För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT 2014 2015-02-13"

Transkript

1 För ett svenskt samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande SOCIAL IMPACT REPORT

2 Innehåll Grundarens tankar och reflektioner 3 Underbara ADHD 4 Bakgrund 4 Organisation 5 Målgrupp 5 Vision 5 Året som gick det här gjorde vi 6 SWOT-analys 6 Organisationen 6 Utbildningar 6 Digital plattform 9 Aktiviteter och uppdrag 9 Föreläsningar 9 Teaterföreställning 9 Almedalsveckan 10 Heldagskonferens med Friends 10 Externa uppdrag och aktiviteter 10 Pathway of Change 10 Målsättningar och resultat Sociala medier vårt mest kraftfulla verktyg 13 Underbara ADHD i media 14 Priser och utmärkelser 14 Game Changers 14 Psynkpriset 14 Näringslivets 150 superkommunikatörer 14 Underbara ADHD ett registrerat varumärke 15 Spåkulan 15 Granskarens kommentar 16 Bilagor 1. Uppslag om Ljuvliga Jävla Georgios i Riksförbundet Attentions medlemstidning (nr. 5) 2. Underbara ADHD:s rekordinlägg på Facebook 3. Förstasidan på och helsidesartikel i Metro 4. Dagens Nyheters löpsedel 5. Förstasidan på och uppslag i Dagens Nyheter STHLM 2

3 Grundarens tankar och reflektioner Det känns som en smått omöjlig, nästintill övermänsklig, uppgift att försöka sammanfatta 2014 på en A4-sida. Ett år som innehöll allt och mycket därtill, och som fullkomligen flög förbi. Så till den milda grad att det ibland känns som en illusion. Jag menar, hur många får möjligheten att presentera sitt livsverk, sina ambitioner, målsättningar och bakgrunden till sin enorma drivkraft för Sophie och Christina Stenbeck? Hur många blir tillfrågade att vara en av talarna under Statens medicinsk-etiska råds årliga etikdag i Regeringskansliet? Hur många får Psynkpriset för årets egenmakt av projektchefen på Sveriges Kommuner och Landsting? Och hur många får höra dessa ord av mamman till en tonårstjej som lever med adhd: Jojje har varit en stor inspiration för min dotter, tack för möjligheterna du med din personlighet har förtydligat och skapat för henne. Du kommer för alltid finnas i våra hjärtan och berättelser när vi möter nya bekantskaper. All kärlek. Vem hade trott det för tjugo, tio eller fem år sedan? Förmodligen ingen. Eller jo, möjligtvis min mamma och familj. De som alltid har stått vid min sida och trott på mig, även när jag balanserade på ruinens rand. Så tack Nina, Ludde, Sara och Vallasia utan er hade jag aldrig fått uppleva 2014 och allt det fantastiska som hände då. Underbara ADHD må ha en lång väg kvar att vandra, men just nu är jag bara så oerhört tacksam, glad och stolt. Georgios Karpathakis Några av höjdpunkterna från 2014: *Enligt online-undersökningen Vad tycker du som förälder om Underbara ADHDs arbete? som genomfördes till och hade 428 respondenter. På frågan Har Underbara ADHD bidragit till att ändra din uppfattning om ADHD? svarade 66 % ja. 3

4 Underbara ADHD Bakgrund Mellan tre och sex procent av alla Sveriges skolbarn lever med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd. Det handlar med andra ord om cirka barn. Adhd kännetecknas av överaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem som tar sig uttryck på olika sätt i olika miljöer, och samtidigt påverkar diagnostiserades förmåga att fungera i vardagen. Symtombilden är blandad samtidigt som omfattningen av diagnosens kärnsymtom skiljer sig från person till person. I dag känns symtomen många gånger inte igen av skola, sjukvård/psykiatri eller socialtjänst vilket leder till en annan förklaring än adhd trots att det skett en stor kunskapsökning om diagnosen de senaste åren. Något som innebär att barn med diagnosen riskerar att starta sin skolgång, och sitt liv, med att ständigt fallera och misslyckas något som allt för många gånger tidigare har visat sig vara direkt förödande och ibland leder till missbruk, kriminalitet, andra psykiska diagnoser samt ett livslångt utanförskap. Samtidigt ökar antalet vuxna som får diagnosen. Även om symtombilden förändras över tid kvarstår symtomen hos flertalet individer i vuxen ålder och finns även hos äldre. Underbara ADHD grundades våren 2012 av Georgios Karpathakis. För honom hade livet tagit en ny, positiv vändning året innan när han, 25 år gammal, diagnostiserades med adhd. Diagnosen innebar efterlängtade svar och förklaringar samtidigt som år av destruktivt beteende, inre frustration och identitetssökande förbyttes mot livsglädje och framtidstro. Idén till Underbara ADHD fick han under premiärvisningen av en informationsfilm som belyser möjligheterna och de positiva sidorna med en adhd-diagnos. Georgios blev överväldigad av insikten att det även finns många fördelar med adhd och att diagnosen, med rätt förutsättningar och verktyg, kan vara en enorm tillgång. Samtidigt besvärades han över den utbredda okunskapen och de många fördomarna kring diagnosen. Att samhället ser på adhd som något negativt. Han bestämde sig för att starta bloggen underbaraadhd.com, en digital mötesplats och organisation, vars syfte var att visa människor som lever med adhd att de inte är ensamma och att livet inte tar slut 4

5 med en diagnos, utan att det istället kan vara ett sätt att förstå sig själv, sina utmaningar och möjligheter bättre. Och som även skulle arbeta för att minska okunskapen och fördomarna kring diagnosen. Organisation Sedan starten har Underbara ADHD gått från att bestå av en blogg till att i dag vara Sveriges största digitala adhd-organisation där diagnostiserade, anhöriga, skola, myndigheter, omsorg och sjukvård kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra. För att öka kunskapen om, samt minska fördomarna och tabut kring, adhd i samhället arbetar vi med utbildning, information, inspiration och opinionsbildning. Både fysiskt och digitalt. Vårt utbildningserbjudande består av föreläsningar, grupphandledningar och seminarium, hyllade teaterföreställningen Ljuvliga Jävla Georgios samt webbkursen Undervisa elever med ADHD så gör du!. Samtidigt har sociala medier en central roll i vårt dagliga arbete med att försöka påverka och förändra samhällets attityder samt åsikter kring adhd. Enbart genom vår Facebook-sida (med drygt gillamarkeringar) når, påverkar och engagerar vi tusentals människor i adhd-relaterade frågor, nationellt samt internationellt, varje vecka. Än i dag genomsyras vårt arbete av det ursprungliga syftet med, och bakgrunden till, organisationens uppkomst: att visa människor som lever med adhd att de inte är ensamma och att livet inte tar slut med diagnosen, utan att det istället kan vara ett sätt att förstå sig själv, sina utmaningar och möjligheter bättre. Att adhd till och med kan vara en superkraft om man får förutsättningarna samt verktygen att hantera diagnosen. Målgrupp Primär målgrupp: Adhd-diagnostiserade personer från 12 år och uppåt Sekundär målgrupp: Anhöriga till personer som lever med en adhd-diagnos Vision Ett svenskt samhälle där kunskapen om adhd är världsledande och där varje diagnostiserat barn känner sig accepterat, inkluderat, värdefullt och får förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential. 5

6 Året som gick det här gjorde vi SWOT-analys Vi inledde 2014 med att kartlägga Underbara ADHD:s styrkor, svagheter, möjligheter och hot genom att göra en så kallad SWOT-analys. Något som resulterade i att vi tidigt kunde identifiera de verksamhetsområden som hade störst behov av utveckling, vilka var: Organisationen. I en rekryteringsoffensiv under årets första månader knöts ett femtontal volontärer till organisationen. Dels för att kunna sprida ännu mer kunskap om, och minska fördomarna kring, diagnosen i samhället. Men också för att nå och hjälpa ännu fler adhd-diagnostiserade människor, och deras anhöriga, att se det positiva i diagnosen och ge dem verktygen att hantera densamma. Utbildningar. Inför 2014 bestod Underbara ADHD:s utbildningserbjudande av inspirationsföreläsningen Att (över)leva med ADHD med grundaren Georgios Karpathakis i huvudrollen. Samtidigt visade vår research att marknaden både efterfrågade och hade ett stort behov av fler lösningsorienterade utbildningar. Både för lärare och övrig skolpersonal men även för adhd-diagnostiserade personer samt deras anhöriga. Utifrån denna bakgrund påbörjades ett intensivt arbete för att bredda och utveckla Underbara ADHD:s erbjudande. Något som resulterade i att följande utbildningar tillkom: ADHD och NPF vad är det egentligen? Föreläsning och grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Vad döljer sig bakom förkortningarna och varför får vissa människor NPF? Vad är autismspektrumtillstånd? Hur är det egentligen att leva med ADHD? Och varför heter det funktionsnedsättning? I den här föreläsningen ger Annika Brar, psykiater, och Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, en introduktion till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoserna som ingår i begreppet, bakomliggande orsaker, kärnsymtom, tips på beprövade verktyg och metoder (i bemötande, undervisning och relationer) samt användbara vardagsstrategier. 6

7 Metoder & strategier för att undervisa elever med ADHD Hur upplever och hanterar en elev med ADHD olika situationer i skolan? Hur kan du som lärare och övrig skolpersonal förhålla dig till och förstå utmaningarna elever med ADHD dagligen utsätts för i skolans värld samt, med rätt kunskap om förhållningssätt, vägleda dem i deras utveckling och kunskapsmål? I den här föreläsningen ger Georgios Karpathakis, grundare av Underbara ADHD, en introduktion om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD och övriga diagnoser som ingår i NPF-begreppet, bakomliggande orsaker, kärnsymtom, tips på beprövade verktyg och metoder (i bemötande, undervisning och relationer) samt användbara vardagsstrategier. Undervisa elever med ADHD - så gör du! En webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF. Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande. Till vår hjälp har vi haft ett flertal experter med lång yrkeserfarenhet inom respektive område, däribland specialpedagog, psykiater, förstalärare, leg psykolog, kommunikatör och forskare inom neurovetenskap. Ljuvliga Jävla Georgios En biografisk teaterföreställning om Underbara ADHD:s grundare, Georgios Karpathakis. Vi följer med honom från förskolan, upp i tonåren och ut på Stureplan hela vägen till dess han vid 25 års ålder äntligen får sin adhd-diagnos. Föreställningen bjuder på många skratt men har samtidigt en mycket allvarlig underton. Den visar inte bara Georgios fantastiska styrkor utan även vilka fruktansvärda konsekvenser ADHD kan innebära om hjälp uteblir. Föreställningen bör egentligen ses av alla i vårt samhälle. Den belyser och underlättar för oss att förstå och acceptera hur olika människor 7

8 tänker och fungerar. Samtidigt som den kan ses som ett inlägg i den dagsaktuella debatten om neuropsykiatriska diagnoser. Ljuvliga Jävla Georgios är inte bara en mycket underhållande teaterföreställning utan är också en utmärkt grund för olika utbildningar och värdegrundsarbeten. Georgios tar med publiken på en resa som nog många sent ska glömma. Med hjälp av den utmärkta manusförfattarinnan och regissören Sophia Magasanik ( Inför lyckta dörrar och Verklighetens folk ) ges publiken en unik möjlighet till förståelse för att kunna hjälpa fler vuxna och barn med adhd. 8

9 Digital plattform. Tack vare pro bono-hjälp från reklambyrån Wilson Creative kunde vi lansera en ny hemsida i mitten av augusti. En digital plattform och mötesplats som är tänkt att fungera som navet för diagnostiserade, anhöriga, sjukvård, omsorg, skola och myndigheter. Underbaraadhd.se erbjuder besökarna senaste nytt, allmän information, utbildning och inspiration samt möjligheten att dela egna erfarenheter samt utbilda varandra i forumet. Aktiviteter och uppdrag I början av året satte vi, tillsammans med Reach for Change, upp en rad målsättningar för 2014 (se Pathway of Change ). Samtliga genomförda aktiviteter hade ett tydligt syfte: att öka kunskapen och förståelsen för adhd. Detta gjorde Underbara ADHD genom en rad aktiviteter och arrangemang, däribland: Föreläsningar. Under 2014 genomförde Underbara ADHD elva föreläsningar för drygt 1100 vuxna och 300 barn. Våra uppdragsgivare bestod av allt från kommuner till fackförbund och grundskolor. Våra mest bokade och populära utbildningar är inspirationsföreläsningen Att (över)leva med ADHD och den, inför året, nya föreläsningen Metoder & strategier för att undervisa elever med ADHD som riktar sig till lärare. Georgios närvaro och känsla skapar en förståelse jag aldrig tidigare haft för ADHD. Och ändå har jag suttit på otaliga föreläsningar kring diagnosen. Jag är uppfylld! Helt enkelt grymt! Pontus Lundberg, lärare på Byängsskolan, Täby Tack Georgios, för att du är en förebild och ett hopp för barn, ungdomar med NPF och deras föräldrar och anhöriga. Genom din föreläsning förmedlade du värdefull kunskap på ett sätt som går direkt in i hjärna och hjärta. Jag är mycket glad att du föreläste i Anhörigstödets verksamhet och hoppas att fler får möjlighet att lyssna till dig, både personer med NPF, deras anhöriga och personalgrupper. Sanna Öhman, anhörigkonsulent i Täby kommun Teaterföreställning. Ljuvliga Jävla Georgios sattes upp och spelades inför fullsatta läktare på teater Improco samt teater Giljotin vid fyra tillfällen förra året. Utöver stående ovationer och ett öronbedövande publikjubel hyllades föreställningen stort i ett flertal recensioner. Bland annat i femte numret av Riksförbundet Attention medlemstidning där man ägnade ett uppslag åt 9

10 Ljuvliga Jävla Georgios (bilaga 1). Sammanlagt sågs föreställningen av 281 vuxna och 10 ungdomar. Almedalsveckan. Sommaren 2014 deltog Underbara ADHD i den årliga Almedalsveckan i Visby. Dels för att nätverka och knyta nya kontakter med politiker, beslutsfattare, potentiella investerare och framtida samarbetspartners. Men också för att, tillsammans med Mona Sahlin, Mia Brunell Livfors och Arkan Asaad, delta i panelen under seminariumet Misslyckandet som framgångsfaktor i näringsliv, ideell sektor och politik som Modern Times Group (MTG) och Reach for Change arrangerade. Heldagskonferens med Friends. Under hösten arrangerade Underbara ADHD och Friends en heldagskonferens kring ADHD och mobbning i skolan. En utbildningsdag som ägde rum i Quality Hotell Friends utomordentliga konferenslokaler i Solna och lockade drygt 155 lärare, rektorer, kuratorer och specialpedagoger. Externa uppdrag och aktiviteter. Under året har Underbara ADHD anlitats och bjudits in till en rad externa arrangemang. Däribland till att hjälpa Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att ta fram de 10 största kunskapsluckorna i forskningen om ADHD, deltagit i Dr. Johan Wiklunds (professor i entreprenörskap på Handelshögskolan i Stockholm och Syracuse University) studie kring entreprenörskap & neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, spelat in Mitt liv med ADHD för Riksförbundet Attention, varit en av talarna under Statens medicinsk-etiska råd Etikdag om ADHD på Regeringskansliet, varit en av paneldeltagarna under Adhd-dagen 2014 och hållit en presentation för MTG Norge under Reach for Change interna lansering. Pathway of Change Tillsammans med Reach for Change inledde vi året med att ta fram en Pathway of Change där Underbara ADHD:s löpande aktiviteter, målsättningar och förväntade resultat (på kort och lång sikt) samt vision konkretiserades. Målsättningar och resultat vuxna och 150 barn som deltar på våra föreläsningar totalt deltog 1136 vuxna och 327 barn (upp till 18 år) på våra fysiska utbildningar (föreläsningar och teaterföreställningen). 10

11 som gillar Underbara ADHD på Facebook (FB) den 31 december 2014 hade vår FB-sida totalt gillamarkeringar. - Utveckla och lansera en ADHD-toolbox för lärare under året bestämde vi oss för att frångå ursprungstanken, att ta fram en fysisk utbildning och ADHD-toolbox för lärare, och istället göra denna digitalt. Resultatet blev webbkursen Undervisa elever med ADHD så gör du! som lanserades första veckan i januari Utbilda/ certifiera en lärare genom ADHD-toolboxen ett mål vi nådde i slutet av december 2014 då en förstalärare från Byängsskolan i Täby genomgick ovan nämnd webbkurs unika besökare på hemsidan under 2014 varav är vuxna sammanlagt hade vår hemsida unika besökare under året varav minst var vuxna unika besökare på hemsidan som är barn eftersom Google Analytics inte tillhandahåller statistik för besökare av underbaraadhd.se som är under 18 år vet vi inte om det här målet uppnåddes återkommande besökare på hemsidan med facit i hand ett försiktigt uppsatt mål då underbaraadhd.se lockade återkommande besökare. - Återkommande besökare spenderar i genomsnitt två minuter på hemsidan ett mål vi dessvärre inte uppnådde då våra återkommande besökare i genomsnitt spenderade 1,47 minuter på underbaraadhd.se % av barnen som besöker hemsidan känner sig mer värdefulla som ett resultat av Underbara ADHD:s arbete något vi ämnade ta reda på genom att göra en online-undersökning men, i samråd med Reach for Change, slutligen valde att skjuta på % av föräldrarna som besöker hemsidan, och har ett/flera barn med ADHD, anser att Underbara ADHD har gett dem en ökad kännedom om diagnosen i början av 2015 genomförde vi en online-undersökning där 70 % av respondenterna (föräldrar till ett/flera barn med ADHD-diagnos) svarade att deras uppfattning om ADHD har förändrats det senaste året. Av dessa svarade 50 % att ADHD också kan vara något positivt, 43 % att du kan bli framgångsrik trots/ tack vare diagnosen, 35 % att ADHD-mediciner inte leder till drogmissbruk och/eller är 11

12 beroendeframkallande, 32 % att diagnosen inte är en sjukdom som går bort med tiden och 24 % att det finns andra behandlingsmetoder än medicin. Och på frågan om Underbara ADHD har bidragit till att förändra deras uppfattning om diagnosen svarade 66 % ja % av de som inte lever med ADHD och besöker vår hemsida har fått en ökad kunskap om diagnosen något vi ämnade ta reda på genom att göra en online-undersökning men, i samråd med Reach for Change, slutligen valde att skjuta på. Pathway of Change

13 Sociala medier vårt mest kraftfulla verktyg En av Underbara ADHD:s främsta uppgifter är att förändra samhällets syn på adhd som något negativt. För att nå och utbilda, informera samt inspirera så många som möjligt har sociala medier en nyckelroll i vårt dagliga arbete. Sedan starten 2012 har vår Facebook-sida vuxit till att bli Sveriges i särklass största inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Något som befästes ytterligare under 2014 då vi gick från till gillamarkeringar. Och att vårt innehåll engagerar samt når ut till människor inom, men även utanför, Sveriges gränser råder det inga tvivel om. Det bevisar inte minst vårt rekordinlägg från den 16 maj 2014 (bilaga 2) som gillades, kommenterades samt delades av totalt personer och nådde smått otroliga personer. Kuriosa om rekordinlägget Gillamarkeringar: (varav på Underbara ADHD:s FB-sida) Kommentarer: (varav 2818 på Underbara ADHD:s FB-sida) Delningar: Inläggsklick: Fotovisningar: Korta fakta om Underbara ADHD:s Facebook-sida Gillamarkeringar: Engagemangsnivå: % Människor som pratar om oss: Gillamarkeringar, kommentarer och delningar/inlägg: 1148 Kommentar: Våra följare föredrar inlägg med länkar speciellt sådana som publiceras mellan (GMT). Antal gillamarkeringar/land Sverige: USA: 5595 Norge: 655 Finland: 466 Storbritannien: 343 Kanada: 290 Australien: 157 Indien: 136 Danmark: 133 Bangladesh: 88 13

14 Underbara ADHD i media Under 2014 fortsatte svenska medier att intressera sig för och uppmärksamma Underbara ADHD:s arbete och grundaren Georgios Karpathakis egna erfarenheter av att leva med adhd utan att veta om det. Något som resulterade i en rad artiklar, reportage samt radio- och tv-intervjuer i några av landets största och ledande nyhetsmedier. Bland höjdpunkterna återfinns ett besök i SVT:s Gomorron Sverige, förstasidan på Metro i Stockholm, Göteborg och Skåne med efterföljande helsida i tidningen (bilaga 3) och inte minst Dagens Nyheters (DN) löpsedel (bilaga 4), omnämnande på DNs förstasida (huvudtidningen) följt av förstasidan på, och ett uppslag i, medföljande DN STHLM (bilaga 5) samt helgintervjun på resume.se. För att nämna några exempel. Priser och utmärkelser Dessutom hade Underbara ADHD förmånen att belönas med följande prestigefulla och mycket fina utmärkelser för vårt arbete under det gångna året: Game Changers. En tävling som arrangeras av Modern Times Group och Reach for Change i nio länder för att belöna innovativa satsningar på barn och unga. Den svenska tävlingen avgjordes genom en publik omröstning där Underbara ADHD:s grundare Georgios Karpathakis fick flest röster. Priset? En reklamkampanj i TV3, Viasat, Viaplay och MTG Radio för att stärka sin verksamhet med att stödja adhd-diagnostiserade barn. Psynkpriset. Delas årligen ut av Ing-Marie Wieselgren (projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting), i fem kategorier, till personer/organisationer som på olika sätt bidragit till ett mer effektivt arbete för barn och ungas psykiska hälsa i Sverige. Georgios Karpathakis och Underbara ADHD prisades i kategorin egenmakt (som går till en person som själv tagit makt och inflytande över sin situation inom området barn och ungas psykiska hälsa) 2014 med motiveringen: EGENMAKTPRISET tilldelades Georgios Karpathakis, grundare och verksamhetschef för Underbara ADHD. För ett entusiastiskt och hårt arbete med att öka kunskapen och sätta fokus på möjligheterna, problemen och det underbara med adhd samt att öka kunskapen och minska fördomarna kring adhd. Näringslivets 150 superkommunikatörer. Varje år utser och listar branschtidningen Resumé, med hjälp av en namnkunnig jury, 14

15 Näringslivets 150 superkommunikatörer. Listan består av människor som i ett bredare näringsliv, från storföretag till småföretag har visat att de förstår vad man kan åstadkomma med kommunikation, och som lever därefter. Som gjort stordåd genom att vara goda kommunikatörer. Både förra året och 2013 utsåg juryn Georgios Karpathakis som en av bubblarna till listan. Underbara ADHD ett registrerat varumärke En av våra mest prioriterade agendapunkter under hösten var att ansöka om nationellt varumärkesskydd för Underbara ADHD. Ett, i våra ögon, viktigt steg för organisationen inte minst i takt med att vi blir en allt mer etablerad och respekterad aktör i Sverige. Den 19 september 2014 skickade vi därför in en formell varumärkesansökan till Patent- och registreringsverket (PRV). Drygt fyra månader senare, den 15 januari 2015, kom så det efterlängtade och otroligt glädjande beskedet att PRV hade beviljat vår ansökan och registrerat Underbara ADHD som ett officiellt varumärke i Sverige. Bild: prv.se Spåkulan Det är en skräckblandad förtjusning att ta sig en titt i spåkulan och blicka fram emot ännu ett intensivt, händelserikt, utvecklande, utmanande, givande, roligt, upprörande och fantastiskt lärorikt år. Under 2015 kommer vi, nästan uteslutande, att fokusera på affärsutveckling och framför allt att utveckla samt implementera en hållbar affärsmodell. Det är något som är a och o i det stundande arbetet med att göra Underbara ADHD till en stabil verksamhet som kan växa nationellt, och så småningom även internationellt. Bland våra ambitioner och förhoppningar återfinns även utmaningen/möjligheten att förverkliga minst en av våra många, existerande projektidéer. Vilket leder oss raka vägen till många sociala entreprenörers ständiga, och stora, utmaning: ekonomi. Vår målsättning är att minst ett företag väljer att kliva in som Underbara ADHD:s huvudpartner under Och att vi får en rad nya stödföretag. Även om mycket just nu står skrivet i stjärnorna finns det ett par saker vi redan vet. Dels att vårt fantastiskt viktiga samarbetsprojekt med 15

16 Friends, En inkluderande skola, drar igång i mitten av februari och fortlöper fram till den 1 juni. Ett projekt som genom kontinuerlig grupphandledning syftar till att ge lärare och övrig skolpersoner (totalt tio stycken från lika många skolor i Stockholmsområdet) kunskapen om, och verktygen för, hur de kan skapa trygga skolmiljöer för elever med adhd eller adhd-liknande symtom. Vi vet också att Underbara ADHD kommer utbilda fler människor än någonsin både genom våra uppskattade föreläsningar, teaterföreställningen, vår utomordentliga webbkurs och inte minst genom våra digitala plattformar. Sist men inte minst vet vi även att 2015 kommer bli ett minst lika händelserikt, påfrestande, fantastiskt, utmanande, stimulerande och stundtals ofattbart år precis som 2014 var. Underbara ADHD må stå inför många och stora utmaningar, men det innebär även enorma möjligheter. Vi har aldrig varit mer redo att göra skillnad för ännu fler adhd-diagnostiserade och deras anhöriga än nu. Så håll i hatten för nu kör vi! Granskarens kommentar Undertecknad har som granskare tagit del av ovan rubricerade rapport. Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av Underbara ADHDs verksamhetsår 2014 inklusive en fyllig dokumentation av vilka sociala effektmål som uppnåtts under året. I min uppgift som granskare ingår att bedöma ifall dokumentationen är tillräcklig. I rapporten beskrivs bakgrunden till och uppbyggnaden av Underbara ADHD som grundades 2012 på ett föredömligt och gripande sätt. Därefter redovisas en SWOT-analys som inledde året 2014 och resulterade i identifiering av tre verksamhetsområden med störst utvecklingsbehov: organisationen, utbildningar och digital plattform där man i rapporten redogör gör de utvecklingssatsningar man gjort under året. De huvudsakliga aktiviteterna: föreläsningar, teaterföreställning, Almedalsveckan samt externa uppdrag och aktiviteter under året är väl beskrivna i rapporten. Samtliga dessa under året genomförda aktiviteter hade ett tydligt syfte som hänger samman med en rad målsättningar som sattes upp i början av året tillsammans med Reach for Change i form av Pathway of Change där Underbara ADHD:s löpande aktiviteter, målsättningar, vision och förväntade resultat (kortoch långsiktigt) konkretiserades. I rapporten föreligger tydliga och 16

17 illustrativa dokumentationer av målsättningar och hur väl effektmålen har uppnåtts. Även självkritiska reflektioner och ambitioner till fortsatt utvecklingsarbete kommande år redovisas på ett genomtänkt och föredömligt sätt. Då sociala medier utgör Underbara ADHD:s mest kraftfulla verktyg redogörs utvecklingen sedan starten 2012 till hur Underbara ADHD:s Facebook-sida vuxit till att bli Sveriges i särklass största sida inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som understöd av det fakta som utförligt redogörs för i rapporten. Underbara ADHD har klokt nog använt sig av flera olika sätt att synas och detta har också utförligt redovisats i rapporten. Även priser och utmärkelser Underbara ADHD belönats med under året 2014 redovisas. Jag finner kvaliteten i den föreliggande dokumentationen som fullt tillräcklig. Den redovisade dokumentationen är helt klart relevant för att undersöka i vilken grad Underbara ADHD lyckats uppnå sina uppsatta mål under En slutsats utifrån redovisade resultat som kan dras är att Underbara ADHD:s koncept varit framgångsrikt och bedöms fortsatt utomordentligt lovande i dess vision om ett svensk samhälle där kunskapen om ADHD är världsledande och där varje diagnostiserat barn känner sig accepterat, inkluderat, värdefullt och får förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential. Underbara ADHD uppvisar i rapporten ett kreativt och genomtänkt sätt att förverkliga sin vision för såväl svenska förhållanden som internationellt. Sammanfattningsvis gör jag den bedömningen att den föreliggande rapporten utgör en fullt tillräcklig dokumentation av god kvalitet och att den tydligt visar att de uppsatta målen uppnåtts. Göteborg Taina Guldberg-Kjär Fil dr. i psykologi Leg. psykolog Specialist i neuropsykologi 17

18 Ljuvliga Jävla Georgios Attentions film Jag har ADHD räddade mitt liv, säger Georgios Karpathakis. Den fick honom att inse att det också fanns något positivt med att ha ADHD. I dag arbetar han heltid med att förmedla det budskapet. Han driver Underbara ADHD, är en efterfrågad föreläsare och är nu aktuell med teaterföreställningen Ljuvliga Jävla Georgios. Text:!Lillemor Holmgren Foto: Per Häljestam Bild ovan: Georgios under sin föreställning "Ljuvliga jävla Georgios" TACK, MAMMA, för att du aldrig gav upp fast det kändes för jävligt Sista repliken, ljuset släcks ner på scenen och Georgios tackar sin publik som gråter och snörvlar i stående ovationer. Det är en stark och känslosam föreställning. Den bygger på hans eget liv från förskolan fram till ett liv på Stureplan kantat med alkohol och droger. Han har aldrig stått på en teaterscen förut men han gör det med bravur. Han är äkta, ärlig och hans berättelse griper tag. Han är den busiga, påhittiga lilla killen som rymmer från förskolan för att se en Pippi Långstrump-teater och blir med tiden en allt jobbigare unge som inte 18

19 kan sitta still och inte har någon impulskontroll. Han är bara drygt 12 år gammal när han gör sitt första självmordsförsök. Tidigt i tonåren börjar han med alkohol och så småningom även droger. Han hamnar i slagsmål och blir en återkommande gäst hos polisen. Han är destruktiv och gör flera självmordsförsök. Det sista, när han är 24 år. Han svarar inte i telefon så hans storasyster och en barndomsvän blir oroliga och åker hem till honom. När de får upp dörren ser de blod i soffan och hittar honom i badkaret med uppskuren arm. Ärret efter de 40 stygnen har han dolt i en av sina många tatueringar. GEORGIOS SPELAR upp dramatiska händelser ur sitt liv och samtidigt hör vi en speakerröst i bakgrunden som läser avsnitt i ur Georgios ADHDutredning. Det är Sophia Magasanik, manusförfattare och regissör, vi hör. Jag kände inte Georgios från början utan fick uppdraget av producenten Lotta Westerholm på Viktiga Tal, säger hon och berättar att manuset bygger på intervjuer hon gjort med Georgios, hans mamma, kompisar och ex-flickvän. Parallellt har hon också läst in sig på ADHD-området. Hon har själv ingen erfarenhet av ADHD men fick som 18-åring diagnosen bipolär. Arbetet har varit så lärorikt också för min egen del. Att det är ok att prata om sin diagnos och att den inte behöver vara ett hinder utan tvärtom. Jag är jättestolt över Georgios och det han lyckas förmedla på scenen. Det var en mäktig känsla att stå där och titta ut över en publik där så många var så påtagligt berörda, säger Georgios. Också han är stolt både över sin egen insats och Sophias. Han är imponerad av att hon lyckats fånga hans liv i ett manus där varje replik är klockren. Och att de tillsammans, genom att träna varje dag i två månader, lyckats få replik, betoning och kroppsspråk att sitta som ett smäck. Efter att Georgios fick sin ADHD-diagnos för tre år sedan har mycket förändrats i hans liv. Ett halvår efter diagnosen tog orken slut och jag blev sjukskriven från jobbet som PR-konsult. Ungefär samtidigt fick min mamma cancer och svävade mellan liv och död. Det tog hårt på mig, säger han och berättar att han gick ner 25 kilo. Under den svåra tiden fick han kontakt med Attention och blev inbjuden till premiären av filmen Jag har ADHD. Det räddade faktiskt mitt liv! FILMEN FICK HONOM ATT INSE att det också fanns något positivt med att ha ADHD. Han blev inspirerad att fortsätta sprida det budskapet och bestämde sig för att starta Underbara ADHD. En organisation och digital plattform, som finansieras av Reach for Change, och som arbetar för att sprida kunskap, utbilda och på så sätt minska fördomarna om ADHD. Georgios har många järn i elden. Han jobbar heltid med Underbara ADHD som får allt fler uppdrag. Just nu samarbetar han med en rad experter för att ta fram en webbutbildning om ADHD. Han är en efterfrågad föreläsare och bjuds i dag in på det mesta som har med ADHD att göra. Och han har som ingen annan fått personifiera ADHD i media. ADHD är en superkraft, som han uttrycker det och är ett levande bevis på. Om man kanaliserar sin energi på rätt sätt. Det var en mäktig känsla att stå där och titta ut över en publik där så många var så påtagligt berörda Läs mer på underbaraadhd.se Biljetter till föreställningen "Ljuvliga jävla Georgios" kan beställas genom viktigatal.se 19

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 06. 2013. Adhd

FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 06. 2013. Adhd FACKLIG YRKES- OCH IDÉTIDSKRIFT. NUMMER 06. 2013 Adhd Sida 02. Innehåll Lena Haglund Ansvarig utgivare 0733 66 24 52 lena.haglund@ fsa.se Redaktion Katja Alexanderson Vikarierande chefredaktör 08 466 24

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Li Sam: Det här är vad transsexualism egentligen handlar om [4] Utöya: Tragedin berör oss alla [9] Jag har något jag måste

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer