BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd."

Transkript

1 1

2 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt. Resor till och från arbetet i bil orsakar stora problem i större städer, s.k. trafikinfarkter är vanliga, där bilköerna kryper fram eller står still på tomgång, vilket leder till stora utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen. En följd av detta blir begränsad framkomlighet i innerstaden samt stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta slår i sin tur mot kollektivtrafiken som får svårt att hålla tidtabellerna. I bilarna i bilköerna under rusningstrafiken sitter oftast bara en enda person bilföraren. Detta är ett ineffektivt och ur miljösynpunkt förkastligt sätt att dagligen pendla till och från jobbet. Projektets målsättning blev därför att hitta sätt att minska antalet bilresor och istället få arbetspendlarna att åka kollektivt, vilket skulle bidra till minskad vägtrafik, minskade utsläpp och ett bättre klimat. För att få ett brett och detaljerat arbete bestämde vi att det vore bäst att hela klassen enades om en gemensam projektidé. Vi delade in klassen i mindre grupper där uppgiften för grupperna var att hitta varsitt område som kunde utvecklas för att göra kollektivtrafiken attraktivare. En utgångspunkt för projektet var att arbeta utifrån en exempelfamilj för att få en bild av hur vardagsresandet kan gå till. Familjen Persona består av fyra personer, mamma Harriet (41), pappa Sven (47), Alfred (17) och lilla Rut (3). Familjen bor i en villa ett par mil utanför Staden. Föräldrarna arbetar på olika platser inne i Staden och har därför svårt att samåka. En av föräldrarna hämtar och lämnar varje dag lilla Rut på Dagis. De har också olika arbetstider och har därför varsin bil. Alfred får ofta skjuts till busshållplatsen vid Stora Vägen varifrån han själv tar sig till och från Gymnasieskolan. Vad kan få familjen Persona att använda sig av kollektivtrafiken istället? 2. Användarstudier Varför envisas då många likt familjen Persona att ta bilen istället för att åka kollektivt? Ett antal (ca 50) korta samtal med vanliga bilpendlare utanför ett par stora arbetsplatser gav svaren: Bekvämlighet. De flesta ansåg att några viktiga anledningar till att ta bilen var att slippa byten, garanterad sittplats och att slippa trängas med andra. Frihet. Med bil har man möjligheten att köra vart man vill, samt uträtta ärenden på vägen, som att t.ex. lämna barn på dagis eller i skolor och att handla på hemvägen. Obefintliga eller osäkra pendelparkeringar. En del av de tillfrågade saknade lämplig parkeringsplats vid busshållplatsen eller tyckte det kändes riskfyllt att parkera i anslutning till dessa. De var rädda för att få bilen stulen eller vandaliserad. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. Mer fakta och förståelse hämtades från olika sidor på Internet, däribland 2

3 3. Koncept och visualisering Utgångspunkterna presenterades och diskuterades i helklass. Utifrån dessa fick grupperna analysera problem och komma på alternativa lösningar. Därefter redovisades dessa för hela klassen och alla problemområden radades upp i en lista. En del sållades bort och återstående delades upp i olika områden. Det framkom att mycket var kopplat till problemet med att kollektivtrafiken inte upplevs som tillräckligt attraktiv för många bilister. Därför blev beslutet att utforma en helhetslösning, ett koncept med målet att öka användandet av kollektivtrafiken genom att göra den tillgängligare, bekvämare och mer prisvärd. För att kunna gå vidare med konceptet ställdes följande frågor: Hur kan vi ändra Familjen Personas beteende till att lämna bilarna hemma och ta bussen till jobbet? Kan de övertygas att åka kollektivt genom t.ex. förbättrad service, ökad bekvämlighet och andra förmåner? Behövs det straffavgifter, biltullar eller andra straff för att få dem att ändra sina val? Morot eller piska? Ska konceptets mål uppnås med hjälp av belöning eller bestraffning? Majoriteten i klassen tyckte att attitydförändring och belöning var de bästa alternativen. Grupperna valde sedan varsitt arbetsområde ur listan. Attitydförändring hos bilister Förbättring av Pendelparkering Pendelbussens invändiga utformning Biljettsystemet Lånecyklar Kunna kombinera livsmedelinköp med att åka kollektivt. Nu kunde grupperna fördjupa sig i sina delområden och en ny process i syfte att hitta attraktiva lösningar till det område man valt började. Varje grupp började analysera och detaljstudera sina problem. Djupare användarstudier gjordes, bil- och busspendlare intervjuades och fakta samlades in. Kravlistor formulerades och olika idéer till lösningar brainstormades och skissades fram. Grupperna bollade idéer med varandra, fördelar vägdes mot nackdelar. Gruppens coach Hans Tollin diskuterade behov och möjliga lösningar med grupperna och familjen Persona började vävas in i scenariot. 4. Utvärdering och konceptval Med familjen Persona som huvudperson i scenariot och med Hans Tollins stora kunskaper om kollektivtrafik kunde vi nu utvärdera vad vi kommit fram till. Scenario: Klockan åker pappa Sven och Alfred hemifrån i familjens ena bil. De åker direkt till pendelparkeringen 3,5 km från hemmet. Pendelparkeringen erbjuder en stor, upplyst och gratis parkering i direkt anslutning till en varm och ombonad vänthall. Där finns även möjlighet att köpa sig en kopp kaffe eller en tidning att ta med på bussen. Pappa Sven köper 3

4 sig en kopp kaffe, men Alfred vill hellre sova en stund på bussen. Stora och tydliga skyltar talar om i realtid hur lång tid det är kvar till nästa bussavgång, och de hinner med god marginal med bussen. Då pappa Sven och Alfred har samma väg in till Centrum kliver de på den stora dubbeldäckaren tillsammans. Ca en tredjedel av platserna är singelplatser, men idag då Sven och Alfred reser tillsammans sätter de sig på två säten bredvid varandra. Sven tar fram sin laptop och kopplar upp sig på bussens trådlösa nätverk för att kolla sin mejl, medan Alfred pluggar in sina hörlurar och ställer in väckning om en halvtimme. Väl framme i Centrum kliver de av pendelbussen, säger hejdå och Sven byter till den citybuss som tar honom till jobbet. Alfred ska på studiebesök idag på Museet och lånar därför en cykel med sitt BraVal-kort som han sedan kan återlämna utanför Museet. Hemma i familjens lägenhet är det nu dags för mamma Harriet och lilla Rut att ge sig av. De tar familjens andra bil och Harriet kör omvägen förbi dagis för att släppa av Rut innan hon parkerar på pendelparkeringen. Det är kallt ute och lite snö i lufter så Harriet använder sitt BraVal-kort till att låna en motorvärmare som hon pluggar i innan hon går in i den varma vänthallen för att invänta nästa buss. På eftermiddagen ringer Harriet till Sven och undrar om det är något som behöver handlas med hem till middagen. Då Sven har bättre koll på vad som finns hemma och vad som behöver handlas går han in på Butikens Internetbutik och gör en BraVal-beställning till klockan fem av vad som behövs hem. Han ringer sedan Harriet och talar om att han beställt och att hon bara kan köra förbi Drive-In utlämningen på hemvägen för att hämta matkassen. Kommer biltrafiken att minska? Kommer dessa förbättringsåtgärder att få fler bilister att åka kollektivt? Räcker dessa åtgärder? Är de möjliga att genomföra? Vi tror det. Vi tror att med bra service, bekväma bussar som håller tiden och det där lilla extra som varma och upplysta vänthallar, tillgång till Internet på bussarna, möjlighet att låna cykel och att handla mat på jobbet eller på vägen hem kan beteenden förändras. Sedan tog arbetet fart och grupperna började arbeta fram hur konceptet skulle utformas mer detaljerat, och hur samåkningen skulle bli mer omtyckt. Efter detta visste grupperna vad de skulle arbeta vidare med och hur det skulle genomföras. 5. Justering och genomförande Då klassen fann sig nöjda med valet att utveckla kollektivtrafikservicen i och anslutande till en större stad bildades en sammanställningsgrupp med en representant från varje projektgrupp. Allt underlag samlades och en genomgång av det hittills presenterade materialet genomfördes. Vid denna sammanställning klargjordes mer specifikt hur den slutgiltiga rapporten skulle utformas, bestämmelser angående bildfördelning grupperna emellan utfördes samt att varje arbetsgrupp tilldelades ett visst textutrymme. Den röda tråden genom rapporten är sammankopplad med familjen Persona och deras tänkta resa till och från jobb, skola och dagis. Rapporten inleds därför med Attitydförändringar och avslutas med Citycykeln. Hur resedagen kan se ut i både förort och centrum illustreras här bit för bit och den tydliga kronologin visar i all enkelhet hur BraVal-konceptet erbjuder lösningar som täcker behoven för såväl ungdomar som pendlande småbarnföräldrars rutinresor. 4

5 Attitydförändring Idag pendlar många med bil in till städerna ifrån kringområden, så också familjen Persona. Anledningarna till att de hellre tar bilen istället för att åka kollektivt är många, men de vanligaste anledningarna är att de anser att de har andra ärenden, det tar onödigt lång tid, kanske med många byten, det finns ingen garanterad sittplats och resandet känns inte prisvärt. Många har också lång väg till närmaste hållplats där det ofta saknas parkeringsmöjligheter och/ eller en bekväm väntplats under tak. För att övertyga dessa pendlande bilister krävs omfattande förändringar i kollektivtrafiken, men också en attitydförändring hos bilisterna. Det kommer troligtvis alltid att vara bekvämare att åka egen bil, på det sättet att man sitter i en skönare stol, man sitter ensam utan att trängas eller ens behöva beblanda sig med andra. Man har en frihet att åka var, när och hur man vill och det är lätt gjort att köra runt och göra ärenden. Undersökningen visar dock att de flesta ärenden som görs är lämning/hämtning på dagis/skola (som oftast ligger ganska nära hemmet) och att handla mat på hemvägen. Kan dessa ärenden ändå göras på samma sätt, men att själva bilresan in till arbetet ersätts med buss är mycket vunnet. Att åka regelbundet kollektivt är billigare än att åka bil och tiden som man har på bussen/tåget etc. kan man använda till att göra andra saker som inte är möjliga i bilen, som att läsa dagens tidning, kolla sin mejl, äta frukost etc. Men framför allt är det mycket mer miljövänligt att åka kollektivt än bil. En buss rymmer över 50 bilister! En attitydförändring bland bilisterna måste ske! Genom att göra dagens pendlande bilister mer medvetna om hur deras val påverkar miljön, kan man uppnå ett ökat kollektivt åkande. De måste inse det positiva med kollektivtrafik och förändra sitt sätt att resa till och från jobbet. Även om bara några få procent av de tusentals bilpendlarna byter till kollektivtrafik, kommer trafiken på våra vägar att tunnas ut och atmosfären att besparas stora mängder växthusgaser På ett humoristiskt men samtidigt allvarligt sätt ska pendlarna informeras med hjälp av attitydförändrande kampanjer i olika sammanhang. Detta kan ske genom skyltar längs de stora motorvägarna med mycket trafik, på stora köpcentrum, inslag i lokalradion och i annan 5

6 media. Som humoristiska men ändå allvarliga serier i t.ex. Metro, som läses av många morgonpendlare. Även på stora företag kan fördelarna med kollektivtrafiken spridas. Slogans som har tänkts användas i BraVal-kampanjen kan vara: På bussarna: Vi har gjort ett BraVal Gör ett BraVal idag BraVal är att lämna bilen hemma Den nya generationen åker kollektivt, hänger du med i svängarna? Gör en bra dag bättre, åk kollektivt! BraVal-symbolen, den glada valen kommer också att delas ut till alla som köper ett kollektivtrafikkort. Tanken är att den ska bäras synligt på samma sätt som i t.ex. Rosa bandet-kampanjen för att skapa opinion mot bilpendling och för buss och annat gemensamt resande. Eventuellt skulle annan affärsverksamhet kunna knytas till BraVal-kampanjen genom sponsring och på det sättet skapa extra Good Will till sitt varumärke genom att stödja arbetet för en bättre miljö. Detta kunde gå till så att alla med en BraVal-knapp får t.ex. rabatt på någon vara eller att någon procent av priset på en artikel går till kampanjen. För att skapa ytterligare opinion kommer även en BraVal-Facebookgrupp att startas. Gruppen kommer att synas i användarnas profiler och visa att medlemmen är engagerad i frågor rörande en förbättrad kollektivtrafik och i kampen för ett bättre klimat. Pendelhållplats Ett av problemen med dagens knutpunkter för kollektivtrafik är att resenärerna inte kan eller vill använda dem. Det saknas många nödvändiga funktioner. De ligger ofta illa till och inte i direkt anslutning till buss/tåghållplatserna. Parkeringsplatserna är misskötta och mörka och känns osäkra. Väntkurerna är ofta mörka och trånga. Det saknas framför allt ljus och värme 6

7 och skydd för regn och blåst. Pendelparkeringarna måste anpassas och utformas för att fylla pendlarnas behov i större utsträckning, genom att göra dem säkra, tillgängliga och inbjudande. BraVal-hållplatsen ska vara utformad för att bilar och cyklar ska kunna parkeras säkert vid bussen eller tåget. Idén är att man ska ta bil eller cykel hemifrån och byta till kollektivtrafik vid pendelhållplatsen för att sedan åka vidare. Det ska finnas en vänthall med bänkar, värme, toaletter, internetuppkoppling och en informationsskärm kopplad till ett GPS-system. GPSsystemet använder sig av bussarnas redan befintliga GPS och känner exakt vart bussarna befinner sig och som kan förmedla en uppdaterad ankomsttid. I direkt anknytning till vänthallen finns även en kiosk t ex Pressbyrån eller Seven Eleven med generösa öppettider. Pendelhållplatserna ska vara strategiskt utplacerade beroende på populationen inom de närliggande områdena i förorter och kranskommuner. Bussen BraVal-konceptet innebär att buss/kollektivtrafiken indelas i olika zoner. I tätorten går som vanligt citybussar (och i Göteborg och Norrköping spårvagnar). De stannar ofta och på små hållplatser och möjliggör för resande inom staden att snabbt ta sig fram och att lätt kunna byta buss eller vagn. Citybussarna är designade för korta resor, många stopp och många ståplatser. För pendlarna som bor utanför stadskärnan kommer Pendelbussen att vara ett alternativ. För att övertyga invanda bilister att byta till buss behövs ett helt nytt busskoncept. Pendelbussen går från de lite större pendelparkeringarna och stannar inte vid de mindre hållplatserna utan går direkt in till centrum via de större knutpunkterna. Därifrån kan man byta till andra pendelbussar som går mer eller mindre direkt till de stora arbetsplatserna, universiteten och skolorna. Pendelbussen ska vara en rymlig och bekväm expressbuss med gott om utrymme. Många pendlare föredrar att resa utan att behöva dela säte med någon okänd, därför är pendelbussarna utrustade med ett stort antal singelplatser. För att inte behöva göra avkall på antalet platser, föreslås en dubbeldäckare med breda och funktionella stolar som inbjuder till såväl avkoppling som arbete. Bussen innehåller 65 platser jämfört med drygt 50 som det finns i en vanlig buss. Precis innanför bakdörren finns en öppen yta där rullstolar och barnvagnar kan spännas fast, enligt säkerhetsregler, för att göra bussen attraktiv även för dessa grupper. Sittplatserna är rymliga och praktiska. Stolarna innehåller ett flertal inställningsmöjligheter, som lutning av ryggstöd, fotstöd och nedfällbara bord, för att göra resan så behaglig som möjligt. Säkerhetsbälte, air-condition och alkolås för föraren är standardkrav för pendelbussar. Idag är datorn en viktig del av människans liv, både i arbetslivet och på fritiden. Därför finns ett trådlöst nätverk tillgängligt i hela bussen för att pendlarna ska ha möjlighet att surfa, kolla mejlen med mera. För att detta ska fungera finns dessutom ett eluttag i anslutning till varje stol där man kan ladda såväl dator som annan elektronisk utrustning. På ett flertal ställen i bussen finns bildskärmar. Dessa informerar resenärerna om beräknad restid, trafikläget och trafikförändringar för anslutande fordon. Här finns även möjlighet att sända textade nyheter och reklam. 7

8 I armstödet vid varje plats, finns ett hörlursuttag med tre funktioner som styrs med hjälp av en knappsats. Det går att välja mellan olika radiokanaler och en väckningsfunktion. Detta för att man ska slippa oroa sig för att missa sin hållplats och istället kunna koppla av. Väckningsfunktionen fungerar genom att resenären manuellt ställer in en timer som anger hur länge de vill sova. När det är dags att vakna hörs en stegrande signal i hörlurarna, detta för att medpassagerarna inte ska störas. För att det ska vara möjligt att resa med bussen även när man har mycket bagage med sig, används utrymmet ovanpå hjulhusen som bagagehylla. Utrymmet utnyttjas på så sätt maximalt eftersom denna plats är svår att använda på annat sätt. Biljettsystemet I en stads kollektivtrafiksystem finns idag ett stort antal olika betalningssytem. BraVal-konceptet fungerar med ett i förväg laddat, personligt betalkort med en RFID-tag Vid köp av ett kort betalas en engångssumma på ungefär 25 kronor för korttillverkningen. Därefter kan kortet laddas och laddas om med nya belopp hur många gånger som helst. Kortet registreras vid köpet och kan därför spärras, kopplas till autogiro eller fungera som kreditkort om laddningen inte räcker. BraVal-konceptet är tänkt att kunna fungera som standard i hela Sverige, vilket skulle göra det enkelt att åka kollektivt var man än befinner sig i landet. Det finns olika laddningar att köpa. Det billiga Citykortet som bara gäller inom tätorten. (Kan köpas som månads, kvartals eller årskort och kompletteras med kontantladdning.) De något dyrare (beroende på de olika zongränserna) Pendelkortet. Kortet ger även tillgång till andra tjänster som t.ex. motorvärmare på pendelparkeringen, kod till bussarnas trådlösa nätverk, möjlighet att låna en cykel i city, internetservice till 8

9 mataffärer t ex ICA, COOP eller Hemköp. (Kan köpas som månads, kvartals eller årskort och kompletteras med kontantladdning). Skolkort. Gratis för skolungdom. Ger fria resor alla dagar. (Kan kompletteras med kontantladdning) Pensionärskort. Gratis för pensionärer. Ger fria resor på veckodagar mellan , mellan och helger. (Kan kompletteras med kontantladdning). Turistkortet som kan köpas för 24, 48-timmar eller veckoladdning. Detta kort registreras inte och kan inte laddas om. Öppen kontantladdning för spontanåkaren och besökare i stan. Betalning kan även ske genom SMS BraVals betalsystem baseras huvudsakligen på automater med kortläsare som placeras i bussen. Betalning sker med ett i förhand laddat kort, som hålls upp framför kortläsaren. Det visas upp för automaten vid påstigning av fordonet. Om resan passerar flera zoner måste kortet visas upp framför läsaren också vid avstigning. Systemet registrerar hur många zoner resan gått genom och hur mycket pengar som ska dras från kortet. Om avstigning sker utan avstämpling kan ett Stopp-SMS skickas för att stoppa att ytterligare summa dras från saldot för vidareresa. SMS:et innehåller enbart kortets identifieringskod och då avbryts betalningen av den nyss genomförda resan. Istället debiteras resenären en fastställd avgift. Biljettautomaten som arbetats fram är enkel och gränssnittet som används ska vara lätt att förstå. Symboler och språkalternativ finns tillgängligt för utländska turister, samt högkontrastskrift och punktskrift för att underlätta för personer med nedsatt syn. Systemet är uppbyggt på olika zoner och priset för resan varierar beroende på hur många zoner som passeras. Vanligtvis är det en cityzon med en eller flera lokalzoner runt omkring, men detta varierar i olika städer. På alla hållplatser finns zonkartor utplacerade så att man lätt kan se hur många zoner som behöver passeras för att nå resmålet. Pendelkortets förmåner Genom att köpa ett Pendelkort får man automatiskt tillgång till ett antal olika BraValförmåner. Garanterad plats på en upplyst och säker parkering vid pendelhållplatsen och gratis tillgång till motorvärmare under den kalla delen av året. I kiosken vid vänthallen finns alltid olika BraVal-erbjudanden. Trådlöst bredband i vänthallar, pendeltåg och bussar. Den personliga koden som finns på alla Pendelkort aktiveras då kortet köps/tankas och används vid inloggning. Intenethandel i närliggande matvaruaffär. För att nyttja denna funktion krävs det att man via Internetbutiken levererar en inköpslista på de varor man önskar. Citycykel. Gratis lån av cykel inne i tätorten för att göra ärenden eller att ta sig runt i staden på ett smidigt sätt. 9

10 På skärmen visas all text med stora och tydliga bokstäver. Efter att kortet visats upp framför läsaren visas pris, valda alternativ och den tid som man har kvar att åka innan biljetten tar slut. Görs ett byte visas även texten byte på skärmen. Skulle en resenär missförstå biljettautomatens funktion och visa kortet innan eventuella resealternativ valts visas texten: Var god välj inställningar. Då avstämpling krävs uppmärksammar automaten detta genom att vid registrering visa texten: Glöm ej att stämpla av Lyckad registrering av kortet bekräftas av grön lampa. Vid felaktig/avbruten registrering lyser lampan rött. Vid resa med kontokort anges hur många vuxna respektive ungdomar som skall resa. Därefter hålls kortet mot läsaren och pengar dras från saldot. Vid avstämpling visas kortet upp för läsaren. Vid resa då års/månadsladdningen enbart är giltigt för en del av resan trycks tilläggsreseknappen in för att betala den obetalda sträckan med en vanlig kontoladdning. (Dessa två laddningar kombineras på samma kort.) För denna betalningsmetod krävs avstämpling. För att kunna se hur mycket pengar som finns kvar på kortet trycks saldoknappen in. När kortet hålls framför läsaren visas saldot på skärmen. Avbryt. Alla valda alternativ nollställs. Kortet hålls stilla framför markerat område för registrering. Detta görs efter att alla knapptryckningar är gjorda. 10

11 Internethandel Dagens storhandelsstruktur med köpcentrum utanför tätorten bygger till stor del på att kunderna åker egen bil till och från affären. Att kombinera hushållets inköp av mat med att åka kollektivt är nästintill omöjligt såvida man inte småhandlar varje dag. Att ta matkassarna på bussen eller tåget blir tungt och besvärligt, utrymmen saknas för varorna samt vid på- och avstigning uppstår problem för att lasta på och av flera kassar. Av bekvämlighetsskäl väljer därför de flesta att avstå från att handla i samband med kollektivresor. Som en lösning på detta problem finns BraVals Internethandel. Denna tjänst underlättar livsmedelshandel, främst storhandel i samband med kollektivresor. I scenariot ovan med familjen Persona checkar Sven in i Butiken med sin BraVal-kod och beställer mat genom Butikens Intenetbutik, en virtuell affär där Sven kan gå in och plocka de varor han vill köpa i en varukorg. I Internetbutiken möts han också av speciella BraVal-erbjudanden, speciellt riktade till BraVal-kunderna. Varorna plockas sedan i ordning av butikens personal och kan avhämtas i Butikens Drive n Buy utlämning mot en mottagarkod som måste uppges. Denna service är kostnadsfri för BraVal-kunderna och matkassarna betalas som vanligt med kort eller kontant, Sven skulle också ha kunnat välja alternativet att få beställningen hemlevererad. I BraValservicen ingår att Butiken samlar ihop dagens beställningar och kör hem dem till kunderna. Varje område i närorten får besök av ett leveransfordon mellan vissa tider varje kväll, en 11

12 service som kommer att bli mycket populär bland områdets pensionärer som alla har gratis BraVal-kort. Hemkörningen kommer att kosta några kronor extra men ändå vara billigare och snabbare än att själv ta bilen till affären och handla. Naturligtvis kan man också själv besöka butiken, fylla sina kassar och få dem hemkörda. BraVals Internethandel, Drive-In avhämtning och hemkörning är ett samarbete mellan handeln och kollektivtrafiken. Citycykel Idag finns få möjligheter för dem som bor utanför centrum att cykla i centrala staden. Cyklar får inte tas med på bussar och spårvagnar och på tågen är det mycket begränsat med plats, trångt och krångligt. Cykel är ett snabbt och miljövänligt alternativ för att ta sig fram mellan olika ställen i innerstaden. Många kanske skulle föredra att cykla sista biten istället för att byta till en annan buss. Med BraVal-kortet finns det ett antal Citycyklar att låna utan kostnad i innerstaden. Vid olika knutpunkter finns det ett antal större cykelstationer, men det finns även mindre s.k. cykelstolpar på ställen samt platser dit inga bussar går. Citycykeln lånas genom att man drar sitt BraVal-kort vid cykelstationen. Cykeln med bästa laddningen signalerar och låses upp och det är bara att trampa iväg. Cyklarna kan lånas max 2 timmar i taget, sedan varnar cykelns färddator att det är dags att ställa tillbaka den i en cykelstation. Görs inte detta sänder cykeln ut en SMS-varning, ställs cykeln inte tillbaka utgår en straffavgift till kortinnehavaren. Cykeln har en inbyggd färddator och GPS-sändare, så att cykeln alltid kan lokaliseras. Alla cyklar är utrustade med ett snabblås, som göra att det är möjligt att ställa ifrån sig cykeln för kortare ärenden eller en fika. Snabblåset låses upp med BraVal-kortet som nyckel. Alla cyklar är också försedda med belysning och en rymlig cykelkorg att ha väskor eller annat i. Detta är bara början till ett system som kan utökas och byggas ut i alla städer. De allra flesta är nog för en minskning av den miljöförstörande och kodioxidutläppande vägtrafiken, men för att detta ska bli möjligt måste det finnas bra alternativ. Många städer har redan en bilfri innerstad och runt om i världen finns många visioner om hur framtiden kan komma att bli, med automatiska spårtaxis, linbanor, rullbanor m.m. Att lagstifta, ta ut straffavgifter och krångla till för bilisterna med avspärrningar, enkelriktningar och alldeles för få P-platser är sällan populära åtgärder för att vinna förståelse och sympati för den omläggning av människors livsstil som måste till. Vi tror mer på moroten än på piskan och med förbättrad service och ett genomarbetat koncept, som BraVal tror både vi och familjen Persona att det är möjligt. 12

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Praktiska tips i kollektivtrafiken

Praktiska tips i kollektivtrafiken Praktiska tips i kollektivtrafiken Resan börjar hemma För att resa med kollektivtrafiken måste man kunna ta sig till och från hållplatsen. Denna väg får inte vara ett hinder. Många hållplatser och gångvägarna

Läs mer

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19

SJ Nattåg. T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 SJ Nattåg T251613-SJ-nattaget.indd 1 08-09-04 13.00.19 Nattåget Att åka nattåg är ett smart sätt att resa. Du tar tillvara på tiden genom att sova eller vila medan du reser. Ska du vara framme tidigt på

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal

Så fungerar FLEXLINJEN. i Mölndal Så fungerar FLEXLINJEN i Mölndal Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Du ringer och beställer din resa och blir då garanterad

Läs mer

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK FALKÖPING 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Falköpings kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon.

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

FRAMTIDENS RESOR

FRAMTIDENS RESOR FRAMTIDENS RESOR 2013-10-28 TRAFIKPLANERING Optimera befintlig infrastruktur Ge Stockholmare bra alternativa resval Påverka resvanor och beteende Hållbara transporter Stockholms regionen växer med motsvarande

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner.

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner. Pinni ETT PEDAGOGISKT ARBETSMATERIAL FÖR ATT VÄRNA OM VÅR MILJÖ. Syftet är att påverka viljan till att aktivt vara med och minska på koldioxidutsläpp. Materialet vänder sig till barn mellan 6-10 år. Miljömaterialet

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr:

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr: Juni 2012 1 Pilotstudie Konvertering av bilister Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl Unr: 1260-1125 Bakgrund & metod 2 Bakgrund och syfte För att åstadkomma en reell förändring

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE

Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE Bilaga 3 FOKUSGRUPPSTUDIE Resandesituationen Njurundabommen Sundsvall Dokumenttitel: Resandesituationen Njurunda-Sundsvall Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Kontaktperson: Anders

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning

Välkommen ombord. Bekvämt. Lugn och ro. 1 klass. Laddad och uppkopplad. Mat och dryck. Information och underhållning SJ Snabbtåg Smart som tåget. På tåget kan du sjunka ner i en bekväm fåtölj, slå upp datorn och jobba undan lite. Eller bara koppla av, se en film, läsa en bok. Du kan umgås med ditt resesällskap och om

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Sammanställning av pendlingsenkäten

Sammanställning av pendlingsenkäten Antal svar: 17 Antal kvinnor: 10 (59 %) Antal män: 7 (41 %) Ålder: 13-20: 0 (0 %) 21-35: 5 (29 %) 36-50: 8 (47 %) 51-65: 4 (24 %) 65 + : 0 (0 %) Sammanställning av pendlingsenkäten De som pendlar till

Läs mer

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky Presentation Skala: 1:500 Inledning Vi har inte fokuserat så mycket på att framtiden ska vara superhäftig med flygande bilar och svävande hus. Istället lagt tid på att staden ska vara funktionell, miljövänlig

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

FLEXTRAFIK SKÖVDE. 1 november 2013 och tills vidare

FLEXTRAFIK SKÖVDE. 1 november 2013 och tills vidare FLEXTRAFIK SKÖVDE 1 november 2013 och tills vidare Vad är Flextrafik? Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Skövde kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Torsås kommun

Närtrafik. en flexibel kollektivtrafik för alla! Torsås kommun Närtrafik en flexibel kollektivtrafik för alla! Torsås kommun December 2014 Kreation.se 10-0160 De viktiga resorna gör vi tillsammans. Som länets mästare på samåkning bygger vi vår verksamhet på tanken

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem September 2010 Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem Intermetra Business & Market Research Group Unr 0-1003 Rune Broo Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte 3 2. Metod

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer