Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska"

Transkript

1 Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska

2 Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande de ägare som de associeras med. Avyttrande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning Symbolen för soptunnan med ett kryss indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd. Avyttrande av batteri Kontrollera lokala förordningar angående avyttring av batterier. Batteriet skall aldrig läggas i de kommunala soporna. Använd anläggning för avyttring av batterier där sådan finns tillgänglig. 2

3 Innehåll Avyttrande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning Avyttrande av batteri Innehåll 3 Allmän information 7 Telefonmodeller som beskrivs Nätverkstjänster Information om Sonim-support Använd handboken på ett effektivt sätt Alternativ som ofta används bland menyalternativ Riktlinjer för din säkerhet 10 Batteriprestanda Batteribyte Undvik kortslutning Undvik höga temperaturer Avyttring av batteriet Personliga medicinska enheter Barnsäkerhet Samtal i nödsituationer SAR-information Komma igång 15 Komma igång Batterianvändning Sätta i batteriet Ta ut batteriet Ladda batteriet Konfigurera batterivarning Ditt SIM-kort Sätta i SIM-kortet Ta ut SIM-kortet Komma igång 18 Slå på Startskärmen Åtgärder på startskärmen Grundinställningar Knappsatsfunktioner Din Sonim XP3340 Sentinel-telefon 27 Din Sonim XP3340-telefon Huvudmenyn Huvudmenyikoner Indikatorer på startskärmen Viktiga åtgärder utan ditt SIM-kort Övervakning av ensamarbetare 31 Övervakning av ensamarbetare Samtal 32 Samtal Slå ett nummer Slå ett internationellt nummer Slå ett nummer via Namn Ring ett nummer via Samtalshistoriken Hantera samtalslista Samtalstidtagare Samtalsinställningar Autosvar Svara med valfri knapp Samtal väntar Caller ID Vidarekoppla samtal Samtal 34 Samtalsspärr Uppringning av fasta nummer Avancerade inställningar Ta emot ett samtal Spela in ett samtal Inställningar 36 Inställningar Telefoninställningar Dedikerad knapp 3

4 Innehåll Hörapparatskompatabilitet (HAC) Nätverksinställningar A-GPS Säkerhetsinställningar Återställ fabriksinställningar Hantera dina filer 41 Hantera dina filer Hantera kontakter 43 Hantera kontakter Lägga till en ny kontakt Se kontaktinformationen Skicka meddelande från kontakter Slå ett nummer från Kontakter Redigare kontaktinformationen Radera kontakt Kopiera nummer mellan Telefon och SIM Flytta nummer mellan Telefon och SIM Skicka kontakt Val av flera kontakter Samtalsgrupper Inställningar för telefonlista Söka kontakter Meddelanden 48 Meddelanden Skriv meddelanden Hantera dina meddelanden Inkorg Utkast Utkorg Skickade meddelanden E-postmeddelanden Konfigurerar e-postkonton Utsända meddelanden Mallar Meddelandeinställningar SMS Inställningar MMS-inställningar Röst-postserver Textinmatningsläge Profiler 57 Profiler Ljudinställningar Verktyg 59 Verktyg Kalender Väckning Kalkylator Enhetskonverterare Världsklocka Ljudinspelare Anmärkningar Typisk stoppklocka Textläsare TF-kort back-up SIM-kortsmenyn Ansökningar 62 Java Inställningar för nätverksprofiler GPS-information Opera Mini Installering av ensamarbetare WAP-läsare 63 WAP-läsare Anslutning 64 Anslutning Bluetooth Sända data via Bluetooth USB Funktion 4

5 Innehåll Kalender 67 Kamera Kameraalternativ Musik 68 Musik Mediaspelare FM Radio Hårdkodade genvägar 70 Hårdkodade genvägar Micro SD-kort 71 Micro SD-kort (Secure Digital) Sätta i Micro SD-kortet i telefonen PC-Verktyg 72 PC-Verktyg Installering av PC-verktyg Så här använder man PC-verktyg med XP3340 Sentinel telefonen Licensavtal för slutanvändare 73 Omfattande 3 års garanti Vår garanti Vad vi kommer att göra Telefonvård Villkor FCC 76 FCC-uttalande Försäkran om överensstämmelse 77 Försäkran om överensstämmelse Index 78 5

6 OMFATTANDE 3 ÅRS GARANTI 6 Produkten måste registreras inom 30 dagar från inköpsdatumet för att denna omfattande produktgaranti ska kunna aktiveras och utnyttjas. Besök för ytterligare information.

7 Allmän information Tack för inköpet av en Sonim XP3340 -mobiltelefon. Denna telefon är en GSM/GPRS/EDGE-aktiverad handenhet med quad-bandkapacitet och ett intuitivt användargränssnitt med många funktioner, som gör att du optimalt kan utnyttja de funktioner som finns. Telefonmodeller som beskrivs Denna bruksanvisning gäller två Sonim XP3340 telefonmodeller: XP3340-E-R1 och XP3340-A-R1. Dessa två modeller har samma funktioner och använder samma uppsättning RF band: GSM 850, GSM 900, DCS 1800 och PCS 1900 MHz band. Det enda som skiljer dem åt är optimeringen av antennerna: Sonim XP3340-E-R1 (Optimerad för GSM 900 och DCS 1800 MHz band) Sonim XP3340-A-R1 (Optimerad för GSM 850 och PCS 1900 MHz band) Dessa två versioner innehåller en identisk uppsättning med funktioner och varierar endast i den uppsättning med radiofrekvenser som stöds. I denna Användarhandbok hänvisas båda versioner till som XP3340. Den här användarhandboken omfattar telefonmodeller i både Europa och USA. Modellnamnet finns att läsa på telefonetiketten under batteriet: XP3340-E-R1 för den europeiska modellen och XP33400-A-R1 för den amerikanska modellen. Nätverkstjänster Dessa är ytterligare tjänster som du kan utnyttja genom din nätverkstjänsteleverantör. Innan du kan få det mesta ut av dessa tjänster måste du prenumerera på dem via tjänsteleverantören och erhålla instruktioner för deras användning från din tjänsteleverantör. Information om Sonim-support För ytterligare produkt- och supportinformation, gå till Använd handboken på ett effektivt sätt Bekanta dig själv med den terminologi och de symboler som används i handboken för att hjälpa dig att använda din telefon effektivt. STARTSKÄRM Tryck på Detta är den skärm som visas när telefonen är i viloläge. Innebär att trycka på och omedelbart släppa upp en knapp. Tryck på 2 betyder exempelvis att du trycker på den knapp på knappsatsen som är märkt med siffran 2 och bokstäverna "ABC". 7

8 Allmän information Välj/markera Tryck på och håll nere Innebär att du antingen trycker på vänster eller höger valknapp för att tillämpa det kommando som indikeras längst ner på skärmen. Den centrala navigationsknappen kan också användas för att välja alternativ. Till exempel, om denna anvisning anger Välj meny > Meddelanden > Skriv meddelande måste man trycka på den vänstra knappen för att välja Meny, bläddra till Meddelanden, sedan trycka på den vänstra valknappen, bläddra till Skriv meddelande och till slut trycka på vänster knapp. Tryck på höger valknapp för att återgå till föregående skärm. Innebär att du trycker på och håller nere en knapp under två sekunder innan du släpper upp knappen. Den här åtgärden används vanligtvis när du försöker slå på/av telefonen eller när du använder genvägar för att nå specifika funktioner. Exempel: Tryck på och håll nere 1 för att nå röstbrevlådan. Välj Meny Ett menyalternativ med tillägget tre punkter ( ) Innebär att du trycker på vänster valknapp för att välja alternativet Meny eller trycker på menyknappen (i mitten) för samma resultat. Innebär att det finns flera tillgängliga alternativ, men bara ett har omnämnts i handboken. Betecknar Anteckning. 8 Menyalternativ Tryck på Alternativ så kommer en meny med valmöjligheter upp på skärmen.

9 Alternativ som ofta används bland menyalternativ Det följande är vanliga åtgärder som används bland olika menyalternativ: TILLBAKA Visar föregående skärm. Använd den högra knappen för att utföra detta. Rensa Tar bort data ett tecken åt gången. Använd höger valknapp för att utföra den här funktionen. Allmän information OK RENSNINGSKNAPP Bekräftar en åtgärd. Använd vänster valknapp eller menyknappen för att utföra den här funktionen. Använd denna knapp för att radera samtidigt som du editerar ett meddelande eller raderar en post på listan. 9 TILLBAKAKNAPP Använd denna knapp för att visa föregående sida.

10 Innan du använder telefonen ska du läsa och förstå följande säkerhetsriktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller information för hur du kan använda telefonen säkert och följa alla juridiska krav avseende användningen av mobiltelefoner. Använd inte telefonen där du fyller på bränsle. Iakttag restriktioner när du använder radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska anläggningar eller där det pågår sprängning. Elektrisk störning kan förhindra användning av telefonen. Iakttag användningsbegränsningar på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning. Riktlinjer för din säkerhet Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig på ett flygplan. Trådlösa telefoner kan orsaka störningar och/eller fara för flygplan. Det går att använda telefonen i flygläge på ett flygplan. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (över 60 C). Följ lagarna avseende säkerhet på vägarna. Du bör inte använda en mobiltelefon när du kör. Hitta ett säkert ställe att stanna på först. Tala inte in i en handsfreemikrofon när du kör. Iakttag användningsbegränsningar på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning, så som pacemakerenheter och hörapparater. Använd endast laddare som godkänts för Sonim XP3340 Sentinel för att ladda telefonen och undvika skada på telefonen. 10 Symbolen för soptunnan med ett kryss indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd.

11 Försäkra dig om att endast kvalificerad personal utför installation eller reparation på telefonen. Riktlinjer för din säkerhet Sonim XP3340 Sentinel är vattentät och kan hållas på två meters djup under vatten i 30 minuter. Var noga med att stänga gummiskyddet över laddnings- och audiouttaget ordentligt för att undvika att vattendroppar samlas på dessa uttag när telefonen befinner sig under vatten. Det kan formas små vattendroppar på systemkontakten när den öppnas snart efter nedsänkandet. Detta indikerar inte vattenläcka. Systemkontakten är förseglad och vattentät. Små vattendroppar kan kondenseras under skärmhöljet om telefonen nedsänks i vatten med stort temperaturfall. Detta indikerar inte vattenläcka. De små dropparna försvinner vid rumstemperatur. Sonim XP3340 Sentinel är dammbeständig, robust och stötbeständig. Den är dock inte dammbeständig eller obrytbar om den utsätts för överväldigande stöt. För bästa resultat och långt produktliv ska man skydda XP3340 Sentinel från saltvatten, damm och stora stötar. Gör säkerhetskopior av viktig information som lagras i telefonen eller upprätthåll en skriftlig kopia. 11

12 Riktlinjer för din säkerhet Batteriprestanda Enheten drivs med ett uppladdningsbart batteri. Använd endast batteriet för dess avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen och innan du kan ringa samtal. Det nya batteriets fullständiga prestanda uppnås endast efter två eller tre fullständiga laddningsoch urladdningscykler. Batteriet kan laddas och urladdas hundratals gånger men det kommer till slut att bli utslitet. Koppla ur laddaren från uttag och mobiltelefon när den inte används. Lämna inte det helt laddade batteriet anslutet till en laddare eftersom överladdning kan förkorta dess livslängd. Om det lämnas oanvänt förlorar ett fullt laddat batteri sin laddning med tiden. Batteribyte När tal- och vilolägestider blir märkbart kortare än vanligt är det dags att byta ut batteriet mot ett originalbatteri från Sonim. Om ett nytt batteri används för första gången, eller om batteriet inte har använts under en längre period, kan det bli nödvändigt att ansluta laddaren och sedan frånkoppla och återansluta den för att påbörja laddningen av batteriet. Undvik kortslutning Du ska inte kortsluta batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan ske när ett metallobjekt såsom ett mynt, ett gem eller en penna får direktanslutning med de positiva (+) och negativa (-) batteripolerna. (Dessa ser ut som metallremsor på batteriet.) Detta kan exempelvis ske när du bär ett reservbatteri i fickan eller väskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det anslutande föremålet. Undvik höga temperaturer Om du lämnar batteriet på mycket varma eller kalla platser, såsom en stängd bil under sommaren eller vintern, reducerar det batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid att hålla batteriet mellan +15 C och +25 C. En enhet med ett varmt eller kallt batteri kanske inte fungerar tillfälligt, även när batteriet är helt laddat. Batteriprestanda är speciellt begränsade i temperaturer under fryspunkten. Avyttring av batteriet Exponera inte batterierna för eld eftersom de kan explodera. Skadade batterier kan också explodera. Avyttra batterier i enlighet med lokala förordningar och återvinn när så är möjligt. Avyttra inte som hushållsavfall. Du ska inte ta isär, öppna eller försöka förstöra celler eller batterier. Om en batteriläcka skulle uppstå skall du inte låta vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Sök omedelbart medicinsk hjälp om läcka eller fara uppstår. Personliga medicinska enheter Mobiltelefoner kan påverka driften av pacemakerenheter och annan implanterad utrustning. Undvik att placera mobiltelefonen över pacemakern, exempelvis i bröstfickan. När du använder mobiltelefonen placerar du den mot örat på motsatta sidan av pacemakern. Om du upprätthåller ett minimalt avstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker begränsas risken för störning. Om du har orsak att misstänka att det förekommer störning ska du omedelbart stänga av mobiltelefonen. Kontakta din kardiolog för mer information. För andra medicinska enheter skall du tala med din läkare och tillverkaren av enheten. Följ 12

13 Riktlinjer för din säkerhet anvisningar för att stänga av telefonen eller avaktivera radiosändarfunktionen när du ombeds att göra detta, särskilt vid anvisningar på sjukhus eller i flygplan. Utrustning som används på dessa platser kan vara känsliga för de radiovågor som avges av telefonen och påverka deras funktion negativt. Observera också restriktioner vid bensinstationer eller andra områden med brandrisk eller i närheten av elektriska tändenheter. Barnsäkerhet Låt inte barn leka med mobiltelefonen eller dess tillbehör. Förvara dem utom barnens räckhåll. Barn eller andra kan komma till skada eller så kan de oavsiktligt skada mobiltelefonen eller tillbehören. Mobiltelefonen och dess tillbehör kan innehålla små delar som kan lossna och orsaka risk för skada. Samtal i nödsituationer Mobiltelefoner använder radiosignaler vilka inte kan garantera anslutning under alla förhållanden. Därför skall du aldrig endast sätta tillit till en mobiltelefon för nödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer). Samtal i nödsituationer kanske inte är möjliga i alla områden, på alla mobilnätverk, eller när vissa nätverkstjänster och/eller mobiltelefonfunktioner används. Tala med din operatör. SAR-information XP3340 Sentinel har certifierats i enlighet med regeringens krav på exponering för radiovågor. När telefonen används på det trådlösa nätverket avger mobiltelefonen låga nivåer av radioenergi via radiofrekvensvågorna. The Specific Absorption Rate, eller SAR, är den mängd av RF-energi som kroppen absorberar vid bruk av telefonen och uttrycks i watt/ kilogram (W/kg). Regeringar runt om i världen har antagit omfattande internationella säkerhetsriktlinjer, som utvecklats av vetenskapliga organisationer, t.ex. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) och IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), genom periodisk och noggrann utvärdering av vetenskapliga studier. Dessa riktlinjer upprättar tillåtna nivåer med radiovågsexponering för den allmänna befolkningen. Tester för SAR genomförs genom att använda standardiserade metoder med telefon som sänder vid sin högsta certifierade effektnivå i alla frekvensband som används. SAR-datainformation för dem bosatta i länder som har antagit den SAR-gräns som rekommenderas av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). I dessa ingår EU, Japan, Brasilien och Nya Zeeland. Den gräns som rekommenderas av ICNIRP är 2 W/kg genomsnitt över tio (10) gram vävnad. Det högsta SAR-värdet för Sonim XP 3300 E R1 vid testning av Sonim för bruk: Vid örat är W/kg (10g). Kroppsburen är W/kg (10 g) förutsatt att telefonen används med ett icke-metalliskt tillbehör, med handenheten minst 1,5 cm från kroppen eller med det ursprungliga Sonim-tillbehöret avsett för denna telefon och buret på kroppen. 13

14 Riktlinjer för din säkerhet SAR-datainformation för dem bosatta i USA och Canada. IUSA och Canada är den SAR-gräns för mobiltelefoner som används av allmänheten 1.6 watt/kilogram i genomsnitt över en gram vävnad. Normen inkluderar en säkerhetsmarginal för att ge ytterligare skydd åt allmänheten och för att ta hänsyn till eventuella variationer i mätningar. Innan en telefonmodell görs tillgänglig för försäljning till allmänheten i USA måste den testas och certifieras av FCC (Federal Communications Commission) så att den inte överskrider den gräns som upprättats av regeringsantagna krav för säker exponering. Tester utförs i positioner och på platser (dvs. vid örat och buren på kroppen) enligt vad som krävs av FCC för varje modell. FCC har beviljat en utrustningsauktorisering för XP3340 A-R1 med alla rapporterade SAR-nivåer utvärderade i enlighet med FCC:s riktlinjer för RF-exponering. Även om det kan finnas skillnader mellan SAR-nivåerna i olika telefoner gäller att alla mobiltelefoner som beviljats en FCC utrustingsauktorisering uppfyller regeringskravet för säker exponering. Det högsta SAR-värdet för XP3340-A-R1-telefonen när den testas av Sonim för användning: Vid örat är W/kg (1 g). Buren på kroppen är W/kg (1 g). För kroppsburen drift motsvarar denna telefon FCC RF riktlinjer för exponering förutsatt att den används med ett icke-metalliskt tillbehör, med handenheten minst 1,5 cm från kroppen eller med det ursprungliga Sonimtillbehöret avsett för denna telefon och buret på kroppen. Om andra tillbehör används innebär detta att vi inte kan garantera efterföljning av riktlinjer uppställda av FCC RF för exponering. 14

15 Komma igång Komma igång Detta avsnitt innehåller information om hur du använder din Sonim XP3340 Sentinel-telefon. Listan över vad som följer med i kartongen till Sonim XP3340 Sentinel: Användarhandbok på CD Informationsblad om Sonims 3 års garanti Snabbstartshandbok Registreringskortet Välkomstbrev Skruvmejsel USB-kabel Laddare Bältesclip Batterianvändning Använd bara ett batteri som är Sonim XP3340 Sentinel certifierat och utformat för den här telefonmodellen. Användning av andra batterier, laddare och tillbehör kan ogiltigförklara garantivillkoren för telefonen och orsaka skada. Det rekommenderas att du skyddar batteriet från miljöer med extrem temperatur och fukt. Håll batteriet utom räckhåll för barn. Sätta i batteriet 1 Skruva av locket Öppna batterilocket genom att vrida båda batterilocksskruvar i motursriktning (såsom visas på bilden). Ibland kan batterihöljet sitta hårt fast och det kan krävas en extraansträngning för att kunna öppna det. Du kan använda medföljande skruvmejsel för att lossa skruvarna. 2 Lyft locket Lyft upp den flik som döljer batteriet. 3 Sätta i batteriet Rikta in batteriet i batteriöppningen så att de tre metallkontakterna på ovansidan av batteriet är inställda med metallkontakterna i batteriutrymmet. 15

16 Komma igång 4 Stäng locket Stäng batterilocket. Vrid batterilockets skruvar i medurs riktning. Se till att inte dra åt skruvarna för hårt. Ta ut batteriet Följ steg 1 och 2 i Sätta i batteriet på sidan 15. Ta ut batteriet genom att lyfta på fliken bakom telefonen och lyfta upp den övre änden av batteriet ur öppningen. Du kan nu ta ut batteriet. Följ steg 4 i Sätta i batteriet på sidan 15 för att stänga locket. Ladda batteriet Batteriet som levereras med mobiltelefonen är inte helt laddat. Vi rekommenderar att du laddar mobilen i 5 timmar innan du använder mobiltelefonen för första gången. Med ett fulladdat batteri kan telefonen vara i vänteläge i upp till 1500 timmar. Om batteriet verkligen laddats ur kan det ta flera minuter innan laddningsikonen visas när laddaren ansluts. 1 Sätta i laddaren Sätt i laddarkontakten i ett eluttag. 2 Rikta in Sätt i laddarens mini USB-sticka i uttaget som finns på telefonens vänstra sida. 3 Laddning Om batteriet laddas när telefonen är avstängd, visas bara batteriikonen (se bilden intill). 4 Charging Icon Om batteriet laddas när telefonen är på kommer du att se att staplarna i batteriets laddningsikon (synlig på startskärmen) rör sig, vilket indikerar att batteriet laddas. När telefonen laddats helt rör sig batteristaplarna på skärmen inte längre. Du kan då frånkoppla laddaren från telefonen. 16

17 Komma igång VAR FÖRSIKTIG: Det finns risk för explosion vid laddning om batteriet har bytts ut mot fel typ. Konfigurera batterivarning När du konfigurerat batterivarningen hör du ett larm varje gång batteriladdningen är låg. För att ställa in batterivarningen välj Meny > Profiler > Allmänt > Kundanpassa > Extra ton > Varning. Tryck för att aktivera varningsmeddelandet. Ditt SIM-kort Köp ett SIM-kort från mobiloperatören. Du kan använda SIM-kortet i valfri GSM-telefon. Ditt telefonnummer och din användarregistreringsinformation förblir alltid desamma. Sätta i SIM-kortet 1 Stäng av telefonen Se till att telefonen är avstängd. 2 Lyft locket Lyft batterilocket och ta ut batteriet. För instruktioner, se Sätta i batteriet på sidan Sätta i SIM-kortet Sätt i SIM-kortet genom att trycka det uppåt i den avsedda öppningen som finns under batteriet. 4 Lås locket Sätt tillbaka batteriet och locket. Vrid batterilocksskruvarna medurs för att låsa batterilocket. Ta ut SIM-kortet 1 Stäng telefonen Se till att telefonen är avstängd. 2 Lyft locket Lyft batterilocket och ta ut batteriet. För instruktioner, se Sätta i batteriet på sidan Ta ut SIM-kortet Ta ut SIM-kortet genom att trycka det nedåt från öppningen. 4 Lås locket Sätt tillbaka batteriet och locket. 17

18 Delar av Sonim XP3340 Sentinel telefon Knappsatsen på Sonim XP3340 Sentinel har 11 funktionsknappar och12 alfanumeriska knappar. The left side of the phone has one key and the right side of the phone has three keys. Öronmussla Uttag för huvudmikrofon Laddare/USB port Komma igång Display Funktionsknappar 18 Alfanumeriska knappar Mikrofon

19 Delar av telefonen XP3340 Sentinel Ficklampa Volymknappar Uttag för huvudmikrofon Kamera Högtalare Komma igång Skruvar till batterilocket Batterilock Ficklampa (tryck och håll ned) Laddare/ USB port Nödknapp 19

20 Sonim XP3340 Sentinel, knappsats Följande figur identifierar olika knappar på telefonens knappsats. Menyknapp Komma igång Emergency alarm button Vänster valknapp (LSK eller Left Selection Key) Raderingsknapp Ta emot samtal/sänd Navigeringspilknappar (upp/ner/vänster/höger) Höger valknapp (RSK eller Right Selection Key) Tillbakaknappl Ficklampa (långt tryck) 20 Tryck och håll ned för att låsa knappsatsen Kundtangenter gjorda för att utföra speciella uppgifter av serviceföretaget för ensamarbetare Tryck och håll ned för att sätta på/stänga av mötesfunktion Tryck på och håll nere för för att visa + (innan du slår ett internationellt nummer) Vissa funktioner kan bara aktiveras om det finns ett SIM-kort.

21 Komma igång Slå på När telefonen är påslagen, försöker den bli registrerad hos nätverket. Efter registrering visas namnet på tjänsteleverantören. Startskärmen Det visas viss information när telefonen är i viloläge t.ex. namnet på operatören, datum och tid, batteriladdningsstatus och GPRS-anslutning. Andra indikatorer kan visas (om funktionen är aktiverad), som t.ex. larm, ensamarbetare, vidarekoppling o.s.v Displayikoner 2. Batteriladdnings indikator 3. Leverantör 4. Kommando för höger valknap 5. Kommando för vänster valknapp 6. DATUM OCH DAG 7. TID 8. Signalstyrka indikator Åtgärder på startskärmen Följande kan nås från startskärmen. Tryck på Menyknapp Vänster valknapp Höger valknapp Knappen Svara/Sänd Pil upp Pil ner Pil höger Pil vänster För att använda Huvudmenyn Huvudmenyn Namn Lista med alla samtal Almanacka Telefonlista Skriv meddelande FM-radio Välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Dedikerad knapp. Välj den önskade pilknappen och välj Redigera. Du kan inte använda pilknapparna när ett meddelande som till exempel: 1 missat samtal syns på hemskärmen. 21

22 Komma igång Grundinställningar Säkerhetsinställningar Du kan skapa en PIN-kod för att förhindra otillåten användning av telefonen. PIN-koden är operatörsberoende. 1. Välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > PIN skydd > På. Ange PIN-koden. Välj OK. Efter det att PIN-koden har konfigurerats måste du ange den varje gång du slår på telefonen. Om PIN-koden är fel kan du inte använda telefonen. 2. För att byta PIN-kod, välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Byt PIN. Du kan ändra koder för PIN och PIN2. Spärra samtal, Skydda och Telefonlås-lösenordet. Telefonlåsläge I läget Telefonlås måste du ange ett lösenord för att kunna låsa upp telefonen. För att mata in lösenordet för telefonlåset välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Telefonlås. Den utvalda knappen tilldelas telefonlåset. Du kan trycka på knappen för att låsa telefonen. Mata in lösenordet för att låsa upp telefonen. Default-lösenordet för telefonlåset är kan välja att stänga av den genom att välja Ingen eller aktivera funktionen genom att ställa in en tid. Du kan också trycka och hålla ned * för att låsa knappsatsen. För att låsa upp knappsatsen, tryck på LSK och sedan * knappen. Datum och tid För att ställa in datum och tid välj Meny > Inställningar >Telefoninställningar > Tid och datum > Ställ in tid/datum. Tyst läge I tyst läge inaktiveras varningarna för samtal, planeraren, SMS och batteristatus. Välj Välj Meny > Inställningar > Profiler > Tyst ELLER tryck ned och håll kvar #-tangenten. 22 Om telefonlåset har aktiverats ombedes du att mata in lösenordet varje gång du sätter på telefonen. Autolåsning av knappsats För att låsa knappsatsen, välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Automatlås knappsatsen. Du

23 Knappsatsfunktioner Följande tabell visar de olika knapparna och de funktioner som knapparna är kopplade till: Knappsatsknapp Åtgärder Ström på/av/avsluta samtal Tryck för att avsluta ett samtal (GSM). Tryck och håll nere i > 5 sekunder för att slå på eller stänga av mobiltelefonen. Tryck i meny- eller redigeringslägena för att återgå till viloläge. Tryck för att avvisa inkommande samtal. Ta emot/sänd Tryck för att besvara inkommande samtal. Efter det att du angett telefonnummer, tryck på för att ringa ett samtal. Tryck i viloläge för att nå listan med alla samtal. Komma igång Vänster valknapp (LSK)/Höger valknapp (RSK) Dessa knappar finns omedelbart under displayen. Tryck på vänster valknapp (LSK) eller höger valknapp (RSK) för att välja den funktion som indikeras längst ner på skärmen. Indikerade funktioner kan variera i enlighet med olika programdefinitioner. Tryck på vänster valknapp för att använda huvudmenyn i viloläge. Tryck på höger valknapp för att komma åt namn i standbyläge. 23 RENSA (C) Denna knapp ligger nedanför LSK knappen. Tryck på denna knapp för att radera texten samtidigt som du redigerar ett meddelande. Tryck på denna knapp för att radera ett visst meddelande i en lista. TILLBAKA Denna knapp finns nedanför RSK-knappen. Tryck på denna knapp för att visa föregående skärm.

24 Knappsatsknapp Åtgärder Menyknappen (i mitten) Menyknappen finns i mitten av navigeringsknapparna. Tryck på i viloläge för att komma till huvudmenyn. Tryck på och släpp upp när det behövs för att användas som växlingsknapp för att markera eller avmarkera en kryssruta. Tryck för att utföra uppgifter som du även når med vänster valknapp. Tryck för att välja OK-kommandot. Vänster och höger valknappar, knapparna för telefon på/av finns vid den här knappgruppen. Det finns pilar på knappen som betecknar riktningen för att rulla igenom den information som visas på skärmen. Upp/ner Komma igång navigeringsknappar Tryck för att flytta markören uppåt eller nedåt i textredigeraren. Tryck för att visa sidorna i textredigeraren. Tryck för att bläddra i menyer/listor på samma nivå. Tryck för att visa föregående eller nästa bild när du förhandsgranskar bilder. Tryck för att bläddra i huvudmenyn. Vänster/höger 24 Tryck för att navigera mellan flikarna. Tryck för att flytta markören åt vänster eller höger i textredigeraren. Tryck för att bläddra i huvudmenyn. numeriska knappar Tryck på de knappar som behövs för att ange önskat telefonnummer och tryck för att ringa ett samtal. Du kan också mata in ett nummer och välja Alternativ > Ring för att slå numret. Tryck på och håll nere valfri sifferknapp för att nå tilldelad genväg. Tryck på och håll nere valfri numerisk knapp för att skapa genvägar från de tillgängliga alternativen. Tryck på och håll i viloläge för att gå till röstbrevlådan. Tryck för att ange blanksteg när du inför text.

25 Knappsatsknapp Åtgärder Tryck och håll ned för att starta Java-program. Tryck och håll ned för att starta Java-program. Tryck och håll ned för att ställa in larmet. Komma igång Tryck och håll ned för att komma åt miniräknaren. Tryck och håll ned för att komma åt bluetooth. Tryck och håll ned för att komma åt WAP webbläsare. 25 Tryck och håll ned för att komma åt genvägarna. Tryck och håll ned för att välja det önskade språket. De förinställda funktionerna på sifferknapparna ovan (från 2 till 9) kan bara ändras till kortnummerfunktionen. Tangenterna 2 och 9 kan konfigureras av serviceföretaget för ensamarbetare för att skicka prekonfigurerade meddelanden till servern.

26 Komma igång Knappsatsknapp Åtgärder Tryck och håll nere för för att visa + som används för att slå ett internationellt nummer. När du skriver texten, tryck för att ange en punkt (.). Tryck på och håll nere för att låsa knappsatsen. Använd den som en växlingsknapp för att låsa och låsa upp knappsatsen. Med bakgrundsbelysningen på tryck på LSK och sedan denna knapp för att låsa upp knappsatsen. När du skriver in text, tryck för att visa specialtecken, exempelvis punkt, komma osv. Tryck och håll nere för att visa textinmatningsspråk. Tryck och håll ned in standbyläge för att byta mellan på och av läge för Möte. När du skriver text, tryck för att växla mellan gemener och versaler och siffror. Tryck och håll nere för att aktivera T9-läge. 26

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Nokia Oro Användarhandbok

Nokia Oro Användarhandbok Nokia Oro Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 9 Sätta i eller ta ur ett minneskort 10 Sätta i batteriet 11 Ladda 12 Slå på eller

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer