Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur"

Transkript

1 50 Corporate Governance Corporate Governance-avsnittet följer direktiven från SWX Swiss Exchange Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur Legal koncernstruktur Koncernens legala struktur den 31 december 2006 (exklusive vilande bolag) Nobel Biocare Holding AG Kloten, Schweiz Koncernens ledningsgrupp Koncernens ledningsgrupp den 31 december 2006 VD och koncernchef Heliane Canepa Nobel Biocare Holding AB Göteborg, Sverige TSEK Nobel Biocare Asia-Africa Holding AG Kloten, Schweiz TCHF Ekonomidirektör Thomas F. Bögli Marknads- och Produktdirektör Robert Gottlander Direktör Europa/ Mellanöstern/Afrika Jacques Gutedel Planerings- och Teknisk direktör Mathias Krebs Nobel Biocare Asia Ltd. Hongkong, Kina THKD Nobel Biocare Polska Sp.z.o.o. Warszawa, Polen TPLN 50 Nobel Biocare AB Göteborg, Sverige TSEK Nobel Biocare India Pvt. Ltd. Mumbai, Indien TINR 100 Nobel Biocare South Africa (Pty.) Ltd. Brooklyn, Sydafrika TZAR 1 Nobel Biocare New Zealand Ltd. Auckland, Nya Zeeland TNZD Börsnoterat bolag Direktör Nordamerika Kevin L. Mosher Direktör Latinamerika/ Asien-Oceanien Thomas M. Olsen Namn Nobel Biocare Holding AG Säte 8302 Kloten, Schweiz Börsnotering SWX Swiss Exchange och Stockholmsbörsen, Sverige Börsvärde MCHF (per den 31 januari 2007) Kod ISIN-nr CH Reuters NOBE.VX och NOBE.ST Bloomberg NOBE VX och NOBE SS Nobel Biocare Holding AG är koncernens enda börsnoterade bolag. Nobel Biocare Canada Inc. Richmond Hill, Kanada TCAD Nobel Biocare Mexico S.A. de C.V. Mexico City, Mexiko TMXN Nobel Biocare Brazil Ltda São Paulo, Brasilien TBRL Nobel Biocare Colombia S.A. Bogotá, Colombia TCOP Samtliga innehav uppgår till 100 % Nobel Biocare Deutschland GmbH Köln, Tyskland TEUR 307 Nobel Biocare Österreich GmbH Wien, Österrike TEUR 36 Nobel Biocare UK Ltd. Uxbridge, Middlesex, Storbritannien TGBP 620 Nobel Biocare Benelux BV Houten, Nederländerna TEUR 91 Nobel Biocare Belgium NV/SA Groot-Bijgaarden, Belgien TEUR 138

2 51 Nobel Biocare Latin America Holding AG Kloten, Schweiz TCHF 100 Nobel Biocare Holding USA, Inc. Wilmington, DE, USA TUSD Nobel Biocare AG Kloten, Schweiz TCHF 54 Nobel Biocare Trading (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai, Kina TUSD 140 Nobel Biocare Singapore Pte Ltd. Singapore TSGD 28 Nobel Biocare USA, LLC Yorba Linda, CA, USA Nobel Biocare Procera, LLC Wilmington, DE, USA Nobel Biocare Services AG Kloten, Schweiz TCHF 250 Nobel Biocare Distribution Center B.V. Belfeld, Nederländerna TEUR 18 Nobel Biocare Investments N.V. Willemstad, Curaçao, Nederländska Antillerna TEUR Nobel Biocare Ibérica S.A. Barcelona, Spanien TEUR 60 Nobel Biocare Japan K.K. Tokyo, Japan TJPY Nobel Biocare Italiana S.r.l. Agrate Brianza, Italien TEUR 10 Nobel Biocare France S.A.S. Paris, Frankrike TEUR 40 Nobel Biocare Norge AS Oslo, Norge TNOK 100 Nobel Biocare Danmark AS Hellerup, Danmark TDKK 500 Nobel Biocare Australia Pty. Ltd. Sydney, Australien TAUD 600 Nobel Biocare Suomi Oy Helsingfors, Finland TEUR 8 Nobel Biocare Portugal SA Vila Nova de Gaia-Porto, Portugal TEUR 60 Nobel Biocare Russia LLC Moskva, Ryssland TRUB Nobel Biocare Lithuania Pty. Ltd. Vilnius, Litauen TLTL 280

3 Större aktieägare Enligt Nobel Biocare Holding AGs kännedom och i enlighet med de uppgifter som publicerats i Swiss Official Gazette of Commerce, var företagets största aktieägare den 31 januari 2007: Antal aktier 2006 % % 1 AXA/Alliance Capital Management (Frankrike/USA) , ,8 BB Medtech (Schweiz) , ,2 Nobel Biocare Holding AG (Schweiz) , ,9 FMR Corp. (USA) , ,0 1 procent av totalt utestående Nobel Biocare-aktier per den 31 december 2 såsom rapporterats den 21 mars 2005 Följande förändringar har publicerats i Swiss Official Gazette of Commerce från den 1 januari 2006 fram till den 31 januari 2007: > 16 mars 2006: FMR Corp. meddelade att man minskade sitt innehav till aktier, vilket vid tidpunkten motsvarade 4,92 procent av totalt antal registrerade aktier för Nobel Biocare Holding AG. > 9 maj 2006: BB Medtech meddelade att man minskade sitt innehav till aktier, vilket vid tidpunkten motsvarade 9,97 procent av totalt antal registrerade aktier för Nobel Biocare Holding AG. > 8 september 2006: Nobel Biocare meddelade att företaget genom sitt aktieåterköpsprogam 2006 hade ökat sitt innehav av egna aktier till aktier, vilket vid tidpunkten motsvarade 5,01 procent av de registrerade aktierna. Nobel Biocare Holding AG känner inte till något aktieägaravtal eller annan överenskommelse av betydelse mellan aktieägare avseende innehav av, eller rättigheter till, aktier i Nobel Biocare Holding AG. 1.3 Korsvist aktieägande Nobel Biocare Holding AG har inget korsvist aktieägande med andra företag, varken avseende kapital eller rösträtt. 2. Kapitalstruktur 2.1 Aktiekapital Den 31 december 2006 uppgick aktiekapitalet i Nobel Biocare Holding AG till CHF , fördelat på innehavaraktier med ett nominellt värde av CHF 2. Samtliga aktier är fullt betalda. Den 31 december 2006 uppgick totalt villkorat aktiekapital i Nobel Biocare Holding AG till CHF (motsvarande aktier till nominellt värde av CHF 2). Den 31 december 2006 hade Nobel Biocare Holding AG inget auktoriserat aktiekapital. Den 31 december 2006 hade Nobel Biocare Holding AG varken utfärdat vinstandelsbevis eller aktieobligationer. 2.2 Auktoriserat och villkorat aktiekapital Det villkorade aktiekapitalet på CHF (motsvarande aktier till nominellt värde av CHF 2) kan utnyttjas vid inlösen av optioner utställda till anställda och chefer i företaget eller dess dotterföretag (för ytterligare information hänförlig till teckningsrätterna eller personaloptionerna, se avsnitt 2.7 Konvertibla skuldebrev, personaloptioner och teckningsrätter nedan). Vid utfärdandet av optioner har aktieägares teckningsrätt exkluderats. Den 25 januari 2007 publicerade BB Medtech i sin årsredovisning för 2006 att bolagets aktieinnehav den 31 december 2006 uppgick till aktier, vilket motsvarar 5,78 procent av aktiekapitalet i Nobel Biocare Holding AG vid denna tidpunkt. Nobel Biocare Holding AG känner inte till någon annan aktieägare med ett direkt eller indirekt aktieinnehav överstigande 5 procent av Nobel Biocares aktiekapital. Inget övrigt har rapporterats under Art. 20 SESTA under perioden 1 januari 2006 till 31 januari 2007.

4 Kapitalförändringar Förändring av aktiekapital (i CHF) Emitterat aktiekapital Auktoriserat aktiekapital Villkorat aktiekapital Ursprungligt aktiekapital ( akt) () () Emission av aktier juni 2002 ( akt) ( akt) ( akt) Emission av aktier juli 2002 ( akt) ( akt) () 31 dec 2002 Emission av aktier aug 2003 Inlösta personaloptioner dec 2003 Inlösta personaloptioner dec 2004 Inlösta personaloptioner dec 2005 Inlösta personaloptioner dec ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) () () ( akt) () ( akt) () () () () () () ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) ( akt) Den 27 maj 2002 lämnade Nobel Biocare Holding AG ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nobel Biocare AB om utbyte av samtliga utestående aktier i Nobel Biocare AB. I samband med utbytet ökades i flera steg aktiekapitalet till CHF ( aktier till ett nominellt värde av CHF 2) per den 31 december Samtidigt fick styrelsen befogenhet att t o m den 14 maj 2004 öka aktiekapitalet till maximalt aggregerat värde på CHF ( aktier till ett nominellt värde av CHF 2), av vilka CHF ( aktier till ett nominellt värde av CHF 2) emitterades före den 31 december Till följd därav uppgick totalt auktoriserat aktiekapital per den 31 december 2002 till CHF ( aktier till ett nominellt värde av CHF 2). Vidare kan aktiekapitalet ökas genom emittering av maximalt aktier, envar till ett nominellt värde av CHF 2, totalt CHF genom att utfärda optionsrätter till anställda, chefer och ledande befattningshavare på företaget eller dess koncernbolag. Per den 31 december 2002, var inget ytterligare aktiekapital emitterat. Under 2003 emitterades resterande auktoriserade aktiekapital motsvarande CHF ( aktier till ett nominellt värde av CHF 2). Aktierna såldes sedan av bolaget för säkerställande av köpeskillingen avseende inlösen av minoriteten om 1,1 procent ( aktier i Nobel Biocare AB), vilka var föremål för tvångsinlösen i skiljedomsförfarande i Sverige. Vidare har innehavare av optioner och teckningsrätter utnyttjat sina options- och teckningsrätter under 2003, vilket lett till ett ökat aktiekapital om totalt CHF ( aktier till nominellt CHF 2) och ett minskat villkorat aktiekapital om CHF (för emittering av aktier om nominellt CHF 2). Under 2004 utnyttjade innehavare av optioner och teckningsrätter sina options- och teckningsrätter, vilket lett till ett ökat aktiekapital om totalt CHF (fördelat på aktier till nominellt CHF 2) och ett minskat villkorat aktiekapital om CHF (för emittering av aktier om nominellt CHF 2). Under 2005 utnyttjade innehavare av optioner och teckningsrätter sina options- och teckningsrätter, vilket lett till ett ökat aktiekapital om totalt CHF (fördelat på aktier till nominellt CHF 2) och ett minskat villkorat aktiekapital om CHF (för emittering av aktier om nominellt CHF 2). Under 2006 utnyttjade innehavare av optioner och 0 teckningsrätter sina options- och teckningsrätter, vilket lett till ett ökat aktiekapital om totalt CHF (fördelat på aktier till nominellt CHF 2) och ett minskat villkorat aktiekapital om CHF (för emittering av aktier om nominellt CHF 2). Den 9 februari 2005 beslutade Nobel Biocares styrelse om ett program för återköp av upp till egna aktier för att tillhandahålla de underliggande aktierna i ett nytt personaloptionsprogram riktat till anställda och företagsledning inom koncernen. Aktieåterköpsmandatet för upp till aktier motsvarar 4,24 procent av aktiekapitalet och rösterna per den 31 december 2005 (resp 4,18 procent av aktiekapitalet och rösterna per den 31 december 2006). Programmet har genomförts så att Företaget och dess dotterbolag inte vid någon tidpunkt ägt mer än 10 procent av aktiekapitalet. Programmet inleddes den 1 april 2005 och slutfördes

5 54 den 20 mars Aktieåterköpen i programmet utfördes till marknadskurs. För detta program öppnades ingen separat handelskanal. UBS AG fick i uppdrag att genomföra den tekniska delen av programmet. Företaget förbehåller sig rätten att använda återköpta aktier för finansiering av andra ändamål. Fram till den 20 mars 2006 hade Nobel Biocare förvärvat aktier inom ramen för programmet för totalt MCHF 299. Programmet har således avslutats. Av programmets totalt aktier förvärvades aktier för MCHF 196 under 2005 samt aktier för MCHF 103 under Företaget tillkännagav den 7 april 2006 ett nytt aktieåterköpsprogram omfattande upp till maximalt aktier via en separat handelskanal. Företaget avser att annullera dessa aktier när samtliga aktier i programmet har förvärvats. Aktieåterköpsprogrammet för upp till aktier motsvarar 5,70 procent av aktiekapitalet och rösterna per den 31 december Programmet kommer att genomföras så att Företaget och dess dotterbolag inte vid någon tidpunkt äger mer än 10 procent av aktiekapitalet. Aktieåterköpsprogrammet inleddes den 1 maj 2006 och pågår längst till och med datumet för ordinarie bolagsstämma Företaget förbehåller sig dock rätten att när som helst avsluta programmet. Företaget har ingen skyldighet att vid någon tidpunkt återköpa aktier inom ramen för programmet. Aktieåterköpen i programmet sker till marknadskurs. Credit Suisse har fått i uppdrag att genomföra den tekniska delen av programmet. Under året som avslutades den 31 december 2006 förvärvade Företaget aktier för MCHF 104. Företagets totala innehav av aktier i Nobel Biocare Holding AG uppgick således till vid årets utgång. Antalet aktier i återköpsprogrammet uppdateras varje vecka och redovisas på 2.4 Aktier och andelsbevis Samtliga aktier i Nobel Biocare Holding AG är innehavaraktier med ett nominellt värde om CHF 2. Samtliga aktier är fullt betalda med likvärdig rösträtt och berättigar innehavarna till lika andel i företagets tillgångar och vinster. Det totala aktiekapitalet styrks av ett s k globalt aktiebrev. Aktieägarna förfogar gemensamt över det globala aktiebrevet (Miteigentum) i proportion till sina aktieinnehav. Aktieägare kan inte begära att individuella aktiebrev utfärdas och utdelas. Den 31 december 2006 hade Nobel Biocare Holding AG varken utfärdat vinstandelsbevis eller aktieobligationer. 2.5 Vinstandelsbevis Nobel Biocare Holding AG har inte utfärdat några vinstandelsbevis. 2.6 Begränsad överlåtbarhet och registrering av aktieägare Samtliga aktier i Nobel Biocare Holding AG är innehavaraktier utan begränsning i överlåtbarhet eller krav på registrering av aktieägare. 2.7 Konvertibla skuldebrev, personaloptioner och teckningsrätter Konvertibla skuldebrev Nobel Biocare Holding AG har inte utfärdat några konvertibla skuldebrev. Personaloptioner Program 1 Vid Nobel Biocares ordinarie bolagsstämma 2001 beslutades om ett personaloptionsprogram. Personaloptionsprogrammet omfattade totalt optioner fördelade över fyra år och var riktat till 125 ledande befattningshavare och tillkommande nyckelpersoner. De tilldelade optionerna kan utnyttjas efter två år. 1:a året (2001) Under 2001 fördelades personaloptioner utan ersättning. Teckningskursen bestämdes till SEK 392 (CHF 63,83) motsvarande den genomsnittliga kursen under fem handelsdagar efter offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet Dessa optioner kunde utnyttjas under perioden 1 juli 2003 till och med den 30 juni Inlösta Förfallna* Kvarvarande Fördelade dec dec dec Totalt * Personaloptionerna har förfallit då innehavaren lämnat företaget

6 55 2:a året (2002) Under 2002 fördelades personaloptioner utan ersättning. Teckningskursen bestämdes till SEK 438 (CHF 71,33), motsvarande den genomsnittliga kursen under fem handelsdagar efter offentliggörande av bokslutskommunikén för Dessa optioner kunde utnyttjas under perioden 1 juli 2004 till och med den 30 juni Inlösta Förfallna* Kvarvarande Fördelade dec dec dec dec Totalt * Personaloptionerna har förfallit då innehavaren lämnat företaget 3:e året (2003) Under 2003 fördelades personaloptioner utan ersättning. Teckningskursen bestämdes till CHF 80,47, motsvarande den genomsnittliga kursen under fem handelsdagar efter offentliggörande av bokslutskommunikén för Dessa optioner kunde utnyttjas under perioden 1 juli 2005 till och med den 30 juni Inlösta Förfallna* Kvarvarande Fördelade dec dec dec dec Totalt * Personaloptionerna har förfallit då innehavaren lämnat företaget 4:e året (2004) Under 2004 fördelades personaloptioner utan ersättning. Teckningskursen bestämdes till CHF 159,80, motsvarande den genomsnittliga kursen under fem handelsdagar efter offentliggörande av bokslutskommunikén för Dessa optioner kan utnyttjas under perioden 1 juli 2006 till och med den 30 juni Inlösta Förfallna* Kvarvarande Fördelade dec dec dec Totalt * Personaloptionerna har förfallit då innehavaren lämnat företaget Återstående optioner har förfallit utan att ha fördelats vid 2004 års slut. Program 2 Den 9 februari 2005 beslutade Nobel Biocares styrelse om ett nytt personaloptionsprogram för anställda och företagsledning inom koncernen. Optionsprogrammet omfattar totalt optioner, vars tilldelning fördelas på tre år. Optionerna intjänas cirka 27 månader efter tilldelningsdatum och kan lösas in under en ettårsperiod från och med intjänandedatum. De underliggande aktierna i detta program tillhandahålls genom ett aktieåterköpsprogram. För mer information om aktieåterköpsprogrammet, se Finansiell översikt (sidan 81) och Not 6 till Moderbolagets räkenskaper (se sidan 121 i den engelska versionen av årsredovisning 2006). Antalet aktier i återköpsprogrammet uppdateras varje vecka och redovisas på 1:a året (2005) Under 2005 fördelades personaloptioner utan ersättning. Teckningskursen bestämdes till CHF 252,40, motsvarande den genomsnittliga kursen under fem handelsdagar efter offentliggörande av bokslutskommunikén för Dessa optioner kan utnyttjas under perioden 1 juli 2007 till och med den 30 juni Inlösta Förfallna* Kvarvarande Fördelade dec dec Totalt * Personaloptionerna har förfallit då innehavaren lämnat företaget 2:a året (2006) Under 2006 fördelades personaloptioner utan ersättning. Teckningskursen bestämdes till CHF 298,30, motsvarande den genomsnittliga kursen under fem handelsdagar efter offentliggörande av bokslutskommunikén för Dessa optioner kan utnyttjas under perioden 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2009.

7 56 Inlösta Förfallna* Kvarvarande Fördelade dec Totalt * Personaloptionerna har förfallit då innehavaren lämnat företaget För mer information om personaloptioner, se Not 19 till koncernens räkenskaper (se sidan 105 i den engelska versionen av årsredovisning 2006). Teckningsrätter I samband med förvärvet av Steri-Oss, Inc den 10 september 1998, konverterades teckningsrätter i Steri-Oss, Inc till teckningsrätter i Nobel Biocare AB. Totalt teckningsrätter utfärdades i tre serier; Serie I, ursprungligen teckningsrätter, har ett teckningspris på SEK 12,50 och löper ut den 8 januari Serie II, ursprungligen teckningsrätter, har ett teckningspris på SEK 12,50 och löper ut den 16 maj Serie III, ursprungligen teckningsrätter, har ett teckningspris på SEK 36,87 och löper ut den 2 april outnyttjade teckningsrätter konverterades till teckningsrätter i Nobel Biocare Holding AG till teckningspris på CHF 2,04, CHF 2,04 respektive CHF 6. Vid utgången av 2006 återstod totalt outnyttjade teckningsrätter. Av dessa är 0 av Serie I, av Serie II och av Serie III. 3. Styrelse 3.1 Styrelseledamöter > Rolf Soiron Styrelsens ordförande (ej arbetande), schweizisk, född 1945 Rolf Soiron är ordförande och ledamot i nominerings- och ersättningskommittén. Dr. Soiron har bred internationell erfarenhet från ledande positioner såsom: VD för Jungbunzlauer (kemikalier) i Schweiz, internationella ledande befattningar och VD för Protek Group (ortopediska implantat), Sandoz Group (läkemedel och jordbrukskemikalier) i Schweiz och USA. Utbildning: Filosofie doktor, Basels Universitet; PMD vid Harvard Business School Andra uppdrag: Sedan 1993 styrelsemedlem i Jungbunzlauer, sedan 1994 styrelsemedlem i HOLCIM (Cement), från 2003 styrelseordförande, från 2005 styrelseordförande i Lonza Group (bioteknik och specialkemi). Aktier: /Optioner: > Antoine Firmenich Ej arbetande styrelseledamot, schweizisk, född 1965 Antoine Firmenich är ledamot i nominerings- och ersättningskommittén. Han har många års internationell erfarenhet från ledande positioner. I slutet av 2006 grundade han Alatus Capital, ett oberoende investmentbolag. Dessförinnan var han associate i Bellevue Asset Management, produktchef och chef för Flavor Raw Materials vid Firmenich, Inc. i Princeton (NJ) i USA, chef för Encapsulated Flavors vid Firmenich SA och chef för det globala affärsområdet Sweet Goods och under chef för bolagets Global Savory Business Unit. Utbildning: Fil. kand. Biovetenskap från MIT i Cambridge (MA) i USA; Fil. dr. Biokemi från Stanford University School of Medicine (CA) i USA och MBA från Stanford Graduate School of Business. Andra uppdrag: Sedan 2003 medlem i Advisory Board för Edel Therapeutics SA, Schweiz (Bioteknik), sedan 2004 styrelseledamot i Sentarom SA, Schweiz och sedan 2006 styrelseledamot i Alatus SA, Schweiz. Aktier: 0/Optioner: 3.500

8 57 > Robert Lilja Ej arbetande styrelseledamot, svensk, född 1956 Robert Lilja är ordförande och ledamot i revisionskommittén. Robert Lilja har omfattande erfarenhet från internationella finansmarknader grundade han Lilja & Co. AG, ett företag med finansiell rådgivningsverksamhet, i Zürich, Schweiz arbetade Lilja på guld- och uranavdelningen samt finansavdelningen vid Anglo American Corporation of South Africa i Johannesburg, Sydafrika började han vid CSFB, vid den tidpunkten Credit Suisses internationella investment bankingfilial, där han arbetade på kapitalmarknadsavdelningen i nio år, den sista tiden som chef för Investment Banking för fattade han en bästsäljare om de globala aktiemarknaderna utgiven av Euromoney Books International Equity Markets the Art of the Deal utförde Lilja ett specialuppdrag för ordföranden i Wellcome Trust, en brittisk välgörenhetsorganisation, innan han började på Lazards kapitalmarknadsavdelning i London, UK blev han global partner vid Lazard innehade Lilja olika positioner inom Lazard i London, UK, och i Frankfurt, Tyskland, bland annat Nordeuropachef, placeringsrådgivare och tillförordnad chef för Lazard Tyskland. Utbildning: Ekonomie licensiat från St. Gallen Graduate School of Economics i Schweiz. Andra uppdrag: Inga andra styrelseuppdrag Aktier: 3.100/Optioner: > Stig G. Eriksson Ej arbetande styrelseledamot, finsk, född var Stig G. Eriksson chef för International Merger & Aquisition hos 3M Europe. Han var under lång tid medlem i 3M:s European Operations Committee. Dessförinnan innehade han olika ledande poster inom 3M:s organisation, bland annat som koncernchef och VD för 3M Frankrike under Mellan 1993 och 1996 var han VD för Healthcare Products Europe var han VD för 3M i Belgien och Benelux samt direktör för Healthcare Products Europe. Stig G. Eriksson började på 3M i Finland 1971 och var internationell direktör för Medical-Surgical Products vid 3M:s huvudkontor i St Paul Minnesota Utbildning: MBA i företagsekonomi och marknadsföring från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland. Andra uppdrag: Inga andra styrelseuppdrag Aktier: 0/Optioner: > Jane Royston Ej arbetande styrelseledamot, brittisk och schweizisk, född 1958 Jane Royston är ledamot i nominerings- och ersättningskommittén. Sedan 2007 innehar Royston en global professur i entreprenörskap och innovation vid Coventry University, UK. Från 1999 professor i entreprenörskap & innovation vid Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne, Schweiz, konsult, direktör för Södra Europa för Cambridge Technology Partners, grundare och koncernchef NatSoft (1996 förvärvat av Cambridge Technology Partners), IT-chef vid DuPont de Nemours (Frankrike). Utbildning: BSc Hons Pure Mathematics vid London School of Economics Andra uppdrag: VD för stiftelsen PRO och AQUA+TECH Specialities SA, båda i Genève, styrelseledamot i Ludwig Institute for Cancer Research och Supercomputing Systems AG, båda i Zürich. Aktier: 0/Optioner: 4.000

9 58 > Ernst Zaengerle Ej arbetande styrelseledamot, schweizisk, född 1948 Ernst Zaengerle är medlem i revisionskommittén delägare i IMG i St.Gallen, direktör Supply Chain Management i Movadokoncernen i USA, direktör Supply Chain Management i Bally International i Schönenwerd, direktör Supply Chain Management and Sales Far East för Omega SA, Biel. Utbildning: Magisterexamen i maskinteknik, University of Applied Sciences i Konstanz och magisterexamen i ekonomi, University of Konstanz Andra uppdrag: Inga andra styrelseuppdrag Aktier: 440/Optioner: > Domenico Scala Ej arbetande styrelseledamot, schweizisk, född 1965 Domenico Scala är medlem i revisionskommittén. Domenico Scala är sedan 2003 finansdirektör i Syngenta International AG och medlem i Syngentas ledningsgrupp. Innan Scala kom till Syngenta innehade han olika ledande finanspositioner inom Roche Holding AG. Han började på Roche Corporate Finance som area controller och befordrades till ansvarig för Company Financing and Controlling blev han group treasurer i Rochekoncernen. Före Roche arbetade Scala på Panalpina där han var finansdirektör för Panalpina Italy SpA. Karriären inleddes på Nestlé inom internrevision där han utsågs till Senior International Auditor. Utbildning: Examen i ekonomi med specialisering på Corporate Finance vid University of Basel. Ledarskapsutbildningar med examen från INSEAD och London Business School. Andra uppdrag: Inga andra styrelseuppdrag Aktier: 50/Optioner: Ingen av styrelseledamöterna har under de senaste tre åren haft något operationellt uppdrag i Nobel Biocare Holding AG eller dess dotterbolag. Det finns heller inte några affärsrelationer mellan bolag i Nobel Biocare-koncernen och enskilda styrelseledamöter, inklusive av dem representerade företag eller organisationer. 3.2 Andra aktiviteter och kapitalintressen Ingen av styrelseledamöterna har > befattning inom verkställande eller övervakande organ i betydande organisation, institution eller privat eller allmän stiftelse, > chefs- eller konsultbefattning i betydande intressegrupp, > officiell eller politisk befattning. 3.3 Korsvist engagemang Det föreligger inte något korsvist engagemang mellan styrelseledamöterna i Nobel Biocare Holding AG och något annat bolag. 3.4 Val av styrelse och mandatperiod Principer för val och begränsningar av mandatperiod Styrelsen består av minst fyra och högst nio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs av ordinarie bolagsstämma för en mandatperiod om ett år. Om en styrelseledamot avgår i förtid, avslutas gällande mandatperiod vid nästa ordinarie bolagsstämma och den nyvalda styrelseledamoten fullbordar sin företrädares uppgift. Det finns ingen begränsning för hur många gånger en styrelseledamot kan omväljas och det finns inte någon övre åldersgräns för inval i styrelsen Tidpunkt för inval samt mandatperiod för enskilda styrelseledamöter Vid ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2006 valdes följande styrelseledamöter:

10 59 Namn Position Invald Vald till Rolf Soiron Ordförande Stig G. Eriksson Ledamot Antoine Firmenich Ledamot Robert Lilja Ledamot Jane Royston Ledamot Domenico Scala Ledamot Ernst Zaengerle Ledamot Intern organisationsstruktur Styrelsen konstituerar sig vid sitt första styrelsemöte. En ordförande utses jämte en sekreterare som inte behöver vara en styrelseledamot. Chefsjurist Michaela Ahlberg har under 2006 varit styrelsens sekreterare. Från den 1 januari 2006 fram till den 31 januari 2007 sammanträdde styrelsen åtta gånger (varav en gång genom telefonkonferens) samt fattade ett beslut via rundskrivelse. Undantag till närvaro gavs på mötet den 14 mars 2006 till Michael Orsinger, vid mötet den 27 juni 2006 till Domenico Scala, vid mötet den 18 oktober 2006 till Domenico Scala och Antoine Firmenich. I övrigt var styrelsen fulltalig. Lagstiftningen i Sverige (Lagen om Medbestämmande) stadgar att personalrepresentanter har rätt att delta som ledamöter i bolagets styrelse. Då Nobel Biocare Holding AG har sin legala hemvist i Schweiz lyder inte bolaget under denna lagstiftning. Nobel Biocare har ändå valt att låta två fackliga representanter för svenska Nobel Biocare AB delta som observatörer utan rösträtt på styrelsemötena i Nobel Biocare Holding AG. Styrelsen har antagit en arbetsordning som innefattar en årlig agenda samt reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och företagets VD. Arbetsordningen innefattar även instruktioner för finansiell rapportering. För att ständigt förbättra sitt arbete, genomför styrelsen även en årlig utvärdering av sitt arbete. Styrelseordförande Följande uppgifter och ansvarsområden är några av de frågor som är specifikt delegerade till styrelsens ordförande: > regelbunden kontakt med VD i syfte att hålla sig kontinuerligt informerad om verksamhetens utveckling och strategier > ansvar för kallelse och förberedelser inför styrelsemöten > agera ordförande vid bolagsstämmor och vid styrelsemöten > granska bolagsstämmo- och styrelsemötesprotokoll > omedelbart informera styrelsen avseende extraordinära händelser > mediakontakter och information å styrelsens vägnar > samtliga övriga ärenden som åligger ordföranden enligt lag, bolagsordningen och arbetordningen Styrelsens kommittéer I enlighet med styrelsens och VDs arbetsordning har styrelsen utsett en nominerings-och ersättningskommitté samt en revisionskommitté. Styrelsen beslutar om kommittéernas sammansättning och ordförande för en period av ett år vid det första styrelsemötet efter den ordinarie bolagsstämman. Kommittéerna rapporterar sin verksamhet och sina beslut till styrelsen. Det slutgiltiga ansvaret för de uppgifter som delegeras till kommittéerna åligger dock styrelsen. Namn Revisionskommitté Rolf Soiron Antoine Firmenich Robert Lilja F Jane Royston Domenico Scala F Ernst Zaengerle Ordförande Ledamot F Finansiell expert Nominerings- och ersättningskommitté Nominerings- och ersättningskommitté Kommittén skall bestå av ordföranden, en eller två styrelseledamöter och VD. Kommittén sammanträder två till fyra gånger per år och har följande ansvar och uppgifter: > ledarutveckling och efterträdarplanering för att säkerställa bästa möjliga ledarskap och nya ledartalanger för företaget > ersättningssystem, inklusive aktierelaterade incitamentsprogram som är konkurrenskraftiga, resultatorienterade och rimliga > styrelsens sammansättning och förslag på styrelsekandidater med erforderliga kunskaper och meriter > ersättningspolicy och särskild ersättning för den högsta ledningen > arvodering av styrelseledamöter

11 60 Nominerings- och ersättningskommittén gör regelbundet en översyn av ovanstående punkter och framlägger vid behov förslag till styrelsen. VD skall inte delta i nominerings- och ersättningskommitténs möten då hans eller hennes ersättning diskuteras. Från den 1 januari 2006 fram till slutet av januari 2007 sammanträdde nominerings- och ersättningskommittén sex gånger. På dessa sammanträden under 2006 var de huvudsakliga ärendena ledarskapsutveckling och ersättningsfrågor inklusive godkännande av den högsta ledningens löner, fastställande av de övergripande målen för bonusprogram liksom tilldelning av optioner inom ramen för Nobel Biocares optionsprogram. Revisionskommitté Kommittén skall bestå av minst tre icke-arbetande styrelseledamöter, varav minst en bör vara en finansiell expert. Revisionskommittén träffas minst fyra gånger om året och dess huvudsakliga uppgift är att bistå styrelsen med att utföra sina övervakande uppgifter. Revisionskommittén har följande ansvar och uppgifter: > granskning av finansiell rapportering > extern revision > intern revision > riskhantering > intern kontroll > efterlevnad av företagets arbetsordning och bolagsstyrningsprinciper > översyn av åtgärder för att förhindra bedrägerier Från den 1 januari 2006 fram till 31 januari 2007 sammanträdde revisionskommittén åtta gånger. De ärenden som främst diskuterats vid dessa möten var finansiella rapporter, intern kontroll, extern revision, riskhantering och intern revision. 3.6 Ansvarsområden Styrelsen är företagets legalt konstituerade beslutande organ och utgör högsta instans i koncernens ledningsstruktur. Styrelsen ansvarar för företagets utveckling och resultat inför aktieägarna. Styrelsen beslutar i samtliga frågor som inte genom lag, bolagsordning eller företagets arbetsordning har reserverats för eller delegerats till annat ledningsorgan inom företaget. Styrelsen har följande huvudsakliga ansvarsområden och befogenheter: > leda, övervaka och kontrollera företaget och koncernen samt godkänna riktlinjer för övergripande policies och strategier, inklusive översyn och godkännande av nya affärsplaner, > godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar, > utse och avsätta VD samt godkänna VDs förslag till utnämning och uppsägning av person i koncernens ledningsgrupp, > övervaka och bedöma VDs arbetsinsats samt godkänna ersättningen till VD och koncernens ledningsgrupp utifrån nominerings- och ersättningskommitténs rekommendationer, > delegera till revisionskommittén att utse, övervaka och bedöma den interna revisionsenheten, > framlägga förslag till bolagsstämman avseende utnämning av externa revisorer. Styrelsen delegerar emellertid till revisionskommittén att övervaka, bedöma och arvodera de externa revisorerna, > ansvara för koncernens finanser, finansiella rapportering och internkontrollfrågor, > ansvara för relationen med aktieägarna, vilket innefattar att kalla till bolagsstämma, framlägga förslag till stämmobeslut i fråga om års- och delårsrapporter, godkännande av årsredovisning, aktieutdelning samt förändringar och tillägg till bolagsordningen, > utse firmatecknare, > en plan för ärenden som styrelsen beslutar om och som inte delegeras. 3.7 Information och kontrollinstrument Företagsledningen rapporterar till styrelsen på ett regelbundet och strukturerat sätt. Varje styrelseledamot samt internrevisionsenheten har rätt att erhålla information om alla ärenden som berör företaget. Företagets VD skall vid varje styrelsemöte informera styrelsen om den löpande verksamheten samt viktiga affärstransaktioner. Internrevision Internrevisionsfunktionen är ett oberoende organ för utvärdering och rådgivning som rapporterar till styrelsen, representerad av ordföranden i revisionskommittén. Funktionen utför riskanalyser och utvärderar effektiviteten av de interna kontrollsystemen inom verksamheten som helhet genom att:

12 61 > utvärdera tillförlitligheten och fullständigheten i den finansiella och operationella informationen, > utvärdera att de interna kontrollsystemen är i överensstämmelse med interna och externa direktiv, såsom budget, rutiner, lagar och förordningar, > utvärdera att koncernens tillgångar är tillförlitligt säkrade. Omfattningen av internrevisionens verksamhet går utöver finansiell revision. Genom granskning av företagets operationella processer bidrar funktionen till att identifiera väsentliga risker och att peka på områden som kan tillföra mervärde och finna möjligheter till förbättringar. För ytterligare uppgifter om koncernens riskhantering hänvisas till sid Koncernens ledningsgrupp Styrelsen delegerar företagets löpande verksamhet till VD och koncernens ledningsgrupp som har följande ansvar och uppgifter: > att övervaka företagets dagliga verksamhet i enlighet med bolagsordningen och tillämpliga lagar, > att verkställa principerna i företagets policies samt planera och organisera verksamheten, liksom att implementera och följa upp företagets strategier, > att bereda ärenden samt rapportera till styrelsen, > att bereda och verkställa av styrelsen fattade beslut, > att upprätta redovisning, inklusive analys av räkenskaper, samt att implementera erforderliga kontrollåtgärder. Robert Gottlander 1956 Svensk Jacques Gutedel 1959 Fransk Mathias Krebs 1960 Tysk Kevin L. Mosher 1963 USA Thomas M. Olsen 1957 USA Nicolas Weidmann 1963 Schweizisk vvd och Marknadsoch produktdirektör 1984 Direktör Europa, Mellanöstern och Afrika 2006 vvd och Planerings- och Teknisk direktör 2005 Direktör Nordamerika 2004 Direktör Latinamerika/ Asien-Oceanien 1994 Per den 31 januari 2007 ingick följande personer i ledningsgruppen: Namn Född Nationalitet Position Anställningsår Heliane Canepa 1948 Schweizisk VD och koncernchef 2001 Thomas F. Bögli 1956 Schweizisk Ekonomidirektör 2004 Kommunikationsdirektör Övriga aktiviteter och funktioner Ingen av ledningsgruppens medlemmar innehar > befattning inom verkställande eller övervakande organ i betydande organisation, institution eller privat eller allmän stiftelse, > chefs- eller konsultbefattning i betydande intressegrupp, > officiell eller politisk befattning. 4.1 Ledningsgruppens medlemmar Ledningsgruppens medlemmar utses av styrelsen på rekommendation av VD. Jacques Gutedel utsågs till direktör för Europa, Mellanöstern och Afrika och medlem i ledningsgruppen den 1 oktober Per den 1 januari 2007 utnämndes Nicolas Weidmann till kommunikationsdirektör. Ytterligare information om koncernens ledningsgrupp återfinns på sidan Förvaltningsavtal Styrelsen bedriver en direkt verksamhet och överlåter inga ledningsuppgifter till externa företag. 5. Ersättningar, aktieinnehav och lån 5.1 Innehåll och fastställande av ersättningar och aktieägarprogram Ersättningen till styrelsen beslutas vid det konstituerande styrelsemötet efter den ordinarie bolagsstämman. För 2006 består ersättningen av en kombination av kontanter och ett mindre antal tilldelade optioner. Ledningsgruppen erhåller ersättning i form av fast lön, bonus och personaloptioner. För VD baseras bonusen på personliga och företagsrelaterade mål, t ex koncernens rörelseresultat och försäljningstillväxt. Maximal

13 62 bonus motsvarar 200 procent av den fasta lönen. Ledningsgruppens bonus baseras, förutom på företagsrelaterade mål, på resultaten inom respektive befattningshavares ansvarsområde och uppgår till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Personaloptionernas värde bestäms till optionernas marknadvärde (IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar ). Under 2006 tilldelades VD och den nya ledningsgruppen (81.000) personaloptioner. För ytterligare information om personaloptionsprogram, se avsnitt 2.7 (Konvertibla skuldebrev, personaloptioner och teckningsrätter) i Corporate Governance-avsnittet på sidan 54 och Not 19 till koncernens räkenskaper på sidan 105. VD har en överenskommelse med företaget som innefattar sex månaders uppsägningstid från företagets sida. Företaget har möjlighet att mot utbetalning av lön åberopa en konkurrensklausul under ett år. VD är berättigad till en pensionspremie motsvarande 25 procent av den totala lönen. Ledningsgruppsmedlemmar i Sverige har sex månaders uppsägningstid från företagets sida med garanterad lön i tolv månader med avdrag för lön från eventuell ny arbetsgivare. Ledningsgruppens medlemmar erhåller pension i enlighet med gällande ITP-planer (tilläggspension för tjänstemän) och pensionsåldern är 65 år. För två medlemmar i ledningsgruppen baserade i Nordamerika är uppsägningstiden två till sex månader med garanterad lön i tolv månader. Dessa ledningsgruppsmedlemmar deltar i det nationella 401K pensionssystemet. Normal pensionsålder är 62 år, men för dessa två medlemmar i ledningsgruppen finns en möjlighet att pensionera sig vid 55 års ålder. Pensionskostnaderna för VD uppgick till TEUR 244 (TEUR 205) och för ledningsgruppen till TEUR 140 (TEUR 95). 5.2 Ersättning till medlemmar för ledningsorgan Den totala ersättningen till styrelseledamöter och medlemmar av koncernens nya ledningsgrupp uppgick 2006 till totalt TEUR (TEUR 4.640) varav personaloptioner representerade ett värde av TEUR den 31 december 2006 (TEUR 2.448). Den totala ersättningen till icke arbetande styrelseledamöter har under året uppgått till TEUR 739 (TEUR 392). Ersättning till styrelseledamöter fördelas enligt följande: Styrelse Namn Kontant EUR Optioner Marknadsvärde EUR (antal) Aktier Summa EUR Rolf Soiron (2.500) Stig G. Eriksson (2.000) Antoine Firmenich (2.000) Robert Lilja (2.000) Michel Orsinger () Jane Royston (2.000) Domenico Scala (2.000) Ernst Zaengerle (2.000) Summa (14.500) fram till 3 maj 2006 från och med 3 maj 2006 Koncernens ledningsgrupp För 2006 var värdet av den nya ledningsgruppens lön, bonus, personaloptioner och övriga förmåner: TEUR Fast lön Bonus Koncernchef Övriga medlemmar i den nya ledningsgruppen Delsumma Övriga medlemmar i den nya ledningsgruppen före omstruktureringen (8 månader)* Summa 373 (365) 875 (678) (1.043) 0 (627) (1.670) 606 (456) 282 (215) 888 (671) 0 (198) 888 (869) Pensions- Personal- Övriga kostnader optioner förmåner Summa 244 (205) 140 (95) 384 (300) 0 (277) 384 (577) 959 (816) (1.387) (2.203) 0 (1.658) (3.861) 0 (0) 39 (31) 39 (31) 0 (23) (1.842) (2.406) (4.248) 0 (2.783) (54) (7.031) * Gällande från den 1 september 2005 har ledningsstrukturen och den verkställande ledningen omorganiserats. Ingen av ovanstående personer har erhållit avgångsvederlag. Den 1 juli 2005 trädde nya regler i kraft på den schweiziska börsen, SWX, avseende redovisning av företagsledningens transaktioner.

14 63 Redovisningen av dessa transaktioner syftar till att ge ytterligare information till investerare. Huvudpunkterna i reglerna är: Företag är skyldiga att redovisa transaktioner utförda av styrelseledamöter och personer i högsta ledningen avseende det egna företagets aktier, konvertibler och teckningsrätter. Redovisningsplikten omfattar även finansiella instrument, vars pris väsentligen styrs av företagets egna aktier. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare skall rapportera samtliga transaktioner som faller inom ramen för dessa bestämmelser till det emitterande företaget. Om det totala beloppet för samtliga transaktioner utförda av en person med rapport eringsskyldighet överstiger CHF per kalendermånad, är personen i fråga skyldig att informera emitterande företag om detta inom två handelsdagar. Emitterande företag måste å sin sida inge en rapport till SWX inom två handelsdagar. Rapporten skall bland annat innehålla uppgifter om personens namn och befattning (det vill säga arbetande styrelseledamot/ledande befattningshavare eller icke arbetande styrelseledamot). SWX publicerar därefter rapporten på sin webbplats utan angivande av personens namn. Om en person med rapporteringsskyldighet inte uppnår tröskelvärdet på CHF per person en viss kalendermånad, måste emitterande företag vid månadens slut inge en samlingsrapport till SWX, som bland annat innehåller information om samtliga rapporteringsskyldiga personer, med uppgifter om namn och befattning. SWX publicerar inte information om transaktioner understigande tröskelvärdet på CHF per kalendermånad. Publiceringen av sådana transaktioner på SWX:s webbplats sker alltid utan angivande av namn, däremot anges personens befattning. I samband med implementeringen av EU:s Prospektdirektiv blev den svenska lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ( lagen om anmälningsskyldighet ) också tillämpbar på Nobel Biocare Holding AG från den 1 januari Lagen om anmälningsskyldighet syftar till att säkra att information om insiders innehav av och affärer med aktier emitterade av företaget och vissa andra aktierelaterade finansiella instrument anmäls enligt lagen. Till insiders räknas styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa andra medarbetare med insynsställning. Huvuddragen i lagen är att samtliga insiders och dem närstående personer anmäler sina innehav av och affärer med de berörda instrumenten till Finansinspektionen som håller ett register över sådan information. Anmälan om affärer måste ske inom fem affärsdagar från transaktionsdatumet. Därutöver föreskriver den svenska lagen perioder då handel är förbjuden med de aktuella instrumenten. Perioden omfattar 30 dagar före offentliggörande av kvartals-, halvårs- och årsrapporter (inklusive datumet för publicering). 5.3 Ersättning till tidigare medlemmar av ledningsorgan Under 2006 utgick ingen ytterligare ersättning till tidigare medlemmar av ledningsorgan än den som omnämns i Aktietilldelning 2006 Under 2006 förekom ingen aktietilldelning till styrelseledamöter eller till någon medlem i ledningsgruppen. 5.5 Aktieinnehav Den 31 december 2006 uppgick styrelsens aktieinnehav i bolaget till (90.442) aktier medan ledningsgruppsmedlemmarnas innehav uppgick till ( ) aktier. 5.6 Optioner Antal optioner Utestående optioner den 1 jan Utfärdade optioner Inlösta optioner Förfallna optioner Utestående optioner den 31 dec Utestående optioner per den 31 december 2006 har följande villkor: Utdelningsår Förfallodatum Teckningskurs CHF jun , jun , jun , jun , jun , jun , Summa

15 64 Den 31 december 2006 uppgick styrelsens totala innehav av optioner till (15.313) som ett resultat av tre tilldelningar med ett vägt genomsnittligt optionslösenspris på CHF 275,73 (205,31) och en vägd livslängd på 1,58 (2,0) år. Den 31 december 2006 uppgick ledningsgruppens totala innehav av optioner till ( ) som ett resultat av tre tilldelningar med ett vägt genomsnittligt optionslösenspris på CHF 259,69 (182,94) och en vägd livslängd på 1,34 (1,28) år. Översikt av aktieinnehav och optioner den 31 december 2006 Styrelse Namn Position Invald Nationalitet Aktier Optioner Rolf Soiron Ordförande 2003 Schweizisk Stig G. Eriksson Ledamot 2006 Finsk Antoine Firmenich Ledamot 2005 Schweizisk Robert Lilja Ledamot 2005 Svensk Brittisk/ Jane Royston Ledamot 2004 Schweizisk Domenico Scala Ledamot 2006 Schweizisk Ernst Zaengerle Ledamot 2002 Schweizisk Summa Ledningsgrupp Antal Antal Antal Namn aktier teckningsrätter optioner Heliane Canepa * Thomas F. Bögli Robert Gottlander Jacques Gutedel Mathias Krebs Kevin L. Mosher Thomas M. Olsen Nicolas Weidmann Summa * ytterligare teckningsrätter (med rätt att förvärva aktier) som ej är utfärdade av bolaget 5.7 Ytterligare ersättningar Under 2006 erhöll ingen styrelseledamot eller medlem i koncernens ledningsgrupp ytterligare ersättning för extra arbetsinsatser som tillhandahölls Nobel Biocare Holding AG eller dess dotterföretag. 5.8 Lån till medlemmar av ledningsorgan Företaget har beviljat ett lån till en medlem i ledningsgruppen. Per den 31 december 2006 var det utestående lånebeloppet TEUR 216. Lånet kommer att återbetalas genom tre årliga avbetalningar fram till den 30 juni 2009 och löper med rörlig marknadsmässig ränta. 5.9 Högsta totalersättning Högsta totalersättning som tilldelats en styrelseledamot under 2006 är EUR (82.800). 6. Aktieägares rättigheter Aktieägarnas rättigheter beskrivs utförligare i Nobel Biocare Holding AGs bolagsordning som kan laddas ned från eller beställas från de kontaktadresser som anges på sidan 66 i denna årsredovisning. 6.1 Begränsning av rösträtt och representation Det föreligger inga reglerade begränsningar i rösträtt. Styrelsen meddelar procedurregler avseende beslutanderätt och representation i samband med ordinarie bolagsstämma. Samtliga aktieägare har rätt att närvara vid ordinarie bolagsstämma, representeras av ett juridiskt ombud eller skriftligen befullmäktiga annan person att avge aktieägarens röst. Styrelsens ordförande avgör om sådant befullmäktigande sker i rätt ordning. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga aktieägare kan vid bolagsstämman representeras av en inför bolagsstämman skriftligt befullmäktigad person. Om beslut inte kan fattas vid en första votering genomförs en andra omröstning varvid en relativ majoritet är avgörande. Ordföranden har ingen utslagsröst. Öppna voteringar och omröstningar skall äga rum såvida inte ordföranden eller en enkel majoritet av representerade aktier erfordrar sluten omröstning. 6.2 Regler för beslutsmässighet Ordinarie bolagsstämma fattar beslut och genomför omröstning med absolut majoritet av de vid bolagsstämman representerade aktierna såvida inte lag eller bolagsordning stadgar annat. Följande beslut vid ordinarie bolagsstämma kräver minst två tredjedelars majoritet av det vid stämman representerade nominella aktievärdet och en absolut majoritet: > beslut som anges i Art. 704, paragraf 1 CO, > konvertering av det globala aktiecertifikatet till individuella aktiecertifikat,

16 65 > omvandling av innehavaraktier till registrerade aktier, > eventuell förändring av gällande bestämmelser rörande beslutsmässighet. 6.3 Kallelse till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum inom en tidsperiod av sex månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till extra bolagsstämma sker vid behov och om så följer av lag. Styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma inom två månader efter att minst tio procent av representerade aktier skriftligen begärt sådan extra bolagsstämma med underrättelse om vad som skall diskuteras och föreslå beslut. Endast styrelsen eller, vid behov, revisorerna kan kalla till extra bolagsstämma. Kallelse till ordinarie bolagsstämma sker genom annons i The Swiss Official Gazette of Commerce minst 20 dagar före bolagsstämman. Kallelsen skall innehålla datum, tid och plats för bolagsstämman samt dagordning och förslag från styrelsen, liksom vilka aktieägare som anhållit om bolagsstämman, eller att ett ärende skall tas upp på dagordningen. 6.4 Dagordning Nobel Biocare Holding AGs bolagsordning innehåller inga från lag avvikande bestämmelser. 6.5 Aktieregister Företaget har inget aktieregister då samtliga emitterade aktier är innehavaraktier. 7. Budplikt och ägandeförändringsklausuler 7.1 Budplikt Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser som avviker från schweizisk lag om budplikt, opting up eller opting-out (artikel 22, schweizisk lag om börs- och värdepappershandel). De svenska reglerna om offentliga uppköpserbjudanden innehåller bestämmelser som är tillämpliga vid ett offentligt erbjudande av aktier i ett utländskt bolag som Nobel Biocare Holding AG. Näringslivets Börskommitté kan vid behov, för att undvika regelkonflikt, besluta om undantag från de svenska reglerna. I de svenska reglerna ingår även bestämmelser om budplikt, vilka dock ej är tillämpliga på aktier i Nobel Biocare Holding AG. 7.2 Äganderättsklausuler Den 31 december 2006 fanns inga överenskommelser till förmån för styrelseledamöter och/eller ledningsgrupp eller annan ledande befattningshavare avseende förändringar i ägandet i Nobel Biocare Holding AG. 8. Revisorer 8.1 Huvudrevisorers mandat- och uppdragsperiod KPMG påbörjade nuvarande revisionsmandat för Nobel Biocare Holding AG den 3 maj 2006 (utnämndes första gången 2002). Ordinarie bolagsstämma väljer revisorerna för en period av ett år. Huvudrevisor är Reto Zemp som antog sitt uppdrag under /8.3 Revisions- och tillkommande arvoden Följande arvoden debiterades av KPMG för tillhandahållna tjänster under den tolvmånadersperiod som avslutades den 31 december: TEUR Revisionsuppdrag Revisionsrelaterade uppdrag Summa Revisionsuppdrag definieras som det revisionsarbete som varje år måste utföras i syfte att avge koncernens revisionsberättelse och revisionsberättelser gällande de lokala årsredovisningarna. Det innefattar även tjänster som endast kan utföras av koncernrevisorerna inklusive revision av prospekt, implementering av nya eller förändrade redovisningsprinciper samt granskning av den interna kontrollen. Revisionsrelaterade uppdrag inkluderar sådana tjänster som utförs av revisorerna, men som inte begränsas av tjänster som endast kan utföras av den revisor som undertecknar revisionsberättelsen. Dessa utgör tjänster avseende omstruktureringen av koncernen liksom revision av pensionsplaner. 8.4 Övervakning och kontroll av revisorer Styrelsen utövar övervaknings- och kontrollfunktioner gentemot de externa revisorerna genom revisionskommittén som sammanträder minst fyra gånger om året. Revisionskommitténs huvuduppgift är att bistå styrelsen med att övervaka koncernens interna kontrollsystem, redovisningsprinciper, riskhantering, finansiella rapportering samt revision. Se även avsnitt 3.5 Intern organisationsstruktur.

17 66 9. Informationspolicy I syfte att underlätta för den finansiella marknaden och allmänheten tillämpar Nobel Biocare Holding AG en öppen och aktiv informationspolicy. Huvuddragen i denna policy är att samtliga intressenter erbjuds samma möjlighet att ta del av koncernens utveckling. Nobel Biocares finansiella rapportering uppfyller mer än väl gällande lagar och bestämmelser avseende krav på transparens. Investor Relations (IR) är en stabsfunktion hos Nobel Biocare som rapporterar till VD som har det yttersta ansvaret för all extern finansiell kommunikation. IR-avdelningen ansvarar för att kontinuerligt ge aktieägarna och aktiemarknaden korrekt och relevant information. I enlighet med Nobel Biocares informationspolicy avseende finansiella frågor publicerar Nobel Biocare inga resultatprognoser. Nobel Biocare strävar dock efter att närhelst det är möjligt publicera detaljerad information om verksamhetens utveckling för att underlätta analytikers och investerares prognoser och bedömningar av Nobel Biocare och företagets framtidsutsikter. Styrelsen lämnar information i enlighet med noteringsavtalen för SWX Swiss Exchange respektive Stockholmsbörsen. Insiderpolicy För att förhindra att den egna personalen eller externa konsulter använder sig av sekretessbelagd information i s k insider-affärer, har styrelsen utfärdat direktiv för insiderhandel. Dessutom har styrelsen valt att spärra vissa känsliga perioder för att förhindra insiderhandel. I december 2005 antog styrelsen ett nytt s k Insiderdirektiv i enlighet med EUs direktiv avseende marknadsmissbruk. Finansiella rapporter och kontaktinformation Koncernens delårsrapporter publiceras varje kvartal på engelska och svenska. På tyska publiceras en förkortad version som mediarelease. Koncernresultat publiceras alltid via allmänna nyhetskanaler samt på företagets webbplats (www.nobelbiocare.com). Konferenser för journalister och analytiker äger rum minst en gång om året. Telefonkonferenser för analytiker och investerare äger rum minst en gång i kvartalet. Webbplatsen (www.nobelbiocare.com) ger tillgång till aktuell aktiekurs, årsredovisningar, delårsrapporter, pressmeddelanden och presentationer från konferenser med investerare och analytiker. Dessutom finns på webbsidan en aktivitetskalender med viktiga datum för investerare. Finansiell kalender 2007 Delårsrapport 1, januarimars 26 april 2007 Ordinarie bolagsstämma 26 april 2007 Avstämningsdag 2 maj 2007 Utbetalning av utdelning 2 maj 2007 Delårsrapport 2, apriljuni 9 augusti 2007 Delårsrapport 3, juliseptember 25 oktober 2007 Uppdateringar och meddelanden är tillgängliga via e-postprenumera tion: Kontaktinformation > Företagsadress: Nobel Biocare Holding AG, P O Box, 8058 Zurich-Flughafen, Schweiz, Telefon / Fax Investor Relations > Süha Demokan, Chef Investor Relations, Telefon eller , E-post Media Relations > Nicolas Weidmann, Kommunikationsdirektör, Telefon eller , E-post

18 > Koncernens ledningsgrupp 67 Nobel Biocare Koncernens ledningsgrupp > Thomas M. Olsen > Jacques Gutedel > Heliane Canepa > Robert Gottlander > Mathias Krebs > Kevin L. Mosher > Thomas F. Bögli

19 68 > Koncernens ledningsgrupp > Heliane Canepa VD och koncernchef Heliane Canepa har varit verkställande direktör och koncernchef för Nobel Biocare AB, Sverige, sedan augusti Under 2002 blev Heliane Canepa också utsedd till koncernchef för det nya holdingbolaget Nobel Biocare Holding AG. Tidigare innehade Heliane Canepa under 20 år posten som koncernchef för det schweizisk/amerikanska Schneider Worldwide, ett medicintekniskt företag med inriktning på hjärtsjukvård. I Schweiz utsågs Heliane Canepa 1995 till Årets kvinnliga entreprenör och vid två tillfällen till Årets entreprenör, 2000 och Under 2005 rankades hon som nummer sex i Financial Times Women in Business Europe s Top 25. Utbildning: Handelshögskola i Dornbirn, Österrike, West London College i London, Sorbonneuniversitetet i Paris, Foreign Executive Development Program vid Princeton University, USA. Externa uppdrag: Styrelseledamot i det medicintekniska företaget Phonak AG (hörapparater). > Thomas F. Bögli Ekonomidirektör Thomas F. Bögli utsågs till Ekonomidirektör/CFO för Nobel Biocare i augusti Thomas F. Bögli har omfattande erfarenhet från olika ekonomichefsbefattningar inom läkemedels- och IT-företag. Han kommer senast från befattningen som Ekonomidirektör/CFO för Von Roll AG, ett industrikonglomerat med säte i Zürich, Schweiz. Utbildning: Fil. dr. i företagsekonomi från University of Zürich, Schweiz. > Robert Gottlander Vice VD, Marknads- och Produktdirektör Robert Gottlander blev 2002 medlem av ledningsgruppen som direktör för koncernens globala marknadsföring. Robert Gottlander har aktivt deltagit i den globala lanseringen av Brånemark System och Procera och har sedan 1984 innehaft en rad positioner inom Nobel Biocare. Utbildning: Tandläkarhögskolan, Göteborgs Universitet, Business Program vid Northwestern University, Chicago, USA. > Jacques Gutedel Direktör Europa, Mellanöstern och Afrika Jacques Gutedel har omfattande erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom den medicintekniska branschen. Från 1990 till 2001 innehade han flera ledande befattningar inom Mallinckrodt Medical (respiratorvård och bilddiagnostik). Sedan 2001 var han Vice President på Boston Scientific med ansvar för samtliga divisioner i de medelstora länderna i Europa samt för Electrophysiology i Europa och medlem i företagets europeiska ledningsgrupp. Under 2005 utökades hans ansvar för Electrophysiology till att även omfatta de internationella enheterna. Utbildning: Ingenjörsexamen från Niederrhein University of Applied Sciences i Mönchengladbach, Tyskland. > Mathias Krebs Vice VD, Planerings- och Teknikdirektör Mathias Krebs har omfattande erfarenhet från en rad internationella chefsbefattningar inom Fresenius Medical Care Group, SGL Carbon AG och Robert Bosch GmbH. Närmast kommer han från tjänsten som verkställande direktör för den medicinska divisionen inom Trumpf Group, ett ledande företag inom produktionsteknologi. Utbildning: Dr. rer. pol. (Fil. dr. i företagsekonomi) från University of Mannheim, Tyskland. > Kevin L. Mosher Direktör, Nordamerika Kevin L. Mosher utsågs till Vice President and General Manager för Nordamerika i juni Innan han anställdes på Nobel Biocare, var Kevin Mosher President Americas, och tidigare Vice President Sales & Marketing, för det medicintekniska företaget Masimo Corporation. Hans bakgrund innehåller också ledande befattningar inom Applied Magic, Inc., Cadence Design Systems, Inc. och försäljningsoch marknadsföringsbefattningar inom Johnson & Johnson och Baxter Healthcare Corporation. Han började sin karriär som Logistics Supply Officer inom US Navy. Utbildning: BS, Applied Engineering Sciences, U.S. Naval Academy > Thomas M. Olsen Direktör Latinamerika & Asien/Oceanien Thomas M. Olsen har haft flera ledande befattningar inom Nobel Biocare sedan 1998, för regioner som Europa, Asien/Oceanien, Latinamerika och Tillväxtmarknader. Han har omfattande erfarenhet från dentalindustrin. Thomas Olsen började i implantatbranschen på Steri-Oss 1994 innan han 1997 blev Vice President med ansvar för försäljning och marknadsföring. Utbildning: BA, Long Beach State University, Executive MBA Program, University of La Verne, USA.

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005.

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005. PRESSMEDDELANDE Nobel Biocare Holding AG, Kloten Inbjudan till den fjärde ordinarie bolagsstämman i Nobel Biocare Holding AG i Zürich, Schweiz Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2006 kl

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef

Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef 36 Modern Times Group MTG AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ)

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Sectra-03.134-1.0sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 26 juni 2003 Sectra-03.134-1.0sve 2(4) Förslag till dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att

Läs mer

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning 6,00 kr per aktie (6,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (1,00). Som

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 14 maj 2014 Agenda 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017 Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017 Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00 i Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren),

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2010 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2010 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2010 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer

Läs mer

Årlig information om ersättningssystemet 2015

Årlig information om ersättningssystemet 2015 Årlig information om ersättningssystemet 2015 Klarna- koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Inledning Regler om ersättningar finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA PRESSMEDDELANDE 12 april 2007 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012

Konecranes Abp. Ersättningsförklaring 2012 Konecranes Abp Ersättningsförklaring 2012 ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2012 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang har till syfte att främja en hög prestationsnivå och

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ) Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2014-04-14 Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804-8598, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2016 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare Fagerhults ägare Bolagets aktie är sedan maj 1997 noterad

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011 Styrelsens för SWECO AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2011 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Dagordning vid Mycronics årsstämma den 5 maj 2015

Dagordning vid Mycronics årsstämma den 5 maj 2015 Bilaga 2 Dagordning vid Mycronics årsstämma den 5 maj 2015 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringspersoner.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG

BOLAGSORDNING FÖR FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG D-19497 Förslag till ändring av bolagsordning till extra bolagsstämma i Fenix Outdoor International AG den 4 maj 2015 BOLAGSORDNING FÖR FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Nedanstående bolagsordning är en svensk

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer