Erbjudandeprospekt för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudandeprospekt för"

Transkript

1 Erbjudandeprospekt för (utan bilder för snabb nedladdning) Aktien för travälskare Erbjudande att köpa aktier i TravAktien Sweden AB

2 Legala frågor Erbjudandet avser: Firma: TravAktien Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Styrelsens säte: FALKÖPING Adress: Box 4105, Fornkullevägen GUDHEM Hemsida: E-post: Telefon: TravAktien Sweden AB inregistrerades vid PRV och har bedrivit verksamhet i aktiebolagsform sedan dess, aktiebolagslagen reglerar därmed bolagets verksamhet. TravAktien Sweden AB:s nuvarande bolagsordning antogs vid bolagsstämma då beslut också togs att bolaget skall vara publikt. Styrelsen i Travaktien Sweden AB ansvarar för detta prospekt. Utdrag ur bolagsordningen Föremålet för bolagets verksamhet: Bolaget skall tävla och bedriva handel med travhästar och därmed förenlig verksamhet. Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Aktier kan vara dels A-aktier dels B-aktier. A-aktie medför 10 och B-aktie 1 röst. Akties nominella belopp lyder på en krona. Registrering hos Finansinspektionen Prospektet har registrerats av Finansinspektionen enligt 2 kapitlet 4 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA eller Kanada eller i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Viktiga avtal Travaktien Sweden AB har ingått avtal med travtränare och uppfödare som med hänsyn till bolagets verksamhet är av normal karaktär. Travaktien Sweden AB kommer även fortsättningsvis ikraft av sin storlek ha goda förutsättningar att nå gynnsamma avtal med såväl uppfödare som tränare mm. Då dessa avtal har en avgörande betydelse för TravAktien Sweden AB: s utveckling på sikt kommer hästarnas välbefinnande och möjligheter till utveckling sättas i centrum. Försäkringar Styrelsen har i samråd med tränare tillsett att hästarna är riktigt försäkrade. Väsentliga händelser efter redovisad räkenskapsperiod. Inga väsentliga händelser har inträffat som kan anses påverka den bild av bolaget som här framställs. 2

3 Inledning Den starka utvecklingen av svensk travsport har även ökat intresset att äga travhästar. I nuläget finns inte många former för ägande som ger en rimlig riskspridning och som kan utnyttja de fördelar ett strikt företagsekonomiskt arbetssätt ger. TravAktien är ett alternativ som erbjuder hästägande med större riskspridning samtidigt som man har möjlighet att få del i mycket kvalitativa hästar. TravAktien har en funktion att fylla i svensk travsport och erbjuder härmed travsportintresserade ett intressant sätt att äga travhästar utan löpande månadskostnader eller andra krav på den enskilde ägaren. Vi tror att Du som aktieägare skall få uppleva känslan, spänningen och gemenskapen som hästägandet ger genom TravAktien. Lyckas vi bra med våra hästar finns möjligheten till utdelning och värdetillväxt i aktien. Som aktieägare är man kanske dock i första hand ute efter upplevelsen i hästägandet och att följa sina hästar fram till start, på banorna eller i TV-soffan. Fem fördelar att äga hästar genom TravAktien gentemot privat andelsägande Genom att bedriva ägandet i bolagsform via TravAktien erhålls fullt avdrag för kostnader och fullt momsavdrag. Kostnaderna blir därmed väsentligt lägre och man får på det sättet mer möjligheter. En eventuell förlust i aktien är också avdragsgill. En insats i TravAktien är en engångsinsats och inga löpande månadskostnader tillkommer. TravAktien har en större mängd hästar och riskspridningen ökar därmed. TravAktiens koncept ger möjligheter till merintäkter till bolaget utöver tävlingsinkomster. TravAktien har större flexibilitet att agera när det gäller köp och försäljning av hästar. 3

4 Erbjudande att köpa aktier i Travaktien Sweden AB (publ) Styrelsen i Travaktien Sweden AB (publ) TravAktien eller Bolaget - med organisationsnummer har efter överenskommelse med bolagets huvudägare, Sound Holding AB, tagit fram detta erbjudandeprospekt där allmänheten erbjuds köpa aktier. Erbjudandet vänder sig till svenska privatpersoner och företag med intresse för travhästar och totalisatorspel. Priset är 10 kronor per aktie. Erbjudandet som avser redan befintliga aktier utgör ingen utspädning av aktiekapitalet i TravAktien och innebär en fortsatt finansiering för TravAktien. Villkor och anvisningar Pris: Minsta teckning: 10 kronor per aktie 400 aktier för totalt kronor. Teckningstid: Löpande från 25/10-01 Anmälan: Courtage: Tilldelning: Betalning: Anmälan om köp är bindande och sker på speciell blankett.(avräkningsnota) Inget courtage eller andra avgifter utgår. Tilldelning sker löpande. När underskrivet köpeavtal (avräkningsnota) i två ex. inkommit till säljaren skriver denne under köpeavtalet samt påtecknar köparens namn på de aktuella aktiebreven. Säljaren uppvisar handlingarna för TravAktien Sweden AB som omedelbart registrerar köparen i aktieboken varefter aktiebreven och köparens ex. av köpeavtalet utsändes med vändande post. Kontant betalning skall ske med inbetalningskort som bifogas aktiebreven. Betalning skall ske inom 8 dagar efter det att köparen erhållit aktiebreven och av säljaren underskriven avräkningsnota. Aktieslag: aktier av serie A samt aktier av serie B. Försäljning av A-aktierna sker först varefter B-aktierna sälj. Köparen kan göra förbehåll på avräkningsnotan om att köpet bara skall gälla om tilldelning kan ske av A-aktier. Båda aktieslagen har samma rätt i bolagets tillgångar och vinst, A-aktie betingar 10 röster medan B-aktie 1 röst på bolagsstämma. Överlåtbarhet: Erbjudandets storlek: Förbehåll: Övrigt: Inga inskränkningar föreligger gällande överlåtbarhet i vare sig aktier av serie A eller B. Erbjudandet avser totalt aktier. Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta erbjudandet innan alla aktier sålts, samt att ändra minsta teckning. Aktierna är för närvarande inte VPC-registrerade. Önskas delning av poster, kontakta gärna bolaget. 4

5 Ordförandens kommentar TravAktien Ett alternativt hästägande med mervärden! TravAktien Sweden AB är ett bolag som ägnar sig helt åt travsport. Bolaget bildades i slutet av år 2000 och har i dagsläget ca 250 aktieägare. För dom som vill vara med och uppleva känslan av att äga travhästar kan TravAktien vara ett intressant alternativ. Med en engångsinsats köper man aktier i bolaget och är därmed delägare i ett bolag som i dagsläget äger 13 hästar med bra och intressant stam. Att följa bolagets hästars utveckling i träning och tävling är en speciell upplevelse, från grundträning vidare mot premielopp och sedan kvallopp och start. Som stor folksport i Sverige får travet mer och mer utrymme i TV vilket ytterligare ökar känslan och spänningen med hästägandet. Den bästa känslan kanske man ändå får när man besöker travbanorna live. En fikakorg, vackert väder och besök på travbanan är något som slår det mesta. Ambitionen med TravAktien är förutom att vi utöver ett spännande hästägande skall erbjuda aktieägarna mervärden. Redan nu kan vi lova alla aktieägare fri entré till banorna när våra hästar tävlar åtminstone under år Vi vill också öppna stallbackarna för våra aktieägare. Alla skall känna sig mycket välkomna att besöka stallen tävlingsdagar men även icke tävlingsdagar skall man kunna komma på besök. Vi har under året som gått haft flertal stallbesök från våra aktieägare och det har varit mycket uppskattat. Ekonomiska förutsättningar - TravAktien bedöms gå med vinst år 2002 Att äga travhästar är svårt och innebär mycket hög risk. Genom att vara delägare i flera hästar sprider man riskerna. Om man dessutom har en mycket hög aktivitet när det gäller bedömning av hästarnas framtidsutsikter skapar man ytterligare förutsättningar för att lyckas. Utöver detta ser TravAktien möjligheter till ett antal sidointäkter utöver tävlingsintäkter och intäkter från hästförsäljning. För år 2002 har TravAktien tecknat ett sponsoravtal och vi vågar därför redan nu göra bedömningen att TravAktien kommer att gå med vinst år Då 2002 är ett uppbyggnadsår tycker vi det känns mycket bra. Hästarna våra viktigaste medarbetare De individer som mest skall vara i fokus i vår verksamhet är naturligtvis hästarna. Vi skall se till att de tränas och tas om hand på bästa sätt och ges de bästa förutsättningar för att lyckas. Som i all annan elitidrott är träningen hård men vi skall inte stressa och ta några onödiga risker. I dagsläget har TravAktien en treåring, fem tvååringar, sex ettåringar samt en sexåring. Våran treåring är på gång att börja tävla. Alla tvååringar är utan tvekan med i matchen så här långt. Våra toppstammade ettåringar som samtliga kommer från Stuteri Bob har efter en betesperiod under sommaren nu åter börjat tränats. Stuteri Bob har haft fina framgångar i år och bl a kommer en av Sveriges absolut bästa treåringar därifrån, Leonardo Bob. Intresset för hästar och travsport ger engagemang TravAktien har byggts upp med hjälp av ideella krafter. Många människor har sammanlagt lagt ner minst 1000 timmars ideellt arbete. De som är engagerade i bolaget gör det för sitt intresse av hästar och travsport. Våra finansiärer har också varit berömvärda i sitt engagemang och ställt upp på ett fantastiskt sätt där vinstintresset varit i skymundan. Det engagemang aktieägarna visat är vi också mycket tacksamma för. Det är mycket stimulerande att arbeta i ett bolag där det finns en sådan glödande själ. Information är viktigt! Att hålla vår aktieägare informerade om vad som händer är förstås jätteviktigt. Internet ger här mycket fina möjligheter. TravAktien har förstås en egen hemsida men vi ger också löpande 5

6 rapportering via vår epostista. De som inte har internet skall dock inte glömmas bort, vi håller precis på att utarbeta ett system så även dessa skall få bra information. Framtidsvisioner Framtiden är alltid svårbedömd i alla sammanhang och vi kan inte lova mer än vi gjort ovan. Det vi kan lova är att vi som är engagerade i TravAktien kommer jobba hårt för att göra TravAktien till ett aktieägarvänligt bolag. Visionen är att TravAktien skall vara ett alternativt hästägande där vi hela tiden jobbar på att skapa mervärden för våra aktieägare. Vi kommer aldrig att avvika från vårt företagsekonomiska grundtänkande och målsättningen är att hela tiden öka dialogen med aktieägarna. Framtidsvisionen om ett bolag med ett stort ägarengagemang och en fin stämning med ett fint hästmaterial är verkligen värt att jobba för. De första stegen har just tagits. Jag kommer själv deltaga i det erbjudande som nu ges, och köpa mer aktier i TravAktien. Björn Andersson Ordförande i TravAktien Sweden AB 6

7 Hästarna Våra hästar ser vi som medarbetare i bolaget och självfallet är det av yttersta vikt för oss att individerna skall trivas så de kan göra ett bra jobb. Det är en viktig prioritering för oss att hästarna skall få bästa möjliga tillsyn och behandling. Hästarna i TravAktien skall trivas! Olle Gagn 2-årig hingst efter Mr Drew och Oliva Ex. Tränare: Joakim Lövgren, Jägersro. Olle Gagn är en härlig individ som väcker känslor var han än kommer. En häst med ett jättestort engagemang och mycket känslor. Olle Gagn är i skrivande stund den av våra 2-åringar som är snabbast. Hästen gick godkänt premielopp i maj 2001 och har fina farter i kroppen. Hästen jobbas nu vidare med mycket grundträning och vi tar i första hand sikte på kvallopp längre fram. Open Mind 2-årigt sto efter Alf Palema och Simple Mind. Tränare: Lars D Carlsson, Eskilstuna. Open Mind är efter succéhingsten Alf Palema. Open Mind visade tidigt att hon har stor grundkapacitet. Hästen har under 2001 haft ont av växtperioder och en del småskador varför hon inte kommit så långt i träning som vi trodde i början på året. De som kört Open Mind i träning tycker sig känna att hästen har intressanta möjligheter. Open Mind förväntas gå s.k. premielopp inom ett par månader. Johanston Bob 2-årig hingst efter Kosar och Alexias Sweet L. Tränare: Jörgen R Melchior, Axevalla. Johnston Bob är efter den framgångsrike amerikaimporten Kosar som bl a vann Hugo Åbergs Memorial. Hästen har en härlig inställning till det han gör och vill verkligen göra ett bra jobb. Dessa egenskaper är en bra förutsättning för en bra tävlingskarriär. Johnston Bob gick godkänt premielopp i juli 2001 på Axevalla och det som i skrivande stund ligger närmast i planeringen är kvallopp längre fram under Hästen får nu mycket grundträning blandat med lite snabbare jobb. Meadow Man 2-årig hingst efter Meadow Road och Tame Quick. Tränare: Thomas Lönn, Bollnäs. Meadow Man är efter elitloppsvinnaren Meadow Road. En mycket trevlig häst som gick godkänt premielopp i juni Meadow Man matchas nu vidare mot kvallopp under senare delen av 2001 och vi följer utvecklingen med intresse. 7

8 Amino Rich 2-årig hingst efter Foreign Office och Rikstens Dixi. Tränare: Jörgen R Melchior, Axevalla. Amino Rich är efter den mer och mer omtalade Foreign Office. En mycket ståtlig och pampig häst som är mycket fin att titta på. Hästen är inte bara fin utan visar kapacitet i träning. Amino Rich gick godkänt premielopp i juni 2001 och matchas också han mot kvallopp under Hästen har ett starkt temprament vilket är bra om man använder det på rätt sätt. IceCream I.T. 3-årigt sto efter Lindys Crown och Min Elekta. Tränare: Joakim Lövgren, Jägersro. Icecream I.T. är efter en av de allra framgångsrikaste avelshingstarna nämligen Lindys Crown. Hästen har i träning visat sig ha tider runt 1,18-19 i kroppen. Tyvärr har det inte fungerat för Icecream i lopp och hon har även haft en del skador. Det finns god kapacitet i hästen och hon matchas nu för start mot slutet av året. Robin Gibs 6-årig hingst efter Allen Hanover och Siva Gibs. Tränare: Jeppe Juel, Ålborg, Danmark. Robin Gibs är en startsnabb och travsäker häst. Hästen har precis kommit igång med tävlandet igen efter ett uppehåll på över ett år. Hästen är stationerad i Danmark för att kunna komma med i bra lopp. Med sin travsäkerhet och startsnabbhet tror vi hästen kan bli nyttig framöver. Våra ettåringar TravAktien har sex stycken mycket välstammade ettåringar samtliga inköpta från Stuteri Bob. Träningen av dessa har nu påbörjats. Det skall bli mycket intressant att följa dessa individer. Samtliga ettåringar tränas på Axevalla. Ekonomiska framtidsutsikter TravAktien startade sin verksamhet i december år De första åren är av uppbyggnadskaraktär. Det är därför mycket glädjande att förutsättningarna att nå vinst redan år 2002 är mycket goda (se resultatprognos för år 2002). Styrelsen kommer mycket noggrant följa den ekonomiska utvecklingen och hästarnas utveckling och anpassa verksamheten för att nå målet om att redovisa vinst varje år. Utvecklingen av hästmaterialet är naturligtvis mycket viktigt i sammanhanget, likaså är det viktigt att styrelsen lyckas ta tillvara på de fördelar som ett bolag av TravAktiens karaktär ger i form av ett stort nätverk och många aktieägare. Någon ekonomisk prognos för efter år 2002 är i dagsläget mycket svår att göra. Hästarnas utveckling under 2002 kommer att bädda för utvecklingen år Kommer någon eller några hästar utvecklas till riktigt bra tävlingsindivider förbättras förutsättningarna för ett bra resultat år 2003 kraftigt. Sammantaget sett är det dock i dagsläget mycket svårt att göra en prognos för utvecklingen efter år Utfallet kan avvika kraftigt från 2002 års resultat kraftigt åt båda håll. 8

9 Resultatprognos 2002 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Tävlingskostnader Försäkringar Diverse avgifter mm Bruttoresultat Löner och sociala avgifter Rese- och möteskostnader Administration Reklam Övriga kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt 0 Periodens resultat Styrelsens försäkran Vi ansvarar för och försäkrar att uppgifterna i detta prospekt, så vitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse utelämnats, som skulle kunna påverka bilden av TravAktien Sweden AB i detta prospekt. Falköping i oktober 2001 TravAktien Sweden AB Styrelsen TravAktiens Revisor Jan-Olof Oskarsson Godkänd revisor Revisorscentrum, Skövde Styrelse Björn Andersson, Ordförande Claes Almsparre Hélène Sigurd, VD Johnny Persson 9

10 Risker En investering i TravAktien utgör en möjlighet till en långsiktigt bra avkastning, men är samtidigt förknippad med mycket hög risk. Nedan berörs de riskområden som anses ha störst betydelse för bolagets utveckling. Riskerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Träning och tävling TravAktiens framgångar är beroende av att träning, tävling och handel med travhästar fungerar bra. Det är ingen garanti att bolagets lyckas med någon av dessa faktorer. Risken finns alltid att tillräckligt många hästar inte klarar träning och tävling på ett bra sätt. Hästar kan t ex drabbas av skador och sjukdomar och en del kommer inte att ha förutsättningar att bli tävlingshästar. Sidointäkter TravAktiens styrelse kommer att jobba aktivt för att bolaget utöver tävlings- och försäljningsintäkter skall erhålla sidointäkter i form av t ex sponsring och reklam. För år 2002 kommer dessa intäkter att vara goda men för kommande finns alltid risken att dessa kommer att vara av mindre omfattning. Utvecklingen av travsporten i Sverige Svensk travsport visar en uppåtgående trend sedan många år tillbaks. Skulle denna trend brytas genom att t ex spelet minskar kan det på sikt innebära mindre prispengar att tävla om och lägre priser på hästar mm. TravAktien kommer också påverkas av ett sådant scenario. 10

11 Aktien och ägarförhållanden Handel i aktien Aktien är ännu onoterad och handlas via bolaget där en lista förs över potentiella köpare och säljare. Bolaget kommer alltså att medverka till att en aktiv handel skall kunna ske i aktien i väntan på en eventuell notering. Förutsättningarna för såväl omsättning i aktien som notering ökar i och med pågående ägarbreddning. Utdelningspolitik Utdelningspolitiken kommer att baseras på bolagets ekonomiska situation samt förhållandena på marknaden. På sikt kan det vara rimligt att minst 20 procent av vinsten efter skatt delas ut till aktieägarna. Bolaget ombesörjer initialt utbetalning av ev. utdelning i samråd med bolagets bank, Tidaholms Sparbank. Skulle styrelsen besluta att bolaget skall vara ett avstämningsbolag överförs ansvaret för utdelning och aktiebok på värdepapperscentralen. Ägarinformation Rapportering till ägarna sker dels på traditionellt sätt via post dels via internet som ger fina möjligheter till tät information. TravAktien har en epostlista som ägarna med fördel ansluter sig till, anmälan sker på hemsidan där informationen också kommer att läggas ut. Vi kommer att jobba för ett bra aktieägarklimat där du skall känna Dig delaktig genom en detaljerad information om hästarna och deras framsteg. Självklart är du också välkommen att slå en signal till någon i styrelsen. Och Du, vi ses väl i stallet! Aktiekapitalets utveckling Transaktion A-aktier B-Aktier Totalt kapital Totalt antal aktier nov 2000 Bolagsbildning jan 2001 Nyemission jan 2001 Split 2: juli 2001 Nyemission Ägarstruktur före erbjudandet A-aktier B-aktier Totalt kapital Röster Kapital % Röster % Sound Holding AB ,4 48,7 Jörgen Hallberg ,6 19 Johnny Persson m.fam ,7 16,3 Robert Stejdahl ,5 3,8 Claes Almsparre m.fam ,5 2,1 Hélène Sigurd ,8 1,9 Stig-Olof Bly ,7 0,9 Ruter Media Group ,7 0,4 Björn Andersson ,2 0,4 Bengt Dahl ,5 0,4 Övriga ägare ,4 6,1 Summa:

12 TravAktiens räkenskaper i sammandrag perioden Resultaträkning(Kronor) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader för hästar Försäkringar Insatslopp Registreringsavgifter Tävlingskostnader Bruttoresultat Övriga kostnader Löner och sociala avgifter Resor Administration Reklam och PR Rörelseresultat Finansiella intäkter 510 Finansiella kostnader Periodens resultat Balansräkning(Kronor) Tillgångar Omsättningstillgångar Hästar Summa tillgångar Skulder Leverantörsskulder -954 Summa skulder -954 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt kapital Summa skulder och eget kapital

13 Revisorns granskningsberättelse Jag har i egenskap av revisor i Travaktien Sweden AB granskat detta prospekt. Granskningen har utförts enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. I enlighet med rekommendationen har jag endast i begränsad omfattning granskat de finansiella mål och framtidsutsikter som ingår i prospektet. De uppgifter i prospektet som hämtats ur räkenskaperna har återgivits korrekt. Det har inte kommit fram något som tyder på att prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Skövde den 12 oktober 2001 Jan-Olof Oscarsson Godkänd revisor Skattefrågor Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för aktieägare i TravAktien AB är endast avsedd som allmän information. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier skattskyldiga. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för information om de speciella skattekonsekvenser som förvärv kan medföra, till exempel tillämpligheten och effekten av utländska inkomstskatteregler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal och eventuella regler i övrigt. Utdelning Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Försäljning Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för hela reavinsten i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Förmögenhetsbeskattning. Aktierna i TravAktien AB skall inte tas upp till något värde vid förmögenhetsbeskattningen. Arvs- och gåvobeskattning Aktier i TravAktien AB skall vid arvsbeskattning beräknas till 30 procent av värdet. Även vid beräkning av gåvoskatt värderas aktierna till 30 procent av värdet. Välkommen som aktieägare! Det tryckta prospektet inkl. svarskuvert och avräkningsnotor kan beställas av Claes Almsparre på eller via hemsidan Du kan också fylla de båda avräkningsnotorna på följande sidor och sända in dem i kuvert märkt med mottagaren betalar portot och följande uppgifter. Sound Holding AB Svarspost FALKÖPING 13

14 Avräkningsnota (Köparens ex.) Här fyller du i, OBS 2 ex! Avräkningsnotan som upprättas i två exemplar återsänds båda ifyllda och undertecknade till säljaren för underskrift. Använd portofritt svarskuvert. Säljaren sköter om att aktiebreven och köparens ex. av avräkningsnotan omgående återsänds till köparen. Avräkningsnotan sparas inför framtida deklaration. Undertecknad har tagit del av och godkänt de villkor som anges i tillhörande erbjudandeprospekt. Betalning skall ske inom 8 dagar efter erhållande av aktiebrev och av säljaren underskriven avräkningsnota. Avtal om köp/försäljning av aktier i TravAktien Sweden AB (publ) Antal aktier (minst 400 st) Pris/st: 10 kronor Total likvid: Förbehåll: Om köpet skall gälla ENDAST om A-aktier kan tilldelas, meddelas det på raden här ovan. Görs inget förbehåll ovan sker tilldelning av A- eller B-aktier enligt villkoren i prospektet, (rekommenderas). Namn: Gatuadress: Postadress: Eventuell E-postadress: Telefonnummer: Köpare Person-, organisationsnummer Säljare Namn: Sound Holding AB Organisationsnr: Gatuadress: Box 4105 Postadress: FALKÖPING Telefonnummer: Ort: Ort: Datum: Datum: Köparens namnteckning Säljarens namnteckning 14

15 Avräkningsnota (säljarens ex.) Här fyller du i, OBS 2 ex! Avräkningsnotan som upprättas i två exemplar återsänds båda ifyllda och undertecknade till säljaren för underskrift. Använd portofritt svarskuvert. Säljaren sköter om att aktiebreven och köparens ex. av avräkningsnotan omgående återsänds till köparen. Avräkningsnotan sparas inför framtida deklaration. Undertecknad har tagit del av och godkänt de villkor som anges i tillhörande erbjudandeprospekt. Betalning skall ske inom 8 dagar efter erhållande av aktiebrev och av säljaren underskriven avräkningsnota. Avtal om köp/försäljning av aktier i TravAktien Sweden AB (publ) Antal aktier (minst 400 st) Pris/st: 10 kronor Total likvid: Förbehåll: Om köpet skall gälla ENDAST om A-aktier kan tilldelas, meddelas det på raden här ovan. Görs inget förbehåll ovan sker tilldelning av A- eller B-aktier enligt villkoren i prospektet, (rekommenderas). Namn: Gatuadress: Postadress: Eventuell E-postadress: Telefonnummer: Köpare Person-, organisationsnummer Jag fick kännedom om TravAktien via: (frivillig uppgift) Säljare Namn: Sound Holding AB Organisationsnr.: Gatuadress: Box 4105 Postadress: FALKÖPING Telefonnummer: Ort: Datum: Ort: Datum: Köparens namnteckning Säljarens namnteckning 15

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) 2 Erbjudandeprospekt för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) organisationsnummer 556606-9331 Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ)

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Sidan 1 INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Nyemission under tiden 26 april 25 maj 2011, efter principen först till kvarn gäller. Utgivit i april 2011, 4 sidor+ bilaga. Sidan 2 DU blir ägare

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

KALLELSE. till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 KALLELSE till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014 Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Anvisningar se s. 4-7. Räcker ej utrymmet använd bilaga. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 Årsredovisning 2002-05-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer