MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB"

Transkript

1 Användarhandledning Den här användarhandledningen beskriver hur man använder utrustningen vid dagligt bruk. Mer detaljerad information finns i användarhandboken. Innehållsförteckning MULTIFUNKTIONSDISPLAY BLACKBOX MFDBB Manöverkontroller...2 Hur manöverkontrollerna används...3 Använda SD-kort...4 Allmänt...5 Sjökortsplotter...7 Radar...12 AIS...16 Fisksökning...18

2 Manöverkontroller Centrera eget fartyg a område OUT RANGE IN SCROLLING SCROLLIN SHIP 3D Förflytta bilden Slå på/av Tryck PÅ: AV: OUT: Öka område IN: Minska område Flyttar radarns eller sjökorts plotterns bild i den riktning som tryckt pil eller diagonal visar. SHIP 3D Kort tryck Tryck kort på Långt tryck (3 sek) Justera ljusstyrka*, knappbelysning * För DCU12 3D display på/av 2D display 3D flygvy display Vrid för att justera; tryck för att bekräfta. SHIP 3D SHIP 3D Långt tryck för att få 3D display Tryck Långt tryck igen för att få 2D display Visa de programstyrda kontrollerna För användning av RotoKey, se sid 3. Avbryta inmatning CANCEL Tryck för att avbryta den sista inmatningen. Gå till markörens position GO TO LIST Eget fartyg Kort tryck Markör Flytta markören Hitta information om objekt Markören rör sig i den riktning som tryckt pil eller diagonal visar. Visa popup-meny Tryck Mata in en punkt Visar punktlista GO TO LIST Långt tryck Placera markören med. Lagra punkt för aktuell position SAVE MOB Kort tryck Markera position för MOB SAVE MOB Långt tryck Justera förstärkning, sjö- och regnklutter GAIN TX Kort tryck TX, STBY GAIN TX Långt tryck PT-0001 Punkt MOB (Man-över-bord) markering Växla TX, STBY i radar. MOB Radar Fisksökning Justera. Menyanvändning MENU HF eller LF. Bekräfta. GAIN TX meny. Bekräfta. Förstärkning, Sjö eller Regn. GAIN TX CTRL Byta aktiv display AKTIV AKTIV a en display DISP DATA VOL CTRL Vrid för att välja display; tryck för att bekräfta. (För detaljer, se sid 6.) Justera ljudvolym Långt tryck DATA VOL Placera markören med Markörplattan. Justera. POINTS ROUTE Skapa en rutt POINTS ROUTE Datarutor av/på. Kort tryck Se sida 9 för detaljer. Långt tryck Placera markören med Markörplattan. Använd Markörplattan och den vänstra tryckknappen ( ) för att skapa en rutt. Se sid 10 för detaljer. Kort tryck DATA VOL Bekräfta. 2

3 Hur manöverkontrollerna används Knappar Allmänna knappar utför den funktion som står på respektive knapp. En knapp med dubbla funktioner; tex POINTS, har en linje som separerar de två funktionerna. Den översta funktionen fås med ett kort ROUTE tryck, den understa med ett långt tryck (håll in knappen i ungefär 3 sekunder). POINTS ROUTE Placera en punkt vid markörens position. POINTS ROUTE Skapa en rutt. Kort tryck Långt tryck RotoKey och programstyrda kontroller Funktion fås genom att rotera eller trycka. De ändras beroende på det läge eller den funktion som används. Ett långt tryck för att visa samtliga programstyrda kontroller för aktuellt läge. Programstyrda kontroller (radar) Tryck för att visa programstyrda kontroller för aktuellt läge. programstyrd kontroll. Bekräfta. Markören Markören används mestadels till att mäta avståndet och bäringen till en plats på radarn och sjökortsplottern välja position för en punkt och en punkt-rutt Den intar en av två konfigurationer beroende på sitt läge. : Inaktiv : Aktiv (i rörelse) 3

4 Använda SD-kort Skötsel och hantering av SD-kort - Hantera SD-kort varsamt. Ovarsam hantering kan skada kortet och förstöra dess innehåll. - Säkerställ att luckan alltid är stängd. - Använd endast fingrarna för att ta ut kortet. Använd inte metallverktyg (såsom pincett, etc.). - Ta inte ut kortet medan det läses eller skrivs på kortet. Isättning av ett SD-kort 1. Tryck ner fliken på luckan framför kortplatserna för att öppna den. 2. Sätt i SD-kortet med etiketten vänd uppåt i valfri kortplats, på det sätt som visas till höger. Det skall gå lätt att skjuta in det. Om det inte går lätt, försök inte att tvinga det. 3. Skjut in kortet tills det är på plats och stäng sedan luckan. Ta ut ett SD-kort 1. Tryck ner fliken på luckan framför kortplatserna för att öppna den. 2. Tryck in kortet tills det hoppar ut. 3. Ta ut kortet med fingrarna och stäng sedan luckan. Sjökortsplotter DISP CTRL SAVE MOB Kontrollenhet MCU-001 MENU OUT RANGE IN SCROLLING SHIP 3D GAIN TX BRILL Kontrollenhet DCU12 4

5 Allmänt a ett område OUT RANGE IN Tryck RANGE OUT för att öka området. Tryck RANGE IN för att minska området. Flytta sjökorts- och radarbilden Tryck pil eller diagonal för att flytta sjökorts- och radarbilden. SCROLLING SHIP 3D Placera den egna båt-ikonen i skärmens mitt Den egna båt-ikonen visar ditt fartygs position. Om du inte kan hitta den på sjökortet, eller du önskar centrera den igen på radar- eller sjökortsplottern, tryck SHIP/3D-knappen för att placera den på skärmens mitt. Visningsläge för sjökorts- eller radarbild Visning av sjökorts- eller radarbild är möjlig i läge Stäv upp, Nord upp eller Kurs upp. Stäv upp: Sjökortet visas med den aktuella kompassriktningen uppåt. Nord upp: Visningläget är fixerat med rättvisande nord uppåt. Kurs upp: Destinationen finns alltid längst upp på skärmen. SCROLLING SHIP 3D Kort tryck upp läge för programstyrd kontroll. Bekräfta inställning. Kurs upp Nord läge. Bekräfta inställning. 5

6 a en display DISP display. Bekräfta. Förinställa valbara displayer 1 DISP Långt tryck. skärmdelning. 1 Bekräfta. 2 2 display. Bekräfta. 6

7 Sjökortsplotter Sjökortplotterns display Statusbar Sjökortsskala, skalmarkering Ikon för visningsläge Nord-indikator Markördata (position+avstånd och bäring växelvis) Område för textmeddelande Sensorikoner Kurslinje (grön) Indikering av girriktning (röd) Prediktering av FÖG/KÖG (röd) Båtikon (röd) Sjökort (raster) PT Markör* (röd) Data rutor 23.2 T COG SOG 9.2 kt 103 DPT m Punkt (svart cirkel i röd fyrkant) Rutt (blå: inaktiv röd: aktiv) * Inaktiv markör. Aktiv markör ser ut så här. Kartografisk information Hitta information om ett kartografiskt objekt Enkel info Buoy, lateral Phinneys Harbor Buoy 6 Placera markören på objektet. Detaljerad info 7

8 Dölj/Visa kartografisk information, textinformation Anpassa Egen konfigurering undermeny (kartografiskt objekt) MENU Sjökortsmeny. ELLER Vektor undermeny (text info) Använd RotoKey för att välja en post och tryck på knappen för att växelvis visa eller dölja poster. Återställ förinställd kartografisk information MENU knapp med RotoKey och tryck på RotoKey. Sjökortsmeny. 8

9 Visa tidvattenströmmar och tidvatteninformation En punkt markerar en geografisk position på sjökortsplottern. Du kan markera punkter vid markörens läge, fartygets position eller vid en angiven plats Punkter är markerade på skärmen med waypointsymboler( ) och waypoint-nummer. Punkter lagras i punkt-listan, där du kan ändra, radera eller gruppera waypoints som du önskar. Tidvattenströmsmärke Enkel info Name Local Hour Speed Charleston Harbor Entrance Oct/07/07 06:54:39 AM 1.4 kt increasing Placera markören på märket. Detaljerad info Name Local Hour Speed Source Charleston Harbor Entrance Oct/07/07 06:54:39 AM 1.4 kt increasing NOAA Tidvattenstapel Enkel info Name Local Hour Speed FRF Pier, Duck, North Carolina Oct/07/07 06:51:54 AM m and rising Placera markören på stapeln. Detaljerad info (tidvattendiagram) Tidvattendiagram Använda punkter Placera en punkt Vid markörens position POINTS ROUTE PT 0001 Punkt markerad på sjökortsplotter Position markör. Vid eget fartygs position SAVE MOB TIPS! Markera MOB position SAVE MOB MOB Långt tryck 9

10 Gå till en punkt Markörens position Markörens position inställd som destination Lagrad punkt GO TO LIST GO TO LIST PT 0001 Punkt inställd som destination plats. lagrad punkt. Använda punkt-listan MENU Punkt-meny. Alfalista. punkt. Gå till är valt; tryck för att bekräfta. Rutter En rutt består av en serie punkter som leder till en slutlig destination. Rutter lagras i Ruttlistan, där du kan ändra eller radera rutter efter behov. Ruttpunkt Rutt kursben Skapa en rutt Kurs till första punkt Placera markören på ruttens första punkt. POINTS ROUTE Långt tryck. Dra markören till nästa punkt. Markera punkt. + Placera återstående punkter. Lagra rutten. Tips! Om du markerade en punkt vid fel position tryck CANCEL för att ångra. 10

11 Följa en rutt Rutt på skärmen Väl kursben från vilket rutten skall starta. Aktivering. Börja följa rutt. Första punkt Pilar visar den riktning som skall följas. Rutt på ruttlistan MENU Ruttmeny och Rutter undermeny. rutt och tryck. Gå till. Börja följning. 11

12 Radar Radardisplay Område, avståndsringar Område för textmeddelande Statusbar Fönster för justering av förstärkning, sjö och regn (normalt dold) Kurs Markördata (position och avstånd och bäring växelvis) Sensorikoner Ikon för presentations läge Ikon för rörelse läge EBL1 Nord indikering Alarm zon Kurs linje Fasta avståndsringar + VRM1 Bäring skala Ikon för eget fartyg VRM2 EBL-ruta (dold när ingen EBL är aktiv) Markör EBL2 Datarutor VRM-ruta (dold när ingen VRM är aktiv) Mäta avstånd till ett mål Tryck* *Kort: VRM1 Långt: VRM1/VRM2 VRM. lämplig VRM. Sätt VRM på målets innersta kant. Mål VRM1 + VRM2 Se VRM-rutan för avstånd. VRM nm VRM-ruta VRM nm 12

13 Mäta bäring till ett mål 153 Tryck* *Kort: EBL1 Långt: EBL1/EBL2 EBL. lämplig EBL. Dra en linje mitt över målet med EBL. EBL1 Mål EBL2 Se EBL-rutan för bäring. EBL T EBL 2 59,4 T EBL-ruta + Ange en alarmzon En alarmzon larmar med ljud och visuell indikering när ett mål kommer in i alarmzonen. 153 Alarmzon På radarskärmen. Ange alarmzon 1 eller Ange alarmzon 2. Placera markören i zonens övre vänstra hörn. För att radera en alarmzon: Placera markören i zonens nedre högra hörn. Placera markören på alarmzonen. Radera alarmzon. Radera alarmzon. 13

14 Använda ARPA Automatisk Radar Plotting Aid (ARPA) är en radarfunktion för att följa mål och undvika kollisioner. ARPA spårar och ger detaljerad information för upp till 30 mål. Du kan spåra mål automatiskt, manuellt eller med en kombination av de två. Låsa på mål manuellt Placera markören på målet. Visa Radar popupfönster. Lås mål är valt; tryck på RotoKey. Symboler för ARPA-mål : Låser på mål. : Låst mål. : Måldata beräknas. : Förlorat mål. Visa måldata Enkel data ID K.o.g./F.o.g. 56,2 T/6,8 kt CPA/TCPA 3 m/55m03s.. Avstand/Baring 6,366 nm/26,7 T Placera markören på ARPA-målet. Detaljerad data ID 1.. K.o.g. 56,2 T.. F.o.g. 6,8 kt CPA 3 m TCPA 55m03s Avstand 6,366nm.. Baring 26,7 T Position 34 37,1715'N; ,

15 CPA/TCPA-larm CPA/TCPA-larm larmar (med ljud och visuellt larm) när ett följt mål överträder de inställda gränserna. MENU Larmmeny. Mål undermeny. Grön=på, Grå=av 00,0 10 m 000 m Aktivera/Avaktiver a CPA/TCPA-larm. Ställ in CPA- och TCPA-larmvärden med RotoKey; vrid för att välja värde, tryck för att bekräfta. Hantering av målmeny längd på spårhistorik. Spårhistorikdisplay. Använd alarmzon som ARPA inhämtningsområde. TIPS! Visar/döljer spårhistorik Långt tryck Mål. Historik. Tryck för att visa/dölja. 15

16 AIS Aktivera, avaktivera AIS Långt tryck Mål. AIS. Tryck för att aktivera/avaktivera. Symboler för AIS-mål Symbol Måltyp Färg COG AIS-mål Blå Farliga AIS-mål Röd Förlorat AIS-mål Blå Hantering av målmeny Grön=på, Grå=av spårhistoriklängd. Spårhistorikdisplay. Visa målens ID. AIS-mål på dis tanser större än inställt här visas inte. TIPS! Visar/döljer spårhistorik Långt tryck Mål. Historik. Tryck för att visa/dölja. AIS-mål inom området för AIS-måls närhetslarm vars<sr> hastighet är mindre än inställt här aktiverar inte larmet. 16

17 AIS närhetslarm AIS närhetslarm larmar (med ljud och visuellt larm) när ett AIS-mål kommer inom ett angivet avstånd. MENU Larm meny. Mål undermeny. Grön=på, Grå=av 00,0 10 m 000 m Aktivera/Avaktivera närhetslarm. Ställ in värde för närhetslarmet. Visa AIS-måldata Enkel data Namn.... K.o.g./F.o.g. CPA/TCPA.. Avstand/Baring PEGASUS 56,2 T/6,8 kt 3 m/55m03s 6,366 nm/26,7 T Placera markören på AIS-målet. Detaljerad data Namn VOYAGER MMSI MSN K.o.g. 56,2 T.. F.o.g. 6,8 kt ROT +0,7 /m CPA 0,8593 nm TCPA 23m08s Avstand 6,366nm.. Baring 26,7 T Destination NISHINOMIYA Navstatus Normal Call Sign HQZE4509 Strale 8,0 m.. Langd 30,1 m Position 34 37,1715'N; ,

18 Fisksökning Fisksökningsdisplay Vattentemperaturskala och diagram* Statusbar Ikon för frekvensval Färgstapel Minutmarkör (mörkt gul och vit växelvis i 30 sek var) Område för textmeddelande Förfluten tid (från högerkant till den vertikala linjen) Nollinje (brunröd) Sensorikoner Justeringsfönster för förstärkning (normalt dolt) Djupskala VRM Fisksymbol** 34 Botteneko Djup Datarutor * Kräver en vattentemperaturgivare. **ACCU-FISH funktionen uppskattar längden på en individuell fisk. (Kräver ett nätverksekolod ur DFF-serien. Givare 50/200-1T krävs om det gäller en DFF3.) a automatiskt eller manuellt läge Fisksökningen kan användas i automatiskt eller manuellt läge. I automatiskt läge, justeras avstånd, förstärkning och klutter automatiskt. Auto programstyrd kontroll. Fiske eller Cruising för Auto; Av för manuellt läge. 18

19 Manuellt läge a ett område OUT RANGE IN - Tryck RANGE OUT för att öka området. - Tryck RANGE IN för att minska området. Justera förstärkningen GAIN TX GAIN TX frekvens. Justera. Bekräfta inställning. Dämpa klutter MENU Förekomst av klutter. Fisksökning meny. Klutter på motsvarande undermeny. Klutter 27 % Justera. Bekräfta inställning. a driftsfrekvens Låg frekvens: Använd för allmän registrering och bedömning av bottenförhållanden. Hög frekvens: Använd för detaljerad observation. Dubbel: Både höga och låga frekvenser. Läge programstyrd kontroll. HF, LF eller Dubbel. 19

20 Zoomdisplay Långt tryck. zoom. zoomdisplay. Bottenlås Bottenzoom Markörzoom ft För att upptäcka bottenfisk ft För att urskilja bottenfisk från bottenekon. Kort ekospår: Mjuk botten Långt ekospår: Hård botten ft För att utöka en angiven plats. 60 ACCU-FISH ACCU-FISH, som är tillgänglig med ett nätverksekolod ur DFF-serien (DFF3 kräver en 50/200 1T-givare), mäter djupet för och längden på en individuell fisk, och visar den uppmätta fisken med en symbol och längd- eller djupindikering. MENU ACCU-FISH menyposter Fisksökningsmeny och DFF undermeny. Mätning: Aktivera/Avaktivera ACCU-FISH. Fiskinfo: Visa fisklängd eller djup (i rött). 15 Infostorlek: Sätt storlek av numerisk visning på stor eller liten. Fisksymboler: önskad fisksymbol från fylld eller randig. Storlek är antingen stor eller liten beroende på längd. 15 Fylld (Liten) Fylld (Stor) Randig (Liten) 60 Randig (Stor) Korrigering av fiskstorlek: Om längdvisningen är fel ställ in en förskjutning här. 20

MULTIFUNKTIONSDISPLAY MFD8/MFD12

MULTIFUNKTIONSDISPLAY MFD8/MFD12 Användarhandledning MULTIFUNKTIONSDISPLAY MFD8/MFD12 Den här användarhandledningen beskriver hur man använder utrustningen vid dagligt bruk. Mer detaljerad information finns i användarhandboken. Innehållsförteckning

Läs mer

Huvudströmbrytare (POWER = start, POWER+TX = stopp) Ändring av avståndsområden (indikeras i bildens övre vänstra hörn)

Huvudströmbrytare (POWER = start, POWER+TX = stopp) Ändring av avståndsområden (indikeras i bildens övre vänstra hörn) HANDHAVANDE FURUNO RADAR modell M-1751 Kontrollpanelen består av följande tuchkontroller: POWER TX BRILL RANGE SHIFT ZOOM RING EBL VRM GUARD Huvudströmbrytare (POWER = start, POWER+TX = stopp) Sändningsläge

Läs mer

8 LCD RADAR. Modell 800-serien HANDHAVANDE. Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93

8 LCD RADAR. Modell 800-serien HANDHAVANDE. Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93 8 LCD RADAR Modell 800-serien HANDHAVANDE Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93 HANDHAVANDE FURUNO RADAR M-800 serien Vi rekommenderar att Ni läser

Läs mer

6 LCD RADAR. Modell 1621 Mk 2 HANDHAVANDE. Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93

6 LCD RADAR. Modell 1621 Mk 2 HANDHAVANDE. Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93 6 LCD RADAR Modell 1621 Mk 2 HANDHAVANDE Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93 HANDHAVANDE FURUNO RADAR M-1621 Mark 2 Vi rekommenderar att Ni läser

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

GO XSE Snabbstartsguide

GO XSE Snabbstartsguide GO XSE Snabbstartsguide SV Frontpanel 1 Nr Knapp Funktion 1 Ström Tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller. Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Dialogrutan Systemkontroller

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D)

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) 1 Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) För att öppna Menyn håller man Page/Menu-knappen intryckt i 3 sekunder. Språk Menu > systeminställningar > språk

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK UrKol

INSTRUKTIONSBOK UrKol INSTRUKTIONSBOK UrKoll Innehållsförteckning Att tänka på 3 Att använda UrKoll... 4 Dag. 4 Kväll 5 Natt. 6 Bläddra fram i tiden..6 Att lägga in aktiviteter. 7 Inloggning.. 7 Att välja dag.. 7 Att välja

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB

Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB Innehåll 1. Datakatalog... 2 1.1. SystemID... 2 1.2. Minnesplatser... 2 1.3. Datalista... 3 1.3.1. Referens... 3 1.3.2. Status... 3 1.3.3. Utgåva... 3 2. Installera

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

15 FÄRG RADAR. Modell FR-1500 Mk3 serien HANDHAVANDE. Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: , Fax:

15 FÄRG RADAR. Modell FR-1500 Mk3 serien HANDHAVANDE. Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: , Fax: 15 FÄRG RADAR Modell FR-1500 Mk3 serien HANDHAVANDE Furuno Sverige AB, Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA, Tel: 031-709 89 40, Fax: 031-49 70 93 INTRODUKTION Ett ord till ägaren av en FURUNO radar Tack

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet Det numeriska tangentbordet Det finns några fler tangenter än de som vi tidigare tittat på som man kan ha användning för. Vi ska titta lite närmare på dem. Den första tangenten som man bör bekanta sig

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Hook-3x. Installations- och driftinstruktioner. Handbok Svenska

Hook-3x. Installations- och driftinstruktioner. Handbok Svenska Hook-3x Installations- och driftinstruktioner Handbok Svenska Upphovsrätten tillhör Navico, 2014 Alla rättigheter förbehålls. Lowrance and Navico är registrerade varumärken tillhöriga Navico. Navico äger

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN TRACKER 5600 C H A R T P L O T T E R S Installation and Operation Manual Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78 www.navman.com Innehåll 1 Inledning... 43 1-1 Skötsel... 43 1-2 Sjökortskassett... 43 1-3

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument SymWriter 2 Komma igång med symboldokument Den här övningen är en introduktion till de vanligaste funktionerna man använder när man skriver ett dokument i SymWriter 2 Övningen tar högst 20 minuter att

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Användarmanual. QUICKnote 4

Användarmanual. QUICKnote 4 Användarmanual QUICKnote 4 Innehållsförteckning Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall... 3. Översikt: QUICKnote 4... 3. Tillgängliga fält... 4. Lägg till ett fält... 4. De olika fälttypernas menypaletter

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FR-8045 FR-8065 FR-8125 FR-8255 MULTI-FÄRG LCD RADAR. www.furuno.com MODELL PRODUKTNAMN: MARIN DISPLAY

ANVÄNDARHANDBOK FR-8045 FR-8065 FR-8125 FR-8255 MULTI-FÄRG LCD RADAR. www.furuno.com MODELL PRODUKTNAMN: MARIN DISPLAY ANVÄNDARHANDBOK MULTI-FÄRG LCD RADAR MODELL FR-8045 FR-8065 FR-8125 FR-8255 PRODUKTNAMN: MARIN DISPLAY www.furuno.com Pub. No. OSV-36320-A2 DATE OF ISSUE: MAY. 2014 VIKTIGA MEDDELANDEN Allmänt Den här

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer