BERRA IS BACK! NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN. Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERRA IS BACK! NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN. Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk"

Transkript

1 NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr BERRA IS BACK! Inriktningen på prevention är helt rätt Nu kommer Preventionspiloterna Folkfest för byggfolk 1 G-nytt Nr

2 När kommer VÄNDNINGEN? Detta är den fråga om vi alla bär på just nu. Efter en ovanligt lång och kall vinter med mycket snö och ovanligt låga temperaturer i mars frågar sig alla: När blir det vår? Men också i vårt arbete undrar vi; när kommer vändningen, när märks förändringen? Vi arbetar troget på med förändringsarbete men har nog litet till mans svårt att se att vi åstadkommer något. När man sedan tittar tillbaka då kan vi ofta trots allt räkna upp det ena efter det andra som faktiskt har blivit bättre och i den riktning vi ville. Så är det med vårt preventionsarbete. Det är mycket arbete för att få preventionstankarna på banan igen och man tvivlar på om någon lyssnar, och så plötsligt börjar det hända saker. Vi är där nu. Nu ska många få tillfället att utbilda sig i vårt preventionstänkande. Det ska bli roligt och stimulerande och det var hit vi ville komma. Nu börjar man se nyttan av det vi arbetat fram, boken Prevention och Praktisk ergonomi samt instrumentet Praktisk ergonomiuppföljning. Om detta går att läsa i artikeln om Preventionspiloterna på sidan sex. I annat arbete inom rehabiliteringsområdet är vi inte lika långt framme. Det gäller satsningen på tidig rehabilitering. Här har det inte lossnat riktigt än, men tankarna är riktiga. Det gäller att arbeta vidare. Trägen vinner. Däremot har vi sedan 1986 arbetat envist i alla regioner med att fler och fler som behöver komma tillbaks i arbete från arbetslöshet eller sjukskrivning ska få chansen via Galaxen. I detta arbeta är vi framgångsrika. De nya siffrorna från förra året står även att läsa i detta nummer och det är många som på detta sätt får en ökad livskvalitet. På samma sätt önskar vi nu att våren ska ge ökad livskvalitet till alla våra läsare. Det har trots allt blivit ljusare! Berndt Stenlund VD CentralGalaxen Bygg AB Redaktion och annonser: Roland Öqvist, tel: , Ansvarig utgivare: Berndt Stenlund, Tel Mailadress Redaktionsråd: CentralGalaxens stab och redaktören. CGB CentralGalaxen Bygg AB, tel: OBS! Tidningen förbehåller sig rätten att inte ta in annonser utan redaktionsrådets godkännande. ANNONSPRISER OCH ANNONSFORMAT 1/1-sida: 1/2-sida: 1/4-sida: 1/8-sida: 180 x 270 mm :- 180 x 135 mm. Stående 90 x 270 mm. Liggande 6 500:- 90 x 135 mm. Stående 65 x 180 mm. Liggande 4 500:- 45 x 135 mm. Stående 90 x 45 mm. Liggande 2 800:- Bilaga i tidningen: Kontakta redaktionen för offert. Annonsmaterial: Digitalt Högupplöst PDF eller EPS. Skickas till: Annonsmaterial till redaktionen cirka tre veckor före utgivningsvecka. UTGIVNINGSPLAN 2006: Nummer 2/06: Vecka 26 Nummer 3/06: Vecka 40 Nummer 4/06: Vecka 50 Tekniska upplysningar: Format: A4, 210 x 297 mm. Sidantal. 16 sid. Färg: 4 färger Kontakta oss på CentralGalaxen: Berndt Stenlund: , Sven Roos: , Henri Leray: , Maud Herré: , Eva-Lena Palander: , G-nytt Nr

3 Inriktningen på prevention är helt rätt Det menar Ingavar Legrell som är vd på Galaxns Region Sydöst. Region Sydöst är både aktiva ute på byggymnasierna i regionen och arbetar med företagen för att informera om säkrare lyft. Förutom att man placerar Galaxare på olika arbetsplatser. 1 G-nytt Nr

4 Ingela Rosell har hand om det administrativa jobbet. Hon har jobbat med Galaxen sedan 1977 Nedan Irena Hallqvist som håller i ekonomin. Galaxens Region Sydöst omfattar Blekinge, Småland och Östergötland med kontor i Linköping, Växjö, Jönköping, Kalmar och Karlshamn. Det är Ingvar Legrell som basar över verksamheten i Sveriges- Byggindustriers lokaler i Jönköping och där arbetar totalt sex personer, alla är av och till inblandade i Galaxenverksamheten. - Preventionsverksamheten har förändras lite över tiden, berättar han. Tidigare bestod den mer av att prova ut och rekommendera bra verktyg. Nu inriktas den mer på att förebygga att arbetsskador över huvudtaget uppstår. Nu är det prevention som står i första rummet. 4 G-nytt Nr Besöker byggymnasierna Regionen arbetar även mycket med att besöka byggymnasierna i sitt område. Det är Byggpiloterna Karl Erik Lund i Växjö och Göran Fogelberg i Jönköping som är ute och berättar om arbetet i byggbranschen. - Det fungerar mycket bra. Jag tror vi är ensamma i landet att vara ute på skolorna, säger Ingvar Legrell, som tycker att fler borde göra så. - Att få eleverna att tänka rätt

5 Byggpiloterna Karl Erik Lund i Växjö och Göran Fogelberg i Jönköping är ofta ute och berättar om arbetet i byggbranschen. och göra rätt redan från början är mycket viktigt, menar han. Trovärdigheten blir ju mycket stor när folk som verkligen vet vad de talar om, kommer ut och berättar. Det är tolv olika byggymnasieskolor som man besöker under det första läsåret och berättar om ergonomi och fallskydd och säkrare lyft, bland annat. Tre gånger per år kommer man till varje klass och föreläser. Man är även ute på byggföretagen i området och föreläser inom området Säkra Lyft, vilket omfattar ungefär halva tiden av arbetet, resten är uppföljning av Galaxare ute på företagen. Saknade på arbetsplatserna - Det tidigare arbetet när byggpiloterna var ute på byggarbetsplatserna och demonstrerade maskiner och verktyg var mycket omtyckt. Man saknar oss ute på arbetsplatserna. Men jag tycker att den nya inriktningen på prevention är helt rätt, säger Ingvar Legrell. Han menar att möjligheten att få ut kunskaperna kring förebyggande, preventivt, arbete är mycket viktigt. Även andra jobb I region Sydöst finns det för närvarande cirka 200 Galaxare ute på arbetsplatserna. De flesta ute på olika byggarbetsplatser, naturligtvis, men det händer att man kan placera folk även i andra jobb. - Vi hare en rörmokare som började inne på kontoret, till exempel och en golvläggare fick arbete som fastighetsskötare berättar Ingvar Legrell. Men tyvärr måste man konstatera att alltför många har gått alldeles för länge med sina skador. Skadade blir yngre Ingvar Legrell tycker sig också märka att de skadade blir yngre och yngre. Då är det oftast fallolyckor men även trafikolyckor som är orsaken. Ingvar Legrell har arbetat inom byggbranschen i hela sitt liv. - Jag har varit allt från pinnpojke till vd. Han arbetade som byggentreprenör fram till början på 90-talet då han blev vd på dåvarande Byggmästarföreningen i Jönköping. Ingvar bor i Jönköping och går gärna och tittar när HV 71 spelar hockey. När han inte jobbar är det svampskogarna kring stugan uppe i Tiveden som gäller. Men tyvärr måste man konstatera att alltför många har gått alldeles för länge med sina skador 1 G-nytt Nr

6 FOLKFEST FÖR BYGGFOLK Med sina besökare och 789 utställare är mässan Nordbygg en faktor att räkna med inom den svenska byggindustrin. Här visas det senaste inom verktyg, metoder och material. Här hölls seminarier och i samband med mässan höll Målaremästarna sitt årsmöte. Det var mycket byggfolk från hela landet och många studenter från byggymnasierna på Stockholmsmässan i Älvsjö under de dagar i januari som mässan pågick. Här talades dialekter från de flesta av våra landskap och folk träffades som inte sett varandra på år och dag. För den som tittade efter nyheter kring områdena arbetarskydd och prevention fanns det kanske inte så rasande mycket att se. Men lite fanns dock. En ganska fiffig apparat för att underlätta förflyttning av otympliga och tunga föremål. Den kunde faktiskt klättra upp för trappor, till och med. Ovan demonstrerar sjukgymnasten en sensorisk vattenfylld inläggsula som dessutom gav fötterna massage. Anza hade laddat upp ordentligt med verktyg för målare. Bland annat en tapetborste med vinklat skaft som skonar armar och axlar. 6 G-nytt Nr

7 Nu kommer PREVENTIONSPILOTERNA! Galaxens Byggpiloter blev efterhand en känd företeelse. De har under årens lopp arbetat med att demonstrera bättre redskap och arbetsmetoder och de har byggt upp ett stort förtroendekapital ute på byggarbetsplatserna. Många gånger tack vare att de hade en egen erfarenhet av arbetsskada. Nu kommer nästa steg i utvecklingen Utbildningen av Galaxens Preventionspiloter dras nu igång över hela landet. Den omfattar två nivåer och ska resultera i att de som går 4 dagars utbildning, blir certifierade preventionsinformatörer med övergripande regionalt ansvar. Utbildningen bygger på boken Prevention och Praktisk Ergonomi och omfattar fyra steg: AFA-BIX. I samband med AFAs skadereglering har en unik databas med information om sjukdom, dödsfall och arbetsskador skapats. Dessa data har tidigare varit svårtillgängliga. BIX, Branschindex, är ett sätt att ge branschorganisationer tillgång till AFAs databas vad gäller branschens egna skador och sjukdomar. Borg-skalan. Kunskap om hur man använder sig av den så kalllade Borg-skalan. Borg-skalan är ett bra hjälpmedel att uppskatta den upplevda ansträngning ett arbete innebär. Biomekanik. Det vill säga, kunskap om jämvikt och rörelser i människokroppen. Inom biomekaniken studeras inverkan på kroppen av yttre och inre belastningar och av vila. Praktisk ergonomiuppföljning. Det är ett verktyg som Galaxen utvecklat och som består av: intervju-, och åtgärdsdel i sammanställning. Genom den kan man på ett enkelt sätt hitta de punkter i ett arbetsmoment som är viktiga att åtgärda. Detta är Nivå 1 i utbildningen som siktar mot att utbilda dels de galaxenanställda ute på arbetsplatserna till Preventionspiloter men också skyddsombud och MB-ledamöter. Den certifierade Preventionsinformatören (Nivå 2) ska tillsammans med företagen i regionen, Galaxen och Preventionspiloterna ge företagens arbetsmiljöarbete en bättre möjlighet att nå ut där de gör verkan, ute på byggarbetsplatserna. Arbetet med utbildning Nivå 1 har redan startat. Alla sju regionerna inom Galaxen har börjat arbeta med prevention enligt ovanstående koncept, men har kommit olika långt i sitt arbete. Av företagen ligger Skanska längst fram just nu men även NCC och Peab ligger i startgroparna för att komma igång med detta aktiva preventionsarbete! Den som vill veta mer om utbildningen ska kontakta Henri Leray: , Så här kommer det snart att se ut på många håll i landet. Studier och återigen studier. Representanter från Region Väst och Sydöst tar del av materialet. 1 G-nytt Nr

8 Prevention står högt på Skanskas agenda Skanska startar ett pilotprojekt i samarbete med Galaxen för att förebygga arbetsskador. Vi har träffat arbetsmiljöchefen på Skanska. Annika Adolfssons arbete som arbetsmiljöchef på Skanska innebär att hon sammanställer och systematiserar miljöarbetet inom företaget. Skanska är ju ett av landets största företag inom byggsektorn med cirka anställda, så det finns uppgifter att bita i. - Tidigare var Skanska uppdelat i sex olika divisioner men nu tar man ett samlat grepp om de här frågorna, berättar Annika Adolfsson. Vi är sex personer som arbetar med att analysera och som föreslår åtgärder. - Det kan gälla allt från hårdvaran, verktyg och maskiner, till hälsofrågor, kost och motion, säger hon. Annika Adolfsson, arbetsmiljöchef på Skanska. Intresserad Annika Adolfsson är mycket intresserad av de här frågorna och man kommer nu att inom Skanska genomföra ett pilotprojekt inom Skanskas region sydöst. Projektet innebär att man i samarbete med CentralGalaxen utbildar Byggpiloterna så att de sedan kan i sin tur utbilda Preventionspiloterna ute på företagen. Till sin hjälp i det arbetet har piloterna boken Prevention och Praktisk Ergonomi och sin egen erfarenhet. Medvetna om problemen Men om man nu på Skanska är mycket medvetna om problemen så betyder det inte att allt är gott och väl. - Våra hälsoundersökningar visar 8 G-nytt Nr att alltför många har en rätt dålig kondition, menar Annika Adolfsson. Och det förekommer fortfarande att man lyfter på felaktiga sätt, till exempel. Dessutom är hon mycket kritisk till hur projektörerna arbetar. Det är fortfarande mycket dålig logistik på de flesta byggarbetsplatser. En bättre planering behövs. - Jag tror att vi kan bli mycket bättre på att arbeta förebyggande, säger hon. Vi kommer nu att börja det här preventionsarbetet i lite mindre skala, men hoppas och tror att vi kommer att fortsätta med detta. Jag tycker också att alla de andra stora företagen i branschen ska dra igång liknande preventionsarbete. Viktigt för branschen Annika Adolfsson betonar att detta är mycket viktigt för hela byggbranschen. De svenska männen, för det är ju fortfarande mest män i branschen, kommer helt enkelt inte att räcka till. Visserligen har Skanska inte så hög sjukfrånvaro, den ligger på cirka fyra procent, men faktum kvarstår. Det är inte så många som kan uppnå pensionsåldern inom byggbranschen. - Vi behöver få in både kvinnorna och människor från andra länder i verksamheten. På Skanska har vi detta som ett aktivt mål. Att både fler kvinnor och fler invandrare kommer in i verksamheten.

9 Bra initiativ! Det är alltid kul när vi får möjlighet att visa upp bra initiativ från arbetsplatserna ute i landet. Just nu arbetar NCC med att bygga studentbostäder för Chalmers i Göteborg. Där har man tagit till sig informationen och arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö. Där är rent och snyggt med bra ordning på grejorna. Dessutom har man ett bra tänkande när det gäller prevention och praktisk ergonomi. För att förebygga skador har man regelbundet uppvärmning både för arbetsledningen och gubbarna. Det här vill vi se mer av från andra arbetsplatser! Det är Glenn Tagge, Region Väst, som tipsat om detta. Han har även tagit bilderna. Här stretchar platschefen Kurt-Lennart Nilsson och lagbasen Bo Nordqvist. Bägge har ett bra arbetsmiljötänk. Kay Lithander och Berndt Moberg värmer upp. Arbetsledaren Ida Sundstedt håller i morgonuppvärmningen. Hon tycker att det är en så bra grej så hon tänker ta det med sig framöver på andra byggen. 1 G-nytt Nr

10 BERRA IS BACK! Berra är tillbaka i jobb igen. Trots hårt sliten axel och höft fungerar han alldeles utmärkt när arbetsuppgifterna anpassas till människan i stället för tvärt om. 10 G-nytt Nr När han var 17 år slutade Bertil Dahlström på yrkesskolan på Kungsholmen och efter en tid på ett lärlingsbygge så var det olika byggarbetsplatser i stockholmsregionen som gällde. Det var arbete som timmerman både på stora byggen och på villabyggen. - Ja, jag blev timmris för dom tjänade rätt bra på den tiden, berättar Berra Dahlström. Allt var bara frid och fröjd fram till den dag då det företag han då arbetade på lade ner verksamheten och han blev arbetslös. I samband med detta togs det kontakt med arbetsförmedlingen och Bertil gjorde en läkarundersökning. - Jag hade ju ont i axeln och i ena höften och jag hade känt av det länge, men då gjordes det en magnetröntgen och man kunde se att högra axeln var helt utsliten och lika illa var det med höften, minns han. Detta hände för cirka ett och ett halvt år sedan. Anpassningsmöte På ett anpassningsgruppsmöte med representanter från Arbetsförmedlingen Bygg i Stockholm, representanter från Galaxen Öst och Bertil Dahlström, hittade man en lösning. Alternativet;

11 sjukskrivning på heltid var inget som lockade Berra. Man hittade Gärdet Bygg & Inredning, en entreprenadfirma i som jobbade mycket med reparationsarbeten i Stockholm med omnejd. Där arbetade redan en Galaxare, Jan Källkvist, som tipsade om att man borde ta in en till Galaxare i företaget. Och det blev alltså Berra, med lyckat resultat. Duktiga killar På företaget är man jättenöjda med sina Galaxare De får såna jobb som de klarar av, trots sina skador. - Och det är ju väldigt duktiga yrkeskillar det här, säger Gunnar på Gärdets & Bygg & Inredning. - När jag var en år så bet man ju ihop och jobbade på. Då var det uppknäppt i halsen, även om det var svinkallt ute och inte skulle man använda handskar heller. Hörselskydd? Det var bara för kärringar. En av handläggarna som var med på mötet med anpassningsgruppen kommer ihåg Bertil. - Han var väldigt sliten av jobbet och det var otroligt att han har klarat av att gå till jobbet. Det är kul att en så duktig yrkesman som han är, fått möjlighet att jobba vidare utan att slita ner sig fullständigt. - Men jag tycker det verkar som de yngre som kommer ut i dag har en annan och bättre inställning till det här. De har väl fått lära sig, tror Berra. Omväxlande arbetsuppgifter I dag arbetar Bertil Dahlström mest ihop med Jan Källkvist. De utgör ett radarpar på Gärdets Bygg & Inredning och jobbet är mycket omväxlande. Det är mest korta jobb på ett par dagar på varje ställe och det handlar om skiftande uppgifter. Dessutom sköter de själva inköp av material för de jobb som ska utföras. På frågan om vad som hade hänt om han inte hade fått den här Galaxenanställningen, menar Berra att han inte har en susning. - Jag har inte lika ont nu när jag har mer skonsamma jobb, men kan ju känna av mina skador ibland, medger han. Har jag jobbat med händerna högt en dag så känns det i axeln efteråt. Bertil fyller snart 60 år och han drömmer om att så småningom kunna gå ner till en arbetstid på 75 procent och kunna vara mer i sitt sommarhus. Och det vore väl bra om det går att lösa. Rygginstitutet erbjuder professionella och dokumenterat effektiva insatser för förbyggande av ohälsa i arbetet. Vi lär ut hur man enkelt undviker belastningsskador med hjälp av små förändringar och genomtänkta arbetsmiljöer. Ett uppskattat sätt för både arbetsgivare och anställda att bli effektivare och trivas bättre på jobbet. Hos oss på Rygginstitutet kan Du få hjälp med skräddarsydda program för just Din personal och arbetsmiljö. Efter önskemål och behov kan Du välja mellan en rad föreläsningar och praktiska övningar. FÖRELÄSNINGAR PRAKTISKA ÖVNINGAR Vi erbjuder också fina konferenslokaler, kost och logi i en härlig skärgårdsmiljö - med bastu och inomhuspool. Maten den lagar vår husmor. Varför inte kombinera föreläsningen och/eller de praktiska övningarna med en trevlig personalträff? Läs mer om Rygginstitutets verksamhet på: Välkommen med Er förfrågan till Rygginstitutet i Ladvik, Vaxholm. Kjell Hedenus G-nytt Nr

12 Resultatet av vårt arbete under 2005 Det interna målet för vårt arbete har varit att 35 procent av de som lämnar Galaxen ska hitta ett arbete i branschen eller på annat håll. Alternativt påbörjat studier eller kunnat gå kvar till ordinarie pension. Det målet överträffades. 43 procent hamnade i det gula fältet i tabellen nedan. Tabellen nedan visar med siffror vad som händer i våra regioner under ett år. Bakom alla dessa kolumner och siffror finns olika öden och historier. Byggnadsarbetare som tyvärr blivit slitna och skadade på jobbet. Som synes har vi en stor omsättning i Galaxen. Enligt kolumn tre har vi nyanställt 665 personer under året samtidigt som 507 har lämnat sin Galaxenanställning. Som framgår av tabell fem återfinns här byggnadsarbetare som man i Anpassningsgruppen bedömt löper uppenbar risk för arbetslöshet om inte en Galaxenanställning kommit till stånd. Samtidigt tar man i anpassningsverksamheten ansvar för de byggnadsarbetare som är både arbetslösa och funktionshindrade. Här klarar Galaxen att hitta företag som har möjlighet att ta emot denna kategori. Internt mål Inom Galaxen har vi satt upp ett internt mål för vår verksamhet: Minst 35 procent av de som lämnar Galaxen ska sorteras in under det gula fältet i tabellen. Att erhålla ett ordinarie jobb utan lönestöd (5+6) är förstås det optimala resultatet av en tid i anpassat arbete. Likaså är det positivt om man under tiden i Galaxen kommit på att ändra inriktning och börjat studera (8). Med fram till pension Tack vare det anpassade arbetet i Galaxenanställningen är det många byggnadsarbetare som kan finnas med fram till ordinarie pension. Fantastiskt bra, både mänskligt och ekonomiskt. Vilket hade varit alternativet? Kolumn 11 rymmer en rad olika små kategorier där tyvärr den största är brist på anpassat arbete. Av de 261 i kolumnen var mer än hälften (149) just denna arbetsbrist. Det finns möjlighet att undanta en Galaxenanställd vid varsel, eftersom man i rehabiliteringssituationen ej omfattas av LAS. Det är rehabiliteringsbehovet som avgör. Nu är det så att de allra flesta Galaxenanställda inte vill bli särbehandlade då varsel läggs, utan man vill behandlas lika som sina arbetskamrater. Sven Roos Rehabiliteringsansvarig Vill du veta mer om Galaxenmodellen? Gå in på vår hemsida: Där kan du även beställa boken Prevention och Praktiskt Ergonomi. I det gula fältet vill vi ha de flesta av dem som lämnar Galaxen placerade. 12 G-nytt Nr

13 Galaxen är förankrat och uppskattat Bosse Johansson är Rehabsamordnare på Försäkringskassan i Dalarna och Galaxenansvarig i anpassningsgruppen. Bosse har varit med redan från starten 1986 och placerade den förste Galaxaren ute på en arbetsplats. - I dag uppfattas Galaxenverksamheten som en normal del av verksamheten, berättar han. Men då när vi startade var det betydligt kärvare. En del var skeptiska mot att ha en sån kille med i laget och inte minst arbetsledarna var mot systemet. Bosse Johansson har varit anställd på Försäkringskassan i Borlänge sedan 1973 och arbetat som rehabiliteringssamordnare sedan Han började med rehabilitering inom byggbranschen våren 1986 och ingick då som Försäkringskassan Dalarnas representant i länets centrala anpassningsgrupp för byggbranschen. - I anpassningsgruppen ingår förutom jag själv representanter från Byggmästarföreningen/ Sveriges Byggindustrier, de olika fackliga organisationerna, Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden samt läkare från Previa. Alla instanser har rätt att aktualisera ett ärende. Så även de olika byggföretagen som ofta hör av sig för att diskutera en anställd med olika typer av problematik och arbetshinder. Galaxen startade 1986 och den första galaxaren i Dalarna anställdes i början av september. - I och med partssammansättningen kan vi fatta beslut utan att behöva gå tillbaka för att inhämta ytterligare underlag och tillåtelse etc. Vi försöker vara så obyråkratiska och smidiga som möjligt för snabb handläggning och beslut. Parterna i gruppen är verkligen eldsjälar, vilket kan - Det sociala värdet för en galaxenanställning är mycket stort, säger Bosse Johansson. Rehabsamordnare på Försäkringskassan i Dalarna och Galaxenansvarig i anpassningsgruppen. förklara den positiva andan och lätthanterliga handläggningen i alla ärenden, berättar Bosse. - Visst var det lite problem i början för att förankra Galaxenprojektet, men därefter har det bara varit positivt. Galaxen är idag väl förankrat och uppskattat på marknaden, menar han. De arbetsledare och lagbasar som tidigare varit motståndare till Galaxen, har med tiden själva råkat ut för olika typer av åkommor och uppskattar när de själva blivit föremål för möjligheter till egen Galaxenanställning. - Det sociala värdet för en galaxenanställning är mycket stort. Att gå från långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet och åter komma ut i förvärvsarbete är ovärderligt. Något som tidigare kanske varit helt omöjligt, på grund av olika arbetshandikapp. Att få arbeta med sitt gamla gäng är av stor social betydelse. - För den äldre skaran byggnadsarbetare är Galaxen högt värderat, ofta som gammallär-ung. Det vill säga, de kan vara handledare till yngre arbetskraft, lärlingar etc. På så vis kan hel eller partiell sjukersättning skjutas framåt eller undvikas innan ordinär ålderspensionering. - Såväl anpassningsgruppen som Galaxen kräver en hel del jobb och arbetsinsatser, men både samhällsvinsten och inte minst det sociala värdet för den enskilde är så stort och uppskattat att det är mödan värt, tycker Bosse Johansson. Hela Galaxenidén har flera gånger presenterats för både Metall, Pappersanställdas, kommuner och landsting. - De har imponerats av Galaxens syfte, utveckling och resultat. Samtliga är intresserade av att försöka sig på något liknande, men förslag och idéer har på olika sätt gått i sank. - I vart fall hitintills, säger Bosse som ändå är optimistisk. 1 G-nytt Nr

14 Kan min idé vara något? Många byggare har geniala idéer. Har du listat ut en smart lösning så låt den inte stanna hos dig själv. Vi vill se till att du får möjlighet att visa upp din idé för att nå så många som möjligt får möjlighet att få bra hjälpmedel. Du som jobbar på byggen! Se hit! Har du klurat ut något smart hjälpmedel eller verktyg? Ta kontakt med Henri Leray på CentralGalaxen så får vi titta på din idé. Om den är intressant så kan den bli presenterad i Galaxens tidning. Telefon eller Epost: 14 G-nytt Nr

15 Slutsnackat. Den 1 januari i år bildades Arbetslivsresurs. Vårt mål är att göra det lättare för alla långtidssjukskrivna att komma tillbaka och varslade att hitta nya jobb. Inom det nya bolaget har vi fler tjänster och en bredare kompetens, med karriärcoacher och beteendevetare, psykologer och arbetsterapeuter. Med vår hjälp kommer åtta av tio att hitta tillbaka till arbetslivet. Vi har erfarenhet och det ger resultat. Arbetslivsresurs är en sammanslagning av Samhall Resurs AB och ALT, Arbetslivstjänster. Vi är ledande i Sverige inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsresurs. Ett bolag. Ett mål. Jobb. 1 G-nytt Nr

16 Har Du rätt hammare till Dina jobb? Under årens lopp har vi funnit att väldigt många yrkessnickare använder endast en sorts hammare till de flesta jobb, nämligen sin väl inspikade snickarhammare på 16 eller 20 oz. I de flesta fall är det en rekyldämpad Vaughan på 16 eller 20 oz med glasfiber, tub eller solitt stålskaft. Vid normalspikning gör dessa hammare ett alldeles utmärkt jobb, men ett mindre bra vid all typ av tyngre spikningsarbeten som stomresning och gjutformspikning mm. Som proffs har Du ju ambitionen att göra ett så bra jobb som möjligt i alla sammanhang. Vi rekommenderar därför att Du nu kompletterar med någon av nedanstående typer i Vaughans program för tyngre hammare! När det gäller spikning av stålformar vid gjutningsarbeten rekommenderar vi att du använder dig av en solid stålhammare med rekyldämpning i form av stålkulor i huvudet som är försedd med slitstarka och utbytbara nylonslag. Finns i vikter från 675 gram till 1,9 kg. Göteborg / FS999ML FS505M 24RCF2 24TTC1FG* 24DB150 / 24DB175 Glasfiberskaft Glasfiberskaft 24RCF1 24TTC1FGP 24DB200 / 24DB250 Solitt stålskaft Glasfiberskaft / Titan Solitt stålskaft * Vikt oz / gr 20 oz 24 oz 19 oz 395 mm 16 oz 400 mm* 675 gr, 295 mm Totallängd (mm) 400 mm 430 mm 23 oz 430 mm 16 oz 400 mm 900 gr, 300 mm Räfflat huvud motverkar att spiken slinter och medför att greppet på spikhuvudet blir optimalt trots olja och sneda träffar. För lättare tapetsör och inredningsarbeten finns även hammare från 5-13 oz. Några av fördelarna blir att din nuvarande 16 eller 20 oz hammare kommer att hålla ännu längre samt att du kommer göra ett ännu bättre jobb både snabbare och roligare och fortfarande rekyldämpat! 1350 gr, 312 mm 1900 gr, 356 mm Fram till 30 juni har vi sänkt priserna på ovanstående sortiment med 30% så passa på att kontakta din bygg- eller järnhandel för en bra affär! Telefon Fax G-nytt Nr

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2006 NYTT LYFT FÖR JANNE! Positiva västanvindar Tjejer kan. Särskilt i Halland! Arbeta med möjligheterna

Läs mer

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC.

00 Y16. Ergonomi - Målare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC. 00 Y16 AFC.364 Ergonomi - Målare Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se Förutsättningar Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2009 Här är det roligt att gå till jobbet Jag ser fram emot ett långt arbetsliv utan skador Galaxenmodellen

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) Motionerna AH 1 AH 18 MOTION AH 1 Byggnads Väst Det fins arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan de inte är tillräckligt sjuka för få ersättning, och från Arbetsförmedlingen

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2008 Skanska i Stockholm tar sitt ansvar Mittregionen satsar på prevention Ett gissel för branschen Farliga

Läs mer

Fallskyddskampanj 1999

Fallskyddskampanj 1999 Fallskyddskampanj 1999 Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens ByggPiloter Ett samarbete mellan branschens parter, Arbetarskyddsnämnden, AMF Försäkring och Galaxen Innehåll 1. Uppdraget

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

00 Y02. Ergonomi - Betongarbetare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC.

00 Y02. Ergonomi - Betongarbetare. Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se. Förutsättningar. Genomförande AFC. 00 Y02 AFC.364 Ergonomi - Betongarbetare Prevention och praktisk ergonomi genom Galaxen www.galaxenbygg.se Förutsättningar Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 1 2005 I huvudet på en handläggare Om målaren som fick en idé Nu kommer Snubbelboken Galaxenhistoria Ny

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN MOT FRAMTIDEN 2011 Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong, mur, anlägg & golv) = 6800 timmar S-Yrken (ex: plattsättning)

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Där byggare finns arbetar byggpiloterna förebyggande

Där byggare finns arbetar byggpiloterna förebyggande Där byggare finns arbetar byggpiloterna förebyggande Henri Leray Verksamhetsansvarig 1 INNEHÅLL Sida 3 Inledning 4 Förebyggande inom galaxen 5 Användare som byggpiloter 6 Ny modell för förebyggande arbete

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2007 Hög profil i arbetsmiljöfrågor Ljuset kommer från Sandviken En (både) vanlig och ovanlig man Nu kommer

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2005 Med licens att rehabilitera I norr är det beslutvägarna som räknas Full fart på Ryggis PREVENTION

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss!

Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Hej! Vad kul att du är intresserad av oss! Att jobba hos oss Som försäljare på Qall arbetar du med att ringa nya och befintliga kunder. Den första tiden, under utbildningen, är det främst nykundsbearbetning

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

KNÄCKET. Våga säga ifrån! -ficktidningen för dig som ska ut och jobba!

KNÄCKET. Våga säga ifrån! -ficktidningen för dig som ska ut och jobba! Våga säga ifrån! Prata med din chef eller skyddsombudet på din arbetsplats. Om inte det hjälper, kontakta oss på 010-730 90 00 eller genom att sms:a din fråga till 71700 AV mellanslag fråga. Vill du veta

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Redovisning av del 1 Teknikutveckling Tryckluft - vakuum Branschprogram för den svenska byggsektorn 2006-2010 med medel från AFA

Redovisning av del 1 Teknikutveckling Tryckluft - vakuum Branschprogram för den svenska byggsektorn 2006-2010 med medel från AFA Redovisning av del 1 Teknikutveckling Tryckluft - vakuum Branschprogram för den svenska byggsektorn 2006-2010 med medel från AFA CentralGalaxen Bygg AB 2007 11-06 Henri Leray Berndt Stenlund Säkerhet,

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET

RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET Dnr - 8/99 CentralGalaxen Bygg AB INNEHÅLL Sida 3 Förord 4 Sammanfattning 5 6 Historisk bakgrund 7 Uppdrag och genomförande av byggpilotprojektet 8 12 Resultat 13 Placering och

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN

NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN NYHETER FRÅN GALAXEN- VERKSAMHETEN Information från Galaxen om rehabilitering och prevention Nr. 2 2009 VAD HÄNDER? Vi frågar styrelseordföranden Åke Sparringsjö Vi måste hitta nya vägar att nå ut Det

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla

Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla Bild: Robert Nyberg Sjukförsäkring som är bra för vissa, men som är bestraffningssystem för många sjuka och skadade eller Solidariskt och rättfärdigt socialförsäkringssystem med skydd för alla HUR VILL

Läs mer

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra?

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra? Vad VILL VI GÖRA? Genom att se vad andra har gjort, kan man ibland få egna idéer om vad man själv vill göra. I den här övningen ska vi därför titta på initiativ från andra arbetsplatser för att komma fram

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer