Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)"

Transkript

1 Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum: Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt antal poäng på tentamen: 61 För godkänt krävs 70% av totalpoängen För väl godkänt krävs 85% av totalpoängen Poäng: Ditt betyg: Allmänna anvisningar: Besvara frågorna direkt i frågeformuläret. Använd inte lösblad för dina svar. Vid alternativfrågor ange det antal svar som efterfrågas, inte fler. Skriv med läslig handstil. Svårlästa svar kan inte rättas. Rättningstiden är som längst 3 veckor. Lycka till! Ansvariga lärare: Aleksandra Jarling Stefan Gustavsson Telefonnummer: eller

2 Fråga 1 Anna är 24 år. Hon bor just nu själv i egen lägenhet. För tillfället arbetar hon som timanställd på en bensinstation. Hon är uppväxt med en mamma och pappa och två yngre bröder. Mamman och pappan skilde sig när Anna var 2 år. Relationen till bröderna har ofta präglats av underlägesenhet. Efter gymnasiet har hon arbetat på ett flertal olika arbetsplatser, men det har visat sig att hon antingen inte trivdes eller så har hon kommit i konflikt med arbetskamrater eller chefer. Därefter har hon slutat självmant på arbetsplatsen. Vidare har hon haft ett flertal relationer med killar, de flesta har varit stormiga och otrygga. Vid några tillfällen har hon hotat med att ta sitt liv om relationen skulle avslutas, samtidigt som hon själv avbrutit relationer hastigt. Hon har också haft stora svårigheter att skapa och vidmakthålla vänskapsrelationer, detta har inneburit att hon ofta känner sig ensam och missförstådd. Detta har gjort att hon börjat utveckla tendenser till överkonsumtion av alkohol. Hon inkommer tillsammans med en väninna till AVC efter ett suicidförsök. Det visar sig att hennes senaste relation nyligen har avslutats. a) Vilken tänkbar sjukdom/störning tror du Anna lider av? (1p) b) Utgå från patientberättelsen ovan, plocka sedan ut fyra kriterier/symptom som talar för din föreslagna sjukdom/störning. Max 4 svar får anges (2p). Anna läggs in på en psykiatrisk vårdavdelning, men tanken är att hon inom kort ska bli utskriven. Hon remiteras till öppenvården där hon kommer bli erbjuden fortsatt behandling. c) Vilken behandling är vanligast till patienter med liknande problematik som Anna har, som också visat sig vara den effektivaste? (1p) d) Redogör för innebörden i ovanstående behandling (3p).

3 1 e) Beskriv stress och sårbarhetsmodellen relaterat till ovanstående berättelse (4p). f) Nämn tre personlighetsstörningar förutom den som benämns som emotionellt instabil personlighetsstörning. Max 3 svar får anges (3p). Fråga 2 Måns kommer till psykiatriska akutmottagningen strax efter lunch på måndagen. Han träffar läkaren som kl utfärdar ett vårdintyg och fattar intagningsbeslut. När måste tvåläkarbedömningen (kvarhållningsbeslutet) vara fattad? Ett alternativ är rätt (1p). a) Inom 36 timmar b) Inom 12 timmar. c) Inom 24 timmar från att patienten ankommit till mottagningen. Fråga 3 Vid påbörjad behandling med antidepressiva läkemedel måste man räkna med en ökad suicidrisk hos den deprimerade patienten innan stämningshöjande effekt inträtt. Vad beror detta på? Ett alternativ är rätt (1p). a) Vegetativa biverkningar b) Motorisk oro, oförmåga att sitta still c) Hämningslösande aktivitetshöjande verkan d) Påverkan på det extrapyramidala nervsystemet e) Diverse psykotiska symtom

4 Fråga 4 Inom kunskapsområdet psykiatri finns en hel del terminologi gällande symtom och biverkningar som är viktigt för sjuksköterskan att känna till vid exempelvis observationer av patienter. Koppla ihop nedanstående övergripande termer genom att ange rätt bokstav till förklaringar till termerna (7p). Term Bokstav Förklaring till term Vanföreställningar A Tankar, vars innehåll utmärks av misstänksamhet eller övertygelse om att vara förföljd. Tankestopp B Brist på social eller emotionell ömsesidighet, brist på spontan vilja att dela glädje och intressen med andra Hallucination C Upplevelsen att någon utifrån hindrar en tanke från att tänkas färdigt Autistisk D Upplevelsen att tankar placeras in i huvudet Paranoida tankar Tankepåsättning Dystoni E Ett tillstånd där personen inte ger något gensvar och är orörlig eller störning av muskulär tonus F En sensorisk perception som upplevs som verklig utan motsvarande extern retning G Felaktig uppfattning om den yttre verkligheten, och som inte kan korrigeras av iakttagelser eller logiska argument. Fråga 5 Vilka påstående är rätt när det gäller Lag om vård av missbrukare, LVM. Välj två alternativ. 1 poäng för varje rätt svar (5p). LVM är ett förstahands alternativ för behandling av missbrukare Är att få missbrukaren motiverad till frivillig behandling enligt LVM, 3 Missbrukaren behöver inte utgöra en fara för sig själv eller andra för att vårdas enligt LVM Missbrukaren ska ha ett pågående missbruk för att kunna vårdas enligt LVM Enligt 6 ska en sjuksköterska eller läkare göra en anmälan till socialnämnden

5 Kod Fråga 6 Ta ställning till följande påstående och markera dem med sant eller falskt. Varje rätt svar ger 1 poäng (5p). SANT FALSKT Barn med Aspergers syndrom kan tidigt i utvecklingen utveckla specialintressen. Barn med ADHD har god organisationsförmåga Barn med ADHD har förmåga att förutse framtida behov Barn och ungdomar med asperger syndrom har ett icke välfungerande verbalt språk Barn med ADHD har mer lätt för finmotoriken än för grovmotoriken Fråga 7 Vilket påstående är rätt vid barn och ungdomsdepressioner? Välj ett svaralternativ (1p). Ju yngre man är och ju större smärtan är desto mer primitivare försvar. För barn och ungdomar ökar risken för självmord om barnet ungdomen lider av somatiska sjukdomar, positiva livserfarenheter och ett positivt familjemönster.

6 Kod Fråga 8 Sätt X i ett eller flera alternativ på nedanstående påståenden. 1 poäng för varje rätt svar (3p). Begreppet patologiskt rus innebär ett oacceptabelt beteende vid låga nivåer av alkohol Hos personer som konsumerar stora mängder alkohol ökar folsyraupptaget i tarmen Toleransutveckling är en anpassning till mer eller mindre långvarig närvaro av en farmakologisk aktiv substans dvs. att effekten av en viss dos avtar alt. en högre dos krävs för samma effekt Alkoholhallucinos är med största sannolikhet ett uttryck för hjärnskada Vid delirium tremens är hörselhallucinationer vanligast Vid lindrig abstinens finns risk för delirium eller abstinenskramper och måste vårdas inneliggand Fråga 9 Mikael är 36 år och bor i villa tillsammans med fru och två mindre barn. Han arbetar som svetsare och trivs bra med både arbetsuppgifter och kollegor. Sista tiden har det varit många förändringar på jobbet. Mikael har varit aktiv och drivande och känner själv att han fått mycket gjort. Hans fru gnäller och tycker att han håller på. Hon ifrågasätter också hans nya viktiga investeringar som han gjort och tycker att han slösar med pengar. Hon ser inte alls behovet av den nya ljudanläggningen till garaget och den nya bilen han köpte igår. Mikael blir en dag besökt av polisen som menar att Mikael måste följa med till sjukhuset. De påstår att han är uppvarvad och att arbetskamraterna är oroliga för arbetssituationen- att han har varit stökig på jobbet? Frun har också berättat att han inte sover om nätterna då han är ute och fixar istället. Mikael förstår ingenting??? Nu mår jag ju äntligen bra, livet är så fantastiskt. Väl på sjukhuset får han träffa en läkare som berättar för Mikael att han måste läggas in på en psykiatrisk avdelning vilket han absolut inte vill. Han vill åka hem och ser inget behov alls av att kvarstanna. Han vägrar också ta emot erbjuden medicinering och blir arg när läkaren påstår att han måste ta dem. Släpp ut mig härifrån skriker han upprört. a) Vilken är Mikaels troliga diagnos? (1p)

7 9 b) Vilken medicinering kan bli relevant för Mikael: - i det akuta skedet? (1p) - som långtidsbehandling? (1p) c) Är Mikael en patient som i första hand ska behandlas med ECT? Motivera ditt svar. (1p) d) Mikael läggs in enligt LPT, Lagen om Psykiatrisk tvångsvård. Vilka 3 kriterier måste uppfyllas? (3p) Fråga 10 a) Ange två specifika skillnader i symptombild mellan paranoid schizofreni och hebefren schizofreni (2p). b) Ange två andra psykossjukdomar förutom schizofreni (2p).

8 Fråga 11 Antipsykotiska (neuroleptika) är en vanligt förekommande medicinsk behandling mot schizofreni. Vilken annan medicinsk behandling är vanligt förekommande vid insjuknande i en psykossjukdom, framförallt i det akuta skedet? (2p) Fråga 12 Hallucinationer är vanligt förekommande hos patienter som lider av schizofreni. Dessa är kopplade till våra sinnen. Vilken är den vanligaste hallucinationen hos patienter med schizofreni? Ge exempel på hur det kan yttra sig (2p). Fråga 13 Para ihop rätt symtom med rätt diagnos genom att para ihop rätt siffra med rätt bokstav. Några alternativ kan passa på flera ställen, ni ska välja det alternativ där symtomet är vanligast förekommande för att få poäng. 1 poäng per rätt svar (9p). 1 Tomhetskänsla 2 Rösthallucinos 3 Flera uteblivna menstruationer 4 Distanslöshet 5 Kronisk nedstämdhet 6 Kvävningskänsla 7 Lätt förhöjt stämningsläge 8 Mardrömmar och flashbacks 9 Tremor och förhöjd puls A B C D E F G H I Anorexia Nervosa PTSD Panikångest Emotionellt instabil personlighetsstörning Mani Hypomani Delirium tremens Schizofreni Dystymi Mina svar:

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning

Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning Vad är psykiskt funktionshinder?

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lär känna rättshaveristen. Socionomen, nr 8 2010

Lär känna rättshaveristen. Socionomen, nr 8 2010 Lär känna rättshaveristen. Socionomen, nr 8 2010 Mitt liv har blivit förstört. Jag är utan arbete och utfattig. Min fru har lämnat mig och barnen vill inte träffa mig. Men jag ger mig aldrig. Jag kräver

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

psykiatrisk tvångsvård

psykiatrisk tvångsvård psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och behandling svensk psykiatri nr 13 svenska psykiatriska föreningen och gothia fortbildning psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman

Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman Sammanfattning Syftet med denna rapport var att redogöra för patienters upplevelser av vården för självskadebeteende.

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.00 2014. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.00 2014 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer