KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP"

Transkript

1 KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP UN Photo/ John Isaac

2 Hjälp oss att stoppa barnäktenskap! FN-vän, Varje dag gifts tiotusentals flickor bort runt om i världen. Barnäktenskap är ett globalt problem som hotar barns säkerhet, rätt till utbildning, utveckling och hälsa. Barnäktenskap hindrar också utveckling och fattigdomsbekämpning eftersom flickor och kvinnor hindras från att få utbildning och deras möjligheter till framtida försörjning minskar. Under gör Svenska FN-förbundet en särskild satsning för att påverka den svenska lagstiftningen om skydd mot barnäktenskap. Vi vill också öka kunskapen om och engagemanget för frågan om barnäktenskap. Just nu förbereds ett nytt lagförslag mot tvångs- och barnäktenskap i Sverige. Regeringens utredare Göran Lambertz har presenterat flera kloka förslag som att avskaffa möjligheten att söka dispens för barnäktenskap samt att inrätta ett nationellt kompetensteam för att förbättra kunskapen om problemen med barnäktenskap. FN-förbundet anser att ett kommande lagförslag bör gå ännu längre. Tradition eller kultur får aldrig användas som ursäkt för att neka barn deras rättigheter. Alla barn i Sverige måste ha samma rättigheter. För att kunna fatta ett klokt beslut i denna fråga behöver Sveriges riksdagsledamöter kunskap om problemen med barnäktenskap. Det kan vi i FN-rörelsen bidra med. FN-förbundet har satt samman ett kampanjpaket till alla FN-föreningar runt om i Sverige. Målsättningen är att ni med hjälp av detta underlag ska kunna ta upp frågan lokalt, arrangera insamlingar och aktiviteter och påverka era riksdagsledamöter för att nå en politisk förändring i Sverige. Aktiviteter inom kampanjen kan planeras till både 2013 och första halvan av Ett tips är att bilda en arbetsgrupp för Flicka/Stoppa barnäktenskap i er förening. Då kan en mindre grupp medlemmar sätta sig in i frågan och utbilda resten av föreningen samt driva arbetet framåt på er ort, självfallet i samråd med er styrelse. Stort lycka till och tveka inte att höra av er om ni har frågor! Med vänlig hälsning SVENSKA FN-FÖRBUNDET Linda Nordin Generalsekreterare U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N Postadress Svenska FN-förbundet, Box 15115, Stockholm Besöksadress Skolgränd 2 Telefon Fax E-post Webb Address United Nations Association of Sweden, P.O. Box 15115, SE Stockholm, Sweden Phone Fax

3 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Aktivitetstips Öka kunskap, skapa engagemang och stöd Stoppa barnäktenskap Aktivitetstips Ni vet bäst vilken aktivitet som passar på er ort och i er förening. Här kommer några tips på vad ni kan göra för att uppmärksamma barnäktenskapsfrågan på er ort. Insamlingskonsert Arrangera en konsert med lokala artister och lägg in information om Flickakampanjen och flickors rättigheter i programmet Föreläsning eller seminarium Engagera talare med inblick i flickors rättigheter och bjud in till en föreläsning eller seminarium. Exempel på talare kan vara någon från universitet eller högskola, någon som är engagerad inom en kvinnojour eller personer med erfarenhet från internationellt arbete. Självklart är ni i FN-föreningen också potentiella talare om FN-förbundet och Flickakampanjen samt utifrån era erfarenheter. Filmvisning Ana fyller 14 Alla lokala FN-föreningar och distrikt erbjuds möjligheten att arrangera visning av en ny kortfilm på temat barnäktenskap. Filmen kan kombineras med en paneldiskussion. Se separat info i slutet av kampanjpaketet. Insamling vid sportevenemang Använd gärna andras evenemang som en plats att informera. Tala med era lokala sportklubbar och fråga om de vill samarbeta genom att ha information, försäljning eller insamling till kampanjen Flicka. Låna FN-förbundets Flickautställning och arrangera visning och invigning av den FN-förbundet har en fotoutställning som ni kan låna. Delta vid en festival Sprid information, gör en kreativ aktivitet eller samla in pengar. Föreläs på skolor FN-förbundet har PowerPoint-presentationer och övningar som ni kan få som stöd. Den nya filmen Ana fyller 14 kan också användas. Arrangera en loppis där intäkterna går till Flickakampanjen Uppmana vänner, grannar och kollegor att skänka prylar och ha informationsbord vid loppisen. Sprid Facebooksidan Stoppa Barnäktenskap Tävling/utlottning Att ta sig an en utmaning kan fungera som en bra morot för att delta i en tävling/utlottning. Beroende på resurser så är det ett bra sätt att få människor engagerade. Så länge man understryker att tävlingen ska vara kul och är för en god sak så behöver inte priset vara dyrt. 3

4 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Aktivitetstips Glöm inte speciella dagar Internationella dagar är tillfällen att hålla föreläsningar, seminarier, informationskampanjer eller insamlingar. Några dagar att uppmärksamma för Stoppa barnäktenskap kan vara internationella dagen mot könsstympning den 6 februari, kvinnodagen den 8 mars, Mors dag den 26 maj, ungdomsdagen den 12 augusti, internationella dagen för flickor den 11 oktober, FN-dagen den 24 oktober, internationella barndagen den 20 november, dagen mot våld mot kvinnor den 25 november och dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Integrera insamling i din aktivitet Insamling kan integreras i de allra flesta aktiviteter. På så sätt gör ni skillnad på ett väldigt konkret sätt för flickor i Etiopien samtidigt som ni sprider information och skapar engagemang i Sverige. Några tips på hur ni kan integrera insamling kommer här: Ta betalt för inträde vid er aktivitet och låt intäkterna gå till kampanjen Flicka. Sälj mat eller fika på plats och låt intäkterna gå till kampanjen Flicka. Vid större evenemang, engagera sponsorer som bidrar till Flicka mot att de får synas. Beställ material som foldrar, affischer och bössor från FN-förbundet. Du kan också beställa fjärilsbroscher för försäljning. Läs mer här Uppmana deltagare att SMS:a en gåva: SMS:a Flicka till så skänker du 50 kronor. Att tänka på vid beställning och insamling med bössor: Kontakta FN-förbundet och ange hur många bössor, bössinlägg och bösslås som behövs. Har ni redan bössor räcker det att beställa bössinlägg och bösslås. Två personer över 18 år ansvarar för tömning av bössor och insättning av insamlade medel. Insamlade medel sätts in på 90-kont konto: o: pg Ange Flicka som meddelande. Informera FN-förbundet efter att insättning är gjord. 4

5 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Fakta om lagen Fakta om barnäktenskapslagstiftningen Här följer den viktigaste informationen när det gäller den nuvarande barnäktenskapslagstiftningen, utredarens förslag och FN-förbundets linje. Detta dokument ger underlag för kontakt med media och politiker gällande frågan. Lagstiftningen idag Varken barnäktenskap eller tvångsäktenskap är tillåtet enligt svensk lag. Undantag kan dock göras. För att en person under 18 år ska kunna gifta sig i Sverige krävs ett speciellt tillstånd. Ansökan om barnäktenskap görs via en blankett på länsstyrelsens hemsida. Ett stort antal barn i Sverige ingår äktenskap via informella ceremonier och betraktas som gifta även om dessa äktenskap inte registreras officiellt. Förbud mot den här typen av informella äktenskap saknas idag. I fall då ett barn med koppling till Sverige har ingått äktenskap utomlands görs en individuell bedömning om äktenskapet ska erkännas enligt svensk lag. Upptäcks hinder enligt svensk lagstiftning kan det ogiltigförklaras i Sverige. Om det trots detta finns särskilda skäl för att äktenskapet ska erkännas kan det betraktas som giltigt, även om det är fråga om ett barnäktenskap. Om ett utländskt gift par utan svensk koppling flyttar till Sverige registreras de som gifta om inte uppenbara hinder mot svensk lagstiftning finns, exempelvis månggifte. Något krav på att makarna måste ha fyllt 18 år finns inte. Om ett utländskt gift par utan svensk koppling söker asyl i Sverige registreras äktenskapet om det finns skyddsskäl, oavsett makarnas ålder. I många länder är det vanligt att ingå äktenskap via ombud, så kallade fullmaktsäktenskap. Om ett utländskt gift par som saknar svensk koppling ingått ett fullmaktsäktenskap och därefter bosätter sig i Sverige registreras de som gifta trots att det i Sverige inte är möjligt att gifta sig via ombud och även om en av makarna skulle vara under 18 år. Utredningens förslag Göran Lambertz utredning föreslår ett stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige. För att motverka barnäktenskap i Sverige föreslår Lambertz att möjligheten att ansöka om dispens för äktenskap för personer under 18 år helt ska avskaffas. 5

6 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Fakta om lagen Lambertz anser även att brottsrubriceringen barnäktenskap bör införas. Att förmå ett barn att ingå äktenskap, att ta initiativ till eller att anordna ett barnäktenskap ska leda till fängelse i upp till två år, förutsatt att äktenskapet äger rum. Förbudet föreslås även gälla informella vigslar. Att förmå ett barn att resa till ett annat land i syfte att tvinga barnet att ingå äktenskap ska enligt utredningens förslag leda till straff i upp till två år. FN-förbundets linje Svenska FN-förbundet stöder Lambertz samtliga förslag, men anser att utredningen borde ha gått längre. Skyddet mot barnäktenskap är med utredningens förslag fortfarande inte heltäckande. Brottet barnäktenskap bör ligga på samma straffskala som brottet äktenskapstvång. Möjligheten att med hänvisning till särskilda skäl erkänna ett äktenskap där minst en av makarna har koppling till Sverige och är under 18 år bör helt avskaffas. Äktenskap som ingåtts utomlands mellan personer som saknar svensk koppling ska inte erkännas i Sverige om någon av makarna är under 18 år. Paret kan i stället registreras som sammanboende. Äktenskap mellan asylsökande makar bör inte erkännas i Sverige om någon av parterna är under 18 år. Inte heller bör äktenskap betraktas som en förutsättning för att bevilja asyl genom anknytning. Ett äktenskap bör i detta fall likställas med samboförhållande. Äktenskap som ingåtts utomlands via ombud mellan personer som saknar svensk koppling ska inte erkännas i Sverige om någon av makarna är under 18 år. Även här kan paret i stället registreras som sammanboende, anser Svenska FN-förbundet. 6

7 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Påverka Påverka den svenska lagstiftningen om barnäktenskap En ny lag som reglerar barnäktenskap arbetas just nu fram och kommer att antas någon gång innan nästa val. Det innebär att möjligheterna att påverka är stora. Här finns handfasta tips för er som vill vara med i detta viktiga arbete. Tips för påverkansarbete: 1. Styrelsen utser en eller flera medlemmar som ansvarar för påverkansarbetet i en arbetsgrupp inom föreningen. 2. Gör en påverkansplan. Bestäm vilka ni vill nå och hur och när det ska ske. Vi föreslår att föreningarna ägnar första delen av året åt kunskapsinsamling och andra delen åt omvärldskontakter och påverkansarbete. 3. Den påverkansansvarige eller påverkansgruppen bör stå i nära kontakt med föreningens styrelse för att resonera om hur arbetet ska bedrivas och för att återrapportera. Det är också viktigt att utse en talesperson i barnäktenskapsfrågan. Det kan vara antingen föreningens ordförande eller en annan person som specialiserar sig på kampanjen. 4. Glöm inte att löpande rapportera era aktiviteter till FN-förbundet så att vi har kännedom om vad som händer runt om i landet! 5. Etablera kontakt med lokala medier som radio, tv och tidningar. Berätta om kampanjen och hur ni har valt att arbeta i er förening. Om ni har valt att samarbeta med andra organisationer på orten kan det vara särskilt intressant ur lokala mediers synvinkel men se till att det framgår att FN-föreningen är initiativtagare och samordnare! En förteckning över alla Sveriges lokaltidningar samt länkar finns på På Sveriges Radios hemsida finns länkar och kontaktuppgifter till alla lokalradioredaktioner i landet: Glöm heller inte TV4 som finns på många håll i landet samt gratistidningar och annonsblad som ofta har en stor läsekrets. 6. Använd er nyvunna kunskap för att bedriva opinionsbildning. Skriv insändare och debattartiklar, håll torgmöten, bjud in er själva i sammanhang där människor samlas och påminn om problemet med barnäktenskap. Uppmuntra alla som har tillgång till en dator att gå med i Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap: 7

8 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Påverka 7. Låt andra hjälpa till! Bestäm vilka personer vid sidan av medierna som är särskilt viktiga att påverka. Företrädare för religiösa samfund och politiker ligger nära till hands. Fundera också på om lokala företagare vill ta ställning för barns rätt att vara barn till 18 års ålder. 8. Till syvende och sist är det våra folkvalda som avgör om alla barn ska få lagens starkaste skydd mot giftermål. Därför är huvuduppgiften att tala med så många lokala riksdagsledamöter som möjligt. Ju fler FN-föreningar som kontaktar ledamöter desto större är chansen att vi når vårt mål, nämligen att stoppa barnäktenskap i Sverige. På finns en grön karta som är indelad i landets alla valkretsar. När man klickar på kartan får man upp en lista över de riksdagsledamöter som hör till respektive krets. Börja gärna med att kontakta en ledamot från din egen ort. Det är också bra att stämma av med andra föreningar i FN-distriktet för att samverka kring inbjudan till en och samma riksdagsledamot. Tänk på riksdagsledamöternas arbetsvecka! På måndagar och fredagar befinner de sig oftast på hemmaplan i den egna valkretsen och gör arbetsplatsbesök och liknande. Tisdag, onsdag och torsdag är det oftast möten i riksdagen och de olika utskotten. Personliga möten med ledamöterna är trevligt och effektivt. Om det inte är möjligt kan ni självklart kontakta dem via telefon, brev eller mejl. Vi bifogar här på brev som sammanfattar de viktigaste punkterna. En annan möjlighet är att göra en lokal namninsamling på er ort till stöd för Stoppa Barnäktenskap och överräcka den tillsammans med brevet. Ni är alltid varmt välkomna att kontakta FN-förbundets kansli innan ni sätter igång med påverkansarbetet om ni vill stämma av eller har några frågor. 8

9 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Material Materiallista Läs och lär dig mer, här finns några materialtips: Material som beställs från FN-förbundet FN-förbundets tidning Världshorisont nr , tema om barnäktenskap FN-fakta: Flickors rättigheter, FN-förbundets faktablad FN-fakta: Barns rättigheter, FN-förbundets faktablad Foldrar, affischer, insamlingsbössor Fjärilsbroscher för försäljning T-shirts för försäljning Material att ladda ner Marrying to young End Child marriage, rapport från UNFPA, Rapport från FN:s befolkningsfond, UNFPA, om barnäktenskap i världen. Innehåller fakta och statistik. Gift mot sin vilja, rapport från Ungdomsstyrelsen, Ungdomsstyrelsens rapport om problem med barnäktenskap i Sverige Barnäktenskap och tvångsäktenskap Uppsats från Umeå universitet om barnäktenskap i Sverige Filmen Ana fyller 14 en kortfilm om barnäktenskap En ny kortfilm om barnäktenskap som FN-förbundet har visningsrättigheter till. Se separat info. Böcker att köpa hos förlag Fjäril i koppel av Zinat Pirzadeh på Piratförlaget. Zinat Pirzadeh, komiker och engagerad för Stoppa Barnäktenskap, berättar sin historia om uppväxten och flykten från Iran. Välja sig själv om kultur, frihet och heder av Lina Engström på Notis förlag I boken berättas historier om ett flertal kvinnor som författaren träffar genom tjej- och kvinnojourer i Sverige. 9

10 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Material Ana fyller 14 - Ny film för FN-föreningar FN-förbundet har slutit avtal om exklusiv visningsrättighet för en ny kortfilm på tema barnäktenskap. Filmen heter Ana fyller 14 och handlar om Ana som bor med sin familj i en förort utanför Guatemala city. Hennes pappa är byggjobbare och hennes mamma städar hemma hos andra. Ana drömmer om att bli läkare men bara hennes bror får studera. På hennes fjortonde födelsedag förstår Ana skillnaden mellan det hon skulle vilja göra och det som förväntas av henne. På ett intressant och gripande sätt tar filmen upp problemet med barnäktenskap och olika förväntningar på livet. Filmen är 21 minuter lång och kompletteras lämpligen med en diskussion om barnäktenskapsfrågan, antingen i mindre format mellan deltagarna, eller vid större visningar med till exempel en paneldiskussion. Filmvisningen är ett engagerande sätt att uppmärksamma FN-förbundets kampanj Flicka genom informationsspridning och insamling till kampanjen. Filmen är regisserad av Shari Sabel Strandmark. Filmen görs tillgänglig för FN-föreningar i samarbete med ABF som gärna hjälper till vid lokala visningar till exempel genom att tillhandahålla lokal för visning (detta kan variera något från ort till ort, för information kontakta FN-förbundet). Självfallet kan ni också visa filmen i andra sammanhang utan ABF, till exempel om ni besöker skolor eller vill ha en intern visning för era föreningsmedlemmar. För mer information samt kontaktperson på ABF lokalt, se fn.se/flickafilm alternativt kontakta kampanjansvarig Julia Gerestrand, Filmen laddas ner från Skydrive. Du behöver en inloggning för att ladda ner filmen, den skickas till alla ordförande i lokala FN-föreningar. Kontakta ordförande för din FN-förening eller skicka ett mejl till eller ring Observera att FN-förbundet har exklusiva visningsrättigheter för filmen tillsammans med ABF. Lösenordet här är alltså fritt att använda för er i föreningen men ska inte spridas vidare. Vid frågor kontakta kampanjansvarig Julia Gerestrand på FN-förbundet. 10

11 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Stöd Stöd från FN-förbundet Kontakta gärna oss på FN-förbundets kansli för tips och råd. Vi informerar gärna om era aktiviteter i våra kanaler. Det finns också möjlighet att söka projektbidrag för lokala aktiviteter. Information finns på Kontaktpersoner: Kampanjaktiviteter/flickabidrag Julia Gerestrand, kampanjansvarig, Insamlingsaktiviteter Marie Malm, insamlingsansvarig, Press/påverkansaktiviteter Pekka Johansson, pressekreterare, Generella frågor/organisationsstöd/ungt projektbidrag Eva Brattander, organisationssekreterare, Materialbeställning Marcus Juvall, kontorsassistent, FN-förbundets information om flickakampanjen och stoppa barnäktenskap hittar du på fn.se/flicka. 11

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

AKTION FN-PAKETET TÄVLING!

AKTION FN-PAKETET TÄVLING! INTRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktion FN-paketet och Tävling s. 3 Aktivitetstips s. 4-5 Material s. 6 Information vid insamling s. 7-8 Kontaktuppgifter och länkar s. 9 2 AKTION FN-PAKETET Aktion FN

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stärkt skydd mot och barnäktenskap

Stärkt skydd mot och barnäktenskap Stärkt skydd mot och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:35 Innehåll Förklaring av förkortningar

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Nyströmska skolan i Söderköping utmanar alla FN-skolor att cykla för en bättre värld!

Nyströmska skolan i Söderköping utmanar alla FN-skolor att cykla för en bättre värld! INTRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktion FN-paketet s. 3 Årets utmaning s. 5 Andra exempelaktiviteter s. 8 Information vid bössinsamling s. 9 Kontaktuppgifter och länkar s. 10 2 AKTION FN-PAKETET Nedan

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Befria flickorna. stoppa barnäktenskap! Tillåtande attityd till barn- och tvångsäktenskap i Sverige

Befria flickorna. stoppa barnäktenskap! Tillåtande attityd till barn- och tvångsäktenskap i Sverige Utges av Svenska FN-förbundet 1/2013 Befria flickorna stoppa barnäktenskap! Tillåtande attityd till barn- och tvångsäktenskap i Sverige sidan 4 Gunilla Carlsson om sitt uppdrag i FN:s högnivåpanel sidan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever FN skolor Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska FN-förbundet verkar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Viveca Lång (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Viveca Lång (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land MIGR 320011 150401 320011 Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land (punkt 4 i övergångsbestämmelserna

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många?

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många? ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 7:e INTERNATIONELLA LITOGRAFISKA SYMPOSIET 2015 Sänd in denna blankett tillsammans med CD-skiva eller USB-sticka innehållande digital kopia av bild till i katalog samt en kopia

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig.

Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig. Tvångsäktenskap Det är för lätt att gifta sig och för lätt att skilja sig. Tvångsäktenskap och tvångsskilsmässa Äktenskapsbalken har detta år fått ett viktigt tillägg då dispensen för att ingå äktenskap

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN HUR NI FYLLER I ANSÖKAN Läs den korta texten innan varje ruta. Den förklarar varför vi behöver de uppgifter som ni fyller i.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap

Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap Promemoria Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian behandlas frågan om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap, dvs. äktenskap som ingåtts utan att

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja om regeringens handlingsplan FOTO: PAWEL FLATO Barn har rätt att få vara barn! Den friheten får aldrig begränsas med hänvisning till kultur

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog CHÖSTEN 2010 C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala medlems organisationer och organisationer med samarbetsavtal hösten 2010 Arbetarnas

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden Värderingsövning Handelsspelet - spelet om världsmarknaden I den här övningen får deltagarna prova på hur det är att verka i en (förenklad) modell av världsmarknaden. Det börjar som en tävling mellan olika

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Information. Vilka är vi?

Information. Vilka är vi? Information Monterytor Utställningsytan för Er monter är ca 8 m 2. Om Ni önskar ytterligare yta eller har speciella önskemål, var vänlig kontakta oss (se kontaktinformation sista sidan). Tillgång till

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer