Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ"

Transkript

1 Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer SEC(2009) 1227 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Accompanying Document to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council The European Union and Latin America: Global Players in Partnership Ten Years of Strategic Partnership EU-Latin America {COM(2009) 495} SEC(2009) 1257 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Forskning och utveckling: ointr. accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS "Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU" Current situation of key enabling technologies in Europe {COM(2009) 512} SEK(2009) 1252 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET ointr. om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Eftastaterna, de länder som undertecknat Barcelonaprocessen, de länder som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och Färöarna om en regional konvention om övergripande regler om förmånsberättigande ursprung för Europa-Medelhavsområdet den 11 december 2009 Sida 1 av 48

2 KOM(2009) 1212 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Transport: T10 Handlingsplan för rörlighet i städer SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1211} KOM(2009) 510 Förslag till Jordbruk: N20 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden KOM(2009) 515 Förslag till ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter SEC(2009) 1211 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Transport: T10 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Urban Mobility Impact Assessment {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1212} KOM(2009) 490 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Transport: T10 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för rörlighet i städer {SEK(2009) 1211} {SEK(2009) 1212} den 11 december 2009 Sida 2 av 48

3 KOM(2009) 495 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET Yttre förbindelser: ointr. OCH RÅDET Europeiska unionen och Latinamerika: Globala aktörer i partnerskap {SEK(2009) 1227} KOM(2009) 501 Förslag till Ekonomisk politik: ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk bankmyndighet {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {KOM(2009) 503 slutlig} {SEK(2009) 1233} {SEK(2009) 1234} {SEK(2009) 1235} KOM(2009) 503 Förslag till Ekonomisk politik: ointr. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 501 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {SEK(2009) 1233} {SEK(2009) 1234} {SEK(2009) 1235} den 11 december 2009 Sida 3 av 48

4 KOM(2009) 512 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Forskning och utveckling: F10/IT RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Förberedelser för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU {SEK(2009) 1257} KOM(2009) 517 Förslag till Fiske: ointr. RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet den 11 december 2009 Sida 4 av 48

5 SEK(2009) 1235 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Ekonomisk politik: ointr. som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett europeiskt systemriskråd Förslag till RÅDETS BESLUT om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk bankmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet SV SV SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 499 slutlig} {KOM(2009) 500 slutlig} {KOM(2009) 501 slutlig} {KOM(2009) 502 slutlig} {KOM(2009) 503 slutlig} {SEK(2009) 1234} KOM(2009) 516 Förslag till Jordbruk: S30 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött den 11 december 2009 Sida 5 av 48

6 COM(2009) 514 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE Yttre förbindelser: ointr. EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2008 {SEC(2009) 1279} COM(2009) 529 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Yttre förbindelser: ointr. on the opening of consultations with Niger under Article 96 of the Cotonou Agreement KOM(2009) 513 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Serbien {SEK(2009)1311} KOM(2009) 518 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Transport: T10 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN FJÄRDE RAPPORTEN OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 2320/2002 OM INFÖRANDE AV GEMENSAMMA SKYDDSREGLER FÖR DEN CIVILA LUFTFARTEN SEC(2009) 1267 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Austria Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1268 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Belgium Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1269 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Czech Republic Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty den 11 december 2009 Sida 6 av 48

7 SEC(2009) 1270 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Germany Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1271 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Italy Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1273 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. The Netherlands Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1274 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Portugal Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1275 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Slovenia Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1276 REPORT FROM THE COMMISSION ointr. Slovakia Report prepared in accordance with Article 104(3) of the Treaty SEC(2009) 1279 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE IMPLEMENTATION OF MACROFINANCIAL ASSISTANCE TO THIRD COUNTRIES IN 2008 {COM (2009) 514} SEC(2009) 1311 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement - Macro-financial assistance to Serbia Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Serbia {COM(2009) 513 final} den 11 december 2009 Sida 7 av 48

8 KOM(2009) 280 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i stabiliserings- och associeringsrådet beträffande övergången enligt artikel 5 i stabiliserings- och associeringsavtalet till den andra etappen i associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan KOM(2009) 524 Förslag till Fri rörlighet för personer: ointr. RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden KOM(2009) 539 Förslag till N20 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ( enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden ) den 11 december 2009 Sida 8 av 48

9 SEC(2009) 1295 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) A TECHNOLOGY ROADMAP {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298} SEC(2009) 1296 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) R&D INVESTMENT IN THE PRIORITY TECHNOLOGIES OF THE EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1297} {SEC(2009) 1298} den 11 december 2009 Sida 9 av 48

10 SEC(2009) 1297 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) IMPACT ASSESSMENT {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295} {SEC(2009) 1296} {SEC(2009) 1298} SEC(2009) 1313 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Monetär politik: F10 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Annual Statement on the Euro Area 2009 Annual Report on the Euro Area 2009 {COM(2009) 527 final} KOM(2009) 525 Förslag till Fri rörlighet för personer: ointr. RÅDETS BESLUT om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden den 11 december 2009 Sida 10 av 48

11 KOM(2009) 537 Förslag till Miljö: S40 RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska gemenskapens ståndpunkt beträffande förslaget om antagandet av regionala handlingsplaner inom ramen för genomförandet av artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor och aktiviteter SEC(2009) 1315 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT K26, S40 Accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION on mobilising Information and Communications Technologies (ICT) to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy IMPACT ASSESSMENT {C(2009) 7604 final} {SEC(2009) 1316} SEK(2009) 1316 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT K26, S40 som åtföljer KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att underlätta övergången till en energieffektiv och koldioxidsnål ekonomi SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {K(2009) 7604 slutlig} {SEK(2009) 1315} den 11 december 2009 Sida 11 av 48

12 KOM(2009) 519 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Miljö: K26, S40 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) {SEK(2009) 1295} {SEK(2009) 1296} {SEK(2009) 1297} {SEK(2009) 1298} KOM(2009) 522 Förslag till Beskattning/Moms: F10 RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 167 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt SEK(2009) 1302 REKOMMENDATION FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET ointr. om att bemyndiga kommissionen att underteckna ett protokoll till avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen den 11 december 2009 Sida 12 av 48

13 COM(2009) 530 Förslag till Transport: T10, ÅSUB EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistikrapportering om varutransporter på väg (kodifierad version) COM(2009) 534 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN Yttre förbindelser: ointr. PARLIAMENT AND THE COUNCIL Kosovo* - Fulfilling its European Perspective COM(2009) 536 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN Miljö: N10 PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Developing the international dimension of the Integrated Maritime Policy of the European Union COM(2009) 538 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL THE EU:s yttre gräns: T10 EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards the integration of maritime surveillance: A common information sharing environment for the EU maritime domain {SEC(2009) 1341} COM(2009) 540 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN Miljö: N10 PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE EU'S INTEGRATED MARITIME POLICY {SEC(2009) 1343} den 11 december 2009 Sida 13 av 48

14 KOM(2009) 531 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Armenien {SEC(2009)1324} KOM(2009) 543 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Yttre förbindelser: ointr. EUROPAPARLAMENTET INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN (IPA) FLERÅRIG VÄGLEDANDE FINANSIERINGSRAM FÖR PERIODEN SEC(2009) 1324 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement Macro-financial Assistance to Armenia {COM(2009) 531 final} SEC(2009) 1333 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. CROATIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1334 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. TURKEY 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533} den 11 december 2009 Sida 14 av 48

15 SEC(2009) 1335 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1336 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. MONTENEGRO 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1337 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. ALBANIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1338 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. BOSNIA AND HERZEGOVINA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} den 11 december 2009 Sida 15 av 48

16 SEC(2009) 1339 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. SERBIA 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1340 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. KOSOVO UNDER UNSCR 1244/ PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Enlargement Strategy and Main Challenges {COM(2009) 533 final} SEC(2009) 1341 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EU:s yttre gräns: T10 EU led actions relevant for the integration of maritime surveillance activities COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards the integration of maritime surveillance: A common information sharing environment for the EU maritime domain {COM(2009) 538} den 11 december 2009 Sida 16 av 48

17 SEK(2009) 1298 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö: K26, S40 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 519 slutlig} {SEK(2009) 1295} {SEK(2009) 1296} {SEK(2009) 1297} KOM(2009) 535 Förslag till Miljö: S45, ÅSUB EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr / av den [ ] om avfallsstatistik (kodifierad version) KOM(2009) 541 Förslag till Fiske/Miljö: N30, S40 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk {SEC(2009)1347} KOM(2009) 542 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Statistik: S40 EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren den 11 december 2009 Sida 17 av 48

18 KOM(2009) 553 Förslag till Fiske: N30 RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs SEC(2009) 1347 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Fiske/Miljö: S40, N30 COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture {COM(2009) 541 final} SEC(2009) 1354 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. Sustainability Report 2009 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sustainability of public finances for a recovering economy {COM(2009) 545 final} SEC(2009) 410 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Civilrättsligt sammarbete: K12 Accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Inheritance Impact Assessment {COM(2009) 154 final) {SEC(2009) 411} den 11 december 2009 Sida 18 av 48

19 SEC(2009) 411 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser/transport: Accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of successions and on the introduction of a European Certificate of Succession SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT {COM(2009) 154 final) {SEC(2009) 410} SEK(2009) 1212 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Transport/Hållbar utveckling: T10 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för rörlighet i städer SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {KOM(2009) 490 slutlig} {SEK(2009) 1211} K(2009) 7924 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION F10 av den om förfaranden för källskattelättnad (Text av betydelse för EES) KOM(2009) 154 Förslag till Civilrättsligt samarbete: K12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg {SEK(2009) 410} {SEK(2009) 411} den 11 december 2009 Sida 19 av 48

20 KOM(2009) 523 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Georgien SEK(2009)1310 final KOM(2009) 529 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Yttre förbindelser: ointr. om inledande av samråd med Niger enligt artikel 96 i Cotonouavtalet KOM(2009) 532 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Immaterialrätt: F10, K10 Upphovsrätten i kunskapsekonomin KOM(2009) 536 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, Miljö: K16, S40 RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utveckling av den internationella dimensionen av EU:s integrerade havspolitik KOM(2009) 538 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EU:s yttre gräns: K10/BA, T10 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA SOCIALA OCH EKONOMISKA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN För en integrerad övervakning till sjöss En gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde {SEK(2009) 1341} KOM(2009) 540 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Miljö: K16, S40 EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN LÄGESRAPPORT OM EU:S INTEGRERADE HAVSPOLITIK {SEK(2009) 1343} den 11 december 2009 Sida 20 av 48

21 KOM(2009) 560 KOMMISSIONENS FEMTE RAPPORT TILL RÅDET OCH EU:s yttre gräns: ointr. EUROPAPARLAMENTET om vissa tredjeländers upprätthållande av viseringskrav i strid med ömsesidighetsprincipen i enlighet med artikel 1.5 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen KOM(2009) 562 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EU:s yttre gräns: ointr. om Kanadas återinförande av viseringskvavet för tjeckiska medborgare i enlighet med artikel 1.4 c i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen SEC(2009) 1310 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Yttre förbindelser: ointr. Ex ante evaluation statement Macro-financial assistance to Georgia Proposal for a Council decision providing macro-financial assistance to Georgia COM(2009) 523 final den 11 december 2009 Sida 21 av 48

22 SEC(2009) 1343 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT K16, S40 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE EU'S INTEGRATED MARITIME POLICY {COM(2009) 540} SEK(2009) 411 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Civilrättsligt sammarbete: K12 Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN {KOM(2009) 154 slutlig} {SEK(2009) 410} COM(2009) 575 Proposal for a ERUF: F10, N10, K26, K16 COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund (3rd instalment 2009) SEC(2009) 1370 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT F10 accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION On Withholding Tax Relief Procedures And The Fisco Proposals IMPACT ASSESSMENT {C(2009) 7924} {SEC(2009) 1371} den 11 december 2009 Sida 22 av 48

23 SEK(2009) 1371 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR F10 Följedokument till Förslag till KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om förfaranden för källskattelättnad SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN {C(2009) 7924} {SEC(2009) 1370} KOM(2009) 545 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET Ekonomisk politik: ointr. OCH RÅDET Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning {SEK(2009) 1354} KOM(2009) 547 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH ERUF: F10, N20 RÅDET 1:a ekonomiska rapporten om genomförandet av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) budgetåret KOM(2009) 570 Rekommendation till Ekonomisk politik: ointr. RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten KOM(2009) 572 Rekommendation till Ekonomisk politik: ointr. RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino den 11 december 2009 Sida 23 av 48

24 SEC(2009) 1373 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Asylpolitik: ointr. Accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted Impact Assessment {COM(2009) 551} {SEC(2009) 1374} Bilaga finns SEC(2009) 1389 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. IMPACT ASSESSMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK on an EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector {COM(2009) 561 final} {SEC(2009) 1390} {SEC(2009) 1407} den 11 december 2009 Sida 24 av 48

25 SEC(2009) 1396 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Miljö/Hälsa: S20 IMPACT ASSESSMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Solidarity in health: Reducing health inequalities in the EU {COM(2009) 567 final} {SEC(2009) 1397} SEC(2009) 1407 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ekonomisk politik: ointr. Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector {COM(2009) 561} {SEC(2009) 1389} {SEC(2009) 1390} COM(2009) 544 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND Institutionella bestämmelser: ointr. THE EUROPEAN PARLIAMENT Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions Bilaga finns. den 11 december 2009 Sida 25 av 48

26 KOM(2009) 550 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH Institutionella bestämmelser: ointr. EUROPAPARLAMENTET UTVIDGNING AV TJÄNSTEN FÖR YTTRE REPRESENTATION: INRÄTTANDE AV EN DELEGATION PÅ ISLAND OCH ETT KONTOR I LIBYEN KOM(2009) 558 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Forskning och teknisk utveckling: U32, N10 Årsrapport om Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling 2008 {SEC(2009)1380} KOM(2009) 559 Förslag till Yttre förbindelser: ointr. RÅDETS BESLUT om ingående av ett tilläggsprotokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Staten Israel rörande ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter KOM(2009) 564 Förslag till Civilrättsligt samarbete: F10 RÅDETS FÖRORDNING om ändring av bilagorna A och B till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden den 11 december 2009 Sida 26 av 48

27 SEC(2009) 1376 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Asylpolitik: ointr. accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection Impact Assessment {COM(2009) 554} {SEC(2009) 1377} Bilaga finns SEC(2009) 1380 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Forskning och teknisk utveckling: U32, N10 Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2008 {COM(2009) 558 final} KOM(2008) 615 Förslag till T10 RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om civil luftfartssäkerhet Rådets beslut om ingående av ett avtal har kompletterats med det sista beaktandeledet och en interinstitutionell kod. den 11 december 2009 Sida 27 av 48

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2.8.2010 KOM(2010) 417 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH S BESLUT Europeiska fonden: Ointr. om

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-11-02 KOM(2009) 613 Förslag till Miljö/Jordbruk: S30, N20, N26 om godkännande för utsläppande

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Februari 2012 Ankomst- Kommissions- Mottagare Kommissionsinitiativets namn Nr i W3D3 Diariefört datum nummer 2012-02-02 COM(2012) 27 final REKOMMENDATION

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2010-07-01 KOM(2010) 351 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under år 2009 av förordning

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2010-05-03 KOM(2010) 172 Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av den regionala konventionen om

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-12-01 KOM(2009) 617 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturinstrument: K16, F10, N10, U10 TJUGONDE

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-04-02 COM(2012) 156 final Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliseringsoch associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet

Läs mer

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 7 april 12 april 2016

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 7 april 12 april 2016 Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 7 april 12 april 2016 Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD) 2016-04-07 COM(2016) 194 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2008-11-03 KOM(2008) 682 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Upprättande av ett gemensamt luftrum med

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2010-06-01 KOM(2010) 254 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-07-01 KOM(2009) 290 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Utveckling/Bistånd: Generaldirektoratet för

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-09-01 KOM(2009) 382 Förslag till ERUF: K16, K26, F10, N10 EUROPAPARLAMENTETS OCH om ändring

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ Ank. datum KOM-nummer Ärende Mottagare Diarienummer 2009-05-04 KOM(2009) 200 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, Utbildning: U20 EUROPAPARLAMENTET,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till rådets beslut

BILAGOR. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.2.2014 COM(2014) 90 final ANNEX 4 BILAGOR BILAGA IV AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM PROVISORISK TILLÄMPNING AV AVTALET OM REPUBLIKEN KROATIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden.

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden. UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Johan Lindholm Jur kand, doktorand EG-RÄTTSLIG DOKUMENTATION Datum 2006-12-15 SVENSKA ENGELSKA BESKRIVNING PUBLIKATION CITERING (EX) 1. Primärrätt Primary Law Fördrag

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING AV EUROPEISKA UNIONEN OCH EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET De avtalsslutande parterna

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-12-03 COM(2012) 715 2012-12-03 COM(2012) 720 S3/HB, T1/NK, FG RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om ansvar och ersättning för ekonomiska skador som drabbat skyddade

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.4.2014 COM(2014) 237 final 2014/0130 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats medlemsstater,

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-10-02 COM(2012) 529 2012-10-02 COM(2012) 541 EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 13 GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR TILL AVTALET AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMTIDIG UTVIDGNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 november 1999 (16.11) (OR. en)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 november 1999 (16.11) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 november 1999 (16.11) (OR. en) 12881/99 LIMITE OJ/CRP 40 (Coreper II) PRELIMINÄR DAGORDNING för det 1853:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper II)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 april 2013 (Finlands författningssamlings nr 268/2013) Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det multilaterala avtalet

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Dataskyddsförordning för EU:s institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 1/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 1/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 115 slutlig Utkast till BESLUT nr 1/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ersättning av tabellerna III och IV b i protokoll nr

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014. om upprättande av en utkastplan i Östersjön

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014. om upprättande av en utkastplan i Östersjön EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 C(2014) 7551 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen. Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen. Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik Referenser Lagar och förordningar Lag (1982:963) om rymdverksamhet Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen. Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik Förordning

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Onsdag 13 maj 2009 Idag Vad är utrikespolitik Är inte EU utrikespolitik?! Utrikespolitiska mål Policy approach Utvidgningarna Vilken väg ska EU gå? Malin Stegmann

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015

BILAGOR. till. Beredskap inför eventuella försörjningsavbrott från öst under vintern 2014-2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions Correction

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde

Läs mer

B PBF2002 BF2002 ÄNDRINGSFÖRSLAG /FÖRSLAG TILL ÄNDRING

B PBF2002 BF2002 ÄNDRINGSFÖRSLAG /FÖRSLAG TILL ÄNDRING Ändringsförslag 6400 === ENVI/6400=== Hänvisning till budgetpost : B1-1 7 1 Artikel B1-1 7 1 Bidrag för tobak Ändra belopp enligt följande: B1-1 7 1 2001 PBF2002 BF2002 SFÖRSLAG /FÖRSLAG TILL BF+SFÖRS

Läs mer