Välkommen till Proffice.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Proffice."

Transkript

1 Årsöversikt 2011

2 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över anställda. Genom engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas Våra strategier Proffices huvudstrategi är produktledarskap genom specialisering. Det gör oss till en mer attraktiv samarbetspartner för både människor och företag. Dessutom ger det oss en ökad lönsamhet och gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. finansiell information Det bästa resultatet i Proffices historia. 18 Vårt erbjudande Maximera dina möjligheter och erfarenheter. Över arbetstimmar till välgörenhet Proffice samarbetar med ett antal ideella organisationer genom att bidra med det vi är bäst på kompetens. På så sätt kan både vi som företag, våra medarbetare och våra samarbetspartners utvecklas och växa. Proffice har valt tre fokusområden som är viktiga för den egna verksamheten: arbetsliv och mångfald, barn och ungdom samt miljö. Vi samarbetar med bland annat Transfer, Plan Sverige och Räddningsmissionen. Under 2011 bidrog vi med över arbetstimmar till våra partners. Proffice Responsibility: Mer än bara kronor och ören. Proffice, nu ett miljöcertifierat företag All kontorspersonal inom Profficekoncernen omfattas av vårt miljöledningssystem. För miljöarbetet innebär detta att Proffice har riktlinjer, mål, rutiner och mallar för att på ett systematiskt sätt effektivisera och rationalisera företagets miljöarbete. Idag omfattas alla support- och ledningsfunktioner inom Proffice AB samt verksamhet inom Proffice Sverige AB och Proffice Norge AS i Oslo av ISO certifiering

3 Årsöversikt Namn: Charlotta Nordström Gör: Webbredaktör för Proffices sajter. Så får jag kul på jobbet: Färg, form, layout och webb är några av mina stora intressen. Att jag varje dag får möjlighet att utveckla mig inom detta tillsammans med mina inspirerande kollegor gör att jag aldrig har tråkigt på jobbet. Namn: Sohaila El Ghouch Gör: Försäljningschef, Proffice Partner Solutions. Så får jag kul på jobbet: Genom att ha högt i tak och ha ett öppet och fritt ledarskap i en blandad grupp. Det får inte gå en dag utan att man skrattar på jobbet då är det något fel.

4 4 Årsöversikt 2011 VD har ordet: På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden.

5 Årsöversikt Genom att sätta kompetensen i centrum kan vi skapa en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad. Det är min övertygelse att chefen inte vet bäst, utan det gör de medarbetare som arbetar närmast kunderna. Det är de som ska utveckla företaget, säger Lars Kry som 2009 tog initiativet till ProLab som nu är inne på sin andra omgång. Proffice lämnar ett rekordstarkt år bakom sig och är på god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Vi har lyckats kombinera en god lönsamhet med en stark tillväxt. Vi har genom ett alltmer specialiserat erbjudande lyckats vinna våra kunders förtroende och tagit marknadsandelar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Trots genomgripande förändringar och stora satsningar i vårt strukturkapital gör vi det bästa resultatet i Proffices historia. Vår svenska verksamhet stod för den största tillväxten i koncernen, Norge och Finland ökade sin lönsamhet och i Danmark minskade förlusterna. Vår spännande resa fortsätter och Proffices ambitioner för framtiden är höga. På Proffice brinner vi för att skapa utvecklingsmöjligheter för människor och företag. En dynamisk och hållbar arbetsmarknad är en förutsättning för att företag, individer och hela samhället ska utvecklas. Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med en hög ungdomsarbetslöshet, ett allt större utanförskap men också med bristyrken i vissa branscher. Här kommer Proffice att spela en allt större roll i framtiden. Genom att sätta kompetensen i centrum kan vi skapa en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad var ett år fullt av energi och positiva förändringar för att möta ett växande behov av våra erbjudanden. När vi tittar tillbaka på året som helhet skulle jag vilja lyfta fram ett antal framgångsfaktorer: 1 En högeffektiv grundplattform Vi har skapat en grundplattform med gemen samma funktioner, processer och system som innebär möjlig heter till stor skalbarhet som har fördelar för alla medarbetare, kandidater och våra kunder. Det främsta exemplet är implementeringen av ett nytt affärssystem som påbörjades under hösten. 2 Framgångsrik specialiseringsstrategi Vi har fortsatt bygga vår framgångsrika specialiseringsstrategi med nya vassa erbjudanden inom bland annat IT, flyg- och gruvnäringen. Vi har dessutom förvärvat företaget Komet, som är väletablerade inom studentbemanning och SMB-segmentet, på den svenska marknaden. 3 En modern och tydlig varumärkesstrategi Vi har en ny varumärkes- och kommunikationsstrategi som ligger till grund för våra koncerngemensamma värderingar samt en ny grafisk profil, som gör oss tydligare i vår kommunikation med samtliga målgrupper. 4 Ny värderingsstyrd organisation Vi har en ny nordisk värderingsstyrd organisation, med självständiga och affärsdrivna Business Units där kraften släpps lös och beslutsvägarna är nedkortade. Det skapar tillväxt, driver vår specialiseringsstrategi vidare och gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. 5 ProLab 2011/2012 Vi har startat ytterligare en omgång av vår egen plantskola, ProLab, för att främja en entreprenöriell företagskultur och därigenom skapa möjligheter för företag och människor att utvecklas. Inför 2012 står Profficekoncernen väl rustad för eventuella konjunktursvängningar. Tillväxten i världsekonomin är mer dämpad och vi står inför en tuffare konjunktur även i Norden. Men vi vet också att i en osäker marknad ökar kundföretagens behov av flexibilitet och rätt kompetens och där är Proffice en viktig aktör för fortsatt tillväxt. En kundnära organisation, solid balansräkning, effektiva plattformar och stark företagskultur säkerställer bästa möjliga förutsättningar för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt. Och som alltid är det människorna som gör skillnaden! Medarbetarna är vår enda resurs och det är tack vare alla fantastiska medarbetare på Proffice som vi kan ge någon i Norden ett nytt jobb var fjärde minut. Jag är mycket stolt över att leda ett företag som skapar möjlighet för både människor och företag att utvecklas och växa och ser fram emot ett spännande och framgångsrikt Lars Kry VD och Koncernchef

6 6 Årsöversikt 2011 Proffice i korthet: Vi är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över anställda. Genom engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas.

7 Årsöversikt Vi utvecklar företag Vi utvecklar människor Vi skapar möjligheter till utveckling Var fjärde minut får någon ett nytt jobb genom Proffice. genom att erbjuda rätt kompetens inom utvalda specialistområden. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft och förbättrar förmågan att hantera utmaningar. i Norden genom att varje år erbjuda tusentals möjligheter på arbetsmarknaden. Vi hjälper människor att växa i sin yrkesroll, pröva nya branscher och utveckla sin kompetens. genom att erbjuda produkter och tjänster inom: * Personaluthyrning * Rekrytering * Omställning kunder anlitar Profficekoncernen. 94 procent av verksamheten består av personaluthyrning. 4 procent av verksamheten består av rekrytering. 2 procent av verksamheten består av omställning. 17 specialiserade Business Units. 100 Vi finns på över 100 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Namn: Anders Nilsson Gör: Proffice Life Sciencekonsult och forskningsingenjör. Så får jag kul på jobbet: Genom utmaningar, när man får lära sig något nytt då blir det spännande.

8 Vår vision: Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Vår affärsidé Vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas genom att vara ett engagerat, lyhört och lösningsorienterat bemanningsföretag.

9 Årsöversikt För att uppnå vårt marknadsmål om att växa fem procentenheter snabbare än marknaden med förbättrad lönsamhet krävs att vi fortsätter att alltid vilja vara bäst, att alltid vilja göra våra kunder nöjdast och att alltid attrahera de bästa medarbetarna. Område Delmål Uppföljning Marknadsmål Vi ska växa snabbare än bemannings marknaden i de prioriterade segment vi är representerade, genom en balanserad kombination av organisk tillväxt och förvärv. * Omsättningstillväxt Kundmål Kunderna ska uppfatta oss som marknadens bästa bemanningsbolag inom de segment vi har valt att verka. * Kundnöjdhet Personalmål Vi ska attrahera den bästa personalen i bemanningsbranschen, som ständigt utvecklas via intressanta arbetsuppgifter hos attraktiva kunder och genom ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap. * Nöjd chefsindex Finansiella mål Vi ska över tiden säkerställa en finansiell stabilitet som möjliggör egenfinansierad expansion och en attraktiv investering för våra ägare. * Lönsamhet * Kapitalstruktur och kassa * Utdelning

10 10 Årsöversikt 2011 Positionering och värdeord: Vi ska vara en möjlighetsmaximerare. Positionering På en konkurrensutsatt marknad som vår är positioneringen oerhört viktig. En lyckad positionering förklarar skillnaden mellan oss och våra konkurrenter. Inte bara varför det är bra att anlita ett bemanningsföretag, utan varför det är bra att anlita Proffice i stället för våra konkurrenter. Den lilla skillnaden kan vara avgörande om vi ska lyckas med våra mål. I löftet om att vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas finns nyckeln till både vår inre resa och vår externa framgång. Bilden är ett mänskligt Proffice, som i första hand ser till kompetens och förmåga, där utvecklingsmöjligheter finns för både medarbetare och våra uppdragsgivare. Det finns en gammal föreställning om att bemanningsföretag släcker bränder. Att vi är bra på att rycka ut när företag behöver kortvarig förstärkning eller för att ta hand om uppgifter som kan outsourcas. Tiderna har förändrats. Proffice har en sådan kompetens att vi faktiskt kan berika, utveckla och lyfta våra kunders företag och våra medarbetare på lång sikt. Helt enkelt en möjlighetsmaximerare. Värdeord En kompass. Ett rättesnöre. En hjälp där ute i verkligheten. Så kan man beskriva Proffices nya värdeord som ska genomsyra allt från affärer på toppnivå till konsulternas vardag ute hos kund. I vår verksamhet går allt snabbt och vi behöver fatta snabba beslut. Tiden med detaljerade befattningsbeskrivningar är förbi. Idag handlar det mer om att hitta ett gemensamt förhållningssätt som hjälper oss att vara framgångsrika. Värdeorden fungerar som en kompass där man tidigare hade detaljerade instruktioner. De är en ledstjärna i sitt sätt att bli bättre. Engagemang är att ha ett starkt driv, att brinna för något, att vilja pröva nytt. Vi visar engagemang genom att vara lyhörda och lyssna till kundens och kandidatens uttalade och outtalade behov. När vi vet vilka behoven är kan vi lösa deras problem. Det handlar om att höra sig för och förstå på vilket sätt vi bäst kan hjälpa kunden eller kandidaten, hur vi kan bidra med vår kompetens. Proffices medarbetare har redan detta beteende, men att få orden på pränt är ett sätt att bli snäppet bättre.

11 Årsöversikt Lösningsorienterade betyder att: * Vi agerar innovativt och självständigt. * Vi tar ansvar. * Vi hjälper och stöttar varandra. * Vi bryr oss mer om resultat än om titlar och status. Engagerade betyder att: * Vi är extremt engagerade i allt vi gör. * Vi ger aldrig upp. * Alla säljer och vi säljer med hjärtat. * Det är inte det vi säger som räknas, utan det vi gör. * Vi har kul på jobbet. Lyhörda betyder att: * Vi är nyfikna. * Vi har örat mot marken och baserar beslut på fakta. * Vi skapar affärer genom relationer. * Vi söker ständigt förbättringar.

12 12 Årsöversikt 2011 Keep Improving: En historia av ständig utveckling.* 1960 Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som etablerades Berit Flodin startade då en firma i Stockholm för skrivbyråtjänster som även hyrde ut sekreterare. Verksamheten kom med tiden att omfatta uthyrning av personal inom andra yrkeskategorier såsom telefonister och ekonomiassistenter. Proffice expanderade successivt geografiskt genom etableringar av kontor i Malmö 1976, Uppsala 1986 och Göteborg Efter hand utökades verksamheten med bl. a. Språksekreteraren, Ordbehandlarna, Telefonist Extra, TerminalExtra och Skrivbyråcentralen slogs alla samman under namnet Proffice. Christer Hägglund köpte Proffice Han är än idag en av de största ägarna. Verksamheten har därefter utvidgats kontinuerligt. Under 1997 växte Proffice bland annat genom förvärv av det norska bemanningsföretaget Personellassistanse (som har bytt namn till Proffice AS) och starten av Proffice Care. Under 1998 etablerades verksamhet i Danmark. Genom förvärvet 1999 av det finska bolaget Office Team, som har bytt namn till Proffice Finland, startade verksamheten även i Finland. Sedan 1999 är Proffice noterat på Stockholmsbörsen. Under 2000 lanserades Proffice Internetrekrytering och vi var bland de första i branschen att använda nätet för rekrytering. Samma år förvärvades omställningsbolaget Antenn Consulting etablerades Dfind som arbetar med rekrytering och uthyrning av IT-konsulter. Samma år förvärvades bolaget * För en komplett redovisning av milstolpar i Proffices historia, vänligen se Proffices bolagsstyrningsrapporter på År 2005 förvärvades bolaget (numera Proffice Aviation). Ordbehandlarna var inte bara maskiner, utan också ett av de bolag som blev Proffice Industrial & Logistics i Sverige växte med 60 procent 2011, vilket kan jämföras med branschens marknadstillväxt med 32 procent.

13 Årsöversikt (numera Proffice Aviation) som gav Proffice möjlighet att förstärka sina erbjudanden inom bemanning till flygbranschen. Proffice Mediakompetens erbjuder sedan 2005 resurser inom media och kommunikation kom första PAMA, Proffice Arbets MarknadsAnalys. Då avvecklades också Proffice Outsourcing, ett av de första stora stegen mot Proffices specialisering lanserades Proffice Life Science som specialistbolag med 400 anställda. Under året förvärvades också läkarbemanningsbolaget Medifact i Norge. I Finland fusionerades det tidigare förvärvade bolaget HSG med Proffice Finland stärktes affärsområdet Ekonomi genom uppstart av specialistbolag inom Finance. Under 2011 togs detta bolag upp i Dfind-familjen tillsammans med Dfind IT och nystartade Dfind Redpatch som utvecklar mjukvara. Proffices erbjudande förstärktes genom förvärv av det svenska studentbemanningsbolaget Komet. Samma år implementerades en ny organisation, nya värdeord, ny varumärkesstrategi, ny grafisk profil och satsning på sociala medier. Vår led stjärna blev Keep Improving som hela tiden inspirerar oss att vilja bli bättre. Vi har idag en stark position på den nordiska marknaden, men vi vill inte slå oss till ro utan hela tiden bli snäppet bättre i stort och smått för att uppfylla visionen om att vara Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag lanserades Proffice Care. Studentbemanningsföretaget Komet tillhör Profficefamiljen sedan förvärvades läkarbemanningsbolaget Medifact i Norge. Proffices egen papperstidning om arbetsmarknaden flyttade till webben dagensmojligheter.se dagensmuligheter.no

14 14 Årsöversikt 2011 Norden runt: Ökad specialisering och nya kunder gav starkt resultat. Proffice Dfind Antenn Komet

15 Årsöversikt Verksamheten i Sverige har haft sitt bästa år någonsin. Norge har tecknat nya avtal och ser goda tider framöver. Den danska rekryteringsaffären har fått en skjuts och i Finland tänker man nytt för ökad lönsamhet. Sverige växer starkt Det har gått bra för Sverige den senaste tiden och den positiva trenden fortsatte Industrial & Logistics är ett område som växer så att det knakar över hela landet. Västerås, Göteborg och Skövde sticker ut som spjutspetsar. Det utökade samarbetet med Ica, som presenterades i augusti 2011, är strukturellt viktigt. Proffice tar över hela ansvaret för ICAs omlastningscentraler i Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi fortsatte även att utveckla vår specialiseringsstrategi inom flera områden, bland annat Aviation och Mining. När vi skapar kostnadseffektiva lösningar för kunderna så att de blir framgångsrika, då kan vi växa med våra kunder. EFFEKTIVISERING I DANMARK I Danmark har vi under 2011 arbetat vidare med kostnadseffektiviseringar samtidigt som vi satsar på nyförsäljning. Personaluthyrningen har gått framåt med exempelvis call center-verksamhet för Transcom och administrativa tjänster för Carlsberg. Detta, tillsammans med nyanställningar och ett flertal nya rekryteringsuppdrag bland annat för Vattenfall, har lagt grunden för ökad lönsamhet. Effekten beräknas till slutet av kommande räkenskapsår. Nya avtal lyfter Norge Sedan början av det andra kvartalet 2011 finns en ny ledning på plats i Norge med stärkt försäljnings- och resultatfokus. Organisationen är nu uppbyggd på samma sätt som i Sverige och övriga koncernen, vilket innebär en högre grad av specialisering och bättre förutsättningar för utbyte av erfarenheter mellan länderna. Under året har också flera stora avtal slutits. Førsvarets logistikkorganisasjon, som är en del av det norska försvaret, har skrivit ramavtal med Proffice för kortare bemanningar av administration, bygg, lager/logistik och it-tjänster. I ramavtalet ingår även några mer långsiktiga bemanningslösningar. En annan affär vi är mycket stolta över är den med Macks ølbryggeri i Tromsö som innebär ett exklusivt totalavtal. vändning för FINLAND Proffice Finland omorganiserade, breddade sitt erbjudande och fick stöd från den nordiska säljorganisationen Det gav effekt och Finland vände röda siffror till nollresultat. Tidigare erbjöd Proffice Finland mest generalister. Det var enklare bemanningar och rekrytering som gav lägre utdelning. Erbjudandet spretade. Årets omorganisation med fokusering mot enskilda branscher och alltmer specialistkompetens i produktportföljen, både vid bemanning och vid rekrytering, resulterade i rekordsiffror. Under året har det kommit in några nya stora kunder, som skogsbolaget Metso och säkerhetsföretaget Pinkerton samt även många små och medelstora företag.

16 16 Årsöversikt 2011 Marknaden: Proffice stärker sin roll på den nordiska arbetsmarknaden. Trender som styr * Globalisering och internationell konkurrens. * Ökad rörlighet av arbetskraft mellan länderna. * Kortare produktionscykler. * Teknikutveckling ökar kompetenskraven. * Stora pensionsavgångar. * Inflödet av tillträdande ungdomar minskar. * Tilltagande kamp om talangerna. Våra kunder får kontinuerligt nya behov, ekonomin omstruktureras, arbetsplatser omvandlas och med det följer nya områden för bemanningsbranschen. Det kräver snabbhet och rätt kompetens på rätt plats. Vi stärker kundernas konkurrenskraft och erbjuder bred erfarenhet med stora utvecklingsmöjligheter till medarbetarna. Bemanningsbranschen växer och i framtiden kommer arbetsmarknaden att vara snabbare, smartare och smidigare för alla parter. Branschen fortsätter växa Globalt sysselsätter bemanningsbranschen cirka 9 miljoner personer i heltidsarbete och omsätter över 200 miljarder euro. Den svenska bemanningsbranschen består av drygt 450 företag som omsätter cirka 20 miljarder kronor. Penetrationsgraden är drygt 1 procent* i Sverige, vilket är under det europeiska genomsnittet. En solid balansräkning och en stark företagskultur säker ställer bästa möjliga förutsättningar för fortsatt ökad tillväxt. Vi står, med vårt balanserade erbjudande inom personaluthyrning, rekrytering och omställning, starka inför konjunkturförändringar. Specialister på en generisk marknad Bemanningsbranschen präglas av en hård konkurrens och låga inträdesbarriärer. Den nordiska marknaden domineras av tre större aktörer; Proffice, Manpower och Adecco. Proffice är idag en nordisk bemanningsspecialist med djup kunskap om den nordiska marknadens speciella förutsättningar. Unik position Proffice har utvecklats från att vara generalister till att bli specialister. Vi har en unik position och vår profilering som produktledare inom bemanningsbranschen stärker även vår ställning vad gäller kompetens och strategiska samarbeten. Proffice har också minskat konjunkturberoendet genom att erbjuda tjänster med hög specialistkompetens och genom att öka fokus på konjunkturstabila områden kunder Proffice har aktiva relationer med cirka kunder i Norden. Kunderna finns inom både privat och offentlig sektor. Vi arbetar ständigt för att ytterligare öka dialogen med våra kunder. Den hårda konkurrensen inom branschen pressar priserna. Proffices strategi att gå från generalist till specialist ger ökad kundnytta och höjer värdet av servicen gentemot kunden, något som ökar prisnivån och därmed lönsamheten. * Enligt Anställda och Penetrationsgrad. Marknadsandelar i Sverige, de tio största aktörerna Manpower Proffice Adecco Uniflex Academic Work Poolia Lernia StudentConsulting Randstad Logent ,00 % 17,33 % 12,71 % 6,85 % 6,10 % 5,73 % 5,20 % 2,77 % 1,76 % 1,76 % Manpower Proffice Adecco Uniflex Lernia Academic Work Poolia StudentConsulting Logent Randstad ,80 % 17,40 % 12,30 % 7,54 % 6,64 % 6,54 % 4,45 % 2,65 % 2,35 % 1,83 % Marknadsandelar i Norge, de tio största aktörerna Adecco Norge Manpower Proffice AS Jobzone ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Top Temp AS Helsenor AS Rett bemanning % 24 % 7 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 % 1 % Källa: Bemanningsföretagen Källa: NHO Service Marknadsandelar för Norge 2011 hade ännu inte kommit när denna publikation trycktes.

17 Årsöversikt 2011 Om Proffice Vårt erbjudande Finansiell info 17 Namn: Josephine Jurell Gör: Customer Service-konsult, Proffice Norge Så får jag kul på jobbet: Genom att vara öppen och glad och få bra kontakt med mina kollegor.

18 Vårt erbjudande: Maximera dina möjligheter och erfarenheter. Första jobbet Extrajobb Jobbrotation Nästa karriärsteg Byta bransch När du är redo att ta ditt första jobb. Vi ger dig möjligheter att välja ett intressant jobb i en bransch som du är intresserad av. Jobba extra vid sidan av studierna. Tjäna pengar sam tidigt som du får erfarenhet och stärker ditt cv. Utveckla dig och höj din egen kompetens genom att byta branscher, arbetsställen och uppgifter. För dig som har jobbat ett tag och känner att det är dags att utvecklas. Vi hjälper dig att hitta nästa utmaning. Har du hittat rätt jobb, men är intresserad av en annan bransch? Vi hjälper dig att hitta nya perspektiv i en bransch som passar dig. Flytta inom Norden Jobb efter föräldraledighet Specialist Executive Seniorkonsult Vill du eller måste du flytta? Proffice finns i hela Norden. Vi hjälper dig att hitta rätt jobb både i Helsingfors och Helsingborg. Proffice kan hjälpa dig som varit föräldraledig att börja på nytt. Antingen på heltid eller deltid. Har du hunnit bli expert på det du gör? Vi har specialistbolag inom många intressanta branscher som ger dig möjligheten att fortsätta utvecklas. Proffice erbjuder lösningar inom Executive, både för dig som söker ett nytt chefsjobb och för dig som vill jobba med varierande uppdrag på tidsbestämd period. Borde inte du sluta jobba snart? Om du får den frågan, är du rätt person för oss. Vi söker dig som gillar jobbet och vill fortsätta, även när du passerat 60-årsstrecket. Coachning CV-jouren Karriärrådgivning Internt entreprenörskap Underkonsult Vi erbjuder beprövade och effektiva omställningsprogram. Våra coacher hjälper dig att ta nästa steg vid omställning. Biter inte ditt cv? Våra erfarna rekryterare hjälper dig att förbättra presentationen av dina kunskaper och meriter. Dags att ta nästa steg, men du vet inte hur eller vart du vill? Välkommen till Proffice. Här får du nya intryck och inspiration. Brinner du för att utveckla en affärsidé? Vi erbjuder unika möjligheter till internt entreprenörskap genom ProLab. Du som är egen företagare kan arbeta hos Proffices kunder, utan att behöva lägga tid på att sälja in dig eller tidsödande administration kopplat till ditt uppdrag. Du får fokusera på det du är bäst på.

19 Årsöversikt personaluthyrning Vi ger våra kunder rätt kompetens och skapar effektiva lösningar som ger en ökad rörlighet. kompetensväxling rekrytering Kampen om talangerna är hård, särskilt när tiderna blir bättre. Proffice hjälper dig att hitta din nästa stjärna. omställning Proffice erbjuder både människor och företag stöd och processer vid förändringar.

20

21 Årsöversikt Personaluthyrning: Marknaden har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. * Personaluthyrning står för 94 procent av Proffices verksamhet. * Vi är specialister inom våra uthyrningsområden. * Vi kan den nordiska arbetsmarknaden. Personaluthyrningen är den största delen i Proffices verksamhet. Under 2011 hyrde vi ut drygt konsulter över hela Norden. Genom tydliga produkter och specialisering hjälper vi våra kunder. Efterfrågan på partneraffärer och funktionsansvar ökar. Marknaden för personaluthyrning har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och framtiden är fortsatt positiv. Anpassningen till en globaliserad ekonomi med snabba förändringar och hård konkurrens skapar nya utmaningar för näringslivet. Genom att hyra in personal får företagen möjlighet att anpassa sin verksamhet när efterfrågan ökar eller minskar. Företagen blir mer effektiva, mer livsdugliga och bättre rustade att försvara sina marknadsandelar. 94 % Förändrad kommersiell modell skapar mervärde för DHL När samarbetet mellan Proffice och DHL Supply Chain i Sverige inleddes var det en traditionell bemanning, det vill säga att kunden betalade för antalet timmar konsulterna arbetade. När ett nytt avtal slöts arbetades en ny prestationsbaserad kommersiell modell fram, där ersättningen speglar uppnådd produktivitet såväl som kvalitet.

22 22 Årsöversikt 2011 Namn: Lars Tornberg Gör: Dfind IT-konsult, jobbar som systemledare inom telekomindustrin Så får jag kul på jobbet: Genom att ha arbetsuppgifter som kräver kreativa lösningar och omge mig med inspirerande och prestigelösa människor. 4 % Kampen om de bästa talangerna blir allt hårdare. Stora pensionsavgångar och ökade krav på utvecklande jobb gör det svårare att hitta rätt medarbetare. Proffice arbetar med fem grundprodukter: Chef, Specialist, Executive, Volym och Express. Vi kan också bistå med delar av rekryteringsprocessen, som: CV-urval, Second Opinion och Search. Våra rekryteringskonsulter har bred kompetens och är specialister som själva har arbetat inom det område de rekryterar till. Vår uppgift är att skapa varaktiga relationer mellan företag och människor, där parterna upplever ett ömsesidigt utbyte av varandra. * Rekrytering står för 4 procent av Proffices verksamhet. Sökes: specialister till Skanska Proffice och nyförvärvet Komet har länge levererat bemanningstjänster till Skanska Sverige AB. Nu har förtroendet utökats till att även omfatta search- och headhuntingtjänster i hela Norden. Som en av Skanskas utvalda leverantörer hjälper Proffice Skanska att hitta allt från IT-specialister och ekonomer till byggprojektledare. Rekrytering: Kundernas önskemål driver fram nya produkter.

23 Årsöversikt Omställning: Antenn skapar lösningar för företagets och individens bästa. * Omställning står för 2 procent av Proffices totala verksamhet. * I Sverige genomförde vi drygt program under * Två av tre nådde en lösning inom sex månader. Många behöver kraft, verktyg och vägledning för att hitta rätt i sin yrkesutveckling. Då kan vi bidra med stöd och coachning, grundad i vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens. Proffice har en ledande position inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling genom dotterbolaget Antenn. Många människor arbetar på fel arbetsplats eller i fel yrke. Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som ser till både individens och företagets bästa. Det behövs någon som förstår individens behov och kan matcha med lämpliga jobb. Det krävs också åtgärder som ser till företagets behov av att kunna agera effektivt. 2 % Jobbfinneri och individuella program nyckeln till framgång När Jarl Timber i Broakulla behövde ställa om arbetade ett projektteam från Antenn aktivt med jobbfinneri och individuella program. Åtta av tio personer som stod till arbetsmarknadens förfogande nådde en jobblösning, ett mycket positivt resultat. Omställning är ett av Proffices tre affärsområden och står för cirka två procent av företagets omsättning. Av drygt personer hittades lösningar för två av tre inom sex månader. Namn: Sofia Wahlgren Gör: Student, tidigare receptionist och administrations- och officekonsult, Proffice Så får jag kul på jobbet: Allt handlar om inställning och hur man väljer att se på saker. Engagemang, att göra saker med hjärtat, gör allt roligare.

24 24 Årsöversikt 2011 CEO Lars Kry Business Units Group Functions Proffice DK Proffice FI Proffice NO Proffice SE Business Development Communications Proffice Administration & Office SE Proffice Administration & Office NO Proffice Aviation Proffice Care SE/NO/DK Commercial Director Finance Proffice Customer Service SE Proffice Industrial & Logistics SE Proffice Industrial & Logistics NO Proffice Life Science Human Resources IT Proffice Mediakompetens Dfind Finance & Executive SE/NO Dfind IT SE/NO Komet Nordic Sales PMO Antenn Unik organisation släpper loss kraften. Koncernledningen är borta. Och det pratas inte längre om dotterbolag och affärsområden. Istället organiseras Proffice nu i sjutton Business Units som leds av Business Unit-chefer. Med detta kommer ett nytt arbetssätt som ska lyfta koncernen. När Proffice började skissa på en ny organisationsmodell fanns flera önskemål på agendan. För det första skulle en ny organisation medföra bättre service till kunderna. Kundernas behov har hela tiden styrt. För det andra innebär den nya organisationen att beslutfattandet sker längre ut i organisationen. Fler beslut tas nu direkt i varje Business Unit. På så vis får medarbetarna bättre användning av sin kompetens och många beslut tas av de som är närmast frågorna, nämligen de som dagligen jobbar direkt med dem. Tidigare blev koncernchefen Lars Kry en flaskhals i beslutsfattandet. Genom den nya organisationen samt tillsättandet av en ny funktion, Commercial Director, minimeras flaskhalsarna i beslutsfattandet. Målet med den nya organisationen är att göra sådana förbättringar att koncernen kan utvecklas, göra nya affärer, växa och tjäna pengar samtidigt som koncernchefen får mer tid och kraft till strategiska frågor och framtidsfrågor. förbättringar 4* Ökad tydlighet och bättre service till kunderna. * Snabbare och bättre beslut längre ner i organisationen. * Släppa loss kraften hos medarbetarna, för att få ett ännu starkare erbjudande till kunder och kandidater. * Frigöra tid och kraft till strategiska frågor och framtidsfrågor.

Årsöversikt 2010/2011

Årsöversikt 2010/2011 Årsöversikt 2010/2011 innehåll Välkommen 8 18 26 38 Om Proffice I en värld som ständigt för ändras måste vi röra oss framåt och utvecklas för att inte hamna efter. Vårt erbjudande Företag som förändras

Läs mer

Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice ÅRSREDOVISNING 2013 Välkommen till Proffice Vår vision Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. 4 ÅRET I SAMMANDRAG 6 VD HAR ORDET: Proffice står redo för tillväxt 8 9 10

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Årsöversikt 2009/2010

Årsöversikt 2009/2010 Årsöversikt 2009/2010 PROFFICE HITTAR RÄTT BEMANNINGSLÖSNINGAR I HELA NORDEN PROFFICE I KORTHET Över 10 000 medarbetare på cirka 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Proffices vision är att

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2014

Delårsrapport Januari september 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice ÅRSREDOVISNING 2013 Välkommen till Proffice Vår vision Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. 4 ÅRET I SAMMANDRAG 6 VD HAR ORDET: Proffice står redo för tillväxt 8 9 10

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice ÅRSREDOVISNING 2013 Välkommen till Proffice Vår vision Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Att få människor och företag att utvecklas och växa är det som driver vår verksamhet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet över hela landet Vi tillför vården nödvändig personal

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT

OM OSS ÅRSBOKSLUT KVARTALSRAPPORT Om oss Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Övergripande budskap Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ökad omsättning 2012, trots försämrat marknadsläge

Ökad omsättning 2012, trots försämrat marknadsläge Ökad omsättning 2012, trots försämrat marknadsläge Helåret 2012 jämfört med helåret 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 876 (4 770) MSEK, en ökning med 2 procent Övriga rörelseintäkter uppgick till 40

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Proffice delårsrapport

Proffice delårsrapport Proffice delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2010 Proffice växer markant i en allt starkare marknad Juli september 2010 Nettoomsättningen uppgick till 1 028 (892) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (42)

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Den nordiska bemanningsspecialisten. Årsredovisning 2007

Den nordiska bemanningsspecialisten. Årsredovisning 2007 Den nordiska bemanningsspecialisten Årsredovisning 2007 Välkommen till! det specialiserade nordiska bemanningsföretaget Över 12 000 medarbetare på mer än 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bemanningsföretagen - omsättning

Bemanningsföretagen - omsättning IVA 20 maj 2013 Bemanningsföretagen - omsättning 5/30/2013 Bemanningsföretagen - omsättningsutveckling 5/30/2013 Ung bransch med gamla rötter 40-talet USA Kelly Girl 50-talet Stockholms Kontoristservice

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer