Minnesanteckningar från studiebesök i Glaskogen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från studiebesök i Glaskogen"

Transkript

1 Minnesanteckningar från studiebesök i Glaskogen Datum: Vi började dagen i Karl XII:s stuga, fortsatte till Bråten, vidare till en höjd med storslagen utsikt över Stora Gla och vidare till rastplatsen Sitjärn. Deltagare: Gunnar Engelbrektsson, Stiftelsen Glaskogen Vivi Wickström, Stiftelsen Glaskogen Ylva Gustafsson, Hushållningssällskapet Ulla Eråker, Hushållningssällskapet Ulla Olsson, Långbergets Sporthotell Juliane Weinert, Welcome Scandinavia AB Karolina Pettersson, Kil Cathrine Gustafsson, Säffle Sören Schmidt, Hag-Natur och Ena bygdegårdsförening Urban Edberg, Länsmansgården Gunnar Eriksson, Säffle Inge Larsson, Säffle Claes Andersson, Sunne Lars-Erik Dahlström, Sunne Anders Bastlund, Sunne Ingemar Lund, Skogsstyrelsen Sunne Stefan Johansson, Kristinehamn Peter Stefansson, Munkfors Hushållningsällskapet, Ventilgatan 5, Karlstad, Tel , Fax , Org.nr ,

2 Inledning Ylva började med kort tillbakablick på föregående möte. Vi sammanfattade att det är mycket gråzon när det gäller allemansrätten. Kort diskussion följde angående om en markägare säger nej till en led. Kortare sträckor kan man troligen allemansrättspassera över en fastighet, utan att där finns en led. Inge Larsson har lyft frågan om Regionala utvecklingsplanen, RUP, som är ute på remiss t o m 1 oktober. Ylva konstaterade att mycket i planen stämmer överens med målen i vårt projekt. Det gäller främst insatsområdena Livskvalitet, Ledarskap och Innovativa miljöer. Läs vidare på Region Värmlands hemsida. Det är korta och lättlästa texter. Det är bra om de som svarar på remissen framhåller det som stödjer vårt projekt, även om det redan finns med i planen. Glaskogen Gunnar Engelbrektsson, Stiftelsen Glaskogen, presenterade hur deras organisation fungerar, hur arbetet har sett ut genom åren och vart de står idag. Området har varit naturreservat sedan år 1970 och omfattar Sjöarna Stora Gla och Övre Gla. Anledningen till naturreservatets bildande var områdets betydande natur och skönhetsvärden som ansågs stimulera och berikade allmänhetens friluftsliv. Naturreservatet består av hektar i kommunerna Arvika, Årjäng, Säffle och Eda. År 1972 bildades en stiftelse vars styrelse består av politiskt tillsatta ledamöter från de fyra kommunerna tar stiftelsen över ansvaret för skötseln av reservatet. I mitten på 90-talet var stiftelsens kostnader för arbetet i Glaskogen ifrågasatt från kommunerna. Gunnar berättar att tack vare ett omfattande EU-projekt som startade år 1995 (-99) kunde verksamheten lyfta och bli ekonomiskt starkare. Organisationen förstärktes, arbetet blev effektivare och det skapas en större insikt om vilka som var de stora kundgrupperna. Verksamhetens intäkter (vid informationscentralen) var år kr och är idag 2,5 miljoner kr. EU-projektets budget var totalt på 13 miljoner kronor. Stiftelsen köpte övernattningsstugorna, husvagnsplatsen, fastigheterna Trångstad, Bråten m fl. En kanotlyft iordningställdes på den västra kanotleden. En promenadvänlig Natur- och kulturstig anlades. En traktor och en Alstor 8x8 med tippflak inköptes för vedhantering. Badhuset renoverades. De borrade dricksvattenbrunnar vid raststugorna och på flera andra platser. Lägerplatserna vid Laskerud och Greåna byggdes. Vägskyltning till Glaskogen förbättrades. Hemsidan skapades. De senaste åren har StiftelsenGlaskogen jobbat mycket med kommunikation. Att få fungerande bredband är mycket viktigt då de flesta bokningar sker via mail. Det mobila nätet har förbättrats avsevärt och underlättar det dagliga arbetet för personalen. Önskvärt är också att få kontinuerliga bussförbindelser till reservatet. Värmland en vandringsdestination 2

3 Gunnar poängterade vikten av att hänvisa campinggäster till rätt bilvägar till infocentret. Området består av många skogsvägar där det är svårt att vända med husvagn eller vägar som inte plogas vintertid där det är lätt att köra fast. Det har varit många utryckningar för att dra loss husvagnar under åren. Personalen på Glaskogen misstänker att den förbättrade täckningen för mobiltelefon gör att besökarna tar större risker. Man förväntar sig att det går att ringa efter hjälp. Det är flera utryckningar för att hämta folk vid öar och rastplatser varje år. Alla rastplatser har ett nummer, efter önskemål från räddningstjänsterna. Hela området är brandförsäkrat vilket kostar ca kr per år. Kostnaden för försäkringar har stigit de sista åren. Vid eldningsförbud hissas en varningsflagga på sex väl synliga platser i området. Flaggan är röd med gult kryss (Andreaskors). Flaggan beskrivs på Glaskogskartan och även i Arvikas turistbroschyr. Alla eldstäder har sandbotten och stensättning för att minska brandrisken. Hitintills har det inte inträffat någon större skogsbrand orsakad av besökarna. Skötsel av lederna består i att 30 mils vandringsled ska röjas från grenar och sly. Skyltningen skall ses över. 600 m 3 ved ska köras ut till 50 platser. Reservatet har 25 platser med eldstad och vindskydd och 25 platser är utrustade endast med eldstad. Se bilaga Stiftelsens verksamheter. En intressant erfarenhet är att vedåtgången minskade något när vedhögarna flyttades ca 30 meter från eldstaden. Förmodligen för att det blir lite besvärligare för gästerna att gå och hämta veden, särskilt när det är mörkt. Vedhögarna placeras samtidigt mer tillgängligt för påfyllning. Vedhanteringen är en stor arbetsuppgift. De använder björkved för att förhindra gnistbildning. Veden kapas och klyvs vid gården Bråten, som vi besökte. Det f d boningshuset fungerar som personalutrymme. Utkörning sker huvudsakligen vintertid på isarna. Förra året fanns inga tjänliga isar. Då användes en flatbottnad f d militärbåt med påbyggd elevatortransportör för veden. Ett annat specialfordon är en Värmland en vandringsdestination 3

4 miniskotare med tippflak, som lätt och säkert kan ta sig fram i skogen. Se Gästerna Gästerna till området består mestadels av tyskar och holländare. Nationaliteter som ökat de senaste åren är Schweizare och Belgare. Svenskar står för 12 %. Enligt besökarna är det på rekommendationer från vänner och bekanta som de besöker reservatet. Under 2007 var antalet campingnätter ca 5000 och totala antalet gästnätter inkl övernattning i vindskydden uppgick till (betalande gäster). Personal Idag består personalgruppen av: Sekreterare/verkställande tjänsteman, Gunnar Engelbrektsson 50 % Föreståndare Vivi Wikström 100 % ansvarar för infocentralen, webbsida, camping och servering med ca 10 säsongsanställda turistvärdar Arbetsledare 75 % + 50 % som ansvarar för skötsel och underhåll av lederna och 4-5 tillsynsmän anställda med lönebidrag. De senaste åren har det varit svårt att hitta skolungdomar som pratar tyska eftersom det inte är lika populärt att läsa i skolan längre. Besöksnäringen borde uppmärksamma denna kompetensbrist. Intäkter Kommunerna bidrar med tillsammans drygt kr per år. Bidraget har inte höjts sedan Länsstyrelsen ger viss ersättning för tillsyn av naturreservatet. Verksamhetens rörelseintäkter är ca 2,5 miljoner årligen. Intäkterna kommer från camping (100 tälttomter och 53 husvagnstomter), livsmedelsförsäljning, servering, kanotuthyrning, cykeluthyrning mm. I dag finns 60 kanoter för uthyrning. För att finansiera arbete med rastplatserna har de sedan 1990 försäljning av Glaskogskortet. Kortet säljs på ett 20-tal platser och kostar 30 kr/person & dygn inklusive 12 % moms. Flera researrangörer säljer också kortet. Intäkten blir ca kr. Det bidrar till ca 20 % av vad det kostar att driva rastplatserna. Gunnar och Vivi tror inte att det går att höja priset och samtidigt behålla den höga betalningsmoralen. Ett högre pris skulle också ställa krav på säker tillgång eller bokningsmöjlighet i vindskydden. När tillsynsmännen är ute på lederna ber de gästerna att visa kortet. Oftast är folk glada att få visa fram sina kort. De gäster som inte har något kort får en kort förklaring till vilka kostnader kortet täcker och sedan kan de lösa ett kort på plats. Tillsyningsmännen har kort-häften i traktorn. Dom har aldrig haft problem med att besökarna vägrar betala eller motsvarande. I infocentralen får man ta en del besvärliga diskussioner med svenska gäster. Utländska Värmland en vandringsdestination 4

5 gäster klagar i princip aldrig. Erfarenheten är att det är lättast att ta betalt per person, annars kan det bli knepiga diskussioner om vilka som ingår i en familj. En friluftskarta över naturreservatet och lederna kostar 70 kr och säljs i ca 3000 exemplar per år. En enkel, men uppskattad, skrift med 20 turförslag säljs också i infocentralen. foto: Stefan Johansson Värmland en vandringsdestination 5

Arvikamodellen KOMMUNAL UPPHANDLING AV LIVSMEDEL TILL SMÅKÖK HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE. Ylva Gustafsson

Arvikamodellen KOMMUNAL UPPHANDLING AV LIVSMEDEL TILL SMÅKÖK HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE. Ylva Gustafsson Arvikamodellen HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE KOMMUNAL UPPHANDLING AV LIVSMEDEL TILL SMÅKÖK Ylva Gustafsson Värmland i augusti 2005 14 Förord Konsumentverket har regeringens uppdrag att stödja program

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat av

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt annons Hela denna bilaga i svd är en annons från Erik olsson Fastighetsförmedling annons bättre BOSTAD E n T i D n i n g O m väge n T i l l E n lyck A D B O S TA D S A f fä r Så gör du bostadskarriär så

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen

Införande av bilpool. Bilaga KS 2012/7/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Per Skog. Kommunstyrelsen Bilaga KS 2012/7/1 1 (2) 2011-12-15 MISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering- och utveckling Kommunstyrelsen MISSIV Införande av bilpool En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till införande

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer