FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto"

Transkript

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2118 World Values Survey 2005 : Finnish Data If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 VÄRDERINGSUNDERSÖKNING 2005 FINNISH SWEDISH QUESTIONNAIRE Introduktion: Vi genomför en stor internationell undersökning om människors syn på sin livskvalitet och om deras värderingar när det gäller centrala livs och samhällsfrågor. De personer som kommer att intervjuas i den här undersökningen representerar de flesta av världens folk. Ni ingår i ett slumpmässigt utsett urval som representerar Finland. Jag skulle vilja fråga Er om Era åsikter gällande ett antal olika områden. Era svar kommer att behandlas konfidentiellt, men de bidrar till en större förståelse för vad människor på olika håll i världen anser och vad de förväntar sig av livet. Ange för var och en av de följande kategorierna hur betydelsefulla de är i Ert liv. Skulle Ni säga att det är? (Visa kortet V4 V9 endast ett svar per punkt Räkna upp alternativen) 1. Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte (SPONTANT) V4 V5 V6 V7 V8 V9 Familj Vänner Fritid Politik Arbete Religion V10 Skulle Ni rent allmänt anse Er vara...? (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Mycket lycklig Ganska lycklig Inte särskilt lycklig Inte överhuvudtaget lycklig Vet inte (SPONTANT) Sivu 1/46

3 V11 Hur skulle Ni beskriva Ert nuvarande hälsotillstånd? Är det? (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Mycket bra Bra Inte särskilt bra Dåligt Vet inte (SPONTANT) Här är en lista på egenskaper som barn kan uppmuntras att lära sig hemma. Vilka, om några, anser Ni vara speciellt viktiga? Välj endast fem alternativ! (Visa kort V12 V21 Räkna upp alternativen V12 V21 anteckna maximalt fem svar) 1. Nämnd Inte nämnd Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 Självständighet Hårt arbete Ansvarkänsla Fantasi Tolerans och respekt för andra människor Sparsamhet Beslutsamhet, uthållighet Religiös tro Osjälviskhet Lydnad Sivu 2/46

4 V22 Hur tillfredsställd är Ni på det hela taget med Ert liv just nu? Svara med hjälp av det här kortet. (Visa kort V22 Endast ett svar) 1. Otillfredsställd 10. Tillfredsställd 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V23 Tycker Ni att man på det hela taget kan lita på de flesta människor eller tycker Ni att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor? (Endast ett svar) 1. Man kan lita på de flesta Man kan inte vara nog försiktig Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 3/46

5 Tillhör Ni eller är Ni medlem i någon av följande organisationer eller samfund. Vänligen berätta också om Ni antingen är aktiv medlem, passiv medlem eller inte medlem överhuvudtaget. (Räkna upp alternativen Ett svar per punkt) 1. Aktiv medlem Passiv medlem Inte medlem Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 Kyrkosamfund eller religiös organisation Idrotts eller fritidsorganisation Konst, musik eller studieorganisation Fackförening Politiskt parti, politisk grupp Miljörörelse Branschorganisation Humanitär eller välgörenhetsorganisation Konsumentförening Någon annan organisation, vilken? (SKRIV IN) I det här kortet listas olika grupper av människor. Finns det någon eller några grupper på kortet som Ni inte skulle vilja ha som grannar. (Visa kort V34 V43 Räkna upp alternativen ett svar per grupp) 1. Nämnd (SPONTANT) Inte nämnd (SPONTANT) Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 Narkomaner Människor av annan ras Personer som har aids Invandrare/utländsk arbetskraft Homosexuella Människor som bekänner sig till en annan religion Alkoholister Ogifta par (sambor) Människor som talar ett annat språk Ryssar Sivu 4/46

6 Håller Ni med eller håller Ni inte med om följande påståenden? (Räkna upp alternativen ett svar per punkt) 1. Håller med Varken eller Håller inte med Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V44 V45 Skall män ha företräde till jobben framom kvinnor när det är ont om arbete Bör arbetsgivarna välja finländare framom invandrare när det är ont om arbete. V46 En del människor anser att de har total valfrihet och att de har kontroll över sina liv. Andra anser att de egentligen inte har någon valfrihet och att det de gör inte har någon verkan på vad som händer dem. Vänligen använd den här skalan för att ange hur stor valfrihet och självbestämmanderätt Ni anser att Ni har beträffande hur Ert liv gestaltar sig. Nämn en siffra mellan 1 och 10. (Kort V46 endast ett svar) 1. Ingen alls 10. En hel del 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 5/46

7 V47 Tror Ni att de flesta människor skulle försöka utnyttja Er om de fick en chans, eller tror Ni att de flesta skulle försöka vara hyggliga mot Er? Se på den här skalan och nämn en siffra mellan 1 och 10. (Kort V47 endast ett svar) 1. Skulle försöka utnyttja mig 10. Skulle försöka vara hyggliga mot mig 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V48 Jag frågar nu om sådant som Ni skulle anse vara viktigast för Er om Ni sökte en ny arbetsplats. Jag räknar upp några frågor som är relaterade till arbete och som många människor skulle ta i beaktande. Oberoende av om Ni just nu letar efter en arbetsplats eller inte; vilket av följande alternativ skulle Ni personligen placera på första plats ifall Ni skulle söka jobb? (Räkna upp alternativen endast ett svar) 1. Goda inkomster, så att Ni inte skulle ha ekonomiska bekymmer En säker/trygg arbetsplats utan risker för nedläggning eller arbetslöshet Att arbeta med människor Ni tycker om Att utföra ett viktigt arbete som ger Er en känsla av att åstadkomma någonting Vet inte (SPONTANT) V49 Vilket skulle vara Ert nästviktigaste alternativ? (Räkna vid behov upp alternativen endast ett svar) 1. Goda inkomster, så att Ni inte skulle ha ekonomiska bekymmer En säker/trygg arbetsplats utan risker för nedläggning eller arbetslöshet Att arbeta med människor Ni tycker om Att utföra ett viktigt arbete som ger Er en känsla av att åstadkomma någonting Vet inte (SPONTANT) Vänligen specificera i vad mån Ni antingen håller med om påståendet eller är av annan åsikt? Sivu 6/46

8 (Räkna upp alternativen ett svar per påstående) 1. Håller starkt med Håller med Varken eller Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V50 V51 V52 V53 V54 För att utveckla sina talanger till fullo måste man ha ett arbete Det är förödmjukande att ta emot pengar utan att behöva arbeta för dem Människor som inte arbetar blir lata Att arbeta är en plikt mot samhället Arbete skall alltid komma i första hand, även om det innebär mindre fritid V55 Ert civilstånd för tillfället? Är Ni? (Visa Kort V55 Räkna upp alternativen endast ett svar) 1. Gift Sambo Frånskild Särbo Änka/Änkling Singel Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V56 V57 Har Ni haft barn? (endast ett svar) 0. Inga barn 1. Ett barn Två barn Tre barn Fyra barn Fem barn Sex barn Sju barn Åtta barn eller flera Vet inte (SPONTANT) 10. Vill inte uppge (SPONTANT) 11. Inte tillämpligt (SPONTANT) 1 Om någon säger att barn behöver ett hem med både en pappa och en mamma för att ha en lyclig uppväxt, skulle Ni instämma eller inte instämma? Sivu 7/46

9 (Endast ett svar) 1. Instämma Inte instämma Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V58 Instämmer Ni eller instämmer Ni inte gällande följande påstående? Äktenskapet är en föråldrad institution. (Endast ett svar) 1. Instämmer Instämmer inte Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V59 Gillar eller gillar Ni inte att en kvinna vill ha barn som ensam förälder utan att vilja ha ett varaktigt förhållande med en man? (Endast ett svar) 1. Gillar Gillar inte Beror på (SPONTANT) Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Hur ser Ni på följande påstående? Håller Ni med eller tar Ni avstånd? (Räkna upp alternativen ett svar per påstående) 1. Håller starkt med Håller med Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte (SPONTANT) V60 Att vara hemarbetande kvinna är lika tillfredställande som att förvärvsarbeta V61 På det hela taget är män bättre politiska ledare än kvinnor V62 En universitetsutbildning är viktigare för en pojke än för en flicka V63 I stort sätt är män bättre företagsledare än kvinnor Människor har olika målsättning med sina liv. Hur ser Ni personligen på följande påståenden? (Räkna upp alternativen ett svar per påstående) Sivu 8/46

10 1. Håller starkt med Håller med Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte (SPONTANT) V64 V65 V66 V67 Ett av mina huvudsakliga mål här i livet har varit att mina föräldrar ska vara stolta över mig Jag eftersträvar att hellre vara mig själv än följa andra Jag bemödar mig mycket för att leva upp till mina vänners förväntningar Jag sätter själv upp målen i mitt liv. V68 Hur nöjd eller missnöjd är Ni med ekonomin i Ert hushåll? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. (Visa kort V68 Endast ett svar) 1. Mycket missnöjd 10. Mycket nöjd 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V69 Det talas en hel de nuförtiden om vilka målsättningar Finland borde ha för de kommande tio åren. Det här kortet visar några av de mål som olika människor prioriterar högt. Vilket av de här målen anser Ni att är det viktigaste? (Visa kort V69 V70 ett svar) 1. Att upprätthålla en hög nivå på den ekonomiska tillväxten Att värna om ett starkt försvar Att ge folk mer att säga till om på jobbet och i lokala frågor Att försöka göra våra städer och vår landsbygd vackrare Vet inte (SPONTANT) V70 Vilket av målen anser Ni vara nästviktigast? (Visa kort V69 V70 endast ett svar) Sivu 9/46

11 1. Att upprätthålla en hög nivå på den ekonomiska tillväxten Att värna om ett starkt försvar Att ge folk mer att säga till om på jobbet och lokala frågor Att försöka göra våra städer och vår landsbygd vackrare Vet inte (SPONTANT) V71 Om Ni var tvungen att välja, vilket av de följande alternativen anser Ni vara viktigast? (Kort V71 V72 endast ett svar) 1. Att upprätthålla ordningen i samhället Ge folk mer att säga till om i viktiga samhällsbeslut Bekämpa prisförhöjningar Försvara yttrandefriheten Vet inte (SPONTANT) V72 Och vilket alternativ anser Ni vara nästviktigast? (Kort V71 V72 endast ett svar) 1. Att upprätthålla ordningen i samhället Ge folk mer att säga till om i viktiga samhällsbeslut Bekämpa prisförhöjningar Försvara yttrandefriheten Vet inte (SPONTANT) V73 Och här är ännu en lista. Vilken av dessa målsättningar anser Ni vara viktigast? (Kort V73 V74 endast ett svar) 1. En stabil ekonomi Utveckling mot ett mindre opersonligt och mera humant samhälle Utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar Kampen mot kriminalitet Vet inte (SPONTANT) Sivu 10/46

12 V74 Och vilket tycker Ni är nästviktigast? (Kort V73 V74 endast ett svar) 1. Att skapa en stabil ekonomi Utveckling mot ett mindre opersonligt och mera humant samhälle Utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar Kampen mot kriminalitet Vet inte (SPONTANT) V75 Ingen av oss önskar att det skulle bli krig. Men om det ändå skulle gå så, skulle Ni vara villig att kämpa för Finland? (Endast ett svar) 1. Ja Nej Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Jag ska nu nämna några alternativa förändringar i vårt sätt att leva som eventuellt kunde tänkas äga rum inom den närmaste framtiden. Om så skulle vara fallet, tycker Ni i så fall att det vore eller illa eller tycker Ni att det inte spelar någon roll. (Räkna upp alternativen ett svar per påstående) 1. Bra Spelar ingen roll Illa Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V76 V77 V78 V79 Arbetet skulle vara mindre viktigt i våra liv Man skulle fästa större vikt vid den tekniska utvecklingen Större respekt för auktoriteter Man skulle fästa större vikt vid familjelivet Sivu 11/46

13 Jag beskriver nu några människor. Ange för varje påstående enligt skalan på kortet om personen är mycket lik Er, lik Er, i någon mån lik Er, lite lik Er, inte lik Er eller inte alls lik Er. (Kort V80 89 Räkna upp alternativen ett svar per punkt) 1. Mycket lik Er Lik Er I någon mån lik Er En aning lik Er Inte lik Er Inte alls lik Er Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V80 V81 V82 V83 V84 V85 V86 V87 V88 V89 För den här personen är det viktigt att hitta på nya saker och vara kreativ göra saker på sitt eget sätt. För den här personen är det viktigt att vara rik att äga mycket pengar och dyra prylar. För den här personen är det viktigt att leva i en trygg omgivning undvika allt som kan vara farligt. För den här personen är det viktigt att ha det trevligt och skämma bort sig själv. För den här personen är det viktigt att hjälpa människor i sin näromgivning och att bry sig om deras välbefinnande. För den här personen är det viktigt att vara mycket framgångsrik, så att andra människor ska notera ens prestationer. För den här personen är det viktigt med äventyr och att ta risker att ha ett spännande liv. För den här personen är det viktigt att alltid bete sig korrekt att undvika allt som andra människor kunde anse vara fel. För den här personen är det viktigt att ta hand miljön och naturen. För den här personen är traditioner viktiga att följa antingen religiösa eller familjetraditioner. V90 Tror Ni att de vetenskapliga framstegen på lång sikt kommer att hjälpa eller skada mänskligheten? (Endast ett svar) 1. Kommer att hjälpa Kommer att skada Både och (SPONTANT) Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 12/46

14 Jag läser nu upp några påståenden och frågar i vad mån Ni är av samma eller av olika åsikt. Här betyder svar 1 att Ni är totalt av annan åsikt och svar 10 att Ni är helt av samma åsikt. (Kort V91 V94 ett svar per påstående) 1. Totalt av annan åsikt 10. Helt av samma åsikt 11. Vet inte(spontant) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V91 V92 V93 V94 Vetenskap och teknik gör våra liv hälsosammare, enklare och bekvämare. Tack vare vetenskapen och tekniken kommer kommande generationer att ha fler möjligheter. På grund av vetenskap och teknik förändras vårt levnadssätt för snabbt. Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen och inte tillräckligt på tro. V95 Hur intresserad anser Ni att Ni av politik? Är Ni? (Räkna upp alternativen endast ett svar) 1. Mycket intresserad I någon mån intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad Vet inte (SPONTANT) Sivu 13/46

15 Nu tänker jag fråga om hur Ni ser på några aktuella samhällsföreteelser. Jag läser upp några olika former av politiska åtgärder, som människor kan skrida till. Var snäll och tala om för mig om Ni gjort något liknande, om Ni skulle kunna tänka Er att göra det eller om Ni aldrig någonsin, d.v.s. under inga omständigheter, skulle kunna göra något av detta. (Kort V96 V99 Räkna upp alternativen endast ett svar per punkt) 1. Har gjort Kan tänkas göra Aldrig skulle göra Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V96 V97 V98 V99 Underteckna en petition Delta i bojkotter Delta i lagliga demonstrationer Annat, vilket (SKRIV IN) Har Ni gjort något av detta under de senaste fem åren? (Räkna upp alternativen endast ett svar per punkt) 1. Har gjort Har inte gjort Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V100 V101 V102 V103 Underteckna en petition Delta i bojkotter Delta i lagliga demonstrationer Annat, vilket (SKRIV IN) V104 Här följer två påståenden, som människor ibland för fram då de diskuterar miljö och ekonomisk tillväxt. Vilken av dessa ligger närmare Er egen sypunkt? (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Även om det skulle leda till långsammare ekonomisk tillväxt och att en del arbetsplatser går förlorade borde miljövården prioriteras. Även om miljön i någon mån skulle bli lidande på det, så borde ekonomisk tillväxt och skapandet av nya arbetsplatser borde ställas i första rummet. Annat (SPONTANT) Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 14/46

16 Jag kommer att läsa upp några påståenden om miljön för Er. Kan Ni vänligen säga om Ni antingen instämmer helt och hållet, delvis instämmer, delvis är av annan åsikt eller är totalt av annan åsikt. (Kort V105 V107 Räkna upp alternativen ett svar per påstående) 1. Instämmer helt och hållet Instämmer delvis Är delvis av annan åsikt Är totalt av annan åsikt Vet inte (SPONTANT) V105 V106 V107 Om jag kunde vara säker på att pengarna skulle användas för att förhindra miljöförstöring, skulle jag godta lägre lön Jag skulle gå med på en skatteförhöjning om den extra skatten används för att förhindra miljöförstöring Regeringen bör bidra till minskad miljöförstöring, men det får inte kosta mig någonting Jag räknar nu upp miljöproblem som många samhällen råkar ut för. Berätta hur allvarliga Ni anser att problemen är här i Er egen kommun. Är det mycket allvarligt, ganska allvarligt, inte särdeles allvarligt eller inte alls allvarligt? (Räkna upp alternativen ett svar per punkt) 1. Mycket allvarligt Ganska allvarligt Inte särdeles allvarligt Inte alls allvarligt Vet inte (SPONTANT) V108 V109 V110 Dålig vattenkvalitet Dålig luftkvalitet Dåliga avloppssystem och dålig hygien Sivu 15/46

17 Låt oss nu se på miljöproblem som gäller hela världen. Berätta hur allvarliga Ni anser att problemen är ur ett globalt perspektiv. Är det mycket allvarligt, ganska allvarligt, inte särdeles allvarligt eller inte allvarligt alls? (Räkna upp alternativen ett svar per punkt) 1. Mycket allvarligt Ganska allvarligt Inte särdeles allvarligt Inte alls allvarligt Vet inte(spontant) V111 V112 V113 Global uppvärmning eller växthuseffekten. Att växt och djurarter dör ut eller att mångfalden i naturen minskar Nedsmutsning av floder, sjöar och hav V114 När det gäller politik talar man om vänster och höger. Hur skulle Ni placera Er själv på den här skalan? (Kort V114 endast ett svar) 1. Vänster 10. Höger 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 16/46

18 V115 Vad anser Ni om följande? Två sekreterare är i samma ålder och arbetar med ungefär samma saker. Den ena sekreteraren, A, får veta att den andra förtjänar betydligt mer än hon själv. Den andra sekreteraren, B, är emellertid snabbare, effektivare och mer pålitlig i sitt arbete. Tycker Ni att det är rättvist eller orättvist att sekreterare B får mer betalt än A? (Endast ett svar) 1. Rättvist Orättvist Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Hur skulle Ni själv beskriva Era åsikter visavi de olika påståendena? Siffran 1 innebär att Ni instämmer helt och hållet med påståendet till vänster; siffran 10 innebär att Ni helt och hållet instämmer med påståendet till höger. Om Ni anser något mitt emellan väljer Ni den siffra som bäst beskiver Er egen åsikt. (Kort V116 V121 ett svar per punkt) V Inkomsterna bör ligga på ungefär samma nivå 10. Vi behöver större inkomstskillnader för att sporra till individuella prestationer 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 17/46

19 V Den privatägda företagsamheten inom handel och industri bör utökas 10. Statligt ägande inom handel och industri bör ut ökas 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V Staten bör ta större ansvar för att försäkra sig om att var och en får det de behöver 10. Människor bör ta större ansvar för sig själva 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V Konkurrens är sunt. Det stimulerar folk att arbeta hårt och utveckla nya idéer. 10. Konkurrens är skadlig. Den tar fram det sämsta hos människorna. 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 18/46

20 V På lång sikt ger hårt arbete ett bättre liv 10. Hårt arbete medför vanligen inte framgång det är snarare fråga om tur och kontakter 11. Vet inte(spontant) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V Människor blir rika endast på andras bekostnad 10. Välståndet kan öka, så att det räcker till för alla 11. Vet inte(spontant) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 19/46

21 V122 En del tror att individer kan bestämma över sitt eget öde, medan andra tror att det är omöjligt att undvika det förutbestämda ödet. Berätta vilket av de här alternativen som står Er egen åsikt närmare? Svara genom att använda en skala där 1 står för allt i livet är förutbestämt av ödet och 10 för människor utformar själva sina öden. (Kort V122 Endast ett svar) 1. Allt i livet är förutbestämt av ödet 10. Människor utformar själva sina öden 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V123 Är situationen i världen allmänt taget bättre eller sämre på grund av vetenskap och teknologi? Svara på en skala där 1 står för det går en hel del sämre i världen och 10 för det går mycket bättre i världen. (Kort V123 Endast ett svar) 1. Det går en hel del sämre i världen på grund av vetenskap och teknologi 10. Det går mycket bättre i världen tack vare vetenskap och teknologi 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 20/46

22 V124 Hur ser Ni på att människor från andra länder kommer hit för att arbeta? Vad tycker Ni att regeringen skall göra? (Räkna upp alternativen endast ett svar) 1. Låt alla som vill få komma hit Låta folk komma hit så länge det finns lediga jobb Begränsa antalet utlänningar som ska få komma hit Förhindra att människor från andra länder får komma hit Vet inte (SPONTANT) Jag skulle nu vilja fråga om hur mycket Ni litar på människor i olika grupper. Säg vilka i de olika grupperna som Ni litar fullständigt på, som Ni litar i någon mån på, vilka Ni inte litar särdeles mycket på och vilka Ni inte litar på alls (Räkna upp alternativen ett svar per punkt) 1. Ni litar fullständigt på Ni litar i någon mån Ni litar inte särdeles mycket på Ni litar inte på alls Vet inte(spontant) V125 V126 V127 V128 V129 V130 Er egen familj Era grannar Personer som Ni känner personligen Personer Ni träffar för första gången Personer som har en annan religiös tillhörighet Personer av annan nationalitet Sivu 21/46

23 Jag kommer nu att nämna ett antal institutioner. Är Ni snäll och säger om Ni har mycket stort förtroende, ganska stort, inte särdeles stort eller inget förtroende alls för de här institutionerna? (Räkna upp alternativen ett svar per påstående) 1. Mycket stort Ganska stort Inte särdeles stort Inget förtroende alls Vet inte (SPONTANT) V131 V132 V133 V134 V135 V136 V137 V138 V139 V140 V141 V142 V143 V144 V145 V146 V147 Kyrkan Försvaret Pressen Televisionen Fackföreningarna Polisen Domstolsväsendet Regeringen (i huvudstaden i landet där Ni bor) Politiska partierna Riksdagen/Parlamentet Den statliga tjänstemannakåren Storföretagen Miljöorganisationer Kvinnoorganisationer Välgörenhetsföreningar eller humanitära organisationer EU FN Socialskyddssystemet Den offentliga hälsovården Folkpensionsanstalten (FPA) Jag kommer nu att beskriva olika slags politiska system och fråga Er vad Ni anser om dem som alternativa styressätt i Finland. Anser Ni att de utgör mycket bra, ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga alternativa styressätt i Finland. Hur bra eller dåligt är det (Räkna upp alternativen ett svar per fråga) V148 V149 V150 V Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte (SPONTANT) Att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag och politiska val Att låta experter, inte riksdag och regering, besluta enligt det de anser vara bäst för landet Att låta försvarsmakten bestämma eller militärdiktatur Att ha ett demokratiskt politiskt system Sivu 22/46

24 Många saker kan vara önskvärda, men de utgör inte alla essentiella karakteristika för en demokrati. Jag ber Er därför berätta hur viktiga som utmärkande drag för demokrati Ni anser de olika alternativen vara. Använd en skala där 1 står för inte nödvändigt utmärkande drag för demokrati och 10 för att det absolut är ett nödvändigt utmärkande drag för demokrati. (Kort V152 V161 Räkna upp alternativen Endast ett svar per punkt) 1. Inte nödvändigt utmärkande drag för demokrati 10. Ett nödvändigt utmärkande drag för demokrati 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V152 V153 V154 V155 V156 V157 V158 V159 V160 V161 Staten beskattar de rika och understöder de fattiga Religiösa ledare tolkar lagarna Folket väljer sina ledare i fria val Människor får statligt arbetslöshetsunderstöd Militären tar över makten när regeringen inte klarar av det De medborgerliga rättigheterna skyddar människors frihet mot förtryck Ekonomin blomstrar Brottslingar straffas hårt Människor kan ändra lagarna genom folkomröstningar Kvinnor har samma rättigheter som män Sivu 23/46

25 V162 Hur viktigt är det för Er att leva i ett land som är demokratiskt styrt? Hur skulle Ni välja på denna skala där 1 står för inte alls viktigt och 10 för att det är absolut mycket viktigt. (Kort V162 Endast ett svar) 1. Inte alls viktigt 10. Absolut mycket viktig 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) V163 Hur demokratiskt styrs det här landet för tillfället? Hur skulle Ni välja på denna skala där 1 står för inte alls demokratiskt och 10 för fullständigt demokratiskt. (Kort V163 Endast ett svar) 1. Inte alls demokratiskt 10. Fullständigt demokratiskt 11. Vet inte(spontant) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 24/46

26 V164 Hur stor anser Ni att respekten för individens mänskliga rättigheter är i dagens Finland? Anser Ni att respekten är stor, rätt stor respekt, inte särdeles stor respekt eller ingen respekt alls för de mänskliga rättigheterna i dagens Finland? (Endast ett svar) 1. Stor respekt Rätt stor respekt Inte särdeles stor respekt Ingen respekt alls Vet inte (SPONTANT) V165 Har Ni hört talas om Millenniemålen? 1. Ja Nej Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V166 År 2000 kom världens ledare överens om ett antal program för att lösa de allra svåraste globala problemen. Jag räknar upp några av dem för Er. Berätta vilket av dem Ni anser vara det allvarligaste för världen som helhet. (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Att människor lever i fattigdom och nöd Diskriminering av flickor och kvinnor Dålig hygien och smittsamma sjukdomar Bristfällig utbildning Miljöföroreningar Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V167 Och vilket av dem anser Ni vara det näst allvarligaste problemet ur global synvinkel. (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Att människor lever i fattigdom och nöd Diskriminering av flickor och kvinnor Dålig hygien och smittsamma sjukdomar Bristfällig utbildning Miljöföroreningar Vet inte(spontant) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 25/46

27 V168 Vilket av dessa problem anser Ni vara det allvarligaste i Ert eget land? (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Att människor lever i fattigdom och nöd Diskriminering av flickor och kvinnor Dålig hygien och smittsamma sjukdomar Bristfällig utbildning Miljöföroreningar Vet inte(spontant) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V169 Och vilket av dessa problem anser Ni vara det näst allvarligaste i Ert eget land? (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Att människor lever i fattigdom och nöd Diskriminering av flickor och kvinnor Dålig hygien och smittsamma sjukdomar Bristfällig utbildning Miljöföroreningar Vet inte(spontant) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 26/46

28 (V170 V174 Gäller endast B blanketten) Jag läser ur ännu en lista över globala problem och de målsättningar som världens ledare satt upp för att reducera problemen. Nämn med stöd av detta kort separat för vart och ett av dem hur hög prioritet de bör ges av ledarna i Ert land. (Kort V170 V174 Räkna upp alternativen ett svar per punkt) 1. En mycket viktig målsättning Viktig målsättning Rätt viktig målsättning Inte viktig målsättning Vet inte(spontant) V170 Cirka 25 procent av jordklotets befolkning lever i extrem fattigdom, det vill säga med mindre än en dollar per dag. Målet är att halvera denna procentandel till år 201 V171 För tillfället är det 130 miljoner barn i grundskoleålder som inte går i skola. Målet är att till år 2015 garantera att alla barn ska gå i grundskola. V172 Ungefär åtta barn på hundra i världen dör före sin femte födelsedag. Målet är att minska andelen med två tredjedelar till år 201 V173 Varje år smittas cirka fem miljoner människor med hiv/aids. Målet är att hejda spridningen av hiv/aids. V174 Cirka 840 miljoner människor bor i slumområden på olika håll i världen. Målet är att avsevärt förbättra boendet för 100 miljoner människor. (ALLA TILLFRÅGAS) V175 År 2003 gav vårt lands regering 0,35 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd. Det här innebär cirka 95 euro per person. Anser Ni att det här beloppet är för lågt, för högt eller rätt lagom? (Endast ett svar) 1. För lågt Rätt lagom För högt Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 27/46

29 (OM SVARET PÅ FRÅGA V178 ÄR 1, GÅ VIDARE TILL FÖLJANDE FRÅGA, V180) V176 Hur mycket mera anser Ni att vårt land borde ge? (Räkna upp alternativen Endast ett svar) 1. Cirka 1,5 gång så mycket Cirka dubbelt så mycket Cirka 3 gånger så mycket Cirka 4 gånger så mycket Mer än fyra gånger så mycket Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) (FRÅGAS AV ALLA) V177 Skulle Ni vara beredd att betala högre skatter så att vårt land kunde öka det bistånd som ges till fattiga länder? (Endast ett svar) 1. Ja Nej Vet inte (SPONTANT) Vill inte uppge (SPONTANT) Inte tillämpligt (SPONTANT) V178 Med tanke på problemen i vårt eget land, tycker Ni att landets ledare ändå borde se det som sitt viktigaste mål att bidra till att minska fattigdomen i världen ELLER borde de se det som sin främsta uppgift att lösa problemen i vårt eget land? Svara genom att använda en skala där 1 står för den viktigaste uppgiften att minska fattigdomen i världen och 10 för den viktigaste uppgiften att lösa problemen i vårt eget land. (Endast ett svar) 1. Den viktigaste uppgiften är att minska fattigdomen i världen 10. Den viktigaste uppgiften är att lösa problemen i vårt eget land 11. Vet inte (SPONTANT) 1 Vill inte uppge (SPONTANT) 1 Inte tillämpligt (SPONTANT) Sivu 28/46

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2856 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2856 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2006 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2643 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2010-2011: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2643 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2009-2010: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

TABELLRAPPORT. World Values Survey. Sverige Staffan I. Lindberg Richard Svensson

TABELLRAPPORT. World Values Survey. Sverige Staffan I. Lindberg Richard Svensson TABELLRAPPORT World Values Survey Sverige 2011 Staffan I. Lindberg Richard Svensson 2 Innehållsförteckning World Values Survey Sverige 2011... 5 v4 - v9 - Viktiga områden... 7 v10 - v11 Lycka och hälsa

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto Kyselylomaketta

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2269 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2269 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2007 FRÅGEFORMULÄR: FSD2269 RIKSDAGSVALUNDERSÖKNING 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 Intervju- och undersökningstjänster Urvalsnummer: FINLAND I EUROPA 2010 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV A H1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1185 Suomen kunnanjohtajatutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Youths World. jeunesse. Resultat fördelat på land La. du monde. Sverige Sweden Suède. TNS-Opinion

Youths World. jeunesse. Resultat fördelat på land La. du monde. Sverige Sweden Suède. TNS-Opinion Sverige Sweden Suède World Världens unga Resultat fördelat This is the Swedish version of the results of the World Youth Survey, Our French and English publications are available at. La Sverige Sweden

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Vetenskap att tro på? Frågorna

Vetenskap att tro på? Frågorna 2009-11-12 Vetenskap att tro på? Frågorna Här redovisas de frågor som använts i VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? Det är den första rapporten inom projektet Vetenskap och värderingar. Studien bygger

Läs mer

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Kön [FRÅGA INTE - ANGE TILLÄMPLIGT] Man...1 Kvinna...2 D2. Hur gammal

Läs mer

Vetenskap & Värderingar Frågorna

Vetenskap & Värderingar Frågorna 2010-06-23 Vetenskap & Värderingar Frågorna VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar: VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009 VA-rapport 2010:2 Kunskap

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Sweden

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Sweden ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Sweden FL 7 Participatory Democracy - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA European Parliament Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Swedish COUNTRY Land INTER Intervjunummer (löpnummer SPLIT NAT ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer