Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND

2

3 Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare Inger Jakobsson Ljura Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp Övriga ledamöter Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Birgitta Mohlin Motala Väster Gun Axelsson Finspång Maria Johansson Ringarum Ersättare Ulla Bäckman City Norrköping Curt Ziemke Vasastaden Ingemar Persson Johannelund Åke Eriksson Södra Kinda Göran Westerberg Ryd Arbetsutskott (AU) Curt Karlsson Johannelund Inghild Larsson Mantorp Lars-Göran Strand Lambohov Inger Jakobsson Ljura Ersättare AU Britt Nyberg Godegård Verner Bilde Skärblacka Revisorer Ragnhild Wärn Motala Väster Inga Banksell Johansson City Norrköping Revisorsersättare Hjördis Modigh Ödeshög Jan Carlsson Tannefors-Tallboda Valberedning Sammankallande Egon Staaf Kisa Eric Davidsson Sven-Erik Steen Helena Johansson Olle Beng Godegård Skärblacka Valdemarsvik Ryd 1

4 Verksamhetskommitté Sammankallande/ Studieorganisatör Inghild Larsson Mantorp KPR-ansvarig Britt Nyberg Godegård Konsumentansvarig Bertil Kraft Kärna Kontaktansvarig Solveig Hörström Landeryd Friskvårdsansvarig Verner Bilde Skärblacka Trafik- och säkerhetsansvarig Curt Ziemke Vasastaden Integrationsansvarig Ninna Krüger Internationell Övriga ansvariga Information/hemsida Curt Karlsson Johannelund LPR Curt Karlsson Johannelund Försäkringar Curt Karlsson Johannelund Distriktsresor Ulla Bäckman City Norrköping IT-organisatör/PROsIT Kenneth Dahlin City Norrköping Webredaktör Li Teske Östergötland fr.o.m. 1 dec. Englis Karlsson Johannelund Trippelskrapslotteri Birgitta Mohlin Motala Väster Kultur Inghild Larsson Mantorp PRO-vetarna Inghild Larsson Mantorp Olle Beng Ryd Boule Bengt Karlsson Norra Valkebo Jan Carlsson Norra Valkebo Golf Katarina Ringholt Ektorp Bridge Östen Lindqvist Skänninge Bowling Anders Torpel Ektorp Orientering Lennart Sjöberg Skärblacka Landstingets pensionärsråd LPR Ordinarie ledamöter Curt Karlsson Johannelund Katarina Ringholt Ektorp Marianne Sondered Finspång Ersättare Maria Johansson Ringarum Monica Axell Fokunga-Väderstad Börge Andersson Skärblacka 2

5 ABF ombud Ordinarie Verner Bilde Skärblacka Olle Beng Ryd Monica Svensson Lambohov Katarina Ringholt Ektorp Ingrid Larsson Kisa Ersättare Lars Nilsson Kisa Solveig Hörström Landeryd Irene Jonsson Ödeshög Sigbritt Szabo Ryd Anna Lilja Godegård Riksorganisationens representantskap Ordinarie Curt Karlsson Johannelund Personliga ersättare Lars-Göran Strand Lambohov Britt Nyberg Godegård Ordinarie Inghild Larsson Mantorp Personliga ersättare Inger Jakobsson Ljura Verner Bilde Skärblacka Antal medlemmar: Antal kommuner/ PRO samorganisationer: 13 stycken PRO föreningar: 71 stycken Anställda Ombudsman Li Teske Kontorist Sylvia Magnusson 3

6 Intressefrågor Höstmötet 2012 beslutade att följande frågor skulle prioriteras Föreningsutveckling omfattande medlemsvärvning, ledarutveckling och medlemsvård/kontaktverksamhet. Pensionärernas ekonomiska situation omfattande pensioner, skatter och bostadstillägg. Vård och omsorg omfattande samverkan kommuner/landsting, äldreboenden, läkemedel, tandvård och hjälpmedel, anhörigstöd. Friskvård med inriktning på den vardagliga aktiviteten. Bilden av PRO är också en fråga som det varit fokus på under året. Utåtriktade aktiviteter Aktionsdag 16 maj Under aktionsdagen den 16 maj samt vid några andra tillfällen så delades det ut ca flygblad i Finspång, Norrköping, Motala, Mjölby och i Linköping. Flygbladen som delades ut var utformade från RO;s exempel med lokal kontaktinformation. De delades vid olika köpcentra, resecentrum, utanför Försäkringskassan m.m. I Linköping delades de även ut till politiker utanför Stadshuset. I Norrköping arrangerades också ett torgmöte i city den 16 maj med utfrågning av två kommunpolitiker, Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen och Päivi Johansson (M) angående orättvisan i skattesystemet. Torgmötet var välbesökt och många stannade för att lyssna och ta emot flygblad. Under dagen den 16 maj med efterföljande flygbladsutdelningar uppmärksammades PRO på olika platser i Östergötland. Många samtal med människor genomfördes med positiva reaktioner. Tyvärr blev dagen inte uppmärksammad av media och någon debattartikel blev inte införd i någon av de lokala tidningarna. PRO Östergötland hade ansökt och fått beviljat ekonomiskt stöd till aktionsdagen av RO. Utåtriktade aktiviteter i Motala i samband med Vätternrundan, Tjejvättern och Halvvättern 8-15 juni. Vi fanns i ABFs lokaler som ligger centralt i Motala. Vi bjöd på kaffe, underhållning, lotteriförsäljning m.m. och samtalade med besökare. PROare gick även runt i Motala, iklädda PROs reflexväst och delade ut flygblad, talade om PRO, skatter och bjöd på tablettaskar. Augustifesten i Norrköping augusti. PRO fanns vid Refvens grund, centralt i Norrköping. Där bjöds det på underhållning, danstävlingar, lotteriförsäljning, information om PRO m.m. Uppskattningsvis människor passerade under dagarna. PRO Östergötland hade ansökt och fått beviljat ekonomiskt stöd till utåtriktade aktiviteterna av RO. Förutom ovanstående aktiviteter så har många PRO föreningar medverkat på olika sätt på marknader och evenemang runt om i länet t.ex. i Skänninge, Ringarum m.fl. PROare har också varit och informerat och delat ut tidningar och material och bjudit på godis i samband med Christer Sjögrens julkonserter i Norrköping och Linköping. Det upplevdes väldigt positivt av besökarna. 4

7 Landstingets Pensionärsråd - LPR Landstingets pensionärsråd (LPR), är ett samrådsorgan för landstinget och pensionärsorganisationerna. Rådet består av både företrädare för pensionärsorganisationerna och förtroendevalda från landstinget. LPR sammanträder fyra gånger per år. Följande frågor har bl.a. varit på agendan 2013: Äldres situation i vården De senaste åren har just äldres situation i vården diskuterats flitigt på olika nivåer. Dagens hälso- och sjukvård är organiserad på ett sätt där den äldre multisjuka patienten riskerar att hamna i kläm och det är givetvis en icke önskad situation. I Norrköping har geriatriker och överläkare Anne Ekdahl ansvarat och drivit ett äldreprojekt. PRO har i LPR lyft frågan om projektets fortlevnad och kommer även fortsättningsvis följa utvecklingen vid äldremottagningen. Anne Ekdahl ska även komma och presentera projektets slutrapport. Det nationella arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har också varit på agendan. Hemsjukvårdsreformen LPR har varit en viktig arena för att få information och för att diskutera hemsjukvårdsreformen. Hemsjukvårdsreformen trädde i kraft den i kommunerna. Ur LPRs perspektiv är det extra intressant att diskutera hur primärvårdens verksamhet kommer att påverkas av reformen samt hur den kommer att organiseras efter genomförandet. En fråga som lyfts alldeles särskilt och som gett avtryck är frågan om patientavgiften i samband med bytet av huvudman. Trafiknämnden Kollektivtrafiken och andra samhällsresor är ett område som berör många äldre. Det är därför glädjande att landstingets Trafiknämnd insett vikten av att använda LPR för att ha dialog kring dessa ämnen. Reformer inom landstinget Vi i LPR har haft möjlighet att få tycka till om olika förändringsprojekt som pågått under Landstingets regelverk för sjukresor har genomgått ett reformarbete efter många år av lappande och lagande. Två positiva förändringar införs som berör våra medlemmar, dels införande av ett högkostnadsskydd för sjukresor och dels möjligheten för resenärer att bli eskorterad till hemmets dörr i stället för fastighetens port som fallet varit tidigare. Landstinget har också infört vårdval inom hörselvården. Syftet med reformen är att öka tillgängligheten för hörselvård och det är hela processen med tester, hörapparat och eventuella justeringar som inryms inom vårdval. Avslutningsvis har det varit ett varierande verksamhetsår där stora som små frågor har avhandlas. Kommunala Pensionärsråden - KPR Prioriterade områden för KPR 2013 har varit: 1. Vård och omsorg 2. Samverkan kommun/landsting 3. Äldreboende 4. Läkemedel, hjälpmedel Den viktigaste arbetsuppgiften för länets KPR-ledamöter 2013 har varit att skaffa sig 5

8 bra information och kunskaper om vad som kommer att påverka äldreomsorgen i och med att kommunerna tar över hemsjukvården från Landstinget. Kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor är viktiga frågor för oss pensionärer och vi fick under året information av Östgötatrafiken om olika områden med skilda regler. Många frågetecken kvarstår och vi ser fram mot mer och gärna bättre information En enklare kartläggning av hur KPR-arbetet fungerar ute i de olika kommunerna har gjorts av KPR-ledamöterna i de egna kommunerna. Höstens kursdag ägnades åt information om det bostadspolitiska program som PRO ska ta fram. Tre diskussionsunderlag har tagits fram: Äldres boende idag och i framtiden - Boende för äldre till rimliga kostnader - Den sociala dimensionen och närmiljön i boendet. Diskussionsunderlagen har varit material för studier i några kommuner. Kursdagen ägnades också åt information och diskussion om Hemsjukvården, hur långt man kommit i planeringen i de olika kommunerna, hur frågor och oro hanteras, hur KPR-ledamöterna ska agera för att även i fortsättningen följa utvecklingen. Under 2014 måste vi följa upp de förändringar som kommer av hemsjukvårdens övertagande bland annat när det gäller läkemedel och andra hjälpmedel. Årsmötet Årsmöte hölls den 23 april i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 185 deltagare. Ordförande för mötet var Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Riksorganisationens styrelse representerades av Bengt Kronblad från Kalmar län. Bengt informerade om aktuella PRO frågor bl.a. om att det är åldersdiskriminering att beskatta äldre hårdare vilket inte görs i något annat land. Pensionssystemet med den s.k. bromsen måste arbetas om och pensionärsorganisationerna har presenterat ett förslag. Apoteken börjar läggas ner och medicin inom 24 timmar fungerar inte. Hyrläkarna är mycket dyra för landstingen och att vårdkedjan mellan kommuner och landsting inte alltid fungerar. Han informerade även om hur hemsjukvården i Kalmar län fungerar. Där har kommunerna ansvaret sedan ett par år. Det är en väldigt aktuell fråga för oss i Östergötland. På mötet deltog även gäster från PRO Jönköpings län, PRO Örebro län och ABF Östergötland. Curt Karlsson, PRO Johannelund, valdes till ny distriktsordförande av årsmötet. Höstmötet Höstmötet hölls den 13 november i Brigaden, Garnisonsområdet i Linköping med 171 deltagare. Riksorganisationen representerades av Christina Tallberg, vice ordförande. Hon talade bl.a. om att en Framtidsgrupp är tillsatt. Gruppen ska ta fram förslag om hur framtidens PRO kan se ut och fungera. Hon talade även om vikten av att ha aktuella hemsidor, dilemmat med kontanthanteringen, de orättvisa skatterna, och att ett förslag till ett boendepolitiskt program ska presenteras i vår. Hon påminde också om att den 14 mars ska vi synas utåt överallt och agitera för rättvis skatt och bättre pensioner. Mötet gästades även av Lena Strannelid, ABF Östergötland. 6

9 Kurser - Konferenser - Kultur Under 2013 har distriktet genomfört ett stort antal kurser och konferenser vilka glädjande nog i de flesta fall samlat bra med deltagare och fått positiva utvärderingar. Stort fokus har legat på hemsidesutbildningarna som vid alla tillfällen varit fullbokade. De genomförda tvådagars styrelseutbildningarna i Linköping och Norrköping har visat sig vara mycket uppskattade och de flesta föreningar har deltagit, några med hela sina styrelser. Totalt har 460 studiecirklar genomförts i föreningarna, 607 kulturarrangemang och 72 annan folkbildningsverksamhet som t.ex. kurser/konferenser. Siffrorna visar att det pågår en stor studie- och kultur aktivitet runt om hos PRO föreningarna i Östergötland. Allt i ett bra samarbete med ABF Östergötland. Tyvärr har det inte under året startat någon länsövergripande förening PRO Kultur. Det p.g.a. att fokus under året har varit utåtriktade aktiviteter och planering av utbildningsinsatser i samband med lanseringen av den nya hemsidan. Arbetet med PRO Kultur fortsätter under Ordförandekonferenser På årets två ordförandekonferenser presenterade och diskuterades aktuella frågor. 8 april Ny hemsida aktionsdag 16 maj utåtriktade aktiviteter. Bengt Sibbmark, RO medverkade under dagen och talade om pensionsfrågan. 8 oktober - RO:s verksamhetsplan kalendarium opinionsbildning inför valet bilden av PRO - utåtriktad verksamhet - medlemsvärvning. Göran Lundström och Tomas Lindgren, ABF Östergötland medverkade och talade om förutsättningar för ett utvecklat samarbete i PRO ABF i Östergötland. Övriga kurser och konferenser 31 januari - kurs om PROs nya handlingsprogram och stadgar, medverkade gjorde Dan Karlsson, RO. 5 februari kurs för studiecirkelledare med Else Andersen, ABF Östergötland. 28 februari gemensam kurs/konferens för medlemsvärvare och kontaktansvariga om medlemsvärvning och medlemsvård med Patrik Säker och Dan Karlsson, RO. 8 mars - konferens för försäkringsansvariga med information om aktuella frågor inom försäkringsområdet samt om rollen som försäkringsansvarig. 14 mars kurs för friskvårdsansvariga - Carina Wenngren från Hälsoguiden talade om hur kroppen fungerar när man blir äldre, kost/näring och några handfasta tips på träning och mental avslappning. 16 april gemensam kurs/konferens för KPR/LPR ledamöter och trafikansvariga om aktuella trafikfrågor i Östergötland samt om Hemsjukvårdsreformen. Medverkade gjorde Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd, Paul Håkansson, VD Östgötatrafiken och Camilla Salomonsson, regionförbundet Östsam. 21 maj konferens om lanseringen av den nya hemsidan. Medverkade gjorde Curt Karlsson, RO och Anne-Lie Fröberg, RO. 23 maj konferens för studieansvariga och reseansvariga presentation av 2014 års mål för Läs och Res Berlin Potsdam - Spreewald. 22 augusti - Gemensam konferens samorganisationerna och LPR På konferensen presenterade och diskuterade bl.a. - RO:s verksamhetsplan PRO Östergötlands verksamhetsplan och kalendarium hur arbetar vi med opinionsbildning inför valet 2014? - aktuella gemensamma frågor inom LPR och KPR medlemsvärvning - studier utåtriktade aktiviteter - ny hemsida. 7

10 4-6 september hemsideskurs på Gysinge Folkhögskola för hemsidesanvariga. 11 september kurs för studieorganisatörer med Inghild Larsson, studieansvarig och Leila Parkko, ABF Östergötland. 17 september kurs för studiecirkelledare - Litteratur och/eller Läs och Res-cirklar med Berit Bäckvall Toivonen. 18 september konferens för lotteriansvariga - aktuellt om Trippelskrapet Britt-Marie Ekvall, RO. 26 september kurs i opinionsbildning ledd av Willy Mistrén, ABF Östergötland. 7 oktober konferens för konsumentansvariga - aktuell information om årets prisundersökning - Märtha Dahlberg, RO - Hur kan maten vara så billig och vem betalar priset för det? - Per Jensen, Linköpings universitet. 16 oktober konferens för KPR/LPR ledamöter presentation av arbetet med PROs bostadspolitiska program aktuellt om hemsjukvårdsreformen medverkande Curt Karlsson, ordförande och Lena Törnfeldt, Landstinget oktober kurs för hemsidesansvariga med Per-Göran Andersson, lärare från Gysinge Folkhögskola oktober databokföringskurs kurs för kassörer ledd av Göran Westerberg, PRO Östergötland och Bernt Wigren, Skärblacka. 31 oktober 1 november kurs för hemsidesansvariga med Per-Göran Andersson, lärare från Gysinge Folkhögskola. 12 november kurs för revisorer ledd av Ragnhild Wärn, revisor PRO Östergötland. 19 november föreläsning Ingen kan göra allt med alla kan göra något! Jonathan Leman, Tidskriften EXPO. 28 november kurs i att skriva insändare ledd av Johanna Hållén, RO. Medlemsvärvning PRO Östergötland hade medlemmar den 31 december Under året fick vi drygt nya medlemmar, men trots detta blev det ändå en minskning med 59 medlemmar. Minskningen är dock betydligt mindre än år 2012 då den var 263 medlemmar. Vid två tillfällen under hösten har After Work arrangerats i samarbete med RO. En kväll i Norrköping och en kväll i Linköping. Kvällarna blev väldigt positiva och uppskattade med ca 100 deltagare per kväll. Arrangemanget värvade ett sextiotal nya medlemmar. RO har under året tagit fram nytt material för medlemsvärvning bl.a. nya uppskattade vykort. Styrelseutbildning Väl utbildade och engagerade styrelser i våra föreningar är den bästa grunden för utveckling av organisationen. Under året har satsningen med tvådagars styrelsekurser, lokalt förlagda avslutats med sex genomförda utbildningar. Tre utbildningar i Linköping och tre i Norrköping. 25 föreningar har deltagit med tillsammans 143 deltagare. Ledare för alla styrelsekurser har Inghild Larsson och Ragnhild Wärn varit. 8

11 Läs och Res Öresund och Ven var årets resmål. Tillsammans med ABF genomfördes en cirkelledarutbildning i litteratur som även infattade Läs & Res-material. Totalt under året genomfördes det 46 studiecirklar om 2013 års och om 2014 års resmål runt om i länet. I gott samarbete med Vikingbuss genomfördes sedan resan till Öresund och Ven med totalt 9 bussar och sammanlagt 363 nöjda resenärer. Trippelskrapet Intresseföreningen PROs Folkhögskola Gysinge Under försäljningsperioden 1/ / såldes det Trippelskrapslotter i Östergötland. Försäljningen har minskat lite p.g.a. att det varit besvärligt att skrapa lotterna. På konferensen i september redogjorde lotteriföreståndare Britt-Marie Ekvall för lotteriet inför Målet är att öka försäljningen. Lotteriet ger ett stort ekonomiskt tillskott till vår organisation. Det hjälper även till att hålla kursavgifterna nere på vår Folkhögskola Gysinge. Tyvärr är inte alla PRO föreningar i Östergötland med i Intresseföreningen för Folkhögskolan Gysinge. Konsumentfrågor Den 17 oktober genomfördes 2013 års prisundersökning. Då undersöktes samma varukorg som En jämförelse mellan 1997 och 2013 visar att kostnaden för varukorgen har sjunkit. Totalt prisundersöktes 53 butiker i Östergötland. Det var några fler än Billigaste varukorgarna fanns på Gotland och i Södra Älvsborg. Östergötland hamnar lite bättre till än tidigare. Varukorgen kostade i hela landet i snitt 896,80 kronor. I Östergötland var snittpriset 906,85 kronor. På konferensen i september medverkade förutom Märta Dahlberg, RO även professor Per Jensen, Linköpings universitet. Han talade om djurhantering utifrån temat: Hur kan maten vara så billig och vem betalar priset för det? PRO-kontakt medlemsvård Kontaktverksamhet och medlemsvård är en viktig del av vårt arbete inom PRO. Alla medlemmar ska känna att de har ett stort medlemsvärde, även de medlemmar som inte kan eller vill komma till våra möten. Medlemsvården måste utvecklas och lyftas fram i betydligt större utsträckning än hittills tillsammans med medlemsvärvning. PRO-kontaktansvariga deltog en halvdag i februari tillsammans med medlemsvärvaransvariga. Ämnet för dagen var medlemsvård med Dan Karlsson, RO. Friskvård Våra friskvårdsaktiviteter i Östergötland är omfattande. Aktiva friskvårdsinsatser gör att PRO bidrar till att minska risken för sjukdomar. Vårt friskvårdarbete ger dessutom en vinst till samhället eftersom människor som håller sig friskare och piggare inte belastar landstingets budget. Våra insatser har genomförts bl.a. med stöd av landstinget i Östergötland. Vi har en bred friskvårdsverksamhet men den behöver fortfarande utvecklas. Nya medlemsgrupper har också önskemål om nya inte tidigare prövade aktiviteter. 9

12 Bowling För tredje året arrangerades distriktsmästerskap i bowling. Vår bowlingsansvarige Anders Torpel såg till att PROarna trivdes på tävlingen på Eurobowl i Norrköping den 21 mars. I mästerskapet deltog 6 damer och 30 herrar. Resultat damer: 1. Yvonne Carlsson, PRO Söderköping 2. Maud Pettersson, PRO City, Norrköping 3. Sylvia Dahlin, PRO City, Norrköping Resultat herrar: 1. Lars-Ove Carlsson, PRO Söderköping 2. Ivar Karlsson, PRO Landeryd, Linköping 3. Hans Törnfeldt, PRO City, Norrköping Resultat lag: 1. PRO Söderköping, Y. Carlsson/L-O Carlsson 2. PRO City, Norrköping lag 4, S. Dahlin/H. Törnfeldt 3. PRO Landeryd, Linköping, I. Karlsson/B. Andersson I PRO:s riksmästerskap i Karlstad i oktober deltog en dam och fem herrar från Östergötland. Där placerade sig Anders Torpel, PRO Ektorp, Norrköping på en hedrande 9:nde plats. Vilket är den bästa placering hittills för en östgöte på ett Riksmästerskap. Golf PROs distriktsmästerskap i golf 2013 genomfördes på Åtvidabergs golfklubb. Ett mycket bra arrangemang bjöds spelarna på trots ihållande regn dagarna före tävlingen. Samtliga spelare erhöll priser som insamlats av golfansvarige Katarina Ringholt. Till Riksmästerskapet i golf kvalificerade sig Ingrid Hagström PRO Hällestad, Ulla Langborg PRO Mantorp, Hans-Erik Andersson PRO Åtvidaberg och Katarina Ringholt PRO Ektorp. Riksmästerskapet genomfördes på Finspångs golf klubb. Tyvärr lyckades inte årets lag behålla bucklan i Östergötland. I den individuella tävlingen vann Jan-Åke Axelsson Finspång och 2:a blev Hans-Erik Andersson PRO Åtvidaberg. Boule Till årets kvaltävlingar för distriktsmästerskapet var 37 lag anmälda. Lagen lottades i 16 grupper som sen kvalspelade på olika ställen i länet. Finaltävlingen med 16 deltagande lag ägde rum i Vikingstad den 31 juli. Årets distriktsmästare blev PRO Skänninge som för andra gången blev distriktsmästare. I riksfinalen 2013 i Gysinge kom de på 12:e plats. Bridge Den 30 maj genomförde PRO Östergötland sitt distriktsmästerskap under PRO Skänninges utmärkta värdskap. 24 par spelade 46 brickor, vilket innebar att alla fick möta alla. Utöver äran var tävlingen kvalificering till PROs riksmästerskap, som spelades i Stockholm och på Ålands hav i september. Hela dagen gick åt för spelet, som lugnt och kompetent leddes av Torsten Åstrand från Motala. Tyvärr ökar inte antalet deltagare utan står still på runt 25 par. Göran Arvidsson och Bengt Björk från PRO Kisa segrade och tvåa kom Bertil Melkersson PRO Rimforsa i par med Christer Frisk PRO Kisa. De två paren fick sedan representera Östergötland i riksfinalen i september. Bertil och Christer kom på 14:e plats i riksmästerskapet och Göran och Bengt på 18:e plats. 10

13 PROvetartävlingen Delfinaler i PROs egen hjärngympa, PROvetartävlingarna genomfördes på fyra olika platser i Östergötland den 19 april. Distriktsfinalen gick av stapeln den 23 maj i Linköping. Lagen fick svara på många svåra och kluriga frågor som var gjorda av tävlingsledarna Inghild Larsson och Olle Beng. Vann gjorde lag PRO Såpkullen från Norrköping bestående av Gunbritt Pettersson, Olov Gustavsson och Owe Arfwedson. Laget representerade sedan i augusti PRO Östergötland på regionfinalen i Stockholm. Trafik och säkerhet Vi har planenligt genomfört en halvdagkonferens för föreningarnas och samorganisationernas trafikombud med ett 25-tal deltagare. Medverkande var Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd och Paul Håkansson, VD för Östgötatrafiken. Syftet med konferensen var att diskutera aktuella trafikfrågor främst med inriktning på kollektivtrafiken. Gunnarsson och Håkansson redogjorde för rollfördelningen mellan landstinget och Östgötatrafiken. Landstingets trafiknämnd är den regionala kollektivtrafikmyndigheten och det är där de politiska besluten fattas. Östgötatrafiken är landstingets driftorganisation som bl.a. styrs av de uppdrag de får från trafiknämnden. Genom Landstingets pensionärsråd har vi pensionärsorganisationer insyn och påverkansmöjligheter i det politiska skeendet. Liknande möjligheter har saknats hos Östgötatrafiken. Under hösten har dock en första dialog mellan oss pensionärsorganisationer och Östgötatrafiken ägt rum. En fortsatt dialog är utlovad. Trafikgruppen har under året bytt namn till trafik-och säkerhetsgruppen och arbetsuppgifterna har därmed utökats till att även gälla andra säkerhetsfrågor bl.a. i hemmen och offentliga miljöer. PRO Östergötland är medlemmar i NTF Sörmland-Östergötland och är representerat i dess äldresäkerhetsråd. IT verksamheten I september lanserade RO den nya hemsidan. PRO Östergötland ansökte och fick beviljat kronor av RO för extra utgifter för utbildning i samband med införandet. En gemensam hemsidesutbildning med bussresa till Gysinge Folkhögskola arrangerades i början av september. Deltog gjorde ett tjugotal Web-redaktörer. Därefter har vi haft två stycken 2-dagarsutbildningar i Linköping som leddes av P-G Andersson, Gysinge Folkhögskola. Ett 50-tal personer har deltagit på utbildningarna och målet är att Östergötlands samtliga föreningar skall ha en egen hemsida vid år 2014 slut. Integration/diskriminering Integration och diskriminering är viktiga frågor för oss i PRO. I stadgarna står: Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering och främja personliga kontakter oavsett ursprung. Under året har distriktets integrationsansvarig Ninna Krüger varit hos två föreningar och en samorganisation och föreläst om integration under temat För och emot integration Kan man resonera så? Till föreläsningen den 19 november med Jonathan Leman från EXPO bjöds andra pensionärsorganisationer in. Tyvärr kom ingen deltagare från dem. Föreläsningen var mycket bra. Under Regnbågsveckan försökte vi få PROare att se på utställningen om Haute couture på Östgötamuseet, visad av Emil Åkerö RFSL, tyvärr blev det ingen större uppslutning. Ekonomi Förslag till fördelning av resultatet: PRO Östergötlands styrelse föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 11

14 12

15

16 ÖSTERGÖTLAND Västra vägen Linköping Tel: Produktion: Fontänen Layout: Peter Fischier. 17 mars 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 ÖSTERGÖTLAND 2 Styrelsens sammansättning 2015 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Välkommen till kurser och konferenser våren 2016 Som förtroendevald eller tilltänkt förtroendevald inbjuds du till ett antal kurser och konferenser som vi

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Välkommen till kurser och konferenser våren 2017 Vi går nu in i ett nytt år, 2017, och det är nu tid att se över vilka utbildningar som ni behöver att erbjuda

Läs mer

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt:

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt: Aktuellt Nummer 9 september 2013 PRO Skåne Ö Rönneholmsv 2 Box 170 21 200 10 Malmö 040-30 69 90 pro-skane@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat "Din

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2017 Vi har nu avverkat en fantastisk studievår och närmar oss nu en solig och skön sommar. Sommaren ska vi

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation Örebro Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation i Örebro kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning efter årsmötet 27 mars 2014 Ordinarie Ing-Britt Claesson

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-01-29 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

PROTOKOLL. Anja Karlsson Birgitta Larsson RPG Jan-Erik Lövbom SPF-Seniorerna

PROTOKOLL. Anja Karlsson Birgitta Larsson RPG Jan-Erik Lövbom SPF-Seniorerna 1/5 Sammanträdesplats Närvarande Sessionssalen, Regionhuset Linköping Ledamöter Ordinarie Torbjörn Holmqvist (S) Region Östergötland Ordförande Kerstin Nordenberg (M) Region Östergötland Anders Agnemar

Läs mer

Distriktets verksamhetsplan

Distriktets verksamhetsplan Distriktets verksamhetsplan 2014 2013-08-12 Distrikten MOM 1 Verksamhet Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden som fastställs av riksorganisationens styrelse. Distrikten har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016.

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. PRO är en vital folkrörelse som bildades 1942 och som idag har drygt 400 000 medlemmar i Sverige och PRO Värmland har nästan 17 000 medlemmar fördelade på 63 föreningar.

Läs mer

Kurser o samlingar 2017

Kurser o samlingar 2017 Kurser o samlingar 2017 01. Hjördis erfarenhetsutbyte 25 januari Målgrupp: Hjördisansvariga Medverkande: Anne-Lie Fröberg PRO Riks, Eivor Johansson 02. Samorganisationer och samrådsgrupper 26 januari Diskussion

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar.

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. 1990 Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. Föreningarnas reseverksamhet var 357 resdagar. 351 studiecirklar hade genomförts. 1991

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016 GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 ABF Inspirationsdag för dataledare Plats: Missionskyrkan Målgrupp: Alla Dataledare PRO Uppsala Län 26 januari Kursledning: Gunnel Eriksson ABF, Gunder Brandell

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

6 sept IT-kurs Trollhättan FH

6 sept IT-kurs Trollhättan FH OBS! KONTAKTA DIN STUDIEORGANISATÖR FÖR DELTAGANDE I KURS! STUDIEORGANISATÖREN GÖR SEDAN ANMÄLAN! 6 sept IT-kurs Trollhättan FH Målgrupp IT Informations och webbansvariga i föreningarna. Kursledare Lisbeth

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Enköping. Sida 1 av 6

Enköping. Sida 1 av 6 Enköping Sida 1 av 6 Styrelsen för PRO-Enköping lämnar här sin berättelse för verksamheten 2015-01-01 2015-12-31. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Medlemsansvarig Reseansvarig

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Kongressen som genomfördes i juni 2015 slog fast riktlinjerna för verksamheten inom PRO under perioden 2015-2018. Den intressepolitiska inriktningen är tydlig. Det finns många viktiga

Läs mer

LERUM ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2016 LERUMS PENSIONÄRSFÖRENING

LERUM ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2016 LERUMS PENSIONÄRSFÖRENING LERUM ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2016 LERUMS PENSIONÄRSFÖRENING PRO Lerum Org nr 802450-9708 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Styrelsen m m 2.1 Styrelsen 2.2 Revisorer 2.3 Valberedning 2.4 Övriga funktionärer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO SAMORGANISATIONEN I VÄSTERÅS

VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO SAMORGANISATIONEN I VÄSTERÅS VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO SAMORGANISATIONEN I VÄSTERÅS Verksamhetsplan för PRO- Samorganisation, Västerås, 2017 Samorganisationen, Västerås är samordnare för 14 föreningar, med 4.800 medlemmar. Anslutna

Läs mer

Distriktets större aktiviteter Under 2017skall distriktet genomföra distriktsmästerskap i Bridge samt tre idrotter, Boule, Bowling och Golf

Distriktets större aktiviteter Under 2017skall distriktet genomföra distriktsmästerskap i Bridge samt tre idrotter, Boule, Bowling och Golf Verksamhetsplan 2017 PRO en stark kraft för Sveriges pensionärer I denna Verksamhetsplan drar PRO upp riktlinjerna för vad organisationen som helhet ska göra under 2017. PRO arbetar för en bättre tillvaro

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017.

VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017. 1 VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017. PRO är en vital folkrörelse som bildades den 1 mars 1942, vilket innebär att 2017 kan PRO fira 75 års jubileum. Riksorganisationen kommer att anordna fyra stora arrangemang

Läs mer

Årsmöteshandlingar PRO LINDSDAL. År 2016

Årsmöteshandlingar PRO LINDSDAL. År 2016 Årsmöteshandlingar PRO LINDSDAL År 2016 PRO Lindsdal http://www.pro.se/lindsdal lindsdal@pro.se Program vid PRO Lindsdals ÅRSMÖTE Tisdagen den 16 februari 2016 i Lindsdals Folkets Hus Mötet öppnas: ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2013-12-02 1 (12) Plats och tid Villan, samlingssalen kl. 14-16 Paragrafer 23-32 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (ordf. SN) Göran Blom (PRO)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 39-48

Länspensionärsrådet (LPR) 39-48 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Solveig Löfdahl, PRO vice ordf Britt Johansson, M Lena Persson, S Kjell Lindström, SPF Birgitta Sigfridsson,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Enköping Verksamhetsberättelse 2013 PRO-dagen på Motorgården 25/5 PRO-Enköping Styrelsen för PRO Enköping får härmed lämna följande redogörelse för verksamheten under tiden 2013-01-01-2013-12-31. STYRELSEN

Läs mer

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00

Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 Dagordning PRO Hofors årsmöte den 11 mars 2014 i Folkets Hus kl. 14.00 1.Mötets öppnande 2.Fastställande av dagordning 3.Parentation 4.Nya medlemmar 5.Val av 2 justerare för dagens protokoll 6.Val av 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE sida 1,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE sida 1, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-01-01-2015-12-31 sida 1, Styrelsen för SPF Seniorerna Flensbygden Flen avger Årsberättelse för år 2015. Föreningen verkar inom Flens Kommun, utom Malmköping och Sparreholm, men

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson,

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning PRO Husie Verksamhetsberättelse för 2013 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014

Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Bilagor: 1. Resultaträkning 2. Balansräkning 3. Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse för Sävsjö PRO-förening 2014 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8)

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8) Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8) Plats och tid Disponentvillan kl 14.00-16.00 Paragrafer 1-5 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN) Curt B Gustavsson (KS) Göran Blom (PRO) Kerstin

Läs mer

Ordflorande V ordforande. Sekreterare Kassör Ledamöter. Friskvård AivY Häll Boule Hörsel KPR. Program Arne Hag Resor Studier Syn.

Ordflorande V ordforande. Sekreterare Kassör Ledamöter. Friskvård AivY Häll Boule Hörsel KPR. Program Arne Hag Resor Studier Syn. SPF HUSBY VERKSAMHET SBERÄTTEL SE 20 1 4 Styrelsens sammansättning ör år 2014 Ordflorande V ordforande Sekreterare Kassör Ledamöter Arne Hag Inger Hag Sonja Joas Birgifra Hammarström Verksamhetsansvariga

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för PRO Samorganisation i Västerås. PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Närvarande: Ulf Sandberg nordiskkran@hotmail.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse. PRO Hjärtum-Västerlanda 2013

Verksamhetsberättelse. PRO Hjärtum-Västerlanda 2013 Verksamhetsberättelse PRO Hjärtum-Västerlanda 2013 Ann-Marie Larsson Februari 2014 Verksamhetsberättelse 2 Innehåll 1 Styrelsen 2 Ersättare 3 Övriga val 4 KPR 5 LPR 6 Resor 7 Konsumentfrågor 8 Hemsidan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping.

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping. Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte 2016-02-17 på Arbetets Museum. Norrköping. 01. Mötets öppnande. Ordförande Barbro Mattson hälsar alla välkomna och förklarar mötet

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Biblioteket (Ekebyhovs slott) kl. 08:30 Sluttid:11:00

Biblioteket (Ekebyhovs slott) kl. 08:30 Sluttid:11:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Biblioteket (Ekebyhovs slott) kl. 08:30 Sluttid:11:00 Anna Jakobsson (FP) Rolf Eriksson (C) Göran Tode, SPF Monica Persson, SPF Monica Granér, SPF Britta-Lena Rodell,

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

VERKSAMHET OCH BUDGET

VERKSAMHET OCH BUDGET VERKSAMHET OCH BUDGET 2013 Höstmöte 7:e november 2012 Amiralen, Malmö PRO-DISTRIKTET I SKÅNE Innehåll Inledning 2 Medlemsutveckling 3 Ledarutveckling 5 Studier 6 Socialpolitik 7 Information 8 Friskvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND 2015-04-16 PENSIONÄRSRÅDET Sammanträdestid 2015-04-16, kl. 13.30-15.00 Plats Älvsjö förvaltningshus Älvsjö stationsgata 21 Närvarande Ordförande Christer Bentzer SPF Ledamöter Hans-Erik Kristersson PRO

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer