Företag: föredrags hållare 2: 09:15 - Keynotes 1 Mobilitetslösningar i det dagliga arbete hos Ericsson Arvid Eriksson Ericsson Christian 10:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag: föredrags hållare 2: 09:15 - Keynotes 1 Mobilitetslösningar i det dagliga arbete hos Ericsson Arvid Eriksson Ericsson Christian 10:15"

Transkript

1 NR: Tid: Spår/Tema* Föredragsrubrik: Abstract (ca 200 ord) texten kommer att användas i programmet/schemat: föredragshålla re 1: Företag: föredrags hållare 2: 09:15 - Keynotes 1 Mobilitetslösningar i det dagliga arbete hos Ericsson Arvid Eriksson Ericsson Christian 10:15 Gasslande 09:15-10: :15 - PLM Keynotes 2 Easy DMS Enhancement pack Vad finns som jag inte visste om Thomas Schierwagen Volvo, Thomas Therborn Standitt, Per Högberg ger viktiga insikter och utmaningar för att tillvarata din investering. Fokusgruppen har under 2011 gjort ett gemensamt arbete med att ta fram en Enhancement pack för Easy DMS. Att som fokusgrupp göra specifikation och sedan realisera det till en lösning med delad kostnad är en spännande utmaning. Lösningen gör arbetet mycket lättare och möjliggör även att använda lika enkelt som en file server fast med dokumenthanteringsfunktioner. Christer Matsson Vattenfall r Per Högberg Företag : Logica 2 15: : : : :05-14:55 PLM PLM - MasterData Verktyg inom MasterData MasterData MasterData - Användarutbi ldning Change Management har ett eget utbildningsverktyg och Användarutbildning s - Förändringsarbete vid implementation i Försvarsmakten PLM fokusgruppen har sitt vår möte, då vi kör alla andra träffar virtuellt. Avstämning av förbättringsförslagen i CC och diskussion om nya förslag vi vill driva Fokusgruppen igenom. Planering har samlat av ihop kommande olika typer möten av verktyg för skapande och underhåll av masterdata. Verktygen demonstreras och recenseras. Den nystartade gruppen om MasterData har sitt första fysiska möte. Diskussion om Governance inom MasterData och hur olika företags Governance modeller kan delas för att genom BestPractise stödja snabb etablering av en stabil Governance modell i företaget. köpte i januari 2012 Datango, och med det har nu ett eget verktyg för att producera och underhålla användarutbildningsmaterial. Vad innebär detta köpet för användarföretagen? för att bland annat diskutera: Forskningens syns på olika sätt att utbilda användare, argument för att öka eller minst bibehålla utbildningsbudget, planering av kommande aktiviteter. Försvarsmakten inför gemensamma processer inom ledning, ekonomi, HR och logistik, processerna stöds av ett integrerat system från. Planen som omfattar sex implementationer, med big bang och upptill samtidiga användare, utspridda på mer än 40 platser i Sverige ställer förändringsarbetet inför en stor utmaning. I presentationen visas hur Försvarsmakten har planerat förändringsarbetet, samt vilka metoder och verktyg som använts vid genomförandet. Belysning av erfarenheter, samt en analys av möjlig tillämpning i andra sammanhang av förändring ges. Christer Matsson Per Högberg Per Högberg Per Högberg Vattenfall Hans Cervin Försvaret Cecilia F Harlitz IBM

2 9 10:45 - Hana HANA real, real-time inmemory computing! Juni 2011 började leverera sina första system av HANA. Nu 6 månader senare har drygt 100 system levererats. I denna session vill visa exempel på vad kunder redan gör med HANA, vi kommer presentera de olika användningsområden vi ser den närmaste tiden, samt även prata lite om framtiden för HANA - In-memory. Martin Hedberg Anders Heimer 10 11: : :05 - Mobility Topic BI/BO Supply Chain Mobility Strategy Detta seminarium kommer ge er en uppdatering av Mobility Strategy samt presentera och demonstrera möjligheterna med Mobile Device Management inom Sybase Afaria. Med bakgrund av den snabba takt företag och organisationer tar till sig smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter så krävs en lösning som kan hantera och säkra all er data, mobila applikationer samt användare i dessa mobila enheter. De nya verktygen för Business Intelligence i BusinessObjects BI 4.0 ger en rad BusinessObjects BI 4 nya möjligheter att på ett enkelt sätt få ut korrekt information ur ditt - Ge alla i er affärssystem, oberoende om informationen ligger i ERP, BW eller annat organisation oberoende system eller datalager. möjligheten att I den här sessionen berättar Anders Heimer, som är lösningsrådgivare inom fatta välgrundade Business Analytics på, om hur man enkelt arbetar med BusinessObjects beslut BI 4. Han kommer att visa ett par olika användningsområden för rapportering, analys och dashboards inom plattformen, inklusive hur man kan kopplar sig Från start till mål med PLM och SCM mobilt med t.ex ipad. Genomgång av trender och s lösningsportfölj inom Supply Chain Management och Product Life Cycle Management inklusive befintliga Rapid Deploymentlösningar inom områdena Problemformulering inom Supply Chain området och beskrivning av hur angriper dessa; inom produktutveckling samt med mer responsiva planerings-, transport- och lagerlösningar. Lösningsmässigt presenteras grundläggande möjligheter inom applikationsområdena PLM, ICON, TM och EWM Peter Hensdal Anders Heimer John Oxenby

3 13 13:15 - Enterprise Support News in Enterprise Support 2012: Enterprise Support Advisory Council (ESAC) continues the successful program to prove innovation in Enterprise Support with customers: Enterprise Support Advisory Council (ESAC) overview ESAC 2012 focus areas and work streams: Innovate Faster: Business Process Innovation, Upgrade, User experience Run Like a Factory: Alerting & Monitoring, Landscape Optimization, Test Management & Business Process Change Analyzer Enterprise Support Engagement Methodology in Solution Manager: Automatic assessment and benefit cases Guided Self Services (GSS) Measurement Platform (Key Performance Indicator ad-hoc reporting) Management Dashboards: Interactive Continuous Improvement (ICI) Dashboard Matthias Wüst 14 10: :05 - Field Services ITTS Optimise to Innovate HCM Hur kan jag erbjuda HR-tjänster till ett konkurrenskraftigt pris? In this session you will find out how Field Services can help you ReduceCosts for Operations, Minimize System Downtime, Improve Application Performance, Simplify your System Landscape, Data Base Design and Infrastructure to meet the changing demands on your IT Budget and get ready for new innovations like Mobility. "hålls på skandinaviska" Vi vet att i dagens ekonomi utmanas HR chefer att göra mer för mindre: Hur kan jag öka den interna kundnöjdheten? Hur kan jag erbjuda HR-tjänster till ett konkurrenskraftigt pris? De utmanas att göra allt mer för mindre resurser. Jag kommer att presentera våra nyckelfaktorer, så att HR verksamhetschefer bättre kan möta sina utmaningar: - Shared Services - HR värdescenarier och bästa praxis för processdesign - Processeffektivitet, bl.a inddragelse af mobile devices Uwe Kachler Karin Ejstrup 16 14:05 - Information Management Data Governance Information är en av de viktigaste tillgångarna för de flesta organisationerna. Föredraget berättar om det stöd s produkter kan ge för att säkerställa datakvalitet, förstå data och ta ägandeskapet över all information som organisationen äger. Produkter: Data Services, Information Steward, MDM och MDG Martin Faiss

4 17 13: : :15 - Field Services Custom Development PI PI - Portal What is s ambition with NetWeaver Portal? Innovative Mobile Applications and real-time HANA Solutions can Change Sebastian Your Business. But how can businesses really leverage this potential? Learn about Speck solutions developed for customers on the HANA and Mobile platforms to accelerate existing business processes and provide next-generation applications. Custom Development can help your business unleash the huge potential for your unique business needs. Be sure to book a slot and Meet the Expert, come to the booth. PI - Mappningsstrategier och användning i en förvaltningsmodell. Hur standardiserar företaget på olika fasta meddelande strukturer men kan på ett smidigt sätt få flexibla lösningar. På vilket sätt grupperar man sedan dessa stukturer för att synliggöra processerna? Nya funktioner i kommande PI releaser. Virtually all Nordic Portal customers struggle with strategic platform decisions; should we continue using NetWeaver Portal, or should we move to another technology like SharePoint or WebSphere? Pontus Borgström Acando Thomas Hensel AG Torbjörn Åhberg Xpicio 21 14:05 - Portal Vaillant Employee Portal Mobile and Personalized Access to Content, Processes and Collaboration Product Management from Walldorf will unveil its strategic User-Centric directions; Outline the investments and focus ahead; and present how will enforce messages to the field! We will also hear how companies have been very successful in their Portal initiatives, and the steps they have taken towards highly user-appreciated portals. This session is relevant for all customers using, aiming to bring new light to this urgent topic! The Vaillant Group (www.vaillant.se) is an international privately-owned heating technology company with a tradition of more than 135 years. In 2010, Vaillant decided to replace the existing Intranet by a modern portal technology with strong focus on end-users. NetWeaver Portal was chosen as the core technology enriched by add-ons for content management and collaboration. Main challenges and the key to a successful go-live in 2011 were areas like Mobile Access for Apple ipad s; Multi-lingual content; and a very modern User Interface. The presentation shows the results, involved technology and the attractive user interfaces. Christoph Schulz HLP GmbH Torbjörn Åhberg Xpicio

5 22 11:35 - Finance Cross-Border e- and Information Interchange The transition from paper invoices to e-invoices is an example of how new technology can improve and rationalize previous manual and lengthy procedures. The purpose of this HP cross-border e-invoice case study is to give understanding of implications/resolution to cross-border e-invoicing, adhering EU & national VAT-legislations. An increased use of smart e-invoice processing facilitates international trade and reduces the complexity. Cloud-Based e-invoicing can also be an entry-point towards EDI strategy Information Interchange ( II). Ulf Ström Xpicio Thomas Bonwetsc h (via webinar & phone) HP 23 10:45 - Finance Malmö Stad om sin -installation Malmö Stad om sin -installation. De använder som ett ekonomistyrningsverktyg mellan verksamhets- och ekonomisystem. har sparat många skattekronor åt Malmös skattebetalare och är ett väldigt smidigt verktyg för att implementera politiska beslut avseende skola och omsorg. Vi ska försöka få dit en ekonom/controler från en stadsdelsförvaltning som talar om det. Kristian Jönsson 25 SA SA Årsmöte SA Årsmöte SAs Styrelse 26 16:05 - BI SSAB - Så kan du ta ditt miljöarbete från en kostnad till en konkurrensfördel. Idag ställs det fler och högre krav på miljö- och hållbarhetsredovisning. I och i våra övriga system finns det mycket information som vi automatiskt kan följa upp och använda, dels för att redovisa för marknaden vilka framsteg vi gör (i exempelvis vår GRI & CSR rapportering) men även för att lyckas med ständig förbättring av hållbarhetsarbetet. Med SSAB i Oxelösund som exempel visar vi hur vår data kan användas för både rapportering och styrning (Sustainability Performance Management). Malmö Stad Thea Lauren Beata Ferenc Emisoft Robin Melin Repona Xpicio 27 10:45 - Duet Enterprise Ökad produktivitet med Duet Enterprise I dagens värld med ökade krav och allt mindre tid så blir vår effektivitet allt viktigare. Toyota har med sitt TPS-system och sitt eviga Lean-arbete gjort ett paradigmskifte i hela fordonsindustrin. Men hur ser det ut för oss andra? Vi som behöver information från vårt ERP-system, vårt CRM-system och våra BI-system uppblandat med nyheter, sociala flöden och inte minst Google? Daniel Terborn Stretch Duet Enterprise skapar en enhetlig vy till den information och de funktioner som era medarbetare har behov av - s processer tillsammans med samarbete i SharePoint & Office.

6 30 16: : :15-15: 55 Finance Erfarenheter från en Ericsson arbetar för närvarande med ett globalt projekt för att implementera Process Controls BOBJ GRC Process Controls över hela organisationen. Den primära målsättningen implementation med projektet är att strömlinjeforma och centralisera existerande styrningsprocesser för efterlevnaden av krav från Sarbanes-Oxley lagstiftningen såväl som att förbättra effektiviteten i verksamhetsprocesserna. Första fasen av projektet har bestått i att migrera innehållet i ett befintligt Governance Risk and Compliance verktyg och efterföljande faser kommer att fokusera på automatisering av kontrolltestning och övervakning av viktiga automatiska kontroller. Finance E-faktura E-faktura fokusgruppen från Norge. Detta är en grupp som har etablerat för att se på hur man skall hantera ingången och utgående fakturor elektroniskt. I Norge är detta ett stort tema nu när myndigheterna har ställt krav till att man ska ha alt elektronisk faktura fr.o.m 1 juni 2012 Gruppen är etabelrat och intresset har varit stort i Norge. Vilket betyder att Norska gruppen vill komma till VårImpuls och dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa oss att starta upp en grupp även i Sverige Kund Case Utmaningarna och framgångsfaktorern a för implementeringen av en global template hos E.ON GLOBE Global Business Excellence är en global template bestående av sju -system som implementeras parallellt hos bolagen/enheterna inom E.ON koncernen. Syfte med GLOBE är att harmonisera processer och IT-system inom Redovisning, Controlling och Inköp, med målsättningen att bl.a. minska kostnader, öka effektiviteten och förbättrar styrningen inom koncernen. Nuvarande processer och IT-miljöer varierar kraftigt, vilket i kombination med olika affärsmodeller ställer höga krav på samarbetet mellan lokala aktörer och globala processägare. Jan-Erik Helmersen Tommy Rugsveen Ericsson SDB brukergru pp för E- faktura och Norge Ulf Niklasson Issa Manglind E.ON Kristian Lexander PwC Accent ure 34 15:15 - BI BI trender Hur väl kan s lösningar inom BI möta upp dessa trender? Vi tittar på BI trenderna för 2012 och s lösningar för dessa. - Mobil BI - Big Data - Social BI - Collaborative BI - Predictive BI - BI Cloud Vi tittar närmare på HANA, en minnesdatabas för att hantera både strukturerad och ostrukturerad data och möjliggöra analyser i real-tid av stora mängder data. Hur skiljer sig HANA från BW Accelerator? Vad har för mobila lösningar inom BI området, och hur kan man samverka kring analyserna.vi tittar även på Text Analysis som tolkar stora mängder data och omvandlar detta till meningsful information. Christer Ingemarsson Colada

7 35 11:35 - Best Practices Workflow Best Practices Best Practices for Workflow ger dig konkreta råd för kravställning, utveckling och förvaltning av händelsestyrda och automatiserade affärsprocesser i både ECC, SRM, CRM och PI. Optimera genomloppstider, undvik felsituationer, underlätta felhantering, minimera svarstider och datamängder. Uppnå rätt arbetsuppgift i rätt ordning till rätt person i rätt tid med korrekt information. Exempel från kunder som använt workflow i många år såsom Försvarsmakten. Försvarsm akten Karl Forsner Colada 36 11: :05 - Microsoft Microsoft - Finance Innovative Procure- 2-Pay Automatisering Fokusgruppen Microsoft har möte Eva Haake Microsoft We will share our experiences with realizing the significant cost saving potential in the P2P process and will demonstrate innovative ways of automating the invoice handling. Lars Kjærsgaard EDB Bert Siebrecht EDB 38 15:15- Mobility Enterprise Mobility problem or possibility? Today s employees use mobile devices privately to network with friends, check Hans Nygaard their financial situation, access all their media, look up information, order food, taxis etc. And they are expecting their personal unplugged behaviors to carry into their work environment; they expect access to their professional network, company data and documentation and actionable information anywhere and anytime. The business value of enterprise mobility is evident to an employee! Logica

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1

rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1 Talartider SAPSA Impuls 14-15 september 2011 rev: 2011-08- 31 Spår Föredragsrubrik: Abstract NR Dag och Tid Keynote dag 1 José Duarte, President of Global Services En av de högsta cheferna inom SAP pratar

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

SAP Svenska Användarförening PROGRAM 2014

SAP Svenska Användarförening PROGRAM 2014 SAP Svenska Användarförening PROGRAM 2014 Anmäl dig på www.sapsa.se Gå gratis! Du vet väl att alla SAPSAmedlemmar som är från användarföretag går gratis på VårImpuls 2014? Välkommen till VårImpuls! Den

Läs mer

Spår/Tema Föredragsrubrik: Abstract föredragshållare Företag:

Spår/Tema Föredragsrubrik: Abstract föredragshållare Företag: Spår/Tema Föredragsrubrik: Abstract föredragshållare Företag: 1 mobilitet Mobila trender och utmaningar Hur ser utvecklingen ut inom området mobilitet och hur kan företag säkerställa att de väljer rätt

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar.

Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A. Företagsledning Att omsätta strategi till effektiva affärsprocesser. Teoretiskt ramverk och praktiska tillämpningar. A1. Lös de rätta problemen, fokus på kundvärde ger oss prioriteringarna Vi har alla

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra.

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra. Konferens & UTSTÄLLNING DagsVara 2013 Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari I fokus: dags för de digitala intäkterna Välkommen på mingel och middag 31 januari! Kl 17.45 samlas vi för ett kortare

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Affärssystem Finns framtiden i molnet?

Affärssystem Finns framtiden i molnet? Affärssystem Finns framtiden i molnet? En studie av Daniel Biörck Johan Geiding Handledare: Jan- Olof Svebeus & Per Johansson MG104X Examensarbete inom teknik och management Sammanfattning Implementering

Läs mer

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER

7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 6 / November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS 7TIPS TILL UTVECKLING AV ERA PROCESSER Underleverantörer Allt

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET En titt in i framtiden Vilka är de mobila trenderna och vart tar de oss? Glöm

Läs mer

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20 iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 164 SEPTEMBER 2004 ÅRGÅNG 20 www.herlinwiderberg.com Upptäck nya värden Spara upp till 50 procent av dina IT-driftskostnader Vi är specialister på kostnadseffektiva

Läs mer

Gemensamt språk mellan IT och automation ISA-95

Gemensamt språk mellan IT och automation ISA-95 SESAM Sverige seminarium No. 9 Gemensamt språk mellan IT och automation ISA-95 Datum: 14 januari 2015 Plats: Perstorp Specialty Chemicals AB Persgården, Räddningsvägen, 284 80 Perstorp Seminariet arrangeras

Läs mer

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 163 AUGUSTI 2004 ÅRGÅNG 20

iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 163 AUGUSTI 2004 ÅRGÅNG 20 iseries dagarna Billingehus 26-28 september NR 163 AUGUSTI 2004 ÅRGÅNG 20 www.herlinwiderberg.com Upptäck nya värden Spara upp till 50 procent av dina IT-driftskostnader Vi är specialister på kostnadseffektiva

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer:

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer: Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA globalisering I detta nummer: 14 IKEA Components I pipeline hos Lawson Dennis Larsson om Kompetensgruppsmöte

Läs mer