Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 / BIDRAG till KÄNNEDOM AF FINLANDS NATUR och FOLK. Utgifna al- Finska Vetenskaps-Societeten. Femtiondeandra Häftet. Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapetstryckeri, 1893.

8 ojéyà^e"f^

9 INNEHALL:.. Sid. Jaakko Suomalaisen Wirsikirja. Kopion tehnyt J. A. Gederberg 1. Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formlära samt språkprof af Herman Vendell 181. Matériaux pour servir à la connaissance des crânes des peuples Finnois, par K. Hallsten 421.

10

11 Jaakko 55nomaIatfen» "» tf» ttitttrtci* 3^opto ïkpfaktt riliopiotoßfa föilijteftjötä ainooöta jalella olemnöto kappaleeata. Popton teïjnçt

12

13 üfijntlje. e atfafaufi, jofa meibän maatfemme fünntotti9)ufûcï ^Ißl'tfolan, antoi müö meille 3iû"rffr"""UOUtal(lifeit.9Memmat omat tofiprote = tanttifiamiefjiä ja ttenraitoaajtaaïaïïanfa. Sut()cru oit opettanut fan= fanfa liifemaan ja meifaamaan, jofa îe ïiaifaife faïatooïtfeêfafirfo fa ei ollut tatuaïltêta ofïut. Slgrifoïamme ment fnttrcn itëfonpnf)bi tajan jäl= jiefä ja antoi fortfallefatïi muïfen, rufousfirjan ja uuben te tatnentin fäteen. uomalainen fmomafi, etta fanfan ojanotto jumaïanpaïttieïuïfeen möö loetjaamifeftaon clinetjtonrote tanttifelleftt ttfunnatte,ja f)än an= tot feuraïunnaïïemntc fa pit fjän tuffnt afian periïïe. ^otiintnltuanfa ïjan ü)f)tm' mieten tannolfa afiaan rafiffija fat htm fai= fin üjönfä malmitffi. (Snftmmätfen fuomalaifcn mirfifirjantefijänä ifän= maa fiiê ta funnioittaa. 9Hinfuin monen muun tfänmaamme nëfoïfifen paltuelijan,joïa aifojen Ijämärietä a tuu efiinfanfantme ïjiëtoriaêfa, ornat uomalaifcnfin elantan toait)eetïjtjmin tüärjän tunnetut. änen aifalaifenfafiinnittiroät f)uomionja itfe miefjen ttjöfjön,citüätfä ntui taneet antaa ntttään tietoa jälfeentule= maiftüenja fiitä mietjeetä, jofa rjeitlettfeïïeoli nun tnttu. feinen ftm= trjmäftnottanfa ei tnnneta. öänen ifänfä ninti oli ^ietavi, mutta muuta fjnneetä ei tteberä. (Saatuanfa tamalüfta alfntictojafotimaaëja, lä'fft no= malainen ulfomaifte opintojaan fartuttamaan fjän 9toftofi faf»arjoit= teli Infrija, niinfnin feftoilfcfamn mainitnn tjlioniëton tjitonniïaêiuette= lotëta*). $otiintultuanfa oli ïjetiwirf a roaïmië. So feuraatttana mitonna 1568 määrättün fjän Sutrun fonfun refjtortffi, joëfa fjän nafffanfa fifäfft 1569 fat Mme fäetiä (144 tmtntyriä)ttnljaaïftaëftut ja Sßiiffiönfilj(afnn= niëta antoi Sufjana funingaë fjänelle3 of bieten fartanon 9îaifio fa ja 1577 totelä Mme fäetiä roiljnn tefjtiinfjäneetä poeniientiariuë" ja ïefjtori Summ fouluëfa. Sa jotta fjän fitä afjferammin tefifiüjötä nriraëfanfa,ei ainoaëtanfa muntamia fertoja nriifoëjapitäifiluentoja fou= ïuëfa, maan mtjöe föäntäift tmmtûmia tar^ceüiftttfirjaja fuomen îteïelte, antoi fttningaë fjänellenuolitoiëta läetiä (72 ttmnortä) urifjaa *) $ane, SDtatritter ouer 9îorbifïe ftubevenbe neb fremmebe IXni»er= fitetev,sïjriêtinnia 1885, l 88.

14 82. ntofomcroëta \a fufîariumeroëta SQiaarian pttäjäefä. 3a famaëfa funin= go mpoë nimitti pnet firffo'fj errafftdjfaariaan. Dtimittjëfirjaêfa fano= taau m. m.: olfoott pu melmoitettu jprïiëtamaanteillesutnafan puïjbaêta ja jelmää fattaa ifntatt määriä fimuoppia ta muuten mainihm mirfanfa fjoitamaan niin, ettii pu fiitäsutnaïati, meibäti ja jofaifenïriëtittm if)= mifen ebeefä moipi tunuolfifeëtimaëtata." SBirfifirjamaïmiëtut paiuoëta 1580 affaëfa oli u fon= pufjbiëtuffen rjebetminä ilmeëtmtrjtemanfeelifiamirftfirjoja1523, 1524 ja rotimeifen ferrait Sutrjeruffenefäiefä îuotfiëfaoli jo 1530 ja 1567 rnotjalaifiamirfiftrjojatoaïmtstettu. Stämä tietrjsttfäänfi fan= fanfa pmäö prraëtaman mieten frjbäntärnfrtrjmään mrjö juomen fan= falle mafmiëtamaan famaeatëta aarretta. uin pupu töirfißrjanfa efi= put)ecëfa nimenomaan fiitä, että fjärtort feurannut Sut'rjeruffenjäffiä fäejä mirftfirjatpöefään.dtütben juinaliëtenja oppineittenrmeëten tüöt ja efimerftt fartoo f)ätt miuunftu rape epäfefmottonmn ntatfaart fai= mat ja tjföefitpttimat,että minüfin Suntafatt nimen titration täfjben fett raffauben puofeëta, fttitt minuïïa on ifänmaata maêtaan, nipefin fjengeu üfiä mirfiä fuomen fielelfä,jen fafjjan peräetä fuin 3'umaïa minuïle antanut on, riimittäin ntnitten friêtifiiëtcu maafuntain taman jäffeen te= femään." 3uomafatnen ei ainoaëtaan fepittänrjtf'aufaflenfa mirfifirjaa. än tafjtoitobeïïa mpë opettaa fen meifaamaan. ^erttetinfirf'oëja fotrtni näet eriië manp meêfu eft mirfif'irja,joëfa feifoi: in finnonicuin idioma translatum et demis a viri prudenti nec non reverendo Jacob o Petri F. corrigendum. Diänttää fii fuin oliftsitomafainen ajateffut mpë mirfien ituotteja. Tciittfuin Sfgrifoïanitnfirjatofi ttett) ti uomafaifen mirfifirjapai= uettu 2uffjofmasfa. Äuittfa fuuri painos oli, et ole tuunettu. UDÎutta tnifä fie frjrjnäoffut, onfo painoë pmitettt) tafjtmifjinfä fie joutunut, jo 16:Ifa muofifabaffa oli firja prmittaiueu. 2ätä nnfp et ofe tieboëfa munta fuin rjfftainoa fappafe. e on fifäämä Sufiuë $ror)nvn fuuria anfioita fuomafaifen firjaïïifmttemmefupert, että pn, faimelleëfaanup= fafau uliopiëton ftrja=aactei fa/ päimän mafoon meti tuou ainoan fappa= leen. Sitta tämä fopto on tefjttjro ilufifaupunfi 1 p. maam cbei*krg.

15 r?yi Sirfiftrja IE facoßilöa ^uomalaifriôa. Sßräntätty Stocffjohnté.

16

17 Mi Aâiiie ^umotifitïe ia uffotifiïlc uomafaiftûe ia ttjaten^ gin nijfte, iotca ftjb^ämeft ^umaïata racaftauat, ia ïjcmta mteïetanê patnetta tactouat toiuotan mina 3acobuê $inno ^umatan armon, fjänen p^än fananê tunnon ia tjmmarbijçen, rauïjan ia ternetyben fieïun ia ruumin puofeft, ia nujntein fittä täätbä lacté? taiuan iton ia ijancaicïifen elantan ^efu^en (èïjriftnren cauta. ^tyljä ^auati coimane$ tngljuê ßolofferin canfan t^go täftä muoto fano: ^umalan fana afnfan tetfä runfaft caicfen ioijfaub= Ijen canfa. Dpettacat ia ntanatcat teitän feffenän ttteifuiüe, nur* fifle ia Ijengetifttte tauïailfe, toeifaten armon canfa ^erraüe teibfyän ft)bl)ämeftän. 9?äütä fanoitta mana ri "ß. ^auati ei toaiuoin opetaita, mntta mos cuutioita, että f)e ^untalan fana ttn'rtäft, mifuft, aljferaft, aina ia iocapaicas ia lijatengin S'umattftê coco* urjê cufa ifänäne fe taitaiê tattactu tutifit, cuutifit, aiateïifit, ia ritcourté feîa treifuts eb^efänö üitäfit ia fitä nijn vacaftaifit, että fe feta fjeibfyän oman että tnöe muibljen ft)bf)äntin taitais tattua, ümrttta, ia fießä atat tti)ft). 3tt fentäben I)än mös fano, että fen pitäis afnman meibfjän feafara. ( ij fen üibtjä oteman ninquin oubtjon e(i toterem, ioca eij maljua afntnafija pibljä meibïjan tt)fönäm mutta ninquin coto poijmt ia perlen ntifyen, atanomaifen, pt)ft)uäifenr iuuritetun ia iftutetnn meiljin, nijn ütä fe ijäti met* bl)än tt)fbnäm ptyftjiê ia fjebljemtäib^ie. ) ( Ü ttä

18 ttä ntyt 3umatan fana taitaië fen paremin afua ntetbïjcm feafant,ta (e ^umatinen oppi, C f»riftttifet managet, tupauret ia uî)îau^*ettuiamaft fäfitettä,pibf)ettäia fjjbjjämutpainetta, fentä* bfjenntuibljeufanai«tjariotuftenfeafa, tabfyoi^umata io atgufta otta fijnä (Sfjrtftttifeê feuracunnaë tjbljenfufoifcnta tïoltfenmeifuit tatbïjon ia $umatifet tautut, ia nijn parlât cappafetfijtä Gfyriftittfeft opift,ia tijatcngin 3nt)imifteitunaftojeftcauniljiu mivfeiitfouetiaiflefanoitt tecttjiufutietta,iotca tacto nùrbïjetf»aitntbê tytö^pibljettä, muiftctta ia bfetn ïneifatta,îtt'à nuovi canfa ia muutfin 3ltï)imtfetineifun ia (HjrifttÛfen toirtein cauta, toäljin mätjin, i(on canfa, Suntatan tunbon, petcon, nffon, racfauten, rucourin ia 3umaïal îetpauaifintötljtnfubtjämefttytöefyerätettäifin: ta nijn turljift, naurotifift,ijäpiättfift ia ^untatattonttft lau" X-oiftpois totntettaifin ia toäätäifiu.^a fentäbtjettmoê ^untata cuttafin aijaïta tjätttytösfyerättitoirbjjenfepät ia runot fuuretta nnjfaubljelia corfeal taibîjotttaljiotetut, iotca parlât cappatet fijtägtljrifnlifeft opift ia nijftäfuuvifta3innetififtätöiftä iotca Ountaïa on täfä ntaiïmafa $nfyimifteutabuen îuaftan tuonto tetj= ntyt,cauntftn ia futoifinlüirfeincofoifit, ia 3nljimiftenntuiftor firioitetta rantatutn annoit. 9)2ofe«3umafan mie«ia nrijfaê projeta ötttn«fielet teti ntonba roirtä, ioiftatnuutamat löntän fijnä ptyljäfäîiriafa,ioitta Çan fijttäia ijfiftä^untatan tjtyuiä tefoia quin t)änet ia 3fraetiu canfat tapactui, ia ntouba munta fytyuäopetuft ebljeê pane ia tietänär tefe. )an)ib (iuningas ia ^ropfyeta, tointetinen mic«3umatan mieten tätfen, tefi caunin tt»irfi firian ebrean fielet, ionga nte cub^unt auibin s$fattariri, iot)on firian Ijän ttyfypit* feft cocoifiparfyat ia corfeantat afiat,quin ttfi matftnan atgtjuft nijn fyänen aican«aftitapactuntttotit,ia ntonba caunifta ia ter* uetiftäopetufta caiefinaifift cappateiftfantaê firia«etat pane. Oonga ftylu täbtjenmö«ntont fantan firian roätjäri23ibüari cubju ta ntmtttä. antatinuoto tnöe (Salomon uninga, faia«, )a* ):( iij nietitt

19 nielitt cwnüanit ia Ciatmcuc 3utnatatt Ijtyittä töitä,ia f)eibf)än aicaifttaafiotta tautoit ia totrfitietäuäc teib. 2Bbl)e0 eftanten= tie neibjö Sparta,,3ad)ariae tmeon Outnatan artnottfia töitä tjeitätoaftan itottfeftftybljänteft hjtrfinfutg^itia mutbljen ebljeê metfaifit. Dïijbïjen iälfett fittämottet nutitt ^untattfetia oüüenet ntie* Ijet,iotca tuttfttfjeittäns oteuatt fuuremat lariat ia tymmärb^en ^utnatatt annetuj; quitt ntuitte,caunita unrftä teit Patinait fiekua, iota fieltä cairîi battit ia ïeittit tifi tjtnbäriläuft puoteit ntattman ttitt oüüentait, ia mutoingin tytti^en nijbïjentaacunbatn, iotca (Suvottan ata fttlietatt, UföSüibljetitt, nittquitt3tä puotifeê ntaitttta recatt îieti ïuaftan otetitt. ^a famat roirbljet tätfen* tufeuaife tabfyoit aina tfotfacaupungeifa ouat ia mutoingin îirian taitauaiftmiï)ia(optait,ebïjeêpanta,meifatta ia muiftofa üibljettä, ettei Ijetbljän3umatifet teïons,fuuret toaiuanë, îuatuomifenê ia pääne fatfemifenêmetbfyän taiffubljen ia ttnbjetmättömt)bf)eittabuen Ijucfuiê ia potê ofltt quitengatt fyeibïjantactonê, coffa ïjentjtä unrfiä teit,etta fencattaifetsaunan fietifethnrbljetainoafta cocouçifatveifataifin, ia maanfiettfet poiê fyeitetäifin, ta mtljotetaifin, eifö ifänäne fuljuitotetaift.sjhttta fe oïi Ijeibïjan aiatoçenê,että f"enijttättrirfittä tunnuftaifit ia ntuilte ttetà'naçtefifit, mifä f"eibf"änofconê otiê, ia mitä IjefijtitSljri' ftitifeft opift ia? fen pääcaöpateiftpitäifit. $a etta Satinait fielt ou* nijnquin mattan faanitt cnimitten timbäri (Efjrifttcunnan, ta tijatettgin nijfä maacunniê, iotca fen 9tomitt îirïon aia otit atmetut, fü)en aican coffa Botnie toietä fe oifea,totinen, fetfiä,pu= bïjas ia turmetematoin oppi, ionga ( l)riftuê taiuaft$fän$ tyu tnaft aia$ toi, ia fittäcßroßljetail ta Ptyfyä$auati fefä tuttttuftoçettanë että Stpoftofitte annoi, ionga mös tätjettyffiriatane 9xomavin canfat ttetäuäj:tefi,t)töepibtjetin ia ebl)cêuaftatttn, fetttäbljen t)c mö8 Satinan ftetet firiotit,että opetueifät,faarnaiat ia tnuut tpijfatmietet tytnmärbätfit,quinga fjeibpn aiato^enë ia opettu;en ):(iiij fopifit

20 foptftt ta tjctäpitäifit^umafan fanan ta ptyfyäitîirian canfa, ia etta Ije ftttä nijtä ia fencaftaifitaib'jecutin paicafanê omatt ia tjmmärtäuäifettiefet opetus taftenê ia cuutiaitenê eten paniftt, ia nijn toinen toifens canfa, opifa, farnoifa ia toetfuifatyctt)tybf)en pitätfit. (Soffa ntyt fe ruma ijengipiru, ioca ^n^intifen cabtyotuçen iäffen aina feifo, näfi ja t)mmärfi fen, etta mirtein cauta nopia* min toiftnans ia ninquin tapaturmaft ia tietämät parlât cappa-- let ftjtä (Sljrifttfifeft opift tymbäri monen maacunnan feuitettyn* tutit, ia 3n^tmifet möe nijbfjencanta Onmatifin atato^in t)töe= fjerätettin,nijn eij tooin f)än fitä tärft,ia fentäbljenijänen iäfeuittenê cauta fen nijn toimitti,ettei roaitnoin toirbljet ia meffu meifut, mutta möe rucou^en tauat ia tufemifet ürfoifa ia ntuifa coconçië eij ornat maau ia nmmärtäuätfef fielet, mutta roairoon mieraf ia öatinan tiefet țota fjaruoin ftjffäroeifaiat,pafio roä^emin cnntiat nmmärfit, ebfjeê pantin. 3a ne quin maan fielet nijtä tefemän ia fittäfirfoifarcetfantan rupeifet,ne cocta pannan pantin, 9ftjn fe mijmein fittä nijn tufi, ettei oifein Ubfyeftäfän maacunnaft tyctän tötytt),ioca äitine tiefet tactoi eti tocti nrirfiä tebfjä,eifö tjcteinencanfa parca tyctäfän ^umafifta ttrirtä omaffa fiefefäne cuutta ia oppia faanut. SOÎutta etta inf)imifetquiten* gin fuonoftanê fauta pntättät ia foirfeinfyeitänetotuttefeuat,nijtä möe mtefeläns cuufeuat, fentäbljen coffa eij enfingen 3umatifia mirfiä offut ioita I)eoppia taifit,nijn rupeifitl)eijariotefeman fjettäne $umafattomiï)in, f)äpiäfiftn,fjattrotifinia naurettauaifin tmvfin, ia nijtä ïjeibljanpibljoifanê ia matcoifanê aian cufu^ ia ifoç laufeffetit,nijffä toinen toifen«canfa campatit, nijffämité nuoren canfan turmetit, pafjenit,ia vietaifinaiatu^in,fjäpiäfiftn pufjein, iffiän tapoin ia faaftaifenfjaurofifenefemän fjaucutefit, toffntitia faatit. Qa fentabïjenpint caicfeu rietaubïjenpefä ijïitë* fjerätti mös fjänen runoianê ia faufaianê, ioibljen mieten pu ftitfäis,ia fuufa tacoi iuuri fouefiaitafanoia, nijn etta Ijeftyttä ):( V äfift

21 9 äfiftio fetpäftlütrftäcocon faibï)to teibl)țotca fittä muitba nopiantin moê opettin ta ntuiftonpantin, quin nt)t ^umaïifet ta (îfjriftitifet nnrbïjetopetan ia ntuiftetan. üftijntoijnteinfittä arntacti $untata $nf)imiftenpäättä, ta tatyot topun iotfofht ntuobljotfittä entifet weifutn ta tautuin tauaua tebp, ta fentäbljentytöeljerätti enftftfen ^untattfenta fnuren avnton canfa la^totetunmieten ntaatta, iota fittä muut oppenet ia 3umatan petfäuäifitmietet muifa maacunniê feurantan rupeifit:iotca caicti ib$ecufin paicafanêpar; "xt(sfjriftitifen opin ia möe (Satectjifmujren pääcappatet, antat (Sljrifturen erinontaifetfjtyuätyöt, quin pn pijnanê, tytöenoufentifens, taiuafen aftumifenê cauta, ia muoto ntuoto ftinbînnifenê, ntuifle ^n^intifitte ofottanut on, fangen iatoin, caunifin ia futoi* fin t)mmärtäuäifin ntaanfiefifin nnrfin fouitit,ia fouetiaitte, ntuoê matituitte,totjfaft)ib'êaiatetttit ia ptyfyäntirian canfa fopiuaifif fanoif,nmftan perfeten ntietbä ia ^ßauin fietbä ebtjeê panit. 9ce fantat nurbfiet fuuren iton ia rientun ia fnuren l)ebl)etmän ia opin canfa ntonetba fefä lüanljemitbettä nuoremitb, ntteljitb ia maiinoitb, poicaifiïbia Œartanoiê, pibljoiê, matcoiê ia ntuifa cunniatifiêcocouriê meifatan ia tofös pibfyetän,ninquin ne ïtju'à tietäuät iotca n\[u'àntaitta ottut ouat. Mibfjen Sumatiften ia oppenittenntieftenttjöbia efinterfit ntinungin ntoê epäfetuottonta ntatcan fait ia tytoêfiljoitit, että minäfin ^nntatan ninten cunnian tabben fen racfaubïjenpuoteft quin minutie on $fän maata maftan rupeifinijengettftä unrfiä uomenïietet, fen taïjianperäft quin $untata ntinutte anbanut on, rimitäin ntuib^en (Stjriftitiften ntaacunbain tauan iätfen tet'emän, että ntinä tjtyuäin uontataiftentcanfa nijttänteibtjänfeuvacunnifam, cocourifant ia pibljoifam^untatata fijttäifin, cunnioitaifin ia patuetifin.$are fe on, että nie näitä teentnte omafta timmartäuäifet ia oppeuaifetfielet,quin toierat, timmärtämättömäf ia oppemattomatt. ^iinquin ^?: ^ßauatt 1. Coring. 14, caunift neuuo

22 10 ncuuo ta opetta. üdhttta ftottä mina [en entifeftätiebtjän,etta monba iruiljammafttötytän,iotca cateubeftta coreubeftnäitä (at* tauat, ta fanouat ettet ne otiê fetuofifetcunniatiftensnfyimiften cocouriê toeifattata ebljeêpanta, ^ijbljenpitca fanoia ta cabfje pufyeita,iotca 3nî)imifet^umatata fijttämäftia ijtiftämäft omatte ïietetanê tnaftan pt)i)äïirta fiettäuät ta eftäuät,en mina tottete, engö mös Ijeibljän nauronê ia faitorenê tabben $umatifefta ebljeê ottamifeftapoiê tacfa,mntta fitä ropiamaft ia petfämät atietun ttyön pubfjän päättä, poica minna auta= con. 3 toinon ntö8, että tämä ttyöparca pitä fittäßljnftitifet feuracunnat, ^umatifit, toimetifit ia eij mai* uoin Muotifen ia otolifenoteuan mutta möe iongun Ijebljetmän fyeifätefemän, monba ^n^tmiftft,ijäpiätifift ia riettoift fautoiftoie* rottaman ia poi$ toäänbämän, ia fittä $umattfin aiatorin, cun* niatifenpuljen, ïjtyuintapoin ia puctan etämän roetämän ia titan anbaman. entäbljen caidia.^utnafiftia cunniatifi uomataifi, titi* mäifi ia atamaifi, oppeneita ia oppemattomia rucoiten minä fan* gen nötyräft,että f)ä tämän minun ttjöparcan, quitengintarpeti* fen, fencattaifteniruiljammaften panetoçeft ia pitcaitentaitoreft wapataifit, ia tämän minun nmiuan, matuomifen ia ahnt färfc* mifen 3umalan cunnian tabuen ia uontataiften parfyaj:ebljeê otetun, f)t)uäj-i ottaifitia parrain päin ïaanbaifit. SDÎutta ne quin näitä taitauat, tuuteuat ^eibtjäne fencaltaifita Ijuofiamaftia tjemät maiuat taitauan coconfaablja,ijemactauat ilman eftet, ia Uti^en minun fietbön fen tebljä,ia anba muibljen nijtä näbljä, lute ia että ^ropljetaintjenget,ouat ^Sropljetait* tuä= ten ata annetut, ninquin Iß: ^auati eunen nimitettoê paicaê fano. entäbljen ätfäin toifen ttoötä eunen taitacam, quin me pareman canfa ibje ebljeê tutem. $totfä tefo tetiäue fijttä,ia näfiä ttjött pian arua. ^auti^c fentäbfjenl)t)uä(sfyrifttttty näitä fjuonotafitjen afti,että iocu iatombia ia parembita ebljeêtuopi.

23

24 robbet Ccftamcntift %"xc ""xviaxet\ J\i$to frviv fi. Lucae I. -ffvijtettt) ökon ^fé^ra ^f^uehn ^uma(a, fittä Ijän on eb^tntjt ia tunaftanut ïjànen canfanê. 3a orabt meitte t)fbê oijenbamtt teruetjbfjen faruen, auibin fjänen paùtetianfa Ijnoneê. }îtj;nqmn l)än on muinen puljunut, Ijänen ptyfjäin x]3ropf)e= tainê fnm cantta. (Sttä I)än meitä itmpactaman pitäié meibljän roiîjolifubam, ia caitfein nijbl)en fäbfjeft iotca meitä mifjauat. $a ofottaman taupinb^en meibljän ^fiïïam, in nutiftaman [jätten ptjfyän lijtonê päättä. 3"a fen malan pääflä ionga ljän mannoi Storafyamil meibfjän $fäfläm, metfte anbahne. (Sttä me (unaftetut meibfjän mtfptiftem fäbljeft, mabfyaifimme Ijänbä patueïïa Urnan tiätfämät, ptyljtybljeê ia f)nrilanbf)es Ijänen cbfjefäne caifen meibljän eli aicanam. 3a

25 13 ga fina pitti pitä cubjuttaman fen tylimätfentyxoptytax, fifläfinun pitä fätymän 9f?ran cafuon ebljesfôaïmiftamanfjänen teitdnê. ga anbaman teruetybljentunnon Ijänen canfaftenê,l)eibl)än ftjnbtjn«anbeut famtfeç. äfteibljängumatan meitä ombi ebjint)tcoito tyojälbä. ftjbljämetifen faupiubfjencautta, iofta Satiftaman nijtä iotca pimetybljeèia cuoton toarioê iftuuat, ia otjenbaman meibljän iatcam rangan tieflä. Gunnia olcon gfän ta ^Sotan,ia ^tyf)änpengen. Kijnqutn otfut on algufta ia ntyt ia aina, ia ijancatcfifefta tjancaicftfeljen. ^VJÙ^nun fielnn fuurefta tytiftäm'f)( 9îra, ia minun pengen ttoitsegumatafa minun toaoactaiafani. (Sttä ï)an cabjot picanê nötyri)bl)en puoïen, cabsoê täfteb^ee toitä caicfein fucucunbain minna autuaçi cnbjnman. ill fe iüäfeuä ombi teljntytfnuriailjmeitä minun coctan, ia fjänen nimenê on pï)fyà.?sa nützen iotca Ijänen taupiubljenfapt)ft)fugljuftanijnfuculjun,nijb^en fjänbä petfäuät. )än ofotti moimanê fyänen fäfiroarbljettane, ta ïjatotttne iotca coriat ouat ft)bï)dmenêmieleftä. 9?e looimoüfet ombi fjän cufiftanutiftumelb, ia t)(ö cor* gfyotttne nötjrät. ^e ifouaifetombi fjän tät)ttänt)t l)t)m)bi)et, ia ne f)än tt)e)iäci iättäntit. ricfat omtu )än coriaifiofraelin fydnenpatuetianê, muiftabtjenöman (aupiubenéoääflä. A ij Uïijnquitt

26 14 puljunut meibfyän Ofäbfjenttjgljö, W)xaftamiï ia irijnquin(jeta ombi Ijänen fiemenetlenêijancaicfifeft. Œunnia otcort ^sfän ia s13otan,etc l). ipimecnirt Jii$to{ix"irfi. Yj^Sïffentyt "(S9?ra finun catueliaê raufjan menemän, finun fana* tallen. Stdä minun filman ouat namnet, finun teruetjbtjeê. gonget fina otet luatmiftanutcaicfein canfain cofuon eten. v3)bf)en lualfeuberi mafiftaman iiacanoita, ia finun canfaê ^sfraelincunniaçi. Runnia otcon ^fän ia "^oian, etc. S\i$toftv"ivfi. (ÏP ^umata finna me fijtämme, finua (SD?ra me tunnuftamme. facfamat. Sinua ijancaicfifia $fa cunnioitta caicfi mauma. Sinua caicfi ngetit, taiuat ia caiefinaifetmaüat. Sinua fijttäuät liljeru"tnta 2erapf)in,fanobfjeu Urnan f nf)a Sr""Rxa ^umata 3*"aotij. änbf)et ouat taiuat etta maa, finun erraubfje3 cunniat. Sinua Hjttäpi nt)()ästvoftotitteniouefo. ^inua mös fijttäuätcaicfi pt»f)ät-^roplietat.?tiin mpë fircat SDÎarttrit fijttäuätfinua mafjuatfatobljt* fto^ella. *) ia px)i)änpengen nijnquin oeut on algtjufta ia mit ia aina, ia ijan= caicfifeftaijancattfifdjen.3lmen. ee

27 pt)fyàfeuracunba tymbäri mailman tunnufta finita%[àxi l)(önttaïbifefa toattafa. 3a finnn cmtniaüfta țotiftaia ainocaiftapotcaë. Sfttjnmö (Sina ïobïjuttaiat pbtjä t)enge. (Sfjrifte cunnian otet 3fän ijancaicftnenttoica. bî) finä luieronut neib^ön coctu mieïjuttaottabfjeêțrättata$t ^nljimiftett fiüäit. uaififle. inä Ijü^e moittt cuoteman, ia attaifit taiuan iftut^umatan oifeatta,finnn $fäe cunniaê. Sind moê nfcotan tuteuan, ijbtje^i buomariji Sfttjnme fije rucotema finita,ettäe ttatuetioitae atttaifit, iotcaê caïïila trereïïaê oïet titnaftanut $a anna fjetfleijancaictineni(o finun tttyîjaiê canfa. D tnapabljafinun canfas,ia fiugnafinnn pericunbaê. ^patlil^e moê aina ïjeitct, ia t)to^corgïjottaijancaidhfeft. ^ocaüäiuä me ï'ijtammefinna, ia cunnioitam finun nimeê iiancaicfifefta nijn ijancaicfifefjen. Söariete meitä (S9h*a tänäüäiuän caiïeiftaftinneiftä. 9ïrmabf)a meibfyänüäättäm ips^ra, ia oce meitte taupiaê. inun taumubljesolcon meibïjan ttättäm So"ïRxa, nijnqitin me finun üäättäe toiuom. Simm ) 9îra me turuamme, äta' anna meitä ifänäns ppiän ata Mia. g"e fanxa *giitxii"i tecfytt?. rts.^umat finua "Sinut,\p( 9?ra cunniaê ijancaicfineu^[ä ttibljäm. (Said: maitma cunniat tifä. (Sugelit

28 16 (Sngeüt ia taiuan ftjtoçenaino (Sfyrembin ta erapfjtn Satfamat tytjfyà on $t)ijäon fyuutauattjnnä näin $umala, $uma(a, 3e6aotf), Dum tnetïla catdt fytyuà't tnot. ät)bl)etouat tainat ta maat, tta )errauttaê cunniat. 2lpo[totit ïtjttauat, ^ßropljetat tebljà' patentât. ( tjüftarttrin tonîo fua önfyota, SJÎut atat (inua cunniotta. mua (Sljïifttcunb tunnufta, ofo maacunba mö«tulifta. Sfaçicatdtttjalbta^ 3a poicaê matfman fjattia^*. ^tyljä{jengetobfjuttaiajr. 3a Junten totuttataj; O cnnntan (Euningaê 3efu Skrift, Sfitëpotca otet toiffift. 3ï)mtfen lunaftoçentabben, ($blj mieron coetna cuoïeman alaê patnoit tätnat bffoftfit iftut3fän otcïeat auott. uurel rootmal ta cunniat. ä nfcotan moê tuteuan (iaief ifjtntfet bonttl^euan 9Dîe rucoilem canfaê auta 3ongaê hmaftit toereê cauta. a iiij aiuan

29 17 ütatuttn cunniaï mett pueta, y$t)ï)'à\8 ioucon an ïueta. Saüabfjo feuracunbaê (Stugna f)t)uäft periambaê. Spattige ïjett tà'aï ottefanê, (Sorgfyot Ijeit taiuafen tuttefanê. ^ocapäiuä me fua nimeê aïat titiftäm. tymtift mett tättäpän i(svro me fuïb anelem. ee (aupiuê canfam 3umata 5lrmoIïaê puotem cumarbïja. SutOon pääfläm ptjfyà olem me aina pääffcté Sperra moê luotam 2Ï(a fjäptät pääüäm tuota.

30 Wixxutamat BcmtSm ^jalmtf ttrirftritebl\yt Sauib foittaa fjarppuanfa. Beatus vir qui non abijt. c^zf 23tuaê je quin et fätjfme Sumafattomitten retfef Êicf ftjnmsten tießä aftete (Sid

31

32 20 ttfän cufan metft tfänäne Sïnbacott fietbfiänatanê, $oicf cattatffaml)eibf)änfttenê, ^äättäm Ijeittäfttmpoiê ifenê, SltfftmIjeibpn ruttianê otcom. SJhttt "perva quin taiuas pau^a ipetbljäniuonenfa naîe, Spän fjeitäpifca to nauro Copiait ala I)ettfäte, 9?tjn ttärfeftnnjmeht picaifeft, STiuffuifieitantoê nûljaifeft, Sa tattfu tättä fanatt. ^oican ma panin untnga ttmoïen, 3a fouitin pnet tuant)att etta nuoren, $äffin fjänen tacton Utnötta, $a toääräftopift ïtruotta $otc fyaucutettttt Ijänetpuïjen otet mun racaê poteau, Wà fmtntytttt[un tänäpän «Sun cauttaê ptrun iuoitan, Ma cttotuift(un tytoênofttn Gaïïtt luerettaê moê oftttt 9ÎC quin cabfyotetut otit. tytyty'à mutb pacauat periä SRe annan mä fittuntjuomaê, STutîiftet mattman ärta sj e oteon mös finttttomaê, 3îauta tmbjat fjeitmufevba

33 21 Quin faux toattan finuïïeattnoin. Sentäbben iperrat(suntngat pnntärtämt nijt näitä, 3ftaan buomarit ntö8 oppicat $a paranbacat patueïcattnapiften $fotcat häne toäriften Se ombt mittun, tacton. ^oican fijêiuaftan ottacat ( tp ficht teifijnfittfuuttu, tttat fiänb cofcon luibottacat ÏÏÎij.n et te tietta*fiucfu Sitt äcftftpn fijttii roifian ^angatt^e pallat ful pian, SlutuûS fiänen päättäne turua. Domine quis habitabit. lip(sïhra cuïa fuitmoijofaö Sa afat afu io ptift), 3a pt)f)ä(ttmoret ipatjafaê Öeuoit ftja ebjtta ftofb, Se quin täät fenengän tee ntoê tijfa, $a totubfies ftjntrippu. $oca eijtoetieuê äftutt fjittitje fieïenê (Sic!fetätt ir"it)a ia did ptjbbä ataê patna, panettel aina, ïabfjectet Sicf

34 22 (Sicf mité ^umatatoinb cuute SBaan ptyfjäin ioudon atat tute Sa ljeitäcuunia3 pitä. soca totfeimité toannopi "äbl)äe moê iotafin inpå, 3a roatafanê roaljuanfetfopi acto fananë iäßene tuta, îhacafta moê fäljimäiftäns ^tmttä f)änb auta Ijäbljätétäne SBotmanS ta taitonê peräft. 3oca cijmöe ptybïjaroottta SBärtyltotfeu cattt ta ralja, Sid: laljto totattomalb otta,.cum matlmaê ou tapa quin uäiu teïe ia ^)(S9îra maianê ttetapi $a ftetlämaïjuan ptifti. g"e XX ~gf"x nxi. Exaudiat te Dominus. Scon ^) 9îra fui taupias "äbf)ä rucoujreê cuutcon, ^pän ou luouoftans armtaë entäbljenauçeê tutcon, jacobin -Surnat fua toartetcon Ouin fiuuu Suntngaç teït, än fiuuu turuas mbté oïcon $oca päiuä ia tjetfi Sen toiuotta ïaicï mäfi. aiuaft "Cs9frafua autacou (Sttei ttuljamieêfua furmaiê, 3a

35 Spänen päättäne nteitim tuotam an 23 $a,3tomn înua olet fa Ijtyuaêturuaë, ^)än ombi (S9îra gebaotf) ^tyftyptitian ta toafjttan, 3oca f)änb nmftan fobljan Ott Œocta fe ttyötinmafyan -So fat topun bïjrtèpäät Ijän cab^ocon ^a palueluçeênödvän, 9îucouj:eêmaftan ottacon e ott ricfan ntiett ia fötjfjän, SOlitäö pt)b^ät pir fut anbacon SBaïuttftaccnftttuntteuuoê, Dnne Ijtyuäfuö tatnacott ötfä3 ta catcfiê tnenois, 9Hjn olet fä f)i)ttä leuos. 9ïïe ferffamme fun auuftaê $ong Oumat annoi waljuiftatnett neuuoftaê (Sip ntutoin ntitän autaté, otatt ^untaïan nttnen tablent $a ïipum noftam t)w%, "BiU (Suningaftam erra uäbfjen Sluta ta ttetä ttygöne, $a cttute jätten ptytytöne. SBaunut, ortjitebljeêotetan "5otan ntennän tyttma^uaft, $a nijben päättä (ttotetan 3otc eij ïetcht pääftä toaiuaft, Wlutt tue "( vranauvent otam 9}^ettttefämfäffetttjnfotan,

36 24 än olcott meibljänotant fatten me eïjbettamtnotam. 9îe ^umatattomat tangenat Oman coimbfyenstabuen, ^a fjäpiän cane pafeneuat gängig möe poteê tüteb^än, SDÎutt me quin turuam SpGsrranpäät tapactu ït) CSporran tüäet uin tupaië meide raufjau Dtta päättäm potê matuan. Dlcon fijtoênt)t ^fätte 3a cunnia $uma(an poijaf, ptftö«mengetplätte anocant ïaifet rooimafl, 9?iinquin otwt on aïgïjufta Stëijntoppnn aftio(con, $nmatan fuureft armofta 2lpu me(i( aina tu(con) än ai(na möe meit cuu(con) "0 XXIIII -gfatnxi). [Dominus regit me]. "Y Yfr3(ifä fifloin taita (off erra tarnen puuttu) fnopi) 9tt(ir. mös mabïjam feinen fuuttu) Soff ta(iuan leiuöt mnn vuocfi) $a fiüä (fôebfyet mnn iuotta,) Quin f(ieùtïïe ïeuon on (Ijänenptjfjäïjengenê) Dma(n

37 25 Dma(n nimenê tabben ofotta) cm m(inul oifean laibïjcm) GEufa fi(eluniütrgtjotta) Qa fan(atta vauita taibfjcm) Sifl ptj(bl)än mä olfa roaljua,) SBaid: (pint fi(näp canfan ofet) inu(u ötbjae, fefä faunae) öauma(n ttygfyömua tuoïon) (Stten (mä e^tjificauuaê) ng t(u(i Cardan (uoton) ä fo(almiftitt minut pötybpn,) [ ufa ötyljänfanaê tötybfjän, 3Janun oainottftcntoaftan. 3ïïun pään fina mö«ooitetit ^tyfjänpengen otjun canfa, ^ong fä minut foöittetit, (Stten tuti«pirun anfan. un armo«minim etättä $a ttjgïjo«tyuonefje«öebljettä, (Sufa eij mitän puutn.] (g"e XL ^facmt. Deus noster refugium. ^VtJtTeibpu tinnam on Rutnät) taiuaft [Oïïeibljcmîifpem ia otam, "än autta meitä fyäbljäftia] toaiuaft [Suin ufeiu päättäm 3fteibf)cmtoiljotifem ou cootan. t)irmutin]en, [9?euuo«moui«, ia pafjoiê}uoni«,

38 26 (üiilötjtäfjänen oevtanë. ipänbä koaftan otnaft footmjaft [(St toctiu t) 3fän ^umatan fnomaft (Skriftlig [otan tuli tänne erva 3e"ao% pïb cotman po] te taïo fangar ta töifäne angar at tootton tyltfcenpirun. SBatd cofo ntattm roaftam otte 3a pärät rnett cabfyottatabljote, Ott}qnttengan ebîjeôtutte, did matcan fate ntitä aicote, jätten päämiefyene,ofottacan wäfette, )ätttuonenê canfa pt)t)täittett anfatt, $bgep tjän cuoppan (ange. $Rant)an Ijeineil pitä fnoman SBaicf ouat ïtud'uê ta guttun, "Sitt Œfjrtftite on meibljän tooimatt "än on meit auttaman tuttut, $08 Ije metlb pote temmauat pengen Dtcon Sumaïan ta tauarat, fe ïjeiï,täp quttengtn mett matbacunba. g"e LI ^Yafmi. Miferere uiei Deus. "JCT.9îmob^o päättän fnnren f)t»ut)b^cö tablett, $a ptyfycmarmoê motmaïïa ^3oiê ptyïn'mtmm niäärtybljen s]3efe

39

40 28 [Ole 3tontt( a]rmoïtnen, [9îtjnfanaÏÏjaêt)fôêrafetan [Sun canp]ungis ^erttfafem, [Giufapubïja]«oîjrtfut ljaetan. ( "e L)XVIII ^fa mt. Dens mifereatur nostri. m 23tnat pöötöm annattacon [3o] Ijtyuäftifiugnatcon meitä, [ a]fuonê tftit^emttjoïiftocon [Sïnbacon] litoê arntottanê petto, [(Sttämö] moon päät tunbifim [Ijajienë ta oppinê toaïjuan,1) [^acano]ittenfeoê moê cuuttfim ["Sïjrtftu] en metbljcm tunaftaian [GEunm]an to [(5oc]o ntaitnta ïijtojrenfaauan. fuo fijttöfön [O ] 9?ra tocatbjetfielet (Eaicfi canfa ntb'ê itoiteon Dlljtlueifatenljtyität ratetet, att fö töinne tabfjoittutta oifentta tetemön coiftf, "Sen faomme raöe fimtftcufutta] (Sttöe nnctet anbeç annat [nijt] $otc arrao fertäuöt futba. ^a Sinna möé canfa ftjttä[ntafyta,] tjtiftäfangen jititreft, (Stt enfin aina nöbljö faa l) gärten tiens ja oppinê roaïjuan. Sïïaan

41 29 SDîaon fyebljeïman canbaua [tuoreft tugnatcon mett $[ä ta po[tca] tugnatcon ptfo'àfyengim[ö8] 5ßctiäfcl5ön cuïin maan patca[ê]*) ferret fuurba ta toäfeuät en päät me [attom Stmen. "e LXXXII ^f[afmi.] Deus l'tetit in fynagoga De[orum.] ^tr^mat feifoitumatten feaê 3a pufntt fanoit nätflä, 9?ijttä tote [ )uomart] t maan f)ättafettifia[nê] päättä, [(Suingfait] item te nijn tabljott[a] SBäärin buomit ia fyatfita, ^a nijtä Jjijuicabïjotta, sßafjoimäärtyten fötyljänafian potê fettat $ota tetben tutiê autta, )änen oiïeubljens moê SBöärän buomton cauta, Druotaften mös s^3t)b^ät tetbljän atan gfjtjt tain ^ott tetbfyän tutiô pettät Ijimtyttä määrljbfyet, ebljeftpois tyïttta SBatuatfel oifeuê Strmactaîat legtet. anbacat forent p'à'àu'à, ortit ta rabljoïtft auttaeat *) paica. Sota

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

YES NO/JO! NEJ! OH YES! OH NO!/Åh JO! ÅH NEJ!

YES NO/JO! NEJ! OH YES! OH NO!/Åh JO! ÅH NEJ! YES NO/JO! NEJ! (op 10, 1987) OH YES! OH NO!/Åh JO! ÅH NEJ! (op 1, 2002) TEXT och MUSIK: Gudrun Lund (f 190) Dansk pianist, violinist och kompositör Gudrun Lund växte upp i Aalborg och flyttade till Köpenhamn

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

SG enligt figuren. Helikopterns bakre rotor roterar med en konstant vinkelhastighet 1

SG enligt figuren. Helikopterns bakre rotor roterar med en konstant vinkelhastighet 1 nstitutionn fö Mani Nichoas paidis och Ei Lindbog hsida: http://www.ch.th.s/~nap/ S4-53 ) ) 3) 4) L b P Tntan i S4 Mani nga hjäpd. Lca ti! Pob En hiopt säa på onstant höjd ö an. Puntn på hioptn ä i ia

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

En liten barna-bok. Yxi pieni lastenkirja. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan A. Carlbohm, 1781.

En liten barna-bok. Yxi pieni lastenkirja. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan A. Carlbohm, 1781. Juvelius, Eric En liten barna-bok. Yxi pieni lastenkirja. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan A. Carlbohm, 1781. Stockholm 1781 : EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys?

3.2 Beskrivning Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta tisk ana lys? 27 Av des sa är det bara de om rå den som har med håll - fas thet och egenfrekvenser att göra som behandlas i den här bo ken. 3.2 Beskrivning 3.2.1 Vad räk nas ut av Fi ni ta Ele ment- Me to den i en sta

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Kommunikativ språkundervisning

Kommunikativ språkundervisning Kommunikativ språkundervisning Michaela Pörn, michaela.poern@abo.fi Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Om språksyn och språklärande Kognitiv syn på språklärande Social syn på språklärande Tidigare betonades

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Atta Unsar. Our Father / Fader Vår mixed choir and soprano solo. Stefan Klaverdal

Atta Unsar. Our Father / Fader Vår mixed choir and soprano solo. Stefan Klaverdal Atta Unsar Our ather / ader år mixed choir and sorano solo Stean Klaverdal 1995 Gothic language Atta unsar þu in himinam einai namo qimai þiudinassus þeins. aírþai iila þeins se in himina ah ana aírþai.

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

en dialog Katinka Ziesemer ANALOGIE un dialogue Traduction Katinka Ziesemer et Victor Giraudeau

en dialog Katinka Ziesemer ANALOGIE un dialogue Traduction Katinka Ziesemer et Victor Giraudeau en dialog Katinka Ziesemer ANALOGIE un dialogue Traduction Katinka Ziesemer et Victor Giraudeau NYA TID NOUVEAU TEMPS 7 Jag vill mötas som Förälder Barn Jag vill mötas som Barn Förälder Jag vill mötas

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

FREJA s MÖNSTER design Annette Philip FREJA SKAPARGÅRD AB. OBS! Till alla mönsterdelar ska du lägga till sömsmån.

FREJA s MÖNSTER design Annette Philip FREJA SKAPARGÅRD AB. OBS! Till alla mönsterdelar ska du lägga till sömsmån. FREJA s MÖNSTER design Annette Philip FREJA SKAPARGÅRD AB SKRIV UT MÖNSTRET FÖR KORREKT STORLEK GÖR SÅ HÄR:. Välj A4 papper att skriva ut på. 2. Markera Verklig storlek. (Om anpassa till sida är markerad

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer