Erbjudandeprospekt för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudandeprospekt för"

Transkript

1 Erbjudandeprospekt för (utan bilder för snabb nedladdning) Aktien för travälskare Erbjudande att köpa aktier i TravAktien Sweden AB

2 Legala frågor Erbjudandet avser: Firma: TravAktien Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Styrelsens säte: FALKÖPING Adress: Box 4105, Fornkullevägen GUDHEM Hemsida: E-post: Telefon: TravAktien Sweden AB inregistrerades vid PRV och har bedrivit verksamhet i aktiebolagsform sedan dess, aktiebolagslagen reglerar därmed bolagets verksamhet. TravAktien Sweden AB:s nuvarande bolagsordning antogs vid bolagsstämma då beslut också togs att bolaget skall vara publikt. Styrelsen i Travaktien Sweden AB ansvarar för detta prospekt. Utdrag ur bolagsordningen Föremålet för bolagets verksamhet: Bolaget skall tävla och bedriva handel med travhästar och därmed förenlig verksamhet. Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Aktier kan vara dels A-aktier dels B-aktier. A-aktie medför 10 och B-aktie 1 röst. Akties nominella belopp lyder på en krona. Registrering hos Finansinspektionen Prospektet har registrerats av Finansinspektionen enligt 2 kapitlet 4 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA eller Kanada eller i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Viktiga avtal Travaktien Sweden AB har ingått avtal med travtränare och uppfödare som med hänsyn till bolagets verksamhet är av normal karaktär. Travaktien Sweden AB kommer även fortsättningsvis ikraft av sin storlek ha goda förutsättningar att nå gynnsamma avtal med såväl uppfödare som tränare mm. Då dessa avtal har en avgörande betydelse för TravAktien Sweden AB: s utveckling på sikt kommer hästarnas välbefinnande och möjligheter till utveckling sättas i centrum. Försäkringar Styrelsen har i samråd med tränare tillsett att hästarna är riktigt försäkrade. Väsentliga händelser efter redovisad räkenskapsperiod. Inga väsentliga händelser har inträffat som kan anses påverka den bild av bolaget som här framställs. 2

3 Inledning Den starka utvecklingen av svensk travsport har även ökat intresset att äga travhästar. I nuläget finns inte många former för ägande som ger en rimlig riskspridning och som kan utnyttja de fördelar ett strikt företagsekonomiskt arbetssätt ger. TravAktien är ett alternativ som erbjuder hästägande med större riskspridning samtidigt som man har möjlighet att få del i mycket kvalitativa hästar. TravAktien har en funktion att fylla i svensk travsport och erbjuder härmed travsportintresserade ett intressant sätt att äga travhästar utan löpande månadskostnader eller andra krav på den enskilde ägaren. Vi tror att Du som aktieägare skall få uppleva känslan, spänningen och gemenskapen som hästägandet ger genom TravAktien. Lyckas vi bra med våra hästar finns möjligheten till utdelning och värdetillväxt i aktien. Som aktieägare är man kanske dock i första hand ute efter upplevelsen i hästägandet och att följa sina hästar fram till start, på banorna eller i TV-soffan. Fem fördelar att äga hästar genom TravAktien gentemot privat andelsägande Genom att bedriva ägandet i bolagsform via TravAktien erhålls fullt avdrag för kostnader och fullt momsavdrag. Kostnaderna blir därmed väsentligt lägre och man får på det sättet mer möjligheter. En eventuell förlust i aktien är också avdragsgill. En insats i TravAktien är en engångsinsats och inga löpande månadskostnader tillkommer. TravAktien har en större mängd hästar och riskspridningen ökar därmed. TravAktiens koncept ger möjligheter till merintäkter till bolaget utöver tävlingsinkomster. TravAktien har större flexibilitet att agera när det gäller köp och försäljning av hästar. 3

4 Erbjudande att köpa aktier i Travaktien Sweden AB (publ) Styrelsen i Travaktien Sweden AB (publ) TravAktien eller Bolaget - med organisationsnummer har efter överenskommelse med bolagets huvudägare, Sound Holding AB, tagit fram detta erbjudandeprospekt där allmänheten erbjuds köpa aktier. Erbjudandet vänder sig till svenska privatpersoner och företag med intresse för travhästar och totalisatorspel. Priset är 10 kronor per aktie. Erbjudandet som avser redan befintliga aktier utgör ingen utspädning av aktiekapitalet i TravAktien och innebär en fortsatt finansiering för TravAktien. Villkor och anvisningar Pris: Minsta teckning: 10 kronor per aktie 400 aktier för totalt kronor. Teckningstid: Löpande från 25/10-01 Anmälan: Courtage: Tilldelning: Betalning: Anmälan om köp är bindande och sker på speciell blankett.(avräkningsnota) Inget courtage eller andra avgifter utgår. Tilldelning sker löpande. När underskrivet köpeavtal (avräkningsnota) i två ex. inkommit till säljaren skriver denne under köpeavtalet samt påtecknar köparens namn på de aktuella aktiebreven. Säljaren uppvisar handlingarna för TravAktien Sweden AB som omedelbart registrerar köparen i aktieboken varefter aktiebreven och köparens ex. av köpeavtalet utsändes med vändande post. Kontant betalning skall ske med inbetalningskort som bifogas aktiebreven. Betalning skall ske inom 8 dagar efter det att köparen erhållit aktiebreven och av säljaren underskriven avräkningsnota. Aktieslag: aktier av serie A samt aktier av serie B. Försäljning av A-aktierna sker först varefter B-aktierna sälj. Köparen kan göra förbehåll på avräkningsnotan om att köpet bara skall gälla om tilldelning kan ske av A-aktier. Båda aktieslagen har samma rätt i bolagets tillgångar och vinst, A-aktie betingar 10 röster medan B-aktie 1 röst på bolagsstämma. Överlåtbarhet: Erbjudandets storlek: Förbehåll: Övrigt: Inga inskränkningar föreligger gällande överlåtbarhet i vare sig aktier av serie A eller B. Erbjudandet avser totalt aktier. Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta erbjudandet innan alla aktier sålts, samt att ändra minsta teckning. Aktierna är för närvarande inte VPC-registrerade. Önskas delning av poster, kontakta gärna bolaget. 4

5 Ordförandens kommentar TravAktien Ett alternativt hästägande med mervärden! TravAktien Sweden AB är ett bolag som ägnar sig helt åt travsport. Bolaget bildades i slutet av år 2000 och har i dagsläget ca 250 aktieägare. För dom som vill vara med och uppleva känslan av att äga travhästar kan TravAktien vara ett intressant alternativ. Med en engångsinsats köper man aktier i bolaget och är därmed delägare i ett bolag som i dagsläget äger 13 hästar med bra och intressant stam. Att följa bolagets hästars utveckling i träning och tävling är en speciell upplevelse, från grundträning vidare mot premielopp och sedan kvallopp och start. Som stor folksport i Sverige får travet mer och mer utrymme i TV vilket ytterligare ökar känslan och spänningen med hästägandet. Den bästa känslan kanske man ändå får när man besöker travbanorna live. En fikakorg, vackert väder och besök på travbanan är något som slår det mesta. Ambitionen med TravAktien är förutom att vi utöver ett spännande hästägande skall erbjuda aktieägarna mervärden. Redan nu kan vi lova alla aktieägare fri entré till banorna när våra hästar tävlar åtminstone under år Vi vill också öppna stallbackarna för våra aktieägare. Alla skall känna sig mycket välkomna att besöka stallen tävlingsdagar men även icke tävlingsdagar skall man kunna komma på besök. Vi har under året som gått haft flertal stallbesök från våra aktieägare och det har varit mycket uppskattat. Ekonomiska förutsättningar - TravAktien bedöms gå med vinst år 2002 Att äga travhästar är svårt och innebär mycket hög risk. Genom att vara delägare i flera hästar sprider man riskerna. Om man dessutom har en mycket hög aktivitet när det gäller bedömning av hästarnas framtidsutsikter skapar man ytterligare förutsättningar för att lyckas. Utöver detta ser TravAktien möjligheter till ett antal sidointäkter utöver tävlingsintäkter och intäkter från hästförsäljning. För år 2002 har TravAktien tecknat ett sponsoravtal och vi vågar därför redan nu göra bedömningen att TravAktien kommer att gå med vinst år Då 2002 är ett uppbyggnadsår tycker vi det känns mycket bra. Hästarna våra viktigaste medarbetare De individer som mest skall vara i fokus i vår verksamhet är naturligtvis hästarna. Vi skall se till att de tränas och tas om hand på bästa sätt och ges de bästa förutsättningar för att lyckas. Som i all annan elitidrott är träningen hård men vi skall inte stressa och ta några onödiga risker. I dagsläget har TravAktien en treåring, fem tvååringar, sex ettåringar samt en sexåring. Våran treåring är på gång att börja tävla. Alla tvååringar är utan tvekan med i matchen så här långt. Våra toppstammade ettåringar som samtliga kommer från Stuteri Bob har efter en betesperiod under sommaren nu åter börjat tränats. Stuteri Bob har haft fina framgångar i år och bl a kommer en av Sveriges absolut bästa treåringar därifrån, Leonardo Bob. Intresset för hästar och travsport ger engagemang TravAktien har byggts upp med hjälp av ideella krafter. Många människor har sammanlagt lagt ner minst 1000 timmars ideellt arbete. De som är engagerade i bolaget gör det för sitt intresse av hästar och travsport. Våra finansiärer har också varit berömvärda i sitt engagemang och ställt upp på ett fantastiskt sätt där vinstintresset varit i skymundan. Det engagemang aktieägarna visat är vi också mycket tacksamma för. Det är mycket stimulerande att arbeta i ett bolag där det finns en sådan glödande själ. Information är viktigt! Att hålla vår aktieägare informerade om vad som händer är förstås jätteviktigt. Internet ger här mycket fina möjligheter. TravAktien har förstås en egen hemsida men vi ger också löpande 5

6 rapportering via vår epostista. De som inte har internet skall dock inte glömmas bort, vi håller precis på att utarbeta ett system så även dessa skall få bra information. Framtidsvisioner Framtiden är alltid svårbedömd i alla sammanhang och vi kan inte lova mer än vi gjort ovan. Det vi kan lova är att vi som är engagerade i TravAktien kommer jobba hårt för att göra TravAktien till ett aktieägarvänligt bolag. Visionen är att TravAktien skall vara ett alternativt hästägande där vi hela tiden jobbar på att skapa mervärden för våra aktieägare. Vi kommer aldrig att avvika från vårt företagsekonomiska grundtänkande och målsättningen är att hela tiden öka dialogen med aktieägarna. Framtidsvisionen om ett bolag med ett stort ägarengagemang och en fin stämning med ett fint hästmaterial är verkligen värt att jobba för. De första stegen har just tagits. Jag kommer själv deltaga i det erbjudande som nu ges, och köpa mer aktier i TravAktien. Björn Andersson Ordförande i TravAktien Sweden AB 6

7 Hästarna Våra hästar ser vi som medarbetare i bolaget och självfallet är det av yttersta vikt för oss att individerna skall trivas så de kan göra ett bra jobb. Det är en viktig prioritering för oss att hästarna skall få bästa möjliga tillsyn och behandling. Hästarna i TravAktien skall trivas! Olle Gagn 2-årig hingst efter Mr Drew och Oliva Ex. Tränare: Joakim Lövgren, Jägersro. Olle Gagn är en härlig individ som väcker känslor var han än kommer. En häst med ett jättestort engagemang och mycket känslor. Olle Gagn är i skrivande stund den av våra 2-åringar som är snabbast. Hästen gick godkänt premielopp i maj 2001 och har fina farter i kroppen. Hästen jobbas nu vidare med mycket grundträning och vi tar i första hand sikte på kvallopp längre fram. Open Mind 2-årigt sto efter Alf Palema och Simple Mind. Tränare: Lars D Carlsson, Eskilstuna. Open Mind är efter succéhingsten Alf Palema. Open Mind visade tidigt att hon har stor grundkapacitet. Hästen har under 2001 haft ont av växtperioder och en del småskador varför hon inte kommit så långt i träning som vi trodde i början på året. De som kört Open Mind i träning tycker sig känna att hästen har intressanta möjligheter. Open Mind förväntas gå s.k. premielopp inom ett par månader. Johanston Bob 2-årig hingst efter Kosar och Alexias Sweet L. Tränare: Jörgen R Melchior, Axevalla. Johnston Bob är efter den framgångsrike amerikaimporten Kosar som bl a vann Hugo Åbergs Memorial. Hästen har en härlig inställning till det han gör och vill verkligen göra ett bra jobb. Dessa egenskaper är en bra förutsättning för en bra tävlingskarriär. Johnston Bob gick godkänt premielopp i juli 2001 på Axevalla och det som i skrivande stund ligger närmast i planeringen är kvallopp längre fram under Hästen får nu mycket grundträning blandat med lite snabbare jobb. Meadow Man 2-årig hingst efter Meadow Road och Tame Quick. Tränare: Thomas Lönn, Bollnäs. Meadow Man är efter elitloppsvinnaren Meadow Road. En mycket trevlig häst som gick godkänt premielopp i juni Meadow Man matchas nu vidare mot kvallopp under senare delen av 2001 och vi följer utvecklingen med intresse. 7

8 Amino Rich 2-årig hingst efter Foreign Office och Rikstens Dixi. Tränare: Jörgen R Melchior, Axevalla. Amino Rich är efter den mer och mer omtalade Foreign Office. En mycket ståtlig och pampig häst som är mycket fin att titta på. Hästen är inte bara fin utan visar kapacitet i träning. Amino Rich gick godkänt premielopp i juni 2001 och matchas också han mot kvallopp under Hästen har ett starkt temprament vilket är bra om man använder det på rätt sätt. IceCream I.T. 3-årigt sto efter Lindys Crown och Min Elekta. Tränare: Joakim Lövgren, Jägersro. Icecream I.T. är efter en av de allra framgångsrikaste avelshingstarna nämligen Lindys Crown. Hästen har i träning visat sig ha tider runt 1,18-19 i kroppen. Tyvärr har det inte fungerat för Icecream i lopp och hon har även haft en del skador. Det finns god kapacitet i hästen och hon matchas nu för start mot slutet av året. Robin Gibs 6-årig hingst efter Allen Hanover och Siva Gibs. Tränare: Jeppe Juel, Ålborg, Danmark. Robin Gibs är en startsnabb och travsäker häst. Hästen har precis kommit igång med tävlandet igen efter ett uppehåll på över ett år. Hästen är stationerad i Danmark för att kunna komma med i bra lopp. Med sin travsäkerhet och startsnabbhet tror vi hästen kan bli nyttig framöver. Våra ettåringar TravAktien har sex stycken mycket välstammade ettåringar samtliga inköpta från Stuteri Bob. Träningen av dessa har nu påbörjats. Det skall bli mycket intressant att följa dessa individer. Samtliga ettåringar tränas på Axevalla. Ekonomiska framtidsutsikter TravAktien startade sin verksamhet i december år De första åren är av uppbyggnadskaraktär. Det är därför mycket glädjande att förutsättningarna att nå vinst redan år 2002 är mycket goda (se resultatprognos för år 2002). Styrelsen kommer mycket noggrant följa den ekonomiska utvecklingen och hästarnas utveckling och anpassa verksamheten för att nå målet om att redovisa vinst varje år. Utvecklingen av hästmaterialet är naturligtvis mycket viktigt i sammanhanget, likaså är det viktigt att styrelsen lyckas ta tillvara på de fördelar som ett bolag av TravAktiens karaktär ger i form av ett stort nätverk och många aktieägare. Någon ekonomisk prognos för efter år 2002 är i dagsläget mycket svår att göra. Hästarnas utveckling under 2002 kommer att bädda för utvecklingen år Kommer någon eller några hästar utvecklas till riktigt bra tävlingsindivider förbättras förutsättningarna för ett bra resultat år 2003 kraftigt. Sammantaget sett är det dock i dagsläget mycket svårt att göra en prognos för utvecklingen efter år Utfallet kan avvika kraftigt från 2002 års resultat kraftigt åt båda håll. 8

9 Resultatprognos 2002 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Tävlingskostnader Försäkringar Diverse avgifter mm Bruttoresultat Löner och sociala avgifter Rese- och möteskostnader Administration Reklam Övriga kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt 0 Periodens resultat Styrelsens försäkran Vi ansvarar för och försäkrar att uppgifterna i detta prospekt, så vitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse utelämnats, som skulle kunna påverka bilden av TravAktien Sweden AB i detta prospekt. Falköping i oktober 2001 TravAktien Sweden AB Styrelsen TravAktiens Revisor Jan-Olof Oskarsson Godkänd revisor Revisorscentrum, Skövde Styrelse Björn Andersson, Ordförande Claes Almsparre Hélène Sigurd, VD Johnny Persson 9

10 Risker En investering i TravAktien utgör en möjlighet till en långsiktigt bra avkastning, men är samtidigt förknippad med mycket hög risk. Nedan berörs de riskområden som anses ha störst betydelse för bolagets utveckling. Riskerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Träning och tävling TravAktiens framgångar är beroende av att träning, tävling och handel med travhästar fungerar bra. Det är ingen garanti att bolagets lyckas med någon av dessa faktorer. Risken finns alltid att tillräckligt många hästar inte klarar träning och tävling på ett bra sätt. Hästar kan t ex drabbas av skador och sjukdomar och en del kommer inte att ha förutsättningar att bli tävlingshästar. Sidointäkter TravAktiens styrelse kommer att jobba aktivt för att bolaget utöver tävlings- och försäljningsintäkter skall erhålla sidointäkter i form av t ex sponsring och reklam. För år 2002 kommer dessa intäkter att vara goda men för kommande finns alltid risken att dessa kommer att vara av mindre omfattning. Utvecklingen av travsporten i Sverige Svensk travsport visar en uppåtgående trend sedan många år tillbaks. Skulle denna trend brytas genom att t ex spelet minskar kan det på sikt innebära mindre prispengar att tävla om och lägre priser på hästar mm. TravAktien kommer också påverkas av ett sådant scenario. 10

11 Aktien och ägarförhållanden Handel i aktien Aktien är ännu onoterad och handlas via bolaget där en lista förs över potentiella köpare och säljare. Bolaget kommer alltså att medverka till att en aktiv handel skall kunna ske i aktien i väntan på en eventuell notering. Förutsättningarna för såväl omsättning i aktien som notering ökar i och med pågående ägarbreddning. Utdelningspolitik Utdelningspolitiken kommer att baseras på bolagets ekonomiska situation samt förhållandena på marknaden. På sikt kan det vara rimligt att minst 20 procent av vinsten efter skatt delas ut till aktieägarna. Bolaget ombesörjer initialt utbetalning av ev. utdelning i samråd med bolagets bank, Tidaholms Sparbank. Skulle styrelsen besluta att bolaget skall vara ett avstämningsbolag överförs ansvaret för utdelning och aktiebok på värdepapperscentralen. Ägarinformation Rapportering till ägarna sker dels på traditionellt sätt via post dels via internet som ger fina möjligheter till tät information. TravAktien har en epostlista som ägarna med fördel ansluter sig till, anmälan sker på hemsidan där informationen också kommer att läggas ut. Vi kommer att jobba för ett bra aktieägarklimat där du skall känna Dig delaktig genom en detaljerad information om hästarna och deras framsteg. Självklart är du också välkommen att slå en signal till någon i styrelsen. Och Du, vi ses väl i stallet! Aktiekapitalets utveckling Transaktion A-aktier B-Aktier Totalt kapital Totalt antal aktier nov 2000 Bolagsbildning jan 2001 Nyemission jan 2001 Split 2: juli 2001 Nyemission Ägarstruktur före erbjudandet A-aktier B-aktier Totalt kapital Röster Kapital % Röster % Sound Holding AB ,4 48,7 Jörgen Hallberg ,6 19 Johnny Persson m.fam ,7 16,3 Robert Stejdahl ,5 3,8 Claes Almsparre m.fam ,5 2,1 Hélène Sigurd ,8 1,9 Stig-Olof Bly ,7 0,9 Ruter Media Group ,7 0,4 Björn Andersson ,2 0,4 Bengt Dahl ,5 0,4 Övriga ägare ,4 6,1 Summa:

12 TravAktiens räkenskaper i sammandrag perioden Resultaträkning(Kronor) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader för hästar Försäkringar Insatslopp Registreringsavgifter Tävlingskostnader Bruttoresultat Övriga kostnader Löner och sociala avgifter Resor Administration Reklam och PR Rörelseresultat Finansiella intäkter 510 Finansiella kostnader Periodens resultat Balansräkning(Kronor) Tillgångar Omsättningstillgångar Hästar Summa tillgångar Skulder Leverantörsskulder -954 Summa skulder -954 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt kapital Summa skulder och eget kapital

13 Revisorns granskningsberättelse Jag har i egenskap av revisor i Travaktien Sweden AB granskat detta prospekt. Granskningen har utförts enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. I enlighet med rekommendationen har jag endast i begränsad omfattning granskat de finansiella mål och framtidsutsikter som ingår i prospektet. De uppgifter i prospektet som hämtats ur räkenskaperna har återgivits korrekt. Det har inte kommit fram något som tyder på att prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Skövde den 12 oktober 2001 Jan-Olof Oscarsson Godkänd revisor Skattefrågor Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för aktieägare i TravAktien AB är endast avsedd som allmän information. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier skattskyldiga. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för information om de speciella skattekonsekvenser som förvärv kan medföra, till exempel tillämpligheten och effekten av utländska inkomstskatteregler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal och eventuella regler i övrigt. Utdelning Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Försäljning Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för hela reavinsten i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Förmögenhetsbeskattning. Aktierna i TravAktien AB skall inte tas upp till något värde vid förmögenhetsbeskattningen. Arvs- och gåvobeskattning Aktier i TravAktien AB skall vid arvsbeskattning beräknas till 30 procent av värdet. Även vid beräkning av gåvoskatt värderas aktierna till 30 procent av värdet. Välkommen som aktieägare! Det tryckta prospektet inkl. svarskuvert och avräkningsnotor kan beställas av Claes Almsparre på eller via hemsidan Du kan också fylla de båda avräkningsnotorna på följande sidor och sända in dem i kuvert märkt med mottagaren betalar portot och följande uppgifter. Sound Holding AB Svarspost FALKÖPING 13

14 Avräkningsnota (Köparens ex.) Här fyller du i, OBS 2 ex! Avräkningsnotan som upprättas i två exemplar återsänds båda ifyllda och undertecknade till säljaren för underskrift. Använd portofritt svarskuvert. Säljaren sköter om att aktiebreven och köparens ex. av avräkningsnotan omgående återsänds till köparen. Avräkningsnotan sparas inför framtida deklaration. Undertecknad har tagit del av och godkänt de villkor som anges i tillhörande erbjudandeprospekt. Betalning skall ske inom 8 dagar efter erhållande av aktiebrev och av säljaren underskriven avräkningsnota. Avtal om köp/försäljning av aktier i TravAktien Sweden AB (publ) Antal aktier (minst 400 st) Pris/st: 10 kronor Total likvid: Förbehåll: Om köpet skall gälla ENDAST om A-aktier kan tilldelas, meddelas det på raden här ovan. Görs inget förbehåll ovan sker tilldelning av A- eller B-aktier enligt villkoren i prospektet, (rekommenderas). Namn: Gatuadress: Postadress: Eventuell E-postadress: Telefonnummer: Köpare Person-, organisationsnummer Säljare Namn: Sound Holding AB Organisationsnr: Gatuadress: Box 4105 Postadress: FALKÖPING Telefonnummer: Ort: Ort: Datum: Datum: Köparens namnteckning Säljarens namnteckning 14

15 Avräkningsnota (säljarens ex.) Här fyller du i, OBS 2 ex! Avräkningsnotan som upprättas i två exemplar återsänds båda ifyllda och undertecknade till säljaren för underskrift. Använd portofritt svarskuvert. Säljaren sköter om att aktiebreven och köparens ex. av avräkningsnotan omgående återsänds till köparen. Avräkningsnotan sparas inför framtida deklaration. Undertecknad har tagit del av och godkänt de villkor som anges i tillhörande erbjudandeprospekt. Betalning skall ske inom 8 dagar efter erhållande av aktiebrev och av säljaren underskriven avräkningsnota. Avtal om köp/försäljning av aktier i TravAktien Sweden AB (publ) Antal aktier (minst 400 st) Pris/st: 10 kronor Total likvid: Förbehåll: Om köpet skall gälla ENDAST om A-aktier kan tilldelas, meddelas det på raden här ovan. Görs inget förbehåll ovan sker tilldelning av A- eller B-aktier enligt villkoren i prospektet, (rekommenderas). Namn: Gatuadress: Postadress: Eventuell E-postadress: Telefonnummer: Köpare Person-, organisationsnummer Jag fick kännedom om TravAktien via: (frivillig uppgift) Säljare Namn: Sound Holding AB Organisationsnr.: Gatuadress: Box 4105 Postadress: FALKÖPING Telefonnummer: Ort: Datum: Ort: Datum: Köparens namnteckning Säljarens namnteckning 15

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ)

INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Sidan 1 INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Nyemission under tiden 26 april 25 maj 2011, efter principen först till kvarn gäller. Utgivit i april 2011, 4 sidor+ bilaga. Sidan 2 DU blir ägare

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings

Läs mer

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7.

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7. Emissionsmemorandum Hudikvind AB 2011 1 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 4 Villkor och anvisningar 5 Historik 6 Delägda anläggningar 7 Delägda projekt 8 Vindkraftsmarknaden 9

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx Distributionsområde Med Stureguld alternativt Bolaget menas Stureguld Sverige AB med organisationsnummer 556777-2883. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Emissionsprospekt 2006 Värdepappersnot, Del 3 av 3

Emissionsprospekt 2006 Värdepappersnot, Del 3 av 3 Taurus Petroleum Development AB (publ) Emissionsprospekt 2006 Värdepappersnot, Del 3 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Central information 4 Motiv för erbjudandet 5 Villkor och anvisningar 6 Information om

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer