Portabel nätanalysator CIR-e 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portabel nätanalysator CIR-e 3"

Transkript

1 Portabel nätanalysator CIR-e 3 Handhavandebeskrivning / Manual Tack för att du valt denna produkt från Circutor SA. Vi rekommenderar att du noggrant läser manualen innan enheten sätts under spänning. Det är vår övertygelse att den rikt bildillustrerade beskrivningen bidrar till att du snabbt blir familjär med Cir-e 3. Man_Cire3_PV_SV_1405 Tel:

2 Inledning I den Svenska versionen Man_Cire3_PV_SV_1405 har vi valt att fokusera på två moment. Att i tydliga steg beskriva hur enheten förebereds inför en loggning. Konfigurering Analys av mätfiler i Power Vision Plus. För ytterligare information om produkten hänvisar vi till den Engelska versionen Owners Manual M A som levereras med produkten. EU-direktivet IEC Electrical Safety föreskriver att varningstexter mm tydligt exponeras längst fram i manualen - då Cir e 3 tillhör kategorin handburna mätinstrument. Vi har givetvis valt att följa dessa rekommendationer. Varningstext och symboler Fara Elektrisk Riskvarning Förvissa dig om att noggrant följa installationsanvisningar och att respektera de varningstexter som återfinns på denna sida samt på flera andra platser i manualen. Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan orsaka personskador alternativt skador på utrustning och/eller faciliteter. Obs! Särskild uppmärksamhet påkallas Läs och förstå denna handbok innan du ansluter instrumentet. Viktig information föregås av denna varningssymbol. Installation, drift och underhåll av detta instrument måste utföras av personal med behörighet. Elsäkerhetsföreskrifter definierar behörighet kortfattat enligt nedan: En person som innehar dokumenterad kunskap och erfarenhet som erfordras vid byggande, drifttagning och underhåll av elektrisk utrustning och installationer och som dessutom har genomgått säkerhetsutbildning avseende risker. CIRCUTOR, SA rekommenderar att originalkablaget som medlevereras används vid inkoppling. Varning Undvik att hålla i den mångpoliga kontakten med påkopplad spänning. Förvissa dig om att kontakten ALLTID är ansluten till Cir-e 3 INNAN krokodilklämmorna ansluts. Ansvarsbegränsning CIRCUTOR. SA förbehåller rätten att utan föregående avisering modifiera produkten, alternativt ändra specifikationer och egenskaper som beskrivs i denna bruksanvisning. Uppdaterad information avseende programversioner finns att ladda ner från: alt Sid 2

3 Innehåll Kap. Beskrivning av innehåll 1. Uppackning kontroll - märkdata Sid Leveranskontroll - Identifiering 1.2 Kontroll av märkdata 2. Beskrivning av enheten Sid Identifiering av kontaktdon, kortläsaren samt LED-indikering 2.2 Parametertabell / elektriska storheter / FFT övertonsanalys 2.3. Tekniska specifikationer 2.4 Dimensioner 3. Installation av PowerVision Plus Sid Ladda ner programmet från Circutors hemsida 3.2 Starta installationen 3.3 Välj språk 3.4 Acceptera licensvillkoren - Registrera 3.5 Spara programmet 4. Konfigurering via dator Sid Konfigurering av SD-kortet 4.2 Lägg till CIR-e3 som enhet i PowerVision 5. Säkerhetsrutiner vid hantering av SD-kortet Sid Isättning av SD-kortet - med efterföljande start av loggning 5.2 Urtagning av SD-kortet efter avslutad loggning 5.3 Kortformat - felindikering 6. Inkoppling av enheten vid mätobjektet Sid Beskrivning av handhavande-stegen vid driftsättning 6.2 Åtgärder vid felindikering 6.3 Att starta och avsluta loggning 7. Import av mätfiler från SD-kortet till dator Sid Inställning av datum & tid Sid Byte av litium-batteri Sid FAQ - frågor och svar Sid Introduktion av PowerVision Plus Sid Programmets standard Sid Huvudmeny förklaring Sid Toolbar - Meny information Sid Lägg till eller ändra Sid Ladda ner data Sid Kalkylera Variabler Sid Skapa en graf Sid Exempel på grafer Sid 39 Sid 3

4 1. Uppackning identifiering - märkdata 1.1 Leveranskontroll - Identifiering 1 st CIR-e³ Mätenhet 1 st SD-minneskort med kapacitet 2Gb. Se bild F 3 st Flexitänger med omkrets 54cm. Se bild A 6 st Spänningskablar varav 4st för mätkretsen L1 L2 L3 N samt 2st för hjälpspänning. Se bild B 4 st Krokodilklämmor. Se bild B 1 st Kommunikationskabel RS-232. Se bild D 1 st USB kortläsare för SD minneskort. Se bild C 1 st Väska. Se bild E 1 st Engelskspråkig Owners Manual i fullversion 1 st Svensk komprimerad Användarmanual Bild A Bild B Bild C Bild F Bild E Sid 3 Bild D 1.2 Kontroll av märkdata Förvissa dig om att märkdata - angiven på huvudenheten Cir-e 3 - överensstämmer med din beställning samt det elnät i vilket enheten ska brukas. Sid 4

5 2. Beskrivning av enheten 2.1 Identifiering av kontaktdon, kortläsaren samt LED-indikering Kontakt A Kontakt B Fast sken. Fasföljd OK Blinkande. Fasföljd FEL Blinkande Val skalområde Släkt LED... loggning stoppad. Blinkande fel i SD kortet Fast sken loggning aktiv Grön LED indikerar att hjälpspänning är inkopplad Knappen har två funktioner: Tryck > 3 s - Starta / Stoppa loggning Tryck < 3 s - Val av skalområde i Flex-tängerna för strömmätning. Sid 5 Kortläsare

6 2.2 Parametertabell / elektriska storheter / FFT övertonsanalys Tabellen nedan presenterar maximalt antal parametrar som loggas/kalkyleras och registreras i Cir-e 3 vid mätning i ett trefas 4-ledarsystem med nolledare. Parameter Symbol L1 L2 L3 III Fasspänning Fas-N V X X X X Huvudspänning Fas-Fas V X X X X Ström momentanvärde A X X X X X Ström i nollan - kalkylerat värde A Frekvens Hz X X Aktiv Effekt kw X X X X X Reaktiv Effekt - induktiv kvarl X X X X X Reaktiv Effekt - kapacitiv kvarc X X X X X Skenbar Effekt kva X X X X X Effektfaktor * PF X X X X X Fasvinkel * Cos fi X X X X X Aktiv Energi kwh X Reaktiv Energi induktiv kvarh L X Reaktiv Energi kapacitiv Kvarh C X Skenbar Energi kvah X X Aktiv Effekt - medelvärde beräknat under valbar period min. (Maximum Demand) Skenbar Effekt - medelvärde kw (MD) beräknat under valbar period min. (Maximum Demand) kva (MD) X Övertoner FFT spänning Udda och jämna tom 50:e ordningen Arm V X X X Övertoner FFT ström Udda och jämna tom 50:e ordningen Arm A X X X X THD -Total Harmonisk Distorsion - spänning THD V X X X X THD -Total Harmonisk Distorsion - ström THD A X X X X Grundton i spänning V X X X Grundton i ström A X X X Flicker** WA WA X X X X Flicker** Pst Pst X X X X Max/ Min X * Defaultvärdet sätts till 1,0 i de fall mätvärde saknas. ** Flicker åstadkommer variationer i ljustyrkan beroende på relativt snabba spänningsvariationer. Dessa orsakas mestadels av högteknologisk svetsutrustning och switchade aggregat. Blinkfrekvensen kan ligga i områden 0,5 till 25Hz. Människan är känslig för frekvenser tom 8,8Hz Sid 6

7 2.3 Tekniska specifikationer Ingång - Mätspänning Mätområde Fas-Fas V.ac Mätområde Fas-N V.ac Frekvens Hz Ingång - Strömmätning - via Flex-tänger E20-54 Mätområde - Skala A Mätområde - Skala A Mätområde - Skala A Insignal från mättänger V ac Ingång - Strömmätning - via Tång CP-5 Mätområde 0 5 A Skalområde Fritt programmerbart i Cir e3 Insignal / mättänger V.ac Mätnoggrannhet Spänning 0,5 % av fullskalevärde Ström 1 % av fullskalevärde Effekt 2 % av fullskalevärde Energi 2 % av fullskalevärde Hjälpspänning AC-Spänning V.ac DC-Spänning V.dc Frekvens Hz Förbrukning - börda 9 VA Internt batteri Typ Licium Beteckning BR2032 Spänning 3V Livslängd 5år Miljö Arbetstemperatur grc Lagringstemperatur grc Luftfuktighet 95 % RH icke kondenserande 2.4 Dimensioner Sid 7

8 3. Installation av PowerVision Plus Minimikrav på datorns konfiguration / prestanda Windows XP, Vista eller Windows 7 (32bits eller 64 bits) Java JRE eller högre Pentium III processor - eller snabbare Internminne: min 512 Mb Ledigt hårddiskutrymme: min 200 Mb Mus och tangentbord 3.1 Ladda ner programmet från Circutors hemsida Gå till: Klicka på Power Vision Plus. Välj Spara. 3.2 Starta installationen Starta programinstallationen genom att dubbel-klicka på den nedladdade filen setup_pvplus_v.xxxx.exe 3.3 Välj språk Engelska alt. Spanska (Inglés). (Espanol) Klicka på Nästa ( Siguiente) för att gå vidare till nästa steg. Tillbaka Nästa Avbryt I fortsättningen visas texten i dialogrutorna på Engelska - vilket du troligtvis valde i det föregående momentet. Klicka på Next för att gå vidare. Nästa Sid 8

9 3.4 Acceptera licensvillkoren - Registrering I dialogrutan presenteras licensvillkoren. Om Du väljer att acceptera dessa - klick då i I accept the term of... Klicka därefter på Next. Nästa I detta steg anges användarnamn och företaget i vilket enheten kommer att brukas. Serienumret består av 10 siffror, där de 6 första alltid är De 4 sista genereras enligt principen random. Användar namn Företags namn Serie nummer Nästa Sid 9 Sid 9

10 3.5 Spara programmet Som default sparas den under C:\Program\Circutor\PowerVision Plus. Acceptera genom att klicka Next. Nästa Installera Välj här Install. Installationen verkställs. Sid 10

11 Installationen kan stoppas genom att klicka Cancel Installationen är klar Installationen är avslutad. Sid 11

12 4. Konfigurering via dator 4.1 Konfigurering av SD-kortet Förvissa dig om att SD-kortet är korrekt isatt i datorns kortläsare alt. via medföljande USB-adapter. Öppna utforskaren och klicka på SD-kortet. Här finns bl a : Engelsk manual Instruktionsvideo CIR-E.exe-filen Klicka på filen för att öppna Setup. Skriv in enhetens serie-nummrer som finns angivet på baksidans etikett. Klicka därefter OK. Följt av Config Fyll i formuläret som ny öppnats - enligt instruktionen nedan: Report name: Här anges lämpligen mätobjektets benämning. Register period: Ange önskad integrationstid under vilken medelvärdet ska beräknas innan det sparas som loggat värde. Primär / sekundärspänning är oftast 1/1 När Flex-tänger används får inte rutan vid Current transformer primary var ibockad! Enheten föreslår 230V F- N samt 50Hz Abonnerad effekt kan anges i sista rutan. Avsluta med att klicka på Generate. Nu sparas den genererade filen och sparas i roten på SD-kortet. Denna fil xst (enhetens serienummer.xst) konfigurerar Cir e 3 och granterar att loggningen i det aktuella mätobjektet blir genomförd enligt givna förutsättningar. Sid 12

13 4.2 Lägg till CIR-e 3 som enhet i PowerVision Gå via startknappen - Windows > Circutor > Powervision Plus. Klicka på den gula ikonen för att starta programmet. Välj Configuration ur huvudmenyn. Fyll i uppgifterna I dialogrutan nedan: Name: Namnet för att identifiera enheten i programmet. Description: Kompletterande beskrivning. Serial number: Serienummret på den anslutna enheten. (Framgår av etiketten på enhetens baksida). Tryck OK för att bekrfta inmatade uppgifter. Därefter Accept Enheten har nu hamnat i trädet. Sid 13

14 5. Säkerhetsrutiner vid hantering av SD-kortet 5.1 Isättning av SD-kortet - med efterföljande start av loggning Förvissa dig om att enheten är bortkopplad från hjälpspänning. Brun och grön kabel. Detta gäller både vid isättning och urtagning av kortet. Demontera skyddslocket - enligt bild 1 Sätt i SD-kortet med kontaktytorna uppåt - enligt bild 2 Återmontera skyddslocket Anslut hjälpspänning brun och grön kabel VÄNTA min 12 sekunder. Tryck därefter på knappen > 3 sek. Bild 1 Bild Urtagning av SD-kortet efter avslutad loggning Tryck på knappen > 3 sek. VÄNTA min 5 sekunder innan hjälpspänningen bortkopplas. Brun och grön kabel. Demontera skyddslocket Ta ur SD-kortet 5.3 Kortformat - felindikering Kontrollera att det SD-kort du avser att använda är i format FAT 16 Vid försök med andra typer larmar enheten genom att REC blinkar. Lysdioden REC larmar även i följande situationer: Minneskort saknas i enhetens SD-kortplats. Kortet är felaktigt isatt Kortet är skrivskyddad Sid 14

15 6. Inkoppling av enheten vid mätobjektet Det är viktigt att du följer ordningsföljden 1 7 vid driftsättningen av Cir-e 3. Därmed kan dyrbar felsökning på fältet undvikas. Handhavandet beskrivs utförligt under avsnitt Sätt i SD-kortet Anslut kontakterna A (Flex-tängerna) och B (spänningskablarna) till Cir-e 3 Anslut spänningskablarna via krokodilklämmor till mätkretsen L1 L2 L3 N. (Ej hjälpspänning via brun och grön samtidigt) Anslut nu hjälpspänning via brun och grön kabel till Cir-e 3 Du har nu 30 sek. att välja skalområde sc1, sc2 eller sc3 i Flex-tängerna. Därefter inleds en kontroll av fasföljden i spänningskretsen. Lysdioder blinkar vid fel. Först Nu monteras Flex-tängerna. Direkt Cir-e 3 detekterar dessa inleds kontroll av strömriktning och fastillhörighet. Lysdioder blinkar vid fel. Starta loggningen. I applikationer där kontinuerlig loggning är ett absolut krav rekommenderas att kablarna brun och grön för hjälpspänning ansluts till en UPS. Det inbyggda batteriet säkrar redan registrerade mätfiler men upprätthåller inte loggningsprocessen under nätavbrottet. 6.1 Beskrivning av handhavande-stegen vid driftsättning Steg 1 Placera SD-kortet i kortläsaren på Cir-e 3 Följ instruktionerna i kapitel 5 vid isättning av SD-kortet. Förvissa dig om att setup-filen dessförinnan skapats och laddats ner på SD-kortet enligt kapitel 4.1. Steg 2 Anslut kontakterna A + B till Cir-e 3 Det svarta kablaget från Flex-tängerna monteras i uttag A. Se präglingen i plasten. (Bilden är förtydligad med vit text) Det flerfärgade spännings-kablaget monteras i uttag B. Kontakterna kan ej förväxlas - då den ena har styrstift. Montera Ej strömtängerna fysiskt runt kraft-kablaget i detta steg. Sid 15

16 Steg 3 Anslut spänningskablaget till L1 L2 L3 N Anslut EJ hjälpspänning i detta steg. Endast mätkretsen svart, röd, gul och blå. Använd medföljande krokodilklämmor. Mätkrets I vissa installationer finns mätplintar där de isolerade banan-kontakterna kan anslutas. Steg 4 Anslut hjälpspänning via grön och brun kabel Detta sker antingen direkt i banankontakterna för Fas och Noll enligt bilden nedan - alternativt till separat matningsdon. Grön LED Power tänds. Kontroller att LED REC inte lyser. Om så är fallet - tryck > 3sek på START för att släcka lysdioden. Brun Grön Svart Röd Gult Blå Steg 5 Val av skalområde sc1 sc2 sc3 i Flextängerna. Direkt efter spänningssättning blinkar lysdioderna L1/Sc1 L2/Sc2 L3/Sc3. Du har nu 30 sekunder att välja skalområde innan diagnostestet av fasföljd inleds. Valet sker med korta tryckningar < 3 sek på enligt bildillustrationen nedan: Sc1: 5 200A Sc2: A Sc3: A Vänta därefter 7 sekunder. Enheten har nu sparat valt skalområde. Sid 16

17 Steg 6 Kontroll av fasföljd i mätkretsen - spänning Direkt efter steg 5 - val av skalområde - inleder Cir-e 3 kontrollen av fasföljden i spänningskretsen. Dvs. att spänningskablarna svart - röd - gul anslutits i rätt ordning gentemot L1 L2 L3. Under diagnosen blinkar lysdioderna sekventiellt under c:a 10 sekunder. Vid korrekt fasföljd avslutas testet med att lysdioderna L1 L2 L3 lyser med fast sken. Om däremot lysdioderna L1 L2 L3 blinkar efter avslutat test indikerar detta att en eller flera faser ligger fel. I kapitel 6.2 beskrivs rutinen för att lokalisera var felet ligger. Vi påminner om att Flex-tängerna Ej får vara monterade i ätobjektet under fasdiagnosen. Sid 17

18 Steg 7 Montera Flex-tängerna Var noga med att strömriktningen blir korrekt och lika i samtliga faser. Pilen som indikerar riktningen är präglad i plasten vid kabellåset. Se bilden nedan: OBS! Vid mätning i 1-fasnät används mättången märkt L1. Nu inleds ett automatiskt diagnostest för kontroll att Flex-tängerna placerats kring rätt fas-ledare och att strömriktninge genom dessa är korrekt. Vid korrekt strömriktning lyser L1 L2 L3 med fast sken. Vid felaktig strömriktning blinkar lysdioden vid den fas där felet har uppstått. Exemplet till höger visar att Flex-tången i L2 är felvänd. Om lysdioderna blinkar trots att du noggrant verifierat både fasföljd och strömriktning är det troligt att problemet kan härledas till någon av faktorerna nedan: Effektfaktorn är lägre än 0,5 (vinkel > 600). Effekt genereras till mätobjektet Sid 18

19 6.2 Åtgärder vid felindikering Vid felaktig fasföljd i kablaget för mätspänning - jämför steg 6 sid Koppla bort hjälpspänningen - Skifta plats på krokodil-klämmorna - Koppla åter på hjälpspänning - Vänta 30 sek alt. välj åter samma skalområde som tidigare för att vinna tid. - Cir-e 3 gör nu ett nytt test enligt beskrivning i steg 6. Fortsätt enligt proceduren tills lysdioderna har fast sken. Vid felaktigt monterade strömtänger - jämför steg 7 sid Kontrollera att den faktiska strömriktningen överensstämmer med indikeringspilen på strömtången. Pilen är präglad i plasten vid låsanordningen. - Kontrollera även att faserna ligger i den ordning som kabel-märkningen visar. Prova med att slå ifrån en fas åt gången för att på så sätt definiera fasens fysiska placering. - Vänd alternativt placera om de strömtänger som placerats felaktigt. 6.3 Att starta och avsluta loggning Tryck > 3sek på för att starta loggningen. Tryck > 3sek på för att avsluta loggningen. Vi påminner åter om vikten av att följa säkerhetsrutinerna vid isättning och urtagning av SD-kortet. Dessa beskrivs ingående i kap 5 sid 14. Sid 19

20 7. Import av mätfiler från SD-kortet till dator För att komma åt data som lagras på enheten,välj genom att klicka på knappen Devices i aktivitetsfältet. Högerklicka på avsedd enhet i enhetsträdet. I den högra rutan ska visas följande: Välj Files download. En dialogruta som visar filerna i enheten skapas. Dessa filer kan analyseras med hjälp av diagram, tabeller eller analytiska kvalitetsstudier. För att importera en fil, markera raden med den filen och tryck på knappen download. I annat fall klickar du på Cancel för att avsluta. Om du klickar på Download visas följande dialog: Sid 20

21 I den här dialogrutan måste ni ange ett nytt namn för filen som ska importeas. Observera att detta namn måste vara unikt i förhållande till alla element i enhetsträdet, eftersom filen laddas ned och visas som en del av trädet. Om du lägger till ett befintligt namn kommer programmet att svara med ett varningsmeddelande. För att börja importen, klicka på OK i dialogrutan med filer att ladda ner från CIR-e 3. Då kommer ni att se en ny dialogruta som indikerar hur långt importen har framskridit. När importen är klar, kommer du att få ett meddelande om detta. Klicka på Accept i dialogrutan och vänta på att programmet uppdaterar enhetsträdet med den nya konfigurationen. Den importerade filen visas som en underfil till enheten i enhetsträdet. Om det inträffar något fel under importen av de valda filerna,kommer programmet att visa ett felmeddelande för vart och ett av dem. Får du upp detta fönster? Du har antingen valt ett felaktigt namn på filen, eller inte valt något namn alls. Välj ett namn alternativt välj ett annat namn som fungerar. Mer info om Power Vision Plus i kap. 10 (s. 24) Sid 21

22 8. Inställning av datum & klockslag Kommunikation mellan PC och Cir-e 3 sker via seriellt protokoll RS-232. Använd medlevererad kabel. Anslut DB-9 kontakten till datorn. Förvissa dig om att enheten inte är i inspelningsläge - loggning. Lysdioden REC får EJ lysa! Om den lyser stoppas loggningen genom att trycka på START/STOP > 3 sek. 9. Byte av litium-batteri Viktigt att kontrollera innan arbetet påbörjas. - Förvissa dig om att enheten är bortkopplad från hjälpspänning. - Vidare att kontakterna A + B för mätstänger och mätkretsen är urkopplade Lossa de 7 skruvar som håller skyddskåpan. Byt batteriet som är placerat enligt bilden. Sid 22

23 10. FAQ Frågor och svar Fråga: Kan jag starta loggningen när lysdioderna L1 L2 L3 blinkar? Svar: NEJ - ni rekommenderas istället att kontrollera installationen av både strömtänger och spänningskablage. Om lysdioderna fortsätter att blinka även efter slutförd kontroll kan orsaken vara att effektfaktorn i nätet ligger under 0,5. Fråga: Kan jag starta loggningen när lysdioden REC blinkar? Svar NEJ. Att REC blinkar beror på att något av nedanstående fel föreligger: - Minneskort saknas i enhetens SD-kortplats. - Kortet är felaktigt isatt - Kortet är skrivskyddad - SD-kortet är inte av format FAT 16 Fråga: Varför har STD filen tagits bort från rotkatalogen på minneskortet? Svar: Möjliga orsaker till att STD-filen raderats från minneskortets rotkatalog beskrivs nedan. - Skalområdet för Flex-tängerna har av misstag ändrats under pågående loggning. Fråga: Mätfiler kan Ej öppnas? Svar: Kortet har skadade kontaktytor. Kortet är oläslig eller skrivskyddad. Fråga: Data registreras med ett felaktigt datum. Varför? Svar: Korrekt tid har inte programmerats efter batteribyte. Sid 23

24 11. Introduktion av PowerVision Plus PowerVision Plus är en programvara som är designat för Circutors ström analysatorer och AR5, CAVA, QNA, CVM.k2 och CVM-BDM-1M mätare. Denna applikation ger dig möjligheten att läsa historisk data som sparas i enheterna och visa upp de detaljer som användaren kan behöva. I denna nya version av PowerVision har programmets gränssnitt avsevärt förenklats för att göra det trevligare, mottaglig och enklare att använda. 12. Programmets standard Som standard visar programmet en menyrad och ett verktygsfält med alla möjliga åtgärder som kan utföras. I huvudpanelen finns ett träd med en enda nod med namnet Filer som skapas som standard. För att förstå varje del av gränssnittet och dess funktioner, se kommande avsnitt. Sid 24

25 13. Huvudmeny förklaring Menyn längst upp ger tillgång till alla programmets funktioner. Denna menybar innehåller fyra huvudmenyer; Options (Alternativ), Configuration (Konfiguration), Views (Visa) och General (Allmänna). Options menyn: Open: Öppna filerna för att lägga till dem i programmet. Properties: Visar egenskaper vy som är aktiv. Print: Skriver ut uppfattningen som är aktiv. Export: Export aktuella vyn. Exit: Avslutar programmet. Configuration menyn: Add: Lägger till en enhet i enhetsträdet på startskärmen. Modify: Ändrar den valda enheten i enhetsträdet. Delete: Tar bort den markerade enhet från enhetsträdet. Monitor: Visar övervaknings syn på den valda enheten. Sid 25

26 Views menyn: Previous: Next: Histotic: Study: Går tillbaks ett steg Går ett steg tillbaks Vart man kan se logfiler Report generator: gör att du kan komma åt rapportgeneratorn. Graph: får du tillgång till grafiska vyn. Table: gör att du kan komma åt tabellvyn. Devices: Här kan du komma åt de viktigaste enheter General meny innehåller fäljande: Toolbar: Staus bar: Units: Calculated variables: Language: Graph properties: Software Update: About: Visa eller döljen toolbaren Gör det möjligt att visa eller dölja statusfältet. Visar bara om uppdateringarna aktivera. Konfigurera enheterna av varje typ av variabel som stöds av programmet. Gå in i beräknade variablerna konfiguration. Låter dig ändra programmets språk. Om du vill ändra bakgrundsfärg graferna Tillgång till PowerVision Plus nedladdningssida. Visas endast om det finns en ny version. Komma åt information om programmet. Sid 26

27 14. Toolbar - Meny info Verktygsfältet som ger er mer direkt tillgång till de viktigaste alternativen hela tiden. Verktygsfältet har följande alternativ: Open: Previous: Next: Gör att du kan öppna en fil för att lägga till den i programmet. Kommer du tillbaka till föregående vy. Tar dig till nästa vy. Pil neråt symbolen: Visar alla loggar. Devices: Report generator: Graph: Table: Properties: Print: Ger dig tillgång huvud vyn till enhetens konfiguration. Gör att du kan komma åt vyn rapportgenerator. Skapar en grafisk bild. Skapar en tabell. Visar egenskapsfönstret för den aktuella vyn. Möjliggör utskrift av aktuella vyn. Använd snabbmenyn knappraden för att dölja eller visa knapparna. Högerklicka i verktygsfältet för att komma åt denna. Via denna meny kan vi definiera vilka knappar vi vill visa och dölja. Sid 27

28 15. Lägga till eller ändra CIR-e 3 inställningar När SD-kortet sitter i datorn, Lägger ni till CIR-e 3 i enhetens träd vy av enheter per anslutning. Lägg till enheten och följande dialog visas: De konfigurationsparametrar: Name: Alfanumerisk fält som identifierar enheten i programmet. Description: Alphanumeric fält att skriva in en beskrivning av enheten. Serial number: Serie nummer på den anslutna enheten. (Finns på enhetens baksida) Serienumret fältet kan ni ange det direkt eller kan du be programmet att hitta den automatiskt. För att hitta serienumret för den anslutna utrustningen tryck på och sökningen kommer att visa en dialogruta med de funna serienummer. För att sökning efter serienummer ska fungera måste enheten vara i kontakt med datorn. Vid SD-kort användning skriv in serienummret manuellt. Om programmet inte hittar konfigurationsfiler CIR-e 3, visas ett meddelande som informerar er. När ni har skapat enheten ser ut som du har skapat en ny nod, vilket motsvarar en CIR-e 3 laget i enhetsträdet. För att ändra parametrarna i CIR-e 3, välj noden och klicka på Edit, Settings från huvud menyn och samma alternativ i undermenyn. Sid 28

29 16. Ladda ner data För att komma åt data som lagras på enheten väljer View enheter efter anslutning till Devices från aktivitetsfältet. Välj rätt CIR-e 3 till i enhetsträdet. I den högra rutan ska visa följande: Välj er enhet CIR-E3 i trädet så ser ni den i högra delen av fönstret, under bilden på enheten finns en knapp files download klicka på denna för att ladda ner filer. Ett litet avlångt fönster dyker upp som visar att den tänker igenom sista klick kommandot och öppnar sen ett fönster som visar de filer ni kan ladda upp. Dessa filer kan analyseras med hjälp diagram, tabeller eller analysisk kvalitet. Om du vill lägga till fler filer markera de filer du vill hämta och tryck på knappen download. Annars klickar du på Cancel för att avsluta. Om du klickar på Download visas följande dialog: Sid 29

30 I den här dialogrutan måste ni ange ett nytt namn på filen för att ladda ner. Observera att detta namn måste vara unikt i förhållande till alla delar av enhetsträdet, eftersom filen laddas ned och visas som en del av trädet. Om ni lägger till ett befintligt namn kommer programmet informera er med ett meddelande. Till att börja ladda ner klicka på OK i dialogen med filer att ladda ner från CIR-E3. Då kommer ni att se en dialogruta informerar nedladdningen framsteg. När ni har hämtat, måste ni vänta på att programmet för att konfigurera inställningarna. Ni kommer att märka att den nedladdade filen visas som ett barn-nod under CIR-e3 enhet i enhetsträdet. Om det finns ett nedladdnings fel i valda filer programmet visas ett meddelande med de fel som vart och ett av dem. Får ni upp detta fönster? Ni har antingen inte uppgett något namn på filen ni will lägga upp eller angett ett felaktigt namn som inte är ok. Välj ett namn alternativt välj ett annat namn som fungerar. Sid 30

31 17. Kalkylera variabler Ibland är det nödvändigt att erhålla resultatet av en transaktion mellan variabler av olika anordningar, till exempel, summan av energier. PowerVision Plus ger denna funktion för beräknade samtal variabler. Värdena på dessa variabler kommer att vara resultatet av formler bestående av värdena på variablerna i andra enheter. För att komma åt inställningarna beräknade variablerna bör gå in i menyn General och Variable calculated. För att komma åt inställningarna beräknade variablerna bör gå in i menyn General och Variables calulated. Sid 31

32 För att lägga till en ny variabel, klicka på Add. Visas följande dialog: De konfigurerbara parametrarna är: Identifier: Name: Units: Identifierar varje av de beräknade variabler som skall användas i uttryck och villkor Namn på den beräknade variabeln. Text av enheterna i vilket land det uppskattade värdet på variabeln Agrupation criteria: gruppering variabelvärden i diagram eller tabeller. Till exempel, om vi värdesätter varje 5 minuter och vi gruppen var 15 minut, är detta att gruppera 3 värden i endast 1 - Maxvärde - Min värde - Medelvärde - Senaste värdet - Summering av värden Decimals: Välj från 1 till 6 decimal eller ingen Expression: Formel som kommer att leda till ett resultat av det beräknade värdet. Kan matas in manuellt eller via guiden Sid 32

33 18. Skapa en graf En av de mest kraftfulla verktyg PowerVision Plus erbjuder är möjligheten att skapa grafisk visning från variablerna av enheternas uppsamlade information. För att komma åt denna vy kan ni välja Views menyalternativet och sedan Study och slutligen Graphic eller klicka på Graphic knappen direkt på verktygsfältet. Vanligtvis för att skapa en graf måste ni välja vilka variabler som hänför sig till vilka enheter som kommer att ingå i grafen. När ni väljer Graphic alternativet, oavsett om huvudmenyn eller från verktygsfältet, kommer en dialogruta att visas där ni kan välja enheten och de variabler som ni vill vara en del av graf bilden. Trots att till att börja med kan ni bara välja variabler från en enhet för att skapa grafen, senare kan ni lägga till variablerna i andra enheter till denna graf (detta kommer att förklaras nedan). Om ni väljer Graphic alternativet medan enhetens övervaknings vyn tolkar programmet det som att ni vill skapa en bild för den enhet du tittar och hoppar till föregående skärm. Beroende på den valda enheten visas en skärm för val av grafiska typen. När ni väljer den grafiska typen kommer en variabel skärmbilden visas. Sid 33

34 Välj ut de värden ni vill se genom att klicka i de rutor som anger det ni söker. Flikar ni kan välja värden från till er graf är: Variables, Power, Maximun demand, Energy, Harmonica, Quality och Cir-E3 incidents. Sid 34

35 Sid 35

36 Sid 36

37 Här väljer ni de variabler ska finnas med på i grafen. Utseendet och val fönstrets utseende beror på enheten och grafisk typ. Om ni väljer en icke-standard grafisk typ, t.ex. en övertoner graf (Harmonics) kommer fönstret för val se ut så här: Sid 37

38 Slutligen, när ni har valt de variabler som ska visas, kommer en bild av en graf visas med variablerna i fråga. Systemet väljer automatiskt representation perioden och grupperingen av data, vilket naturligtvis kan ändras senare. Innebörden av båda begreppen och hur de kan ändras kommer att förklaras nedan. Det bör noteras att grupperingen valt är en vecka och perioden är typiskt 30 minuter. Tabell exempel: Variables Som kan ses en typisk bild består av ett antal gemensamma drag: Title: Ligger i toppen, det är en text som beskriver bilden du visar. Titlar innehåller vanligtvis namnen på de enheter där variablerna som du tittar hänvisar till. De kan innehålla flera textrader, så att de kan representeras som undertexter. Representation areas: Dessa är det område där data visas. En graf består normalt av bara ett område, som i exemplet ovan, men kan ha olika områden, var placerad en under nästa. Varje område innehåller en del gemensamma drag: - Key: ger allmän information om de variabler som är representerade i området. Denna information är ofta färgen på variabeln, typ av representation, titeln på grafiken och i vissa fall, ett värde som indikerar en viss egenskap hos variabeln för den aktuella representationen (till exempel är det vanligt att se på energi variabler ackumulerat värde av alla synliga värden). - Y-axis: ger information om enheter de variabler som finns representerade i denna axel och de värden som har visats. Vid första intervallet beräknas så att de passar alla värden för alla variabler som ingår i denna axel. Typiskt har ett område en y-axel, även om detta kan ändras av användaren, såsom kommer att förklaras senare. - X-axis: Vanligtvis är detta tidsaxeln och ligger på botten av representation området. Här tidsintervallet som representeras kan ses. Vanligtvis fördefinierade tidsintervall representeras (dag, månad, etc), men användaren kan välja den mest lämpliga som visas senare. Likaså finns det olika typer av grafik där denna axel inte representerar tid, i detta fall enheterna representerade och intervallet av innehöll värden kommer att anges. Sid 38

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4)

Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Installationsguide LCU9016II/LCU9017II IG 559 0162 930A (A4) Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 5 Systemöversikt... 5 Om denna

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Dran-View 6 Pro / Enterprise

Dran-View 6 Pro / Enterprise Dran-View 6 Pro / Enterprise ANVÄNDARHANDBOK ANALYS AV ELKVALITET, ÖVERTONER OCH ENERGI DRANETZ 1000 New Durham Road Edison, NJ 08818-4019 Tel (732) 287-3680 Fax (732) 248-1834 Part Number OM-DRANVIEW

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide

IG 559 0162 930PA4. Installationsguide IG 559 0162 930PA4 Installationsguide Copyright 2003-2011, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 117 43 Stockholm Telefon: 08-775 16 00 Innehåll ARX ACCESS 1 Systemöversikt 1 Om denna installationsguide 3

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer