närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler"

Transkript

1 flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler Följ med på resan! TEMA: SAmarbete i Afrika

2 Samarbete i Afrika & Nobelpristagare! Fakultetsledningen har varit i Afrika, i Uganda och Etiopien närmare bestämt. De kom hem fulla av intryck och en förhoppning att befintliga samarbeten ska växa och utvecklas samt att nya ska skapas. I temadelen får vi följa med på resan och läsa om redan etablerade forsknings- och utbildningssamarbeten men också om möjligheter till nya. Det finns en hel del som väntar på den som vill ta chansen! Närv fick den stora äran att träffa Nobelpristagaren Peter Agre när han besökte fakulteten i oktober. Det blev ett samtal om gott ledarskap, politik, global hälsa och Afrika! Vi introducerar Caroline Bäck, ny driftchef för Enheten biomedicinsk service. Hon började sin karriär som veterinär med the flying doctors i norra Kenya - i Afrika! Men allt i detta nummer handlar inte om Afrika. Ta till exempel de akademiska kunskapscentrum som finns i Skåne och som är nätverk av vårdcentraler med en disputerad och Missa inte: 4 6 Akademiska kunskapscentrum 5 Vad gör en BMA? TEMA: Samarbete i Afrika kliniskt verksam forskningskoordinator som fungerar som katalysator för forskningen på vårdcentralnivå. Eller Forum Medicum som ju ska ligga på Sölvegatan i Lund. Vi har intervjuat styrgruppsordföranden Ingemar Carlstedt om den senaste utvecklingen. Vår krönikör skriver inte heller om Afrika utan om faran att bli expert in nothing när man som doktorand befinner sig i tvärvetenskapliga forskningsområden. Hur ska man veta vad som är bästa fokus? Afrika...? Trevlig läsning! SOFIA B LILJEDAHL, REDAKTÖR Kontakta mig gärna med tips & idéer! ANSVARIG UTGIVARE Johanna Sandahl, kommunikationschef REDAKTIONSRÅD Anna Appelberg, Anna Arstam, Annika Jögi, Björn Martinsson, Elsa Warkander, Eva Bartonek Roxå, Helena Christianson (studentrepresentant), Jens Persson, Johanna Sandahl, Juan Merlo, Karin Frydenlund, Karl Swärd, Katarina Branzén, Katrin Ståhl, Olle Dahlbäck, Nina Nordh, Viktoria Klingenfors, Åsa Hansdotter, Kajsa Johnsson, Elisabeth Dawson, Sofia B Liljedahl, Katarina Jandér och Mohsin Mohammed OMSLAGSFOTO NÄRV Studenter och lärare på Medicinska fakulteten, Maherere University, Kampala, Uganda. Foto: Johanna Sandahl OMLSAGSFOTO NERVE Studenter på Mbarara University for Science and Technology, Uganda. Foto: Johanna Sandahl REDIGERING Sofia B Liljedahl, redaktör TRYCK Elanders Sverige AB FOTO TILL VÄNSTER: Charlotte Carlberg Bärg, Kennet Ruona och Mikael Risedal ADRESS Kansli M, Hämtställe 66 BMC F12, Lund Tel: (vx) 2

3 PORTRÄTT VR-ANSLAG Med bland annat ett nybeviljat VR-anslag på drygt 13 miljoner kronor bygger nu Anders Håkansson upp sin forskning kring infektionssjukdomar i Malmö. Pengarna går till ett projekt om bröstmjölksproteinet HAMLET. Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika Hamlet, Alfons Åberg och antibiotika har i varje fall en sak gemensamt - de har alla en roll i nytillträdde professorn Anders Håkanssons liv. Efter femton år på andra sidan Atlanten återvänder infektionsforskaren Anders Håkansson till Lunds universitet och en nyinrättad professur vid Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö. De senaste åren har han funnits vid University at Buffalo i delstaten New York. Han forskar kring luftvägsinfektioner med experimentell inriktning. Men det är i hög grad närheten till klinisk forskning och patientverksamhet som lockar hem Anders Håkansson. - Min forskning inrymmer ofta kliniska frågeställningar och mål. Nu får jag väldigt nära till klinikerna vid Skånes universitetssjukhus eftersom vi finns sida vid sida i Malmö. I Buffalo saknades närheten och det var därför mer omständligt. HAMLET Karriären började med läkarlinjen vid Lunds universitet i början på 1990-talet. Därefter anslöt sig Anders Håkansson till Catharina Svanborgs forskargrupp i Lund där han bl.a. forskade kring HAMLET, ett bröstmjölksprotein med antibakteriella egenskaper som rönt stor uppmärksamhet. Anders Håkansson fokuserar nu på om HAMLET på grund av sina antibakteriella egenskaper kan fungera som ett antibiotikum vid t.ex. luftvägsinfektioner. - Jag undersöker även om det går att förstärka effekten av antibiotika genom tillsats av en annan komponent, ett så kallat adjuvans. HAMLET är en av flera bitar i detta pussel, förklarar han. De grundläggande orsaker som kan förklara bakteriers aggressivitet men som vi ännu inte känner till är ett annat forskningsområde. Hit hör hur så kallade biofilmer som växer på olika föremål kan bidra till att göra bakterierna mer livskraftiga. Även hustrun Hazeline är infektionsforskare och när hon nu följer med på flytten hoppas också hon kunna bygga upp en ny yrkestillvaro i Sverige. För familjen har annars närheten till Anders släkt haft ett finger med i spelet. Trots en global värld är den samlad på en begränsad yta. - Vi har alltid varit nära och umgåtts mycket i släkten. Jag har 25 kusiner varav nästan samtliga finns i södra Sverige, berättar han. Inom kort flyttar de in i en villa i Malmö tillsammans med de båda sönerna Adam, 9 och Max, 6 år. När allt väl är på plats blir det kanske tid och möjlighet till familjens fritidsintressen också, t ex tennis och musik. Utöver det lockar bibliotekets utbud och aktiviteter. - Alfons Åberg är en favorit hos Max. Tidigare översatte jag till engelska, men nu läser vi på svenska istället. TEXT & FOTO: BJÖRN MARTINSSON 3

4 Forskarglädje med vårdcentralen i centrum Allt mer av den vård som tidigare fanns på sjukhus sker nu på vårdcentraler. Det innebär nya forskningsmöjligheter som både universitetet och regionen försöker ta vara på. Sedan 2009 finns i Skåne ett nätverk av vårdcentraler med en disputerad och kliniskt verksam forskningskoordinator. De kallas akademiska kunskapscentrum och fungerar som en katalysator för forskningen på vårdcentralnivå genom bl.a. utbildning och handledning till doktorander, Bengt Zöller och Emelie Stenman vill gärna stimulera forskningsaktiviteten vid skånska vårdcentraler ytterligare. studenter och ST-läkare. Besläktade modeller finns än så länge på några få platser i landet. förmåga att förhålla sig till ny evidensbaserad vård samt fler Systemet har byggts upp och drivs av Centrum för verktyg att utvärdera och granska olika behandlingar. primärvårdsforskning under ledning av verksamhetschefen Forskningskoordinatorerna hjälper även forskare utanför Jan Sundquist, som själv är distriktsläkare och professor i primärvården genom att underlätta kontakter och framtagande av forskningsunderlag. allmänmedicin. Just nu finns ett 30-tal aktiva doktorander som samtidigt - Vi har en annan patientprofil än den som finns på arbetar på skånska vårdcentraler i såväl offentlig som privat sjukhusens specialistmottagningar, och det kan vara mycket regi. Emelie Stenman, forskningskoordinator och samordnare intressant vid forskning. Inte minst på breda sjukdomar som av nätverket, berättar att intresset ökar. berör många, till exempel hjärtflimmer eller diabetes, berättar - Vi erbjuder bland annat möjlighet till kortare prova påforskning. Efterhand har vi lyckats få in många intresserade Bengt Zöller, docent och forskningskoordinator. på doktorandtjänster, berättar hon. TEXT OCH FOTO: BJÖRN MARTINSSON - Även i den dagliga vårdverksamheten är det viktigt med Mer information om forskningsstöd i primärvården finns på viss vetenskaplig insikt, menar hon. Förutom konkret nytta av de egna forskningsrönen är vinsterna bland annat ökad Forum Medicum Fakulteten genomförde en visionsdag för projektet Forum Medicum i slutet av september. Närv träffade styrgruppsordförande Ingemar Carlstedt för att ta reda på vad den syftade till och vad som hände. Projektets styrgrupp och arbetsgrupper har tillsammans med arkitektkonsulter arbetat fram en konceptkatalog för hur de olika miljöerna i Forum Medicum kan komma att utformas. Under visionsdagen diskuterades konceptkatalogen av personer från fakultetens ledning och utbildning. Dekanus fick ett starkt stöd för att konceptkatalogen ska vara inriktningsstyrande. På visionsdagen fick de inbjudna granska & diskutera konceptkatalogen. Foto: Anna Mansfeld VAD HÄNDER I PROJEKTET JUST NU? Styrgruppen har fått i uppdrag av dekanus att ta fram ett underlag för så kallade parallella uppdrag. Detta innebär att tre olika arkitektkontor får komma med förslag på hur ett Följ projektet på: forummedicum.blogg.lu.se/ nytt hus utformas och hur det dockas till befintliga BMC. Sen utvärderas de olika förslagen och vi väljer ut de bitar vi tycker är bäst. Arbetet görs i samarbete med Akademiska Hus och LU Byggnad. Sedan är det upp till fakulteten om vi ska gå vidare och bygga huset. NÄR HÄNDER DETTA? I bästa fall blir de parallella uppdragen klara under våren 2015 och beslutet om fullständig projektering kan då tas hösten Uppskattningsvis tar det upp mot tre år innan allt är klart. HUR FINANSIERAR MAN ETT SÅ HÄR STORT PROJEKT? Det är en vanlig missuppfattning att man ska lägga upp hela kostnaden på bordet, men i verkligheten omvandlas kostnaden till en årshyra. Den blir säkert högre än den nuvarande hyran på HSC, men inte mycket högre än vad hyran kommer att bli där efter en nödvändig renovering. Vi jobbar på att ta fram ett ekonomiskt underlag. ÄR DET DÅ TILL SLUT BARA PENGARNA SOM STYR? Definitivt inte! Vinsten med ett samlat kunskapscentrum där forskare och studenter från olika ämnesområden möts och möjligheter för samarbete underlättas, går inte att räkna i pengar. Projektet är strategiskt viktigt och visar att vi tror på framtiden och satsar därefter. 4

5 På gång NY STATISTIKUNDERVISNING FÖR DOKTORANDER En helt ny nivåstrukturerad statistikundervisning, med alternativa spår, lanseras under våren I stället för en obligatorisk kursvecka med samma innehåll för alla doktorander erbjuds nu tre parallella kurser med innehåll anpassat efter typ av forskning. Utöver obligatoriet planeras ett större antal frivilliga kurser på högre nivå. Förändringen görs efter att en arbetsgrupp, på uppdrag av Forskarutbildningsnämnden, har sett över statistikundervisningen på Medicinska fakulteten och hur den står sig mot de ökade krav som ställs vid t ex publicering av vetenskapliga artiklar. Vad gör en Biomedicinsk analytiker (BMA)? NÄRV FRÅGAR KARIN OLSSON, BMA, AVDELNINGEN FÖR MOLEKYLÄRMEDICIN OCH GENTERAPI I LUND. VAD GÖR EN BMA? Kör olika analyser t ex PCR (polymerase chain reaction), elektrofores och olika analyser med hjälp av flödescytometri. Jag utvecklar också nya analysmetoder eller förbättrar de vi redan jobbar med. Sen är jag ansvarig för att beställa varor och ta hand om teknisk utrustning. VAD ÄR ROLIGAST MED ATT VARA BMA? Det bästa med jobbet är att det är så varierat och det roligaste är såklart när försöken går bra. Jag tycker om att det inte är samma varje dag, ibland analyser och ibland beställningar. Det hade varit tråkigt att göra samma sak dag ut och dag in. VILKEN ARBETSUPPGIFT UTFÖR DU OFTAST? Olika analyser t ex PCR. Vi jobbar med vita blodkroppar och målet är att minska infektionskänsligheten hos patienter som är benmärgstransplanterade. HUR STOR ÄR FORSKARGRUPPEN DU TILLHÖR? Vi är en ganska liten och ny forskargrupp på fem personer, två postdoc, en doktorand, en forskargruppschef och jag. Det finns fördelar med att vara en liten grupp, man kommer nära varandra och samarbetet blir lättare. Det är roligt att jobba med en ung forskargruppschef, hon är en bra chef och lätt att samarbeta med. VAD ÄR PÅ GÅNG JUST NU? Jag håller på att utveckla en ny spännande analysmetod men jag kan inte säga mer om det för den är hemlig under arbetets gång. HUR BLIR MAN EN BMA? När jag utbildade mig hette det laboratorieassistentlinjen och var på fem terminer (100p). Därefter gick jag en vidareutbildning på 40p. Numera finns Biomedicinska analytikerprogrammet på 180 hp. TEXT & FOTO: KATARINA BRANZÉN IDEFORUM Medicinsk pedagogik för framtiden. Ett forum för att dela och diskutera undervisningserfarenheter och pedagogiska utmaningar. Dagen bjöd på teater och diskussioner samt föredrag om Curriculum design och kliniskt ledarskap. Läs mer på: HJÄLP STUDENTERNA GRANSKA & SÖKA ARTIKLAR Kontaktbibliotekarierna för grundutbildningarna har tagit fram ett antal interaktiva guider för studenter om hur man avgör om en artikel är vetenskaplig, hur man hittar artiklar i olika databaser, och hur man kritiskt kan granska artiklar. Använd dem gärna i din undervisning, kurswebbplats eller lärplattform! FORSKNING OM PLÖTSLIGT HJÄRTSTOPP DROG FULLA HUS - NU PÅ WEBBEN! Forskningens dag 2015 med tema hjärtstopp lockade runt 1000 personer till arrangemangen i Malmö och Lund. Se programmet i efterhand på: forskningensdag.med. lu.se/ TELEFONBOKSAPP Medicinska fakultetens telefonbok, ett hjälpmedel för alla anställda vid, eller knutna till Lunds universitet. Gå till sidan och ladda ner. JARLBRO-PRIS FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Medicinska fakultetens dekanus Gunilla Westergren-Thorsson och vicedekan Anna Maria Drake har tilldelats 2015 års Gunilla Jarlbro-utmärkelse för mod, styrka och civilkurage i jämställdhetsarbetet inom den egna fakulteten. Läs mer: BRIDGING THE BALTIC... Internationellt medicinhistoriskt symposium. Ett 30-tal forskare diskuterade hur medicinska upptäckter spritts över Östersjön sedan 1850-talet. Läs en intervju med arrangörerna Nils Hansson och Jonatan Wistrand. 5

6 TEMA: Samarbete i Afrika Ta chansen! TEMA: SAMARBETE I AFRIKA Uganda & Etiopien på agendan FOTO: Charlotte Carlberg Bärg GUNILLA WESTERGREN - THORSSON, DEKANUS Afrika är en världsdel med stark tillväxt. Befolkningen är ung och växande. Det finns mycket stor potential för högre utbildning och forskning i länderna. Detta vill Medicinska fakulteten ta vara på. FN:s milleniemål om förbättrad hälsa, ökad välfärd och hållbar utveckling i den fattiga delen av världen är också något som Medicinska fakulteten kan bidra till att uppnå genom forskning och utbildning med samarbetspartners inom afrikanska universitet. Redan 2010 beslutade Lunds universitet i handlingsplanen för internationalisering, att universitetet skulle upprätta en gemensam strategi för Afrika. Den 21 maj 2014 tog prorektor Eva Wiberg beslut om en projektplan för strategi för samarbete med Afrika på universitetsnivå. Det arbetet är nu i full gång. Under 2013 påbörjade vår fakultet ett arbete för en strategisk satsning på samarbeten i Afrika. En inventering av pågående samarbeten vid Medicinska fakulteten i Afrika genomfördes hösten 2013 och ett seminarium om Afrikasamverkan hölls oktober Under en veckas tid i oktober 2014 besökte delar av oss i Medicinska fakultetens ledning Uganda och Etiopien. Dessa länder hade valts ut eftersom här redan finns etablerade och mycket välfungerande samarbeten mellan Medicinska fakulteten och lokala aktörer inom bland annat infektionsmedicin och folkhälsa. Vårt mål med resan var att stärka relationer och existerande forskningsplattformar samt att identifiera ytterligare möjligheter till samverkan. Vi kom hem med många intryck, men inte minst med flera konkreta förslag kring hur vi kan utveckla vår forskning och utbildning tillsammans med kollegor i dessa länder. Det är oerhört glädjade att vi nu tar ytterligare steg i linje med vår fakultets strategiska plan där vi slår fast att vår utbildning och forskning ska präglas av ett globalt kunskapsperspektiv som stimulerar till ett lärande som kan bidra till att lösa globala hälsoproblem. Afrika har hittills varit en rätt vit fläck på kartan när det gäller samarbetspartners för Lunds universitet. Fokus har fram tills nyligen legat på samverkan med lärosäten inom Europa, i Nordamerika och i Asien. Detta vill Lunds universitet nu ändra på. Universitetsledningen har lyft fram Afrika som en viktig kontinent för samarbeten och just nu pågår arbetet med att ta fram en afrikastrategi för hela universitetet. För Medicinska fakulteten är samarbeten i afrikanska länder extra intressant. Där finns en helt annan sjukvårdsorganisation än den svenska och där finns inte minst väldigt stora patientgrupper inom många olika sjukdomsområden. För en medicinsk fakultet som på allvar vill förstå, förklara och förbättra vår värld och människors hälsa som det står i fakultetens strategiska plan är Afrika en viktig världsdel att vara verksam i, säger Cecilia Lundberg, vicedekan med ansvar för bland annat internationalisering. En delegation från Medicinska fakultetens ledning besökte under åtta dagar i oktober universitet, sjukhus, ambassader, departement och forskningsinstitut i Kampala och Mbarara i Uganda samt Addis Abeba och Adama i Etiopien. Vi la mycket tid på att presentera vår verksamhet för våra värdar och lyssna på dem när de berättade om sitt arbete och sina behov. Det är viktigt att lära känna varandra för att sedan kunna ta avstamp för konkreta samarbeten, berättar Karin Frydenlund som är chef för fakultetens internationella avdelning och den som höll ihop programmet för resan. Det var väldigt givande att vi fick träffa både den officiella nivån, som rektorer och dekaner, och de enskillda studenterna, forskarna och doktoranderna. Det bäddar för att det blir många konkreta samarbeten som resultat av denna resa, säger Karin Frydenlund. HELA FAKULTETENS ANGELÄGENHET Fakultetsledningen kom hem från resan med ett stort antal möjliga samarbeten (läs mer om dem på sidan 8). Det är viktigt att detta inte är fakultetsledningens Afrikaprojekt utan att många av fakultetens lärare, forskare, doktorander och studenter faktiskt utforskar de möjligheter som nu uppstår! säger Cecilia Lundberg Vi tar med oss flera viktiga lärdommar hem. En är att den möjlighet vi har i Uganda och Etiopien, att bygga på existerande nätverk, är helt avgörande. Ett forskningsprojekt kan bli en brygga till utbildning och helt nya forskningsområden. 6

7 TEMA: Samarbete i Afrika Vicedekan Anna Maria Drake i samtal med Dr Ibrahim Ali, Dean, School of Allied Health Sciences och Daniel Mengistu, Assistant Professor och Head, School of Nursing and Midwifery på universitetet i Addis Ababa, Etiopien. En annan är vikten av personliga kontakter på plats. Det är A och O, inte minst när man ska få samarbeten att fungera över så stora geografiska avstånd. En annan viktig lärdom är hur olika vi ser på planering och tid. Vår organisation vill alltid planera med väldigt god framförhållning. I de länder vi besökt fungerar det inte på samma sätt. Det kan vara oerhört frusterande för oss, men i praktiken visade det sig att allt löste sig, och det löste sig väldigt bra! Mycket bättre än det hade gjort med vårt minutiösa planerande, säger Karin Frydenlund. HUR GÅR FAKULTETEN NU VIDARE? Vi kommer att jobba för att underlätta kontaktskapande i framför allt Uganda och Etiopien. Vi bygger upp en informationsbank på webben. Vi kommer även att utlysa stimulansmedel som ska underlätta för forskare, lärare och doktorander att bygga vidare och utveckla samarbeten. En annan viktig del är att ta kontakt med Sida för att få klarhet i hur biståndspengarna till forskning och utbildning fördelas i Uganda och Etiopien. Men också ge våra synpunkter då vi ser att här finns en hel del förbättringspotential, säger Karin Frydenlund. Vi har även samarbeten inom forskning och utbildning i andra afrikanska länder som Sydafrika, Zimbabwe och Tanzania och vi vill gärna se om även de kan utvidgas till att omfatta fler delar av fakultetens verksamhet, säger Cecilia Lundberg. TEXT & FOTO: JOHANNA SANDAHL VILL DU LÄSA MER OCH UTFORSKA MÖJLIGHETERNA TILL SAMARBETEN I AFRIKA? Vi bygger just nu upp webbsidor med information om kontaktpersoner, potentiella finansiärer med mera. Där finns även en fullständig reserapport från fakultetsledningens resa. 7

8 TEMA: Samarbete i Afrika Sommarkurs i Tanzania Varje läsår har studenterna på sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen möjlighet att åka på sommarkurs utomlands, till kliniker och lärosäten som ligger utanför fakultetens reguljära avtal. Theresa Svarvell på Internationella avdelningen berättar mer. Sommarkursen kom till för att möta studenternas enorma intresse för omvärlden, och ge dem ett globalt perspektiv i sin utbildning. Den har funnits länge men har blivit väldigt Caroline Bowen Farsnäs med populär de senaste två åren, en nyfödd i famnen. då sammanlagt 45 studenter Foto: Sandra Hörlin deltagit. - Studenterna kan välja fritt vart de vill åka, men de allra flesta väljer Afrikanska länder där vi har en hel del befintliga kontakter. Tanzania är mest populärt, men studenter har även åkt till Malawi och Kenya, säger Theresa Svarvell. - Vi måste nu se till att göra det mesta av de kontakterna som ledningen knöt under sin Afrika-resa under hösten för att bredda utbudet till studenterna, fortsätter hon. Kursen ligger utanför programmet, och eftersom den förläggs på sommarlovet så missar studenterna inga andra viktiga kurser. Studenterna måste själva hitta en praktikplats, och även blogga under tiden de är borta. De examineras både muntligt och skriftligt när de kommer tillbaka, och kursen är värd 15 högskolepoäng. Annie Borgsjö tillhör en grupp av fyra studenter som gjorde praktik i Tanzania i somras. Så här svarar hon på frågan om vad som var det bästa med utlandsperioden: - Att jag har fått möjlighet att se hur sjukvården fungerar i ett annat land och fått lära mig att arbeta sida vid sida med personer som är otroligt skickliga på grund av bristen på resurser. Det är imponerande att se att det faktiskt fungerar och inspirerande hur mycket de kan göra med så lite! Jag har även lärt mig mycket om mig själv, både personligt och inför mitt blivande yrke. TEXT: ELISABETH DAWSON Vill du också vara med? Det finns många olika möjligheter för dig om vill bygga vidare på samarbeten i Uganda och Etiopien. Nedan några exempel på möjliga samarbeten. UTBILDNING: Kliniska placeringar för läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, barnmorske- och sjuksköterskestudenter på avancerad nivå, sommarkurser för sjuksköterskestudenter, fysioterapeutstudenter samt eventuellt arbetsterapeutstudenter. Möjligheter för studenter att göra fältstudier i samband med uppsats. FORSKARUTBILDNING En valbar forskarutbildningskurs i global hälsa startas vid fakulteten med både teoretisk del i Sverige och en del med utbyte på plats två till tre veckor i olika samarbetsländer, så som Uganda och Etiopien. ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta Karin Frydenlund, internationell chef: eller Utnyttja de nätverk som redan finns! Kontakta gärna de forskare som redan har pågående samarbeten i länder i Afrika. FORSKNING Forskningsprojekt inom experimentell forskning, epidemiologisk forskning kopplad till biobanker, geriatrik och gerontologi samt kvinno-barnsjukvård. NYA FORSKNINGSPROJEKT Nya forskningsprojekt kan eventuellt få tillgång till etablerade biobanker som därmed kan användas till andra forskningsområden. Identifierade forskningsområden som har potential att utvecklas vidare; diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, graviditet, barns och familjers hälsa, reproduktiv hälsa, traumatologi och rehabilitering. TA-PERSONAL Möjligheter till samarbeten och utbyten för teknisk/administrativ personal. I Mbarara i Uganda finns ett stort intresse för just detta. Sjukhustvätt i Tanzania. Foto: Caroline Rosenqvist 8

9 TEMA: Samarbete i Afrika Mulatu Biru, sjuksköterska i Addis Ababa och doktorand vid Instititionen för hälsovetenskaper är på besök i Lund för att träffa sin handledare. Hiv i Etiopien - inte bara en medicinsk utmaning Endast 10 procent av Etiopiens hiv-sjuka barn söker sjukvård. Av dem är det i sin tur inte mer än 30 procent som sköterskor som i sin tur vidarutbildar personal ute på fältet. tade. Tillsammans med sin kollega utbildar Mulatu Biru sjuk- fullföljer sin behandling. Men anledningen är inte brist - Om barnet bor tillsammans med sina föräldrar är ju även på medicin det är stigmatisering och diskriminering de ofta hiv-positiva och det blir en komplex situation där föräldrarna både ska relatera till sin egen sjukdom, samtidigt som av de hiv-smittade som är de största hindren i kampen mot hiv. de ska ansvara för sitt barns behandling. Har barnet förlorat sina föräldrar är det syskon eller släktingar som tar hand om dem. De är utsatta utifrån många per- Mulatu Biru är i Sverige och för att träffa sin handledare, professor Inger Hallström. Sedan drygt ett år tillbaka är han spektiv och det medför att ett stort antal barn aldrig påbörjar antagen som doktorand vid Lunds universitet och medverkar i behandling eller avslutar pågående behandling. ett stort forskningsprojekt för att få mer kunskap om varför så - Hiv i Etiopien är inte bara ett medicinskt problem det många hiv-sjuka barn inte fullföljer sin behandling i Etiopien. är ett socialt och utbildningsmässigt problem. Det är en stor - Att ha hiv är otroligt stigmatiserande och de som drabbas känner sig ofta ensamma i sin sjukdom. Ibland är det först ringen minskar och att familjer förstår att behandling faktiskt utmaning för oss att omforma samhället så att stigmatise- när - eller om - de kommer till kliniken och ser andra familjer hjälper, avslutar Mulatu Biru. i väntrummet, som de förstår att de inte är de enda som är sjuka, berättar sjuksköterskan Mulatu Biru. TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER Av Etiopiens 83 miljoner invånare har 1 miljon hiv. Genom strategiska satsningar har dock antalet smittade sjunkit drastiskt under senare år. Men det är svårt att nå ut till barnen och Forskningen är ett samarbete mellan forskargruppen de som dyker upp till behandling kommer ofta sent. Speciellt Barns och familjers hälsa & reproduktiv hälsa vid Institutionen för hälsovetenskaper och Addis Ababa University flickor söker vård och får behandling senare än pojkar. Trots att all medicin och behandling är kostnadsfri, finns det inte School of Public Health. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte och Sida och inkluderar 250 barn tillräckligt med utbildade personer för att räcka till för alla med hiv och deras vårdnadshavare och pågår vid nio sjuka. Ute på landsbygden är läkare sällsynta och istället blir olika sjukhus/vårdcentraler i Etiopien. det sjuksköterskornas uppgift att försöka nå ut till de smit- 9

10 THEME: Teaming up in Africaity To Mbarara and back The foundations for increasing collaboration with African universities are already in place, through initiatives such as the successful partnership with Mbarara University in Uganda. Back in 2001 a formal partnership was established between the research group for Social Medicine and Global Health, the Faculty of Medicine at Lund University and Mbarara University for Science and Technology (MUST) in southern Uganda LUMUST. Mbarara University has a number of international partnerships (including Harvard School of Medicine), but their connection with Lund University is among the oldest and most well-established. There is high priority for collaborating with MUST. More and more universities in Europe and the United States of America have begun to see the value of research and student collaboration in Africa. Opportunities for placements, exchange programmes and degree projects for students, PhD students and teachers are also highly attractive. says Anette Agardh, Associate Professor and Head of Social Medicine and Global Health. The first connections between Lund and Mbarara were made with the help of SIDA (the Swedish International Development Cooperation Agency) as early as 2001, leading to a two-way researcher exchange within the area of public health. There was a strong emphasis on a lively student exchange programme from the very beginning. Within the scope of the programme, four medical students from Lund and Mbarara were given the task of producing a report on how student exchange opportunities within the project could work. The formal partnership then developed quickly to include several other components such as support for the development of Bachelor and Master s programmes (e.g. a Master s programme in Public Health), development of support structures such as library and ICT, administrative processes, a research policy, new research projects, and a Below: Anette Agardh in discussion with Gad Ruzaaza, a colleague at the Medical Faculty at Mbarara University for Science and Technoloy. Photo: Johanna Sandahl peer education programme among the students for preventing HIV/AIDS and promoting sexual and reproductive health and rights. Anette Agardh and Per-Olof Östergren from Lund University formed a project steering group together with Jerome Kabakyenga and Gad Ruzaaza from MUST. Over the last 14 years the partnership has both developed and intensified. For example, more than 50 students from the Faculty of Medicine have taken part in degree projects and placements at the hospital and university in Mbarara. They in turn have sent students to Lund University. Various staff exchanges, joint courses in public health and research collaborations focusing on e.g. child and maternal health, and youth sexual and reproductive health and rights, are a few other examples of activities within the LUMUST project. Even Sweden s healthcare system has expressed their interest, and staff from Skåne s university hospitals have been able to do clinical placements in Uganda within the framework of the project. What have you learned from the partnership s successes and challenges over the years? It is difficult nearly impossible to design a collaboration project like this and know from the start how it is going to progress. The strengths of the LUMUST project are that we were given the opportunity to develop the partnership with an open agenda, and that we designed our proposals to be viable in the real world. That requires understanding from funders, as well as an equal two-way partnership. say Per- Olof Östergren and Anette Agardh. Curiosity levels were high when the Faculty Board visited Mbarara in October of this year. Anette Agardh hopes that even more research and study programmes will create ties with MUST and other universities in Africa as a result. TEXT: BJÖRN MARTINSSON TRANSLATION: ELISABETH DAWSON ABOUT MBARARA UNIVERSITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY The university was founded in Science and Medicine are the university s flagship subjects, and it is currently home to approximately 3,200 students at Bachelor and Masters level. Find out more on 10

11 THEME: Teaming up in Africa Capacity building in the Adama region Bumper to bumper trucks line the motorway that connects the small country of Djibouti on the Horn of Africa to Ethiopia s capital city Addis Abeba, transporting goods from Djibouti s harbour into Ethiopia. The abundant transport traffic brings with it prostitution, creating the conditions for the spreading of HIV. Per Björkman, Associate Professor in infectious diseases, has spearheaded a research project since 2010 in the city of Adama, Ethiopa, which lies along this motorway. Just as in many other low-income countries, many HIV sufferers also develop tuberculosis the most common cause of death among the world s HIV-affected population. He has experience of working as an adviser all over the world in issues regarding HIV treatment in poor countries. Access to antiretroviral therapy (ART) has increased significantly in low-income countries over the last ten years, yet less than half of the people in need of treatment actually receive it. What is lacking are practical methods that can be used for diagnostic purposes in primary healthcare in low-income countries, which is where most people receive their treatment. We also need to know how the antiretroviral HIV treatment works Per Björkman (left) meets staff working with antiretroviral therapy at a particularly in patients suffering from both HIV health centre in Adama. Pictured right is Patrik Medstrand s PhD student and tuberculosis. The guidelines that the treatment Dawit Aseffa. recommendations are built on are still, in many cases, based on studies carried out in high-income pating in, and contributing to research that is relevant for their patients. This kind of capacity building is extremely countries. Per Björkman explains. rewarding to be a part of. he continues. In order to answer these questions, researchers are now For the last couple of years Patrik Medstrand, Professor of collecting patient data from five public healthcare centres clinical virology, has also been involved in the project. in the Adama region. These healthcare centres are staffed We follow up on how the patients receiving treatment entirely by nurses, and are the foundation of the Ethiopian are doing. Is the virus developing resistance? Are those resistant stems spreading? These are questions we need to healthcare system. It is where HIV-positive patients go for their antiretroviral treatment, which has been free of charge answer. Patrik Medstrand says. This project would have in Ethiopia since been impossible if Per had not already established a network Per Björkman has put a lot of time and resources into and an infrastructure. he adds. building a functioning infrastructure for the project. Staff Patrik Medstrand also has a PhD student in place in Ethiopia Dawit Aseffa who works at the Ethiopian Public Health members at the healthcare centres have been trained, and a project office has been set up in Adama where two data Institute. handlers are now working to gather and check information. It is incredibly important for us to have a strong partnership in Africa. Initially we had many discussions with the By this stage the walls of the small project office are lined with endless reams of patient data. institute, but they have started coming around as the project He emphasises the importance of building a local network. One of the people on the ground is his Ethiopian PhD has developed. says Patrik Medstrand. The challenge in this type of research project is to find a long-term source of student Taye Balcha, who also works at the regional department of health. funding. Projects like this take years to establish, and years to complete. That kind of funding does not exist today. In our project the local nurses handle everything to do with the patients at the health centres. says Per Björkman. TEXT & PHOTO: JOHANNA SANDAHL They are highly dedicated and take great pride in partici- TRANSLATION: ELISABETH DAWSON 11

12 SPECIAL FEATURE Nobel Prize laureate Professor Peter Agre Professor Peter Agre is an American physician, professor, and molecular biologist who shared the 2003 Nobel Prize in Chemistry with Roderick MacKinnon, for the discovery of aquaporins. Aquaporins are proteins that move water through the cell membrane. In the beginning of October Peter Agre was invited to visit the Faculty of Medicine in Lund. Nerve met him for a conversation that took a turn for adventure and global health matters. We worked on the aquaporins for about twenty years and bigger and bigger groups got involved. I like to work on the fringe. I was eager to get involved in field studies in Africa, Peter Agre reflects. I m now concentrating on malaria because that s where my heart is. Aquaporins are taking care of themselves nowadays. I see science as a series of adventures, he continues. We did explore the aquaporins as a potential drug target for malaria, but to stay in the lab working on aquaporins would not permit fieldwork, so I m following my heart and need for adventure. I actually intended to work in tropical disease long before I ever got involved in aquaporins. You ve compared yourself to Huckleberry Finn; so how does Huckleberry Finn deal with setbacks in and out of the lab? Life is a series of setbacks and if we dwell on setbacks, we re constantly in damage repair mode. I think you can learn from setbacks, and you can learn from other people s setbacks. But it s success that drives your energy. I don t think it s good for a person who s consumed by remorse over setbacks to go into science. I guess if someone wants to become a welder they have to be aware that they are going to get burned sometimes, Peter Agre smiles. There s one interview where you said that it is really important to hire people who are kind and fit into the family atmosphere of the lab. Why is that so important? We spend more time with our scientific or academic colleagues than we spend with our families. So when you get the opportunity to build a scientific group, it s important to recruit people with the intellectual capacity to deal with conflicts and problems, and who also have enthusiasm and curiosity to look for answers to the unknown. If there are clashes of personality, it ruins everything. It s not common for a person to have all bad qualities; it s usually just a mismatch of interests, and insensitivity. It s important to find a place where you fit in well and you are happy. But still; doesn t science require sharp elbows sometimes? Well, yeah. I think challenging people intellectually is part of science. It s the data and the interpretation, not the quality of the person s life that is the validity of the scientist. You can challenge the data without insulting the scientist. I think it is good to have some intellectual conflict. Nobody gets a free pass; you have to prove the data. So, what can you tell me about leadership? When I was a young scientist I didn t take it very seriously, and I ve had some experiences along the way where the leadership was not good, which was very damaging. I think leaders who consume resources to support themselves or don t foster the careers of young people should not be leaders. Leadership should be about generosity a bit like being a parent. You put everything into your child s success. If you can use your position to encourage people to fulfill their potential then you re an excellent leader. You talk about mentors and leaders who are inspiring, but what do you think about teaching? There are two levels of teaching; there s lecturing and communicating to groups and classes and I ve done some, but not a lot, of that. I ve done more mentorship in terms of helping the young people in my lab with scientific direction. Yesterday I had lunch with some junior researchers here at Lund University s Faculty of Medicine. I didn t sit them down and tell them about aquaporin one and two. It wasn t information exchange, but more of a philosophical discussion, of the challenges of science and the advantages of science. I m sure the local senior faculty could have had a great lunch on the very same topic. But sometimes, when you are in your own camp, it s less convincing than when someone comes from the outside. We re trying to encourage young people to proceed in science. You don t have to be a genius. That term works retroactively; when you succeed, then others say `that s brilliant. It s actually also very lucky. 90% of success is not brilliance but luck. In the past, you ve called yourself a Bolshevik, and you ve considered running for senate. Have your travels influenced your political views, or is it the political views that have influenced the travels? When I was seventeen years old I had the great opportunity 12

13 to travel in the Soviet Union. This was in 1966 at the height of the cold war. I travelled in the Soviet Union for about 6 weeks and saw it up close, camping with the Russians. It was obvious that the system had flaws, but the people where beautiful, generous, curious and wonderful. Systems can change and learn from each other. During the cold war when the Soviets and the Americans were at loggerheads, it was the contact between American and Soviet physicists that just kept a little connection. I was president of the AAAS, the American Association for Advancement of Science in and chairman of the board I led scientific groups to visit countries with adversarial governments, like Myanmar, Iran, and Cuba. We weren t there to create regime change, but science has a special opportunity to connect to people of different cultures and countries where our governments are adversarial. This is something very special. So let s turn our focus back to global health. Ebola. is it scarier than malaria? Yes and no. Yes, because most malaria victims survive. Most Ebola victims do not survive. It s also less scary because Ebola should be tractable; a vaccine should be developed, and I think will be developed. The fact that it hasn t is really due to the neglect of yet another tropical disease affecting a small number of people in remote areas. No company is going to make money from that. But now, suddenly it s in big cities, with thousands, maybe tens of thousands of victims. We can largely protect our citizens in countries like Sweden, Germany and the United States, but a few will get through. Ebola is extremely frightening. And there are other similar problems out there. That s one of the reasons we need to support scientists, because we don t know which problem is going to come up next. On a more positive note; what would you like to see happen in your field in the near future? The best thing would be the political prerequisites to prevent malaria in the most difficult cases, places like Congo. Ebola is going to be a bit of a setback. I can t send young people to places where there s a chance that they get Ebola. We re working to go in to Congo right now Eastern Congo, the Katanga province. It is wild with malaria. In many villages 100 % of the children have malaria. We don t have to kill every mosquito in Africa if we have proper prevention rapid diagnosis and treatment. Particularly for those who are carriers and don t realize they have it. I don t think we need any new basic science discoveries to make that happen. I d like really effective malaria vaccines. Or new tricks: A Swedish scientist at Johns Hopkins, George Dimopoulos, and a Brazilian scientist independently found bacteria which colonize the mid-guts of mosquitos and knock down the transmission of malaria. That would be a simple way of treating the mosquitos so that they are no longer able to transmit malaria. If it works it would be brilliant. I don t want to jinx them, but it might even be Nobel Prize worthy TEXT & PHOTO: ANNA APPELBERG Introducing Caroline Bäck NEW MANAGER OF THE ANIMAL FACILITY WHAT IS YOU BACKGROUND? I am a British veterinarian (graduate of the Royal Veterinary College in London) who has lived and worked in Sweden for over twenty years. I started my professional life in research working with the Africa Medical and Research Foundation ( Flying Doctors ) in a field-based team in northern Kenya studying the unique dog - man lifecycle of the parasite Echinococcus granulosus. In the late 80 s I returned to the UK with my two sons, and in the early 90 s moved to Sweden. Although animals play an enormously important role in my life, I decided that clinical practice was not the job for me. I became increasingly interested in veterinary business management issues. Most veterinary clinics are run by their veterinary owners, and a good clinician does not necessarily make a good business manager. I have held many workshops and courses around the world on the subjects essential to a strong business development that are not covered in veterinary college such as leadership, strategic planning, client communication, dealing with conflicts, coaching and developing your staff, and so on. I have also written many articles for the veterinary press, and my book on the subject has been translated into five languages. WHY THE MEDICAL FACULTY IN LUND? The opportunity to work at Lund University, one of Europe s leading education and research institutions was one to grab with both hands and I was delighted to be accepted as Manager of the Animal Facility in August of this year. This is a completely new world for me, and it is already proving to be a very interesting one. YOUR PASSION? On the professional front, enabling people to be at their best and fulfill their potential. I find human psychology - what makes people tick - fascinating. It is also interesting to see how we often create our own limitations - which of course lead to limitations within an organisation. It is my job as a leader to identify and remove these barriers and support the people I work with, so they can reach new and greater goals. On the private front, my family, my animals, and time to be out in nature. 13

14 Teaming up in Africa GUNILLA WESTERGREN - THORSSON, DEAN The African continent is currently experiencing a great amount of development. Its population is young and growing rapidly, and there is vast potential for higher education and research. The United Nations Millennium Development Goals of improved health, increased welfare and sustainable development in the poor areas of the world are goals that we can help achieve through research and education with collaboration partners in African countries. In 2010, Lund University decided to establish a collective strategy for Africa, as part of the internationalisation action plan. On 21 May 2014, Deputy Vice-Chancellor Eva Wiberg approved a project plan for strategic collaboration with Africa on a university-wide basis, which is already in full swing. PHOTO: Charlotte Carlberg Bärg Our own faculty started working towards a strategic investment in African collaboration projects in During the autumn of last year we carried out an inventory of existing collaboration projects in African countries and held a seminar about African collaboration. This autumn, myself and several other members of the Faculty of Medicine s management team spent one week visiting colleagues and partners in Uganda and Ethiopia. We chose to visit these particular countries as we have a great number of well-established and successful collaboration projects already in place, particularly within the areas of infectious diseases and public health. The aim of our visit was to strengthen existing relationships and research platforms, as well as to identify further opportunities for collaboration. We left with many concrete ideas of how to develop our research and education together with our colleagues in Uganda and Ethiopia. We are very happy to be taking these new steps towards our strategic goal of ensuring that our education and research are to be characterised by a global knowledge perspective which stimulates learning capable of contributing to the solution of global health problems. NEWS IN BRIEF News in Brief gives you short translated versions of some of the Swedish articles. If you want more information about any of the articles on this page, please PRIMARY CARE RESEARCH NETWORK Care and treatment that was traditionally carried out in hospitals is more and more commonly provided at local health centres and GP surgeries. This creates new opportunities for research that both the university and Region Skåne are trying to make the most of. As of 2009, Skåne has had a network of health centres in place that are home to PhD students and research coordinators, who act as catalysts for research through e.g. education and supervision for PhD students, Bachelor s students and medical interns. The network is managed by the Centre for Primary Care Research and its Operations Manager Jan Sundquist. FORUM MEDICUM Earlier this autumn, the Faculty of Medicine held a Vision Day for the Forum Medicum project. Ingemar Carlstedt, Steering Group Chairman, explains that the next step in the project is to ask three architecture firms to draw up proposals for a new building that connects to BMC. The proposals will then be evaluated and plans made for how to proceed with the build. He says it is important to note that the faculty is not paying for the new building up front, but rather through a yearly rent. As the current HSC building requires extensive refurbishment, the rent increase from a new build would not be much higher than for a refurbished HSC. A new building is a strategic investment in the future. NEW STATISTICS COURSES FOR PHD STUDENTS An entirely new level-appropriate set of statistics courses in four stages will be launched in spring PhD students will then have the opportunity to study statistics on a level that is appropriate for their area of research. This change has come about as a result of a review of existing statistics courses at the Faculty of Medicine and how they meet the increased requirements for statistical analysis for e.g. publication of scientific articles. AWARD FOR WORK TOWARDS GENDER EQUALITY The Faculty of Medicine s Dean, Gunnilla Westergren-Thorsson, and Assistant Dean, Anna Maria Drake, have been given the 2015 Gunnilla Jarlbro award for courage and strength in their work towards achieving gender equality at the faculty. 14

15 Biology Programming PHOTO: Most photos CALL FOR COLUMNISTS If you would like to be a part of a rotating group of columnists for Nerve!, then we would love to hear from you. No previous experience required. For more information Should I know more biology or more programming? MINA ALI COLUMNIST The accelerating rate of progress in science and technology has transformed traditional categories of disciplines. The lines between different subjects are fading and lots of interdisciplinary fields are emerging. Accordingly, the nature of biological research has changed significantly. Many disciplines such as nanotechnology, information technology, chemistry, mathematics and cognitive science are merging with biology. Bioinformatics, biostatistics, nanobiotechnology and biophysical chemistry are examples of inter-disciplines in modern biology. But what kind of skills do current and future biologists need in order to be successful in this interdisciplinary era? How should they manage to improve their capabilities from mathematics and computer programing to chemistry and wet lab work? A COMMON CHALLENGE As a PhD student in bioinformatics, I see this as a common challenge among students in different fields of biology. We are concerned about not having enough potential to manage all aspects of our research. People who used to work in wet labs are afraid of computer programing, and people with computational background are not familiar with laboratory work. In my project, sometimes I think that I should improve my knowledge of mathematics. Programing skills are often critical, and sometimes without knowing about some wet-lab techniques, I wonder what my role in the project would be. In fact, I am trying to improve my skills in different subjects without being an expert in any of them. EXPERT IN NOTHING How should the education system be organised to deal with this issue? What is the role of faculties, study administrators and research consultants to provide opportunities for students to increase their abilities in diverse eras? Interdisciplinary subjects are challenging to teach, learn and evaluate. To be able to research across multiple disciplines, it is important that students understand the perspective of each relevant discipline, learn how to integrate and keep balance among them. Evaluation of students work is also difficult. Due to the novelty of interdisciplinary research, it is difficult to find examiners who know how all the disparate parts fit together. Without a suitable infrastructure, there would be a risk of ending up being an expert in nothing. A NEW LANDSCAPE FOR LEARNING Future biologists are trained today. It is necessary to educate them in a way that they can incorporate biology, mathematics, physics, chemistry, and computer science to gain interdisciplinary perception. It is crucial for university departments and research teams to understand the needs of interdisciplinary research and facilitate learning for students. Mina Ali is a PhD student at the Department of Laboratory Medicine Lund. 15

16 Vänd för svenska nerve! ISSUE STAFF MAGAZINE FOR THE FACULTY OF MEDICINE AT LUND UNIVERSITY Capacity building & university partnerships THEME: teaming up in africa Nobel laureate Peter Agre shares his ideas on leadership and research Special feature Lunds universitet Box Lund Tel

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Individualisering i ett skolsammanhang

Individualisering i ett skolsammanhang Individualisering i ett skolsammanhang monika vinterek Forskning i fokus, nr. 31 S E R I E N F O R S K N I N G I F O K U S V I D M Y N D I G H E T E N F Ö R S K O L U T V E C K L I N G Är en skriftserie

Läs mer

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Women s experiences

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer