Utveckling av grönare logistiktjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av grönare logistiktjänster"

Transkript

1 Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1

2 Örebroregionen ska vara en hållbar logistikregion Regionförbundet Örebro har under 2013 och 2014 lett projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Vid 7 tillfällen har 25 transportköpare och transportsäljare träffats. Konferenserna har bidragit till kunskap, dialog samt gett verktyg och metoder för hur köpare och säljare kan utveckla klimateffektivare godstransporter tillsammans både vid upphandling och under pågående avtalsperiod. Inom ramen för projektet har företagen och organisationerna även startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktygen som Q3 Forum för hållbara transporter och NTM Network for Transport Measures erbjuder. Framgångsrikt projekt Hela 60 procent av deltagarna har under projektperioden utvecklat tjänster och produkter som är mindre miljöbelastande. Dessutom har samtliga transportköpare utvecklat sina miljökrav vid upphandling av godstransporter. Foto: Jonas Holmqvist 2 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

3 Foto: Jonas Holmqvist Örebroregionens vision är att inte bara vara en av Sveriges viktigaste logistikregioner utan också en av de mest hållbara. Vi har ökat vårt kunnande och fått många goda exempel. Till exempel att man kan samarbeta mellan köpare och säljare under pågående avtalsperiod Ulf Widholm, VD, A.L.I. Frakt och Logistik Möjlighet till dialog mellan köpare och säljare har varit projektets mest uppskattade inslag bland deltagarna! Susanne Rosendahl, projektledare för Utveckling av grönare logistiktjänster. Utvecklingsledare, Regionförbundet Örebro Att utveckla och erbjuda energieffektiva och gröna logistiktjänster som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser ingår i Örebroregionens utvecklingsstrategi. Därför har vi inventerat idéer, behov och önskemål från företag och andra aktörer i regionen och utifrån dessa skapat en handlingsplan för mer klimateffektiva godstransporter. Den starkaste drivkraften för transportföretag att utveckla klimateffektivare transporter är att kunderna efterfrågar dessa tjänster och att miljökraven som ställs i upphandlingen också följs upp. Syftet med projektet Utveckling av grönare logistiktjänster är att stärka transportföretagens drivkrafter genom att transportköpare utvecklar sina miljökrav vid upphandling av godstransporter. Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid men som förhoppningsvis ger varaktiga resultat under många år. Örebro Irén Lejegren Regionstyrelsens ordförande Regionförbundet Örebro utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 3

4 Systembolaget ställer mer funktionsorienterade miljökrav Systembolaget vill driva på utvecklingen av mer hållbara affärsmodeller för hela sin verksamhet. Detta inkluderar även logistiken för varuförsörjning från lager till butik med transportleverantörer. Inom ramen för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster har Systembolaget drivit ett eget utvecklingsprojekt för att ställa mer funktionsorienterade miljökrav som ger transportleverantören större incitament och utrymme att själv genomföra förbättringsarbete med metoder som passar denna aktör bäst för att minska koldioxidutsläppen. Lena Rogeman Enhetschef för produktkvalitet och hållbarhet på Systembolaget AB Lenas råd till transportköpande företag Våga tänk i nya banor och testa nya system. Prata med transportleverantören för att höra hur de ser på miljökraven och möjligheten att leva upp till dem. Som upphandlare av transporttjänster bör man ställa krav på transportörens samtliga fordon samt även inkludera de underleverantörer som transportören anlitar. Att ställa miljökrav i form av funktionskrav på hela fordonsflottan minskar risken för att transportören suboptimerar en transport för att uppfylla en kunds önskemål men istället förlorar helheten. I projektet har Systembolaget undersökt hur NTMs transportupphandlingskrav NTMEcap med fordonsspecifika så kallade baselines för utsläpp av koldioxid och energiförbrukning kan fungera för att ställa miljökrav vid delade transporttjänster från transportföretag med stora transportnätverk, i detta fall med PostNord. Systembolaget ville testa vilka möjligheter högre grad av dessa funktionskrav ger i en upphandling jämfört med dagens ofta förekommande metodkrav. Det visade sig att det var rätt svårt att få fram specifika data för ett utvalt godsflöde då det var svårt att verifiera vilka fordon som varit involverade i en specifik transport. Under arbetet involverades även en extern part för att undersöka möjligheten att verifiera data som tredje part. Systembolagets slutsatser Redovisning av prestanda av delade transporttjänster bör ske som generella värden för de fordonstyper som används för tjänsterna. Data som redovisas av transportören bör verifieras av tredje part baserat på tydliga kriterier. Fyllnadsgraden i fordonen behöver kunna mätas i viktprocent. 4 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

5 Fakta Systembolaget Systembolaget har drygt 420 butiker och mer än 500 ombud på mindre orter. Ombuden lagerhåller inga varor utan sortimentet finns tillgängligt för beställning. Utbudet av varor i Systembolagets butiker är brett och kvalitetstestat. Det fasta sortimentet består av totalt cirka artiklar. Dessutom lagerför leverantörerna cirka artiklar som finns tillgängliga i det så kallade beställningssortimentet. utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 5

6 Svensk Glasåtervinning ökar andelen järnvägstransporter Svensk Glasåtervinning samlar in och återvinner glasförpackningar i hela Sverige. All insamling och transport av glaset sker med lastbil till anläggningen i Hammar utanför Askersund. Viss andel av det återvunna och processade glaset körs till Vänern för vidare transport med båt men merparten av de utgående transporterna är på lastbil. Peter Trimmel Inköp och försäljningschef på Svensk Glasåtervinning Peters erfarenheter från projektet: Transportleverantörer för samtliga transportslag måste i första hand kunna leverera med regelbundenhet och med hög tillförlitlighet. Nya tåglösningar fordrar en mängd åtgärder för att fungera. Man måste ha tålamod och alliera sig med partners som kan tågtransportlösningar och som därmed har möjlighet att åstadkomma verkliga förändringar. Att växla transportmetod från lastbil till tåg kan ge stora besparingar av koldioxidutsläpp. På sträckan Norrland till Hammar kan utsläppen minska med över 90 procent. Det utgör sex procent koldioxidbesparing av vår totala mängd fjärrtransporter per år. Inom ramen för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster har Svensk Glasåtervinning genomfört ett eget utvecklingsprojekt. Ett av målen med projektet var att hitta strategier för att öka andelen järnvägstransporter. Ett annat var att börja använda ett utvärderingsverktyg för att kunna mäta nuvarande transporters utsläpp av koldioxid och kunna kvantifiera de klimatvinster som en överflyttning till järnvägstransporter leder till. Svensk Glasåtervinning har genom projektet fått tillgång till NTMs verktyg NTMCalc som verifierar transportleverantörens beräkningar av utsläpp av koldioxid. Baserat på verktyget så har en enkel tillämpning i Excel utvecklats av företaget. Tillsammans med coacherna för utvecklingsprojektet har företaget fört diskussion kring transportuppläggets miljö- och klimatpåverkan samt hur företagets transporter i större utsträckning ska kunna ske på järnväg. 6 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

7 Fakta Svensk Glasåtervinning Varje vardag tar Svensk Glasåtervinnings anläggning emot 700 ton glasförpackningar. Där sorterar, krossar och förädlar företaget det gamla glaset till en ny råvara. Svensk Glasåtervinning har kontrakterat insamlingsentreprenörer som ansvarar för insamlingen i Sveriges samtliga kommuner. Entreprenören ansvarar för att ställa ut och sköta insamlingsbehållarna, tömma behållarna och transportera glaset till sitt lokala mellanlager. Från mellanlagret fraktas glaset vidare på lastbil till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar utanför Askersund. Där finns landets enda anläggning för återvinning av glas. Anläggningen är centralt placerad, mycket nära Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. För att spara på miljön sker alla transporter i form av så kallade returtransporter. Det gör att antalet tomkörningsmil minimeras. utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 7

8 Ahlsell ställer hållbarhetskrav på sina transporter Ahlsell köper 100 procent av sina transporter. Företagets affärsplan för miljö- och hållbarhet, som antogs i september 2013 har ett mål om att transporternas klimatpåverkan ska minska med 20 procent till 2018 och att bränslena till transporterna ska vara koldioxidneutrala år Inom ramen för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster har Ahlsell drivit ett eget utvecklingsprojekt med målet att ta fram en arbetsmodell för att ställa krav på transportleverantörernas arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljöarbete. Gunilla Sandström Chef för miljö och hållbarhet på Ahlsell Gunillas tips till företag som vill utveckla mer hållbara godstransporter är: Var noggrann med förankring och kommunikation. Uppgradera befintliga avtal och avtalsbilagor istället för att utveckla nya. Ställ in dig på att förändringsarbete tar tid. Var förberedd på att ta hand om andra förslag på förbättringar som kommer upp då fokus på miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö ökar. Ahlsell har genom projektet blivit medvetna om betydelsen av att ställa hållbarhetskrav på transporterna och de risker som föreligger om de inte ställer krav. De har kommunicerat sina mål och intensioner med både kunder, leverantörer och transportörer. Detta har lett till att flera mindre förbättringsarbeten har påbörjats. Bland annat så har de startat ett arbete för ökad fyllnadsgrad och transportsäkring av last. Ahlsell fortsätter nu utvecklingsarbetet. Genom ett konsekvent miljöoch hållbarhetsarbete och genom att ställa krav enligt upphandlingsverktyget Q3 hoppas Ahlsell uppnå flera mervärden, bland annat: Fördelar vid offentliga upphandlingar. Ökat kundförtroende. Minskade transportkostnader. Säkrare arbetsmiljö. Mindre mängd transportskadat gods. 8 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

9 Fakta Ahlsell Ahlsell erbjuder ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, el, verktyg och maskiner. Ahlsells centrallager i Hallsberg är cirka kvadratmeter stort och är ett av de största i Europa. Cirka 600 personer arbetar där dygnet runt med att ta emot, packa och skicka i väg produkter. Ungefär 150 långtradare med kubikmeter varor passerar centrallagret varje dag, året runt. Lastbilarna kör årligen cirka ton gods till distributionsplatser runt om i landet. utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 9

10 Hur bidrar transportköpare till grönare logistiktjänster? När vi utvecklade våra logistiktjänster började vi inte med omöjliga krav. Vi har trappat upp kravbilagan efter tiden. Det gäller att jobba tillsammans, utförare och köpare, för att utveckla grönare logistiktjänster. Ralf Hansson, försäljningschef, Sand & Grus AB Jehander Lantmännens mål är att sänka koldioxidutsläppen med 40 procent till Vi ställer alltid krav vid upphandling. Vi vill utveckla längre samarbeten och ha en dialog med kunder, leverantörer och transportörer. Tillsammans når vi längre! Camilla Nilsson, kategoriansvarig för transporter, Lantmännen I vårt arbete med att ställa miljökrav till transportutförare så är det viktigt att göra sin hemläxa med marknadsundersökningar inför upphandlingar och krav. Maj Bjers, upphandlare Växjö kommun ICAs mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till år Vi vill inte låsa fast oss vid vissa fordonstyper eller bränslen utan kravställer därför på maxutsläpp av koldioxid istället. Åsa Meivert Rydén, avtalsutvecklare ICA Jason Palmer, chef transportutveckling ICA Västra Götalandsregionen har antagit en tuff klimatstrategi. År 2020 ska våra egna person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi. Vi har gjort en marknadsanalys och fört dialog med leverantörerna om vårt mål. Mikael Ahlström, upphandlare av fordon och transporter i Västra Götalandsregionen I det nya EU-direktivet för offentlig upphandling som implementeras 2016 viktas miljö och kvalitet i betydligt större utsträckning. Framöver vill kommunen låta leverantörerna bestämma mer om lämplig metod för att komma ned i koldioxidutsläpp. Lisa Pettersson, miljösamordnare på upphandlingsenheten Örebro kommun Goda exempel från projektet 10 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

11 Hur bidrar transportsäljare till grönare logistiktjänster? Det finns stora fördelar med att byta till ett förnybart bränsle som Diesel Evolution. Det passar in i alla standardfordon och priset är en viktig faktor. Liselotte Eriksson, VD E.V Eriksson Transport AB Vi säljer transportlösningar som inkluderar järnvägstransporter för att reducera utsläppen av koldioxid. Med stöd av NTMCalc redovisar vi transportlösningens samlade miljöprestanda. Tommy Johnsson, VD TMR Logistics Sparsam körning leder till säkrare busstrafik och minskad bränsleåtgång. Man kan tro att planerad körning leder till tappad tid i körschemat, i själva verket är det tvärtom. Vi har även minskat småskadorna på fordonen med 30 procent tack vare sparsam körning. Christer Nordlander, Nobina Hallsberg är en viktig nod i den nationella godstrafiken. Terminalen har m 2 lageryta. Nu pågår ett EU-projekt där terminalen elektrifieras. På så sätt kan tågoperatörerna köra direkt in på terminalen utan att byta till dieseldrivna växellok. Kirsi Aronsson, näringslivschef Hallsbergs kommun Pilkrogs Åkeri kör skogstransporter åt Sveaskog. Företaget använder systemet Lean Haulage/Enerfy och har sparat 111 ton koldioxid vilket motsvarar cirka kr per år. Delaktighet och beröm bidrar till att man lyckas. Det ska vara roligt att köra energismart därför deltar vi även i chaufförs-sm. Alf Oskarsson, VD på Pilkrogs Åkeri Vår satsning på gasfordon är mer en investering än en kostnad. Tack vare denna satsning är vi förberedda för framtiden. Abraham Janssen, transportoch underhållsansvarig, Textilia Örebro Man bör etablera ett samarbete mellan kommun och transportör för att gemensamt utveckla samdistributionen. Förslagsvis utses en person hos varje part som logistiksamordnare med uppgift att kanalisera frågor i den egna organisationen. Ulf Holgersson, affärsområdeschef, Alwex Genom initiativet Fair Transport vill vi lyfta fram de som tar ansvar, kör trafiksäkert och klimatsmart. Åkerinäringen måste ta sitt ansvar och vara en förebild i trafiken. Vi måste vara normsättande. Ingemar Resare, regionchef, Sveriges Åkeriföretag Öst utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 11

12 Regionförbundet Örebro har under 2013 och 2014 lett projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Inom ramen för projektet har de medverkande företagen och organisationerna startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktyg från Q3 och NTM. Projektet har finansierats av Europeiska Unionen via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och med regionala utvecklingsmedel via Regionförbundet Örebro samt från Energimyndigheten. Två organisationer som erbjuder verktyg till transportköpare och transportsäljare Q3 Forum för hållbara transporter erbjuder Upphandlingsverktyg som gör det enklare att köpa och sälja hållbara transporter Expertrådgivning Seminarier och workshops form foto Scandinav / Mikael Svennson, Ulla Carn Ekblom tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Mer information finns på Ny adress från årskiftet NTM Network for Transport Measures erbjuder En beräkningsmetod och relevanta miljödata Verktyg för leverantörsutvärdering Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området för miljöpåverkan från transporter. 12 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center En grund för fortsatta beslut rörande ett Urban Distribution Center i Norra Djurgårdsstaden Common enablers for an Urban Distribution Center

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Vi gör det enklare att må bra

Vi gör det enklare att må bra Vi gör det enklare att må bra Apoteket på två minuter Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och hälsotjänster. Vi vill förebygga ohälsa, förbättra användningen av

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer