KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP"

Transkript

1 KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP UN Photo/ John Isaac

2 Hjälp oss att stoppa barnäktenskap! FN-vän, Varje dag gifts tiotusentals flickor bort runt om i världen. Barnäktenskap är ett globalt problem som hotar barns säkerhet, rätt till utbildning, utveckling och hälsa. Barnäktenskap hindrar också utveckling och fattigdomsbekämpning eftersom flickor och kvinnor hindras från att få utbildning och deras möjligheter till framtida försörjning minskar. Under gör Svenska FN-förbundet en särskild satsning för att påverka den svenska lagstiftningen om skydd mot barnäktenskap. Vi vill också öka kunskapen om och engagemanget för frågan om barnäktenskap. Just nu förbereds ett nytt lagförslag mot tvångs- och barnäktenskap i Sverige. Regeringens utredare Göran Lambertz har presenterat flera kloka förslag som att avskaffa möjligheten att söka dispens för barnäktenskap samt att inrätta ett nationellt kompetensteam för att förbättra kunskapen om problemen med barnäktenskap. FN-förbundet anser att ett kommande lagförslag bör gå ännu längre. Tradition eller kultur får aldrig användas som ursäkt för att neka barn deras rättigheter. Alla barn i Sverige måste ha samma rättigheter. För att kunna fatta ett klokt beslut i denna fråga behöver Sveriges riksdagsledamöter kunskap om problemen med barnäktenskap. Det kan vi i FN-rörelsen bidra med. FN-förbundet har satt samman ett kampanjpaket till alla FN-föreningar runt om i Sverige. Målsättningen är att ni med hjälp av detta underlag ska kunna ta upp frågan lokalt, arrangera insamlingar och aktiviteter och påverka era riksdagsledamöter för att nå en politisk förändring i Sverige. Aktiviteter inom kampanjen kan planeras till både 2013 och första halvan av Ett tips är att bilda en arbetsgrupp för Flicka/Stoppa barnäktenskap i er förening. Då kan en mindre grupp medlemmar sätta sig in i frågan och utbilda resten av föreningen samt driva arbetet framåt på er ort, självfallet i samråd med er styrelse. Stort lycka till och tveka inte att höra av er om ni har frågor! Med vänlig hälsning SVENSKA FN-FÖRBUNDET Linda Nordin Generalsekreterare U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N Postadress Svenska FN-förbundet, Box 15115, Stockholm Besöksadress Skolgränd 2 Telefon Fax E-post Webb Address United Nations Association of Sweden, P.O. Box 15115, SE Stockholm, Sweden Phone Fax

3 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Aktivitetstips Öka kunskap, skapa engagemang och stöd Stoppa barnäktenskap Aktivitetstips Ni vet bäst vilken aktivitet som passar på er ort och i er förening. Här kommer några tips på vad ni kan göra för att uppmärksamma barnäktenskapsfrågan på er ort. Insamlingskonsert Arrangera en konsert med lokala artister och lägg in information om Flickakampanjen och flickors rättigheter i programmet Föreläsning eller seminarium Engagera talare med inblick i flickors rättigheter och bjud in till en föreläsning eller seminarium. Exempel på talare kan vara någon från universitet eller högskola, någon som är engagerad inom en kvinnojour eller personer med erfarenhet från internationellt arbete. Självklart är ni i FN-föreningen också potentiella talare om FN-förbundet och Flickakampanjen samt utifrån era erfarenheter. Filmvisning Ana fyller 14 Alla lokala FN-föreningar och distrikt erbjuds möjligheten att arrangera visning av en ny kortfilm på temat barnäktenskap. Filmen kan kombineras med en paneldiskussion. Se separat info i slutet av kampanjpaketet. Insamling vid sportevenemang Använd gärna andras evenemang som en plats att informera. Tala med era lokala sportklubbar och fråga om de vill samarbeta genom att ha information, försäljning eller insamling till kampanjen Flicka. Låna FN-förbundets Flickautställning och arrangera visning och invigning av den FN-förbundet har en fotoutställning som ni kan låna. Delta vid en festival Sprid information, gör en kreativ aktivitet eller samla in pengar. Föreläs på skolor FN-förbundet har PowerPoint-presentationer och övningar som ni kan få som stöd. Den nya filmen Ana fyller 14 kan också användas. Arrangera en loppis där intäkterna går till Flickakampanjen Uppmana vänner, grannar och kollegor att skänka prylar och ha informationsbord vid loppisen. Sprid Facebooksidan Stoppa Barnäktenskap Tävling/utlottning Att ta sig an en utmaning kan fungera som en bra morot för att delta i en tävling/utlottning. Beroende på resurser så är det ett bra sätt att få människor engagerade. Så länge man understryker att tävlingen ska vara kul och är för en god sak så behöver inte priset vara dyrt. 3

4 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Aktivitetstips Glöm inte speciella dagar Internationella dagar är tillfällen att hålla föreläsningar, seminarier, informationskampanjer eller insamlingar. Några dagar att uppmärksamma för Stoppa barnäktenskap kan vara internationella dagen mot könsstympning den 6 februari, kvinnodagen den 8 mars, Mors dag den 26 maj, ungdomsdagen den 12 augusti, internationella dagen för flickor den 11 oktober, FN-dagen den 24 oktober, internationella barndagen den 20 november, dagen mot våld mot kvinnor den 25 november och dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Integrera insamling i din aktivitet Insamling kan integreras i de allra flesta aktiviteter. På så sätt gör ni skillnad på ett väldigt konkret sätt för flickor i Etiopien samtidigt som ni sprider information och skapar engagemang i Sverige. Några tips på hur ni kan integrera insamling kommer här: Ta betalt för inträde vid er aktivitet och låt intäkterna gå till kampanjen Flicka. Sälj mat eller fika på plats och låt intäkterna gå till kampanjen Flicka. Vid större evenemang, engagera sponsorer som bidrar till Flicka mot att de får synas. Beställ material som foldrar, affischer och bössor från FN-förbundet. Du kan också beställa fjärilsbroscher för försäljning. Läs mer här Uppmana deltagare att SMS:a en gåva: SMS:a Flicka till så skänker du 50 kronor. Att tänka på vid beställning och insamling med bössor: Kontakta FN-förbundet och ange hur många bössor, bössinlägg och bösslås som behövs. Har ni redan bössor räcker det att beställa bössinlägg och bösslås. Två personer över 18 år ansvarar för tömning av bössor och insättning av insamlade medel. Insamlade medel sätts in på 90-kont konto: o: pg Ange Flicka som meddelande. Informera FN-förbundet efter att insättning är gjord. 4

5 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Fakta om lagen Fakta om barnäktenskapslagstiftningen Här följer den viktigaste informationen när det gäller den nuvarande barnäktenskapslagstiftningen, utredarens förslag och FN-förbundets linje. Detta dokument ger underlag för kontakt med media och politiker gällande frågan. Lagstiftningen idag Varken barnäktenskap eller tvångsäktenskap är tillåtet enligt svensk lag. Undantag kan dock göras. För att en person under 18 år ska kunna gifta sig i Sverige krävs ett speciellt tillstånd. Ansökan om barnäktenskap görs via en blankett på länsstyrelsens hemsida. Ett stort antal barn i Sverige ingår äktenskap via informella ceremonier och betraktas som gifta även om dessa äktenskap inte registreras officiellt. Förbud mot den här typen av informella äktenskap saknas idag. I fall då ett barn med koppling till Sverige har ingått äktenskap utomlands görs en individuell bedömning om äktenskapet ska erkännas enligt svensk lag. Upptäcks hinder enligt svensk lagstiftning kan det ogiltigförklaras i Sverige. Om det trots detta finns särskilda skäl för att äktenskapet ska erkännas kan det betraktas som giltigt, även om det är fråga om ett barnäktenskap. Om ett utländskt gift par utan svensk koppling flyttar till Sverige registreras de som gifta om inte uppenbara hinder mot svensk lagstiftning finns, exempelvis månggifte. Något krav på att makarna måste ha fyllt 18 år finns inte. Om ett utländskt gift par utan svensk koppling söker asyl i Sverige registreras äktenskapet om det finns skyddsskäl, oavsett makarnas ålder. I många länder är det vanligt att ingå äktenskap via ombud, så kallade fullmaktsäktenskap. Om ett utländskt gift par som saknar svensk koppling ingått ett fullmaktsäktenskap och därefter bosätter sig i Sverige registreras de som gifta trots att det i Sverige inte är möjligt att gifta sig via ombud och även om en av makarna skulle vara under 18 år. Utredningens förslag Göran Lambertz utredning föreslår ett stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige. För att motverka barnäktenskap i Sverige föreslår Lambertz att möjligheten att ansöka om dispens för äktenskap för personer under 18 år helt ska avskaffas. 5

6 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Fakta om lagen Lambertz anser även att brottsrubriceringen barnäktenskap bör införas. Att förmå ett barn att ingå äktenskap, att ta initiativ till eller att anordna ett barnäktenskap ska leda till fängelse i upp till två år, förutsatt att äktenskapet äger rum. Förbudet föreslås även gälla informella vigslar. Att förmå ett barn att resa till ett annat land i syfte att tvinga barnet att ingå äktenskap ska enligt utredningens förslag leda till straff i upp till två år. FN-förbundets linje Svenska FN-förbundet stöder Lambertz samtliga förslag, men anser att utredningen borde ha gått längre. Skyddet mot barnäktenskap är med utredningens förslag fortfarande inte heltäckande. Brottet barnäktenskap bör ligga på samma straffskala som brottet äktenskapstvång. Möjligheten att med hänvisning till särskilda skäl erkänna ett äktenskap där minst en av makarna har koppling till Sverige och är under 18 år bör helt avskaffas. Äktenskap som ingåtts utomlands mellan personer som saknar svensk koppling ska inte erkännas i Sverige om någon av makarna är under 18 år. Paret kan i stället registreras som sammanboende. Äktenskap mellan asylsökande makar bör inte erkännas i Sverige om någon av parterna är under 18 år. Inte heller bör äktenskap betraktas som en förutsättning för att bevilja asyl genom anknytning. Ett äktenskap bör i detta fall likställas med samboförhållande. Äktenskap som ingåtts utomlands via ombud mellan personer som saknar svensk koppling ska inte erkännas i Sverige om någon av makarna är under 18 år. Även här kan paret i stället registreras som sammanboende, anser Svenska FN-förbundet. 6

7 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Påverka Påverka den svenska lagstiftningen om barnäktenskap En ny lag som reglerar barnäktenskap arbetas just nu fram och kommer att antas någon gång innan nästa val. Det innebär att möjligheterna att påverka är stora. Här finns handfasta tips för er som vill vara med i detta viktiga arbete. Tips för påverkansarbete: 1. Styrelsen utser en eller flera medlemmar som ansvarar för påverkansarbetet i en arbetsgrupp inom föreningen. 2. Gör en påverkansplan. Bestäm vilka ni vill nå och hur och när det ska ske. Vi föreslår att föreningarna ägnar första delen av året åt kunskapsinsamling och andra delen åt omvärldskontakter och påverkansarbete. 3. Den påverkansansvarige eller påverkansgruppen bör stå i nära kontakt med föreningens styrelse för att resonera om hur arbetet ska bedrivas och för att återrapportera. Det är också viktigt att utse en talesperson i barnäktenskapsfrågan. Det kan vara antingen föreningens ordförande eller en annan person som specialiserar sig på kampanjen. 4. Glöm inte att löpande rapportera era aktiviteter till FN-förbundet så att vi har kännedom om vad som händer runt om i landet! 5. Etablera kontakt med lokala medier som radio, tv och tidningar. Berätta om kampanjen och hur ni har valt att arbeta i er förening. Om ni har valt att samarbeta med andra organisationer på orten kan det vara särskilt intressant ur lokala mediers synvinkel men se till att det framgår att FN-föreningen är initiativtagare och samordnare! En förteckning över alla Sveriges lokaltidningar samt länkar finns på På Sveriges Radios hemsida finns länkar och kontaktuppgifter till alla lokalradioredaktioner i landet: Glöm heller inte TV4 som finns på många håll i landet samt gratistidningar och annonsblad som ofta har en stor läsekrets. 6. Använd er nyvunna kunskap för att bedriva opinionsbildning. Skriv insändare och debattartiklar, håll torgmöten, bjud in er själva i sammanhang där människor samlas och påminn om problemet med barnäktenskap. Uppmuntra alla som har tillgång till en dator att gå med i Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap: 7

8 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Påverka 7. Låt andra hjälpa till! Bestäm vilka personer vid sidan av medierna som är särskilt viktiga att påverka. Företrädare för religiösa samfund och politiker ligger nära till hands. Fundera också på om lokala företagare vill ta ställning för barns rätt att vara barn till 18 års ålder. 8. Till syvende och sist är det våra folkvalda som avgör om alla barn ska få lagens starkaste skydd mot giftermål. Därför är huvuduppgiften att tala med så många lokala riksdagsledamöter som möjligt. Ju fler FN-föreningar som kontaktar ledamöter desto större är chansen att vi når vårt mål, nämligen att stoppa barnäktenskap i Sverige. På finns en grön karta som är indelad i landets alla valkretsar. När man klickar på kartan får man upp en lista över de riksdagsledamöter som hör till respektive krets. Börja gärna med att kontakta en ledamot från din egen ort. Det är också bra att stämma av med andra föreningar i FN-distriktet för att samverka kring inbjudan till en och samma riksdagsledamot. Tänk på riksdagsledamöternas arbetsvecka! På måndagar och fredagar befinner de sig oftast på hemmaplan i den egna valkretsen och gör arbetsplatsbesök och liknande. Tisdag, onsdag och torsdag är det oftast möten i riksdagen och de olika utskotten. Personliga möten med ledamöterna är trevligt och effektivt. Om det inte är möjligt kan ni självklart kontakta dem via telefon, brev eller mejl. Vi bifogar här på brev som sammanfattar de viktigaste punkterna. En annan möjlighet är att göra en lokal namninsamling på er ort till stöd för Stoppa Barnäktenskap och överräcka den tillsammans med brevet. Ni är alltid varmt välkomna att kontakta FN-förbundets kansli innan ni sätter igång med påverkansarbetet om ni vill stämma av eller har några frågor. 8

9 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Material Materiallista Läs och lär dig mer, här finns några materialtips: Material som beställs från FN-förbundet FN-förbundets tidning Världshorisont nr , tema om barnäktenskap FN-fakta: Flickors rättigheter, FN-förbundets faktablad FN-fakta: Barns rättigheter, FN-förbundets faktablad Foldrar, affischer, insamlingsbössor Fjärilsbroscher för försäljning T-shirts för försäljning Material att ladda ner Marrying to young End Child marriage, rapport från UNFPA, Rapport från FN:s befolkningsfond, UNFPA, om barnäktenskap i världen. Innehåller fakta och statistik. Gift mot sin vilja, rapport från Ungdomsstyrelsen, Ungdomsstyrelsens rapport om problem med barnäktenskap i Sverige Barnäktenskap och tvångsäktenskap Uppsats från Umeå universitet om barnäktenskap i Sverige Filmen Ana fyller 14 en kortfilm om barnäktenskap En ny kortfilm om barnäktenskap som FN-förbundet har visningsrättigheter till. Se separat info. Böcker att köpa hos förlag Fjäril i koppel av Zinat Pirzadeh på Piratförlaget. Zinat Pirzadeh, komiker och engagerad för Stoppa Barnäktenskap, berättar sin historia om uppväxten och flykten från Iran. Välja sig själv om kultur, frihet och heder av Lina Engström på Notis förlag I boken berättas historier om ett flertal kvinnor som författaren träffar genom tjej- och kvinnojourer i Sverige. 9

10 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Material Ana fyller 14 - Ny film för FN-föreningar FN-förbundet har slutit avtal om exklusiv visningsrättighet för en ny kortfilm på tema barnäktenskap. Filmen heter Ana fyller 14 och handlar om Ana som bor med sin familj i en förort utanför Guatemala city. Hennes pappa är byggjobbare och hennes mamma städar hemma hos andra. Ana drömmer om att bli läkare men bara hennes bror får studera. På hennes fjortonde födelsedag förstår Ana skillnaden mellan det hon skulle vilja göra och det som förväntas av henne. På ett intressant och gripande sätt tar filmen upp problemet med barnäktenskap och olika förväntningar på livet. Filmen är 21 minuter lång och kompletteras lämpligen med en diskussion om barnäktenskapsfrågan, antingen i mindre format mellan deltagarna, eller vid större visningar med till exempel en paneldiskussion. Filmvisningen är ett engagerande sätt att uppmärksamma FN-förbundets kampanj Flicka genom informationsspridning och insamling till kampanjen. Filmen är regisserad av Shari Sabel Strandmark. Filmen görs tillgänglig för FN-föreningar i samarbete med ABF som gärna hjälper till vid lokala visningar till exempel genom att tillhandahålla lokal för visning (detta kan variera något från ort till ort, för information kontakta FN-förbundet). Självfallet kan ni också visa filmen i andra sammanhang utan ABF, till exempel om ni besöker skolor eller vill ha en intern visning för era föreningsmedlemmar. För mer information samt kontaktperson på ABF lokalt, se fn.se/flickafilm alternativt kontakta kampanjansvarig Julia Gerestrand, Filmen laddas ner från Skydrive. Du behöver en inloggning för att ladda ner filmen, den skickas till alla ordförande i lokala FN-föreningar. Kontakta ordförande för din FN-förening eller skicka ett mejl till eller ring Observera att FN-förbundet har exklusiva visningsrättigheter för filmen tillsammans med ABF. Lösenordet här är alltså fritt att använda för er i föreningen men ska inte spridas vidare. Vid frågor kontakta kampanjansvarig Julia Gerestrand på FN-förbundet. 10

11 SVENSKA FN-FÖRBUNDETS FÖRBUNDETS KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP Stöd Stöd från FN-förbundet Kontakta gärna oss på FN-förbundets kansli för tips och råd. Vi informerar gärna om era aktiviteter i våra kanaler. Det finns också möjlighet att söka projektbidrag för lokala aktiviteter. Information finns på Kontaktpersoner: Kampanjaktiviteter/flickabidrag Julia Gerestrand, kampanjansvarig, Insamlingsaktiviteter Marie Malm, insamlingsansvarig, Press/påverkansaktiviteter Pekka Johansson, pressekreterare, Generella frågor/organisationsstöd/ungt projektbidrag Eva Brattander, organisationssekreterare, Materialbeställning Marcus Juvall, kontorsassistent, FN-förbundets information om flickakampanjen och stoppa barnäktenskap hittar du på fn.se/flicka. 11

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSUKLUBBENS medlemmar Varför är det viktigt för din klubb att ha många medlemmar? Varför det är viktigt för hela SSU att

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Planen för ett riksförbund, 2008 (I mars 2008 lade Benny Jacobsson i styrelsen fram en plan för att omvandla Samhällets Styvbarn från en liten förening till ett stort

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer