TORSDAGSBLADET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! önskar HSO i Uppsala län. Detta är årets sista Torsdagsbladet! HSO-INFORMATION FRÅN OSS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORSDAGSBLADET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! önskar HSO i Uppsala län. Detta är årets sista Torsdagsbladet! HSO-INFORMATION FRÅN OSS!"

Transkript

1 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 30, V. 50, (Årgång 2) GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! önskar HSO i Uppsala län Detta är årets sista Torsdagsbladet!

2 Ändrade priser från och med 1 januari 2014 avseende hyra av sammanträdesrum Priserna på konferensrumsrumsuthyrning kommer 2014 vara 25kr/timme (Lillan, Ettan, Tvåan och Trean) och 50kr/timme (Storan) för föreningarna. Eventuellt externa hyrestagare kan kontakta receptionen för prisuppgift. Beslut i förvaltningskommittén Södertull, 3 december Projekt "Friskare med djur och musik" är öppet för barn 7-16 år som har OCD eller annan diagnos där tvång är en del av problematiken. Aktiviteterna med musik startar februari 2014 och aktiviteter med djur startar under sommaren. Deltagande är kostnadsfritt. Inga intyg behövs, det är bara att anmäla sig. Anmälan är inte bindande. Projektet finns i Stockholm och Skåne f.n. Det kommer att bli av i Uppsala ifall ca 5-10 barn anmäler sig. Blir det stor åldersspridning blir det olika grupper för olika åldrar. Förälder/kontaktperson kan delta tillsammans med barnet. Kontakt för Uppsala: Signe Rudberg Selin

3

4

5 Debattartikel ur Dagens Samhälle av Kjell Asplund och Nils-Eric Sahlin, Statens Medicinsk-Etiska Råd: Så lite vet vi om vården av de äldsta Den medicinska frontlinjeforskningen borde inte bara handla om molekylärbiologiska landvinningar. Den borde också handla om att göra inbrytningar i nya territorier där behovet av ny kunskap är särskilt stort. Ett sådant dåligt utforskat territorium är vården av de äldsta. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerar nu en rad rapporter om metoder för vård av sköra äldre. Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer och rekommendationer som ofta innefattar stora grupper av äldre patienter. Den bild som träder fram ur dessa dokument är att nyttan och riskerna med behandling av de äldsta och sköraste till stor del är höljda i mörker. Det samlade vetenskapliga underlaget är lika skört som patienterna själva. Visserligen ägnas mycket av den medicinska forskningen åt sjukdomar som främst drabbar äldre hjärt- och kärlsjukdomar, demens och cancer med mera. Att få fram bättre förebyggande insatser och bättre behandling av dessa sjukdomar är förstås synnerligen angeläget. Men vi kan inte undgå att reflektera över basala kunskapsbrister när det gäller vården av sköra äldre. Mycket av den forskning som i dag bedrivs kring de äldres hälsa och sjukdomar rör kartläggningar av patientupplevelser. Nyttjas forskningsresurserna rätt? Vi tycker att resurserna nu i första hand bör satsas på att utvärdera vilka aktiva insatser som bäst gagnar sköra äldre patienter i stället för på ännu fler rena kartläggningar. En halv miljon äldre lider av urinläckage. På svenska äldreboenden kan mer än hälften vara inkontinenta. Är

6 det inte dags att helhjärtat satsa på förbättra vår kunskap om hur man bäst förebygger och behandlar inkontinens och andra vardagsproblem som yrsel, nedstämdhet och undernäring - hos äldre? Många av dagens kliniska prövningar har snäva övre åldersgränser. Klinisk praxis tvingas bygga på studier i helt andra åldersgrupper. Är inte detta en form av åldersdiskriminering? Behandlingsforskningen är till stora delar inriktad på effekter hos patienter med ett enda medicinskt problem en närmast laboratorieliknande situation. Äldre har ofta en mycket mer komplex situation, bland annat med allmän skörhet och med många samtidiga sjukdomar. Det är hög tid att behandlingsstudierna genomförs i de relevanta patientgrupperna. Kjell Asplund professor emeritus i medicin, ordförande Statens Medicinsk-Etiska Råd SBU:s genomgång om hur vården bäst ska organiseras för äldre akut sjuka patienter visar bristfällig relevans hos det vetenskapliga underlaget. Det gäller till stora delar amerikanska studier från och talen. Kan dessa erfarenheter utan vidare översättas till svenska förhållanden? En enda studie har genomförts i Sverige.

7 Onekligen blir forskningen svårare när den bedrivs i grupper med komplexa problem. Vi menar att frontlinjeforskning handlar om just detta - att ta sig an särskilt svåra utmaningar. Forskningen kring äldres sjukdom och hälsa ska inte vara bekväm. Vi bör också kritiskt fråga oss om en ortodox tillämpning av den evidensbaserade medicinen verkligen gagnar äldre. Ett exempel: Inga studier av effekterna av bröstcancerscreening (mammografi) har genomförts hos patienter över 75 år. I den evidensbaserade medicinens namn rekommenderar Socialstyrelsen därför inte landstingen att bjuda in kvinnor över denna åldersgräns till screening. I praktiken har en åldersdiskriminering inom forskningen överförts till en åldersdiskriminering i sjukvårdspraxis. Detta trots att svenska kvinnor över 75 år varje år drabbas av bröstcancer. Att fokusera mer på vardagsnära behandlingsforskning med äldreinriktning behöver inte nödvändigtvis gå ut över det vi traditionellt kallar frontlinje- eller spetsforskning. Det handlar i stället om en omorientering, från de omfattande passivt beskrivande studierna av de äldres situation till en forskning som tar fram och prövar ut metoder som verkligen kan göra skillnad för sköra och sjuka äldre. Kjell Asplund, professor emeritus i medicin, ordförande Statens Medicinsk-Etiska Råd Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, sakkunnig Statens Medicinsk-Etiska Råd Källa: Dagens Samhälle, 3 december 2013

8 Framtidens Akademiska tar form På sju år byggs ett halvt nytt Akademiska sjukhuset. I januari rivs det hus nära Dag Hammarskjölds väg som nu rymmer barn- och ungdomspsykiatri. Sedan börjar bygget av ett nytt stort hus på kvadratmeter. Dessutom ska flera andra sjukhusbyggnader renoveras och byggas om inifrån. Thord Hägg, förvaltningschef för Landstingsservice, och biträdande sjukhusdirektör Hans Olov Hellström berättar om framtidsplanerna: Tord Hägg: Många av de slitna lokaler vi har i dag byggdes på och 1970-talen. Den nya byggnaden betyder att sjukhuset kan utveckla modern sjukvård på ett bra sätt. Huset ska innehålla 96 en-patientrum, operationssalar och utrymmen för röntgen och fem nya strålningsbunkrar.

9 Hans Olov Hellström: Vi ska ha onkologisk strålbehandling och röntgen i huset bunkrar för de maskinerna byggs i bottenplanet. Huset är väldigt starkt och man kan ställa nästan vilka magnetkameror som helst i det. Thord Hägg: I mitten av januari rivs nuvarande huset för barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan börjar vi bygga en ny väg från barnsjukhuset ner mot ambulansvägen. I slutet av mars tas det första spadtaget till det nya huset. Det får åtta våningar fem synliga våningar i riktning mot Dag Hammarskjölds väg, och åtta våningar mot 85-huset med helikopterplattan. Huset blir lika högt som 85-huset. Byggbudgeten är 1,7 miljarder kronor. Hans Olov Hellström: I det nya huset får vi dyrare hyror. Men vi måste göra det här nu, för att kunna utveckla och bedriva vård över huvud taget. Med en-personsrum blir det mycket bättre för patienterna. Sannolikt får vi också medicinskt sett fördelar, till exempel att vi minskar de vårdrelaterade infektionerna. Du kan se en film om Framtidens Akademiska på Källa: Uppsikten december 2013 Köp av ortopedi från Elisabethsjukhuset Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att köpa ortopedi för 4 miljoner kronor från Elisabethsjukhuset, som drivs av det privata vårdföretaget Aleris. Sjukhuset kan då ta emot fler remisser från Akademiska sjukhuset. Källa: Uppsikten december 2013

10 Höjda priser för tandvård Frisktandvård innebär att en person kan ha ett treårigt avtal med Folktandvården. Personen kan då gå på regelbundna kontroller och få dentandvård som behövs, när den behövs. För detta betalar personen ett fast pris och slipper därför överraskande kostnader. I genomsnitt höjs priset för frisktandvård med 6,5 procent. För de två högsta premiegrupperna sänks priset. Även priserna för åtgärder som inte omfattas av det statliga tandvårdsstödet höjs. Det gäller till exempel kosmetiska åtgärder och borttagning av tandsten på friska patienter. Även priser för specialisttandvård höjs med på 15 procent. Höjningen görs eftersom specialisttandvården inte går ihop ekonomiskt. De nya priserna gäller från årsskiftet. Källa: Uppsikten december 2013

11 Landstinget gör extra kösatsning på 40 miljoner kronor Vården vi erbjuder i Uppsala län är förstklassig, men det är inte acceptabelt att människor behöver vänta för att få ta del av den. Extra pengar är inte hela lösningen, men det är ett steg på vägen mot en köfri vård, säger Erik Weiman (M). Efter sommaren har antalet operationer och vårdbesök ökat kraftigt, men landstinget har fortfarande inte så korta väntetider som krävs för att uppfylla vårdgarantin och ta del av den statliga kömiljarden. Landstingsfullmäktige har nu skjutit till 40 miljoner kronor extra till särskilda kösatsningar. Pengarna ska användas för att täcka kostnaderna för fler operationer inom de områden som har störst köproblem. Källa: Uppsikten december 2013 Antibiotikaförbrukningen minskar mest i Uppsala län Antibiotikaförbrukningen i Sverige minskar. Det visar statistik som Smittskyddsinstitutet nyligen presenterade. Vårt län ligger i topp. Under det senaste året har användningen sjunkit med 12 procent. Vi har arbetat hårt under flera år med utbildning och information för att minska användningen av antibiotika. Allt fler har fått upp ögonen för problemen med resistens utveckling och förstått att antibiotika ska användas bara när det verkligen behövs, säger Ove Andersson, allmänläkare i Stramagruppen, som arbetar för bättre antibiotika-användning. Trendbrottet är positivt, men vi har ändå ett stort och viktigt arbete framför oss för att minska förbrukningen ytterligare. Det finns en övertro på antibiotika, inte minst

12 när det gäller infektioner bland barn, säger Ove Andersson. Vi har fått uppgifter om att den information som vissa förskolor ger till föräldrar om infektioner och antibiotika inte är i linje med det arbete vi gör. Därför måste vi ha regelbunden kontakt med skolan och kommunerna. Föräldrar behöver stöd och saklig information om hur de ska hantera infektioner. Källa: Uppsikten december 2013 Fler deltar i mammografiscreening Allt fler kvinnor går på mammografiundersökning. Under 2008 deltog kvinnor i screeningen. Under 2012 hade siffran ökat till kvinnor. Under januari september 2013 gick kvinnor på mammografi. Håller trenden i sig blir antalet 2013 ännu högre än under tidigare år. Väntetiderna har kortats, både för provsvar och för uppföljande undersökning. Idag får 90 procent av kvinnorna, där inga förändringar upptäckts, svar inom 14 dagar och 92 procent av dem som behöver uppföljande undersökning kallas inom fyra veckor. Under 2012 var 90 procent nöjda med väntetiden och 94 procent nöjda med bemötandet. Mot bakgrund av de goda resultaten ska en ny upphandling göras. Man ska då även ta ställning till om det går att göra screening på fler platser i länet och om det är möjlig att skapa ett bröstcancercentrum på Akademiska sjukhuset. Källa: Uppsikten december 2013

13 Ny zon- och biljettstruktur för kollektivtrafiken UL har tagit fram ett förslag till ny zon- och biljettstruktur som kollektivtrafiknämnden godkänt. Vi kan nu gå vidare med att införa enklare regler om zoner och biljetter och göra ett förslag till ny prislista, säger Johan Örjes, ordförande i kollektivtrafiknämnden. Den nya modellen liknar den som SL (Stockholms Lokaltrafik) har. Det innebär att det blir en enda zon för 30- dagarsbiljetter och andra periodbiljetter. Det blir samma pris oavsett om resan sker med stadsbuss, regionbuss eller Upptåget. För resor med SL-pendeln ska UL:s biljetter gälla till Arlanda. Om förslaget godkänns av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige räknar UL med att det nya systemet kan införas under våren Källa: Uppsikten december 2013

14 Diabetesvården i landstinget efter 1 december Sedan 1 december ingår inte längre insulinpumpar i läkemedelsförmånen. Detta har väckt frågor och oro bland patienter och landstinget vill därför klargöra vad som gäller. Patienter i Uppsala län med diabetes typ 1, som behöver insulinpumpar, får i fortsättningen pumpar kostnadsfritt via diabetesmottagningen. Precis som tidigare är det medicinska behov som avgör om man ska ordineras insulinpump. Källa: Uppsikten december 2013 Postfack vid receptionen Om din förening har postfack vid receptionen på Kungsgatan 64 i Uppsala är det av vikt att ni regelbundet tömmer facket. Annars riskerar fakturor och annan viktig post att bli liggande. Om ni inte känner att ni behöver ett postfack eller om ni inte har möjlighet att tömma facken regelbundet får ni gärna avsäga er postfacket, då flera föreningar står på kö. Vänligen kontakta Anne Svensson på telefon för mer information. Samverkan för tillgänglig natur Vårens planerade utflykter med Samverkan för tillgänglig naturs pilotgrupp blir: - 12/3 kl Inneträff på HSO (Kungsgatan 64, Uppsala) med info om tillgänglig natur och vårens program. - 24/3 Besök Gula stigen - 28/4 Besök Wik - 22/5 Besök i naturreservat Är du intresserad att delta i en eller flera träffar, vänligen kontakta Veronika Selin,

15 Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Syftet är att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen Tobaks- och folkhälsoexperter i Sverige föreslår att regering och riksdag beslutar om 2025 som mål för utfasningen av rökningen i Sverige och att färre än 2% av befolkningen röker då.. Det är en nivå som kommer att göra rökningen till ett mindre allvarligt folkhälsoproblem än i dag. Sverige har anslutit sig till världshälsoorganisationens tobakskonvention redan 2005, se På regional nivå ansvarar Yrkesföreningen mot tobak för att förankra och bredda stödet för Tobacco Endgame. Se vidare Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län stödjer projektet aktivt. / Astrid Mäkitalo

16 Livsbild 20 röster i tid och rum Upplandsmuseet 17 december 23 mars 2014 Utställningen Livsbild 20 röster i tid och rum invigs tisdag den 17 december kl av landstingsrådet Anna-Karin Klomp. Sonja Calais van Stokkom, ordförande HSO i Uppsala län, medverkar vid invigningen och belyser frågor om funktionshinder i dagens samhälle och i historien. Alla hälsas välkomna! I utställningen Livsbild berättar människor med olika funktionsnedsättningar om sina vardagsliv. Under ett års tid har Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen digitalt samlat in 260 berättelser om att leva med funktionsnedsättning nu och förr i tiden. Berättelserna rymmer allt från glädje och lycka till sorg och ilska. Utställningen är unik både till innehåll och pedagogiskt upplägg. Alla besökare ska mötas jämlikt och likvärdigt. Besökarna ska ha lika förutsättningar att ta till sig innehållet, oavsett syn-, hörsel- eller läsförmåga. Tjugo berättelser har valts ut till utställningen. De visas i text, tal och på teckenspråk, samt på lätt svenska i text och tal. Tidningar på svenska och lättläst svenska med alla berättelser finns att ta med sig hem. Det finns intalade berättelser på svenska och lätt svenska på CD-skivor i Daisyformat. Alla berättelser som samlats in finns i original på Under utställningstiden planerar Upplandsmuseet i samarbete med HSO i Uppsala län tre programdagar/kvällar kl 14-19: tisdag den 21 januari, tisdag den 18 februari och tisdag den 18 mars. Vi informerar senare om programmens innehåll.

17 Vi vill också bjuda in föreningar anslutna till HSO i Uppsala län att vara värdar i utställningen Livsbild, informera besökarna och exponera trycksaker och informationsmateral. Kontakta Janne Wallgren, HSO i Uppsala län, för schemaläggning. ÖPPETTIDER FÖR MUSEET OCH MUSEIBUTIKEN tisdag söndag kl Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Fri entré. BESÖKSADRESS S:t Eriks torg 10, Uppsala TELEFON växel, museibutik/reception E-post TILLGÄNGLIGHET Parkering för rörelsehindrade finns på museigården. Entrédörr med dörröppnare. Hiss. Handikapptoalett. Skötbord för barn. Hörslinga i hörsalen. Portabla hjälpmedel och rullstol finns att låna. Håkan Liby museichef

18 Socialstyrelsen utreder gotländsk adhd Publicerad Gotlands barn får dubbelt så mycket adhd-medicin, jämfört med barn i övriga Sverige. Nu kommer Socialstyrelsen att utreda frågan, skriver GA. Utskrivningen av adhd-medicin har ökat kraftigt i hela landet - på Gotland och i Uppsala är föreskrivningen allra högst. Allra vanligast är det bland gotländska pojkar mellan 10 och 14 år, där över sju procent får adhd-medicin. Det är svårt att svara på om det är kliniskt motiverat, men förekomsten av adhd är bara 3-5 procent av befolkningen. Och dessutom ska inte alla behandlas. De flesta ska klara sig med psykologiska och pedagogiska åtgärder, säger Peter Salmi som är utredare på Socialstyrelsen till GA. Socialstyrelsen ska nu undersöka om det är Gotland som skriver ut rätt andel mediciner eller om det är så att man ligger fel, jämfört med övriga riket. Källa: Hela Gotland

19 TÄNKVÄRT Nyårsklockan Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskenssky och markens snö; det gamla året lägger sig att dö... Ring själaringning öfver land och vatten! Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första, skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut, och ring in sanningens till oss som famla. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring hatet ut emellan rik och arm och ring försoning in till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar och forngestaltningar av split och kiv. Ring in ett ädlare, ett högre liv med bättre syften, mera rena lagar. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden, och ring den frusna tiden åter varm. Ring ut till tystnad diktens gatularm, men ring till sångarhjärtan skaparglöden. Ring ut den stolthet, som blott räknar anor, förtalets lömskhet, avundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt, och ring till seger mänsklighetens fanor. Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vika; det dagas, släktet fram i styrka går! Ring ut, ring ut de tusen krigens år, ring in den tusenåra fredens rike! Originaltitel: Ring Out Wild Bells. Skriven av: Lord Alfred Tennysson. Utgiven på svenska år Redaktör: Veronika Selin, Tfn Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, Tfn ,

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 29, V. 48, (Årgång 2)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 29, V. 48, (Årgång 2) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 29, V. 48, 2013. (Årgång 2) Utställningen Livsbild 20 röster i tid och rum Upplandsmuseet 17 december 23 mars 2014 I utställningen Livsbild berättar människor

Läs mer

TORSDAGSBLADET. Bilder från invigningen av Livsbild 20 röster i tid och rum, den 17 december 2013! HSO-INFORMATION FRÅN OSS!

TORSDAGSBLADET. Bilder från invigningen av Livsbild 20 röster i tid och rum, den 17 december 2013! HSO-INFORMATION FRÅN OSS! TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 31, V. 3, 2014. (Årgång 3) Bilder från invigningen av Livsbild 20 röster i tid och rum, den 17 december 2013! Talare Håkan Liby, Länsmuseichef, Upplandsmuseet.

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt.

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012 Aktuella nyheter: Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. Glöm inte ordförandemötet

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 33, V. 7, 2014. (Årgång 3) Följande text är skriven 11 december 2008:

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 33, V. 7, 2014. (Årgång 3) Följande text är skriven 11 december 2008: TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 33, V. 7, 2014. (Årgång 3) Ordföranden har ordet! Följande text är skriven 11 december 2008: onja Att kunna leva som andra borde det inte vara en rättighet?

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2016-05-25 Dnr.nr: S2016/00212/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s. r e gis trätor @re ger ingska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Effektiv vård (SOU

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 5, V. 37, 2012

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 5, V. 37, 2012 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 5, V. 37, 2012 Landstingsbidragsansökan 2013 ska vara Uppsala läns landsting till handa senast 19 oktober 2012. Landstingets utskick kommer till er föreningar

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 17, V. 15, 2013

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 17, V. 15, 2013 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 17, V. 15, 2013 27 maj kommer HSO i Uppsala län anordna en tillgänglighetsdag i lokaltrafiken. Under denna dag kommer ett antal frivilliga få testa tillgängligheten

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 6, V. 38, 2012

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 6, V. 38, 2012 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 6, V. 38, 2012 KOM IHÅG! Blå rummet på Akademiska sjukhuset vill att alla föreningar uppdaterar den information/material föreningen önskar tillhandahålla i deras

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame

Förutsättningarna för Stockholms stad att formellt ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 3.1.1-576/2017 Sida 1 (6) 2017-10-11 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-11-14

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 19, V. 20, (Årgång 2)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 19, V. 20, (Årgång 2) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 19, V. 20, 2013. (Årgång 2) Patientnämnden: Vi lyssnar på dig! Visste du att Patientnämnden hjälper dig om du har frågor om eller synpunkter på den vård du fått

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:64 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 12, V. 50, 2012

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 12, V. 50, 2012 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 12, V. 50, 2012 Snart är julen här och idag firar många Lucia med glitter och tända ljus. Lucia är de synskadades skyddshelgon. På Kungsgatan har granen klätts

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Till Anita Hjelmstedt, Johan Örjes, Centern Pernilla Bergqvist, Lina Nordquist, Folkpartiet Petra Karlå, Anna-Karin Klomp, Kristdemokraterna Robert Damberg,

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet 1(2) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-24 Trafiknämnden 2017-09-26, punkt 14 Ärende TN 2017-1160 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen)

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv

LJ2012/609. Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv 2012-06-18 LJ2012/609 Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 21, V. 24, 2013. (Årgång 2)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 21, V. 24, 2013. (Årgång 2) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 21, V. 24, 2013. (Årgång 2) Glad sommar! HSO i Uppsala län tillönskar er alla en glad sommar. Kansliet håller semesterstängt 8-28 juli. DATE-tävlingen - var

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 49, V.46, 2014. (Årgång 3)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 49, V.46, 2014. (Årgång 3) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 49, V.46, 2014. (Årgång 3) Innehåll Ansvarig utgivare har ordet! 2 Anmäl närvaro till ordförandemötet 4 Reumatikerdistriktets julmarknad inställd! 4 Rivkraft

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM I l) ~ landstinget DALARNA 237 Datum BeleckningJdiarienr 1(6) Ert datum Er beteckning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet "Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service

Läs mer

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015,

minska de negativa hälsoeffekterna av tobaksrökning genom att halvera andelen tobaksrökare till 5 % fram till 2015, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Lindvall TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, P 27 1 (3) HSN 1509-1090 Svar på skrivelse från (L), (M), (C), (KD),

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Remissyttrande - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regional utveckling +4616104894 2016-04-21 LS-LED16-0775-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet:

Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet: Motion: Screening av benskörhet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2014-09-23 Protokollsutdrag från Hälso-

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:26 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 10, V. 46, 2012

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 10, V. 46, 2012 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 10, V. 46, 2012 Gestaltningsprojekt Akademiska sjukhuset Uppsala anordnar under december ett antal gåturer. Metoden (gåtur) går ut på att man går runt i området

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov

Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-07 Handläggare Britt Lundkvist Tfn 08-508 25 294 Till Socialnämnden 2016-01-26 Inrättande av akutboende

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 50, V.48, 2014. (Årgång 3)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 50, V.48, 2014. (Årgång 3) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 50, V.48, 2014. (Årgång 3) Innehåll Ordföranden har ordet 2 Portohöjning till 2015 3 Adventsfika i Enköping-Håbo 4 Julfika i Östhammar 5 IFS bjuder till föreläsning

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 7, V. 39, 2012

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 7, V. 39, 2012 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 7, V. 39, 2012 15 november håller Diakonins hus föreläsning med rubriken Att vara förälder till ett barn med autism Knep för en fungerande vardag. Mer information

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 13 Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 Ärendebeskrivning Förslag till beslut angående förändring av taxan för UL/SL-biljetter.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningeredning

Hälso- och sjukvårdsberedningeredning Hälso- och sjukvårdsberedningeredning öst Verksamhetsområde: Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå Lennart Holm, S Överkalix Britt-Marie Vikström, S Kalix-Nyborg Kurt-Åke Andersson, S Kalix Siv-Britt Harila,

Läs mer

Anna Nicolaisen Samordnare i tobaksprevention Region Jämtland Härjedalen 2015-05-12 VAD VI GÖR OCH HUR

Anna Nicolaisen Samordnare i tobaksprevention Region Jämtland Härjedalen 2015-05-12 VAD VI GÖR OCH HUR Anna Nicolaisen Samordnare i tobaksprevention Region Jämtland Härjedalen 2015-05-12 Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 -begreppet En uttalad politisk avsikt och plan att minska rökning till noll eller

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:25 av Helena Ekekihl m fl (mp) om informationskampanjer om rökförbud på perronger och i väntkurer inom Storstockholms Lokaltrafik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2013-11-12 Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? De viktigaste

Läs mer

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Det går att förebygga ohälsa! Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Det går att förebygga ohälsa! WHO bedömer att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor 80 % av hjärt-/kärlsjukdomar 90 % av

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Infektionssjuklighet i barnfamiljer

Infektionssjuklighet i barnfamiljer Infektionssjuklighet i barnfamiljer Populärversion av Katarina Hedins avhandling Infections in small children and their families - symptoms consultations and antibiotics. Studien Syftet med studien var

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Grå starr behandlas i Lindesberg Prognosen god

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Angereds Närsjukhus. Från vackra idéer till kraftfull handling

Angereds Närsjukhus. Från vackra idéer till kraftfull handling Angereds Närsjukhus Från vackra idéer till kraftfull handling (O)jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Hälsopartiet 2014 översikt av svaren

Hälsopartiet 2014 översikt av svaren Hälsopartiet 2014 översikt av svaren bedömningen är helt och hållet min egen och utgör grunden till val av segrare, Hälsopartiet. Lite mer bakgrundsdata gavs via: http://hudcancer.nu/pdf/sh2014.pdf Fråga

Läs mer