Chefsintroduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefsintroduktion 2012-12-03"

Transkript

1 Chefsintroduktion Björn Söderlund It-strateg Tel Birgitta Berglund It-chef Tel. 3475

2 Nyckeltal 2012 Telefoni 2879 telefoner 970 mobilabonnemang 454 Smarta telefoner OnePhone 1492 fasta abonnemang IT Antal PC 3014 Varav bärbara 1120 Antal skrivare 536 Antal system och program 740 Verksamhetskritiska system Antal geografiska orter: 126 E-postkonton 3250 Ärenden och beställningar Uppdrag och projekt 239

3 Utanför oss?

4

5 Användning av internet

6 Den digitala klyftan ökar och minskar vs Varannan månad laddas det upp mer video till YouTube än vad NBC, ABC och CBS tillsammans och sammanlagt kan sända om de hade hållit på 24 timmar om dygnet sedan 1948 (då ABC startade) Vi skickar varje dag fler meddelanden via SMS än det finns människor på jorden I år skapas det mer information än vad som skapats totalt under de föregående 5000 åren (2011) 1 av 8 som gifte sig i USA 2010 möttes Online. Antal år det tog att nå en publik på 50 miljoner Radio 38 TV 13 Internet 4 ipod 3 Facebook 2 (Källa: Didyouknow 2010)

7 Svenskarna och Internet Allt yngre barn använder sig av internet (hälften av 3-åringar, 40% av 2-åringar) 1,2 miljoner svenskar utanför (mest över 45 år och ointresse) Användning av internet via mobil fördubblats 2010 (10%)-2011 (30%)-2012 (55%) Surfplattor hos vart femte svensk (vart tredje barnfamilj) Avmattning av sociala medier Musik och video stannat av på hög nivå E-handel ökar något (72% av svenskarna e-handlar). Oro för bedrägeri minskar ( %, %) Samtidigt känner sig hälften av alla svenskar inte delaktiga i den digitala utvecklingen!.? Svenskarna och Internet 2012

8 Vad gör ungdomarna? Unga killar fildelar (hälften i åldern fildelar) Unga tjejer bloggar (2 av 3 i åldern bloggar) (Källa:.SE)

9 Är en oro befogad?

10 IT- Finns det? Vad är det?

11 Utmaningar Rätt saker, rätt trender (oavsett Cloud, ipad, Grön IT) Rätt sammanhang (ElevPC) Rätt plats (eget, samverkan) Rätt sätt (ansvar) Gräns mellan arbete och fritid allt otydligare Upphandling och samverkan med lika parter Ökade kostnader! Insyn i balans med integritet

12 Lidingö stads web besökare 2012 Ca 50% av dem var nya 3,7 sidor per gång Drygt två minuter i snitt Hälften Mac, hälften PC. Ca 20% via mobil eller surfplatta Utveckla information- Servicejämförelser etjänster- gör ditt ärende via webben

13 Så hur jobbar vi då ra`?

14 It på gång Skolans it-plan Målstyrningssystem IncidentrapporteringeArkiv Treserva eformulär Kortinloggning Informationssäkerhet Servicejämförelser Elektronisk Signering Appar Media Riktlinjer Nytt Ö-nät, Intranät Molnbaserad lagring Integrationsplattform IT management system Hantering mobila enheter Nytt nät Surfplattor politiker och skola Div systemskiften Div systeminföranden Upphandlingar Utveckling av esamhället? eblomlåda Öppen Data

15 It inom staden UF Fredrik Wassberg SLK Björn Söderlund ÄHO Mikaela Schmidt ITenheten Birgitta Berglund FKO Stefan Etzäll

16 Grundläggande principer It-relaterade tjänster ska levereras via eller i samråd med den centrala itenheten. Alla tjänster ska värderas från ett totalkostnadsperspektiv och jämföras med nyttoeffekter Gemensamma tjänster ska eftersträvas Verksamhetsbehov ska styra- inte individ, inte teknik Lidingö ska ligga långt framme, men inte på bleeding edge

17 vilket innebär Vissa delar är obligatoriska Vissa delar kan man välja om, men inte vad Vissa delar kan man välja fritt men man ska alltid kolla och man måste alltid betala för det man använder och väljer- direkta kostnader och indirekta

18 Styrande Dokument Policys regler riktlinjer

19 Syfte med policys och riktlinjer Tydliggöra individens ansvar samt stadens förväntningar och värderingar Säkra efterlevnad av lagar Få alla att dra åt samma håll There s an I in IT

20 Styrande dokument Massor finns det Regler och riktlinjer för telefoni (användare) Regler och riktlinjer för it (användare) It policy (ledning) It standard (upphandling och inköp) It systemförvaltningsmodell (systemförvaltare, systemägare) Informationssäkerhet Riktlinjer för it-relaterade projekt (projektmedlemmar) /Vår arbetsplats/policy och riktlinjer Förändras ständigt Din skyldighet att känna till

21 Nyckelfraser Tillämpa sunt förnuft Utmana behov (För vem? Nytta? Ansvar? Totalkostnad? Omfattning?) via eller i samråd med it-enheten så länge det inte påverkar ditt arbete eller it-miljön Sök dispens Fråga om du är osäker

22 Exemplifiering Skicka e-post, ringa, skicka SMS privat i begränsad omfattning Lagra enskilda bilder (familj) i begränsad omfattning Lyssna på radio i begränsad omfattning Kolla auktioner eller betala en räkningvid enstaka tillfällen Allmän handling Installera egna program, även om det går Använda andras material utan deras samtycke Lagra stora mängder, eller olagliga/olämpliga, filmer, video Köpa in it-utrustning på egen hand Träffa it-relaterade avtal på egen hand Fildelning Gå förbi säkerhetsinställningar Sköta regelbundna, eller omfattande privata ärenden på jobbet under arbetstid (aktier, bank, chat, sociala nätverk) Skicka e-post i stadens namn i privat syfte Regelbundet använda privat telefon eller abonnemang i tjänsten Låna ut behörigheter

23 Styrning av internetanvändning Denna sida är klassificerad som olämplig och spärrad för åtkomst via stadens nät Läs mer kring stadens policy kring internet användning på Om du behöver komma åt denna sida i tjänsten kontakta xxx Denna sida är klassificerad som icke arbetsrelaterad men staden tillåter användning av stadens resurser i rimlig omfattning som används med gott omdöme av dess anställda Om du vill fortsätta till sidan klicka på Fortsätt. Åtkomsten kommer inte loggas på individuell nivå. Läs mer kring stadens policy kring internet användning på Hindra Skapa medvetenhet

24 Tänk på Facebook och App-nedladdning dominerar vårt internetanvändande. Om någon porrsurfar är det en teknisk fråga eller en chefsfråga? Revisioner Storebror ser dig faktiskt Mygg och Kameler- Topp tio

25 It-enheten

26 It-enhetens uppdrag Uppdraget för it-enheten är att tillhandahålla en effektiv och säker it-miljö för de system staden väljer som stöd för verksamheten. Enheten ska leverera tillgänglighet och användarstöd till verksamheten enligt överenskommen tid, kostnad och kvalitet. It-enheten ska också, genom att medverka i upphandlingsprocessen och vid förändringsarbete, bidra till att användningen av it stöder verksamhetens utveckling och följer stadens regler och riktlinjer

27 Uppdragets omfattning Support och service Systemdrift Systemadministration Kommunikationstjänster Telefoni It-arkitektur It arbetsplats Inköp och stöd i upphandlingsprocessen Konsultation

28 It-enheten Del av Konsult och Servicekontoret En chef och 19 medarbetare Samarbete med it-strateg Björn Söderlund (SLK) Förstahandsval i alla it-frågor Uppdragsfinansierade Nollresultat Hyreskoncept

29 Systemdrift/ Systemadministration 740 system/applikationer varav 92 på virtuell server och 8 på egen fysisk server Drift Backup/Kopiering Övervakning Säkerhet Kontohantering / Behörigheter (ej i lokala system) Driftnära utveckling

30 Kommunikation Nätkommunikation Pedagogiskt, Administrativt och Publikt nät (t.ex Bibliotekets datorer och skolan) Trådlöst Säkerhet (brandväggar m.m) Bärbara datorer med VPN (säker förbindelse för arbete utanför arbetsplatsen)

31 Service och support Kunden i fokus Felanmälan, beställningar och uppdrag Tel Eller via Ö-nätet Åtgärdstid 6,12 eller 40 timmar vid felanmälan Uppföljning varje vecka Ärendestatistik på Ö-nätet

32 Inköp och stöd i upphandlingsprocessen Inköp Rådgivning Stöd i upphandlingar av it Telefoni Telefoniförvaltning Utveckling Produkter och tjänster Ärendehantering

33 Vad vill vi åstadkomma? Tydlighet Helhetssyn Kommunikation Kostnadseffektivitet

34 Och till sist

35 Informationssäkerhet och konsekvenser

36 Vi vet ju att: Information- en av våra viktigaste resurser Mycket är offentligt Kontroll på vår information Ökande och minskande hotbild Aldrig klar

37 Skydda eller Visa?

38 Resan 2010 våren 2010 hösten 2011 våren 2011 hösten 2012 våren 2012 hösten Identifierat insatsområde Lidingö Samarbete KSL Mallar Infosäk (policy) Testklassning (5 st) Mer testklassning (~10 st) Konsekvensverkt yg v1.0 Konsekvensm all v1.0 Infosäk policy KS Tvättning KSL, Vallentuna, Huddinge, Lidingö Konsekvensver ktyg v2.0 Klassning av samtliga system

39 Inte IT och teknik utan information! Riktighet: Att information inte kan förändras vare sig av obehöriga, av misstag eller på grund av funktionsstörning. Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig Tillgänglighet Sekretess: Att innehållet i dokument, information och handlingar etc. inte görs tillgängliga eller avslöjas för obehörig. Spårbarhet: Att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt användare, skrivare, dator eller system/program. Det ska gå att se vem som tagit del av informationen, vilka förändringar som har hänt och av vem dessa har utförts. Sekretess Spårbarhet Tillgänglighet: Att information och informationstillgångar kan utnyttjas efter behov, i förväntad utsträckning och inom önskad tid utifrån de krav som ställs på verksamheten. Riktighet Varje informationskälla klassas utifrån 3 nivåer i varje perspektiv

40 Primära målgrupper Systemägare och informationsägare Känna till Ansvar Kravställa Systemförvaltare Kunna Driva Förbättra Kravställa IT Leverera lösning Förstå

41 Verksamhetsperspektivet Information är en av våra viktigaste tillgångar Vi måste hantera den rätt Den enskildes behov får inte gå före

42 Du som chef och it Via eller i samråd It-enheten är en resurs inte en motståndare Ducka inte Topp 5 fråga? Need vs Want. Tänk till före Fråga! Våra regelverk finns av en anledning. IT kostar På flera sätt

43 Lycka till!

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Grundläggande Informationssäkerhet

Grundläggande Informationssäkerhet Grundläggande Informationssäkerhet Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. 1 Grundläggande informationssäkerhet I detta dokument behandlas främst den information

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Innehåll IT-arkitektur för skolans inloggning... 1 Kom-igång-frågor... 1 De frågor som diskuterades... 2 Hur hantera köp av digitala läromedel?...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-04 AN-2013/720.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Riktlinje

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer