KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6"

Transkript

1 KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6 TILL RAPPORT BASERAD PÅ EN TELEFONENKÄTSUNDERSÖKNING UTFÖRD UNDER NOVEMBER DECEMBER 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanställning av samtliga enkäter utan kommentarer och persondata 2. Sammanställning av enkäterna: Grupp I Skolpersonal 3. Sammanställning av enkäterna: Grupp II Konstnärerna, som har arbetat med konstprojekt i skolor tillsammans med elevgrupper och lärarlag 4. Sammanställning av enkäterna: Grupp III Övriga 5. Sammanställning av enkäterna: Projektets referensgrupp, konstföreningens styrelse Telefonenkäten 1

3 BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA ENKÄTER UTAN KOMMENTARER OCH PERSONDATA. Grupp 1: Skolpersonal, Grupp 2: Konstnärer, Grupp 3: Övriga 1. Hur länge har du varit med i SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Sedan starten % 1.5 år % 1 år % 6 månader % 1 månad % Mindre än en månad % Hur fick du kännedom om SOS-projektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % En kollega/vän % Skolans rektor/ledning % Konstkonsulent % Media/Nätverk % Hemsidan % Annat sätt, nämligen: % Varför blev du medlem/började arbeta med SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Intresse för samtidskonst % Uppmaning från skolledningen % Bildlärare % Ville utveckla nya metoder för lärande % Ville arbeta med samtidskonst i skolan % Möjlighet att arbeta regionalt med samtidskonst % Annan orsak, nämligen: % 93

4 4. Hur aktiv är du som medlem? Hur ofta deltar du i procent räknat av de aktiviteter som du blir erbjuden? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Mycket aktiv (100%) % Aktiv (75%) % Ganska aktiv (50%) % Ibland (25%) % Aldrig (0%) % Har SOS motsvarat dina förväntningar? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Över förväntan % Enligt förväntan % Under förväntan % Ingen uppfattning % Hur skulle SOS kunna utvecklas och förbättras? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Förankring på rektorsnivå % Förankring på kommunal politisk nivå % Som museiverksamhet % Som universitetskurs % Som delkurs på lärarutbildningen % Som gymnasieprogram för både lärare och elever % Fortsätta i befintlig form % Ingen uppfattning % Annan uppfattning, nämligen: % 93

5 7. Har du kunnat använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått via SOS i undervisningen/i ditt arbete? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Delvis % Nej % Kan ej svara på denna fråga % Har du slutat i SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Nej % Varför valde din skola att medverka i ett konstprojekt? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Intresse att använda samtidskonsten i lärandet % Skolan har kultur- och medieprogram % Skolan ville utveckla sitt samhällsprogram % Skolan ville arbeta med samhällsfrågor på ett nytt sätt % Lärare på skolan är SOS-medlemmar så det var ett naturligt steg att utveckla samarbete med SOS % Annan orsak, nämligen: % Motsvarade konstprojektet dina förväntningar? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Över förväntan % Enligt förväntan % Under förväntan % Kan inte uttala mig % 20

6 12. Vad har konstprojektet och dess resultat genererat? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Det har gett mig ett nytt förhållningssätt till lärande % Det har visat att samtidskonst är en viktig resurs i skolan % Det var roligt och intressant, men har inte förändrat mitt förhållningssätt till lärande % Det var inte okomplicerat, men spännande och lärorikt % Det var en besvikelse och visade sig mest vara problematiskt och svårt % Annan åsikt, nämligen: % Varför ville du medverka i ett konstprojekt? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Rektorn uppmuntrade mig % Utveckling i min yrkesroll % En spännande utmaning % Jag hade hört talas om andra konstprojekt % Förutsättningslös nyfikenhet % Annan orsak, nämligen: % Upplever du att lärare, rektor och annan personal på skolan har engagerat sig i konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Delvis % Nej % Kan inte svara på frågan % 22

7 15. Hur har din arbetssituation påverkats av ditt engagemang i SOS och konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Högre arbetsbelastning utan ersättning % Högre arbetsbelastning med ersättning % Mindre arbetsbelastning % Utveckling av min yrkesroll % Större kännedom om mina elever % Inte alls % Kan ej svara på denna fråga % Annan uppfattning, nämligen: % Vilka är dina erfarenheter av konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Nya perspektiv på lärarrollen % Nya perspektiv på samtidskonsten % Nya sidor av mig själv % Nya sidor av mina elever % Nya sidor av skolan som arbetsplats % Ingen uppfattning % Annan uppfattning, nämligen: % Skulle du vilja medverka i ett konstprojekt igen? Motivera ditt svar. Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Nej % 22

8 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. BILAGA 2 Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: Skolpersonal. Förteckning över personer intervjuade november december 2004: Marianne Sevholt, klasslärare 4-5:a för döva & hörselskadade barn, Kannebäcksskolan i Göteborg. SOS: Arbetar tillsammans med konstnären Marie Bondeson i ett konstprojekt på skolan. Har varit på performance-kurs och inspirationsdagar. Maria Bergman, lärare i svenska och bild på Fjällskolan i Göteborg. SOS: Har tagit emot info från SOS under ett år. Lena Josefsson, lärare i franska, svenska och kulturhistoria på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: har varit med på inspirationsdagar och konferenser sedan starten. Dan Savik, lärare i svenska på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har varit medlem en månad, varit på temadag. Kajsa Frostensson, bildlärare på Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har initierat konstprojekt med Marie Bondeson och varit på inspirationsdagar. Richard Ahlin, lärare i slöjd och bild, Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har deltagit i några inspirationsdagar. Dan Elving, lärare i bild på högstadiet Ätradalsskolan i Ulricehamn. SOS: Har inte fått medverka på något för sin rektor. Lena Nordstierna, gymnasielärare i bild och svenska, Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: Har varit med på inspirationsdagar, performancekurs och i konstprojekt. Elin Lindoff, bildlärare på Båtmansskolan i Härryda. SOS: Har ej varit delaktig i något arrangemang. Maria Forsell, hushållslärare på Nya Lövgärdesskolan i Göteborg. SOS: Har varit på arrangemang. Marianne Nordström, bildlärare på Ytterbyskolan 7-9 i Kungälv. SOS: är mycket aktivt medverkande i de flesta inspirationsdagar/kvällar. Michael Ronnby, lärare i bild och media på Bäckängsgymnasiet i Borås. SOS: Har initierat konstprojekt med Staffan Hjalmarsson. Elisabeth Wahlström, lärare i bild på Lerums gymnasieskola. SOS: Har precis blivit aktiv. Ingela Andersson, rektor för gymnasiesärskola i Alingsås. SOS: Har vidarebefordrat information till sina lärare. Gunnar Karlsson, gymnasielärare i praktiska yrken, särskolan Krokslättsgymnasium, Mölndal. SOS: Har varit på inspirationsdagar och det finns ett pågående konstprojekt på Gunnars skola. Annicka Hed, svenska/franskalärare på högstadiet Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har varit kontaktperson i konstprojekt med Marie Bondeson tillsammans med två andra lärare. Jenny Älmegran, gymnasielärare i svenska och psykologi på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har deltagit på vissa inspirationsdagar.

9 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Vivianne Uddén, lärare i specialämnen på Individuella programmet på Margrethe Gärdeskolans i Uddevalla. SOS: Har varit med på nästan allt som erbjudits och har konstnär på skolan. Lena Carlsson, lärare i bild, svenska och matte på Krokslätts- och Fässbergsgymnasiets särskola i Mölndal. SOS: Har initierat ett konstprojekt och varit med på många inspirationsdagar. Berit Hermansson, mellanstadielärare på Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har samarbetat med konstnären Mari Bondeson på skolan. Eva Stenlund, bildlärare på Klarebergsskolan i Göteborg. SOS: Har medverkat ibland, bl a under KONTINUA-konferensen på Nordiska Akvarellmuseet. Lena Gustavsson, lärare i svenska och bild på Fritslaskolan i Marks kommun. SOS: Har inte medverkat ännu, men har vilja och intresse att göra det. Petra Stenman, lärare i svenska, kultur- och idéhistoria på Donnergymnasiet i Göteborg. SOS: Har aldrig deltagit, men tagit del av information under ca 2 månader. Rebecka Widell, bildlärare på Mediaprogrammet; yrkesämnen, estetisk verksamhet och individuellt val på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg. SOS: Har deltagit i inspirationseftermiddag på Göteborgs Konsthall och Genus&Media-temadag i Vara. Ingemar Persson, bildlärare estetiska programmet, karaktärsämnen på Lerums gymnasieskola. SOS: passiv medlem. Marie Christiansson, bildlärare på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. SOS: Har deltagit på fortbildningsdag på Göteborgs Konsthall och tagit del av tips. Patrick Hjort, bildlärare på Uddevalla gymnasium. SOS: Har inte deltagit i något på grund av tidsbrist. Maria Lans, lärare i bild på Kavelbrogymnasiet i Skövde. SOS: Har varit på en temadag för en månad sedan. Annika Martinsson, lärare i omvårdnad på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Eva Malmqvist, adjunkt, svenska och engelska på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har arbetat med konst & dans (bland annat SOS) i skolan i ca 5 år, är mindre aktiv nu än tidigare på grund av avstånd. Jenny Svensson, lärare i svenska och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media, som hon var med och såg till att det kom till Vårgårda. Daniel Wall, gymnasielärare i svenska och engelska på estetiska programmet på Uddevalla gymnasium. SOS: Har varit på inspirationsdagar och fortbildning, men säger sig inte varit särskilt engagerad. Ann Hemrell, vårdlärare på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Ann Strandvik, bildlärare årskurs 6-9 på Hjällboskolan i Göteborg. SOS: Har varit på inspirationsdagar, videokurs och varit aktiv i konstprojekt på skolan. Katarina Frick, bildlärare på Åbyskolan i Mölndal. SOS: konstprojekt och inspirationsdagar, har varit/är med i Akvarellprokten SkolaKonst och Kontinua.

10 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Kristina Karjel, speciallärare på särskola, Krokslättsgymnasiet i Mölndal. SOS: konstprojekt med Tina Carlsson och inspirationsträffar. Johanna Redelius, teaterlärare på Uddevalla gymnasium, estetiskt program. SOS: Har varit på videokurs (1 gång av 3). Martina Andersson, lärare i samhällskunskap och historia på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Susanne Eklund, bibliotekarie på folk/gymnasiebiblioteket på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Var inblandad i Genus & Media. Åsa Rova, bildlärare på Estetiska programmet Bild & Form på Uddevalla gymnasium. SOS: var med i styrelsen från början. Har varit på inspirationstillfällen etc. Karin Elmgren, är konstnär men vikarierar nu som bildlärare på mellan och högstadiet, Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: tog vikariatet pga SOS, är ansvarig för konstprojekt. AnnaCarin Söderberg, lärare i hörselklass, mellanstadiet Kannebäcksskolan i Göteborg. SOS: Konstprojekt, performancekurs, inspirationsdagar. Karin Gyllensten-Bolin, lärare i bild på estetiska programmet Bild och Form på Lerums gymnasieskola, undervisar i Nutida konst. SOS: inspirationsdagar. Ditte Hesslegård, bildlärare på estetiska programmet Bild och Form & Design på Lerums gymnasieskola. SOS: Har varit på inspirationsdagar. Kristian Ribberström, lärare i svenska och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Rafic Aoudi, lärare i bild på estetiska programmet Bild och Form på Schillerska gymnasiet i Göteborg. SOS: har inte deltagit ännu. Annas Tagesdotter, lärare i Bild & Form för gymnasiet och på kulturskolan ålder 6-18 på Kungsbacka Kulturskola. SOS: har bara läst info. Karin Kängström, programanssvarig för IV-programmet på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med på inspirationsdagar. Stefan Carmesund, lärare i idrott och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Inger Bernholdsson, textilkonstnär och pedagog, vikarierande lärare i Bild och Form på Frölundagymnasiet, tidigare vikarie på Hjällboskolan. SOS: genom tidigare vikariat aktiv inom konstprojekt med Marie Bondeson; performancekurs + performance i skolan, vidokurs och inspirationstillfällen. Maritha Kylén, bildlärare i Bild och Form på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. SOS: Har tagit del av informationen och lånat film från Sveriges Konstföreningar genom SOS. Donald Wallström, bildlärare på Estetisk verksamhet på Uddevalla gymnasium, Östrabo. SOS: Har varit på inspirationstillfällen etc. Linda Ivarsson, lärare i svenska samt barn- & fritidskunskap på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media.

11 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Carla Karlsson, medialärare i foto och rörlig bild på Fågelviksgymnasiet i Tibro. SOS: Har varit med någon månad, varit på videokurs. Carina Johansson, förskolelärare årskurs 1 och 2, mest bild och svenska på Heneskolan i Skövde. SOS: varit med 6 månader, mycket aktiv. Hillevi Larsson, lärare i estetisk verksamhet, musik, svenska och ledarskap på Kavelbrogymnasiet (byggare, rörmokare, elektriker mfl) i Skövde. SOS: en månad, var på Genus och Media och Kontinua -konferensen. Pia Wretlind, rektor Åbyskolan i Mölndal och projektledare Kontinua. SOS: samarrangör genom Kontinua. Projekten har varit varandras referenser och har samarrangerat evenemang. (finns även representerad under Övriga, fråga 1-9) Sören Pettersson, rektor Sollebrunns & Stora Mellby skola (förskola årskurs9) i Alingsås. SOS: Var informerad. Har följt och stöttat konstprojekt på Sollebrunn. Erik Ivarsson, rektor på Kannebäcksskolan (skola för barn med dövhet, språkstörning och hörselskada) i Göteborg med regionalt upptagningsområde. SOS: Konstprojekt och inspiration. Barbro Hegen, bildlärare på Estetiska programmet på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. Ingrid Moeschlin, danspedagog på Estetiska programmet med dansinriktning på Uddevalla gymnasium. SOS: Var aktiv inom förstudieprojektet, varit på Samtalsdagar på Nordiska Akvarellmuseet. P.K. Mahanandia, bildlärare på grundskolan Engelbreksskolan i Borås. SOS: blev medlem under hösten genom videokurs. Annette Forsberg, lärare i svenska och historia på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: satt i styrelsen första året + temadag. Maria Magnusson, lärare i bild och slöjd på Hjällboskolan (högstadium) och BräckeÖstergård (grundskolan) i Göteborg. SOS: Har deltagit i inspirationstillfällen. Lena Tidblom, bildlärare på Estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: var med i arbetet med ett performance Änglar finns de? på skolan med handledning av Staffan Hjalmarsson + inspirationsdagar. Pita Skogsén, teater- och bildlärare på Estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: var på performancekurs med Staffan Hjalmarsson och arbetade med performance på skolan., samarbetemed Valand + inspirationsdagar. De flesta av skolpersonalen har svarat på följande frågor: 1-9 och 15. De som har arbetat med en konstnär, sitt lärarlag och en elevgrupp i ett konstprojekt har även svarat på frågorna och

12 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Intervjufrågor del 1 för alla SOS-medlemmar 1. Hur länge har du varit med i SOS? Sedan starten xxx 1.5 år xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 år xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6 månader xxxxxxxx 1 månad xxxxxxxxxx xxxx Mindre än en månad 2. Hur fick du kännedom om SOS-projektet? En kollega/vän xxxxxxxxxx xxxxxxx Skolans rektor/ledning xxxxxx Konstkonsulent xxxxxxxxxx Media/Nätverk Hemsidan xxx Annat sätt, nämligen: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Infoblad i personligt fack i skolan. Fick informationskort. Genom den fortbildning inom bildkonst och dans som fanns inom Estetiska programmet på Agnebergsgymnasiet, Uddevalla. Genom danskonsulenten Eva Persson. Genom danskonsulenten Eva M Persson. Utifrån tidigare kontakter med Musernas Museum Estetisk kongress på Artisten, VT03, såg anmälningskort där. Fick ett infokort på estetkongress. Bildlärarträff för hela Västra Götalandsregionen. Bildlärarträff i Uddevalla i februari 2004 på Bohusläns museum. Regional bildlärarträff i Uddevalla presentation. Bildlärarträff i Uddevalla. Bildlärarträff i Uddevalla. I Uddevalla på bildlärarkonferens. Bildlärarträff i Uddevalla. Bildlärarträff i Uddevalla. På kompetensutvecklingsdag. En lärare på skolan och genom att jag på så sätt mötte konstnären Marie Bondeson Genom samarbetet med konstnären Mari Bondeson (samarbetet var inte kopplat till SOSprojektet.) Genom Marie Bondeson.

13 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Genom Marie Bondeson som ordnade kurs för lärarna på skolan (pappersklippkurs HT02) Skolans samordningsansvarige. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Tidaholm Det utvidgade språkbegreppet : Genus & Media seminarium Varför blev du medlem/började arbeta med SOS? Intresse för samtidskonst xxxxxxxxxx xx Uppmaning från skolledningen x Bildlärare xxxx Ville utveckla nya metoder för lärande xxxxxxxxxx Ville arbeta med samtidskonst i skolan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Möjlighet att arbeta regionalt med samtidskonst Annan orsak, nämligen: xxxxxxxxxx xxx Få del av nätverk inom bildämnet. Ville få mer fortbildning. Att koppla ämnet konst till ämnet svenska. Kombinationen Media & Genus var intressant. Spännande projekt. Inspiration och kontaktnät efter tidigare samarbete. Workshopen jag medverkade i handlade om rörlig bild (det jag jobbar med). Har elever med kommunikationshinder, ville använda konst som kommunikation. Många elever är intresserade av video, ville skaffa mig fortbildning inom det. Annan orsak, nämligen: ville arbeta med vård & konst.... Generella kommentarer: Intresse för samtidskonst och möjligheten att få ta del av dagsfärsk konst. Intresse för samtidskonst, arbetar på gallerier, alltid intresserad av nya metoder. Ville med hjälp av konsten hjälpa eleverna att tyda tendenser i samhället. Ville utveckla nya metoder för lärande inom särskolan, ihop med samtidskonsten. Ville utveckla nya metoder för lärande och var intresserad av vinklingen språk/bild.

14 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ville utveckla nya metoder för lärande. På IV-programmet finns det många trasiga själar med svårighet för teoretisk inlärning, trodde på SOS som bra för IV. Ville utveckla nya metoder för lärande på uppmaning från skolledningen. Bildlärare, ville hitta nya sätt att involvera eleverna. Få idéer och kontakter. Bildlärare, eleverna undervisas i samtidskonst. Ville arbeta med samtidskonst i skolan och få inspiration till hur man kan arbeta. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, är ansvarig för kommunikationen skolan Bohusläns museum, har tidigare arbetat med samtidskonst i skolan. Ville arbeta med samtidskonst i skolan pga att jag själv är konstnär. Ville arbeta med samtidskonst i skolan och få stöd i att närma mig samtidskonsten. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, vill få eleverna att diskutera livsfrågor genom konsten. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, hade tidigare arbetat med Musernas Museum. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, har kursen Nutida konst. 4. Hur aktiv är du som medlem? Hur ofta deltar du i procent räknat av de aktiviteter som du blir erbjuden? Mycket aktiv (100%) xxxx Aktiv (75%) xxxxxxxxxx xxx Ganska aktiv (50%) xxxx Ibland (25%) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Aldrig (0%) xxxxxxxxxx x Generella kommentarer till Ibland och Aldrig: Mycket aktiv, obs! Jag får ta ledigt. Har tidigare varit mycket aktiv, men nu är det svårare med tiden och avstånden, svårt att få komma loss. Ganska aktiv, avstånd och tid är svårt, men utbud bra! Ibland, tids- och distansproblem. Ibland, På grund av annan fortbildning som legat parallellt. Ibland, sammanfaller med annat. Ibland, Krockar med andra arrangemang. Ibland, På grund av långa avstånd och tider som ej har passat. Ibland, krockar med annat. Ibland, det krockar med annat. Ibland, på grund av tid och plats, jag har småbarn.

15 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ibland, långt att fara. Ibland, svårt med avstånd och tider. Ibland, p g a tidsbrist. Ibland, p g a tidsbrist. Ibland, har tidsbrist i perioder när det är produktioner på gång på skolan. Ibland, det har krockat med annat. Ibland, har gått krångel med mailen. Ibland, pga tidsbrist Ibland, utbudet har ej stämt. Ibland, tiden räcker inte till. Ibland, stressig arbetssituation + privat Ibland, svårt att hinna, i mån av tid. Aldrig, har bara varit aktiv på förvaltningsnivå. Aldrig, på grund av skolans ekonomi. Aldrig, Det har aldrig passat med tider. Aldrig, det har inte passat med tiderna. Aldrig, det har varit för kort varsel, som lärare måste jag hinna planera in studiedagar och ordna med vikarier etc. Aldrig, pga tid. När det ligger utanför schemat. Aldrig, tyvärr har vi ej fått ledigt. Aldrig på grund av tid och avstånd Har SOS motsvarat dina förväntningar? Över förväntan xxxxxxxxxx xxxxxx Enligt förväntan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Under förväntan xxxx Ingen uppfattning xxxxxxxxxx xxxxxx Generella kommentarer: Under förväntan, för inriktat mot bildlärare, dvs att skapa konst. Under förväntan, på grund av den sena informationen. Under förväntan, på grund av att det varit för mycket fokus på yngre elever, arbetar själv på gymnasiet. Under förväntan, hade önskat mer om lärarhandlett material. Mer konkret arbetsmaterial. Arbetsgrupp för att ta fram pedagogiskt material gjort av lärare med medvetenhet om nivån. Inriktningen som det ser ut nu har varit på att fortbilda lärare inom konst. Det har också

16 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. funnits en svårighet vad det gäller utbudet som ger sig ut för att gälla både bildlärare och övriga samtidigt. Men sammantaget en positiv nätverkskommunikation Hur skulle SOS kunna utvecklas och förbättras? Förankring på rektorsnivå xxxxxxxxxx xxxxxx Förankring på kommunal politisk nivå xx Som museiverksamhet xxx Som universitetskurs xxxx Som delkurs på lärarutbildningen xxxx Som gymnasieprogram för både lärare och elever xxx Fortsätta i befintlig form xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ingen uppfattning Annan uppfattning, nämligen: xxxx Jag skulle vilja ha en bredare definition på samtidskonst, än den som presenteras. Upplever för stort fokus på samhällsorienterad konst. Förankring på lärarnivå. Ser inte att konsten fyller funktion inom ex samhällskunskap. Vill att SOS tar mer hänsyn till socioekonomiska grupper. Jobba mer med workshops ute i skolorna. Fast lärarfortbildning också mycket viktigt. Generella kommentarer: Fortsätta i befintlig form, Svårt med avstånden när det gäller kortare evenemang. Fortsätta i befintlig form, det är viktigt att förlägga aktiviteterna ute i regionen och att aktivera de lokala lärarna. Fortsätta i befintlig form, gärna mer lokalt. Förankring på rektorsnivå och på skolorna som helhet, överbrygga rädslan och ointresset. Gärna som del i VG-kommunernas Smörgåsbord av studiedagar för lärare. Fortsätta i befintlig form, gärna också som akademisk utbildning. Verksamhet på kvällstid. Fortsätta i befintlig form, som fortbildning, gärna lokalt på exempelvis lokala museum. Gärna med mer fokus på hur man kan använda det man upplevt. Fortsätta i befintlig form, med mer fokus på användning i samhällsorienterade ämnen. Fortsätta i befintlig form, bra med utveckling till en universitetskurs och att förankra hos rektorer för att få medverka över huvud taget. Fortsätta i befintlig form och med mer konstnärer ute i skolorna. Fortsätta i befintlig form, men svårt med avstånden och kvällstiden.

17 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Fortsätta i befintlig form men integrera i större sammanhang och nå ut och informera i god tid och på ett tydligt sätt. Fortsätta i befintlig form, inför framtiden vore det bra att väva in detta i lärarutbildningen. Fortsätta i befintlig form, obs! skola in rektorerna i idén. Det är svårt att nå ut till vanliga klasslärare. Forsätta i befintlig form, genom att det innebär valfrihet till utbudet. Fortsätta i befintlig form och förankra det mer hos skolledningen. Fortsätta i befintlig form, gärna fortbildning på universitet för lärare. Fortsätta i befintlig form och fungera som nätverk och testmöjlighet. Fortsätta i befintlig form, skulle vilja ha mer stöd för arbete med yngre elever. Fortsätta i befintlig form och köra ett varv till, fortsätta med konstprojekt på samma skola, men med ny elevgrupp. Fortsätta i befintlig form utveckla genom förankring inom skolledning och på politisk nivå. Är lärare medvetna kan de slussa barnen. Fortsätta i befintlig form, men med mer marknadsföring, informera mer, media! Fortsätta i befintlig form, har bredd, är inte för pretentiöst, bra form. Förankring på rektorsnivå och med tydligare fokus på svenska och SO, inte bara för redan initierade. Förankring på rektorsnivå och därigenom få in det som fortbildning. Nätverk med teoretisk diskussion och konkreta förslag. Förankring på rektorsnivå och gärna i form av en gymnasiekurs inom det individuella valet, tillgängig för samtliga gymnasister, inte bara de på Estetiskt program. Förankring på rektorsnivå, obs! Det är viktigt att ha lång framförhållning när man arbetar med skolan. Förankring på rektorsnivå, viktigt inplantera hos skolledningen och ge estetiska impulser på lärarutbildningen. Förankring på rektorsnivå, för att få stöd att få arbeta med samtidskonst. Förankring på rektorsnivå, viktigt börja uppifrån och att ha fortbildning för lärare. Att arbeta med samtidskonst kräver kunskap om samtidskonst. Förankring på kommunalpolitisk nivå, gärna förankra tydligare inom gymnasiet. Som delkurs på lärarutbildningen, mycket bra som löpande fortbildning och gärna på museer. Som delkurs på lärarutbildningen, viktigt lyfta fram alternativa läro/kommunikationsprocesser för samspel, kommunikation och interaktion. Som museiverksamhet, för att vara närmare skolan.

18 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Som universitetskurs, vill gärna ha akademiska poäng/intyg. Som gymnasieprogram för både lärare och elever, med konkreta lektionsförslag. 7. Har du kunnat använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått via SOS i undervisningen/i ditt arbete? Ja xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Delvis xxxxxxxxxx x Nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Kan ej svara på denna fråga xxx Om ja eller delvis på denna fråga, ge exempel på hur: Ja, vi har haft samtal om konst. Dialog mellan barnen. Bryter mer gränser nu. Har också dans 80 min/v med danspedagog med de hörselskadade och döva barnen. Ja, jag har berättat om konstnärer och utställningar för eleverna. Ja, jag har använt inspiration från konferens på Nordiska Akvarellmuseet Har lånat diabilder och video från Sveriges Konstföreningar. Ja, jag var med på en performance-kurs, drev sedan performance-tema i skolan och besökte Göteborgs Konsthall tillsammans med eleverna. Ja, elevens val i 9:an. Eleverna skapar och redogör för arbetsprocessen inspirerade av samtidskonst. Ja, har blivit stimulerad till att ta med eleverna på utställningar etc. Ja, inspirerad att arbeta mer med kombinationen svenska/bild. Ja indirekt. Genom möten med konstnärer. Kan nu föra diskussioner utifrån samtidskonst. Ja, har känt mig mer fri och har använt olika moment från SOS på skolan. Ja, t ex började jag en ny kurs i Estetisk Verksamhet för eleverna och lyckades locka många elever genom erfarenheterna från en performance-kurs med Staffan Hjalmarsson som jag gick i våras. Ja, var med på KONTINUA-konferens, bra chans att få fundera kring och bolla idéer. Ja, har fått tips på hemsidor etc till kurs i Nutida konst. Ja, vi har pratat om manligt och kvinnligt med återkoppling till Genus & Media. Ja, i svenskaundervisning i samtal om reklam. Ja, jag har en kurs som heter Människan socialt och kulturellt, har använt Genus & Media dagen till den kursen. Ja, har fått inspiration till att arbeta med bildanalys, bolla idéer och göra analysträd. Ja, har använt samtidskonsten i undervisningen. Använde t ex Eva och Adèle som utgångspunkt i genusdiskussion. Ja, indirekt svårt beskriva hur.

19 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ja, exempelvis samtalsdagarna på Akvarellmuseet, de har integrerats i undervisningssättet. Ja, i svenskan använde bi text & media, bilder & rubriker och hade diskussion utifrån temadagen. Ja, ex performance i skolan efter performancekursen. Ja, har kunnat förmedla till elever det som konstnärerna sagt/gjort. Förhandsvisningar är mycket bra! Ja, lärare och elever upplevde båda G & M, kan associera till det och tänka framåt. Ja, har lärt mig hur man kan samverka med konstnärer och lägga upp ett sådant jobb. Ja, arbetar nationellt med skolutvecklingsprocess för hörselskolor. Arbetet har lyft fram vikten av att föra samtal som inte går ut på rätt och fel tillsammans med elever. Ja, genom att jobba med eleverna i utställningshallar, har tagit intryck och samtalat kring konsten och dess påverkan. Ja, senast tog jag elever till Konsthallen, efter visning. Bra möte med någon utifrån för eleverna. Ja, genom tips, kontakter, jobbat i kurs med konstnär, egen påfyllning. Ja, exempelvis klippa i papper-kursen fick ett historiskt perspektiv (har använt det direkt i skolan). Performance (gjorde praktiskt, band samman både måleri och teater) Delvis, några uppgifter har sprungit ur inspiration från SOS-dagar och kvällar. Delvis, att skriva till bilder. Delvis, har idéer i bakhuvudet. Skulle vilja ha mer undervisningsmaterial ex diabilder. Delvis, samarbetet med Marie Bondeson har kunnat användas direkt. Inspirationstillfällena har inneburit just inspiration. Delvis, videokursen kan jag använda i scenisk gestaltning och annan gestaltning framför kameran. Delvis, vävde in Genus & Media i en massmediekurs. Delvis, i mötet med konsthallen etc har jag hittat min nisch samtidskonsten. Delvis, i bildundervisning har berättat om utställningar. Delvis, i data använde vi bilder från hemsidan. Inspiration. Delvis, inspiration lagras, har idéer inför utökad tid. Delvis, Genus & Media bekräftade det vi redan gör Nej, jag har inte varit deltagande. Nej, jag har bara varit med en månad, det är för tidigt att säga. Nej, jag har ej deltagit ännu. Nej, jag har precis blivit aktiv. Nej, har ej deltagit själv, bara vidarebefordrat material i rollen som rektor. Nej, inte ännu. Nej, för tidigt att uttala sig.

20 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Nej, inte än, men jag tror att det kommer. Nej, jag har ju inte deltagit. Nej, för mycket fokus på yngre elever. Nej, jag har inte varit aktiv för att använda projektet med eleverna. Nej, är själv konstnär som arbetar med samtidskonst, är van att arbeta på det sättet. Nej, har varit mammaledig. Nej, möjligtvis i diskussion. Har bara 4 lektioner/vecka nu. Har dock i Livskunskapskurs haft flytta hemifrån tema med utsmyckning, möblering etc av första hemmet inspirerat av SOS. Nej, inte än. Nej, inte än. Nej, har inte deltagit. Nej, behöver mer! (och utrustning) 8. Har du slutat i SOS? Ja Sammanlagt 21 personer har strukits från medlemsregistret under enkätens gång. Av dessa är det 16 personer som antas vara skolpersonal som det inte har gått att få tag på och 5 personer bland skolpersonalen som velat bli strukna och inte delta i enkäten. Inga av de intervjuade säger sig alltså ha slutat, men 7 personer bland skolpersonalen har ej gått att få tag på inom utsatt tid för telefonenkäten. Nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Om ja på denna fråga: varför? Tidsbrist Inte intresserad För långa avstånd till evenemangen Annan orsak, nämligen: 9. Beskriv mycket kortfattat dina erfarenheter av SOS-projektet (max en rad)! SOS har gett impulser & möten med kollegor. Kul att lyssna! Har aldrig varit med, men det finns fortfarande intresse att vara med. Trevliga sammankomster. Lite pretentiöst. Mycket bra i möten med konstnärer och exempelvis dansvetare. Bra, positivt att möta verksamma konstnärer.

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Presentation. - Utbildningskommun Nordanstig -

Presentation. - Utbildningskommun Nordanstig - November 2013 januari 2014 Projektmedarbetare Jonas Johansson & Jessika Dahl Gidlund Uppdragsgivare: Eva Fors utbildningschef Nordanstig kommun Presentation - Utbildningskommun Nordanstig - Samverkan mellan

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015.

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015. Rapport Science Center Tänknikhuset Vårterminen 2015. Tänknikhuset har regelbundna tekniklektioner och teknikprojekt för cirka 50 klasser /1000 elever i Vårgårda kommun. Vi arbetar efter en strukturerad

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT 2003 Västerås Kursansvarig: Gordana Dodig-Crnkovic Lärarstaben: Jan Gustafsson, Kimmo Eriksson, Sten Lindstam, Lennart Harnefors,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK 6-9 HÅSTENSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam föreläsning

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS)

HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) FÖRSKOLA Skollagen kap 8 9: Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25)

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare & justeringsman Sverker & Annette (ordf), Patrik (sekreterare), Ingela (justerare) 3. Föregående protokoll Besök av Michael Asp (IKT-frågor) flera anmälde

Läs mer