TD Kapitel 3 Betjäning DTCO Service only

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TD00.1381.00 110 107. Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381. Service only"

Transkript

1 Kapitel 3 Betjäning DTCO 1381 Utgivning 06/2006

2 Innehållsförteckning Betjäning DTCO 1381 Innehållsförteckning Kapitel 3 Betjäning DTCO Allmän information Anvisning för behandling av färdskrivarkorten Anvisning för manövreringen av ADR-Varianten Anvisning for skriva ut eller visa data Anvisning för behandling av utskrifterna Indikeringsvarianter Språkval för text Indikering i standby-läget Indikering efter tändning till Standardindikering Urvalsmeny Meddelanden Speciella indikeringar Manöverinformation som information Menyfunktioner Ställa in språk Hämta menyfunktioner Översikt över menystrukturen Menyfunktion "Service" Lämna menyfunktioner Driftläge "Kalibrera" Stick in verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har satts i Ta ut verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har tagits ut Förbered dataneddladning Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

3 Betjäning DTCO Allmän information 3.1 Allmän information Anvisning för behandling av färdskrivarkorten Viktigt! Innehav av ett färdskrivarkort berättigar till användning av den digitala färdskrivaren. Färdskrivarkorten är bundna till en person respektive verkstadskorten till företaget och kan därför inte överföras till "andra"! Den verkstad som har tillåtelse, måste se till att verkstadskort och PIN bevars separat och på ett säkert ställe. Verkstadskort och PIN får inte vara tillgängliga för tredje person! Den verkstad som har tillåtelse, måste garantera en säker kommunikation mellan DTCO 1381 och verkstadskortet! Förlust av ett verkstadskort måste ofördröjligt anmälas till den utgivande mynidgheten / institution! Följ ert lands gällande lagliga bestämmelser i sammanhang med verkstadskorten! Följ anvisningarna från den utgivande mynidgheten / institution och korttillverkaren! Följ följande anvisningar för behandling av färdskrivarkorten: Var rädd om färdskrivarkorten, så att ingen dataförlust uppstår. Böj eller bryt inte färdskrivarkorten och använd de inte för andra ändamål. Använd inga skadade färdskrivarkort. Håll kontaktytorna rena, torra och fria från fett och olja (förvara alltid i skyddshöljet). Skydda kortet mot direkt solljus (låt det inte ligga på instrumentpanelen). Lägg det inte direkt intill kraftiga elektromagnetiska fält. Använd inte kortet efter dess giltighetsdatum. Ansök om ett nytt kort i god tid. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-3

4 3.1 Allmän information Betjäning DTCO Anvisning för manövreringen av ADR-Varianten Anvisning for skriva ut eller visa data Anvisning för behandling av utskrifterna Vid den ADR-Varianten är det endast möjligt att sätta i eller ta ut färdskrivarkortet och skriva ut eller visa data när tändningen är påslagen. Innan aktiveringen ges inga kalibreringsparametrar ut vid utskrift eller visning av tekniska data (Utskrift fordon "Tekniska data" eller visning fordon "Tekniska data"). Finns ingen data för utskrivning eller visning till förfogande vid tidpunkten för kravet, t.ex. då DTCO 1381 ännu inte är aktiverad, startas ingen utskrift eller visning Se till att utskrifterna inte skadas (blir oläsbara) genom ljus eller solsken eller genom fukt eller värme. Följ ert lands gällande lagliga bestämmelser i sammanhang med utskrifter, särskilt kravet på arkivering av utskrifter! 3-4 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

5 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter 3.2 Indikeringsvarianter Indikeringen är en blandning av piktogram och hjälptext Språkval för text Det visade språket bestäms av det förarkort som sitter i kortplats 1 resp. som senast satt i eller med ett färdskrivarkort som har ett högre värde, t.ex. företagskort. Innehåller färdskrivarkortet inget krav om språk, eller om språket inte är realiserat, kommer texten på medlemslandets språk. Utfärdande medlemsstat Språk A Österrike Tysk B Belgien Engelsk CH Schweiz Tysk CY Cypern Grekiskt CZ Tjeckiska republiken Tjeckisk D Tyskland Tysk DK Danmark Danskt E Spanien Spanskt EST Estland Estnisk F Frankrike Franska FIN Finland Finländare GR Grekland Grekiskt H Ungern Ungern I Italien Italienskt IRL Irland Engelsk IS Island Isländsk L Luxemburg Franska LT Litauen Litauisk LV Lettland Lettisk M Malta Engelsk N Norge Norskt NL Holland Nederländskt P Portugal Portugisisk PL Polen Polskt S Sverige Svenska SK Slovakien Slovakisk SLO Slovenien Slovensk UK Förenade Kungariket Engelsk Alternativt till den automatiska språkinställningen genom färdskrivarkortet går det att indviduellt ställa in ett önksat språk, se kapitel "Ställa in språk", sida Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-5

6 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Indikering i standby-läget Menyindikering Indikering efter tändning till Menyindikering 1 Under följande villkor kopplar DTCO 1381 efter ca 5 minuter om till standby-läge: fordonets tändning är frånslagen... det förekommer ingen händelse eller störning. Förutom klockslag och driftläge visas de inställda aktiviteterna. Efter ytterligare tre minuter (konfigurerbart mellan 1-10 minuter) kopplar DTCO 1381 bort displayen. Standby-läget avaktiveras: när du slår på tändningen, trycker på valfri knappen eller när DTCO 1381 meddelar en händelse eller en störning. Detaljerad information, se kapitel "Standby (Power Safe Mode)", sida Manöverinformation Om det inte finns något färdskrivarkort i kortplats 1 visas i ca 20 sekunder manöverinformationen därefter visas standardindikeringen. Tillverkningsversion Om DTCO 1381 ännu inte är aktiverad som EU-kontrollapparat sa visas "Tillverkningsversion", symbol " " (1). DTCO 1381 accepterar inga andra färdskrivarkort än ett giltigt verkstadkort i detta läge! 3-6 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

7 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter Standardindikering Menyindikering Så snart fordonet rullar, visas standardindikeringen automatiskt. (1) Klockslag, i exemplet visas lokal tid (2) Kännetecken för det visade klockslaget " " med symbol " " = inställd lokal tid utan symbol = UTC-tid (3) Driftläge, i exemplet "Drift", symbol " " (4) Hastighet (5) Aktivitet förare 1 (6) Kortsymbol, förare 1 (kortplats 1) Kortsymbolen indikerar att DTCO 1381 korrekt har läst färdskrivarkortet. (7) Totalt antal kilometer (8) Kortsymbol, förare 2 (kortplats 2) Kortsymbolen indikerar att DTCO 1381 korrekt har läst färdskrivarkortet. (9) Aktivitet förare 2 Indikering av data under körningen Tryck under körning på valfri menyknapp så visas aktuella tider för båda förarna. När en menyknapp åter trycks in eller efter 10 sekunder visas standardindikeringen igen. (1) Tider för förare 1: Körtid " " sedan ett uppehåll på 45 minuter och giltigt uppehåll " " (sammanlagd raststid, i delavbrott på minst 15 minuter). (2) Tider för förare 2: Pågående aktivitet tillgänglighetstid " " och aktivitetens varaktighet. Indikering av data då fordonet står stilla 3 4 När fordonet står stilla och förarkort 1 är isatt kan du visa aktuella tider för förare 1 genom att trycka på menyknappen : (1) Körtid sedan en rast på 45 minuter (2) De giltiga rasternas summa i delar av minst 15 minuter (3) Körtid under två på varandra följande veckor (4) De inställda aktiviteternas varaktighet Tryck en gång till på menyknappen, så visas tiderna för förare 2. Anmärkning Om förarkort saknas, visas data som är tillordnade respektive kortplats: Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-7

8 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Urvalsmeny Menyindikering Meddelanden Menyindikering Möjliga funktioner eller variabler som du kan välja visas blinkande på menyindikeringens andra rad. Med knapparna eller kan du stegvis välja ut det önskade och bekräfta med knappen. Oberoende av vilken indikering som för närvarande visas och om fordonet står stilla eller rullar visas meddelanden med prioritet. (1) Orsakens Piktogram-kombination (2) Text (3) Minneskod (Position i felminnet) 3-8 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

9 Betjäning DTCO Indikeringsvarianter Speciella indikeringar Menyindikering Omfattas ej Fordonet kör utanför förordningens giltighetsområde; det fattas aktivitets- och kortsymboler (detta speciella villkor kan du ställa in via menyn). Transport med färja eller tåg Fordonet befinner sig på en färja eller ett tåg (detta speciella villkor kan du ställa in via menyn). Underspänning Matningsspänningen till DTCO 1381 är för närvarande för låg. DTCO 1381 uppfyller som tidigare sin uppgift som EU-kontrollapparat. Funktionerna skriva ut eller visning av data kan inte utföras. Samma gäller för isättning och utmatning av ett färdskrivarkort! Detaljerad information, se kapitel "Underspänning (Safe Prepare Mode)", sida Överspänning Matningsspänningen till DTCO 1381 är för närvarande för hög. DTCO 1381 uppfyller som tidigare sin uppgift som EU-kontrollapparat. Funktionerna skriva ut eller visning av data kan inte utföras. Samma gäller för isättning och utmatning av ett färdskrivarkort! Detaljerad information, se kapitel "Överspänning", sida Spänningsavbrott DTCO 1381 uppfyller inte sin uppgift som EU-kontrollapparat! Förarens aktiviteter registreras inte. Detaljerad information, se kapitel "Spänningsavbrott (Safe Mode)", sida Visning efter spänningsavbrott Så fort spänningen är tillbaka visas driftprogramvarans version (xx.xx.xx) under ca 5 sekunder, därefter meddelar DTCO 1381 "Spänningsavbrott". Detaljerad information, se kapitel "Spänningsavbrott (Safe Mode)", sida Sammankoppling med KITAS 2171 Då verkstadskortet första gången sticks in kopplas DTCO 1381 och KITAS 2171 automatiskt samman; en indikeringsbalk visar detta förlopp. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-9

10 3.2 Indikeringsvarianter Betjäning DTCO Manöverinformation som information Menyindikering Menyfunktionen kan inte väljas eftersom det i kortplatsen inte sitter något förar- / verkstadskort eller det sitter ett företags- / kontrollkort. UTC-tiden har redan justerats under de senaste sju dygnen. eller Du försöker att korrigera UTC-tiden mellan 1 minut före eller efter midnatt. Svarsmeddelande att DTCO 1381 har påbörjat utskriften. Svarsmeddelande att DTCO 1381 har sparat inmatningen. Under tiden en utskrift pågår kan inga data visas. Färdskrivarkortet har ännu inte lästs fullständigt, det är inte möjligt att välja menyfunktion. Denna information slocknar automatiskt efter tre sekunder. Inga åtgärder krävs Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

11 Betjäning DTCO Menyfunktioner 3.3 Menyfunktioner Ställa in språk Detaljerad information om menyfunktionerna finner du i bruksanvisningen för DTCO Alternativt till den automatiska språkinställningen genom färdskrivarkortet går det att indviduellt ställa in ett önksat språk. Steg / menyindikering 1 Då man befinner sig i standardindikeringen kan man trycka på knappen flera gånger tills "Välja Språk?" kommer upp 2 Välj det önskade språket med knappen eller 3 Under 3 sekunder visar DTCO 1381 det genomförda valet på det valda språket. Spara språkinställningen Om ett verkstadskort har satts i då man byter språk, lagras det individuella språkvalet inte; dvs. vid nästa insättning / uttagning av ett färdskrivarkort bestämmer färdskrivarkortet språket på nytt. Om vid tidpunkten för språkinställningen endast en förarkort eller företasgskortet finns i kortplats-1 så registrerar DTCO 1381 från den kortnummer det önskade språket. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-11

12 3.3 Menyfunktioner Betjäning DTCO Hämta menyfunktioner Det går endast att hämta menyfunktionerna när fordonet står stilla. Steg / menyindikering 1 Då man befinner sig i standardindikeringen kan man trycka på knappen flera gånger tills "Huvudmeny?" kommer upp eller Tryck på knappen. 2 Val av menyfunktionerna sker alltid med samma systematik: Önskad menyfunktion, exempelvis "Utskrift förare 1", väljs med knappen eller 3-12 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

13 Betjäning DTCO Menyfunktioner Översikt över menystrukturen 1) 2) 1) 2) 1) 2) 3) 3) 4) 1) Funktioner kortplats 1 2) Funktioner kortplats 2 3) Option 4) Menyfunktionen är bara tillgänglig i "Tillverkningsversion" eller i driftsläget "Kalibrering". Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-13

14 3.3 Menyfunktioner Betjäning DTCO Menyfunktion "Service" Befinner sig DTCO 1381 i "Tillverkningsversion" eller i driftläget "Kalibrering", är den extra menyfunktionen "Service" tillgänglig. Via menyfunktionen "Service - SW-Upgrade" kan ni aktualisera driftprogramvaran i DTCO Aktualiseringen av driftprogramvaran för systemet DTCO 1381 kan endast genomföras, om du förfogar över vidare förutsättningar. Steg / menyindikering 1 Menyfunktion "Service" väljs med knappen eller. På första raden visas den aktuella driftprogramvarans version. Bekräfta med knappen. 1 2 Starta programvarans upgrade med knappen. DTCO 1381 startar funktionen programvarans upgrade. 3 Frågan "data download done?" visas, dvs. DTCO 1381 kan uppgraderas. eller Meddelandet "upgrade module not present" visas, dvs. DTCO 1381 kan inte uppgraderas. Avbryta programvarans upgrade Med knappen kan du avbryta programvarans upgrade. Meddelandet "upgrade aborted" visas. Efter ca en minut eller efter att trycka knappen återgvänder DTCO 1381 till menyn "Service". Detaljerad information om menyfunktionen "Software-Upgrade" finner du i den tekniska beskrivningen "Software-Upgrade DTCO 1381" Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

15 Betjäning DTCO Menyfunktioner Lämna menyfunktioner Steg / menyindikering 1 Knappen trycker man flera gånger tills "Lämna huvudmeny" kommer upp, välj därefter med knappen eller ett "Ja" Eller gå med knappen över till fråga. Standardindikeringen visas. I följande fall avbryter DTCO 1381 automatiskt menyfunktionerna: när en körning startar när man matar in ett färdskrivarkort när man kräver ett färdskrivarkort. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-15

16 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Stick in verkstadskort Personer på en ackrediterad verkstad berättigade att kalibrera, aktivera samt kontrollera färdskrivaren och kan erhålla ett verkstadskort. Förutom de verkstadsspecifika funktionerna, kan man också köra med detta kort. Sker en positiv auktorisering, friges följande funktioner: Kalibrering Test Datanedladdning Driftläge "Kalibrera" kännetecknas av piktogrammet " " i displayen på DTCO Följande beskrivning "Stick in verkstadskort" hänför sig till en redan aktiverad DTCO Detaljerad information om aktivering av DTCO 1381, se kapitel 9.3 "Aktivering", sida 9-8. Bild 3-1: Stick in verkstadskort 1. Inkoppla tändningen (behövs endast vid ADR-Variant). 2. Tag ur alla instuckna färdskrivarkort om sådana är instuckna. 3. Stick in verkstadskortet med chip uppåt och pilen framåt i kortläsare-1 (kortet låses fast mekaniskt automatiskt då det är insatt). Det följande förloppet sker menystyrt Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

17 Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Menystyrning efter att verkstadskort har satts i Innehåller färdskrivarkortet inget krav om språk, eller om språket inte är realiserat, kommer texten på medlemslandets språk, se kapitel "Språkval för text", sida 3-5. Steg / menyindikering 1 Hälsningsfras; under ca tre sekunder visas den inställda lokala tiden (14:00) och UTC-tiden (12:00). 2 DTCO 1381 läser det insatta verkstadskortet. En symbol för det aktuella driftsättet visas, i detta exempel "Drift". En indikeringsbalk visar inläsningen av kortet. 3 Namn på kortinnehavaren visas. 4 Välj antal tecken för PIN (minst 4, max 8 tecken) Med knappen eller väljs antal tecken 5 Mata in PIN-kod "0" 1. aktuellt tecken blinkar: Med knappen eller väljs tecknet för 1:a stället "0" 2. aktuellt tecken blinkar: Med knappen eller väljs tecknet för 2:a stället Mata in resten av PIN-koden på samma sätt. Rättelse av ett felaktigt inmatat tecken eller felvalt antal tecken Med knappen hoppar man tillbaka till föregående tecken eller till frågan om antal tecken, välj önskat tecken eller antal tecken med knappen eller Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-17

18 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO 1381 Steg / menyindikering 6 Inmatning av fel PIN-kod Bekräfta meddelandet med knappen och mata in antal tecken och PIN-kod på nytt. Avbryta inmatning av PIN-kod Tryck på utmatningsknappen till den kortplats som verkstadskortet befinner sig i. Efter det att kortet frigivits (mekanisk upplåsning), tas verkstadskortet ut ur kortplatsen. Viktigt! Efter 5 felaktiga försök med PIN-koden, spärras verkstadskortet! Förloppet avbryts och verkstadskortet matas ut. 7 Under ca fyra sekunder visas datum och klockslag, i UTC-tid, när ett kort senast togs ut. 8 Manuell inmatning För att göra tillägg till en aktivitet manuellt, välj med knappen eller "Ja", eller välj med knappen eller "Nej" Detaljerad information om manuell inmatning finner du i bruksanvisningen för DTCO Mata in det land som gäller vid början eller fortsättningen av arbetsdagen Välj land med knappen eller Avbryta inmatning av land Med knappen kan du avbryta inmatningen av land. Eventuellt väljs region Välj region med knappen eller Inmatning av region är bara erforderligt i vissa länder; man blir automatiskt uppmanad härom. Inmatning av arbetsdagens början eller slut, är också möjlig utan insatt verkstadskort. Även vid andra tidpunkter än då man sticker in eller tar ut kortet Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

19 Betjäning DTCO Driftläge "Kalibrera" Steg / menyindikering 10 Fortsättning läsa verkstadskort. 1 2 Standardindikeringen visas; DTCO 1381 befinner sig fortfarande i driftsätt "Drift" (2). Först när förarkortets data har lasts komplett visas kortsymbolen. Symboler (1) som visas dessforinnan betyder foljande: " " Forarkortet finns i kortplatsen. " " Du kan eventuellt starta provkörning, relevanta data har lasts in. Så länge kortsymbolen saknas i indikeringen är följande funktioner temporärt inte möjliga: Anrop av menyfunktioner Begäran av ett färdskrivarkort 11 Efter inläsningen, visas kortsymbolen och kopplar DTCO 1381 om till driftsätt "Kalibrering" (3). 3 Hur DTCO 1381 verkar under inläsning av ett verkstadskort vid början av en körning: Under inmatning av PIN-numret, fortsättes detta och verkstadskortet inläses färdigt. Efter det att PIN-koden matats in, läses verkstadskortet färdigt och med knappen bekräftas inmatningen och lagras. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-19

20 3.4 Driftläge "Kalibrera" Betjäning DTCO Ta ut verkstadskort Menystyrning efter att verkstadskort har tagits ut 1. Tryck på utmatningsknappen till den kortplats som verkstadskortet befinner sig i. Det följande förloppet sker menystyrt. 2. Efter det att kortet frigivits (mekanisk upplåsning), tas verkstadskortet ut ur kortplatsen. 3. Ställ in respektive aktivitet med knappen eller ; exempelvis " ". Steg / menyindikering 1 Namn på kortinnehavaren visas; en indikeringsbalk visar att DTCO 1381 överför data till verkstadskortet. 2 Mata in det land som gäller vid slutet av arbetsdagen Välj land med knappen eller Avbryta inmatning av land Med knappen kan du avbryta inmatningen av land. Eventuellt väljs region Välj region med knappen eller 3 Fortsättning skriva data på verkstadskortet. 4 Skriva ut dygnsvärde För att göra utskrift av dygnsvärdet välj med knappen eller "Ja", eller välj med knappen eller "Nej" 5 Fortsättning skriva data på verkstadskortet. 6 Verkstadskortet friges, standardindikeringen och driftsättet "Drift" (1) visas Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

21 Betjäning DTCO Förbered dataneddladning 3.5 Förbered dataneddladning Bild 3-2: Anslutning till nedladdningsuttag 1. Stick in Verkstadskort, se kapitel "Stick in verkstadskort", sida Fäll luckan (1) åt höger. 3. Datakabel (3) till nedladdningsuttag (2) och Laptop (4) sticks in. 4. Starta urvalsprogram. 1 Detaljerad information om urvalsprogrammet finner du i den tillhörande dokumentationen! Närmare information om lämpligt urvalsprogram kan man få hos Siemens VDO representant, eller vid trafikmyndigheten. 5. När data har nedladdats klart ska luckan (1) ovillkorligen stängas. Utgivning 06/2006 Teknisk beskrivning DTCO 1381 (Rel. 1.2) 3-21

22 3-22 Siemens VDO Automotive AG Utgivning 06/2006

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 10 Första kalibrering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 10 Första kalibrering. Service only Kapitel 10 Första kalibrering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Första kalibrering Innehållsförteckning Kapitel 10 Första kalibrering 10.1 Allmän information... 10-3 10.1.1 Begreppsdefinitioner...

Läs mer

Instruktionsbok Digital färdskrivare företag & förare

Instruktionsbok Digital färdskrivare företag & förare BA00.1381.00 100 107.book Page 1 Monday, October 29, 2007 12:25 PM Instruktionsbok Digital färdskrivare företag & förare BA00.1381.00 100 107.book Page 2 Monday, October 29, 2007 12:25 PM BA00.1381.00

Läs mer

Digital färdskrivare DTCO 1381

Digital färdskrivare DTCO 1381 www.vdo.com Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 1.4 Instruktionsbok företag & förare Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med dess systemkomponenter är en EU-kontrollapparat

Läs mer

only Service Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Instruktionsbok företag & förare DTCO SmartLink (Option)

only Service Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 2.0 2.1 www.dtco.vdo.com Instruktionsbok företag & förare DTCO SmartLink (Option) Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 2.0 2.1 Instruktionsbok företag & förare only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (Option) Service Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 1 Produkt- och systemöversikt. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 1 Produkt- och systemöversikt. Service only Kapitel 1 Produkt- och systemöversikt Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Produkt- och systemöversikt Innehållsförteckning Kapitel 1 Produkt- och systemöversikt 1.1 Systemöversikt... 1-3 1.1.1 Snabbguide...

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 4 Datahantering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 4 Datahantering. Service only Kapitel 4 Datahantering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Datahantering Innehållsförteckning Kapitel 4 Datahantering 4.1 Datahantering...4-3 4.2 Dataflöde och minneshantering...4-4 4.2.1 Arbetsminne...4-4

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 7 Förprogrammering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 7 Förprogrammering. Service only Kapitel 7 Förprogrammering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Förprogrammering Innehållsförteckning Kapitel 7 Förprogrammering 7.1 Allmän information... 7-3 7.1.1 Begreppsdefinitioner... 7-3 7.1.2

Läs mer

Digital färdskrivare. Instruktionsbok företag & förare DTCO DTCO 1381 Rel Service Only.

Digital färdskrivare. Instruktionsbok företag & förare DTCO DTCO 1381 Rel Service Only. Digital färdskrivare Instruktionsbok företag & förare DTCO 1381 www.siemensvdo.com Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med dess systemkomponenter är en EU-kontrollapparat och

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Digital färdskrivare DTCO 1381 Service only Instruktionsbok företag & förare

Digital färdskrivare DTCO 1381 Service only Instruktionsbok företag & förare www.vdo.com Digital färdskrivare DTCO 1381 Instruktionsbok företag & förare Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med dess systemkomponenter är en EU-kontrollapparat och den motsvarar

Läs mer

TD Kapitel 14 Bilaga. Service only

TD Kapitel 14 Bilaga. Service only Kapitel 14 Bilaga Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Bilaga Innehållsförteckning Kapitel 14 Bilaga 14.1 Driftlägen för DTCO 1381... 14-3 14.1.1 Standby (Power Safe Mode)... 14-3 14.1.2 Underspänning

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Digital färdskrivare DTCO 1381

Digital färdskrivare DTCO 1381 www.dtco.vdo.com Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 1.4x Rel. 2.0 Instruktionsbok företag & förare Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med dess systemkomponenter är en EU-kontrollapparat

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 1.4 Instruktionsbok företag & förare

Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 1.4  Instruktionsbok företag & förare Digital färdskrivare DTCO 1381 Release 1.4 Instruktionsbok företag & förare Utgivare Bästa användare, den digitala färdskrivaren, DTCO 1381 med dess systemkomponenter är en EU-kontrollapparat och den motsvarar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd Välkommen Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 Anslut Installation Använd Vad finns i lådan CD140 Basstation ELLER CD140/CD145 Handenhet CD145 Basstation Strömadapter för basstationen Strömsladd CD140 2 x AAA

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Därför går det inte att ställa några som helst anspråk på basis av specifikationer, illustrationer eller beskrivningar i denna bruksanvisning.

Därför går det inte att ställa några som helst anspråk på basis av specifikationer, illustrationer eller beskrivningar i denna bruksanvisning. Certifierad bruksanvisning G Denna bruksanvisning är en utökad version av den certifierade bruksanvisningen 9000-101587/01R06 och har sammanställts i enlighet med våra kunders krav. Den certifierade versionen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet Kontrollmetoder MSE12-10 med MKII enhet Första installationen av en SE5000 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en SE5000

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,

KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS

Läs mer

Digital färdskrivare. DTCO 1381 (Rel. 1.2) Service only. Teknisk beskrivning TD00.1381.00 110 107

Digital färdskrivare. DTCO 1381 (Rel. 1.2) Service only. Teknisk beskrivning TD00.1381.00 110 107 Digital färdskrivare DTCO 1381 (Rel. 1.2) Teknisk beskrivning Utgivare Bästa användare, Syftet med denna dokumentation För innehållet ansvarar Kund-stöd och -rådgivning De i denna beskrivning innehållande

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Översikt av prestanda för CTC:n

Översikt av prestanda för CTC:n Kurzanleitung_Schwedisch.fm Seite 3 Montag, 8. Juni 004 10:49 10 OBS Den här korta anvisningen ersätter inte bruksanvisningen, den ger endast en allmän översikt. För ytterligare information om hur du använder

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Certifierad bruksanvisning G Denna bruksanvisning är en utökad version av den

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET AVTAL OM REPUBLIKEN BULGARIENS OCH RUMÄNIENS DELTAGANDE I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET EEE/BG/RO/sv 1 EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK,

Läs mer

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 17 Übereinkommen schwedisch SV (Normativer Teil) 1 von 19 KONVENTION OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 12 Skötsel och rengöring. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 12 Skötsel och rengöring. Service only Kapitel 12 Skötsel och rengöring Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Skötsel och rengöring Innehållsförteckning Kapitel 12 Skötsel och rengöring 12.1 Skötsel av systemet... 12-3 12.2 Buffertbatteri...

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

DISPLAY & DESIGN MEDIA SOM STÖDS 2-DIN DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING/ SMART ACCESS

DISPLAY & DESIGN MEDIA SOM STÖDS 2-DIN DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING/ SMART ACCESS 2-DIN DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING/ SMART ACCESS DISPLAY & DESIGN Fast panelutformning Grafiskt användargränssnitt 6,2 tums digital LCD-skärm med WVGA-färg (LEDbakgrundsbelysning) 800 x

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 Klart att köra Stoneridge - Sätter standarden www.se5000.com Tack för att du valde Stoneridges digitala färdskrivare SE5000. Vi på Stoneridge

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 www.stoneridgeelectronics.com www.se5000exakt.com STONERIDGE - VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN Välkommen Välkommen Tack för att du valde Stoneridges

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Digital färdskrivare SE5000

Digital färdskrivare SE5000 Svenska Förar- och företagshandbok Digital färdskrivare SE5000 STONERIDGE - SETTING THE STANDARD Klart att köra Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee Scotland DD4 9UB Tel: +44 (0)871

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Historik, beteckningar och Nya tekniska funktioner DTCO 1381 Rel. 1.4 och 2.0. Legal entity VDO A trademark of the Continental Corporation

Historik, beteckningar och Nya tekniska funktioner DTCO 1381 Rel. 1.4 och 2.0. Legal entity VDO A trademark of the Continental Corporation Historik, beteckningar och Nya tekniska funktioner DTCO 1381 Rel. 1.4 och 2.0 Legal entity VDO A trademark of the Continental Corporation Historik med Versioner sedan införandet Release 1.4 1-minutsregeln

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer