MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB"

Transkript

1 Användarhandledning Den här användarhandledningen beskriver hur man använder utrustningen vid dagligt bruk. Mer detaljerad information finns i användarhandboken. Innehållsförteckning MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB Manöverkontroller...2 Hur manöverkontrollerna används...3 Använda SD-kort...4 Allmänt...5 Sjökortsplotter...7 Radar...12 AIS...16 Fisksökning...18

2 Manöverkontroller Centrera eget fartyg a område OUT RANGE IN SCROLLING SCROLLIN SHIP 3D Förflytta bilden Slå på/av Tryck PÅ: AV: OUT: Öka område IN: Minska område Flyttar radarns eller sjökorts plotterns bild i den riktning som tryckt pil eller diagonal visar. SHIP 3D Kort tryck Tryck kort på Långt tryck (3 sek) Justera ljusstyrka*, knappbelysning * För DCU12 3D display på/av 2D display 3D flygvy display Vrid för att justera; tryck för att bekräfta. SHIP 3D SHIP 3D Långt tryck för att få 3D display Tryck Långt tryck igen för att få 2D display Visa de programstyrda kontrollerna För användning av RotoKey, se sid 3. Avbryta inmatning CANCEL Tryck för att avbryta den sista inmatningen. Gå till markörens position GO TO LIST Eget fartyg Kort tryck Markör Flytta markören Hitta information om objekt Markören rör sig i den riktning som tryckt pil eller diagonal visar. Visa popup-meny Tryck Mata in en punkt Visar punktlista GO TO LIST Långt tryck Placera markören med. Lagra punkt för aktuell position SAVE MOB Kort tryck Markera position för MOB SAVE MOB Långt tryck Justera förstärkning, sjö- och regnklutter GAIN TX Kort tryck TX, STBY GAIN TX Långt tryck PT-0001 Punkt MOB (Man-över-bord) markering Växla TX, STBY i radar. MOB Radar Fisksökning Justera. Menyanvändning MENU HF eller LF. Bekräfta. GAIN TX meny. Bekräfta. Förstärkning, Sjö eller Regn. GAIN TX CTRL Byta aktiv display AKTIV AKTIV a en display DISP DATA VOL CTRL Vrid för att välja display; tryck för att bekräfta. (För detaljer, se sid 6.) Justera ljudvolym Långt tryck DATA VOL Placera markören med Markörplattan. Justera. POINTS ROUTE Skapa en rutt POINTS ROUTE Datarutor av/på. Kort tryck Se sida 9 för detaljer. Långt tryck Placera markören med Markörplattan. Använd Markörplattan och den vänstra tryckknappen ( ) för att skapa en rutt. Se sid 10 för detaljer. Kort tryck DATA VOL Bekräfta. 2

3 Hur manöverkontrollerna används Knappar Allmänna knappar utför den funktion som står på respektive knapp. En knapp med dubbla funktioner; tex POINTS, har en linje som separerar de två funktionerna. Den översta funktionen fås med ett kort ROUTE tryck, den understa med ett långt tryck (håll in knappen i ungefär 3 sekunder). POINTS ROUTE Placera en punkt vid markörens position. POINTS ROUTE Skapa en rutt. Kort tryck Långt tryck RotoKey och programstyrda kontroller Funktion fås genom att rotera eller trycka. De ändras beroende på det läge eller den funktion som används. Ett långt tryck för att visa samtliga programstyrda kontroller för aktuellt läge. Programstyrda kontroller (radar) Tryck för att visa programstyrda kontroller för aktuellt läge. programstyrd kontroll. Bekräfta. Markören Markören används mestadels till att mäta avståndet och bäringen till en plats på radarn och sjökortsplottern välja position för en punkt och en punkt-rutt Den intar en av två konfigurationer beroende på sitt läge. : Inaktiv : Aktiv (i rörelse) 3

4 Använda SD-kort Skötsel och hantering av SD-kort - Hantera SD-kort varsamt. Ovarsam hantering kan skada kortet och förstöra dess innehåll. - Säkerställ att luckan alltid är stängd. - Använd endast fingrarna för att ta ut kortet. Använd inte metallverktyg (såsom pincett, etc.). - Ta inte ut kortet medan det läses eller skrivs på kortet. Isättning av ett SD-kort 1. Tryck ner fliken på luckan framför kortplatserna för att öppna den. 2. Sätt i SD-kortet med etiketten vänd uppåt i valfri kortplats, på det sätt som visas till höger. Det skall gå lätt att skjuta in det. Om det inte går lätt, försök inte att tvinga det. 3. Skjut in kortet tills det är på plats och stäng sedan luckan. Ta ut ett SD-kort 1. Tryck ner fliken på luckan framför kortplatserna för att öppna den. 2. Tryck in kortet tills det hoppar ut. 3. Ta ut kortet med fingrarna och stäng sedan luckan. Sjökortsplotter DISP CTRL SAVE MOB Kontrollenhet MCU-001 MENU OUT RANGE IN SCROLLING SHIP 3D GAIN TX BRILL Kontrollenhet DCU12 4

5 Allmänt a ett område OUT RANGE IN Tryck RANGE OUT för att öka området. Tryck RANGE IN för att minska området. Flytta sjökorts- och radarbilden Tryck pil eller diagonal för att flytta sjökorts- och radarbilden. SCROLLING SHIP 3D Placera den egna båt-ikonen i skärmens mitt Den egna båt-ikonen visar ditt fartygs position. Om du inte kan hitta den på sjökortet, eller du önskar centrera den igen på radar- eller sjökortsplottern, tryck SHIP/3D-knappen för att placera den på skärmens mitt. Visningsläge för sjökorts- eller radarbild Visning av sjökorts- eller radarbild är möjlig i läge Stäv upp, Nord upp eller Kurs upp. Stäv upp: Sjökortet visas med den aktuella kompassriktningen uppåt. Nord upp: Visningläget är fixerat med rättvisande nord uppåt. Kurs upp: Destinationen finns alltid längst upp på skärmen. SCROLLING SHIP 3D Kort tryck upp läge för programstyrd kontroll. Bekräfta inställning. Kurs upp Nord läge. Bekräfta inställning. 5

6 a en display DISP display. Bekräfta. Förinställa valbara displayer 1 DISP Långt tryck. skärmdelning. 1 Bekräfta. 2 2 display. Bekräfta. 6

7 Sjökortsplotter Sjökortplotterns display Statusbar Sjökortsskala, skalmarkering Ikon för visningsläge Nord-indikator Markördata (position+avstånd och bäring växelvis) Område för textmeddelande Sensorikoner Kurslinje (grön) Indikering av girriktning (röd) Prediktering av FÖG/KÖG (röd) Båtikon (röd) Sjökort (raster) PT Markör* (röd) Data rutor 23.2 T COG SOG 9.2 kt 103 DPT m Punkt (svart cirkel i röd fyrkant) Rutt (blå: inaktiv röd: aktiv) * Inaktiv markör. Aktiv markör ser ut så här. Kartografisk information Hitta information om ett kartografiskt objekt Enkel info Buoy, lateral Phinneys Harbor Buoy 6 Placera markören på objektet. Detaljerad info 7

8 Dölj/Visa kartografisk information, textinformation Anpassa Egen konfigurering undermeny (kartografiskt objekt) MENU Sjökortsmeny. ELLER Vektor undermeny (text info) Använd RotoKey för att välja en post och tryck på knappen för att växelvis visa eller dölja poster. Återställ förinställd kartografisk information MENU knapp med RotoKey och tryck på RotoKey. Sjökortsmeny. 8

9 Visa tidvattenströmmar och tidvatteninformation En punkt markerar en geografisk position på sjökortsplottern. Du kan markera punkter vid markörens läge, fartygets position eller vid en angiven plats Punkter är markerade på skärmen med waypointsymboler( ) och waypoint-nummer. Punkter lagras i punkt-listan, där du kan ändra, radera eller gruppera waypoints som du önskar. Tidvattenströmsmärke Enkel info Name Local Hour Speed Charleston Harbor Entrance Oct/07/07 06:54:39 AM 1.4 kt increasing Placera markören på märket. Detaljerad info Name Local Hour Speed Source Charleston Harbor Entrance Oct/07/07 06:54:39 AM 1.4 kt increasing NOAA Tidvattenstapel Enkel info Name Local Hour Speed FRF Pier, Duck, North Carolina Oct/07/07 06:51:54 AM m and rising Placera markören på stapeln. Detaljerad info (tidvattendiagram) Tidvattendiagram Använda punkter Placera en punkt Vid markörens position POINTS ROUTE PT 0001 Punkt markerad på sjökortsplotter Position markör. Vid eget fartygs position SAVE MOB TIPS! Markera MOB position SAVE MOB MOB Långt tryck 9

10 Gå till en punkt Markörens position Markörens position inställd som destination Lagrad punkt GO TO LIST GO TO LIST PT 0001 Punkt inställd som destination plats. lagrad punkt. Använda punkt-listan MENU Punkt-meny. Alfalista. punkt. Gå till är valt; tryck för att bekräfta. Rutter En rutt består av en serie punkter som leder till en slutlig destination. Rutter lagras i Ruttlistan, där du kan ändra eller radera rutter efter behov. Ruttpunkt Rutt kursben Skapa en rutt Kurs till första punkt Placera markören på ruttens första punkt. POINTS ROUTE Långt tryck. Dra markören till nästa punkt. Markera punkt. + Placera återstående punkter. Lagra rutten. Tips! Om du markerade en punkt vid fel position tryck CANCEL för att ångra. 10

11 Följa en rutt Rutt på skärmen Väl kursben från vilket rutten skall starta. Aktivering. Börja följa rutt. Första punkt Pilar visar den riktning som skall följas. Rutt på ruttlistan MENU Ruttmeny och Rutter undermeny. rutt och tryck. Gå till. Börja följning. 11

12 Radar Radardisplay Område, avståndsringar Område för textmeddelande Statusbar Fönster för justering av förstärkning, sjö och regn (normalt dold) Kurs Markördata (position och avstånd och bäring växelvis) Sensorikoner Ikon för presentations läge Ikon för rörelse läge EBL1 Nord indikering Alarm zon Kurs linje Fasta avståndsringar + VRM1 Bäring skala Ikon för eget fartyg VRM2 EBL-ruta (dold när ingen EBL är aktiv) Markör EBL2 Datarutor VRM-ruta (dold när ingen VRM är aktiv) Mäta avstånd till ett mål Tryck* *Kort: VRM1 Långt: VRM1/VRM2 VRM. lämplig VRM. Sätt VRM på målets innersta kant. Mål VRM1 + VRM2 Se VRM-rutan för avstånd. VRM nm VRM-ruta VRM nm 12

13 Mäta bäring till ett mål 153 Tryck* *Kort: EBL1 Långt: EBL1/EBL2 EBL. lämplig EBL. Dra en linje mitt över målet med EBL. EBL1 Mål EBL2 Se EBL-rutan för bäring. EBL T EBL 2 59,4 T EBL-ruta + Ange en alarmzon En alarmzon larmar med ljud och visuell indikering när ett mål kommer in i alarmzonen. 153 Alarmzon På radarskärmen. Ange alarmzon 1 eller Ange alarmzon 2. Placera markören i zonens övre vänstra hörn. För att radera en alarmzon: Placera markören i zonens nedre högra hörn. Placera markören på alarmzonen. Radera alarmzon. Radera alarmzon. 13

14 Använda ARPA Automatisk Radar Plotting Aid (ARPA) är en radarfunktion för att följa mål och undvika kollisioner. ARPA spårar och ger detaljerad information för upp till 30 mål. Du kan spåra mål automatiskt, manuellt eller med en kombination av de två. Låsa på mål manuellt Placera markören på målet. Visa Radar popupfönster. Lås mål är valt; tryck på RotoKey. Symboler för ARPA-mål : Låser på mål. : Låst mål. : Måldata beräknas. : Förlorat mål. Visa måldata Enkel data ID K.o.g./F.o.g. 56,2 T/6,8 kt CPA/TCPA 3 m/55m03s.. Avstand/Baring 6,366 nm/26,7 T Placera markören på ARPA-målet. Detaljerad data ID 1.. K.o.g. 56,2 T.. F.o.g. 6,8 kt CPA 3 m TCPA 55m03s Avstand 6,366nm.. Baring 26,7 T Position 34 37,1715'N; ,

15 CPA/TCPA-larm CPA/TCPA-larm larmar (med ljud och visuellt larm) när ett följt mål överträder de inställda gränserna. MENU Larmmeny. Mål undermeny. Grön=på, Grå=av 00,0 10 m 000 m Aktivera/Avaktiver a CPA/TCPA-larm. Ställ in CPA- och TCPA-larmvärden med RotoKey; vrid för att välja värde, tryck för att bekräfta. Hantering av målmeny längd på spårhistorik. Spårhistorikdisplay. Använd alarmzon som ARPA inhämtningsområde. TIPS! Visar/döljer spårhistorik Långt tryck Mål. Historik. Tryck för att visa/dölja. 15

16 AIS Aktivera, avaktivera AIS Långt tryck Mål. AIS. Tryck för att aktivera/avaktivera. Symboler för AIS-mål Symbol Måltyp Färg COG AIS-mål Blå Farliga AIS-mål Röd Förlorat AIS-mål Blå Hantering av målmeny Grön=på, Grå=av spårhistoriklängd. Spårhistorikdisplay. Visa målens ID. AIS-mål på dis tanser större än inställt här visas inte. TIPS! Visar/döljer spårhistorik Långt tryck Mål. Historik. Tryck för att visa/dölja. AIS-mål inom området för AIS-måls närhetslarm vars<sr> hastighet är mindre än inställt här aktiverar inte larmet. 16

17 AIS närhetslarm AIS närhetslarm larmar (med ljud och visuellt larm) när ett AIS-mål kommer inom ett angivet avstånd. MENU Larm meny. Mål undermeny. Grön=på, Grå=av 00,0 10 m 000 m Aktivera/Avaktivera närhetslarm. Ställ in värde för närhetslarmet. Visa AIS-måldata Enkel data Namn.... K.o.g./F.o.g. CPA/TCPA.. Avstand/Baring PEGASUS 56,2 T/6,8 kt 3 m/55m03s 6,366 nm/26,7 T Placera markören på AIS-målet. Detaljerad data Namn VOYAGER MMSI MSN K.o.g. 56,2 T.. F.o.g. 6,8 kt ROT +0,7 /m CPA 0,8593 nm TCPA 23m08s Avstand 6,366nm.. Baring 26,7 T Destination NISHINOMIYA Navstatus Normal Call Sign HQZE4509 Strale 8,0 m.. Langd 30,1 m Position 34 37,1715'N; ,

18 Fisksökning Fisksökningsdisplay Vattentemperaturskala och diagram* Statusbar Ikon för frekvensval Färgstapel Minutmarkör (mörkt gul och vit växelvis i 30 sek var) Område för textmeddelande Förfluten tid (från högerkant till den vertikala linjen) Nollinje (brunröd) Sensorikoner Justeringsfönster för förstärkning (normalt dolt) Djupskala VRM Fisksymbol** 34 Botteneko Djup Datarutor * Kräver en vattentemperaturgivare. **ACCU-FISH funktionen uppskattar längden på en individuell fisk. (Kräver ett nätverksekolod ur DFF-serien. Givare 50/200-1T krävs om det gäller en DFF3.) a automatiskt eller manuellt läge Fisksökningen kan användas i automatiskt eller manuellt läge. I automatiskt läge, justeras avstånd, förstärkning och klutter automatiskt. Auto programstyrd kontroll. Fiske eller Cruising för Auto; Av för manuellt läge. 18

19 Manuellt läge a ett område OUT RANGE IN - Tryck RANGE OUT för att öka området. - Tryck RANGE IN för att minska området. Justera förstärkningen GAIN TX GAIN TX frekvens. Justera. Bekräfta inställning. Dämpa klutter MENU Förekomst av klutter. Fisksökning meny. Klutter på motsvarande undermeny. Klutter 27 % Justera. Bekräfta inställning. a driftsfrekvens Låg frekvens: Använd för allmän registrering och bedömning av bottenförhållanden. Hög frekvens: Använd för detaljerad observation. Dubbel: Både höga och låga frekvenser. Läge programstyrd kontroll. HF, LF eller Dubbel. 19

20 Zoomdisplay Långt tryck. zoom. zoomdisplay. Bottenlås Bottenzoom Markörzoom ft För att upptäcka bottenfisk ft För att urskilja bottenfisk från bottenekon. Kort ekospår: Mjuk botten Långt ekospår: Hård botten ft För att utöka en angiven plats. 60 ACCU-FISH ACCU-FISH, som är tillgänglig med ett nätverksekolod ur DFF-serien (DFF3 kräver en 50/200 1T-givare), mäter djupet för och längden på en individuell fisk, och visar den uppmätta fisken med en symbol och längd- eller djupindikering. MENU ACCU-FISH menyposter Fisksökningsmeny och DFF undermeny. Mätning: Aktivera/Avaktivera ACCU-FISH. Fiskinfo: Visa fisklängd eller djup (i rött). 15 Infostorlek: Sätt storlek av numerisk visning på stor eller liten. Fisksymboler: önskad fisksymbol från fylld eller randig. Storlek är antingen stor eller liten beroende på längd. 15 Fylld (Liten) Fylld (Stor) Randig (Liten) 60 Randig (Stor) Korrigering av fiskstorlek: Om längdvisningen är fel ställ in en förskjutning här. 20

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96)

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Innehållsförteckning 1 Till läsaren... 5 Transas Navigator en presentation... 6 Dator, GPS-givare & andra in/utenheter...

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun

handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI Volvo Car Corporation ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI WEB EDITION Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Lokal väg Färg Orange Mörkgrå Grå Ljusgrå Vit Text och symboler på skärmen

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 GEOWELL HUNTER Användarhandbok Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nät. Du kan använda

Läs mer