Välkommen till Proffice.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Proffice."

Transkript

1 Årsöversikt 2011

2 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över anställda. Genom engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas Våra strategier Proffices huvudstrategi är produktledarskap genom specialisering. Det gör oss till en mer attraktiv samarbetspartner för både människor och företag. Dessutom ger det oss en ökad lönsamhet och gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. finansiell information Det bästa resultatet i Proffices historia. 18 Vårt erbjudande Maximera dina möjligheter och erfarenheter. Över arbetstimmar till välgörenhet Proffice samarbetar med ett antal ideella organisationer genom att bidra med det vi är bäst på kompetens. På så sätt kan både vi som företag, våra medarbetare och våra samarbetspartners utvecklas och växa. Proffice har valt tre fokusområden som är viktiga för den egna verksamheten: arbetsliv och mångfald, barn och ungdom samt miljö. Vi samarbetar med bland annat Transfer, Plan Sverige och Räddningsmissionen. Under 2011 bidrog vi med över arbetstimmar till våra partners. Proffice Responsibility: Mer än bara kronor och ören. Proffice, nu ett miljöcertifierat företag All kontorspersonal inom Profficekoncernen omfattas av vårt miljöledningssystem. För miljöarbetet innebär detta att Proffice har riktlinjer, mål, rutiner och mallar för att på ett systematiskt sätt effektivisera och rationalisera företagets miljöarbete. Idag omfattas alla support- och ledningsfunktioner inom Proffice AB samt verksamhet inom Proffice Sverige AB och Proffice Norge AS i Oslo av ISO certifiering

3 Årsöversikt Namn: Charlotta Nordström Gör: Webbredaktör för Proffices sajter. Så får jag kul på jobbet: Färg, form, layout och webb är några av mina stora intressen. Att jag varje dag får möjlighet att utveckla mig inom detta tillsammans med mina inspirerande kollegor gör att jag aldrig har tråkigt på jobbet. Namn: Sohaila El Ghouch Gör: Försäljningschef, Proffice Partner Solutions. Så får jag kul på jobbet: Genom att ha högt i tak och ha ett öppet och fritt ledarskap i en blandad grupp. Det får inte gå en dag utan att man skrattar på jobbet då är det något fel.

4 4 Årsöversikt 2011 VD har ordet: På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden.

5 Årsöversikt Genom att sätta kompetensen i centrum kan vi skapa en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad. Det är min övertygelse att chefen inte vet bäst, utan det gör de medarbetare som arbetar närmast kunderna. Det är de som ska utveckla företaget, säger Lars Kry som 2009 tog initiativet till ProLab som nu är inne på sin andra omgång. Proffice lämnar ett rekordstarkt år bakom sig och är på god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Vi har lyckats kombinera en god lönsamhet med en stark tillväxt. Vi har genom ett alltmer specialiserat erbjudande lyckats vinna våra kunders förtroende och tagit marknadsandelar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Trots genomgripande förändringar och stora satsningar i vårt strukturkapital gör vi det bästa resultatet i Proffices historia. Vår svenska verksamhet stod för den största tillväxten i koncernen, Norge och Finland ökade sin lönsamhet och i Danmark minskade förlusterna. Vår spännande resa fortsätter och Proffices ambitioner för framtiden är höga. På Proffice brinner vi för att skapa utvecklingsmöjligheter för människor och företag. En dynamisk och hållbar arbetsmarknad är en förutsättning för att företag, individer och hela samhället ska utvecklas. Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med en hög ungdomsarbetslöshet, ett allt större utanförskap men också med bristyrken i vissa branscher. Här kommer Proffice att spela en allt större roll i framtiden. Genom att sätta kompetensen i centrum kan vi skapa en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad var ett år fullt av energi och positiva förändringar för att möta ett växande behov av våra erbjudanden. När vi tittar tillbaka på året som helhet skulle jag vilja lyfta fram ett antal framgångsfaktorer: 1 En högeffektiv grundplattform Vi har skapat en grundplattform med gemen samma funktioner, processer och system som innebär möjlig heter till stor skalbarhet som har fördelar för alla medarbetare, kandidater och våra kunder. Det främsta exemplet är implementeringen av ett nytt affärssystem som påbörjades under hösten. 2 Framgångsrik specialiseringsstrategi Vi har fortsatt bygga vår framgångsrika specialiseringsstrategi med nya vassa erbjudanden inom bland annat IT, flyg- och gruvnäringen. Vi har dessutom förvärvat företaget Komet, som är väletablerade inom studentbemanning och SMB-segmentet, på den svenska marknaden. 3 En modern och tydlig varumärkesstrategi Vi har en ny varumärkes- och kommunikationsstrategi som ligger till grund för våra koncerngemensamma värderingar samt en ny grafisk profil, som gör oss tydligare i vår kommunikation med samtliga målgrupper. 4 Ny värderingsstyrd organisation Vi har en ny nordisk värderingsstyrd organisation, med självständiga och affärsdrivna Business Units där kraften släpps lös och beslutsvägarna är nedkortade. Det skapar tillväxt, driver vår specialiseringsstrategi vidare och gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. 5 ProLab 2011/2012 Vi har startat ytterligare en omgång av vår egen plantskola, ProLab, för att främja en entreprenöriell företagskultur och därigenom skapa möjligheter för företag och människor att utvecklas. Inför 2012 står Profficekoncernen väl rustad för eventuella konjunktursvängningar. Tillväxten i världsekonomin är mer dämpad och vi står inför en tuffare konjunktur även i Norden. Men vi vet också att i en osäker marknad ökar kundföretagens behov av flexibilitet och rätt kompetens och där är Proffice en viktig aktör för fortsatt tillväxt. En kundnära organisation, solid balansräkning, effektiva plattformar och stark företagskultur säkerställer bästa möjliga förutsättningar för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt. Och som alltid är det människorna som gör skillnaden! Medarbetarna är vår enda resurs och det är tack vare alla fantastiska medarbetare på Proffice som vi kan ge någon i Norden ett nytt jobb var fjärde minut. Jag är mycket stolt över att leda ett företag som skapar möjlighet för både människor och företag att utvecklas och växa och ser fram emot ett spännande och framgångsrikt Lars Kry VD och Koncernchef

6 6 Årsöversikt 2011 Proffice i korthet: Vi är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över anställda. Genom engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas.

7 Årsöversikt Vi utvecklar företag Vi utvecklar människor Vi skapar möjligheter till utveckling Var fjärde minut får någon ett nytt jobb genom Proffice. genom att erbjuda rätt kompetens inom utvalda specialistområden. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft och förbättrar förmågan att hantera utmaningar. i Norden genom att varje år erbjuda tusentals möjligheter på arbetsmarknaden. Vi hjälper människor att växa i sin yrkesroll, pröva nya branscher och utveckla sin kompetens. genom att erbjuda produkter och tjänster inom: * Personaluthyrning * Rekrytering * Omställning kunder anlitar Profficekoncernen. 94 procent av verksamheten består av personaluthyrning. 4 procent av verksamheten består av rekrytering. 2 procent av verksamheten består av omställning. 17 specialiserade Business Units. 100 Vi finns på över 100 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Namn: Anders Nilsson Gör: Proffice Life Sciencekonsult och forskningsingenjör. Så får jag kul på jobbet: Genom utmaningar, när man får lära sig något nytt då blir det spännande.

8 Vår vision: Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Vår affärsidé Vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas genom att vara ett engagerat, lyhört och lösningsorienterat bemanningsföretag.

9 Årsöversikt För att uppnå vårt marknadsmål om att växa fem procentenheter snabbare än marknaden med förbättrad lönsamhet krävs att vi fortsätter att alltid vilja vara bäst, att alltid vilja göra våra kunder nöjdast och att alltid attrahera de bästa medarbetarna. Område Delmål Uppföljning Marknadsmål Vi ska växa snabbare än bemannings marknaden i de prioriterade segment vi är representerade, genom en balanserad kombination av organisk tillväxt och förvärv. * Omsättningstillväxt Kundmål Kunderna ska uppfatta oss som marknadens bästa bemanningsbolag inom de segment vi har valt att verka. * Kundnöjdhet Personalmål Vi ska attrahera den bästa personalen i bemanningsbranschen, som ständigt utvecklas via intressanta arbetsuppgifter hos attraktiva kunder och genom ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap. * Nöjd chefsindex Finansiella mål Vi ska över tiden säkerställa en finansiell stabilitet som möjliggör egenfinansierad expansion och en attraktiv investering för våra ägare. * Lönsamhet * Kapitalstruktur och kassa * Utdelning

10 10 Årsöversikt 2011 Positionering och värdeord: Vi ska vara en möjlighetsmaximerare. Positionering På en konkurrensutsatt marknad som vår är positioneringen oerhört viktig. En lyckad positionering förklarar skillnaden mellan oss och våra konkurrenter. Inte bara varför det är bra att anlita ett bemanningsföretag, utan varför det är bra att anlita Proffice i stället för våra konkurrenter. Den lilla skillnaden kan vara avgörande om vi ska lyckas med våra mål. I löftet om att vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas finns nyckeln till både vår inre resa och vår externa framgång. Bilden är ett mänskligt Proffice, som i första hand ser till kompetens och förmåga, där utvecklingsmöjligheter finns för både medarbetare och våra uppdragsgivare. Det finns en gammal föreställning om att bemanningsföretag släcker bränder. Att vi är bra på att rycka ut när företag behöver kortvarig förstärkning eller för att ta hand om uppgifter som kan outsourcas. Tiderna har förändrats. Proffice har en sådan kompetens att vi faktiskt kan berika, utveckla och lyfta våra kunders företag och våra medarbetare på lång sikt. Helt enkelt en möjlighetsmaximerare. Värdeord En kompass. Ett rättesnöre. En hjälp där ute i verkligheten. Så kan man beskriva Proffices nya värdeord som ska genomsyra allt från affärer på toppnivå till konsulternas vardag ute hos kund. I vår verksamhet går allt snabbt och vi behöver fatta snabba beslut. Tiden med detaljerade befattningsbeskrivningar är förbi. Idag handlar det mer om att hitta ett gemensamt förhållningssätt som hjälper oss att vara framgångsrika. Värdeorden fungerar som en kompass där man tidigare hade detaljerade instruktioner. De är en ledstjärna i sitt sätt att bli bättre. Engagemang är att ha ett starkt driv, att brinna för något, att vilja pröva nytt. Vi visar engagemang genom att vara lyhörda och lyssna till kundens och kandidatens uttalade och outtalade behov. När vi vet vilka behoven är kan vi lösa deras problem. Det handlar om att höra sig för och förstå på vilket sätt vi bäst kan hjälpa kunden eller kandidaten, hur vi kan bidra med vår kompetens. Proffices medarbetare har redan detta beteende, men att få orden på pränt är ett sätt att bli snäppet bättre.

11 Årsöversikt Lösningsorienterade betyder att: * Vi agerar innovativt och självständigt. * Vi tar ansvar. * Vi hjälper och stöttar varandra. * Vi bryr oss mer om resultat än om titlar och status. Engagerade betyder att: * Vi är extremt engagerade i allt vi gör. * Vi ger aldrig upp. * Alla säljer och vi säljer med hjärtat. * Det är inte det vi säger som räknas, utan det vi gör. * Vi har kul på jobbet. Lyhörda betyder att: * Vi är nyfikna. * Vi har örat mot marken och baserar beslut på fakta. * Vi skapar affärer genom relationer. * Vi söker ständigt förbättringar.

12 12 Årsöversikt 2011 Keep Improving: En historia av ständig utveckling.* 1960 Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som etablerades Berit Flodin startade då en firma i Stockholm för skrivbyråtjänster som även hyrde ut sekreterare. Verksamheten kom med tiden att omfatta uthyrning av personal inom andra yrkeskategorier såsom telefonister och ekonomiassistenter. Proffice expanderade successivt geografiskt genom etableringar av kontor i Malmö 1976, Uppsala 1986 och Göteborg Efter hand utökades verksamheten med bl. a. Språksekreteraren, Ordbehandlarna, Telefonist Extra, TerminalExtra och Skrivbyråcentralen slogs alla samman under namnet Proffice. Christer Hägglund köpte Proffice Han är än idag en av de största ägarna. Verksamheten har därefter utvidgats kontinuerligt. Under 1997 växte Proffice bland annat genom förvärv av det norska bemanningsföretaget Personellassistanse (som har bytt namn till Proffice AS) och starten av Proffice Care. Under 1998 etablerades verksamhet i Danmark. Genom förvärvet 1999 av det finska bolaget Office Team, som har bytt namn till Proffice Finland, startade verksamheten även i Finland. Sedan 1999 är Proffice noterat på Stockholmsbörsen. Under 2000 lanserades Proffice Internetrekrytering och vi var bland de första i branschen att använda nätet för rekrytering. Samma år förvärvades omställningsbolaget Antenn Consulting etablerades Dfind som arbetar med rekrytering och uthyrning av IT-konsulter. Samma år förvärvades bolaget * För en komplett redovisning av milstolpar i Proffices historia, vänligen se Proffices bolagsstyrningsrapporter på År 2005 förvärvades bolaget (numera Proffice Aviation). Ordbehandlarna var inte bara maskiner, utan också ett av de bolag som blev Proffice Industrial & Logistics i Sverige växte med 60 procent 2011, vilket kan jämföras med branschens marknadstillväxt med 32 procent.

13 Årsöversikt (numera Proffice Aviation) som gav Proffice möjlighet att förstärka sina erbjudanden inom bemanning till flygbranschen. Proffice Mediakompetens erbjuder sedan 2005 resurser inom media och kommunikation kom första PAMA, Proffice Arbets MarknadsAnalys. Då avvecklades också Proffice Outsourcing, ett av de första stora stegen mot Proffices specialisering lanserades Proffice Life Science som specialistbolag med 400 anställda. Under året förvärvades också läkarbemanningsbolaget Medifact i Norge. I Finland fusionerades det tidigare förvärvade bolaget HSG med Proffice Finland stärktes affärsområdet Ekonomi genom uppstart av specialistbolag inom Finance. Under 2011 togs detta bolag upp i Dfind-familjen tillsammans med Dfind IT och nystartade Dfind Redpatch som utvecklar mjukvara. Proffices erbjudande förstärktes genom förvärv av det svenska studentbemanningsbolaget Komet. Samma år implementerades en ny organisation, nya värdeord, ny varumärkesstrategi, ny grafisk profil och satsning på sociala medier. Vår led stjärna blev Keep Improving som hela tiden inspirerar oss att vilja bli bättre. Vi har idag en stark position på den nordiska marknaden, men vi vill inte slå oss till ro utan hela tiden bli snäppet bättre i stort och smått för att uppfylla visionen om att vara Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag lanserades Proffice Care. Studentbemanningsföretaget Komet tillhör Profficefamiljen sedan förvärvades läkarbemanningsbolaget Medifact i Norge. Proffices egen papperstidning om arbetsmarknaden flyttade till webben dagensmojligheter.se dagensmuligheter.no

14 14 Årsöversikt 2011 Norden runt: Ökad specialisering och nya kunder gav starkt resultat. Proffice Dfind Antenn Komet

15 Årsöversikt Verksamheten i Sverige har haft sitt bästa år någonsin. Norge har tecknat nya avtal och ser goda tider framöver. Den danska rekryteringsaffären har fått en skjuts och i Finland tänker man nytt för ökad lönsamhet. Sverige växer starkt Det har gått bra för Sverige den senaste tiden och den positiva trenden fortsatte Industrial & Logistics är ett område som växer så att det knakar över hela landet. Västerås, Göteborg och Skövde sticker ut som spjutspetsar. Det utökade samarbetet med Ica, som presenterades i augusti 2011, är strukturellt viktigt. Proffice tar över hela ansvaret för ICAs omlastningscentraler i Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi fortsatte även att utveckla vår specialiseringsstrategi inom flera områden, bland annat Aviation och Mining. När vi skapar kostnadseffektiva lösningar för kunderna så att de blir framgångsrika, då kan vi växa med våra kunder. EFFEKTIVISERING I DANMARK I Danmark har vi under 2011 arbetat vidare med kostnadseffektiviseringar samtidigt som vi satsar på nyförsäljning. Personaluthyrningen har gått framåt med exempelvis call center-verksamhet för Transcom och administrativa tjänster för Carlsberg. Detta, tillsammans med nyanställningar och ett flertal nya rekryteringsuppdrag bland annat för Vattenfall, har lagt grunden för ökad lönsamhet. Effekten beräknas till slutet av kommande räkenskapsår. Nya avtal lyfter Norge Sedan början av det andra kvartalet 2011 finns en ny ledning på plats i Norge med stärkt försäljnings- och resultatfokus. Organisationen är nu uppbyggd på samma sätt som i Sverige och övriga koncernen, vilket innebär en högre grad av specialisering och bättre förutsättningar för utbyte av erfarenheter mellan länderna. Under året har också flera stora avtal slutits. Førsvarets logistikkorganisasjon, som är en del av det norska försvaret, har skrivit ramavtal med Proffice för kortare bemanningar av administration, bygg, lager/logistik och it-tjänster. I ramavtalet ingår även några mer långsiktiga bemanningslösningar. En annan affär vi är mycket stolta över är den med Macks ølbryggeri i Tromsö som innebär ett exklusivt totalavtal. vändning för FINLAND Proffice Finland omorganiserade, breddade sitt erbjudande och fick stöd från den nordiska säljorganisationen Det gav effekt och Finland vände röda siffror till nollresultat. Tidigare erbjöd Proffice Finland mest generalister. Det var enklare bemanningar och rekrytering som gav lägre utdelning. Erbjudandet spretade. Årets omorganisation med fokusering mot enskilda branscher och alltmer specialistkompetens i produktportföljen, både vid bemanning och vid rekrytering, resulterade i rekordsiffror. Under året har det kommit in några nya stora kunder, som skogsbolaget Metso och säkerhetsföretaget Pinkerton samt även många små och medelstora företag.

16 16 Årsöversikt 2011 Marknaden: Proffice stärker sin roll på den nordiska arbetsmarknaden. Trender som styr * Globalisering och internationell konkurrens. * Ökad rörlighet av arbetskraft mellan länderna. * Kortare produktionscykler. * Teknikutveckling ökar kompetenskraven. * Stora pensionsavgångar. * Inflödet av tillträdande ungdomar minskar. * Tilltagande kamp om talangerna. Våra kunder får kontinuerligt nya behov, ekonomin omstruktureras, arbetsplatser omvandlas och med det följer nya områden för bemanningsbranschen. Det kräver snabbhet och rätt kompetens på rätt plats. Vi stärker kundernas konkurrenskraft och erbjuder bred erfarenhet med stora utvecklingsmöjligheter till medarbetarna. Bemanningsbranschen växer och i framtiden kommer arbetsmarknaden att vara snabbare, smartare och smidigare för alla parter. Branschen fortsätter växa Globalt sysselsätter bemanningsbranschen cirka 9 miljoner personer i heltidsarbete och omsätter över 200 miljarder euro. Den svenska bemanningsbranschen består av drygt 450 företag som omsätter cirka 20 miljarder kronor. Penetrationsgraden är drygt 1 procent* i Sverige, vilket är under det europeiska genomsnittet. En solid balansräkning och en stark företagskultur säker ställer bästa möjliga förutsättningar för fortsatt ökad tillväxt. Vi står, med vårt balanserade erbjudande inom personaluthyrning, rekrytering och omställning, starka inför konjunkturförändringar. Specialister på en generisk marknad Bemanningsbranschen präglas av en hård konkurrens och låga inträdesbarriärer. Den nordiska marknaden domineras av tre större aktörer; Proffice, Manpower och Adecco. Proffice är idag en nordisk bemanningsspecialist med djup kunskap om den nordiska marknadens speciella förutsättningar. Unik position Proffice har utvecklats från att vara generalister till att bli specialister. Vi har en unik position och vår profilering som produktledare inom bemanningsbranschen stärker även vår ställning vad gäller kompetens och strategiska samarbeten. Proffice har också minskat konjunkturberoendet genom att erbjuda tjänster med hög specialistkompetens och genom att öka fokus på konjunkturstabila områden kunder Proffice har aktiva relationer med cirka kunder i Norden. Kunderna finns inom både privat och offentlig sektor. Vi arbetar ständigt för att ytterligare öka dialogen med våra kunder. Den hårda konkurrensen inom branschen pressar priserna. Proffices strategi att gå från generalist till specialist ger ökad kundnytta och höjer värdet av servicen gentemot kunden, något som ökar prisnivån och därmed lönsamheten. * Enligt Anställda och Penetrationsgrad. Marknadsandelar i Sverige, de tio största aktörerna Manpower Proffice Adecco Uniflex Academic Work Poolia Lernia StudentConsulting Randstad Logent ,00 % 17,33 % 12,71 % 6,85 % 6,10 % 5,73 % 5,20 % 2,77 % 1,76 % 1,76 % Manpower Proffice Adecco Uniflex Lernia Academic Work Poolia StudentConsulting Logent Randstad ,80 % 17,40 % 12,30 % 7,54 % 6,64 % 6,54 % 4,45 % 2,65 % 2,35 % 1,83 % Marknadsandelar i Norge, de tio största aktörerna Adecco Norge Manpower Proffice AS Jobzone ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Top Temp AS Helsenor AS Rett bemanning % 24 % 7 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 % 1 % Källa: Bemanningsföretagen Källa: NHO Service Marknadsandelar för Norge 2011 hade ännu inte kommit när denna publikation trycktes.

17 Årsöversikt 2011 Om Proffice Vårt erbjudande Finansiell info 17 Namn: Josephine Jurell Gör: Customer Service-konsult, Proffice Norge Så får jag kul på jobbet: Genom att vara öppen och glad och få bra kontakt med mina kollegor.

18 Vårt erbjudande: Maximera dina möjligheter och erfarenheter. Första jobbet Extrajobb Jobbrotation Nästa karriärsteg Byta bransch När du är redo att ta ditt första jobb. Vi ger dig möjligheter att välja ett intressant jobb i en bransch som du är intresserad av. Jobba extra vid sidan av studierna. Tjäna pengar sam tidigt som du får erfarenhet och stärker ditt cv. Utveckla dig och höj din egen kompetens genom att byta branscher, arbetsställen och uppgifter. För dig som har jobbat ett tag och känner att det är dags att utvecklas. Vi hjälper dig att hitta nästa utmaning. Har du hittat rätt jobb, men är intresserad av en annan bransch? Vi hjälper dig att hitta nya perspektiv i en bransch som passar dig. Flytta inom Norden Jobb efter föräldraledighet Specialist Executive Seniorkonsult Vill du eller måste du flytta? Proffice finns i hela Norden. Vi hjälper dig att hitta rätt jobb både i Helsingfors och Helsingborg. Proffice kan hjälpa dig som varit föräldraledig att börja på nytt. Antingen på heltid eller deltid. Har du hunnit bli expert på det du gör? Vi har specialistbolag inom många intressanta branscher som ger dig möjligheten att fortsätta utvecklas. Proffice erbjuder lösningar inom Executive, både för dig som söker ett nytt chefsjobb och för dig som vill jobba med varierande uppdrag på tidsbestämd period. Borde inte du sluta jobba snart? Om du får den frågan, är du rätt person för oss. Vi söker dig som gillar jobbet och vill fortsätta, även när du passerat 60-årsstrecket. Coachning CV-jouren Karriärrådgivning Internt entreprenörskap Underkonsult Vi erbjuder beprövade och effektiva omställningsprogram. Våra coacher hjälper dig att ta nästa steg vid omställning. Biter inte ditt cv? Våra erfarna rekryterare hjälper dig att förbättra presentationen av dina kunskaper och meriter. Dags att ta nästa steg, men du vet inte hur eller vart du vill? Välkommen till Proffice. Här får du nya intryck och inspiration. Brinner du för att utveckla en affärsidé? Vi erbjuder unika möjligheter till internt entreprenörskap genom ProLab. Du som är egen företagare kan arbeta hos Proffices kunder, utan att behöva lägga tid på att sälja in dig eller tidsödande administration kopplat till ditt uppdrag. Du får fokusera på det du är bäst på.

19 Årsöversikt personaluthyrning Vi ger våra kunder rätt kompetens och skapar effektiva lösningar som ger en ökad rörlighet. kompetensväxling rekrytering Kampen om talangerna är hård, särskilt när tiderna blir bättre. Proffice hjälper dig att hitta din nästa stjärna. omställning Proffice erbjuder både människor och företag stöd och processer vid förändringar.

20

21 Årsöversikt Personaluthyrning: Marknaden har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. * Personaluthyrning står för 94 procent av Proffices verksamhet. * Vi är specialister inom våra uthyrningsområden. * Vi kan den nordiska arbetsmarknaden. Personaluthyrningen är den största delen i Proffices verksamhet. Under 2011 hyrde vi ut drygt konsulter över hela Norden. Genom tydliga produkter och specialisering hjälper vi våra kunder. Efterfrågan på partneraffärer och funktionsansvar ökar. Marknaden för personaluthyrning har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och framtiden är fortsatt positiv. Anpassningen till en globaliserad ekonomi med snabba förändringar och hård konkurrens skapar nya utmaningar för näringslivet. Genom att hyra in personal får företagen möjlighet att anpassa sin verksamhet när efterfrågan ökar eller minskar. Företagen blir mer effektiva, mer livsdugliga och bättre rustade att försvara sina marknadsandelar. 94 % Förändrad kommersiell modell skapar mervärde för DHL När samarbetet mellan Proffice och DHL Supply Chain i Sverige inleddes var det en traditionell bemanning, det vill säga att kunden betalade för antalet timmar konsulterna arbetade. När ett nytt avtal slöts arbetades en ny prestationsbaserad kommersiell modell fram, där ersättningen speglar uppnådd produktivitet såväl som kvalitet.

22 22 Årsöversikt 2011 Namn: Lars Tornberg Gör: Dfind IT-konsult, jobbar som systemledare inom telekomindustrin Så får jag kul på jobbet: Genom att ha arbetsuppgifter som kräver kreativa lösningar och omge mig med inspirerande och prestigelösa människor. 4 % Kampen om de bästa talangerna blir allt hårdare. Stora pensionsavgångar och ökade krav på utvecklande jobb gör det svårare att hitta rätt medarbetare. Proffice arbetar med fem grundprodukter: Chef, Specialist, Executive, Volym och Express. Vi kan också bistå med delar av rekryteringsprocessen, som: CV-urval, Second Opinion och Search. Våra rekryteringskonsulter har bred kompetens och är specialister som själva har arbetat inom det område de rekryterar till. Vår uppgift är att skapa varaktiga relationer mellan företag och människor, där parterna upplever ett ömsesidigt utbyte av varandra. * Rekrytering står för 4 procent av Proffices verksamhet. Sökes: specialister till Skanska Proffice och nyförvärvet Komet har länge levererat bemanningstjänster till Skanska Sverige AB. Nu har förtroendet utökats till att även omfatta search- och headhuntingtjänster i hela Norden. Som en av Skanskas utvalda leverantörer hjälper Proffice Skanska att hitta allt från IT-specialister och ekonomer till byggprojektledare. Rekrytering: Kundernas önskemål driver fram nya produkter.

23 Årsöversikt Omställning: Antenn skapar lösningar för företagets och individens bästa. * Omställning står för 2 procent av Proffices totala verksamhet. * I Sverige genomförde vi drygt program under * Två av tre nådde en lösning inom sex månader. Många behöver kraft, verktyg och vägledning för att hitta rätt i sin yrkesutveckling. Då kan vi bidra med stöd och coachning, grundad i vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens. Proffice har en ledande position inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling genom dotterbolaget Antenn. Många människor arbetar på fel arbetsplats eller i fel yrke. Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som ser till både individens och företagets bästa. Det behövs någon som förstår individens behov och kan matcha med lämpliga jobb. Det krävs också åtgärder som ser till företagets behov av att kunna agera effektivt. 2 % Jobbfinneri och individuella program nyckeln till framgång När Jarl Timber i Broakulla behövde ställa om arbetade ett projektteam från Antenn aktivt med jobbfinneri och individuella program. Åtta av tio personer som stod till arbetsmarknadens förfogande nådde en jobblösning, ett mycket positivt resultat. Omställning är ett av Proffices tre affärsområden och står för cirka två procent av företagets omsättning. Av drygt personer hittades lösningar för två av tre inom sex månader. Namn: Sofia Wahlgren Gör: Student, tidigare receptionist och administrations- och officekonsult, Proffice Så får jag kul på jobbet: Allt handlar om inställning och hur man väljer att se på saker. Engagemang, att göra saker med hjärtat, gör allt roligare.

24 24 Årsöversikt 2011 CEO Lars Kry Business Units Group Functions Proffice DK Proffice FI Proffice NO Proffice SE Business Development Communications Proffice Administration & Office SE Proffice Administration & Office NO Proffice Aviation Proffice Care SE/NO/DK Commercial Director Finance Proffice Customer Service SE Proffice Industrial & Logistics SE Proffice Industrial & Logistics NO Proffice Life Science Human Resources IT Proffice Mediakompetens Dfind Finance & Executive SE/NO Dfind IT SE/NO Komet Nordic Sales PMO Antenn Unik organisation släpper loss kraften. Koncernledningen är borta. Och det pratas inte längre om dotterbolag och affärsområden. Istället organiseras Proffice nu i sjutton Business Units som leds av Business Unit-chefer. Med detta kommer ett nytt arbetssätt som ska lyfta koncernen. När Proffice började skissa på en ny organisationsmodell fanns flera önskemål på agendan. För det första skulle en ny organisation medföra bättre service till kunderna. Kundernas behov har hela tiden styrt. För det andra innebär den nya organisationen att beslutfattandet sker längre ut i organisationen. Fler beslut tas nu direkt i varje Business Unit. På så vis får medarbetarna bättre användning av sin kompetens och många beslut tas av de som är närmast frågorna, nämligen de som dagligen jobbar direkt med dem. Tidigare blev koncernchefen Lars Kry en flaskhals i beslutsfattandet. Genom den nya organisationen samt tillsättandet av en ny funktion, Commercial Director, minimeras flaskhalsarna i beslutsfattandet. Målet med den nya organisationen är att göra sådana förbättringar att koncernen kan utvecklas, göra nya affärer, växa och tjäna pengar samtidigt som koncernchefen får mer tid och kraft till strategiska frågor och framtidsfrågor. förbättringar 4* Ökad tydlighet och bättre service till kunderna. * Snabbare och bättre beslut längre ner i organisationen. * Släppa loss kraften hos medarbetarna, för att få ett ännu starkare erbjudande till kunder och kandidater. * Frigöra tid och kraft till strategiska frågor och framtidsfrågor.

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

G N I N S I V O D E R S R Å Å R S R E D OV I S N I N G 0 0 0 2 2 0 0 0 +46 (0)8 787 18 00 www.proffice.se

G N I N S I V O D E R S R Å Å R S R E D OV I S N I N G 0 0 0 2 2 0 0 0 +46 (0)8 787 18 00 www.proffice.se ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll VD har ordet 4 Mål och strategier 6 Bemanningsmarknaden 10 Verksamhet 15 Historik 17 Organisation 18 Personaluthyrning 20 Rekrytering 22 Karriär & Utveckling 23 Entreprenad

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Design: Brand Direction. Original och tryck: In Time. Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2012 i korthet 4 Ökade andelar

Läs mer

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik

Innehåll. 4 VD har ordet. 6 Året i korthet. 7 Varumärket. 8 Affärsidé, mål & strategi. 10 Kvalitet. 12 Medarbetare. 14 Organisation & Historik Årsredovisning 2002 Innehåll 4 VD har ordet 6 Året i korthet 7 Varumärket 8 Affärsidé, mål & strategi 10 Kvalitet 12 Medarbetare 14 Organisation & Historik 16 Marknad & Omvärld 19 Tjänsteområden 20 Personaluthyrning

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder ework specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. ework Årsredovisning 2010 2 Året i korthet 2010 3 Affärsidé, mål och strategi 4 Vd har ordet 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamheten 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan 2003.

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer