KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6"

Transkript

1 KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN BILAGA 1-6 TILL RAPPORT BASERAD PÅ EN TELEFONENKÄTSUNDERSÖKNING UTFÖRD UNDER NOVEMBER DECEMBER 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanställning av samtliga enkäter utan kommentarer och persondata 2. Sammanställning av enkäterna: Grupp I Skolpersonal 3. Sammanställning av enkäterna: Grupp II Konstnärerna, som har arbetat med konstprojekt i skolor tillsammans med elevgrupper och lärarlag 4. Sammanställning av enkäterna: Grupp III Övriga 5. Sammanställning av enkäterna: Projektets referensgrupp, konstföreningens styrelse Telefonenkäten 1

3 BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA ENKÄTER UTAN KOMMENTARER OCH PERSONDATA. Grupp 1: Skolpersonal, Grupp 2: Konstnärer, Grupp 3: Övriga 1. Hur länge har du varit med i SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Sedan starten % 1.5 år % 1 år % 6 månader % 1 månad % Mindre än en månad % Hur fick du kännedom om SOS-projektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % En kollega/vän % Skolans rektor/ledning % Konstkonsulent % Media/Nätverk % Hemsidan % Annat sätt, nämligen: % Varför blev du medlem/började arbeta med SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Intresse för samtidskonst % Uppmaning från skolledningen % Bildlärare % Ville utveckla nya metoder för lärande % Ville arbeta med samtidskonst i skolan % Möjlighet att arbeta regionalt med samtidskonst % Annan orsak, nämligen: % 93

4 4. Hur aktiv är du som medlem? Hur ofta deltar du i procent räknat av de aktiviteter som du blir erbjuden? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Mycket aktiv (100%) % Aktiv (75%) % Ganska aktiv (50%) % Ibland (25%) % Aldrig (0%) % Har SOS motsvarat dina förväntningar? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Över förväntan % Enligt förväntan % Under förväntan % Ingen uppfattning % Hur skulle SOS kunna utvecklas och förbättras? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Förankring på rektorsnivå % Förankring på kommunal politisk nivå % Som museiverksamhet % Som universitetskurs % Som delkurs på lärarutbildningen % Som gymnasieprogram för både lärare och elever % Fortsätta i befintlig form % Ingen uppfattning % Annan uppfattning, nämligen: % 93

5 7. Har du kunnat använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått via SOS i undervisningen/i ditt arbete? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Delvis % Nej % Kan ej svara på denna fråga % Har du slutat i SOS? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Nej % Varför valde din skola att medverka i ett konstprojekt? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Intresse att använda samtidskonsten i lärandet % Skolan har kultur- och medieprogram % Skolan ville utveckla sitt samhällsprogram % Skolan ville arbeta med samhällsfrågor på ett nytt sätt % Lärare på skolan är SOS-medlemmar så det var ett naturligt steg att utveckla samarbete med SOS % Annan orsak, nämligen: % Motsvarade konstprojektet dina förväntningar? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Över förväntan % Enligt förväntan % Under förväntan % Kan inte uttala mig % 20

6 12. Vad har konstprojektet och dess resultat genererat? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Det har gett mig ett nytt förhållningssätt till lärande % Det har visat att samtidskonst är en viktig resurs i skolan % Det var roligt och intressant, men har inte förändrat mitt förhållningssätt till lärande % Det var inte okomplicerat, men spännande och lärorikt % Det var en besvikelse och visade sig mest vara problematiskt och svårt % Annan åsikt, nämligen: % Varför ville du medverka i ett konstprojekt? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Rektorn uppmuntrade mig % Utveckling i min yrkesroll % En spännande utmaning % Jag hade hört talas om andra konstprojekt % Förutsättningslös nyfikenhet % Annan orsak, nämligen: % Upplever du att lärare, rektor och annan personal på skolan har engagerat sig i konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Delvis % Nej % Kan inte svara på frågan % 22

7 15. Hur har din arbetssituation påverkats av ditt engagemang i SOS och konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Högre arbetsbelastning utan ersättning % Högre arbetsbelastning med ersättning % Mindre arbetsbelastning % Utveckling av min yrkesroll % Större kännedom om mina elever % Inte alls % Kan ej svara på denna fråga % Annan uppfattning, nämligen: % Vilka är dina erfarenheter av konstprojektet? Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Nya perspektiv på lärarrollen % Nya perspektiv på samtidskonsten % Nya sidor av mig själv % Nya sidor av mina elever % Nya sidor av skolan som arbetsplats % Ingen uppfattning % Annan uppfattning, nämligen: % Skulle du vilja medverka i ett konstprojekt igen? Motivera ditt svar. Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Totalt Antal svar i % Ja % Nej % 22

8 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. BILAGA 2 Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: Skolpersonal. Förteckning över personer intervjuade november december 2004: Marianne Sevholt, klasslärare 4-5:a för döva & hörselskadade barn, Kannebäcksskolan i Göteborg. SOS: Arbetar tillsammans med konstnären Marie Bondeson i ett konstprojekt på skolan. Har varit på performance-kurs och inspirationsdagar. Maria Bergman, lärare i svenska och bild på Fjällskolan i Göteborg. SOS: Har tagit emot info från SOS under ett år. Lena Josefsson, lärare i franska, svenska och kulturhistoria på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: har varit med på inspirationsdagar och konferenser sedan starten. Dan Savik, lärare i svenska på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har varit medlem en månad, varit på temadag. Kajsa Frostensson, bildlärare på Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har initierat konstprojekt med Marie Bondeson och varit på inspirationsdagar. Richard Ahlin, lärare i slöjd och bild, Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har deltagit i några inspirationsdagar. Dan Elving, lärare i bild på högstadiet Ätradalsskolan i Ulricehamn. SOS: Har inte fått medverka på något för sin rektor. Lena Nordstierna, gymnasielärare i bild och svenska, Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: Har varit med på inspirationsdagar, performancekurs och i konstprojekt. Elin Lindoff, bildlärare på Båtmansskolan i Härryda. SOS: Har ej varit delaktig i något arrangemang. Maria Forsell, hushållslärare på Nya Lövgärdesskolan i Göteborg. SOS: Har varit på arrangemang. Marianne Nordström, bildlärare på Ytterbyskolan 7-9 i Kungälv. SOS: är mycket aktivt medverkande i de flesta inspirationsdagar/kvällar. Michael Ronnby, lärare i bild och media på Bäckängsgymnasiet i Borås. SOS: Har initierat konstprojekt med Staffan Hjalmarsson. Elisabeth Wahlström, lärare i bild på Lerums gymnasieskola. SOS: Har precis blivit aktiv. Ingela Andersson, rektor för gymnasiesärskola i Alingsås. SOS: Har vidarebefordrat information till sina lärare. Gunnar Karlsson, gymnasielärare i praktiska yrken, särskolan Krokslättsgymnasium, Mölndal. SOS: Har varit på inspirationsdagar och det finns ett pågående konstprojekt på Gunnars skola. Annicka Hed, svenska/franskalärare på högstadiet Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har varit kontaktperson i konstprojekt med Marie Bondeson tillsammans med två andra lärare. Jenny Älmegran, gymnasielärare i svenska och psykologi på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har deltagit på vissa inspirationsdagar.

9 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Vivianne Uddén, lärare i specialämnen på Individuella programmet på Margrethe Gärdeskolans i Uddevalla. SOS: Har varit med på nästan allt som erbjudits och har konstnär på skolan. Lena Carlsson, lärare i bild, svenska och matte på Krokslätts- och Fässbergsgymnasiets särskola i Mölndal. SOS: Har initierat ett konstprojekt och varit med på många inspirationsdagar. Berit Hermansson, mellanstadielärare på Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: Har samarbetat med konstnären Mari Bondeson på skolan. Eva Stenlund, bildlärare på Klarebergsskolan i Göteborg. SOS: Har medverkat ibland, bl a under KONTINUA-konferensen på Nordiska Akvarellmuseet. Lena Gustavsson, lärare i svenska och bild på Fritslaskolan i Marks kommun. SOS: Har inte medverkat ännu, men har vilja och intresse att göra det. Petra Stenman, lärare i svenska, kultur- och idéhistoria på Donnergymnasiet i Göteborg. SOS: Har aldrig deltagit, men tagit del av information under ca 2 månader. Rebecka Widell, bildlärare på Mediaprogrammet; yrkesämnen, estetisk verksamhet och individuellt val på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg. SOS: Har deltagit i inspirationseftermiddag på Göteborgs Konsthall och Genus&Media-temadag i Vara. Ingemar Persson, bildlärare estetiska programmet, karaktärsämnen på Lerums gymnasieskola. SOS: passiv medlem. Marie Christiansson, bildlärare på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. SOS: Har deltagit på fortbildningsdag på Göteborgs Konsthall och tagit del av tips. Patrick Hjort, bildlärare på Uddevalla gymnasium. SOS: Har inte deltagit i något på grund av tidsbrist. Maria Lans, lärare i bild på Kavelbrogymnasiet i Skövde. SOS: Har varit på en temadag för en månad sedan. Annika Martinsson, lärare i omvårdnad på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Eva Malmqvist, adjunkt, svenska och engelska på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: Har arbetat med konst & dans (bland annat SOS) i skolan i ca 5 år, är mindre aktiv nu än tidigare på grund av avstånd. Jenny Svensson, lärare i svenska och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media, som hon var med och såg till att det kom till Vårgårda. Daniel Wall, gymnasielärare i svenska och engelska på estetiska programmet på Uddevalla gymnasium. SOS: Har varit på inspirationsdagar och fortbildning, men säger sig inte varit särskilt engagerad. Ann Hemrell, vårdlärare på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Ann Strandvik, bildlärare årskurs 6-9 på Hjällboskolan i Göteborg. SOS: Har varit på inspirationsdagar, videokurs och varit aktiv i konstprojekt på skolan. Katarina Frick, bildlärare på Åbyskolan i Mölndal. SOS: konstprojekt och inspirationsdagar, har varit/är med i Akvarellprokten SkolaKonst och Kontinua.

10 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Kristina Karjel, speciallärare på särskola, Krokslättsgymnasiet i Mölndal. SOS: konstprojekt med Tina Carlsson och inspirationsträffar. Johanna Redelius, teaterlärare på Uddevalla gymnasium, estetiskt program. SOS: Har varit på videokurs (1 gång av 3). Martina Andersson, lärare i samhällskunskap och historia på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Susanne Eklund, bibliotekarie på folk/gymnasiebiblioteket på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Var inblandad i Genus & Media. Åsa Rova, bildlärare på Estetiska programmet Bild & Form på Uddevalla gymnasium. SOS: var med i styrelsen från början. Har varit på inspirationstillfällen etc. Karin Elmgren, är konstnär men vikarierar nu som bildlärare på mellan och högstadiet, Sollebrunns skola i Alingsås. SOS: tog vikariatet pga SOS, är ansvarig för konstprojekt. AnnaCarin Söderberg, lärare i hörselklass, mellanstadiet Kannebäcksskolan i Göteborg. SOS: Konstprojekt, performancekurs, inspirationsdagar. Karin Gyllensten-Bolin, lärare i bild på estetiska programmet Bild och Form på Lerums gymnasieskola, undervisar i Nutida konst. SOS: inspirationsdagar. Ditte Hesslegård, bildlärare på estetiska programmet Bild och Form & Design på Lerums gymnasieskola. SOS: Har varit på inspirationsdagar. Kristian Ribberström, lärare i svenska och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Rafic Aoudi, lärare i bild på estetiska programmet Bild och Form på Schillerska gymnasiet i Göteborg. SOS: har inte deltagit ännu. Annas Tagesdotter, lärare i Bild & Form för gymnasiet och på kulturskolan ålder 6-18 på Kungsbacka Kulturskola. SOS: har bara läst info. Karin Kängström, programanssvarig för IV-programmet på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med på inspirationsdagar. Stefan Carmesund, lärare i idrott och engelska på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media. Inger Bernholdsson, textilkonstnär och pedagog, vikarierande lärare i Bild och Form på Frölundagymnasiet, tidigare vikarie på Hjällboskolan. SOS: genom tidigare vikariat aktiv inom konstprojekt med Marie Bondeson; performancekurs + performance i skolan, vidokurs och inspirationstillfällen. Maritha Kylén, bildlärare i Bild och Form på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. SOS: Har tagit del av informationen och lånat film från Sveriges Konstföreningar genom SOS. Donald Wallström, bildlärare på Estetisk verksamhet på Uddevalla gymnasium, Östrabo. SOS: Har varit på inspirationstillfällen etc. Linda Ivarsson, lärare i svenska samt barn- & fritidskunskap på Sundlergymnasiet i Vårgårda. SOS: Har varit med ett par månader, sedan Genus och Media.

11 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Carla Karlsson, medialärare i foto och rörlig bild på Fågelviksgymnasiet i Tibro. SOS: Har varit med någon månad, varit på videokurs. Carina Johansson, förskolelärare årskurs 1 och 2, mest bild och svenska på Heneskolan i Skövde. SOS: varit med 6 månader, mycket aktiv. Hillevi Larsson, lärare i estetisk verksamhet, musik, svenska och ledarskap på Kavelbrogymnasiet (byggare, rörmokare, elektriker mfl) i Skövde. SOS: en månad, var på Genus och Media och Kontinua -konferensen. Pia Wretlind, rektor Åbyskolan i Mölndal och projektledare Kontinua. SOS: samarrangör genom Kontinua. Projekten har varit varandras referenser och har samarrangerat evenemang. (finns även representerad under Övriga, fråga 1-9) Sören Pettersson, rektor Sollebrunns & Stora Mellby skola (förskola årskurs9) i Alingsås. SOS: Var informerad. Har följt och stöttat konstprojekt på Sollebrunn. Erik Ivarsson, rektor på Kannebäcksskolan (skola för barn med dövhet, språkstörning och hörselskada) i Göteborg med regionalt upptagningsområde. SOS: Konstprojekt och inspiration. Barbro Hegen, bildlärare på Estetiska programmet på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. Ingrid Moeschlin, danspedagog på Estetiska programmet med dansinriktning på Uddevalla gymnasium. SOS: Var aktiv inom förstudieprojektet, varit på Samtalsdagar på Nordiska Akvarellmuseet. P.K. Mahanandia, bildlärare på grundskolan Engelbreksskolan i Borås. SOS: blev medlem under hösten genom videokurs. Annette Forsberg, lärare i svenska och historia på Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. SOS: satt i styrelsen första året + temadag. Maria Magnusson, lärare i bild och slöjd på Hjällboskolan (högstadium) och BräckeÖstergård (grundskolan) i Göteborg. SOS: Har deltagit i inspirationstillfällen. Lena Tidblom, bildlärare på Estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: var med i arbetet med ett performance Änglar finns de? på skolan med handledning av Staffan Hjalmarsson + inspirationsdagar. Pita Skogsén, teater- och bildlärare på Estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet i Härryda. SOS: var på performancekurs med Staffan Hjalmarsson och arbetade med performance på skolan., samarbetemed Valand + inspirationsdagar. De flesta av skolpersonalen har svarat på följande frågor: 1-9 och 15. De som har arbetat med en konstnär, sitt lärarlag och en elevgrupp i ett konstprojekt har även svarat på frågorna och

12 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Intervjufrågor del 1 för alla SOS-medlemmar 1. Hur länge har du varit med i SOS? Sedan starten xxx 1.5 år xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 år xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6 månader xxxxxxxx 1 månad xxxxxxxxxx xxxx Mindre än en månad 2. Hur fick du kännedom om SOS-projektet? En kollega/vän xxxxxxxxxx xxxxxxx Skolans rektor/ledning xxxxxx Konstkonsulent xxxxxxxxxx Media/Nätverk Hemsidan xxx Annat sätt, nämligen: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Infoblad i personligt fack i skolan. Fick informationskort. Genom den fortbildning inom bildkonst och dans som fanns inom Estetiska programmet på Agnebergsgymnasiet, Uddevalla. Genom danskonsulenten Eva Persson. Genom danskonsulenten Eva M Persson. Utifrån tidigare kontakter med Musernas Museum Estetisk kongress på Artisten, VT03, såg anmälningskort där. Fick ett infokort på estetkongress. Bildlärarträff för hela Västra Götalandsregionen. Bildlärarträff i Uddevalla i februari 2004 på Bohusläns museum. Regional bildlärarträff i Uddevalla presentation. Bildlärarträff i Uddevalla. Bildlärarträff i Uddevalla. I Uddevalla på bildlärarkonferens. Bildlärarträff i Uddevalla. Bildlärarträff i Uddevalla. På kompetensutvecklingsdag. En lärare på skolan och genom att jag på så sätt mötte konstnären Marie Bondeson Genom samarbetet med konstnären Mari Bondeson (samarbetet var inte kopplat till SOSprojektet.) Genom Marie Bondeson.

13 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Genom Marie Bondeson som ordnade kurs för lärarna på skolan (pappersklippkurs HT02) Skolans samordningsansvarige. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Genom Genus & Media i Vårgårda, temadag för alla lärare på skolan. Tidaholm Det utvidgade språkbegreppet : Genus & Media seminarium Varför blev du medlem/började arbeta med SOS? Intresse för samtidskonst xxxxxxxxxx xx Uppmaning från skolledningen x Bildlärare xxxx Ville utveckla nya metoder för lärande xxxxxxxxxx Ville arbeta med samtidskonst i skolan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Möjlighet att arbeta regionalt med samtidskonst Annan orsak, nämligen: xxxxxxxxxx xxx Få del av nätverk inom bildämnet. Ville få mer fortbildning. Att koppla ämnet konst till ämnet svenska. Kombinationen Media & Genus var intressant. Spännande projekt. Inspiration och kontaktnät efter tidigare samarbete. Workshopen jag medverkade i handlade om rörlig bild (det jag jobbar med). Har elever med kommunikationshinder, ville använda konst som kommunikation. Många elever är intresserade av video, ville skaffa mig fortbildning inom det. Annan orsak, nämligen: ville arbeta med vård & konst.... Generella kommentarer: Intresse för samtidskonst och möjligheten att få ta del av dagsfärsk konst. Intresse för samtidskonst, arbetar på gallerier, alltid intresserad av nya metoder. Ville med hjälp av konsten hjälpa eleverna att tyda tendenser i samhället. Ville utveckla nya metoder för lärande inom särskolan, ihop med samtidskonsten. Ville utveckla nya metoder för lärande och var intresserad av vinklingen språk/bild.

14 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ville utveckla nya metoder för lärande. På IV-programmet finns det många trasiga själar med svårighet för teoretisk inlärning, trodde på SOS som bra för IV. Ville utveckla nya metoder för lärande på uppmaning från skolledningen. Bildlärare, ville hitta nya sätt att involvera eleverna. Få idéer och kontakter. Bildlärare, eleverna undervisas i samtidskonst. Ville arbeta med samtidskonst i skolan och få inspiration till hur man kan arbeta. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, är ansvarig för kommunikationen skolan Bohusläns museum, har tidigare arbetat med samtidskonst i skolan. Ville arbeta med samtidskonst i skolan pga att jag själv är konstnär. Ville arbeta med samtidskonst i skolan och få stöd i att närma mig samtidskonsten. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, vill få eleverna att diskutera livsfrågor genom konsten. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, hade tidigare arbetat med Musernas Museum. Ville arbeta med samtidskonst i skolan, har kursen Nutida konst. 4. Hur aktiv är du som medlem? Hur ofta deltar du i procent räknat av de aktiviteter som du blir erbjuden? Mycket aktiv (100%) xxxx Aktiv (75%) xxxxxxxxxx xxx Ganska aktiv (50%) xxxx Ibland (25%) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Aldrig (0%) xxxxxxxxxx x Generella kommentarer till Ibland och Aldrig: Mycket aktiv, obs! Jag får ta ledigt. Har tidigare varit mycket aktiv, men nu är det svårare med tiden och avstånden, svårt att få komma loss. Ganska aktiv, avstånd och tid är svårt, men utbud bra! Ibland, tids- och distansproblem. Ibland, På grund av annan fortbildning som legat parallellt. Ibland, sammanfaller med annat. Ibland, Krockar med andra arrangemang. Ibland, På grund av långa avstånd och tider som ej har passat. Ibland, krockar med annat. Ibland, det krockar med annat. Ibland, på grund av tid och plats, jag har småbarn.

15 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ibland, långt att fara. Ibland, svårt med avstånd och tider. Ibland, p g a tidsbrist. Ibland, p g a tidsbrist. Ibland, har tidsbrist i perioder när det är produktioner på gång på skolan. Ibland, det har krockat med annat. Ibland, har gått krångel med mailen. Ibland, pga tidsbrist Ibland, utbudet har ej stämt. Ibland, tiden räcker inte till. Ibland, stressig arbetssituation + privat Ibland, svårt att hinna, i mån av tid. Aldrig, har bara varit aktiv på förvaltningsnivå. Aldrig, på grund av skolans ekonomi. Aldrig, Det har aldrig passat med tider. Aldrig, det har inte passat med tiderna. Aldrig, det har varit för kort varsel, som lärare måste jag hinna planera in studiedagar och ordna med vikarier etc. Aldrig, pga tid. När det ligger utanför schemat. Aldrig, tyvärr har vi ej fått ledigt. Aldrig på grund av tid och avstånd Har SOS motsvarat dina förväntningar? Över förväntan xxxxxxxxxx xxxxxx Enligt förväntan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Under förväntan xxxx Ingen uppfattning xxxxxxxxxx xxxxxx Generella kommentarer: Under förväntan, för inriktat mot bildlärare, dvs att skapa konst. Under förväntan, på grund av den sena informationen. Under förväntan, på grund av att det varit för mycket fokus på yngre elever, arbetar själv på gymnasiet. Under förväntan, hade önskat mer om lärarhandlett material. Mer konkret arbetsmaterial. Arbetsgrupp för att ta fram pedagogiskt material gjort av lärare med medvetenhet om nivån. Inriktningen som det ser ut nu har varit på att fortbilda lärare inom konst. Det har också

16 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. funnits en svårighet vad det gäller utbudet som ger sig ut för att gälla både bildlärare och övriga samtidigt. Men sammantaget en positiv nätverkskommunikation Hur skulle SOS kunna utvecklas och förbättras? Förankring på rektorsnivå xxxxxxxxxx xxxxxx Förankring på kommunal politisk nivå xx Som museiverksamhet xxx Som universitetskurs xxxx Som delkurs på lärarutbildningen xxxx Som gymnasieprogram för både lärare och elever xxx Fortsätta i befintlig form xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ingen uppfattning Annan uppfattning, nämligen: xxxx Jag skulle vilja ha en bredare definition på samtidskonst, än den som presenteras. Upplever för stort fokus på samhällsorienterad konst. Förankring på lärarnivå. Ser inte att konsten fyller funktion inom ex samhällskunskap. Vill att SOS tar mer hänsyn till socioekonomiska grupper. Jobba mer med workshops ute i skolorna. Fast lärarfortbildning också mycket viktigt. Generella kommentarer: Fortsätta i befintlig form, Svårt med avstånden när det gäller kortare evenemang. Fortsätta i befintlig form, det är viktigt att förlägga aktiviteterna ute i regionen och att aktivera de lokala lärarna. Fortsätta i befintlig form, gärna mer lokalt. Förankring på rektorsnivå och på skolorna som helhet, överbrygga rädslan och ointresset. Gärna som del i VG-kommunernas Smörgåsbord av studiedagar för lärare. Fortsätta i befintlig form, gärna också som akademisk utbildning. Verksamhet på kvällstid. Fortsätta i befintlig form, som fortbildning, gärna lokalt på exempelvis lokala museum. Gärna med mer fokus på hur man kan använda det man upplevt. Fortsätta i befintlig form, med mer fokus på användning i samhällsorienterade ämnen. Fortsätta i befintlig form, bra med utveckling till en universitetskurs och att förankra hos rektorer för att få medverka över huvud taget. Fortsätta i befintlig form och med mer konstnärer ute i skolorna. Fortsätta i befintlig form, men svårt med avstånden och kvällstiden.

17 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Fortsätta i befintlig form men integrera i större sammanhang och nå ut och informera i god tid och på ett tydligt sätt. Fortsätta i befintlig form, inför framtiden vore det bra att väva in detta i lärarutbildningen. Fortsätta i befintlig form, obs! skola in rektorerna i idén. Det är svårt att nå ut till vanliga klasslärare. Forsätta i befintlig form, genom att det innebär valfrihet till utbudet. Fortsätta i befintlig form och förankra det mer hos skolledningen. Fortsätta i befintlig form, gärna fortbildning på universitet för lärare. Fortsätta i befintlig form och fungera som nätverk och testmöjlighet. Fortsätta i befintlig form, skulle vilja ha mer stöd för arbete med yngre elever. Fortsätta i befintlig form och köra ett varv till, fortsätta med konstprojekt på samma skola, men med ny elevgrupp. Fortsätta i befintlig form utveckla genom förankring inom skolledning och på politisk nivå. Är lärare medvetna kan de slussa barnen. Fortsätta i befintlig form, men med mer marknadsföring, informera mer, media! Fortsätta i befintlig form, har bredd, är inte för pretentiöst, bra form. Förankring på rektorsnivå och med tydligare fokus på svenska och SO, inte bara för redan initierade. Förankring på rektorsnivå och därigenom få in det som fortbildning. Nätverk med teoretisk diskussion och konkreta förslag. Förankring på rektorsnivå och gärna i form av en gymnasiekurs inom det individuella valet, tillgängig för samtliga gymnasister, inte bara de på Estetiskt program. Förankring på rektorsnivå, obs! Det är viktigt att ha lång framförhållning när man arbetar med skolan. Förankring på rektorsnivå, viktigt inplantera hos skolledningen och ge estetiska impulser på lärarutbildningen. Förankring på rektorsnivå, för att få stöd att få arbeta med samtidskonst. Förankring på rektorsnivå, viktigt börja uppifrån och att ha fortbildning för lärare. Att arbeta med samtidskonst kräver kunskap om samtidskonst. Förankring på kommunalpolitisk nivå, gärna förankra tydligare inom gymnasiet. Som delkurs på lärarutbildningen, mycket bra som löpande fortbildning och gärna på museer. Som delkurs på lärarutbildningen, viktigt lyfta fram alternativa läro/kommunikationsprocesser för samspel, kommunikation och interaktion. Som museiverksamhet, för att vara närmare skolan.

18 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Som universitetskurs, vill gärna ha akademiska poäng/intyg. Som gymnasieprogram för både lärare och elever, med konkreta lektionsförslag. 7. Har du kunnat använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått via SOS i undervisningen/i ditt arbete? Ja xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Delvis xxxxxxxxxx x Nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Kan ej svara på denna fråga xxx Om ja eller delvis på denna fråga, ge exempel på hur: Ja, vi har haft samtal om konst. Dialog mellan barnen. Bryter mer gränser nu. Har också dans 80 min/v med danspedagog med de hörselskadade och döva barnen. Ja, jag har berättat om konstnärer och utställningar för eleverna. Ja, jag har använt inspiration från konferens på Nordiska Akvarellmuseet Har lånat diabilder och video från Sveriges Konstföreningar. Ja, jag var med på en performance-kurs, drev sedan performance-tema i skolan och besökte Göteborgs Konsthall tillsammans med eleverna. Ja, elevens val i 9:an. Eleverna skapar och redogör för arbetsprocessen inspirerade av samtidskonst. Ja, har blivit stimulerad till att ta med eleverna på utställningar etc. Ja, inspirerad att arbeta mer med kombinationen svenska/bild. Ja indirekt. Genom möten med konstnärer. Kan nu föra diskussioner utifrån samtidskonst. Ja, har känt mig mer fri och har använt olika moment från SOS på skolan. Ja, t ex började jag en ny kurs i Estetisk Verksamhet för eleverna och lyckades locka många elever genom erfarenheterna från en performance-kurs med Staffan Hjalmarsson som jag gick i våras. Ja, var med på KONTINUA-konferens, bra chans att få fundera kring och bolla idéer. Ja, har fått tips på hemsidor etc till kurs i Nutida konst. Ja, vi har pratat om manligt och kvinnligt med återkoppling till Genus & Media. Ja, i svenskaundervisning i samtal om reklam. Ja, jag har en kurs som heter Människan socialt och kulturellt, har använt Genus & Media dagen till den kursen. Ja, har fått inspiration till att arbeta med bildanalys, bolla idéer och göra analysträd. Ja, har använt samtidskonsten i undervisningen. Använde t ex Eva och Adèle som utgångspunkt i genusdiskussion. Ja, indirekt svårt beskriva hur.

19 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Ja, exempelvis samtalsdagarna på Akvarellmuseet, de har integrerats i undervisningssättet. Ja, i svenskan använde bi text & media, bilder & rubriker och hade diskussion utifrån temadagen. Ja, ex performance i skolan efter performancekursen. Ja, har kunnat förmedla till elever det som konstnärerna sagt/gjort. Förhandsvisningar är mycket bra! Ja, lärare och elever upplevde båda G & M, kan associera till det och tänka framåt. Ja, har lärt mig hur man kan samverka med konstnärer och lägga upp ett sådant jobb. Ja, arbetar nationellt med skolutvecklingsprocess för hörselskolor. Arbetet har lyft fram vikten av att föra samtal som inte går ut på rätt och fel tillsammans med elever. Ja, genom att jobba med eleverna i utställningshallar, har tagit intryck och samtalat kring konsten och dess påverkan. Ja, senast tog jag elever till Konsthallen, efter visning. Bra möte med någon utifrån för eleverna. Ja, genom tips, kontakter, jobbat i kurs med konstnär, egen påfyllning. Ja, exempelvis klippa i papper-kursen fick ett historiskt perspektiv (har använt det direkt i skolan). Performance (gjorde praktiskt, band samman både måleri och teater) Delvis, några uppgifter har sprungit ur inspiration från SOS-dagar och kvällar. Delvis, att skriva till bilder. Delvis, har idéer i bakhuvudet. Skulle vilja ha mer undervisningsmaterial ex diabilder. Delvis, samarbetet med Marie Bondeson har kunnat användas direkt. Inspirationstillfällena har inneburit just inspiration. Delvis, videokursen kan jag använda i scenisk gestaltning och annan gestaltning framför kameran. Delvis, vävde in Genus & Media i en massmediekurs. Delvis, i mötet med konsthallen etc har jag hittat min nisch samtidskonsten. Delvis, i bildundervisning har berättat om utställningar. Delvis, i data använde vi bilder från hemsidan. Inspiration. Delvis, inspiration lagras, har idéer inför utökad tid. Delvis, Genus & Media bekräftade det vi redan gör Nej, jag har inte varit deltagande. Nej, jag har bara varit med en månad, det är för tidigt att säga. Nej, jag har ej deltagit ännu. Nej, jag har precis blivit aktiv. Nej, har ej deltagit själv, bara vidarebefordrat material i rollen som rektor. Nej, inte ännu. Nej, för tidigt att uttala sig.

20 BILAGA 2: Telefonenkät för utvärdering av SOS-projektet: skolpersonal. Nej, inte än, men jag tror att det kommer. Nej, jag har ju inte deltagit. Nej, för mycket fokus på yngre elever. Nej, jag har inte varit aktiv för att använda projektet med eleverna. Nej, är själv konstnär som arbetar med samtidskonst, är van att arbeta på det sättet. Nej, har varit mammaledig. Nej, möjligtvis i diskussion. Har bara 4 lektioner/vecka nu. Har dock i Livskunskapskurs haft flytta hemifrån tema med utsmyckning, möblering etc av första hemmet inspirerat av SOS. Nej, inte än. Nej, inte än. Nej, har inte deltagit. Nej, behöver mer! (och utrustning) 8. Har du slutat i SOS? Ja Sammanlagt 21 personer har strukits från medlemsregistret under enkätens gång. Av dessa är det 16 personer som antas vara skolpersonal som det inte har gått att få tag på och 5 personer bland skolpersonalen som velat bli strukna och inte delta i enkäten. Inga av de intervjuade säger sig alltså ha slutat, men 7 personer bland skolpersonalen har ej gått att få tag på inom utsatt tid för telefonenkäten. Nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Om ja på denna fråga: varför? Tidsbrist Inte intresserad För långa avstånd till evenemangen Annan orsak, nämligen: 9. Beskriv mycket kortfattat dina erfarenheter av SOS-projektet (max en rad)! SOS har gett impulser & möten med kollegor. Kul att lyssna! Har aldrig varit med, men det finns fortfarande intresse att vara med. Trevliga sammankomster. Lite pretentiöst. Mycket bra i möten med konstnärer och exempelvis dansvetare. Bra, positivt att möta verksamma konstnärer.

KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN

KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN ELENOR MÅNSSON KONSTPROJEKTET SOS SKOLAN OCH SAMTIDSKONSTEN EN BLICK TILLBAKA OCH EN BLICK FRAMÅT RAPPORT BASERAD PÅ EN TELEFONENKÄTSUNDERSÖKNING UTFÖRD UNDER NOVEMBER DECEMBER 2004 En delutvärdering i

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Vietnamesisk konst - teknik

Vietnamesisk konst - teknik Vietnamesisk konst - teknik ett förstudium till lektions upplägg PM, Examensarbete i Konst 20p Yen Le Hoang, BI4 VT, Konstfack 2009 Innehållsförteckning 1.1 Bakgrund och Syfte s. 3-4 1.2 Frågeställning

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 31 augusti 2007 Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 Vad har SoL-uppdragen handlat om? Fole skola, åk F-2, har arbetat med hembygdens historia och hur denna har format kulturen. Detta har

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn MOTTAGARE AV Barn och unga hörs och syns i Simrishamn BARN OCH UNGA HÖRS OCH SYNS I SIMRISHAMN Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barns och ungas lärande varenda dag. Verksamheten vilar

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Affischen. sid 3-6visar ungdomarnas verk

Affischen. sid 3-6visar ungdomarnas verk Utvärderingssvar finns nederst, först finns bilder av piloten med ungdomar ifrån Naturvetenskapligt program ifrån St Eriks gymnasium i Sthlm i arbete med två konstnärer hösten/vintern 2010-2011, av INGRID

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2018 Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans förutsättningar Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen? Inspirera

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att:

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att: LIP Lösningsinriktad pedagogik Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett annorlunda sätt att förhålla sig till barn och till själva inlärningsprocessen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012/2013

Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Datum 1 (9) 2013-06-19 Grundsärskola inriktning träningsskola + Gymnasiesärskola inriktning verksamhetsträning Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Inledning Tuna skolområde består

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT 2003 Västerås Kursansvarig: Gordana Dodig-Crnkovic Lärarstaben: Jan Gustafsson, Kimmo Eriksson, Sten Lindstam, Lennart Harnefors,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan Sundsvalls Kulturskola Vik rektor Paula Lundgren Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Minnesanteckningar Skolrådsmöte måndagen den 15 april 2013

Minnesanteckningar Skolrådsmöte måndagen den 15 april 2013 20111007 HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Minnesanteckningar Skolrådsmöte måndagen den 15 april 2013 Närvarande:, Nicklas Ottoson 6a, Christina Nerius 6c, Pernilla Andreasson 6b, Susanna Pamp 7a, Stefan Hansson 6c,

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Välkomna till. Marknadsvägen 299 Tel. 08-544 707 00 info@byangsskolan.se per.marteus@byangsskolan.se

Välkomna till. Marknadsvägen 299 Tel. 08-544 707 00 info@byangsskolan.se per.marteus@byangsskolan.se Välkomna till Marknadsvägen 299 Tel. 08-544 707 00 info@byangsskolan.se per.marteus@byangsskolan.se Höga förväntningar Trygghet Arbetsro Kunskap Tillgång till psykolog Det är jag som är Sladjan Mitic och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Schack i skolan. Redovisning HT2010. Ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Sveriges schackförbund och Hallands schackförbund

Schack i skolan. Redovisning HT2010. Ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Sveriges schackförbund och Hallands schackförbund Schack i skolan Redovisning HT2010 Ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Sveriges schackförbund och Hallands schackförbund Bakgrund I början av våren 2010 beviljades projektet Schack i skolan 200

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN

DIGITAL KOMPETENS I GRUNDSKOLAN ATT GÖRA EN SKILLNAD SOM GÖR EN SKILLNAD Lin Education lever efter mantrat Att göra en skillnad som gör en skillnad. För oss är det inte tekniken som utvecklar skolan, snarare är det så att förändrad pedagogik

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer