Välkommen till Proffice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Proffice."

Transkript

1 Årsöversikt 2011

2 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över anställda. Genom engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas Våra strategier Proffices huvudstrategi är produktledarskap genom specialisering. Det gör oss till en mer attraktiv samarbetspartner för både människor och företag. Dessutom ger det oss en ökad lönsamhet och gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. finansiell information Det bästa resultatet i Proffices historia. 18 Vårt erbjudande Maximera dina möjligheter och erfarenheter. Över arbetstimmar till välgörenhet Proffice samarbetar med ett antal ideella organisationer genom att bidra med det vi är bäst på kompetens. På så sätt kan både vi som företag, våra medarbetare och våra samarbetspartners utvecklas och växa. Proffice har valt tre fokusområden som är viktiga för den egna verksamheten: arbetsliv och mångfald, barn och ungdom samt miljö. Vi samarbetar med bland annat Transfer, Plan Sverige och Räddningsmissionen. Under 2011 bidrog vi med över arbetstimmar till våra partners. Proffice Responsibility: Mer än bara kronor och ören. Proffice, nu ett miljöcertifierat företag All kontorspersonal inom Profficekoncernen omfattas av vårt miljöledningssystem. För miljöarbetet innebär detta att Proffice har riktlinjer, mål, rutiner och mallar för att på ett systematiskt sätt effektivisera och rationalisera företagets miljöarbete. Idag omfattas alla support- och ledningsfunktioner inom Proffice AB samt verksamhet inom Proffice Sverige AB och Proffice Norge AS i Oslo av ISO certifiering

3 Årsöversikt Namn: Charlotta Nordström Gör: Webbredaktör för Proffices sajter. Så får jag kul på jobbet: Färg, form, layout och webb är några av mina stora intressen. Att jag varje dag får möjlighet att utveckla mig inom detta tillsammans med mina inspirerande kollegor gör att jag aldrig har tråkigt på jobbet. Namn: Sohaila El Ghouch Gör: Försäljningschef, Proffice Partner Solutions. Så får jag kul på jobbet: Genom att ha högt i tak och ha ett öppet och fritt ledarskap i en blandad grupp. Det får inte gå en dag utan att man skrattar på jobbet då är det något fel.

4 4 Årsöversikt 2011 VD har ordet: På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden.

5 Årsöversikt Genom att sätta kompetensen i centrum kan vi skapa en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad. Det är min övertygelse att chefen inte vet bäst, utan det gör de medarbetare som arbetar närmast kunderna. Det är de som ska utveckla företaget, säger Lars Kry som 2009 tog initiativet till ProLab som nu är inne på sin andra omgång. Proffice lämnar ett rekordstarkt år bakom sig och är på god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Vi har lyckats kombinera en god lönsamhet med en stark tillväxt. Vi har genom ett alltmer specialiserat erbjudande lyckats vinna våra kunders förtroende och tagit marknadsandelar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Trots genomgripande förändringar och stora satsningar i vårt strukturkapital gör vi det bästa resultatet i Proffices historia. Vår svenska verksamhet stod för den största tillväxten i koncernen, Norge och Finland ökade sin lönsamhet och i Danmark minskade förlusterna. Vår spännande resa fortsätter och Proffices ambitioner för framtiden är höga. På Proffice brinner vi för att skapa utvecklingsmöjligheter för människor och företag. En dynamisk och hållbar arbetsmarknad är en förutsättning för att företag, individer och hela samhället ska utvecklas. Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med en hög ungdomsarbetslöshet, ett allt större utanförskap men också med bristyrken i vissa branscher. Här kommer Proffice att spela en allt större roll i framtiden. Genom att sätta kompetensen i centrum kan vi skapa en mer flexibel och tryggare arbetsmarknad var ett år fullt av energi och positiva förändringar för att möta ett växande behov av våra erbjudanden. När vi tittar tillbaka på året som helhet skulle jag vilja lyfta fram ett antal framgångsfaktorer: 1 En högeffektiv grundplattform Vi har skapat en grundplattform med gemen samma funktioner, processer och system som innebär möjlig heter till stor skalbarhet som har fördelar för alla medarbetare, kandidater och våra kunder. Det främsta exemplet är implementeringen av ett nytt affärssystem som påbörjades under hösten. 2 Framgångsrik specialiseringsstrategi Vi har fortsatt bygga vår framgångsrika specialiseringsstrategi med nya vassa erbjudanden inom bland annat IT, flyg- och gruvnäringen. Vi har dessutom förvärvat företaget Komet, som är väletablerade inom studentbemanning och SMB-segmentet, på den svenska marknaden. 3 En modern och tydlig varumärkesstrategi Vi har en ny varumärkes- och kommunikationsstrategi som ligger till grund för våra koncerngemensamma värderingar samt en ny grafisk profil, som gör oss tydligare i vår kommunikation med samtliga målgrupper. 4 Ny värderingsstyrd organisation Vi har en ny nordisk värderingsstyrd organisation, med självständiga och affärsdrivna Business Units där kraften släpps lös och beslutsvägarna är nedkortade. Det skapar tillväxt, driver vår specialiseringsstrategi vidare och gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. 5 ProLab 2011/2012 Vi har startat ytterligare en omgång av vår egen plantskola, ProLab, för att främja en entreprenöriell företagskultur och därigenom skapa möjligheter för företag och människor att utvecklas. Inför 2012 står Profficekoncernen väl rustad för eventuella konjunktursvängningar. Tillväxten i världsekonomin är mer dämpad och vi står inför en tuffare konjunktur även i Norden. Men vi vet också att i en osäker marknad ökar kundföretagens behov av flexibilitet och rätt kompetens och där är Proffice en viktig aktör för fortsatt tillväxt. En kundnära organisation, solid balansräkning, effektiva plattformar och stark företagskultur säkerställer bästa möjliga förutsättningar för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt. Och som alltid är det människorna som gör skillnaden! Medarbetarna är vår enda resurs och det är tack vare alla fantastiska medarbetare på Proffice som vi kan ge någon i Norden ett nytt jobb var fjärde minut. Jag är mycket stolt över att leda ett företag som skapar möjlighet för både människor och företag att utvecklas och växa och ser fram emot ett spännande och framgångsrikt Lars Kry VD och Koncernchef

6 6 Årsöversikt 2011 Proffice i korthet: Vi är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över anställda. Genom engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas.

7 Årsöversikt Vi utvecklar företag Vi utvecklar människor Vi skapar möjligheter till utveckling Var fjärde minut får någon ett nytt jobb genom Proffice. genom att erbjuda rätt kompetens inom utvalda specialistområden. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft och förbättrar förmågan att hantera utmaningar. i Norden genom att varje år erbjuda tusentals möjligheter på arbetsmarknaden. Vi hjälper människor att växa i sin yrkesroll, pröva nya branscher och utveckla sin kompetens. genom att erbjuda produkter och tjänster inom: * Personaluthyrning * Rekrytering * Omställning kunder anlitar Profficekoncernen. 94 procent av verksamheten består av personaluthyrning. 4 procent av verksamheten består av rekrytering. 2 procent av verksamheten består av omställning. 17 specialiserade Business Units. 100 Vi finns på över 100 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Namn: Anders Nilsson Gör: Proffice Life Sciencekonsult och forskningsingenjör. Så får jag kul på jobbet: Genom utmaningar, när man får lära sig något nytt då blir det spännande.

8 Vår vision: Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Vår affärsidé Vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas genom att vara ett engagerat, lyhört och lösningsorienterat bemanningsföretag.

9 Årsöversikt För att uppnå vårt marknadsmål om att växa fem procentenheter snabbare än marknaden med förbättrad lönsamhet krävs att vi fortsätter att alltid vilja vara bäst, att alltid vilja göra våra kunder nöjdast och att alltid attrahera de bästa medarbetarna. Område Delmål Uppföljning Marknadsmål Vi ska växa snabbare än bemannings marknaden i de prioriterade segment vi är representerade, genom en balanserad kombination av organisk tillväxt och förvärv. * Omsättningstillväxt Kundmål Kunderna ska uppfatta oss som marknadens bästa bemanningsbolag inom de segment vi har valt att verka. * Kundnöjdhet Personalmål Vi ska attrahera den bästa personalen i bemanningsbranschen, som ständigt utvecklas via intressanta arbetsuppgifter hos attraktiva kunder och genom ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap. * Nöjd chefsindex Finansiella mål Vi ska över tiden säkerställa en finansiell stabilitet som möjliggör egenfinansierad expansion och en attraktiv investering för våra ägare. * Lönsamhet * Kapitalstruktur och kassa * Utdelning

10 10 Årsöversikt 2011 Positionering och värdeord: Vi ska vara en möjlighetsmaximerare. Positionering På en konkurrensutsatt marknad som vår är positioneringen oerhört viktig. En lyckad positionering förklarar skillnaden mellan oss och våra konkurrenter. Inte bara varför det är bra att anlita ett bemanningsföretag, utan varför det är bra att anlita Proffice i stället för våra konkurrenter. Den lilla skillnaden kan vara avgörande om vi ska lyckas med våra mål. I löftet om att vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas finns nyckeln till både vår inre resa och vår externa framgång. Bilden är ett mänskligt Proffice, som i första hand ser till kompetens och förmåga, där utvecklingsmöjligheter finns för både medarbetare och våra uppdragsgivare. Det finns en gammal föreställning om att bemanningsföretag släcker bränder. Att vi är bra på att rycka ut när företag behöver kortvarig förstärkning eller för att ta hand om uppgifter som kan outsourcas. Tiderna har förändrats. Proffice har en sådan kompetens att vi faktiskt kan berika, utveckla och lyfta våra kunders företag och våra medarbetare på lång sikt. Helt enkelt en möjlighetsmaximerare. Värdeord En kompass. Ett rättesnöre. En hjälp där ute i verkligheten. Så kan man beskriva Proffices nya värdeord som ska genomsyra allt från affärer på toppnivå till konsulternas vardag ute hos kund. I vår verksamhet går allt snabbt och vi behöver fatta snabba beslut. Tiden med detaljerade befattningsbeskrivningar är förbi. Idag handlar det mer om att hitta ett gemensamt förhållningssätt som hjälper oss att vara framgångsrika. Värdeorden fungerar som en kompass där man tidigare hade detaljerade instruktioner. De är en ledstjärna i sitt sätt att bli bättre. Engagemang är att ha ett starkt driv, att brinna för något, att vilja pröva nytt. Vi visar engagemang genom att vara lyhörda och lyssna till kundens och kandidatens uttalade och outtalade behov. När vi vet vilka behoven är kan vi lösa deras problem. Det handlar om att höra sig för och förstå på vilket sätt vi bäst kan hjälpa kunden eller kandidaten, hur vi kan bidra med vår kompetens. Proffices medarbetare har redan detta beteende, men att få orden på pränt är ett sätt att bli snäppet bättre.

11 Årsöversikt Lösningsorienterade betyder att: * Vi agerar innovativt och självständigt. * Vi tar ansvar. * Vi hjälper och stöttar varandra. * Vi bryr oss mer om resultat än om titlar och status. Engagerade betyder att: * Vi är extremt engagerade i allt vi gör. * Vi ger aldrig upp. * Alla säljer och vi säljer med hjärtat. * Det är inte det vi säger som räknas, utan det vi gör. * Vi har kul på jobbet. Lyhörda betyder att: * Vi är nyfikna. * Vi har örat mot marken och baserar beslut på fakta. * Vi skapar affärer genom relationer. * Vi söker ständigt förbättringar.

12 12 Årsöversikt 2011 Keep Improving: En historia av ständig utveckling.* 1960 Proffice har sitt ursprung i Snabbstenografen som etablerades Berit Flodin startade då en firma i Stockholm för skrivbyråtjänster som även hyrde ut sekreterare. Verksamheten kom med tiden att omfatta uthyrning av personal inom andra yrkeskategorier såsom telefonister och ekonomiassistenter. Proffice expanderade successivt geografiskt genom etableringar av kontor i Malmö 1976, Uppsala 1986 och Göteborg Efter hand utökades verksamheten med bl. a. Språksekreteraren, Ordbehandlarna, Telefonist Extra, TerminalExtra och Skrivbyråcentralen slogs alla samman under namnet Proffice. Christer Hägglund köpte Proffice Han är än idag en av de största ägarna. Verksamheten har därefter utvidgats kontinuerligt. Under 1997 växte Proffice bland annat genom förvärv av det norska bemanningsföretaget Personellassistanse (som har bytt namn till Proffice AS) och starten av Proffice Care. Under 1998 etablerades verksamhet i Danmark. Genom förvärvet 1999 av det finska bolaget Office Team, som har bytt namn till Proffice Finland, startade verksamheten även i Finland. Sedan 1999 är Proffice noterat på Stockholmsbörsen. Under 2000 lanserades Proffice Internetrekrytering och vi var bland de första i branschen att använda nätet för rekrytering. Samma år förvärvades omställningsbolaget Antenn Consulting etablerades Dfind som arbetar med rekrytering och uthyrning av IT-konsulter. Samma år förvärvades bolaget * För en komplett redovisning av milstolpar i Proffices historia, vänligen se Proffices bolagsstyrningsrapporter på År 2005 förvärvades bolaget (numera Proffice Aviation). Ordbehandlarna var inte bara maskiner, utan också ett av de bolag som blev Proffice Industrial & Logistics i Sverige växte med 60 procent 2011, vilket kan jämföras med branschens marknadstillväxt med 32 procent.

13 Årsöversikt (numera Proffice Aviation) som gav Proffice möjlighet att förstärka sina erbjudanden inom bemanning till flygbranschen. Proffice Mediakompetens erbjuder sedan 2005 resurser inom media och kommunikation kom första PAMA, Proffice Arbets MarknadsAnalys. Då avvecklades också Proffice Outsourcing, ett av de första stora stegen mot Proffices specialisering lanserades Proffice Life Science som specialistbolag med 400 anställda. Under året förvärvades också läkarbemanningsbolaget Medifact i Norge. I Finland fusionerades det tidigare förvärvade bolaget HSG med Proffice Finland stärktes affärsområdet Ekonomi genom uppstart av specialistbolag inom Finance. Under 2011 togs detta bolag upp i Dfind-familjen tillsammans med Dfind IT och nystartade Dfind Redpatch som utvecklar mjukvara. Proffices erbjudande förstärktes genom förvärv av det svenska studentbemanningsbolaget Komet. Samma år implementerades en ny organisation, nya värdeord, ny varumärkesstrategi, ny grafisk profil och satsning på sociala medier. Vår led stjärna blev Keep Improving som hela tiden inspirerar oss att vilja bli bättre. Vi har idag en stark position på den nordiska marknaden, men vi vill inte slå oss till ro utan hela tiden bli snäppet bättre i stort och smått för att uppfylla visionen om att vara Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag lanserades Proffice Care. Studentbemanningsföretaget Komet tillhör Profficefamiljen sedan förvärvades läkarbemanningsbolaget Medifact i Norge. Proffices egen papperstidning om arbetsmarknaden flyttade till webben dagensmojligheter.se dagensmuligheter.no

14 14 Årsöversikt 2011 Norden runt: Ökad specialisering och nya kunder gav starkt resultat. Proffice Dfind Antenn Komet

15 Årsöversikt Verksamheten i Sverige har haft sitt bästa år någonsin. Norge har tecknat nya avtal och ser goda tider framöver. Den danska rekryteringsaffären har fått en skjuts och i Finland tänker man nytt för ökad lönsamhet. Sverige växer starkt Det har gått bra för Sverige den senaste tiden och den positiva trenden fortsatte Industrial & Logistics är ett område som växer så att det knakar över hela landet. Västerås, Göteborg och Skövde sticker ut som spjutspetsar. Det utökade samarbetet med Ica, som presenterades i augusti 2011, är strukturellt viktigt. Proffice tar över hela ansvaret för ICAs omlastningscentraler i Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi fortsatte även att utveckla vår specialiseringsstrategi inom flera områden, bland annat Aviation och Mining. När vi skapar kostnadseffektiva lösningar för kunderna så att de blir framgångsrika, då kan vi växa med våra kunder. EFFEKTIVISERING I DANMARK I Danmark har vi under 2011 arbetat vidare med kostnadseffektiviseringar samtidigt som vi satsar på nyförsäljning. Personaluthyrningen har gått framåt med exempelvis call center-verksamhet för Transcom och administrativa tjänster för Carlsberg. Detta, tillsammans med nyanställningar och ett flertal nya rekryteringsuppdrag bland annat för Vattenfall, har lagt grunden för ökad lönsamhet. Effekten beräknas till slutet av kommande räkenskapsår. Nya avtal lyfter Norge Sedan början av det andra kvartalet 2011 finns en ny ledning på plats i Norge med stärkt försäljnings- och resultatfokus. Organisationen är nu uppbyggd på samma sätt som i Sverige och övriga koncernen, vilket innebär en högre grad av specialisering och bättre förutsättningar för utbyte av erfarenheter mellan länderna. Under året har också flera stora avtal slutits. Førsvarets logistikkorganisasjon, som är en del av det norska försvaret, har skrivit ramavtal med Proffice för kortare bemanningar av administration, bygg, lager/logistik och it-tjänster. I ramavtalet ingår även några mer långsiktiga bemanningslösningar. En annan affär vi är mycket stolta över är den med Macks ølbryggeri i Tromsö som innebär ett exklusivt totalavtal. vändning för FINLAND Proffice Finland omorganiserade, breddade sitt erbjudande och fick stöd från den nordiska säljorganisationen Det gav effekt och Finland vände röda siffror till nollresultat. Tidigare erbjöd Proffice Finland mest generalister. Det var enklare bemanningar och rekrytering som gav lägre utdelning. Erbjudandet spretade. Årets omorganisation med fokusering mot enskilda branscher och alltmer specialistkompetens i produktportföljen, både vid bemanning och vid rekrytering, resulterade i rekordsiffror. Under året har det kommit in några nya stora kunder, som skogsbolaget Metso och säkerhetsföretaget Pinkerton samt även många små och medelstora företag.

16 16 Årsöversikt 2011 Marknaden: Proffice stärker sin roll på den nordiska arbetsmarknaden. Trender som styr * Globalisering och internationell konkurrens. * Ökad rörlighet av arbetskraft mellan länderna. * Kortare produktionscykler. * Teknikutveckling ökar kompetenskraven. * Stora pensionsavgångar. * Inflödet av tillträdande ungdomar minskar. * Tilltagande kamp om talangerna. Våra kunder får kontinuerligt nya behov, ekonomin omstruktureras, arbetsplatser omvandlas och med det följer nya områden för bemanningsbranschen. Det kräver snabbhet och rätt kompetens på rätt plats. Vi stärker kundernas konkurrenskraft och erbjuder bred erfarenhet med stora utvecklingsmöjligheter till medarbetarna. Bemanningsbranschen växer och i framtiden kommer arbetsmarknaden att vara snabbare, smartare och smidigare för alla parter. Branschen fortsätter växa Globalt sysselsätter bemanningsbranschen cirka 9 miljoner personer i heltidsarbete och omsätter över 200 miljarder euro. Den svenska bemanningsbranschen består av drygt 450 företag som omsätter cirka 20 miljarder kronor. Penetrationsgraden är drygt 1 procent* i Sverige, vilket är under det europeiska genomsnittet. En solid balansräkning och en stark företagskultur säker ställer bästa möjliga förutsättningar för fortsatt ökad tillväxt. Vi står, med vårt balanserade erbjudande inom personaluthyrning, rekrytering och omställning, starka inför konjunkturförändringar. Specialister på en generisk marknad Bemanningsbranschen präglas av en hård konkurrens och låga inträdesbarriärer. Den nordiska marknaden domineras av tre större aktörer; Proffice, Manpower och Adecco. Proffice är idag en nordisk bemanningsspecialist med djup kunskap om den nordiska marknadens speciella förutsättningar. Unik position Proffice har utvecklats från att vara generalister till att bli specialister. Vi har en unik position och vår profilering som produktledare inom bemanningsbranschen stärker även vår ställning vad gäller kompetens och strategiska samarbeten. Proffice har också minskat konjunkturberoendet genom att erbjuda tjänster med hög specialistkompetens och genom att öka fokus på konjunkturstabila områden kunder Proffice har aktiva relationer med cirka kunder i Norden. Kunderna finns inom både privat och offentlig sektor. Vi arbetar ständigt för att ytterligare öka dialogen med våra kunder. Den hårda konkurrensen inom branschen pressar priserna. Proffices strategi att gå från generalist till specialist ger ökad kundnytta och höjer värdet av servicen gentemot kunden, något som ökar prisnivån och därmed lönsamheten. * Enligt Anställda och Penetrationsgrad. Marknadsandelar i Sverige, de tio största aktörerna Manpower Proffice Adecco Uniflex Academic Work Poolia Lernia StudentConsulting Randstad Logent ,00 % 17,33 % 12,71 % 6,85 % 6,10 % 5,73 % 5,20 % 2,77 % 1,76 % 1,76 % Manpower Proffice Adecco Uniflex Lernia Academic Work Poolia StudentConsulting Logent Randstad ,80 % 17,40 % 12,30 % 7,54 % 6,64 % 6,54 % 4,45 % 2,65 % 2,35 % 1,83 % Marknadsandelar i Norge, de tio största aktörerna Adecco Norge Manpower Proffice AS Jobzone ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Top Temp AS Helsenor AS Rett bemanning % 24 % 7 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 % 1 % Källa: Bemanningsföretagen Källa: NHO Service Marknadsandelar för Norge 2011 hade ännu inte kommit när denna publikation trycktes.

17 Årsöversikt 2011 Om Proffice Vårt erbjudande Finansiell info 17 Namn: Josephine Jurell Gör: Customer Service-konsult, Proffice Norge Så får jag kul på jobbet: Genom att vara öppen och glad och få bra kontakt med mina kollegor.

18 Vårt erbjudande: Maximera dina möjligheter och erfarenheter. Första jobbet Extrajobb Jobbrotation Nästa karriärsteg Byta bransch När du är redo att ta ditt första jobb. Vi ger dig möjligheter att välja ett intressant jobb i en bransch som du är intresserad av. Jobba extra vid sidan av studierna. Tjäna pengar sam tidigt som du får erfarenhet och stärker ditt cv. Utveckla dig och höj din egen kompetens genom att byta branscher, arbetsställen och uppgifter. För dig som har jobbat ett tag och känner att det är dags att utvecklas. Vi hjälper dig att hitta nästa utmaning. Har du hittat rätt jobb, men är intresserad av en annan bransch? Vi hjälper dig att hitta nya perspektiv i en bransch som passar dig. Flytta inom Norden Jobb efter föräldraledighet Specialist Executive Seniorkonsult Vill du eller måste du flytta? Proffice finns i hela Norden. Vi hjälper dig att hitta rätt jobb både i Helsingfors och Helsingborg. Proffice kan hjälpa dig som varit föräldraledig att börja på nytt. Antingen på heltid eller deltid. Har du hunnit bli expert på det du gör? Vi har specialistbolag inom många intressanta branscher som ger dig möjligheten att fortsätta utvecklas. Proffice erbjuder lösningar inom Executive, både för dig som söker ett nytt chefsjobb och för dig som vill jobba med varierande uppdrag på tidsbestämd period. Borde inte du sluta jobba snart? Om du får den frågan, är du rätt person för oss. Vi söker dig som gillar jobbet och vill fortsätta, även när du passerat 60-årsstrecket. Coachning CV-jouren Karriärrådgivning Internt entreprenörskap Underkonsult Vi erbjuder beprövade och effektiva omställningsprogram. Våra coacher hjälper dig att ta nästa steg vid omställning. Biter inte ditt cv? Våra erfarna rekryterare hjälper dig att förbättra presentationen av dina kunskaper och meriter. Dags att ta nästa steg, men du vet inte hur eller vart du vill? Välkommen till Proffice. Här får du nya intryck och inspiration. Brinner du för att utveckla en affärsidé? Vi erbjuder unika möjligheter till internt entreprenörskap genom ProLab. Du som är egen företagare kan arbeta hos Proffices kunder, utan att behöva lägga tid på att sälja in dig eller tidsödande administration kopplat till ditt uppdrag. Du får fokusera på det du är bäst på.

19 Årsöversikt personaluthyrning Vi ger våra kunder rätt kompetens och skapar effektiva lösningar som ger en ökad rörlighet. kompetensväxling rekrytering Kampen om talangerna är hård, särskilt när tiderna blir bättre. Proffice hjälper dig att hitta din nästa stjärna. omställning Proffice erbjuder både människor och företag stöd och processer vid förändringar.

20

21 Årsöversikt Personaluthyrning: Marknaden har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. * Personaluthyrning står för 94 procent av Proffices verksamhet. * Vi är specialister inom våra uthyrningsområden. * Vi kan den nordiska arbetsmarknaden. Personaluthyrningen är den största delen i Proffices verksamhet. Under 2011 hyrde vi ut drygt konsulter över hela Norden. Genom tydliga produkter och specialisering hjälper vi våra kunder. Efterfrågan på partneraffärer och funktionsansvar ökar. Marknaden för personaluthyrning har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och framtiden är fortsatt positiv. Anpassningen till en globaliserad ekonomi med snabba förändringar och hård konkurrens skapar nya utmaningar för näringslivet. Genom att hyra in personal får företagen möjlighet att anpassa sin verksamhet när efterfrågan ökar eller minskar. Företagen blir mer effektiva, mer livsdugliga och bättre rustade att försvara sina marknadsandelar. 94 % Förändrad kommersiell modell skapar mervärde för DHL När samarbetet mellan Proffice och DHL Supply Chain i Sverige inleddes var det en traditionell bemanning, det vill säga att kunden betalade för antalet timmar konsulterna arbetade. När ett nytt avtal slöts arbetades en ny prestationsbaserad kommersiell modell fram, där ersättningen speglar uppnådd produktivitet såväl som kvalitet.

22 22 Årsöversikt 2011 Namn: Lars Tornberg Gör: Dfind IT-konsult, jobbar som systemledare inom telekomindustrin Så får jag kul på jobbet: Genom att ha arbetsuppgifter som kräver kreativa lösningar och omge mig med inspirerande och prestigelösa människor. 4 % Kampen om de bästa talangerna blir allt hårdare. Stora pensionsavgångar och ökade krav på utvecklande jobb gör det svårare att hitta rätt medarbetare. Proffice arbetar med fem grundprodukter: Chef, Specialist, Executive, Volym och Express. Vi kan också bistå med delar av rekryteringsprocessen, som: CV-urval, Second Opinion och Search. Våra rekryteringskonsulter har bred kompetens och är specialister som själva har arbetat inom det område de rekryterar till. Vår uppgift är att skapa varaktiga relationer mellan företag och människor, där parterna upplever ett ömsesidigt utbyte av varandra. * Rekrytering står för 4 procent av Proffices verksamhet. Sökes: specialister till Skanska Proffice och nyförvärvet Komet har länge levererat bemanningstjänster till Skanska Sverige AB. Nu har förtroendet utökats till att även omfatta search- och headhuntingtjänster i hela Norden. Som en av Skanskas utvalda leverantörer hjälper Proffice Skanska att hitta allt från IT-specialister och ekonomer till byggprojektledare. Rekrytering: Kundernas önskemål driver fram nya produkter.

23 Årsöversikt Omställning: Antenn skapar lösningar för företagets och individens bästa. * Omställning står för 2 procent av Proffices totala verksamhet. * I Sverige genomförde vi drygt program under * Två av tre nådde en lösning inom sex månader. Många behöver kraft, verktyg och vägledning för att hitta rätt i sin yrkesutveckling. Då kan vi bidra med stöd och coachning, grundad i vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens. Proffice har en ledande position inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling genom dotterbolaget Antenn. Många människor arbetar på fel arbetsplats eller i fel yrke. Vid omställning av medarbetare krävs lösningar som ser till både individens och företagets bästa. Det behövs någon som förstår individens behov och kan matcha med lämpliga jobb. Det krävs också åtgärder som ser till företagets behov av att kunna agera effektivt. 2 % Jobbfinneri och individuella program nyckeln till framgång När Jarl Timber i Broakulla behövde ställa om arbetade ett projektteam från Antenn aktivt med jobbfinneri och individuella program. Åtta av tio personer som stod till arbetsmarknadens förfogande nådde en jobblösning, ett mycket positivt resultat. Omställning är ett av Proffices tre affärsområden och står för cirka två procent av företagets omsättning. Av drygt personer hittades lösningar för två av tre inom sex månader. Namn: Sofia Wahlgren Gör: Student, tidigare receptionist och administrations- och officekonsult, Proffice Så får jag kul på jobbet: Allt handlar om inställning och hur man väljer att se på saker. Engagemang, att göra saker med hjärtat, gör allt roligare.

24 24 Årsöversikt 2011 CEO Lars Kry Business Units Group Functions Proffice DK Proffice FI Proffice NO Proffice SE Business Development Communications Proffice Administration & Office SE Proffice Administration & Office NO Proffice Aviation Proffice Care SE/NO/DK Commercial Director Finance Proffice Customer Service SE Proffice Industrial & Logistics SE Proffice Industrial & Logistics NO Proffice Life Science Human Resources IT Proffice Mediakompetens Dfind Finance & Executive SE/NO Dfind IT SE/NO Komet Nordic Sales PMO Antenn Unik organisation släpper loss kraften. Koncernledningen är borta. Och det pratas inte längre om dotterbolag och affärsområden. Istället organiseras Proffice nu i sjutton Business Units som leds av Business Unit-chefer. Med detta kommer ett nytt arbetssätt som ska lyfta koncernen. När Proffice började skissa på en ny organisationsmodell fanns flera önskemål på agendan. För det första skulle en ny organisation medföra bättre service till kunderna. Kundernas behov har hela tiden styrt. För det andra innebär den nya organisationen att beslutfattandet sker längre ut i organisationen. Fler beslut tas nu direkt i varje Business Unit. På så vis får medarbetarna bättre användning av sin kompetens och många beslut tas av de som är närmast frågorna, nämligen de som dagligen jobbar direkt med dem. Tidigare blev koncernchefen Lars Kry en flaskhals i beslutsfattandet. Genom den nya organisationen samt tillsättandet av en ny funktion, Commercial Director, minimeras flaskhalsarna i beslutsfattandet. Målet med den nya organisationen är att göra sådana förbättringar att koncernen kan utvecklas, göra nya affärer, växa och tjäna pengar samtidigt som koncernchefen får mer tid och kraft till strategiska frågor och framtidsfrågor. förbättringar 4* Ökad tydlighet och bättre service till kunderna. * Snabbare och bättre beslut längre ner i organisationen. * Släppa loss kraften hos medarbetarna, för att få ett ännu starkare erbjudande till kunder och kandidater. * Frigöra tid och kraft till strategiska frågor och framtidsfrågor.

Årsöversikt 2010/2011

Årsöversikt 2010/2011 Årsöversikt 2010/2011 innehåll Välkommen 8 18 26 38 Om Proffice I en värld som ständigt för ändras måste vi röra oss framåt och utvecklas för att inte hamna efter. Vårt erbjudande Företag som förändras

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari mars 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 22 maj 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer

Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice ÅRSREDOVISNING 2013 Välkommen till Proffice Vår vision Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. 4 ÅRET I SAMMANDRAG 6 VD HAR ORDET: Proffice står redo för tillväxt 8 9 10

Läs mer

Välkommen till Proffice.

Välkommen till Proffice. Årsredovisning 2012 Välkommen till Proffice. 13 ÅRSREDOVISNING 4 2012 i korthet Ökad omsättning trots försämrat marknadsläge 14 Femårsöversikt för koncernen 15 Förvaltningsberättelse 18 Profficeaktien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Årsöversikt 2009/2010

Årsöversikt 2009/2010 Årsöversikt 2009/2010 PROFFICE HITTAR RÄTT BEMANNINGSLÖSNINGAR I HELA NORDEN PROFFICE I KORTHET Över 10 000 medarbetare på cirka 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Proffices vision är att

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari juni 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 21 augusti 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick 2 Rapporten

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2014

Delårsrapport Januari september 2014 2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. januari september Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 5 november 2015

Delårsrapport. januari september Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 5 november 2015 Delårsrapport januari september 2015 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 5 november 2015 Agenda Inledande kommentarer Finansiell utveckling Utblick 2 Inledande kommentarer Tredje kvartalet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma 27 april 2016

Årsstämma 27 april 2016 Årsstämma 27 april 2016 Pooliafakta Grundades 1989 av Björn Örås, styrelseordförande Noterat på Stockholms fondbörs sedan 1999 Pooliakoncernen omsatte ca 760 MSEK 2015 Ca 1 520 anställda Etablerad i Sverige,

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice ÅRSREDOVISNING 2013 Välkommen till Proffice Vår vision Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. 4 ÅRET I SAMMANDRAG 6 VD HAR ORDET: Proffice står redo för tillväxt 8 9 10

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Rekordår för Proffice

Rekordår för Proffice Rekordår för Proffice Helåret jämfört med helåret 2010 Proffices nettoomsättning ökade med 16 procent till 4 770 MSEK EBITA ökade med 62 procent till 227 (140) MSEK Rörelseresultatet ökade med 56 procent

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Välkommen till Proffice

Välkommen till Proffice ÅRSREDOVISNING 2013 Välkommen till Proffice Vår vision Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Att få människor och företag att utvecklas och växa är det som driver vår verksamhet

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Proffice delårsrapport

Proffice delårsrapport Proffice delårsrapport JANUARI - JUNI 2009 Fortsatt starkt resultat Januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till 2 053 (2 121) MSEK Rörelseresultat före skatt uppgick till 88 (80) MSEK Rörelsemarginal

Läs mer

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin

Lite mindre, lite mer erfarna. En intervju med vd Lilian Norin Lite mindre, lite mer erfarna En intervju med vd Lilian Norin Lilian, varför ska man välja Andara? Vi är helt enkelt det vi säger oss vara: erfarna, engagerade, personliga, snabba, flexibla och kan verkligen

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet

Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Högsta omsättningen någonsin fortsatt förbättrad lönsamhet Pressinformation den 25 oktober 2006 Pooliakoncernen fortsatte även

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004. Pressinformation den 8 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004. Pressinformation den 8 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2004 Pressinformation den 8 november Poolia-koncernen Poolia-koncernen fortsätter att redovisa ett positivt rörelseresultat. För

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer