BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd."

Transkript

1 1

2 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt. Resor till och från arbetet i bil orsakar stora problem i större städer, s.k. trafikinfarkter är vanliga, där bilköerna kryper fram eller står still på tomgång, vilket leder till stora utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen. En följd av detta blir begränsad framkomlighet i innerstaden samt stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta slår i sin tur mot kollektivtrafiken som får svårt att hålla tidtabellerna. I bilarna i bilköerna under rusningstrafiken sitter oftast bara en enda person bilföraren. Detta är ett ineffektivt och ur miljösynpunkt förkastligt sätt att dagligen pendla till och från jobbet. Projektets målsättning blev därför att hitta sätt att minska antalet bilresor och istället få arbetspendlarna att åka kollektivt, vilket skulle bidra till minskad vägtrafik, minskade utsläpp och ett bättre klimat. För att få ett brett och detaljerat arbete bestämde vi att det vore bäst att hela klassen enades om en gemensam projektidé. Vi delade in klassen i mindre grupper där uppgiften för grupperna var att hitta varsitt område som kunde utvecklas för att göra kollektivtrafiken attraktivare. En utgångspunkt för projektet var att arbeta utifrån en exempelfamilj för att få en bild av hur vardagsresandet kan gå till. Familjen Persona består av fyra personer, mamma Harriet (41), pappa Sven (47), Alfred (17) och lilla Rut (3). Familjen bor i en villa ett par mil utanför Staden. Föräldrarna arbetar på olika platser inne i Staden och har därför svårt att samåka. En av föräldrarna hämtar och lämnar varje dag lilla Rut på Dagis. De har också olika arbetstider och har därför varsin bil. Alfred får ofta skjuts till busshållplatsen vid Stora Vägen varifrån han själv tar sig till och från Gymnasieskolan. Vad kan få familjen Persona att använda sig av kollektivtrafiken istället? 2. Användarstudier Varför envisas då många likt familjen Persona att ta bilen istället för att åka kollektivt? Ett antal (ca 50) korta samtal med vanliga bilpendlare utanför ett par stora arbetsplatser gav svaren: Bekvämlighet. De flesta ansåg att några viktiga anledningar till att ta bilen var att slippa byten, garanterad sittplats och att slippa trängas med andra. Frihet. Med bil har man möjligheten att köra vart man vill, samt uträtta ärenden på vägen, som att t.ex. lämna barn på dagis eller i skolor och att handla på hemvägen. Obefintliga eller osäkra pendelparkeringar. En del av de tillfrågade saknade lämplig parkeringsplats vid busshållplatsen eller tyckte det kändes riskfyllt att parkera i anslutning till dessa. De var rädda för att få bilen stulen eller vandaliserad. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. Mer fakta och förståelse hämtades från olika sidor på Internet, däribland 2

3 3. Koncept och visualisering Utgångspunkterna presenterades och diskuterades i helklass. Utifrån dessa fick grupperna analysera problem och komma på alternativa lösningar. Därefter redovisades dessa för hela klassen och alla problemområden radades upp i en lista. En del sållades bort och återstående delades upp i olika områden. Det framkom att mycket var kopplat till problemet med att kollektivtrafiken inte upplevs som tillräckligt attraktiv för många bilister. Därför blev beslutet att utforma en helhetslösning, ett koncept med målet att öka användandet av kollektivtrafiken genom att göra den tillgängligare, bekvämare och mer prisvärd. För att kunna gå vidare med konceptet ställdes följande frågor: Hur kan vi ändra Familjen Personas beteende till att lämna bilarna hemma och ta bussen till jobbet? Kan de övertygas att åka kollektivt genom t.ex. förbättrad service, ökad bekvämlighet och andra förmåner? Behövs det straffavgifter, biltullar eller andra straff för att få dem att ändra sina val? Morot eller piska? Ska konceptets mål uppnås med hjälp av belöning eller bestraffning? Majoriteten i klassen tyckte att attitydförändring och belöning var de bästa alternativen. Grupperna valde sedan varsitt arbetsområde ur listan. Attitydförändring hos bilister Förbättring av Pendelparkering Pendelbussens invändiga utformning Biljettsystemet Lånecyklar Kunna kombinera livsmedelinköp med att åka kollektivt. Nu kunde grupperna fördjupa sig i sina delområden och en ny process i syfte att hitta attraktiva lösningar till det område man valt började. Varje grupp började analysera och detaljstudera sina problem. Djupare användarstudier gjordes, bil- och busspendlare intervjuades och fakta samlades in. Kravlistor formulerades och olika idéer till lösningar brainstormades och skissades fram. Grupperna bollade idéer med varandra, fördelar vägdes mot nackdelar. Gruppens coach Hans Tollin diskuterade behov och möjliga lösningar med grupperna och familjen Persona började vävas in i scenariot. 4. Utvärdering och konceptval Med familjen Persona som huvudperson i scenariot och med Hans Tollins stora kunskaper om kollektivtrafik kunde vi nu utvärdera vad vi kommit fram till. Scenario: Klockan åker pappa Sven och Alfred hemifrån i familjens ena bil. De åker direkt till pendelparkeringen 3,5 km från hemmet. Pendelparkeringen erbjuder en stor, upplyst och gratis parkering i direkt anslutning till en varm och ombonad vänthall. Där finns även möjlighet att köpa sig en kopp kaffe eller en tidning att ta med på bussen. Pappa Sven köper 3

4 sig en kopp kaffe, men Alfred vill hellre sova en stund på bussen. Stora och tydliga skyltar talar om i realtid hur lång tid det är kvar till nästa bussavgång, och de hinner med god marginal med bussen. Då pappa Sven och Alfred har samma väg in till Centrum kliver de på den stora dubbeldäckaren tillsammans. Ca en tredjedel av platserna är singelplatser, men idag då Sven och Alfred reser tillsammans sätter de sig på två säten bredvid varandra. Sven tar fram sin laptop och kopplar upp sig på bussens trådlösa nätverk för att kolla sin mejl, medan Alfred pluggar in sina hörlurar och ställer in väckning om en halvtimme. Väl framme i Centrum kliver de av pendelbussen, säger hejdå och Sven byter till den citybuss som tar honom till jobbet. Alfred ska på studiebesök idag på Museet och lånar därför en cykel med sitt BraVal-kort som han sedan kan återlämna utanför Museet. Hemma i familjens lägenhet är det nu dags för mamma Harriet och lilla Rut att ge sig av. De tar familjens andra bil och Harriet kör omvägen förbi dagis för att släppa av Rut innan hon parkerar på pendelparkeringen. Det är kallt ute och lite snö i lufter så Harriet använder sitt BraVal-kort till att låna en motorvärmare som hon pluggar i innan hon går in i den varma vänthallen för att invänta nästa buss. På eftermiddagen ringer Harriet till Sven och undrar om det är något som behöver handlas med hem till middagen. Då Sven har bättre koll på vad som finns hemma och vad som behöver handlas går han in på Butikens Internetbutik och gör en BraVal-beställning till klockan fem av vad som behövs hem. Han ringer sedan Harriet och talar om att han beställt och att hon bara kan köra förbi Drive-In utlämningen på hemvägen för att hämta matkassen. Kommer biltrafiken att minska? Kommer dessa förbättringsåtgärder att få fler bilister att åka kollektivt? Räcker dessa åtgärder? Är de möjliga att genomföra? Vi tror det. Vi tror att med bra service, bekväma bussar som håller tiden och det där lilla extra som varma och upplysta vänthallar, tillgång till Internet på bussarna, möjlighet att låna cykel och att handla mat på jobbet eller på vägen hem kan beteenden förändras. Sedan tog arbetet fart och grupperna började arbeta fram hur konceptet skulle utformas mer detaljerat, och hur samåkningen skulle bli mer omtyckt. Efter detta visste grupperna vad de skulle arbeta vidare med och hur det skulle genomföras. 5. Justering och genomförande Då klassen fann sig nöjda med valet att utveckla kollektivtrafikservicen i och anslutande till en större stad bildades en sammanställningsgrupp med en representant från varje projektgrupp. Allt underlag samlades och en genomgång av det hittills presenterade materialet genomfördes. Vid denna sammanställning klargjordes mer specifikt hur den slutgiltiga rapporten skulle utformas, bestämmelser angående bildfördelning grupperna emellan utfördes samt att varje arbetsgrupp tilldelades ett visst textutrymme. Den röda tråden genom rapporten är sammankopplad med familjen Persona och deras tänkta resa till och från jobb, skola och dagis. Rapporten inleds därför med Attitydförändringar och avslutas med Citycykeln. Hur resedagen kan se ut i både förort och centrum illustreras här bit för bit och den tydliga kronologin visar i all enkelhet hur BraVal-konceptet erbjuder lösningar som täcker behoven för såväl ungdomar som pendlande småbarnföräldrars rutinresor. 4

5 Attitydförändring Idag pendlar många med bil in till städerna ifrån kringområden, så också familjen Persona. Anledningarna till att de hellre tar bilen istället för att åka kollektivt är många, men de vanligaste anledningarna är att de anser att de har andra ärenden, det tar onödigt lång tid, kanske med många byten, det finns ingen garanterad sittplats och resandet känns inte prisvärt. Många har också lång väg till närmaste hållplats där det ofta saknas parkeringsmöjligheter och/ eller en bekväm väntplats under tak. För att övertyga dessa pendlande bilister krävs omfattande förändringar i kollektivtrafiken, men också en attitydförändring hos bilisterna. Det kommer troligtvis alltid att vara bekvämare att åka egen bil, på det sättet att man sitter i en skönare stol, man sitter ensam utan att trängas eller ens behöva beblanda sig med andra. Man har en frihet att åka var, när och hur man vill och det är lätt gjort att köra runt och göra ärenden. Undersökningen visar dock att de flesta ärenden som görs är lämning/hämtning på dagis/skola (som oftast ligger ganska nära hemmet) och att handla mat på hemvägen. Kan dessa ärenden ändå göras på samma sätt, men att själva bilresan in till arbetet ersätts med buss är mycket vunnet. Att åka regelbundet kollektivt är billigare än att åka bil och tiden som man har på bussen/tåget etc. kan man använda till att göra andra saker som inte är möjliga i bilen, som att läsa dagens tidning, kolla sin mejl, äta frukost etc. Men framför allt är det mycket mer miljövänligt att åka kollektivt än bil. En buss rymmer över 50 bilister! En attitydförändring bland bilisterna måste ske! Genom att göra dagens pendlande bilister mer medvetna om hur deras val påverkar miljön, kan man uppnå ett ökat kollektivt åkande. De måste inse det positiva med kollektivtrafik och förändra sitt sätt att resa till och från jobbet. Även om bara några få procent av de tusentals bilpendlarna byter till kollektivtrafik, kommer trafiken på våra vägar att tunnas ut och atmosfären att besparas stora mängder växthusgaser På ett humoristiskt men samtidigt allvarligt sätt ska pendlarna informeras med hjälp av attitydförändrande kampanjer i olika sammanhang. Detta kan ske genom skyltar längs de stora motorvägarna med mycket trafik, på stora köpcentrum, inslag i lokalradion och i annan 5

6 media. Som humoristiska men ändå allvarliga serier i t.ex. Metro, som läses av många morgonpendlare. Även på stora företag kan fördelarna med kollektivtrafiken spridas. Slogans som har tänkts användas i BraVal-kampanjen kan vara: På bussarna: Vi har gjort ett BraVal Gör ett BraVal idag BraVal är att lämna bilen hemma Den nya generationen åker kollektivt, hänger du med i svängarna? Gör en bra dag bättre, åk kollektivt! BraVal-symbolen, den glada valen kommer också att delas ut till alla som köper ett kollektivtrafikkort. Tanken är att den ska bäras synligt på samma sätt som i t.ex. Rosa bandet-kampanjen för att skapa opinion mot bilpendling och för buss och annat gemensamt resande. Eventuellt skulle annan affärsverksamhet kunna knytas till BraVal-kampanjen genom sponsring och på det sättet skapa extra Good Will till sitt varumärke genom att stödja arbetet för en bättre miljö. Detta kunde gå till så att alla med en BraVal-knapp får t.ex. rabatt på någon vara eller att någon procent av priset på en artikel går till kampanjen. För att skapa ytterligare opinion kommer även en BraVal-Facebookgrupp att startas. Gruppen kommer att synas i användarnas profiler och visa att medlemmen är engagerad i frågor rörande en förbättrad kollektivtrafik och i kampen för ett bättre klimat. Pendelhållplats Ett av problemen med dagens knutpunkter för kollektivtrafik är att resenärerna inte kan eller vill använda dem. Det saknas många nödvändiga funktioner. De ligger ofta illa till och inte i direkt anslutning till buss/tåghållplatserna. Parkeringsplatserna är misskötta och mörka och känns osäkra. Väntkurerna är ofta mörka och trånga. Det saknas framför allt ljus och värme 6

7 och skydd för regn och blåst. Pendelparkeringarna måste anpassas och utformas för att fylla pendlarnas behov i större utsträckning, genom att göra dem säkra, tillgängliga och inbjudande. BraVal-hållplatsen ska vara utformad för att bilar och cyklar ska kunna parkeras säkert vid bussen eller tåget. Idén är att man ska ta bil eller cykel hemifrån och byta till kollektivtrafik vid pendelhållplatsen för att sedan åka vidare. Det ska finnas en vänthall med bänkar, värme, toaletter, internetuppkoppling och en informationsskärm kopplad till ett GPS-system. GPSsystemet använder sig av bussarnas redan befintliga GPS och känner exakt vart bussarna befinner sig och som kan förmedla en uppdaterad ankomsttid. I direkt anknytning till vänthallen finns även en kiosk t ex Pressbyrån eller Seven Eleven med generösa öppettider. Pendelhållplatserna ska vara strategiskt utplacerade beroende på populationen inom de närliggande områdena i förorter och kranskommuner. Bussen BraVal-konceptet innebär att buss/kollektivtrafiken indelas i olika zoner. I tätorten går som vanligt citybussar (och i Göteborg och Norrköping spårvagnar). De stannar ofta och på små hållplatser och möjliggör för resande inom staden att snabbt ta sig fram och att lätt kunna byta buss eller vagn. Citybussarna är designade för korta resor, många stopp och många ståplatser. För pendlarna som bor utanför stadskärnan kommer Pendelbussen att vara ett alternativ. För att övertyga invanda bilister att byta till buss behövs ett helt nytt busskoncept. Pendelbussen går från de lite större pendelparkeringarna och stannar inte vid de mindre hållplatserna utan går direkt in till centrum via de större knutpunkterna. Därifrån kan man byta till andra pendelbussar som går mer eller mindre direkt till de stora arbetsplatserna, universiteten och skolorna. Pendelbussen ska vara en rymlig och bekväm expressbuss med gott om utrymme. Många pendlare föredrar att resa utan att behöva dela säte med någon okänd, därför är pendelbussarna utrustade med ett stort antal singelplatser. För att inte behöva göra avkall på antalet platser, föreslås en dubbeldäckare med breda och funktionella stolar som inbjuder till såväl avkoppling som arbete. Bussen innehåller 65 platser jämfört med drygt 50 som det finns i en vanlig buss. Precis innanför bakdörren finns en öppen yta där rullstolar och barnvagnar kan spännas fast, enligt säkerhetsregler, för att göra bussen attraktiv även för dessa grupper. Sittplatserna är rymliga och praktiska. Stolarna innehåller ett flertal inställningsmöjligheter, som lutning av ryggstöd, fotstöd och nedfällbara bord, för att göra resan så behaglig som möjligt. Säkerhetsbälte, air-condition och alkolås för föraren är standardkrav för pendelbussar. Idag är datorn en viktig del av människans liv, både i arbetslivet och på fritiden. Därför finns ett trådlöst nätverk tillgängligt i hela bussen för att pendlarna ska ha möjlighet att surfa, kolla mejlen med mera. För att detta ska fungera finns dessutom ett eluttag i anslutning till varje stol där man kan ladda såväl dator som annan elektronisk utrustning. På ett flertal ställen i bussen finns bildskärmar. Dessa informerar resenärerna om beräknad restid, trafikläget och trafikförändringar för anslutande fordon. Här finns även möjlighet att sända textade nyheter och reklam. 7

8 I armstödet vid varje plats, finns ett hörlursuttag med tre funktioner som styrs med hjälp av en knappsats. Det går att välja mellan olika radiokanaler och en väckningsfunktion. Detta för att man ska slippa oroa sig för att missa sin hållplats och istället kunna koppla av. Väckningsfunktionen fungerar genom att resenären manuellt ställer in en timer som anger hur länge de vill sova. När det är dags att vakna hörs en stegrande signal i hörlurarna, detta för att medpassagerarna inte ska störas. För att det ska vara möjligt att resa med bussen även när man har mycket bagage med sig, används utrymmet ovanpå hjulhusen som bagagehylla. Utrymmet utnyttjas på så sätt maximalt eftersom denna plats är svår att använda på annat sätt. Biljettsystemet I en stads kollektivtrafiksystem finns idag ett stort antal olika betalningssytem. BraVal-konceptet fungerar med ett i förväg laddat, personligt betalkort med en RFID-tag Vid köp av ett kort betalas en engångssumma på ungefär 25 kronor för korttillverkningen. Därefter kan kortet laddas och laddas om med nya belopp hur många gånger som helst. Kortet registreras vid köpet och kan därför spärras, kopplas till autogiro eller fungera som kreditkort om laddningen inte räcker. BraVal-konceptet är tänkt att kunna fungera som standard i hela Sverige, vilket skulle göra det enkelt att åka kollektivt var man än befinner sig i landet. Det finns olika laddningar att köpa. Det billiga Citykortet som bara gäller inom tätorten. (Kan köpas som månads, kvartals eller årskort och kompletteras med kontantladdning.) De något dyrare (beroende på de olika zongränserna) Pendelkortet. Kortet ger även tillgång till andra tjänster som t.ex. motorvärmare på pendelparkeringen, kod till bussarnas trådlösa nätverk, möjlighet att låna en cykel i city, internetservice till 8

9 mataffärer t ex ICA, COOP eller Hemköp. (Kan köpas som månads, kvartals eller årskort och kompletteras med kontantladdning). Skolkort. Gratis för skolungdom. Ger fria resor alla dagar. (Kan kompletteras med kontantladdning) Pensionärskort. Gratis för pensionärer. Ger fria resor på veckodagar mellan , mellan och helger. (Kan kompletteras med kontantladdning). Turistkortet som kan köpas för 24, 48-timmar eller veckoladdning. Detta kort registreras inte och kan inte laddas om. Öppen kontantladdning för spontanåkaren och besökare i stan. Betalning kan även ske genom SMS BraVals betalsystem baseras huvudsakligen på automater med kortläsare som placeras i bussen. Betalning sker med ett i förhand laddat kort, som hålls upp framför kortläsaren. Det visas upp för automaten vid påstigning av fordonet. Om resan passerar flera zoner måste kortet visas upp framför läsaren också vid avstigning. Systemet registrerar hur många zoner resan gått genom och hur mycket pengar som ska dras från kortet. Om avstigning sker utan avstämpling kan ett Stopp-SMS skickas för att stoppa att ytterligare summa dras från saldot för vidareresa. SMS:et innehåller enbart kortets identifieringskod och då avbryts betalningen av den nyss genomförda resan. Istället debiteras resenären en fastställd avgift. Biljettautomaten som arbetats fram är enkel och gränssnittet som används ska vara lätt att förstå. Symboler och språkalternativ finns tillgängligt för utländska turister, samt högkontrastskrift och punktskrift för att underlätta för personer med nedsatt syn. Systemet är uppbyggt på olika zoner och priset för resan varierar beroende på hur många zoner som passeras. Vanligtvis är det en cityzon med en eller flera lokalzoner runt omkring, men detta varierar i olika städer. På alla hållplatser finns zonkartor utplacerade så att man lätt kan se hur många zoner som behöver passeras för att nå resmålet. Pendelkortets förmåner Genom att köpa ett Pendelkort får man automatiskt tillgång till ett antal olika BraValförmåner. Garanterad plats på en upplyst och säker parkering vid pendelhållplatsen och gratis tillgång till motorvärmare under den kalla delen av året. I kiosken vid vänthallen finns alltid olika BraVal-erbjudanden. Trådlöst bredband i vänthallar, pendeltåg och bussar. Den personliga koden som finns på alla Pendelkort aktiveras då kortet köps/tankas och används vid inloggning. Intenethandel i närliggande matvaruaffär. För att nyttja denna funktion krävs det att man via Internetbutiken levererar en inköpslista på de varor man önskar. Citycykel. Gratis lån av cykel inne i tätorten för att göra ärenden eller att ta sig runt i staden på ett smidigt sätt. 9

10 På skärmen visas all text med stora och tydliga bokstäver. Efter att kortet visats upp framför läsaren visas pris, valda alternativ och den tid som man har kvar att åka innan biljetten tar slut. Görs ett byte visas även texten byte på skärmen. Skulle en resenär missförstå biljettautomatens funktion och visa kortet innan eventuella resealternativ valts visas texten: Var god välj inställningar. Då avstämpling krävs uppmärksammar automaten detta genom att vid registrering visa texten: Glöm ej att stämpla av Lyckad registrering av kortet bekräftas av grön lampa. Vid felaktig/avbruten registrering lyser lampan rött. Vid resa med kontokort anges hur många vuxna respektive ungdomar som skall resa. Därefter hålls kortet mot läsaren och pengar dras från saldot. Vid avstämpling visas kortet upp för läsaren. Vid resa då års/månadsladdningen enbart är giltigt för en del av resan trycks tilläggsreseknappen in för att betala den obetalda sträckan med en vanlig kontoladdning. (Dessa två laddningar kombineras på samma kort.) För denna betalningsmetod krävs avstämpling. För att kunna se hur mycket pengar som finns kvar på kortet trycks saldoknappen in. När kortet hålls framför läsaren visas saldot på skärmen. Avbryt. Alla valda alternativ nollställs. Kortet hålls stilla framför markerat område för registrering. Detta görs efter att alla knapptryckningar är gjorda. 10

11 Internethandel Dagens storhandelsstruktur med köpcentrum utanför tätorten bygger till stor del på att kunderna åker egen bil till och från affären. Att kombinera hushållets inköp av mat med att åka kollektivt är nästintill omöjligt såvida man inte småhandlar varje dag. Att ta matkassarna på bussen eller tåget blir tungt och besvärligt, utrymmen saknas för varorna samt vid på- och avstigning uppstår problem för att lasta på och av flera kassar. Av bekvämlighetsskäl väljer därför de flesta att avstå från att handla i samband med kollektivresor. Som en lösning på detta problem finns BraVals Internethandel. Denna tjänst underlättar livsmedelshandel, främst storhandel i samband med kollektivresor. I scenariot ovan med familjen Persona checkar Sven in i Butiken med sin BraVal-kod och beställer mat genom Butikens Intenetbutik, en virtuell affär där Sven kan gå in och plocka de varor han vill köpa i en varukorg. I Internetbutiken möts han också av speciella BraVal-erbjudanden, speciellt riktade till BraVal-kunderna. Varorna plockas sedan i ordning av butikens personal och kan avhämtas i Butikens Drive n Buy utlämning mot en mottagarkod som måste uppges. Denna service är kostnadsfri för BraVal-kunderna och matkassarna betalas som vanligt med kort eller kontant, Sven skulle också ha kunnat välja alternativet att få beställningen hemlevererad. I BraValservicen ingår att Butiken samlar ihop dagens beställningar och kör hem dem till kunderna. Varje område i närorten får besök av ett leveransfordon mellan vissa tider varje kväll, en 11

12 service som kommer att bli mycket populär bland områdets pensionärer som alla har gratis BraVal-kort. Hemkörningen kommer att kosta några kronor extra men ändå vara billigare och snabbare än att själv ta bilen till affären och handla. Naturligtvis kan man också själv besöka butiken, fylla sina kassar och få dem hemkörda. BraVals Internethandel, Drive-In avhämtning och hemkörning är ett samarbete mellan handeln och kollektivtrafiken. Citycykel Idag finns få möjligheter för dem som bor utanför centrum att cykla i centrala staden. Cyklar får inte tas med på bussar och spårvagnar och på tågen är det mycket begränsat med plats, trångt och krångligt. Cykel är ett snabbt och miljövänligt alternativ för att ta sig fram mellan olika ställen i innerstaden. Många kanske skulle föredra att cykla sista biten istället för att byta till en annan buss. Med BraVal-kortet finns det ett antal Citycyklar att låna utan kostnad i innerstaden. Vid olika knutpunkter finns det ett antal större cykelstationer, men det finns även mindre s.k. cykelstolpar på ställen samt platser dit inga bussar går. Citycykeln lånas genom att man drar sitt BraVal-kort vid cykelstationen. Cykeln med bästa laddningen signalerar och låses upp och det är bara att trampa iväg. Cyklarna kan lånas max 2 timmar i taget, sedan varnar cykelns färddator att det är dags att ställa tillbaka den i en cykelstation. Görs inte detta sänder cykeln ut en SMS-varning, ställs cykeln inte tillbaka utgår en straffavgift till kortinnehavaren. Cykeln har en inbyggd färddator och GPS-sändare, så att cykeln alltid kan lokaliseras. Alla cyklar är utrustade med ett snabblås, som göra att det är möjligt att ställa ifrån sig cykeln för kortare ärenden eller en fika. Snabblåset låses upp med BraVal-kortet som nyckel. Alla cyklar är också försedda med belysning och en rymlig cykelkorg att ha väskor eller annat i. Detta är bara början till ett system som kan utökas och byggas ut i alla städer. De allra flesta är nog för en minskning av den miljöförstörande och kodioxidutläppande vägtrafiken, men för att detta ska bli möjligt måste det finnas bra alternativ. Många städer har redan en bilfri innerstad och runt om i världen finns många visioner om hur framtiden kan komma att bli, med automatiska spårtaxis, linbanor, rullbanor m.m. Att lagstifta, ta ut straffavgifter och krångla till för bilisterna med avspärrningar, enkelriktningar och alldeles för få P-platser är sällan populära åtgärder för att vinna förståelse och sympati för den omläggning av människors livsstil som måste till. Vi tror mer på moroten än på piskan och med förbättrad service och ett genomarbetat koncept, som BraVal tror både vi och familjen Persona att det är möjligt. 12

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Rapport 2013 Sweco Strategy AB

Rapport 2013 Sweco Strategy AB E G N I grafi N o e A g s H g I varda OR ES resvanor och R S G A D R rnas A o b V e g A n hani BAR die om u t HÅLL s k s ografi En etn Rapport 2013 Sweco Strategy AB FÖRORD Haninge kommun efterfrågar en

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa

En tidning från NR 3 2010. ett trivselnylle. SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING. resa En tidning från NR 3 2010 Rickard Olsson ett trivselnylle SMS-biljett i hela länet NYHETER KORSORD TÄVLING resa 1 Ledare Ny kollektivtrafiklag är lika med ökat resande. Eller? Den 22 juni fattade riksdagen

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Fusale. Rapport Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv

Fusale. Rapport Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv Fusale Rapport Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv Hur ska människor få ett beslutsstöd för att alla situationer, kunna ha makten över sin egen tid, resa rationellt

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

En tidning från TÄVLING O R D NYHETER. X-trafiks nya. resa

En tidning från TÄVLING O R D NYHETER. X-trafiks nya. resa En tidning från nr 3 2014 PÄR JOHANSSON RESER I FÖRDOMAR TÄVLING K OR S O R D NYHETER MARIE LÅNG FÖRETAGSSÄLJARE X-trafiks nya DUBBELDÄCKARE resa 1 Kollektivtrafik är bra för företagen Med en av landets

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år Maj 2012 Trafikanalys: Helena Carlestam Novus: Peter Blid Per Fernström Datum: 2012-05-22 10628 Bakgrund Trafikanalys

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida 3-5 1.1 Ägarsituation Sida 3-4 1.2 Samband med

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken

Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på folkbiblioteken Undersökningen har genomförts av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgs Kulturförvaltning April 2014 Innehållsförteckning

Läs mer