Utveckling av grönare logistiktjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av grönare logistiktjänster"

Transkript

1 Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1

2 Örebroregionen ska vara en hållbar logistikregion Regionförbundet Örebro har under 2013 och 2014 lett projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Vid 7 tillfällen har 25 transportköpare och transportsäljare träffats. Konferenserna har bidragit till kunskap, dialog samt gett verktyg och metoder för hur köpare och säljare kan utveckla klimateffektivare godstransporter tillsammans både vid upphandling och under pågående avtalsperiod. Inom ramen för projektet har företagen och organisationerna även startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktygen som Q3 Forum för hållbara transporter och NTM Network for Transport Measures erbjuder. Framgångsrikt projekt Hela 60 procent av deltagarna har under projektperioden utvecklat tjänster och produkter som är mindre miljöbelastande. Dessutom har samtliga transportköpare utvecklat sina miljökrav vid upphandling av godstransporter. Foto: Jonas Holmqvist 2 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

3 Foto: Jonas Holmqvist Örebroregionens vision är att inte bara vara en av Sveriges viktigaste logistikregioner utan också en av de mest hållbara. Vi har ökat vårt kunnande och fått många goda exempel. Till exempel att man kan samarbeta mellan köpare och säljare under pågående avtalsperiod Ulf Widholm, VD, A.L.I. Frakt och Logistik Möjlighet till dialog mellan köpare och säljare har varit projektets mest uppskattade inslag bland deltagarna! Susanne Rosendahl, projektledare för Utveckling av grönare logistiktjänster. Utvecklingsledare, Regionförbundet Örebro Att utveckla och erbjuda energieffektiva och gröna logistiktjänster som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser ingår i Örebroregionens utvecklingsstrategi. Därför har vi inventerat idéer, behov och önskemål från företag och andra aktörer i regionen och utifrån dessa skapat en handlingsplan för mer klimateffektiva godstransporter. Den starkaste drivkraften för transportföretag att utveckla klimateffektivare transporter är att kunderna efterfrågar dessa tjänster och att miljökraven som ställs i upphandlingen också följs upp. Syftet med projektet Utveckling av grönare logistiktjänster är att stärka transportföretagens drivkrafter genom att transportköpare utvecklar sina miljökrav vid upphandling av godstransporter. Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid men som förhoppningsvis ger varaktiga resultat under många år. Örebro Irén Lejegren Regionstyrelsens ordförande Regionförbundet Örebro utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 3

4 Systembolaget ställer mer funktionsorienterade miljökrav Systembolaget vill driva på utvecklingen av mer hållbara affärsmodeller för hela sin verksamhet. Detta inkluderar även logistiken för varuförsörjning från lager till butik med transportleverantörer. Inom ramen för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster har Systembolaget drivit ett eget utvecklingsprojekt för att ställa mer funktionsorienterade miljökrav som ger transportleverantören större incitament och utrymme att själv genomföra förbättringsarbete med metoder som passar denna aktör bäst för att minska koldioxidutsläppen. Lena Rogeman Enhetschef för produktkvalitet och hållbarhet på Systembolaget AB Lenas råd till transportköpande företag Våga tänk i nya banor och testa nya system. Prata med transportleverantören för att höra hur de ser på miljökraven och möjligheten att leva upp till dem. Som upphandlare av transporttjänster bör man ställa krav på transportörens samtliga fordon samt även inkludera de underleverantörer som transportören anlitar. Att ställa miljökrav i form av funktionskrav på hela fordonsflottan minskar risken för att transportören suboptimerar en transport för att uppfylla en kunds önskemål men istället förlorar helheten. I projektet har Systembolaget undersökt hur NTMs transportupphandlingskrav NTMEcap med fordonsspecifika så kallade baselines för utsläpp av koldioxid och energiförbrukning kan fungera för att ställa miljökrav vid delade transporttjänster från transportföretag med stora transportnätverk, i detta fall med PostNord. Systembolaget ville testa vilka möjligheter högre grad av dessa funktionskrav ger i en upphandling jämfört med dagens ofta förekommande metodkrav. Det visade sig att det var rätt svårt att få fram specifika data för ett utvalt godsflöde då det var svårt att verifiera vilka fordon som varit involverade i en specifik transport. Under arbetet involverades även en extern part för att undersöka möjligheten att verifiera data som tredje part. Systembolagets slutsatser Redovisning av prestanda av delade transporttjänster bör ske som generella värden för de fordonstyper som används för tjänsterna. Data som redovisas av transportören bör verifieras av tredje part baserat på tydliga kriterier. Fyllnadsgraden i fordonen behöver kunna mätas i viktprocent. 4 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

5 Fakta Systembolaget Systembolaget har drygt 420 butiker och mer än 500 ombud på mindre orter. Ombuden lagerhåller inga varor utan sortimentet finns tillgängligt för beställning. Utbudet av varor i Systembolagets butiker är brett och kvalitetstestat. Det fasta sortimentet består av totalt cirka artiklar. Dessutom lagerför leverantörerna cirka artiklar som finns tillgängliga i det så kallade beställningssortimentet. utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 5

6 Svensk Glasåtervinning ökar andelen järnvägstransporter Svensk Glasåtervinning samlar in och återvinner glasförpackningar i hela Sverige. All insamling och transport av glaset sker med lastbil till anläggningen i Hammar utanför Askersund. Viss andel av det återvunna och processade glaset körs till Vänern för vidare transport med båt men merparten av de utgående transporterna är på lastbil. Peter Trimmel Inköp och försäljningschef på Svensk Glasåtervinning Peters erfarenheter från projektet: Transportleverantörer för samtliga transportslag måste i första hand kunna leverera med regelbundenhet och med hög tillförlitlighet. Nya tåglösningar fordrar en mängd åtgärder för att fungera. Man måste ha tålamod och alliera sig med partners som kan tågtransportlösningar och som därmed har möjlighet att åstadkomma verkliga förändringar. Att växla transportmetod från lastbil till tåg kan ge stora besparingar av koldioxidutsläpp. På sträckan Norrland till Hammar kan utsläppen minska med över 90 procent. Det utgör sex procent koldioxidbesparing av vår totala mängd fjärrtransporter per år. Inom ramen för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster har Svensk Glasåtervinning genomfört ett eget utvecklingsprojekt. Ett av målen med projektet var att hitta strategier för att öka andelen järnvägstransporter. Ett annat var att börja använda ett utvärderingsverktyg för att kunna mäta nuvarande transporters utsläpp av koldioxid och kunna kvantifiera de klimatvinster som en överflyttning till järnvägstransporter leder till. Svensk Glasåtervinning har genom projektet fått tillgång till NTMs verktyg NTMCalc som verifierar transportleverantörens beräkningar av utsläpp av koldioxid. Baserat på verktyget så har en enkel tillämpning i Excel utvecklats av företaget. Tillsammans med coacherna för utvecklingsprojektet har företaget fört diskussion kring transportuppläggets miljö- och klimatpåverkan samt hur företagets transporter i större utsträckning ska kunna ske på järnväg. 6 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

7 Fakta Svensk Glasåtervinning Varje vardag tar Svensk Glasåtervinnings anläggning emot 700 ton glasförpackningar. Där sorterar, krossar och förädlar företaget det gamla glaset till en ny råvara. Svensk Glasåtervinning har kontrakterat insamlingsentreprenörer som ansvarar för insamlingen i Sveriges samtliga kommuner. Entreprenören ansvarar för att ställa ut och sköta insamlingsbehållarna, tömma behållarna och transportera glaset till sitt lokala mellanlager. Från mellanlagret fraktas glaset vidare på lastbil till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar utanför Askersund. Där finns landets enda anläggning för återvinning av glas. Anläggningen är centralt placerad, mycket nära Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. För att spara på miljön sker alla transporter i form av så kallade returtransporter. Det gör att antalet tomkörningsmil minimeras. utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 7

8 Ahlsell ställer hållbarhetskrav på sina transporter Ahlsell köper 100 procent av sina transporter. Företagets affärsplan för miljö- och hållbarhet, som antogs i september 2013 har ett mål om att transporternas klimatpåverkan ska minska med 20 procent till 2018 och att bränslena till transporterna ska vara koldioxidneutrala år Inom ramen för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster har Ahlsell drivit ett eget utvecklingsprojekt med målet att ta fram en arbetsmodell för att ställa krav på transportleverantörernas arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljöarbete. Gunilla Sandström Chef för miljö och hållbarhet på Ahlsell Gunillas tips till företag som vill utveckla mer hållbara godstransporter är: Var noggrann med förankring och kommunikation. Uppgradera befintliga avtal och avtalsbilagor istället för att utveckla nya. Ställ in dig på att förändringsarbete tar tid. Var förberedd på att ta hand om andra förslag på förbättringar som kommer upp då fokus på miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö ökar. Ahlsell har genom projektet blivit medvetna om betydelsen av att ställa hållbarhetskrav på transporterna och de risker som föreligger om de inte ställer krav. De har kommunicerat sina mål och intensioner med både kunder, leverantörer och transportörer. Detta har lett till att flera mindre förbättringsarbeten har påbörjats. Bland annat så har de startat ett arbete för ökad fyllnadsgrad och transportsäkring av last. Ahlsell fortsätter nu utvecklingsarbetet. Genom ett konsekvent miljöoch hållbarhetsarbete och genom att ställa krav enligt upphandlingsverktyget Q3 hoppas Ahlsell uppnå flera mervärden, bland annat: Fördelar vid offentliga upphandlingar. Ökat kundförtroende. Minskade transportkostnader. Säkrare arbetsmiljö. Mindre mängd transportskadat gods. 8 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

9 Fakta Ahlsell Ahlsell erbjuder ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, el, verktyg och maskiner. Ahlsells centrallager i Hallsberg är cirka kvadratmeter stort och är ett av de största i Europa. Cirka 600 personer arbetar där dygnet runt med att ta emot, packa och skicka i väg produkter. Ungefär 150 långtradare med kubikmeter varor passerar centrallagret varje dag, året runt. Lastbilarna kör årligen cirka ton gods till distributionsplatser runt om i landet. utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 9

10 Hur bidrar transportköpare till grönare logistiktjänster? När vi utvecklade våra logistiktjänster började vi inte med omöjliga krav. Vi har trappat upp kravbilagan efter tiden. Det gäller att jobba tillsammans, utförare och köpare, för att utveckla grönare logistiktjänster. Ralf Hansson, försäljningschef, Sand & Grus AB Jehander Lantmännens mål är att sänka koldioxidutsläppen med 40 procent till Vi ställer alltid krav vid upphandling. Vi vill utveckla längre samarbeten och ha en dialog med kunder, leverantörer och transportörer. Tillsammans når vi längre! Camilla Nilsson, kategoriansvarig för transporter, Lantmännen I vårt arbete med att ställa miljökrav till transportutförare så är det viktigt att göra sin hemläxa med marknadsundersökningar inför upphandlingar och krav. Maj Bjers, upphandlare Växjö kommun ICAs mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till år Vi vill inte låsa fast oss vid vissa fordonstyper eller bränslen utan kravställer därför på maxutsläpp av koldioxid istället. Åsa Meivert Rydén, avtalsutvecklare ICA Jason Palmer, chef transportutveckling ICA Västra Götalandsregionen har antagit en tuff klimatstrategi. År 2020 ska våra egna person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi. Vi har gjort en marknadsanalys och fört dialog med leverantörerna om vårt mål. Mikael Ahlström, upphandlare av fordon och transporter i Västra Götalandsregionen I det nya EU-direktivet för offentlig upphandling som implementeras 2016 viktas miljö och kvalitet i betydligt större utsträckning. Framöver vill kommunen låta leverantörerna bestämma mer om lämplig metod för att komma ned i koldioxidutsläpp. Lisa Pettersson, miljösamordnare på upphandlingsenheten Örebro kommun Goda exempel från projektet 10 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

11 Hur bidrar transportsäljare till grönare logistiktjänster? Det finns stora fördelar med att byta till ett förnybart bränsle som Diesel Evolution. Det passar in i alla standardfordon och priset är en viktig faktor. Liselotte Eriksson, VD E.V Eriksson Transport AB Vi säljer transportlösningar som inkluderar järnvägstransporter för att reducera utsläppen av koldioxid. Med stöd av NTMCalc redovisar vi transportlösningens samlade miljöprestanda. Tommy Johnsson, VD TMR Logistics Sparsam körning leder till säkrare busstrafik och minskad bränsleåtgång. Man kan tro att planerad körning leder till tappad tid i körschemat, i själva verket är det tvärtom. Vi har även minskat småskadorna på fordonen med 30 procent tack vare sparsam körning. Christer Nordlander, Nobina Hallsberg är en viktig nod i den nationella godstrafiken. Terminalen har m 2 lageryta. Nu pågår ett EU-projekt där terminalen elektrifieras. På så sätt kan tågoperatörerna köra direkt in på terminalen utan att byta till dieseldrivna växellok. Kirsi Aronsson, näringslivschef Hallsbergs kommun Pilkrogs Åkeri kör skogstransporter åt Sveaskog. Företaget använder systemet Lean Haulage/Enerfy och har sparat 111 ton koldioxid vilket motsvarar cirka kr per år. Delaktighet och beröm bidrar till att man lyckas. Det ska vara roligt att köra energismart därför deltar vi även i chaufförs-sm. Alf Oskarsson, VD på Pilkrogs Åkeri Vår satsning på gasfordon är mer en investering än en kostnad. Tack vare denna satsning är vi förberedda för framtiden. Abraham Janssen, transportoch underhållsansvarig, Textilia Örebro Man bör etablera ett samarbete mellan kommun och transportör för att gemensamt utveckla samdistributionen. Förslagsvis utses en person hos varje part som logistiksamordnare med uppgift att kanalisera frågor i den egna organisationen. Ulf Holgersson, affärsområdeschef, Alwex Genom initiativet Fair Transport vill vi lyfta fram de som tar ansvar, kör trafiksäkert och klimatsmart. Åkerinäringen måste ta sitt ansvar och vara en förebild i trafiken. Vi måste vara normsättande. Ingemar Resare, regionchef, Sveriges Åkeriföretag Öst utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 11

12 Regionförbundet Örebro har under 2013 och 2014 lett projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Inom ramen för projektet har de medverkande företagen och organisationerna startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktyg från Q3 och NTM. Projektet har finansierats av Europeiska Unionen via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och med regionala utvecklingsmedel via Regionförbundet Örebro samt från Energimyndigheten. Två organisationer som erbjuder verktyg till transportköpare och transportsäljare Q3 Forum för hållbara transporter erbjuder Upphandlingsverktyg som gör det enklare att köpa och sälja hållbara transporter Expertrådgivning Seminarier och workshops form foto Scandinav / Mikael Svennson, Ulla Carn Ekblom tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Mer information finns på Ny adress från årskiftet NTM Network for Transport Measures erbjuder En beräkningsmetod och relevanta miljödata Verktyg för leverantörsutvärdering Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området för miljöpåverkan från transporter. 12 utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen!

Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011. 5 november 2014 Slutkonferens för projektet. Utveckling av grönare logistiktjänster. Välkommen! Trådlöst nätverk Namn: Conventum Smart Kod: guest011 5 november 2014 Slutkonferens för projektet Utveckling av grönare logistiktjänster Välkommen! Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan Moderator Trådlöst nätverk

Läs mer

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014 Dialogmöte 4 Program, workshopmaterial och presentation uppföljning 12 mars 2014 Apropå Samordnad Varudistribution. Samlastning möjliggör lokal upphandling Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sund transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

The Capital of Scandinavia

The Capital of Scandinavia Per Erik Österlund Projektledare Oproportionerligt stora utsläpp 4 % av trafiken 23 % av utsläppen Godstrafiken ökar Beräknas öka med 18 % fram till 2020 Stockholm växer 140 K (140 000 bostäder ska byggas

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Klimateffektiva godstransporter. Regional handlingsplan för örebroregionen. regional handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 1

Klimateffektiva godstransporter. Regional handlingsplan för örebroregionen. regional handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 1 Klimateffektiva godstransporter Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för klimateffektiva godstransporter 1 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Syfte och bakgrund 5 1.1 Syftet

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter i Örebroregionen

Handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter i Örebroregionen Handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter i Örebroregionen Page 1 of 15 Förord Det finns ett stort gap mellan de behov som finns av att minska användningen av fossila bränslen för att bidra till

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

ENERGO. Energieffektivisering av godstransporter

ENERGO. Energieffektivisering av godstransporter ENERGO Energieffektivisering av godstransporter Utvecklings och demonstrationsprojekt IVL - Chalmers - KNEG/GMV - NTM Finansierat av Energimyndigheten 3 deltagande företag (Projekttid 2016-2017 Bakgrund

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd.

Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter. Ralf Hansson, försäljningschef region syd. Jehanders arbete med utveckling av hållbara transporter Ralf Hansson, försäljningschef region syd. HeidelbergCement i världen Nummer ett inom ballast Nummer tre inom cement Nummer tre inom fabrikstillverkad

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor.

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och inspirerar

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten

Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun. Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Miljöanpassad upphandling i Jönköpings kommun Thomas Rodén Stadskontoret - upphandlingsenheten Det går men det gäller att inte gå ner sig i träsket Att arbeta praktiskt med miljöfrågor i upphandlingar

Läs mer

Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter?

Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter? Hur kan mätsamverkan bidra till grönare transporter? Professor Helena Forslund Grönare logistiktjänster, 5 november 2014 Mätning och mätsamverkan Mätning = att ta ut en riktning och säkerställa att den

Läs mer

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN 1 KÖP HÅLLBARA TRANSPORTER DU OCKSÅ 2 GÖR BÄTTRE UPPHANDLINGAR Det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Nedan beskrivs de utsläppsvärden som redovisas enligt europeisk standard EN 16258:

Nedan beskrivs de utsläppsvärden som redovisas enligt europeisk standard EN 16258: 1 Deklaration av emissionsberäkning Europeisk Standard EN 16258: DHLs inrikes emissionsrapport har tagits fram enligt den europeiska standarden EN 16258:2012. För mer information om avgränsningar i de

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad 2016-04-12 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet VAD SKA JAG PRATA OM? Varför miljöanpassa upphandlingen av transporter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Miljökriterierna

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljö och hållbarhet - affärsplan 2014-08-25

Miljö och hållbarhet - affärsplan 2014-08-25 AFFÄRSPLANEN 2014-2018 Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att Ahlsell upprätthåller högsta etiska standard. Vi fullgör våra åtaganden och agerar med full integritet inom dimensionerna ekonomiskt,

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

q Märkning per drivmedel / på pump

q Märkning per drivmedel / på pump 2015-04-10 PRESENTATION TRB SVERIGE AB DRIVMEDEL X Klimat- och miljömärkning av drivmedel: q Märkning per drivmedel / på pump q Märkning transportuppdrag / i miljöredovisning TRB SVERIGE AB TRANSPORTÖRSNÄTVERKET

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Indikatorer för klimatneutrala godstransporter på väg. når vi visionen?

Indikatorer för klimatneutrala godstransporter på väg. når vi visionen? Indikatorer för klimatneutrala godstransporter på väg når vi visionen? Sammanfattning Samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) har den gemensamma målsättningen att halvera utsläppen av klimatgaser

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer