GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET"

Transkript

1 Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR PÅ NATIONELL, EUROPEISK OCH INTERNATIONELL NIVÅ Skriven av: John Gunnarsson koordinator, European Minds simona Maltese assisterande koordinator, European Minds evita Marchiori CBE Med bidrag från övriga partners i projektet Europemobility Network

2

3 Guide Finansieringskällor för Internationell Mobilitet Denna guide har skrivits av det svenska konsultföretaget European Minds, i samarbete med Coopération Bancaire pour l Europe - GEIE (CBE), inom ramen för arbetsgruppen för Finansieringskällor i projektet Europemobility Network. Europemobility is a European network that aims at stimulating both the quality and quantity of work placement abroad by establishing a pan European network of professionals, experts and mobility coordinators responsible for planning and accomplishing learning mobility initiatives. Europemobility Network supports mobility in VET, by promoting awareness on the obstacles as well as on the tools, methodologies and solutions available. For further information, visit European Minds is the largest independent EU consulting company in Sweden with more than fifteen years experience from working in the EU arena. European Minds Sweden is firmly rooted in a transnational context, thus helping enterprises, organisations and authorities to recognise the opportunities of a European and indeed international co-operative approach. Emphasis is laid upon knowledge and competence, network and contacts, project development and management, business ideas and financing. For further information, visit Coopération Bancaire pour l Europe - GEIE (CBE) was born as an initiative of some banks willing to develop information services and consulting on European programmes and assist their clients in different fields related to internationalization, such as, for example, participation in public procurement and the research for business partners. Since 1992, CBE has carried out intensive information and assistance activities for member banks and their business customers, with a multitude of interventions on the most various topics regarding the EU. For further information, visit

4 INDEX 1. Sammanfattning Metod 6 3. Case studies VIE - Volontariat en Entreprise MOVE YOUR MIND : A private loan for learning mobility IdA -Transnational Mobility and Exchange Projects Regional Operational Programme(ROP) - Tuscany Region The UK-India Graduate Work Experience Programme 9 4. Slutsatser Svagheter Styrkor Rekommendationer 13 This publication is produced with subsidy from the European Commission s Education and culture DG. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

5 1. Sammanfattning Arbetslöshet, ekonomisk invandring och innovationer är stora framtida utmaningar för Europeiska Unionen. Lärande mobilitet, dvs möjligheten att förbättra sina personliga och professionella förmågor genom utlandserfarenhet, är ett effektivt verktyg för att möta dessa utmaningar och en värdefull möjlighet att utveckla och förena Europa. Då tidigare ekonomiska och sociala modeller inte längre fungerar är det nödvändigt att hitta nya vägar och metoder för att främja mobilitet för Europas medborgare i syfte att skapa personlig och professionell utveckling. Förbättrade förutsättningar avseende mobilitet för lärande kräver goda ekonomiska resurser men de senaste 10 årens ekonomiska kris har istället inneburit att de finansieringsmöjligheterna har minskat rejält. Detta svåra scenario innebär att det blivit allt viktigare att kunna identifiera och effektivt använda de finansieringskällor som finns. Denna guide syftar till att samla de mest effektiva, välanvända och tillgängliga finansieringsalternativen som finns tillgängliga på nationell, transnationell och internationell nivå. Studien omfattar tre viktiga kriterier vad avser finansieringsmöjligheterna funktionalitet, påverkan och innovationsgrad som berörs i de fallstudier från olika mobilitetskoordinatorer som vi får ta del av. Guiden analyserar mer i detalj följande områden: Vilka tillgängliga finansieringskällor stödjer projekt som inkluderar mobilitet för lärande? Vilka aktiviteter och projekt kan genomföras med dessa medel? Vilka styrkor och svagheter har de olika finansieringsalternativen och vilka strategier kan användas för att hantera begränsningar och skapa innovativa lösningar? Guiden baseras på omfattande data om erfarenheterna från att använda olika finansieringskällor från offentliga myndigheter, företag och föreningar. Den tematiska kommissionen som arbetar med finansieringskällor inom projektet Europemobility genomförde 35 olika undersökningar med olika enheter från EU-länderna, Sydamerika samt Mellanöstern, varav intervjuer genomfördes med 15 st. Resultatet från undersökningarna och intervjuerna användes till att få fram beskrivande information om de olika finansieringskällorna, med särskild betoning på att identifiera och bekräfta medvetenheten om de europeiska programmen bland mobilitetskoordinatorerna. Guiden ska ses som ett verktyg för att få igång en bred och framgångsrik dialog om de förändringar och innovationer som kan göras för att förbättra kvalitén på mobilitet för lärande genom att använda de finansieringskällor som finns på ett mer effektivt och fördelaktigt sätt. 5

6 2. Metod Analysen avser de finansieringsprogram som erbjuds av olika EU-institutioner, EU:s medlems-länder och Tredje världen. Teamet har använt sig av desk research, undersökningar och kompletterat med intervjuer för att kunna gå på djupet på vissa områden. Arbetet har följt följande fem faser: Datainsamling: insamling och analys av tillgänglig information, rapporter och andra dokument om finansieringskällor, med en fördjupad studie av de projekt som redan genomförts av andra nätverk inom området mobilitet. Data har främst samlats in från webb-sidor publicerade av nationella och europeiska institutioner, organisationer, nätverk, plattformar och företag som erbjuder mobilitetsprogram. Främsta syftet har varit att ta tillvara tidigare erfarenheter och dra lärdom av de kunskaper som redan finns, samt att identifiera de områden och problem som mobilitetskoordinatorerna upplever idag. Mall: ta fram en mall för insamling av information om de olika finansieringsalternativen samt case studies fallstudier baserade på specifika mobilitetsprojekt. Mallen innehöll 10 frågor med fokus på programmets tillgångar, analys av målgrupper, geografisk täckning, krav på partners samt styrkor och svagheter med programmet. Mallen skickades till alla partners i Europemobility Network, till externa organisationer och enheter. Mallen publicerades även på plattformen för EuropeMobility. Redigering, bearbetning och analys: insamling av material avseende case studies fallstudier och fördjupad analys av insamlad data. Vissa frågeställningar krävde djupare genomgång tillsammans med partners för att skapa en fördjupad och effektiv dialog. Eftersom materialet avseende tillgängliga case studies fallstudier blev alltför omfattande för att ta med i sin helhet i guiden så gjordes ett urval baserat på ett geografiskt kriterium för att beskriva mångfalden. Vissa av programmen stödjer inte mobilitet specifikt men ser att mobilitet kan användas som ett värdefullt medel för att uppnå uppsatta mål. Det finns sammanfattningar för alla case studies fallstudier vilka inkluderas i guiden tillsammans med kontaktuppgifter till de organisationer som tillhandhöll mobilitetsfinansieringen. Lista med finansieringsalternativ: fördjupad desk research av de olika finansieringsprogrammen på lokal, nationell, europeisk eller internationell nivå. Olika färger har använts för att tydliggöra och markera tre olika typer av finansieringsprogram som tillhör olika makroområden. Resultatet är en lista med alla de fonder och program som erbjuds av offentliga institutioner, företag, organisationer, banker eller privata finansiärer. Sammanfattning: identifiering av de olika finansieringsalternativens styrkor och svagheter genom en fördjupad analys av de case studies fallstudier som presenterats av projektets partners. Erfarenheterna visade att det ofta var samma frågeställningar som dök upp i de olika typerna av finansieringskällor så detta material har använts för att kunna gruppera finansieringsprogrammen. Denna del av arbetet har varit mycket viktig då den möjliggjorde identifiering av begränsningar i tillgång och användning av de olika programmen. Tack vare rekommendationer och råd från partners i projektet har en del förslag och möjligheter till förbättringar identifierats på både nationell, europeisk och internationell nivå. Informationen i denna guide har samlats in mellan september 2012 och juni Det bör dock påpekas att det konstant sker förändringar i de olika finansieringskällorna och programmen vilket gör att en del information kan vara inaktuell. 6

7 3. Case Studies Below we selected a number of relevant examples funding schemes which appear to be innovative in connection with the stakeholders involved, the funding mechanism of learning mobility schemes, the complementarity with EU funded programmes, or a combination of these elements. Additional examples of alternative funding schemes are published on project web site: www. europemobility.eu. 3.1 VIE - Volontariat en Entreprise Promoter: The National Institute of Geographic and Forest Information (IGN) with UBIFRANCE, the French agency for international business development, France Recipients: Young professionals between 18 and 28 years from a member State of the European Union Funding Scheme: National placement programme Objective: To promote highly-rewarding professional experience Description: The VIE (Volontariat en Entreprise) is a French international corporate placement programme for young professionals between the age of 18 and 28 who are European Union nationals. Becoming an International Intern means going abroad to carry out a remunerated professional assignment for 6 to 24 months whilst benefiting from protective public law coverage. The National Institute of Geographic and Forest Information (IGN) promotes the VIE and UBIFRANCE, the French agency for international business development, is in charge of all the administrative procedures of your assignment. Mainly intended for students, recent graduates or those looking for a job, the French International Internship Programme offers a highly-rewarding professional experience, a real springboard for an international career. The VIE is dedicated to all professions: financial, marketing, international business and trade, corporate auditing, accounting, mechanics, electronics, telecommunications, I.T., construction and civil engineering, agronomy, tourism, law, human resources, and many more... Leading international groups and SMEs advertise their assignment offers on the CIVIWEB website. International Internship is not voluntary work. VIE are paid an all-inclusive monthly expenses allowance, which varies depending on the assignment country, but regardless of the level of qualification. A concrete example of this project is the experience of a French guy, from the south of France, who moved to Brussels, working for the Group PSA Peugeot Citroën Psa finance. This project involved this guy in some tasks as marketing analysis, using excel and discovering new functions in the program. His job is primarily focused on the calculation of the tax interests in the sale of cars, benchmark, reporting to the boss the previsions done in the past months about that. In addition, he studies the market in Benelux, making comparisons about the Peugeot cars and the other products sold in the same country. With this basis, he has to understand how much the product will cost to the enterprise the following month: if the manager accepts the price, the enterprise buys the stocks according with the intern suggestions. Information: IGN France International - Maison Mozart - 8 rue du Sentier - Paris Tel. +33 (0) , 7

8 3.2 MOVE YOUR MIND : A private loan for learning mobility Promoter: Coopération Bancaire pour l Europe (CBE-GEIE) and Piacenza s Bank, Italy Recipients: Young people from 18 to 28 years living in Emilia Romagna region Funding Scheme: National Bank Loan Objective: To help students going abroad and facing the economic difficulties linked to the low amount of funds available for mobility activities Description: The Project MOVE YOUR MIND is promoted by Coopération Bancaire pour l Europe (CBE-GEIE) and Piacenza s Bank, with the aim to address a significant lack of private financial products to sustain mobility. The out-put of a deep research is a special loan for mobility that has been readapted in Italian with the name of CULTURA TRASFRONTALIERA. Piacenza s Bank has given rise to a best practice, as the financial product offered to the clients is the first financial loan totally dedicated to mobility, with no collateral required and, above all, with no interest rate. Move your mind is addressed to different kinds of mobility giving young people the chance of studying or travelling abroad. In addition, this new private loan invented by Piacenza s Bank and CBE will not substituted the European national or regional grants, but it will integrated the grants with a maximum amount for the loan of euros. The direct beneficiaries are young people from 18 to 28 years living in Emilia Romagna region (Italy) and willing to study or to have a job experience abroad. The main objective of the project is to help students going abroad and facing the economic difficulties linked to the low amount of funds available for mobility activities. More specifically, it is addressed to undergraduate/ graduate students starting an ERASMUS, a LEONARDO DA VINCI project and all kinds of TRAINEESHIP (integration to an aid grant). The related aim is to transfer the outcome of Piacenza s Bank to other banks in Europe, convincing them to adopt the same loan to sustain mobility. Information: CBE-GEIE, Avenue Louise, 125/1 B, 1050 Bruxelles Belgio, Evita Marchiori IdA -Transnational Mobility and Exchange Projects Promoter: Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Germany Recipients: disadvantaged young people, unemployed young adults and young lone mothers as well as persons with disabilities Funding Scheme: European Social Fund (ESF) Objective: To support the vocational integration of groups of individuals with difficulties in entering the labour market Description: The IdA - Integration through Exchange programme fosters transnational mobility and exchange projects with the support of European Social Fund (ESF), supporting the vocational integration of groups of individuals with difficulties in entering the labour market by means of practical occupational experience in other EU countries. Support is only provided to project networks that work together with at least one transnational partner from at least one EU member state. The involvement of the local bodies responsible for basic income support is of central importance. Each project cooperates with the local and regional employment agencies, the job centres, joint agencies or optional communities in order to find tailored solutions for each individual jobseeker. IdA is targeted in particular at the following groups of persons who have difficulties in gaining access to the job and training market: disadvantaged young people, unemployed young adults and young lone mothers as well as persons with disabilities. The project is composed by two initiatives: the first call that is IdA I aimed to increasing the employment opportunities of disadvantaged young persons and unemployed young adults through promoting transnational exchange and mobility projects 8

9 and the second call named IdA II to enhance employment opportunities for people with disabilities by supporting transnational mobility projects and exchanges of experts. The programme lasts from October 2008 to Information: Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Group European Funds for Employment, Division EF 2 - Implementation of the European Social Fund, Mechthild Jürgens, Tel.:+49 (0) , 3.4 Regional Operational Programme(ROP) - Tuscany Region Promoter: Tuscany Region, Italy Recipients: Pupils, apprentices, graduates, employed and unemployed people, entrepreneurs Funding Scheme: European Social Fund (ESF) Objective: To address the unemployment in Tuscany Description: Tuscany Region through the Tuscan Regional Operational Programme (ROP) as part of the European Social Fund, promotes both individual/group mobility for specific targets (pupils, apprentices, graduates, employed and unemployed people, entrepreneurs, etc.) and sector mobility, related to a specific economic sector or production field with transnational vocation. The transnational mobility carried out through different actions aimed at extending: the number of bodies involved in the initiatives for the mobility of citizens and operators of the training and work system for the exchange of good practices, processes of innovation transfer and cooperation with other players of other countries of the European Union, actions for the creation of networks and partnerships of Social partners and businesses. In 2010 for example 36 projects have been submitted, 22 have been financed involving about 550 recipients (apprentices, unemployed, diploma holders, graduates, entrepreneurs, representatives of trade unions, civil servants). The available resources were 2,200,000 euro, all of them allocated. The ROP supports different kinds of actions addressed to various target groups: cooperation among businesses (meetings, visits, seminars) such as benchmarking, exchange of information, posts for work experience; cooperation among social partners (meetings, visits, seminars) such as exchange of best practices concerning economic development policies and trade union relationships management; mobility of apprentices, students, graduates, i.e work experiences abroad. Information: Tuscany Region, Via V.Emanuele II 62/ FI-Villa Fabbricotti, Italy. Maria Dina Tozzi, Tel , 3.5 The UK-India Graduate Work Experience Programme Promoter: The UK India Education and Research Initiative (UKIERI), India & United Kingdom Recipients: University students from India and UK Funding Scheme: Multi Stakeholder Programme Objective: To improve and enhance the relations between India and UK in the field of education Description: The UK-India Graduate Work Experience Programme, funded under UKIERI is one of the many pivotal programmes that was initiated to provide recently qualified, further and Higher Education graduates from India, with the opportunity to live and work in the UK between three months and one year. The UK currently has a window of opportunity to develop productive links with the Indian economy in order to grasp the opportunities provided by globalisation. Indian graduates on this scheme on the other hand had the potential to bring fresh skills and knowledge to the UK, which 9

10 can provide significant benefits to their UK host companies in terms of positioning their businesses in relation to one of the world s fastest growing major economies. The graduates who were selected for internship comprised the brightest from India s leading institutions of higher learning, such as Indian Institute of Technology (IIT), Indian Institute of Management (IIM), Jawaharlal Nehru University (JNU), Anna University, University of Mumbai, and University of Delhi. Apart from offering their UK recruiters an understanding of Indian culture, language and business practices, the internship provided the UK companies an opportunity to create a pipeline of talent, address skills shortages and gaps, and in many cases, promote their business interests in India. The interns, in return, gained first-hand experience in areas such as Supply Chain, Engineering, Retail, Administration, Project Management, Marketing, Sales, Law, Media, Architecture, Finance, Telecoms, HR, and IT, with some of the best organisations in the UK, enabling a greater understanding of business realities and opportunities in a developed nation, and accumulated a working knowledge that would benefit India, the UK and, in general, the world itself. One of the interns AV Arun who is currently working at Enterprise Managed Service writes about his experience so far, My main aim to participate in this interesting initiative was to gain a global exposure in Health and Safety functions from one of the best countries in the field and to kick start my ambition of becoming a chartered Health and Safety professional in Institute of Occupational Health and Safety (IOSH). It has been a good experience to understand how similar issues are addressed differently in India and the UK. Information: UKIERI Secretariat India, British Council Division 17 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi Tel. +91 (0) /361/336/441/325/126; UKIERI Secretariat UK, British Council Division 10 Spring Gardens, London SW1A 2BN, Tel. +44 (0) , 4. Slutsatser Mobilitet för lärande är ett centralt och värdefullt verktyg för att förbättra individers professionella förmågor och stödja deras personliga utveckling. Intervjuerna som gjordes med deltagarna i olika mobilitetsprojekt visar att språkliga, interkulturella och områdesspecifika förmågorna utvecklades mycket positivt av en vistelse utomlands, samtidigt som deltagarna förbättrade sitt självförtroende och blev mer medvetna om sina egna kompetenser. En del personer, då främst ungdomar, fick ökad förståelse för behovet av studier och kompetensutveckling för att öka sina chanser till en anställning på en tuff europeisk arbetsmarknad med hög arbetslöshet. Nödvändigheten av att möta denna utmaning var en av orsakerna till att Europeiska Rådet lanserade Lissabonstrategin år 2000 med målet to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion 1. Innovation och entreprenörskap, reformer för välfärd och social inkludering, human kapital och jobbuppgradering, lika möjligheter för kvinnor i arbetslivet, en mer liberal och fri marknad för arbetskraft och produkter samt hållbar tillväxt var några av nyckelorden för att uppnå en mer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi till Dagens låga produktivitet och ekonomiska stagnation i EU kräver att alla EU:s medlemsländer tar nya politiska initiativ för att förbättra tillväxten. Kommissionen har betonat betydelsen av att investera i utbildning och träning 2 och uttalandet ska ses i ljuset av att det annars är lätt att dra ner på denna typ av satsningar i tider med ekonomisk kris. Resultatet av vår studie visar att mobilitet för lärande ger ekonomiska och sociala fördelar för både deltagande individer, företag och organisationer. Detta är orsaken till att denna guide stödjer Kommissionens inriktning mot att säkerställa investeringar i kunskap och kompetenser. Den ekonomiska situationen i EU behöver förstärkas, inte bara genom utveckling av nya kompetenser men också genom att man bättre tar tillvara de förmågor som redan finns. Det finns t ex vissa sektorer, framförallt vetenskap, medicin och teknik som saknar expertkompetens vilket bevisas av stora vakanser i vissa länder. Samtidigt 1 The Lisbon Strategy European Council, Lisbon March Green Paper, Promoting the learning mobility of young people- European Commission, Brussels 8 July 2009, LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0329:FIN:EN:PDF 3 Maastrict Treaty-European Communities, Maastrict,7 February 1992, 10

11 utvecklas allt starkare diskriminerande krafter runt om i Europa till följd av ekonomisk kris och social oro. Mobilitet för lärande erbjuder i detta sammanhang ett effektivt och hållbart sätt att möta och bekämpa riskerna med isolering, protektionism och främlingsfientlighet genom att människor möts och ser problemen med nya ögon. Känslan av samhörighet är själva kärnan i hur vi skapar en stark europeisk identitet och får människor att se sig själva som europeiska medborgare enligt önskan i Maastrichtfördraget 3. I enlighet med målet att stödja mobilitet för lärande inom och mellan alla EU:s medlemsländer är det främsta syftet med denna guide att identifiera styrkor och svagheter i de finansieringskällor som finns, samt att erbjuda värdefulla rekommendationer för att öka genomslagskraften i programmen Svagheter Några av de nationella och europeiska programmen erbjuder finansiering som inte är tillräcklig för att täcka levnadskostnaderna, trots att de ska vara baserade på respektive lands levnadsstandard och kostnadsnivå. Intervjuer med deltagare tydliggör ett gap mellan levnadskostnaderna och nivån på finansieringen. Den dåliga matchningen försämrar kvalitén i mobiliteten då man kanske väljer bort t ex en bra språkkurs som skulle kunna underlätta och förbättra inlärningen i det nya landet. Det innebär också att vissa grupper exkluderas pga den låga finansieringsnivån, exkluderade grupper som kanske egentligen är de som är i störst behov av utbildning som ett verktyg för att bryta utanförskapet. En del av det arbete som utförs inom ramen för mobilitet för lärande, och som finansieras av EU:s medlemsländer eller internationella organisationer, är ofta obetalt. Detta skapar en dålig balansgång mellan insats och arbetsbelastning, men även en obalans mellan de kompetenser som finns och de förmågor som utvecklas under mobiliteten. Om Kommissionens mål att mobilitet för lärande ska bli ett effektivt verktyg för att stärka Europas konkurrenskraft och bygga en stark kunskapsintensiv ekonomi, behövs mer medel och resurser. En stor investering i kvalité, istället för kvantitet, krävs för att göra mobilitet för lärande till ett värdefullt, verkningsfullt och effektivt verktyg som fungerar transnationellt Flertalet av de organisationer som hanterar de europeiska programmen upplever att det finns en brist på medel för att täcka de administrativa kostnaderna. Detta medför att man ofta prioriterar att få fram så många projekt som möjligt, utan fokus på kvalité, hållbarhet eller påverkan på lokal nivå. Denna brist på resurser medför att projektledningen ofta sprids ut på flera olika personer med varierande kompetens och förmåga att utnyttja programmen optimalt. Det skulle vara mer effektivt och värdefullt om en person eller ett team avsattes specifikt för att arbeta med europeiska projekt i syfte att uppnå kontinuitet, sammanhang och kvalité i projektplaneringen. Bristen på resurser för planering och ledning av projekt får som följd att det är svårt att anställa personer som får ansvar för att utveckla europeiska initiativ, särskilt för NGO:s De flest av banklånen som erbjuds för att finansiera mobilitet löper med ränta vilket gör det svårt för studenterna, speciellt om man kommer från ett land med hög arbetslöshet eftersom det då blir än svårare att finansiera kostnaderna för lånen. Det enda räntefria lånet som funnits är ett lån från Piancenza s Bank, men det vänder sig främst till ungdomar från regionen Emilia Romagna. Det kunde vara värdefullt om fler europeiska banker utvecklade liknande låneprodukter riktade till mobilitet I många värdorganisationer, då kanske främst privata företag, är förberedelserna för att hantera potentiella problem ganska dåliga. Det kan t ex handla om problem avseende bristande resurser eller språkliga och kulturella skillnader. Några deltagare framförde klagomål avseende t ex bristfälligt mentorskap under utlandsvistelsen eller otillräcklig assistans på arbetsplatsen för att komma in i 3 Maastrict Treaty-European Communities, Maastrict,7 February 1992, 11

12 arbetsuppgifterna. Det fanns också tecken på besvikelser på hur man tagit tillvara erfarenheterna när man sen kommit tillbaka, samt på möjligheterna att få diskutera upplevelserna och erfarenheterna i syfte att inkludera och utnyttja dessa i den personliga karriärsutvecklingen Trots att många av de europeiska programmen erbjuder värdefulla möjligheter att genomföra mobilitetsprojekt så uppger flertalet organisationer att de inte använder dem pga den komplicerade och tidskrävande byråkratin. Processen blir ofta både kostsam och tidskrävande och står inte riktigt i proportion till det ibland ganska dåliga resultatet och effekten. Många av värdorganisationerna ser inte riktigt fördelarna och värdet av att ta emot en utländsk praktikant och framförde klagomål på bristande information om vilka nätverk och finansieringskällor som finns. 4.2 Styrkor Finansieringsprogram avseende mobilitet för lärande är framförallt ett demokratiskt verktyg för att ge alla människor en möjlighet att kunna förbättra sina förmågor och kompetenser genom en utlandserfarenhet. Det ger människor förutsättningar att få ny kunskap och att få ta del av kunskap från andra lärare, samtidigt som man får tillfälle att testa sina egna idéer och förmågor i nya situationer. Detta gäller framförallt ungdomar och personer från utsatta grupper som genom mobiliteten får en chans att utveckla sina personliga, språkliga och muntliga förmågor, där t ex Eramusprogrammet är ett bra initiativ med höga ambitioner som ger studenter en möjlighet att studera på ett annat lärosäte i Europa. Detta program kan tjäna som ett bra exempel på hur man kan administrera och finansiera mobilitetsprogram som skapar stora fördelar för deltagarna samtidigt som det bygger broar över gränserna, utvecklar språkkompetenser och bryter ner institutionella barriärer De olika nationella och europeiska valideringsverktygen är mycket viktiga och värdefulla för att ge trovärdighet åt de finansieringsprogram som finns tillgängliga. Det finns Europass, som är ett europeiskt standardiserat Curriculum Vitae (CV) där man kan notera olika kompetenser och förmågor som man utvecklat under mobiliteten, ett annat alternativ är the European Credit Transfer and Accumulation System for higher education, (ECTS), eller the Diploma Supplement (ett dokument som beskriver omfattning, nivå och status på de högre utbildningskurserna) alternativt the European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET). Alla är värdefulla instrument för att bevisa och validera utlandserfarenheterna, även om vissa företag tycker det är svårt att sätta ett värde på de arbetslivserfarenheter som man får På nationell nivå finns det många olika program som vänder sig till speciella utbildningsområden som t ex vetenskap/teknik och medicin. Dock är det många gånger brist på finansieringsalternativ inom områden som samhällsvetenskap, konst och icke-formellt lärande vilka skulle kunna vara värdefulla utbildningsområden för tillväxt. Man kan t ex se att konst skulle kunna vara ett strategiskt område för den europeiska unionen som ett sätt att förstärka känslan av gemenskap byggd på gemensamma kulturella värden, vilket Kommissionen själv konstaterar 4. Det icke-formella lärande är viktigt i sig självt, samtidigt som det kan ses som ett komplement till det formella utbildningssystemet, då det skapar utbildningar som bygger på delaktighet och elevfokus, vilket ofta passar unga människors behov, förväntningar och intresse 5. Medlemsstaterna och EU måste tillsammans arbeta för att förbättra och förstärka möjligheten att använda tillgängliga medel för mobilitet inom områden som kultur och icke-formellt lärande Värdorganisationerna har inga extra kostnader, förutom den administration som inte finns budgeterad för i vissa program, som tex Youth in Action, trots att det krävs mycket tid och resurser för att leda och administrera dessa projekt. 4 Report Making learning mobility an opportunity for all - The High Level Expert Forum On Mobility established by the Commissioner Jan Figel, Brussels December 2007, 5 White Paper- European Commission, Brussels 21 November 2001, 1DC0681:EN:NOT 12

13 4.3 Rekommendationer Som tidigare sagts så har alla EU:s medlemsstater ett stort ansvar att ta fram politiska åtgärder i syfte att hantera och dämpa de allvarliga problem som arbetslösheten skapar, framförallt vad avser unga människors möjligheter att lära och utveckla sina förmågor. Den Europeiska Unionen behöver en ny generation av välutbildade och kompetenta medborgare som kan möta de globala utmaningar som annars hotar utvecklingen av den sociala, ekonomiska och politiska gemenskapen. Mobilitet för lärande kan ses som en möjlighet för alla människor i Europa, och för den Europeiska Unionen, att höja kompetensnivån och att förstärka den europeiska identiteten och skapa en känsla av europeiskt medborgarskap. Detta betonas även av High Level Expert Forum on Mobility, vilket skapats av kommissionären Jan Figel 6. God standard, förbättrad kvalité och förstärkt konkurrenskraft kräver mer ekonomiska resurser för att kunna genomföras. Den viktigaste faktorn avseende finansieringsmetoden, som avgör huruvida det blir möjligt för alla att delta, är frågan om hur stor del av undervisningskostnaderna som studenterna ska betala själva vid högre utbildning. Att det finns tillgång till finansiellt stöd, antingen via ett subventionerat lån eller bidrag, är viktigt för att garantera lika tillgång för alla Det finns fortfarande stor skillnader mellan medlemsländerna avseende metod och kvalité i mobilitet för lärande. Den ekonomiska situationen, så väl som arbetsmarknaden och de sociala förutsättningarna, skiljer sig åt mellan länderna men det är viktigt att alla medlems-stater erkänner mobilitet för lärande som ett värdefullt verktyg för att stödja landets ekonomiska utveckling. Detta är särskilt viktigt i dagens läge med ekonomisk kris runt om i Europa. Det behövs en form av geografisk garanti för att det blir lika tillgång för alla, kombinerat med en ökad medvetenhet om mobilitet som ett värdefullt verktyg för att öka kompetensen och utveckla de nationella ekonomiernas konkurrenskraft. De olika finansieringsprogrammen i Europa måste utvecklas och anpassas efter den rådande ekonomiska krisen så att studenter, lärare, yrkesverksamma så väl som ungdomar får bättre möjligheter att utveckla sina förmågor och därmed lättare finna ett jobb Det är viktigt att det finns många olika program som kan finansiera mobilitet över gränserna då det river barriärer mellan människor och grupper och skapar en bättre känsla av europeiskt medborgarskap. En viktig del av den här strategin är att förbättra människors möjlighet att resa, träffas, möta nya kulturer och lära ett andra europeiskt språk. Som man skrivit i Grönboken learning mobility helps to combat the risks of isolationism, protectionism and xenophobia which arise in times of economic crisis 7. Finansiering som avsätts specifikt för mobilitet över gränserna kan innebära en chans för människor att bygga en god dialog vilken kan leda till att man finner bra lösningar på gemensamma problem De nya lån för mastersutbildning som introduceras i den nya programperioden är ett steg i rätt riktning mot bättre kvalité och ökad rättvisa i mobilitet för lärande. Samtidigt är det viktigt att man försöker ta fram liknande lösningar för att finansiera andra europeiska mobilitetsinitiativ. Tanken är en låneprodukt som är ränte- och skattefri vilken möjliggör för framförallt unga människor med sämre förutsättningar eller studenter att friskriva sig från skulden under en viss tid och att lånet tas utan vidare förpliktelser för deras familjer. Denna finansiella produkt stämmer också bättre överens med det behov som finns hos organisationer, offentliga och privata företag samt NGOs som söker europeisk finansiering. Ett avtal mellan EU och de nationella bankerna som möjliggör räntefria lån för deltagare i mobilitetsprojekt kan vara en lämplig lösning. På så sätt skapas förutsättningar att genom lån med särskilt fördelaktiga räntevillkor kunna stimulera nya personer att delta i europeiska projekt. 6 Ibidem 7 Ibidem 13

14 4.3.5 Det är inte alltid lätt för människor att flytta till ett nytt land pga. sociala, politiska, ekonomiska eller hälsomässiga skäl. Vissa länder har också svårt att finna bra och effektiva ekonomiska resurser för att stödja mobilitetsprojekt. Som de europeiska institutionerna betonar är det inte minst viktigt att man ser inlärningen som en del av ett livslångt lärande och alltså även inkluderar vuxna människor samt personer som redan avslutat sina studier och har en plats på arbetsmarknaden. Även denna grupp av människor kan ha svårt att flytta till ett nytt land. Virtuell mobilitet - nätverkande, webinars eller twinning-projekt mellan skolor, institutioner och grupper kan användas för att förstärka och komplettera den fysiska mobiliteten. De kan också användas för att stödja pågående utbildningar då de skapar kontinuitet och stabilitet hos deltagare som befinner sig i olika länder Vissa nationella enheter är fortfarande dåligt insatta i vilka finansieringskällor för mobilitet som erbjuds på nationell, transnationell och internationell nivå. Det finns ett behov av konsultstöd framförallt på lokal och regional nivå. Målet är att stödja organisationer, offentliga institutioner och företag som önskar tillgång till finansiering för mobilitetsprojekt. Vissa aktiviteter som idag är självfinansierade av deltagarna skulle också kunna finansieras genom de europeiska mobilitetsprogrammen eftersom deras uppdrag, mål och visioner överensstämmer. Detta gäller även privata stiftelser, där det t ex kan ses som en del av deras marknadsföringsstrategi, eller offentliga myndigheter. Här kunde det vara önskvärt med en bättre och mer effektiv samordning mellan nationella finansieringskällor och europeiska institutioner. Ett värdefullt verktyg skulle kunna vara att använda den mest erfarna och aktiva organisationen European Local Unites (ELU), som skulle kunna ansöka i en europeisk utlysning för att uppnå denna samordnande status under tre-sju år. Denna handling skulle vara i linje med Europeiska Rådets uttalande i november 2008 då man uppmanade medlemsländer att fortsätta med utvecklingen av mobilitetskoncept för alla människor, under deras studier eller senare i livet, i formen av praktik eller som en frivillig aktivitet Den tematiska arbetsgruppen som arbetar med finansieringskällor föreslår att man skapar en öppen databas i varje land som visar namnen på de personer som deltagit i ett europeiskt mobilitetsprojekt, tillsammans med rekommendationsbrev avseende värdorganisationen i de fall det finns att tillgå. Detta skulle kunna tjäna som en sorts garanti men även en stimulans och uppmuntran för deltagarna eftersom deras upplevelser blir bättre exponerade och mer synliga. För organisationerna skulle det vara en fördel då de kan dra nytta av det mervärde som skapas genom att anställa någon som deltagit i ett europeiskt projekt. Databasen skulle även kunna användas för att matcha utbud och efterfrågan när det gäller mobilitet samt för att stärka banden mellan utbildning och arbete, såväl som banden mellan nationella enheter och europeiska institutioner Potentiella deltagare i europeiska projekt ger ofta upp tanken om att kunna delta då de tidigt känner att de möts av en omfattande och svår byråkrati. Detta är extra tydligt när det gäller ungdomar som önskar delta. En förenkling av de administrativa rutinerna behövs för att öka kvantitet och kvalité i de olika mobilitetsinitiativen Den tematiska arbetsgruppen som arbetar med finansieringskällor stödjer idén från the Expert Group on Mobility som bygger på att man skapar en sorts mobilitetskarta vilket ger en jämförande bild över hur medlemsländerna utvecklas när det gäller att skrota barriärerna avseende mobilitet 9. 8 Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States on youth mobility, Brussels November 2008,http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/ pdf 9 Study Report on Mobility- Expert Coordinator, Dr George D. Christodoulides, (Cyprus), in close cooperation with the three Experts of the Working Group on Mobility: Mr Hans Steimle, (Germany), Mr Paolo Federighi, (Italy), and Mr Oscar Svensson, (Sweden) with support from the European Union- Brussels September 2010, 14

15

16

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 4 av 106 Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 5 av 106 Karl-Oskar och Kristina Nilsson 6 av 106 Svenska utvandrare i N.Y. 2013 7 av 106 Mobilitet 1800 och 2000 1800

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Utlandspraktik Rehabilitering med raketbränsle

Utlandspraktik Rehabilitering med raketbränsle Utlandspraktik Rehabilitering med raketbränsle Jag har påbörjat studier på folkhögskola och väntar på ett års anställning. Att praktisera utomlands var nog bland det bästa jag någonsin gjort och att

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg

Gemensamma europeiska verktyg Gemensamma europeiska verktyg Stockholm Skrivarstuga Erasmus+ 2014-02-17 Bengt Landfeldt Nationellt Europass center ECVET expert team De gemensamma europeiska verktygen PRIORITIES Erasmus+ Promoting stronger

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer