KeepTrack GmbH, Im Müsli 8, CH-6315 Oberägeri, Tfn.: +46 (0734)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KeepTrack GmbH, Im Müsli 8, CH-6315 Oberägeri, Tfn.: +46 (0734) 039194"

Transkript

1 2007 DEC SE ver. 2.0 KeepTrack GmbH, Im Müsli 8, CH-6315 Oberägeri, Tfn.: +46 (0734)

2 Användarguide SE Innehållsförteckning 1 Inledning Om KeepTrack Formatering använd i guiden Krav och rekommendationer på utrustning Krav: Rekommenderat minimikrav: Det lilla extra för nördar och andra intresserade : Rekommendationer på inställningar av Adobe Acrobat Etiketter Inbetalningskort, print. 5 2 Översikt Inloggning Användaren är inaktiv i KeepTrack efter inloggning Språk Databasens öppningssida Huvudmeny Allmängiltiga kommandon Radera Ändringar Spara ändringar och nyupprättade poster Sök funktionen Använd Nr. fält till sökning Röd pil Den nedre delen av fönstret Obligatoriska sätt att skriva/syntax Terminologi Menyn till vänster Nedersta delen av fönstret 10 3 Börja använda Administratör Starta upp Anläggning Upprätta fysisk plats Nedersta ramen Område Upprätta bassäng/simområde Knappar Nedersta ramen Grupp Upprätta grupp Knappar Nedersta ramen KeepTrack är klar! Dagligt användande Kurs Upprätta olika kurser Nedersta ramen Lektionstider Upprätta enstaka lektioner Område (bassäng) Upprätta enstaka områden till en lektionstid Person Registrera kund Kopiera information Nedersta ramen Anmäl kund på kurs. 27 Side 2 af 49

3 4.2.5 Sökfunktion/Anmälning till kurser Faktura/bekräftelse Ta bort kund från kurs Kursbyte Registrera betalning Ändra eller radera kundinformation Korrespondence 29 5 Rapporter Standard Finans Ytterligare hjälp 34 7 Tillägg 1 HTML-färger Namn på färger använda för grupper Fler färger Begränsningar Tillägg 2 Find Course Innehåll Uppdelning Bakgrundsfärg 36 9 Närvaro Tillägg 3 Kopiera kunder Innehåll Använding Tillägg 4 Admin, Betalningar Innehåll Använding Beskrivning av bankfilen I fall filen avvisas i KeepTrack: Då kvarstår de 3 raderade rader från originalfilen Tilläg 5 Medarbetare Innehåll Använding Tilläg 6 Tillåt pop-up i browsern Innehåll Hur Side 3 af 49

4 1 Inledning 1.1 Om KeepTrack Denna databas är framtagen och utvecklad för att kunna hantera faciliteter, bassänger, kurser, kunder och instruktörer på ett för användaren så enkelt och okomplicerat sätt som möjligt. KeepTrack är framtaget och utvecklat på engelska, men har per utgivningsdatum danskt, svenskt, norskt och engelskt användargränssnitt. KeepTrack väljer automatiskt språk efter de internationella inställningar som finns på användarens dator. Saknas funktioner, rapporter eller dylikt är man alltid välkommen att kontakta KeepTrack GmbH - det kostar inget att komma med förslag! 1.2 Formatering använd i guiden För att underlätta läsningen av denna användarguide används följande formatering genomgående: Allmän text. Times New Roman Hänvisar till fält som ska fyllas i. Times New Roman Hänvisar till tangent på tangentbordet som ska användas. Times New Roman Hänvisar till länk/knapp som ska användas. Områden som kan avvika språkligt, funktionellt, utseendemässigt eller liknande är markerat genom kursivering. Betyder varning: För att underlätta förståelsen finns också bilder allteftersom, beroende på det område som behandlas i databasen. Konkreta tillvägagångssätt kan också vara tillagda med bilder av de olika nivåerna. Bilderna i manualen kan avvika från de bilder som visas på dataskärmen beroende på vilken browser, styrsystem, rättigheter, etc. som man kan ha. 1.3 Krav och rekommendationer på utrustning Följande avsnitt är praktisk information för administratören och en eventuell IT-ansvarig. Observera dessa minimikrav eftersom KeepTrack eller delar av KeepTrack inte kan användas om dessa krav inte är uppfyllda Krav: PC eller Mac (KeepTrack är framtaget och utvecklat i MS Windows och Linux, men fungerar även på Mac OS). Internetuppkoppling på minst 128kb upload och download. Internetbrowser. Pop-ups för KeepTrack tillåtet i browsern (Tilläg 6). Adobe Acrobat Reader eller annat program som kan visa pdf-filer. 15 -skärm med upplösning 1024x Rekommenderat minimikrav: Internetuppkoppling # 512kb MS Internet Explorer 6 (inte 7!) för MS Windows, Mozilla Firefox min Adobe Acrobat Reader min. ver skärm med upplösning 1280x Det lilla extra för nördar och andra intresserade : # Internetuppkopplingens hastighet är avgörande i KeepTrack version 2 för hur snabbt den första sidan där de 6 huvudrubrikerna kan läsas in samt tiden för hantering av rapporter. Det dagliga användandet av KeepTrack kräver inte mycket bandbredd. Side 4 af 49

5 Exempel: När man loggar in i KeepTrack läses sidan Person in, vilket kan ta några sekunder (särskilt hämtningen av postnummer i drop-downmenyn). Efter att sidan är inläst kommer det efterföljande arbetet i Person i den genomsnittliga datorn att ske mycket snabbt. Denna procedur upprepas vid varje ny inloggning. Adobe Acrobat version 7 ger bland annat möjlighet att skriva ut flera sidor på ett pappersark. Således kan man skriva ut scheman med 2 sidor på varje pappersark. Proversionen kan dessutom lägga till text i rapporterna Rekommendationer på inställningar av Adobe Acrobat Det rekommenderas att ändra nedanstående inställningar på den dator som KeepTrack används på. Acrobat ställs som standard in på att visa pdffiler från Internet i browsern vilket kan leda till problem när fler pdf-filer öppnas samtidigt (den andra, tredje, etc. rapporten kommer att ersätta den första som öppnades). Tips från användare: Denna inställning underlättar arbetet med rapporter och möjliggör dessutom att ha flera rapporter öppna samtidigt utan att först behöva spara ned dem. 1. Öppna Adobe Acrobat. 2. Välj Inställningar (Preferences) under menyn Redigera (Edit). 3. Välj Internet (A på bilden). 4. Ta bort markeringen i Öppna PDF i browser (Display PDF in browser)(b på bilden). 5. Välj OK (C på bilden) Etiketter. Till print av etiketter under rapporter används Avery 7160-etiketter eller annat märke med 21 etiketter per A4 i storlek 65x31mm Inbetalningskort, print. Som standard finns antingen PlusGirot eller BankGirot OCR-inbetalningskort till bekräftelser/fakturor. Det valda inbetalningskorten måste sitta i nedersta delen av en A4 enligt bank-standard och tryck och print måste godkännas av respektive bank. Kontakta egen bank för krav till printkvalitet och OCR-inbetalningskort. Side 5 af 49

6 2 Översikt KeepTrack nås på adressen som skrivs in i browserns adressfält. 2.1 Inloggning Skärmbilden ovan är KeepTrack öppningssida och används för att säkerställa inloggning för de olika användarna. Då det är olika nivåer på användarnas tillgång av databasen, vilket bestäms/delas ut av verksamhetens administratör, har inte alla användare tillgång till alla funktioner. Detta beskrivs nedan. Användarnamn skrivs in i det översta fältet, Användar namn: Lösenord skrivs in i det nedersta fältet, Lösenord: Välj därefter att trycka på Enter eller Logga in. Om inloggningen skulle misslyckas kommer följande text att visas över fälten: Inloggningen misslyckades. Vänligen kontrollera använder namn och lösenord och försök igen. Skriv in korrekt användarnamn och lösenord och försök igen (kontrollera också att Caps Lock inte är påslaget) Användaren är inaktiv i KeepTrack efter inloggning Om användaren efter inloggning är inaktiv i mer än ca. 5 minuter i databasen loggas man ut automatiskt och hamnar åter på startsidan där man ombeds att logga in Användaren loggas på nytt. Loggar man in med samma användarnamn och ut automatiskt av lösenord som tidigare kommer man tillbaka till senast säkerhetsskäl! använda sida och kan återuppta arbetet därifrån. Går det ytterligare tid (ca. 30 minuter) som användaren är inaktiv loggas man helt av KeepTrack och får därmed starta om från början med ny inloggning. Side 6 af 49

7 2.2 Språk Flaggorna i översta vänstra hörn styr språket i användergränssnittet. Det är möjligt att byta språk närsomhelst, ochså innan innlogning, om man måtta önska detta (till exempel om man jobbar på en PC med amerikansk uppsätning och i alla fall önskar svenska i KeepTrack). Språkinställningen inverkar enbart på menu mm, inte på det man skriver in. Om man klickar på en flagga och byter språk nollställs KeepTrack så att säja. Man vill fortfarande vara inloggad, men man skickas till senast registrerade under menyn Person (på samma sätt som när man precis har loggat in). Rapport-delen är i utgångsläget alltid på engelska. 2.3 Databasens öppningssida Efter inloggning kommer man in i systemet och startar under menypunkten Person ovan Huvudmeny Den översta raden med knappar är en huvudmeny där man kan välja om den överordnade hanteringen ska gälla kunder, bassänger, kurser, etc. varefter man kommer in i en undermeny med relaterade valmöjligheter. Huvudmenyn följer med genom hela databasen, men kan avvika från bilden ovan beroende på användarens rättigheter och språk. Person Kurs Grupp Här hanteras kunder, betalare och instruktörer. Här hanteras de olika kursomgångarna. Till exempel Babysim 1, tisdagar kl från 8 augusti till 14 oktober. Här hanteras de överordnade grupperna/kategorierna, exempelvis Simskola, Uthyrning eller Babysim. Side 7 af 49

8 Område Här hanteras de olika bassängerna/bassängområdena, till exempel Bana 3 i 25-meters bassängen eller Terapibassängen. Anläggning Här hanteras de överordnade faciliteterna. Översyn och kontroll av alla bassänger, banor, etc. i en specifik simhall, exempelvis Malmö simhall. Rapporter Innehåller all statistik, kurslistor, adresslistor, m.m. I princip allt som man önskar i ett utskrivningsvänligt format (eller för granskning på skärmen). Administration Innläggning av betalningsfiler från BankGiro eller PostGirot och innläggning av ekstra postnr., postort osv. Logga ut Logga ut från KeepTrack efter användning. När detta är gjort visas inloggningssidan. Manual Länk till pdf-version av denna manual. Loading Indikator som lysar rött när KeepTrack jobbar eller vänter på svar från servern. Side 8 af 49

9 2.4 Allmängiltiga kommandon Flera funktioner används i stort sett hela databasen. Tills vidare gäller detta nedanstående: Kommando Enter 1-2 ggr Esc 1-2 ggr Tab Shift+Tab Now i datumfält Funktion Sparar ändringar. 1 gång tar bort ändringar i det fält man står i eller tar bort fokus från et fält. 2 ggr tar bort ändringar på posten man håller på med. Gör att man hoppar vidare till nästa fält. Gör att man hoppar baklänges till fältet före. Skriver man now i datumfältet kommer dagens datum upp, man slipper således skriva in alla siffror Radera Staff och Guest kan inte radera poster. Trusted och Admin kan radera poster. Även de som är relaterade till andra ställen i databasen. Systemet begär en bekräftelse från användaren innan en radering genomförs och raderingen genomförs inte om inte användaren har de nödvändiga rättigheter som krävs för raderingen Ändringar Korrigeringar till redan upprättade poster kan ändras direkt i fälten. Detta fungerar också i undermenyer, sökfunktionen, o.s.v Spara ändringar och nyupprättade poster Antingen trycker du Enter eller så kan du gå till ny sida för att spara ändring eller bekräfta din nyupprättade post Sök funktionen Sökningar görs genom att välja Sök i sidomenyn till vänster. Därefter kan sökningar göras med valfri text i alla fält. Det är möjligt att använda regular expressions Använd Nr. fält till sökning I alla menuer är det möjligt att hitta en specifik post om du kan det exakte ID-nr. för posten. Dubbelklicka på Nr., skriv in ID-numret och tryck Enter Röd pil I det nedre fältet finns dubbelpilar och enkelpilar vilka pekar antingen åt höger eller vänster. Pilarna används för att bläddra fram och tillbaka mellan posterna. Den enkla pilen bläddrar en post i taget och dubbelpilen bläddrar till den första eller sista inregistrerade posten (beroende på om du väljer dem till vänster eller höger) Den nedre delen av fönstret Den nedre delen av fönstret med tillhörande meny till vänster visar alltid kompletterande uppgifter och information till den aktuella post som finns i den övre delen av fönstret Obligatoriska sätt att skriva/syntax Tips! Man kan söka på hela eller delar av ord, på enstaka tecken o.s.v. Men undvik att söka på tomma eller nästan tomma fält som till exempel att söka efter Kundnr. 5 Detta kommer att ladda hem alla registrerade personer med siffran 5 i kundnumret. När det är fler än 100 träffar får du dock en varning innan nedladdning startar. Några fält är obligatoriska att fylla i, andra fält ska fyllas i på ett speciellt sätt (exempelvis datum / dd-mm-åååå eller tid 10:30 / hh:mm) för att man ska komma vidare. Side 9 af 49

10 Om fälten inte fylls i eller fylls i inkorrekt kommer detta att visa sig genom att en varningsruta poppar upp med påpekande om detta Terminologi Som användare ombeds du vara uppmärksam på kursterminologin. Grupp är en hel grupp, till exempel Delfinen, och kan innehålla många kurser såsom Delfinen 1, Delfinen 2, Delfinen 3, etc. Till en Grupp kan man således inte anmäla några kunder. Kurs är ett förlopp av lektioner och det är till en Kurs som de enskilda kunderna anmäls till. En Kurs består av olika lektionstillfällen och kan till exempel vara Delfinen 1, måndagar kl från vecka 32 till vecka Menyn till vänster Menyn till vänster ändras beroende på vilken övre huvudmeny man befinner sig i. Här visas vänstermenyn tillhörande övre huvudmenyns Person. Den översta menygruppen i vänstermenyn (här Ny, Kopiera, Ta bort, Sök) visas här med blå färg och styr all information i översta del av fönstret som ochså är markerad. Denna del innehåller al statisk information om posten (till exempel namn och adress). Knapparna innebär följande: Ny klickar man på denna upprättas en ny post. Ta bort trycker man på denna knapp raderas en post. Detta görs dock inte direkt, utan som säkerhet poppar en ruta upp om man vill radera eller inte. Det kommer ochså upp en varning om man försöker radera poster som är relaterade till andra poster i databasen. Sök används för att söka information. I fönstret kan man söka i den aktuella posten, till exempel bland kunder Nedersta delen av fönstret Den nedersta delen av fönstret (ovan markerat med grön färg) är al dynamisk information på posten i översta del av rutan. Det kan till exempel vara vilka kurser kunden är anmält till. När man klickar på en av raderna är denna aktiverat och kommer att visas med blå ram. Du kan göra ändringar i fälten när linjen är aktiverad (blå) och ändringarna sparas automatiskt genom att trycka Enter, klicka markören utanför raden eller byta sida. Side 10 af 49

11 3 Börja använda 3.1 Administratör När verksamheten/klubben har fått KeepTrack har man också fått ett användarnamn och lösenord vilket ger tillgång till ett administratörskonto. Detta konto har alla rättigheter till databasen. 3.2 Starta upp När man har fått sitt användarnamn och lösenord loggar man in som beskrivet i tidigare avsnitt. Därefter kan man omedelbart börja registrera kunder och instruktörer i databasen. För att påbörja anmälning av kunder på olika kurser måste man dock, en gång per ny kurs, upprätta denna post i nämnd ordning under Anläggning, Område, Grupp (och Kurs, detta beskrivs dock ingående under rubriken Dagligt användande ). Tips från användare: Det rekommenderas att man har planerat och bestämt namn, bassänguppdelningar, etc. innan man påbörjar upprättelser av poster i KeepTrack. Det kan vid ett senare tillfälle rättas till och ändras i alla inlagda uppgifter, men det är mycket lättare att fylla i korrekt redan från början. Överväg också om gruppnamn, kursnamn, etc. är passande och begripliga för såväl kollegor som kunder/medlemmar. Side 11 af 49

12 3.3 Anläggning Upprätta fysisk plats Under övre huvudmenyns punkt Anläggning ska de olika fysiska adresserna som verksamheten använder sig av upprättas. Som minimum ska en anläggning fyllas i för att kunna gå vidare till övriga menypunkter. Ovan visas hur man fyller i. För att fylla i välj Ny och skriv in uppgifter. Nr. Fylls i automatiskt. Anläggning Namnet på simhallen/byggnaden/klubben/verksamheten eller liknande. Adress Anläggningens adress. Postnr. Välj postnummer från drop-downmenyn därefter fylls stad och land i automatiskt baserat på det valda postnumret. Region Används inte i Sverige. Land Fylls i automatiskt. Telefon Kundtelefon, huvudnummer eller liknande. Fax Kundnummer, eller liknande. Kundadress, huvudadress, eller liknande. Website Anläggningens eller verksamhetens/klubbens hemsida. Kommentar Fält där man fritt kan skriva in eventuella beskrivningar av anläggningen. Avsluta genom att klicka på OK För de flesta verksamheters/klubbars vidkommande är upprättelser under denna meny en engångsföreteelse. Side 12 af 49

13 3.3.2 Nedersta ramen På bilden visas de områden som är knutna till anläggningen i övre delen av fönstret. Det röda krysset till vänster om raden raderar området (raden) som finns till höger om krysset om man klickar på det (även om området är relaterat till andra ställen inom databasen, exempelvis kurser, kommer raden raderas om användaren har rättigheter till det). Innan raderingen genomförs poppar det upp ett fönster för att bekräfta ditt val! Side 13 af 49

14 3.4 Område Upprätta bassäng/simområde Under övre huvudmenyns punkt Område ska de olika bassängdelarna upprättas(det kan vara hela bassänger eller enskilda banor). I fältet Anläggning väljs vilken fysisk lokal som bassängdelen/bassängen tillhör. Minst ett område måste fyllas i för att man ska kunna gå vidare till övriga menypunkter. Nedan visas hur man fyller i. För att fylla i, välj Ny och skriv in uppgifter. Nr. Område Anläggning Kommentar Fylls i automatiskt. Namnet på bassängen/bassängdelen eller liknande. Den anläggning bassängen/bassängdelen tillhör, väljs från en drop-downmeny. Fält där man fritt kan skriva in eventuella beskrivningar av området. Tips från användare: Områdets namn används bl.a. i rapporter, därför kan det vara en bra ide att använda en förkortning istället för ett långt namn. Avsluta genom att klicka på OK Liksom under menyn för Anläggning är upprättelser för verksamheter och klubbar även under denna meny oftast en engångsföreteelse Knappar Ta bort Sök Raderar det aktuella området. Väljs denna öppnas sökfunktionen och här kan man då söka efter konkreta områden. Tips! Om man bara har enstaka områden använd då istället de röda pilarna för att bläddra fram och tillbaka istället för sökfunktionen Nedersta ramen Nedersta ramen under Område är utan innehåll. Side 14 af 49

15 3.5 Grupp Upprätta grupp. Under övre huvudmenyns punkt Grupp upprättas de olika överordnade gruppnamnen. Exempelvis Babysim, Simskola, och liknande, som innehåller alla de olika kurserna som kunderna sedan kan anmälas till. För att fylla i, klicka på Ny och skriv in aktuella uppgifter. Nr. Kursgrupp Färg Kommentar Fylls i automatiskt. Anger gruppens namn. Tips! Används till att ange den färg man tycker att gruppen ska symboliseras med i olika grafiska rapporter. Färgen skrivs in på engelska som HTML-färg (jfr. tillägg 1). Detta fält kan lämnas blankt. Fält där man fritt kan skriva in eventuella beskrivningar av gruppen. Rapporter mm. använder grupper till sortering, därför är det en fördel att använda sig av denna möjlighet för att dela in kurserna. Avsluta genom att klicka på OK Knappar Ta bort Sök Raderar den aktuella grupp. Väljs denna öppnas sökfunktionen och här kan man då söka efter konkreta grupper (eller för att visa en översikt över alla grupper förutsatt att man söker i blanka fält). Side 15 af 49

16 3.5.3 Nedersta ramen Nedersta ramen innehåller två menypunkter. Registrering Här finns alla registrerade kunder som tillhör gruppen som visas i den övre ramen. Kurs Här finns alla kurser som tillhör gruppen som visas i den övre ramen. Side 16 af 49

17 3.6 KeepTrack är klar! Nu är KeepTrack redo att ta emot registreringar av kurser och anmälan av kunder, vilket beskrivs i nästa del Dagligt användande. Side 17 af 49

18 4 Dagligt användande Det dagliga användandet av KeepTrack består huvudsakligen av att anmäla nya kunder/simmare, byta kurser bland de befintliga kunderna, ändra information om de befintliga kunderna, registrera vikarier, upprätta nya kurser, och dylikt. Det innebär att i det dagliga användandet av KeepTrack främst arbetas under Person och Kurs, vilket beskrivs nedan. Vidare arbetas även en del i Rapporter. 4.1 Kurs Upprätta olika kurser. Under denna menypunkt upprättas de olika kurserna/kursförloppen. Det är alltså primärt här som man går in vid varje ny säsongsstart för att upprätta nya kurser. Klicka på Ny för att upprätta en ny kurs. Nr. Kurs Kursgrupp Startdatum Slutdatum Info datum Flexibel Min. anmälda Max. anmälda. Pris: Kommentar Fylls i automatiskt. Här fyller man i det namn kursen ska ha ett namn som gärna är detsamma som kursgruppen och därmed som andra kurser. Det är till exempel OK att kalla alla Delfinkurser för Delfinen. Här väljer man vilken grupp som kursen tillhör (till exempel Simskola). Här fyller man i vilket datum kursen börjar. Här fyller man i vilket datum kursen slutar. (Här kan man fylla i datumet för söndagen i den vecka som kursen slutar och därmed ange samma slutdatum för alla kurser som slutar denna vecka, jfr. resonemang ovan.) Datum för när man eventuellt ska hålla i informations-, upptaktsmöte, eller liknande. Kan lämnas tomt. Innebär att kursen kan avvika från gränsvärden för minst eller maximalt med anmälda kunder på kursen (vilket finns angivet i de två fälten nedan). Om fältet för Flexibelt inte är ikryssat kan man inte anmäla fler än den siffra som finns angiven i fältet Max. anmälda. Vill man boka in fler kunder kryssar man således i rutan för flexibelt antal kunder. Anger ett minimum för antal kunder man önskar ha anmälda för att exempelvis starta kursen. Detta innebär inga begränsningar i databasen. Anger maximum antal deltagare för kursen. Bör användas! Deltagare som anmäls till denna kurs och som överstiger det ifyllda antalet placeras då automatiskt i kölista. Det ifyllda talet kan självklart ändras efterhand! (Kan dock bara ändras till ett lägre värde, om antalet aktuellt anmälda deltagare är samma antal eller lägre än det nya värdet.) Här fyller man i det pris kursen kostar för kunden, inklusive eventuell moms. Fält där man fritt kan skriva in eventuella beskrivningar av kursen. Side 18 af 49

19 Schema: Fylls i automatiskt av systemet och användas till diverse scheman. Visar start- och sluttider för kursen förutsatt att dessa är ifyllda, annars visas No timeslots available. Avsluta genom att klicka OK Om man skriver in 0 på Min anmälda och Max anmälda kommer det inte att gå att anmäla några kunder till kursen och kursen kommer heller inte att förekomma i de kursöversikter som används för anmälning av kunder. Efter att kurserna är upprättade ska de i ordningsföljd upprättas lektionstider, bokas område och instruktör, vilket beskrivs nedan. Det kan anmälas kunder på kursen utan att detta är ifyllt, men då finns varken arbetstider för instruktörerna, tider i bassängen samt att det kommer vara felaktigheter på bekräftelserna/fakturorna. Side 19 af 49

20 4.1.2 Nedersta ramen I nedersta delen av fönstrert har man möjlighet för att hantera följande värden: Lektionstid Område Instruktör Registrering Betalning Lägg till alla Intervall Närvaro Flytta kunder Visar lektionstiderna för de olika lektionerna. Visar var lektionerna hålls, i vilken bassäng eller bassängdel. Visar vem det är som är instruktör på de olika lektionerna i kursförloppet samt om den angivna instruktören är Fast (ordinarie), Vikarie, Elev, eller annan instruktörstyp från drop-downmenyn. Visar vilka kunder som finns anmälda till kursen. Visar vilka kunder som har betalat och hur mycket de har betalat av den pågående kursen. Här kan man också se eventuell skuld. Denna knapp finns under menyerna Instruktör och Område och används för att lägga till instruktör/bassängområde på samtliga lektioner. Används även när kurser upprättas. Finns under menyn Lektionstid och används när kurser upprättas som har lektioner samma dag och tid varje eller var annan vecka. Denna knap finns under menyn Registrering och används til at registrera kunders närvaro på enstaka lektioner på aktuell kurs. Denna knap finns under menyn Registrering och används till att registrera alla eller några av kursens kunder på en ny kurs. Till exempel vid ny termin/kursomgång eller liknande. Se bilaga 3. Side 20 af 49

21 4.1.3 Lektionstider När kursen är upprättad ska registrering ske av det tidsintervall lektionen hålls i. Om kursen äger rum inom samma tidsintervall antingen varje dag eller samma dag varje vecka går registrering snabbast genom att använda knappen Intervall. När detta är gjort visas fönstret nedan: Om kursen går veckovis, klicka på Week (och om kursen hålls dagligen, klicka på Day ) I fältet Every skrivs talet 1 in förutsatt att kursen går en gång varje vecka. Skriv talet 2 vid varje annan vecka och så vidare. From: To: Skriv in starttiden för lektionen. Skriv in sluttiden för lektionen. Markera den eller de dagar som kursen går i On days. Observera: Använd korrekt datumformat dd-mm-åååå och tidformat hh:mm (med kolon). Klicka på Add timeslots och därefter OK för att bekräfta. Registrering av tider kan alltid avbrytas genom att klicka på Cancel. Tips från användare: Helgdagar eller andra dagar som simningen har uppehåll? Dessa dagar raderas enklast efter att lektionstiderna är inlagda och lektionsöversikten kommer upp för kursen. Side 21 af 49

22 4.1.4 Upprätta enstaka lektioner Vill man upprätta en enskild lektion kan man skriva in start och sluttid direkt i fälten på raden New. Uteslut veckodagen och använd formatet dd-mm-åååå HH:MM, följt av eventuell kommentar. Klicka därefter på Enter. Detta sätt används även vid ändringar, på den rad man önskar att ändra istället för på raden New. Side 22 af 49

23 4.1.5 Område (bassäng) Det är inte nödvändigt att anvisa område till lektionerna, men om detta görs konsekvent (även om man bara har en bassäng) uppnås en tidsreglering som bland annat innebär att bassängen inte kan dubbelbokas. Vidare kan man genom att registrera område till lektionstiderna använda sig av rapporten Area schedule, vilken beskrivs i senare kapitel. Det går självklart bara att upprätta poster i Område när lektionstider redan är upprättade! Välj Område och därefter Lägg till alla: Välj relevant område i drop-downmenyn. Klicka Add area och därefter OK för att bekräfta Upprätta enstaka områden till en lektionstid Om det till exempel byts bassäng på enstaka lektionstider eller om verksamheten har lagt in en extra lektion av någon anledning, kan man lägga område till denna tid. Skriv in Lektionstid (dd-mm-åååå hh:mm-hh:mm), välj Område i det tomma fältet och avsluta med Enter. Tips! En snabbare lösning är att komma ihåg Lektionstidens Nr. och skriva in detta direkt istället för tiden. Se bilden nedan. Side 23 af 49

24 4.2 Person Här gäller det att vara uppmärksam på att kunden såväl som eventuell betalare ska vara registrerad i KeepTrack innan denna anmäls till en kurs. Under Sök kan du leta efter kunden i olika fält Registrera kund. Beträffande kurser med flera inblandade, till exempel barn och betalande föräldrar, ska alla personer upprättas individuellt i KeepTrack. Här registreras även anställda/instruktörer. Personer registreras under Person Ny alternativt under Person Kopiera. Rent praktiskt rekommenderar vi att börja registrera den som kommer att betala för kursen (föräldern): Nr. Fylls i automatiskt. Förnamn Personens förnamn/tilltalsnamn. Efternamn Personens mellan- och efternamn. Medlemsdatum Fylls i automatiskt med Now alternativt kan fyllas i manuellt. Födelsedatum Spärrdatum Kontakt 1 Kontakt 2 Medarbetare Initialer Rabattbelopp Rabatt % Tips! Om man börjar med att skriva in betalaren/föräldern och sedan kommer ihåg kundnumret kan man när man skriver in kunden/barnet bara skriva in betalarens kundnummer direkt i Kontakt 1 och på så vis spara en omgång. Fylls i enligt modellen dd-mm-åååå och kommer därefter att visa personens ålder. Denna information används även för att visa deltagarnas ålder vid kursstart. Används för att spärra konton (till exempel vid sena betalningar) och ska därför inte fyllas i vid registrering av ny kund. Här fylls ansvarig förälder/betalare i, om det inte är denna person man för tillfället registrerar förstås. Denna person kommer automatisk att fyllas i som betalare på framtida kurs. Här kan man fylla i den andra föräldern eller den första föräldern om Kontakt 1 inte är en förälder. Bocken i denna ruta innebär att den registrerade personen är en medarbetare, till exempel instruktör. Denna markering styr flera andra funktioner i KeppTrack såsom vilka som kan registreras som instruktörer på kurser. Kan användas vid behov, exempelvis för medarbetare. Ett fast belopp som är knutet till personen (till exempel syskonrabatt, seniorrabatt, eller liknande). Är detta ifyllt kommer rabattfältet på kursen automatiskt att fyllas i, detta kan dock alltid ändras. Kom ihåg att det är personen som anmäls till kurs som måste ha rabatten, inte en evt. betalare. En fast procentuell rabatt som är knuten till personen. Fyller automatiskt i rabatt %-fältet vid anmälan till kurs. Side 24 af 49

25 Kön Adress 1 Adress 2 Postnr. Region Land Tfn. privat Tfn. arbete Tfn. mobil Nyhetsbrev faktura Anges efter behov. Används till exempel till statistik eller för översikter av könsfördelning i olika grupper. Gatunamn. Extra adressfält. Väljs från drop-downmenyn. Fylls i automatiskt utifrån det registrerade postnumret (används dock inte i de nordiska länderna). Fylls i automatiskt utifrån det registrerade postnumret. Hemnummer. Tips från användare: Jobbnummer. Ange alltid det fasta hemnumret under Mobilnummer. Tfn. Privat och mobilnumret under Tfn. Den e-postadress som personen Mobil, även om personen i fråga bara har kan nås på. mobilnummer På det sättet kan verksamhetens telefonkostnader hållas Används för att styra utskick av nere. nyhetsbrev från verksamheten om man använder sig av detta. Fråga alltid kunden om tillåtelse att få sända material innan denna ruta markeras, gärna redan vid första registrering. Används för att styra utskick av elektroniska fakturor om verksamheten använder sig av detta. Särskilda hänsyn Här fylls i om det förekommer något handikapp eller annan information som man behöver visa särskild hänsyn till. Fylls i på den person som ska anmälas till kursen Obs:(inte på betalaren!). Detta innebär att den person som går kursen kommer att markeras med en asterix (*) på närvarolistan. Instruktören blir således uppmärksam på att det finns särskild information att inhämta. Kommentarer Självförklarande. Avsluta genom att klicka på OK eller klicka med musen utanför fältet och bekräfta i popuprutan. (Eller klicka på Ångra om personen inte ska sparas.) Kopiera information När använderen registrerer flera personer från samma familj/på samma adress kan man leta upp en familjemedlem och därefter klicka på Kopiera istället för Ny. Då finns redan flera fält ifyllda automatiskt. Side 25 af 49

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Manual dinumero Klient

Manual dinumero Klient Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Start dinumero Klient... 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Välj företag... 3 2. Programuppbyggnad... 5 2.1. Fakturalista... 5 2.2. Knapprad... 6 2.3. Fakturabild...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer