TD Kapitel 3 Betjäning DTCO Service only

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TD00.1381.00 110 107. Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381. Service only"

Transkript

1 Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381 Utgivning 06/2006

2 Innehållsförteckning Betjäning DTCO 1381 Innehållsförteckning Kapitel 3 Betjäning DTCO Allmän information Anvisning för behandling av färdskrivarkorten Anvisning för manövreringen av ADR-Varianten Anvisning for skriva ut eller visa data Anvisning för behandling av utskrifterna Indikeringsvarianter Språkval för text Indikering i standby-läget Indikering efter tändning till Standardindikering Urvalsmeny Meddelanden Speciella indikeringar Manöverinformation som information Menyfunktioner Ställa in språk Hämta menyfunktioner Översikt över menystrukturen Menyfunktion "Service" Lämna menyfunktioner Driftläge "Kalibrera" Stick in verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har satts i Ta ut verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har tagits ut Förbered dataneddladning Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

3 Betjäning DTCO Allmän information 3.1 Allmän information Anvisning för behandling av färdskrivarkorten Viktigt! Innehav av ett färdskrivarkort berättigar till användning av den digitala färdskrivaren. Färdskrivarkorten är bundna till en person respektive verkstadskorten till företaget och kan därför inte överföras till "andra"! Den verkstad som har tillåtelse, måste se till att verkstadskort och PIN bevars separat och på ett säkert ställe. Verkstadskort och PIN får inte vara tillgängliga för tredje person! Den verkstad som har tillåtelse, måste garantera en säker kommunikation mellan DTCO 1381 och verkstadskortet! Förlust av ett verkstadskort måste ofördröjligt anmälas till den utgivande mynidgheten / institution! Följ ert lands gällande lagliga bestämmelser i sammanhang med verkstadskorten! Följ anvisningarna från den utgivande mynidgheten / institution och korttillverkaren! Följ följande anvisningar för behandling av färdskrivarkorten: Var rädd om färdskrivarkorten, så att ingen dataförlust uppstår. Böj eller bryt inte färdskrivarkorten och använd de inte för andra ändamål. Använd inga skadade färdskrivarkort. Håll kontaktytorna rena, torra och fria från fett och olja (förvara alltid i skyddshöljet). Skydda kortet mot direkt solljus (låt det inte ligga på instrumentpanelen). Lägg det inte direkt intill kraftiga elektromagnetiska fält. Använd inte kortet efter dess giltighetsdatum. Ansök om ett nytt kort i god tid. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-3

4 3.1 Allmän information Betjäning DTCO Anvisning för manövreringen av ADR-Varianten Anvisning for skriva ut eller visa data Anvisning för behandling av utskrifterna Vid den ADR-Varianten är det endast möjligt att sätta i eller ta ut färdskrivarkortet och skriva ut eller visa data när tändningen är påslagen. Innan aktiveringen ges inga kalibreringsparametrar ut vid utskrift eller visning av tekniska data (Utskrift fordon "Tekniska data" eller visning fordon "Tekniska data"). Finns ingen data för utskrivning eller visning till förfogande vid tidpunkten för kravet, t.ex. då DTCO 1381 ännu inte är aktiverad, startas ingen utskrift eller visning Se till att utskrifterna inte skadas (blir oläsbara) genom ljus eller solsken eller genom fukt eller värme. Följ ert lands gällande lagliga bestämmelser i sammanhang med utskrifter, särskilt kravet på arkivering av utskrifter! 3-4 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

5 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter 3.2 Indikeringsvarianter Indikeringen är en blandning av piktogram och hjälptext Språkval för text Det visade språket bestäms av det förarkort som sitter i kortplats 1 resp. som senast satt i eller med ett färdskrivarkort som har ett högre värde, t.ex. företagskort. Innehåller färdskrivarkortet inget krav om språk, eller om språket inte är realiserat, kommer texten på medlemslandets språk. Utfärdande medlemsstat Språk A Österrike Tysk B Belgien Engelsk CH Schweiz Tysk CY Cypern Grekiskt CZ Tjeckiska republiken Tjeckisk D Tyskland Tysk DK Danmark Danskt E Spanien Spanskt EST Estland Estnisk F Frankrike Franska FIN Finland Finländare GR Grekland Grekiskt H Ungern Ungern I Italien Italienskt IRL Irland Engelsk IS Island Isländsk L Luxemburg Franska LT Litauen Litauisk LV Lettland Lettisk M Malta Engelsk N Norge Norskt NL Holland Nederländskt P Portugal Portugisisk PL Polen Polskt S Sverige Svenska SK Slovakien Slovakisk SLO Slovenien Slovensk UK Förenade Kungariket Engelsk Alternativt till den automatiska språkinställningen genom färdskrivarkortet går det att indviduellt ställa in ett önksat språk, se kapitel "Ställa in språk", sida Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-5

6 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Indikering i standby-läget Menyindikering Indikering efter tändning till Menyindikering 1 Under följande villkor kopplar DTCO 1381 efter ca 5 minuter om till standby-läge: fordonets tändning är frånslagen... det förekommer ingen händelse eller störning. Förutom klockslag och driftläge visas de inställda aktiviteterna. Efter ytterligare tre minuter (konfigurerbart mellan 1-10 minuter) kopplar DTCO 1381 bort displayen. Standby-läget avaktiveras: när du slår på tändningen, trycker på valfri knappen eller när DTCO 1381 meddelar en händelse eller en störning. Detaljerad information, se kapitel "Standby (Power Safe Mode)", sida Manöverinformation Om det inte finns något färdskrivarkort i kortplats 1 visas i ca 20 sekunder manöverinformationen därefter visas standardindikeringen. Tillverkningsversion Om DTCO 1381 ännu inte är aktiverad som EU-kontrollapparat sa visas "Tillverkningsversion", symbol " " (1). DTCO 1381 accepterar inga andra färdskrivarkort än ett giltigt verkstadkort i detta läge! 3-6 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

7 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter Standardindikering Menyindikering Så snart fordonet rullar, visas standardindikeringen automatiskt. (1) Klockslag, i exemplet visas lokal tid (2) Kännetecken för det visade klockslaget " " med symbol " " = inställd lokal tid utan symbol = UTC-tid (3) Driftläge, i exemplet "Drift", symbol " " (4) Hastighet (5) Aktivitet förare 1 (6) Kortsymbol, förare 1 (kortplats 1) Kortsymbolen indikerar att DTCO 1381 korrekt har läst färdskrivarkortet. (7) Totalt antal kilometer (8) Kortsymbol, förare 2 (kortplats 2) Kortsymbolen indikerar att DTCO 1381 korrekt har läst färdskrivarkortet. (9) Aktivitet förare 2 Indikering av data under körningen Tryck under körning på valfri menyknapp så visas aktuella tider för båda förarna. När en menyknapp åter trycks in eller efter 10 sekunder visas standardindikeringen igen. (1) Tider för förare 1: Körtid " " sedan ett uppehåll på 45 minuter och giltigt uppehåll " " (sammanlagd raststid, i delavbrott på minst 15 minuter). (2) Tider för förare 2: Pågående aktivitet tillgänglighetstid " " och aktivitetens varaktighet. Indikering av data då fordonet står stilla 3 4 När fordonet står stilla och förarkort 1 är isatt kan du visa aktuella tider för förare 1 genom att trycka på menyknappen : (1) Körtid sedan en rast på 45 minuter (2) De giltiga rasternas summa i delar av minst 15 minuter (3) Körtid under två på varandra följande veckor (4) De inställda aktiviteternas varaktighet Tryck en gång till på menyknappen, så visas tiderna för förare 2. Anmärkning Om förarkort saknas, visas data som är tillordnade respektive kortplats: Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-7

8 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Urvalsmeny Menyindikering Meddelanden Menyindikering Möjliga funktioner eller variabler som du kan välja visas blinkande på menyindikeringens andra rad. Med knapparna eller kan du stegvis välja ut det önskade och bekräfta med knappen. Oberoende av vilken indikering som för närvarande visas och om fordonet står stilla eller rullar visas meddelanden med prioritet. (1) Orsakens Piktogram-kombination (2) Text (3) Minneskod (Position i felminnet) 3-8 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

9 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter Speciella indikeringar Menyindikering Omfattas ej Fordonet kör utanför förordningens giltighetsområde; det fattas aktivitets- och kortsymboler (detta speciella villkor kan du ställa in via menyn). Transport med färja eller tåg Fordonet befinner sig på en färja eller ett tåg (detta speciella villkor kan du ställa in via menyn). Underspänning Matningsspänningen till DTCO 1381 är för närvarande för låg. DTCO 1381 uppfyller som tidigare sin uppgift som EU-kontrollapparat. Funktionerna skriva ut eller visning av data kan inte utföras. Samma gäller för isättning och utmatning av ett färdskrivarkort! Detaljerad information, se kapitel "Underspänning (Safe Prepare Mode)", sida Överspänning Matningsspänningen till DTCO 1381 är för närvarande för hög. DTCO 1381 uppfyller som tidigare sin uppgift som EU-kontrollapparat. Funktionerna skriva ut eller visning av data kan inte utföras. Samma gäller för isättning och utmatning av ett färdskrivarkort! Detaljerad information, se kapitel "Överspänning", sida Spänningsavbrott DTCO 1381 uppfyller inte sin uppgift som EU-kontrollapparat! Förarens aktiviteter registreras inte. Detaljerad information, se kapitel "Spänningsavbrott (Safe Mode)", sida Visning efter spänningsavbrott Så fort spänningen är tillbaka visas driftprogramvarans version (xx.xx.xx) under ca 5 sekunder, därefter meddelar DTCO 1381 "Spänningsavbrott". Detaljerad information, se kapitel "Spänningsavbrott (Safe Mode)", sida Sammankoppling med KITAS 2171 Då verkstadskortet första gången sticks in kopplas DTCO 1381 och KITAS 2171 automatiskt samman; en indikeringsbalk visar detta förlopp. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-9

10 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Manöverinformation som information Menyindikering Menyfunktionen kan inte väljas eftersom det i kortplatsen inte sitter något förar- / verkstadskort eller det sitter ett företags- / kontrollkort. UTC-tiden har redan justerats under de senaste sju dygnen. eller Du försöker att korrigera UTC-tiden mellan 1 minut före eller efter midnatt. Svarsmeddelande att DTCO 1381 har påbörjat utskriften. Svarsmeddelande att DTCO 1381 har sparat inmatningen. Under tiden en utskrift pågår kan inga data visas. Färdskrivarkortet har ännu inte lästs fullständigt, det är inte möjligt att välja menyfunktion. Denna information slocknar automatiskt efter tre sekunder. Inga åtgärder krävs Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

11 Betjäning DTCO Menyfunktioner 3.3 Menyfunktioner Ställa in språk Detaljerad information om menyfunktionerna finner du i bruksanvisningen för DTCO Alternativt till den automatiska språkinställningen genom färdskrivarkortet går det att indviduellt ställa in ett önksat språk. Steg / menyindikering 1 Då man befinner sig i standardindikeringen kan man trycka på knappen flera gånger tills "Välja Språk?" kommer upp 2 Välj det önskade språket med knappen eller 3 Under 3 sekunder visar DTCO 1381 det genomförda valet på det valda språket. Spara språkinställningen Om ett verkstadskort har satts i då man byter språk, lagras det individuella språkvalet inte; dvs. vid nästa insättning / uttagning av ett färdskrivarkort bestämmer färdskrivarkortet språket på nytt. Om vid tidpunkten för språkinställningen endast en förarkort eller företasgskortet finns i kortplats-1 så registrerar DTCO 1381 från den kortnummer det önskade språket. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-11

12 3.3 Menyfunktioner Betjäning DTCO Hämta menyfunktioner Det går endast att hämta menyfunktionerna när fordonet står stilla. Steg / menyindikering 1 Då man befinner sig i standardindikeringen kan man trycka på knappen flera gånger tills "Huvudmeny?" kommer upp eller Tryck på knappen. 2 Val av menyfunktionerna sker alltid med samma systematik: Önskad menyfunktion, exempelvis "Utskrift förare 1", väljs med knappen eller 3-12 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

13 Betjäning DTCO Menyfunktioner Översikt över menystrukturen 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 3) 4) 1) Funktioner kortplats 1 2) Funktioner kortplats 2 3) Option 4) Menyfunktionen är bara tillgänglig i "Tillverkningsversion" eller i driftsläget "Kalibrering". Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-13

14 3.3 Menyfunktioner Betjäning DTCO Menyfunktion "Service" Befinner sig DTCO 1381 i "Tillverkningsversion" eller i driftläget "Kalibrering", är den extra menyfunktionen "Service" tillgänglig. Via menyfunktionen "Service - SW-Upgrade" kan ni aktualisera driftprogramvaran i DTCO Aktualiseringen av driftprogramvaran för systemet DTCO 1381 kan endast genomföras, om du förfogar över vidare förutsättningar. Steg / menyindikering 1 Menyfunktion "Service" väljs med knappen eller. På första raden visas den aktuella driftprogramvarans version. Bekräfta med knappen. 1 2 Starta programvarans upgrade med knappen. DTCO 1381 startar funktionen programvarans upgrade. 3 Frågan "data download done?" visas, dvs. DTCO 1381 kan uppgraderas. eller Meddelandet "upgrade module not present" visas, dvs. DTCO 1381 kan inte uppgraderas. Avbryta programvarans upgrade Med knappen kan du avbryta programvarans upgrade. Meddelandet "upgrade aborted" visas. Efter ca en minut eller efter att trycka knappen återgvänder DTCO 1381 till menyn "Service". Detaljerad information om menyfunktionen "Software-Upgrade" finner du i den tekniska beskrivningen "Software-Upgrade DTCO 1381" Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

15 Betjäning DTCO Menyfunktioner Lämna menyfunktioner Steg / menyindikering 1 Knappen trycker man flera gånger tills "Lämna huvudmeny" kommer upp, välj därefter med knappen eller ett "Ja" Eller gå med knappen över till fråga. Standardindikeringen visas. I följande fall avbryter DTCO 1381 automatiskt menyfunktionerna: när en körning startar när man matar in ett färdskrivarkort när man kräver ett färdskrivarkort. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-15

16 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Stick in verkstadskort Personer på en ackrediterad verkstad berättigade att kalibrera, aktivera samt kontrollera färdskrivaren och kan erhålla ett verkstadskort. Förutom de verkstadsspecifika funktionerna, kan man också köra med detta kort. Sker en positiv auktorisering, friges följande funktioner: Kalibrering Test Datanedladdning Driftläge "Kalibrera" kännetecknas av piktogrammet " " i displayen på DTCO Följande beskrivning "Stick in verkstadskort" hänför sig till en redan aktiverad DTCO Detaljerad information om aktivering av DTCO 1381, se kapitel 9.3 "Aktivering", sida 9-8. Bild 3-1: Stick in verkstadskort 1. Inkoppla tändningen (behövs endast vid ADR-Variant). 2. Tag ur alla instuckna färdskrivarkort om sådana är instuckna. 3. Stick in verkstadskortet med chip uppåt och pilen framåt i kortläsare-1 (kortet låses fast mekaniskt automatiskt då det är insatt). Det följande förloppet sker menystyrt Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

17 Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Menystyrning efter att verkstadskort har satts i Innehåller färdskrivarkortet inget krav om språk, eller om språket inte är realiserat, kommer texten på medlemslandets språk, se kapitel "Språkval för text", sida 3-5. Steg / menyindikering 1 Hälsningsfras; under ca tre sekunder visas den inställda lokala tiden (14:00) och UTC-tiden (12:00). 2 DTCO 1381 läser det insatta verkstadskortet. En symbol för det aktuella driftsättet visas, i detta exempel "Drift". En indikeringsbalk visar inläsningen av kortet. 3 Namn på kortinnehavaren visas. 4 Välj antal tecken för PIN (minst 4, max 8 tecken) Med knappen eller väljs antal tecken 5 Mata in PIN-kod "0" 1. aktuellt tecken blinkar: Med knappen eller väljs tecknet för 1:a stället "0" 2. aktuellt tecken blinkar: Med knappen eller väljs tecknet för 2:a stället Mata in resten av PIN-koden på samma sätt. Rättelse av ett felaktigt inmatat tecken eller felvalt antal tecken Med knappen hoppar man tillbaka till föregående tecken eller till frågan om antal tecken, välj önskat tecken eller antal tecken med knappen eller Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-17

18 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO 1381 Steg / menyindikering 6 Inmatning av fel PIN-kod Bekräfta meddelandet med knappen och mata in antal tecken och PIN-kod på nytt. Avbryta inmatning av PIN-kod Tryck på utmatningsknappen till den kortplats som verkstadskortet befinner sig i. Efter det att kortet frigivits (mekanisk upplåsning), tas verkstadskortet ut ur kortplatsen. Viktigt! Efter 5 felaktiga försök med PIN-koden, spärras verkstadskortet! Förloppet avbryts och verkstadskortet matas ut. 7 Under ca fyra sekunder visas datum och klockslag, i UTC-tid, när ett kort senast togs ut. 8 Manuell inmatning För att göra tillägg till en aktivitet manuellt, välj med knappen eller "Ja", eller välj med knappen eller "Nej" Detaljerad information om manuell inmatning finner du i bruksanvisningen för DTCO Mata in det land som gäller vid början eller fortsättningen av arbetsdagen Välj land med knappen eller Avbryta inmatning av land Med knappen kan du avbryta inmatningen av land. Eventuellt väljs region Välj region med knappen eller Inmatning av region är bara erforderligt i vissa länder; man blir automatiskt uppmanad härom. Inmatning av arbetsdagens början eller slut, är också möjlig utan insatt verkstadskort. Även vid andra tidpunkter än då man sticker in eller tar ut kortet Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

19 Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Steg / menyindikering 10 Fortsättning läsa verkstadskort. 1 2 Standardindikeringen visas; DTCO 1381 befinner sig fortfarande i driftsätt "Drift" (2). Först när förarkortets data har lasts komplett visas kortsymbolen. Symboler (1) som visas dessforinnan betyder foljande: " " Forarkortet finns i kortplatsen. " " Du kan eventuellt starta provkörning, relevanta data har lasts in. Så länge kortsymbolen saknas i indikeringen är följande funktioner temporärt inte möjliga: Anrop av menyfunktioner Begäran av ett färdskrivarkort 11 Efter inläsningen, visas kortsymbolen och kopplar DTCO 1381 om till driftsätt "Kalibrering" (3). 3 Hur DTCO 1381 verkar under inläsning av ett verkstadskort vid början av en körning: Under inmatning av PIN-numret, fortsättes detta och verkstadskortet inläses färdigt. Efter det att PIN-koden matats in, läses verkstadskortet färdigt och med knappen bekräftas inmatningen och lagras. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-19

20 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO Ta ut verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har tagits ut 1. Tryck på utmatningsknappen till den kortplats som verkstadskortet befinner sig i. Det följande förloppet sker menystyrt. 2. Efter det att kortet frigivits (mekanisk upplåsning), tas verkstadskortet ut ur kortplatsen. 3. Ställ in respektive aktivitet med knappen eller ; exempelvis " ". Steg / menyindikering 1 Namn på kortinnehavaren visas; en indikeringsbalk visar att DTCO 1381 överför data till verkstadskortet. 2 Mata in det land som gäller vid slutet av arbetsdagen Välj land med knappen eller Avbryta inmatning av land Med knappen kan du avbryta inmatningen av land. Eventuellt väljs region Välj region med knappen eller 3 Fortsättning skriva data på verkstadskortet. 4 Skriva ut dygnsvärde För att göra utskrift av dygnsvärdet välj med knappen eller "Ja", eller välj med knappen eller "Nej" 5 Fortsättning skriva data på verkstadskortet. 6 Verkstadskortet friges, standardindikeringen och driftsättet "Drift" (1) visas Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

21 Betjäning DTCO Förbered dataneddladning 3.5 Förbered dataneddladning Bild 3-2: Anslutning till nedladdningsuttag 1. Stick in Verkstadskort, se kapitel "Stick in verkstadskort", sida Fäll luckan (1) åt höger. 3. Datakabel (3) till nedladdningsuttag (2) och Laptop (4) sticks in. 4. Starta urvalsprogram. 1 Detaljerad information om urvalsprogrammet finner du i den tillhörande dokumentationen! Närmare information om lämpligt urvalsprogram kan man få hos Siemens VDO representant, eller vid trafikmyndigheten. 5. När data har nedladdats klart ska luckan (1) ovillkorligen stängas. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-21

22 3-22 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 10 Första kalibrering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 10 Första kalibrering. Service only Kapitel 10 Första kalibrering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Första kalibrering Innehållsförteckning Kapitel 10 Första kalibrering 10.1 Allmän information... 10-3 10.1.1 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

Instruktionsbok Digital färdskrivare företag & förare

Instruktionsbok Digital färdskrivare företag & förare BA00.1381.00 100 107.book Page 1 Monday, October 29, 2007 12:25 PM Instruktionsbok Digital färdskrivare företag & förare BA00.1381.00 100 107.book Page 2 Monday, October 29, 2007 12:25 PM BA00.1381.00

Läs mer

Digital färdskrivare DTCO 1381

Digital färdskrivare DTCO 1381 www.vdo.com Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 1.4 Instruktionsbok företag & förare Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med dess systemkomponenter är en EU-kontrollapparat

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Därför går det inte att ställa några som helst anspråk på basis av specifikationer, illustrationer eller beskrivningar i denna bruksanvisning.

Därför går det inte att ställa några som helst anspråk på basis av specifikationer, illustrationer eller beskrivningar i denna bruksanvisning. Certifierad bruksanvisning G Denna bruksanvisning är en utökad version av den certifierade bruksanvisningen 9000-101587/01R06 och har sammanställts i enlighet med våra kunders krav. Den certifierade versionen

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Certifierad bruksanvisning G Denna bruksanvisning är en utökad version av den

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 www.stoneridgeelectronics.com www.se5000exakt.com STONERIDGE - VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN Välkommen Välkommen Tack för att du valde Stoneridges

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 STONERIDGE - SETTING THE STANDARD Klart att köra Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee Scotland DD4 9UB Tel: +44 (0)871

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Se anvisningarna på sidan 4 E 411 ( 1 ) BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG) 10.10.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUT av den 25 augusti 2008 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr K(2008) 3790] (Text av

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ Villkr för att få skriva på ett EU-medbrgarinitiativ ALLMÄNNA KRAV För att få stödja ett medbrgarinitiativ måste du vara medbrgare i ett EUland ch tillräckligt gammal för att få rösta i Eurpaparlamentsval

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Din första kontakt med Downloadkey II

Din första kontakt med Downloadkey II Din första kontakt med Downloadkey II Tips: Downloadkey II levereras i två versioner: om basversion och som TI-Compact II med ytterligare programfunktioner för arkivering och visning av nedladdade data.

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

Din första kontakt med TIS Compact II

Din första kontakt med TIS Compact II 1 5 * 4 8 9 10 6 7 Tips: Downloadkey II levereras i två versioner: om basversion och som TI Compact II med ytterligare programfunktioner för arkivering, visning och utskrift av nedladdade data. Tips: Hur

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer