När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!"

Transkript

1 (8) Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev felaktigheter. Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter. Se även information på Har du läst Info nr 1,2 och 3? Inte! Gör det först och läs sedan nedanstående. När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu! Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande? 6. Konsekvenser om jag avvaktar tills jag vet det slutliga priset? 7. Varför inget fast pris från början? 8. Får jag mängdrabatt? 9. Olika anslutningstyper olika kostnader. 10. När, hur skall jag betala? 11. Övriga kostnader? 12. Vad betyder detta att gräva själv? 13. Vilka nätoperatörer har jag att välja på och vilka avtalsformer finns? 14. Sommar abonnemang? 15. Vad blir det för tjänster i nätet? 16. Men är inte mobilt bredband det som kommer att gälla i framtiden? 17. Jag har sommarstuga räcker inte 4G för mig? 18. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln? 19. Vad har jag för alternativ som företagare? 20. När är det klart? 21. Skall jag rekrytera grannen? 22. ROT-avdrag

2 (8) Bidrag? Staten bidrar till utbyggnad av bredband i glesbygd. Bidragsutbetalningarna handläggs av länsstyrelsen. Bidrag ges för kostnader såsom projektering, markarbeten viss material och viss materiel mm, dock inte för själva fibern och dess utrustning. Bidraget är således knutet till nätutbyggnaden och inte till vem som skall använda nätet detta oavsett om du är enskild fastighetsägare, fastighetsägare i form av företag eller företag utan att vara fastighetsägare. Bidrag betalas inte ut efter det att nätet är klart. Föreningen har lämnat in ansökan och svar på den beräknas komma i februari/mars och vi ligger så högt i ansökningslistan att vi kan påräkna stöd. Förr eller senare måste styrelsen avrapportera till länsstyrelsen att byggnationen är klar så att länsstyrelsen kan avsluta ärendet. Efter det kan inga nya anslutningar påräkna bidrag. Därför är det ekonomiskt viktigt för dig - att du är med från början. Strukturomvandling pågår redan nu! Målet för Västar Götalandsregionen är att avveckla alla kopparanslutningar samt radiolänkanslutningar som är anslutna till stationer inom regionen. Detta innebär på sikt att även ADSL upphör. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig inför byggfasen delar solidariskt på kostnaderna för projektering, grävning, material, materiel mm. Föreningens stämma har ( ) tagit beslut om taknivå för en huvudanslutning till max Blir kostnaden lägre så blir din avgift lägre. Visar prognoser att kostnaden kommer att överstiga kommer styrelsen att kalla till extra stämma så att föreningens medlemmar (= ägarna) kan besluta om fortsatt agerande. Ansluter du dig efter deadline (som i princip hänger ihop med start av planeringen av nätet inför upphandling, men före avslut mot länsstyrelsen) kan föreningen inte garantera samma låga kapitalinsats som före planeringen av nätet. Den deadline som styrelsen satt är Detta beror på att föreningen, vid sådan efteranmälan, måste få entreprenören att göra en kompletterande planläggning och det kan - men måste inte - komma att kosta extra. Detta är extra kostnader som i så fall kan komma att belasta dig inte föreningen. Ansluter du dig efter att nätet är klart och avslut mot länsstyrelsen är klart, så kommer din avgift att bli klart högre då din anslutning inte längre subventioneras av statsbidrag. Kan jag förlora mina pengar? Ja, om föreningen går i konkurs alt måste skjuta till mera pengar och du då hoppar av medlemskapet. Den kapitalinsats du har betalat används för att finansiera skapandet av fibernätet. Sannolikheten för konkurs är extremt låg sett mot vår budget och beslutat takpris. Än så länge har styrelsen inte hört om någon fiberförening som kursat.

3 (8) Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande? Du kan ta en huvudanslutning till din fastighet men du behöver inta använda den förrän du själv vill. Dina löpande kostnader stannar då vid medlemsavgift samt en månatlig serviceavg. Kalkylerade kostnader för detta redovisas nedan. Konsekvens om jag avvaktar tills jag vet det slutligan priset Det slutliga priset för dem som går med innan nätet är färdigbyggt och slutavräkning har gjorts mot länsstyrelsen är självkostnadspris. Alla anslutningar därefter baserar sig på faktisk kostnad för anslutning vilket inkluderar konsekvenskostnader såsom ny grävning, nedläggning av rör o fiber, anpassning av anslutningspunkter mm samt en viss kapitalinsats till föreningen. Den totala kostnaden, i detta fall, kommer oavsett aldrig att understiga den kapitalinsats som betalats av de som var med från början. Varför inget fast pris från början? Om Bokenäs fiber hade varit ett kommersiellt företag hade vi kunnat ge ett fast pris som erbjudande. Men eftersom Bokenäs Fiber är en ideell sammanslutning i form av en ekonomisk förening där det är medlemmarna som är ägarna, så är själva affärsidén den, att uppbyggnaden skall basera sig på självkostnad. Självkostnaden utgörs av den totala kostnaden delat på antal ägare. Föreningen har ingen vinst inplanerad i byggnationen det vore ju meningslöst. Får jag mängdrabatt? Nej. Flera har frågat om varför de inte kan få mängdrabatt då de ansluter mer än en (1) fastighet. Att ge rabatt (i ett självkostnadssystem) till en som ansluter fler fastigheter skulle bara innebära att övriga ägare måste betala den rabatten via sin kapitalinsats eftersom insatsen baserar sig på självkostnad. Om Bokenäs Fiber hade en vinst inlagd i kostnaderna så hade rabattmöjlighet funnits nu är det inte som så. Olika anslutningstyper olika kostnader. Inledningsvis kommen styrelsen att arbeta med tre sorters anslutningsavtal 1. Avtal för huvudanslutning 2. Avtal för tilläggsanslutning 3. Avtal för företag för anslutning som köp av tjänst företag som inte är fastighetsägare. 4. Nyttjandeavtal Huvudanslutning är den anslutning som alla fastighetsägare börjar med. Den innehåller en (1) kommunikationsfiber. För detta betalar du en kapitalinsats. (OBS: kapitalinsats är INTE lika med insatsbelopp som nämns i stadgarna. Kapitalinsats hänger ihop med avtal om huvudanslutning och denna insats betalas inte tillbaka om du lämnar eller utesluts ur föreningen). Denna kapitalinsats = självkostnadspris Tilläggsanslutning (förutsätter huvudanslutning) är extra fiberanslutning (-ar) och som kan dras i anslutning till huvudanslutningens förläggning (du kanske har lägenheter i ditt hus eller en gäststuga som du vill ha direktanslutna i nätet). En Tilläggsanslutning dras till samma slutpunktpunkt som huvudanslutningen. Hur du efter anslutningspunkten förbinder (trådlöst eller med fiber) användare eller användarställen är upp till dig.

4 (8) Skulle du däremot vilja att föreningen fortsätter förbi din huvudanslutningspunkt med fibern till ett annat hus, så räknas detta som en ny huvudanslutning. Om du vill dra fiber från tilläggsanslutningens anslutningspunkt så kan du gräva och lägga rör själv och köpa resten direkt av entreprenören. Du kan kontakta ByNet för mer uppgifter om arbete, hjälp, materiel och kostnader. (Se även ROT-avdrag nedan). Tilläggsanslutning är inte bidragsberättigad (själva fibern är inte bidragsberättigad men däremot rörert som den dras i) och du får betala ett särskilt pris + moms. Kostnaden blir dock klart lägre än för en ny huvudanslutning, men dett endast under förutsättning att du meddelar styrelsen ditt behov så att det kan ingå i huvudplaneringen. Dessa tilläggsanslutningar kan då blåsas i samma rör som huvudanslutningens fiber. Styrelsen har inte slutligt fastställt kostnaden för en tilläggsanslutning men du kan kalkylera med max 5000 kr (inkl moms)/tilläggsfiber samt en serviceavgift per fiber (likvärdig den avgift som tas ut för en huvudanslutning). Priset är det samma för både enskilt och företag. Avtal för företag, som inte är fastighetsägare, och som vill ha fibertillgången på företaget innebär köp av tjänst. Inledningsvis måste du då ha en dialog med den fastighetsägare som företaget arrenderar eller hyr av så att denna medger framdragning till företaget. Är du osäker vilken form du skall teckna som privatperson eller som företagare? Läs då vad som står under pos 19. Nyttjandeavtal reglerar kostnaderna (servicekostnad) för användandet. Varning! Har du en anslutning och vill låta andra inom fastigheten komma åt den via ett trådlöst system (router) så lägger föreningen sig inte i det, men tänk på säkerhetskonsekvenserna. Det som någon annan trådlöst gör via din anslutning kan du komma att få ta de juridiska konsekvenserna av. När, hur skall jag betala och hur mycket? Eftersom föreningen under byggnationstiden vill finansiera så mycket som möjligt ur egen kassa och därmed slippa banklån kommer du att faktureras efter hand. Stämman har beslutat att styrelsen har handlingsfrihet i faktureringen när och med hur mycket. Inledningsvis skall du, senast 30 dagar efter att avtal om en huvudanslutning tecknats, betala 4000 kr och efter hand som nätet byggs ut kommer ett antal delfakturor och en slutfaktura när nätet är klart. Efter det att du slutit avtal så kommer en faktura att skickas till dig. Använd denna faktura då den har ett för dig specifikt OCR-nummer knutet till vår databas. Gör ingen annan form av insättning!

5 (8) Övriga kostnader. Varje år, efter driftsättningen, kommer föreningen att ta ut en månatlig serviceavgift och en årlig medlemsavgift som skall täcka reparation, underhåll samt administration. Denna avgift får du betala vare sig du använder fibernätet eller inte. Självklart kommer föreningen att ha lägsta möjliga nivå på dessa kostnader, men kalkylera med en årlig medlemsavgift på ca 100 kr samt en månatlig serviceavgift på ca kr/månad. För att kunna använda nätet behöver du en operatör t.ex. Telia - som levererar användartjänst (se Telias Baspaket på deras hemsida och se även vad de normalt tar för detta paket!). Dessa kostnader betalar du via oss och Teliakostnaden är f.n. 299 kr/mån. Du kan även sänka dina kostnader se Info nr 2 Vad betyder detta att gräva själv? I avtal för anslutning står att du svarar för grävningen från fastighetsgräns. Fastighet är en juridisk enhet med fastställda gränser vilket inte tomt har. Avtalets skrivning är av formell karaktär men tillämpningen är inte i sten skrivet, men där grävaren slutar och fram till husväggen är ansvaret ditt. Du svarar själv för arbetet/kostnaden för grävningen av kabel från huset till överenskommen punkt, men dock längst ut till fastighetsgränsen. Självklart skall vi ha en ömsesidigt god dialog när det närmar sig för dig! Det ligger i allas intresse. Här beskriver vi den praktiska tillämpningen: Föreningen gräver så nära ditt hus som vi bara kan, men har du planlagt marken närmast ditt hus så ligger det inte i föreningens ansvar att gräva upp anlagda gräsytor, trädgård, grusplaner, garageuppfarter mm. Vi kan göra det åt dig, men föreningen står inte för återställningskostnader t.ex. nyanläggning av gräsmatta, asfaltering, nytt grus etc. Hur nära föreningen kan gräva avgörs från fall till fall i dialogform. Inom området närmast huset behöver du knappast gräva djupare än ca 20 cm. Går den under en garageuppfart föreslå vi att du lägger kabelröret under ett skydd, t,ex, i en grövre slang (32 mm) eller metallskydd. Svar på skyddsbehov får du via entreprenören. Styrelsen och entreprenörens mål är att göra allt detta så enkelt som möjligt för dig. Vilka nätoperatörer har jag att välja på? I skrivande stund, för privatpersoner, bara Telia men fler operatörer är på gång och vi har tiden på vår sida. Nätoperatörer har börjat visa intresse för engagemang även i glesbygdsnät så vi får se vad som kommer att hända. Som företagare med köp av tjänst (tillgång till fibernät) gäller att du själv avtalar med den operatör du vill använda samt om vilka tjänster.

6 (8) Sommarabonnemang? I dag 19/12 har styrelsen fått ny information om sommarabonnemang. Ett konkret förslag till lösning väntas under första kvartalet Inte längre bara Telia utan även TeleNor har visat intresse för landsbygdsnät. Vad blir det för tjänster i nätet. På kan du se ett exempel på vad som ingår i TELIAs baspaket. Ev. andra operatörers paketinnehåll är ännu så länge inte kända Varje anslutning, som har Telia som tjänsteleverantör, kommer som standard att ha en prioriterad telefonanslutning (fungerar precis som den analoga telefonen du har idag) och med möjlighet att ytterligare ansluta två oprioriterade IP-telefonanslutningar. Detta innebär att du kan få max tre olika telefonnummer på din huvudanslutning. Har du större behov, kan du välja en tilläggsanslutning. Föreningen tecknar avtal med tjänsteleverantör. Ett sådant avtal är flerårigt och under den tiden kan föreningen inte byta leverantör. Men du, som konsument, kan avbryta leverantörstjänsten (men inte byta leverantör) under föreningens avtalstid. Normalt har du som konsument tre månaders uppsägningstid och denna uppsägning kan, för dig som konsument, också vara kvartalsbunden. Har du tekniska frågor så ring Stig Eliasson Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden? Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber så säger operatörerna. Även om det ibland hävdas att du kan få en rejäl hastighet på via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som kopplar upp sig till samma mast. Och det lär dröja innan det finns en bra 4G-täckning i Bokenäs om någonsin. Jag har sommarstuga räcker inte 4G för mig. Om du skall gå med eller inte avgörs ju bl.a. av hur du använder stugan samt hur du värderar nyttan för dig och inför ev. försäljning samt vilken säkerhet och kvalitet du vill ha i överföringen. Vad vi vet är, att en anslutning alltid har ett mervärde vid försäljning. Du behöver ju inte använda nätet själv men nästa ägare/nyttjare kanske vill det. Det du riskerar (eftersom du alltid kan påräkna att få igen anslutningsavgiften i försäljningspriset) är den årliga serviceavgiften och medlemsavgiften. 4G nätet är lite osäkert bland våra höjder och dalar. På vissa ställen fungerar det hyfsat och på andra ställen inte alls. Tänk på att ett mobilt nät alltid bara har en begränsad kapacitet och detta innebär att när många (främst sommartid) använder nätet så blir överföringen långsam. Du kan få motorväg in men grusväg ut i förbindelsekvalitet och hastighet. Vi vill dock påpeka att det inte gäller en fråga om antingen/eller utan att man även kan se mobilt- och fast nät som komplement till varandra Men betänk också;

7 (8) Om 4G vore alena saliggörande: varför satsar då stat och kommun miljoner på fiberutbyggnad till hushållen utanför städerna? varför sker driftövervakning av kraftverk, larm, vindkraftverk mm då på fiber och inte via det mobila nätet? Kan det bero på att fiber anses vara; Mycket mer tillgängligt. Som fiberabonnent berörs man inte av att många användare är ute på nätet samtidigt. Fiber - inte 4G - når alla, oavsett var du bor t.ex. utanför 4G räckvidd eller i radioskugga bakom en bergsknalle, trädsamling mm - dygnet runt, året runt! Mycket mer driftsäker och stabilare. Påverkan av väder, elektroniska- och mekaniska störningar, mottagarens lokalisering, belastning mm är synnerligen låg till obefintlig. Framtidssäkrat. Tekniken och metoden för överföring i fiber har hög tekniksäkerhet och inte beroende av t.ex. utrymme i luftrummet. Kapacitetssäkrat. Dagens planerade kapacitet på 100 Mb kan höjas till 1 Gb utan märkvärdiga utbyggnader. Vad händer om jag skulle gräva av kabeln? Föreningen står alltid som åtgärdsansvarig för all materiel, utrustning mm men kanske inte alltid för kostnaderna. Vi förklarar detta genom nedanstående; Om du avsiktligt eller oavsiktligt åsamkar mekanisk skada på föreningens materiel och utrustning inom den egna fastigheten och som är avsett för dig så står du som ansvarig. Föreningen lagar men du får betala. Angående förlagd materiel och utrustning på din fastighet och som inte tillhör din personliga anslutning, t.ex. skåp, matarledningar för föreningens leveranssystem mm. så är föreningen åtgärdsansvarig på den gemensamma anläggningsdelar, men kostnadsansvaret utreds. Kan det då påvisas att skadan inte uppkommit genom markägarens uraktlåtenhet (försummelse, underlåtenhet, förbiseende, slarv) så belastar kostnaden föreningen. Föreningen kommer alltid att utreda frågan om ekonomiskt ansvar. Materielen kan ju ha skadats av t.ex. en entreprenör som inte gjort undersökningar tillräckligt noga, t.ex. inte kontrollerat ledningars dragningar. Sådan kontroll kan så småningom göras på Vad har jag för alternativ som företagare? Du som driver verksamhet där du själv eller ditt företag är lagfaren ägare av fastigheten, oavsett om din verksamhet är ett AB, HB eller enskild näringsverksamhet, rekommenderar vi en anslutning som fastighetsägare. Du, som fastighetsägare, står då, som medlem, för kapitalinsatsen i föreningens register, men hur du väljer att lägga upp det/dela det mellan dig och ditt bolag lägger föreningen sig inte i, då detta är en sak mellan dig och din revisor/skatteverket. Om det däremot är som så att du som företag eller privatperson inte är fastighetsägare utan arrenderar eller hyr lokaler som du vill ansluta till nätet så blir situationen lite annan för då handlar det om köp av tjänst. I detta fall så står antingen fastighetsägaren eller föreningen för huvudanslutning och ev

8 (8) tilläggsfiber vartill företaget ansluter sig för nyttjande (köp av tjänst). Då är första steget att du skall kontakta fastighetsägaren och höra efter möjligheten att få dra fram nät till lokalen för din anslutning. Om fastighetsägaren accepterar en sådan dragning över hans fastighet så kvarstår frågan om det är fastighetsägaren som skall teckna sig för en huvudanslutning och ev tilläggsanslutningar som du sedan hyr av denne eller om föreningen skall äga anslutningarna. Oavsett så krävs ett markupplåtelseavtal för att säkra ledningarnas rätt till framtida befintlighet. I detta fall blir det inte en kapitalinsats som ditt företag gör och ditt företag blir inte medlem då företaget enbart köper en tjänst om anslutning. Din kostnad blir en anslutningskostnad samt servicekostnad + moms samt ev kostnad till fastighetsägaren. Undrar du mer? Ring föreningens kassör Carl-Ingmar Scharffenberg, När är det klart? Byggnationen är omfattande då vi är en stor förening och terrängen i vissa fall svår. Räkna med 1 1,5 år från grävstart till att allt är klart. Möjligheter att ljussätta de delar som efter hand blir klara kommer att utredas. Skall jag rekrytera grannen som inte är med? Ju fler vi är desto billigare blir anslutningen. Rekrytera gärna din granne men gör det med sakskäl och denne skall själv fatta sitt beslut. Han skall inte senare behöva känna sig lurad. ROT-avdrag Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på fastigheten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Sviskonets Samfällighet

Sviskonets Samfällighet Sviskonets Samfällighet Sammanfattning av fiberlösningen. Fiberlösningen bygger på två offerter en från Centralradio-Service AB (CRS) och en från Telia. CRS offererar följande: Anpassning av kopplings-rummet

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer