Perspektiv. Invandring är bra för ekonomin /2. En outnyttjad resurs /4. Högutbildad men ändå utan jobb /5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv. Invandring är bra för ekonomin /2. En outnyttjad resurs /4. Högutbildad men ändå utan jobb /5"

Transkript

1 Perspektiv Den här bilden deltog i Media4us fototävling. Foto: Gyöngyvér Bartók Andrásné (Ungern). An immigrant in Hungary. Invandring är bra för ekonomin /2 En outnyttjad resurs /4 Högutbildad men ändå utan jobb /5 Vikten av hemspråk i skolan /6 En bild av Europa Det europeiska projektet Media4us handlar om att lyfta fram utomeuropéers röst i olika städer, som den här publikationen bland annat är bärare av. Inom projektet arrangerades också en fototävling där resultatet speglar bilden av nya Europa. /3

2 2 3 ledare Detta är Perspektiv Invandringen är den kraft som gör världen rik och mångskiftande. Fares Fares, Laleh, Nyamko Sabuni och Isabellah Andersson är alla invandrare, de lämnade sina länder och emigrerade av olika skäl. Alla immigranter i vårt land kan inte vara så kända och begåvade som ovanstående personer, men de är inte mindre viktiga. De är våra kockar, våra läkare, våra forskare, våra städare och våra medborgare. De lämnade sina länder av olika skäl men med samma mål att bygga en bättre framtid. Perspektiv är en del av det europeiska projektet Media4us. I dag publiceras denna bilaga i åtta länder och innehållet är producerat främst av journalister med invandrarbakgrund. Publikationen syftar till att visa invandrarnas ansträngningar att uppnå sitt mål, att bygga en bättre framtid för sig själva, för oss och för vår globala gemenskap och att uttrycka sina åsikter i frågor om integration och delaktighet i vårt samhälle. Projektet finansieras av Europeiska integrationsfonden och Open Society Foundation och samordnas av Mira Media i Nederländerna i samarbete med Media Animation & Kif Kif i Belgien, Multicultural Centre Prague i Tjeckien, Grimme-Akademie i Tyskland, Subjective Values Foundation i Ungern, COSPE i Italien, Glocal Community Voice Sverige och Migrants Resource Centre i Storbritannien. Spyros Papastamatiou, Mira Media, Nederländerna, internationell projektledare för Media4us. Publikationen syftar till att visa invandrarnas ansträngningar att uppnå sitt mål, att bygga en bättre framtid för sig själva, för oss och för vår globala gemenskap. Med segregerade perspektiv Vem är det som sätter agendan för hur vi ska se på förorten och vem är det som har rätten att först göra en problemformulering, för att sedan också servera lösningen? Sedan 2007 har jag varit inblandad i olika projekt som haft fokus på förorten och integrationen och det som slagit mig är att jag därigenom är farligt nära att bli en del av problemet. I dag har vi en mediebild som helt saknar ett normkritiskt tänkande och detsamma gäller hos både förtroendevalda och tjänstemän i maktens korridorer. Någonstans i maggropen hos både journalister och representanter inom det politiska etablissemanget finns dock ett gnagande dåligt samvete. Uttrycket för det blir att de gärna lyfter fram unga starka röster från förorten och de gör det gärna med någon form av etniskt perspektiv. Problemet är att när dessa röster inte längre behagar och ligger inom de ramar som makten har satt så beskrivs de som radikaliserade. Under hösten 2010 och våren 2011 hade vi två seminarier med fokus på förorten. I november 2010 valde vi att vara i Rinkeby under namnet Ut ur medieskuggan och vi fick ut ett trettiotal journalister i huvudsak från public service samt en del representanter från olika folkrörelseorganisationer. Där fick de lyssna till Elonka Soros (BBC) utifrån hur de arbetar med BBC Black Radio men framförallt fick de möta ungdomsrörelsen Megafonen från Husby. Megafonen är i dag en stark ungdomsrörelse som i huvudsak arbetar med olika Johan Flyckt. former för socialt arbete. De är en röst för unga i förorten och trots att de noga markerar sitt partipolitiska oberoende så vägrar de skilja på socialt arbete och politik. Bara genom detta har de brutit mot de ramar etablissemanget accepterar och motarbetas av makten. Under våren 2011 fortsatte vi med ett seminarium i Tumba på temat Att bryta tystnaden och sammantaget lärde vi oss en del som kan vara värt att dela med sig av. För det första finns det ingen tystnad kring den etnifierade förorten. Problemet är att det ofta är representanter för Stockholms innerstad som är både subjekt och berättare medan representanterna för förorten vackert får agera objekt. För det andra kommer ingenting förändras så länge både media och makten vägrar anställa andra än sig själva i sitt arbete. Mina egna reflektioner är att inte heller jag äger rätten att beskriva någon annans perspektiv och därför är jag extra glad för att andra är både subjekt och objekt i denna tidning. Johan Flyckt Glocal Community Voice Meltingpot, en mångfald av två eller flera olika världar som möts och skapar något positivt, det lyckades Walter Korn bäst med och gjorde därför så att Media4us fototävlings förstapris hamnade i Tyskland. Tyskland dansar hem Media4us fototävling Vinnarbilden! REDAKTIONEN: Redaktör: Anders Pettersson, Projektledare: Safa Gürsoy, Skribenter: Adam Gürsoy, Sibel Üzüm, Helin Sarac, Ioannis Soleas, Paloma Winneth, Katarina Popovic, Anders Pettersson, Johan Flyckt, Spyros Papastamatiou, Saouli Quddus, Sükran Bulut. Layout: Mira Media, Nederländerna. Redigering: Metro custom publishing. Invandring är bra för ekonomin EU-kommissionären och mångåriga politikern från Folkpartiet Cecilia Malmström, leder arbetet med en gemensam asylpolitik för alla medlemsstater i EU. Media4us har träffat henne för att höra hur hon resonerar kring några viktiga frågor som rör invandring. A Vilken inställning till invandrings och asylpolitik bör Europa ha, enligt dig? Vi håller just nu på att diskutera asyllagarna för att alla länder ska använda samma system. Medlemsstaterna måste komma överens om gemensamma lagar om asyl och invandring, i synnerhet när det gäller ansökningsförfaranden, rutiner, invandrares rättigheter med mera. I dag är det som att försöka vinna på ett lotteri för den som söker asyl då vissa länder tar emot många asylsökande medan andra få eller inga alls. Du har tidigare sagt att invandring är bra för ekonomisk tillväxt i Europa. Varför? Trots den finansiella krisen, saknar vi arbetskraft med specifik kompetens i Europa. Vi behöver exempelvis sjuksköterskor, rörmokare och ingenjörer i Tyskland och gruvarbetare i Sverige. Dessa människor är verkligen nödvändiga, och genom att de kommer och arbetar bidrar de också till att stimulera landets ekonomi. På detta sätt är invandringen viktig för den ekonomiska tillväxten. Vad säger du om följande påstående: Utlänningar tar våra jobb? Detta är en uppfattning som ofta citeras, men som det inte ligger någon sanning bakom. Så snart det blir brist på jobb, är utlänningar de första att drabbas. Det finns många invandrare från länder i tredje världen som är arbetslösa eller överkvalificerade för de arbeten de har, såsom buss- och taxichaufförer. Vi måste identifiera deras kompetens och hitta arbeten till dem inom den sektor de är kvalificerade för. För att hitta ett fungerande system för detta måste integrationen bearbetas lokalt. Vad är det för faktorer som håller människor från tredje världen tillbaka ifrån att bli en del av samhället, tror du? Det beror på. Naturligtvis finns det diskriminering, fördomar med mera. För att vara en aktiv medborgare är det nödvändigt att ha vissa rättigheter som exempelvis rösträtt och rätt till arbete. Å andra sidan kan språket också vara en barriär. Det är omöjligt att integreras i ett samhälle om man inte kan språket. Till exempel blir det svårt att hitta ett jobb. Men i slutändan beror det mycket på individuella faktorer som varierar från person till person. Saouli Quddus Sükran Bulut Läs hela intervjun med Cecilia Malmström på Det finns många invandrare från länder i tredje världen som är arbetslösa eller överkvalificerade för de arbeten de har. Vi måste identifiera deras kompetens och hitta arbeten till dem inom den sektor de är kvalificerade för. Cecilia Malmström. Foto: eu-kommissionen B C E Fototävlingen genomfördes i samtliga åtta deltagarländer där topp tre från varje land avancerade till den internationella tävlingen. Varje land hade en jury bestående av fem personer med kompetens inom foto/media. Tillsammans röstade sedan alla åtta jurygrupper fram Happiness som det vinnande bidraget. Under vinnarbilden syns även bidrag från Sverige som deltog i tävlingen. Utöver publiceringen i Perspektiv blir vinnarna inbjudna till Media4us slutkonferens i Nederländerna och Helin Sarac, vinnare av den nationella fototävlingen vinner dessutom en flygresa sponsrad av Turkish Airlines. D A) Vinnarbilden i den internationella fototävlingen. Foto: Walter Korn. (Tyskland). Freude = Happiness. B) Deltog i den svenska tävlingen. Foto: Helin Sarac. Med Globen som utsikt firar två män nyårsafton vid sitt lilla torp och hissar den kurdiska flaggan. C) Kom på delad tredjeplats i den internationella fototävlingen. Foto: Eric Kiffers (Nederländerna). D) Fyra i den svenska fototävlingen. Fotograf: Gabriela Perez Phalen Korvgrillning utan gränser. E) Deltog i den svenska tävlingen. Foto: Reza Kantalar. Man som diggar bra musik under Stockholm Pride festival.

3 4 5 det går att bidra med rätt förutsättningar Horváth Krisztián. Foto: Omid Anjam En sensommardag 1944 tog min pappa, då 19 år gammal, tåget från Arjeplog till Stockholm där han skulle börja läsa vid tekniska institutet. Konduktören blev lite nyfiken på den unge mannen, och min pappa berättade att han lyckats fly från ett tyskt fångläger i Nordnorge och att han nu hade fått möjlighet att åka till Stockholm för att studera. På Centralstationen kom konduktören fram till pappa och överräckte 90 kronor som han samlat in från medpassagerarna som ett litet startbidrag. En enkel handling av solidaritet anno Nästan 70 år senare ser jag ett nyhetsinslag på TV om flyktingar i Grekland. Människor som flytt i hopp om att kunna sätta sig i säkerhet i en del av världen där det råder fred och där man säger sig värna de mänskliga rättigheterna. Helt i strid med de konventioner om flyktingars rättigheter som de flesta europeiska länder undertecknat, hindras flyktingarna att komma dit de vill och interneras i fångläger i Europas utkanter utan att få sin asylrätt prövad. Under 2011 fattades sammanlagt beslut inom EU om asylärenden för s.k. tredjelandsmedborgare. De flesta asylsökande fick avslag på sina ansökningar. Tre fjärdedelar fick beskedet att de inte är välkomna till något av EU:s medlemsländer. Även i Sverige är det fler som får avslag på sina asylansökningar än som beviljas asyl. Ingen som någorlunda regelbundet följer nyhetsflödet kan ha undgått att förstå att förhållandena i många länder gör att människor är tvungna att fly för att söka skydd i andra länder. Tvugna att fly Under femtio och sextiotalen när vi importerade arbetskraft till vår industri såg man de invandrade arbetarna som en oumbärlig resurs nödvändig för vår ekonomiska tillväxt. Från åttiotalet och framåt har det främst varit flyktingar eller anhöriginvandrare som har kommit till Sverige, och nu bor det många människor här som med EU:s terminologi tillhör kategorin tredje lands medborgare. Det finns inte ett enda Under femtio- och sextiotalen när vi importerade arbetskraft till industrin såg man de invandrade arbetarna som en oumbärlig resurs nödvändig för vår ekonomiska tillväxt. vettigt skäl att tro att de skulle bidra mindre till vårt välstånd än tidigare invandrade grupper har gjort, om de bara ges rätt förutsättningar. Min pappa gick ut tekniska institutet i Stockholm och tog examen som ingenjör. Han arbetade större delen av sitt yrkesliv på Asea Skandia, var en god skattebetalare och stor konsument av tekniska nymodigheter. Han fick tom en fin titel innan han avslutade sin karriär. Idag finns tyvärr många exempel på nyutexaminerade civilingenjörer i Sverige med utländsk bakgrund som aldrig kommit på en anställningsintervju, medan deras svenska studiekamrater samtliga fått jobb. Jag är helt säker på att dessa arbetslösa ingenjörer är lika kompetenta som min pappa var. Till och med många barn som föds i Sverige med fel etnicitet eller medborgarskap, kommer att tvingas inse att de inte har samma chanser som majoriteten, varken att komma in på krogen eller på arbetsmarknaden. Allt sammantaget en dum och ovärdig hantering av mänskliga resurser anno katarina popovic Detta är en kortad version av artikeln läs den i sin helhet på Foto: MSF Belgien Austin Andrews Läkare utan gränser Högskoleutbildad tumrullare Alla sa åt Erdem Özbek att plugga, det skulle ge jobb och en bra inkomst. Så han gjorde det. Nu har Erdem 180 högskolepoäng och anses välutbildad. Månadslönen? Noll kronor brutto. Alliansen presenterade nyligen ungdomspaketet, vilket innebär att regeringen under år 2013 kommer satsa miljarder i syfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Detta genom att storsatsa på ännu fler utbildningar. Sammanlagt ska det skapas utbildningsplatser i Sverige. När Jan Björklund presenterade förslaget sa han så här: Det kommer inte att lösa alla problem, men några problem. Vår utgångspunkt är att det är bättre för ungdomar att förkovra sig än att rulla tummarna. Sedan kommer jobben. Men Erdem känner inte igen sig. Med den logiken borde jag ju haft jobb nu men det har jag inte. Det är inte så enkelt som politikerna får det att låta. Jag trodde att om jag studerade så skulle min chans att få jobb öka. Tar hela dagar Chansen för anställning inom Erdems utbildningsram anses överlag som relativt hög. Ändå är han arbetslös. Tanken med att gå en utbildning är ju att man vill jobba med det man har lärt sig. I stället söker man samma okvalificerade jobb som tre år tidigare och ingen där är särskilt intresserad av en kandidatexamen. Erdem fortsätter att kämpa, med det är inte enkelt. Att söka jobb, är som att ha ett Jag har en utbildning, jag talar flera språk, jag förstår flera kulturer och tycker att jag har social kompetens. Ändå är jag arbetslös. obetalt jobb. Det tar hela dagar att ringa och maila. Jag tror att ett stort problem är ens kontaktnät. Känner man inte rätt personer är det svårare. Flera jag känner är i samma situation så mina vänner kan inte direkt hjälpa mig även om de vill. Erdem verkar inte rulla tummarna precis. Om inte Björklund menar att allt annat än att jobba klassas som att rulla tummarna. Han undrar uppgivet vad det är som krävs för att man överhuvudtaget ska ha någon chans som ung att få arbeta. Jag har en utbildning, jag talar flera språk, jag förstår flera kulturer och tycker att jag har social kompetens. Ändå är jag arbetslös, kanske ska jag gå ytterligare en utbildning? Som en ond cirkel Erdems situation är som en ond cirkel. Först hade han ingen behörighet, sen när han skaffat sig det saknade han erfarenhet. Han Pablo Campos och Spyros Papastamatiou. Pablo Campos, Mai Nguyen, Ilhan Farah, Nguyên Vân Anh och Sabina Binzaru. Många med invandrarbakgrund har svårt att hitta kvalificerade jobb trots att de har högskolekompetens. saknar dessutom de rätta kontakterna för att få chansen. Jag vet, jag befinner mig i exakt samma situation själv. Högutbildad och arbetslös. Bara i Stockholms kommun finns just nu arbetslösa ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen. Ska alla dessa unga utbilda sig till ingenjörer? Och sen kommer jobben? Jag tror inte det. Erdem tror inte det. Om inte politikerna förstår att utbildning inte räcker för att få jobb om man inte har erfarenhet och rätt kontaktnät, då kommer det endast resultera i att välutbildade arbetslösa ungdomar sitter hemma och tvingas rullar tummarna. Sibel Üzüm Jag hävdar min rätt att kalla mig svensk Jag ser mig själv i spegeln, där står en kvinna. Hon har svart lockigt hår, mörkbruna ögon med en aning mörkare hudfärg. Ändå hävdar jag min rätt att kalla mig svensk. Men det har inte alltid har varit så. Att ständigt höra andra tala om för mig att mina föräldrars hemland är mitt, gjorde att jag trodde att jag inte var svensk. Jag förstår att de flesta som vill veta vilket land jag kommer ifrån är nyfikna på mig. Och det är väl okej att få en fråga ibland. Men även om du bara ställer den en gång, så är du långt ifrån den enda som gör det. Det är tröttsamt att få den frågan varje gång jag möter en ny person. Och den kan komma från människor med alla sorters bakgrund. Fick en fråga I höstas var jag på en filmfestival. Jag hade precis sett en film om José Martí, en latinamerikansk frihetshjälte. Efter visningen kommer en man fram till mig och frågar på spanska var jag kommer ifrån. När jag svarade på spanska att jag kommer från Sverige säger han: Jag trodde du skulle svara något annat eftersom du är en svartskalle, hehe. Men visst Den här mannen kommer från samma land som mina föräldrar. Jag undrar hur han skulle reagera om en okänd vit svensk kom fram och med samma fräckhet kallade honom för svartskalle. Han är inte ensam om att tro att jag skäms över min bakgrund. Jag skäms inte. Tvärtom är jag glad över den blandkultur som gör mig till den jag är. Jag vet att många svenskfödda, vars föräldrar är invandrare, väljer att identifiera sig som kurd, chilenare, eritrean med mera. Det Han är inte ensam om att tro att jag skäms över min bakgrund. Jag skäms inte. Tvärtom är jag glad över den blandkultur som gör mig till den jag är. har jag full respekt för, även om jag tror att det beror på förnekandet av vår svenskhet som vi känt av, ända sedan vi tyckte att Bolibompa var dagens höjdpunkt på TV. Inte som Emil Så nästa gång du frågar vilket land någon kommer ifrån och får svaret Sverige, nöj dig då med det. Fortsätt inte att tjata om rötter och ursprung. Inse att svenskar inte längre ser ut som Emil i Lönneberga, vi ser också ut som tankesultanen Halim i Ett öga rött. paloma Winneth Nu finns Community reporters även i Sverige För att öka möjligheterna för människor i städernas förorter och på landsbygden att få sina röster hörda i mediebruset, startar nu projektet Community Reporters i Sverige. Community Reporters är ett internationellt nätverk av unga och gamla som med enkla medel och tillgängliga hemsidor publicerar berättelser från sina communities. Det kan vara via radio, film, foto och text. Verksamheten startade i Manchester, England för några år sedan. Nätverket finns nu i England, Tyskland, Frankrike och Sverige. I dag finns cirka reportrar. Sprider nyheterna Med stöd av ABF Nordöstra Stor-Stockholm och Changemaker AB i Göteborg ingår nu 10 personer i en projektgrupp som ska utveckla arbetet i landet. En Community Reporter är en person som berättar de nyheter som den själv vill berätta och Community reporters. sprider de lokala nyheterna via de kanaler som finns tillgängliga. Den här typen av journalistik är inte prestigefylld utan handlar mer om att alla har något att berätta och att många viktiga berättelser i samhället Foto: Omid Anjam/Studio Tabild förblir ohörda. Det är viktigt att få insikt (och verktyg) att det är okej att berätta på sitt eget unika sätt. I förlängningen av projektet vill initiativtagarna att nätverket som byggs upp kan leda till att man kan ge varandra tips på jobb och kanske även anlita varandra för jobb. Utbildning Att utbilda sig till Community Reporter tar 12 arbetsdagar. Man får lära sig göra ljud- och film för nätet, fotografera och skriva texter. Allt med så enkla och billiga medel som möjligt. Community Reporters är en fortsättning på EU-projektet Media4us som denna tidning är ett uttryck för. Sibel Uzum Anders Pettersson

4 6 7 Kommunens bristande engagemang skapade klyfta mellan barn och föräldrar röster från orten Vad är det bästa med området som du bor i? krönika Illustration: Richard Hartman Robin och Sara kom till Sverige som små barn och placerades under några år i fosterhem. När de återförenades med sina föräldrar kunde de inte kommunicera med varandra. Orsaken: kommunen hade nekat dem modersmålsundervisning. Robin och Sara kom till Sverige med sina kurdiska föräldrar från Armenien. Familjen bodde till en början tillsammans, men efter en kort tid förändrades familjens livssituation drastiskt och barnen placerades i ett fosterhem i ett annat område. I samband med att barnen kom till fosterfamiljen fick de också byta skola. Lärarna på den nya skolan var inte positivt inställda till modersmålsundervisning och menade att det var onödigt eftersom att barnen ändå inte verkade förstå så mycket. Undervisningen i modersmålet uteblev helt under flera år barnen gick på skolan. När den biologiska familjen fått en bättre levnadssituation och barnen kunde flytta hem igen, kunde de inte lägre kommunicera med sina föräldrar. Jag var jättefrustrerad, säger barnens pappa. Jag försökte prata på kurdiska med mina barn men de förstod inte. Ibland när de pratade svenska med mig förstod inte jag. Datorspel Föräldrarna försökte göra allt för att underlätta för barnen att lära sig kurdiska, de gav dem bland annat datorspel där de kunde lära sig kurdiska alfabetet. Ibland när jag pratade och de inte förstod visade jag bilder för att de lättare skulle förstå vad jag menade. Vi blev inte erbjudna någon hjälp alls för att kunna kommunicera med dem. Trots att föräldrarna deltagit i undervisning i det svenska språket räckte det inte hela vägen för att förstå vad barnen sa. kommentar Sverige är ett mångkulturellt land med människor från olika delar av världen, vilket medför att befolkningen talar många olika språk. Det är otroligt värdefullt för ett land, ändå visar en rapport från Skolverket att det bara är drygt hälften av de elever som är berättigade till undervisningen som faktiskt deltar. I många av fallen beror det på att elever inte ens blivit informerade om att de kan läsa modersmål och vad det kan ge dem. Trots att det ska vara skolan som informerar föräldrarna om vad deras barn har för rättigheter, agerar skolan ofta inte förrän efter elever och deras föräldrar själva tar initiativet. När skolan inte tar ansvar är det stor risk att eleverna inte ansöker och därmed inte deltar. Ibland när jag pratade och de inte förstod visade jag bilder för att de lättare skulle förstå vad jag menade. Kommunen som familjen bor i menar att alla som har rätt till modersmålsundervisning får det och att det är ytterst ovanligt att kommunen inte kan tillgodose undervisningen. De säger också att alla nyanlända blir erbjudna undervisning. I de fall där barn bor i fosterhem sker en individuell bedömning, men grundprincipen är att barn har rätt till modersmålsundervisning, även om de är fosterhemsplacerade. Det låter jättekonstigt alltihop. Är det så, är det fel, det kan jag säga, säger grundskolechefen vid kommunen. Är bättre Barnen deltar i dag inte i någon modersmålsundervisning och informationen som föräldrarna har fått är att det saknas en lämplig lärare. Föräldrarna försöker därför lära sina barn språket hemma. I dag är situationen bättre. Barnen förstår oss mycket mer och kan prata lite. Min dotter har fortfarande ganska mycket språkliga problem och kan mindre kurdiska än sin lillebror, säger pappan till barnen. Helin Sarac Fotnot: Robin och Sara heter egentligen något annat. Att modersmålsundervisning i skolan skulle försämra inlärningen av svenska språket är en myt, hävdar Helin Sarac. Foto: Anders Pettersson Varför inte ta vara på de kunskaper vi har? Frågan är då varför informationen inte tas på fullt allvar. Handlar det som Jan Björklund säger att vill man bli svensk medborgare så ska man lära sig svenska? Jo, att lära sig svenska språket är viktigt, men att modersmålsundervisning skulle försämra inlärningen av svenska språket är en myt. Om en person har bra kunskaper i sitt modersmål höjer det chansen och gör det lättare för henne att lära sig ett annat språk. Elever som läser modersmål kan få en starkare trygghet till sin familj och sina rötter vilket kan underlätta för fler personer än bara eleven, det kan också höja deras vilja för en djupare kunskap om det svenska språket och öppna deras ögon för utbildning. Mina språkkunskaper har gett mig fler möjligheter i livet och bredare perspektiv och synsätt. Hade det inte varit för att min pappa envisades med att prata kurdiska med oss och visade en kärlek för språket hade jag aldrig kunnat språket så bra som jag gör i dag. Mina språkkunskaper har gett mig fler möjligheter i livet och bredare perspektiv och synsätt. Att få möjlighet att läsa modersmål i skolan ger barn och ungdomar bredare kunskaper, bättre inlärning och större utbildningsmöjligheter. För Sverige innebär det ett samhälle med enorma kunskaper som bara är till det positiva. Varför inte ta vara på de kunskaper vi har, för vår framtid och klichéartat nog, för barnen. helin Sarac Olga Björklund Bor: Husby. Det är en mysig stämning och dessutom finns det ett jättetrevligt fik precis vid T-banan. Nermin Hamzic Bor: Vårberg. Det är mångkulturelt och ligger nära naturen. Renato Angelo Rojas Bor: Kungsängen. Det är lungt och man stressar inte så mycket. Vill man verkligen in till stan så tar det inte så lång tid. tack till våra samarbetspartners Glocal Community Voice LT DIN LOKALTIDNING PÅ NÄTET Turkiets Vänner D Lejla Bibezic Bor: Alby. Jag har bott här hela mitt liv och är stolt över att jag bor här, folk från alla slags olika nationer bor här. Alby har något förtrollande och fint som inte finns på något annat ställe. Och vart jag än går så längtar jag efter att komma tillbaka till Alby. Kärleken och gemenskapen som finns här är otrolig. I Kungsängen är det är lungt och man stressar inte så mycket. Sollentuna Ungdomsledarförening Grekland gjorde fel, Sverige följer efter Korruption förknippas vanligen med fuskande politiker, skattebrottslingar och penningtvätt. Men man bidrar lika mycket till korruptionen i vårt samhälle när bilreparationer och tandläkare betalas svart eller när man tar ut sjukpenning fast man egentligen jobbar och får lön. I Sverige är vi inte beroende av fusk för att överleva. Men vad händer om fusket sätts i system och svarta tjänster blir en naturlig del i vårt samhälle? Det är då det blir som i Grekland. En viktig anledning till Greklandskrisen är just att korruptionen fick breda ut sig i alla samhällsklasser. De grekiska makthavarna ville skapa ett samhälle där de själva kunde roffa åt sig utan att åka dit. För att lyckas mutade de sitt folk med förmåner och bidrag och skapade hundratusentals offentliga arbeten. Alla skulle bli lyckliga. Samtidigt mjukades kontrollsystemen upp och det skapades kryphål i lagar som förhindrade skattefusk. Det blev legitimt att fuska även till vardags. Bland annat blev det billigare att felparkera, och när folk byggde hus utan bygglov hände ingenting. Konsekvensen blev att människors tankesätt förändrades. Det blev praxis att strunta i lagar och att fuska för egen vinning. När problemen började hopa sig; i skolsystemet, sjukvården och ekonomin, undrade alla, var är staten? De flesta sitter fortfarande passivt och undrar, utan att förstå, eller orkar bry sig om att ansvaret faktiskt ligger hos dem själva. Att det är de som är Grekland. Första gången jag sökte jobb i Sverige genom arbetsförmedlingen, fick jag ett svartjobb. Enligt arbetsgivaren var det normalt att provarbeta tre tolvtimmars pass gratis för att sedan jobba lördagar och söndagar, tolv timmar åt gången för 800 kronor per helg. Svart. Och varje gång jag söker boende gäller samma ohederliga princip; det finns aldrig giltiga avtal och lägenheterna hyrs ut utan tillstånd. Nu kanske du tänker att det är ju så det ser ut. Och där har vi problemet; när vi tänker att lite fusk inte är så farligt anpassar vi oss sakta till ett allt mer korrupt samhälle. Tänk på det nästa gång du får dina väggar målade eller toaletten skrubbad av svartjobbare. De kronor du sparar på att fuska är pengar som skulle ha tillhört statskassan. Pengar som ligger till grund för den ekonomi våra barn ska växa upp i. Tänk på det! Ioannis Soleas När vi tänker att lite fusk inte är så farligt anpassar vi oss sakta till ett allt mer korrupt samhälle.

5 8 Think different Människor vill bestämma över sina liv. Skapa egna vägar fram till studier och arbete. Människor blir individer i samspel med andra människor, med sin grupp, sin stam, sin förening, sin arbetsplats. Solidaritet och individuell utveckling hör ihop. Men det räcker inte. Människor vill utvecklas, förändra och delta i samhället. Den här kunskapen har funnits hos folkrörelser i över 100 år. Vi vill utveckla och utmana. Tänka på andra sätt. Du kan vara en del av den folkrörelsen. Vi arbetar med folkbildning, samhällsförändring, kulturoch föreningsutveckling, demokratifrågor med blicken riktad mot framtiden. Vi startar två unika utbildningar under våren Samhällsentreprenör och Community Reporter. ABF Nordöstra Stor-Stockholm Brunnsviks Folkhögskola Väddö Folkhögskola Södertörns Folkhögskola ABF Nordöstra Stor-Stockholm Från cirkel till universitet

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

Sid. 63 Med de uppräknade språken anges även varieteter av dessa språk. Sid. 122 Med de uppräknade språken avses även varieteter av dessa språk.

Sid. 63 Med de uppräknade språken anges även varieteter av dessa språk. Sid. 122 Med de uppräknade språken avses även varieteter av dessa språk. 2009-02-12 1 Kommentarer till lagrådsremiss Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) har nu läst lagrådsremissen och är i stort sett positiva till innehållet. Det finns några kritiska

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Delprov A Underlag för bedömning

Delprov A Underlag för bedömning Delprov A Underlag för bedömning Uppgifter i Del A 0-svar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Han hade grön kostym 1. Den unga kvinnan tycker att mannen är pinsam. Ge två exempel ur texten på vad kvinnan menar. (nivå

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag?

Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? Invandrare, flyktingar, eu-migranter, asylsökande. Vad är skillnaden? Vad skriver tidningarna? Vad tycker jag? :Hittad text: När vi talar om flyktingar tänker vi kanske på främst på farliga flyktvägar

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Hälsningar från Örebro till Bryssel

Hälsningar från Örebro till Bryssel Örebro Örebro 2009-06-04 Hälsningar från Örebro till Bryssel Så tyckte örebroarna om EU Vad tycker du? Socialdemokraterna vill veta vad örebroarna tycker. Sedan flera år tillbaka har Socialdemokraterna

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Brott, straff och normer 2

Brott, straff och normer 2 Brott, straff och normer 2 Brottsstatistiken visar att ungdomar som växer upp i starkt segregerade områden (ex: miljonprogramsområden) oftare hamnar i kriminalitet än övriga ungdomar. Vad kan det bero

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Barn Funktionsnedsättning Integration Jämställdhet Nationella minoriteter Sexuell läggning Ålder Underlag för diskussioner

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Drömmar genom Utbildning

Drömmar genom Utbildning Drömmar genom Utbildning 1. Inledning 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna text är att kartlägga ungdomars framtidsdrömmar gällande arbete. Vilka arbeten drömmer man om och hur tror man att de

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer