Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND

2

3 Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare Inger Jakobsson Ljura Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp Övriga ledamöter Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Birgitta Mohlin Motala Väster Gun Axelsson Finspång Maria Johansson Ringarum Ersättare Ulla Bäckman City Norrköping Curt Ziemke Vasastaden Ingemar Persson Johannelund Åke Eriksson Södra Kinda Göran Westerberg Ryd Arbetsutskott (AU) Curt Karlsson Johannelund Inghild Larsson Mantorp Lars-Göran Strand Lambohov Inger Jakobsson Ljura Ersättare AU Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Revisorer Ragnhild Wärn Motala Väster Inga Banksell Johansson City Norrköping Revisorsersättare Hjördis Modigh Ödeshög Jan Carlsson Tannefors-Tallboda Valberedning Sammankallande Egon Staaf Kisa Eric Davidsson Sven-Erik Steen Helena Johansson Olle Beng Godegård Skärblacka Valdemarsvik Ryd 1

4 Verksamhetskommitté Sammankallande/ Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp KPR-ansvarig Britt Nyberg Godegård Konsumentansvarig Bertil Kraft Kärna Kontaktansvarig Solveig Hörström Landeryd Friskvårdsansvarig Verner Bilde Skärblacka Trafik- och säkerhetsansvarig Curt Ziemke Vasastaden Integrationsansvarig Ninna Krüger Internationell Övriga ansvariga Information/hemsida Curt Karlsson Johannelund LPR Curt Karlsson Johannelund Försäkringar Curt Karlsson Johannelund Distriktsresor Ulla Bäckman City Norrköping IT-organisatör/PROsIT Kenneth Dahlin City Norrköping Webredaktör Li Teske Östergötland fr.o.m. 1 dec. Englis Karlsson Johannelund Trippelskrapslotteri Birgitta Mohlin Motala Väster Kultur Inghild Larsson Mantorp PRO-vetarna Inghild Larsson Mantorp Olle Beng Ryd Boule Bengt Karlsson Norra Valkebo Jan Carlsson Norra Valkebo Golf Katarina Ringholt Ektorp Bridge Östen Lindqvist Skänninge Bowling Anders Torpel Ektorp Orientering Lennart Sjöberg Skärblacka Landstingets pensionärsråd LPR Ordinarie ledamöter Curt Karlsson Johannelund Katarina Ringholt Ektorp Marianne Sondered Finspång Ersättare Maria Johansson Ringarum Monica Axell Fokunga-Väderstad Börge Andersson Skärblacka 2

5 ABF ombud Ordinarie Verner Bilde Skärblacka Olle Beng Ryd Monica Svensson Lambohov Katarina Ringholt Ektorp Ingrid Larsson Kisa Ersättare Lars Nilsson Kisa Solveig Hörström Landeryd Irene Jonsson Ödeshög Sigbritt Szabo Ryd Anna Lilja Godegård Riksorganisationens representantskap Ordinarie Curt Karlsson Johannelund Personliga ersättare Lars-Göran Strand Lambohov Britt Nyberg Godegård Ordinarie Inghild Larsson Mantorp Personliga ersättare Inger Jakobsson Ljura Verner Bilde Skärblacka Antal medlemmar: Antal kommuner/ PRO samorganisationer: 13 stycken PRO föreningar: 71 stycken Anställda Ombudsman Li Teske Kontorist Sylvia Magnusson 3

6 Intressefrågor Höstmötet 2012 beslutade att följande frågor skulle prioriteras Föreningsutveckling omfattande medlemsvärvning, ledarutveckling och medlemsvård/kontaktverksamhet. Pensionärernas ekonomiska situation omfattande pensioner, skatter och bostadstillägg. Vård och omsorg omfattande samverkan kommuner/landsting, äldreboenden, läkemedel, tandvård och hjälpmedel, anhörigstöd. Friskvård med inriktning på den vardagliga aktiviteten. Bilden av PRO är också en fråga som det varit fokus på under året. Utåtriktade aktiviteter Aktionsdag 16 maj Under aktionsdagen den 16 maj samt vid några andra tillfällen så delades det ut ca flygblad i Finspång, Norrköping, Motala, Mjölby och i Linköping. Flygbladen som delades ut var utformade från RO;s exempel med lokal kontaktinformation. De delades vid olika köpcentra, resecentrum, utanför Försäkringskassan m.m. I Linköping delades de även ut till politiker utanför Stadshuset. I Norrköping arrangerades också ett torgmöte i city den 16 maj med utfrågning av två kommunpolitiker, Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen och Päivi Johansson (M) angående orättvisan i skattesystemet. Torgmötet var välbesökt och många stannade för att lyssna och ta emot flygblad. Under dagen den 16 maj med efterföljande flygbladsutdelningar uppmärksammades PRO på olika platser i Östergötland. Många samtal med människor genomfördes med positiva reaktioner. Tyvärr blev dagen inte uppmärksammad av media och någon debattartikel blev inte införd i någon av de lokala tidningarna. PRO Östergötland hade ansökt och fått beviljat ekonomiskt stöd till aktionsdagen av RO. Utåtriktade aktiviteter i Motala i samband med Vätternrundan, Tjejvättern och Halvvättern 8-15 juni. Vi fanns i ABFs lokaler som ligger centralt i Motala. Vi bjöd på kaffe, underhållning, lotteriförsäljning m.m. och samtalade med besökare. PROare gick även runt i Motala, iklädda PROs reflexväst och delade ut flygblad, talade om PRO, skatter och bjöd på tablettaskar. Augustifesten i Norrköping augusti. PRO fanns vid Refvens grund, centralt i Norrköping. Där bjöds det på underhållning, danstävlingar, lotteriförsäljning, information om PRO m.m. Uppskattningsvis människor passerade under dagarna. PRO Östergötland hade ansökt och fått beviljat ekonomiskt stöd till utåtriktade aktiviteterna av RO. Förutom ovanstående aktiviteter så har många PRO föreningar medverkat på olika sätt på marknader och evenemang runt om i länet t.ex. i Skänninge, Ringarum m.fl. PROare har också varit och informerat och delat ut tidningar och material och bjudit på godis i samband med Christer Sjögrens julkonserter i Norrköping och Linköping. Det upplevdes väldigt positivt av besökarna. 4

7 Landstingets Pensionärsråd - LPR Landstingets pensionärsråd (LPR), är ett samrådsorgan för landstinget och pensionärsorganisationerna. Rådet består av både företrädare för pensionärsorganisationerna och förtroendevalda från landstinget. LPR sammanträder fyra gånger per år. Följande frågor har bl.a. varit på agendan 2013: Äldres situation i vården De senaste åren har just äldres situation i vården diskuterats flitigt på olika nivåer. Dagens hälso- och sjukvård är organiserad på ett sätt där den äldre multisjuka patienten riskerar att hamna i kläm och det är givetvis en icke önskad situation. I Norrköping har geriatriker och överläkare Anne Ekdahl ansvarat och drivit ett äldreprojekt. PRO har i LPR lyft frågan om projektets fortlevnad och kommer även fortsättningsvis följa utvecklingen vid äldremottagningen. Anne Ekdahl ska även komma och presentera projektets slutrapport. Det nationella arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har också varit på agendan. Hemsjukvårdsreformen LPR har varit en viktig arena för att få information och för att diskutera hemsjukvårdsreformen. Hemsjukvårdsreformen trädde i kraft den i kommunerna. Ur LPRs perspektiv är det extra intressant att diskutera hur primärvårdens verksamhet kommer att påverkas av reformen samt hur den kommer att organiseras efter genomförandet. En fråga som lyfts alldeles särskilt och som gett avtryck är frågan om patientavgiften i samband med bytet av huvudman. Trafiknämnden Kollektivtrafiken och andra samhällsresor är ett område som berör många äldre. Det är därför glädjande att landstingets Trafiknämnd insett vikten av att använda LPR för att ha dialog kring dessa ämnen. Reformer inom landstinget Vi i LPR har haft möjlighet att få tycka till om olika förändringsprojekt som pågått under Landstingets regelverk för sjukresor har genomgått ett reformarbete efter många år av lappande och lagande. Två positiva förändringar införs som berör våra medlemmar, dels införande av ett högkostnadsskydd för sjukresor och dels möjligheten för resenärer att bli eskorterad till hemmets dörr i stället för fastighetens port som fallet varit tidigare. Landstinget har också infört vårdval inom hörselvården. Syftet med reformen är att öka tillgängligheten för hörselvård och det är hela processen med tester, hörapparat och eventuella justeringar som inryms inom vårdval. Avslutningsvis har det varit ett varierande verksamhetsår där stora som små frågor har avhandlas. Kommunala Pensionärsråden - KPR Prioriterade områden för KPR 2013 har varit: 1. Vård och omsorg 2. Samverkan kommun/landsting 3. Äldreboende 4. Läkemedel, hjälpmedel Den viktigaste arbetsuppgiften för länets KPR-ledamöter 2013 har varit att skaffa sig 5

8 bra information och kunskaper om vad som kommer att påverka äldreomsorgen i och med att kommunerna tar över hemsjukvården från Landstinget. Kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor är viktiga frågor för oss pensionärer och vi fick under året information av Östgötatrafiken om olika områden med skilda regler. Många frågetecken kvarstår och vi ser fram mot mer och gärna bättre information En enklare kartläggning av hur KPR-arbetet fungerar ute i de olika kommunerna har gjorts av KPR-ledamöterna i de egna kommunerna. Höstens kursdag ägnades åt information om det bostadspolitiska program som PRO ska ta fram. Tre diskussionsunderlag har tagits fram: Äldres boende idag och i framtiden - Boende för äldre till rimliga kostnader - Den sociala dimensionen och närmiljön i boendet. Diskussionsunderlagen har varit material för studier i några kommuner. Kursdagen ägnades också åt information och diskussion om Hemsjukvården, hur långt man kommit i planeringen i de olika kommunerna, hur frågor och oro hanteras, hur KPR-ledamöterna ska agera för att även i fortsättningen följa utvecklingen. Under 2014 måste vi följa upp de förändringar som kommer av hemsjukvårdens övertagande bland annat när det gäller läkemedel och andra hjälpmedel. Årsmötet Årsmöte hölls den 23 april i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 185 deltagare. Ordförande för mötet var Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Riksorganisationens styrelse representerades av Bengt Kronblad från Kalmar län. Bengt informerade om aktuella PRO frågor bl.a. om att det är åldersdiskriminering att beskatta äldre hårdare vilket inte görs i något annat land. Pensionssystemet med den s.k. bromsen måste arbetas om och pensionärsorganisationerna har presenterat ett förslag. Apoteken börjar läggas ner och medicin inom 24 timmar fungerar inte. Hyrläkarna är mycket dyra för landstingen och att vårdkedjan mellan kommuner och landsting inte alltid fungerar. Han informerade även om hur hemsjukvården i Kalmar län fungerar. Där har kommunerna ansvaret sedan ett par år. Det är en väldigt aktuell fråga för oss i Östergötland. På mötet deltog även gäster från PRO Jönköpings län, PRO Örebro län och ABF Östergötland. Curt Karlsson, PRO Johannelund, valdes till ny distriktsordförande av årsmötet. Höstmötet Höstmötet hölls den 13 november i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 171 deltagare. Riksorganisationen representerades av Christina Tallberg, vice ordförande. Hon talade bl.a. om att en Framtidsgrupp är tillsatt. Gruppen ska ta fram förslag om hur framtidens PRO kan se ut och fungera. Hon talade även om vikten av att ha aktuella hemsidor, dilemmat med kontanthanteringen, de orättvisa skatterna, och att ett förslag till ett boendepolitiskt program ska presenteras i vår. Hon påminde också om att den 14 mars ska vi synas utåt överallt och agitera för rättvis skatt och bättre pensioner. Mötet gästades även av Lena Strannelid, ABF Östergötland. 6

9 Kurser - Konferenser - Kultur Under 2013 har distriktet genomfört ett stort antal kurser och konferenser vilka glädjande nog i de flesta fall samlat bra med deltagare och fått positiva utvärderingar. Stort fokus har legat på hemsidesutbildningarna som vid alla tillfällen varit fullbokade. De genomförda tvådagars styrelseutbildningarna i Linköping och Norrköping har visat sig vara mycket uppskattade och de flesta föreningar har deltagit, några med hela sina styrelser. Totalt har 460 studiecirklar genomförts i föreningarna, 607 kulturarrangemang och 72 annan folkbildningsverksamhet som t.ex. kurser/konferenser. Siffrorna visar att det pågår en stor studie- och kultur aktivitet runt om hos PRO föreningarna i Östergötland. Allt i ett bra samarbete med ABF Östergötland. Tyvärr har det inte under året startat någon länsövergripande förening PRO Kultur. Det p.g.a. att fokus under året har varit utåtriktade aktiviteter och planering av utbildningsinsatser i samband med lanseringen av den nya hemsidan. Arbetet med PRO Kultur fortsätter under Ordförandekonferenser På årets två ordförandekonferenser presenterade och diskuterades aktuella frågor. 8 april Ny hemsida aktionsdag 16 maj utåtriktade aktiviteter. Bengt Sibbmark, RO medverkade under dagen och talade om pensionsfrågan. 8 oktober - RO:s verksamhetsplan kalendarium opinionsbildning inför valet bilden av PRO - utåtriktad verksamhet - medlemsvärvning. Göran Lundström och Tomas Lindgren, ABF Östergötland medverkade och talade om förutsättningar för ett utvecklat samarbete i PRO ABF i Östergötland. Övriga kurser och konferenser 31 januari - kurs om PROs nya handlingsprogram och stadgar, medverkade gjorde Dan Karlsson, RO. 5 februari kurs för studiecirkelledare med Else Andersen, ABF Östergötland. 28 februari gemensam kurs/konferens för medlemsvärvare och kontaktansvariga om medlemsvärvning och medlemsvård med Patrik Säker och Dan Karlsson, RO. 8 mars - konferens för försäkringsansvariga med information om aktuella frågor inom försäkringsområdet samt om rollen som försäkringsansvarig. 14 mars kurs för friskvårdsansvariga - Carina Wenngren från Hälsoguiden talade om hur kroppen fungerar när man blir äldre, kost/näring och några handfasta tips på träning och mental avslappning. 16 april gemensam kurs/konferens för KPR/LPR ledamöter och trafikansvariga om aktuella trafikfrågor i Östergötland samt om Hemsjukvårdsreformen. Medverkade gjorde Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd, Paul Håkansson, VD Östgötatrafiken och Camilla Salomonsson, regionförbundet Östsam. 21 maj konferens om lanseringen av den nya hemsidan. Medverkade gjorde Curt Karlsson, RO och Anne-Lie Fröberg, RO. 23 maj konferens för studieansvariga och reseansvariga presentation av 2014 års mål för Läs och Res Berlin Potsdam - Spreewald. 22 augusti - Gemensam konferens samorganisationerna och LPR På konferensen presenterade och diskuterade bl.a. - RO:s verksamhetsplan PRO Östergötlands verksamhetsplan och kalendarium hur arbetar vi med opinionsbildning inför valet 2014? - aktuella gemensamma frågor inom LPR och KPR medlemsvärvning - studier utåtriktade aktiviteter - ny hemsida. 7

10 4-6 september hemsideskurs på Gysinge Folkhögskola för hemsidesanvariga. 11 september kurs för studieorganisatörer med Inghild Larsson, studieansvarig och Leila Parkko, ABF Östergötland. 17 september kurs för studiecirkelledare - Litteratur och/eller Läs och Res-cirklar med Berit Bäckvall Toivonen. 18 september konferens för lotteriansvariga - aktuellt om Trippelskrapet Britt-Marie Ekvall, RO. 26 september kurs i opinionsbildning ledd av Willy Mistrén, ABF Östergötland. 7 oktober konferens för konsumentansvariga - aktuell information om årets prisundersökning - Märtha Dahlberg, RO - Hur kan maten vara så billig och vem betalar priset för det? - Per Jensen, Linköpings universitet. 16 oktober konferens för KPR/LPR ledamöter presentation av arbetet med PROs bostadspolitiska program aktuellt om hemsjukvårdsreformen medverkande Curt Karlsson, ordförande och Lena Törnfeldt, Landstinget oktober kurs för hemsidesansvariga med Per-Göran Andersson, lärare från Gysinge Folkhögskola oktober databokföringskurs kurs för kassörer ledd av Göran Westerberg, PRO Östergötland och Bernt Wigren, Skärblacka. 31 oktober 1 november kurs för hemsidesansvariga med Per-Göran Andersson, lärare från Gysinge Folkhögskola. 12 november kurs för revisorer ledd av Ragnhild Wärn, revisor PRO Östergötland. 19 november föreläsning Ingen kan göra allt med alla kan göra något! Jonathan Leman, Tidskriften EXPO. 28 november kurs i att skriva insändare ledd av Johanna Hållén, RO. Medlemsvärvning PRO Östergötland hade medlemmar den 31 december Under året fick vi drygt nya medlemmar, men trots detta blev det ändå en minskning med 59 medlemmar. Minskningen är dock betydligt mindre än år 2012 då den var 263 medlemmar. Vid två tillfällen under hösten har After Work arrangerats i samarbete med RO. En kväll i Norrköping och en kväll i Linköping. Kvällarna blev väldigt positiva och uppskattade med ca 100 deltagare per kväll. Arrangemanget värvade ett sextiotal nya medlemmar. RO har under året tagit fram nytt material för medlemsvärvning bl.a. nya uppskattade vykort. Styrelseutbildning Väl utbildade och engagerade styrelser i våra föreningar är den bästa grunden för utveckling av organisationen. Under året har satsningen med tvådagars styrelsekurser, lokalt förlagda avslutats med sex genomförda utbildningar. Tre utbildningar i Linköping och tre i Norrköping. 25 föreningar har deltagit med tillsammans 143 deltagare. Ledare för alla styrelsekurser har Inghild Larsson och Ragnhild Wärn varit. 8

11 Läs och Res Öresund och Ven var årets resmål. Tillsammans med ABF genomfördes en cirkelledarutbildning i litteratur som även infattade Läs & Res-material. Totalt under året genomfördes det 46 studiecirklar om 2013 års och om 2014 års resmål runt om i länet. I gott samarbete med Vikingbuss genomfördes sedan resan till Öresund och Ven med totalt 9 bussar och sammanlagt 363 nöjda resenärer. Trippelskrapet Intresseföreningen PROs Folkhögskola Gysinge Under försäljningsperioden 1/ / såldes det Trippelskrapslotter i Östergötland. Försäljningen har minskat lite p.g.a. att det varit besvärligt att skrapa lotterna. På konferensen i september redogjorde lotteriföreståndare Britt-Marie Ekvall för lotteriet inför Målet är att öka försäljningen. Lotteriet ger ett stort ekonomiskt tillskott till vår organisation. Det hjälper även till att hålla kursavgifterna nere på vår Folkhögskola Gysinge. Tyvärr är inte alla PRO föreningar i Östergötland med i Intresseföreningen för Folkhögskolan Gysinge. Konsumentfrågor Den 17 oktober genomfördes 2013 års prisundersökning. Då undersöktes samma varukorg som En jämförelse mellan 1997 och 2013 visar att kostnaden för varukorgen har sjunkit. Totalt prisundersöktes 53 butiker i Östergötland. Det var några fler än Billigaste varukorgarna fanns på Gotland och i Södra Älvsborg. Östergötland hamnar lite bättre till än tidigare. Varukorgen kostade i hela landet i snitt 896,80 kronor. I Östergötland var snittpriset 906,85 kronor. På konferensen i september medverkade förutom Märta Dahlberg, RO även professor Per Jensen, Linköpings universitet. Han talade om djurhantering utifrån temat: Hur kan maten vara så billig och vem betalar priset för det? PRO-kontakt medlemsvård Kontaktverksamhet och medlemsvård är en viktig del av vårt arbete inom PRO. Alla medlemmar ska känna att de har ett stort medlemsvärde, även de medlemmar som inte kan eller vill komma till våra möten. Medlemsvården måste utvecklas och lyftas fram i betydligt större utsträckning än hittills tillsammans med medlemsvärvning. PRO-kontaktansvariga deltog en halvdag i februari tillsammans med medlemsvärvaransvariga. Ämnet för dagen var medlemsvård med Dan Karlsson, RO. Friskvård Våra friskvårdsaktiviteter i Östergötland är omfattande. Aktiva friskvårdsinsatser gör att PRO bidrar till att minska risken för sjukdomar. Vårt friskvårdarbete ger dessutom en vinst till samhället eftersom människor som håller sig friskare och piggare inte belastar landstingets budget. Våra insatser har genomförts bl.a. med stöd av landstinget i Östergötland. Vi har en bred friskvårdsverksamhet men den behöver fortfarande utvecklas. Nya medlemsgrupper har också önskemål om nya inte tidigare prövade aktiviteter. 9

12 Bowling För tredje året arrangerades distriktsmästerskap i bowling. Vår bowlingsansvarige Anders Torpel såg till att PROarna trivdes på tävlingen på Eurobowl i Norrköping den 21 mars. I mästerskapet deltog 6 damer och 30 herrar. Resultat damer: 1. Yvonne Carlsson, PRO Söderköping 2. Maud Pettersson, PRO City, Norrköping 3. Sylvia Dahlin, PRO City, Norrköping Resultat herrar: 1. Lars-Ove Carlsson, PRO Söderköping 2. Ivar Karlsson, PRO Landeryd, Linköping 3. Hans Törnfeldt, PRO City, Norrköping Resultat lag: 1. PRO Söderköping, Y. Carlsson/L-O Carlsson 2. PRO City, Norrköping lag 4, S. Dahlin/H. Törnfeldt 3. PRO Landeryd, Linköping, I. Karlsson/B. Andersson I PRO:s riksmästerskap i Karlstad i oktober deltog en dam och fem herrar från Östergötland. Där placerade sig Anders Torpel, PRO Ektorp, Norrköping på en hedrande 9:nde plats. Vilket är den bästa placering hittills för en östgöte på ett Riksmästerskap. Golf PROs distriktsmästerskap i golf 2013 genomfördes på Åtvidabergs golfklubb. Ett mycket bra arrangemang bjöds spelarna på trots ihållande regn dagarna före tävlingen. Samtliga spelare erhöll priser som insamlats av golfansvarige Katarina Ringholt. Till Riksmästerskapet i golf kvalificerade sig Ingrid Hagström PRO Hällestad, Ulla Langborg PRO Mantorp, Hans-Erik Andersson PRO Åtvidaberg och Katarina Ringholt PRO Ektorp. Riksmästerskapet genomfördes på Finspångs golf klubb. Tyvärr lyckades inte årets lag behålla bucklan i Östergötland. I den individuella tävlingen vann Jan-Åke Axelsson Finspång och 2:a blev Hans-Erik Andersson PRO Åtvidaberg. Boule Till årets kvaltävlingar för distriktsmästerskapet var 37 lag anmälda. Lagen lottades i 16 grupper som sen kvalspelade på olika ställen i länet. Finaltävlingen med 16 deltagande lag ägde rum i Vikingstad den 31 juli. Årets distriktsmästare blev PRO Skänninge som för andra gången blev distriktsmästare. I riksfinalen 2013 i Gysinge kom de på 12:e plats. Bridge Den 30 maj genomförde PRO Östergötland sitt distriktsmästerskap under PRO Skänninges utmärkta värdskap. 24 par spelade 46 brickor, vilket innebar att alla fick möta alla. Utöver äran var tävlingen kvalificering till PROs riksmästerskap, som spelades i Stockholm och på Ålands hav i september. Hela dagen gick åt för spelet, som lugnt och kompetent leddes av Torsten Åstrand från Motala. Tyvärr ökar inte antalet deltagare utan står still på runt 25 par. Göran Arvidsson och Bengt Björk från PRO Kisa segrade och tvåa kom Bertil Melkersson PRO Rimforsa i par med Christer Frisk PRO Kisa. De två paren fick sedan representera Östergötland i riksfinalen i september. Bertil och Christer kom på 14:e plats i riksmästerskapet och Göran och Bengt på 18:e plats. 10

13 PROvetartävlingen Delfinaler i PROs egen hjärngympa, PROvetartävlingarna genomfördes på fyra olika platser i Östergötland den 19 april. Distriktsfinalen gick av stapeln den 23 maj i Linköping. Lagen fick svara på många svåra och kluriga frågor som var gjorda av tävlingsledarna Inghild Larsson och Olle Beng. Vann gjorde lag PRO Såpkullen från Norrköping bestående av Gunbritt Pettersson, Olov Gustavsson och Owe Arfwedson. Laget representerade sedan i augusti PRO Östergötland på regionfinalen i Stockholm. Trafik och säkerhet Vi har planenligt genomfört en halvdagkonferens för föreningarnas och samorganisationernas trafikombud med ett 25-tal deltagare. Medverkande var Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd och Paul Håkansson, VD för Östgötatrafiken. Syftet med konferensen var att diskutera aktuella trafikfrågor främst med inriktning på kollektivtrafiken. Gunnarsson och Håkansson redogjorde för rollfördelningen mellan landstinget och Östgötatrafiken. Landstingets trafiknämnd är den regionala kollektivtrafikmyndigheten och det är där de politiska besluten fattas. Östgötatrafiken är landstingets driftorganisation som bl.a. styrs av de uppdrag de får från trafiknämnden. Genom Landstingets pensionärsråd har vi pensionärsorganisationer insyn och påverkansmöjligheter i det politiska skeendet. Liknande möjligheter har saknats hos Östgötatrafiken. Under hösten har dock en första dialog mellan oss pensionärsorganisationer och Östgötatrafiken ägt rum. En fortsatt dialog är utlovad. Trafikgruppen har under året bytt namn till trafik-och säkerhetsgruppen och arbetsuppgifterna har därmed utökats till att även gälla andra säkerhetsfrågor bl.a. i hemmen och offentliga miljöer. PRO Östergötland är medlemmar i NTF Sörmland-Östergötland och är representerat i dess äldresäkerhetsråd. IT verksamheten I september lanserade RO den nya hemsidan. PRO Östergötland ansökte och fick beviljat kronor av RO för extra utgifter för utbildning i samband med införandet. En gemensam hemsidesutbildning med bussresa till Gysinge Folkhögskola arrangerades i början av september. Deltog gjorde ett tjugotal Web-redaktörer. Därefter har vi haft två stycken 2-dagarsutbildningar i Linköping som leddes av P-G Andersson, Gysinge Folkhögskola. Ett 50-tal personer har deltagit på utbildningarna och målet är att Östergötlands samtliga föreningar skall ha en egen hemsida vid år 2014 slut. Integration/diskriminering Integration och diskriminering är viktiga frågor för oss i PRO. I stadgarna står: Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kontakter oavsett ursprung. Under året har distriktets integrationsansvarig Ninna Krüger varit hos två föreningar och en samorganisation och föreläst om integration under temat För och emot integration Kan man resonera så? Till föreläsningen den 19 november med Jonathan Leman från EXPO bjöds andra pensionärsorganisationer in. Tyvärr kom ingen deltagare från dem. Föreläsningen var mycket bra. Under Regnbågsveckan försökte vi få PROare att se på utställningen om Haute couture på Östgötamuseet, visad av Emil Åkerö RFSL, tyvärr blev det ingen större uppslutning. Ekonomi Förslag till fördelning av resultatet: PRO Östergötlands styrelse föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 11

14 12

15

16 ÖSTERGÖTLAND Västra vägen Linköping Tel: Produktion: Fontänen Layout: Peter Fischier. 17 mars 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 1.Mötets öppnande 2.Fastställande av dagordning 3.Parentation 4.Nya medlemmar 5.Val av 2 justerare för dagens protokoll 6.Val av 2

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHET OCH BUDGET

VERKSAMHET OCH BUDGET VERKSAMHET OCH BUDGET 2013 Höstmöte 7:e november 2012 Amiralen, Malmö PRO-DISTRIKTET I SKÅNE Innehåll Inledning 2 Medlemsutveckling 3 Ledarutveckling 5 Studier 6 Socialpolitik 7 Information 8 Friskvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse. PRO Hjärtum-Västerlanda 2013

Verksamhetsberättelse. PRO Hjärtum-Västerlanda 2013 Verksamhetsberättelse PRO Hjärtum-Västerlanda 2013 Ann-Marie Larsson Februari 2014 Verksamhetsberättelse 2 Innehåll 1 Styrelsen 2 Ersättare 3 Övriga val 4 KPR 5 LPR 6 Resor 7 Konsumentfrågor 8 Hemsidan

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2014 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2014, distriktets trettionionde verksamhetsår. Styrelsen har haft

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014

STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 2012 STOCKHOLMS LÄN KURSPROGRAM 2013-2014 Välkomna till 2013-2014 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildning som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper - Erfarenhetsutbyte

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

PRO Aktuellt september 2015. Aktuellt. Nummer 9 september 2015

PRO Aktuellt september 2015. Aktuellt. Nummer 9 september 2015 Aktuellt Nummer 9 september 2015 PRO Skåne Vasagatan 2 241 38 Eslöv 0413-126 80 info@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat Så länge man inte ger upp,

Läs mer

Verksamhet och budget 2015

Verksamhet och budget 2015 1 Blekinge Verksamhet och budget 2015 PRO-Blekinge Höstmötet den 21 november 2014 i Sölvesborg Deltagare vid kursen i surfplattor 2014 2 Inledning. PRO är en folkrörelse i förändring. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

KURSER OCH TRÄFFAR 2015

KURSER OCH TRÄFFAR 2015 2015 Jan STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR 2015 Välkomna till 2015 års kursverksamhet Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera dig till att vara aktiv i PRO: - Nya kunskaper -

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2015-09-25

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2015-09-25 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2015-09-25 Närvarande: Nils Österman Lars Bohlin Alice Berg Solveig Holmsten Sven Bergkvist Lisbeth

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Karl-Erik Borg, PRO, vice ordförande Kaj Seger KS Bengt Ingvarsson, SN Håkan Engström,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Handlingsprogram 2013-2016. Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF Handlingsprogram 2013-2016 Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF FÖRORD Handlingsprogrammet för 2014 2016 utgör ett övergripande styrdokument för SPRFs förtroendevalda och anställda och förmedlar förbundets

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer