Salems Kommun Informerar. Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salems Kommun Informerar. Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006"

Transkript

1 Salems Kommun Informerar Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006 Fixarservice i Salem Karl-Erik Johansson är en av kontakterna i Fixarservicen Kommunen har startat en försöksverksamhet med fixarservice för att förebygga olyckor och skador hos äldre. Du som är över 75 år eller har hemtjänst/bor i särskilt boende kan få hjälp. Bakgrunden är att nio av tio olycksfallsskador som äldre råkar ut för beror på fallolyckor och de allra flesta olyckor sker i hemmet. Farsor & morsor i Salem vill bli fler. Våga vara vuxen - bli en av oss! Som nattvandrare sitter du inte hemma, som nattvandrare gör du en insats för våra ungdomar och ju fler vuxna som är ute på gator och torg desto lugnare samhälle får vi. Att vara nattvandrare innebär att man träffas före vandringen och går ut i grupper om minst tre personer. Vi rör oss ute bland ungdomarna för att finnas till hands och samtidigt knyta kontakt. Nattvandringen ger oss vuxna en möjlighet att ge stöd och vara förebilder. Förtroendet för oss är idag mycket stort. Vi är inte någon myndighet, ingen polisstyrka eller medborgargarde, bara vanliga föräldrar och vuxna som bryr oss. Vill du veta mer? Hör av dig till Stefan Nilsson, tel eller via e-post: Vad kan jag få hjälp med? * Sätta upp gardiner, taklampor, tavlor * Byta glödlampor * Ta ner/sätta upp saker i höga skåp * Hämta/lämna saker på vinden/i källaren * Ordna med mattor och sladdar * Ordna med balkonglådor * Att förutse olycksrisker i hemmet * Ta hand om grovsopor * Enklare trädgårdsskötsel av engångskaraktär för att undvika olyckor Följande tjänster erbjuds inte * Biståndsbedömda insatser, såsom städning och inköp av varor * Uppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, t ex elektriker/rörmokare * Tjänster som serviceföretag tillhandahåller såsom fönsterputsning, snöskottning och flyttverksamhet Vad kostar det? Ingen avgift tas ut under försöksperioden som pågår fram till sommaren Hur beställer jag service? Ring kommunens serviceavdelning, tel eller Karl-Erik Johansson, tel Bakgrund Både socialdemokraterna och kristdemokraterna motionerade under 2005 till kommunfullmäktige om att kommunen skulle inrätta en fixartjänst för äldre personer. Syftet skulle vara att förebygga olyckor och skador. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 om ett försök på ett år i Salems kommun. 1 Nästa års utgivning av Salems kommun informerar Föreningar - tag er chans att vara med och fylla våra Det händer-sidor med information om just er verksamhet. Datumen anger manusstopp: Nr 1 Januari 1 dec Nr 2 Februari-Mars 4 jan -07 Nr 3 April-Maj 2 mars Nr 4 Juni-Juli-Augusti 2 maj Nr 5 September-Oktober 6 aug Nr 6 November-December 3 okt Salems Kommun Informerar Redaktion: Ann-Christin Blademo Elisabeth Ståhl Ansvarig utgivare: Ingela Evegård

2 Arbetsmarknadsenheten individuellt stöd för på arbetsmarknaden Arbetsmarknadsenheten (AME) AME är en enhet inom socialförvaltningen som arbetar med att stödja arbetslösa kommuninvånare med praktikplatser, arbetsträning och jobbsökande. Målet är arbete, studier eller daglig verksamhet.varje person ska stimuleras och utvecklas genom aktiviteter som är individuellt anpassade. Olika målgrupper är till exempel långtidsarbetslösa, arbetslösa socialbidragstagare, SFI-elever (svenska för invandrare), personer med beroendeproblematik, personer i behov av rehabilitering och arbetslösa ungdomar. Dessutom ansvarar AME för det kommunala flyktingmottagandet och daglig verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning. Inom arbetsmarknadsenheten finns olika verksamheter som är anpassade för olika grupper: AME-kontoret Här arbetar arbetsmarknadssekreterare, flyktingsamordnare, datalärare och två assistenter med att på olika sätt stödja arbetslösa kommuninvånare och flyktingar. Här finns Arbetsförmedlingens platsautomat och tillgång till dator/telefon för att kunna söka jobb. I dataverkstan finns möjlighet till dataträning, samt kortare eller längre individuella datakurser. AC Arbetscentrum Personer med olika arbetshinder får ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom att delta i olika former av sysselsättningar, arbetsträning och skyddade anställningar. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt. På AC kan man snickra eller jobba med textil, utföra service- och reparationsarbeten åt kommunens olika förvaltningar eller jobba utomhus med transporter, gräsklippning och snöskottning Salems dagliga verksamhet Daglig verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning. Inom verksamheten finns ett stort utbud av varierande slag, exempelvis second-handbutik, teater- och hantverksgrupp, sinnestimulans m m. Totalt arbetar ca 25 personer inom arbetsmarknadsenheten, varav ungefär hälften inom Salems dagliga verksamhet. Chef för enheten är Susan Troberg. Margaretha Jonsson och Björn Lusth trivs bra med sina arbeten som arbetsmarknadssekreterare respektive arbetshandledare. Individuell anpassning ger bäst resultat Margaretha Jonsson och Björn Lusth är två av de drygt 20 personer som arbetar på Arbetsmarknadsenheten. Margaretha är arbetsmarknadssekreterare och arbetar främst med stöd till ungdomar mellan år. Björn är arbetshandledare på Arbetscentrum där arbetslösa med olika arbetshinder tränar sina praktiska och sociala förmågor för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Salems kommun informerar träffar dem och ställer några frågor om deras arbete. Vad har du för mål med ditt arbete? Margaretha berättar att det långsiktiga målet är att ungdomarna ska få ett fast jobb eller starta en utbildning. De kommer till henne antingen via Arbetsförmedlingen eller via socialförvaltningen. Vägen till ett arbete är ofta en praktikplats på åtta veckor, som Margaretha ordnar i samarbete med ungdomarna, eller praktiskt stöd för att bli bättre på att söka jobb. Under förra året hade Margaretha kontakt med 73 ungdomar och av dessa gick hela 70% vidare till arbete eller studier. För Björn är målet att de arbetslösa med olika arbetshinder som kommer till Arbetscentrum ska träna sina praktiska och sociala förmågor för att närma sig arbetsmarknaden. Under ett år är ungefär 50 personer sysselsatta under längre eller kortare perioder. Vad är mest positivt med ditt arbete? Björn framhåller de mänskliga kontakterna. Det händer alltid saker hos oss och vi skrattar ofta, säger han. Det sker hela tiden små framsteg med våra arbetstagare. Ibland kan det vara svårt att observera de framsteg som görs, därför är det viktigt att följa upp arbetstagarnas utveckling. - Jag älskar mitt jobb, säger Margaretha. Det är jätteroligt att få jobba med ungdomar eftersom de är så öppna för att prova nya saker. Jag kan se att det finns ett behov av praktiskt inriktade kortare gymnasielinjer som fanns tidigare. Det är svårt att få jobb efter de allmänna 3-åriga gymnasielinjer som många går idag. Vad är viktigast för att lyckas i ert arbete? Margaretha och Björn, som båda har jobbat i fem år på sina nuvarande arbetsplatser, är överens om att det som är helt avgörande är om man lyckas anpassa insatserna efter individens förutsättningar och intresse. Vissa kan med en minimal insats komma på rätt spår och hitta ett jobb på arbetsmarknaden och andra behöver mycket stöd och lång tid på sig. På Arbetscentrum kan till exempel arbetstiderna variera mellan 1 tim/vecka och 40 tim/vecka beroende på personens kapacitet just nu.

3 att komma in Ökat flyktingmottagande i Salem Sedan 1999 har Salems kommun ett avtal med Integrationsverket om att ta emot och anordna mottagning för 20 personer/år. Under de senaste åren har människor bl a kommit från Irak, Tjetjenien, Sudan, Iran och Somalia. Våren 2006 tog kommunfullmäktige ett beslut om att fr o m år 2006 utöka flyktingmottagandet med det dubbla för familjer som fått omprövning av sin asylansökan efter flera års väntan i asylsystemet. Etablering i Sverige innebär många nya erfarenheter. Det svenska samhället är visserligen tryggt och ger familjerna det skydd som de saknat tidigare, men det är mycket att lära sig innan man förstår hur allt fungerar. Många av familjerna har hälsoproblem och behöver stöd i kontakten med sjukvården. Både barn och vuxna kan bära med sig svåra krigsupplevelser. Genom ett avtal med Akelius AB, får flyktingmottagningen ett antal lediga lägenheter varje år för andrahandskontrakt. Flyktingarna startar ett introduktionsprogram på maximalt två år. Med hänsyn till individen ges mycket stöd till de som behöver och lite till de som snabbt lär sig svenska och hittar in i samhället på egen hand. Inlärning av svenska språket I början innebär flyktingmottagningens arbete att registrera personerna inom de olika systemen i samhället; Försäkringskassa, Skattemyndighet, Arbetsförmedling och Socialtjänst. De vuxna ska börja läsa svenska i SFI-skolan snarast och när någon börjar tala lite svenska ordnas praktik som komplement till inlärningen. Barnens introduktion sker genom skolan, oftast i förberedelseklass med mycket svenska på schemat. De små barnen får plats på förskola. Så småningom är det dags för studie- och arbetsmarknadsplanering. För dem som tidigt kan komma ut i arbete ordnas jobbsökaraktiviteter. För dem som ska studera i arbetsmarknadsutbildning eller annat program finns ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen. I vissa fall går de till högre studier inom sitt yrke. Nästan alla trivs i Salem och det är bara några få som söker sig härifrån. De flesta är självförsörjande inom 3-4 år. Det finns inget organiserat kontaktnät mellan flyktingfamiljer och svenska familjer, men om du är intresserad av att få kontakt med en familj kan du ringa flyktingsamordnare Gunilla Carlsson, tel eller maila Uppsökande verksamhet för äldre Sedan år 2000 har socialförvaltningen gjort två undersökningar bland personer som fyllt 80 år. I december 2005 fanns det 318 personer i målgruppen och av dessa var det 192 som inte hade någon hjälp alls från äldreomsorgen. Dessa personer fick ett brev där de informerades om vad socialförvaltningen kan göra för insatser för äldre. Svarsfrekvensen var hög (87% = 167 svar) 59 personer önskade hembesök eller telefonkontakt enligt följande: 17 gemensamt hembesök av biståndsbedömare och distriktsköterska 6 hembesök av biståndsbedömare 6 hembesök av distriktsköterska 18 telefonkontakt med biståndsbedömare 12 telefonkontakt med distriktsköterska 112 personer önskade ingen kontakt för närvarande. En ny undersökning är planerad i december. Vill du veta mer? Kontakta Jan Helin, tel Salems väntjänstförening Väntjänsten är en ideell verksamhet och fungerar som ett komplement till den kommunala hemtjänsten. De åtar sig att utan kostnad: - följa med vid promenader, utflykter, besök på vårdcentral m.m. - hjälpa till med smärre reparationer, ärenden och inköp - hembesök och telefonkontakt. Under hösten har Väntjänsten möjlighet att ta emot nya uppdrag. Föreningen är också i behov av nya Vän-tjänstare. Varje tisdag kl anordnar föreningen stavgång som avslutas med kaffe i församlingshemmet. Information: Jan Helin, eller Britt Hallberg, Konsumentvägledning Salems kommun erbjuder konsumentvägledning ca 6 timmar per vecka. Kontakta Jan Helin, , så kan du få information och vägledning. Du kan även få stöd av den information som finns på vår hemsida Här finns information om konsumentlagen, konsumenttjänstlagen, tester och råd före köp i form av länkar till Konsumentverkets olika guider och byråer för rådgivning: Bank- och finans, Försäkring, Elprisguide. Nytt för i höst är en rådgivningsbyrån för bredband och telefoni (Ktib). På hemsidan finns även information vad du ska tänka på då du köper bil från en bilfirma eller om du köper av en privatperson. Konsumentverkets hemsida har information om vad som gäller när du anlitar en hantverkare och förslag till avtal m.m. DN och GP har bra bevakning på konsumentfrågor (www.dn.se och Talsyntes läser text på webben Nu finns en funktion på kommunens webbplats som läser upp text och länkar. Det är många grupper som idag har svårt att läsa material på nätet; t ex synskadade, dyslektiker och invandrare. Klicka på knappen Lyssna i övre högra hörnet på webbplatsen så får du upp en särskild knapprad där du väljer vad den syntetiska rösten ska läsa upp. Har du frågor? Ring Elisabeth Ståhl, tel eller maila till Kommunala Handikapprådet inbjuder till öppet möte Tisdag 7 november Margaretha Häll Assarsson informerar om synskadade i Botkyrka - Salem. Välkomna till kommunalhuset, konferensrum Högantorp.

4 Lysande gatubelysning - igen Ändrad sophämtningstaxa Många kommuninvånare har hört av sig till kommunen om att gatubelysningen i- bland lyser även under dagtid. Det är Vattenfall som på uppdrag av Salems kommun ser till att belysningen fungerar. Enligt Vattenfalls bolag för eldistribution så kan det finnas flera orsaker till att lampor ibland har varit tända på dagtid: * Nätstationer som förser gatubelysningen med ström måste ibland repareras och bytas ut. Under det pågående arbetet fungerar inte den styrutrustning som slår på och av lamporna. Därför måste man välja att belysningen antingen ska vara tänd eller släckt och då väljer man för säkerhets skull att den ska vara tänd. Under året har ett flertal stationer i Salems kommun bytts ut. Vissa byten av stationer och underhållsarbete av befintliga stationer kommer att göras även framöver. * Gatubelysningen i Salem har tidigare tänts och släckts av ljusrelä som gör att strömmen slås på när det blir tillräckligt mörkt. Denna utrustning har inte fungerat som den ska och har nu bytts ut mot ett tidsstyrt relä där man bestämmer vid vilken exakt tid lamporna ska tändas. * Belysningen testas med jämna mellanrum för att man ska kunna byta trasiga lampor. Då måste alla lampor tändas för att man ska se vilka som ska bytas. * Under sommaren har några åsknedslag orsakat fel i elsystemen som tagit ett tag att lokalisera och åtgärda. - Vi hoppas att de åtgärder vi har vidtagit betyder att färre lampor ska lysa på dagtid i Salem. Men av och till kommer invånarna även fortsättningsvis att se lampor lysa på dagtid då vi utför tester och gör underhållsarbeten, säger Jan-Åke Rosenqvist, planeringschef på Vattenfall Eldistribution AB. Som vi berättat tidigare i Salems kommun informerar betalar kommunen en schablonersättning för gatubelysningen till Vattenfall som är beräknad på antalet lampor och den beräknade brinntiden. Det kostar alltså inte kommunen mer om belysningen sedan är tänd under andra tider. Om du trots ovanstående information misstänker att något fel har uppstått på kommunens gatubelysning, maila till eller ring felanmälan, tel Om belysningen sköts av en samfällighet, kontakta samfälligheten direkt. Sopförbränning vid Högdalens kraftvärmeverk SRV återvinning AB som sköter insamling och sortering av hushållssopor i kommunen vill att kommunfullmäktige ska besluta om en höjning av sophämtningstaxan. Höjningen motiveras främst av en skatt på förbränning av hushållsavfall som infördes vid halvårsskiftet Kommunfullmäktige tar ställning i frågan den 23 november. Ny skatt motiverar höjning Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2006 införa en skatt på förbränning av hushållsavfall. SRV har ett avtal med Fortum om förbränning av hushållsavfall vid Högdalens kraftvärmeverk. Med hushållsavfall menas dels brännbara säck- och kärlsopor och dels det grovavfall som är möjligt att bränna från återvinningscentraler och grovsoprum. Under det senaste året lämnade SRV in ungefär ton brännbart hushållsavfall till Fortum. Skattens storlek kan variera mellan kr/ton. Den ökar ju mer koldioxid som släpps ut vid förbränningen och minskar ju mer el anläggningen kan utvinna ur avfallet. Fortum har beräknat att i Högdalen kommer skatten att uppgå till cirka 110 kr/ton och maximala 444 kr/ton då elgeneratorn är ur funktion. Fortum beräknar att fakturera SRV med en faktisk skattekostnad på 8,5 miljoner kr/år. Övriga motiv för taxeförändringar * Allmänna kostnadsökningar enligt renhållningsindex på 2,2 procent det senaste året motiverar en höjning. * För att fördela arbetsbelastningen under året föreslås att villor får olika faktureringsdatum under året. Kommentarer till förslaget - Tyvärr måste SRV få in mer pengar från kunderna eftersom den tidigare regeringen Foto: SRV infört en ny skatt på förbränning av hushållsavfall, säger Lennart Sjödell (m), ordinarie ledamot från Salem i SRV:s styrelse. - Många renhållningsbolag har höjt taxorna redan under 2006 men vi väljer att vänta till årsskiftet och täcker själva det underskott som uppstår under 2006, tillägger han. - Vi föreslår en lika stor höjning i kronor för samtliga villaägare på Södertörn, vilket innebär lite lägre höjning i procent för invånarna i Salem än för övriga kommuner, säger Stefan Hollmark, VD för SRV. - Trots de föreslagna taxehöjningarna, som enbart täcker skatt och normala kostnadsökningar, räknar vi med att genom effektiviseringar kunna förbättra servicen till privatpersoner ytterligare. Vi har bland annat som ambition att börja med mobil insamling av farligt avfall samt att dubbelbemanna de återvinningscentraler som idag fortfarande bara bemannas med en person, avslutar Stefan Hollmark. Föreslagna förändringar i taxan (inkl moms) * Taxan för villor utan komposteringsrabatt höjs med 145 kr * För villor med komposteringsrabatt höjs taxan med 109 kr * Årsfaktureringen för villor ska göras under januari-december * Taxan för fritidshus utan kompostering höjs med 124 kr * Taxan för fritidshus med kompostering höjs med 105 kr * Taxan för flerbostadshus höjs med 12 procent Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2007.

5 Så gick valet i Salem I likhet med övriga kommuner i Stockholms län ökade Moderaterna i Salem sina röstetal kraftigt i alla tre valen och fick tre nya mandat jämfört med valet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet tappade röster jämfört med valet 2002 och förlorade ett mandat var. Miljöpartiet ökade något och fick ett nytt mandat. Moderaterna har ca 25 % fler röster i valet till kommunfullmäktige jämfört med riksdags- och landstingsvalet. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har tvärtom fler röster i riksdags- och landstingsvalet jämfört med valet till kommunfullmäktige. I kommundelen Rön- ninge fick Moderaterna mer än 50 % av rösterna jämfört med 42 % i kommundelen Salem. Även Centern och Miljöpartiet har större andel röster i Rönninge jämfört med Salem. I kommundelen Salem har Socialdemokraterna en betydligt större andel röster jämfört med kommundelen Rönninge (30 % jämfört med 16 %). Valdeltagandet ökade något i samtliga val och var 83 % i valet till kommunfullmäktige, 82 % i landstingsvalet och 85 % i riksdagsvalet. I den lokala folkomröstningen om trängselskatter röstade 58 % Nej. Antalet Ja-röster ökade med personer jämfört med valet Så här fördelades Salemsbornas röster i 2006 års val Kommunfullmäktige m c fp kd s v mp Övriga Röster Procent 45,7 5,0 8,8 4,5 25,4 3,9 4,9 1,8 Förändring 2002/ ,0 +0,1-3,9-1,2-14,0-1,5 +1,4 +0,2 Mandat Mandat +/ Av de 156 rösterna på övriga partier var 111 valsedlar för Nationaldemokraterna, 14 st för Kommunisterna och 5 st för SPI (Sveriges Pensionärers intresseparti). För att ta ett mandat fordrades i år ca 200 röster. Riksdag m c fp kd s v mp Övriga Röster Procent 35,4 5,0 9,6 6,4 28,8 4,1 5,8 4,9 Av de Kommentarer 407 rösterna på övriga till partier valutgången var 215 Sverigedemokrater från kommunalrådet (2,6%), 65 st Piratpartiet, och 47 oppositionsrådet st Feministiskt initiativ. Lennart Kalderén (m) Lars Morberg (s) - Väljarna i Salems kommun har gett Moderaterna och övriga borgerliga partier ett soligt leende m och glasklart c förtroende fp att fortsätta kd förelsevis s ett fortsatt v stort mp parti Övriga i kommunen. Drygt en tredjedel av - Socialdemokraterna förlorade ett mandat i fullmäktige, men är jäm- Landsting Röster det framgångsrika samarbetet För oss 330 moderater 825 känns det 541 överväldigande när vi når vårt bästa 36,0 valresultat 3,9 i modern 9,8 tid med 45,7 6,4 %. i 30,2 fullmäktige 4,6 och i kommunens 5,2 nämnder. 3,7 2 väljarna 545 har 384 röstat på S, 437 Mp och V. Vi 372 är således väl representerade Procent Vi fortsätter trenden att nå extra högt här i kommunalvalet. Vi är - Därför förutsätter vi att den borgerliga majoriteten har en öppen Folkomröstning mycket tacksamma för stödet samtidigt som det ställer stora krav på attityd och väl avlyssnar de förslag och synpunkter som vi kommer om trängselskatt ödmjukhet inför det ansvar och Ja förtroende vi fått. Nej att framföra under den kommande Blankt mandatperioden. För att nämna Det borgerliga samarbetet fortsätter. 38,1% Vi hanterar ekonomin med 58,1% ett par viktiga områden 266 där det fortfarande 3,4% finns brister av olika 2002 stor omsorg för att kunna erbjuda 997 bästa 13,6% möjliga service till 6 en 123 låg skatt. Kommunen står inför stora investeringar i nya skolor, förskolor 83,4% slag, så är det skolan och 222 fritidssektorn. 3,0% - Varmt tack till alla som röstade på Socialdemokraterna! och På äldreboenden. kommunens Söderby webbplats, Park byggs klart. I västra kan du Rön- se valresultatet i ditt distrikt. ninge ska detaljplaneringen Du kan även gå för in fullt på utbyggt kommunalt du vill VA fördjupa ta fart dig i valresultaten. på nytt. Tillsammans med dammar för att rena dagvattnet ska detta på lång sikt leda till att Flaten och Uttran mår bättre. 5

6 SALEMS KOMMUN Säby Torg RÖNNINGE Tel 08/ Fax 08/ e-post: Webbplats: I Salem händer det! November-December 2006 Med reservation för ändringar Bibliotek/Kultur Exp: Info: , e-post: Öppettider: Månd, Onsd, Torsd Tisd, Fred Lörd Ändrade öppettider: 3/11 stänger /11, 25-26/12 stängt Sagostund 3-6 år Fredag (Avslutning 5/12) Onsdag 29 november Missa inte höstens sista tipsarkväll för barn och ungdomar. Föräldrar är också välkomna! Utställningar på biblioteket 28/10-16/11 Rolle Joute visar Nordamerikanska prärieindianer 2/12-12/1 Salemstaden 40 år Salems hembygdsförening visar fotoutställning Barnfilm på Murgrönan Torsdag 2 november - Höstlovsbio Nicke Nyfiken, bt, 40 kr Asterix och vikingarna, 7 år, 50 kr Torsdag 16 november 9.00 Ville och vilda kanin, bt 30 kr Seniorbio på Murgrönan Måndag 6 november Walk the line, 35 kr Tisdag 21 november Störst av allt, 35 kr Galleri Salem Rönninge Folkets Hus Centralvägen 1 Lörd-Sönd Onsd november- 3 december KONSTHANTVERK Glas - Kläder - Smide - Trä - Tygtryck Vernissage: 18 november kl Tisdag 5 december Fioli, Fiolej. En lekfull musiksaga med Susanne Lind med Länsmusiken för barn 3-5 år på Huset. Entré: 30 kr (Förköp på biblioteket fr 28/11) Arr: KoF, BoU, Länsmusiken i Stockholm Lördag 18 november Törnrosa Trollteatern spelar dockteater på Huset för barn från 3 år. Den bygger på sagan om prinsessan som sticker sig på en förgiftad slända och sover i hundra år. Men sen kommer prinsen och väcker henne med en magisk kyss. Entré: 40 kr. Förköp på biblioteket fr 11/11. Arr: Salems Teater- och musikförening/ Studieförbundet Vuxenskolan Julklappstips! Salemsboken finns att köpa på biblioteket för 65 kr. Salemstaden - från skog och åker till tätort kommer också att säljas på biblioteket. Kulturskolan Välkomna till julkonserter med kulturskolans elever! Tisdag 12 december Instrumentalelever och sångare, Salems k:a Torsdag 14 december Instrumentalelever och sångare, Skogsängskyrkan Torsdag 14 december Rockgrupper, Murgrönan Anmäl dig nu till vårens kurser! Vi har platser på de flesta instrument, musiklek (4-7 år), körsång högstadiet, dans- och teatergrupper. På flertalet olika instrument går det att börja redan i årskurs ett. Kö som är längre än en termin har vi just nu på elgitarr och trumset. Frågor/Anmälan: Sport/motion Salems ishall tel Allmänhetens åkning Höstlovet v 44 (30/10-5/11) Månd,onsd, fred Med klubba Tisd, torsd Utan klubba Lörd Med klubba Lörd Utan klubba Sönd Med klubba Sönd Utan klubba Allmänhetens åkning fram till v 10. Lördag och söndag Med klubba Utan klubba Tisdag och torsdag Utan klubba Har du inte varit med tidigare, men vill vara det nu? Konståkningsklubben i Salem har skridskoskola. Pojkar och flickor i alla åldrar är välkomna! Info: Anniqa Rytterheim Höstgympan pågår t o m vecka 49. Julgympa 12 december-3 januari Motion torsd Nytorpsskolan Aerobic tisd Rönninge skola Nyårsgympa i Rönninge skola med Arne + bubbel. Vårterminen startar vecka 2 med provapågympa första veckan.

7 Kyrkan Salems församling, exp Salems kyrka Alla Helgons dag - Lördag 4 november MÄSSA MUSIKGUDSTJÄNST ORGELMUSIK Övrigt MINNESGUDSTJÄNST Söndag 3 december MÄSSA ADVENTSKONSERT Söndag 17 december ADVENTSKONSERT. Lions serverar glögg i Kyrkskolan. Julafton, 24 december, JULBÖN Juldagen 25 december, och JULOTTA Nyårsafton, 31 december, NYÅRSBÖN Säby kyrka/församlingshem Söndagar GUDSTJÄNST/HÖGMÄSSA Lördag 5 november 9.30 VILA, VARA, VÄXA Söndag 19 november 9.00 GYLLNE MORGON i församlingshemmet Månd, onsd-fred helgfria veckor KORT ANDAKT/LUNCHMÄSSA Tisdagar VÄNGÅNGEN - stavgång LUNCHMÄSSA OASENTRÄFFEN, bibelsamtal Onsdag 1, 15/11 och 29/11,13/ VERKTYGSLÅDAN Torsdagar UNGDOMSCAFÉ VECKOMÄSSA SOFT NIGHT (ej 2/11) Torsdag 2, 16/11 30/11, 14/ TORSDAGSTRÄFF Söndag 10 december LUCIAFIRANDE Julafton, 24 december och JULKRUBBA JULNATTSMÄSSA Annandag jul, 26 december MÄSSA Övrigt PRO mötesdagar i höst Måndag (OBS) 20 november Måndag 4 december (julfest) Plats: Säby församlingshem Eternellen Välkomna alla vuxna daglediga som söker gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Vi finns på Fredriksbergsvägen 50 och har öppet: månd, onsd, fred Aktiviteter: Svepaskar och övriga snickeriarbeten. Hobbyarbeten, såsom broderi, stickning, mattvävning. Matlagning för herrar. Bridge, Kanasta och Schack. Salems Hembygdsförening Salemstaden jubilerar - 40 år! Tisdag 14 november Vi minns vårt 60-tal. Film- och bildvisning på Murgrönan. Nostalgiunderhållning med Sprudlarna. Lotteri med fina vinster. Inträdesavgift inkl kaffe med dopp: 50 kr Kontakt: Agneta Widén, Lördag 2 december Vernissage Fotoutställning på Salems bibliotek. Utställningen pågår t o m 12 januari. Lördag 2 december - Lions julmarknad Hembygdsföreningen deltar med försäljning av bl a den nyutkomna boken Salemstaden - från skog och åker till tätort. Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem Måndag 20 november Små tallinnevånare Välkommen till Garnuddsvägen 10 där Urban Wahlstedt förevisar sin populärvetenskapliga show. Tisdag 21 november Analysering av vattenkvalitén i Brosjön och Tumbaån Forskarskolan presenterar sitt projekt på Broängsgården Söndag 3 december Grötkväll i Vasastugan där vi pratar om gamla och nya minnen, samt tittar på bilder. Kontakt: Arne Söderblom, STF Onsdag 29 november Besök på Sveriges Television Vi får se, höra och fråga om reklamfria alternativet. Samling TV-huset. Besöket är gratis. Uffe med 45 års erfarenhet tar oss med på en guidad tur i SVT:s historia då och nu och framtid. Efteråt fikar vi till dagspris. Anm: Uffe och Anita (senat 25/11) 7 Söndag 10 december Varma sånger i en kall tid Kammarkören Rönninge Rabarber sjunger i advent på Rönninge Folkets Hus. Förköp: Konsum i Rönninge fr 30/11 Luciafirande firas traditionsenligt i Salems centrum Onsdag den 13 december. Se affischering. Stipendium Lions club Salem utlyser stipendium till en ledare eller annan person som utfört förtjänstfulla insatser inom kommunens ungdomsverksamhet. Skriv till Lions Club Salem,Toredalsvägen 73, Rönninge, tel Lördag 2 december Julmarknad med Knallar i Salems centrum tillsammans med Lions och Eternellen. Lördag 16 december Julkonsert i Grödinge kyrka med kören Samklang och elever från Tunaskolan. Inträde. Öppna sammanträden Barn- och utbildningsnämnd: 14/11 Kultur- och fritidsnämnd: 16/11 Socialnämnd: 13/11, 11/12 Sammanträdena börjar kl om inget annat meddelats. Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 23 november och 21 december kl på Murgrönan. Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunalhusets reception. Frågestund för allmänheten De dagar då fullmäktige sammanträder är det frågestund för allmänheten Alla som är folkbokförda i kommunen kan ställa en fråga och den ska beröra något som tillhör fullmäktiges ansvarsområde. En person får endast ställa en fråga per sammanträde. Frågan skall lämnas in skriftligt till kommunstyrelsens stab senast måndag i samma vecka som fullmäktige har sitt sammanträde. Frågan skall vara väl märkt med Fråga till fullmäktige.

8 Dånviksvägen öppnas för trafik strax före jul 2 st KUNGÖRELSER: Bygglovsansökan för 30 m högt radiotorn (3G) och två teknikbodar för mobiltelefoni Salem 5:27 (Söderbyskolan) Bygg- och miljönämnden meddelar att Telenor Sverige AB/Aktelo AB har inkommit med ansökan om bygglov för radiotorn och två teknikbodar på fastigheten Salem 5:27 (Söderbyskolan). Radiotornet med bodar föreslås placeras ca 45 m norr om skolan. Uttringe 1:178 i Rönninge Bygg- och miljönämnden meddelar att Svenska UMTS-nät AB/Aktelo AB har ansökt om bygglov för radiotorn och två teknikbodar som föreslås placeras intill Ekevägen mellan Toredalsområdet och sjön Uttran. -Vägbyggnationen vid Dånviksvägen går som planerat Foto: Krister Carlsson De stora ombyggnadsarbetena vid Dånviksvägen i Rönninge löper på enligt planerna. Vägen är helt avstängd för biltrafik och trafiken leds om till andra vägar. Strax före jul kommer trafiken att kunna passera igen. Helt klar blir Dånviksvägen till sommaren Kommunen har nu också lyckats lösa in mark för att förlänga gång- och cykelvägen som byggs invid Dånviksvägen. Trots att de geotekniska förutsättningarna varit besvärliga har kommunen lyckats genomföra vägbyggnationen utmed järnvägen som planerat. För att samtidigt utnyttja vägavstängningen maximalt pågår också arbete med att förnya hela vatten- och avloppsystemet från avloppspumpstation vid Dånviksvägen till korsningen Flatenvägen - Rönninge gårds väg. Arbetet är komplicerat, men fortskrider enligt planerna. Vid ombyggnadsarbeten måste även el- och telearbeten samordnas. Det har nu blivit klart att Vattenfall Sveanät AB hade stora behov av att förstärka nya låg- och högspänningsledningar både norr och söder om järnvägen. Även Telia Sonera AB har tagit tillfället i akt och lägger sina kablar i den nya gångbanan. När arbetet är klart kommer alla hängkablar och trästolpar att vara borta. Belysningen förändras med sken från nya stålstolpar. Färdigställandetiden är förändrad på grund av den utökade entreprenaden. Kommunen räknar med att trafiken kan passera längs Dånviksvägen strax före jul. Det kommer att bli en enkel asfaltbeläggning att köra på under vintern. Tjälen och trafiklasterna kommer eventuellt att bidra till sättningar. Arbetet kommer sedan att återupptas i maj, men då räknar vi med att trafiken försiktigt kan passera förbi arbetsplatsen trots vägavstängningar. Till sommaren skall Dånviksvägen vara helt klar. Gångvägen förlängs Kommunen har lyckats lösa in mark för att förlänga den gång- och cykelväg som byggs vid Dånviksvägen. Nu kan vägen fortsätta ända fram till Flatenvägen. En första projektering har påbörjats och den får avgöra om det blir en gångväg eller en gång- och cykelväg. - Det är mycket glädjande att vi kunnat lösa detta med fastighetsägarna. Gångtrafikanterna får nu gångbana hela vägen. Vi tar också ett viktigt steg mot visionen att ha en gångstig runt Flaten, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén. Synpunkter före 2 december Berörda sakägare kan, i enlighet med planoch bygglagens 8 kap. 22, lämna skriftliga synpunkter senast 2/ Handlingar och kartor finns tillgängliga på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Fredriksbergsvägen 51. Sänd dina sypunkter till Salems kommun, MSB, Rönninge. Meddelas endast på detta sätt. Nya fotbollsplaner i Salem Konstgräsplan nära i Rönninge: Salems kommun och Rönninge Salem Fotboll (RSF) har långt gångna planer på ett samarbetsprojekt om att anlägga konstgräs på Berga bollplan vid Rönninge gymnasium. Idag finns där en grusplan med omklädningsrum. RSF planeras få möjlighet att bygga en mindre läktare och klubbstuga. Beslut tas i samband med budgeten för 2007 och RSF ska vara delfinansiär. Gräsplan på Prästbodaängen: Tidigare fanns planer på en konstgräsplan med belysning på Prästbodaängen. NCC - som exploaterar Söderby Park i anslutning till området - ska enligt avtal betala för planen. Efter viss kritik har dock bygg- och miljönämnden nu fått i uppdrag att planlägga för en fullstor, enkel träningsplan av naturgräs, utan belysning och utan omklädningsrum. En enkel parkering på Söderby Gårds väg ingår i uppdraget. Utredningsuppdrag Lövhagen/Garnudden: Kommunstyrelsen har även gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att på sikt anlägga en fotbollsplan/idrottsplan vid Lövhagen (ängen mot E4:an där brukshundsklubben finns idag) eller Garnudden.

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN

Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN Nykvarns kommuntidning Nr 4-06 Succé för Lillhagas bibliotek SNART DAGS FÖR DIGITAL-TV TRAFIKARBETEN VÅR NYA POLITISKA ORGANISATION NY VÄRLDSMÄSTARKLUBB I NYKVARN TUTAN DECEMBER 2006 Vår nye IFO-chef I

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7

BO I ASKERSUND. Planer för Askersund Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar. Ur innehållet: Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2011 Fibernätsutbyggnaden når småorterna sid 7 Planer för Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar talar vindbruk, hamn och skärgård sid 4 5 Ur

Läs mer

Matavfall ska samlas in

Matavfall ska samlas in .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer