Portabel nätanalysator CIR-e 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portabel nätanalysator CIR-e 3"

Transkript

1 Portabel nätanalysator CIR-e 3 Handhavandebeskrivning / Manual Tack för att du valt denna produkt från Circutor SA. Vi rekommenderar att du noggrant läser manualen innan enheten sätts under spänning. Det är vår övertygelse att den rikt bildillustrerade beskrivningen bidrar till att du snabbt blir familjär med Cir-e 3. Man_Cire3_PV_SV_1405 Tel:

2 Inledning I den Svenska versionen Man_Cire3_PV_SV_1405 har vi valt att fokusera på två moment. Att i tydliga steg beskriva hur enheten förebereds inför en loggning. Konfigurering Analys av mätfiler i Power Vision Plus. För ytterligare information om produkten hänvisar vi till den Engelska versionen Owners Manual M A som levereras med produkten. EU-direktivet IEC Electrical Safety föreskriver att varningstexter mm tydligt exponeras längst fram i manualen - då Cir e 3 tillhör kategorin handburna mätinstrument. Vi har givetvis valt att följa dessa rekommendationer. Varningstext och symboler Fara Elektrisk Riskvarning Förvissa dig om att noggrant följa installationsanvisningar och att respektera de varningstexter som återfinns på denna sida samt på flera andra platser i manualen. Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan orsaka personskador alternativt skador på utrustning och/eller faciliteter. Obs! Särskild uppmärksamhet påkallas Läs och förstå denna handbok innan du ansluter instrumentet. Viktig information föregås av denna varningssymbol. Installation, drift och underhåll av detta instrument måste utföras av personal med behörighet. Elsäkerhetsföreskrifter definierar behörighet kortfattat enligt nedan: En person som innehar dokumenterad kunskap och erfarenhet som erfordras vid byggande, drifttagning och underhåll av elektrisk utrustning och installationer och som dessutom har genomgått säkerhetsutbildning avseende risker. CIRCUTOR, SA rekommenderar att originalkablaget som medlevereras används vid inkoppling. Varning Undvik att hålla i den mångpoliga kontakten med påkopplad spänning. Förvissa dig om att kontakten ALLTID är ansluten till Cir-e 3 INNAN krokodilklämmorna ansluts. Ansvarsbegränsning CIRCUTOR. SA förbehåller rätten att utan föregående avisering modifiera produkten, alternativt ändra specifikationer och egenskaper som beskrivs i denna bruksanvisning. Uppdaterad information avseende programversioner finns att ladda ner från: alt Sid 2

3 Innehåll Kap. Beskrivning av innehåll 1. Uppackning kontroll - märkdata Sid Leveranskontroll - Identifiering 1.2 Kontroll av märkdata 2. Beskrivning av enheten Sid Identifiering av kontaktdon, kortläsaren samt LED-indikering 2.2 Parametertabell / elektriska storheter / FFT övertonsanalys 2.3. Tekniska specifikationer 2.4 Dimensioner 3. Installation av PowerVision Plus Sid Ladda ner programmet från Circutors hemsida 3.2 Starta installationen 3.3 Välj språk 3.4 Acceptera licensvillkoren - Registrera 3.5 Spara programmet 4. Konfigurering via dator Sid Konfigurering av SD-kortet 4.2 Lägg till CIR-e3 som enhet i PowerVision 5. Säkerhetsrutiner vid hantering av SD-kortet Sid Isättning av SD-kortet - med efterföljande start av loggning 5.2 Urtagning av SD-kortet efter avslutad loggning 5.3 Kortformat - felindikering 6. Inkoppling av enheten vid mätobjektet Sid Beskrivning av handhavande-stegen vid driftsättning 6.2 Åtgärder vid felindikering 6.3 Att starta och avsluta loggning 7. Import av mätfiler från SD-kortet till dator Sid Inställning av datum & tid Sid Byte av litium-batteri Sid FAQ - frågor och svar Sid Introduktion av PowerVision Plus Sid Programmets standard Sid Huvudmeny förklaring Sid Toolbar - Meny information Sid Lägg till eller ändra Sid Ladda ner data Sid Kalkylera Variabler Sid Skapa en graf Sid Exempel på grafer Sid 39 Sid 3

4 1. Uppackning identifiering - märkdata 1.1 Leveranskontroll - Identifiering 1 st CIR-e³ Mätenhet 1 st SD-minneskort med kapacitet 2Gb. Se bild F 3 st Flexitänger med omkrets 54cm. Se bild A 6 st Spänningskablar varav 4st för mätkretsen L1 L2 L3 N samt 2st för hjälpspänning. Se bild B 4 st Krokodilklämmor. Se bild B 1 st Kommunikationskabel RS-232. Se bild D 1 st USB kortläsare för SD minneskort. Se bild C 1 st Väska. Se bild E 1 st Engelskspråkig Owners Manual i fullversion 1 st Svensk komprimerad Användarmanual Bild A Bild B Bild C Bild F Bild E Sid 3 Bild D 1.2 Kontroll av märkdata Förvissa dig om att märkdata - angiven på huvudenheten Cir-e 3 - överensstämmer med din beställning samt det elnät i vilket enheten ska brukas. Sid 4

5 2. Beskrivning av enheten 2.1 Identifiering av kontaktdon, kortläsaren samt LED-indikering Kontakt A Kontakt B Fast sken. Fasföljd OK Blinkande. Fasföljd FEL Blinkande Val skalområde Släkt LED... loggning stoppad. Blinkande fel i SD kortet Fast sken loggning aktiv Grön LED indikerar att hjälpspänning är inkopplad Knappen har två funktioner: Tryck > 3 s - Starta / Stoppa loggning Tryck < 3 s - Val av skalområde i Flex-tängerna för strömmätning. Sid 5 Kortläsare

6 2.2 Parametertabell / elektriska storheter / FFT övertonsanalys Tabellen nedan presenterar maximalt antal parametrar som loggas/kalkyleras och registreras i Cir-e 3 vid mätning i ett trefas 4-ledarsystem med nolledare. Parameter Symbol L1 L2 L3 III Fasspänning Fas-N V X X X X Huvudspänning Fas-Fas V X X X X Ström momentanvärde A X X X X X Ström i nollan - kalkylerat värde A Frekvens Hz X X Aktiv Effekt kw X X X X X Reaktiv Effekt - induktiv kvarl X X X X X Reaktiv Effekt - kapacitiv kvarc X X X X X Skenbar Effekt kva X X X X X Effektfaktor * PF X X X X X Fasvinkel * Cos fi X X X X X Aktiv Energi kwh X Reaktiv Energi induktiv kvarh L X Reaktiv Energi kapacitiv Kvarh C X Skenbar Energi kvah X X Aktiv Effekt - medelvärde beräknat under valbar period min. (Maximum Demand) Skenbar Effekt - medelvärde kw (MD) beräknat under valbar period min. (Maximum Demand) kva (MD) X Övertoner FFT spänning Udda och jämna tom 50:e ordningen Arm V X X X Övertoner FFT ström Udda och jämna tom 50:e ordningen Arm A X X X X THD -Total Harmonisk Distorsion - spänning THD V X X X X THD -Total Harmonisk Distorsion - ström THD A X X X X Grundton i spänning V X X X Grundton i ström A X X X Flicker** WA WA X X X X Flicker** Pst Pst X X X X Max/ Min X * Defaultvärdet sätts till 1,0 i de fall mätvärde saknas. ** Flicker åstadkommer variationer i ljustyrkan beroende på relativt snabba spänningsvariationer. Dessa orsakas mestadels av högteknologisk svetsutrustning och switchade aggregat. Blinkfrekvensen kan ligga i områden 0,5 till 25Hz. Människan är känslig för frekvenser tom 8,8Hz Sid 6

7 2.3 Tekniska specifikationer Ingång - Mätspänning Mätområde Fas-Fas V.ac Mätområde Fas-N V.ac Frekvens Hz Ingång - Strömmätning - via Flex-tänger E20-54 Mätområde - Skala A Mätområde - Skala A Mätområde - Skala A Insignal från mättänger V ac Ingång - Strömmätning - via Tång CP-5 Mätområde 0 5 A Skalområde Fritt programmerbart i Cir e3 Insignal / mättänger V.ac Mätnoggrannhet Spänning 0,5 % av fullskalevärde Ström 1 % av fullskalevärde Effekt 2 % av fullskalevärde Energi 2 % av fullskalevärde Hjälpspänning AC-Spänning V.ac DC-Spänning V.dc Frekvens Hz Förbrukning - börda 9 VA Internt batteri Typ Licium Beteckning BR2032 Spänning 3V Livslängd 5år Miljö Arbetstemperatur grc Lagringstemperatur grc Luftfuktighet 95 % RH icke kondenserande 2.4 Dimensioner Sid 7

8 3. Installation av PowerVision Plus Minimikrav på datorns konfiguration / prestanda Windows XP, Vista eller Windows 7 (32bits eller 64 bits) Java JRE eller högre Pentium III processor - eller snabbare Internminne: min 512 Mb Ledigt hårddiskutrymme: min 200 Mb Mus och tangentbord 3.1 Ladda ner programmet från Circutors hemsida Gå till: Klicka på Power Vision Plus. Välj Spara. 3.2 Starta installationen Starta programinstallationen genom att dubbel-klicka på den nedladdade filen setup_pvplus_v.xxxx.exe 3.3 Välj språk Engelska alt. Spanska (Inglés). (Espanol) Klicka på Nästa ( Siguiente) för att gå vidare till nästa steg. Tillbaka Nästa Avbryt I fortsättningen visas texten i dialogrutorna på Engelska - vilket du troligtvis valde i det föregående momentet. Klicka på Next för att gå vidare. Nästa Sid 8

9 3.4 Acceptera licensvillkoren - Registrering I dialogrutan presenteras licensvillkoren. Om Du väljer att acceptera dessa - klick då i I accept the term of... Klicka därefter på Next. Nästa I detta steg anges användarnamn och företaget i vilket enheten kommer att brukas. Serienumret består av 10 siffror, där de 6 första alltid är De 4 sista genereras enligt principen random. Användar namn Företags namn Serie nummer Nästa Sid 9 Sid 9

10 3.5 Spara programmet Som default sparas den under C:\Program\Circutor\PowerVision Plus. Acceptera genom att klicka Next. Nästa Installera Välj här Install. Installationen verkställs. Sid 10

11 Installationen kan stoppas genom att klicka Cancel Installationen är klar Installationen är avslutad. Sid 11

12 4. Konfigurering via dator 4.1 Konfigurering av SD-kortet Förvissa dig om att SD-kortet är korrekt isatt i datorns kortläsare alt. via medföljande USB-adapter. Öppna utforskaren och klicka på SD-kortet. Här finns bl a : Engelsk manual Instruktionsvideo CIR-E.exe-filen Klicka på filen för att öppna Setup. Skriv in enhetens serie-nummrer som finns angivet på baksidans etikett. Klicka därefter OK. Följt av Config Fyll i formuläret som ny öppnats - enligt instruktionen nedan: Report name: Här anges lämpligen mätobjektets benämning. Register period: Ange önskad integrationstid under vilken medelvärdet ska beräknas innan det sparas som loggat värde. Primär / sekundärspänning är oftast 1/1 När Flex-tänger används får inte rutan vid Current transformer primary var ibockad! Enheten föreslår 230V F- N samt 50Hz Abonnerad effekt kan anges i sista rutan. Avsluta med att klicka på Generate. Nu sparas den genererade filen och sparas i roten på SD-kortet. Denna fil xst (enhetens serienummer.xst) konfigurerar Cir e 3 och granterar att loggningen i det aktuella mätobjektet blir genomförd enligt givna förutsättningar. Sid 12

13 4.2 Lägg till CIR-e 3 som enhet i PowerVision Gå via startknappen - Windows > Circutor > Powervision Plus. Klicka på den gula ikonen för att starta programmet. Välj Configuration ur huvudmenyn. Fyll i uppgifterna I dialogrutan nedan: Name: Namnet för att identifiera enheten i programmet. Description: Kompletterande beskrivning. Serial number: Serienummret på den anslutna enheten. (Framgår av etiketten på enhetens baksida). Tryck OK för att bekrfta inmatade uppgifter. Därefter Accept Enheten har nu hamnat i trädet. Sid 13

14 5. Säkerhetsrutiner vid hantering av SD-kortet 5.1 Isättning av SD-kortet - med efterföljande start av loggning Förvissa dig om att enheten är bortkopplad från hjälpspänning. Brun och grön kabel. Detta gäller både vid isättning och urtagning av kortet. Demontera skyddslocket - enligt bild 1 Sätt i SD-kortet med kontaktytorna uppåt - enligt bild 2 Återmontera skyddslocket Anslut hjälpspänning brun och grön kabel VÄNTA min 12 sekunder. Tryck därefter på knappen > 3 sek. Bild 1 Bild Urtagning av SD-kortet efter avslutad loggning Tryck på knappen > 3 sek. VÄNTA min 5 sekunder innan hjälpspänningen bortkopplas. Brun och grön kabel. Demontera skyddslocket Ta ur SD-kortet 5.3 Kortformat - felindikering Kontrollera att det SD-kort du avser att använda är i format FAT 16 Vid försök med andra typer larmar enheten genom att REC blinkar. Lysdioden REC larmar även i följande situationer: Minneskort saknas i enhetens SD-kortplats. Kortet är felaktigt isatt Kortet är skrivskyddad Sid 14

15 6. Inkoppling av enheten vid mätobjektet Det är viktigt att du följer ordningsföljden 1 7 vid driftsättningen av Cir-e 3. Därmed kan dyrbar felsökning på fältet undvikas. Handhavandet beskrivs utförligt under avsnitt Sätt i SD-kortet Anslut kontakterna A (Flex-tängerna) och B (spänningskablarna) till Cir-e 3 Anslut spänningskablarna via krokodilklämmor till mätkretsen L1 L2 L3 N. (Ej hjälpspänning via brun och grön samtidigt) Anslut nu hjälpspänning via brun och grön kabel till Cir-e 3 Du har nu 30 sek. att välja skalområde sc1, sc2 eller sc3 i Flex-tängerna. Därefter inleds en kontroll av fasföljden i spänningskretsen. Lysdioder blinkar vid fel. Först Nu monteras Flex-tängerna. Direkt Cir-e 3 detekterar dessa inleds kontroll av strömriktning och fastillhörighet. Lysdioder blinkar vid fel. Starta loggningen. I applikationer där kontinuerlig loggning är ett absolut krav rekommenderas att kablarna brun och grön för hjälpspänning ansluts till en UPS. Det inbyggda batteriet säkrar redan registrerade mätfiler men upprätthåller inte loggningsprocessen under nätavbrottet. 6.1 Beskrivning av handhavande-stegen vid driftsättning Steg 1 Placera SD-kortet i kortläsaren på Cir-e 3 Följ instruktionerna i kapitel 5 vid isättning av SD-kortet. Förvissa dig om att setup-filen dessförinnan skapats och laddats ner på SD-kortet enligt kapitel 4.1. Steg 2 Anslut kontakterna A + B till Cir-e 3 Det svarta kablaget från Flex-tängerna monteras i uttag A. Se präglingen i plasten. (Bilden är förtydligad med vit text) Det flerfärgade spännings-kablaget monteras i uttag B. Kontakterna kan ej förväxlas - då den ena har styrstift. Montera Ej strömtängerna fysiskt runt kraft-kablaget i detta steg. Sid 15

16 Steg 3 Anslut spänningskablaget till L1 L2 L3 N Anslut EJ hjälpspänning i detta steg. Endast mätkretsen svart, röd, gul och blå. Använd medföljande krokodilklämmor. Mätkrets I vissa installationer finns mätplintar där de isolerade banan-kontakterna kan anslutas. Steg 4 Anslut hjälpspänning via grön och brun kabel Detta sker antingen direkt i banankontakterna för Fas och Noll enligt bilden nedan - alternativt till separat matningsdon. Grön LED Power tänds. Kontroller att LED REC inte lyser. Om så är fallet - tryck > 3sek på START för att släcka lysdioden. Brun Grön Svart Röd Gult Blå Steg 5 Val av skalområde sc1 sc2 sc3 i Flextängerna. Direkt efter spänningssättning blinkar lysdioderna L1/Sc1 L2/Sc2 L3/Sc3. Du har nu 30 sekunder att välja skalområde innan diagnostestet av fasföljd inleds. Valet sker med korta tryckningar < 3 sek på enligt bildillustrationen nedan: Sc1: 5 200A Sc2: A Sc3: A Vänta därefter 7 sekunder. Enheten har nu sparat valt skalområde. Sid 16

17 Steg 6 Kontroll av fasföljd i mätkretsen - spänning Direkt efter steg 5 - val av skalområde - inleder Cir-e 3 kontrollen av fasföljden i spänningskretsen. Dvs. att spänningskablarna svart - röd - gul anslutits i rätt ordning gentemot L1 L2 L3. Under diagnosen blinkar lysdioderna sekventiellt under c:a 10 sekunder. Vid korrekt fasföljd avslutas testet med att lysdioderna L1 L2 L3 lyser med fast sken. Om däremot lysdioderna L1 L2 L3 blinkar efter avslutat test indikerar detta att en eller flera faser ligger fel. I kapitel 6.2 beskrivs rutinen för att lokalisera var felet ligger. Vi påminner om att Flex-tängerna Ej får vara monterade i ätobjektet under fasdiagnosen. Sid 17

18 Steg 7 Montera Flex-tängerna Var noga med att strömriktningen blir korrekt och lika i samtliga faser. Pilen som indikerar riktningen är präglad i plasten vid kabellåset. Se bilden nedan: OBS! Vid mätning i 1-fasnät används mättången märkt L1. Nu inleds ett automatiskt diagnostest för kontroll att Flex-tängerna placerats kring rätt fas-ledare och att strömriktninge genom dessa är korrekt. Vid korrekt strömriktning lyser L1 L2 L3 med fast sken. Vid felaktig strömriktning blinkar lysdioden vid den fas där felet har uppstått. Exemplet till höger visar att Flex-tången i L2 är felvänd. Om lysdioderna blinkar trots att du noggrant verifierat både fasföljd och strömriktning är det troligt att problemet kan härledas till någon av faktorerna nedan: Effektfaktorn är lägre än 0,5 (vinkel > 600). Effekt genereras till mätobjektet Sid 18

19 6.2 Åtgärder vid felindikering Vid felaktig fasföljd i kablaget för mätspänning - jämför steg 6 sid Koppla bort hjälpspänningen - Skifta plats på krokodil-klämmorna - Koppla åter på hjälpspänning - Vänta 30 sek alt. välj åter samma skalområde som tidigare för att vinna tid. - Cir-e 3 gör nu ett nytt test enligt beskrivning i steg 6. Fortsätt enligt proceduren tills lysdioderna har fast sken. Vid felaktigt monterade strömtänger - jämför steg 7 sid Kontrollera att den faktiska strömriktningen överensstämmer med indikeringspilen på strömtången. Pilen är präglad i plasten vid låsanordningen. - Kontrollera även att faserna ligger i den ordning som kabel-märkningen visar. Prova med att slå ifrån en fas åt gången för att på så sätt definiera fasens fysiska placering. - Vänd alternativt placera om de strömtänger som placerats felaktigt. 6.3 Att starta och avsluta loggning Tryck > 3sek på för att starta loggningen. Tryck > 3sek på för att avsluta loggningen. Vi påminner åter om vikten av att följa säkerhetsrutinerna vid isättning och urtagning av SD-kortet. Dessa beskrivs ingående i kap 5 sid 14. Sid 19

20 7. Import av mätfiler från SD-kortet till dator För att komma åt data som lagras på enheten,välj genom att klicka på knappen Devices i aktivitetsfältet. Högerklicka på avsedd enhet i enhetsträdet. I den högra rutan ska visas följande: Välj Files download. En dialogruta som visar filerna i enheten skapas. Dessa filer kan analyseras med hjälp av diagram, tabeller eller analytiska kvalitetsstudier. För att importera en fil, markera raden med den filen och tryck på knappen download. I annat fall klickar du på Cancel för att avsluta. Om du klickar på Download visas följande dialog: Sid 20

21 I den här dialogrutan måste ni ange ett nytt namn för filen som ska importeas. Observera att detta namn måste vara unikt i förhållande till alla element i enhetsträdet, eftersom filen laddas ned och visas som en del av trädet. Om du lägger till ett befintligt namn kommer programmet att svara med ett varningsmeddelande. För att börja importen, klicka på OK i dialogrutan med filer att ladda ner från CIR-e 3. Då kommer ni att se en ny dialogruta som indikerar hur långt importen har framskridit. När importen är klar, kommer du att få ett meddelande om detta. Klicka på Accept i dialogrutan och vänta på att programmet uppdaterar enhetsträdet med den nya konfigurationen. Den importerade filen visas som en underfil till enheten i enhetsträdet. Om det inträffar något fel under importen av de valda filerna,kommer programmet att visa ett felmeddelande för vart och ett av dem. Får du upp detta fönster? Du har antingen valt ett felaktigt namn på filen, eller inte valt något namn alls. Välj ett namn alternativt välj ett annat namn som fungerar. Mer info om Power Vision Plus i kap. 10 (s. 24) Sid 21

22 8. Inställning av datum & klockslag Kommunikation mellan PC och Cir-e 3 sker via seriellt protokoll RS-232. Använd medlevererad kabel. Anslut DB-9 kontakten till datorn. Förvissa dig om att enheten inte är i inspelningsläge - loggning. Lysdioden REC får EJ lysa! Om den lyser stoppas loggningen genom att trycka på START/STOP > 3 sek. 9. Byte av litium-batteri Viktigt att kontrollera innan arbetet påbörjas. - Förvissa dig om att enheten är bortkopplad från hjälpspänning. - Vidare att kontakterna A + B för mätstänger och mätkretsen är urkopplade Lossa de 7 skruvar som håller skyddskåpan. Byt batteriet som är placerat enligt bilden. Sid 22

23 10. FAQ Frågor och svar Fråga: Kan jag starta loggningen när lysdioderna L1 L2 L3 blinkar? Svar: NEJ - ni rekommenderas istället att kontrollera installationen av både strömtänger och spänningskablage. Om lysdioderna fortsätter att blinka även efter slutförd kontroll kan orsaken vara att effektfaktorn i nätet ligger under 0,5. Fråga: Kan jag starta loggningen när lysdioden REC blinkar? Svar NEJ. Att REC blinkar beror på att något av nedanstående fel föreligger: - Minneskort saknas i enhetens SD-kortplats. - Kortet är felaktigt isatt - Kortet är skrivskyddad - SD-kortet är inte av format FAT 16 Fråga: Varför har STD filen tagits bort från rotkatalogen på minneskortet? Svar: Möjliga orsaker till att STD-filen raderats från minneskortets rotkatalog beskrivs nedan. - Skalområdet för Flex-tängerna har av misstag ändrats under pågående loggning. Fråga: Mätfiler kan Ej öppnas? Svar: Kortet har skadade kontaktytor. Kortet är oläslig eller skrivskyddad. Fråga: Data registreras med ett felaktigt datum. Varför? Svar: Korrekt tid har inte programmerats efter batteribyte. Sid 23

24 11. Introduktion av PowerVision Plus PowerVision Plus är en programvara som är designat för Circutors ström analysatorer och AR5, CAVA, QNA, CVM.k2 och CVM-BDM-1M mätare. Denna applikation ger dig möjligheten att läsa historisk data som sparas i enheterna och visa upp de detaljer som användaren kan behöva. I denna nya version av PowerVision har programmets gränssnitt avsevärt förenklats för att göra det trevligare, mottaglig och enklare att använda. 12. Programmets standard Som standard visar programmet en menyrad och ett verktygsfält med alla möjliga åtgärder som kan utföras. I huvudpanelen finns ett träd med en enda nod med namnet Filer som skapas som standard. För att förstå varje del av gränssnittet och dess funktioner, se kommande avsnitt. Sid 24

25 13. Huvudmeny förklaring Menyn längst upp ger tillgång till alla programmets funktioner. Denna menybar innehåller fyra huvudmenyer; Options (Alternativ), Configuration (Konfiguration), Views (Visa) och General (Allmänna). Options menyn: Open: Öppna filerna för att lägga till dem i programmet. Properties: Visar egenskaper vy som är aktiv. Print: Skriver ut uppfattningen som är aktiv. Export: Export aktuella vyn. Exit: Avslutar programmet. Configuration menyn: Add: Lägger till en enhet i enhetsträdet på startskärmen. Modify: Ändrar den valda enheten i enhetsträdet. Delete: Tar bort den markerade enhet från enhetsträdet. Monitor: Visar övervaknings syn på den valda enheten. Sid 25

26 Views menyn: Previous: Next: Histotic: Study: Går tillbaks ett steg Går ett steg tillbaks Vart man kan se logfiler Report generator: gör att du kan komma åt rapportgeneratorn. Graph: får du tillgång till grafiska vyn. Table: gör att du kan komma åt tabellvyn. Devices: Här kan du komma åt de viktigaste enheter General meny innehåller fäljande: Toolbar: Staus bar: Units: Calculated variables: Language: Graph properties: Software Update: About: Visa eller döljen toolbaren Gör det möjligt att visa eller dölja statusfältet. Visar bara om uppdateringarna aktivera. Konfigurera enheterna av varje typ av variabel som stöds av programmet. Gå in i beräknade variablerna konfiguration. Låter dig ändra programmets språk. Om du vill ändra bakgrundsfärg graferna Tillgång till PowerVision Plus nedladdningssida. Visas endast om det finns en ny version. Komma åt information om programmet. Sid 26

27 14. Toolbar - Meny info Verktygsfältet som ger er mer direkt tillgång till de viktigaste alternativen hela tiden. Verktygsfältet har följande alternativ: Open: Previous: Next: Gör att du kan öppna en fil för att lägga till den i programmet. Kommer du tillbaka till föregående vy. Tar dig till nästa vy. Pil neråt symbolen: Visar alla loggar. Devices: Report generator: Graph: Table: Properties: Print: Ger dig tillgång huvud vyn till enhetens konfiguration. Gör att du kan komma åt vyn rapportgenerator. Skapar en grafisk bild. Skapar en tabell. Visar egenskapsfönstret för den aktuella vyn. Möjliggör utskrift av aktuella vyn. Använd snabbmenyn knappraden för att dölja eller visa knapparna. Högerklicka i verktygsfältet för att komma åt denna. Via denna meny kan vi definiera vilka knappar vi vill visa och dölja. Sid 27

28 15. Lägga till eller ändra CIR-e 3 inställningar När SD-kortet sitter i datorn, Lägger ni till CIR-e 3 i enhetens träd vy av enheter per anslutning. Lägg till enheten och följande dialog visas: De konfigurationsparametrar: Name: Alfanumerisk fält som identifierar enheten i programmet. Description: Alphanumeric fält att skriva in en beskrivning av enheten. Serial number: Serie nummer på den anslutna enheten. (Finns på enhetens baksida) Serienumret fältet kan ni ange det direkt eller kan du be programmet att hitta den automatiskt. För att hitta serienumret för den anslutna utrustningen tryck på och sökningen kommer att visa en dialogruta med de funna serienummer. För att sökning efter serienummer ska fungera måste enheten vara i kontakt med datorn. Vid SD-kort användning skriv in serienummret manuellt. Om programmet inte hittar konfigurationsfiler CIR-e 3, visas ett meddelande som informerar er. När ni har skapat enheten ser ut som du har skapat en ny nod, vilket motsvarar en CIR-e 3 laget i enhetsträdet. För att ändra parametrarna i CIR-e 3, välj noden och klicka på Edit, Settings från huvud menyn och samma alternativ i undermenyn. Sid 28

29 16. Ladda ner data För att komma åt data som lagras på enheten väljer View enheter efter anslutning till Devices från aktivitetsfältet. Välj rätt CIR-e 3 till i enhetsträdet. I den högra rutan ska visa följande: Välj er enhet CIR-E3 i trädet så ser ni den i högra delen av fönstret, under bilden på enheten finns en knapp files download klicka på denna för att ladda ner filer. Ett litet avlångt fönster dyker upp som visar att den tänker igenom sista klick kommandot och öppnar sen ett fönster som visar de filer ni kan ladda upp. Dessa filer kan analyseras med hjälp diagram, tabeller eller analysisk kvalitet. Om du vill lägga till fler filer markera de filer du vill hämta och tryck på knappen download. Annars klickar du på Cancel för att avsluta. Om du klickar på Download visas följande dialog: Sid 29

30 I den här dialogrutan måste ni ange ett nytt namn på filen för att ladda ner. Observera att detta namn måste vara unikt i förhållande till alla delar av enhetsträdet, eftersom filen laddas ned och visas som en del av trädet. Om ni lägger till ett befintligt namn kommer programmet informera er med ett meddelande. Till att börja ladda ner klicka på OK i dialogen med filer att ladda ner från CIR-E3. Då kommer ni att se en dialogruta informerar nedladdningen framsteg. När ni har hämtat, måste ni vänta på att programmet för att konfigurera inställningarna. Ni kommer att märka att den nedladdade filen visas som ett barn-nod under CIR-e3 enhet i enhetsträdet. Om det finns ett nedladdnings fel i valda filer programmet visas ett meddelande med de fel som vart och ett av dem. Får ni upp detta fönster? Ni har antingen inte uppgett något namn på filen ni will lägga upp eller angett ett felaktigt namn som inte är ok. Välj ett namn alternativt välj ett annat namn som fungerar. Sid 30

31 17. Kalkylera variabler Ibland är det nödvändigt att erhålla resultatet av en transaktion mellan variabler av olika anordningar, till exempel, summan av energier. PowerVision Plus ger denna funktion för beräknade samtal variabler. Värdena på dessa variabler kommer att vara resultatet av formler bestående av värdena på variablerna i andra enheter. För att komma åt inställningarna beräknade variablerna bör gå in i menyn General och Variable calculated. För att komma åt inställningarna beräknade variablerna bör gå in i menyn General och Variables calulated. Sid 31

32 För att lägga till en ny variabel, klicka på Add. Visas följande dialog: De konfigurerbara parametrarna är: Identifier: Name: Units: Identifierar varje av de beräknade variabler som skall användas i uttryck och villkor Namn på den beräknade variabeln. Text av enheterna i vilket land det uppskattade värdet på variabeln Agrupation criteria: gruppering variabelvärden i diagram eller tabeller. Till exempel, om vi värdesätter varje 5 minuter och vi gruppen var 15 minut, är detta att gruppera 3 värden i endast 1 - Maxvärde - Min värde - Medelvärde - Senaste värdet - Summering av värden Decimals: Välj från 1 till 6 decimal eller ingen Expression: Formel som kommer att leda till ett resultat av det beräknade värdet. Kan matas in manuellt eller via guiden Sid 32

33 18. Skapa en graf En av de mest kraftfulla verktyg PowerVision Plus erbjuder är möjligheten att skapa grafisk visning från variablerna av enheternas uppsamlade information. För att komma åt denna vy kan ni välja Views menyalternativet och sedan Study och slutligen Graphic eller klicka på Graphic knappen direkt på verktygsfältet. Vanligtvis för att skapa en graf måste ni välja vilka variabler som hänför sig till vilka enheter som kommer att ingå i grafen. När ni väljer Graphic alternativet, oavsett om huvudmenyn eller från verktygsfältet, kommer en dialogruta att visas där ni kan välja enheten och de variabler som ni vill vara en del av graf bilden. Trots att till att börja med kan ni bara välja variabler från en enhet för att skapa grafen, senare kan ni lägga till variablerna i andra enheter till denna graf (detta kommer att förklaras nedan). Om ni väljer Graphic alternativet medan enhetens övervaknings vyn tolkar programmet det som att ni vill skapa en bild för den enhet du tittar och hoppar till föregående skärm. Beroende på den valda enheten visas en skärm för val av grafiska typen. När ni väljer den grafiska typen kommer en variabel skärmbilden visas. Sid 33

34 Välj ut de värden ni vill se genom att klicka i de rutor som anger det ni söker. Flikar ni kan välja värden från till er graf är: Variables, Power, Maximun demand, Energy, Harmonica, Quality och Cir-E3 incidents. Sid 34

35 Sid 35

36 Sid 36

37 Här väljer ni de variabler ska finnas med på i grafen. Utseendet och val fönstrets utseende beror på enheten och grafisk typ. Om ni väljer en icke-standard grafisk typ, t.ex. en övertoner graf (Harmonics) kommer fönstret för val se ut så här: Sid 37

38 Slutligen, när ni har valt de variabler som ska visas, kommer en bild av en graf visas med variablerna i fråga. Systemet väljer automatiskt representation perioden och grupperingen av data, vilket naturligtvis kan ändras senare. Innebörden av båda begreppen och hur de kan ändras kommer att förklaras nedan. Det bör noteras att grupperingen valt är en vecka och perioden är typiskt 30 minuter. Tabell exempel: Variables Som kan ses en typisk bild består av ett antal gemensamma drag: Title: Ligger i toppen, det är en text som beskriver bilden du visar. Titlar innehåller vanligtvis namnen på de enheter där variablerna som du tittar hänvisar till. De kan innehålla flera textrader, så att de kan representeras som undertexter. Representation areas: Dessa är det område där data visas. En graf består normalt av bara ett område, som i exemplet ovan, men kan ha olika områden, var placerad en under nästa. Varje område innehåller en del gemensamma drag: - Key: ger allmän information om de variabler som är representerade i området. Denna information är ofta färgen på variabeln, typ av representation, titeln på grafiken och i vissa fall, ett värde som indikerar en viss egenskap hos variabeln för den aktuella representationen (till exempel är det vanligt att se på energi variabler ackumulerat värde av alla synliga värden). - Y-axis: ger information om enheter de variabler som finns representerade i denna axel och de värden som har visats. Vid första intervallet beräknas så att de passar alla värden för alla variabler som ingår i denna axel. Typiskt har ett område en y-axel, även om detta kan ändras av användaren, såsom kommer att förklaras senare. - X-axis: Vanligtvis är detta tidsaxeln och ligger på botten av representation området. Här tidsintervallet som representeras kan ses. Vanligtvis fördefinierade tidsintervall representeras (dag, månad, etc), men användaren kan välja den mest lämpliga som visas senare. Likaså finns det olika typer av grafik där denna axel inte representerar tid, i detta fall enheterna representerade och intervallet av innehöll värden kommer att anges. Sid 38

Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web]

Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web] Svensk Manual [Man_Cire3_SV_1204_Web] Här presenteras några utvalda avsnitt ur den Svenska manualen som totalt omfattar 33 sidor. Manualen är rikligt bildillustrerad vilket hjälper dig att snabbt greppa

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal.

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: Var noga med att inte skada den vita givarsladden (logger med extern givare) genom klämning. Kontrollera alltid

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

MPR-SW Övervakning & Rapportering

MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW mjukvara är designad för övervakning och registrering elnätet parametrarna på din dator. MPR-SW Software är utformad enligt klient-server topologi, som möjliggör

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer