Salems Kommun Informerar. Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salems Kommun Informerar. Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006"

Transkript

1 Salems Kommun Informerar Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 24 November-December 2006 Fixarservice i Salem Karl-Erik Johansson är en av kontakterna i Fixarservicen Kommunen har startat en försöksverksamhet med fixarservice för att förebygga olyckor och skador hos äldre. Du som är över 75 år eller har hemtjänst/bor i särskilt boende kan få hjälp. Bakgrunden är att nio av tio olycksfallsskador som äldre råkar ut för beror på fallolyckor och de allra flesta olyckor sker i hemmet. Farsor & morsor i Salem vill bli fler. Våga vara vuxen - bli en av oss! Som nattvandrare sitter du inte hemma, som nattvandrare gör du en insats för våra ungdomar och ju fler vuxna som är ute på gator och torg desto lugnare samhälle får vi. Att vara nattvandrare innebär att man träffas före vandringen och går ut i grupper om minst tre personer. Vi rör oss ute bland ungdomarna för att finnas till hands och samtidigt knyta kontakt. Nattvandringen ger oss vuxna en möjlighet att ge stöd och vara förebilder. Förtroendet för oss är idag mycket stort. Vi är inte någon myndighet, ingen polisstyrka eller medborgargarde, bara vanliga föräldrar och vuxna som bryr oss. Vill du veta mer? Hör av dig till Stefan Nilsson, tel eller via e-post: Vad kan jag få hjälp med? * Sätta upp gardiner, taklampor, tavlor * Byta glödlampor * Ta ner/sätta upp saker i höga skåp * Hämta/lämna saker på vinden/i källaren * Ordna med mattor och sladdar * Ordna med balkonglådor * Att förutse olycksrisker i hemmet * Ta hand om grovsopor * Enklare trädgårdsskötsel av engångskaraktär för att undvika olyckor Följande tjänster erbjuds inte * Biståndsbedömda insatser, såsom städning och inköp av varor * Uppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, t ex elektriker/rörmokare * Tjänster som serviceföretag tillhandahåller såsom fönsterputsning, snöskottning och flyttverksamhet Vad kostar det? Ingen avgift tas ut under försöksperioden som pågår fram till sommaren Hur beställer jag service? Ring kommunens serviceavdelning, tel eller Karl-Erik Johansson, tel Bakgrund Både socialdemokraterna och kristdemokraterna motionerade under 2005 till kommunfullmäktige om att kommunen skulle inrätta en fixartjänst för äldre personer. Syftet skulle vara att förebygga olyckor och skador. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 om ett försök på ett år i Salems kommun. 1 Nästa års utgivning av Salems kommun informerar Föreningar - tag er chans att vara med och fylla våra Det händer-sidor med information om just er verksamhet. Datumen anger manusstopp: Nr 1 Januari 1 dec Nr 2 Februari-Mars 4 jan -07 Nr 3 April-Maj 2 mars Nr 4 Juni-Juli-Augusti 2 maj Nr 5 September-Oktober 6 aug Nr 6 November-December 3 okt Salems Kommun Informerar Redaktion: Ann-Christin Blademo Elisabeth Ståhl Ansvarig utgivare: Ingela Evegård

2 Arbetsmarknadsenheten individuellt stöd för på arbetsmarknaden Arbetsmarknadsenheten (AME) AME är en enhet inom socialförvaltningen som arbetar med att stödja arbetslösa kommuninvånare med praktikplatser, arbetsträning och jobbsökande. Målet är arbete, studier eller daglig verksamhet.varje person ska stimuleras och utvecklas genom aktiviteter som är individuellt anpassade. Olika målgrupper är till exempel långtidsarbetslösa, arbetslösa socialbidragstagare, SFI-elever (svenska för invandrare), personer med beroendeproblematik, personer i behov av rehabilitering och arbetslösa ungdomar. Dessutom ansvarar AME för det kommunala flyktingmottagandet och daglig verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning. Inom arbetsmarknadsenheten finns olika verksamheter som är anpassade för olika grupper: AME-kontoret Här arbetar arbetsmarknadssekreterare, flyktingsamordnare, datalärare och två assistenter med att på olika sätt stödja arbetslösa kommuninvånare och flyktingar. Här finns Arbetsförmedlingens platsautomat och tillgång till dator/telefon för att kunna söka jobb. I dataverkstan finns möjlighet till dataträning, samt kortare eller längre individuella datakurser. AC Arbetscentrum Personer med olika arbetshinder får ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom att delta i olika former av sysselsättningar, arbetsträning och skyddade anställningar. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt. På AC kan man snickra eller jobba med textil, utföra service- och reparationsarbeten åt kommunens olika förvaltningar eller jobba utomhus med transporter, gräsklippning och snöskottning Salems dagliga verksamhet Daglig verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning. Inom verksamheten finns ett stort utbud av varierande slag, exempelvis second-handbutik, teater- och hantverksgrupp, sinnestimulans m m. Totalt arbetar ca 25 personer inom arbetsmarknadsenheten, varav ungefär hälften inom Salems dagliga verksamhet. Chef för enheten är Susan Troberg. Margaretha Jonsson och Björn Lusth trivs bra med sina arbeten som arbetsmarknadssekreterare respektive arbetshandledare. Individuell anpassning ger bäst resultat Margaretha Jonsson och Björn Lusth är två av de drygt 20 personer som arbetar på Arbetsmarknadsenheten. Margaretha är arbetsmarknadssekreterare och arbetar främst med stöd till ungdomar mellan år. Björn är arbetshandledare på Arbetscentrum där arbetslösa med olika arbetshinder tränar sina praktiska och sociala förmågor för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Salems kommun informerar träffar dem och ställer några frågor om deras arbete. Vad har du för mål med ditt arbete? Margaretha berättar att det långsiktiga målet är att ungdomarna ska få ett fast jobb eller starta en utbildning. De kommer till henne antingen via Arbetsförmedlingen eller via socialförvaltningen. Vägen till ett arbete är ofta en praktikplats på åtta veckor, som Margaretha ordnar i samarbete med ungdomarna, eller praktiskt stöd för att bli bättre på att söka jobb. Under förra året hade Margaretha kontakt med 73 ungdomar och av dessa gick hela 70% vidare till arbete eller studier. För Björn är målet att de arbetslösa med olika arbetshinder som kommer till Arbetscentrum ska träna sina praktiska och sociala förmågor för att närma sig arbetsmarknaden. Under ett år är ungefär 50 personer sysselsatta under längre eller kortare perioder. Vad är mest positivt med ditt arbete? Björn framhåller de mänskliga kontakterna. Det händer alltid saker hos oss och vi skrattar ofta, säger han. Det sker hela tiden små framsteg med våra arbetstagare. Ibland kan det vara svårt att observera de framsteg som görs, därför är det viktigt att följa upp arbetstagarnas utveckling. - Jag älskar mitt jobb, säger Margaretha. Det är jätteroligt att få jobba med ungdomar eftersom de är så öppna för att prova nya saker. Jag kan se att det finns ett behov av praktiskt inriktade kortare gymnasielinjer som fanns tidigare. Det är svårt att få jobb efter de allmänna 3-åriga gymnasielinjer som många går idag. Vad är viktigast för att lyckas i ert arbete? Margaretha och Björn, som båda har jobbat i fem år på sina nuvarande arbetsplatser, är överens om att det som är helt avgörande är om man lyckas anpassa insatserna efter individens förutsättningar och intresse. Vissa kan med en minimal insats komma på rätt spår och hitta ett jobb på arbetsmarknaden och andra behöver mycket stöd och lång tid på sig. På Arbetscentrum kan till exempel arbetstiderna variera mellan 1 tim/vecka och 40 tim/vecka beroende på personens kapacitet just nu.

3 att komma in Ökat flyktingmottagande i Salem Sedan 1999 har Salems kommun ett avtal med Integrationsverket om att ta emot och anordna mottagning för 20 personer/år. Under de senaste åren har människor bl a kommit från Irak, Tjetjenien, Sudan, Iran och Somalia. Våren 2006 tog kommunfullmäktige ett beslut om att fr o m år 2006 utöka flyktingmottagandet med det dubbla för familjer som fått omprövning av sin asylansökan efter flera års väntan i asylsystemet. Etablering i Sverige innebär många nya erfarenheter. Det svenska samhället är visserligen tryggt och ger familjerna det skydd som de saknat tidigare, men det är mycket att lära sig innan man förstår hur allt fungerar. Många av familjerna har hälsoproblem och behöver stöd i kontakten med sjukvården. Både barn och vuxna kan bära med sig svåra krigsupplevelser. Genom ett avtal med Akelius AB, får flyktingmottagningen ett antal lediga lägenheter varje år för andrahandskontrakt. Flyktingarna startar ett introduktionsprogram på maximalt två år. Med hänsyn till individen ges mycket stöd till de som behöver och lite till de som snabbt lär sig svenska och hittar in i samhället på egen hand. Inlärning av svenska språket I början innebär flyktingmottagningens arbete att registrera personerna inom de olika systemen i samhället; Försäkringskassa, Skattemyndighet, Arbetsförmedling och Socialtjänst. De vuxna ska börja läsa svenska i SFI-skolan snarast och när någon börjar tala lite svenska ordnas praktik som komplement till inlärningen. Barnens introduktion sker genom skolan, oftast i förberedelseklass med mycket svenska på schemat. De små barnen får plats på förskola. Så småningom är det dags för studie- och arbetsmarknadsplanering. För dem som tidigt kan komma ut i arbete ordnas jobbsökaraktiviteter. För dem som ska studera i arbetsmarknadsutbildning eller annat program finns ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen. I vissa fall går de till högre studier inom sitt yrke. Nästan alla trivs i Salem och det är bara några få som söker sig härifrån. De flesta är självförsörjande inom 3-4 år. Det finns inget organiserat kontaktnät mellan flyktingfamiljer och svenska familjer, men om du är intresserad av att få kontakt med en familj kan du ringa flyktingsamordnare Gunilla Carlsson, tel eller maila Uppsökande verksamhet för äldre Sedan år 2000 har socialförvaltningen gjort två undersökningar bland personer som fyllt 80 år. I december 2005 fanns det 318 personer i målgruppen och av dessa var det 192 som inte hade någon hjälp alls från äldreomsorgen. Dessa personer fick ett brev där de informerades om vad socialförvaltningen kan göra för insatser för äldre. Svarsfrekvensen var hög (87% = 167 svar) 59 personer önskade hembesök eller telefonkontakt enligt följande: 17 gemensamt hembesök av biståndsbedömare och distriktsköterska 6 hembesök av biståndsbedömare 6 hembesök av distriktsköterska 18 telefonkontakt med biståndsbedömare 12 telefonkontakt med distriktsköterska 112 personer önskade ingen kontakt för närvarande. En ny undersökning är planerad i december. Vill du veta mer? Kontakta Jan Helin, tel Salems väntjänstförening Väntjänsten är en ideell verksamhet och fungerar som ett komplement till den kommunala hemtjänsten. De åtar sig att utan kostnad: - följa med vid promenader, utflykter, besök på vårdcentral m.m. - hjälpa till med smärre reparationer, ärenden och inköp - hembesök och telefonkontakt. Under hösten har Väntjänsten möjlighet att ta emot nya uppdrag. Föreningen är också i behov av nya Vän-tjänstare. Varje tisdag kl anordnar föreningen stavgång som avslutas med kaffe i församlingshemmet. Information: Jan Helin, eller Britt Hallberg, Konsumentvägledning Salems kommun erbjuder konsumentvägledning ca 6 timmar per vecka. Kontakta Jan Helin, , så kan du få information och vägledning. Du kan även få stöd av den information som finns på vår hemsida Här finns information om konsumentlagen, konsumenttjänstlagen, tester och råd före köp i form av länkar till Konsumentverkets olika guider och byråer för rådgivning: Bank- och finans, Försäkring, Elprisguide. Nytt för i höst är en rådgivningsbyrån för bredband och telefoni (Ktib). På hemsidan finns även information vad du ska tänka på då du köper bil från en bilfirma eller om du köper av en privatperson. Konsumentverkets hemsida har information om vad som gäller när du anlitar en hantverkare och förslag till avtal m.m. DN och GP har bra bevakning på konsumentfrågor (www.dn.se och Talsyntes läser text på webben Nu finns en funktion på kommunens webbplats som läser upp text och länkar. Det är många grupper som idag har svårt att läsa material på nätet; t ex synskadade, dyslektiker och invandrare. Klicka på knappen Lyssna i övre högra hörnet på webbplatsen så får du upp en särskild knapprad där du väljer vad den syntetiska rösten ska läsa upp. Har du frågor? Ring Elisabeth Ståhl, tel eller maila till Kommunala Handikapprådet inbjuder till öppet möte Tisdag 7 november Margaretha Häll Assarsson informerar om synskadade i Botkyrka - Salem. Välkomna till kommunalhuset, konferensrum Högantorp.

4 Lysande gatubelysning - igen Ändrad sophämtningstaxa Många kommuninvånare har hört av sig till kommunen om att gatubelysningen i- bland lyser även under dagtid. Det är Vattenfall som på uppdrag av Salems kommun ser till att belysningen fungerar. Enligt Vattenfalls bolag för eldistribution så kan det finnas flera orsaker till att lampor ibland har varit tända på dagtid: * Nätstationer som förser gatubelysningen med ström måste ibland repareras och bytas ut. Under det pågående arbetet fungerar inte den styrutrustning som slår på och av lamporna. Därför måste man välja att belysningen antingen ska vara tänd eller släckt och då väljer man för säkerhets skull att den ska vara tänd. Under året har ett flertal stationer i Salems kommun bytts ut. Vissa byten av stationer och underhållsarbete av befintliga stationer kommer att göras även framöver. * Gatubelysningen i Salem har tidigare tänts och släckts av ljusrelä som gör att strömmen slås på när det blir tillräckligt mörkt. Denna utrustning har inte fungerat som den ska och har nu bytts ut mot ett tidsstyrt relä där man bestämmer vid vilken exakt tid lamporna ska tändas. * Belysningen testas med jämna mellanrum för att man ska kunna byta trasiga lampor. Då måste alla lampor tändas för att man ska se vilka som ska bytas. * Under sommaren har några åsknedslag orsakat fel i elsystemen som tagit ett tag att lokalisera och åtgärda. - Vi hoppas att de åtgärder vi har vidtagit betyder att färre lampor ska lysa på dagtid i Salem. Men av och till kommer invånarna även fortsättningsvis att se lampor lysa på dagtid då vi utför tester och gör underhållsarbeten, säger Jan-Åke Rosenqvist, planeringschef på Vattenfall Eldistribution AB. Som vi berättat tidigare i Salems kommun informerar betalar kommunen en schablonersättning för gatubelysningen till Vattenfall som är beräknad på antalet lampor och den beräknade brinntiden. Det kostar alltså inte kommunen mer om belysningen sedan är tänd under andra tider. Om du trots ovanstående information misstänker att något fel har uppstått på kommunens gatubelysning, maila till eller ring felanmälan, tel Om belysningen sköts av en samfällighet, kontakta samfälligheten direkt. Sopförbränning vid Högdalens kraftvärmeverk SRV återvinning AB som sköter insamling och sortering av hushållssopor i kommunen vill att kommunfullmäktige ska besluta om en höjning av sophämtningstaxan. Höjningen motiveras främst av en skatt på förbränning av hushållsavfall som infördes vid halvårsskiftet Kommunfullmäktige tar ställning i frågan den 23 november. Ny skatt motiverar höjning Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2006 införa en skatt på förbränning av hushållsavfall. SRV har ett avtal med Fortum om förbränning av hushållsavfall vid Högdalens kraftvärmeverk. Med hushållsavfall menas dels brännbara säck- och kärlsopor och dels det grovavfall som är möjligt att bränna från återvinningscentraler och grovsoprum. Under det senaste året lämnade SRV in ungefär ton brännbart hushållsavfall till Fortum. Skattens storlek kan variera mellan kr/ton. Den ökar ju mer koldioxid som släpps ut vid förbränningen och minskar ju mer el anläggningen kan utvinna ur avfallet. Fortum har beräknat att i Högdalen kommer skatten att uppgå till cirka 110 kr/ton och maximala 444 kr/ton då elgeneratorn är ur funktion. Fortum beräknar att fakturera SRV med en faktisk skattekostnad på 8,5 miljoner kr/år. Övriga motiv för taxeförändringar * Allmänna kostnadsökningar enligt renhållningsindex på 2,2 procent det senaste året motiverar en höjning. * För att fördela arbetsbelastningen under året föreslås att villor får olika faktureringsdatum under året. Kommentarer till förslaget - Tyvärr måste SRV få in mer pengar från kunderna eftersom den tidigare regeringen Foto: SRV infört en ny skatt på förbränning av hushållsavfall, säger Lennart Sjödell (m), ordinarie ledamot från Salem i SRV:s styrelse. - Många renhållningsbolag har höjt taxorna redan under 2006 men vi väljer att vänta till årsskiftet och täcker själva det underskott som uppstår under 2006, tillägger han. - Vi föreslår en lika stor höjning i kronor för samtliga villaägare på Södertörn, vilket innebär lite lägre höjning i procent för invånarna i Salem än för övriga kommuner, säger Stefan Hollmark, VD för SRV. - Trots de föreslagna taxehöjningarna, som enbart täcker skatt och normala kostnadsökningar, räknar vi med att genom effektiviseringar kunna förbättra servicen till privatpersoner ytterligare. Vi har bland annat som ambition att börja med mobil insamling av farligt avfall samt att dubbelbemanna de återvinningscentraler som idag fortfarande bara bemannas med en person, avslutar Stefan Hollmark. Föreslagna förändringar i taxan (inkl moms) * Taxan för villor utan komposteringsrabatt höjs med 145 kr * För villor med komposteringsrabatt höjs taxan med 109 kr * Årsfaktureringen för villor ska göras under januari-december * Taxan för fritidshus utan kompostering höjs med 124 kr * Taxan för fritidshus med kompostering höjs med 105 kr * Taxan för flerbostadshus höjs med 12 procent Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2007.

5 Så gick valet i Salem I likhet med övriga kommuner i Stockholms län ökade Moderaterna i Salem sina röstetal kraftigt i alla tre valen och fick tre nya mandat jämfört med valet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet tappade röster jämfört med valet 2002 och förlorade ett mandat var. Miljöpartiet ökade något och fick ett nytt mandat. Moderaterna har ca 25 % fler röster i valet till kommunfullmäktige jämfört med riksdags- och landstingsvalet. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har tvärtom fler röster i riksdags- och landstingsvalet jämfört med valet till kommunfullmäktige. I kommundelen Rön- ninge fick Moderaterna mer än 50 % av rösterna jämfört med 42 % i kommundelen Salem. Även Centern och Miljöpartiet har större andel röster i Rönninge jämfört med Salem. I kommundelen Salem har Socialdemokraterna en betydligt större andel röster jämfört med kommundelen Rönninge (30 % jämfört med 16 %). Valdeltagandet ökade något i samtliga val och var 83 % i valet till kommunfullmäktige, 82 % i landstingsvalet och 85 % i riksdagsvalet. I den lokala folkomröstningen om trängselskatter röstade 58 % Nej. Antalet Ja-röster ökade med personer jämfört med valet Så här fördelades Salemsbornas röster i 2006 års val Kommunfullmäktige m c fp kd s v mp Övriga Röster Procent 45,7 5,0 8,8 4,5 25,4 3,9 4,9 1,8 Förändring 2002/ ,0 +0,1-3,9-1,2-14,0-1,5 +1,4 +0,2 Mandat Mandat +/ Av de 156 rösterna på övriga partier var 111 valsedlar för Nationaldemokraterna, 14 st för Kommunisterna och 5 st för SPI (Sveriges Pensionärers intresseparti). För att ta ett mandat fordrades i år ca 200 röster. Riksdag m c fp kd s v mp Övriga Röster Procent 35,4 5,0 9,6 6,4 28,8 4,1 5,8 4,9 Av de Kommentarer 407 rösterna på övriga till partier valutgången var 215 Sverigedemokrater från kommunalrådet (2,6%), 65 st Piratpartiet, och 47 oppositionsrådet st Feministiskt initiativ. Lennart Kalderén (m) Lars Morberg (s) - Väljarna i Salems kommun har gett Moderaterna och övriga borgerliga partier ett soligt leende m och glasklart c förtroende fp att fortsätta kd förelsevis s ett fortsatt v stort mp parti Övriga i kommunen. Drygt en tredjedel av - Socialdemokraterna förlorade ett mandat i fullmäktige, men är jäm- Landsting Röster det framgångsrika samarbetet För oss 330 moderater 825 känns det 541 överväldigande när vi når vårt bästa 36,0 valresultat 3,9 i modern 9,8 tid med 45,7 6,4 %. i 30,2 fullmäktige 4,6 och i kommunens 5,2 nämnder. 3,7 2 väljarna 545 har 384 röstat på S, 437 Mp och V. Vi 372 är således väl representerade Procent Vi fortsätter trenden att nå extra högt här i kommunalvalet. Vi är - Därför förutsätter vi att den borgerliga majoriteten har en öppen Folkomröstning mycket tacksamma för stödet samtidigt som det ställer stora krav på attityd och väl avlyssnar de förslag och synpunkter som vi kommer om trängselskatt ödmjukhet inför det ansvar och Ja förtroende vi fått. Nej att framföra under den kommande Blankt mandatperioden. För att nämna Det borgerliga samarbetet fortsätter. 38,1% Vi hanterar ekonomin med 58,1% ett par viktiga områden 266 där det fortfarande 3,4% finns brister av olika 2002 stor omsorg för att kunna erbjuda 997 bästa 13,6% möjliga service till 6 en 123 låg skatt. Kommunen står inför stora investeringar i nya skolor, förskolor 83,4% slag, så är det skolan och 222 fritidssektorn. 3,0% - Varmt tack till alla som röstade på Socialdemokraterna! och På äldreboenden. kommunens Söderby webbplats, Park byggs klart. I västra kan du Rön- se valresultatet i ditt distrikt. ninge ska detaljplaneringen Du kan även gå för in fullt på utbyggt kommunalt du vill VA fördjupa ta fart dig i valresultaten. på nytt. Tillsammans med dammar för att rena dagvattnet ska detta på lång sikt leda till att Flaten och Uttran mår bättre. 5

6 SALEMS KOMMUN Säby Torg RÖNNINGE Tel 08/ Fax 08/ e-post: Webbplats: I Salem händer det! November-December 2006 Med reservation för ändringar Bibliotek/Kultur Exp: Info: , e-post: Öppettider: Månd, Onsd, Torsd Tisd, Fred Lörd Ändrade öppettider: 3/11 stänger /11, 25-26/12 stängt Sagostund 3-6 år Fredag (Avslutning 5/12) Onsdag 29 november Missa inte höstens sista tipsarkväll för barn och ungdomar. Föräldrar är också välkomna! Utställningar på biblioteket 28/10-16/11 Rolle Joute visar Nordamerikanska prärieindianer 2/12-12/1 Salemstaden 40 år Salems hembygdsförening visar fotoutställning Barnfilm på Murgrönan Torsdag 2 november - Höstlovsbio Nicke Nyfiken, bt, 40 kr Asterix och vikingarna, 7 år, 50 kr Torsdag 16 november 9.00 Ville och vilda kanin, bt 30 kr Seniorbio på Murgrönan Måndag 6 november Walk the line, 35 kr Tisdag 21 november Störst av allt, 35 kr Galleri Salem Rönninge Folkets Hus Centralvägen 1 Lörd-Sönd Onsd november- 3 december KONSTHANTVERK Glas - Kläder - Smide - Trä - Tygtryck Vernissage: 18 november kl Tisdag 5 december Fioli, Fiolej. En lekfull musiksaga med Susanne Lind med Länsmusiken för barn 3-5 år på Huset. Entré: 30 kr (Förköp på biblioteket fr 28/11) Arr: KoF, BoU, Länsmusiken i Stockholm Lördag 18 november Törnrosa Trollteatern spelar dockteater på Huset för barn från 3 år. Den bygger på sagan om prinsessan som sticker sig på en förgiftad slända och sover i hundra år. Men sen kommer prinsen och väcker henne med en magisk kyss. Entré: 40 kr. Förköp på biblioteket fr 11/11. Arr: Salems Teater- och musikförening/ Studieförbundet Vuxenskolan Julklappstips! Salemsboken finns att köpa på biblioteket för 65 kr. Salemstaden - från skog och åker till tätort kommer också att säljas på biblioteket. Kulturskolan Välkomna till julkonserter med kulturskolans elever! Tisdag 12 december Instrumentalelever och sångare, Salems k:a Torsdag 14 december Instrumentalelever och sångare, Skogsängskyrkan Torsdag 14 december Rockgrupper, Murgrönan Anmäl dig nu till vårens kurser! Vi har platser på de flesta instrument, musiklek (4-7 år), körsång högstadiet, dans- och teatergrupper. På flertalet olika instrument går det att börja redan i årskurs ett. Kö som är längre än en termin har vi just nu på elgitarr och trumset. Frågor/Anmälan: Sport/motion Salems ishall tel Allmänhetens åkning Höstlovet v 44 (30/10-5/11) Månd,onsd, fred Med klubba Tisd, torsd Utan klubba Lörd Med klubba Lörd Utan klubba Sönd Med klubba Sönd Utan klubba Allmänhetens åkning fram till v 10. Lördag och söndag Med klubba Utan klubba Tisdag och torsdag Utan klubba Har du inte varit med tidigare, men vill vara det nu? Konståkningsklubben i Salem har skridskoskola. Pojkar och flickor i alla åldrar är välkomna! Info: Anniqa Rytterheim Höstgympan pågår t o m vecka 49. Julgympa 12 december-3 januari Motion torsd Nytorpsskolan Aerobic tisd Rönninge skola Nyårsgympa i Rönninge skola med Arne + bubbel. Vårterminen startar vecka 2 med provapågympa första veckan.

7 Kyrkan Salems församling, exp Salems kyrka Alla Helgons dag - Lördag 4 november MÄSSA MUSIKGUDSTJÄNST ORGELMUSIK Övrigt MINNESGUDSTJÄNST Söndag 3 december MÄSSA ADVENTSKONSERT Söndag 17 december ADVENTSKONSERT. Lions serverar glögg i Kyrkskolan. Julafton, 24 december, JULBÖN Juldagen 25 december, och JULOTTA Nyårsafton, 31 december, NYÅRSBÖN Säby kyrka/församlingshem Söndagar GUDSTJÄNST/HÖGMÄSSA Lördag 5 november 9.30 VILA, VARA, VÄXA Söndag 19 november 9.00 GYLLNE MORGON i församlingshemmet Månd, onsd-fred helgfria veckor KORT ANDAKT/LUNCHMÄSSA Tisdagar VÄNGÅNGEN - stavgång LUNCHMÄSSA OASENTRÄFFEN, bibelsamtal Onsdag 1, 15/11 och 29/11,13/ VERKTYGSLÅDAN Torsdagar UNGDOMSCAFÉ VECKOMÄSSA SOFT NIGHT (ej 2/11) Torsdag 2, 16/11 30/11, 14/ TORSDAGSTRÄFF Söndag 10 december LUCIAFIRANDE Julafton, 24 december och JULKRUBBA JULNATTSMÄSSA Annandag jul, 26 december MÄSSA Övrigt PRO mötesdagar i höst Måndag (OBS) 20 november Måndag 4 december (julfest) Plats: Säby församlingshem Eternellen Välkomna alla vuxna daglediga som söker gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Vi finns på Fredriksbergsvägen 50 och har öppet: månd, onsd, fred Aktiviteter: Svepaskar och övriga snickeriarbeten. Hobbyarbeten, såsom broderi, stickning, mattvävning. Matlagning för herrar. Bridge, Kanasta och Schack. Salems Hembygdsförening Salemstaden jubilerar - 40 år! Tisdag 14 november Vi minns vårt 60-tal. Film- och bildvisning på Murgrönan. Nostalgiunderhållning med Sprudlarna. Lotteri med fina vinster. Inträdesavgift inkl kaffe med dopp: 50 kr Kontakt: Agneta Widén, Lördag 2 december Vernissage Fotoutställning på Salems bibliotek. Utställningen pågår t o m 12 januari. Lördag 2 december - Lions julmarknad Hembygdsföreningen deltar med försäljning av bl a den nyutkomna boken Salemstaden - från skog och åker till tätort. Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem Måndag 20 november Små tallinnevånare Välkommen till Garnuddsvägen 10 där Urban Wahlstedt förevisar sin populärvetenskapliga show. Tisdag 21 november Analysering av vattenkvalitén i Brosjön och Tumbaån Forskarskolan presenterar sitt projekt på Broängsgården Söndag 3 december Grötkväll i Vasastugan där vi pratar om gamla och nya minnen, samt tittar på bilder. Kontakt: Arne Söderblom, STF Onsdag 29 november Besök på Sveriges Television Vi får se, höra och fråga om reklamfria alternativet. Samling TV-huset. Besöket är gratis. Uffe med 45 års erfarenhet tar oss med på en guidad tur i SVT:s historia då och nu och framtid. Efteråt fikar vi till dagspris. Anm: Uffe och Anita (senat 25/11) 7 Söndag 10 december Varma sånger i en kall tid Kammarkören Rönninge Rabarber sjunger i advent på Rönninge Folkets Hus. Förköp: Konsum i Rönninge fr 30/11 Luciafirande firas traditionsenligt i Salems centrum Onsdag den 13 december. Se affischering. Stipendium Lions club Salem utlyser stipendium till en ledare eller annan person som utfört förtjänstfulla insatser inom kommunens ungdomsverksamhet. Skriv till Lions Club Salem,Toredalsvägen 73, Rönninge, tel Lördag 2 december Julmarknad med Knallar i Salems centrum tillsammans med Lions och Eternellen. Lördag 16 december Julkonsert i Grödinge kyrka med kören Samklang och elever från Tunaskolan. Inträde. Öppna sammanträden Barn- och utbildningsnämnd: 14/11 Kultur- och fritidsnämnd: 16/11 Socialnämnd: 13/11, 11/12 Sammanträdena börjar kl om inget annat meddelats. Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 23 november och 21 december kl på Murgrönan. Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunalhusets reception. Frågestund för allmänheten De dagar då fullmäktige sammanträder är det frågestund för allmänheten Alla som är folkbokförda i kommunen kan ställa en fråga och den ska beröra något som tillhör fullmäktiges ansvarsområde. En person får endast ställa en fråga per sammanträde. Frågan skall lämnas in skriftligt till kommunstyrelsens stab senast måndag i samma vecka som fullmäktige har sitt sammanträde. Frågan skall vara väl märkt med Fråga till fullmäktige.

8 Dånviksvägen öppnas för trafik strax före jul 2 st KUNGÖRELSER: Bygglovsansökan för 30 m högt radiotorn (3G) och två teknikbodar för mobiltelefoni Salem 5:27 (Söderbyskolan) Bygg- och miljönämnden meddelar att Telenor Sverige AB/Aktelo AB har inkommit med ansökan om bygglov för radiotorn och två teknikbodar på fastigheten Salem 5:27 (Söderbyskolan). Radiotornet med bodar föreslås placeras ca 45 m norr om skolan. Uttringe 1:178 i Rönninge Bygg- och miljönämnden meddelar att Svenska UMTS-nät AB/Aktelo AB har ansökt om bygglov för radiotorn och två teknikbodar som föreslås placeras intill Ekevägen mellan Toredalsområdet och sjön Uttran. -Vägbyggnationen vid Dånviksvägen går som planerat Foto: Krister Carlsson De stora ombyggnadsarbetena vid Dånviksvägen i Rönninge löper på enligt planerna. Vägen är helt avstängd för biltrafik och trafiken leds om till andra vägar. Strax före jul kommer trafiken att kunna passera igen. Helt klar blir Dånviksvägen till sommaren Kommunen har nu också lyckats lösa in mark för att förlänga gång- och cykelvägen som byggs invid Dånviksvägen. Trots att de geotekniska förutsättningarna varit besvärliga har kommunen lyckats genomföra vägbyggnationen utmed järnvägen som planerat. För att samtidigt utnyttja vägavstängningen maximalt pågår också arbete med att förnya hela vatten- och avloppsystemet från avloppspumpstation vid Dånviksvägen till korsningen Flatenvägen - Rönninge gårds väg. Arbetet är komplicerat, men fortskrider enligt planerna. Vid ombyggnadsarbeten måste även el- och telearbeten samordnas. Det har nu blivit klart att Vattenfall Sveanät AB hade stora behov av att förstärka nya låg- och högspänningsledningar både norr och söder om järnvägen. Även Telia Sonera AB har tagit tillfället i akt och lägger sina kablar i den nya gångbanan. När arbetet är klart kommer alla hängkablar och trästolpar att vara borta. Belysningen förändras med sken från nya stålstolpar. Färdigställandetiden är förändrad på grund av den utökade entreprenaden. Kommunen räknar med att trafiken kan passera längs Dånviksvägen strax före jul. Det kommer att bli en enkel asfaltbeläggning att köra på under vintern. Tjälen och trafiklasterna kommer eventuellt att bidra till sättningar. Arbetet kommer sedan att återupptas i maj, men då räknar vi med att trafiken försiktigt kan passera förbi arbetsplatsen trots vägavstängningar. Till sommaren skall Dånviksvägen vara helt klar. Gångvägen förlängs Kommunen har lyckats lösa in mark för att förlänga den gång- och cykelväg som byggs vid Dånviksvägen. Nu kan vägen fortsätta ända fram till Flatenvägen. En första projektering har påbörjats och den får avgöra om det blir en gångväg eller en gång- och cykelväg. - Det är mycket glädjande att vi kunnat lösa detta med fastighetsägarna. Gångtrafikanterna får nu gångbana hela vägen. Vi tar också ett viktigt steg mot visionen att ha en gångstig runt Flaten, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén. Synpunkter före 2 december Berörda sakägare kan, i enlighet med planoch bygglagens 8 kap. 22, lämna skriftliga synpunkter senast 2/ Handlingar och kartor finns tillgängliga på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Fredriksbergsvägen 51. Sänd dina sypunkter till Salems kommun, MSB, Rönninge. Meddelas endast på detta sätt. Nya fotbollsplaner i Salem Konstgräsplan nära i Rönninge: Salems kommun och Rönninge Salem Fotboll (RSF) har långt gångna planer på ett samarbetsprojekt om att anlägga konstgräs på Berga bollplan vid Rönninge gymnasium. Idag finns där en grusplan med omklädningsrum. RSF planeras få möjlighet att bygga en mindre läktare och klubbstuga. Beslut tas i samband med budgeten för 2007 och RSF ska vara delfinansiär. Gräsplan på Prästbodaängen: Tidigare fanns planer på en konstgräsplan med belysning på Prästbodaängen. NCC - som exploaterar Söderby Park i anslutning till området - ska enligt avtal betala för planen. Efter viss kritik har dock bygg- och miljönämnden nu fått i uppdrag att planlägga för en fullstor, enkel träningsplan av naturgräs, utan belysning och utan omklädningsrum. En enkel parkering på Söderby Gårds väg ingår i uppdraget. Utredningsuppdrag Lövhagen/Garnudden: Kommunstyrelsen har även gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att på sikt anlägga en fotbollsplan/idrottsplan vid Lövhagen (ängen mot E4:an där brukshundsklubben finns idag) eller Garnudden.

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lördag 24 augusti kl. 12.00 17.30. Årets familjefest i Skönviksparken. Salem/Rönninge

Lördag 24 augusti kl. 12.00 17.30. Årets familjefest i Skönviksparken. Salem/Rönninge Lördag 24 augusti kl. 12.00 17.30 Årets familjefest i Skönviksparken Salem/Rönninge Välkommen till Salemsdagen! Årets traditionella firande av Salemsdagen äger rum lördagen den 24 augusti i Skönviksparken.

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Salems Kommun Informerar. Övergång till digital TV-sändning den 12 mars

Salems Kommun Informerar. Övergång till digital TV-sändning den 12 mars Salems Kommun Informerar Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 2 Årgång 25 Februari-Mars 2007 Övergång till digital TV-sändning den 12 mars Kostar det något extra att se digital-tv? I dag kan du se flera

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-02-22 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-02-22 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-02-22 1 Plats och tid Torsdag 22 februari 2007 kl 19.00-20.25 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Det här händer i sommar!

Det här händer i sommar! Det här händer i sommar! V 25. 15/6-18/6 Hedemora Simskola i Vasahallen Tid: Plats: Vasahallen. Ålder: Födda 2010 eller tidigare. Kostnad: Gratis för alla kommuninnevånare, övriga 300 kr/barn eller 600

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

PROGRAM. Salems Dag 2004. Lördag 28 augusti kl 12-20. Årets stora familjefest i Skönviksparken Salem/Rönninge

PROGRAM. Salems Dag 2004. Lördag 28 augusti kl 12-20. Årets stora familjefest i Skönviksparken Salem/Rönninge PROGRAM Salems Dag 2004 Lördag 28 augusti kl 12-20 Årets stora familjefest i Skönviksparken Salem/Rönninge Välkommen till Salems Dag! Årets traditionella firande av Salems Dag äger rum lördagen den 28

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Bibliotekets webbsida är en guldgruva!

Bibliotekets webbsida är en guldgruva! Salems Kommun Informerar Utgivare: Kommunstyrelsens stab Nr 6 Årgång 23 November-December 2005 Bibliotekets webbsida är en guldgruva! Bara några minuter efter att årets Nobelpristagare i litteratur hade

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet!

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Du kan läsa information om våra dagliga verksamheter på sidorna som följer. Varje daglig verksamhet har en egen sida. Postadress: E-post: dagligverksamhet@linkoping.se

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-06-14 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-06-14 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-06-14 1 Plats och tid Torsdag 14 juni 2007 kl 19.00-21.00 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen i Kristinehamns Kommun konferensrum Stora Björn den 7 juni 2012 klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Piteå s vänort Grindavik Island

Piteå s vänort Grindavik Island Piteå s vänort Grindavik Island Januari 2013 Gunilla Granqvist och Maud Nordwall Blå Lagunen Grindavik är en kommun med 2 800 innevånare, vilket innebär god socialkontroll men också en grannlag uppgift

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Torsdag 2014-01-09, från kl: 18:00 Onsdag 2014-02-05, från kl: 18:00 Tisdag

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer