BRIS Vuxentelefon. om barn Pg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS Vuxentelefon. om barn 0200-230 230. www.bris.se 077-150 50 50. Pg 90 15 04-1"

Transkript

1 Barnens Hjälptelefon BRIS-mejlen BRIS-chatten BRIS Forum BRIS Vuxentelefon om barn Medlemskap och gåva Pg BRIS Vuxentelefon om barn 2009 BRIS Karlavägen Stockholm Fysisk- och psykisk misshandel / Ovärderlig kunskap Vem ser de små barnen? / Vuxnas behov av stöd #1/2008

2 Farmor är orolig för att barnbarnen misshandlas. Hennes son är mycket aggressiv mot barnens mamma och hårdhänt mot barnbarnen. Under en period fick farmor inte träffa barnbarnen. Hon är rädd för att göra en anmälan och då förlora kontakten med barnbarnen igen. innehåll Farmor ringer BRIS Kanslier BRIS Karlavägen Stockholm Tel: Fax: E-post: BRIS region Nord Kungsgatan Umeå Tel: Fax: E-post: BRIS region Väst Hvitfeldtsgatan Göteborg Tel: Fax: E-post: BRIS region Mitt Karlavägen Stockholm Tel: Fax: E-post: BRIS region Syd Östra Rönneholmsvägen Malmö Tel: Fax: E-post: BRIS region Öst Korsgatan 2, Hus E Norrköping Postadress: Norrköping Tel: Fax: E-post: BRIS Barnens Rätt I Samhället är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och ungdomar som far illa. bris är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. bris stödverksamheter för barn och unga består av Barnens Hjälptelefon, bris-mejlen, bris-chatten och bris Forum. bris fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast i fn:s barnkonvention ska tillämpas fullt ut. bris använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. bris tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om egna eller andras barn. bris bildades år 1971 och är organiserat i ett förbundskansli och fem regionala kanslier. Kanslierna finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. bris verksamhet bygger på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. bris har sammanlagt 600 frivilliga medarbetare som bemannar Barnens Hjälptelefon och bris-mejlen. De frivilliga medarbetarna rekryteras, utbildas och handleds av anställd bris-personal. bris Vuxentelefon om barn, bemannas vanligtvis av anställda bris-ombud och kostar som ett vanligt samtal. BRIS Vuxentelefon om barn Barnens Hjälptelefon för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl Lördag, söndag och helgdag: kl bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl bris-mejlen bris-chatten bris Forum Uppmärksamma och förändra 13 4 BRIS Vuxentelefon om barn 2009 Ovärderlig kunskap Ökning vanvård och omsorgssvikt Gränssättning it-användning De små barnen Ringa in kärnan 9 16 Förmedla vidare! Tabeller och diagram Bristande vuxenansvar 13 Omvårdnad brister 14 Orolig vuxenvärld 14 Fysisk och psykisk misshandel Ensamma och utlämnade Samarbete fallerar Lätt att glömma individen Dilemma Myndighetsbeslut Tydligt dilemma Mest vårdnadskonflikter Slits mellan lojaliteter Vilka ser de små barnen? (0-6 år) Bortförda barn 22 Samtalsexempel BRIS Vuxentelefon - om barn 24 Vuxnas behov av stöd Frågor är engagemang Stöd för egna idéer 27 tel Text Maja Aase, Mette Hultgren, Cecilia Naucler, Gunnar Sandelin Research Thomas Jonsland PG Foto Johan Bergling, Johan Gunséus, Anna Rehnberg Form Helena Lunding Illustrationer Lena Sjöberg/Söderberg Agentur Omslagsfoto istock 21 Konflikter över gränser 15 Tryck Grafiska Punkten, Växjö Vad ser mor- och farföräldrar? Vad vill de ha hjälp med? 21 Oroliga vuxna som reagerar Bristande vuxenansvar 13 Orolig vuxenvärld 14 Otydlighet skapar misstro 26

3 BRIS startades som en direkt reaktion på ett tragiskt fall av barnmisshandel. Alltsedan dess arbetar organisationen för att värna och uppmärksamma utsatta barn. BRISrapporten BRIS Vuxentelefon om barn är ett sätt. TEXT Mette Hultgren FOTO Johan Bergling Förmedla vidare! BARN SOM BLIR utsatta för fysisk eller psykisk misshandel visar på olika sätt att de inte mår bra. Det gäller för vuxna, både i professionen och andra i barnens närhet, att våga se och våga agera. bris startades 1971 efter att en treårig flicka blivit så svårt misshandlad av sin styvpappa att hon dog av skadorna. Det visade sig i efterhand att många hade misstänkt vad som pågick men av rädsla för konsekvenserna inte vågat göra något. Genom att föra vidare den oro man som vuxen känner inför ett barn som man befarar är utsatt för psykisk eller fysisk misshandel kan barnen bli hjälpta. Man kan som vuxen ta på sig ett ansvar att förmedla vidare det man ser, det finns hjälp att få, säger Göran Harnesk, generalsekretare för bris. Under alla år som bris har funnits har barns utsatthet och deras oförmåga eller svårigheter att kommunicera detta med omvärlden, liksom vuxnas frustration över att se vad som pågår men inte veta vad man ska göra eller vart man ska vända sig, varit centralt. Nästan en femtedel av alla samtal till bris vuxentelefon handlar om oro för barn som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Det finns vuxna som ser och som misstänker att allt inte står rätt till, men många är frustrerade över att de inte vet hur de ska agera. Ofta finns det en rädsla för att barnen ska fara än mer illa om man agerar på fel sätt, säger han. Uppmärksamma och förändra Men det är genom att uppmärksamma dessa missförhållanden som de utsatta barnen kan bli hjälpta. För den som arbetar med barn i skola och förskola finns det lagar som anger vad som bör göras. Som vuxen som lever nära barnet kan man ringa någon och delge sin oro, man kan fråga om råd. Känner man en stark oro över något man sett kan man till exempel ringa till bris som kan ge råd och stöd till den som ringer. Helst av allt ska man vända sig till ett socialkontor, då går det fortare och man kan som anmälare vara anonym, säger han. Det är genom att uppmärksamma fall av misshandel som fler tragiska fall kan förhindras. bris-rapporten är ett sätt att uppmärksam ma barns utsatthet och förhoppningsvis kan rapporten fungera som stöd till vuxna runtomkring barn som på ett eller annat sätt är utsatta. Vår roll i samhället är att påtala det enskilda ansvar vi som vuxna människor och samhällsmedborgare har bris-rapporterna är den del i det ansvaret, säger Göran Harnesk. Att få prat i lugn och ro med någon med erfarenhet av barn och som lyssnar och stöttar utan egna värderingar, kan vara det som får en förälder att orka finnas till för sitt barn när det är svårt. Till BRIS Vuxentelefon om barn ringer alla kategorier av vuxna som möter barn och samtalen visar att det finns många vuxna som verkligen bryr sig om och som vill hjälpa, men som inte alltid vet hur. TEXT Cecilia Nauclér FOTO istock, Johan Bergling BRIS Vuxentelefon om barn 2009 BRIS Vuxentelefon om barn BRIS Vuxentelefon om barn 2009

4 BRIS VUXENTELEFON OM BARN ger oss en tu delad information om utsatta barn. Dels genom föräldrarnas information om vad barnen är utsatta för och vilken hjälp barnen behöver och dels får vi kunskap om vilka problem föräldrar och andra vuxna tampas med, och vilket stöd de behöver, säger Thomas Jonsland, samordnare it/ dokumentation på bris. Jenny Ingårda är projektsamordnare och en av dem på bris om har läst kontakterna under år 2008 i bris Vuxentelefon om barn. Hon tycker att informationen som kan utläsas av de vuxnas samtal med bris är oerhört viktig, eftersom den ger en helhetsbild av barns behov på ett annat sätt än vad många andra hjälpinstanser ger. Det finns en väldig bredd i samtalen och frågorna de vuxna ställer till bris, eftersom det är alla kategorier av vuxna som möter barn som hör av sig, som far- och morföräldrar eller skolpersonal. Samtalen speglar samhället väldigt bra, det är de här problemen som vuxna brottas med idag, säger hon. Syftet med bris Vuxentelefon- om barn är att stödja utsatta barn genom att stötta de vuxna som finns runtomkring dem. Samtalen i bris Vuxentelefon om barn präglas av barnperspektivet, det vill säga att de som möter de vuxna har barnens röster och behov med sig i de samtalen. Ovärderlig kunskap Informationen och kunskapen som vuxensamtalen ger används på olika sätt inom bris organisation. Precis som kunskapen från stödverksamheten för barn och unga om barns behov är en viktig tillgång i samtalen med vuxna, så är det lika viktigt att kunna ha de vuxnas röster med sig i kontakterna med barn och unga, menar Jenny Ingårda, eftersom vuxensamtalen visar hur många vuxna det finns som verkligen vill hjälpa och finnas till hands för de barn som behöver det. De barn som kontaktar bris stödverksamheter har ofta en negativ bild av vuxenvärlden och därför är det viktigt att kunna påvisa att det finns vuxna som bryr sig, förklarar hon. Kunskapen från vuxensamtalen spelar även en viktig roll i utvecklingsarbetet av bris stödverksamheter. En jourare stöter inte på alla problem i kontakterna med barn och unga. Så när ett område i bris Vuxentelefonen om barn känns viktigt eller kanske nytt, så sätter vi fokus på det och den kunskapen används då också i handledning och utbildning av våra jourare, berättar Thomas Jonsland. Alla stödjande samtal i bris Vuxentelefon om barn dokumenteras i ett dokumentationssystem utifrån bland annat vilket problemområde eller områden samtalet gäller, vem som ringer och ålder och kön på barnet som samtalet rör. Statistiken av dokumentationen ger bris information om vilka förändringar som skett i kontakterna under året jämfört med tidigare år. Förutom att statistiken är ett stöd i utvecklingsarbetet av stödverksamheterna ger den också bris information om behovsförändringar, vilket är en av grunderna för bris utåtriktade arbete mot beslutsfattare och allmänhet. Ökning vanvård och omsorgssvikt Ett kontaktområde som ökat mycket under år 2008 är vanvård och omsorgssvikt. Området har ökat tydligt ända sedan år 2004 och samtalen rör oro kring barn som inte får sina elementära behov tillgodosedda inom familjen, säger Thomas Jonsland Samtalen kan handla om oro för barn som måste ta över ansvaret för hemmet för att de vuxna sviktar i sin vuxenroll, till exempel ringer de om barn som inte kan gå till skolan för att de måste ta hand om småsyskon. Och när den emotionella och psykiska omsorgen av ett barn sviktar, finns det fara för barnets utveckling eftersom det inte får möjligheten att vara barn. Vanvård och emotionell omsorgssvikt är oerhört svårt att ta på och svårt att bevisa. Därför är det väldigt viktigt att lyfta och ge information om det här området till både barn och vuxna, förklarar Jenny Ingårda. Under år 2008 ändrades benämningarna på majoriteten av kontaktområdena i bris Vuxentelefon om barn för att de skulle stämma överens med kontaktområdena i bris stödverksamheter för barn och unga. Det har inneburit att det är svårare att jämföra statistiken år 2008 med tidigare år, men det går ändå att utläsa att orsakerna till att vuxna kontaktar bris är ungefär samma. Till exempel har de stora kontaktområdena familjekonflikter, fysisk- och psykisk misshandel och mobbning nästan exakt samma andel kontakter som år Thomas Jonsland, samordnare it/dokumentation på BRIS Gränssättning it-användning Kontaktområdet datorer, mobiler och internet, ett litet område vad gäller antalet kontakter, har ökat något under år Området rör kontakter kring barns it-användande, som oro för att barn lägger ut bilder på sig själva på internet, eller att barnet tillbringar för mycket tid vid datorn. Ofta vill föräldrar ha hjälp med att sätta regler och gränser kring barnens it-användande, förklarar Thomas Jonsland. Jenny Ingårda, projektsamordnare på BRIS BRIS Vuxentelefon om barn BRIS Vuxentelefon om barn 2009

5 BRIS Vuxentelefon om barn tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn. Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person som arbetar på BRIS och du kan självklart vara anonym. BRIS Vuxentelefon om barn Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal. Öppettider: måndag-fredag kl Tabeller och diagram I princip alla som ringer, män som kvinnor, behöver få sätta ord på det som är jobbigt. Det är inte alltid så ofta den hjälpen finns utan att någon kommer med goda råd eller tips Däremot skiljer sig orsakerna till att vuxna kontaktar bris och att barn och unga gör det. Till exempel är skilda föräldrar ett av de vanligaste skälen till att vuxna kontaktar bris, medan det hamnar långt ned på listan för barn och unga. Idag är det så vanligt med skilsmässor att det inte är tabu för barn och unga att öppet prata om det med sina kamrater, vilket de också gör. De ventilerar sina tankar med sina vänner och behöver inte kontakta bris. Men för föräldrar är en skilsmässa väldigt ångestladdat, det värsta de kan utsätta sina barn för. Så en skilsmässa väcker mer skuld och ångest hos de vuxna, säger Jenny Ingårda. Dessutom tror Thomas Jonsland att många föräldrar försöker hålla barnen utanför skilsmässokonflikterna, men eftersom de vuxna själva är mitt i konflikten mellan varandra så har de ett behov av att kontakta bris. Kamrater, det vill säga frågor och problem kring vänner, är det vanligaste skälet till att barn och unga kontaktar bris, ett område som hamnar långt ned på listan i kontakterna med vuxna. Skillnaden påvisar att vuxna inte alltid förstår hur viktiga vänner är för barn, vilket i sig är ganska naturligt tror Thomas Jonsland och Jenny Ingårda, men som också till viss del kan bero på internet. Förr när barn ville leka då ringde de och föräldrarna svarade. Den naturliga kontakten finns inte idag och därför försvinner nog barnens kamrater ut i periferin för föräldrarna, säger Jenny Ingårda. De små barnen Under de senaste tio åren har antalet kontakter i bris Vuxentelefon om barn ökat med 30 procent. Medelåldern på barnen som kontakterna rör är lägre jämfört med medelåldern i barn- och ungdomskontakterna och vuxensamtalen rör också fler pojkar. Det visar att vi har ett vidare spektrum i vuxensamtalen, vi har många fler kontakter som rör barn i de yngre åldrarna. En fjärdedel av samtalen rör barn som inte börjat första klass och hälften av samtalen rör barn som ännu inte är tonåringar, berättar Thomas Jonsland. Boendeformen för de barn som kontakter na rör har inte förändrats sedan tidigare år. Skillnaden mellan vuxen och barn- och ung domskontakterna är att barnen i vuxensamtalen oftare bor i familjer där föräldrarna inte lever med varandra. Föräldrar är den vanligaste kategorin vuxna som kontaktar bris och allra vanligast är det att en mamma ringer. De står för 44 procent av samtalen och även om antalet män som kontaktar bris är färre än kvinnorna, så är det ingen skillnad i orsakerna till att de ringer. Precis som kvinnorna, eller de andra vuxna, vill de ha information eller att någon bara lyssnar. I princip alla som ringer, män som kvinnor, behöver få sätta ord på det som är jobbigt. Det är inte alltid så ofta den hjälpen finns utan att någon kommer med goda råd eller tips. Även om bris Vuxentelefon om barn är en rådgivningstelefon så vet en stor del av de vuxna som kontaktar oss vad de ska göra, men de behöver någon som lyssnar och som de kan bolla sina tankar med, säger Jenny Ingårda. Ofta rör frågorna konkreta problem, som ett barn som sitter ensamt i trappuppgången, eller grannfamiljer där man hör att det är mycket bråk. Skilda föräldrar behöver få prata av sig, men behöver också hjälp med att se vad som är det bästa för barnet vad gäller umgänge och boende. Ringa in kärnan Många gånger handlar det om att försöka ringa in de vuxnas berättelse för att hitta kärnan, menar Thomas Jonsland, så att bris kan få en helhetsbild av barnets situation och vara ett fortsatt bra stöd i samtalet. Som extra stöd kan bris hänvisa till familjerätten och dess samarbetssamtal eller informera om andra hjälpinstanser och hur de arbetar. Sammantaget tycker Jenny Ingårda att många av problemen i vuxensamtalen är vanliga, sunda föräldraproblem, men att föräldern inte har en vän eller annan förälder att bolla problemet med. Har man höga krav på sig själv att vara den perfekta föräldern så vågar man inte ta upp frågan av rädsla för att vara en dålig förälder. Och ju äldre barnen blir, ju mindre pratar man med andra om de problem som man har med barnen. Samtalen utgår alltid utifrån vad som är det bästa i ett barnperspektiv, samtidigt som de vuxna måste bekräftas som de oerhört viktiga vuxna de faktiskt är för barnen. Bara att de ringer oss och vill hjälpa ett barn är fantastiskt. De är betydelsefulla vuxna. Dessutom är det spännande att en större andel vuxna med invandrarbakgrund hör av sig än tidigare. De har upptäckt oss, konstaterar Jenny Ingårda. De 20 vanligaste kontaktområdena 2008 Kontaktområde Antal Andel Skilda föräldrar ,1% Problem i föräldrarollen ,8% Familjekonflikter ,6% Annan psykisk ohälsa ,9% Myndighetskontakter ,3% Skolan ,9% Vanvård/Omsorgssvikt ,6% Boende ,8% Rädsla/oro ,8% Fysisk misshandel ,5% Vuxnas fysiska/psykiska ohälsa ,6% Juridiska frågor ,1% Kamrater 264 9,8% Psykisk misshandel 254 9,4% Vuxnas missbruk 234 8,7% Sexuella övergrepp/ofredanden 226 8,4% Mobbning 161 6,0% Barns fysiska ohälsa 159 5,9% Identitetsutveckling 138 5,1% Ekonomi 125 4,6% Totalt Misshandel och övergrepp ,1% Totalt Barns psykiska hälsa ,1% n = Fotnot Totala andelen överstiger 100 % då en kontakt kan beröra flera områden Fotnot Längst ner i tabellerna noteras två teman, eller sammanslagningar av enskilda kontaktområden. Totalt Misshandel & övergrepp ger uppgifter om i vilken utsträckning någon av följande kategorier är noterade: Fysisk misshandel, Psykisk misshandel, Sexuella övergrepp/ ofredanden. Totalt Barns psykiska ohälsa ger uppgifter om i vilken utsträckning någon av följande kategorier är noterade: Självmord/självmordstankar, Självdestruktivitet, Ätstörningar, Annan psykisk ohälsa De 20 vanligaste kontaktområdena upp till och med 6 år Kontaktområde Antal Andel Skilda föräldrar ,8% Familjekonflikter ,6% Problem i föräldrarollen ,7% Myndighetskontakter ,9% Vanvård/Omsorgssvikt ,4% Annan psykisk ohälsa 95 16,5% Vuxnas fysiska/psykiska ohälsa 94 16,3% Fysisk misshandel 92 16,0% Juridiska frågor 88 15,3% Rädsla/oro 78 13,5% Sexuella övergrepp/ofredanden 74 12,8% Boende 73 12,7% Psykisk misshandel 63 10,9% Vuxnas missbruk 54 9,4% Barns fysiska ohälsa 43 7,5% Skolan 31 5,4% Sorg 26 4,5% Kamrater 25 4,3% Mångkultur/invandrarfrågor 22 3,8% Ekonomi 20 3,5% Totalt Misshandel och övergrepp Barnets boende Andel av vuxensamtalen ,7% Totalt Barns psykiska hälsa 99 17,2% n = 576 Boendebeskrivning/Andel kontakter Kärnfamilj 31,1% Ensamstående mor 25,9% Växelvis boende 21,3% Styvfamilj 7,0% Ensamstående far 6,2% Familje-, Fosterhem 3,7% Behandlingshem eller motsvarande 1,0% Eget boende 0,8% Annat 3,1% n = BRIS Vuxentelefon om barn BRIS Vuxentelefon om barn 2009

6 Antalet stödjande samtal under år 2008 var stycken en minskning med fyra procent jämfört med år Antalet övriga samtal var 289 stycken under året, under år 2007 fördes inte någon statistik över dem. Antalet försök att ringa BRIS Vuxentelefon - om barn var en minskning på knappt sju procent jämfört med året innan. Medelåldern på barnen kontakterna rörde var 11,0 år vilket är drygt tre år lägre än i barnkontakterna. Kontakterna rörde i 55 % av fallen flickor och i 45 % pojkar, vilket är en väsentligt större andel pojkar än i barnkontakterna. Uppringare Andel Mor Uppringare Andel av vuxensamtalen 44,1% Far 16,1% Fysisk misshandel År kontakter, 12,5%. År kontakter, 13%. Andel bland flickor/ pojkar 10,9% /14,5% Medelålder 10,2 år. Uppringaren var mycket mer sällan mor eller far, jämfört med alla vuxensamtal. Vanligare istället att det var en kompis förälder, granne eller annan bekant till familjen. Psykisk misshandel År kontakter, 9,4%. År kontakter, 9,5%. Andel om flickor/ pojkar 8,9% /10,2% Medelålder 10,5 år. Uppringaren var mycket mer sällan mor eller far, jämfört med alla vuxensamtal. Vanligare istället att det var en kompis förälder, granne eller annan bekant till familjen. Även mycket vanligare med far/mor-förälder som uppringare. Myndighetskontakter År kontakter, 22,3%. År 2007 (området hette då Myndighetsproblem) 433 kontakter, 15%. Ökningen beror med allra största sannolikhet på att lydelsen på området har förändrats. Andel om flickor/ pojkar 22,1% / 22,7% Medelålder 10,5 år. Uppringaren var mycket mer sällan mor, jämfört med alla vuxensamtal. Däremot var det vanligare med far som uppringare, jämfört med alla vuxensamtal. Vanligare också att det var en kompis förälder, granne eller annan bekant till familjen. Även far/morförälder vanligare. Om barn upp till och med 6 år Knappt en fjärdedel av alla stödjande vuxensamtal var år 2008 om barn upp till och med 6 år (22,6%). Det innebär ca 610 samtal. En marginellt större andel rörde pojkar jämfört med alla vuxensamtal. Boendet för dessa små barn är i något större utsträckning hos mor, jämfört med alla vuxensamtal. Färre hos far och styvfamilj. Uppringaren är i något större utsträckning far/morföräldrar och granne, jämfört med alla vuxensamtal. Och i något mindre utsträckning far, kompis förälder och annan bekant till familjen. Misshandel & övergrepp har en väsentligt större andel bland samtalen om dessa förskolebarn, i synnerhet Sexuella övergrepp jämfört med alla vuxensamtal. Även Skilda föräldrar, Myndighetskontakter och Vanvård/omsorgssvikt har en tydligt högre andel bland förskolebarnen. Däremot en tydligt mindre andel när det gäller Problem i föräldrarollen, Kamrater och Ensamhet. Beträffande Sexuella övergrepp är det värt att notera att det är den av alla kontaktområden där barnen har lägst medelålder. Far/morförälder Kompis förälder/ bekant till familjen Syskon/annan släkting Styvförälder Granne Myndighetsföreträdare/ Annan professionell År Annan 6,0% 5,0% 4,2% 2,4% 2,2% 6,7% 13,3% % n = Stödjande vuxensamtal Antal BRIS Vuxentelefon om barn BRIS Vuxentelefon om barn 2009

7 Vuxna som ringer till BRIS uttrycker många gånger en oro för att barn utsätts för eller bevittnar fysisk eller psykisk misshandel. Oftast är det en förälder eller nära anhörig som hör av sig, men även andra vuxna i barnets närhet kontaktar BRIS med sin oro. Oroliga vuxna som reagerar TEXT Mette Hultgren FOTO Johan Bergling MÅNGA AV DE kontakter som vuxna tar med bris handlar nästan alltid om en oro för att ett barn far illa. En del av den oron handlar om barn som utsätts för såväl psykisk som fysisk misshandel. Oron gäller barn i alla åldrar. När det gäller fysisk misshandel är barnen antingen själva utsatta för våld eller så drabbas de av vuxnas våld i och med att de tvingas bevittna när en av föräldrarna, oftast pappan, utsätter den andra föräldern för fysisk misshandel. Det kan ibland vara mamman som ringer och är orolig för sitt barn som ser när hon blir slagen, eller så kan mamman ha brutit upp från förhållandet men är orolig för att barnet bevittnar misshandel i pappans nya förhållande, säger David Sandberg Hjelm, bris-ombud region Mitt. Det fysiska våldet kan också vara en del av barnets vardag och riktas mot barnet som en del i dess uppfostran och som ett sätt att lösa en konflikt eller att få barnet att lyda. Det finns exempel på barn som blir utsatta för slag eller strypgrepp, får saker kastade på sig eller utsätts för fysiska bestraffningar som att skickas ut utan kläder eller att bli inlåst i en garderob. Bristande vuxenansvar Det psykiska våldet kan yttra sig genom att barn blir kränkta på olika vis, de blir utskällda, BRIS Vuxentelefon om barn BRIS Vuxentelefon om barn 2009

8 Barn som brottsoffer Sedan 15 november 2006 har nya regler i brottsskadelagen införts som innebär att barn som har bevittnat allvarliga brott, som skadar barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person, har rätt till brottsskadeersättning. Att bevittna ett brott kan innebära att barnet har sett eller hört den brottsliga gärningen. Vilka brott som berättigar till ersättning ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet det kan till exempel röra sig om vålds- eller sexualbrott, när en förälder hotat den andra föräldern eller om en förälder slagit sönder det gemensamma hemmet. ständigt hånade och mötta med förakt. Eller så kan de vara med om att en förälder hotar den andra föräldern med att döda eller skada barnen, när barnen är närvarande. Det som är gemensamt för de barn som samtalen gäller är att de far illa på grund av att vuxna på olika sätt inte tar sitt vuxenansvar. Det handlar inte så sällan om pågående konflikter mellan föräldrarna där de pratar illa om varandra inför barnet. Föräldrarna kan vara inbegripna i långdragna vårdnadstvister som barnen far väldigt illa av, eller så tar konflikten sig uttryck i fysiskt våld som riktas mot den ena föräldern eller barnet självt, säger David Sandberg Hjelm. Barn tar ofta ansvar för det som pågår, de är beroende av sina föräldrar och ofta väldigt lojala trots det som de blir utsatta för. Omvårdnad brister En mindre del av samtalen till bris rör föräldrar eller andra vuxna som brister i omvårdnaden av barnen på grund av psykisk sjukdom eller ett aktivt missbruk. Barnen kanske inte får gå i skolan eller lämnas utan tillsyn under långa perioder. Det handlar om vuxna som inte klarar av sin roll som förälder. De klarar inte att sätta gränser och sviktar i omsorgen av barnen. I de fallen är det ofta anhöriga som hör av sig med en oro över att barnen inte verkar få någon ordentlig omvårdnad, de är hungriga, smutsiga eller lämnas ensamma, säger David Sandberg Hjelm. När vuxna brister i sitt ansvar och sin omsorg hamnar barnen i kläm. Barn tar ofta ansvar för det som pågår, de är beroende av sina föräldrar och ofta väldigt lojala trots det som de blir utsatta för och de har själva liten möjlighet att påverka situationen, säger han. Men barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld eller som upplever våld på nära håll mår ofta dåligt. De får ont i magen, har svårt att sova och små barn kan sluta prata och äta. En del barn blir också väldigt utagerande, det kan gå dåligt i skolan, de skolkar eller är stökiga. Därför är det också viktigt att uppmärksamma att det finns orsaker till barns beteende. Våld av olika slag får ofta allvarliga konsekvenser för barnet, säger han. Orolig vuxenvärld Anmälningar mot misshandel och barnmisshandel har ökat stadigt de senaste tio åren. Men att tolka statistiken som att allt fler utsätts för misshandel är missvisande, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Snarare kan man betrakta ökningen av antalet anmälningar som en indikation på att samhället tar våld på allt större allvar. När det gäller barnmisshandel är BRÅ försiktigare i sin tolkning men konstaterar ändå att de grövsta fallen av barnmisshandel (som leder till slutenvårdsbehandling eller döden) inte har ökat sedan Och sedan år 2006 betraktas även barn som bevittnar brott, till exempel våld riktat mot en närstående, som brottsoffer. David Sandberg Hjelm menar att det trots allt finns ett slags hopp. Det finns en vuxenvärld som ser och hör och som reagerar. De som ringer oss vet ofta ganska mycket. En anhörig berättade att alla vet att han far illa, men jag tänker inte vara en av dem som inget gjorde, säger han. En del av samtalen kommer från en förälder som uttrycker oro över hur barnet har det hos den andra föräldern. Många gånger är det andra vuxna i barnets närhet som ringer: en granne, eller en kompis föräldrar eller mor- och farföräldrar. Ofta är den som ringer frustrerad och upplever att inget händer, att ingen gör något. Man har ringt socialtjänsten och gjort en anmälan, eller gjort en polisanmälan, men man ser inte att någon förändring är på gång. Man upplever att de myndigheter som är inkopplade inte lyssnar tillräckligt på barnet. Eller så kan man ringa och vara orolig över ett myndighetsbeslut, till exempel att utgången av en vårdnadstvist har lett till att den förälder som är fysiskt våldsam eller missbrukar ändå får rätt till umgänge. Man ifrågasätter om beslutet verkligen är för barnets bästa, säger han. Dilemma En del av samtalen handlar om vuxnas oro för vad som är rätt och riktigt att göra. Man är orolig för att en anmälan av något slag kan förvärra situationen för barnen. En del av de som ringer är inte alls beredda att göra någon anmälan, ibland av rädsla för den som utövar våldet. Ett särskilt dilemma upplever de mor- och farföräldrar som känner oro för att deras barnbarn far illa. De vågar inte riktigt berätta för någon utomstående om sina misstankar eller vad de vet och de vågar inte göra en anmälan till socialtjänsten av rädsla för att då helt tappa kontakten med sina barnbarn. Det sista de vill är att försvinna för barnbarnen, då skulle de helt tappa insyn i det som pågår och möjligheten att hjälpa sina barnbarn, säger David Sandberg Hjelm Ibland har de redan tappat kontakten med barnbarnen och ringer med en stark oro över vad som händer i familjen. Viktigt att agera De vuxna som ringer till bris söker ofta stöd i hur de ska agera. Vi kan bekräfta den oro de ger uttryck för, och många gånger vet de själva vad som är bäst att göra. Att barn har rätt till stöd och skydd och att det är vuxenvärlden som måste bryta det som pågår, det som barnen far illa av, är självklart för de som ringer. Ofta har man tänkt ut olika lösningar men man behöver någon att prata med och bolla idéerna med. Ibland kan vi råda om möjliga vägar utifrån situationen, säger han. Mitt i eländet tycker han ändå att det finns hopp om att vuxna faktiskt agerar. Det finns ändå en ljusning, det finns en vuxenvärld som hör och ser och som reagerar och agerar, David Sandberg Hjelm. Fysisk och psykisk misshandel Pojken vill inte träffa sin pappa. Säger att pappan ger honom örfilar, drar i honom, låser in honom och tar hans mobil. Mamma ringer En släkting till mamman ringer och berättar att barnen lever under slavlika förhållanden hemma. Anhörig till familjen ringer Pappan kallar barnen kränkande saker och låter dem vara ensamma hemma i långa perioder. Farmor ringer Mamma ringer om att sin 7-årige son har varit med om att pappan slog barnets styvmamma. Mamma ringer Barnen har blivit utelåsta på balkongen på vintern i bara blöjor. De blir slagna och har rymt ut i portuppgången till grannar. Flera av grannarna har ringt polisen och gjort anmälningar till socialtjänsten flera gånger tidigare, men hon känner att ingenting händer. Granne ringer Det äldsta barnet far mest illa, hon får höra att hon är tjock och ful, har blivit slagen, inlåst och hotad. Bekant till familjen ringer Pojken är belagd med munkavel och får inte berätta något för mamman om hur det är hos pappan. Till styvpappan har pojken berättat att pappan slagit honom i ryggen flera gånger. Mamma ringer Barnen lämnas ofta ensamma hemma på kvällarna och nätterna. Grannen tror även att barnen blir misshandlade i hemmet. Undrar vad hon kan göra? Granne ringer Barnens mamma är verbalt aggressiv och kränker ofta pappan i barnens närvaro. Hon kan även kränka barnen verbalt. Pappa ringer Flickan som är 13-år har berättat att hennes mamma ofta dricker, att hon har blivit slagen att hon inte får några pengar och får ta stort ansvar för hushållet och sina småsyskon. Barnen lämnas ofta ensamma hemma. Anhörig till familjen ringer Uppringaren är orolig då hon ofta hör skrik från grannlägenheten. Hon hör att flickan i familjen som är 6 år ofta skriker aj, aj! sent på kvällarna. Granne ringer Pappan är psyksikt sjuk, han blir våldsam aggressiv och oberäknelig, vilket gör att pojken som fyllt 10, orolig när han måste vara hos pappan. Pappan säger också konsekvent nej till att pojken får hjälp via BUP eller specialstöd i skolan. Mamma ringer BRIS Vuxentelefon om barn BRIS Vuxentelefon om barn 2009

BRIS Vuxentelefon om barn 2010

BRIS Vuxentelefon om barn 2010 BRIS RAPPORT BRIS Vuxentelefon om barn 2010 Myndighetskontakter Skilsmässa Familjehem Att möta vuxna 80 kr sek 2/2010 BRIS-tidningen #2/2010 1 innehåll #2/2010 chefredaktörens ord Bra. 11 5 11 BRIS Vuxentelefon

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Barnen, Bris och it 2014

Barnen, Bris och it 2014 Barnen, Bris och it 2014 Ungas vardag online en sammanställning av Bris kontakter 1 Barnen, BRIS och it 2014 Innehåll Barnen, Bris och it Ungas vardag online en sammanställning av Bris kontakter Sammanfattning

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vårdnadstvisten. med barnet i fokus?

Vårdnadstvisten. med barnet i fokus? Vårdnadstvisten med barnet i fokus? En journalistisk dokumentation av Roks konferens om vårdnad och umgänge 2011 Innehåll isbn 978-91-978071-6-6 skribent och redaktör Katarina Hörlin grafisk form Viktor

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008

Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008 Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer