ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTRÉ KUNDRESKONTRA..."

Transkript

1 Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA Innehåll i Entré kundreskontra: Förberedande arbete REGISTRERING AV KUNDINBETALNING Beskrivning av registreringsbilden Funktionsknappar till höger Funktioner i den nedre delen Summering och avstämning Funktionsknappar till höger Funktioner i den nedre delen KRAVHANTERING RÄNTEHANTERING SÖK I KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET GRANSKA BETALNINGSFIL EXPORT AV KUNDRESKONTRA Automatiserad export av kundreskontra UTSKRIFTER KUNDRESKONTRA Saldolista kunder Reskontrarapport - Kunder Kontoutdrag Kunder Kundreskontrastatistik GRUNDINSTÄLLNINGAR Kundreskontrans grundinställningar Betalningar Export av Reskontra Krav Kundstöd Rapporter Räntor Textinställningar

2 Entré Kundreskontra I kundreskontran hanterar du alla dina kundfordringar. Du registrerar kundinbetalningar, skickar krav och räntefakturor. Vid försenade kundinbetalningar skapar systemet ränteunderlag automatiskt. Du skriver även ut olika saldo- och kundreskontrarapporter för att kunna följa upp och hantera dina fordringar. Innan en faktura hamnar i kundreskontran måste du ha kört en fakturajournal på fakturan. Undantag från detta är s.k. kontantfakturor där systemet förutsätter att du fått kontant betalning varvid bevakning av fordran inte längre behövs. Innehåll i Entré kundreskontra: Enkel och överskådlig inbetalningsrutin med avancerade funktioner för avdrag och delbetalningar. Avstämning av inbokat belopp mot inkommet belopp från BG/PG samt registrering av egna konteringar. Möjlighet till import av fakturainbetalningar (OCR) från BG/PG. (Kräver tilläggslicens). Möjlighet till export av reskontra, kunder samt inbetalningar till extern reskontra, exempelvis Kundgirot. (Kräver tilläggslicens). Funktionsrik kravhantering med utskrift av påminnelser med situationskänsliga kravtexter. Möjlighet till export av krav till extern kravhantering, exempelvis Datainkasso. (Kräver tilläggslicens). Överskådlig och enkel räntahantering med förslagslista och kundunika inställningar. Kraftfulla rapporter för uppföljning av reskontran med saldolista, periodiserad reskontra och kontoutdrag. Helt integrerad med övriga Entrémoduler. Läs också igenom avsnittet för kundregistret så att du har ställt in rätt krav-, ränte- och betalningsvillkor för dina kunder

3 Förberedande arbete Grundregister. Förutom att kunder, artiklar osv måste finnas, måste du även se till att register för betalningsvillkor, avgiftskoder, valutor, betalningssätt mm finns innan du startar fakturering och kundreskontra. Gå in i System, Allmänna sidoregister och inställningar, Sidoregister och komplettera med de uppgifter du saknar. Gå igenom alla sidoregister innan du börjar med kundreskontran. Det är viktigt att du gått igenom berörda sidoregister, tex: Betalningsvillkor. Systemet är förberett med 10 och 30 dagars betalningsvillkor. Komplettera med villkor för om betalningsvillkoret skall tillåta krav och ränta. Betalningssätt. Gå noga igenom det betalningssätt som skall gälla för inbetalningar avseende konton, återrapportering osv. Se även separat beskrivning av detta i denna handbok. Serier. Du kan ha olika serie för räntefakturor mm. Se även grundinställning 189. Valutor måste finnas om du har utländska kunder och inbetalning sker i utländsk valuta. Många av sidoregistren levereras med vissa grundvärden. Gå igenom och komplettera. Grundinställningar, Kundreskontra. Gå igenom grundinställningarna i systemet som avser Entré Kundreskontra. Se även separat beskrivning på alla grundinställningar i kundreskontran i denna handbok. Kunduppgifter, Reskontra. Det finns flera kundunika inställning som har betydelse i Entré Kundreskontra. Vissa inställningar hämtas automatiskt från grundinställningarna, och kundregistreringsmallen, när du skapar kunden. Andra hämtar grundinställningens värde om de

4 är tomma. Nedan går vi igenom de som har giltighet i kundreskontran. Betalningsvillkor. Hämtas automatiskt från grundinställningarna (inställning 421) eller kundregistreringsmallen när kunden skapas. Ändra om kunden regelmässigt skall ha ett annat villkor. Ränta. Ange den ränta som kunden skall debiteras vid försenade betalningar. Anger du inget används räntesatsen i grundinställning 205. Påminnelseavgift. Ange den avgift som skall påföras nästa räntefaktura. Obs, påförs bara i de fall som du har varit tvungen att skicka påminnelser till kunden. Tillåt ränta. Ta bort krysset om denna kund aldrig skall ha räntefakturor. Tillåt krav. Ta bort krysset om denna kund aldrig skall ha krav/påminnelser

5 Registrering av kundinbetalning Innan en faktura hamnar i kundreskontran och kan betalas måste du ha kört en fakturajournal på fakturan. Undantag från detta är s.k. kontantfakturor där systemet förutsätter att du direkt fått kontant betalning varvid bevakning av fordran inte längre behövs. Registrering av kundfakturor gör du i menyvalet Registrera kundinbetalningar. Du väljer faktura att betala genom att ange ett urval för vilka fakturor som skall visas i sektionen 3. Inställning och urval. Observera att endast en användare kan registrera betalningar åt gången. Beskrivning av registreringsbilden Betalningsdatum: Dagens datum föreslås som inbetalningsdatum. Byt datum med - + tangenterna eller kalenderknappen. Observera att när du senare kör ut inbetalningsjournalen så bryter denna per inbetalningsdag. Betalningssätt: Ange det betalningssätt som kunden använt för betalningen. Systemet föreslår automatiskt det betalningssätt du angivit i grundinställning 346. Kund: Om du bara väljer kund, visas kundens samtliga obetalda fakturor direkt i listan nedanför. Fakturanummer: Att direkt slå in fakturanummer är det snabbaste sättet att betala en faktura. Fakturan markeras då direkt som betald. Du kan också söka efter obetalda fakturor här genom att trycka på tangenten F

6 Serie: Används som urval om du arbetar med flera serier i faktureringen, t.ex en serie för räntefakturor och en annan för avtalsfakturor. Referensnummer: Du kan även ange fakturans referensnummer (även kallat OCR) som urvalsbegrepp. Funktionsknappar till höger När du har gjort ett urval för de fakturor som du skall boka av på något sätt, visas dessa i sektion 4. Kundens fakturor. Då kan då utföra nedan funktioner med knapparna till höger. Godkänn. Godkänner och flyttar över de fakturor du markerat, i kryssrutan betalas, till flik 2. Summering och avstämning. Kundinbetalning steg för steg: o Välj betalningsdatum samt kund eller fakturanummer. o Markera den eller de fakturor som kunden betalat. o Kontrollera om någon faktura är delbetald. Använd knappen Delbetala för detta. o Godkänn. Ändra betalning. Öppnar nedanstående dialog där du kan ändra avbokat belopp, betalningsdatum samt betalningssätt. Ändrar du belopp gör du en delbetalning

7 Bearbetning. När du klickar på bearbetning kan du betala aktuella fakturor enligt nedanstående alternativ. Avdrag. När du gör ett avdrag på en faktura så kommer avdraget att konteras enligt de konton som visas. Det betyder att din försäljning minskar samt att du även kan minska den moms du skall betala in. När du gör ett avdrag bokas resterande som inbetalt och fakturans status sätts till fullbetald. Delbetala. Öppnar nedanstående dialog där du kan ändra avbokat belopp, betalningsdatum samt betalningssätt

8 Kundinfo. Öppnar och visar information från fakturahuvudet. Övrig info. Visar ordern/fakturans arbetsbeskrivning, Internt meddelande samt Kravinformation. I rutinerna Sök i fakturaregistret och Kravhanteringen kan du skriva information i dessa fält som kan vara till nytta vid kundinbetalningen. Egna kont. I denna rutin kan du göra bokningar på dina likvidkonton som kanske inte direkt berör en specifik kundinbetalning, men som ändå är smidigt att hantera i denna rutin då man ofta vill kunna registrera in- och utbetalningar som registrerats Plusgirot eller Bankgirot. Om du står i flik 1. Registrering när du trycker på denna knapp blir konteringen generell, om du står i flik 2. Summering och avstämning kopplas konteringen till aktuell faktura. I samband med att du skapar en inbetalningsjournal, skapas också ett verifikat på dina egna konteringar. Med knappen Se konteringar, kan du se andra egna konteringar som kopplats till en annan faktura eller registrerats utan koppling till faktura

9 Funktioner i den nedre delen Nedan går vi igenom de funktioner som gäller för registreringsdelen. Övriga funktioner tillhörande summering och avstämning gås i igenom i nästa avsnitt. Totalbelopp. Då man startar funktionen för att registrera manuella kundinbetalningar kan man få fylla i totalt belopp för respektive betalningssätt. Se även grundinställning 2409 för inställning om dialogen skall visas automatiskt eller ej alternativt om belopp skall anges per dag. Manuellt registrerade betalningar utförs oftast med underlag från respektive betalningsmottagare, vanligtvis Bankgirot eller Plusgirot. På rapporten från betalningsmottagaren visas totalt belopp som registrerats, per dag och totalt. Genom att ange detta belopp kommer Entré att kontrollera att den summan stämmer med summan av alla registrerade betalningar. De betalningssätt som visas är de som har ifyllt att de skall användas för just kundinbetalningar. Detta anger du på betalningssättet i rutinen Skapa / ändra betalningssätt

10 Om du försöker köra ut journal och registrerade inbetalningar inte stämmer överens med angivet totalbelopp får du nedan varning där även differensen visas.. Du kan då också välja om du skall återgå för att justera någon inbetalning eller registrera fler inbetalningar. Alternativt kan du gå till rutinen Egna konteringar för att kontera bort diffen. Annullera alla. Alla registrerade inbetalningar annulleras. Vill du annullera endast en betalning kan du göra det i fliken Summering och avstämning. OCR. Med så kallad OCR-inläsning kan du få en fil med kundinbetalningar mottagna av Bankgirot och Plusgirot. På betalningssätten anger du betalningsrutin och filnamn för

11 återläsningsfilen. Se även grundinställningar 674, 1925 och Obs! Om du har ett program för att direkt hämta betalningsfiler från Bankgirot eller Plusgirot så kan du klicka på knappen Hämta OCR filer. Då startar det program som finns angivet i grundinställning 1892, tex Hantverksdata Giro. Se även handboken för Entré Leverantörreskontra för genomgång av filbetalningar. Nedan visas dialogen för att hämta kundinbetalningsfiler från bankgirot. Du börjar med att logga in innan du kan hämta filer. Observera att du måste ha ett avtal med din bank och ett giltigt BankId innan du kan genomföra detta. När du har loggat in, kan en eller flera filer visas i sektionen 2. Underlag. Markera den fil med återrapporteringar du vill importera och klicka på knappen Hämta/Skicka. Filen bearbetas av Entré och aktuella inbetalningar bokas som betalda och visas i fliken Summering och avstämning på samma sätt som om du bokat av dessa manuellt. Du kan även klicka på knappen Visa innehåll för att se alla fakturainbetalningar. Listan kan även skrivas ut. Systemet kontrollerar också om filen innehåller fakturor som redan bokats som betalda eller om det finns fakturabetalningar i filen som har ocr/fakturanummer som inte finns i Entré. Eventuella fel visas automatiskt i en fellogg som du också kan skriva ut

12 Summering och avstämning När du registrerat alla inbetalningar, skall du göra en slutavstämning genom att gå till fliken 2. Summering och avstämning. Under summaflikarna finns summeringar uppdelade på totalt per dag, per kund och per betalningssätt. Funktionsknappar till höger Även i denna flik kan du utföra en mängd åtgärder på dina betalningsregistreringar innan du kör ut journalen. Flera av funktionerna är samma som du kan utföra under fliken 1. Registrering. Avdrag. När du gör ett avdrag på en faktura så kommer avdraget att konteras enligt de konton som visas. Det betyder att din försäljning minskar samt att du även kan minska den moms du skall betala in. När du gör ett avdrag bokas resterande som inbetalt och fakturans

13 status sätts till fullbetald. Delbetala. Öppnar nedanstående dialog där du kan ändra avbokat belopp, betalningsdatum samt betalningssätt. Annullera. Tar bort aktuell faktura från betalningsförslaget. Fakturahuvud. Öppnar och visar information från fakturahuvudet. Här kan du ändra vissa uppgifter, tex förfallodatum eller om kunden ej skall få räntefaktura vid försenad

14 betalning av denna faktura. Kundinfo. Öppnar och visar information från fakturahuvudets adressinformation. Prissättning. Öppnar och visar information från fakturans prissättning. Övrig info. Visar ordern/fakturans arbetsbeskrivning, Internt meddelande samt Kravinformation. I rutinerna Sök i fakturaregistret och Kravhanteringen kan du skriva

15 information i dessa fält som kan vara till nytta vid kundinbetalningen. Egna kont. I denna rutin kan du göra bokningar på dina likvidkonton som kanske inte direkt berör en specifik kundinbetalning, men som ändå är smidigt att hantera i denna rutin då man ofta vill kunna registrera in- och utbetalningar som registrerats Plusgirot eller Bankgirot. Observera att du inte skall ange belopp på likvidkontot (i detta fall 1930), utan endast på motkontot (i detta fall 6250). Gjorda konteringar visas på kundinbetalningens bokföringsunderlag

16 Funktioner i den nedre delen I den nedre delen av registreringsbilden samlas en del generella funktioner som gäller för hela registreringen. Avbryt. Om du klickar på knappen Avbryt och det finns registrerade inbetalningar visas nedan dialog. Detta betyder att du tillfälligtvis kan avbryta inbetalningen och göra andra saker i Entré. När du sedan går in i kundinbetalningsrutinen igen visas en dialog som talar om vilka fakturor som ligger kvar bokade för betalning. Du kan då fortsätta med resterande

17 avbokningar. Kontrollista. Innan du kör ut inbetalningsjournalen kan du köra ut en kontrollista där du kan stämma av att belopp och inbetalningar verkligen stämmer. Journal. När journalen körs bokas fakturorna bort från kundreskontran samtidig som ett bokföringsunderlag skapas i transaktionsregistret. Om inställning 2991 är Av, påminner systemet dig att du skall köra ut en kontrollista, om inställningen är På slipper du extrafrågan. Om du har angivit ett Totalbelopp gör systemet en kontroll av att registrerade betalningar stämmer överens med det angivna totalbeloppet och varnar dig om det inte stämmer. Underlaget kan skrivas ut direkt eller senare. Har du även Redovisning i Entré hämtas underlaget in i redovisningen, manuellt eller automatiskt beroende på dina grundinställningar för redovisningen. Kundbetalningsjournalen lagras i transaktionsregistret. Under flik 2 visas de konteringar som skapats och under flik 3 alla de fakturor som betalats

18 När du skriver ut journalen så består den av två delar. Första delen är en sammanställning av alla fakturor med konto och belopp och nästa del är bokföringsunderlaget där alla fakturor är sammanräknade och konterade. Exempel på kundinbetalningsjournal: Rapporten är uppdelad i en journal och ett bokföringsunderlag. Observera att det kan bli flera journaler om det funnits flera inbetalningsdagar eller betalning skett i flera perioder

19

20 Kravhantering Betalar inte kunderna sina fakturor i tid kan du skicka krav till dessa. Kravhanteringen hämtar alla förfallna fakturor och skriver ut en påminnelse/krav med specifikation på kundens fakturor, summa och uppräknad ränta. Du kan undanta kunder från krav genom att ange detta dels på betalningsvillkoret eller direkt på kunden. Du kan även undanta en specifik faktura genom att ändra på fakturan i Sök i fakturaregistret. Rutinen för kravhantering är uppdelad i 3 olika sektioner där sektion 1 är urvalet för vilka förfallna fakturor som skall kravhanteras, sektion 2 visar alla kunder som uppfyller urvalen och sektion 3 visar aktuell kunds fakturor som är aktuella för krav. 1. Urval. I denna sektion gör du det urval som skall gälla för vilka fakturor som du skall skicka krav på. o Fakturor som förfaller t.o.m. Ange det förfallodatum som skall gälla som urval för vilka fakturor som skall visas. o Hänsyn har ej tagits till betalningar efter. Detta datum används på krav/påminnelseutskriften för att upplysa kunden om att hänsyn ej tagits till betalningar efter detta datum. Se även grundinställning 635. o Antal förfallodagar. Här kan du ange ett fast betalningsvillkor för alla fakturor. Detta för att t.ex inte skicka krav på fakturor med 10 dagars betalningsvillkor

21 o o o o Antal respitdagar. Här kan man lägga till ett par dagar på alla fakturors betalningsvillkor. Ange du 3 så lägger kravhanteringen till detta på varje fakturas betalningsvillkor. Inkludera kreditfakturor i krav. Kryssa bort om du ej vill ha kreditfakturor med på krav. Skicka inga krav till.. Oftast vill man ej skicka krav till kunder med negativ totalsumma. Resultatenhet. Ange en resultatenhet om endast fakturor med angiven resultatenhet skall visas 2. Kunder med förfallna fakturor. Här visas all kunder som uppfyller villkor och urval. I listan visas antal fakturor, totalbelopp samt upparbetad ränta (om fakturan betalas idag). Observera att första raden (fetmarkerad) är en totalsummering av alla fakturor. o o Välj alla/avmarkera alla. Med dessa knappar kan du markera/avmarkera alla kunder för krav på en gång. Annars kryssar du manuellt i de kunder som skall ha krav genom att klicka i kolumnen Krav. När du klickar i detta på en kund, markeras också kundens fakturor (i sektion 3). Dessa kan du naturligtvis markera individuellt. Byt krav för alla markerade. När du klickar på denna knapp visas nedan dialog där du anger med hur mycket fältet Nästa krav skall förändras. Har aktuell kund/faktura fått 3 krav men du vill att systemet ändå skall skicka kravtext nr 2 på kundens krav så anger du -1 i rutan Förändring krav. Det finns 3 olika kravtexter i systemet, från och med krav 3 och uppåt skickas kravtext nr 3. Observera att kravtexternas innehåll för Crystalblanketter redigeras i rutinen Skapa / ändra blankettexter. o Förslagslista. Du kan skriva ut en förslagslista innan du skickar dina krav, kanske skall någon annan också ha synpunk ter på vilka kunder som skall få krav? När du skriver ut kan du välja mellan att skriva på alla eller endast markerade

22 kunder/krav. Nedan visas ett exempel på förslagslista. o Utskrift. När du har beslutat dig för vilka kunder och fakturor du skall skicka krav på klickar du på knappen Utskrift. Den vanliga utskriftsdialogen visas då där du kan välja antal exemplar samt vilken skrivare som utskriften skall gå till. När utskriften är gjord, frågar systemet om antal krav skall uppdateras på de fakturor som ingick i utskriften. Svara du Ja uppdateras fältet Nästa krav på fakturorna. Nedan visas ett exempel på krav/påminnelseutskrift

23 3. Fakturor aktuella för krav till aktuell kund. Sektion 3 hör ihop med aktuell kund i sektion 2. När du markerar en kund i sektion 2, markeras alla kundens fakturor i sektion 3. Med knapparna Välja alla och Avmarkera alla kan du markera kundens alla fakturor på en gång. Vill du markera/avmarkera enstaka fakturor, kryssar du i kolumnen krav längst till vänster i sektion 3. o Intern information. Med denna knapp kan du visa och redigera fakturans informationsfält. Denna information visas när du skriver en förslagslista på liggande

24 format samt kan även visas/redigeras i kundinbetalning och Sök i fakturaregistret

25 Räntehantering När en kundinbetalning registreras i systemet skapas en räntefaktura om inbetalningen är gjord för sent. Förutsättningar för detta är att räntebeloppet måste överstiga minsta räntebelopp i grundinställningarna (inställning 208) samt att du angivit på kunden eller betalningsvillkoret om ränta skall debiteras eller ej. Ränta beräknas enligt följande formel: ((Summa X Räntesats) / 360 dagar)) X antal Räntedagar. Se även grundinställningarna för räntefaktureringen i senare avsnitt i denna handbok. Rutinen för räntefaktureringen visar alla kunder som har ränteunderlag i sektion 1 och vilka fakturor som har betalats för sent i sektion 2. Förslagslista. Innan du skapar räntefakturor kan du köra ut en förslagslista på skrivaren, kanske behöver någon annan också godkänna vilka ränteunderlag som du skall skapa räntefakturor på. Förslagslistan kan omfatta alla underlag eller endast markerade

26 underlag. Kontroll. Denna funktion är till för att kontrollera att ränteunderlaget är korrekt. Kör denna om du är osäker. Markera. Med markeraknappen kan du markera underlagen på nedan sätt. Klicka på nedåtpilen på knappen för att se de olika alternativen. Markera hit markerar från föregående markering till aktuell post. Invertera byter alla markerade till att bli omarkerade och vice versa. Obs! Markering av enstaka kunder/fakturor kan även ske genom att du klickar i kolumnen Vald. Du kan också välja att endast fakturera enstaka ränteunderlag genom att markera i sektion 2. Fakturor med ränta. Fakturera. Skapar och skriver ut räntefakturor för alla markerade underlag. Observera att en påminnelseavgift kan debiteras på räntefakturan om du tidigare har skickat krav/påminnelser till kunden. Nedan visas ett exempel på utskrift

27 Ändra. Du kan ändra belopp och betalningsdag för ett enstaka underlag om du vill. En ändring av betalningsdag ändrar inte räntebeloppet. Ta bort. Vill du inte att kunden skall få ränta på ett underlag kan du ta bort det. Internt. Visar fakturans arbetsbeskrivning och interninformation

28 Sök i kreditupplysningsregistret I denna rutin samlas alla dina tidigare gjorda kreditupplysningar. Här kan du se eller skriva ut tidigare gjorda kreditupplysningar samt söka nya. För en komplett beskrivning av funktionerna för kreditupplysning refererar vi handboken för kundregistret. Nedan följer en kortfattad beskrivning av rutinen Sök i kreditupplysningsregistret. 1. Urval. När rutinen startas, föreslås det senaste året som enda urval. Naturligtvis kan du själv göra ändra urval till exempelvis en specifik kund eller annat datumintervall. Observera att trafikljuset ändrar färg beroende på ratingvärdet. o Uppdatera. Om du gör ett nytt urval kan du behöva trycka på knappen Uppdatera för att sektion 2 skall uppdateras med kreditupplysningar enligt urval. 2. Tidigare tagna kreditupplysningar. Här visas all tidigare gjorda kreditupplysningar enligt det urval du gjort. o o o o Sök nya. Med denna funktion kan du göra sökningar på nya kunder. När du gör en ny sökning kan du lägga till sökta företag/personer som nya kunder i Entré. Se även handboken för kundregistret. Kreditupplysning. Funktion för att göra en ny kreditupplysning på markerat bolag. Skapa i Entré. Om markerat bolag har ett kundnummer så visas kunden, annars skapas bolaget som en ny kund. Ta bort. Tar bort aktuell kreditupplysning

29 o Utskrift. Skriver ut aktuell kreditupplysning. Utskriften kan se något annorlunda ut beroende på vilken typ av upplysning det gäller. Nedan visas ett exempel på utskrift

30 Granska betalningsfil Med denna funktion kan du granska och skriva ut anpassade listor på dina in- och utgående betalningsfiler. Programmet har stöd för många olika typer av filformat. Okända filformat visas också, men då utan tolkning av innehållet. När du startar programmet visas en filutforskare med senast öppnade mapp samt med kända filformat förvalt. Du kan ändra Filformat nedan till att visa alla filer, i de fall som du döpt dina betalningsfiler till namn som avviker från standard avseende filextension. Du markerar den fil du vill se på och klickar på knappen Öppna. Programmet visar då filen i ett nytt fönster enligt nedan exempel

31 Nedan visas ett exempel på en leverantörsbetalningsfil till Bankgirot. Klicka på skrivarikonen om du vill skriva ut listan. Exempel på visning av fil med okänt format

32 Export av kundreskontra Denna rutin används främst vid ett uppstartstillfälle då hela reskontran skall skickas till en extern kundreskontra, alternativt om du av avstämningsbehov eller tex kommunikationsproblem behöver överföra information en gång till. Vilka exportmallar som används är helt avgörande av mottagande part. Har du behov av att kunna exportera din kundreskontra, måste du ta kontakt med våra konsulter för genomgång och uppsättning. Transaktion för kundinbetalning. Du kan exportera en redan utförd kundinbetalning igen. T.ex. om det var tekniska problem med den överföring som, normalt sett, sker i samband med att kundinbetalningsjournal körs. Kunduppgifter. Du kan exportera alla dina kunder eller bara ett intervall av kunder. Dessutom kan du exportera kundernas utestående saldo som en separat fil. Fakturor. Du kan välja att exportera endast de fakturor som är obetalda. Kopiera filer till. Här anger du vilken internetkälla som skall användas vid överföringen. Glöm inte att fylla i korrekt exportmall för varje överföringstyp

33 Automatiserad export av kundreskontra Med Entré s funktioner för export av reskontra kan export ske automatiskt i bakgrunden utan att den som ansvarar för rutinen behöver bry sig om hur och var filen skall exporteras. De rutiner som automatisk export kan ske i är: Vid utskrift av fakturajournal Vid utskrift av fakturor Vid utskrift av fakturerade fakturor i Sök i fakturaregistret Vid utskrift av kundinbetalningsjournal Export via transaktionsregistret Exempel: När kundinbetalningsjournal genereras visas automatiskt dialogen för export av kundreskontra. Aktuell transaktion samt grundinställda värden för exportmall och destination visas. Användaren klickar på utför och filen skapas på angiven destination. Se även en komplett beskrivning av grundinställningarna för export av kundreskontra i senare avsnitt i denna handbok

34 Utskrifter Kundreskontra Här finner du ett antal reskontrarapporter. Samtliga kan väljas med flera olika urval, tex period eller projekt. Samtliga rapporter kan även visas på skärm och finns för både liggande och stående utskriftsformat. I flera av rapporterna kan du välja hur innehållet i rapporten skall sorteras och grupperas. Kontakta gärna våra konsulter om du har synpunkter, eller vill ha företagsunika anpassningar på rapporterna. Saldolista kunder Saldolistan används mycket ofta när det gäller att ta reda på dina kundfordringar. Denna rapport visar alla obetalda fakturor i den period du väljer. Det innebär att systemet omvandlar fakturastatusen bakåt. Exempel: Är fakturan betald i februari men du tar ut rapporten på januari, visas fakturan som obetald i rapporten. Beroende på de urval du gör i bilden nedan, kan listans innehåll och uppbyggnad skilja sig åt. Nedan går vi igenom de olika varianter som finns att välja mellan. 1. Typ av lista. Här väljer du mellan 3 olika selekteringar av fakturor som skall ingå i rapporten

35 o Alla fakturor i perioden samt obetalda före perioden. Detta alternativ tar fram alla fakturor i vald period (se urval) oavsett betalningsstatus samt alla obetalda före vald period. o Kundsaldolista med ingående saldo. Detta alternativ tar fram alla fakturor i vald period. Övriga obetalda fakturor före perioden visas med ingående saldo. o Endast obetalda fakturor i perioden. Detta alternativ tar fram alla obetalda fakturor i vald period. Detta är en bra lista för att ta fram din totala kundfordran. Kom då ihåg att flytta from period några år bakåt i tiden så att alla obetalda kommer med. 2. Urval. Du kan begränsa listans innehåll genom att ange ett eller flera urval. 3. Typ av lista. Här väljer du om varje faktura skall specificeras i listan eller om listan endast skall visa en totalsumma för alla fakturor. 4. Sortering. Du kan välja om listan skall sorteras i kundnummer eller namnordning. Observera dock att du kan välja detta senare, i samband med att rapporten körs. Då kan du också välja på flera olika sorteringar. När du har gjort dina val, klickar du på knappen Utskrift, varvid nedan dialog visas. I sektion 1. Rapport, kan du välja mellan några olika rapporter enligt nedan. De alternativ som finns är stående och liggande saldolista där den liggande innehåller mer information än den stående samt en lista som summerar per förfallodag

36 När du har valt rapport, kan du även välja en sortering eller gruppering i sektion 2. Sortera. Du kommer då att få en summering per vald sortering/gruppering. När det gäller listan Kundsaldolista per ff.dag kan gruppering ske på nedan alternativ där Periodintervall ger en uppdelning på ej förfallna fakturor, förfallna fakturor 1-30 dagar, dagar och dagar. Se exempel på saldolistor nedan

37 Exempel på saldolista med gruppering på Kundnamn: Exempel på kundsaldolista per ff.dag med gruppering på periodintervall

38 Reskontrarapport - Kunder Denna rapport tar endast med de obetalda fakturorna uppdelat på två olika rapporter. Rapporten på Period delar upp alla fakturor i fyra grupper; ej förfallna fakturor, förfallna fakturor 1-30 dagar, dagar och dagar. Alternativt så kan du även välja att rapporten skall grupperas per förfallodatum. Detta anger du i dialogen som följer efter att du klickat på knappen Utskrift. Rapporten med Per kund delar upp fakturorna per kund. Väljer du detta, kan du också ange om Typ av lista skall vara kundens alla fakturor eller endast en totalsumma. Du kan då också välja en enstaka kund i fältet Kund i sektion 4. I dialogen som följer efter att du klickat på knappen Utskrift kan du välja hur listan skall grupperas, exempelvis per kundnamn, status eller kundnummer. I sektion 3 väljer du om datum (angivet i sektion 4) skall matchas mot fakturadatum eller förfallodatum. Kryssar du i Inkludera kreditfakturor oavsett datum tas alla kreditfakturor med, även de med datum större än angivet datum i sektion 4.Urval

39 Exempel på rapporter. Val av rapport Period uppdelad i periodintervall på ej förfallna fakturor, förfallna fakturor 1-30 dagar, dagar och dagar. Val av rapport Per kund grupperad på kundnamn

40 Kontoutdrag Kunder Denna rapport skiljer sig från de två första reskontrarapporterna. Rapporten är en lista på skärmen där du kan titta i olika flikar med olika information. Naturligtvis kan du även skriva ut den. Du gör urval på kund, datum samt om listan skall innehålla alla fakturor, endast betalda eller obetalda och delbetalda. Granska. När du granskar kontoutdraget så visas kundens alla fakturor enligt det urval du gjort. Ovanför listan med fakturor visas några av kundens totalsummor. I flik 2 visas aktuell fakturas ingående artikelrader och i flik 3 visas de betalningar som eventuellt gjorts på fakturan. Om du även vill se kundens alla order i listan, kryssar du i fältet Se aktuella order

41 Utskrift. Nedan ett exempel på kontoutdrag. Många skickar ett kontoutdrag till kunden som ett snällare alternativ till krav

42 Kundreskontrastatistik I utskriftsrutinen för kundreskontrastatistik har vi samlat några ytterligare rapporter som du med fördel kan skriva ut. Markera och välj rapport. Gå sedan till flik 2.Urval och gör ytterligare urval för listan. Beskrivning av rapporterna: Kreditgränslista. Listan visar alla kunders kreditstatus med utestående fordran, kreditgräns och eventuellt överskridet belopp. Exempel på lista nedan. Kundreskontra total. Denna rapport ger en total överblick av din reskontra för valda kunder med en rad nyckeltal och jämförelser. Rapporten visar även reskontra och de

43 senaste årens statistik i grafik. Kundreskontrastatus per kund. Denna rapport ger en total överblick av din reskontra per kund med en rad nyckeltal och jämförelser. Rapporten visar även reskontra och de 3 senaste årens statistik

44 Årsomsättningslista. Denna rapport ger en årsuppdelad omsättningsjämförelse under vald period de 3 senaste åren för valda kunder. Rapporten visar även reskontra och statistik grafiskt. När du gör dina urval så är det viktigt att du fyller i periodintervall korrekt då jämförelse mot föregående år görs utifrån det periodintervall du anger här. Exempel på utskrift: När listan körs får du välja hur många kunder som skall visas

45 Grundinställningar I grundinställningarna anger du de grundvärden som skall gälla för kundreskontran som helhet. Här samlas inställningar för betalningar, krav, ränta, export mm. Inställningarna är ofta ifyllda med grundvärden med de mest förekommande alternativen. Nedan går vi igenom alla inställningar i detalj. Alla grundinställningar samlas under menyvalet System, Allmänna sidoregister och inställningar. Förutom kundreskontrans egna grundinställningar finns det även en hel del generella grundinställningar som påverkar hur kundreskontran hanteras och påverkas i övriga systemet. Dessa inställningar finns beskrivna i varje delsystems handbok. Alla grundinställningar finner du i menyträdet under System, Allmänna sidoregister. Observera att åtkomsten till grundinställningarna ofta är rättighetsskyddad av ditt företag. Kundreskontrans grundinställningar I grundinställningarna för kundreskontran finns flera undermenyer där vi samlat inställningar som hör ihop med varandra. Markera den meny du vill arbeta med och de olika inställningarna visas till höger med Inställningsrubriken, aktuellt värde och inställningens nummer. I denna handbok refererar vi ofta till olika inställningsnummer. Du kan därför också söka efter inställningsnummer med knappen Sök

46 Betalningar Ange totalbelopp per betalningssätt. Med denna inställning aktiv får man ange totalt inbetalt belopp per betalningssätt varje gång en inbetalning ska utföras. Om inbetalning utförs manuellt med underlag från respektive betalningsmottagare (t.ex. Bankoch Postgiro) så finns det ofta med en sammanställning med totalt belopp. Genom att ange dessa belopp kan Entré kontrollera att alla betalningar har utförs med rätt belopp innan betalningen avslutas och konteras. Det går att ange total för alla datum eller för varje dag. Följande alternativ kan anges: o Nej o En total för alla datum o Ange total för varje betalningsdag Antal dagar betalningsdatum får skilja från förfallodatum. Max antal dagar ett betalningsdatum får skilja sig mot fakturans förfallodatum vid registrering av betalningar utan att ge en varning. Om inget anges, eller om antal dagar sätts mindre än 1, fås inga varningar Antal dagar betalningsdatum får skilja från dagens datum. Max antal dagar ett betalningsdatum får skilja sig mot dagens datum vid registrering utan att ge en varning. Om inget anges sätts denna till 100 dagar som standard Bankavgift för betalda fakturor i valuta. Vid registrering av kundinbetalningar får du som förslag att dra av denna avgift från varje faktura som faktureras i annan valuta. Om olika valutor har olika avgifter, bör dessa anges i valutatabellen eftersom valutans avgift alltid går före den här avgiften En bokföringsorder per betalningsdag. Här kan du ange om du skall få en separat bokföringsorder för varje inbetalningsdag eller om du skall få en samlad bokföringsorder för hela inbetalningsregistreringen Hoppa över kontrollfrågan innan journal genomförs. Om denna inställning slås på, ges ingen kontrollfråga innan kundinbetalningsjournalen genomförs Standard betalningssätt. Ange förvalt betalningsätt för kundinbetalningar Standard, boka av moms vid avdrag. Ange om standard skall vara att boka av momsen vid avdrag av belopp på kundfakturor. Betalningar, Återläsning Katalog av filer för inläsning av OCR rapportering. Från Bankgirot och Plusgirot kan man hämta återrapportering av utförda betalningar. Dessa levereras i en fil. Genom att ange filnamn och sökväg här, får man detta som förslag vid inläsning

47 2807. Katalog för inlästa OCR filer. Här kan man ange om en inläst fil ska flyttas till en annan katalog. Om inget anges lämnas filen kvar. Ibland kan en fil innehålla betalningar till flera olika bankkonton, och måste läsas flera gånger från olika företag. Då kan det vara en fördel att ha unika kataloger per företag och flytta från det ena företaget till det andra efter inläsning Rubrik på knapp för återläsning. Ange rubrik på knappen för att läsa elektroniska kundinbetalningar. Om inget anges används "OCR". Export av Reskontra I Grundinställningarna anges vilka filformat som ska användas för export av reskontra. Exporten kan utföras via ett fritt filformat (Exportblanketter) eller via XML-schema. Observera att alla inställningar och uppsättningar kring export av reskontra och exportmallar bör göras av Hantverksdatas konsultavdelning i samarbete med den part som skall ta emot filerna. Export och filinnehåll måste testas och verifieras av alla inblandade parter. Ta därför kontakt med Hantverksdata innan du gör några ändringar och avtal. Exportblanketter En exportblankett skapas i blankettregistret där exportformatet antingen kan vara en Elektronisk blankett eller ett XML-schema, detta kopplar du i blanketten. Blanketter administreras i Utskriftscentral och blanketter, Blanketter Fakturajournal. Ange vilken blankett/exportfil som skall användas vid fakturajournal. Man bör ej välja samma blankett/exportfil för de olika funktionerna eftersom det då finns risk för dubbletter i det mottagande systemet. OBS! Denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla Fakturajournal, extra export 1. Denna blankett/exportfil skickas direkt efter första (inställning 1532). Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna Fakturajournal, extra export 2. Denna blankett/exportfil skickas också direkt efter första (inställning 1532). Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna Fakturajournal, kundsaldo. Här väljer du den exportblankett som ska användas för kunduppgifter/saldon vid fakturajournal. Internetkälla till denna hämtas från grundinställning Denna skickar alla underlag från de kunder som ingår i journalen Fakturajournal, kundsaldo: Ta med saldo från alla kunder. Normalt skickas underlag från de kunder som ingår i fakturajournalen. Med denna inställning aktiv så skickas saldo från alla kunder, även de som inte ingår i journalen Fakturering. Ange vilken blankett/exportfil som skall användas vid fakturering. Man bör ej välja samma för de olika funktionerna eftersom det då finns risk för dubbletter i det mottagande systemet. OBS! Denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla

48 2430. Fakturering, extra export 1. Denna blankett/exportfil skickas direkt efter första (inställning 1531). Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna Fakturering, extra export 2. Denna blankett/exportfil skickas också efter första. Om ingen första blankett/exportfil finns vald skickas inte heller denna Transaktioner 1. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla Transaktioner 2. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla Transaktioner 3. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla Transaktioner 4. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla Transaktioner 5. En blankett/exportfil som skall användas vid då en transaktion avslutas. Dessa inställningar (1-5) måste fyllas i i nummerordning, första tomma inställning avslutar exporten. OBS denna inställning kräver omstart av Entré för att gälla. Exportblanketter, fakturajournal direktexport I samband med att fakturajournal körs kan dialogen Export av kundreskontra automatiskt lanseras. Nedan anger du mallar, eventuell internetkälla samt om dialogen skall lanseras Exportmall för fakturaunderlag. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från faktureringen vid export av reskontra Exportmall för kundsaldo. Exportmallar är filbeskrivningar som skapa och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från kundinbetalningar vid export av reskontra Exportmall för kunduppgifter. Exportmallar är filbeskrivningar som skapa och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från kundinbetalningar vid export av reskontra Internetkälla för export. I samband med export av reskontra kan exportfilerna kopieras vidare till denna Internetkälla. Internetkällor skapas och ändras under "System - Allmänna sidoregister och inställningar - Sidoregister - Skapa / Ändra Internetuppkopplingar" Lansera dialog för export av reskontrauppgifter. Med denna inställning aktiv lanseras dialogen Export av kundreskontra för att skapa och skicka filer från exportmallar. De mallar du angivit i inställningarna ovan föreslås i dialogen

49 Exportblanketter, kundinbetalningar direktexport I samband med att kundinbetalningsjournal körs kan dialogen Export av kundreskontra automatiskt lanseras. Nedan anger du mallar, eventuell internetkälla samt om dialogen skall lanseras Exportmall för export av kundinbetalningar. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för underlag från kundinbetalningar vid export av reskontra Exportmall för export av kundsaldo. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för kundsaldo vid export av reskontra Exportmall för export av kunduppgifter. Exportmallar är filbeskrivningar som skapas och ändras under "Utskriftscentral och Blanketter - Elektroniska blanketter". Här väljer du den exportmall som ska användas för kunduppgifter vid export av reskontra Internetkälla för export. I samband med export av reskontra kan exportfilerna kopieras vidare till denna Internetkälla. Internetkällor skapas och ändras under "System - Allmäna sidoregister och inställningar - Sidoregister - Skapa / Ändra Internetuppkopplingar". Exportblanketter, XML-export Export av reskontra kan även ske med filformatet XML Aktivering av verifikat. Ej aktiv. Upplagd för framtida behov Fakturajournal. Ange här vilket id för XML-schema som man har kopplat export av fakturor från journal till Fakturering. Ange här vilket id för XML-schema som man har kopplat export av fakturor från fakturering till Leverantörsjournal. Ange här vilket id för XML-schema som man har kopplat export av leverantörsfakturor från journal till

50 Krav 635. Antal dagar att ta hänsyn till vid kravutskrift. Antal dagar tillbaka från dagens datum för att beräkna datumet "Hänsyn har ej tagits till betalningar efter" vid utskrift av betalningspåminnelser Kravtext1. Kravtext som kommer att stå på din kravblankett. Denna skrivs ut på det första kravet. Observera att denna text avser en äldre typ av blanketter i Entré. Numera används så kallade Crystalblanketter. Kravtexterna för dessa ändras i rutinen Utskriftscentral och blanketter, Skapa / ändra blankettexter Kravtext2. Kravtext som kommer att stå på din kravblankett. Denna skrivs ut på det andra kravet. Observera att denna text avser en äldre typ av blanketter i Entré. Numera används så kallade Crystalblanketter. Kravtexterna för dessa ändras i rutinen Utskriftscentral och blanketter, Skapa / ändra blankettexter Kravtext3. Kravtext som kommer att stå på din kravblankett. Denna skrivs ut from det tredje kravet. Observera att denna text avser en äldre typ av blanketter i Entré. Numera används så kallade Crystalblanketter. Kravtexterna för dessa ändras i rutinen Utskriftscentral och blanketter, Skapa / ändra blankettexter. För att kunna utnyttja Entré kreditupplysning så krävs att du har ett avtal med Hantverksdata. Tjänsten kan användas för att hämta kunduppgifter i samband med att du skapar en ny kund, men också för att göra anmärkningskontroller, kreditvärdighetskontroller och en utökad s.k. webbrapport på nya och befintliga kunder. Kreditupplysningsmodulen kan även användas för kontroll av leverantörer och anställda. Alla uppgifter tillhandahålls via Business Check

51 2769. Användarnamn. Ange användarnamn för att logga in till kreditupplysning. Detta namn får du när du har kopplat avtal med Hantverksdata Företagsid. Ange ditt företags identitet i avtalet för kreditupplysning. Detta id får du när du har kopplat avtal med Hantverksdata Licensvillkoren är godkända. Markerar att någon i detta företag har sett och godkänt villkoren för kreditupplysningar Lösenord. Ange lösenord för att logga in till kreditupplysning. Detta får du när du har kopplat avtal med Hantverksdata Namn på liten rapport. Ange typ av kreditupplysning som hämtas för liten rapport. Anger du inget används (kundreskontra\kreditupplysning.rpt) Namn på stor rapport. Ange typ av kreditupplysning som hämtas för stor rapport. Anger du inget används (kundreskontra\kreditupplysningar.rpt). Kreditupplysning, Företagsuppgifter Adress till definition av Web Services. Ange http adress för definition av Web Services. Skall normalt sett lämnas tom för standardhantering Exportmall för att spara kreditupplysning. Ange här id för den exportmall som ska användas för att tolka XML svar på kreditupplysning. Skall normalt sett alltid vara mall Kreditupplysning, rättigheter Här anger du den rättighetsnivå som krävs på användaren för att få tillgång till olika typer av sökningar och kontroller. Sätter du nivå=0 så tillåts alla använda den specifika tjänsten

52 Kreditupplysning, sökning Adress till definition av Web Services. Ange http adress för definition av Web Services. Skall normalt sett lämnas tom för standardhantering Exportmall för att tolka svar från söka företag. Ange här id för den exportmall som ska användas för att tolka XML svar från söka företag. Skall normalt sett alltid vara mall Exportmall för att tolka svar från söka person. Ange här id för den exportmall som ska användas för att tolka XML svar från söka person. Skall normalt sett alltid vara mall Kreditupplysning, varningstexter Nedan följer en rad inställningar som avser olika varningstexter. Dessa kan mormalt lämnas tomma och ändras oftast då behov av översättning finns Alla varningstexter är avstängda. Det visas normalt en varning varje gång en användare ska utföra en tjänst som har en avgift. Med denna inställning aktiv så stängs alla dessa varningar nedan ( ) av Hög kreditvärdighet. Denna text visas som en hjälptext till det trafikljus som finns inne i kreditupplysningsbilden Låg kreditvärdighet. Denna text visas som en hjälptext till det trafikljus som finns inne i kreditupplysningsbilden Nivå för hög kreditvärdighet: undre gräns. Denna inställning anger det lägsta värdet på kreditrating (1-10) för att en kreditvärdighet ska anses som hög Nivå för låg kreditvärdighet: övre gräns. Denna inställning anger det högsta värdet på kreditrating (1-10) för att en kreditvärdighet ska anses som låg Osäker kreditvärdighet. Denna text visas som en hjälptext till det trafikljus som finns inne i kreditupplysningsbilden. Kundstöd Dessa inställningar avser mallar i rutinen Order / Kundstöd i Entré Orderhantering. Nedan kan du koppla 2 olika mallar med kunduppgifter som visas i Order / Kundstöd

53 Rapporter Dessa inställningar fyller du endast i om du önskar ha specialanpassade rapporter (Crystal) till nedan utskrifter. Lämnas inställningarna tomma, används Entré standardrapporter. Räntor 834. Artikelnummer för påminnelseavgift. Inställning för vilken artikel som skall användas vid debitering av påminnelseavgift Artikelnummer för ränta. Inställning för vilken artikel som skall användas vid debitering av ränta Betalningsvillkor för räntefaktura. Kreditvillkor i antal dagar för dina räntefakturor. Detta överrider kundens normala villkor Dröjsmålsränta. Årlig räntesats vid beräkning av ränta för krav och räntefakturering. På kunden kan du ange en annan räntesats om du vill Filial för alla räntefakturor. I en koncerninstallation skapas räntefakturor med den filial som användaren är inloggad i. Med denna inställning kan man välja vilken filial som alla räntefakturor ska tillhöra

54 208. Minsta räntebelopp. Här anger du minsta räntebelopp som gör att räntefaktura skapas på en försent betald faktura. Överstiger räntan det belopp du angivit skapas automatiskt ett underlag till räntefaktura. I räntefaktureringen kan du sedan välja vilka underlag som ska faktureras och vilka som ska tas bort. Du kan även ange att ränta och krav inte skall skickas på en specifik kund. Detta anger du då på kunden Momstyp för ränta. Ange vilken moms som skall gälla för ränta. Normalt sett används 0% moms Ordertyp som räntefaktura skapas från. Ange vilken ordertyp som skall användas som underlag vid räntefakturering Påminnelseavgift. En avgift som debiteras kunden i samband med räntefakturering om krav har skickats sedan sista räntefaktura. Endast en avgift faktureras per gång, även om flera krav skickas. Observera att du kan ha en annan påminnelseavgift på en specifik kund. Detta lägger du upp på kunden. Anges ingen avgift här eller på kunden debiteras ingen avgift för påminnelser Respitdagar för ränta. Här anger du antal respitdagar för att undvika att ränta skickas på fakturor som betalats endast ett par dagar försent, det kan tex vara en helg som fördröjt betalningen från plus- eller bankgiro. Respitdagar fungerar så att när räntan ska räknas ut så väljer Entré första räntedag från fakturadatum + betalningsvillkor (eller minsta antal förfallodagar för ränta) + respitdagar Resultatenhet för påminnelseavgift. Inställning för resultatenhet som skall användas vid debitering av påminnelseavgift. Används även till fakturahuvud för räntefakturor om kunden inte har en resultatenhet inställd vilket i sin tur ger resultatenhet till konteringen av kundfordran Ränta beräknas efter. Enligt nuvarande lag får man inte kräva ränta förrän 30 dagar efter fakturadatum, om inte en överenskommelse först träffats om annat. Som överenskommelse räknas bla att kunden betalar en räntefaktura med ränta beräknad med mindre än 30 dagars respit. Om du vill att ränta ska beräknas först efter tex 30 dagar kan du ange det här. Fakturor med mer än 30 dagar berörs i så fall inte. Antalet dagar räknas från fakturadatumet Text för påminnelseavgift. Textrad för påminnelseavgift för utskrift på blanketten Text på rader i räntefaktura. Här anger du en upplysande text på ränteunderlaget som sparas på fakturan. Om inget anges använder systemet texten: Ränta på faktura "{Rantrad.Serie +' - '+Rantrad.Faktnr}" Om man använder OCR nummer som fakturanummer kan man ersätta med: Ränta på faktura "{lcrefnr}" 209. Tillgodoränta. Anger du en procentsats för tillgodoränta får kunder, som betalar sina fakturor för tidigt, pengar tillbaka i form av tillgodoränta på räntefakturan. En räntefaktura med endast tillgodoränta skapas som kreditfaktura. Detta är ett sätt att stimulera dina kunder att betala i tid. Textinställningar 490. Betalningshastighet. Ange standardtext för betalningshastighet

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Autogiro 3L Pro 2014. Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14 Autogiro Sida 1 av 14 Innehåll STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 3 KONTRAKTSPARTEN... 3 Om annan person än avimottagaren skall stå för autogirobetalningen... 4 KONTRAKTET... 5 AUTOGIRO EXPORTER... 5 Betalningsunderlag.

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER...

ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ PORTAL ARBETSORDER... - 2 - Innehåll i Entré Portal Arbetsorder... - 2 - Förberedande arbete... - 2 - Inställningar i din Telefon... - 3 - Start av Entré Portal... - 4

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Användarmanual för anläggningar

Användarmanual för anläggningar Användarmanual för anläggningar Ett IT- system från Stamford AB Innehållsförteckning Användarmanual för anläggningar Allmänt... 4 Användargränssnitt... 5 Att byta lösenord... 5 Anläggning... 6 Notiser...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Hantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant.

Hantering av inbetalningar. Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. INBETALNINGAR Hanteringen av inbetalningar hittar du under rubriken Reskontra/Inbetalningar i programmets vänsterkant. Flödet för inbetalningar sker vanligtvis enligt följande mönster: Inbetalningarna

Läs mer