CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, PhD, professor in social work Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies, University of Lund, Sweden p in Social Work. Örebro Highschool 2000 Fil. Lic, Department of Social Work. Gothenburg University, Sweden 2003 PhD, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences, Örebro University, Sweden 2006 Associate professor in social work, School of Law, Psychology and Social work, Örebro University 2007 Research assistant, FAS PUBLICATIONS I have been working as a journalist at Swedish Television for 12 years and have produced several hundreds of reports. Many of those were about research and some were investigations. Thesis titles/avhandlingar Brunnberg, Elinor (2001) I välfärdens skugga [In the welfare shadow. Social work with children in Sweden and England], Gothenburg, CEFOS Report no. 16 Brunnberg, Elinor (2003) Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö. [We changed our hearing schoolmates for deaf ones! Hearing-impaired children s change of identity and confidence when changing language in the school environment.] Örebro: Örebro University, Örebro Studies in Social Work no. 3, Dissertation Scientific articles, referee Brunnberg, Elinor (1994) Vård och omsorg om förskolebarn i Sverige och England. (Care about pree school children in Sweden and England) Socialvetenskaplig Tidskrift, 2-3, s Brunnberg, Elinor (2001) Vinjettstudie av socialt arbete med barn i Sverige och England. (Vignettestudie in Social work with children in Sweden and England) Socionomen, No. 3, Forskningssupplement, Nr. 13, s Brunnberg, Elinor (2001) Media och socialt arbete. ( Media and Social work) En explorativ studie av media rapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och England. Nordicom Information Medie- och kommunikationsforskning i Norden, 23(2), Brunnberg, Elinor (2001) Are boys and girls treated in the same way by the social services? i Gruber, Christine & Fröschl, Elfriede (red.) Gender - Aspekte in der Sozialen Arbeit, s Wien: Czernin Verlag. Brunnberg, Elinor (2002) Are boys and girls treated in the same way by the social services? I Gruber, Christine & Fröschl, Elfriede (red) Gender in Social Work. Promoting Equality. S London: Russell House Publishing Brunnberg, Elinor (2005) The school playground as a Meeting place for hard of hearing children. Scandinavian Journal of Disability Research, 7(2), 73-/90, Pećnik, Ninoslava & Brunnberg, Elinor (2006) Professionals' characteristics, viktim's gender and case assessments as predictors of professional judgments in child protection. Review of Psychology, 12 (2), Brunnberg, Elinor & Pećnik, Ninoslava (2007) Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia. International Journal of Social Welfare, 16, Epub 2006sept 8. Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charli (2007) Adolescent girls and boys perceptions of mental health. Journal of Youth Studies, 10(2), Brunnberg, Elinor (2007) Att observera, tala med och lyssna till barn, i Elinor Brunnberg, E & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press. Brunnberg, Elinor (2007) Då blev jag besviken! En fenomenologisk analys av fyra berättelser, i Elinor Brunnberg, E & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press Cedersund, Elisabet & Brunnberg, Elinor (2007) Att studera välfärd på nytt sätt, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press Kullberg, Christian & Brunnberg, Elinor (2007) Vinjettmetoden som verktyg i studier av välfärdsprofessioner: Exempel från socialt arbete, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press 1

2 Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (2008) Self-rated health, school adjustment and substance use in hard-of-hearing adolescents with multiple disabilities Journal of Deaf Studies and Deaf Education 13(3), Epub 2007 Dec 13. Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (2008). Tinnitus and hearing loss in 16-year-old students. Mental symptoms, substance use, and exposure in school. International Journal of Audiology, Volume 47, Issue 11 November 2008, pages Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (2009). Sexuality of 15/16-Year-Old Girls and Boys With and Without Modest Disabilities. Sexuality & disability, Volume 27, Issue 3, pages DOI /s Brunnberg, Elinor (2010). Hard-of-hearing children s identity and solidarity. Scandinavian Journal of Disability Research, online DOI: / First Published on: 05 January Brunnberg, Elinor (in process) Narratives from children in vulnerable situations, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (eds.). New Tools in Welfare Research, accepted for publication. Brunnberg, Elinor & Kullberg Christian (in process) Using the Vignette method in comparative welfare research, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (eds.). New Tools in Welfare Research, accepted for publication. Tinnfält, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson Charli Very small grants have great impact: Promoting initiatives in social work for children in small municipalities in Sweden. (submitted) Tinnfält, Agneta, Eriksson, Charli & Brunnberg, Elinor (2011) Adolescent children of alcoholics perspective on disclosure, identification and support, submitted The Child & Adolescent Social Work Journal DOI /s Hedin, Lena, Höjer, Ingrid & Brunnberg, Elinor (2010). Why one goes to school what school means to young people coming into foster care. Rewinding Child & Family social work, (1), 43 51; Article first published online: 6 SEP 2010 DOI: /j x Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (rewinding) Sexual abuse at sexual debut related to disability reported by Swedish adolescents Hedin, Lena, Höjer, Ingrid & Brunnberg, Elinor (2010). Jokes and routines make everyday life a good life On doing family for young people in foster care in Sweden. (rewinding) Åkerström, Jeanette & Brunnberg, Elinor (2011). Young People as Partners in Research: Experiences from Interactive Research with Adolescent Girls (Submitted) Qualitative Research Editor of antologies Brunnberg, Elinor (red.) (2007) Socionomutbildning i omvandling 1967 till En jubileumsskrift Örebro universitet. Örebro: Proceedings in Social Work, Örebro University. S 262 Brunnberg, Elinor & Cedersund, Elisabet (red.) (2007) Välfärdspolitik i Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press. Brunnberg, Elinor & Cedersund, Elisabet (in process) New Tools in Welfare Research. S ca 170 International netpublication Brunnberg, Elinor (2001) Social Workers Attitudes to Child Abuse. A vignette study in Sweden and England. Presented at Fjerde Nordiske Symposium Socialt Arbeid-Forskning og utvikling, November 22-24, 2001 Oslo, Research reports/books Brunnberg, Elinor, (1993) Omhändertagen i onödan eller lämnad i sticket? Om skillnader mellan Örebro, Linköping, Norrköping och Västerås när det gäller socialtjänstens insatser för barn och unga, Örebro: Forskargruppen i socialt arbete, Rapport 1993:20 Brunnberg, Elinor (1993) Något måste göras. Hearing om språkhandikapp 25 maj 1993 i Örebro, Göteborg: SIH Läromedel Brunnberg, Elinor, (1994) Förskolebarn. Örebro: Forskargruppen i socialt arbete, Rapport 1994:25 Brunnberg, Elinor, Soydan, Haluk & Stål, Rolf (1994) Socialtjänst i Sverige och England - några jämförelser. Örebro: Forskargruppen i socialt arbete, Rapport 1994:26 Brunnberg, Elinor (1994) Tjejkursen Pärlan! En rapport om tjejkursen Pärlan, ett individuellt program på ungdomsvägledningen i Örebro. Högskolan i Örebro Brunnberg, Elinor (1994) Då blev jag besviken! En fenomenologisk analys av fyra berättelser. Högskolan i Örebro Brunnberg, Elinor (1997) Hörselskadade barns kamratrelationer, Arvsfonden Brunnberg, Elinor (2001) Svenska och engelska socialarbetares professionella status, arbetsglädje och besvikelser i Elinor Brunnberg, välfärdens skugga [In the welfare shadow. Social work with children in Sweden and England], Gothenburg, CEFOS Report no. 16 Brunnberg, Elinor & Pecnik, Ninoslava (2004) A comparative study of social workers reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system. Sverige: Svenska Institutet, Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2004) OM BARNDOM OCH KÖN Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro Universitet Centrum för feministiska samhällsstudier, Arbetsrapport nr 3 2

3 Brunnberg, Elinor & Pecnik, Ninoslava (2004) A comparative study of social workers reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system. Sverige: Svenska Institutet Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2005) Avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2005) Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2005) Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor (2005) Att prata med och lyssna till barn Socialdepartementet Konferensrapport Mötet med barnet april 2005 Johansson A, Brunnberg, Elinor & Eriksson C (2006) Barn i riskzon/barn till missbrukande föräldrar. Utvärdering av insatser i nio kommuner med medel från Alkoholkommittén Stockholm: Socialdepartementet. Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2006) Avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2006) Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor (2007) Barnforskning i socialt arbete - en studie av avhandlingar, i Brunnberg E (red.) Socionomutbildning i omvandling 1967 till En jubileumsskrift. Örebro Universitet. Örebro: Proceedings in Social Work, Örebro University. Brunnberg, Elinor & Fredriksson, Jenny (2007) Kattungen en flerspråkig förskola. Utvärdering efter det att hörande barn inkluderades i verksamheten hösten Örebro: Örebro Universitet. Brunnberg, Elinor, Eriksson, Charli & Johansson, Agneta (2007) Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol. Om risk och skyddsfaktorer samt utvärderande insatser för barn. Stockholm: Socialstyrelsen. Norberg, M,aria Yström Gabriella, Brunnberg, Elinor (2008) Vi är en grupp fast två ändå. Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskada. Örebro: Norberg, Maria & Brunnberg, Elinor (2008) Därför går inte jag till skolan. Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. Örebro: DHB; Örebro universitet. Norberg, Maria, Yström, Gabriella, Brunnberg, Elinor (2008) Sammanfattning. Vi är en grupp fast två ändå. Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskada. Örebro: DHB; Örebro universitet, ICU. Brunnberg, Elinor (2009). Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod. Studie med döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk. Örebro: Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha, Persson, Carina (2009). Att höra eller nästan inte höra. Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 och Örebro: Samhällsmedicinska enheten, Örebro Läns Landsting/ICU, Örebro Universitet. Brunnberg, Elinor (2010). Fokusgruppintervju med kreativa inslag, PI intervju. Örebro: Örebro universitet, ICU, I see you. Baianstovu, Runa & Brunnberg, Elinor & (2010). Värna språken i universitetsmiljön. Om Örebro universitets språkpolicy. Örebro: Örebro universitet, ICU, I see you. Brunnberg, Elinor (2010) Bullying and victimization A study of self-reporting trends about violence at school comparing Swedish adolescents with and without disabilities European Commission. Directorate-General Justice, Freedom and Security Unit D!: Fundamental Rights and Rights of the Child: Violence in schools: Bullying and Cyber-Bullying. Åkerström, Jeanette, Bdaoui, Mikaela, Boson, Frida, Brandt Korall, Elin, Jansson, Hanna, Kleber, Elin, Matthiesen, Frida, Pettersson, Frida, Thalayhan, Helin, & Brunnberg, Elinor (2010). Young people s voices on participation in school. Eskilstuna: Mälardalens university/örebro university, ICU CHILD. Åkerström, Jeanette, Bdaoui, Mikaela, Boson, Frida, Brandt Korall, Elin, Jansson, Hanna, Kleber, Elin, Matthiesen, Frida, Pettersson, Frida, Thalayhan, Helin, & Brunnberg, Elinor (2010). Ungdomars roster om delaktighet I skolan. Eskilstuna: Mälardalens högskola/örebro universitet, ICU CHILD. Brunnberg, Elinor (2011). Focus groups with creative elements, PI interviews. Eskilstuna: Mälardalen University, ICU CHILD Brunnberg,Elinor & Berglund, Mats (2011). Funktionsnedsättning och missbruk Underlagsrapport till Missbruksutredningen..Stockholm: Missbruksutredningen Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie, Fridström, Camilla (in process). Forskning om ENSAMKOMMANDE BARN Kunskapsgenomgång i ett socialpsykologiskt perspektiv med barns rättigheter i fokus. Lund: Studentlitteratur Populärvetenskapliga artiklar/kapitel i antologier Brunnberg, Elinor, (1993) Något måste göras. Hearing om språkhandikapp 25 maj 1993 i Örebro, Göteborg: SIH Läromedel Brunnberg, Elinor, Stenström, Nils & Stål, Rolf (1993) Program för forskning om barn och ungdomar med kommunikationshandikapp och deras familjer, Örebro: Centrum för kommunikationshandikapp Brunnberg, Elinor (2004) Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö i Audio-Nytt, nr 3 3

4 Gunnarsson, Birgitta, Kylander, Kristina, Risberg, Helen & Brunnberg, Elinor (2004) Barn i Ingenmansland i Socionomen, nr 7 Brunnberg, Elinor (2005) Att prata med och lyssna till barn Socialdepartementet Konferensrapport Mötet med barnet april 2005 Brunnberg, Elinor; Fredriksson, Jennie (2008). Kattungen en förskola för alla med teckenspråket som grund. DHB Dialog, nr 1. Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2008) Girls are girls and boys are boys. About construction of gender in social work dissertations in Sweden Kathleen B. Jones and Gunnel Karlsson, Love Power and Gender Politics. Örebro: Örebro University. Brunnberg, Elinor (2008) Fattiga barn nu och då, i Marie-Anne Egerö & Hans Svärd (red.) Villkorandets misär. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder då och nu. Stockholm: CSA, Egalité förlag. Abstracts, Key-note speaker etc Brunnberg, Elinor (2005) Barndom och kön (Childhood and gender) Paper presenterat vid konferens i Norrköping 4-5 februari 2005 Intersektionalitet ett användbart begrepp inom genusforskningen? Brunnberg, Elinor (2005) Barndom och kön (Childhood and gender) Paper presenterad at Nordic Summaruniversity wintersession februari in Gothenburg Brunnberg, Elinor (2005) Generation, kön och myndighetsutövning Om intersektionalitet i forskning om barn i socialt arbete. Paper presenterad at Högre seminarium Örebro Universitet Brunnberg, Elinor & Kristina Larsson Sjöberg (2005) Childhood and gender Child related dissertations in social work in Sweden Paper at Childhoods in Oslo 29/6-3/ Brunnberg, Elinor & Ninoslava Pecnik (2005) A comparative study of social workers reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system. Paper at Childhoods i Oslo 29/6-3/ Brunnberg, Elinor & Kristina Larsson Sjöberg (2005) Om barndom och kön Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Poster presenterat vid konferensen Barn- familj välfärdsinstitution i ett föränderligt samhälle oktober 2005 Brunnberg, Elinor (2006) Children at Risk. A Comparative Cross-national Vignette Study of Assessment Processes in Social Work and Differences in Discourses within Croatian and Swedish Social Work Paper presented at Global Social Work 2006 Munich, 30 July - 3 Aug Johansson Agneta, Brunnberg, Elinor, Eriksson Charlie (2006) Adolescent girls and boys perceptions of the concept of mental health. Health and Institutional Change. 5th Nordic Health Promotion research Conference, Esbjerg Denmark, June 15-17, 2006, p 23. Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charlie (2006) The Concept of Mental Health as Perceived by Adolescent Girls and Boys. Paper presented at Global Social Work 2006 Munich, 30 July - 3 Aug Brunnberg, Elinor (2006) Children at Risk. A Comparative Cross-national Vignette Study of Assessment Processes in Social Work and Differences in Discourses within Croatian and Swedish Social Work. Paper presenterat vid Global Social Work July - 3 Aug 2006, Munchen Tyskland. Arrangörer: IFSW (International Federation of Social Workers) och DBSH (Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit). Tinnfält Agneta & Brunnberg, Elinor (2007) Evaluation of Small Grants to Swedish Municipalities for Children at Risk Projects. Paper presenterat vid XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect I Lisbon, Portugal november November 2007 Brunnberg, Elinor & Berglund M (2007) Substance use, mental symptoms, and school adjustment in 16-year-old students with hearing impairment and other disabilities. Alcohol and Alcoholism International Journal of the Medical Council on Alcohol, Abstracts ESBRA 2007, 23rd 26th sept in Berlin, Germany. Brunnberg, Elinor & Berglund M (2007) School adjustment, mental symptoms and substance use in 16 year old students with hearing impairment and other disabilities. The 9th NNDR (Nordic Network on Disability Research) conference May 10-12, 2007, in Göteborg, Sweden Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg Kristina (2007) Flickor är flickor och pojkar är pojkar. Om konstruktionen av kön i svenska avhandlingar i socialt arbete NSU:s vintersession 1-3 mars 2007 i Örebro Brunnberg, Elinor (2007) En studie om ungdomar med hörselnedsättning och deras psykiska hälsa. Presentation vid konferens för regionala rådgivare döv/hörsel och specialpedagoger RC-döv/hörsel, aug Örebro Specialpedagogiska Institutet Brunnberg, Elinor (2007) Studien Liv & Hälsa Ung Presentation vid 40-års Jubileum för socionomutbildningen i Örebro Fredriksson Jennie & Brunnberg, Elinor (2007) Kattungen. Presentation av utvärderingsstudien för föräldrar och pedagoger vid förskolan Kattungen Tinnfält Agneta & Brunnberg, Elinor (2008) Towards identifying and supporting Children of Alcoholics Adolescents perspectives. Paper presenterat vid XIIth ISPCAN ISPCAN International Congress (Sept 7-10, 2008) in Hong Kong, China. Towards a Caring and Non-Violent Community: A Child's Perspective 4

5 Brunnberg, Elinor & Berglund Mats (2008) School problems, substance use, mental health and tinnitus in year old students with a hearing disability and other disabilities. Paper presenterat vid 21st World Congress of Rehabilitation International Quebec City Disability Rights and Social Participation: Ensuring a Society for All. August 25th to the 28th, Quebec City, Canada. Hedin Lena Tinnfält Agneta & Brunnberg, Elinor (2008) Koordinatorer vid doktorandkonferens Arbete med barn i socialt utsatta situationer juni 2008 på Sätra Bruk Konferensen arrangerades av Det nationella nätverket för socialt arbete med Barn i Utsatta Situationer BUS i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset aspx Brunnberg, Elinor (2008) MOBBAD OCH/ELLER KRÄNKT (Bullied and/or insulted) Om hörselskadade pojkars och flickors utsatthet i jämförelse med hörande ungdomars. Key-note föreläsare vid Barnrättsakademin och Göteborgs stad Gunnareds konferens Att tappa tålamodet våld och kränkningar mot barn med funktionshinder. 29 maj Göteborg. Fredriksson Jennie& Brunnberg, Elinor (2008) Kattungen - en flerspråkig förskola Presentation vid Funktionshinder - Aktivitet Delaktighet, Den 11:e forsknings- och utvecklingskonferensen i Örebro, 9-10 april aspx Norberg Maria, Yström Gabriella & Brunnberg, Elinor (2008) Vi är en grupp fast två ändå Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. DHB, SR, Hrf och ICUs konferens den 4 mars i Örebro. Brunnberg, Elinor (2008) Integrerad eller marginaliserad i en skola för alla studier bland ungdomar med och utan funktionshinder Liv och hälsa - Ung 2005; Keynote föreläsning på Det faglige Netværket for alle pædagoger der arbejder med døve. Landsmøde 2008 Forså mig! Flerstrenget kommunikation Vildpjerg ved Herning 1-2 mars Norberg, Maria. Carlsson, Jan & Brunnberg, Elinor (2008) Fältstudie av riksgymnasierna RGD och RHG i Örebro. Paper presenterat vid Allmänna Arvsfonden konferens Tillbaka till Livet. Prioriterat område Ungdomars psykiska ohälsa 4 november. Brunnberg, Elinor (2009). Metod ur ett participatorisk perspektiv. Paper presenterat vid, NSU Vintersession, januari 2009, Campus Norrköping, Linköpings universitet, From Welfare systems to Welfare Societies changing perspectives of Nordic Welfare Models in times of globalization. Brunnberg, Elinor & Åström, Lisa (2009) New bilingual qualitative and quantitative method in studies with deaf and hard of hearing adolescents Work shop, "What s new at HEAD" June 2009June Berglund, Mats, Linden Boström, Margareta, Persson, Carina, Brunnberg, Elinor (2009) Hard-of-hearing adolescents reporting some other disability or tinnitus. : A replication study including an age-related analysis. Work shop, "What s new at HEAD" June 2009 Brunnberg, Elinor (2009). Utsatthet hos ungdomar med hörselskada. Intersektionell analys. Liv och hälsa - ung 2005; Norge, Tyrifjord: NSU Summersession 2009: Changes and Challenges for the welfare system, juli. Brunnberg, Elinor & Borg, Rose-Marie (2010). Flyktingbarn och barn i väntan på asyl. Köpenhamn Vintersession 2010 Changes and Challenges for the welfare system, januari. Brunnberg, Elinor (2010). Kunskapsgenomgång aktuell forskning. Presentation vid seminarium 4 februari. Ensamkommande barn och ungdomar processutvärdering av projekt Solitario. Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförvaltningen. Brunnberg, Elinor (2010). Vi är en grupp fast två ändå Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. På kortkursen DELAKTIGHET I FORSKNING på Åsa folkhögskola arrangerad av Handikappförbunden den januari 2010 Brunnberg, Elinor & Persson, Carina (2010). Att höra eller nästan inte höra presenterat på Rikskonferens Pedagogen i vardagen samspel och lärande mars arrangerad av Svenska pedagogiska audiologiska föreningen (SPAF), Döv- och hörselområdet, doktorander och postdoktorander inom pedagogik (DHOPP), Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Brunnberg, Elinor (2010). Sexuell debut och sexuella övergrepp. En jämförelse mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Hab Den 12:e forsknings- och utvecklingskonferensen Aktivitet, delaktivitet och helhetssyn. Brunnberg, Elinor (2010) European Commission. Directorate-General Justice, Freedom and Security Unit D!: Fundamental Rights and Rights of the Child: Violence in schools: Bullying and Cyber-Bullying Brunnberg, Elinor (2010) Belgian EU Presidency Conference on 2-3 September 2010 on child poverty and child well-being. Who cares? Roadmap for a Recommendation to fight child poverty. Marche-en-Femmene Brunnberg, Elinor (2010). Sexual abuse at sexual debut related to disability reported by Swedish adolescents. One world, One Family, Many Cultures! September 26-29, Honolulu, Hawaii. Handledning avslutad/supervisor Phd dissertations Assistant supervisor Agneta Tinnfält, feb 2007 Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet, Hälsoakademin Adolescents perspective on mental health and health-promoting dialogues Licentiat dissertation - articles 5

6 Assistant supervisor Agneta Tinnfält, dec 2008 Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet, Hälsoakademin. Adolescents' perspectives - on mental health, being at risk, and promoting initiatives. Dissertation, Handledning I pågående projekt/supervisor in ongoing Phd project Hedin, Lena, Örebro University, School of Law, Psychology and Social work, ICU CHILD PhD-student in Social Work Thesis subject: The sense of belonging of girls and boys in kinship foster care and non-relative foster care an interactive perspective. Accepted to graduate: Main supervisor; Elinor Brunnberg, Professor; Assistant professor Ingrid Höjer, Docent Åkerström, Jeanette, Örebro University, School of Law, Psychology and Social work, ICU CHILD PhD-student in Social Work Thesis subject: Diversity in Education - Young students perceptions and experiences of participation in school life Accepted to graduate: Main supervisor; Elinor Brunnberg, Professor; Assistant supervisor Ann Quennerstedt, post doc.; Osman Aytor, senior lecturer Anna Niia: Jönköping university, School of Health Sciences, The Research School of Health and Welfare, CHILD. Mälardalen University PhD-student in Social Work Thesis subject: Participation of children in socially challenged areas [Delaktighet hos barn i socialt utsatta områden ] Accepted to graduate: Main supervisor Mats Granlund, Professor; Assistant supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Assistant supervisor Lena Almqvist, Senior Lecturer Marlene Ekholm, Örebro University, School of Law, Psychology and Social work and Mälardalen University PhDstudent in Social Work. Thesis subject: Implementation and evaluation - About projects in Human Service organisations. Accepted to graduate: Main supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Kari Jess, Senior Lecturer Annika Claesson; Örebro University, School of Law, Psychology and Social work and Mälardalen University PhD-student in Social Work Thesis subject: Learning - Evaluation - Use/Utilization [Lärande- Utvärdering- Användning] Accepted to graduate: Main supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Kari Jess, Senior Lecturer Davor Zovko: Örebro University, School of Law, Psychology and Social work and Mälardalen University PhDstudent in Social Work Thesis subject: Factors affecting utilization of evaluation [Faktorer som påverkar användningen av utvärderingar] Accepted to graduate: Main supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Mats Ekermo, Senior Lecturer Pris/Prises Juryns pris för bästa poster vanns av Ellinor Brunnberg, Örebro universitet, Margareta Linden Boström och Carina Persson Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting för poster med titel "Att höra eller nästan inte höra". HAB 2010, 12:e Forsknings- och utvecklingskonferensen i Örebro april Juryns motivering var att Motiveringen var att posterna var informationsrik utan att vara överlastad med text. Illustrativ och med disponering som var etiskt tilltalande. 6

Aktuell forskning Socialt arbete

Aktuell forskning Socialt arbete Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete,

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges?

Hälsofrämjande på systemnivå. Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Hälsofrämjande på systemnivå Hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? Health Promotion at the System Level How does the Nordic welfare model cope with today s challenges? Program och

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

VETENSKAPLIGA MERITER

VETENSKAPLIGA MERITER VETENSKAPLIGA MERITER Akademisk avhandling: Older Patients in Transition from Home Care towards Emergency Care. Medicinsk avhandling, inriktning omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm. 2005. Originalartiklar

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie.

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie. Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie Anne-Sofie Strand DISSERTATION SERIES NO 43. 2013 JÖNKÖPING 2013 Anne-Sofie Strand, 2013

Läs mer

Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet.

Ekman Philips, M. (1989) Uppslutningsproblem i organisationen. (Commitment problem within Organizations) Stockholm: FArådet. Marianne Ekman Rising Publications: Ekman, M. (1982) Automation och industriarbete. Erfarenheter av arbetsorganisatorisk utveckling i Vara-fabriken. (Automatization and Industrial Work. Experience of work

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer