För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT 2014 2015-02-13"

Transkript

1 För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT

2 Innehåll Grundarens tankar och reflektioner 3 Underbara ADHD 4 Bakgrund 4 Organisation 5 Målgrupp 5 Vision 5 Året som gick det här gjorde vi 6 SWOT-analys 6 Organisationen 6 Utbildningar 6 Digital plattform 9 Aktiviteter och uppdrag 9 Föreläsningar 9 Teaterföreställning 9 Almedalsveckan 10 Heldagskonferens med Friends 10 Externa uppdrag och aktiviteter 10 Pathway of Change 10 Målsättningar och resultat Sociala medier vårt mest kraftfulla verktyg 13 Underbara ADHD i media 14 Priser och utmärkelser 14 Game Changers 14 Psynkpriset 14 Näringslivets 150 superkommunikatörer 14 Underbara ADHD ett registrerat varumärke 15 Spåkulan 15 Granskarens kommentar 16 Bilagor 1. Uppslag om Ljuvliga Jävla Georgios i Riksförbundet Attentions medlemstidning (nr. 5) 2. Underbara ADHD:s rekordinlägg på Facebook 3. Förstasidan på och helsidesartikel i Metro 4. Dagens Nyheters löpsedel 5. Förstasidan på och uppslag i Dagens Nyheter STHLM 2

3 Grundarens tankar och reflektioner Det känns som en smått omöjlig, nästintill övermänsklig, uppgift att försöka sammanfatta 2014 på en A4-sida. Ett år som innehöll allt och mycket därtill, och som fullkomligen flög förbi. Så till den milda grad att det ibland känns som en illusion. Jag menar, hur många får möjligheten att presentera sitt livsverk, sina ambitioner, målsättningar och bakgrunden till sin enorma drivkraft för Sophie och Christina Stenbeck? Hur många blir tillfrågade att vara en av talarna under Statens medicinsk-etiska råds årliga etikdag i Regeringskansliet? Hur många får Psynkpriset för årets egenmakt av projektchefen på Sveriges Kommuner och Landsting? Och hur många får höra dessa ord av mamman till en tonårstjej som lever med adhd: Jojje har varit en stor inspiration för min dotter, tack för möjligheterna du med din personlighet har förtydligat och skapat för henne. Du kommer för alltid finnas i våra hjärtan och berättelser när vi möter nya bekantskaper. All kärlek. Vem hade trott det för tjugo, tio eller fem år sedan? Förmodligen ingen. Eller jo, möjligtvis min mamma och familj. De som alltid har stått vid min sida och trott på mig, även när jag balanserade på ruinens rand. Så tack Nina, Ludde, Sara och Vallasia utan er hade jag aldrig fått uppleva 2014 och allt det fantastiska som hände då. Underbara ADHD må ha en lång väg kvar att vandra, men just nu är jag bara så oerhört tacksam, glad och stolt. Georgios Karpathakis Några av höjdpunkterna från 2014: *Enligt online-undersökningen Vad tycker du som förälder om Underbara ADHDs arbete? som genomfördes till och hade 428 respondenter. På frågan Har Underbara ADHD bidragit till att ändra din uppfattning om ADHD? svarade 66 % ja. 3

4 Underbara ADHD Bakgrund Mellan tre och sex procent av alla Sveriges skolbarn lever med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd. Det handlar med andra ord om cirka barn. Adhd kännetecknas av överaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem som tar sig uttryck på olika sätt i olika miljöer, och samtidigt påverkar diagnostiserades förmåga att fungera i vardagen. Symtombilden är blandad samtidigt som omfattningen av diagnosens kärnsymtom skiljer sig från person till person. I dag känns symtomen många gånger inte igen av skola, sjukvård/psykiatri eller socialtjänst vilket leder till en annan förklaring än adhd trots att det skett en stor kunskapsökning om diagnosen de senaste åren. Något som innebär att barn med diagnosen riskerar att starta sin skolgång, och sitt liv, med att ständigt fallera och misslyckas något som allt för många gånger tidigare har visat sig vara direkt förödande och ibland leder till missbruk, kriminalitet, andra psykiska diagnoser samt ett livslångt utanförskap. Samtidigt ökar antalet vuxna som får diagnosen. Även om symtombilden förändras över tid kvarstår symtomen hos flertalet individer i vuxen ålder och finns även hos äldre. Underbara ADHD grundades våren 2012 av Georgios Karpathakis. För honom hade livet tagit en ny, positiv vändning året innan när han, 25 år gammal, diagnostiserades med adhd. Diagnosen innebar efterlängtade svar och förklaringar samtidigt som år av destruktivt beteende, inre frustration och identitetssökande förbyttes mot livsglädje och framtidstro. Idén till Underbara ADHD fick han under premiärvisningen av en informationsfilm som belyser möjligheterna och de positiva sidorna med en adhd-diagnos. Georgios blev överväldigad av insikten att det även finns många fördelar med adhd och att diagnosen, med rätt förutsättningar och verktyg, kan vara en enorm tillgång. Samtidigt besvärades han över den utbredda okunskapen och de många fördomarna kring diagnosen. Att samhället ser på adhd som något negativt. Han bestämde sig för att starta bloggen underbaraadhd.com, en digital mötesplats och organisation, vars syfte var att visa människor som lever med adhd att de inte är ensamma och att livet inte tar slut 4

5 med en diagnos, utan att det istället kan vara ett sätt att förstå sig själv, sina utmaningar och möjligheter bättre. Och som även skulle arbeta för att minska okunskapen och fördomarna kring diagnosen. Organisation Sedan starten har Underbara ADHD gått från att bestå av en blogg till att i dag vara Sveriges största digitala adhd-organisation där diagnostiserade, anhöriga, skola, myndigheter, omsorg och sjukvård kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra. För att öka kunskapen om, samt minska fördomarna och tabut kring, adhd i samhället arbetar vi med utbildning, information, inspiration och opinionsbildning. Både fysiskt och digitalt. Vårt utbildningserbjudande består av föreläsningar, grupphandledningar och seminarium, hyllade teaterföreställningen Ljuvliga Jävla Georgios samt webbkursen Undervisa elever med ADHD så gör du!. Samtidigt har sociala medier en central roll i vårt dagliga arbete med att försöka påverka och förändra samhällets attityder samt åsikter kring adhd. Enbart genom vår Facebook-sida (med drygt gillamarkeringar) når, påverkar och engagerar vi tusentals människor i adhd-relaterade frågor, nationellt samt internationellt, varje vecka. Än i dag genomsyras vårt arbete av det ursprungliga syftet med, och bakgrunden till, organisationens uppkomst: att visa människor som lever med adhd att de inte är ensamma och att livet inte tar slut med diagnosen, utan att det istället kan vara ett sätt att förstå sig själv, sina utmaningar och möjligheter bättre. Att adhd till och med kan vara en superkraft om man får förutsättningarna samt verktygen att hantera diagnosen. Målgrupp Primär målgrupp: Adhd-diagnostiserade personer från 12 år och uppåt Sekundär målgrupp: Anhöriga till personer som lever med en adhd-diagnos Vision Ett svenskt samhälle där kunskapen om adhd är världsledande och där varje diagnostiserat barn känner sig accepterat, inkluderat, värdefullt och får förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential. 5

6 Året som gick det här gjorde vi SWOT-analys Vi inledde 2014 med att kartlägga Underbara ADHD:s styrkor, svagheter, möjligheter och hot genom att göra en så kallad SWOT-analys. Något som resulterade i att vi tidigt kunde identifiera de verksamhetsområden som hade störst behov av utveckling, vilka var: Organisationen. I en rekryteringsoffensiv under årets första månader knöts ett femtontal volontärer till organisationen. Dels för att kunna sprida ännu mer kunskap om, och minska fördomarna kring, diagnosen i samhället. Men också för att nå och hjälpa ännu fler adhd-diagnostiserade människor, och deras anhöriga, att se det positiva i diagnosen och ge dem verktygen att hantera densamma. Utbildningar. Inför 2014 bestod Underbara ADHD:s utbildningserbjudande av inspirationsföreläsningen Att (över)leva med ADHD med grundaren Georgios Karpathakis i huvudrollen. Samtidigt visade vår research att marknaden både efterfrågade och hade ett stort behov av fler lösningsorienterade utbildningar. Både för lärare och övrig skolpersonal men även för adhd-diagnostiserade personer samt deras anhöriga. Utifrån denna bakgrund påbörjades ett intensivt arbete för att bredda och utveckla Underbara ADHD:s erbjudande. Något som resulterade i att följande utbildningar tillkom: ADHD och NPF vad är det egentligen? Föreläsning och grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Vad döljer sig bakom förkortningarna och varför får vissa människor NPF? Vad är autismspektrumtillstånd? Hur är det egentligen att leva med ADHD? Och varför heter det funktionsnedsättning? I den här föreläsningen ger Annika Brar, psykiater, och Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, en introduktion till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoserna som ingår i begreppet, bakomliggande orsaker, kärnsymtom, tips på beprövade verktyg och metoder (i bemötande, undervisning och relationer) samt användbara vardagsstrategier. 6

7 Metoder & strategier för att undervisa elever med ADHD Hur upplever och hanterar en elev med ADHD olika situationer i skolan? Hur kan du som lärare och övrig skolpersonal förhålla dig till och förstå utmaningarna elever med ADHD dagligen utsätts för i skolans värld samt, med rätt kunskap om förhållningssätt, vägleda dem i deras utveckling och kunskapsmål? I den här föreläsningen ger Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, en introduktion om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD och övriga diagnoser som ingår i NPF-begreppet, bakomliggande orsaker, kärnsymtom, tips på beprövade verktyg och metoder (i bemötande, undervisning och relationer) samt användbara vardagsstrategier. Undervisa elever med ADHD - så gör du! En webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF. Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande. Till vår hjälp har vi haft ett flertal experter med lång yrkeserfarenhet inom respektive område, däribland specialpedagog, psykiater, förstalärare, leg psykolog, kommunikatör och forskare inom neurovetenskap. Ljuvliga Jävla Georgios En biografisk teaterföreställning om Underbara ADHD:s grundare, Georgios Karpathakis. Vi följer med honom från förskolan, upp i tonåren och ut på Stureplan hela vägen till dess han vid 25 års ålder äntligen får sin adhd-diagnos. Föreställningen bjuder på många skratt men har samtidigt en mycket allvarlig underton. Den visar inte bara Georgios fantastiska styrkor utan även vilka fruktansvärda konsekvenser ADHD kan innebära om hjälp uteblir. Föreställningen bör egentligen ses av alla i vårt samhälle. Den belyser och underlättar för oss att förstå och acceptera hur olika människor 7

8 tänker och fungerar. Samtidigt som den kan ses som ett inlägg i den dagsaktuella debatten om neuropsykiatriska diagnoser. Ljuvliga Jävla Georgios är inte bara en mycket underhållande teaterföreställning utan är också en utmärkt grund för olika utbildningar och värdegrundsarbeten. Georgios tar med publiken på en resa som nog många sent ska glömma. Med hjälp av den utmärkta manusförfattarinnan och regissören Sophia Magasanik ( Inför lyckta dörrar och Verklighetens folk ) ges publiken en unik möjlighet till förståelse för att kunna hjälpa fler vuxna och barn med adhd. 8

9 Digital plattform. Tack vare pro bono-hjälp från reklambyrån Wilson Creative kunde vi lansera en ny hemsida i mitten av augusti. En digital plattform och mötesplats som är tänkt att fungera som navet för diagnostiserade, anhöriga, sjukvård, omsorg, skola och myndigheter. Underbaraadhd.se erbjuder besökarna senaste nytt, allmän information, utbildning och inspiration samt möjligheten att dela egna erfarenheter samt utbilda varandra i forumet. Aktiviteter och uppdrag I början av året satte vi, tillsammans med Reach for Change, upp en rad målsättningar för 2014 (se Pathway of Change ). Samtliga genomförda aktiviteter hade ett tydligt syfte: att öka kunskapen och förståelsen för adhd. Detta gjorde Underbara ADHD genom en rad aktiviteter och arrangemang, däribland: Föreläsningar. Under 2014 genomförde Underbara ADHD elva föreläsningar för drygt 1100 vuxna och 300 barn. Våra uppdragsgivare bestod av allt från kommuner till fackförbund och grundskolor. Våra mest bokade och populära utbildningar är inspirationsföreläsningen Att (över)leva med ADHD och den, inför året, nya föreläsningen Metoder & strategier för att undervisa elever med ADHD som riktar sig till lärare. Georgios närvaro och känsla skapar en förståelse jag aldrig tidigare haft för ADHD. Och ändå har jag suttit på otaliga föreläsningar kring diagnosen. Jag är uppfylld! Helt enkelt grymt! Pontus Lundberg, lärare på Byängsskolan, Täby Tack Georgios, för att du är en förebild och ett hopp för barn, ungdomar med NPF och deras föräldrar och anhöriga. Genom din föreläsning förmedlade du värdefull kunskap på ett sätt som går direkt in i hjärna och hjärta. Jag är mycket glad att du föreläste i Anhörigstödets verksamhet och hoppas att fler får möjlighet att lyssna till dig, både personer med NPF, deras anhöriga och personalgrupper. Sanna Öhman, anhörigkonsulent i Täby kommun Teaterföreställning. Ljuvliga Jävla Georgios sattes upp och spelades inför fullsatta läktare på teater Improco samt teater Giljotin vid fyra tillfällen förra året. Utöver stående ovationer och ett öronbedövande publikjubel hyllades föreställningen stort i ett flertal recensioner. Bland annat i femte numret av Riksförbundet Attention medlemstidning där man ägnade ett uppslag åt 9

10 Ljuvliga Jävla Georgios (bilaga 1). Sammanlagt sågs föreställningen av 281 vuxna och 10 ungdomar. Almedalsveckan. Sommaren 2014 deltog Underbara ADHD i den årliga Almedalsveckan i Visby. Dels för att nätverka och knyta nya kontakter med politiker, beslutsfattare, potentiella investerare och framtida samarbetspartners. Men också för att, tillsammans med Mona Sahlin, Mia Brunell Livfors och Arkan Asaad, delta i panelen under seminariumet Misslyckandet som framgångsfaktor i näringsliv, ideell sektor och politik som Modern Times Group (MTG) och Reach for Change arrangerade. Heldagskonferens med Friends. Under hösten arrangerade Underbara ADHD och Friends en heldagskonferens kring ADHD och mobbning i skolan. En utbildningsdag som ägde rum i Quality Hotell Friends utomordentliga konferenslokaler i Solna och lockade drygt 155 lärare, rektorer, kuratorer och specialpedagoger. Externa uppdrag och aktiviteter. Under året har Underbara ADHD anlitats och bjudits in till en rad externa arrangemang. Däribland till att hjälpa Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att ta fram de 10 största kunskapsluckorna i forskningen om ADHD, deltagit i Dr. Johan Wiklunds (professor i entreprenörskap på Handelshögskolan i Stockholm och Syracuse University) studie kring entreprenörskap & neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, spelat in Mitt liv med ADHD för Riksförbundet Attention, varit en av talarna under Statens medicinsk-etiska råd Etikdag om ADHD på Regeringskansliet, varit en av paneldeltagarna under Adhd-dagen 2014 och hållit en presentation för MTG Norge under Reach for Change interna lansering. Pathway of Change Tillsammans med Reach for Change inledde vi året med att ta fram en Pathway of Change där Underbara ADHD:s löpande aktiviteter, målsättningar och förväntade resultat (på kort och lång sikt) samt vision konkretiserades. Målsättningar och resultat vuxna och 150 barn som deltar på våra föreläsningar totalt deltog 1136 vuxna och 327 barn (upp till 18 år) på våra fysiska utbildningar (föreläsningar och teaterföreställningen). 10

11 som gillar Underbara ADHD på Facebook (FB) den 31 december 2014 hade vår FB-sida totalt gillamarkeringar. - Utveckla och lansera en ADHD-toolbox för lärare under året bestämde vi oss för att frångå ursprungstanken, att ta fram en fysisk utbildning och ADHD-toolbox för lärare, och istället göra denna digitalt. Resultatet blev webbkursen Undervisa elever med ADHD så gör du! som lanserades första veckan i januari Utbilda/ certifiera en lärare genom ADHD-toolboxen ett mål vi nådde i slutet av december 2014 då en förstalärare från Byängsskolan i Täby genomgick ovan nämnd webbkurs unika besökare på hemsidan under 2014 varav är vuxna sammanlagt hade vår hemsida unika besökare under året varav minst var vuxna unika besökare på hemsidan som är barn eftersom Google Analytics inte tillhandahåller statistik för besökare av underbaraadhd.se som är under 18 år vet vi inte om det här målet uppnåddes återkommande besökare på hemsidan med facit i hand ett försiktigt uppsatt mål då underbaraadhd.se lockade återkommande besökare. - Återkommande besökare spenderar i genomsnitt två minuter på hemsidan ett mål vi dessvärre inte uppnådde då våra återkommande besökare i genomsnitt spenderade 1,47 minuter på underbaraadhd.se % av barnen som besöker hemsidan känner sig mer värdefulla som ett resultat av Underbara ADHD:s arbete något vi ämnade ta reda på genom att göra en online-undersökning men, i samråd med Reach for Change, slutligen valde att skjuta på % av föräldrarna som besöker hemsidan, och har ett/flera barn med ADHD, anser att Underbara ADHD har gett dem en ökad kännedom om diagnosen i början av 2015 genomförde vi en online-undersökning där 70 % av respondenterna (föräldrar till ett/flera barn med ADHD-diagnos) svarade att deras uppfattning om ADHD har förändrats det senaste året. Av dessa svarade 50 % att ADHD också kan vara något positivt, 43 % att du kan bli framgångsrik trots/ tack vare diagnosen, 35 % att ADHD-mediciner inte leder till drogmissbruk och/eller är 11

12 beroendeframkallande, 32 % att diagnosen inte är en sjukdom som går bort med tiden och 24 % att det finns andra behandlingsmetoder än medicin. Och på frågan om Underbara ADHD har bidragit till att förändra deras uppfattning om diagnosen svarade 66 % ja % av de som inte lever med ADHD och besöker vår hemsida har fått en ökad kunskap om diagnosen något vi ämnade ta reda på genom att göra en online-undersökning men, i samråd med Reach for Change, slutligen valde att skjuta på. Pathway of Change

13 Sociala medier vårt mest kraftfulla verktyg En av Underbara ADHD:s främsta uppgifter är att förändra samhällets syn på adhd som något negativt. För att nå och utbilda, informera samt inspirera så många som möjligt har sociala medier en nyckelroll i vårt dagliga arbete. Sedan starten 2012 har vår Facebook-sida vuxit till att bli Sveriges i särklass största inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Något som befästes ytterligare under 2014 då vi gick från till gillamarkeringar. Och att vårt innehåll engagerar samt når ut till människor inom, men även utanför, Sveriges gränser råder det inga tvivel om. Det bevisar inte minst vårt rekordinlägg från den 16 maj 2014 (bilaga 2) som gillades, kommenterades samt delades av totalt personer och nådde smått otroliga personer. Kuriosa om rekordinlägget Gillamarkeringar: (varav på Underbara ADHD:s FB-sida) Kommentarer: (varav 2818 på Underbara ADHD:s FB-sida) Delningar: Inläggsklick: Fotovisningar: Korta fakta om Underbara ADHD:s Facebook-sida Gillamarkeringar: Engagemangsnivå: % Människor som pratar om oss: Gillamarkeringar, kommentarer och delningar/inlägg: 1148 Kommentar: Våra följare föredrar inlägg med länkar speciellt sådana som publiceras mellan (GMT). Antal gillamarkeringar/land Sverige: USA: 5595 Norge: 655 Finland: 466 Storbritannien: 343 Kanada: 290 Australien: 157 Indien: 136 Danmark: 133 Bangladesh: 88 13

14 Underbara ADHD i media Under 2014 fortsatte svenska medier att intressera sig för och uppmärksamma Underbara ADHD:s arbete och grundaren Georgios Karpathakis egna erfarenheter av att leva med adhd utan att veta om det. Något som resulterade i en rad artiklar, reportage samt radio- och tv-intervjuer i några av landets största och ledande nyhetsmedier. Bland höjdpunkterna återfinns ett besök i SVT:s Gomorron Sverige, förstasidan på Metro i Stockholm, Göteborg och Skåne med efterföljande helsida i tidningen (bilaga 3) och inte minst Dagens Nyheters (DN) löpsedel (bilaga 4), omnämnande på DNs förstasida (huvudtidningen) följt av förstasidan på, och ett uppslag i, medföljande DN STHLM (bilaga 5) samt helgintervjun på resume.se. För att nämna några exempel. Priser och utmärkelser Dessutom hade Underbara ADHD förmånen att belönas med följande prestigefulla och mycket fina utmärkelser för vårt arbete under det gångna året: Game Changers. En tävling som arrangeras av Modern Times Group och Reach for Change i nio länder för att belöna innovativa satsningar på barn och unga. Den svenska tävlingen avgjordes genom en publik omröstning där Underbara ADHD:s grundare Georgios Karpathakis fick flest röster. Priset? En reklamkampanj i TV3, Viasat, Viaplay och MTG Radio för att stärka sin verksamhet med att stödja adhd-diagnostiserade barn. Psynkpriset. Delas årligen ut av Ing-Marie Wieselgren (projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting), i fem kategorier, till personer/organisationer som på olika sätt bidragit till ett mer effektivt arbete för barn och ungas psykiska hälsa i Sverige. Georgios Karpathakis och Underbara ADHD prisades i kategorin egenmakt (som går till en person som själv tagit makt och inflytande över sin situation inom området barn och ungas psykiska hälsa) 2014 med motiveringen: EGENMAKTPRISET tilldelades Georgios Karpathakis, grundare och verksamhetschef för Underbara ADHD. För ett entusiastiskt och hårt arbete med att öka kunskapen och sätta fokus på möjligheterna, problemen och det underbara med adhd samt att öka kunskapen och minska fördomarna kring adhd. Näringslivets 150 superkommunikatörer. Varje år utser och listar branschtidningen Resumé, med hjälp av en namnkunnig jury, 14

15 Näringslivets 150 superkommunikatörer. Listan består av människor som i ett bredare näringsliv, från storföretag till småföretag har visat att de förstår vad man kan åstadkomma med kommunikation, och som lever därefter. Som gjort stordåd genom att vara goda kommunikatörer. Både förra året och 2013 utsåg juryn Georgios Karpathakis som en av bubblarna till listan. Underbara ADHD ett registrerat varumärke En av våra mest prioriterade agendapunkter under hösten var att ansöka om nationellt varumärkesskydd för Underbara ADHD. Ett, i våra ögon, viktigt steg för organisationen inte minst i takt med att vi blir en allt mer etablerad och respekterad aktör i Sverige. Den 19 september 2014 skickade vi därför in en formell varumärkesansökan till Patent- och registreringsverket (PRV). Drygt fyra månader senare, den 15 januari 2015, kom så det efterlängtade och otroligt glädjande beskedet att PRV hade beviljat vår ansökan och registrerat Underbara ADHD som ett officiellt varumärke i Sverige. Bild: prv.se Spåkulan Det är en skräckblandad förtjusning att ta sig en titt i spåkulan och blicka fram emot ännu ett intensivt, händelserikt, utvecklande, utmanande, givande, roligt, upprörande och fantastiskt lärorikt år. Under 2015 kommer vi, nästan uteslutande, att fokusera på affärsutveckling och framför allt att utveckla samt implementera en hållbar affärsmodell. Det är något som är a och o i det stundande arbetet med att göra Underbara ADHD till en stabil verksamhet som kan växa nationellt, och så småningom även internationellt. Bland våra ambitioner och förhoppningar återfinns även utmaningen/möjligheten att förverkliga minst en av våra många, existerande projektidéer. Vilket leder oss raka vägen till många sociala entreprenörers ständiga, och stora, utmaning: ekonomi. Vår målsättning är att minst ett företag väljer att kliva in som Underbara ADHD:s huvudpartner under Och att vi får en rad nya stödföretag. Även om mycket just nu står skrivet i stjärnorna finns det ett par saker vi redan vet. Dels att vårt fantastiskt viktiga samarbetsprojekt med 15

16 Friends, En inkluderande skola, drar igång i mitten av februari och fortlöper fram till den 1 juni. Ett projekt som genom kontinuerlig grupphandledning syftar till att ge lärare och övrig skolpersoner (totalt tio stycken från lika många skolor i Stockholmsområdet) kunskapen om, och verktygen för, hur de kan skapa trygga skolmiljöer för elever med adhd eller adhd-liknande symtom. Vi vet också att Underbara ADHD kommer utbilda fler människor än någonsin både genom våra uppskattade föreläsningar, teaterföreställningen, vår utomordentliga webbkurs och inte minst genom våra digitala plattformar. Sist men inte minst vet vi även att 2015 kommer bli ett minst lika händelserikt, påfrestande, fantastiskt, utmanande, stimulerande och stundtals ofattbart år precis som 2014 var. Underbara ADHD må stå inför många och stora utmaningar, men det innebär även enorma möjligheter. Vi har aldrig varit mer redo att göra skillnad för ännu fler adhd-diagnostiserade och deras anhöriga än nu. Så håll i hatten för nu kör vi! Granskarens kommentar Undertecknad har som granskare tagit del av ovan rubricerade rapport. Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av Underbara ADHDs verksamhetsår 2014 inklusive en fyllig dokumentation av vilka sociala effektmål som uppnåtts under året. I min uppgift som granskare ingår att bedöma ifall dokumentationen är tillräcklig. I rapporten beskrivs bakgrunden till och uppbyggnaden av Underbara ADHD som grundades 2012 på ett föredömligt och gripande sätt. Därefter redovisas en SWOT-analys som inledde året 2014 och resulterade i identifiering av tre verksamhetsområden med störst utvecklingsbehov: organisationen, utbildningar och digital plattform där man i rapporten redogör gör de utvecklingssatsningar man gjort under året. De huvudsakliga aktiviteterna: föreläsningar, teaterföreställning, Almedalsveckan samt externa uppdrag och aktiviteter under året är väl beskrivna i rapporten. Samtliga dessa under året genomförda aktiviteter hade ett tydligt syfte som hänger samman med en rad målsättningar som sattes upp i början av året tillsammans med Reach for Change i form av Pathway of Change där Underbara ADHD:s löpande aktiviteter, målsättningar, vision och förväntade resultat (kortoch långsiktigt) konkretiserades. I rapporten föreligger tydliga och 16

17 illustrativa dokumentationer av målsättningar och hur väl effektmålen har uppnåtts. Även självkritiska reflektioner och ambitioner till fortsatt utvecklingsarbete kommande år redovisas på ett genomtänkt och föredömligt sätt. Då sociala medier utgör Underbara ADHD:s mest kraftfulla verktyg redogörs utvecklingen sedan starten 2012 till hur Underbara ADHD:s Facebook-sida vuxit till att bli Sveriges i särklass största sida inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som understöd av det fakta som utförligt redogörs för i rapporten. Underbara ADHD har klokt nog använt sig av flera olika sätt att synas och detta har också utförligt redovisats i rapporten. Även priser och utmärkelser Underbara ADHD belönats med under året 2014 redovisas. Jag finner kvaliteten i den föreliggande dokumentationen som fullt tillräcklig. Den redovisade dokumentationen är helt klart relevant för att undersöka i vilken grad Underbara ADHD lyckats uppnå sina uppsatta mål under En slutsats utifrån redovisade resultat som kan dras är att Underbara ADHD:s koncept varit framgångsrikt och bedöms fortsatt utomordentligt lovande i dess vision om ett svensk samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande och där varje diagnostiserat barn känner sig accepterat, inkluderat, värdefullt och får förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential. Underbara ADHD uppvisar i rapporten ett kreativt och genomtänkt sätt att förverkliga sin vision för såväl svenska förhållanden som internationellt. Sammanfattningsvis gör jag den bedömningen att den föreliggande rapporten utgör en fullt tillräcklig dokumentation av god kvalitet och att den tydligt visar att de uppsatta målen uppnåtts. Göteborg Taina Guldberg-Kjär Fil dr. i psykologi Leg. psykolog Specialist i neuropsykologi 17

18 Ljuvliga Jävla Georgios Attentions film Jag har ADHD räddade mitt liv, säger Georgios Karpathakis. Den fick honom att inse att det också fanns något positivt med att ha ADHD. I dag arbetar han heltid med att förmedla det budskapet. Han driver Underbara ADHD, är en efterfrågad föreläsare och är nu aktuell med teaterföreställningen Ljuvliga Jävla Georgios. Text:!Lillemor Holmgren Foto: Per Häljestam Bild ovan: Georgios under sin föreställning "Ljuvliga jävla Georgios" TACK, MAMMA, för att du aldrig gav upp fast det kändes för jävligt Sista repliken, ljuset släcks ner på scenen och Georgios tackar sin publik som gråter och snörvlar i stående ovationer. Det är en stark och känslosam föreställning. Den bygger på hans eget liv från förskolan fram till ett liv på Stureplan kantat med alkohol och droger. Han har aldrig stått på en teaterscen förut men han gör det med bravur. Han är äkta, ärlig och hans berättelse griper tag. Han är den busiga, påhittiga lilla killen som rymmer från förskolan för att se en Pippi Långstrump-teater och blir med tiden en allt jobbigare unge som inte 18

19 kan sitta still och inte har någon impulskontroll. Han är bara drygt 12 år gammal när han gör sitt första självmordsförsök. Tidigt i tonåren börjar han med alkohol och så småningom även droger. Han hamnar i slagsmål och blir en återkommande gäst hos polisen. Han är destruktiv och gör flera självmordsförsök. Det sista, när han är 24 år. Han svarar inte i telefon så hans storasyster och en barndomsvän blir oroliga och åker hem till honom. När de får upp dörren ser de blod i soffan och hittar honom i badkaret med uppskuren arm. Ärret efter de 40 stygnen har han dolt i en av sina många tatueringar. GEORGIOS SPELAR upp dramatiska händelser ur sitt liv och samtidigt hör vi en speakerröst i bakgrunden som läser avsnitt i ur Georgios ADHDutredning. Det är Sophia Magasanik, manusförfattare och regissör, vi hör. Jag kände inte Georgios från början utan fick uppdraget av producenten Lotta Westerholm på Viktiga Tal, säger hon och berättar att manuset bygger på intervjuer hon gjort med Georgios, hans mamma, kompisar och ex-flickvän. Parallellt har hon också läst in sig på ADHD-området. Hon har själv ingen erfarenhet av ADHD men fick som 18-åring diagnosen bipolär. Arbetet har varit så lärorikt också för min egen del. Att det är ok att prata om sin diagnos och att den inte behöver vara ett hinder utan tvärtom. Jag är jättestolt över Georgios och det han lyckas förmedla på scenen. Det var en mäktig känsla att stå där och titta ut över en publik där så många var så påtagligt berörda, säger Georgios. Också han är stolt både över sin egen insats och Sophias. Han är imponerad av att hon lyckats fånga hans liv i ett manus där varje replik är klockren. Och att de tillsammans, genom att träna varje dag i två månader, lyckats få replik, betoning och kroppsspråk att sitta som ett smäck. Efter att Georgios fick sin ADHD-diagnos för tre år sedan har mycket förändrats i hans liv. Ett halvår efter diagnosen tog orken slut och jag blev sjukskriven från jobbet som PR-konsult. Ungefär samtidigt fick min mamma cancer och svävade mellan liv och död. Det tog hårt på mig, säger han och berättar att han gick ner 25 kilo. Under den svåra tiden fick han kontakt med Attention och blev inbjuden till premiären av filmen Jag har ADHD. Det räddade faktiskt mitt liv! FILMEN FICK HONOM ATT INSE att det också fanns något positivt med att ha ADHD. Han blev inspirerad att fortsätta sprida det budskapet och bestämde sig för att starta Underbara ADHD. En organisation och digital plattform, som finansieras av Reach for Change, och som arbetar för att sprida kunskap, utbilda och på så sätt minska fördomarna om ADHD. Georgios har många järn i elden. Han jobbar heltid med Underbara ADHD som får allt fler uppdrag. Just nu samarbetar han med en rad experter för att ta fram en webbutbildning om ADHD. Han är en efterfrågad föreläsare och bjuds i dag in på det mesta som har med ADHD att göra. Och han har som ingen annan fått personifiera ADHD i media. ADHD är en superkraft, som han uttrycker det och är ett levande bevis på. Om man kanaliserar sin energi på rätt sätt. Det var en mäktig känsla att stå där och titta ut över en publik där så många var så påtagligt berörda Läs mer på underbaraadhd.se Biljetter till föreställningen "Ljuvliga jävla Georgios" kan beställas genom viktigatal.se 19

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd ÅRSRAPPORT 2016 Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Jag kan inte riktigt skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag Barn är aktiva och kompetenta aktörer som bär på otroligt mycket

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

FoU Södertörn 25 september 2014 - Gabriel Helldén

FoU Södertörn 25 september 2014 - Gabriel Helldén Familjehem och jourhem på heltid sedan 14 år tillbaka. Mest barn med NPF Psykolog under utbildning Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) KBT Föreläser i ämnet inom psykiatri och habilitering

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

KUNSKAP TILL PRAKTIK

KUNSKAP TILL PRAKTIK KUNSKAP TILL PRAKTIK Viveka Sundelin Wahlsten Docent och psykolog, Institutionen för Neurovetenskap, BUP i Uppsala, Beroendecentrum i Stockholm EWA-mottagningen och Rosenlunds Mödravårdsteam VARFÖR HAMNAR

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD

ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD ATT BEMÖTA SYNEN PÅ ADHD Det här kapitlet tar upp synen på ADHD och hur den kan upplevas av barnet själv och av familjemedlemmarna. Här finns förslag på vad man kan göra för att förändra den i vissa fall

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Förebygg.Nu 2015. Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet

Förebygg.Nu 2015. Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet å å ä Förebygg.Nu 2015 Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet KSAN:s verksamhet Informationsmaterial/Kampanjer Konferenser/Seminarier Projekt Utbildning Följa och stödja forskning Samarbete med

Läs mer

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander

Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barnombudsmannen Cecilia Sjölander Barn berättar Jag vet inte hur mycket jag orkar. Jag måste få prata med nån men jag tycker det är skämmigt och jag vill inte vara initiativtagare. Flicka 16 år Jag har

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare

Förord. Bodil Yilmaz Behandlingsansvarig mentalskötare Förord Pebbles är en av de modigaste människor jag känner. Att så öppet berätta om sin psykiska sjukdom och framför allt sina psykoser är något jag beundrar. Det finns en hel del litteratur om depressioner

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer