Örebro Läns Kvinnolobby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Läns Kvinnolobby"

Transkript

1 Örebro Läns Kvinnolobby Örebro Läns Kvinnolobby

2 27 kvinnor Regionalt ResursCentrum Örebro Läns Kvinnolobby är ett kvinnligt utvecklingsråd som består av 27 kvinnor från länets näringsliv. Lobbyn fokuserar på att Lobba för att stärka kvinnors ställning i arbetsliv och samhälle Förmedla jämställdhetsfrågor i hela länet Synliggöra kvinnors kompetens Verka i nätverksform med aktörer i regionen Knyta upp befintliga aktörer i arbete för ett mer jämställt näringslivsarbete. Regionalt Resurs Centrum, RRC, är en sammanhållande funktion för alla jämställdhetsprojekt i länet. RRC ska administrera, informera och samordna allt regionalt arbete i länet och samordna alla projektaktiviteter, inbjudningar, konferenser och utbildningar i länet. RRC ska även administrera det kvinnliga utvecklingsrådet - Örebro läns Kvinnolobbys möten, initiativ, remissvar och utvecklingsfrågor. RRC vänder sig till alla kvinnor i länet t ex kvinnliga företagare, blivande kvinnliga företagare, arbetslösa kvinnor och unga kvinnor. Mer information om Örebro Läns Kvinnolobby och Regionalt ResursCentrum hittar du på under knappen Jämställdhet eller ta kontakt med samordnare Rosemarie Johansson, Regionalt ResursCentrum, Länsstyrelsen, tfn , e-post:

3 Vi stärker länets kvinnor Örebro Läns Kvinnolobby är styrgruppen för fem jämställdhetsprojekt: -Affärsrådgivning -Affärsnätverk -Könsbalans inom teknikområdet -Styrelseakademin -Ledarskapsforum Ordförande och initiativtagare till Örebro Läns Kvinnolobby Gerd Engman, Örebro Landshövding sedan 1995, riksdagsledamot , statssekreterare Kvinnors erfarenheter och kunskaper är klart undervärderade i vårt samhälle. Tillsammans kan vi synliggöra vår enorma resurs i länet. Ledamöter i Örebro Läns Kvinnolobby Regionalt ResursCentrum för kvinnor och kvinnors företagande Birgitta Almgren, Örebro Direktör för landstingets Regionutveckling RUT, har ett förflutet som byggnadsingenjör. -Att vara kvinna och chef inom min verksamhet är inte svårt. Jag har lika många män som kvinnor i min ledningsgrupp. Kontinuerlig utbildning i och diskussion om jämställdhet på en arbetsplats är viktigt. Malin Berglund, Hällefors Projektledare inom Rinman Education AB. Ansvarig för genusperspektivet i dagens och morgondagens verkstadsindustri. -Jag vill få bort fördomarna att verkstadsindustrin är smutsig och ingen plats för kvinnor. Det är viktigt att arbeta med samhällets fördomar inom mitt yrkesområde.

4 Lena Blixt, Glanshammar Advokat och driver en egen advokatbyrå. Specialiserad på brottmål och socialrätt. Sitter med i Juseks förbundsstyrelse och är politiskt aktiv inom folkpartiet. -Advokatkåren består av 81 % män och 19% kvinnor. Manliga strukturer upprätthålls och manligt beteende premieras. Inom mitt yrkesområde finns det mycket att göra. Adina Sahdo, Kumla Butiksägare till White Night. Brud och Bal- kläder i Örebro. Varit styrelseledamot i Syrianska Riksförbundet. -Mitt stora intresse är att sy och handarbeta. Jag har bott i Sverige i 24 år och kommer från Syrien och uppvuxen i den kulturen. Numera lever jag i båda kulturerna och med dess traditioner. För mig har det varit viktigt med starka kvinnor som förebild, på det sättet har jag också blivit stark. Birgitta Borg, Vikers socken, Nora Samverkanschef på Örebro Universitet. -Jag har arbetat på universitetet i 11 år och har även varit ledamot i utbildningsdepartementets utredning om jämställdhet inom universitetsvärlden. Margareta Sjögren, Örebro Näringslivschef i Karlskoga kommun. Har sedan 90-talet arbetat aktivt med att stödja och uppmärksamma kvinnor. -Det är viktigt att vi som har engaagemang, erfarenhet, kunskap och möjligheter att påverka kvinnors situation aktivt går i spetsen och stödjer olika insatser för att få en jämnare könsbalans i näringsliv och samhälle. Cecilia Hadders-Jansson, Dylta Bruk Regionansvarig Mellansverige för ECCO. inom försäljning, kampanjer, utbildningar mm. -Att vara handelsresande är fortfarande ett mansdominerat yrke, men jag upplever inte detta personligen som något problem, men får ofta frågan hur jag kan kombinera ett resande jobb med att ha familj. Marie-Louise Forsberg- Fransson, Viker-Nora Ordförande i Vikers socialdemokratiska Landstingsråd sedan 1995, ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden, ledamot i landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. -Jag vill arbeta för att hela länet ska leva. Sara Sjöborg Wik VD och koncernchef inom Plenagruppen, ett konglemeratbolag. -Jag kommer sällan i kontakt med kvinnor inom mitt område. Männen har naturliga förebilder/mentorer i sin omgivning, men vi kvinnor har det inte på samma naturliga sätt. Jag tror fler kvinnor i chefspositioner skulle skapa en annan attityd inom många bolag, andra värden skulle komma fram. Det är viktigt att aktivt verka för fler kvinnliga chefer. Elvy Wicklund, Örebro Advokat med egen byrå, med inriktiningen mäns våld mot kvinnor. Har tillsammans med två andra kvinnliga jurister skrivit en bok i ämnet Kvinnorätt. Anlitas också en hel del som föreläsare i ämnet mäns våld mot kvinnor. -Den omfattande förekomsten av mäns våld mot kvinnor är det tydligaste uttrycket för att vi lever i ett samhälle där kvinnor som grupp alltid är i underläge.

5 Anna Ragén, Karlskoga Affärsområdesansvarig för Bodycote Ytbehandling AB i Karlskoga, styrelseordförande i Almi. Har varit chef i nio år. -Jag var den första kvinnliga chefen inom Bofors kanontillverkning. Jag är kemiingenjör och civilekonom och har i hela yrkeslivet jobbat inom verkstadsindustrin. Det är viktigt att kommunicera med män så att de förstår hur vi menar. Vi måste bygga nätverk bland kvinnor och män, ha mentorskap och skapa en chefsbank för länets kvinnor. Anna Oscarsson, Askersund Egenföretagare, blomsterhandel i Askersund. Ordförande i FR:s lokalavdelning i Askersund. Ny ledamot i landstingsfullmäktige för Centerpartiet. -Inom mitt yrkesområde finns det många kvinnor som arbetar men få som är företagare/chef. Kvinnor och män behöver lära av varandra. Anna-Märta Hasselwander, Närkes Kil Regionchef för LRF. Lantbrukarnas länsförbund. -Jag förmedlar och knyter kontakter, skapar nätverk, samarbetar och ger service åt alla medlemmar. Mitt stora intresse är människor och deras möjlighet att påverka sin livssituation bl.a. genom samtalet. Jag tar min livskraft från naturen och glädjen i människors framgång. Therese Heden, Fjugesta VD Örebro Promotion, arbetat med jämställdhetsfrågor sedan 1994, bla. som affärsrådgivare, VD för Startcentrum. -Jag vill få fler kvinnor intresserade av näringslivsfrågor och samtidigt få in fler kvinnor i styrelsearbetet. Nya spelregler måste till som är formade även för kvinnor. Agneta Roström. Nora Länsarbetsdirektör sedan 6 år varav 4 i Örebro län, har 12 års erfarenhet som chef inom AMV. Har som länsarbetsdirektör ansvar att omsätta regeringens och riksdagens beslut om arbetsmarknadspolitik och ansvara för arbetsförmedlingskontoren i länet. -Det är rätt hyggligt att arbeta som kvinna inom AMV. Ett av våra uppdrag är att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. IngMarie Rice, Sköllersta Diakon i Svenska kyrkan sedan tio år tillbaka, arbetet innebär många möten med människor i alla åldrar och omväxlande arbetsuppgifter. -Kyrkan är fortfarande en oroväckande patriarkal organisation. Som kvinnlig diakon bär jag med mig resterna av en gammal outtalad hederskod att tjäna stilla i det tysta, blid och ödmjuk, livegen och självutgivande in absurdum. Som välartikulerad, relativt ung, stark kvinna utmanar jag dessa villkor mer eller mindre varje dag. Merit Israelsson, Örebro VD på Handelskammaren Mälardalen. -Som kvinnlig VD i en organisation vars medlemmar består av mest industriföretag, huvudsakligen ledda av män, vill jag genom Örebro Läns Kvinnolobby verka för fler kvinnor på chefsposter och i bolagsstyrelser. Elisabeth Jangenby, Örebro Studerande vid Örebro Universitet, läser kvinnovetenskap. -Jag är engagerad i den feministiska universitetsföreningen bella. Att redan som barn erhålla en vidgad könsroll är ett kraftigt verktyg, Det är av stor betydelse att personer eller grupper på inflytelserika positioner i samhället markerar att jämställdhet är viktigt.

6 Christina Johansson, Grythyttan Delägare till familjeföretaget Wielsport Service AB, som är ett grossistföretag. Arbetar främst med personal och ekonomifrågor inom företaget. Politiskt aktiv inom moderaterna. Är ordförande i FR:s lokalavdelning i Hällefors. -Kan jag stärka andra kvinnor genom att vara en förebild och ambassadör för vårt kontaktnät vill jag göra en insats i lobbyn. Kerstin Lillje, Örebro Jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen i Örebro. -MIn uppgift är att se till att de nationella jämställdhetsmålen ska få genomslag i vårt län. Jag tar även fram och presenterar fakta om kvinnors och mäns förhållanden i länet. Jenny Johansson, Karlskoga Ensamägare av StyleTex AB, arbetsområdet är motivation, säljteknik samt VD. -Mitt yrke är mansdominerat. Vi kvinnor satsar mycket på produkten och lägger ner vår själ, men är oftast inte lika resultatinriktade som män. Däremot är vi bättre på relationer, så där anser jag att vi kvinnor har ett försprång in i företagsvärlden och styrelsearbete. Ulrika Lundgren, Karlskoga Avdelningschef för Kostavdelningen i Karlskoga kommun med 100 anställda, varav 98 kvinnor och 2 män. Arbetat som hushållslärare och kostekonom i 20 år. - Jag vill få bort den traditionella synen på köksarbete som något oavlönat/lågavlönat och därmed icke professionellt. Känslan av vardagsmakt hos kvinnor skulle då öka, både privat och i yrkeslivet. Den offentliga måltiden är oerhört viktig, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Margareta Karlsson, Karlskoga Kommunalråd i Karlskoga och kommunstyrelsens ordförande sedan 4 år tillbaka. Tidigare arbetat som lärare och skolledare i 30 år. -Jag har gått en tuff skola som politiker i en mansdominerad värld. Det behövs kvinnliga förebilder som ledare samtidigt som vi själva behöver mentorer som kan se på oss ledare från ett utifrån perspektiv och ge råd och stöd. Ann Montgomery-Cederhielm, Odensbacken Egenföretagare i hästsport, Segersjö fälttävlan. -Mitt stora intresse i livet är hästar. Jag har tidigare ridit professionellt i Tyskland. Min uppgift i företaget är att skaffa sponsorer för att kunna arrangera tävlingar. Jag har under fyra år arrangerat två Svenska Mästerskap och har nu ansökt om Europamästerskapen för Unga Ryttare Birgitta Lertséus, Örebro. Projektledare vid Institutionen för teknik, Örebro universitet. -Kvinnor behövs i tekniken. Teknikutvecklingen är viktig för alla människor och regional tillväxt. En oproblematiserad könskulturell syn har gjort teknikområdet "manligt" färgat. Jag önskar att fler kvinnor blir synliga inom teknikområdet för att unga flickor ska få förebilder. Monica Månsson. Örebro Arbetar med ett centralt förbättringsprojekt inom FöreningsSparbanken, projektet handlar om affärskompetens. Engagerad i styrelsearbete i Rotary och medlem i soroptimisterna. -Inom bankvärlden arbetar 70% kvinnor, men när det gäller högre chefstjänstemän utgör männen minst 70%. Får vi fler kvinnor i ledande positioner kommer vi också få fler kvinnor i styrelser eftersom kvinnor blir synliga.

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Örebro Läns Kvinnolobby

Örebro Läns Kvinnolobby Örebro Läns Kvinnolobby Nr 5 1 Publ. nr. 2005:40 2 Vi har gjort det igen! Vi har lyckats samla ett stort antal företagsamma kvinnor på ett och samma ställe för att de ska knyta kontakter och utvidga sina

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr 1 2013 Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Vår Framtid I Våra Händer

Vår Framtid I Våra Händer Vår Framtid I Våra Händer Dokumentation från seminarium 21 nov 2012 Företagsringen i södra Hälsingland & Resurs X I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - s i d a S a m m a n f a t t n i n g 3 B a k g

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva 2008/2009 JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för riksorganisationen Hela Sverige ska leva Jämställda Bygder Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 SE - 111 29 Stockholm Tfn: 08-24 13 50 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer