Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND

2

3 Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare Inger Jakobsson Ljura Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp Övriga ledamöter Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Birgitta Mohlin Motala Väster Gun Axelsson Finspång Maria Johansson Ringarum Ersättare Ulla Bäckman City Norrköping Curt Ziemke Vasastaden Ingemar Persson Johannelund Åke Eriksson Södra Kinda Göran Westerberg Ryd Arbetsutskott (AU) Curt Karlsson Johannelund Inghild Larsson Mantorp Lars-Göran Strand Lambohov Inger Jakobsson Ljura Ersättare AU Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Revisorer Ragnhild Wärn Motala Väster Inga Banksell Johansson City Norrköping Revisorsersättare Hjördis Modigh Ödeshög Jan Carlsson Tannefors-Tallboda Valberedning Sammankallande Egon Staaf Kisa Eric Davidsson Sven-Erik Steen Helena Johansson Olle Beng Godegård Skärblacka Valdemarsvik Ryd 1

4 Verksamhetskommitté Sammankallande/ Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp KPR-ansvarig Britt Nyberg Godegård Konsumentansvarig Bertil Kraft Kärna Kontaktansvarig Solveig Hörström Landeryd Friskvårdsansvarig Verner Bilde Skärblacka Trafik- och säkerhetsansvarig Curt Ziemke Vasastaden Integrationsansvarig Ninna Krüger Internationell Övriga ansvariga Information/hemsida Curt Karlsson Johannelund LPR Curt Karlsson Johannelund Försäkringar Curt Karlsson Johannelund Distriktsresor Ulla Bäckman City Norrköping IT-organisatör/PROsIT Kenneth Dahlin City Norrköping Webredaktör Li Teske Östergötland fr.o.m. 1 dec. Englis Karlsson Johannelund Trippelskrapslotteri Birgitta Mohlin Motala Väster Kultur Inghild Larsson Mantorp PRO-vetarna Inghild Larsson Mantorp Olle Beng Ryd Boule Bengt Karlsson Norra Valkebo Jan Carlsson Norra Valkebo Golf Katarina Ringholt Ektorp Bridge Östen Lindqvist Skänninge Bowling Anders Torpel Ektorp Orientering Lennart Sjöberg Skärblacka Landstingets pensionärsråd LPR Ordinarie ledamöter Curt Karlsson Johannelund Katarina Ringholt Ektorp Marianne Sondered Finspång Ersättare Maria Johansson Ringarum Monica Axell Fokunga-Väderstad Börge Andersson Skärblacka 2

5 ABF ombud Ordinarie Verner Bilde Skärblacka Olle Beng Ryd Monica Svensson Lambohov Katarina Ringholt Ektorp Ingrid Larsson Kisa Ersättare Lars Nilsson Kisa Solveig Hörström Landeryd Irene Jonsson Ödeshög Sigbritt Szabo Ryd Anna Lilja Godegård Riksorganisationens representantskap Ordinarie Curt Karlsson Johannelund Personliga ersättare Lars-Göran Strand Lambohov Britt Nyberg Godegård Ordinarie Inghild Larsson Mantorp Personliga ersättare Inger Jakobsson Ljura Verner Bilde Skärblacka Antal medlemmar: Antal kommuner/ PRO samorganisationer: 13 stycken PRO föreningar: 71 stycken Anställda Ombudsman Li Teske Kontorist Sylvia Magnusson 3

6 Intressefrågor Höstmötet 2012 beslutade att följande frågor skulle prioriteras Föreningsutveckling omfattande medlemsvärvning, ledarutveckling och medlemsvård/kontaktverksamhet. Pensionärernas ekonomiska situation omfattande pensioner, skatter och bostadstillägg. Vård och omsorg omfattande samverkan kommuner/landsting, äldreboenden, läkemedel, tandvård och hjälpmedel, anhörigstöd. Friskvård med inriktning på den vardagliga aktiviteten. Bilden av PRO är också en fråga som det varit fokus på under året. Utåtriktade aktiviteter Aktionsdag 16 maj Under aktionsdagen den 16 maj samt vid några andra tillfällen så delades det ut ca flygblad i Finspång, Norrköping, Motala, Mjölby och i Linköping. Flygbladen som delades ut var utformade från RO;s exempel med lokal kontaktinformation. De delades vid olika köpcentra, resecentrum, utanför Försäkringskassan m.m. I Linköping delades de även ut till politiker utanför Stadshuset. I Norrköping arrangerades också ett torgmöte i city den 16 maj med utfrågning av två kommunpolitiker, Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen och Päivi Johansson (M) angående orättvisan i skattesystemet. Torgmötet var välbesökt och många stannade för att lyssna och ta emot flygblad. Under dagen den 16 maj med efterföljande flygbladsutdelningar uppmärksammades PRO på olika platser i Östergötland. Många samtal med människor genomfördes med positiva reaktioner. Tyvärr blev dagen inte uppmärksammad av media och någon debattartikel blev inte införd i någon av de lokala tidningarna. PRO Östergötland hade ansökt och fått beviljat ekonomiskt stöd till aktionsdagen av RO. Utåtriktade aktiviteter i Motala i samband med Vätternrundan, Tjejvättern och Halvvättern 8-15 juni. Vi fanns i ABFs lokaler som ligger centralt i Motala. Vi bjöd på kaffe, underhållning, lotteriförsäljning m.m. och samtalade med besökare. PROare gick även runt i Motala, iklädda PROs reflexväst och delade ut flygblad, talade om PRO, skatter och bjöd på tablettaskar. Augustifesten i Norrköping augusti. PRO fanns vid Refvens grund, centralt i Norrköping. Där bjöds det på underhållning, danstävlingar, lotteriförsäljning, information om PRO m.m. Uppskattningsvis människor passerade under dagarna. PRO Östergötland hade ansökt och fått beviljat ekonomiskt stöd till utåtriktade aktiviteterna av RO. Förutom ovanstående aktiviteter så har många PRO föreningar medverkat på olika sätt på marknader och evenemang runt om i länet t.ex. i Skänninge, Ringarum m.fl. PROare har också varit och informerat och delat ut tidningar och material och bjudit på godis i samband med Christer Sjögrens julkonserter i Norrköping och Linköping. Det upplevdes väldigt positivt av besökarna. 4

7 Landstingets Pensionärsråd - LPR Landstingets pensionärsråd (LPR), är ett samrådsorgan för landstinget och pensionärsorganisationerna. Rådet består av både företrädare för pensionärsorganisationerna och förtroendevalda från landstinget. LPR sammanträder fyra gånger per år. Följande frågor har bl.a. varit på agendan 2013: Äldres situation i vården De senaste åren har just äldres situation i vården diskuterats flitigt på olika nivåer. Dagens hälso- och sjukvård är organiserad på ett sätt där den äldre multisjuka patienten riskerar att hamna i kläm och det är givetvis en icke önskad situation. I Norrköping har geriatriker och överläkare Anne Ekdahl ansvarat och drivit ett äldreprojekt. PRO har i LPR lyft frågan om projektets fortlevnad och kommer även fortsättningsvis följa utvecklingen vid äldremottagningen. Anne Ekdahl ska även komma och presentera projektets slutrapport. Det nationella arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har också varit på agendan. Hemsjukvårdsreformen LPR har varit en viktig arena för att få information och för att diskutera hemsjukvårdsreformen. Hemsjukvårdsreformen trädde i kraft den i kommunerna. Ur LPRs perspektiv är det extra intressant att diskutera hur primärvårdens verksamhet kommer att påverkas av reformen samt hur den kommer att organiseras efter genomförandet. En fråga som lyfts alldeles särskilt och som gett avtryck är frågan om patientavgiften i samband med bytet av huvudman. Trafiknämnden Kollektivtrafiken och andra samhällsresor är ett område som berör många äldre. Det är därför glädjande att landstingets Trafiknämnd insett vikten av att använda LPR för att ha dialog kring dessa ämnen. Reformer inom landstinget Vi i LPR har haft möjlighet att få tycka till om olika förändringsprojekt som pågått under Landstingets regelverk för sjukresor har genomgått ett reformarbete efter många år av lappande och lagande. Två positiva förändringar införs som berör våra medlemmar, dels införande av ett högkostnadsskydd för sjukresor och dels möjligheten för resenärer att bli eskorterad till hemmets dörr i stället för fastighetens port som fallet varit tidigare. Landstinget har också infört vårdval inom hörselvården. Syftet med reformen är att öka tillgängligheten för hörselvård och det är hela processen med tester, hörapparat och eventuella justeringar som inryms inom vårdval. Avslutningsvis har det varit ett varierande verksamhetsår där stora som små frågor har avhandlas. Kommunala Pensionärsråden - KPR Prioriterade områden för KPR 2013 har varit: 1. Vård och omsorg 2. Samverkan kommun/landsting 3. Äldreboende 4. Läkemedel, hjälpmedel Den viktigaste arbetsuppgiften för länets KPR-ledamöter 2013 har varit att skaffa sig 5

8 bra information och kunskaper om vad som kommer att påverka äldreomsorgen i och med att kommunerna tar över hemsjukvården från Landstinget. Kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor är viktiga frågor för oss pensionärer och vi fick under året information av Östgötatrafiken om olika områden med skilda regler. Många frågetecken kvarstår och vi ser fram mot mer och gärna bättre information En enklare kartläggning av hur KPR-arbetet fungerar ute i de olika kommunerna har gjorts av KPR-ledamöterna i de egna kommunerna. Höstens kursdag ägnades åt information om det bostadspolitiska program som PRO ska ta fram. Tre diskussionsunderlag har tagits fram: Äldres boende idag och i framtiden - Boende för äldre till rimliga kostnader - Den sociala dimensionen och närmiljön i boendet. Diskussionsunderlagen har varit material för studier i några kommuner. Kursdagen ägnades också åt information och diskussion om Hemsjukvården, hur långt man kommit i planeringen i de olika kommunerna, hur frågor och oro hanteras, hur KPR-ledamöterna ska agera för att även i fortsättningen följa utvecklingen. Under 2014 måste vi följa upp de förändringar som kommer av hemsjukvårdens övertagande bland annat när det gäller läkemedel och andra hjälpmedel. Årsmötet Årsmöte hölls den 23 april i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 185 deltagare. Ordförande för mötet var Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Riksorganisationens styrelse representerades av Bengt Kronblad från Kalmar län. Bengt informerade om aktuella PRO frågor bl.a. om att det är åldersdiskriminering att beskatta äldre hårdare vilket inte görs i något annat land. Pensionssystemet med den s.k. bromsen måste arbetas om och pensionärsorganisationerna har presenterat ett förslag. Apoteken börjar läggas ner och medicin inom 24 timmar fungerar inte. Hyrläkarna är mycket dyra för landstingen och att vårdkedjan mellan kommuner och landsting inte alltid fungerar. Han informerade även om hur hemsjukvården i Kalmar län fungerar. Där har kommunerna ansvaret sedan ett par år. Det är en väldigt aktuell fråga för oss i Östergötland. På mötet deltog även gäster från PRO Jönköpings län, PRO Örebro län och ABF Östergötland. Curt Karlsson, PRO Johannelund, valdes till ny distriktsordförande av årsmötet. Höstmötet Höstmötet hölls den 13 november i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 171 deltagare. Riksorganisationen representerades av Christina Tallberg, vice ordförande. Hon talade bl.a. om att en Framtidsgrupp är tillsatt. Gruppen ska ta fram förslag om hur framtidens PRO kan se ut och fungera. Hon talade även om vikten av att ha aktuella hemsidor, dilemmat med kontanthanteringen, de orättvisa skatterna, och att ett förslag till ett boendepolitiskt program ska presenteras i vår. Hon påminde också om att den 14 mars ska vi synas utåt överallt och agitera för rättvis skatt och bättre pensioner. Mötet gästades även av Lena Strannelid, ABF Östergötland. 6

9 Kurser - Konferenser - Kultur Under 2013 har distriktet genomfört ett stort antal kurser och konferenser vilka glädjande nog i de flesta fall samlat bra med deltagare och fått positiva utvärderingar. Stort fokus har legat på hemsidesutbildningarna som vid alla tillfällen varit fullbokade. De genomförda tvådagars styrelseutbildningarna i Linköping och Norrköping har visat sig vara mycket uppskattade och de flesta föreningar har deltagit, några med hela sina styrelser. Totalt har 460 studiecirklar genomförts i föreningarna, 607 kulturarrangemang och 72 annan folkbildningsverksamhet som t.ex. kurser/konferenser. Siffrorna visar att det pågår en stor studie- och kultur aktivitet runt om hos PRO föreningarna i Östergötland. Allt i ett bra samarbete med ABF Östergötland. Tyvärr har det inte under året startat någon länsövergripande förening PRO Kultur. Det p.g.a. att fokus under året har varit utåtriktade aktiviteter och planering av utbildningsinsatser i samband med lanseringen av den nya hemsidan. Arbetet med PRO Kultur fortsätter under Ordförandekonferenser På årets två ordförandekonferenser presenterade och diskuterades aktuella frågor. 8 april Ny hemsida aktionsdag 16 maj utåtriktade aktiviteter. Bengt Sibbmark, RO medverkade under dagen och talade om pensionsfrågan. 8 oktober - RO:s verksamhetsplan kalendarium opinionsbildning inför valet bilden av PRO - utåtriktad verksamhet - medlemsvärvning. Göran Lundström och Tomas Lindgren, ABF Östergötland medverkade och talade om förutsättningar för ett utvecklat samarbete i PRO ABF i Östergötland. Övriga kurser och konferenser 31 januari - kurs om PROs nya handlingsprogram och stadgar, medverkade gjorde Dan Karlsson, RO. 5 februari kurs för studiecirkelledare med Else Andersen, ABF Östergötland. 28 februari gemensam kurs/konferens för medlemsvärvare och kontaktansvariga om medlemsvärvning och medlemsvård med Patrik Säker och Dan Karlsson, RO. 8 mars - konferens för försäkringsansvariga med information om aktuella frågor inom försäkringsområdet samt om rollen som försäkringsansvarig. 14 mars kurs för friskvårdsansvariga - Carina Wenngren från Hälsoguiden talade om hur kroppen fungerar när man blir äldre, kost/näring och några handfasta tips på träning och mental avslappning. 16 april gemensam kurs/konferens för KPR/LPR ledamöter och trafikansvariga om aktuella trafikfrågor i Östergötland samt om Hemsjukvårdsreformen. Medverkade gjorde Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd, Paul Håkansson, VD Östgötatrafiken och Camilla Salomonsson, regionförbundet Östsam. 21 maj konferens om lanseringen av den nya hemsidan. Medverkade gjorde Curt Karlsson, RO och Anne-Lie Fröberg, RO. 23 maj konferens för studieansvariga och reseansvariga presentation av 2014 års mål för Läs och Res Berlin Potsdam - Spreewald. 22 augusti - Gemensam konferens samorganisationerna och LPR På konferensen presenterade och diskuterade bl.a. - RO:s verksamhetsplan PRO Östergötlands verksamhetsplan och kalendarium hur arbetar vi med opinionsbildning inför valet 2014? - aktuella gemensamma frågor inom LPR och KPR medlemsvärvning - studier utåtriktade aktiviteter - ny hemsida. 7

10 4-6 september hemsideskurs på Gysinge Folkhögskola för hemsidesanvariga. 11 september kurs för studieorganisatörer med Inghild Larsson, studieansvarig och Leila Parkko, ABF Östergötland. 17 september kurs för studiecirkelledare - Litteratur och/eller Läs och Res-cirklar med Berit Bäckvall Toivonen. 18 september konferens för lotteriansvariga - aktuellt om Trippelskrapet Britt-Marie Ekvall, RO. 26 september kurs i opinionsbildning ledd av Willy Mistrén, ABF Östergötland. 7 oktober konferens för konsumentansvariga - aktuell information om årets prisundersökning - Märtha Dahlberg, RO - Hur kan maten vara så billig och vem betalar priset för det? - Per Jensen, Linköpings universitet. 16 oktober konferens för KPR/LPR ledamöter presentation av arbetet med PROs bostadspolitiska program aktuellt om hemsjukvårdsreformen medverkande Curt Karlsson, ordförande och Lena Törnfeldt, Landstinget oktober kurs för hemsidesansvariga med Per-Göran Andersson, lärare från Gysinge Folkhögskola oktober databokföringskurs kurs för kassörer ledd av Göran Westerberg, PRO Östergötland och Bernt Wigren, Skärblacka. 31 oktober 1 november kurs för hemsidesansvariga med Per-Göran Andersson, lärare från Gysinge Folkhögskola. 12 november kurs för revisorer ledd av Ragnhild Wärn, revisor PRO Östergötland. 19 november föreläsning Ingen kan göra allt med alla kan göra något! Jonathan Leman, Tidskriften EXPO. 28 november kurs i att skriva insändare ledd av Johanna Hållén, RO. Medlemsvärvning PRO Östergötland hade medlemmar den 31 december Under året fick vi drygt nya medlemmar, men trots detta blev det ändå en minskning med 59 medlemmar. Minskningen är dock betydligt mindre än år 2012 då den var 263 medlemmar. Vid två tillfällen under hösten har After Work arrangerats i samarbete med RO. En kväll i Norrköping och en kväll i Linköping. Kvällarna blev väldigt positiva och uppskattade med ca 100 deltagare per kväll. Arrangemanget värvade ett sextiotal nya medlemmar. RO har under året tagit fram nytt material för medlemsvärvning bl.a. nya uppskattade vykort. Styrelseutbildning Väl utbildade och engagerade styrelser i våra föreningar är den bästa grunden för utveckling av organisationen. Under året har satsningen med tvådagars styrelsekurser, lokalt förlagda avslutats med sex genomförda utbildningar. Tre utbildningar i Linköping och tre i Norrköping. 25 föreningar har deltagit med tillsammans 143 deltagare. Ledare för alla styrelsekurser har Inghild Larsson och Ragnhild Wärn varit. 8

11 Läs och Res Öresund och Ven var årets resmål. Tillsammans med ABF genomfördes en cirkelledarutbildning i litteratur som även infattade Läs & Res-material. Totalt under året genomfördes det 46 studiecirklar om 2013 års och om 2014 års resmål runt om i länet. I gott samarbete med Vikingbuss genomfördes sedan resan till Öresund och Ven med totalt 9 bussar och sammanlagt 363 nöjda resenärer. Trippelskrapet Intresseföreningen PROs Folkhögskola Gysinge Under försäljningsperioden 1/ / såldes det Trippelskrapslotter i Östergötland. Försäljningen har minskat lite p.g.a. att det varit besvärligt att skrapa lotterna. På konferensen i september redogjorde lotteriföreståndare Britt-Marie Ekvall för lotteriet inför Målet är att öka försäljningen. Lotteriet ger ett stort ekonomiskt tillskott till vår organisation. Det hjälper även till att hålla kursavgifterna nere på vår Folkhögskola Gysinge. Tyvärr är inte alla PRO föreningar i Östergötland med i Intresseföreningen för Folkhögskolan Gysinge. Konsumentfrågor Den 17 oktober genomfördes 2013 års prisundersökning. Då undersöktes samma varukorg som En jämförelse mellan 1997 och 2013 visar att kostnaden för varukorgen har sjunkit. Totalt prisundersöktes 53 butiker i Östergötland. Det var några fler än Billigaste varukorgarna fanns på Gotland och i Södra Älvsborg. Östergötland hamnar lite bättre till än tidigare. Varukorgen kostade i hela landet i snitt 896,80 kronor. I Östergötland var snittpriset 906,85 kronor. På konferensen i september medverkade förutom Märta Dahlberg, RO även professor Per Jensen, Linköpings universitet. Han talade om djurhantering utifrån temat: Hur kan maten vara så billig och vem betalar priset för det? PRO-kontakt medlemsvård Kontaktverksamhet och medlemsvård är en viktig del av vårt arbete inom PRO. Alla medlemmar ska känna att de har ett stort medlemsvärde, även de medlemmar som inte kan eller vill komma till våra möten. Medlemsvården måste utvecklas och lyftas fram i betydligt större utsträckning än hittills tillsammans med medlemsvärvning. PRO-kontaktansvariga deltog en halvdag i februari tillsammans med medlemsvärvaransvariga. Ämnet för dagen var medlemsvård med Dan Karlsson, RO. Friskvård Våra friskvårdsaktiviteter i Östergötland är omfattande. Aktiva friskvårdsinsatser gör att PRO bidrar till att minska risken för sjukdomar. Vårt friskvårdarbete ger dessutom en vinst till samhället eftersom människor som håller sig friskare och piggare inte belastar landstingets budget. Våra insatser har genomförts bl.a. med stöd av landstinget i Östergötland. Vi har en bred friskvårdsverksamhet men den behöver fortfarande utvecklas. Nya medlemsgrupper har också önskemål om nya inte tidigare prövade aktiviteter. 9

12 Bowling För tredje året arrangerades distriktsmästerskap i bowling. Vår bowlingsansvarige Anders Torpel såg till att PROarna trivdes på tävlingen på Eurobowl i Norrköping den 21 mars. I mästerskapet deltog 6 damer och 30 herrar. Resultat damer: 1. Yvonne Carlsson, PRO Söderköping 2. Maud Pettersson, PRO City, Norrköping 3. Sylvia Dahlin, PRO City, Norrköping Resultat herrar: 1. Lars-Ove Carlsson, PRO Söderköping 2. Ivar Karlsson, PRO Landeryd, Linköping 3. Hans Törnfeldt, PRO City, Norrköping Resultat lag: 1. PRO Söderköping, Y. Carlsson/L-O Carlsson 2. PRO City, Norrköping lag 4, S. Dahlin/H. Törnfeldt 3. PRO Landeryd, Linköping, I. Karlsson/B. Andersson I PRO:s riksmästerskap i Karlstad i oktober deltog en dam och fem herrar från Östergötland. Där placerade sig Anders Torpel, PRO Ektorp, Norrköping på en hedrande 9:nde plats. Vilket är den bästa placering hittills för en östgöte på ett Riksmästerskap. Golf PROs distriktsmästerskap i golf 2013 genomfördes på Åtvidabergs golfklubb. Ett mycket bra arrangemang bjöds spelarna på trots ihållande regn dagarna före tävlingen. Samtliga spelare erhöll priser som insamlats av golfansvarige Katarina Ringholt. Till Riksmästerskapet i golf kvalificerade sig Ingrid Hagström PRO Hällestad, Ulla Langborg PRO Mantorp, Hans-Erik Andersson PRO Åtvidaberg och Katarina Ringholt PRO Ektorp. Riksmästerskapet genomfördes på Finspångs golf klubb. Tyvärr lyckades inte årets lag behålla bucklan i Östergötland. I den individuella tävlingen vann Jan-Åke Axelsson Finspång och 2:a blev Hans-Erik Andersson PRO Åtvidaberg. Boule Till årets kvaltävlingar för distriktsmästerskapet var 37 lag anmälda. Lagen lottades i 16 grupper som sen kvalspelade på olika ställen i länet. Finaltävlingen med 16 deltagande lag ägde rum i Vikingstad den 31 juli. Årets distriktsmästare blev PRO Skänninge som för andra gången blev distriktsmästare. I riksfinalen 2013 i Gysinge kom de på 12:e plats. Bridge Den 30 maj genomförde PRO Östergötland sitt distriktsmästerskap under PRO Skänninges utmärkta värdskap. 24 par spelade 46 brickor, vilket innebar att alla fick möta alla. Utöver äran var tävlingen kvalificering till PROs riksmästerskap, som spelades i Stockholm och på Ålands hav i september. Hela dagen gick åt för spelet, som lugnt och kompetent leddes av Torsten Åstrand från Motala. Tyvärr ökar inte antalet deltagare utan står still på runt 25 par. Göran Arvidsson och Bengt Björk från PRO Kisa segrade och tvåa kom Bertil Melkersson PRO Rimforsa i par med Christer Frisk PRO Kisa. De två paren fick sedan representera Östergötland i riksfinalen i september. Bertil och Christer kom på 14:e plats i riksmästerskapet och Göran och Bengt på 18:e plats. 10

13 PROvetartävlingen Delfinaler i PROs egen hjärngympa, PROvetartävlingarna genomfördes på fyra olika platser i Östergötland den 19 april. Distriktsfinalen gick av stapeln den 23 maj i Linköping. Lagen fick svara på många svåra och kluriga frågor som var gjorda av tävlingsledarna Inghild Larsson och Olle Beng. Vann gjorde lag PRO Såpkullen från Norrköping bestående av Gunbritt Pettersson, Olov Gustavsson och Owe Arfwedson. Laget representerade sedan i augusti PRO Östergötland på regionfinalen i Stockholm. Trafik och säkerhet Vi har planenligt genomfört en halvdagkonferens för föreningarnas och samorganisationernas trafikombud med ett 25-tal deltagare. Medverkande var Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd och Paul Håkansson, VD för Östgötatrafiken. Syftet med konferensen var att diskutera aktuella trafikfrågor främst med inriktning på kollektivtrafiken. Gunnarsson och Håkansson redogjorde för rollfördelningen mellan landstinget och Östgötatrafiken. Landstingets trafiknämnd är den regionala kollektivtrafikmyndigheten och det är där de politiska besluten fattas. Östgötatrafiken är landstingets driftorganisation som bl.a. styrs av de uppdrag de får från trafiknämnden. Genom Landstingets pensionärsråd har vi pensionärsorganisationer insyn och påverkansmöjligheter i det politiska skeendet. Liknande möjligheter har saknats hos Östgötatrafiken. Under hösten har dock en första dialog mellan oss pensionärsorganisationer och Östgötatrafiken ägt rum. En fortsatt dialog är utlovad. Trafikgruppen har under året bytt namn till trafik-och säkerhetsgruppen och arbetsuppgifterna har därmed utökats till att även gälla andra säkerhetsfrågor bl.a. i hemmen och offentliga miljöer. PRO Östergötland är medlemmar i NTF Sörmland-Östergötland och är representerat i dess äldresäkerhetsråd. IT verksamheten I september lanserade RO den nya hemsidan. PRO Östergötland ansökte och fick beviljat kronor av RO för extra utgifter för utbildning i samband med införandet. En gemensam hemsidesutbildning med bussresa till Gysinge Folkhögskola arrangerades i början av september. Deltog gjorde ett tjugotal Web-redaktörer. Därefter har vi haft två stycken 2-dagarsutbildningar i Linköping som leddes av P-G Andersson, Gysinge Folkhögskola. Ett 50-tal personer har deltagit på utbildningarna och målet är att Östergötlands samtliga föreningar skall ha en egen hemsida vid år 2014 slut. Integration/diskriminering Integration och diskriminering är viktiga frågor för oss i PRO. I stadgarna står: Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kontakter oavsett ursprung. Under året har distriktets integrationsansvarig Ninna Krüger varit hos två föreningar och en samorganisation och föreläst om integration under temat För och emot integration Kan man resonera så? Till föreläsningen den 19 november med Jonathan Leman från EXPO bjöds andra pensionärsorganisationer in. Tyvärr kom ingen deltagare från dem. Föreläsningen var mycket bra. Under Regnbågsveckan försökte vi få PROare att se på utställningen om Haute couture på Östgötamuseet, visad av Emil Åkerö RFSL, tyvärr blev det ingen större uppslutning. Ekonomi Förslag till fördelning av resultatet: PRO Östergötlands styrelse föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 11

14 12

15

16 ÖSTERGÖTLAND Västra vägen Linköping Tel: Produktion: Fontänen Layout: Peter Fischier. 17 mars 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild från PRO:s valarrangemang på Stockholms centralstation, augusti 2014 Foto: Rosmarie Sundström PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR HALLAND JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR PRO ombuden samlas för demonstration utanför Falkenbergs Folkets Hus 2010 Jubileumsskrift I vår minnesskrift har vi valt att beskriva vad som hänt i Hallands Distriktet

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer