KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6"

Transkript

1 KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6 TILL RAPPORT BASERAD PÅ EN TELEFONENKÄTSUNDERSÖKNING UTFÖRD UNDER NOVEMBER DECEMBER 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanställning av samtliga enkäter utan kommentarer och persondata 2. Sammanställning av enkäterna: Grupp I Skolpersonal 3. Sammanställning av enkäterna: Grupp II Konstnärerna, som har arbetat med konstprojekt i skolor tillsammans med elevgrupper och lärarlag 4. Sammanställning av enkäterna: Grupp III Övriga 5. Sammanställning av enkäterna: Projektets referensgrupp, konstföreningens styrelse Telefonenkäten 1

3 BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA ENKÄTER UTAN KOMMENTARER OCH PERSONDATA. Grupp 1: Skolpersonal, Grupp 2: Konstnärer, Grupp 3: Övriga 1. Hur länge har du varit med i SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Sedan starten % 1.5 år % 1 år % 6 månader % 1 månad % Mindre än en månad % Hur fick du kännedom om SOS-projektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % En kollega/vän % Skolans rektor/ledning % Konstkonsulent % Media/Nätverk % Hemsidan % Annat sätt, nämligen: % Varför blev du medlem/började arbeta med SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Intresse för samtidskonst % Uppmaning från skolledningen % Bildlärare % Ville utveckla nya metoder för lärande % Ville arbeta med samtidskonst i skolan % Möjlighet att arbeta regionalt med samtidskonst % Annan orsak, nämligen: % 93

4 4. Hur aktiv är du som medlem? Hur ofta deltar du i procent räknat av de aktiviteter som du blir erbjuden? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Mycket aktiv (100%) % Aktiv (75%) % Ganska aktiv (50%) % Ibland (25%) % Aldrig (0%) % Har SOS motsvarat dina förväntningar? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Över förväntan % Enligt förväntan % Under förväntan % Ingen uppfattning % Hur skulle SOS kunna utvecklas och förbättras? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Förankring på rektorsnivå % Förankring på kommunal politisk nivå % Som museiverksamhet % Som universitetskurs % Som delkurs på lärarutbildningen % Som gymnasieprogram för både lärare och elever % Fortsätta i befintlig form % Ingen uppfattning % Annan uppfattning, nämligen: % 93

5 7. Har du kunnat använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått via SOS i undervisningen/i ditt arbete? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Delvis % Nej % Kan ej svara på denna fråga % Har du slutat i SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Nej % Varför valde din skola att medverka i ett konstprojekt? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Intresse att använda samtidskonsten i lärandet % Skolan har kultur- och medieprogram % Skolan ville utveckla sitt samhällsprogram % Skolan ville arbeta med samhällsfrågor på ett nytt sätt % Lärare på skolan är SOS-medlemmar så det var ett naturligt steg att utveckla samarbete med SOS % Annan orsak, nämligen: % Motsvarade konstprojektet dina förväntningar? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Över förväntan % Enligt förväntan % Under förväntan % Kan inte uttala mig % 20

6 12. Vad har konstprojektet och dess resultat genererat? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Det har gett mig ett nytt förhållningssätt till lärande % Det har visat att samtidskonst är en viktig resurs i skolan % Det var roligt och intressant, men har inte förändrat mitt förhållningssätt till lärande % Det var inte okomplicerat, men spännande och lärorikt % Det var en besvikelse och visade sig mest vara problematiskt och svårt % Annan åsikt, nämligen: % Varför ville du medverka i ett konstprojekt? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Rektorn uppmuntrade mig % Utveckling i min yrkesroll % En spännande utmaning % Jag hade hört talas om andra konstprojekt % Förutsättningslös nyfikenhet % Annan orsak, nämligen: % Upplever du att lärare, rektor och annan personal på skolan har engagerat sig i konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Delvis % Nej % Kan inte svara på frågan % 22

7 15. Hur har din arbetssituation påverkats av ditt engagemang i SOS och konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Högre arbetsbelastning utan ersättning % Högre arbetsbelastning med ersättning % Mindre arbetsbelastning % Utveckling av min yrkesroll % Större kännedom om mina elever % Inte alls % Kan ej svara på denna fråga % Annan uppfattning, nämligen: % Vilka är dina erfarenheter av konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Nya perspektiv på lärarrollen % Nya perspektiv på samtidskonsten % Nya sidor av mig själv % Nya sidor av mina elever % Nya sidor av skolan som arbetsplats % Ingen uppfattning % Annan uppfattning, nämligen: % Skulle du vilja medverka i ett konstprojekt igen? Motivera ditt svar. Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Nej % 22

8 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. BILAGA 2 Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: Skolpersonal. Förteckning över personer intervjuade november december 2004: Marianne Sevholt, klasslärare 4-5:a för döva & hörselskadade barn, Kannebäcksskolan i Göteborg. SOS: Arbetar tillsammans med konstnären Marie Bondeson i ett konstprojekt på skolan. Har varit på performance-kurs och inspirationsdagar. Maria Bergman, lärare i svenska och bild på Fjällskolan i Göteborg. SOS: Har tagit emot info från SOS under ett år. Lena Josefsson, lärare i franska, svenska och kulturhistoria på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: har varit med på inspirationsdagar och konferenser sedan starten. Dan Savik, lärare i svenska på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har varit medlem en månad, varit på temadag. Kajsa Frostensson, bildlärare på Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har initierat konstprojekt med Marie Bondeson och varit på inspirationsdagar. Richard Ahlin, lärare i slöjd och bild, Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har deltagit i några inspirationsdagar. Dan Elving, lärare i bild på högstadiet Ätradalsskolan i Ulricehamn. SOS: Har inte fått medverka på något för sin rektor. Lena Nordstierna, gymnasielärare i bild och svenska, Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: Har varit med på inspirationsdagar, performancekurs och i konstprojekt. Elin Lindoff, bildlärare på Båtmansskolan i Härryda. SOS: Har ej varit delaktig i något arrangemang. Maria Forsell, hushållslärare på Nya Lövgärdesskolan i Göteborg. SOS: Har varit på arrangemang. Marianne Nordström, bildlärare på Ytterbyskolan 7-9 i Kungälv. SOS: är mycket aktivt medverkande i de flesta inspirationsdagar/kvällar. Michael Ronnby, lärare i bild och media på Bäckängsgymnasiet i Borås. SOS: Har initierat konstprojekt med Staffan Hjalmarsson. Elisabeth Wahlström, lärare i bild på Lerums gymnasieskola. SOS: Har precis blivit aktiv. Ingela Andersson, rektor för gymnasiesärskola i Alingsås. SOS: Har vidarebefordrat information till sina lärare. Gunnar Karlsson, gymnasielärare i praktiska yrken, särskolan Krokslättsgymnasium, Mölndal. SOS: Har varit på inspirationsdagar och det finns ett pågående konstprojekt på Gunnars skola. Annicka Hed, svenska/franskalärare på högstadiet Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har varit kontaktperson i konstprojekt med Marie Bondeson tillsammans med två andra lärare. Jenny Älmegran, gymnasielärare i svenska och psykologi på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har deltagit på vissa inspirationsdagar.

9 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Vivianne Uddén, lärare i specialämnen på Individuella programmet på Margrethe Gärdeskolans i Uddevalla. SOS: Har varit med på nästan allt som erbjudits och har konstnär på skolan. Lena Carlsson, lärare i bild, svenska och matte på Krokslätts- och Fässbergsgymnasiets särskola i Mölndal. SOS: Har initierat ett konstprojekt och varit med på många inspirationsdagar. Berit Hermansson, mellanstadielärare på Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har samarbetat med konstnären Mari Bondeson på skolan. Eva Stenlund, bildlärare på Klarebergsskolan i Göteborg. SOS: Har medverkat ibland, bl a under KONTINUA-konferensen på Nordiska Akvarellmuseet. Lena Gustavsson, lärare i svenska och bild på Fritslaskolan i Marks kommun. SOS: Har inte medverkat ännu, men har vilja och intresse att göra det. Petra Stenman, lärare i svenska, kultur- och idéhistoria på Donnergymnasiet i Göteborg. SOS: Har aldrig deltagit, men tagit del av information under ca 2 månader. Rebecka Widell, bildlärare på Mediaprogrammet; yrkesämnen, estetisk verksamhet och individuellt val på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg. SOS: Har deltagit i inspirationseftermiddag på Göteborgs Konsthall och Genus&Media-temadag i Vara. Ingemar Persson, bildlärare estetiska programmet, karaktärsämnen på Lerums gymnasieskola. SOS: passiv medlem. Marie Christiansson, bildlärare på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. SOS: Har deltagit på fortbildningsdag på Göteborgs Konsthall och tagit del av tips. Patrick Hjort, bildlärare på Uddevalla gymnasium. SOS: Har inte deltagit i något på grund av tidsbrist. Maria Lans, lärare i bild på Kavelbrogymnasiet i Skövde. SOS: Har varit på en temadag för en månad sedan. Annika Martinsson, lärare i omvårdnad på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Eva Malmqvist, adjunkt, svenska och engelska på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har arbetat med konst & dans (bland annat SOS) i skolan i ca 5 år, är mindre aktiv nu än tidigare på grund av avstånd. Jenny Svensson, lärare i svenska och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media, som hon var med och såg till att det kom till Vårgårda. Daniel Wall, gymnasielärare i svenska och engelska på estetiska programmet på Uddevalla gymnasium. SOS: Har varit på inspirationsdagar och fortbildning, men säger sig inte varit särskilt engagerad. Ann Hemrell, vårdlärare på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Ann Strandvik, bildlärare årskurs 6-9 på Hjällboskolan i Göteborg. SOS: Har varit på inspirationsdagar, videokurs och varit aktiv i konstprojekt på skolan. Katarina Frick, bildlärare på Åbyskolan i Mölndal. SOS: konstprojekt och inspirationsdagar, har varit/är med i Akvarellprokten SkolaKonst och Kontinua.

10 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Kristina Karjel, speciallärare på särskola, Krokslättsgymnasiet i Mölndal. SOS: konstprojekt med Tina Carlsson och inspirationsträffar. Johanna Redelius, teaterlärare på Uddevalla gymnasium, estetiskt program. SOS: Har varit på videokurs (1 gång av 3). Martina Andersson, lärare i samhällskunskap och historia på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Susanne Eklund, bibliotekarie på folk/gymnasiebiblioteket på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Var inblandad i Genus & Media. Åsa Rova, bildlärare på Estetiska programmet Bild & Form på Uddevalla gymnasium. SOS: var med i styrelsen från början. Har varit på inspirationstillfällen etc. Karin Elmgren, är konstnär men vikarierar nu som bildlärare på mellan och högstadiet, Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: tog vikariatet pga SOS, är ansvarig för konstprojekt. AnnaCarin Söderberg, lärare i hörselklass, mellanstadiet Kannebäcksskolan i Göteborg. SOS: Konstprojekt, performancekurs, inspirationsdagar. Karin Gyllensten-Bolin, lärare i bild på estetiska programmet Bild och Form på Lerums gymnasieskola, undervisar i Nutida konst. SOS: inspirationsdagar. Ditte Hesslegård, bildlärare på estetiska programmet Bild och Form & Design på Lerums gymnasieskola. SOS: Har varit på inspirationsdagar. Kristian Ribberström, lärare i svenska och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Rafic Aoudi, lärare i bild på estetiska programmet Bild och Form på Schillerska gymnasiet i Göteborg. SOS: har inte deltagit ännu. Annas Tagesdotter, lärare i Bild & Form för gymnasiet och på kulturskolan ålder 6-18 på Kungsbacka Kulturskola. SOS: har bara läst info. Karin Kängström, programanssvarig för IV-programmet på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med på inspirationsdagar. Stefan Carmesund, lärare i idrott och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Inger Bernholdsson, textilkonstnär och pedagog, vikarierande lärare i Bild och Form på Frölundagymnasiet, tidigare vikarie på Hjällboskolan. SOS: genom tidigare vikariat aktiv inom konstprojekt med Marie Bondeson; performancekurs + performance i skolan, vidokurs och inspirationstillfällen. Maritha Kylén, bildlärare i Bild och Form på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. SOS: Har tagit del av informationen och lånat film från Sveriges Konstföreningar genom SOS. Donald Wallström, bildlärare på Estetisk verksamhet på Uddevalla gymnasium, Östrabo. SOS: Har varit på inspirationstillfällen etc. Linda Ivarsson, lärare i svenska samt barn- & fritidskunskap på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media.

11 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Carla Karlsson, medialärare i foto och rörlig bild på Fågelviksgymnasiet i Tibro. SOS: Har varit med någon månad, varit på videokurs. Carina Johansson, förskolelärare årskurs 1 och 2, mest bild och svenska på Heneskolan i Skövde. SOS: varit med 6 månader, mycket aktiv. Hillevi Larsson, lärare i estetisk verksamhet, musik, svenska och ledarskap på Kavelbrogymnasiet (byggare, rörmokare, elektriker mfl) i Skövde. SOS: en månad, var på Genus och Media och Kontinua -konferensen. Pia Wretlind, rektor Åbyskolan i Mölndal och projektledare Kontinua. SOS: samarrangör genom Kontinua. Projekten har varit varandras referenser och har samarrangerat evenemang. (finns även representerad under Övriga, fråga 1-9) Sören Pettersson, rektor Sollebrunns & Stora Mellby skola (förskola årskurs9) i Alingsås. SOS: Var informerad. Har följt och stöttat konstprojekt på Sollebrunn. Erik Ivarsson, rektor på Kannebäcksskolan (skola för barn med dövhet, språkstörning och hörselskada) i Göteborg med regionalt upptagningsområde. SOS: Konstprojekt och inspiration. Barbro Hegen, bildlärare på Estetiska programmet på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. Ingrid Moeschlin, danspedagog på Estetiska programmet med dansinriktning på Uddevalla gymnasium. SOS: Var aktiv inom förstudieprojektet, varit på Samtalsdagar på Nordiska Akvarellmuseet. P.K. Mahanandia, bildlärare på grundskolan Engelbreksskolan i Borås. SOS: blev medlem under hösten genom videokurs. Annette Forsberg, lärare i svenska och historia på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: satt i styrelsen första året + temadag. Maria Magnusson, lärare i bild och slöjd på Hjällboskolan (högstadium) och BräckeÖstergård (grundskolan) i Göteborg. SOS: Har deltagit i inspirationstillfällen. Lena Tidblom, bildlärare på Estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: var med i arbetet med ett performance Änglar finns de? på skolan med handledning av Staffan Hjalmarsson + inspirationsdagar. Pita Skogsén, teater- och bildlärare på Estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: var på performancekurs med Staffan Hjalmarsson och arbetade med performance på skolan., samarbetemed Valand + inspirationsdagar. De flesta av skolpersonalen har svarat på följande frågor: 1-9 och 15. De som har arbetat med en konstnär, sitt lärarlag och en elevgrupp i ett konstprojekt har även svarat på frågorna och

12 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Intervjufrågor del 1 för alla SOS-medlemmar 1. Hur länge har du varit med i SOS? Sedan starten xxx 1.5 år xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 år xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6 månader xxxxxxxx 1 månad xxxxxxxxxx xxxx Mindre än en månad 2. Hur fick du kännedom om SOS-projektet? En kollega/vän xxxxxxxxxx xxxxxxx Skolans rektor/ledning xxxxxx Konstkonsulent xxxxxxxxxx Media/Nätverk Hemsidan xxx Annat sätt, nämligen: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Infoblad i personligt fack i skolan. Fick informationskort. Genom den fortbildning inom bildkonst och dans som fanns inom Estetiska programmet på Agnebergsgymnasiet, Uddevalla. Genom danskonsulenten Eva Persson. Genom danskonsulenten Eva M Persson. Utifrån tidigare kontakter med Musernas Museum Estetisk kongress på Artisten, VT03, såg anmälningskort där. Fick ett infokort på estetkongress. Bildlärarträff för hela Västra Götalandsregionen. Bildlärarträff i Uddevalla i februari 2004 på Bohusläns museum. Regional bildlärarträff i Uddevalla presentation. Bildlärarträff i Uddevalla. Bildlärarträff i Uddevalla. I Uddevalla på bildlärarkonferens. Bildlärarträff i Uddevalla. Bildlärarträff i Uddevalla. På kompetensutvecklingsdag. En lärare på skolan och genom att jag på så sätt mötte konstnären Marie Bondeson Genom samarbetet med konstnären Mari Bondeson (samarbetet var inte kopplat till SOSprojektet.) Genom Marie Bondeson.

13 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Genom Marie Bondeson som ordnade kurs för lärarna på skolan (pappersklippkurs HT02) Skolans samordningsansvarige. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Tidaholm Det utvidgade språkbegreppet : Genus & Media seminarium Varför blev du medlem/började arbeta med SOS? Intresse för samtidskonst xxxxxxxxxx xx Uppmaning från skolledningen x Bildlärare xxxx Ville utveckla nya metoder för lärande xxxxxxxxxx Ville arbeta med samtidskonst i skolan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Möjlighet att arbeta regionalt med samtidskonst Annan orsak, nämligen: xxxxxxxxxx xxx Få del av nätverk inom bildämnet. Ville få mer fortbildning. Att koppla ämnet konst till ämnet svenska. Kombinationen Media & Genus var intressant. Spännande projekt. Inspiration och kontaktnät efter tidigare samarbete. Workshopen jag medverkade i handlade om rörlig bild (det jag jobbar med). Har elever med kommunikationshinder, ville använda konst som kommunikation. Många elever är intresserade av video, ville skaffa mig fortbildning inom det. Annan orsak, nämligen: ville arbeta med vård & konst.... Generella kommentarer: Intresse för samtidskonst och möjligheten att få ta del av dagsfärsk konst. Intresse för samtidskonst, arbetar på gallerier, alltid intresserad av nya metoder. Ville med hjälp av konsten hjälpa eleverna att tyda tendenser i samhället. Ville utveckla nya metoder för lärande inom särskolan, ihop med samtidskonsten. Ville utveckla nya metoder för lärande och var intresserad av vinklingen språk/bild.

14 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ville utveckla nya metoder för lärande. På IV-programmet finns det många trasiga själar med svårighet för teoretisk inlärning, trodde på SOS som bra för IV. Ville utveckla nya metoder för lärande på uppmaning från skolledningen. Bildlärare, ville hitta nya sätt att involvera eleverna. Få idéer och kontakter. Bildlärare, eleverna undervisas i samtidskonst. Ville arbeta med samtidskonst i skolan och få inspiration till hur man kan arbeta. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, är ansvarig för kommunikationen skolan Bohusläns museum, har tidigare arbetat med samtidskonst i skolan. Ville arbeta med samtidskonst i skolan pga att jag själv är konstnär. Ville arbeta med samtidskonst i skolan och få stöd i att närma mig samtidskonsten. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, vill få eleverna att diskutera livsfrågor genom konsten. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, hade tidigare arbetat med Musernas Museum. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, har kursen Nutida konst. 4. Hur aktiv är du som medlem? Hur ofta deltar du i procent räknat av de aktiviteter som du blir erbjuden? Mycket aktiv (100%) xxxx Aktiv (75%) xxxxxxxxxx xxx Ganska aktiv (50%) xxxx Ibland (25%) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Aldrig (0%) xxxxxxxxxx x Generella kommentarer till Ibland och Aldrig: Mycket aktiv, obs! Jag får ta ledigt. Har tidigare varit mycket aktiv, men nu är det svårare med tiden och avstånden, svårt att få komma loss. Ganska aktiv, avstånd och tid är svårt, men utbud bra! Ibland, tids- och distansproblem. Ibland, På grund av annan fortbildning som legat parallellt. Ibland, sammanfaller med annat. Ibland, Krockar med andra arrangemang. Ibland, På grund av långa avstånd och tider som ej har passat. Ibland, krockar med annat. Ibland, det krockar med annat. Ibland, på grund av tid och plats, jag har småbarn.

15 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ibland, långt att fara. Ibland, svårt med avstånd och tider. Ibland, p g a tidsbrist. Ibland, p g a tidsbrist. Ibland, har tidsbrist i perioder när det är produktioner på gång på skolan. Ibland, det har krockat med annat. Ibland, har gått krångel med mailen. Ibland, pga tidsbrist Ibland, utbudet har ej stämt. Ibland, tiden räcker inte till. Ibland, stressig arbetssituation + privat Ibland, svårt att hinna, i mån av tid. Aldrig, har bara varit aktiv på förvaltningsnivå. Aldrig, på grund av skolans ekonomi. Aldrig, Det har aldrig passat med tider. Aldrig, det har inte passat med tiderna. Aldrig, det har varit för kort varsel, som lärare måste jag hinna planera in studiedagar och ordna med vikarier etc. Aldrig, pga tid. När det ligger utanför schemat. Aldrig, tyvärr har vi ej fått ledigt. Aldrig på grund av tid och avstånd Har SOS motsvarat dina förväntningar? Över förväntan xxxxxxxxxx xxxxxx Enligt förväntan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Under förväntan xxxx Ingen uppfattning xxxxxxxxxx xxxxxx Generella kommentarer: Under förväntan, för inriktat mot bildlärare, dvs att skapa konst. Under förväntan, på grund av den sena informationen. Under förväntan, på grund av att det varit för mycket fokus på yngre elever, arbetar själv på gymnasiet. Under förväntan, hade önskat mer om lärarhandlett material. Mer konkret arbetsmaterial. Arbetsgrupp för att ta fram pedagogiskt material gjort av lärare med medvetenhet om nivån. Inriktningen som det ser ut nu har varit på att fortbilda lärare inom konst. Det har också

16 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. funnits en svårighet vad det gäller utbudet som ger sig ut för att gälla både bildlärare och övriga samtidigt. Men sammantaget en positiv nätverkskommunikation Hur skulle SOS kunna utvecklas och förbättras? Förankring på rektorsnivå xxxxxxxxxx xxxxxx Förankring på kommunal politisk nivå xx Som museiverksamhet xxx Som universitetskurs xxxx Som delkurs på lärarutbildningen xxxx Som gymnasieprogram för både lärare och elever xxx Fortsätta i befintlig form xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ingen uppfattning Annan uppfattning, nämligen: xxxx Jag skulle vilja ha en bredare definition på samtidskonst, än den som presenteras. Upplever för stort fokus på samhällsorienterad konst. Förankring på lärarnivå. Ser inte att konsten fyller funktion inom ex samhällskunskap. Vill att SOS tar mer hänsyn till socioekonomiska grupper. Jobba mer med workshops ute i skolorna. Fast lärarfortbildning också mycket viktigt. Generella kommentarer: Fortsätta i befintlig form, Svårt med avstånden när det gäller kortare evenemang. Fortsätta i befintlig form, det är viktigt att förlägga aktiviteterna ute i regionen och att aktivera de lokala lärarna. Fortsätta i befintlig form, gärna mer lokalt. Förankring på rektorsnivå och på skolorna som helhet, överbrygga rädslan och ointresset. Gärna som del i VG-kommunernas Smörgåsbord av studiedagar för lärare. Fortsätta i befintlig form, gärna också som akademisk utbildning. Verksamhet på kvällstid. Fortsätta i befintlig form, som fortbildning, gärna lokalt på exempelvis lokala museum. Gärna med mer fokus på hur man kan använda det man upplevt. Fortsätta i befintlig form, med mer fokus på användning i samhällsorienterade ämnen. Fortsätta i befintlig form, bra med utveckling till en universitetskurs och att förankra hos rektorer för att få medverka över huvud taget. Fortsätta i befintlig form och med mer konstnärer ute i skolorna. Fortsätta i befintlig form, men svårt med avstånden och kvällstiden.

17 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Fortsätta i befintlig form men integrera i större sammanhang och nå ut och informera i god tid och på ett tydligt sätt. Fortsätta i befintlig form, inför framtiden vore det bra att väva in detta i lärarutbildningen. Fortsätta i befintlig form, obs! skola in rektorerna i idén. Det är svårt att nå ut till vanliga klasslärare. Forsätta i befintlig form, genom att det innebär valfrihet till utbudet. Fortsätta i befintlig form och förankra det mer hos skolledningen. Fortsätta i befintlig form, gärna fortbildning på universitet för lärare. Fortsätta i befintlig form och fungera som nätverk och testmöjlighet. Fortsätta i befintlig form, skulle vilja ha mer stöd för arbete med yngre elever. Fortsätta i befintlig form och köra ett varv till, fortsätta med konstprojekt på samma skola, men med ny elevgrupp. Fortsätta i befintlig form utveckla genom förankring inom skolledning och på politisk nivå. Är lärare medvetna kan de slussa barnen. Fortsätta i befintlig form, men med mer marknadsföring, informera mer, media! Fortsätta i befintlig form, har bredd, är inte för pretentiöst, bra form. Förankring på rektorsnivå och med tydligare fokus på svenska och SO, inte bara för redan initierade. Förankring på rektorsnivå och därigenom få in det som fortbildning. Nätverk med teoretisk diskussion och konkreta förslag. Förankring på rektorsnivå och gärna i form av en gymnasiekurs inom det individuella valet, tillgängig för samtliga gymnasister, inte bara de på Estetiskt program. Förankring på rektorsnivå, obs! Det är viktigt att ha lång framförhållning när man arbetar med skolan. Förankring på rektorsnivå, viktigt inplantera hos skolledningen och ge estetiska impulser på lärarutbildningen. Förankring på rektorsnivå, för att få stöd att få arbeta med samtidskonst. Förankring på rektorsnivå, viktigt börja uppifrån och att ha fortbildning för lärare. Att arbeta med samtidskonst kräver kunskap om samtidskonst. Förankring på kommunalpolitisk nivå, gärna förankra tydligare inom gymnasiet. Som delkurs på lärarutbildningen, mycket bra som löpande fortbildning och gärna på museer. Som delkurs på lärarutbildningen, viktigt lyfta fram alternativa läro/kommunikationsprocesser för samspel, kommunikation och interaktion. Som museiverksamhet, för att vara närmare skolan.

18 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Som universitetskurs, vill gärna ha akademiska poäng/intyg. Som gymnasieprogram för både lärare och elever, med konkreta lektionsförslag. 7. Har du kunnat använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått via SOS i undervisningen/i ditt arbete? Ja xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Delvis xxxxxxxxxx x Nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Kan ej svara på denna fråga xxx Om ja eller delvis på denna fråga, ge exempel på hur: Ja, vi har haft samtal om konst. Dialog mellan barnen. Bryter mer gränser nu. Har också dans 80 min/v med danspedagog med de hörselskadade och döva barnen. Ja, jag har berättat om konstnärer och utställningar för eleverna. Ja, jag har använt inspiration från konferens på Nordiska Akvarellmuseet Har lånat diabilder och video från Sveriges Konstföreningar. Ja, jag var med på en performance-kurs, drev sedan performance-tema i skolan och besökte Göteborgs Konsthall tillsammans med eleverna. Ja, elevens val i 9:an. Eleverna skapar och redogör för arbetsprocessen inspirerade av samtidskonst. Ja, har blivit stimulerad till att ta med eleverna på utställningar etc. Ja, inspirerad att arbeta mer med kombinationen svenska/bild. Ja indirekt. Genom möten med konstnärer. Kan nu föra diskussioner utifrån samtidskonst. Ja, har känt mig mer fri och har använt olika moment från SOS på skolan. Ja, t ex började jag en ny kurs i Estetisk Verksamhet för eleverna och lyckades locka många elever genom erfarenheterna från en performance-kurs med Staffan Hjalmarsson som jag gick i våras. Ja, var med på KONTINUA-konferens, bra chans att få fundera kring och bolla idéer. Ja, har fått tips på hemsidor etc till kurs i Nutida konst. Ja, vi har pratat om manligt och kvinnligt med återkoppling till Genus & Media. Ja, i svenskaundervisning i samtal om reklam. Ja, jag har en kurs som heter Människan socialt och kulturellt, har använt Genus & Media dagen till den kursen. Ja, har fått inspiration till att arbeta med bildanalys, bolla idéer och göra analysträd. Ja, har använt samtidskonsten i undervisningen. Använde t ex Eva och Adèle som utgångspunkt i genusdiskussion. Ja, indirekt svårt beskriva hur.

19 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ja, exempelvis samtalsdagarna på Akvarellmuseet, de har integrerats i undervisningssättet. Ja, i svenskan använde bi text & media, bilder & rubriker och hade diskussion utifrån temadagen. Ja, ex performance i skolan efter performancekursen. Ja, har kunnat förmedla till elever det som konstnärerna sagt/gjort. Förhandsvisningar är mycket bra! Ja, lärare och elever upplevde båda G & M, kan associera till det och tänka framåt. Ja, har lärt mig hur man kan samverka med konstnärer och lägga upp ett sådant jobb. Ja, arbetar nationellt med skolutvecklingsprocess för hörselskolor. Arbetet har lyft fram vikten av att föra samtal som inte går ut på rätt och fel tillsammans med elever. Ja, genom att jobba med eleverna i utställningshallar, har tagit intryck och samtalat kring konsten och dess påverkan. Ja, senast tog jag elever till Konsthallen, efter visning. Bra möte med någon utifrån för eleverna. Ja, genom tips, kontakter, jobbat i kurs med konstnär, egen påfyllning. Ja, exempelvis klippa i papper-kursen fick ett historiskt perspektiv (har använt det direkt i skolan). Performance (gjorde praktiskt, band samman både måleri och teater) Delvis, några uppgifter har sprungit ur inspiration från SOS-dagar och kvällar. Delvis, att skriva till bilder. Delvis, har idéer i bakhuvudet. Skulle vilja ha mer undervisningsmaterial ex diabilder. Delvis, samarbetet med Marie Bondeson har kunnat användas direkt. Inspirationstillfällena har inneburit just inspiration. Delvis, videokursen kan jag använda i scenisk gestaltning och annan gestaltning framför kameran. Delvis, vävde in Genus & Media i en massmediekurs. Delvis, i mötet med konsthallen etc har jag hittat min nisch samtidskonsten. Delvis, i bildundervisning har berättat om utställningar. Delvis, i data använde vi bilder från hemsidan. Inspiration. Delvis, inspiration lagras, har idéer inför utökad tid. Delvis, Genus & Media bekräftade det vi redan gör Nej, jag har inte varit deltagande. Nej, jag har bara varit med en månad, det är för tidigt att säga. Nej, jag har ej deltagit ännu. Nej, jag har precis blivit aktiv. Nej, har ej deltagit själv, bara vidarebefordrat material i rollen som rektor. Nej, inte ännu. Nej, för tidigt att uttala sig.

20 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Nej, inte än, men jag tror att det kommer. Nej, jag har ju inte deltagit. Nej, för mycket fokus på yngre elever. Nej, jag har inte varit aktiv för att använda projektet med eleverna. Nej, är själv konstnär som arbetar med samtidskonst, är van att arbeta på det sättet. Nej, har varit mammaledig. Nej, möjligtvis i diskussion. Har bara 4 lektioner/vecka nu. Har dock i Livskunskapskurs haft flytta hemifrån tema med utsmyckning, möblering etc av första hemmet inspirerat av SOS. Nej, inte än. Nej, inte än. Nej, har inte deltagit. Nej, behöver mer! (och utrustning) 8. Har du slutat i SOS? Ja Sammanlagt 21 personer har strukits från medlemsregistret under enkätens gång. Av dessa är det 16 personer som antas vara skolpersonal som det inte har gått att få tag på och 5 personer bland skolpersonalen som velat bli strukna och inte delta i enkäten. Inga av de intervjuade säger sig alltså ha slutat, men 7 personer bland skolpersonalen har ej gått att få tag på inom utsatt tid för telefonenkäten. Nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Om ja på denna fråga: varför? Tidsbrist Inte intresserad För långa avstånd till evenemangen Annan orsak, nämligen: 9. Beskriv mycket kortfattat dina erfarenheter av SOS-projektet (max en rad)! SOS har gett impulser & möten med kollegor. Kul att lyssna! Har aldrig varit med, men det finns fortfarande intresse att vara med. Trevliga sammankomster. Lite pretentiöst. Mycket bra i möten med konstnärer och exempelvis dansvetare. Bra, positivt att möta verksamma konstnärer.

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Kultur en lösning på lärarbristen?

Kultur en lösning på lärarbristen? Kultur en lösning på lärarbristen? En seminarieserie i tre delar: Karlskrona den 28-29 september 2000 Umeå den 11-12 oktober 2000 Karlstad den 16-17 november 2000 Stiftelsen framtidens kultur Förord Att

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer