När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!"

Transkript

1 (8) Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev felaktigheter. Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter. Se även information på Har du läst Info nr 1,2 och 3? Inte! Gör det först och läs sedan nedanstående. När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu! Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande? 6. Konsekvenser om jag avvaktar tills jag vet det slutliga priset? 7. Varför inget fast pris från början? 8. Får jag mängdrabatt? 9. Olika anslutningstyper olika kostnader. 10. När, hur skall jag betala? 11. Övriga kostnader? 12. Vad betyder detta att gräva själv? 13. Vilka nätoperatörer har jag att välja på och vilka avtalsformer finns? 14. Sommar abonnemang? 15. Vad blir det för tjänster i nätet? 16. Men är inte mobilt bredband det som kommer att gälla i framtiden? 17. Jag har sommarstuga räcker inte 4G för mig? 18. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln? 19. Vad har jag för alternativ som företagare? 20. När är det klart? 21. Skall jag rekrytera grannen? 22. ROT-avdrag

2 (8) Bidrag? Staten bidrar till utbyggnad av bredband i glesbygd. Bidragsutbetalningarna handläggs av länsstyrelsen. Bidrag ges för kostnader såsom projektering, markarbeten viss material och viss materiel mm, dock inte för själva fibern och dess utrustning. Bidraget är således knutet till nätutbyggnaden och inte till vem som skall använda nätet detta oavsett om du är enskild fastighetsägare, fastighetsägare i form av företag eller företag utan att vara fastighetsägare. Bidrag betalas inte ut efter det att nätet är klart. Föreningen har lämnat in ansökan och svar på den beräknas komma i februari/mars och vi ligger så högt i ansökningslistan att vi kan påräkna stöd. Förr eller senare måste styrelsen avrapportera till länsstyrelsen att byggnationen är klar så att länsstyrelsen kan avsluta ärendet. Efter det kan inga nya anslutningar påräkna bidrag. Därför är det ekonomiskt viktigt för dig - att du är med från början. Strukturomvandling pågår redan nu! Målet för Västar Götalandsregionen är att avveckla alla kopparanslutningar samt radiolänkanslutningar som är anslutna till stationer inom regionen. Detta innebär på sikt att även ADSL upphör. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig inför byggfasen delar solidariskt på kostnaderna för projektering, grävning, material, materiel mm. Föreningens stämma har ( ) tagit beslut om taknivå för en huvudanslutning till max Blir kostnaden lägre så blir din avgift lägre. Visar prognoser att kostnaden kommer att överstiga kommer styrelsen att kalla till extra stämma så att föreningens medlemmar (= ägarna) kan besluta om fortsatt agerande. Ansluter du dig efter deadline (som i princip hänger ihop med start av planeringen av nätet inför upphandling, men före avslut mot länsstyrelsen) kan föreningen inte garantera samma låga kapitalinsats som före planeringen av nätet. Den deadline som styrelsen satt är Detta beror på att föreningen, vid sådan efteranmälan, måste få entreprenören att göra en kompletterande planläggning och det kan - men måste inte - komma att kosta extra. Detta är extra kostnader som i så fall kan komma att belasta dig inte föreningen. Ansluter du dig efter att nätet är klart och avslut mot länsstyrelsen är klart, så kommer din avgift att bli klart högre då din anslutning inte längre subventioneras av statsbidrag. Kan jag förlora mina pengar? Ja, om föreningen går i konkurs alt måste skjuta till mera pengar och du då hoppar av medlemskapet. Den kapitalinsats du har betalat används för att finansiera skapandet av fibernätet. Sannolikheten för konkurs är extremt låg sett mot vår budget och beslutat takpris. Än så länge har styrelsen inte hört om någon fiberförening som kursat.

3 (8) Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande? Du kan ta en huvudanslutning till din fastighet men du behöver inta använda den förrän du själv vill. Dina löpande kostnader stannar då vid medlemsavgift samt en månatlig serviceavg. Kalkylerade kostnader för detta redovisas nedan. Konsekvens om jag avvaktar tills jag vet det slutligan priset Det slutliga priset för dem som går med innan nätet är färdigbyggt och slutavräkning har gjorts mot länsstyrelsen är självkostnadspris. Alla anslutningar därefter baserar sig på faktisk kostnad för anslutning vilket inkluderar konsekvenskostnader såsom ny grävning, nedläggning av rör o fiber, anpassning av anslutningspunkter mm samt en viss kapitalinsats till föreningen. Den totala kostnaden, i detta fall, kommer oavsett aldrig att understiga den kapitalinsats som betalats av de som var med från början. Varför inget fast pris från början? Om Bokenäs fiber hade varit ett kommersiellt företag hade vi kunnat ge ett fast pris som erbjudande. Men eftersom Bokenäs Fiber är en ideell sammanslutning i form av en ekonomisk förening där det är medlemmarna som är ägarna, så är själva affärsidén den, att uppbyggnaden skall basera sig på självkostnad. Självkostnaden utgörs av den totala kostnaden delat på antal ägare. Föreningen har ingen vinst inplanerad i byggnationen det vore ju meningslöst. Får jag mängdrabatt? Nej. Flera har frågat om varför de inte kan få mängdrabatt då de ansluter mer än en (1) fastighet. Att ge rabatt (i ett självkostnadssystem) till en som ansluter fler fastigheter skulle bara innebära att övriga ägare måste betala den rabatten via sin kapitalinsats eftersom insatsen baserar sig på självkostnad. Om Bokenäs Fiber hade en vinst inlagd i kostnaderna så hade rabattmöjlighet funnits nu är det inte som så. Olika anslutningstyper olika kostnader. Inledningsvis kommen styrelsen att arbeta med tre sorters anslutningsavtal 1. Avtal för huvudanslutning 2. Avtal för tilläggsanslutning 3. Avtal för företag för anslutning som köp av tjänst företag som inte är fastighetsägare. 4. Nyttjandeavtal Huvudanslutning är den anslutning som alla fastighetsägare börjar med. Den innehåller en (1) kommunikationsfiber. För detta betalar du en kapitalinsats. (OBS: kapitalinsats är INTE lika med insatsbelopp som nämns i stadgarna. Kapitalinsats hänger ihop med avtal om huvudanslutning och denna insats betalas inte tillbaka om du lämnar eller utesluts ur föreningen). Denna kapitalinsats = självkostnadspris Tilläggsanslutning (förutsätter huvudanslutning) är extra fiberanslutning (-ar) och som kan dras i anslutning till huvudanslutningens förläggning (du kanske har lägenheter i ditt hus eller en gäststuga som du vill ha direktanslutna i nätet). En Tilläggsanslutning dras till samma slutpunktpunkt som huvudanslutningen. Hur du efter anslutningspunkten förbinder (trådlöst eller med fiber) användare eller användarställen är upp till dig.

4 (8) Skulle du däremot vilja att föreningen fortsätter förbi din huvudanslutningspunkt med fibern till ett annat hus, så räknas detta som en ny huvudanslutning. Om du vill dra fiber från tilläggsanslutningens anslutningspunkt så kan du gräva och lägga rör själv och köpa resten direkt av entreprenören. Du kan kontakta ByNet för mer uppgifter om arbete, hjälp, materiel och kostnader. (Se även ROT-avdrag nedan). Tilläggsanslutning är inte bidragsberättigad (själva fibern är inte bidragsberättigad men däremot rörert som den dras i) och du får betala ett särskilt pris + moms. Kostnaden blir dock klart lägre än för en ny huvudanslutning, men dett endast under förutsättning att du meddelar styrelsen ditt behov så att det kan ingå i huvudplaneringen. Dessa tilläggsanslutningar kan då blåsas i samma rör som huvudanslutningens fiber. Styrelsen har inte slutligt fastställt kostnaden för en tilläggsanslutning men du kan kalkylera med max 5000 kr (inkl moms)/tilläggsfiber samt en serviceavgift per fiber (likvärdig den avgift som tas ut för en huvudanslutning). Priset är det samma för både enskilt och företag. Avtal för företag, som inte är fastighetsägare, och som vill ha fibertillgången på företaget innebär köp av tjänst. Inledningsvis måste du då ha en dialog med den fastighetsägare som företaget arrenderar eller hyr av så att denna medger framdragning till företaget. Är du osäker vilken form du skall teckna som privatperson eller som företagare? Läs då vad som står under pos 19. Nyttjandeavtal reglerar kostnaderna (servicekostnad) för användandet. Varning! Har du en anslutning och vill låta andra inom fastigheten komma åt den via ett trådlöst system (router) så lägger föreningen sig inte i det, men tänk på säkerhetskonsekvenserna. Det som någon annan trådlöst gör via din anslutning kan du komma att få ta de juridiska konsekvenserna av. När, hur skall jag betala och hur mycket? Eftersom föreningen under byggnationstiden vill finansiera så mycket som möjligt ur egen kassa och därmed slippa banklån kommer du att faktureras efter hand. Stämman har beslutat att styrelsen har handlingsfrihet i faktureringen när och med hur mycket. Inledningsvis skall du, senast 30 dagar efter att avtal om en huvudanslutning tecknats, betala 4000 kr och efter hand som nätet byggs ut kommer ett antal delfakturor och en slutfaktura när nätet är klart. Efter det att du slutit avtal så kommer en faktura att skickas till dig. Använd denna faktura då den har ett för dig specifikt OCR-nummer knutet till vår databas. Gör ingen annan form av insättning!

5 (8) Övriga kostnader. Varje år, efter driftsättningen, kommer föreningen att ta ut en månatlig serviceavgift och en årlig medlemsavgift som skall täcka reparation, underhåll samt administration. Denna avgift får du betala vare sig du använder fibernätet eller inte. Självklart kommer föreningen att ha lägsta möjliga nivå på dessa kostnader, men kalkylera med en årlig medlemsavgift på ca 100 kr samt en månatlig serviceavgift på ca kr/månad. För att kunna använda nätet behöver du en operatör t.ex. Telia - som levererar användartjänst (se Telias Baspaket på deras hemsida och se även vad de normalt tar för detta paket!). Dessa kostnader betalar du via oss och Teliakostnaden är f.n. 299 kr/mån. Du kan även sänka dina kostnader se Info nr 2 Vad betyder detta att gräva själv? I avtal för anslutning står att du svarar för grävningen från fastighetsgräns. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser vilket inte tomt har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte i sten skrivet, men där grävaren slutar och fram till husväggen är ansvaret ditt. Du svarar själv för arbetet/kostnaden för grävningen av kabel från huset till överenskommen punkt, men dock längst ut till fastighetsgränsen. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse. Här beskriver vi den praktiska tillämpningen: Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Vi kan göra det åt dig, men föreningen står inte för återställningskostnader t.ex. nyanläggning av gräsmatta, asfaltering, nytt grus etc. Hur nära föreningen kan gräva avgörs från fall till fall i dialogform. Inom området närmast huset behöver du knappast gräva djupare än ca 20 cm. Går den under en garageuppfart föreslå vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t,ex, i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd. Svar på skyddsbehov får du via entreprenören. Styrelsen och entreprenörens mål är att göra allt detta så enkelt som möjligt för dig. Vilka nätoperatörer har jag att välja på? I skrivande stund, för privatpersoner, bara Telia men fler operatörer är på gång och vi har tiden på vår sida. Nätoperatörer har börjat visa intresse för engagemang även i glesbygdsnät så vi får se vad som kommer att hända. Som företagare med köp av tjänst (tillgång till fibernät) gäller att du själv avtalar med den operatör du vill använda samt om vilka tjänster.

6 (8) Sommarabonnemang? I dag 19/12 har styrelsen fått ny information om sommarabonnemang. Ett konkret förslag till lösning väntas under första kvartalet Inte längre bara Telia utan även TeleNor har visat intresse för landsbygdsnät. Vad blir det för tjänster i nätet. På kan du se ett exempel på vad som ingår i TELIAs baspaket. Ev. andra operatörers paketinnehåll är ännu så länge inte kända Varje anslutning, som har Telia som tjänsteleverantör, kommer som standard att ha en prioriterad telefonanslutning (fungerar precis som den analoga telefonen du har idag) och med möjlighet att ytterligare ansluta två oprioriterade IP-telefonanslutningar. Detta innebär att du kan få max tre olika telefonnummer på din huvudanslutning. Har du större behov, kan du välja en tilläggsanslutning. Föreningen tecknar avtal med tjänsteleverantör. Ett sådant avtal är flerårigt och under den tiden kan föreningen inte byta leverantör. Men du, som konsument, kan avbryta leverantörstjänsten (men inte byta leverantör) under föreningens avtalstid. Normalt har du som konsument tre månaders uppsägningstid och denna uppsägning kan, för dig som konsument, också vara kvartalsbunden. Har du tekniska frågor så ring Stig Eliasson Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden? Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber så säger operatörerna. Även om det ibland hävdas att du kan få en rejäl hastighet på via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som kopplar upp sig till samma mast. Och det lär dröja innan det finns en bra 4G-täckning i Bokenäs om någonsin. Jag har sommarstuga räcker inte 4G för mig. Om du skall gå med eller inte avgörs ju bl.a. av hur du använder stugan samt hur du värderar nyttan för dig och inför ev. försäljning samt vilken säkerhet och kvalitet du vill ha i överföringen. Vad vi vet är, att en anslutning alltid har ett mervärde vid försäljning. Du behöver ju inte använda nätet själv men nästa ägare/nyttjare kanske vill det. Det du riskerar (eftersom du alltid kan påräkna att få igen anslutningsavgiften i försäljningspriset) är den årliga serviceavgiften och medlemsavgiften. 4G nätet är lite osäkert bland våra höjder och dalar. På vissa ställen fungerar det hyfsat och på andra ställen inte alls. Tänk på att ett mobilt nät alltid bara har en begränsad kapacitet och detta innebär att när många (främst sommartid) använder nätet så blir överföringen långsam. Du kan få motorväg in men grusväg ut i förbindelsekvalitet och hastighet. Vi vill dock påpeka att det inte gäller en fråga om antingen/eller utan att man även kan se mobilt- och fast nät som komplement till varandra Men betänk också;

7 (8) Om 4G vore alena saliggörande: varför satsar då stat och kommun miljoner på fiberutbyggnad till hushållen utanför städerna? varför sker driftövervakning av kraftverk, larm, vindkraftverk mm då på fiber och inte via det mobila nätet? Kan det bero på att fiber anses vara; Mycket mer tillgängligt. Som fiberabonnent berörs man inte av att många användare är ute på nätet samtidigt. Fiber - inte 4G - når alla, oavsett var du bor t.ex. utanför 4G räckvidd eller i radioskugga bakom en bergsknalle, trädsamling mm - dygnet runt, året runt! Mycket mer driftsäker och stabilare. Påverkan av väder, elektroniska- och mekaniska störningar, mottagarens lokalisering, belastning mm är synnerligen låg till obefintlig. Framtidssäkrat. Tekniken och metoden för överföring i fiber har hög tekniksäkerhet och inte beroende av t.ex. utrymme i luftrummet. Kapacitetssäkrat. Dagens planerade kapacitet på 100 Mb kan höjas till 1 Gb utan märkvärdiga utbyggnader. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln? Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning mm men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående; Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar men du får betala. Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på den gemensamma anläggningsdelar, men kostnadsansvaret utreds. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen. Föreningen kommer alltid att utreda frågan om ekonomiskt ansvar. Materielen kan ju ha skadats av t.ex. en entreprenör som inte gjort undersökningar tillräckligt noga, t.ex. inte kontrollerat ledningars dragningar. Sådan kontroll kan så småningom göras på Vad har jag för alternativ som företagare? Du som driver verksamhet där du själv eller ditt företag är lagfaren ägare av fastigheten, oavsett om din verksamhet är ett AB, HB eller enskild näringsverksamhet, rekommenderar vi en anslutning som fastighetsägare. Du, som fastighetsägare, står då, som medlem, för kapitalinsatsen i föreningens register, men hur du väljer att lägga upp det/dela det mellan dig och ditt bolag lägger föreningen sig inte i, då detta är en sak mellan dig och din revisor/skatteverket. Om det däremot är som så att du som företag eller privatperson inte är fastighetsägare utan arrenderar eller hyr lokaler som du vill ansluta till nätet så blir situationen lite annan för då handlar det om köp av tjänst. I detta fall så står antingen fastighetsägaren eller föreningen för huvudanslutning och ev

8 (8) tilläggsfiber vartill företaget ansluter sig för nyttjande (köp av tjänst). Då är första steget att du skall kontakta fastighetsägaren och höra efter möjligheten att få dra fram nät till lokalen för din anslutning. Om fastighetsägaren accepterar en sådan dragning över hans fastighet så kvarstår frågan om det är fastighetsägaren som skall teckna sig för en huvudanslutning och ev tilläggsanslutningar som du sedan hyr av denne eller om föreningen skall äga anslutningarna. Oavsett så krävs ett markupplåtelseavtal för att säkra ledningarnas rätt till framtida befintlighet. I detta fall blir det inte en kapitalinsats som ditt företag gör och ditt företag blir inte medlem då företaget enbart köper en tjänst om anslutning. Din kostnad blir en anslutningskostnad samt servicekostnad + moms samt ev kostnad till fastighetsägaren. Undrar du mer? Ring föreningens kassör Carl-Ingmar Scharffenberg, När är det klart? Byggnationen är omfattande då vi är en stor förening och terrängen i vissa fall svår. Räkna med 1 1,5 år från grävstart till att allt är klart. Möjligheter att ljussätta de delar som efter hand blir klara kommer att utredas. Skall jag rekrytera grannen som inte är med? Ju fler vi är desto billigare blir anslutningen. Rekrytera gärna din granne men gör det med sakskäl och denne skall själv fatta sitt beslut. Han skall inte senare behöva känna sig lurad. ROT-avdrag Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på fastigheten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se Frågor och svar. Senast uppdaterad 2016-03-14 Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa. Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.

Läs mer

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med?

Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? Informationsmöte 2013-04-14 Fibernät i Gårdsby-trakten? Gårdsby Fibernät ek.förening Det gäller att vara med när det händer! Bredbandsfiber går kanske snart förbi ditt hus är du med? 1 Välkomna Inledning

Läs mer

Frågor och svar Uppdaterad

Frågor och svar Uppdaterad Frågor och svar Uppdaterad 2016-09- 08 Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa. Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person.

Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Sidan 1 av 5 Fastighetsanslutningsavtal mellan Halby fiber ek. för. och medlem som är fysisk eller juridisk person. Avtal Detta avtal är upprättat mellan Namn: Personnummer: Adress: Postnr: Postort: Land:

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Att bli fiberförening 5 steg

Att bli fiberförening 5 steg Att bli fiberförening 5 steg Hitta entusiaster och utse en interrimsstyrelse Stadgeförslag, låna inte grannens-fråga oss! Kalla till, och håll, en bildandestämma Konstituerande styrelsemöte hålls efter

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar FÖRSÖK Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar Inget förändrat läge! Ca 70 fastigheter har blivit medlemmar! Osäkert när det gäller bidrag! Paketet kostar fortfarande 20 000

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

Skene, den 23 maj Hej,

Skene, den 23 maj Hej, Skene, den 23 maj 2017 Hej, Vi har varit i kontakt med två privata/kommersiella leverantörer av hela 'projektet'. Det innebär att de står för allt arbete och material ända in i huset. De tillfrågade är

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger

TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger TV, telefon och Internet mm via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Torsvi www.torsvifiber.se Nu pågår förberedelser för utbyggnad av fiber i Torsvi. Just nu inventerar vi vilka som vill

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten). Föreningen ansvarar för och upprättar gemensamma avtal för samtliga medlemmar.

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening. Informationsmöte 2014-12-03 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Informationsmöte 2014-12-03 Agenda varför fiber i Möjaskärgården? vad kostar det? medlemskap status antal medlemmar och anslutningsavtal anslutningsavtal markupplåtelseavtal

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Oleby NET fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar

Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Förutsättningarna för bredband i kommunen ändras drastiskt för merparten av oss som bor utanför tätorterna Från och med Januari 2014 Då plockar Quadracom ned alla sina ADSL-noder Fakta Ammeråns-Gesundens

Läs mer

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP

AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP AVTAL om FASTIGHETSANSLUTNING och MEDLEMSKAP Detta avtal gäller anslutning av nedanstående fastighet (i fortsättningen kallad Fastigheten) till Fensbols fiberoptiska bredbandsnät. Avtalet är upprättat

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan -

Läs mer

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009

Informationsmöte om. Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen. måndag den 1 juni 2009 Informationsmöte om Fiberutbyggnaden i Torstorp och Hagakullen måndag den 1 juni 2009 Vad kommer det att kosta? Behöver jag bestämma mig nu eller kan jag vänta? Vad behöver jag göra själv? När är det hela

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29

Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29 Fiber i Bråbacka (?) 2014-11-29 Agenda Syfte och mål Varför fiber? Erbjudande och krav från Tibro Energi Vilka tjänster finns att köpa Principer för förläggning Vem gör vad? Projekt FIBER I BRÅBACKA Tidplan

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Bredband Mogata Ekonomisk förening

Bredband Mogata Ekonomisk förening Bredband Mogata Ekonomisk förening Vad har hänt? Bildade föreningen Bredband Mogata ekonomisk förening 19 december 2013 Bildat en områdesorganisation med ansvariga Skaffat bankkonto och bankgiro Projektering

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning fibernät

Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtalet är upprättat mellan Lögdö Byfiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-4011 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Vilka förutsättningar gäller om jag fortsätter med Boxer?

Vilka förutsättningar gäller om jag fortsätter med Boxer? Vilka förutsättningar gäller...? Här har vi listat vad vi tror några av de vanligaste spörsmålen som kan uppkomma vid ett eventuellt byte från Boxer till Com Hem. Vilka förutsättningar gäller om jag fortsätter

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se

Norra Båven Rockelstad Fiber Ekonomisk Förening www.helgestafiber.se Viktig information från: Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening kallas Helgesta Fiber Den här informationen riktar sig till alla som har en fastighet belägen i det område där Norra Båven Rockelstad

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Älmhults Kommun bygger stamnät för fiber som byanät får ansluta sig till. Eftersom ADSL kommer att monteras ner så fort fibernätet är draget i

Älmhults Kommun bygger stamnät för fiber som byanät får ansluta sig till. Eftersom ADSL kommer att monteras ner så fort fibernätet är draget i Älmhults Kommun bygger stamnät för fiber som byanät får ansluta sig till. Eftersom ADSL kommer att monteras ner så fort fibernätet är draget i Eneryda behöver du hålla dig uppdaterad om vad som händer

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared

Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared Välkomna *ll informa*onsmöte om fiberop*skt bredband i Kinnared Extra välkommen till! Åke Jansson från! TKF Fiberförening Ekonomisk Förening! 1 Varför fiberop*skt bredband? Hög kapacitet Stor dricssäkerhet

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening

Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör och Ormesberga är attraktiva byar att bo och leva i men hur gör vi oss ännu mer tilltalande? Den frågan ställde sig några eldsjälar, startade upp det avsomnade

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Ny Anslutning Blankettsamling Ansökan om nätanslutning Ansökan Medlemskap i Förening Fastighetsanslutningsavtal Ansökan om Autogiro Beställning Telia Handlingarna skickas

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening.

Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Kallelse till extra föreningsstämma med Läppe Fiber ek. förening. Extra föreningsstämma för Läppe Fiber ekonomisk förening hålls lördagen den 7 mars 2015 klockan 11.00 på Hjälmargården i Läppe. Mötet sker

Läs mer

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal

Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Nyhetsbrev januari 2017 I detta nyhetsbrev Dags att skriva på anslutningsavtal Sista datum för att få fiber kring Gällared Vad händer framöver? Du skall skriva på ditt anslutningsavtal Arbetet med att

Läs mer

Styrelsen KKP Fiber Ek.förening

Styrelsen KKP Fiber Ek.förening Välkomna! Bakgrund Henrik Samuelsson, initiativtagare Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Första mötet 7 juli 2015: projekt KKP Fiber 20 sept bildas KKP Fiber Ek Förening Styrelsen KKP Fiber Ek.förening Henrik

Läs mer

Välkomna. Nu är vi 570 medlemmar med 590 fastigheter. Tillsammans bygger vi vårt fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet

Välkomna. Nu är vi 570 medlemmar med 590 fastigheter. Tillsammans bygger vi vårt fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet Välkomna till informationsmöte Nu är vi 570 medlemmar med 590 fastigheter Tillsammans bygger vi vårt fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se Information om Byggnationen av vårt

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Fiber, fiber, Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB

Fiber, fiber, Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB Fiber, fiber, fiber Per-Anders Andersson Norra Bohusläns Konsult AB Agenda Hur skall vi komma igång Upphandlingar Markavtal Fiberteknik Installation i hemmet Tjänster i nätet Förutsättningar för byggstart

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund M1 TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund Slide 1 M1 Marg16; 2008-12-10 akea akea är ett anläggningsbolag som verkar i södra och västra Sverige Kabelavdelningen utför alla

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer