TD Kapitel 3 Betjäning DTCO Service only

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TD00.1381.00 110 107. Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381. Service only"

Transkript

1 Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381 Utgivning 06/2006

2 Innehållsförteckning Betjäning DTCO 1381 Innehållsförteckning Kapitel 3 Betjäning DTCO Allmän information Anvisning för behandling av färdskrivarkorten Anvisning för manövreringen av ADR-Varianten Anvisning for skriva ut eller visa data Anvisning för behandling av utskrifterna Indikeringsvarianter Språkval för text Indikering i standby-läget Indikering efter tändning till Standardindikering Urvalsmeny Meddelanden Speciella indikeringar Manöverinformation som information Menyfunktioner Ställa in språk Hämta menyfunktioner Översikt över menystrukturen Menyfunktion "Service" Lämna menyfunktioner Driftläge "Kalibrera" Stick in verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har satts i Ta ut verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har tagits ut Förbered dataneddladning Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

3 Betjäning DTCO Allmän information 3.1 Allmän information Anvisning för behandling av färdskrivarkorten Viktigt! Innehav av ett färdskrivarkort berättigar till användning av den digitala färdskrivaren. Färdskrivarkorten är bundna till en person respektive verkstadskorten till företaget och kan därför inte överföras till "andra"! Den verkstad som har tillåtelse, måste se till att verkstadskort och PIN bevars separat och på ett säkert ställe. Verkstadskort och PIN får inte vara tillgängliga för tredje person! Den verkstad som har tillåtelse, måste garantera en säker kommunikation mellan DTCO 1381 och verkstadskortet! Förlust av ett verkstadskort måste ofördröjligt anmälas till den utgivande mynidgheten / institution! Följ ert lands gällande lagliga bestämmelser i sammanhang med verkstadskorten! Följ anvisningarna från den utgivande mynidgheten / institution och korttillverkaren! Följ följande anvisningar för behandling av färdskrivarkorten: Var rädd om färdskrivarkorten, så att ingen dataförlust uppstår. Böj eller bryt inte färdskrivarkorten och använd de inte för andra ändamål. Använd inga skadade färdskrivarkort. Håll kontaktytorna rena, torra och fria från fett och olja (förvara alltid i skyddshöljet). Skydda kortet mot direkt solljus (låt det inte ligga på instrumentpanelen). Lägg det inte direkt intill kraftiga elektromagnetiska fält. Använd inte kortet efter dess giltighetsdatum. Ansök om ett nytt kort i god tid. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-3

4 3.1 Allmän information Betjäning DTCO Anvisning för manövreringen av ADR-Varianten Anvisning for skriva ut eller visa data Anvisning för behandling av utskrifterna Vid den ADR-Varianten är det endast möjligt att sätta i eller ta ut färdskrivarkortet och skriva ut eller visa data när tändningen är påslagen. Innan aktiveringen ges inga kalibreringsparametrar ut vid utskrift eller visning av tekniska data (Utskrift fordon "Tekniska data" eller visning fordon "Tekniska data"). Finns ingen data för utskrivning eller visning till förfogande vid tidpunkten för kravet, t.ex. då DTCO 1381 ännu inte är aktiverad, startas ingen utskrift eller visning Se till att utskrifterna inte skadas (blir oläsbara) genom ljus eller solsken eller genom fukt eller värme. Följ ert lands gällande lagliga bestämmelser i sammanhang med utskrifter, särskilt kravet på arkivering av utskrifter! 3-4 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

5 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter 3.2 Indikeringsvarianter Indikeringen är en blandning av piktogram och hjälptext Språkval för text Det visade språket bestäms av det förarkort som sitter i kortplats 1 resp. som senast satt i eller med ett färdskrivarkort som har ett högre värde, t.ex. företagskort. Innehåller färdskrivarkortet inget krav om språk, eller om språket inte är realiserat, kommer texten på medlemslandets språk. Utfärdande medlemsstat Språk A Österrike Tysk B Belgien Engelsk CH Schweiz Tysk CY Cypern Grekiskt CZ Tjeckiska republiken Tjeckisk D Tyskland Tysk DK Danmark Danskt E Spanien Spanskt EST Estland Estnisk F Frankrike Franska FIN Finland Finländare GR Grekland Grekiskt H Ungern Ungern I Italien Italienskt IRL Irland Engelsk IS Island Isländsk L Luxemburg Franska LT Litauen Litauisk LV Lettland Lettisk M Malta Engelsk N Norge Norskt NL Holland Nederländskt P Portugal Portugisisk PL Polen Polskt S Sverige Svenska SK Slovakien Slovakisk SLO Slovenien Slovensk UK Förenade Kungariket Engelsk Alternativt till den automatiska språkinställningen genom färdskrivarkortet går det att indviduellt ställa in ett önksat språk, se kapitel "Ställa in språk", sida Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-5

6 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Indikering i standby-läget Menyindikering Indikering efter tändning till Menyindikering 1 Under följande villkor kopplar DTCO 1381 efter ca 5 minuter om till standby-läge: fordonets tändning är frånslagen... det förekommer ingen händelse eller störning. Förutom klockslag och driftläge visas de inställda aktiviteterna. Efter ytterligare tre minuter (konfigurerbart mellan 1-10 minuter) kopplar DTCO 1381 bort displayen. Standby-läget avaktiveras: när du slår på tändningen, trycker på valfri knappen eller när DTCO 1381 meddelar en händelse eller en störning. Detaljerad information, se kapitel "Standby (Power Safe Mode)", sida Manöverinformation Om det inte finns något färdskrivarkort i kortplats 1 visas i ca 20 sekunder manöverinformationen därefter visas standardindikeringen. Tillverkningsversion Om DTCO 1381 ännu inte är aktiverad som EU-kontrollapparat sa visas "Tillverkningsversion", symbol " " (1). DTCO 1381 accepterar inga andra färdskrivarkort än ett giltigt verkstadkort i detta läge! 3-6 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

7 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter Standardindikering Menyindikering Så snart fordonet rullar, visas standardindikeringen automatiskt. (1) Klockslag, i exemplet visas lokal tid (2) Kännetecken för det visade klockslaget " " med symbol " " = inställd lokal tid utan symbol = UTC-tid (3) Driftläge, i exemplet "Drift", symbol " " (4) Hastighet (5) Aktivitet förare 1 (6) Kortsymbol, förare 1 (kortplats 1) Kortsymbolen indikerar att DTCO 1381 korrekt har läst färdskrivarkortet. (7) Totalt antal kilometer (8) Kortsymbol, förare 2 (kortplats 2) Kortsymbolen indikerar att DTCO 1381 korrekt har läst färdskrivarkortet. (9) Aktivitet förare 2 Indikering av data under körningen Tryck under körning på valfri menyknapp så visas aktuella tider för båda förarna. När en menyknapp åter trycks in eller efter 10 sekunder visas standardindikeringen igen. (1) Tider för förare 1: Körtid " " sedan ett uppehåll på 45 minuter och giltigt uppehåll " " (sammanlagd raststid, i delavbrott på minst 15 minuter). (2) Tider för förare 2: Pågående aktivitet tillgänglighetstid " " och aktivitetens varaktighet. Indikering av data då fordonet står stilla 3 4 När fordonet står stilla och förarkort 1 är isatt kan du visa aktuella tider för förare 1 genom att trycka på menyknappen : (1) Körtid sedan en rast på 45 minuter (2) De giltiga rasternas summa i delar av minst 15 minuter (3) Körtid under två på varandra följande veckor (4) De inställda aktiviteternas varaktighet Tryck en gång till på menyknappen, så visas tiderna för förare 2. Anmärkning Om förarkort saknas, visas data som är tillordnade respektive kortplats: Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-7

8 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Urvalsmeny Menyindikering Meddelanden Menyindikering Möjliga funktioner eller variabler som du kan välja visas blinkande på menyindikeringens andra rad. Med knapparna eller kan du stegvis välja ut det önskade och bekräfta med knappen. Oberoende av vilken indikering som för närvarande visas och om fordonet står stilla eller rullar visas meddelanden med prioritet. (1) Orsakens Piktogram-kombination (2) Text (3) Minneskod (Position i felminnet) 3-8 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

9 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter Speciella indikeringar Menyindikering Omfattas ej Fordonet kör utanför förordningens giltighetsområde; det fattas aktivitets- och kortsymboler (detta speciella villkor kan du ställa in via menyn). Transport med färja eller tåg Fordonet befinner sig på en färja eller ett tåg (detta speciella villkor kan du ställa in via menyn). Underspänning Matningsspänningen till DTCO 1381 är för närvarande för låg. DTCO 1381 uppfyller som tidigare sin uppgift som EU-kontrollapparat. Funktionerna skriva ut eller visning av data kan inte utföras. Samma gäller för isättning och utmatning av ett färdskrivarkort! Detaljerad information, se kapitel "Underspänning (Safe Prepare Mode)", sida Överspänning Matningsspänningen till DTCO 1381 är för närvarande för hög. DTCO 1381 uppfyller som tidigare sin uppgift som EU-kontrollapparat. Funktionerna skriva ut eller visning av data kan inte utföras. Samma gäller för isättning och utmatning av ett färdskrivarkort! Detaljerad information, se kapitel "Överspänning", sida Spänningsavbrott DTCO 1381 uppfyller inte sin uppgift som EU-kontrollapparat! Förarens aktiviteter registreras inte. Detaljerad information, se kapitel "Spänningsavbrott (Safe Mode)", sida Visning efter spänningsavbrott Så fort spänningen är tillbaka visas driftprogramvarans version (xx.xx.xx) under ca 5 sekunder, därefter meddelar DTCO 1381 "Spänningsavbrott". Detaljerad information, se kapitel "Spänningsavbrott (Safe Mode)", sida Sammankoppling med KITAS 2171 Då verkstadskortet första gången sticks in kopplas DTCO 1381 och KITAS 2171 automatiskt samman; en indikeringsbalk visar detta förlopp. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-9

10 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Manöverinformation som information Menyindikering Menyfunktionen kan inte väljas eftersom det i kortplatsen inte sitter något förar- / verkstadskort eller det sitter ett företags- / kontrollkort. UTC-tiden har redan justerats under de senaste sju dygnen. eller Du försöker att korrigera UTC-tiden mellan 1 minut före eller efter midnatt. Svarsmeddelande att DTCO 1381 har påbörjat utskriften. Svarsmeddelande att DTCO 1381 har sparat inmatningen. Under tiden en utskrift pågår kan inga data visas. Färdskrivarkortet har ännu inte lästs fullständigt, det är inte möjligt att välja menyfunktion. Denna information slocknar automatiskt efter tre sekunder. Inga åtgärder krävs Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

11 Betjäning DTCO Menyfunktioner 3.3 Menyfunktioner Ställa in språk Detaljerad information om menyfunktionerna finner du i bruksanvisningen för DTCO Alternativt till den automatiska språkinställningen genom färdskrivarkortet går det att indviduellt ställa in ett önksat språk. Steg / menyindikering 1 Då man befinner sig i standardindikeringen kan man trycka på knappen flera gånger tills "Välja Språk?" kommer upp 2 Välj det önskade språket med knappen eller 3 Under 3 sekunder visar DTCO 1381 det genomförda valet på det valda språket. Spara språkinställningen Om ett verkstadskort har satts i då man byter språk, lagras det individuella språkvalet inte; dvs. vid nästa insättning / uttagning av ett färdskrivarkort bestämmer färdskrivarkortet språket på nytt. Om vid tidpunkten för språkinställningen endast en förarkort eller företasgskortet finns i kortplats-1 så registrerar DTCO 1381 från den kortnummer det önskade språket. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-11

12 3.3 Menyfunktioner Betjäning DTCO Hämta menyfunktioner Det går endast att hämta menyfunktionerna när fordonet står stilla. Steg / menyindikering 1 Då man befinner sig i standardindikeringen kan man trycka på knappen flera gånger tills "Huvudmeny?" kommer upp eller Tryck på knappen. 2 Val av menyfunktionerna sker alltid med samma systematik: Önskad menyfunktion, exempelvis "Utskrift förare 1", väljs med knappen eller 3-12 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

13 Betjäning DTCO Menyfunktioner Översikt över menystrukturen 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 3) 4) 1) Funktioner kortplats 1 2) Funktioner kortplats 2 3) Option 4) Menyfunktionen är bara tillgänglig i "Tillverkningsversion" eller i driftsläget "Kalibrering". Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-13

14 3.3 Menyfunktioner Betjäning DTCO Menyfunktion "Service" Befinner sig DTCO 1381 i "Tillverkningsversion" eller i driftläget "Kalibrering", är den extra menyfunktionen "Service" tillgänglig. Via menyfunktionen "Service - SW-Upgrade" kan ni aktualisera driftprogramvaran i DTCO Aktualiseringen av driftprogramvaran för systemet DTCO 1381 kan endast genomföras, om du förfogar över vidare förutsättningar. Steg / menyindikering 1 Menyfunktion "Service" väljs med knappen eller. På första raden visas den aktuella driftprogramvarans version. Bekräfta med knappen. 1 2 Starta programvarans upgrade med knappen. DTCO 1381 startar funktionen programvarans upgrade. 3 Frågan "data download done?" visas, dvs. DTCO 1381 kan uppgraderas. eller Meddelandet "upgrade module not present" visas, dvs. DTCO 1381 kan inte uppgraderas. Avbryta programvarans upgrade Med knappen kan du avbryta programvarans upgrade. Meddelandet "upgrade aborted" visas. Efter ca en minut eller efter att trycka knappen återgvänder DTCO 1381 till menyn "Service". Detaljerad information om menyfunktionen "Software-Upgrade" finner du i den tekniska beskrivningen "Software-Upgrade DTCO 1381" Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

15 Betjäning DTCO Menyfunktioner Lämna menyfunktioner Steg / menyindikering 1 Knappen trycker man flera gånger tills "Lämna huvudmeny" kommer upp, välj därefter med knappen eller ett "Ja" Eller gå med knappen över till fråga. Standardindikeringen visas. I följande fall avbryter DTCO 1381 automatiskt menyfunktionerna: när en körning startar när man matar in ett färdskrivarkort när man kräver ett färdskrivarkort. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-15

16 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Stick in verkstadskort Personer på en ackrediterad verkstad berättigade att kalibrera, aktivera samt kontrollera färdskrivaren och kan erhålla ett verkstadskort. Förutom de verkstadsspecifika funktionerna, kan man också köra med detta kort. Sker en positiv auktorisering, friges följande funktioner: Kalibrering Test Datanedladdning Driftläge "Kalibrera" kännetecknas av piktogrammet " " i displayen på DTCO Följande beskrivning "Stick in verkstadskort" hänför sig till en redan aktiverad DTCO Detaljerad information om aktivering av DTCO 1381, se kapitel 9.3 "Aktivering", sida 9-8. Bild 3-1: Stick in verkstadskort 1. Inkoppla tändningen (behövs endast vid ADR-Variant). 2. Tag ur alla instuckna färdskrivarkort om sådana är instuckna. 3. Stick in verkstadskortet med chip uppåt och pilen framåt i kortläsare-1 (kortet låses fast mekaniskt automatiskt då det är insatt). Det följande förloppet sker menystyrt Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

17 Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Menystyrning efter att verkstadskort har satts i Innehåller färdskrivarkortet inget krav om språk, eller om språket inte är realiserat, kommer texten på medlemslandets språk, se kapitel "Språkval för text", sida 3-5. Steg / menyindikering 1 Hälsningsfras; under ca tre sekunder visas den inställda lokala tiden (14:00) och UTC-tiden (12:00). 2 DTCO 1381 läser det insatta verkstadskortet. En symbol för det aktuella driftsättet visas, i detta exempel "Drift". En indikeringsbalk visar inläsningen av kortet. 3 Namn på kortinnehavaren visas. 4 Välj antal tecken för PIN (minst 4, max 8 tecken) Med knappen eller väljs antal tecken 5 Mata in PIN-kod "0" 1. aktuellt tecken blinkar: Med knappen eller väljs tecknet för 1:a stället "0" 2. aktuellt tecken blinkar: Med knappen eller väljs tecknet för 2:a stället Mata in resten av PIN-koden på samma sätt. Rättelse av ett felaktigt inmatat tecken eller felvalt antal tecken Med knappen hoppar man tillbaka till föregående tecken eller till frågan om antal tecken, välj önskat tecken eller antal tecken med knappen eller Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-17

18 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO 1381 Steg / menyindikering 6 Inmatning av fel PIN-kod Bekräfta meddelandet med knappen och mata in antal tecken och PIN-kod på nytt. Avbryta inmatning av PIN-kod Tryck på utmatningsknappen till den kortplats som verkstadskortet befinner sig i. Efter det att kortet frigivits (mekanisk upplåsning), tas verkstadskortet ut ur kortplatsen. Viktigt! Efter 5 felaktiga försök med PIN-koden, spärras verkstadskortet! Förloppet avbryts och verkstadskortet matas ut. 7 Under ca fyra sekunder visas datum och klockslag, i UTC-tid, när ett kort senast togs ut. 8 Manuell inmatning För att göra tillägg till en aktivitet manuellt, välj med knappen eller "Ja", eller välj med knappen eller "Nej" Detaljerad information om manuell inmatning finner du i bruksanvisningen för DTCO Mata in det land som gäller vid början eller fortsättningen av arbetsdagen Välj land med knappen eller Avbryta inmatning av land Med knappen kan du avbryta inmatningen av land. Eventuellt väljs region Välj region med knappen eller Inmatning av region är bara erforderligt i vissa länder; man blir automatiskt uppmanad härom. Inmatning av arbetsdagens början eller slut, är också möjlig utan insatt verkstadskort. Även vid andra tidpunkter än då man sticker in eller tar ut kortet Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

19 Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Steg / menyindikering 10 Fortsättning läsa verkstadskort. 1 2 Standardindikeringen visas; DTCO 1381 befinner sig fortfarande i driftsätt "Drift" (2). Först när förarkortets data har lasts komplett visas kortsymbolen. Symboler (1) som visas dessforinnan betyder foljande: " " Forarkortet finns i kortplatsen. " " Du kan eventuellt starta provkörning, relevanta data har lasts in. Så länge kortsymbolen saknas i indikeringen är följande funktioner temporärt inte möjliga: Anrop av menyfunktioner Begäran av ett färdskrivarkort 11 Efter inläsningen, visas kortsymbolen och kopplar DTCO 1381 om till driftsätt "Kalibrering" (3). 3 Hur DTCO 1381 verkar under inläsning av ett verkstadskort vid början av en körning: Under inmatning av PIN-numret, fortsättes detta och verkstadskortet inläses färdigt. Efter det att PIN-koden matats in, läses verkstadskortet färdigt och med knappen bekräftas inmatningen och lagras. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-19

20 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO Ta ut verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har tagits ut 1. Tryck på utmatningsknappen till den kortplats som verkstadskortet befinner sig i. Det följande förloppet sker menystyrt. 2. Efter det att kortet frigivits (mekanisk upplåsning), tas verkstadskortet ut ur kortplatsen. 3. Ställ in respektive aktivitet med knappen eller ; exempelvis " ". Steg / menyindikering 1 Namn på kortinnehavaren visas; en indikeringsbalk visar att DTCO 1381 överför data till verkstadskortet. 2 Mata in det land som gäller vid slutet av arbetsdagen Välj land med knappen eller Avbryta inmatning av land Med knappen kan du avbryta inmatningen av land. Eventuellt väljs region Välj region med knappen eller 3 Fortsättning skriva data på verkstadskortet. 4 Skriva ut dygnsvärde För att göra utskrift av dygnsvärdet välj med knappen eller "Ja", eller välj med knappen eller "Nej" 5 Fortsättning skriva data på verkstadskortet. 6 Verkstadskortet friges, standardindikeringen och driftsättet "Drift" (1) visas Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

21 Betjäning DTCO Förbered dataneddladning 3.5 Förbered dataneddladning Bild 3-2: Anslutning till nedladdningsuttag 1. Stick in Verkstadskort, se kapitel "Stick in verkstadskort", sida Fäll luckan (1) åt höger. 3. Datakabel (3) till nedladdningsuttag (2) och Laptop (4) sticks in. 4. Starta urvalsprogram. 1 Detaljerad information om urvalsprogrammet finner du i den tillhörande dokumentationen! Närmare information om lämpligt urvalsprogram kan man få hos Siemens VDO representant, eller vid trafikmyndigheten. 5. När data har nedladdats klart ska luckan (1) ovillkorligen stängas. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-21

22 3-22 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350

Bruksanvisning. Mobil iwl220. Stationär ict220e/eg. Integrerad ipp350 Bruksanvisning Stationär ict220e/eg Mobil iwl220 Integrerad ipp350 Grattis till valet av er nya betalterminal! Tack för att ni har valt en betalterminal från Nets. Våra betalterminaler tillgodoser era

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer