Kristna i Pakistan står lägst i rang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristna i Pakistan står lägst i rang"

Transkript

1 Israel i stan Sidan DENNA VECKA: BILAGA TILL MATTEUS FÖRSAMLING TORSDAG 4 JUNI. NR 23/2015 Församlingen blev skola i ledarskap Sidan 2 Sid 2 LEDAREN: Världen krymper i det nya regeringsprogrammet. Det syns tydligast i biståndsanslagen. Torpet bjuder på gott för både mage och själ Sidan 5 Kristna i Pakistan står lägst i rang Jag önskar att den globala kyrkan skulle förstå vår kris, säger biskop Humphrey Sarfaraz Peters. Sidan 4 En skatt i tavlor Sidan 6 Teologi intresserar prisbelönt student Sidan 5 Dopkolten minns vartenda barn Sidan 8 Att sluta tro är ett mysterium Sidan 6 Missionsvänner ses i Esbo Sidan 5

2 2 AKTUELLT LEDARE MAY WIKSTRÖM Budgeterat för en snävare värld I tider när finländarna stavar sig igenom regeringsprogrammet är det bra att hålla i minnet: Vi vet inte hur de föreslagna åtgärderna kommer att slå ut. Vi vet inte ens om paketet i den här uppsättningen kommer att hålla. Vi vet att avsikten är god, att insikten om att statsskulden inte kan och får växa till ett monstruöst arv till kommande generationer verkligen har landat. Men läser man programmet för att hitta den människosyn och världsbild som ligger bakom prioriteringarna finns det oroväckande tecken. Idealet framstår som ett Finland med snäva gränser, där primusmedborgaren är en frisk, arbetande individ som utan att gnälla betalar för sig ifall lyckan vänder. Bara de starka kan skriva och tänka så. mot den bakgrunden ter sig den verkliga kallduschen för biståndsarbetet i programmet enbart logisk. Det ligger helt enkelt utanför kärnan, enligt den här logiken. Andelen för utvecklingssamarbete minskas med två hundra miljoner euro redan nästa år. Dessutom ska hundra miljoner euro av nuvarande understöd omvandlas till lån för att finansiera utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund, och flyttas därför över till ett annat moment i nationalräkenskaperna. I praktiken måste det innebära att många biståndsprojekt nu enbart ska avslutas snyggt, sen blir det lapp på luckan. Nedskärningen i biståndet är den största enskilda i bilagan över utgiftsramarna. Effekten noteras också med separat anteckning i excelschemat: I och med att utvecklingssamarbetsmedlen minskar bör dimensioneringen av personal inom utvecklingssamarbetet ses över. Kort och gott: Pengarna dras in och personal ska bort. Det här innebär en snabb och drastisk nedmontering också av det kunnande och nätverk som byggts upp. Naturligtvis är det orealistiskt att tro att Finland ska nå målet med ett utvecklingsanslag på 0,7 procent av BNP före utgången av Dessutom handlar nedskärningen inte bara om personal i statliga verk och organ. Biståndspengarna som kanaliserats till arbete via medborgarorganisationer och även kyrkans missions- och diakoni krymper också. det stora spartalkot är uppenbart helt fokuserat på Finland. Samma anda gäller fredsbevarande uppdrag: Det går inte längre att bevaka och bevara bubblan Finland. den utlovade insatsen i Libanon 2016 slutförs planenligt, men sedan ska deltagande i fredsbevarande uppgifter prioriteras enligt hur de gynnar Finland bäst. Likaså sägs det att Finland slår vakt om sitt nationella handlingsutrymme i sina utrikes- och säkerhetspolitiska lösningar. Mot den här bakgrunden är det bara följdriktigt att landets nya utrikesmininister snarast är känd för sin protektionism än sin internationalism. Men den här bilden av världen är falsk. Det går inte längre att bevaka och bevara bubblan Finland. Levande organismer, samhällen och individer spränger matriserna. De är irrationella, reagerar känslomässigt, slår bakut hur bra planen än ser ut. Därför är balansen mellan att ge och ta viktig, också för den mest målfokuserade statskaptenen. KYRKPRESSEN TORSDAG NR 23 PROFILEN: TANJA HOLM Unga vuxna inte är så bundna till sin hemförsamling och det är roligt att träffa nya människor. Nu måste det bli enklare Det är svårt att skapa något nytt, nästan omöjligt att vara kreativ inom kyrkan. Tanja Holm vill skapa en ny kultur gällande frivilligarbetet. Det ska vara enklare att gå med och nya idéer får inte fastna i byråkratin. TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM Tanja Holm har gjort en kyrklig piruett som heter duga. Som frivillig har hon lyckats dra igång ny verksamhet, vilket i sig är värt en applåd. Dessutom riktar sig verksamheten till unga vuxna den där problematiska åldersgruppen som kyrkan har så svårt att hålla kvar efter konfirmationstiden. Vi är ett gäng som studerar tillsammans i Åbo. Mest teologer, så jag som ekonom är en udda fågel bland dem. Vi kom på att Esbo och Grankulla borde samarbeta och ha en gemensam grupp för unga vuxna. Nu har vi också träffat en Helsingforsförsamling och ska ha en del gemensamt sommarprogram alla tre. Själva verksamheten är enkel: mat, diskussion, ibland en intressant gäst. Riktig, tillredd mat är viktig för unga människor. Själv hinner jag sällan äta middag före klockan sju. Då är det jobbigt om det bara finns chips och lemonad när man kommer. Depression, missbruk och teckenspråk är några teman som gruppen behandlat under året. En kväll bjöd vi in kyrkoherdarna från Esbo och Grankulla och de fick duellera mot varandra. Vi testade bland annat hur bra de var på ungdomsslang och så fick de lära sig ta selfies. Hon tror att samarbetet mellan Esbo och Grankulla har varit en av styrkorna med gruppen. Unga vuxna är inte så bundna till sin hemförsamling och det är roligt och intressant att träffa nya människor. Att träffas över församlingsgränserna är något vi borde göra mer på alla nivåer inom kyrkan. Det är alltid superintressant att se och höra om hur andra har det. Jobba med hjärtat Rent praktiskt har det ändå varit trögt att dra igång en helt ny grupp inom församlingen. Alla inköp är besvärliga eftersom någon anställd borde göra dem och nycklar är det också svårt att få tag på. Hon tycker att bemötandet från de anställdas sida har varit ypperligt, men att det saknas rutiner och stöd för frivilliga som vill göra något för församlingen. Du måste ha en idé och jobba hårt för att den ska godkännas. Det tar för mycket tid. Att engagera sig frivilligt i kyrkan borde vara betydligt enklare. Hon efterlyser också någon form av belöning, inte ett arvode, men ett tack för den insats man gjort. Och bättre information. Kommunicera så att det känns relevant och nära medlemmarna. När marknadsföring och kommunikation kommer på tal lyser det verkligen om Tanja Holm. Det låter säkert hårt i någons öron, och inte vill jag heller göra kyrkan till någon produkt, men sist och slutligen handlar marknadsföring om att kommunicera och nå människor på ett sätt som kommer nära dem. Och det är ju precis vad kyrkan kämpar med. Själv har hon funderat mycket över hur hennes tro egentligen går ihop med yrkesvalet. Är reklam och branding manipulation av människor? Är det moraliskt försvarbart? I början av studierna diskuterade jag mycket med prästerna under våra läger. Jag läste böcker och funderade. Och visst är det hemskt hur man använder exempelvis barn för att sprida budskap och vissa koncept. Å andra sidan menar hon att marknadsföring behövs i allting och att det går att behålla sina moraliska och etiska värderingar trots att man jobbar med reklam. Det finns många olika sorters jobb, det beror på hur man väljer. Men jag trivs jättebra med studierna och har mitt första jobb som marknadsförare nu. Jag är kreativ, jag tycker om att leda människor. Jag trivs där jag är just nu. Fått växa i fred En stor dos självförtroende och ledarskap säger sig Tanja Holm ha fått i församlingen. Hon blev aktiv inom ungdomsarbetet efter konfirmationen och jobbade i många år, till slut som säsongsanställd, på barn- och ungdomsläger. I församlingen har jag fått växa som person. Jag har också fått växa in i tron på ett eget sätt. Jag tror inte det hade hänt om jag inte fått vara med så länge. Lägren, diskussionerna och gemenskapen som bildas när man bor och umgås tätt tillsammans är det allra bästa. Holm efterlyser därför mera lägerverksamhet, också för unga vuxna. Det är skönt att någon gång få komma på läger som vanlig deltagare. De flesta har själva jobbat på lägren under flera år men inte varit med som deltagare sedan den egna skriftskolan. Utöver lägren tycker hon inte att det finns så jättemycket som lockar unga människor, som lockar henne, till kyrkan. Det var delvis därför som jag ställde upp i valet till församlingsrådet. Som nyvald medlem sedan årsskiftet tycker Tanja Holm det har varit omtumlande att sitta med och besluta om församlingens angelägenheter. Vi nya medlemmar blev inslängda rätt brutalt och hade nog mått bra av mer stöd i början. Man täcks ju inte fråga om precis alla saker och det är svårt att hänga med. Den viktigaste frågan för rådet just nu är ekonomin. Vi har stora sparplaner, saker som måste göras. Hon är också med och planerar ett gemensamt barnläger för alla de sex församlingarna i Esbo och de två i Grankulla. Lägret ordnas vartannat år och samlar cirka hundra barn. Jag jobbar för att lägret ska bli mer tvåspråkigt än senast. Vi har inte samarbetat så mycket med de finska församlingarna hittills, men jag tror att det är rätt väg. Församlingarna ska utvecklas tillsammans inom kyrkan. KYRKPRESSEN KONTAKTA REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION Ansvarig chefredaktör May Wikström tfn kyrkpressen.fi Redaktion i Helsingfors Sandvikskajen Helsingfors tfn (09) / E-post: kyrkpressen.fi Redaktion i Österbotten Norrmalmsgatan 21 A Jakobstad tfn Redaktörer: e-post: kyrkpressen.fi Christa Mickelsson tfn Michaela Rosenback tfn Johan Sandberg (Österbotten) tfn Sofia Torvalds tfn Webbredaktör: Layout: Malin Aho tfn Utgivare: Fontana Media Ab Bank: Danske Bank IBAN: FI BIC: DABAFIHH Paradbild: Ulla Marita Piipponens hemarkiv Tryck: Botnia Print, Karleby Annonsredaktör: Erika Rönngård tfn , Annonspriser: Färg 2,05 /spmm Svart-vit 1,65 /spmm Moms 24% tillkommer Radannonser: 4,50 /rad inkl. moms. Familjeannonser: 1 /spmm inkl. moms. Lämna in din annons utan extra kostnader via annonsverktyget på För familje- och radannonser per telefon, mejl eller post tillkommer 5 euro i serviceavgift. Kyrkpressen utkommer normalt på torsdagar och inlämning av annonser sker senast torsdag veckan före. Radannonser bör inlämnas senast kl på torsdag veckan före. För mera detaljer se mediekortet Annonsförsäljning: kyrkpressen.fi Robin Norrbäck, tfn , Jonny Åstrand, tfn (06) , eller , fax (06) Prenumerationer och adressändringar: tfn , kyrkpressen.fi. Adressändring sker automatiskt via din församling då du gör flyttanmälan. Om du har prenumererat via Kyrkpressen kontaktar du oss. Prenumerationspriser: Finland & Norden 65 Utlandet 84

3 KYRKPRESSEN TORSDAG NR 23 AKTUELLT 3 Unga vuxna från Esbo och Grankulla har under vintern samlats i Sebastos, församlingens utrymmen i centrum av Grankulla. Tanja Holm vill i framtiden gärna se mera samarbete över församlingsgränserna, särskilt när det gäller unga vuxna. I sommar kommer man att ha gemensamt program på Lekholmen som är Helsingforsförsamlingarnas lägerö. TANJA HOLM 24 ÅR, NY MEDLEM I FÖR- SAMLINGSRÅDET I ESBO. STUDERAR INTERNATIO- NELL MARKNADSFÖRING OCH PSYKOLOGI I ÅBO. FRIVILLIGJOBBAR I FÖR- SAMLINGEN, ÄLSKAR ATT VARA PÅ LÄGER. PASSIONERAD ANVÄNDARE AV SOCIALA MEDIER. Stiftsfullmäktige gör tre initiativ till kyrkomötet Stiftsfullmäktige. Alla tre initiativ som lämnats in till stiftsfullmäktige förs vidare till Kyrkostyrelsen för beredning till kyrkomötet. Det enda initiativet man röstade om var frågan om att skjuta upp anslutningen till kyrkans servicecentral Kipa. Domkapitlet föreslog att Harry S Backströms med fleras initiativ ska förfalla eftersom kyrkomötesombud Peter Lindbäck redan gjort ett motsvarande ombudsinitiativ i kyrkomötet. Med rösterna 7 mot 6 beslöt stiftsfullmäktige ändå göra initiativet. På så sätt räknar man med att stiftsfullmäktige stöder Lindbäcks ombudsinitiativ. Diskussionen handlade inte så mycket om Kipa utan mest om proceduren. Det diskuterades också huruvida det initiativet är osolidariskt med de församlingar som redan anslutit sig, säger notarie Clas Abrahamsson som är stiftsfullmäktiges sekreterare. Lindbäcks ombudsinitiativ har gått till utskottsbehandling och tas upp i kyrkomötet i höst. Initiativen till ändringar i kyrkolagen från Vasa svenska församling och Kronoby församling gick enhälligt vidare till kyrkomötet. Kronoby församlings initiativ strävar efter en mera rättvis fördelning av kyrkans pensionsavgifter. Vasa svenska församling vill ändra kyrkolagen så att det blir möjligt för förtroendevalda att delta i möten genom videolänk. Här diskuterade stiftsfullmäktige hur sekretessen vid de slutna mötena kunde garanteras. Stiftsfullmäktige godkände också domkapitlets förslag att förlänga strategin för Borgå stift, som går ut i år, till Nu gäller stiftets strategi lika länge som rikskyrkans. Arbetet med att förnya strategin inleds Stiftsfullmäktige godkände vidare stiftets verksamhets- och ekonomiplan för åren Tyngdpunkterna i planen ligger bland annat i att stöda församlingar som berörs av strukturförändringar, att utveckla gudstjänst-, musiklivet och frivilligarbetet samt att uppmärksamma att det gått 500 år sedan reformationen Nytt stiftsfullmäktige väljs i februari JOHAN SANDBERG

4 4 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG NR 23 Världen har glömt Pakistans kristna FÖRFÖLJELSE. Enligt den pakistanska pastorn Joel Samuel var 2014 det värsta året hittills för Pakistans kristna. Han får medhåll av biskop Humphrey Sarfaraz Peters som besökte Finland förra veckan. Den religiösa intoleransen har vuxit. TEXT OCH FOTO: MICHAELA ROSENBACK Situationen är mycket svår och alla kristna är rädda. Ibland tror omvärlden att rädsla betyder att man vill bort, fly. Men att vi skulle ge upp, nej aldrig! Humphrey Sarfaraz Peters är biskop i Peshawars stift i Pakistan. Han beskriver regionen som en av världens farligaste, här hotas och förföljs kristna varje dag. Det finns två olika typer av hot. Det ena är talibanerna som är ett hot för alla pakistanier. Det andra är statsskicket som hindrar Pakistan och minoriteterna från att blomstra, säger Peters. Pakistan är ett muslimskt land och den kristna minoriteten utgör ungefär två procent av befokningen. De kristna lever i en utsatt ställning och behandlas ofta som andra klassens medborgare. På vissa restauranger och hotell har det spikats upp skyltar som förbjuder kristna att stiga in. I en del skolor tvingas kristna barn att dricka vatten från en annan kran än de andra. Situationen har inte förbättrats alls de senaste åren, tvärtom. Kyrkan är den fattigaste av de fattiga. Vem som helst kan ange en kristen och den kristna straffas. Den religiösa intoleransen har tyvärr vuxit. Enligt de pakistanska hädelselagarna behövs det varken utredning eller bevis för att åtala en kristen. Det är ett spel där man anklagar och anger folk bara för att det är roligt. Trots det dystra läget vägrar Humphrey Sarfaraz Peters att sluta jobba för ett mer tolerant samhälle i Pakistan. Främst av allt kämpar vi med fattigdomen och osäkerheten. En stund kan jag sitta här och äta en bulle, men vad händer i morgon? Han talar om att rädslan och ovissheten inte får vinna över hoppet. Om man tappar hoppet låter man det negativa segra och kastar på samma gång bort sin egen kreativitet och kraft, säger Peters. Han anser det vara ett privilegium att få arbeta som biskop för de kristna i Pakistan. Han får finnas där och inge hopp. Jag har sett många sargade människor och vet vad nåden kan göra med dem. Om situationen inte förbättras är han rädd att allt fler kommer att tvingas fly från sina hem. Många har redan flytt till bland annat Bangkok. Man räkar med att det finns omkring kristna pakistanier där. Humphrey Sarfaraz Peters är biskop i Peshawars stift i Pakistan, ett område där kristna hotas och förföljs dagligen. Dela fred och nåd I Humphrey Sarfaraz Peters ögon har omvärlden glömt bort Pakistan. Jag önskar att den globala kyrkan skulle förstå vår kris och jobba tillsammans med oss för att förbättra läget. I det långa loppet hjälper det inte att skicka kläder och mat. Vi måste förbättra folkets färdigheter och kunskaper. Många kristna har svårt att få jobb så vi uppmuntrar dem att utbilda sig till till exempel rörmokare eller elektriker för att sedan kunna starta en egen firma. Att ordna undervisning är också en viktig del av Pakistans protestantiska kyrkas uppgift. Vi berättar om gemenskap och tolerans, men vi försöker inte omvända någon. Snarare handlar det om att öka förståelsen för varandras olikheter. Vår kyrkas identitet och överlevnad måste stärkas i den islamska världen. Vi vill inte tvinga det kristna budskapet på någon. Vi vill bara att alla, tillsammans, ska kunna dela kärlek, förståelse, fred och nåd. Det var de här frågorna som Humphrey Sarfaraz Peters diskuterade med bland annat Finska Missionssällskapet och Utrikesministeriet under sitt Finlandsbesök förra veckan. Vi måste tala om den kristna kyrkans överlevnad i vårt område och hur vi kan utveckla vår samverkan så att vi åter når stabilitet. Kungsg. 7, Ekenäs Sedan 1957 Med omtanke och värdighet ombesörjer vi allt i samband med begravningar ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ Strandgatan 2, Mariehamn Tel Jour 24 h Medlem av Finlands begravningsbyråers förbund Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller i Esbo servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet Tunaro för svenska pensionärer. Hör dig för om vi har lediga servicebostäder. Vi behöver dina frivilligainsatser, kontakta Mona Sandberg, Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten, kontakta Ken Thilman

5 KYRKPRESSEN TORSDAG NR 23 AKTUELLT 5 Både kaffe och te i Petrus Café Simon Jern fick ta emot sin studentmössa i lördags. Foto: Mikael Still Bäst i religion i hela landet STUDENTEXAMEN. Han skrev 42 av 42 möjliga religionspoäng i studentskrivningarna. För det fick Simon Jern pris av religionslärarna. TEXT: JOHAN SANDBERG För Simon Jern, abiturient vid Vasa övningsskolas gymnasium, var valet lätt. Även om religion inte hör till de mest populära ämnena i studentskrivningarna ville han satsa på det och på historia. Religion och historia bildar en bra helhet, säger han. Han skrev fulla poäng i religion. Han var en av två abiturienter i hela landet som mäktade med den prestationen. Jag har alltid varit intresserad av teologi. Ämnet var bekant från tidigare och jag har också studerat det på min fritid. Jag har vuxit in i det, säger Simon Jern. Förra veckan blev de tio abiturienter som skrivit de bästa proven i religion uppmärksammade av Finlands religionslärares förbund. De fick ta emot ett stipendium på 100 euro var och ett diplom vid Utbildningsstyrelsens kontor i Helsingfors. I provet svarade Jern på både allmänna frågor om andra religioner och om specifika teologiska frågor. Jag hade inte väntat mig fulla poäng, säger Jern. Resultatet kom som en överraskning. Intresset för teologi styr också valet av studieplats. Simon Jern har satsat allt på ett kort och bara sökt in till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Men jag vet inte ännu om jag vill bli präst. Studentskrivningarna gick också i övrigt bra för Jern. Han skrev sju ämnen och blev laudaturstudent. Förutom i religion skrev han också laudatur i tre andra ämnen. KAFÉ. Idén har funnits sedan 1990-talet, det konkreta arbetet inleddes förra året och nu står Petrus församlings Café Torpet äntligen färdigt. TEXT OCH FOTO: MICHAELA ROSENBACK Vi vill att det här ska vara en oas, en plats utan krav dit man får komma precis som man är, säger Cecilia Wester, primus motor bakom projektet Café Torpet. I Södra Haga i Helsingfors, ett stenkast från tågstationen, har Petrus församling slagit upp dörrarna till ett kafé med låg tröskel. Här står läckra teburkar uppradade på en hylla, barn leker i lekborgen och vill man dra sig tillbaka ytterligare går det utmärkt att slå sig ner i en av fåtöljerna i sidogemaket. En av församlingens uppgifter är att se och möta det behov som finns i det samhälle eller den by man bor. Och jag märker att Torpet verkligen intresserat folk, alla älskar kaféer! Jag har haft så många människor som varit engagerade i processen, kommit med idéer och erbjudit sin hjälp, säger Cecilia Wester. Hon gläds tillsammans med församlingens tidigare kyrkoherde Bengt Lassus över att Torpet hittills lockat kunder från olika språkgrupper och i olika åldrar. Det finns en hel del ensamhet i vårt samhälle och det här är också ett sätt att skapa gemenskap. Måltiden har en viktig roll i Bibeln. Här handlar det kanske inte om en hel måltid, men nog om att få sitta ner tillsammans, säger Lassus. Önskan om att vara mer än bara ett kafé konkretiseras i bland annat brödutdelning under den så kallade diakonitorsdagen en gång i veckan. Då kan man också komma och tala med någon av våra diakonissor som finns på plats, säger Wester. Idéer för hur man kunde utveckla verksamheten ytterligare saknas inte. Cecilia Wester värdesätter alla de lokala kontakter som Café Torpet fått. En höstfest skulle vara roligt, och kanske gratis barnpassning någon gång i veckan. Vi ser möjligheterna men tar det i lagom takt. Först ville vi lära oss att baka riktigt god kladdkaka och skumma mjölken ordentligt. Café Torpet har öppet måndag fredag klockan Stängt i juli. Missionsglädje i Esbo MISSION. Årets svenska missionsfest går av stapeln i Esbo. TEXT: SOFIA TORVALDS I år är det Esbo svenska församling som tillsammans med Finska Missionssällskapet står värd för Missionsfesten med temat Tillsammans på Kungsvägen. Festen ordnas i Lagstads skola. Drygt 200 personer från hela Borgå stift har förhandsanmält sig. Medverkande är bl.a. biskop Björn Vikström, Rolf Steffansson och Pia Kummel-Myrskog från Finska Missionssällskapet, missionärerna Christine Björkskog, Etiopien, Andrej och Christina Heikkilä, Ryssland, Bhibin Shakya, Nepal, och Samuel Nigusu, Etiopien. I år är hjälpen till Nepal speciellt aktuell på grund Esbo domkyrka öppnar sina dörrar för missionsentusiaster i helgen. FOTO: ARKIVBILD/ANDREAS ANDERSSON av jordbävningskatastrofen i slutet av april. Johanna Björkholm-Kallio och Ben Thilman håller bibelstudium. Konferencier är Heidi Juslin-Sandin. För musikinslagen står bland annat Malmgren & Sons, Maria Kalaniemi, Furahakören och Gnistra. På lördag kommer vi att ha en intressant diskussion om missionens framtid, dessutom lyfter vi fram aktuell verksamhet i Nepal, berättar Outi Laukkanen, t.f. chef för svensk service vid FMS. Jag vill också göra reklam för musikprogrammet, som kommer att hålla mycket hög nivå. Nästa år blir det ingen stor svensk missionsfest, utan den ersätts med en aktualitetsdag. År 2017 blir det svensk missionsfest igen som vanligt. PROGRAMPLOCK Lördag kl. 10 Mission i morgon Kungsväg eller Via Dolorosa kl. 14 Finska Missionssällskapets missionärer berättar om sitt arbete. kl Paulus en föråldrad missionsstrateg? Parallellprogram för unga vuxna Kvällsmässa i Esbo domkyrka Söndag kl Bibelstudium med Ben Thilman kl Festmässa i Esbo domkyrka Läs mer om programmet på FMS hemsida. ORTODOXA KYRKAN Toppmöte om kyrka-makt I veckan samlades internationella toppforskare och teologer från den ortodoxa kyrkan i Helsingfors. Den internationella konferensen hölls på kulturcentret Sofia, med temat Politisk ortodoxi och totalitarianism i en post-kommunistisk tid. Seminarierna gav en överblick av kombinationen maktelit-kyrka i de länder där det finns ortodoxa kristna. Metropolitien Ambrosius framförde i sitt inledningsanförande vilka utmaningar som den ortodoxa kyrkan ställs inför. Han talade om den väg den ortodoxa kyrkan i Finland har valt, och höll fram vikten av att respektera religionsfrihet och andra religiösa ledare. Han betonade vikten av att kyrkan främjar ett öppet och transparent demokratiskt samhälle. Det är fundamentalt: Demokratiska strukturer är en motkraft till nationalistiska myter och en kulturell identitet som blir ett slutet ghetto, sade metropoliten. Han talade också om kyrkans trovärdighet i en modern tid och efterlyste ledarskapsstrukturer som sitter i 2000-talet. Den ortodoxa kyrkan i Finland erbjuder en alternativ väg framåt, reformationens kyrkor har andra alternativ. Lyssna till exempel på vad ärkebiskop Mäkinen har att säga, sade metropolitien till de internationella gästerna. Bland föreläsarna fanns teologer som har fördjupat sig i relationerna mellan kyrka och stat i de forna sovjetiska staterna, föreläsare från det krigshärjade Balkan samt representanter för de gamla kyrkor som nu är mitt i det turbulenta skeendet i Mellanöstern. Konferensen arrangeras av ortodoxa institutioner från hela världen. MAY WIKSTRÖM

6 6 KULTUR KYRKPRESSEN TORSDAG NR 23 Ser nya sidor av sin far Reguel I sorgens stund är du inte ensam UTSTÄLLNING. Han var konstnär, predikant och lärare. Men bland det stora antalet konstverk Reguel Lindén målade var andelen andlig konst överraskande liten. TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG 9 /min) En byrå med komplett service. HELSINGFORS FORUM tel HAGNÄS tel MALM tel TÖLÖ tel ÖSTRA CENTRUM tel ESBO ALBERGA tel ESBOVIKEN tel HAGALUND tel VANDA DICKURSBY tel MYRBACKA tel KERVO tel HYVINGE tel (0,0835 /samtal + 0,1209 /min) TELEFONJOUR 24 h: hok-elannonhautauspalvelu.fi perunkirjoitustoimisto.fi Det förvånar också dottern Elisabet Lindén. Hon går igenom sin pappas tavlor med tanke på en utställning som öppnar i Jakobstad nästa vecka. Jag har funderat en del på orsaken, säger hon. Han var en stor tänkare och det är anspråksfullt av mig att uttala mig i hans ställe. Men jag tror det handlar om hans stora syn på Gud. Han ansåg att konsten och den kreativa förmågan, liksom allt annat, kommer från Gud. Jag tror han såg all sin konst som andlig. Han tänkte själv och gick inte i någons ledband. Redan kombinationen konstnär och predikant var ovanlig. Hur många tavlor Reguel Lindén ( ) målat under sin livstid har hon inget grepp om. Han hade sin mest aktiva period som konstär från sjuttiotalet fram till att hustrun Ulla-Maj drabbades av hjärnblödning Efter det målade han i praktiken inget alls. Han målade mycket på beställning. Folk stod i kö för att han skulle måla deras barn. Företag och organisationer ville ha porträtt av sina ledare. Han försökte fånga personligheten hos de människor han målade. Han målade flera versioner av porträtten som köparen fick välja mellan Även om Elisabet Lindén känner igen sin pappas konst från nittiotalet, där de starka konturerna försvunnit, säger hon att han nästan satte en ära i att inte ha någon speciell stil. Han experimenterade mycket och var full av idéer. Han var känslig och dramatisk. Därför tycker jag om hans självporträtt som är affisch för utställningen. Jag har funderat mycket på vad han ville med tavlan. Hade han något annat konstverk som förebild eller är det hans egen idé att hålla penseln som en fackla? Han är konstens fanbärare och han visar hur mycket konsten betyder för honom. Jag anar hans skämtsamma drag i tavlan. Han tyckte om att slänga kläderna på våren. Hatten för tankarna till Afrika. Jag gissar att han målade tavlan på åttiotalet. Två altartavlor Efter att också mamman dött 2005 tömde Elisabet Lindén och systern Katarina Karlsson föräldrarnas hus och pappans ateljé i Nykarleby. Då var församlingen intresserad av att köpa några tavlor men vi hade svårt att hitta lämpliga motiv. Andliga motiv målade han mest på beställning. Hon känner till två altartavlor som Reguel Lindén målat. I Atemo kyrka i Kenya finns en med den samariska kvinnan vid brunnen som motiv. Med den andra altartavlan, nattvarden, deltog han i tävlingen för Pedersöre kyrkas nya altartavla då branden 1985 förstört den tidigare. Till sin besvikelse vann han inte tävlingen. Till besvikelsen bidrog att han hört att den som vann hade blivit uppmanad att måla lite som Reguel inför den andra omgången. Han var en känslig person och var ledsen över det. Nattvarden hänger i dag som altartavla på Fridskär, Evangeliföreningens lägerområde i Närpes. Vi har funderat på att låna ut den till utställningen, men jag tycker det är svårt att låna altartavlan under den tiden lägeromårdet används som mest. Redan då de tömde ateljén tänkte systrarna på en utställning. En utställningen i december 2014, då Reguel hade fyllt 90 år blev heller inte av. Nu tog Esa Tiainen, som jag kalllar pappas elev, tag i saken och lovade hjälpa till med utställningen. Han var mån om att utställningen skulle bli av innan Reguel faller i glömska. Det är jag tacksam över eftersom jag visste hur mycket arbete pappa lade ner på sina tidigare utställningar. Elisabet Lindén med två självporträtt hennes pappa Reguel målat. Arbetet med utställningen har gett Elisbet Lindén nya insikter om sin far. Fast han varit borta i över tio år börjar jag få en allt bättre bild av vem han egentligen var. Men att välja ut tavlor är inte lätt. Därför är hon glad över Tiainens hjälp. Som dotter är jag för insyltad. Pappa brukade kalla mig sin bästa kritiker. Varje gång jag kom hem ville han att jag skulle komma till ateljén och se vad han gjort. Jag brukade peka på detaljer som jag inte tyckte var bra och föreslå ändringar. Jag hade tydligen det ögat och den rätta relationen till pappa för att kunna göra det. Se det du ser Bland Reguels material har hon funnit en anteckningsbok där han skrev Att bryta tystnaden BOK Som om Gud inte finns en bok om sekularisering Författare: Magnus Malm Förlag: Artos & Norma Tänk om kyrkan inte primärt är ett offer för samhällets sekularisering, utan har det avgörande ansvaret för den? Det är huvudfrågan i Magnus Malms bok Som om Gud inte finns en bok om sekularisering. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Sedan kom människan och sekulariserade alltihop, börjar Malm och fortsätter i förordet med de sju teser som han sedan utvecklar i boken. Han menar att sekularisering inte är ett modernt fenomen som skulle ha varit okänt för Bibelns människor och att det alltid krävs mer beslutsamhet och kraft att motverka sekulariseringen än att samverka med den gör vi ingenting rulllar det neråt av sig själv. Den sista tesen går ut på att sekularisering är ett mysterium: att det är lika omöjligt att förklara varför en människa börjar tro som det är att förklara varför hon slutar göra det. Ett av bokens syften är att bryta tystnaden och tala öppet om sekulariseringen. Kyrkan har bara att vinna på att tala klartext om det faktum att allt färre människor väljer att vara en del av dess gemenskap. Det må vara trevligare att tala om det som fungerar inom kyrkan, men det leder oss ingenvart om vi vill försöka förstå varför så många lämnar den. Samtidigt uppmanar Malm sina läsare att bemöta de människor som lämnar kyrkan med respekt. Om en människa lämnar Gud har hon skäl att göra det. Hur fick det postmoderna tänkandet, med bara subjektiva och individuella delsanningar, ett sådant genomslag inte bara i ekonomi, politik, konst utan också andlighet? Varför svarar Sveriges nuvarande ärkebiskop varken ja eller nej på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed? Dessa frågor och många fler ger sig Malm i kast med att svara på. Christa Mickelsson

I Juha Sipiläs Finland står kyrkan ännu mitt i byn

I Juha Sipiläs Finland står kyrkan ännu mitt i byn 19 Sid 2 LEDAREN: Katastrofhjälp kräver kunskap och koordinering. Den har sina problem, men aldrig så stora att det är skäl att stänga plånboken. TORSDAG 7 MAJ. NR 19/2015 Hjälp Nepal! Sidan 5 Går skriba

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Vem vill ställa upp för sin församling?

Vem vill ställa upp för sin församling? 23 TORSDAG 5 JUNI. NR 23/2014 Sid 2 LEDAREN: Präster som inte tror att Gud kan förändra en människa är den största skandalen Uppdrag Granskning avslöjade. Om att ångra en förbannelse Sidan 6 Cricket, choklad,

Läs mer

Sista chansen att ställa upp i valet är nu

Sista chansen att ställa upp i valet är nu 37 Sid 2 LEDAREN: Alla orkar inte med många barn. Det är dags att bryta tabun inom laestadianismen, för människans skull. TORSDAG 11 SEPTEMBER. NR 37/2014 DENNA VECKA: INSTICK TILL LOJO Ond barndom inget

Läs mer

Det handlar inte om onda mot goda

Det handlar inte om onda mot goda TORSDAG 20 september. Nr 38/2012 38 Sissel minglar med tro Sidan 12 Det handlar inte om onda mot goda Sid 2 LEDAREN: Det finns blyga trosproffs på alla nivåer. Dags att tala om det! Tron slinker ur hans

Läs mer

Ökad valfrihet får inte stöd av Kyrkostyrelsen

Ökad valfrihet får inte stöd av Kyrkostyrelsen TORSDAG 30 JANUARI. NR 5/2014 Urpilainen talade etik med biskopar Sidan 6 5 Underskattad teologi i Narnia Sidan 12 Sid 2 Unga slår ett slag för mindre kött Sidan 5 LEDAREN: Söndagsskolan har i viss mån

Läs mer

Tron på Gud ökar med åren

Tron på Gud ökar med åren TORSDAG 24 MAJ. Nr 21/2012 På jakt efter nycklar till folks hjärtan Sidan 2 21 Maten sinar i väntan på regn i Sahel Sidan 10 Sid 2 LEDAREN: Grekland krisar. EU krisar. Privatägandet är nyckeln - om man

Läs mer

Reform drabbar lokalplanet

Reform drabbar lokalplanet 6 ledaren. Bra journalistik lyfter fram det vardagsviktiga så att vi inte kan förneka det. Det kan kyrkan också göra. Sidan 2 TORSDAG 9 Februari. Nr 6/2012 Vad ska du bli när du blir stor? Bilaga om utbildning

Läs mer

Nya krav för den som vill bli präst

Nya krav för den som vill bli präst 40 Sid 2 LEDAREN: Öppnar kvoter men inte hjärtan. Finland tar emot 300 fler flyktingar nästa år, främst från Syrien. Men en färsk gallup visar att bemötandet är kyligt. TORSDAG 3 OKTOBER. Nr 40/2013 Vården

Läs mer

Bör bli enklare att anmäla övergrepp

Bör bli enklare att anmäla övergrepp 6 Sid 2 LEDAREN: Ett sexuellt övergrepp blir aldrig för gammalt för den som utsatts. Hela blir offren först efter att ha blivit sedda och upprättade. TORSDAG 6 FEBRUARI. NR 6/2014 Därför är vi så tysta

Läs mer

Vi väljer våra värden

Vi väljer våra värden 40 Sid 2 LEDAREN: Samhällsengagerade kyrkligt anställda är ett mindre bekymmer än inga ansvarsbärare alls. TORSDAG 4 oktober. Nr 40/2012 Åland går mot större enheter Sidan 5 Fagerholm petar glipor i fasaden

Läs mer

Seg konflikt om hyra i Saltvik. prästgård? Tro, hopp och gemenskap Sidan 8. Masunaran berättar i Oravais Sidan 6. Match med Peter Nyman Sidan 15

Seg konflikt om hyra i Saltvik. prästgård? Tro, hopp och gemenskap Sidan 8. Masunaran berättar i Oravais Sidan 6. Match med Peter Nyman Sidan 15 27 Sid 2 LEDAREN: För att stöda frivilliga i församlingen krävs en förändring i kyrkans strukturer. Det är en uppgift i klass med vårdreformen. Talande tystnad Sidan 2 TORSDAG 4 JULI. Nr 27/2013 Masunaran

Läs mer

Judarna flydde via Närpes. Helgonet gick hela den smala vägen Sidan 10. Frän gospel höjde pulsen Sidan 20. Luther ledde till påven Sidan 2

Judarna flydde via Närpes. Helgonet gick hela den smala vägen Sidan 10. Frän gospel höjde pulsen Sidan 20. Luther ledde till påven Sidan 2 16 Sid 2 LEDAREN: Svärtor och fulord: Härligt tal av ärkebiskop emeritus om kyrkans friskvård. Matångest Sidan 12 TORSDAG 18 APRIL. Nr 16/2013 Luther ledde till påven Sidan 2 Helgonet gick hela den smala

Läs mer

Den bedjande piloten 14

Den bedjande piloten 14 De slitna skornas kärlek sid 2 P2B Onsdag 1.6.2011 nr 22 Lösnummer 1,10 Lokal bilaga till Vasa. Johan Sandberg Den bedjande piloten 14 Kapten Stefan Vikström talar med Gud inför varje flygning. Nätkärleken

Läs mer

Ännu roligare än vi trodde. På bönpallen Sidan 4. KP introducerar: bibelstafett! Sidan 16. En mammas långa resa hem Sidan 2

Ännu roligare än vi trodde. På bönpallen Sidan 4. KP introducerar: bibelstafett! Sidan 16. En mammas långa resa hem Sidan 2 TORSDAG 5 JULI. Nr 27/2012 27 Sid 2 LEDAREN: När religiös läskunnighet inte anses vara viktig sviktar tron på en respektfull och tolerant inställning till religioner. KP introducerar: bibelstafett! Sidan

Läs mer

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 P2B Torsdag 16.6.2011 nr 24 Lösnummer 1,10 Mao Lindholm Stiftets barnkörer tog ton i Åbo: Barn i Guds tid 14 Åbo gör tvärtom sid 16 Iran Kristna behöver vägvisare sid

Läs mer

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10 Det finns en frihet i att ge av sitt överflöd sid 2 P2B Torsdag 18.8.2011 nr 33 Lösnummer 1,10 May Wikström Birthe Wingren Spelar teater och murar kakelugnar sid 3 Alpha är bra men uppföljning behövs sid

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti N R 7 / 8 S O M M A R E N 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap,

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Missionären. Ekebyholmsskolan. en fyrbåk. Grattis Linda! önskar alla sina läsare en Välsignad Julhelg och Gott Nytt År

Missionären. Ekebyholmsskolan. en fyrbåk. Grattis Linda! önskar alla sina läsare en Välsignad Julhelg och Gott Nytt År N R 1 2 D E C E M B E R 1 9 9 7 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Ekebyholmsskolan en fyrbåk Missionären önskar alla sina läsare en Välsignad Julhelg och

Läs mer

Himmelska toner SIDAN 2

Himmelska toner SIDAN 2 Nr 5 12 maj 2006 Årgång 114 FOTO: ANDREAS FORSBERG I detta nummer: SVAR PÅ TAL Sten-Göran Liljeström tycker det verkar absurt att en biskop eller präst ska vara tvungen att ägna en massa tid åt att förklara

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

Om vedlider, barndom och självupptäckt. Fadder. s. 5-7. s. 10-11. s. 14-17. Tenala kyrka. i Guds familj. På jakt efter den bibliska familjen.

Om vedlider, barndom och självupptäckt. Fadder. s. 5-7. s. 10-11. s. 14-17. Tenala kyrka. i Guds familj. På jakt efter den bibliska familjen. Mitt i livet Ekenäsnejdens svenska församling Bromarv Ekenäs Snappertuna Tenala 3 nr 2015 Om vedlider, barndom och självupptäckt Läs om: På jakt efter den bibliska familjen s. 5-7 Fadder i Guds familj

Läs mer

Yalla Trappan hjälper invandrarkvinnor klättra

Yalla Trappan hjälper invandrarkvinnor klättra en tidskrift från lunds missionssällskap nr 1 2011 årgång 165 Yalla Trappan hjälper invandrarkvinnor klättra Etiopien Pilgrimsresa för global förståelse 10 Indien Framgångsrik hjälp till självhjälp 22

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer