Välkommen till BB Sophia neonatalenhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till BB Sophia neonatalenhet"

Transkript

1 Neonatalen

2 Innehållsförteckning Välkommen till Neonatalen 3 Rutiner på avdelningen 4 Hud-mot-hud vård 6 Nidcap 7 Amning 8 Första tiden som nybliven mamma 9 För dig som har fött med kejsarsnitt 10 Bäckenbottenträning 11 Information undersökningar 12 Hemsjukvård 13 Sjuksköterskemottagning 14 Första tiden hemma 15 SNQ registrering 16 Rekommenderade länkar 17 Telefonnummer 18 2

3 Välkommen till BB Sophia neonatalenhet Kontinuitet -Delaktighet -Trygghet På BB Sophia bedriver vi en integrerad förlossningsvård med vård av nyfödda, anestesi, operation och intensivvårdsbehandling. Vi har en sammanhållen verksamhet för kvinnan, barnet och familjen under hela vårdtillfället. På neonatalenheten vårdas för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn. Vanliga orsaker till att barnet behöver vårdas hos oss kan vara för tidig födsel, övergående andningssvårigheter, nyföddhetsgulsot, lågt blodsocker och infektion. Beroende på när barnet är fött, orsaken till varför barnet vårdas på avdelningen och vårdförloppet, kan vårdtiden variera allt från något dygn upp till ett par månader. anknytningsprocessen och även verka positivt för amningen. Föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden kring barnet är en stor och viktig del av vården. Vi strävar efter att tillämpa en utvecklingsstödjande och anknytningsfrämjande vård med målet att ge en individuellt anpassad omvårdnad till barnet och familjen. Vi strävar efter att inte separera föräldrar och barn Neonatalenheten jobbar med hela familjen vilket innebär att föräldrarna bor på avdelningen i familjerum. Målet är att så långt det går inte separera mamma och barn, utan vårda dem tillsammans direkt efter förlossningen och under hela vårdtiden. Behöver ditt barn vårdas på vår neonatalenhet efter födelsen, får även du som nyförlöst mamma din eftervård hos oss, s.k. samvård. Vår vårdform strävar efter att barnet ska vara nära sina föräldrar, barnen sover i en egen säng, en så kallad bed-in-bed, som är placerad i föräldrarnas säng. Vi utgår ifrån att föräldrarnas famn är barnets primära vårdplats och lär alla föräldrar bära sina barn i bärhjälpmedel, som lånas ut under vårdtiden. Att vårda barnet hud- mot-hud har visat sig verka positivt för barnets utveckling och tillväxt, främja 3

4 Rutiner på avdelningen Hygien På avdelningen vårdas infektionskänsliga barn, därför är det mycket viktigt med en noggrann handhygien. Ni föräldrar visas korrekt handhygien samt informeras om att ringar, klockor och armband inte får användas. Information kring hygienrutiner vad gäller barnet/den patientnära vården, pumpning, samt hygienrutiner i allmänna utrymmen på avdelningen kommer visas av ansvarig personal i början av vårdtiden. Besök Familjens behov av besök och stöd av sitt sociala nätverk måste vägas mot patienternas och övriga familjers behov av ostörd vårdmiljö och minimering av smittorisk. Vi välkomnar besök från den närmsta familjen samt från syskon, så länge dessa är fria från infektionstecken. Besök på övervakningssalen kan ske efter överenskommelse med ansvarig personal. Måltider/föräldrakök Frukost serveras mellan kl 7 och i föräldraköket samt kvällsfika mellan kl 20 och 22. Föräldrar kan köpa lunch och middag till självkostnadspris 48 kr/måltid, som värms i speciellt anpassad micro. Mobiltelefon/ WiFi/ fotografering Mobiler får användas av föräldrarna på avdelningen med sunt förnuft. Inga samtal eller sms på övervakningssal eller i korridorer. Mobiler får användas för fotografering av eget barn på övervakningssal. Generellt gäller fotoförbud på avdelningen, undantaget familjerum. Gäst-WiFi finns att tillgå. Nätverket heter BB Sophia Guest och lösenordet är bbwifi2014. På föräldrarummen finns inga tv-apparater, en tv finns i föräldraköket. Bröstpump Rumsbunden bröstpump finns på familjerummen. Rena tillbehör delas ut av personalen och använda tillbehör lämnas på hyllan utanför mjölkköket. Under tiden ditt barn är inskrivet på avdelningen eller i hemsjukvården så kan du låna en bröstpump kostnadsfritt, efter utskrivning kan ni fortsätta hyra pumpen till en viss kostnad. 4

5 Tvätt Föräldrarna erbjuds rena lakan vid behov. Tvättmaskin/ torktumlare finns i miljörummet som föräldrarna vid behov kan använda. Fråga personalen för mer information. Städning Daglig städning sker på avdelningen. Det är önskvärt att golven hålls fria på familjerummen så att städningen kan ske snabbt och lätt. Föräldrarna tar själva sina fulla soppåsar till miljörummet vid behov. Parkering Sparsam möjlighet till parkering finns på sjukhusområdet. P-tillstånd erhålles av personalen och man betalar då 40 kr/ dygn. Ange personaltaxa på p-automaten. Avgiftsfri parkering på Sophiahemmet nattetid. På Valhallavägen finns under helgerna avgiftsfri parkering. Omvårdnadssamtal för er med längre vårdtid Återkommande samtal, sk omvårdnadssamtal, kommer hållas under vårdtiden med en för er tilldelad person ur personalgruppen. Syftet med dessa samtal är att ni som föräldrar ska få möjlighet att berätta om ert barn, dela med er av vad som fungerar bra/mindre bra, vilka behov ni har av stöd i omvårdnaden kring ert barn samt om det är något som upplevs påfrestande. Läkare Ansvarig läkare kommer variera under vårdtiden på grund av jourtjänstgöring. Läkarsamtal sker under de första dagarna där läkare tillsammans med er föräldrar går igenom ert barns tillstånd och informerar er om fortsatt vård och behandling. Fler läkarsamtal planeras sedan efter behov. Det kan ta längre tid innan ni känner er som föräldrar till ert barn. Som förälder kan man känna sig orolig, både för sitt nyfödda barn och för eventuella syskon. I vårt team ingår en psykolog som har som uppgift att stödja er i föräldraskapet under tiden ert barn vårdas här på BB Sophia, i vår hemsjukvård samt på vår neonatalmottagning. Tillfällig föräldrapenning Så länge ditt barn är inskrivet på neonatalenheten har båda föräldrarna rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning, förutsatt att man inte jobbar samtidigt. Detta gör att ni kan vänta med att ta ut de tio pappa-dagarna och era ordinarie föräldrapenningsdagar tills efter utskrivning. För tillfällig vård av sjukt barn skriver sjuksköterskan intyg till försäkringskassan. Rond Läkarrond sker varje förmiddag. Vår ambition är att du som förälder är delaktig i ronden. Din berättelse om hur barnet mår hjälper oss i vårdplaneringen. Rapport Personalbyten och överrapporteringar sker till morgonpersonalen kl , till nattpersonalen kl Överrapporteringen på eftermiddagen sker om möjligt tillsammans med familjen på familjerummet ca kl Psykolog/ Kurator När ett nyfött barn behöver vårdas på neonatalvårdsavdelning är det ofta en stor påfrestning för föräldrarna. 5

6 Hud-mot-hud vård Vad och varför? Du behöver känna närhet till ditt barn och ditt barn behöver känna närhet till dig. Hud-mot- hud vård innebär att ditt barn ligger säkert med sin bara hud mot din bara hud, hela eller delar av dygnet. Famnen blir den naturliga tillväxtplatsen, som en förlängning av graviditeten. Varför vårda hud-mot-hud? Att få vara nära och hud-mot-hud innebär många fördelar, både för dig som förälder och för ditt barn. Anpassningen till livet utanför livmodern underlättas och hud-mot-hud vården har visat sig verka positivt för barnets utveckling och tillväxt. Många föräldrar känner sig lugnare när de är nära sitt barn. Hud-mot-hud vården tillfredsställer behovet av att ge närhet och trygghet. Positiva känslor för barnet stärks. Närheten gör att det blir lättare att lära sig tolka barnets signaler och behov som exempelvis när barnet vill amma. Bärhjälpmedel Bärhjälpmedel underlättar för dig som förälder att hålla ditt barn bekvämt längre stunder och gör det möjligt för dig att röra dig på avdelningen med barnet hud-mot-hud. 6

7 Avdelningen lånar ut tubtoppar och bärtröja samt bärsjalar. Du får hjälp av personalen att prova ut det bärhjälpmedel som passar dig och ditt barn bäst. Personalen skriver ut en kvittenslista. Du som förälder ansvarar för produkterna ni lånar och tillsammans med personalen kontrollerar ni kvittenslistan varje gång något nytt tas in, återlämnas eller byts ut vid tvätt. Hygien Duscha dagligen och undvik att ha på dig starka dofter. Bärhjälpmedlen tvättas varannan dag eller vid behov av personalen. Övervakning Om ditt barns puls och syremättnad behöver övervakas så används ett bärbart övervak, kopplad till centralövervaket. Sömn och vila När ni sover med barnet hud-mot-hud används alltid tubtoppen för att förhindra att barnet glider ned. Huvudändan på sängen skall vara höjd till ca 15 graders vinkel från horisontalplan och du som förälder kan antingen sova på rygg eller på sidan. När ni sover med barnet hud- mothud ska barnet vara uppkopplat till ett övervak. Ljusbehandling Kan ges under tiden barnet vårdas hud-mot-hud. Personalen instruerar er. Hur länge ska barnet vårdas hud-mot-hud? Barnet/ barnen vårdas hudnära i så stor utsträckning som ni önskar. De allra flesta barn mår bra av att vårdas hud-mot-hud dygnet runt. Ni föräldrar kan lösa av varandra. Ditt barn talar själv om när det inte längre vill, genom att bli för varm eller ha svårt att komma till ro. Personalen stöttar och vägleder er. Nidcap Newborn Individualized Care and Assessment Program översatt till svenska blir familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård. Att vårda enligt NIDCAP innebär att se varje litet barns styrka, känslighet och mognadsnivå och utefter det anpassa omvårdnaden. Det omogna, förtidigt födda barnets hjärna är anpassad efter en tillvaro i mammans mage där barnet ligger omslutet i en hopkrupen kroppsställning och är skyddad för starka ljud och ljus. Denna miljö ska man försöka efterlikna så långt det går. Att hållas om av sina föräldrars stilla händer och få höra deras röster känns lugnande och tryggt för barnet. Att vårdas hud mot hud, känna sina föräldrars doft och höra deras hjärtljud är så nära magens miljö man kan komma. Det blir lättare för föräldrarna att lära känna sitt barns kroppsspråk och sätt att kommunicera. Det för tidigt födda barnet har ett omoget rörelsemönster som visar sig i sprittiga och ryckiga rörelser. Barnet behöver hjälp att hålla ihop sin kropp med stöd av den vuxnes händer eller inlindad i en filt. Det är speciellt viktigt vid förflyttningar, blöjbyte och tvätt. Med ett lagom stöd för kroppen sparar barnet energi och kan fokusera på t.ex. samspel med sina föräldrar eller amning i stället. Det underlättar också för barnet att komma till ro. Det för tidigt födda barnet har bara korta stunder av djup sömn. De stunderna behöver barnet få sova ostört. Oftast behöver man bara vänta ett par minuter innan barnet börjar röra lite på sig och komma upp i en ytligare sömn. Då kan det passa att försiktigt lägga sina händer om barnet för att förbereda det på att något ska hända. Inte bara det för tidigt födda barnet mår bra av en anpassad miljö. Även ett fullgånget barn som är, eller har varit svårt sjukt, har de bästa 7

8 förutsättningarna till återhämtning med en lugn och individuell omvårdnad. Amning Det för tidigt födda barnet eller det sjuka barnet har ofta inte förmåga att börja amma genast efter förlossningen. Amning börjar med att barnet sitter hud mot hud. Barnet lär sig känna igen mamma och hennes lukt. Ett ömsesidigt förtroende får möjlighet att utvecklas, vilket senare har stor betydelse för amningen. Den nära gemenskapen gör det lättare att tolka barnets signaler som ibland kan vara svaga och otydliga. Att stimulera mjölkproduktionen När barnet föds finns redan den första mjölken klar i brösten, även om barnet föds för tidigt. Råmjölken ger barnet mycket näring och är ett infektionsskydd. Därför är det bra om mamma, så snart som möjligt efter förlossningen, kan börja handmjölka/pumpa ur råmjölken. Råmjölken är oftast lättare att få ut genom handmjölkning. När mjölken runnit till övergår man till elektrisk pump. Pumpa regelbundet var tredje timme. När förväntas man kunna börja amma? Det är viktigt att komma ihåg att barn är olika och behöver olika lång tid på sig att utveckla sin sugförmåga. För att kunna amma krävs att barnet kan suga, svälja och andas samtidigt. När detta sker är individuellt. För ett friskt fullgånget barn kan det ta mellan två dagar och två månader innan en fullgod amning är etablerad. Från amningsförsök till amning Barnet tränar vid bröstet. Barnet går igenom olika faser och måste få göra det i sin egen takt. Signalfasen: Barnet visar tecken på att vilja suga. Dessa tecken kan vara mycket små, barnet vaknar, söker med munnen och gnyr. Sökfasen: Barnet kan befinna sig i denna fas i flera veckor, sökreflexerna finns men utvecklas i barnets egen takt. Barnet försöker aktivt hitta bröstet, för sina händer till munnen, för sin mun över vårtan, slickar. Det kan se ut som att barnet inte hittar vårtan, men detta beteende leder till att barnet till slut får ett stort gap. Sugfasen: Barnet får tag om bröstvårtan och börjar suga. Initialt somnar barnet ofta i detta skede. Allt eftersom barnet blir starkare kommer det att orka suga längre stunder, för att sedan kunna amma ett fullt mål. Optimal position vid bröstet Viktigt att hitta en bekväm och bra amningsställning för mamma. Hud mot hud! Låt gärna barnet ligga med bara en blöja på sig och en filt. Lägg barnet på sida så att bröstvårtan hamnar mellan barnets överläpp och näsa. Amning är möjligt även om barnet har andningsstöd, dropp eller liknande. Tröstnapp eller inte? Barnen som vårdas här hos oss har inte samma möjlighet som andra nyfödda barn att få sitt sugbehov tillfredsställt. Detta på grund av att barnet kan vara sjukt, ligga i kuvös eller av andra anledningar inte ha full tillgång till mammas bröst. Att få suga är lugnande och har en smärtstillande effekt vid till exempel provtagning och sondsätning. Det är också viktigt för matsmältningen och näringsupptaget då matsmältningsenzymerna stimuleras. Av medicinska skäl använder vi därför tröstnappar till barnen när de inte har tillgång till mammas bröst. 8

9 Amningssnurran Amningssnurran används som ett stöd på väg mot en lyckad amning. Snurran visar i vilket mognadsskede ditt barn befinner sig i när det gäller förmågan att amma. Brösten Under andra till femte dygnet börjar den mogna mjölken "rinna till". De flesta upplever att brösten blir svullna och spända. Det beror på en kombination av svullnad i vävnaderna, ökad blodcirkulation och tryck från den nybildade mjölken. Svullnaden lägger sig efter ett par dagar. Skall inte förväxlas med mjölkstockning. Om barnet har svårt att få tag, på grund av svullnaden, kan man handmjölka före amning så att vårta och vårtgård blir mjuka. Det gör att det blir lättare för barnet att få rätt tag. Att handmjölka Handmjölkning efterliknar barnets sugteknik mer än pumpning. Händerna har du alltid med dig, de är lätta att rengöra och kostar inget! Om brösten känns överfyllda och barnet inte vill vakna och suga har du stor nytta av att kunna mjölka ur för hand. Har du såriga bröstvårtor är det en mycket bra metod eftersom man inte alls rör bröstvårtan. Första tiden som nybliven mamma Livmodern Livmodern börjar dra ihop sig genast efter förlossningen för att efter 6-8 veckor vara liten som ett gråpäron. Eftervärkarna kan särskilt hos omföderskor vara smärtsamma de första dagarna. Ta smärtstillande med paracetamol vid behov både på sjukhuset och hemma. Värme, t ex en vete- eller riskudde kan kännas skönt. Har du en TENS-apparat brukar den fungerar bra. Värktabletter med acetylsalicylsyra bör man undvika efter en förlossning då de ökar blödningsrisken. Avslag Efter en förlossning blöder man från såret i livmodern där moderkakan suttit. Blödningen kan vara riklig de första dygnen för att sedan snabbt avta till en brunaktig flytning. Man brukar ha så kallat avslag i minst fjorton dagar men upp till åtta veckor förekommer. Både livmodern och slidan är extra infektionskänsliga efter en förlossning. Använd binda och inte tampong, duscha varje dag och undvik att bada. Det händer ibland att man får en infektion i livmodern efter att man har fött barn. Det är en lättbehandlad sjukdom, men man måste uppsöka sjukhus för att få behandling. Om man får en infektion brukar det kännas som ihållande mensvärk och man får hög feber. Man kan också få illaluktande avslag, rikligare blödning och hög feber. Maten Ät en näringsriktig väl sammansatt kost under amningstiden. Det finns inga generella råd om att man bör undvika vissa födoämnen. Om barnet reagerar på något med magont, prickar eller diarré så undviker man det födoämnet någon vecka. Sedan prövar man det igen. Glöm inte att du behöver dricka. Toalettbesök Efter förlossningen kissar man ofta och svettas mycket och gör på det sättet av med vätskan man samlat på sig under graviditeten. Det kan svida när man kissar de första dagarna. Drick mycket och spola dig med duschen samtidigt som du kissar så lindrar det. Det kan ta tid att komma igång med magen efter en förlossning. Om du har en bristning kan det kännas skönt att hålla med en binda eller tvättlapp mot mellangården när du skall tömma tarmen för första gången efter förlossningen. 9

10 Många får hemorrojder i samband med graviditet och förlossning. Det finns receptfri hemorrojdsalva att köpa på apoteket. Det är mycket ovanligt att hemorrojder behöver opereras i samband med eller efter förlossning. Bristning Smärta i underlivet kan komma från en bristning och/eller av svullnad i vävnaden. Läkningsförmågan i underlivet är mycket god och underlättas av att man är uppe och rör sig. Det går bra att ta smärtstillande. Sömn och vila Man sover mycket mindre än man brukar när man just fått barn. I samband med amningen frisätts hormoner hos både mor och barn som gör dem sömniga och avslappnade. Kvinnor brukar förvånat säga att de känner sig utsövda trots att de vaknat och ammat flera gånger under natten. Mor och barn har fler och djupare sömncykler under den första tiden efter förlossningen vilket är förklaringen. Försök att samordna din sömn med barnets så att alla parter får så mycket sömn som möjligt. Träningsvärk Man har ofta träningsvärk i kroppen de första dagarna efter förlossningen. Det beror på muskelarbetet under förlossningen och går snabbt över. Känslor Man brukar känna sig upp och ner i humöret första tiden efter förlossningen. Starka lyckokänslor kan avlösas av tårar. Vissa kvinnor kan också uppleva att de har svårare att minnas saker och att det är svårare än vanligt att koncentrera sig. Detta har att göra med det oxytocin som utsöndras under amningen. Ibland kan det ta ett tag efter förlossningen innan den riktiga glädjen över barnet infinner sig. Man tycker inte riktigt att man känner barnet och allt känns nytt och ovant och jobbigt. Det är också viktigt att veta att man inte är ensam om att känna så här. Det är inte alls ovanligt att det tar ett tag att knyta an till det nya barnet, kanske särskilt när ens barn är i behov av vård efter förlossningen och den första tiden inte blivit som man tänkt sig. Att känna sig nedstämd några dagar efter förlossningen drabbar ca hälften av alla nyblivna mammor. Depression är mer långvarigt och drabbar ca 10 %. Det kan komma under slutet av graviditeten och debuterar vanligen inom tre månader efter förlossningen, men kan komma så sent som efter ett år. Detta gäller båda föräldrarna. Prata med din barnmorska eller BVC. För dig som har fött med kejsarsnitt Operationssåret Stygnen ligger under huden och försvinner av sig själv. Ibland finns det en liten trådände som sticker ut på ena sidan av ärret. Man kan själv lätt klippa den kort efter 14 dagar eller vänta tills den lossnar av sig själv. Såret är tejpat med ett flertal små tejpbitar, Steristrip. Ta bort dem efter dagar, om de inte fallit av innan. Man kan duscha på såret medan dessa sitter kvar. Ibland syr man ihop huden med klamrar, s k agraffer. Dem tar man bort på vårdcentralen efter ca 10 dagar. Förbandet tar du bort efter 3-5 dagar. Efter att Steristrip/agrafferna är borta kan det kännas skönt att sätta på en bit kirurgtejp (finns på Apoteket) över såret, vilket förhindrar att det skaver från kläder el dyl. Den kan sitta flera dagar även under duschning. Värk De första dagarna hemma kan du behöva ta värktabletter. Vid hemgång får du recept på lämpliga värktabletter. 10

11 Gaser Gaser i magen bildas lätt efter en operation och beror på att tarmarna står stilla. Det kan ge en krampliknande smärta. Gå upp och rör på dig så underlättar det. Drick lite mer än vanligt så kommer tarmarna lättare igång. Du blir inte sjukskriven om operationen är okomplicerad. Att tänka på de första månaderna Lyft inget tyngre än barnet. Ta gärna promenader efter ork. Avvakta med bukmuskelövningar. Duscha i stället för att bada. Längre fram i tiden Ärret känns ofta hårt och stramt i flera månader och kan dra in huden så att det blir ett litet häng med hud över. Det mjuknar successivt och magen återtar sin normal rundning. Området under naveln kan kännas domnat i 6-12 månader. Små hudnerver som är avskurna tar lång tid på sig att växa ut. Efter ett okomplicerat kejsarsnitt kan man i de flesta fall föda barn vaginalt. Vid utskrivningssamtalet tar upp vad som gäller för just dig. Bäckenbottenträning Bäckenbotten består av en muskelgrupp som sträcker sig från blygdbenet till svanskotan. Den bildar botten i bäckenet och stödjer dina underlivsorgan. Under din graviditet och förlossning försvagas bäckenbotten och blir uttänjd på ett sätt som kan liknas vid en idrottsskada. Det beror på en hormonell påverkan, barnets tyngd och utdrivningsskedet. En försvagad eller dåligt tränad bäckenbotten kan bl a leda till urinläckage vid hosta, nysningar, skratt och fysisk ansträngning. Med hjälp av knipövningar kan du träna upp musklerna igen och på så sätt förebygga, lindra och bota urinläckage. Även om du är förlöst med kejsarsnitt är det viktigt att du tränar. Någon minuts träning varje dag gör stor skillnad! Steg 1 Börja med att ligga i en avslappnad ställning, på rygg eller på sidan med böjda ben. Slappna av i lår, mage och stjärt. Knip ihop öppningen runt ändtarmen, fortsätt framåt runt slidan och urinrörsöppningen, som om du försöker hålla emot urinträngningar. Försök att hitta känslan av att du lyfter upp någonting i underlivet. Knip med måttlig kraft i 2 sekunder, slappna av i 2 sekunder. Upprepa övningen 5-10 gånger. Träna dessa knip minst 2 gånger om dagen tills klarar 10 knip i följd. Dessa knip är början på din bäckenbottenträning och kallas för identifieringsknip. Det kan vara svårt att hitta och hålla knipet efter förlossningen. I början räcker det att du hittar din bäckenbottenmuskulatur och känner att du kniper. När du klarar 10 knip i följd, kan du gå vidare till steg 2 för att öka kraften i knipet. Steg 2 Ligg fortsatt i en avslappnad ställning som i steg 1. Knip så hårt du orkar i 5 sekunder, slappna av i 5 sekunder. Börja med att göra 2-3 stycken knip i följd. När du kan knipa med full kraft ökar du antalet knip. Det är viktigt att du orkar ta i maximalt i samband med varje knip. När du känner dig starkare ökar du successivt upp till 10 knip, fortfarande med samma intervall. För att stärka din bäckenbotten är det viktigt att arbeta med styrketräning. Dessa övningar kallas för maxknip eller styrkeknip. Efterhand när du blir starkare, kan du göra övningarna när du sitter, står eller går. Träna minst 2 gånger om dagen och gör övningarna i steg 1och steg 2 när du bygger upp din bäckenbotten. Det tar 2-4 månader. Efter denna tid bör du träna minst 1 gång per dag i 6-12 månader. Lägg då med fördel till övningarna i steg 3 och 4. 11

12 Steg 3 För att kunna parera snabba tryckökningar i underlivet som kan leda till urinläckage vid t ex nysningar och skratt, är det bra med snabbhetsträning. Information om undersökningar PKU- prov Gör en snabb, 3 sekunder maximal sammandragning av bäckenbotten, slappna av lika länge. Upprepa 10 gånger. Om du gör denna övning en gång varje dag, ökar du både din styrka och uthållighet. PKU- prov tas på alla nyfödda i Sverige sedan mitten av talet. Syftet är att diagnosticera ett drygt tjugotal medfödda sjukdomar för vilka det är viktigt att starta behandling tidigt för att förhindra svåra skador. Steg 4 Om du besväras av läckage som kommer först efter en stunds ansträngning, är det bra att träna uthållighet. Knip med ungefär hälften av maximal kraft och håll kvar knipet så länge som möjligt. Målet är att du ska kunna knipa oavbrutet i 1-2 minuter. Gör uthållighetsövningen ett par gånger varje dag. Viktigt att komma ihåg! Kom ihåg att knipa även när du lyfter, hostar, bär och tränar magmusklerna. Undvik hårdare träning t ex gympa och joggning de första 3 månaderna. Det är den tid din livmoder är under läkning och din bäckenbotten blir stabilare och starkare. Det är viktigt att du kontrollerar din knipförmåga i samband med efterkontrollen hos din barnmorska på mödravårdscentralen. Anpassa träningen till den nivå du orkar och din bäckenbottenmuskulatur klarar av. Om du inte kan hålla tätt under ett motionspass är det ett tecken på att belastningen är för hög och att du bör träna bäckenbotten mer. Så småningom kommer du att kunna göra dessa övningar när du sitter eller står. För att lättare komma ihåg att knipa är det bra att koppla ihop träningen till dina dagliga sysslor. Kom ihåg att du ska knipa hela livet, det är aldrig för sent att börja! Provet tas så snart som möjligt efter 48 timmars ålder. Några droppar blod samlas upp på ett filterpapper, får lufttorka och sänds till PKUlaboratoriet där analyserna utförs. Efter analysen sparas provet för kompletterande analyser, kvalitetssäkring och metodutveckling. Provet förvaras och hanteras i enlighet med biobankslagen. De uppgifter som kommer att sparas är moderns födelsenummer och namn, barnets födelsedatum och kön, provtagningsdatum för provet, graviditetslängden samt namnet på förlossningskliniken. Dessa uppgifter behövs för att hålla reda på provet och för att kunna tolka analysresultaten på ett riktigt sätt. Behöver inte sparas Om ni inte vill att ert barns prov ska sparas kan ni begära detta skriftligen genom att fylla i en så kallad Nej-talong som ni får av personalen som tar PKU- provet. Det ska vara underskrivet av båda vårdnadshavarna (eller vårdnadshavaren om det bara finn en). Resultaten av proverna är färdiga inom en vecka. Ibland räcker inte provet för screeningen och då måste vi be om ett nytt. Om något analysresultat inte är normalt kommer en barnläkare på er hemort att ringa och kalla ert barn för kontroll. PKU-laboratoriet, CMMS, C -71 Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Telefon:

13 Nyföddhetsgulsot Nyföddhetsgulsot innebär att ditt barn är gult i huden. Det orsakas av att ämnet bilirubin ansamlas i blodet. Gulsot förekommer hos alla barn, oavsett etnicitet eller hudfärg. Orsaken till att de flesta nyfödda barn utvecklar gulsot är att det tar några dagar innan deras egen lever fungerar optimalt. Om nivåerna stiger över gränsvärden är vanligaste behandlingen ljusterapi. Hörseltest Ett sk hörseltest erbjuds alla nyfödda barn i Sverige. Testet kan utföras redan något dygn efter födelsen. Om ditt barn har behövts sondmatats kan hörseltest göras tidigast ett dygn efter att sonden blivit borttagen. Testet utförs på vår mottagning i H-huset. Barn födda före v. 27 gör testet på Karolinska Universitetssjukhuset. Blåsljud Det är vanligt att man hör blåsljud när man lyssnar på ett nyfött barns hjärta. Hos för tidigt födda barn är blåsljud ofta förekommande. Blåsljudet beror sällan på något allvarligt hjärtfel utan står för en del av den omställning som sker när barnet anpassar sig till livet utanför livmodern. POX- mätning Innan hemgång kan ert barn komma att undersökas med sk POX- mätning. Undersökning innebär att syresättningen mäts i handen och foten. Syftet med undersökningen är att upptäcka hjärtfel som inte ger några övriga symtom under barnets första levnadsdagar. Neonatal hemsjukvård I anslutning till avdelningen finns hemsjukvården. Hemsjukvården erbjuder familjer på avdelningen möjlighet att efter vecka 34, och en medicinsk bedömning fortsätta vården hemma tills barnet är moget nog att skrivas ut. Det innebär att en sjuksköterska ifrån hemsjukvårdsteamet kommer hem till er en eller flera gånger i veckan utifrån 13

14 era och barnets behov. Vi har då möjlighet att väga, hjälpa till med amning, byta sond, ta prover ex vid ljusbehandling och stötta er kring de frågor ni har i hemmet. Hembesök erbjuds dagtid måndag till fredag. Under hela hemsjukvårdstiden är ert barn fortsatt inskrivet på neonatalenheten. Förutsättningarna för att kunna vårdas i hemmet är bland annat att Barnets andning är stabil Barnet håller stabil kroppstemperatur utan hjälp av värmesäng. Barnet skall minst vara i graviditetsvecka 34+0 Rökfri hem-miljö och telefon i hemmet. En förälder skall förstå och tala svenska Bil eller sjukresekort samt bilbarnstol för att kunna ta sig mellan hemmet och sjukhuset. Vad innebär hemsjukvård i praktiken? När barnet börjar närma sig hemgång, aktualiseras möjligheten till hemsjukvård. Ni får vägledning i hur ni på bästa sätt kan observera ert barn och genomgång av rutiner kring t.ex. sondmatning eller ljusbehandling. Hembesök planeras in utifrån barnets och era behov och kan ofta vara tätare till en början för att sedan bli glesare mot slutet. Det kan också bli aktuellt för er att komma in till sjukhuset i samband med läkarkontroll eller t.ex. för sondsättning på jourtid. Barnet blir utskrivet från hemsjukvården när det kan äta själv, via amning eller annan tillmatning och går upp tillfredställande i vikt. Det kan också handla om att ljusbehandling skall vara avvecklad och bilirubinvärdet sjunker stabilt. Barnet är under vårdtiden inom hemsjukvården fortsatt inskrivet på neonatalavdelningen. Detta innebär att, ni kan ringa dygnet runt för rådgivning och ni har båda rätt till att få tillfällig föräldrapenning tills avslutad hemsjukvård. Fördelarna med hemsjukvård är bland annat att ni får möjlighet att vara i er hem-miljö, med fortsatt stöd från erfaren personal och att ni får möjlighet att vara samlad hela familjen. Prata gärna med personalen om ni har mer frågor! Sjuksköterskemottagning Efter utskrivning från sjukhuset har man som förälder ofta många frågor och tankar kring sitt barn och sin vistelse på neonatalavdelningen. Du kan vända dig till vår sjuksköterskemottagning för råd och stöd. Hit kan man också boka tid efter behov. Mottagningen är speciellt utformad för familjer som vårdats på neonatalavdelningen och erbjuds som ett komplement till BVC. Mottagningen är öppen måndagar och torsdagar, men du kan alltid lämna ett meddelande på tel. svararen så återkommer vi vardagar inom ett dygn. Vi finns på Sophiahemmet hus H. 14

Välkommen till BB Sophia neonatalenhet

Välkommen till BB Sophia neonatalenhet Neonatalen Innehållsförteckning Välkommen till Neonatalen 3 Rutiner på avdelningen 4 Hud-mot-hud vård 6 Nidcap 7 Amning 8 Första tiden som nybliven mamma 9 För dig som har fött med kejsarsnitt 10 Bäckenbottenträning

Läs mer

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Denna information är ett tillägg till den muntliga informationen och de förberedelser som ni som föräldrar får innan hemgång. När ett barn

Läs mer

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Efter förlossningen Efter förlossningen När du blir utskriven från sjukhuset

Läs mer

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som blivit förälder BB-avdelningen Kvinnokliniken Inför hemgång När ni kommit hem 1. Ring BHV - barnhälsovården. Meddela att ni kommit hem från BB och boka en tid när ni ska träffas. 2. Ring barnmorskemottagningen

Läs mer

Grattis, ni har blivit föräldrar!

Grattis, ni har blivit föräldrar! DEN NYA FAMILJEN Grattis, ni har blivit föräldrar! Den första tiden med ett nyfött barn är ofta omtumlande. Många kan uppleva att det inte händer så mycket efter att barnet är fött. Använd den tiden till

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

Mamma information från BB-avdelningen

Mamma information från BB-avdelningen Mamma information från BB-avdelningen Lite tips från Sjukgymnasten till dig som just fött barn Kvinnokliniken Borås Materialet är utarbetat av Monika Olsén, leg.sjukgymnast Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset

Läs mer

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation

Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Hemsjukvården Neonatalen Råd inför hemgång Föräldrarinformation Denna information är ett tillägg till den muntliga informationen och de förberedelser som ni som föräldrar får innan hemgång. När ett barn

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Råd och tips till den nya familjen

Råd och tips till den nya familjen Råd och tips till den nya familjen BARNET AMNING Råmjölk finns redan under graviditeten. Kvinnan har mjölk till sitt barn direkt efter förlossningen. Låt barnet suga så ofta hon eller han vill tills barnet

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning.

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Hälsa Sjukvård Tandvård Amning Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Den här pärmen innehåller information och råd om amning som

Läs mer

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 Middag 17.00

Läs mer

Välkommen till BB-enheten

Välkommen till BB-enheten Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 serveras

Läs mer

barn- och ungdomssjukvård Till dig, nyblivna mamma med hjärtbarn

barn- och ungdomssjukvård Till dig, nyblivna mamma med hjärtbarn barn- och ungdomssjukvård Till dig, nyblivna mamma med hjärtbarn Denna broschyr är tänkt för dig som är nybliven mamma och som har ett barn med hjärtfel. När man får beskedet att ens barn är sjukt är det

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

Förlossningsbristning

Förlossningsbristning Sida 1 (5) Förlossningsbristning Text och bilder i denna patientinformaiton kommer från den patientinformation om förlossningsbristningar som finns på www.backenbottenutbildning.se. Vi har bara kompletterat

Läs mer

NEONATALKLINIKEN-HEMSJUKVÅRDEN. Råd inför hemgång. Information till föräldrar

NEONATALKLINIKEN-HEMSJUKVÅRDEN. Råd inför hemgång. Information till föräldrar NEONATALKLINIKEN-HEMSJUKVÅRDEN Råd inför hemgång Information till föräldrar 1 Informationen i denna broschyr är ett tillägg till den muntliga information som föräldrar får vid förberedelser inför hemgång.

Läs mer

Att amma två. Hur man kan sitta bra De flesta vill ha kuddar till hjälp. Vad som passar bäst beror på många saker:

Att amma två. Hur man kan sitta bra De flesta vill ha kuddar till hjälp. Vad som passar bäst beror på många saker: Att amma två Första försöken Tänk på att barnen är två olika individer, om än aldrig så lika. Börja gärna med att amma dem en och en. På så sätt bekantar du dig med barnen och kan lättare se hur var och

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning URO7003SE 09.207 Blås- och bäckenbottenträning För kvinnor Blåsan.se Fakta om inkontinens Du behöver inte skämmas. Inkontinens är vanligare än du tror och det finns behandling för det. De allra flesta

Läs mer

Barn som behandlas med bål-bengips

Barn som behandlas med bål-bengips Barn som behandlas med bål-bengips Patientinformation från Ortopedkliniken i Linköping Orsak till behandling De vanligaste skälen till behandling med bål-bengips är sen-upptäckt höftledsluxation eller

Läs mer

Vård av den nyfödda. Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelning 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355

Vård av den nyfödda. Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelning 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelning 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Vård av den nyfödda Ritning: Lotta Sundell HUDVÅRD Kontrollera babyns hud dagligen, speciellt

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

MAM:s amningsinformation

MAM:s amningsinformation MAM:s amningsinformation Amning ett samspel När du ammar ditt barn är det inte bara mat det handlar om. Det handlar även om närhet, kärlek, tillit men även ibland oro, smärta och sorg. För en del tar osäkerheten

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER

NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER NYFÖDDAS HEMVÅRDS- FÖRESKRIFTER Nyföddas intensiv och övervakning PERSONUPPGIFTER namn: födelsetid: Döpt Odöpt Nöddöpt Nöddopet skall bestyrkas i den egna församlingen. födelsevikt: vikten vid hemfärden:

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

Amning på neonatalavdelning. Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 210

Amning på neonatalavdelning. Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 210 Amning på neonatalavdelning Ewa Johansson Barnsjuksköterska avdelning 210 Annorlunda start Oförberedd på förlossning Traumatisk förlossning Sjuk mor Sjukt barn eller barn som fötts för tidigt Krisreaktioner

Läs mer

Knipkulor för bäckenbottenträning

Knipkulor för bäckenbottenträning Knipkulor för bäckenbottenträning Guide till en starkare bäckenbottenmuskulatur Vielle VAGITRIM knipkulor är kliniskt utformade för att stärka bäckenbottenmuskulaturen och därigenom hjälpa till att kontrollera

Läs mer

Inkontinens vid ansträngning

Inkontinens vid ansträngning Inkontinens vid ansträngning fakta, råd och träning Fakta om inkontinens Urininkontinens är ett vanligt problem och var fjärde kvinna har besvär av läckage i någon form. Inkontinens kan vara allt från

Läs mer

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN en broschyr om att bli förälder 1 Den här broschyren Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden innehåller information för

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Den första tiden tillsammans. till dig som nybliven förälder

Den första tiden tillsammans. till dig som nybliven förälder Den första tiden tillsammans till dig som nybliven förälder Den första tiden tillsammans till dig som nybliven förälder Detta informationsmaterial är framtaget av folkhälsoavdelningen i samverkan med BB/förlossningen,

Läs mer

Råd efter förlossningen

Råd efter förlossningen Råd efter förlossningen 2 3 4 5 1 6 Bäckenbotten 1. Bäckenbottens muskulatur 2. Ryggrad 3. Ändtarm 4. Livmoder och slida 5. Urinblåsa 6. Blygdben Musklerna i bäckenbotten I slutet av graviditeten och under

Läs mer

Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355. Efter förlossningen

Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355. Efter förlossningen Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Efter förlossningen Efter förlossningen När du blir utskriven från sjukhuset ska du själv

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

Välkommen till Neonatalavdelning 10

Välkommen till Neonatalavdelning 10 Välkommen till Neonatalavdelning 10 Vi vårdar för tidigt födda barn och nyfödda barn som är i behov av extra observation och vård Ert nyfödda barn har blivit inlagt på neonatalavdelning 10. Den första

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Idag beräknar man att var tredje kvinna i Sverige har en försvagad bäckenbottenmuskulatur som ofta påverkar livskvaliteten.

Idag beräknar man att var tredje kvinna i Sverige har en försvagad bäckenbottenmuskulatur som ofta påverkar livskvaliteten. KNIP FÖR ÖKAD HÄLSA Idag beräknar man att var tredje kvinna i Sverige har en försvagad bäckenbottenmuskulatur som ofta påverkar livskvaliteten. Hälsovinsterna du får med KNIP-träning är många Det motverkar

Läs mer

Info till Dig som anhörig

Info till Dig som anhörig Info till Dig som anhörig Innehållsförteckning Presentation av intensiven (IVA) Vad är intensiven Information om vården Avdelningsansvariga Information om patientens tillstånd Besök Telefon / telefontider

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas Framfall Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas 1 Text: Anette Jansson, uroterapeut, barnmorska, Kvinnokliniken SUS Faktagranskat av Pia Teleman, docent, överläkare, Kvinnokliniken

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Pärm - amningsråd på BVC

Pärm - amningsråd på BVC Pärm - amningsråd på BVC Innehåll: Handledning angående amningsråd på BVC Flik 1 Inledning sid 2 Bakgrund sid 2 Barnets första levnadsdagar sid 2 Syfte sid 3 Mål sid 3 Amningsråd på BVC Flik 2 1. Amningsråd

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Information till den nya familjen

Information till den nya familjen Information till den nya familjen INNEHÅLL Grattis, du har blivit förälder!... 3 EFTER FÖRLOSSNINGEN Eftervärkar... 4 Avslag... 4 Bristningar och klipp... 4 Operationssåret vid kejsarsnitt... 5 Urin och

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Föräldrainformation från BB

Föräldrainformation från BB Föräldrainformation från BB Innehåll Praktiska råd om barnet 3 Praktiska råd för mamman 6 Kontaktuppgifter 12 Praktiska råd om barnet Första timmarna efter förlossningen har de flesta friska och fullgångna

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR INNEHÅLL SIDA Praktiska råd om barnet 4 Amning 7 - amningens olika faser 8 - för att underlätta amning 8 - vanliga amningsproblem 10 - att inte amma 11 - handmjölkning 11 -

Läs mer

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan

Kejsarsnitt. Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Kejsarsnitt Kanthi Söder Rahm 76 Dagfolkhögskolan Höst 1997 Trollhättan Innehållsförteckning: 1 Inledning... 2 2 Varför ett kejsarsnitt?... 2 3 Planerat snitt... 3 4 Akut snitt... 3 5 Olika ärr... 3 6

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

till dig som ska opereras för Bråck

till dig som ska opereras för Bråck till dig som ska opereras för Bråck Information till dig som ska opereras för bråck Varför bildas bråck? Bråck bildas när en liten säck av bukhinnan glider ut genom ett svagt ställe i bukväggen. Orsaken

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1)

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Obstetriskt PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Utfärdare (namn och titel): Målgrupp (vilka detta berör): Giltig fr o m datum: Giltigt tom Agneta Werner,

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR INNEHÅLL SIDA Praktiska råd om barnet 4 Amning 7 - amningens olika faser 8 - för att underlätta amning 8 - vanliga amningsproblem 10 - att inte amma 11 - handmjölkning 11 -

Läs mer

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR INNEHÅLL SIDA Praktiska råd om barnet Amning 6 - amningens olika faser 7 - för att underlätta amning 8 - vanliga amningsproblem 9 - att inte amma 10 - handmjölkning 10 - förvaring

Läs mer

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR INNEHÅLL SIDA Praktiska råd om barnet Amning 6 - amningens olika faser 7 - för att underlätta amning 8 - vanliga amningsproblem 9 - att inte amma 10 - handmjölkning 10 - förvaring

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård

I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård II Till Mammor I samband med barnets utskrivning från neonatalavdelningen/hemsjukvård Här kommer det andra frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller flera olika delar, med bland annat

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Livet kan börja. Gratulera. Vi som var med. Vi på förlossningen och BB-avdelningen vill. till er. som föddes den. klockan. vikt. längd.

Livet kan börja. Gratulera. Vi som var med. Vi på förlossningen och BB-avdelningen vill. till er. som föddes den. klockan. vikt. längd. Vi på förlossningen och BB-avdelningen vill Gratulera till er som föddes den klockan vikt längd Vi som var med barnmorska undersköterska läkare Livet kan börja www.regionhalland.se/hallandssjukhus Att

Läs mer

Flaskmatning - så funkar det

Flaskmatning - så funkar det Flaskmatning - så funkar det En broschyr för dig som vill flaskmata din bäbis Flaskmatning - så funkar det! Petra Jankov Picha Ett annat förlag 2012 Omslagsfoto: Ola Gäverth Texterna är faktagranskade

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Några viktiga råd Låt spädbarnet sova på rygg Avstå från att röka Amma om det är möjligt Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig Låt spädbarnet sova på

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Information till dig som har fött barn på SUS

Information till dig som har fött barn på SUS Information till dig som har fött barn på SUS FamiljeBB Du kommer till FamiljeBB om allt är bra med dig och ditt barn efter förlossningen. Man måste dock stanna på förlossningen i minst 3 timmar för observation.

Läs mer