention och Praktisk Ergonomi och sin egen erfarenhet. Medvetna om problemen Men om man nu på Skanska är mycket medvetna om problemen så betyder det inte att allt är gott och väl. - Våra hälsoundersökningar visar 8 G-nytt Nr att alltför många har en rätt dålig kondition, menar Annika Adolfsson. Och det förekommer fortfarande att man lyfter på felaktiga sätt, till exempel. Dessutom är hon mycket kritisk till hur projektörerna arbetar. Det är fortfarande mycket dålig logistik på de flesta byggarbetsplatser. En bättre planering behövs. - Jag tror att vi kan bli mycket bättre på att arbeta förebyggande, säger hon. Vi kommer nu att börja det här preventionsarbetet i lite mindre skala, men hoppas och tror att vi kommer att fortsätta med detta. Jag tycker också att alla de andra stora företagen i branschen ska dra igång liknande preventionsarbete. Viktigt för branschen Annika Adolfsson betonar att detta är mycket viktigt för hela byggbranschen. De svenska männen, för det är ju fortfarande mest män i branschen, kommer helt enkelt inte att räcka till. Visserligen har Skanska inte så hög sjukfrånvaro, den ligger på cirka fyra procent, men faktum kvarstår. Det är inte så många som kan uppnå pensionsåldern inom byggbranschen. - Vi behöver få in både kvinnorna och människor från andra länder i verksamheten. På Skanska har vi detta som ett aktivt mål. Att både fler kvinnor och fler invandrare kommer in i verksamheten.

9 Bra initiativ! Det är alltid kul när vi får möjlighet att visa upp bra initiativ från arbetsplatserna ute i landet. Just nu arbetar NCC med att bygga studentbostäder för Chalmers i Göteborg. Där har man tagit till sig informationen och arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö. Där är rent och snyggt med bra ordning på grejorna. Dessutom har man ett bra tänkande när det gäller prevention och praktisk ergonomi. För att förebygga skador har man regelbundet uppvärmning både för arbetsledningen och gubbarna. Det här vill vi se mer av från andra arbetsplatser! Det är Glenn Tagge, Region Väst, som tipsat om detta. Han har även tagit bilderna. Här stretchar platschefen Kurt-Lennart Nilsson och lagbasen Bo Nordqvist. Bägge har ett bra arbetsmiljötänk. Kay Lithander och Berndt Moberg värmer upp. Arbetsledaren Ida Sundstedt håller i morgonuppvärmningen. Hon tycker att det är en så bra grej så hon tänker ta det med sig framöver på andra byggen. 1 G-nytt Nr

10 BERRA IS BACK! Berra är tillbaka i jobb igen. Trots hårt sliten axel och höft fungerar han alldeles utmärkt när arbetsuppgifterna anpassas till människan i stället för tvärt om. 10 G-nytt Nr När han var 17 år slutade Bertil Dahlström på yrkesskolan på Kungsholmen och efter en tid på ett lärlingsbygge så var det olika byggarbetsplatser i stockholmsregionen som gällde. Det var arbete som timmerman både på stora byggen och på villabyggen. - Ja, jag blev timmris för dom tjänade rätt bra på den tiden, berättar Berra Dahlström. Allt var bara frid och fröjd fram till den dag då det företag han då arbetade på lade ner verksamheten och han blev arbetslös. I samband med detta togs det kontakt med arbetsförmedlingen och Bertil gjorde en läkarundersökning. - Jag hade ju ont i axeln och i ena höften och jag hade känt av det länge, men då gjordes det en magnetröntgen och man kunde se att högra axeln var helt utsliten och lika illa var det med höften, minns han. Detta hände för cirka ett och ett halvt år sedan. Anpassningsmöte På ett anpassningsgruppsmöte med representanter från Arbetsförmedlingen Bygg i Stockholm, representanter från Galaxen Öst och Bertil Dahlström, hittade man en lösning. Alternativet;

11 sjukskrivning på heltid var inget som lockade Berra. Man hittade Gärdet Bygg & Inredning, en entreprenadfirma i som jobbade mycket med reparationsarbeten i Stockholm med omnejd. Där arbetade redan en Galaxare, Jan Källkvist, som tipsade om att man borde ta in en till Galaxare i företaget. Och det blev alltså Berra, med lyckat resultat. Duktiga killar På företaget är man jättenöjda med sina Galaxare De får såna jobb som de klarar av, trots sina skador. - Och det är ju väldigt duktiga yrkeskillar det här, säger Gunnar på Gärdets & Bygg & Inredning. - När jag var en år så bet man ju ihop och jobbade på. Då var det uppknäppt i halsen, även om det var svinkallt ute och inte skulle man använda handskar heller. Hörselskydd? Det var bara för kärringar. En av handläggarna som var med på mötet med anpassningsgruppen kommer ihåg Bertil. - Han var väldigt sliten av jobbet och det var otroligt att han har klarat av att gå till jobbet. Det är kul att en så duktig yrkesman som han är, fått möjlighet att jobba vidare utan att slita ner sig fullständigt. - Men jag tycker det verkar som de yngre som kommer ut i dag har en annan och bättre inställning till det här. De har väl fått lära sig, tror Berra. Omväxlande arbetsuppgifter I dag arbetar Bertil Dahlström mest ihop med Jan Källkvist. De utgör ett radarpar på Gärdets Bygg & Inredning och jobbet är mycket omväxlande. Det är mest korta jobb på ett par dagar på varje ställe och det handlar om skiftande uppgifter. Dessutom sköter de själva inköp av material för de jobb som ska utföras. På frågan om vad som hade hänt om han inte hade fått den här Galaxenanställningen, menar Berra att han inte har en susning. - Jag har inte lika ont nu när jag har mer skonsamma jobb, men kan ju känna av mina skador ibland, medger han. Har jag jobbat med händerna högt en dag så känns det i axeln efteråt. Bertil fyller snart 60 år och han drömmer om att så småningom kunna gå ner till en arbetstid på 75 procent och kunna vara mer i sitt sommarhus. Och det vore väl bra om det går att lösa. Rygginstitutet erbjuder professionella och dokumenterat effektiva insatser för förbyggande av ohälsa i arbetet. Vi lär ut hur man enkelt undviker belastningsskador med hjälp av små förändringar och genomtänkta arbetsmiljöer. Ett uppskattat sätt för både arbetsgivare och anställda att bli effektivare och trivas bättre på jobbet. Hos oss på Rygginstitutet kan Du få hjälp med skräddarsydda program för just Din personal och arbetsmiljö. Efter önskemål och behov kan Du välja mellan en rad föreläsningar och praktiska övningar. FÖRELÄSNINGAR PRAKTISKA ÖVNINGAR Vi erbjuder också fina konferenslokaler, kost och logi i en härlig skärgårdsmiljö - med bastu och inomhuspool. Maten den lagar vår husmor. Varför inte kombinera föreläsningen och/eller de praktiska övningarna med en trevlig personalträff? Läs mer om Rygginstitutets verksamhet på: Välkommen med Er förfrågan till Rygginstitutet i Ladvik, Vaxholm. Kjell Hedenus G-nytt Nr

12 Resultatet av vårt arbete under 2005 Det interna målet för vårt arbete har varit att 35 procent av de som lämnar Galaxen ska hitta ett arbete i branschen eller på annat håll. Alternativt påbörjat studier eller kunnat gå kvar till ordinarie pension. Det målet överträffades. 43 procent hamnade i det gula fältet i tabellen nedan. Tabellen nedan visar med siffror vad som händer i våra regioner under ett år. Bakom alla dessa kolumner och siffror finns olika öden och historier. Byggnadsarbetare som tyvärr blivit slitna och skadade på jobbet. Som synes har vi en stor omsättning i Galaxen. Enligt kolumn tre har vi nyanställt 665 personer under året samtidigt som 507 har lämnat sin Galaxenanställning. Som framgår av tabell fem återfinns här byggnadsarbetare som man i Anpassningsgruppen bedömt löper uppenbar risk för arbetslöshet om inte en Galaxenanställning kommit till stånd. Samtidigt tar man i anpassningsverksamheten ansvar för de byggnadsarbetare som är både arbetslösa och funktionshindrade. Här klarar Galaxen att hitta företag som har möjlighet att ta emot denna kategori. Internt mål Inom Galaxen har vi satt upp ett internt mål för vår verksamhet: Minst 35 procent av de som lämnar Galaxen ska sorteras in under det gula fältet i tabellen. Att erhålla ett ordinarie jobb utan lönestöd (5+6) är förstås det optimala resultatet av en tid i anpassat arbete. Likaså är det positivt om man under tiden i Galaxen kommit på att ändra inriktning och börjat studera (8). Med fram till pension Tack vare det anpassade arbetet i Galaxenanställningen är det många byggnadsarbetare som kan finnas med fram till ordinarie pension. Fantastiskt bra, både mänskligt och ekonomiskt. Vilket hade varit alternativet? Kolumn 11 rymmer en rad olika små kategorier där tyvärr den största är brist på anpassat arbete. Av de 261 i kolumnen var mer än hälften (149) just denna arbetsbrist. Det finns möjlighet att undanta en Galaxenanställd vid varsel, eftersom man i rehabiliteringssituationen ej omfattas av LAS. Det är rehabiliteringsbehovet som avgör. Nu är det så att de allra flesta Galaxenanställda inte vill bli särbehandlade då varsel läggs, utan man vill behandlas lika som sina arbetskamrater. Sven Roos Rehabiliteringsansvarig Vill du veta mer om Galaxenmodellen? Gå in på vår hemsida: Där kan du även beställa boken Prevention och Praktiskt Ergonomi. I det gula fältet vill vi ha de flesta av dem som lämnar Galaxen placerade. 12 G-nytt Nr

13 Galaxen är förankrat och uppskattat Bosse Johansson är Rehabsamordnare på Försäkringskassan i Dalarna och Galaxenansvarig i anpassningsgruppen. Bosse har varit med redan från starten 1986 och placerade den förste Galaxaren ute på en arbetsplats. - I dag uppfattas Galaxenverksamheten som en normal del av verksamheten, berättar han. Men då när vi startade var det betydligt kärvare. En del var skeptiska mot att ha en sån kille med i laget och inte minst arbetsledarna var mot systemet. Bosse Johansson har varit anställd på Försäkringskassan i Borlänge sedan 1973 och arbetat som rehabiliteringssamordnare sedan Han började med rehabilitering inom byggbranschen våren 1986 och ingick då som Försäkringskassan Dalarnas representant i länets centrala anpassningsgrupp för byggbranschen. - I anpassningsgruppen ingår förutom jag själv representanter från Byggmästarföreningen/ Sveriges Byggindustrier, de olika fackliga organisationerna, Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden samt läkare från Previa. Alla instanser har rätt att aktualisera ett ärende. Så även de olika byggföretagen som ofta hör av sig för att diskutera en anställd med olika typer av problematik och arbetshinder. Galaxen startade 1986 och den första galaxaren i Dalarna anställdes i början av september. - I och med partssammansättningen kan vi fatta beslut utan att behöva gå tillbaka för att inhämta ytterligare underlag och tillåtelse etc. Vi försöker vara så obyråkratiska och smidiga som möjligt för snabb handläggning och beslut. Parterna i gruppen är verkligen eldsjälar, vilket kan - Det sociala värdet för en galaxenanställning är mycket stort, säger Bosse Johansson. Rehabsamordnare på Försäkringskassan i Dalarna och Galaxenansvarig i anpassningsgruppen. förklara den positiva andan och lätthanterliga handläggningen i alla ärenden, berättar Bosse. - Visst var det lite problem i början för att förankra Galaxenprojektet, men därefter har det bara varit positivt. Galaxen är idag väl förankrat och uppskattat på marknaden, menar han. De arbetsledare och lagbasar som tidigare varit motståndare till Galaxen, har med tiden själva råkat ut för olika typer av åkommor och uppskattar när de själva blivit föremål för möjligheter till egen Galaxenanställning. - Det sociala värdet för en galaxenanställning är mycket stort. Att gå från långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet och åter komma ut i förvärvsarbete är ovärderligt. Något som tidigare kanske varit helt omöjligt, på grund av olika arbetshandikapp. Att få arbeta med sitt gamla gäng är av stor social betydelse. - För den äldre skaran byggnadsarbetare är Galaxen högt värderat, ofta som gammallär-ung. Det vill säga, de kan vara handledare till yngre arbetskraft, lärlingar etc. På så vis kan hel eller partiell sjukersättning skjutas framåt eller undvikas innan ordinär ålderspensionering. - Såväl anpassningsgruppen som Galaxen kräver en hel del jobb och arbetsinsatser, men både samhällsvinsten och inte minst det sociala värdet för den enskilde är så stort och uppskattat att det är mödan värt, tycker Bosse Johansson. Hela Galaxenidén har flera gånger presenterats för både Metall, Pappersanställdas, kommuner och landsting. - De har imponerats av Galaxens syfte, utveckling och resultat. Samtliga är intresserade av att försöka sig på något liknande, men förslag och idéer har på olika sätt gått i sank. - I vart fall hitintills, säger Bosse som ändå är optimistisk. 1 G-nytt Nr

14 Kan min idé vara något? Många byggare har geniala idéer. Har du listat ut en smart lösning så låt den inte stanna hos dig själv. Vi vill se till att du får möjlighet att visa upp din idé för att nå så många som möjligt får möjlighet att få bra hjälpmedel. Du som jobbar på byggen! Se hit! Har du klurat ut något smart hjälpmedel eller verktyg? Ta kontakt med Henri Leray på CentralGalaxen så får vi titta på din idé. Om den är intressant så kan den bli presenterad i Galaxens tidning. Telefon eller Epost: 14 G-nytt Nr

15 Slutsnackat. Den 1 januari i år bildades Arbetslivsresurs. Vårt mål är att göra det lättare för alla långtidssjukskrivna att komma tillbaka och varslade att hitta nya jobb. Inom det nya bolaget har vi fler tjänster och en bredare kompetens, med karriärcoacher och beteendevetare, psykologer och arbetsterapeuter. Med vår hjälp kommer åtta av tio att hitta tillbaka till arbetslivet. Vi har erfarenhet och det ger resultat. Arbetslivsresurs är en sammanslagning av Samhall Resurs AB och ALT, Arbetslivstjänster. Vi är ledande i Sverige inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsresurs. Ett bolag. Ett mål. Jobb. 1 G-nytt Nr

16 Har Du rätt hammare till Dina jobb? Under årens lopp har vi funnit att väldigt många yrkessnickare använder endast en sorts hammare till de flesta jobb, nämligen sin väl inspikade snickarhammare på 16 eller 20 oz. I de flesta fall är det en rekyldämpad Vaughan på 16 eller 20 oz med glasfiber, tub eller solitt stålskaft. Vid normalspikning gör dessa hammare ett alldeles utmärkt jobb, men ett mindre bra vid all typ av tyngre spikningsarbeten som stomresning och gjutformspikning mm. Som proffs har Du ju ambitionen att göra ett så bra jobb som möjligt i alla sammanhang. Vi rekommenderar därför att Du nu kompletterar med någon av nedanstående typer i Vaughans program för tyngre hammare! När det gäller spikning av stålformar vid gjutningsarbeten rekommenderar vi att du använder dig av en solid stålhammare med rekyldämpning i form av stålkulor i huvudet som är försedd med slitstarka och utbytbara nylonslag. Finns i vikter från 675 gram till 1,9 kg. Göteborg / FS999ML FS505M 24RCF2 24TTC1FG* 24DB150 / 24DB175 Glasfiberskaft Glasfiberskaft 24RCF1 24TTC1FGP 24DB200 / 24DB250 Solitt stålskaft Glasfiberskaft / Titan Solitt stålskaft * Vikt oz / gr 20 oz 24 oz 19 oz 395 mm 16 oz 400 mm* 675 gr, 295 mm Totallängd (mm) 400 mm 430 mm 23 oz 430 mm 16 oz 400 mm 900 gr, 300 mm Räfflat huvud motverkar att spiken slinter och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. För lättare tapetsör och inredningsarbeten finns även hammare från 5-13 oz. Några av fördelarna blir att din nuvarande 16 eller 20 oz hammare kommer att hålla ännu längre samt att du kommer göra ett ännu bättre jobb både snabbare och roligare och fortfarande rekyldämpat! 1350 gr, 312 mm 1900 gr, 356 mm Fram till 30 juni har vi sänkt priserna på ovanstående sortiment med 30% så passa på att kontakta din bygg- eller järnhandel för en bra affär! Telefon Fax G-nytt Nr

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2005 Med licens att rehabilitera I norr är det beslutvägarna som räknas Full fart på Ryggis PREVENTION

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2009 Här är det roligt att gå till jobbet Jag ser fram emot ett långt arbetsliv utan skador Galaxenmodellen

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2007 Man kan skita i allt eller så kan man besluta sig för att förändra världen Region Syd imponerar Preventionen

Läs mer

GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER

GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 3 2006 GAMLA METODER GAV NYA MÖJLIGHETER Galaxenkonceptet håller! Sumpar man jobbet blir det fritt fall

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här skriften ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Tillbaka till jobbet om rehabilitering av sjukskrivna

Tillbaka till jobbet om rehabilitering av sjukskrivna En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 3/2011 Foto: Julia Freeman-Wolpert Sjuk och utanför. Men med hjälp från arbetskamrater, chefer och stödpersoner blir vägen tillbaka lättare. Tillbaka till

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA KAlMAR HERNÖVERKEN AB En etnologisk studie Anno Jansson Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA TACK Inillr nedläggningen av Härnösands största verkstadsindustri, Kalmar Hemöverken AB, tog Länsmuseet

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA

DEN GODA CHEFEN. Karin Larsson METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER. Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE. Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 6 15 JUNI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Norrköping DÄRFÖR LYCKADES DE MED ENSA Maivor Isaksson MAKT OCH MÅL I SIKTE METODEN SOM AVSLÖJAR RISKMÖNSTER Karin Larsson

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer