Det är sättet att samarbeta som skiljer framgång från misslyckande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är sättet att samarbeta som skiljer framgång från misslyckande"

Transkript

1 Det är sättet att samarbeta som skiljer framgång från misslyckande Presentation av Capgemini 1

2 Det är bara att konstatera. Vi lever i en värld där IT har nått en högre mognadsgrad och blivit en del av vår vardag. Effektivitet och flexibilitet är vår tids honnörsord på en marknad som rör sig allt snabbare och blir mer och mer global. Att hänga med i svängarna är ibland lättare sagt än gjort. COLLABORATIVE BUSINESS EXPERIENCE På Capgemini hjälper vi våra kunder att nå sina mål och anpassa sig till snabba förändringar på marknaden. Vi finns med hela vägen från strategiska transformationsprojekt till drift och förvaltning. Vi är ett av världens fem största företag inom Management och IT, och vårt tjänsteutbud sträcker sig över tre affärsområden: Consulting Services, Technology Services och Outsourcing Services. I den här broschyren hittar du ett urval av våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att nå mätbara resultat. Du kan läsa mer om oss och respektive affärsområde på VAD SOM SKILJER OSS FRÅN ANDRA Handen på hjärtat; våra och våra närmaste konkurrenters tjänster skiljer sig inte alltid så mycket åt. Den stora skillnaden ligger istället i hur vi levererar dem. I hur vi arbetar. Efter snart 40 år i branschen vet vi vad som krävs för att ett projekt ska blir riktigt framgångsrikt. Nyckelordet är samarbete. Låter det självklart? Kanske. Men det är just i samarbetet det så ofta brister. Våra kunder brukar säga att de känner igen våra konsulter och lösningar genom sättet vi samarbetar på. Hur vi samarbetar särskiljer oss från våra konkurrenter. Vi är övertygade om att det är just detta som skiljer framgång från misslyckande. COLLABORATIVE BUSINESS EXPERIENCE För att garantera ett givande samarbete med våra kunder arbetar vi utifrån fyra hörnstenar: Vi ser till att det alltid är affärsvärdet som styr; utan en kalkyl eller rationella resonemang är det svårt att skapa hållbara förändringar. Vi tar tillsammans ansvar och hanterar risker. Vi är noggranna med att förankra lösningar. Vi arbetar med kunskapsöverföring, för att försäkra att vi lämnar kompetens efter oss när vi skiljs åt. Kvalitetsstämpeln för vårt unika sätt att samarbeta kallas Collaborative Business Experience. Det är vår försäkran om att hur vi samarbetar genomsyrar allt vi gör, från hur vi säljer och levererar projekt, till våra egna interna processer. 2 Presentation av Capgemini

3 VÄRLDSLEDANDE av vår kärnkompetens och vi återanvänder metoder och erfarenheter från vårt globala nätverk. I våra AMSC, Applications Management Service Center, har vi samlat alla de resurser som krävs för att framgångsrikt ta hand om flera kunders applikationer samtidigt. På så sätt kan vi tillföra rätt kompetens, standardisera vårt arbetssätt och uppnå synergieffekter. VAD VI GÖR Vi hjälper dig och ditt företag att fortsätta växa och skapa affärsnytta med hjälp av hållbara strategier och ny teknik. För att möta våra kunders behov utnyttjar vi vår globala kraft och våra centers i kombination med stark lokal förankring, hela tiden i nära samarbete med kunden. Vi har tre olika centers: ASE, Accelerated Solutions Environment, är en miljö där vi har skapat förutsättningar, och har verktyg som gör det möjligt för ett stort antal beslutsfattare och nyckelpersoner, att fatta väl genomarbetade beslut på kort tid. Detta skapas i en intensiv miljö som är upplagd för att främja kreativt tänkande och samarbete. ADC, Accelerated Delivery Center, är våra centers för snabb systemutveckling där plattform, verktyg och kärnkompetens redan finns på plats så att projektet kan starta med en gång. Våra processer testas och drivs VÄRLDSLEDANDE INOM ETT ANTAL BRANSCHER Olika branscher har olika förutsättningar och krav. Därför arbetar vi för att skapa branschspecifika lösningar och ta vara på de gedigna branschkunskaper som vi genom åren har skaffat oss både här hemma och genom vårt globala arbete. Vi har valt att fokusera litet extra på ett antal sektorer, inom vilka vi blivit världsledande: Automotive; Energy, Utilities & Chemicals; Financial Services; Health Care; Life Sciences; Manufacturing, Retail & Distribution; Public och Telecom, Media & Entertainment. De flesta av våra konsulter har själva arbetat inom de branscher de idag arbetar mot. Det tror vi är en viktig grund för ett bra samarbete. Presentation av Capgemini 3

4 Vad behöver ni hjälp med? CONSULTING SERVICES CONSULTING SERVICES ERT STRATEGISKA ARBETE Behövs det övergripande krafttag för att förbättra er marknadsposition eller öka er lönsamhet? Tillsammans med er ledning utvecklar vi strategier, säkerställer implementering och skapar de rätta förutsättningarna för att lyckas. Det kallar vi Transformation Consulting. HUR NI STYR IT Fungerar era IT-lösningar som ni vill? Använder ni resurserna på bästa sätt? Går er IT-strategi hand i hand med den övergripande affärsverksamheten? För att åstadkomma en integration mellan verksamhet och IT är det viktigt att IT-lösningarna ges rätt förutsättningar. Vi kallar det Technology Transformation. ERA STÖDPROCESSER Ägnar ni för mycket tid åt fakturor, löner och tidrapporter? Våra tjänster hjälper er att minska den administrativa bördan som belastar er kärnverksamhet samt att öka den affärsstödjande roll som era ekonomi- och personalfunktioner bör ha. Vi hjälper er att frigöra resurser för att reducera kostnader eller för att omfördela resurser för ökad affärsnytta. Vi kallar det Finance and Employee Transformation. ER ORGANISATION FÖR EKONOMI OCH STYRNING Står ert företag inför bolagisering, förvärv eller börsintroduktion? Är ni inne i en period av stark tillväxt eller på väg in i en omorganisation? Kräver utvecklingen ett nytt affärssystem? Påverkas er finansiella rapportering eller interna kontroll av nya regelverk som Sarbanes Oxley Act eller IFRS? I vissa situationer kan den egna ekonomiavdelningen behöva hjälp. Vi hyr ut marknadens bästa ekonomichefer till företag i förändring. Vi kallar det Executive Temporary Management. HUR NI VÅRDAR ERA KUNDER Man ska alltid ta hand om sina kunder. Därför är det viktigt att arbeta med kundlojalitet och maximera kundvärdet. Vi hjälper er gärna med detta och kallar det Customer Relationship Management. KONTROLL ÖVER ERA FLÖDEN De flesta företag kan sänka kostnader, korta ledtider och höja leveranssäkerhet och kvalitet genom att se över hela leveranskedjan - från råvaruleverantör till slutkund. Vi hjälper er att ta fram planer och lösningar för hur flödena ska fungera och kallar det Supply Chain Management. 4 Presentation av Capgemini

5 TECHNOLOGY SERVICES TECHNOLOGY SERVICES ER APPLIKATIONSPLATTFORM Funderar ni på vad som kan ge ert företag största flexibilitet för att snabbt anpassa verksamheten till nya krav från kunder och marknader? Till lägsta totalkostnad? Eller vilka ytterligare effektiviseringar som finns att räkna hem genom att optimera er nuvarande applikationsplattform? Vi kan hjälpa er att rationalisera och effektivisera affärskritiska processer genom vår spetskompetens inom programvarulösningar från SAP, PeopleSoft, Oracle och Agresso. Med våra tjänster täcker vi, förutom de tekniska aspekterna inom implementeringar, integrationer och utrullningar, även in de processorienterade och mänskliga dimensionerna, som ofta kan vara de mest kritiska. Vi kallar allt detta Enterprise Applications Solutions. UTVECKLA OCH INTEGRERA IT-SYSTEM Internet är fantastiskt. Men saker har knappast blivit enklare. Nya tekniker avlöser varandra och det kan vara svårt att hålla kontroll på utvecklingen. Men så länge ni vet vilka affärsmål ni vill uppnå hjälper vi er med resten. Vi kallar det Advanced Development & Integration. SAMORDNA OLIKA DATA- OCH AFFÄRSSYSTEM Tekniken går framåt för varje dag, och det tycks finnas lika många standards som det finns tillverkare. Vi kan hjälpa er att skapa en stabil plattform genom processorienterade lösningar som väver ihop olika data- och affärssystem för en bättre integrationsarkitektur. Vi kallar det Enterprise Application Integration. FÖRBÄTTRA ER AFFÄR MED HJÄLP AV IT-INFRASTRUKTUR Lyckas ni kontrollera den allt mer växande floran av teknisk infrastruktur? Vår portfölj innehåller erbjudanden såsom IT-arkitektur, design, säkerhet, integrerad kommunikation och plattformskonsolidering som skapar förutsättningar för minskad TCO (Total Cost of Ownership). Vi hjälper er med detta och kallar det Infrastructure Services. BÄTTRE ANVÄNDNING AV ERA PORTALER Behöver ni utveckla era möjligheter att använda portaler som ett verktyg för att sprida information och skapa en effektivare administration? Vi utvecklar er portallösning och skapar och implementerar en användarvänlig arkitektur. Vi konsoliderar och integrerar informationen för att underlätta för medarbetare, kunder och andra målgrupper ni vill nå via portalerna. Det här området kallar vi Portals. ANVÄNDA NY MOBILTEKNIK Mobila medarbetare, mobila arbetsflöden, 3G, GPRS och trådlösa LAN. Nya tillämpningar, tekniker och tjänster. Vi vet vad ni behöver veta och hjälper er att på bästa sätt utnyttja de olika lösningarna. Det kallar vi Mobility. BÄTTRE UNDERLAG FÖR BESLUT Har ni ordning och reda på informationen i företaget? Vi skapar en plattform för att samla information och underlätta för beslutsfattandet i organisationen. Plattformen ger er också effektivare och snabbare rapportverktyg för att få fram affärskritisk information. Plattformen skräddarsyr vi efter era och medarbetarnas behov. Vi kallar området Business Intelligence. Presentation av Capgemini 5

6 OUTSOURCING SERVICES OUTSOURCING SERVICES MED IT-PROCESSERNA PÅ RÄTT PLATS TILL RÄTT PRIS Globaliseringen av IT-tjänster skapar möjligheter att till lägre kostnad och bibehållen kvalitet utnyttja kompetens runt om i världen. Vi erbjuder en flexibel lösning för era IT-processer och ser till att arbetet utförs på rätt plats till rätt pris. Vi kallar det Rightshore. Våra centers finns i Mumbai, Bangalore, Madrid, Krakow och Guangzhou. SE TILL ATT DATORER OCH NÄTVERK FUNGERAR En del saker ska bara fungera. Vi ser till att allt ifrån enskilda datorer till hela IT-plattformar är i gång. För att uppnå maximal driftsäkerhet tecknar vi avtal till fördefinierade servicenivåer. Vi tillhandahåller lösningar för alla typer av miljöer och tar hand om användarsupport via vårt globala nätverk av service centers. Dessutom förser vi er med kommunikationslösningar för både fasta och mobila nätverk. Den här avdelningen kallar vi Infrastructure Management. SE TILL ATT ERA APPLIKATIONER FUNGERAR Alla era applikationer ska också bara fungera. Oavsett om det gäller användarstöd, underhåll, vidareutveckling eller ledning. På en servicenivå som ni bestämmer. Att förbättra ert företags konkurrenssituation beror delvis på hur väl ni lyckas underhålla och utveckla era befintliga IT-system, till en så låg kostnad som möjligt. Vi hjälper er gärna med detta och kallar det Applications Management. LÅT OSS TA HAND OM ERT SAP-SYSTEM Funderar ni över hur ni mest effektivt förvaltar ert SAP-system? Vad är TCO (Total Cost of Ownership) av systemet? Med hjälp av marknadens bästa SAP-konsulter ser vi till att ni får en samlad bild över era kostnader. I nära samarbete med er tar vi hand om systemet, dygnet runt, året om. Tillsammans utvecklar och förbättrar vi era processer och ser till att arbetet för era medarbetare underlättas. SE ÖVER ERT ADMINISTRATIVA ARBETE Vill ni ha mer kraft att fokusera på kärnverksamheten? Vi tar hand om och effektiviserar era finans- och ekonomiprocesser, HR-processer och andra administrativa stödprocesser. Vi har över 10 års erfarenhet inom området och kallar det Business Process Outsourcing. Specialiserade centers finns i Krakow, Bangalore, Guangzhou och Toronto. Inom Finance & Accounting tar vi hand om: Fakturahantering Redovisning Bokslut Myndighetsrapportering Budgetering Ledningsrapportering Inom Human Resources hjälper vi er med: Lön Resehantering Försäkring Pensioner Rekrytering Avrekrytering 6 Presentation av Capgemini

7 Ett centralt inslag i Capgeminis företagskultur är vår strävan att jobba metodiskt och strukturerat. Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda och att vi alltid ska leverera i rätt tid. Därför låter vi våra kunder betygsätta vårt arbete. Vi kallar det OTACE, On Time Above Client Expectations. VAD TYCKER VÅRA KUNDER? Capgeminis projektgrupp har visat stor motivation och positiv anda under det tuffa jobb som vi har haft för att klara leveransen i tid. Hela projektet har haft en snäv tidsplan, men vi har lagt ner ett stort arbete på att ändå skapa rimliga förutsättningar och ställa upp en mycket tydlig kravbild för projektet. Jag tycker att det är ett bra arbetssätt att så att säga vända på alla stenar från början, så slipper man överraskningar längre fram. Richard Olivecrona, projektledare och beställare SKF Detta är ett av de bäst utförda IT-projekt jag någonsin sett. Vi har lyckats identifiera flera områden där FöreningsSparbanken kan göra betydande produktivitetsförbättringar. Kvaliteten i Capgeminis utförda arbete var enastående. Kenneth Reisö, processledare för utvecklingsstöd hos FöreningsSparbanken Vi hade lika många medarbetare som konsultinsatser engagerade och de arbetade ofta i par, vilket var värdefullt för kunskapsöverföringen i organisationen, samtidigt som medarbetare blev framlyfta och fick en aktiv del i förändringsprocessen. Vi fick också en väl fungerande verktygslåda för kontinuerligt förändringsarbete efter projekttidens slut. Vårt samarbete med Capgemini har varit nära, väldigt informellt och effektivt och med mycket raka puckar. Kerstin Lindberg Göransson, Luftfartsverket Capgeminis konsulter deltar på ett aktivt och konstruktivt sätt i verksamheten. Genom det långa samarbete vi haft finns det idag en god förståelse hos konsulterna för energibranschens behov och marknadsregler. På Sydkraft är vi mycket nöjda med Capgemini som leverantör av utvecklingstjänster inom ramen för de metoder och ramar som Sydkraft etablerat. Johan Engvall, affärssystemansvarig på Sydkraft Vårt system är affärskritiskt, och om det omöjliga händer gäller det att ha en organisation bakom sig som snabbt kan mobilisera de resurser och den kompetens som krävs. Hos Capgemini har vi funnit den partnern. Håkan Bengtsson, IT-chef Gambro Renal Products Vi arbetar gränsöverskridande över våra affärsområden, i nära samarbete med flera olika partners och utnyttjar ständigt vår globala kapacitet. På så vis kan vi erbjuda er marknadens bästa lösningar inom både Management och IT. Välkomna att höra av er! Presentation av Capgemini 7

8 ADRESS KONTOR Box 503 Björnbacksvägen 1 Kvarnvägen Växjö Fagersta Box 964 Mölndalsvägen Norrbackavägen Göteborg Örebro Box 1003 Tel Birkagatan 41 Gäller för samtliga Huskvarna kontor Varvsholmen Kalmar Biblioteksgatan Karlshamn Campus Gräsvik Karlskrona Storgatan Klippan Box 483 St. Larsgatan Linköping Valhallavägen Ludvika 2004 Capgemini Grafisk produktion och form: Huvudkontor Capgemini Box 825 Gustavslundsvägen Bromma Tel Box 909 Kungsgatan Luleå Box 4032 Baltzarsgatan Malmö Linnégatan Norrköping Box 875 Kolvägen Sundsvall Ingenjör Bååths Gata Västerås Arabygatan Växjö

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

Affärsmål. är till för att. CSC är ett av världens största IT-bolag. Här får du veta mer om vår svenska del.

Affärsmål. är till för att. CSC är ett av världens största IT-bolag. Här får du veta mer om vår svenska del. Affärsmål är till för att överträffas CSC är ett av världens största IT-bolag. Här får du veta mer om vår svenska del. Innehåll Välkommen Vad vi gör Vårt nyskapande Människor emellan Löften och leveranser

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer