CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, PhD, professor in social work Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies, University of Lund, Sweden p in Social Work. Örebro Highschool 2000 Fil. Lic, Department of Social Work. Gothenburg University, Sweden 2003 PhD, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences, Örebro University, Sweden 2006 Associate professor in social work, School of Law, Psychology and Social work, Örebro University 2007 Research assistant, FAS PUBLICATIONS I have been working as a journalist at Swedish Television for 12 years and have produced several hundreds of reports. Many of those were about research and some were investigations. Thesis titles/avhandlingar Brunnberg, Elinor (2001) I välfärdens skugga [In the welfare shadow. Social work with children in Sweden and England], Gothenburg, CEFOS Report no. 16 Brunnberg, Elinor (2003) Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö. [We changed our hearing schoolmates for deaf ones! Hearing-impaired children s change of identity and confidence when changing language in the school environment.] Örebro: Örebro University, Örebro Studies in Social Work no. 3, Dissertation Scientific articles, referee Brunnberg, Elinor (1994) Vård och omsorg om förskolebarn i Sverige och England. (Care about pree school children in Sweden and England) Socialvetenskaplig Tidskrift, 2-3, s Brunnberg, Elinor (2001) Vinjettstudie av socialt arbete med barn i Sverige och England. (Vignettestudie in Social work with children in Sweden and England) Socionomen, No. 3, Forskningssupplement, Nr. 13, s Brunnberg, Elinor (2001) Media och socialt arbete. ( Media and Social work) En explorativ studie av media rapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och England. Nordicom Information Medie- och kommunikationsforskning i Norden, 23(2), Brunnberg, Elinor (2001) Are boys and girls treated in the same way by the social services? i Gruber, Christine & Fröschl, Elfriede (red.) Gender - Aspekte in der Sozialen Arbeit, s Wien: Czernin Verlag. Brunnberg, Elinor (2002) Are boys and girls treated in the same way by the social services? I Gruber, Christine & Fröschl, Elfriede (red) Gender in Social Work. Promoting Equality. S London: Russell House Publishing Brunnberg, Elinor (2005) The school playground as a Meeting place for hard of hearing children. Scandinavian Journal of Disability Research, 7(2), 73-/90, Pećnik, Ninoslava & Brunnberg, Elinor (2006) Professionals' characteristics, viktim's gender and case assessments as predictors of professional judgments in child protection. Review of Psychology, 12 (2), Brunnberg, Elinor & Pećnik, Ninoslava (2007) Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia. International Journal of Social Welfare, 16, Epub 2006sept 8. Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charli (2007) Adolescent girls and boys perceptions of mental health. Journal of Youth Studies, 10(2), Brunnberg, Elinor (2007) Att observera, tala med och lyssna till barn, i Elinor Brunnberg, E & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press. Brunnberg, Elinor (2007) Då blev jag besviken! En fenomenologisk analys av fyra berättelser, i Elinor Brunnberg, E & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press Cedersund, Elisabet & Brunnberg, Elinor (2007) Att studera välfärd på nytt sätt, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press Kullberg, Christian & Brunnberg, Elinor (2007) Vinjettmetoden som verktyg i studier av välfärdsprofessioner: Exempel från socialt arbete, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (red.) Välfärdspolitik I Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press 1

2 Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (2008) Self-rated health, school adjustment and substance use in hard-of-hearing adolescents with multiple disabilities Journal of Deaf Studies and Deaf Education 13(3), Epub 2007 Dec 13. Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (2008). Tinnitus and hearing loss in 16-year-old students. Mental symptoms, substance use, and exposure in school. International Journal of Audiology, Volume 47, Issue 11 November 2008, pages Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (2009). Sexuality of 15/16-Year-Old Girls and Boys With and Without Modest Disabilities. Sexuality & disability, Volume 27, Issue 3, pages DOI /s Brunnberg, Elinor (2010). Hard-of-hearing children s identity and solidarity. Scandinavian Journal of Disability Research, online DOI: / First Published on: 05 January Brunnberg, Elinor (in process) Narratives from children in vulnerable situations, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (eds.). New Tools in Welfare Research, accepted for publication. Brunnberg, Elinor & Kullberg Christian (in process) Using the Vignette method in comparative welfare research, i Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund (eds.). New Tools in Welfare Research, accepted for publication. Tinnfält, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson Charli Very small grants have great impact: Promoting initiatives in social work for children in small municipalities in Sweden. (submitted) Tinnfält, Agneta, Eriksson, Charli & Brunnberg, Elinor (2011) Adolescent children of alcoholics perspective on disclosure, identification and support, submitted The Child & Adolescent Social Work Journal DOI /s Hedin, Lena, Höjer, Ingrid & Brunnberg, Elinor (2010). Why one goes to school what school means to young people coming into foster care. Rewinding Child & Family social work, (1), 43 51; Article first published online: 6 SEP 2010 DOI: /j x Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha & Berglund, Mats (rewinding) Sexual abuse at sexual debut related to disability reported by Swedish adolescents Hedin, Lena, Höjer, Ingrid & Brunnberg, Elinor (2010). Jokes and routines make everyday life a good life On doing family for young people in foster care in Sweden. (rewinding) Åkerström, Jeanette & Brunnberg, Elinor (2011). Young People as Partners in Research: Experiences from Interactive Research with Adolescent Girls (Submitted) Qualitative Research Editor of antologies Brunnberg, Elinor (red.) (2007) Socionomutbildning i omvandling 1967 till En jubileumsskrift Örebro universitet. Örebro: Proceedings in Social Work, Örebro University. S 262 Brunnberg, Elinor & Cedersund, Elisabet (red.) (2007) Välfärdspolitik i Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Press. Brunnberg, Elinor & Cedersund, Elisabet (in process) New Tools in Welfare Research. S ca 170 International netpublication Brunnberg, Elinor (2001) Social Workers Attitudes to Child Abuse. A vignette study in Sweden and England. Presented at Fjerde Nordiske Symposium Socialt Arbeid-Forskning og utvikling, November 22-24, 2001 Oslo, Research reports/books Brunnberg, Elinor, (1993) Omhändertagen i onödan eller lämnad i sticket? Om skillnader mellan Örebro, Linköping, Norrköping och Västerås när det gäller socialtjänstens insatser för barn och unga, Örebro: Forskargruppen i socialt arbete, Rapport 1993:20 Brunnberg, Elinor (1993) Något måste göras. Hearing om språkhandikapp 25 maj 1993 i Örebro, Göteborg: SIH Läromedel Brunnberg, Elinor, (1994) Förskolebarn. Örebro: Forskargruppen i socialt arbete, Rapport 1994:25 Brunnberg, Elinor, Soydan, Haluk & Stål, Rolf (1994) Socialtjänst i Sverige och England - några jämförelser. Örebro: Forskargruppen i socialt arbete, Rapport 1994:26 Brunnberg, Elinor (1994) Tjejkursen Pärlan! En rapport om tjejkursen Pärlan, ett individuellt program på ungdomsvägledningen i Örebro. Högskolan i Örebro Brunnberg, Elinor (1994) Då blev jag besviken! En fenomenologisk analys av fyra berättelser. Högskolan i Örebro Brunnberg, Elinor (1997) Hörselskadade barns kamratrelationer, Arvsfonden Brunnberg, Elinor (2001) Svenska och engelska socialarbetares professionella status, arbetsglädje och besvikelser i Elinor Brunnberg, välfärdens skugga [In the welfare shadow. Social work with children in Sweden and England], Gothenburg, CEFOS Report no. 16 Brunnberg, Elinor & Pecnik, Ninoslava (2004) A comparative study of social workers reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system. Sverige: Svenska Institutet, Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2004) OM BARNDOM OCH KÖN Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro Universitet Centrum för feministiska samhällsstudier, Arbetsrapport nr 3 2

3 Brunnberg, Elinor & Pecnik, Ninoslava (2004) A comparative study of social workers reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system. Sverige: Svenska Institutet Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2005) Avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2005) Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2005) Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor (2005) Att prata med och lyssna till barn Socialdepartementet Konferensrapport Mötet med barnet april 2005 Johansson A, Brunnberg, Elinor & Eriksson C (2006) Barn i riskzon/barn till missbrukande föräldrar. Utvärdering av insatser i nio kommuner med medel från Alkoholkommittén Stockholm: Socialdepartementet. Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2006) Avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor & Sjöberg, Kristina Larsson (2006) Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Örebro: Örebro universitet, Socialt arbete; Brunnberg, Elinor (2007) Barnforskning i socialt arbete - en studie av avhandlingar, i Brunnberg E (red.) Socionomutbildning i omvandling 1967 till En jubileumsskrift. Örebro Universitet. Örebro: Proceedings in Social Work, Örebro University. Brunnberg, Elinor & Fredriksson, Jenny (2007) Kattungen en flerspråkig förskola. Utvärdering efter det att hörande barn inkluderades i verksamheten hösten Örebro: Örebro Universitet. Brunnberg, Elinor, Eriksson, Charli & Johansson, Agneta (2007) Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol. Om risk och skyddsfaktorer samt utvärderande insatser för barn. Stockholm: Socialstyrelsen. Norberg, M,aria Yström Gabriella, Brunnberg, Elinor (2008) Vi är en grupp fast två ändå. Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskada. Örebro: Norberg, Maria & Brunnberg, Elinor (2008) Därför går inte jag till skolan. Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. Örebro: DHB; Örebro universitet. Norberg, Maria, Yström, Gabriella, Brunnberg, Elinor (2008) Sammanfattning. Vi är en grupp fast två ändå. Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskada. Örebro: DHB; Örebro universitet, ICU. Brunnberg, Elinor (2009). Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod. Studie med döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk. Örebro: Brunnberg, Elinor, Lindén Boström, Margaretha, Persson, Carina (2009). Att höra eller nästan inte höra. Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 och Örebro: Samhällsmedicinska enheten, Örebro Läns Landsting/ICU, Örebro Universitet. Brunnberg, Elinor (2010). Fokusgruppintervju med kreativa inslag, PI intervju. Örebro: Örebro universitet, ICU, I see you. Baianstovu, Runa & Brunnberg, Elinor & (2010). Värna språken i universitetsmiljön. Om Örebro universitets språkpolicy. Örebro: Örebro universitet, ICU, I see you. Brunnberg, Elinor (2010) Bullying and victimization A study of self-reporting trends about violence at school comparing Swedish adolescents with and without disabilities European Commission. Directorate-General Justice, Freedom and Security Unit D!: Fundamental Rights and Rights of the Child: Violence in schools: Bullying and Cyber-Bullying. Åkerström, Jeanette, Bdaoui, Mikaela, Boson, Frida, Brandt Korall, Elin, Jansson, Hanna, Kleber, Elin, Matthiesen, Frida, Pettersson, Frida, Thalayhan, Helin, & Brunnberg, Elinor (2010). Young people s voices on participation in school. Eskilstuna: Mälardalens university/örebro university, ICU CHILD. Åkerström, Jeanette, Bdaoui, Mikaela, Boson, Frida, Brandt Korall, Elin, Jansson, Hanna, Kleber, Elin, Matthiesen, Frida, Pettersson, Frida, Thalayhan, Helin, & Brunnberg, Elinor (2010). Ungdomars roster om delaktighet I skolan. Eskilstuna: Mälardalens högskola/örebro universitet, ICU CHILD. Brunnberg, Elinor (2011). Focus groups with creative elements, PI interviews. Eskilstuna: Mälardalen University, ICU CHILD Brunnberg,Elinor & Berglund, Mats (2011). Funktionsnedsättning och missbruk Underlagsrapport till Missbruksutredningen..Stockholm: Missbruksutredningen Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie, Fridström, Camilla (in process). Forskning om ENSAMKOMMANDE BARN Kunskapsgenomgång i ett socialpsykologiskt perspektiv med barns rättigheter i fokus. Lund: Studentlitteratur Populärvetenskapliga artiklar/kapitel i antologier Brunnberg, Elinor, (1993) Något måste göras. Hearing om språkhandikapp 25 maj 1993 i Örebro, Göteborg: SIH Läromedel Brunnberg, Elinor, Stenström, Nils & Stål, Rolf (1993) Program för forskning om barn och ungdomar med kommunikationshandikapp och deras familjer, Örebro: Centrum för kommunikationshandikapp Brunnberg, Elinor (2004) Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva! Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö i Audio-Nytt, nr 3 3

4 Gunnarsson, Birgitta, Kylander, Kristina, Risberg, Helen & Brunnberg, Elinor (2004) Barn i Ingenmansland i Socionomen, nr 7 Brunnberg, Elinor (2005) Att prata med och lyssna till barn Socialdepartementet Konferensrapport Mötet med barnet april 2005 Brunnberg, Elinor; Fredriksson, Jennie (2008). Kattungen en förskola för alla med teckenspråket som grund. DHB Dialog, nr 1. Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2008) Girls are girls and boys are boys. About construction of gender in social work dissertations in Sweden Kathleen B. Jones and Gunnel Karlsson, Love Power and Gender Politics. Örebro: Örebro University. Brunnberg, Elinor (2008) Fattiga barn nu och då, i Marie-Anne Egerö & Hans Svärd (red.) Villkorandets misär. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder då och nu. Stockholm: CSA, Egalité förlag. Abstracts, Key-note speaker etc Brunnberg, Elinor (2005) Barndom och kön (Childhood and gender) Paper presenterat vid konferens i Norrköping 4-5 februari 2005 Intersektionalitet ett användbart begrepp inom genusforskningen? Brunnberg, Elinor (2005) Barndom och kön (Childhood and gender) Paper presenterad at Nordic Summaruniversity wintersession februari in Gothenburg Brunnberg, Elinor (2005) Generation, kön och myndighetsutövning Om intersektionalitet i forskning om barn i socialt arbete. Paper presenterad at Högre seminarium Örebro Universitet Brunnberg, Elinor & Kristina Larsson Sjöberg (2005) Childhood and gender Child related dissertations in social work in Sweden Paper at Childhoods in Oslo 29/6-3/ Brunnberg, Elinor & Ninoslava Pecnik (2005) A comparative study of social workers reactions to child abuse and neglect within Croatian and Swedish social welfare system. Paper at Childhoods i Oslo 29/6-3/ Brunnberg, Elinor & Kristina Larsson Sjöberg (2005) Om barndom och kön Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete Poster presenterat vid konferensen Barn- familj välfärdsinstitution i ett föränderligt samhälle oktober 2005 Brunnberg, Elinor (2006) Children at Risk. A Comparative Cross-national Vignette Study of Assessment Processes in Social Work and Differences in Discourses within Croatian and Swedish Social Work Paper presented at Global Social Work 2006 Munich, 30 July - 3 Aug Johansson Agneta, Brunnberg, Elinor, Eriksson Charlie (2006) Adolescent girls and boys perceptions of the concept of mental health. Health and Institutional Change. 5th Nordic Health Promotion research Conference, Esbjerg Denmark, June 15-17, 2006, p 23. Johansson, Agneta, Brunnberg, Elinor & Eriksson, Charlie (2006) The Concept of Mental Health as Perceived by Adolescent Girls and Boys. Paper presented at Global Social Work 2006 Munich, 30 July - 3 Aug Brunnberg, Elinor (2006) Children at Risk. A Comparative Cross-national Vignette Study of Assessment Processes in Social Work and Differences in Discourses within Croatian and Swedish Social Work. Paper presenterat vid Global Social Work July - 3 Aug 2006, Munchen Tyskland. Arrangörer: IFSW (International Federation of Social Workers) och DBSH (Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit). Tinnfält Agneta & Brunnberg, Elinor (2007) Evaluation of Small Grants to Swedish Municipalities for Children at Risk Projects. Paper presenterat vid XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect I Lisbon, Portugal november November 2007 Brunnberg, Elinor & Berglund M (2007) Substance use, mental symptoms, and school adjustment in 16-year-old students with hearing impairment and other disabilities. Alcohol and Alcoholism International Journal of the Medical Council on Alcohol, Abstracts ESBRA 2007, 23rd 26th sept in Berlin, Germany. Brunnberg, Elinor & Berglund M (2007) School adjustment, mental symptoms and substance use in 16 year old students with hearing impairment and other disabilities. The 9th NNDR (Nordic Network on Disability Research) conference May 10-12, 2007, in Göteborg, Sweden Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg Kristina (2007) Flickor är flickor och pojkar är pojkar. Om konstruktionen av kön i svenska avhandlingar i socialt arbete NSU:s vintersession 1-3 mars 2007 i Örebro Brunnberg, Elinor (2007) En studie om ungdomar med hörselnedsättning och deras psykiska hälsa. Presentation vid konferens för regionala rådgivare döv/hörsel och specialpedagoger RC-döv/hörsel, aug Örebro Specialpedagogiska Institutet Brunnberg, Elinor (2007) Studien Liv & Hälsa Ung Presentation vid 40-års Jubileum för socionomutbildningen i Örebro Fredriksson Jennie & Brunnberg, Elinor (2007) Kattungen. Presentation av utvärderingsstudien för föräldrar och pedagoger vid förskolan Kattungen Tinnfält Agneta & Brunnberg, Elinor (2008) Towards identifying and supporting Children of Alcoholics Adolescents perspectives. Paper presenterat vid XIIth ISPCAN ISPCAN International Congress (Sept 7-10, 2008) in Hong Kong, China. Towards a Caring and Non-Violent Community: A Child's Perspective 4

5 Brunnberg, Elinor & Berglund Mats (2008) School problems, substance use, mental health and tinnitus in year old students with a hearing disability and other disabilities. Paper presenterat vid 21st World Congress of Rehabilitation International Quebec City Disability Rights and Social Participation: Ensuring a Society for All. August 25th to the 28th, Quebec City, Canada. Hedin Lena Tinnfält Agneta & Brunnberg, Elinor (2008) Koordinatorer vid doktorandkonferens Arbete med barn i socialt utsatta situationer juni 2008 på Sätra Bruk Konferensen arrangerades av Det nationella nätverket för socialt arbete med Barn i Utsatta Situationer BUS i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset aspx Brunnberg, Elinor (2008) MOBBAD OCH/ELLER KRÄNKT (Bullied and/or insulted) Om hörselskadade pojkars och flickors utsatthet i jämförelse med hörande ungdomars. Key-note föreläsare vid Barnrättsakademin och Göteborgs stad Gunnareds konferens Att tappa tålamodet våld och kränkningar mot barn med funktionshinder. 29 maj Göteborg. Fredriksson Jennie& Brunnberg, Elinor (2008) Kattungen - en flerspråkig förskola Presentation vid Funktionshinder - Aktivitet Delaktighet, Den 11:e forsknings- och utvecklingskonferensen i Örebro, 9-10 april aspx Norberg Maria, Yström Gabriella & Brunnberg, Elinor (2008) Vi är en grupp fast två ändå Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. DHB, SR, Hrf och ICUs konferens den 4 mars i Örebro. Brunnberg, Elinor (2008) Integrerad eller marginaliserad i en skola för alla studier bland ungdomar med och utan funktionshinder Liv och hälsa - Ung 2005; Keynote föreläsning på Det faglige Netværket for alle pædagoger der arbejder med døve. Landsmøde 2008 Forså mig! Flerstrenget kommunikation Vildpjerg ved Herning 1-2 mars Norberg, Maria. Carlsson, Jan & Brunnberg, Elinor (2008) Fältstudie av riksgymnasierna RGD och RHG i Örebro. Paper presenterat vid Allmänna Arvsfonden konferens Tillbaka till Livet. Prioriterat område Ungdomars psykiska ohälsa 4 november. Brunnberg, Elinor (2009). Metod ur ett participatorisk perspektiv. Paper presenterat vid, NSU Vintersession, januari 2009, Campus Norrköping, Linköpings universitet, From Welfare systems to Welfare Societies changing perspectives of Nordic Welfare Models in times of globalization. Brunnberg, Elinor & Åström, Lisa (2009) New bilingual qualitative and quantitative method in studies with deaf and hard of hearing adolescents Work shop, "What s new at HEAD" June 2009June Berglund, Mats, Linden Boström, Margareta, Persson, Carina, Brunnberg, Elinor (2009) Hard-of-hearing adolescents reporting some other disability or tinnitus. : A replication study including an age-related analysis. Work shop, "What s new at HEAD" June 2009 Brunnberg, Elinor (2009). Utsatthet hos ungdomar med hörselskada. Intersektionell analys. Liv och hälsa - ung 2005; Norge, Tyrifjord: NSU Summersession 2009: Changes and Challenges for the welfare system, juli. Brunnberg, Elinor & Borg, Rose-Marie (2010). Flyktingbarn och barn i väntan på asyl. Köpenhamn Vintersession 2010 Changes and Challenges for the welfare system, januari. Brunnberg, Elinor (2010). Kunskapsgenomgång aktuell forskning. Presentation vid seminarium 4 februari. Ensamkommande barn och ungdomar processutvärdering av projekt Solitario. Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads och familjeförvaltningen. Brunnberg, Elinor (2010). Vi är en grupp fast två ändå Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. På kortkursen DELAKTIGHET I FORSKNING på Åsa folkhögskola arrangerad av Handikappförbunden den januari 2010 Brunnberg, Elinor & Persson, Carina (2010). Att höra eller nästan inte höra presenterat på Rikskonferens Pedagogen i vardagen samspel och lärande mars arrangerad av Svenska pedagogiska audiologiska föreningen (SPAF), Döv- och hörselområdet, doktorander och postdoktorander inom pedagogik (DHOPP), Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Brunnberg, Elinor (2010). Sexuell debut och sexuella övergrepp. En jämförelse mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Hab Den 12:e forsknings- och utvecklingskonferensen Aktivitet, delaktivitet och helhetssyn. Brunnberg, Elinor (2010) European Commission. Directorate-General Justice, Freedom and Security Unit D!: Fundamental Rights and Rights of the Child: Violence in schools: Bullying and Cyber-Bullying Brunnberg, Elinor (2010) Belgian EU Presidency Conference on 2-3 September 2010 on child poverty and child well-being. Who cares? Roadmap for a Recommendation to fight child poverty. Marche-en-Femmene Brunnberg, Elinor (2010). Sexual abuse at sexual debut related to disability reported by Swedish adolescents. One world, One Family, Many Cultures! September 26-29, Honolulu, Hawaii. Handledning avslutad/supervisor Phd dissertations Assistant supervisor Agneta Tinnfält, feb 2007 Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet, Hälsoakademin Adolescents perspective on mental health and health-promoting dialogues Licentiat dissertation - articles 5

6 Assistant supervisor Agneta Tinnfält, dec 2008 Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet, Hälsoakademin. Adolescents' perspectives - on mental health, being at risk, and promoting initiatives. Dissertation, Handledning I pågående projekt/supervisor in ongoing Phd project Hedin, Lena, Örebro University, School of Law, Psychology and Social work, ICU CHILD PhD-student in Social Work Thesis subject: The sense of belonging of girls and boys in kinship foster care and non-relative foster care an interactive perspective. Accepted to graduate: Main supervisor; Elinor Brunnberg, Professor; Assistant professor Ingrid Höjer, Docent Åkerström, Jeanette, Örebro University, School of Law, Psychology and Social work, ICU CHILD PhD-student in Social Work Thesis subject: Diversity in Education - Young students perceptions and experiences of participation in school life Accepted to graduate: Main supervisor; Elinor Brunnberg, Professor; Assistant supervisor Ann Quennerstedt, post doc.; Osman Aytor, senior lecturer Anna Niia: Jönköping university, School of Health Sciences, The Research School of Health and Welfare, CHILD. Mälardalen University PhD-student in Social Work Thesis subject: Participation of children in socially challenged areas [Delaktighet hos barn i socialt utsatta områden ] Accepted to graduate: Main supervisor Mats Granlund, Professor; Assistant supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Assistant supervisor Lena Almqvist, Senior Lecturer Marlene Ekholm, Örebro University, School of Law, Psychology and Social work and Mälardalen University PhDstudent in Social Work. Thesis subject: Implementation and evaluation - About projects in Human Service organisations. Accepted to graduate: Main supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Kari Jess, Senior Lecturer Annika Claesson; Örebro University, School of Law, Psychology and Social work and Mälardalen University PhD-student in Social Work Thesis subject: Learning - Evaluation - Use/Utilization [Lärande- Utvärdering- Användning] Accepted to graduate: Main supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Kari Jess, Senior Lecturer Davor Zovko: Örebro University, School of Law, Psychology and Social work and Mälardalen University PhDstudent in Social Work Thesis subject: Factors affecting utilization of evaluation [Faktorer som påverkar användningen av utvärderingar] Accepted to graduate: Main supervisor Elinor Brunnberg, Professor; Mats Ekermo, Senior Lecturer Pris/Prises Juryns pris för bästa poster vanns av Ellinor Brunnberg, Örebro universitet, Margareta Linden Boström och Carina Persson Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting för poster med titel "Att höra eller nästan inte höra". HAB 2010, 12:e Forsknings- och utvecklingskonferensen i Örebro april Juryns motivering var att Motiveringen var att posterna var informationsrik utan att vara överlastad med text. Illustrativ och med disponering som var etiskt tilltalande. 6

Aktuell forskning Socialt arbete

Aktuell forskning Socialt arbete Aktuell forskning Socialt arbete Pågående avhandlingsarbeten Annika Claesson; doktorand i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Handledare: Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande Barns delaktighet och inflytande 2014-10-24 Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete Mälardalens högskola VARFÖR SKALL VI GÖRA BARN DELAKTIGA? FN:s konventioner Rekommendation från Committee of Ministers

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli

Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli 2012-08-21 Rapport från World Conference on Social work and Social Development Action and Impact Stockholm 8-12 juli Delar av styrelsen för Svensk Kuratorsförening har deltagit i World Conference on Social

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?

Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden? Inledande reflektioner Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Upplägg: Statistiken i sig Utvecklingen, mönster vuxna

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University)

Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) CV Sven Hamrefors Mälardalen University (www.mdh.se) Personal data Born: Feb. 18, 1951 in Stockholm, Sweden. Male. Education 1974, Bachelor behavioural Science (Stockholm University) 1976 Master of Science

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer