SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från"

Transkript

1 PS Aktuell information från Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2007 Personalstiftelsen 50 år

2 PS SOMMAR 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet Innehåll 3 scas PERSONALSTIFTELSE 50 ÅR 4 STUGSOMMAR NYTT OM NAMN stiftelsen SCAs sociala fond 7 NORRBOTTENKRETSEN 8 KUST & BAD RESESTIPENDIUM 12 MITTKRETSEN tonicakören 14 STORSTADSLÄGENHETER STUDIESTIPENDIER FÖR YRKESUTBILDNING 17 SYDKRETSEN 18 FJÄLL & ÄVENTYR 20 PRISLISTA 21 STIFTELSENS ANLÄGGNINGAR I DETALJ 22 PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 23 ansökningsblanketter 24 VÄSTERBOTTENKRETSEN Stiftelsekansliet stugbokning TELEFON Telefax ; info ; bokning HEMSIDA Besöksadress: Storgatan 22, Sundsvall Postadress: SCA Personalstiftelserna Sundsvall Kansliets stugbokning har telefontid Britt Dahlén Susanna Johansson May Ohlsson måndag fredag kl ; Tala med Britt Dahlén ELLER SUSANNA JOHANSSON. Alla ansökningsblanketter som finns i denna tidning finns på din personalavdelning OCH PÅ VÅR HEMSIDA under den aktuella ansökningstiden. Stiftelsekansliets adresser: OMSLAGSbilden: armsjöstugan inköpt 1967, revers och orrlidenstuga inköpt 1981 PRODUKTION: AB SUNDSVALLS REKLAMTEKNIK TRYCK: tryckeribolaget sundsvall 2007 UPPLAGA: ex.

3 SCAs Personalstiftelse 50 år KORT HISTORIK Vid sammanträde den 12 februari 1957 med SCAs bolagsstyrelse beslutades att bilda en stiftelse benämnd Svenska Cellulosa Aktiebolagets Personalstiftelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder till fromma för anställda hos bolaget och dess dotterbolag. Därmed föddes den personalstiftelse som ännu i dag verkar till glädje för SCA-anställda i Sverige. Stiftelsen bildades genom en sammanslagning av de fem personalstiftelser som fanns inom SCA vid denna tidpunkt. Dessa var SCA Sundsvallsindustriernas-, Kramfors ABs-, Holmsunds ABs-, Munksunds ABs- och Ankarsviks ABs personalstiftelser. SCA Sundsvallsindustriernas Personalstiftelse hade i sin tur tidigare, 1950, bildats genom sammanslagning av stiftelsen vid Östrand, Skönvik, Svartvik, Sund, Essvik och Ankarsvik. Stiftelserna som sammanslogs och utgjorde grunden till dagens Personalstiftelse bildades alla under åren Man kan på goda grunder anta att ursprungsstiftelserna tillkom av skattemässiga skäl. De branscher som SCA var verksam inom under dessa år gick med mycket stora vinster och beskattningen kunde minskas genom att pengar avsattes för dessa ändamål. De största avsättningarna gjordes av aktiebolagen vid Svartvik, Skönvik och Kramfors. I protokollet från den nybildade stiftelsens första sammanträde, den 16 december 1957, framgår att dess kapital utgjordes av från de upplösta stiftelserna överförda kapitalfordringar på SCA 9,9 msek plus den ränta som överenskommits att bolaget skulle betala för reverslånen under 1957 samt inventarier till ett värde av kr. BOLAGET ENSAMT VID RODRET Fram till och med 1969 var Personalstiftelsen en ren företagsangelägenhet. Bolaget utsåg samtliga ledamöter som bildade styrelse. Stiftelsens första styrelse hade tre ordinarie ledamöter, Axel Enström (SCAs dåvarande vd), Jan Velander och Bertil Haslum. Stiftelsens förmögenhet utgjordes av så kallade reverslån till SCA med i allmänhet skogsmark som säkerhet/ pant. Det innebar att SCA lånade och disponerade pengarna mot att de betalade en årlig ränta till Personalstiftelsen. Under åren betalade stiftelsen ut ett begränsat antal stipendiebelopp på sammanlagt kr samt bar sina skattekostnader. Under åren belastades stiftelsen förutom vissa stipendiebelopp och skatt också med 4,7 msek i form av andel i SCAs personalvårdskostnader. I december 1967 köpte Personalstiftelsen av SCA och Wifstavarfs AB ett stort antal fritidsanläggningar, inklusive Torpshammars Herrgårdspensionat, för drygt 1,7 msek. De inköpta fritidsanläggningarna exklusive Torpshammars Herrgårdspensionat, skänktes året efteråt bort till Sociala Fonden trädde en ny lag Tryggandelagen i kraft. Lagen reglerade hur stiftelser av denna typ skulle skötas. Bland annat krävde lagen att styrelsen skulle bestå av lika antal ledamöter utsedda av arbetsgivare och arbetstagare liksom avskaffande av reversstiftelser, som vi var vid denna tidpunkt. Under senare delen av 1968 utarbetades nya stadgar anpassade till Tryggandelagens krav. SCAs styrelse godkände de nya stadgarna vid ett sammanträde den 18 december I januari 1969 godkände Länsstyrelsen i Västernorrlands län stadgeändringarna. I stiftelsens förvaltningsberättelse för åren 1968 och 1969 framgår att stiftelsen påförts andel av SCAs personalvårdskostnader på ca 3,5 msek. Stiftelsens tillgångar vid utgången av 1969 utgjordes av Herrgårdspensionatet, värderat till 0,5 msek och en reversfordran mot SCA på ca 2,7 msek. ARBETSLEDAMÖTER TOG PLATS I STYRELSEN Med ca ett års fördröjning efter den genomgripande omarbetningen av stiftelsens stadgar sammanträdde den första partsammansatta styrelsen för Personalstiftelsen den 10 juni Styrelsen bestod av två av SCA utsedda ordinarie ledamöter direktörerna Eije Mossberg (SCAs dåvarande vd) och Erik Burman och två av de anställda försäljningschefen Nils Fromm, SIF och pappersbruksarbetaren Nils Näsberg, SPIAF. Vid detta tillfälle överlämnade SCA, med anledning av deras 40-årsjubileum, ett bidrag på 1 msek. Bidraget skulle utbetalas med kr per år under Stiftelsens styrelse fattade därefter beslut om att beloppen allt eftersom de utbetalades till stiftelsen skulle överlämnas till Sociala Fonden för täckande av underskott i deras stuguthyrningsverksamhet. STORA BIDRAG FRÅN SCA Under 70-talet fick Personalstiftelsen stora bidrag av SCA erhölls 2,5 msek att användas på likartat sätt som bidraget man fick År 1975 fick stiftelsen 11,5 msek att användas för teckning av nyemitterade SCA-aktier. Aktier som i dag är värda 128 msek och ger en årlig utdelning på ca 4,2 msek. Under åren erhölls ytterligare bidrag från bolaget på 5,8 msek öronmärkta för inköp av semesterboenden mera välbelägna för SCA-anställda i södra Sverige som t ex i Sälen och på västkusten. UTVIDGNING AV STYRELSEN Vid styrelsesammanträde den 21 februari 1975 fattades beslut om att utöka stiftelsens styrelse till att bestå av nio ledamöter. Ordförande och ersättare för denne skulle utses av Länsstyrelsen, fyra ledamöter och ersättare för dessa skulle utses av SCA och fyra ledamöter och ersättare för dem skulle med viss fördelning utses av de anställda. TÄCKTE UNDERSKOTT FÖR HERRGÅRDSPENSIONATET OCH STUGUTHYRNINGSVERKSAMHETEN Stiftelsens huvudsakliga uppgift under år var att lämna bidrag för täckande av underskott för Herrgårdspensionatet och för stuguthyrningsverksamheten som då bedrevs i Sociala Fondens regi. De första stugorna i Sälen köptes av stiftelsen Vid utgången av 1982 hade Personalstiftelsens förmögenhet ökat till 75 msek som gav en utdelning det året på ca 1,8 msek. I nästa nr av PS kommer en redogörelse för åren TJELL-ÅKE HÄGGLUND VD PERSONALSTIFTELSERNA

4 Foto Charlotte Strandlund Stug Önskemål Skriv gärna på webbansökan eller på blanketten om du har önskemål om någon särskild stuga/lägenhet och ange gärna också om det finns någon speciell orsak till valet som du vill framhålla. Vi kan givetvis inte lova att alla kan få sina önskningar uppfyllda, men så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dessa. Stugorna och lägenheterna presenteras för uthyrning två gånger per år. Vintersäsongen publiceras i månadsskiftet september/oktober och sommarsäsongen i månadsskiftet februari/mars. Under perioden dessemellan kan du gå in på vår hemsida www. ps.sca.com för att se om det finns något ledigt. Fakta om stugorna Alla stugor är trivsamt och komfortabelt inredda och utrustade för självhushåll så att gästerna skall kunna ha en bekväm och avkopplande semester. Dusch/WC, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och kabel-tv är standard i flertalet stugor. Gemensamhetsanläggning finns i Hamrafjäll, Mölle och Jäckvik. I Mölle, Hamrafjäll och Norrfällsviken finns cyklar och båtar att låna. I Jäckvik finns båt att låna. På Gullholmen kan du låna motorbåt och hyra cyklar. På Capri finns möjligheter att hyra cyklar och båtar. Medföljande husdjur Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. I övriga anläggningar finns det stugor/ lägenheter avsedda för både besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur medföljer så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas. Respektera den växande gruppen av allergiker att det är absolut förbjudet ta med husdjur till en husdjursfri stuga. Rökfritt för boendetrivsel! En trivsam och välkomnande miljö vill vi möta alla gäster med och det är därför viktigt att ingen röker i stugor och lägenheter. Sök så här! Alla stugor och lägenheter skall sökas på vår hemsida eller på blanketter som finns här i tidningen. Blanketter kommer också att finnas på personalkontoren ute på de olika arbetsplatserna under den angivna ansökningsperioden för respektive anläggning/semesterort. Fritidsstugorna sökes för perioden 16 juni 21 oktober Sista ansökningsdag 23 mars. Alla som söker får skriftligt svar och besked lämnas enligt tidplanen på sidan 23, där du också finner ansökningsblanketterna. Men använd helst webben! Besked kan ej lämnas per telefon. Sök gärna alternativa tider och anläggningar! Totalt räcker personalstiftelsens stugor och lägenheter till att erbjuda i stort sett alla sökande plats i någon stuga/lägenhet vid någon tidpunkt under året. Tyvärr är ansökningarna ofta koncentrerade till vissa veckor främst juli månad när det gäller de utpräglade sommaranläggningarna. Möjlighet att hyra två veckor finns förutsatt att tillgång och efterfrågan så tillåter. Stugbyn Capri utanför Strömstad exempelvis, är ett mycket populärt turistmål där efterfrågan vida överstiger tillgången på platser. Detsamma gäller för de förhyrda lägenheterna i Visby och Ekerum samt parhuset i Enerum. Vid Mölleanläggningen finns betydligt fler stugor att tillgå och möjligheten att få ett positivt svar på ansökan är därför ganska god. Den som är öppen för olika alternativ behöver knappast bli utan stuga eller lägenhet, och glöm inte fjällen!

5 Delad stuga/lägenhet Om två SCA-familjer önskar bo tillsammans i samma stuga/lägenhet sök då på var sin webbansökan eller var sin blankett men notera på din ansökan, på avsedd plats, namnet på den SCA-anställde som du söker tillsammans med och sätt ett kryss i rutan Ja om personen lämnat egen ansökan. Vill de två familjerna dela på stug-/lägenhetsavgiften och den skattepliktiga subventionen sätt då ett kryss i rutan Ja på ansökan. Kan jag söka som pensionär? SCA-pensionärerna kan söka till samtliga anläggningar. Under högsäsong har dock den yrkesverksamma personalen företräde eftersom man är beroende av semestertider och skollov. I övrigt konkurrens på samma villkor. Fullständigt ifyllda ansökningsblanketter underlättar Hjälp till att underlätta fördelningen av stugor/lägenheter genom att fylla i webbansökan eller ansökningsblanketterna fullständigt. Medföljande gäster Tillåtet antal personer per stuga/ lägenhet Respektera att antalet personer, inkl gäster, i tilldelad stuga/lägenhet inte får överstiga antalet bäddar (se vidare Stiftelsens anläggningar i detalj, sid 21). Respektera regeln personlig förmån och avbeställ stugan/lägenheten om du inte själv kan nyttja den. Ring stiftelsekansliets stugbokning och meddela. Det finns nästan alltid någon SCA-anställd som står på kö och väntar på plats. Så här fördelas stugor och lägenheter Alla SCA-anställda i Sverige får söka stugor och lägenheter vid samtliga anläggningar. Vad har jag för chans? Eftersom ambitionen är att samtliga utbud skall upplevas tillgängliga för flertalet anställda, lottas stugorna/lägenheterna där utbudet inte är så stort. På Capri utanför Strömstad, Gullholmen på Västkusten, i Enerum och Ekerum på Öland och i Visby på Gotland, där förhållandena är likartade, lottas tillgängliga platser bland alla sökande som arbetat i SCA minst tre år och inte haft någon stuga de senaste tre åren under jämförbar anläggning och period. Tjänsteår och tidigare vistelse avgör Stugorna vid övriga anläggningar fördelas efter tjänstetid. Den som tidigare tilldelats stuga/lägenhet under sommarsemestern får räkna nya tjänsteår efter senaste vistelsen. Det finns ingen fastställd gräns för lägsta antal tjänsteår. Den inbördes konkurrensen bland sökande för respektive anläggning och tidpunkt avgör denna gräns. Tre år för storstadslägenheter och San Agustin Söker du en lägenhet i London, Paris, Rom eller San Agustin är det turen i lottningen som avgör och alla som arbetat i SCA i minst tre år och inte tidigare haft någon lägenhet de senaste tre åren på respektive ställe får i första hand delta i utlottningen. Lägenheterna i Stockholm och Göteborg innefattas också av treårsregeln. Om det efter utförd lottning finns lediga lägenheter har även du som inte uppfyller ovanstående krav chansen att hyra. Lågsäsongsbokningar In- och utflyttning under lågsäsong vid de olika anläggningarna kan anpassas till den sökandes önskemål. Notera önskad tid på webbansökan eller på ansökningsblanketten. Personlig förmån! När du tilldelats en stuga eller lägenhet så är det din personliga förmån och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte heller tillåtet att hyra en stuga eller lägenhet och sedan låta exempelvis familjens barn med kompisar ta över. Foto Jan Svedjebrant

6 Nytt om namn Stiftelsen SCAs Sociala Fond Ny ledamot (ord) Billy Norberg Billy arbetar sedan 1998 på Östrand, som inköpschef från Han har även arbetat inom dåvarande SCA Shipping och dåvarande centrala inköpet på Skepparplatsen samt Ortviken. Fackligt tillhör han SIF och är kassör i Östrands SIFsektion sedan Fondstyrelsen Ordförande ledamöter VD och sekreterare Kommittéer och Utskott Ledamöter Ordinarie Barbro Hegrelius Jonson ordf Håkan Andersson Sören Hjalmarsson Johan Lindecrantz Bo Rhodiner Per Strand Billy Norberg Bert-Ivar Pettersson Gunnar Lundberg Lars Wågström Alf Hallén Tjell-Åke Hägglund, vd Jan Svedjebrant, sekr Suppleanter Urban T:son Nyström v ordf Åke Björnson Lars Engqvist Göran Ågren Sven Gatenheim Ulf Ö Larsson Lars Holmberg Lars-Erik Lundin Agneta Byström Ronny Bergdahl Egil Persson Norrbottenkretsen Västerbottenkretsen Mittkretsen Sydkretsen Nya ledamöter (ord) Grete Solvang Stoltz Lars Holmberg Erling Dahlberg Ny ledamot (ord) Margaretha Gustafsson Nytt ordförandepar Håkan Lavén, ordf Christer Sjödin, v ordf Nya ledamöter (ord) Hans Karlsson Kenth Carlsson Morgan Stangenborn Fototävling Vinn en digitalkamera eller tjäna 600 kr för varje publicerad bild. Delta i tävling om bästa foto på våra sommaranläggningar eller dess omgivningar. Bilder som innehåller personer eller speglar aktiviteter prioriteras vid korande av vinnare. Skicka in ditt/dina tävlingsbidrag till och uppge namn, adress och arbetsplats. Vinnare och övriga pristagare samt några av tävlingsbidragen kommer att presenteras i nästa års sommarnummer. Ny ledamot (ord) Stina Danielsson

7 Norrbottenkretsen Foto: Richard Öhman Lördagen den 2 december hade vi hyrt biografen i Småstaden för att visa både en barnfilm och en vuxenfilm Boog och Elliot Vilda Vänner och James Bond Casino Royal års Pite Revy Dit e å bär var upplagd som en kväll i TV-soffan. Programmet innehöll allt från lokalnyheter till dokusåpor. Publiken skrattade och applåderade och det hände även att aktörerna hade svårt att hålla masken precis som det brukar vara i en lokalrevy. En nyhet för året vara att elever från en dansklass på Christinaskolan i Piteå medverkade. Jätteduktiga dansare. Lördagen den 3 februari gick bussen till Jokkmokks marknad. Temperaturen i Jokkmokk visade minus 5 grader. Det är väldigt varmt för årstiden. Normalt brukar temperaturen ligga mellan 20 och 30 grader minus. Fotografierna visar bl a SCA-folk shoppande hos knallarna. Resan upp till Jokkmokk startade vid 8-tiden och bussen var tillbaka i Munksund på kvällen. Deltagarna var nöjda med marknadsbesöket. Vidare i Norrbot tenkretsens program ligger en bussresa till Luleå Hockeys match mot Frölunda den 15 februari. Och biljetter har bokats till en musikkonsert i Öjebyn med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson den 17 februari. Planerade aktiviteter första halvåret 2007 En shoppingresa till IKEAs nyöppnade varuhus i Haparanda är planerad under vårvintern. Dessutom hoppas vi kunna genomföra en travresa till Skellefteå eller Boden. Cirkusföreställning i början på juni och friluftsteatern ute på Karlberg under juli är aktiviteter som står på programmet. För närmare information se under länken Information Norrbottenkretsen på Personalstiftelsens hemsida. GUNVOR ERIKSSON Ledamöter Britt Dahlin, ordf Inger Fältros Lundgren, v ordf Tomas Lind Bengt-Sture Skånehult Grete Solvang Stoltz Lars Sundbom Lars Holmberg Erling Dahlberg Gunnar Lundberg Ronny Bergdahl Foto: Karin Nilsson 7

8 & Kust Bad SCA-byn i populära Norrfällsviken på Höga Kusten är ett semestermål som erbjuder en lugn och lagom avslappnad stämning med närhet till ett rikt inslag av aktiviteter. Norrfällsviken är i hög grad barnens paradis med sina sandstränder och pooler. Färdvägen till Norrfällsviken ger i sig rika naturupplevelser i det mäktiga landskapet. En blandning av ro och hålligång Väl framme i byn erbjuds en skön blandning av ro och hålligång. En promenad utmed hamnstråket, som är väl skyddat av de små boningshusen och de röda sjöbodarna och med vattnet kluckande i stranden, är en rofylld upplevelse. Men här sjuder också av liv emellanåt. Restaurangen i stugbyn och puben Fiskarfänget anordnar pubaftnar med underhållning och dans under högsäsongen. Gästhamn För den som vill ta sig till Norrfällsviken på egen köl finns en fin gästhamn Marinan i direkt anslutning till SCA-stugorna. Här finns pizzeria, café med goda bakverk och här kan man köpa nygräddat bröd från tidiga morgonen. Service och utflykter Konferensanläggningens reception svarar för nyckelutlämningen till SCA-stugorna. Här finns bl a restaurang med uteservering, tempererad swimmingpool, barnbassäng och liten lekplats för barnen. Bada, sola, promenera Bada, sola och promenera välj någon av de underbara sandstränderna och badklipporna där Storsand har en särställning med vidunderlig utsikt mot Höga Kustens skärgård med bl a Ulvöarna och Sveriges högsta ö Mjältön i blickfånget. Golf och boule för alla En 18-hålsbana med havsutsikt finns i stugornas närhet. Boka tid på golfbanan i god tid. Ett gott alternativ till långgolfen är minigolfbanan vid campinganläggningen. Boulebanor finns disponibla för alla boende i stugbyn. Spelregler är anslagna i närheten av banan och bouleset finns i stugorna. Naturscenerier och kultur Att ta bilen och göra avstickare på de många små landsvägarna genom det vackra landskapet och ut till idylliska små fiskebyar får man bara inte missa. En särskild turistled, som visar till alla pärlorna, finns utmärkt med bruna skyltar. Cykla och fiska Cyklar finns för utlåning och även småbåtar för roddturer. Ett tips ta gärna med ett litet fisknät om du har! Det är sällan man blir utan fisk här. Stugor av hög klass Här bor familjerna komfortabelt och trivsamt i välutrustade stugor bland vackra tallar och med havet i dess närhet. Stora altaner för solbad och måltider utomhus från frukosten till kvällssupén fullbordar den trivsamma miljön. Handikappvänlig stuga En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Tre sovrum ger plats för sammanlagt sex personer. Grillplats Två grillplatser finns iordningställda. Tre stugor har hyrts under veckorna i Fyrklöverns stugby. Notera att dessa stugor inte håller SCA-standard men detta uppvägs av den vackra natur som Siljan kan erbjuda. Fyrklöverns stugby ligger 2 km från Siljan och Rättviks centrum, där järnvägsstation finns. Stugbyn ligger naturskönt med milsvid utsikt över Siljan och här finns såväl leende ängsmarker som vidsträckta skogar. För barnen finns på bekvämt avstånd Rättviks Sommarrodelbana liksom Äventyret Sommarland med Vatten- och Motorland. På något längre avstånd finns Tomteland vid Gesundaberget och Grönklitts Björnpark, norr om Orsa. För de vuxna besökarna erbjuder Siljansbygden en uppsjö av sevärdheter och utflyktsmål. I närområdet kan Siljansnäs Naturum rekommenderas. Sveriges största naturum med utställningar om bygdens natur, djur och kultur. Dalhalla, det gam- Foto Åsa Grip

9 la kalkbrottet, som iordningställts till en fantasieggande festplatsscen i intressant geologisk miljö. Långbryggan i centrala Rättvik, 625 meter lång, byggd 1895, är tilläggsplats för M/S Gustav Wasa med vilken man kan göra en båttur på Siljan och äta lunch eller middag ombord. Golf- och travälskare har här nära till sina banor. Capri Capri hittar du sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, en av de solrikaste orterna i norra Europa. Här erbjuder vi dig att hyra under hela den period som Caprianläggningen är öppen, vecka till vecka. Detta sedan vi köpt ett helt eget andelshus i anläggningen. Vår- och försommarperioden liksom tiden från skolstart till september/oktober kan vara mycket sköna att tillbringa på Capri om inte havsbad är ett måste. Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen, som klättrar uppför mjukt rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att ge skydd för alla vindar. Från möblerade uteplatser har du milsvid utsikt över havet, öarna och skären. Tidigt i gryningen kan man höra dunket från fiskebåtsarmadan på väg in mot Strömstad med nattens fångst. Badliv av högsta klass Här är väl sörjt för badlivet med en underbar sandstrand och mjuka sköna badklippor och dessutom en stor uppvärmd utomhuspool. Rika möjligheter till rekreation Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. När du inte solar och badar kan du vindsurfa, segla, fiska och spela tennis eller golf. I anläggningens omedelbara närhet finns en vackert belägen 18-hålsbana. Strömstad ligger nära, och därifrån går en mängd guidade turer ut i skärgården. Men det man minns bäst efter en sommarsemester på Capri är de ljumma kvällarna på klipporna, doften av nygrillat kött och solen, som försvinner ned i havet som ett eldklot. Gullholmsbaden Upplev genuin skärgårdsmiljö i semesterbyn Gullholmsbaden, ca sju mil norr om Göteborg! Semesterparadis i naturreservat Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gullholmen är västkustens äldsta fiskeläge, och den har gått samma öde till mötes som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis. Det gamla sättet att bygga fiskebyar på västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden, och stugorna ger varandra skydd för alla vindar. En trevlig, välutrustad stuga med bäddplatser för upp till fem personer erbjuds här. Det finns även tillgång till båt med utombordsmotor. Fiska från bryggan Den som är intresserad av att fiska bör inte glömma fiskeutrustningen. Färja Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren. & Kust Bad och Gotland har blivit en succé i utbudet av semesterboende. Fem lägenheter har hyrts för kommande sommar mellan veckorna Två innanför ringmuren och tre strax utanför. Sydländsk miljö De små restaurangerna, pizzeriorna i mängd, de mysiga butikerna och galleriorna som trängs med glassbarer och caféer alla med sin speciella karaktär och charm gör att man känner sig förflyttad till sydliga breddgrader. Utmärkta bad hittar man lätt i stadens närhet. En solig dag på badstranden och en ljum kväll i de pittoreska stadskvarteren ja, då är det lätt att känna sig förflyttad till medelhavstrakterna. Se ön med bil Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på sevärdheter. Men allra bäst upplevs landskapet från cykel och cykeluthyrningar finns det gott om i Visby. Foto Jan Svedjebrant

10 & Kust Bad Foto Jan Svedjebrant Ekerum Mellan Ölandsbron och Borgholm finner du Sunwing Ekerum som står till de SCA-anställdas förfogande. På Ekerum finns möjlighet till allehanda aktiviteter; inomhuspool, bastu, tennis och annan motion. Restaurang, bar, kafé och pub finns också i anläggningen. En golfanläggning av högsta klass finns i omedelbar närhet och inte att förglömma; ca en kilometer bort ligger en härlig badstrand. Barnens eldorado är Ölands djurpark nu med fem parker i ett inträdespris: Zoo, Nöjesfält, Vattenland, Sagopark och Dinosarium. Två välutrustade lägenheter med sovplats för fyra personer erbjuds här under sommarveckorna Enerum I Enerum på norra Öland drygt nio mil från Ölandsbron och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt parhus. Två 1 ½-plansvillor på samma tomt sammanbyggda med en gemensam förrådsdel innehållande elpanna, tvättmaskin och lånecyklar. Parhusvillorna är välutrustade med sovplats för åtta personer. Dessa ägs av stiftelsen och kan hyras året runt. Här finner du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en egen stig ner till stranden där man kan ta ett bad från kalkstensklipporna. Det är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks centrum. Omedelbart norr om Byxelkroks centrum finner du Neptuni åkrar, naturreservat med sin rika förekomst av blåeld, blomman som under juni och juli breder ut sig likt ett himmelsblått stråk över stranden. Andra sevärdheter i närområdet är Trollskogen, stormvriden tallskog med murgröna klängande utmed stammarna och Thujabeståndet med m hög nordamerikansk thuja. Här finns naturligtvis möjlighet till sol och bad, eller varför inte med cykel uppleva landskapet i ultrarapid. Även här finner du som önskar spela golf ett antal golfbanor i närheten. Handikappvänlig del av parhus En av lägenheterna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset. Två sovrum och bäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt åtta personer. Det är inte bara de många SCAfamiljerna som har utsett Mölle till sin favoritsemesterort. Mölle stoltserar nu med tre stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg har hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges sevärdheter. Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger SCA-byn. Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. Simbassäng för dagligt dopp Vid Mölleanläggningen behöver man aldrig avstå från det dagliga doppet. Är havet kallt eller vädret dåligt, badar man i simhallen, som är öppen året runt, och ligger i anslutning till stugorna. I direkt anslutning till simhallen finns numera också en utepool för barnen, där de allra minsta kan roa sig. Anläggningen består av 20 välutrustade stugor, som var och en kan ta emot en familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en trevlig samlingslokal. I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man också köpa nygräddat bröd från tidig morgon. Pröva gärna för- och eftersommar Konkurrensen om platser i Möllestugorna är alltid störst under juli månad, och därför är chansen att bli tilldelad en stuga betydligt större om man väljer att söka i juni eller augusti. Man behöver inte nödvändigtvis semestra i Skåne under juli för att få uppleva riktig sommar. Ofta är för- och eftersommaren den soligaste och torraste tiden här nere. Och glöm inte att det fortfarande är sommar i Skåne i september. Handikappanpassad stuga En av stugorna i Mölleanläggningen är handikappanpassad. Parkeringsplats för bil finns intill stugan och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar. Två sovrum och extrabäddar i vardagsrummet Norrfällsviken ger plats för sammanlagt sex personer. Siljan Strömstad Gullholmen 10 Mölle Visby Enerum Ekerum

11 på Gran Canaria Detta är ett perfekt alternativ om du vill vara säker på en semester med sol och sköna, salta bad året runt. Personalstiftelsens bungalows har de bästa tänkbara lägena i San Agustin i vacker miljö med omedelbar närhet till en förstklassig playa. Lägenheterna har hög standard och trivsam inredning en god plattform för en avkopplande semester i solen! Sovplatser finns för två till fyra personer i varje lägenhet fördelade på ett eller två sovrum. Lägenheterna är utrustade för självhushåll och närbelägna stora självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment som vi är vana med hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grönsaker och frukter, gör det lättsamt att svara för en del av kosthållet hemma. En mängd trevliga restauranger finns i omedelbar närhet och priserna på läckra måltider är mycket tilltalande. Svensk värdinna Svensk värdinna i Los Caracoles-anläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster. Egna researrangemang Resorna får var och en svara för själv. Ett tips är att du kontaktar de researrangörer du har i din hemtrakt. Researrangörernas pris varierar, därför kan det vara lönsamt att jämföra vid det aktuella resetillfället. Undersök även reguljärtrafiken! & Kust Bad Sök för resten av året På ansökningsblankett i detta nummer av PS och på vår hemsida kan lägenheterna sökas för perioden 10 oktober april Här går det utmärkt att hyra upp till två veckor! Inflyttningsdag är onsdag eller lördag. Foto Ove Dahlén Resestipendium Vilka kan söka? Alla som har minst 15 hela SCA-år och slutade/slutar sin SCAanställning 1998 och senare p g a arbetsbrist, avgångspensionering eller av fri vilja. Alla som efter minst 10 års anställning får sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) eller ålderspension. Villkor för att få Fondens resestipendium är att du inte får någon ytterligare avskedsgåva från SCA värd mer än kronor. Stipendiet skall utnyttjas vid ett tillfälle. Bidraget kan inte utbetalas kontant utan betalas mot faktura från resebyrå e dyl där det skall framgå att resan avser dig. Bidraget kan aldrig överstiga vad resan kostar att köpa från resebyrån. Innan du bokar resa kontrollera att din ansökan har beviljats. Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. Ansökan om bidrag till semesterresa FÖR PENSIONÄRER kr Jag slutade/slutar min anställning (datum)... Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning (datum)... Namn... Personnr... Adress... Postnr och -adress... Telefon bostad... Arbetsbefattning... Arbetsplats... Antal tjänsteår i SCA... Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva från SCA överstigande kronors värde Ort och datum.... Sökandens underskrift Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga Ort och datum.... Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer.... Namnförtydligande 11

12 Mittkretsen Foto: STs arkiv Totalt under 2006 har Mittkretsen genomfört 19 evenemang av allehanda kategorier och distribuerat ca biljetter. Av dessa har SCA Timber AB, Bollsta sågverk, haft tre egna. Från november 2006 fram till början av februari 2007 har vi fördelat ca biljetter till en musikal, två julkonserter, en lokalrevy, en teaterföreställning och Björn Skifs show. För de närmaste sex månaderna har följande evenemang fastlagts: Alpina VM i Åre, kvartsfinalspel i basket, danskväll med Leif Kronlunds Orkester, Senior SM i boxning, Tonicakören, musikunderhållning med esteterna på Hedbergska skolan och Fredrik Kempe, Cirkus Maximum och en teaterföreställning med SCAanknytning, Armsjömordet. I Hetaste Laget Ett av fjolårets mest tilldragande evenemang var musikalen I Hetaste Laget. När cirka 300 SCA-anställda infann sig i Skönsbergs Folkets hus som denna lördagkväll i mörka november genomgått en 30- talsmakeover, möttes de i foajén av swingmusik som delar av ensemblen framförde. En bar fanns också för de som önskade läppja på något innan föreställningen började. I halvlek serverades det kaffe och kaka. I Hetaste Laget är en odödlig komediklassiker. Musikerna Joe och Jerry spelad av Andrés Esteche och Pontus Ströbaek slipper undan maffian i Chicago genom att klä sig som kvinnor och ta jobb i en damorkester som Josephine Foto: STs arkiv och Daphne. Under en turné i Florida blir Joe kär i sångerskan Sugar spelad av Anna Norberg och sammanblandningscirkusen är i gång. Claes Grebenö visar sin klass i dubbelrollen som Osgood Fielding och Bienstock. Anna Norberg gör en briljant tolkning av Marilyn Monroe och Andrés Esteche visar åter sitt breda register. Men det starkaste intrycket gör Pontus Ströbaek, som Jerry och Daphne. Han har en imponerande timing, mimik och känsla i sitt agerande. Han lyfter ensam den här föreställningen flera nivåer och den är hejdlöst rolig. Spectra Gospel Selångers kyrka var knökfull, SCA bidrog med knappt 100, när Spectra Gospel framförde sina julsånger på gospelvis. Här blandades kända julsånger med låtar mer åt jazzhållet, inte minst genom de båda solisternas försorg Linda Pettersson och Samuel Ljungblahd. Skönsjungande Linda framförde några mycket personliga tolkningar och Samuel, i keps, svart polotröja och kavaj, ångade på som den sprudlande soul- & gospelsångare han är. Flera solister steg fram ur kören med fantastisk sång. Konserten avslutades med glögg och pepparkaka utanför kyrkan. Mycket uppskattat! Underbara gåvor Lördagen den 27 januari infann sig mer än 100 SCA-anställda på Sundsvalls Teater för att njuta av tre timmars rolig och välspelad teater. Staffan Göthes pjäs, Underbara gåvor handlar om en lägenhetsvisning och det som händer i lägenheten blir navet kring hela handlingen. Oskar Thunberg och Åke Arvidsson spelar de två bröderna Hans och Bengt. Bengt går omkring i kvinnokläder i en omvärdsanalys utan l. Hans är en handfallen polis. Det är bröderna som tänker sälja lägenheten efter sin avlidna mor men misslyckas sedan några spekulanter hamnat på balkongen och den rasar. Till visningen kommer en grupp mer eller mindre udda personligheter. Ingrid Wallin och Ingmar Virta gör suveräna tolkningar av ett par ur överklassen. Ingmar Virtas Ray, med sin stolpande gång och nasala framtoning, och Ingrid Wallins Carmen, som grandios överklassdam, är mycket träffsäkra. Hilda Lundgren, Diana, spelar överklassdot tern som är vilsen och svår att förstå. Även Tomas Magnussons Zoran har gått vilse i tillvaron. Han skäms över sin bakgrund, är i stället kriminell och låtsas vara illegal invandrare. Gi- Foto: Dagbladets arkiv 12

13 sela Nilsson, som Lyckeliten, gör en lätt neurotisk sökare, på jakt efter bekräftelse. Hon försöker vara journalist, författare, djurrättsaktivist, attraktiv kvinna och ivrar för alternativ kost med mera, men det mesta går i stöpet. Spelets vinnare är Lariza, spelad av Anita Nyman. Lariza är polsk svartjobbande rörmokare som fixar allt från att renovera, svetsa och laga till att jobba inom hemtjänsten och klara bouppteckningar, en riktig tusenkonstnär. Lariza är outtröttlig, ständigt positiv och ställer allt till rätta. Och det visar sig till slut att det är Lariza som genom ett lekprogram i TV tagit över lägenheten. Fyra decennier med Björn Skifs I fyra decennier har Björn Skifs underhållit Sverige och resten av världen med sina insatser på scenen, i tv-rutan och på filmduken. Tillsammans med kapellmästare Hans Gardemar och 20-talet skickliga musiker bjöds vi på en resa genom den musikaliska karriären och det privata livet. Närmare 300 från SCA hade letat sig till Sporthallen den 4 februari för två timmars njutbar underhållning. En showkväll som vi kommer att minnas länge, länge Björn Skifs balanserar säkert mellan skämt och allvar när han, mellan sina rockklassiker, schlagerhits och vistolkningar, berättar anekdoter och historier för publiken. Han spexar och publiken skrattar och njuter. Den första akten går i nostalgins tecken och han bär tidsenlig trenchcoat och hatt när han bjuder på svenska sånger och visor i dämpade och softa tongångar. Han berättar om livet hemma i Vansbro i Dalarna på 50-talet, hur det var att flytta till Stockholm och hur det gick till när han kysste en flicka för första gången. I andra akten skruvas tempot upp och det bli mer fart i låtarna. Nu kommer ett rockmedley med de gamla klassikerna från 60-talet. De eviga hitsen Hooked on a feeling, som startade i vanligt tempo men blev efterhand ett svängigt storbandsarrangemang, Foto: STs arkiv och Michelangelo gjorde att publiken stampade fötterna, klappade takten och sjöng så att taket nästan lyfte. När han framförde den stämningsfulla Håll mitt hjärta var det andäktigt tyst bland publiken och åtminstone jag fick ståpäls. Hela föreställningen bygger på variation med flyt och snygga ombyten på scen utan störningsmoment. Vid flera tillfällen visar musikerna prov på sin fulländning. Särskilt imponerande är de i stämsången Om du väljer mig liksom i Härligt, härligt med ett fantastiskt gitarrsolo av Magnus Bengtsson. Film, teater, musikal, visor, jazz, soul, ballader, rock och pop ingenting är främmande för denne fullständigt avslappnade dalkarl. Ledamöter Håkan Lavén, ordf Christer Sjödin, v ordf Åke Björnson Fredrik Ejresund Magnus Bergman Stina Danielsson Jerry Larsson Evert Nilsson Lars-Gunnar Brodén Agneta Byström Lars Wågström Alf Hallén MAY OHLSSON Jubileums- och Vårkonsert med Tonicakören Gäller SCA-anställda i Mittkretsen (Västernorrlands- och Jämtlands län) pensionärer har förtur. Vårkonserten äger rum lördagen den 21 april kl i Skönsbergs Folkets hus. Gästartist är Fredrik Svahn, sångare, musikant, entertainer som blandar Quincy Jones och Tom Jones med swing, melodifestivallåtar, gamla valser och egenhändigt skrivna ballader. I vår i sällskap med sin fru Lisa, sångerska och danspedagog som både sjunger egna nummer och tillsammans med Fredrik. Kapellmästare Lennart Andersson piano, Leif Norberg kontrabas och Roland Bolander trummor samt Tonicakören under ledning av Carina Haúge-Rouass.. Anst nr Namn Adress Telefonnr Arbetsplats Önskar antal biljetter Biljettpris 80 kronor Postnr och Ort Anmälan skall vara SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL, tillhanda senast fredagen den 13 april. 13

14 Storstadslägenheter Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. Banérgatan 46 & 48 lägenheter i city Fem lägenheter i centrala Stockholm finns för SCAs anställda med familjer som vill tillbringa några dygn upp till en vecka för rekreation i vår vackra huvudstad. Lägenheterna är av varierande storlek och är utrustade med fyra till sex bäddar. Sök för perioden 11 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom Tomtebogatan 49 Funckens gränd 3 Kornhamnstorg 57 att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till den 11 juni 2007, är alla helger bokade men det finns fortfarande vardagar att hyra så det kan löna sig med ett samtal till stiftelsekansliet för att checka av bokningsläget. Bevaka lediga dygn på vår hemsida Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda som vill uppleva denna saltstänkta, lilla storstad. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem bäddplatser. Vid Drottninggatan finns ett antal avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför huset. P-hus finns vid NK och Nordstan. Ett billigare parkeringsalternativ finns vid Gamla Ullevi. När det gäller Gibraltargatan finns ingen parkeringsplats som tillhör lägenheten men det finns ett ganska stort antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten. Sök för perioden 11 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Drottninggatan 71 Gibraltargatan 19 C Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till den 11 juni 2007, finns det både lediga veckor och lediga helger. 14

15 världsstaden för alla I stadsdelen Westminster inte långt från Themsen, ca 1,5 km från Big Ben och Parlamentet, ligger våra tre toppmoderna lägenheter. Lägenheterna har välutrustade kök, vardagsrum med matplats, två sovrum med tillsammans fyra bäddar och badrum. Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning och du får själv ordna din resa. Sök för perioden 14 juni januari Under ansökningsperioden är måndag eller torsdag inflyttningsdag. Octavia House 16, 26, 49 Fastigheten där våra lägenheter finns är belägen på 25 bis Rue Duvivier, den sjunde stadsdelen, och ligger ca 300 m från Solkungens Dôme vid Hôtel des Invalides (Invaliddomen). Till Eiffeltornet kan du promenera via Avenue de la Motte och Parc du Champ de Mars. En promenad på ca 1 km. Parallellgatan till Rue Duvivier heter Rue Cler. Det är en av Paris mera berömda marknadsgator där du kan hitta allt i matväg du har behov av liksom mycket annat. Också inom bekvämt gångavstånd har du ett av stadens mera berömda museer, Musée Rodin, där skulpturer av Auguste Rodin, allmänt ansedd som den mest framstående franske skulptören under 1800-talet, finns att beskåda. Trädgården är också sevärd med sin överdådiga samling på rosenbuskar. Paris tunnelbana, Metron, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Bussar och taxi fastnar lätt i trafikstockningar. De två närmaste Metrostationerna är Ecole Militaire och La Tour Maubourg. Den förstnämnda bara ca 200 m från lägenheterna. Sök för perioden 14 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning och du får själv ordna din resa. 25 bis Rue Duvivier 15

16 Romvåningarna har ett perfekt läge strax utanför den gamla muren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig park som närmaste granne. Högst upp i huset våning 5 på Paolo Albera 49, med stor solaltan och fantastisk utsikt, väntar en trivsam och komfortabel lägenhet med kök, två sovrum och vardagsrum. Den andra lägenheten, med adress Via Norcia 24, ligger i samma hus på våning 4 men med entrén på motsatt sida av huset. Lägenheten har kök, tre sovrum och vardagsrum med liten balkong. Den kända affärsgatan Via Appia ligger helt nära och en promenad längs gatan och in genom stadsporten kan vara en bra början till att komma in i Roms brusande stadsliv. Buss till centrum har hållplats intill vårt hus men vill man komma snabbt in till alla attraktiva sevärdheter i den gamla stadsdelen är tunnelbanan den perfekta kommunikationen. Resorna till Rom får var och en ordna själv på bästa sätt. Den som åker bil har möjlighet att hyra in bilen i ett garage i husets omedelbara närhet. Det kan rekommenderas med tanke på att inbrott i bilar och bilstölder är mycket vanliga i Rom. Via Paolo Albera 49 Via Norcia 24 Sök för perioden 14 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning. Studiestipendier för yrkesutbildning Alla SCA-anställda som arbetat i SCA i minst två år och fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium för yrkesutbildning. Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier söker i Sundsvallsbolagens Stiftelse för Personalens Yrkesutbildning Tunadalsfonden Alla övriga söker i SCAs Sociala Fond. Din ansökan passas in i den stiftelse där den hör hemma. Här är reglerna Stipendiet delas ut två gånger per år och vid varje fördelningstillfälle endast för innevarande termin. Studierna skall avse yrkesutbildning. För ansökningar till SCAs Sociala Fond gäller att studierna skall inrymmas inom SCAs verksamhetsområde. Sökanden skall ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCA under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd. I övrigt gäller följande: För allmän yrkesutbildning du tar tjänstledigt för hel- eller deltidsstudier och erhåller inget annat studiestöd än studiemedel. Du är tjänstledig för YTH-studier för kompetenshöjning i yrket på hel- eller deltid. Du går i utbildning på fritid och kostnaderna som ej ersätts av arbetsgivaren blir höga exempelvis på grund av höga rese- och inkvarteringskostnader i samband med tentamina. Språkresor i form av intensivkurser i utlandet under minst en vecka med fastställt kursprogram. Stipendiets storlek varierar mellan terminerna med hänsyn till antalet inkomna ansökningar. För närvarande är stipendiernas storlek följande för heltidsstudier kr/termin deltidsstudier fritidsstudier intensivkurser i språk Ansökan Samma ansökningsblankett används för de båda stiftelserna och finns tillgänglig på personalavdelningen på din arbetsplats och på Du kan också beställa blankett från stiftelsekansliet, tfn Ifylld ansökan översändes från resp. arbetsplats till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL och skall vara bestyrkt av platschef eller personalansvarig. Märk kuvertet Studiestipendium. Ansökan, som skall gälla innevarande termin, skall vara kansliet tillhanda senast den 14 mars. När stipendierna fördelats informeras den sökande och beviljade stipendier översändes snarast på angivet konto. 16

17 Sydkretsen Vi i Sydkretsen jobbar kanske något lite annorlunda än de andra kretsarna eftersom vi låter varje enhet ansöka om bidrag till de aktiviteter som de själva beslutat genomföra. Under 2006 fördelade vi cirka 1 msek till 77 olika aktiviteter. Sökande enheter är SCA Packaging Hygiene i Mölnlycke, Mölndal, Falkenberg och Lilla Edet, SCA Packaging i Värnamo, Mariestad, Järfälla, Malmö, Västra Frölunda och Norrköping och SCA huvudkontor i Stockholm. Tillsammans har dessa enheter anställda. Här följer ett axplock på aktiviteter som beviljats bidrag; Hockeyresor, handbollsmatch, ridning islandshästar, revyer, konsert Gershwin, Robbie Williams, Jerry Williams, vårrus, bussresa Liseberg, Mamma Mia, EM i friidrott, Holiday on ice, beachvolley, Rock Horror-kväll, jazzdagar i Hvitans trädgård, besök Cloetta, After Dark, Pink Floyd, julmarknad, hobbykvällar, ädelfiske, vinprovning, oktoberfest, Taube-afton, Cats musical, bowling, cirkus, stand-up-comedy etc. Ledamöter Urban T:son Nyström, ordf Maria Wassén, v ordf Johan Lindecrantz Marie Ljungqvist Göran Ågren Lars Engqvist Stefan Hellqvist Lennart Knutsson Hans Karlsson Morgan Stangenborn Kenth Carlsson Peter Ekström Nytt år, nya aktiviteter & nya möjligheter! Vi ser mycket fram emot 2007 och hoppas på fortsatt lika många och trevliga kontakter med er alla. Har du funderingar och frågor i största allmänhet om Sydkretsen välkommen att höra av dig till kansliet Har du frågor om aktiviteter o dyl vänd dig till kontaktpersonen på din arbetsplats; SCA Packaging Sweden AB Division Järfälla Stefan Hellqvist Division Mariestad Monica Borg Division Värnamo Lars Engqvist FPS Värnamo Pia Rosén FPS Malmö Malin Anderberg FPS Mariestad Sonia Andersson FPS V Frölunda FPS Järfälla Cellplast Display HK, Stockholm HK, Värnamo Angelica Sandgren Anneli Kalm Roos Benny Persson Peter Erdenback Birgitta Nordgren Barbro Berggren SCA Hygiene Products Mölndal Marie Ljungqvist Mölnlycke Tomas Nyrén Falkenberg Gert Andersson Lilla Edet Joakim Molin 17

18 & Fjäll Äventyr Vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara 12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet ligger den nordligaste anläggningen med stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar med vattenspegeln blänkande mellan trädstammarna. Sportfiskarens eldorado Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt vad man kan önska av stillhet och naturupplevelser. Båtar Två båtar finns att låna. Den ena ligger nere vid sjön, nedanför stugorna, och den andra ligger i sjön Vitträsket. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. Kabel-TV Vid eventuellt för dåligt väder för fiske och fjällvandringar finns nu kabel-tv som möjlig förströelse i stugorna. Bo bekvämt mitt i byn på den förstklassiga turistorten Tärnaby, omgiven av den storslagna vildmarken. Orörda vildmarker och fina fiskevatten Här tar du dig snabbt in i den genuina vildmarken. Du kan dra upp sprattlande fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg och helikopter kommer man snabbt och bekvämt till de avlägsna målen och de riktigt fiskrika sjöarna. Atlantens vågor En biltur i det vidunderligt vackra fjällandskapet över gränsen till Norge genom Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen. Komfortabla stugor Tre välutrustade timmerstugor med vardera två sovrum och allrum med bekväm möblerbar sitthörna erbjuds här. Nära till service Service i form av affärer, post, bank, apotek m m finns på gångavstånd från stugorna. Direktbuss Lapplandspilen har bussresor från Stockholm till Tärnaby. Förfrågningar och bokningar på tfn eller Ytterligare information på Åre Fjällby, där SCA-lägenheterna finns, ligger vackert på sluttningen mot Åresjön, på bekvämt avstånd från Åre torg med service, folkliv och shopping. Åre, som är en av våra mest kända turistorter, behöver knappast någon närmare presentation. Men förutom att här finns service och aktiviteter i byn för alla smakriktningar så finns även tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud. Mountainbike, islandshäst och golf är tre bland många populära aktiviteter man som sommarturist kan ägna sig åt i Åre. Cyklar finns att hyra. På lättöltande islandshästar upplevs naturens alla skiftningar. Golfbanan har ett sagolikt vackert läge i fjällnaturen med greener av hög klass och här räcker det med grönt kort för att få spela. Men självklart går det lika bra att bara vara utan krav, långt från vardagen. Ströva, i fjällen och Foto Tomas Alexi 18

19 i vildmarken bara för sitt välbefinnandes skull. i den perfekta sommarfjällvärlden. I norra Härjedalen, mellan Tänndalen och Fjällnäs vid Hamrafjällets sydsluttning, känd för sin rika flora, finns Hamrafjällanläggningen. Stugorna ligger på 800 meters höjd över havet i Härjedalens vackraste fjällvärld, 10 km från norska gränsen. Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över meter. Vandringsvänliga fjäll Med Hamrafjäll som utgångspunkt kan man med lätthet göra de underbaraste vandringar, bada i fjällsjöarna, besöka fäbodar och lappläger. Spela golf i vildmarksmiljö Mycket vackert belägna på ett par mils avstånd från Hamrafjäll finns 9-hålsbanan i Ramundberget och 18-hålsbanan i Ljusnedal. Vid båda banorna räcker det med grönt kort för att få spela. Låna roddbåtar och cyklar Vid sjön Malmagen ligger roddbåtar som du kan låna för en fisketur eller bara för att njuta av stillheten. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. De fina landsvägarna är perfekta för cykelturer och anläggningens cyklar står till förfogande. Flyg till Röros via Oslo Närmaste flygplats finns i Röros och därifrån finns transfer de fem milen till Hamra. Ta kontakt med din resebyrå som kan ge uppgifter om priser och tidtabell. Färja och bil Ett annat sätt att transportera sig, om du bor i södra delen av vårt land, är att åka färja från Helsingborg via Oslo. Därefter har du en naturskön bilfärd på drygt 30 mil innan du är framme i Hamrafjäll. För information ring DFDS Seaways AB på tfn Handikappvänlig stuga En av stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Två sovrum, bäddar i vardagsrummet och en extrabädd ger plats för sammanlagt sju personer. SCA-stugorna finns i Lindvallen, Orrliden. Hållbrändan och Hundfjället. Förstklassig service för turister med välutrustade butiker, trivsamma värdshus med barserveringar som tillgodoser alla behov och smakriktningar finns på gångeller nära bilavstånd från alla fyra områdena. Åre Hamra & Fjäll Äventyr Sälen Tärnaby Jäckvik Äventyr i sommar-sälen En 18-håls golfbana, minigolf, gokartbana, 20 mil rösade leder, fiske, bäversafari, rodel, pool, kanot, boulebanor, tennisbanor, ridning och mountainbikes allt detta finns för sommarturisten i Sälen. Lediga fjällstugor i vår Jäckvik har en stuga ledig v 12. I Tärnaby finns stugor lediga v 13 och 17. Hamrafjäll har små stugor lediga v 11, 13, 16 och 17. Vecka 10, 12, 16 och 17 finns stugor lediga i Sälenfjällen och Åre har lediga lägenheter v 12, 13, 16 och 17. Bekväma stugor av olika typer 27 bekväma stugor/lägenheter av varierande storlek i par- eller enfamiljshus, alla utrustade enligt modern standard, finns tillgängliga året om. Kabel-TV finns i alla stugor. I anläggningen ingår också servicehus med reception, bastu med duschar och sällskapsrum. Foto Tjell-Åke Hägglund 19

20 Prislista Ett tips! För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut kan du be personal avdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad i stället. hamra grupp 1 grupp 2 grupp 3 grupp 4 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 19-25, v 10-13, v v grupp 1 = kaptensgården, björnen och Mården grupp 3 = Sex Små hem nr 6 grupp 2 = Falken, ugglan, vråken, stugorna nr 7 11, järven, Lämmeln, renen, Snöripan och örnen grupp 4 = Sex Små hem nr 1 5 Sälen grupp 1 grupp 2 grupp 3 grupp 4 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 17-18, v v v 14 påsk lö-lö v v grupp 1 = hundfjället grupp 2 = hållbrändan grupp 3 = Lindvallen grupp 4 = Orrliden Hyres- Skattepl. åre avgift subv. hel vecka v v 19-25, v 10-13, v v v Hyres- Skattepl. tärnaby avgift subv. hel vecka v v 19-26, v 10-13, v v Öland Sunwing ekerum enerum hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 14-25, v parhus i enerum tillgängligt året runt. Sunwing ekerum, två lägenheter vecka San agustin, gran Canaria Sommar v (onsdag onsdag) hyra/vecka 1100 kr + skattepl. subv. 500 kr vinter v (onsdag eller lördag) hyra/vecka 1500 kr + skattepl. subv. 500 kr hyrestid max två veckor mölle grupp 1 grupp 2 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 25, v 14-24, v vecka lördag-lördag. vecka 36 lördag-fredag. vecka fredag-fredag, vecka 24 fredag-lördag. helgpris (fredag-måndag v v 40-46, v grupp 1 = stuga 21-24, och villan grupp 2 = stuga 1-11, 16 Capri grupp 1 grupp 2 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 26, v v 14-24, v v 7-13, grupp 1 = stuga 9, 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge) Under lågsäsong finns möjlighet att grupp 2 = stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge) hyra enstaka dygn. Som dygnspris inflyttning lördag under mellan- och högsäsong v räknas ca en sjundedel av hyrespriset och skattepliktig subvention. Lågsäsong v 7-18, inflyttning fredag. ObS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag. Stockholm måndag onsdag (2 dygn) hyra 750 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 750 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1125 kr göteborg måndag onsdag (2 dygn) hyra 650 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 650 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 975 kr ingen skattepl. subv på Stockholm & Göteborg london & Paris hyra/vecka 2000 kr + skattepl. subv kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 800 kr + skattepl. subv. 400 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1200 kr + skattepl. subv. 600 kr rom hyra/vecka 1700 kr + skattepl. subv. 800 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 700 kr + skattepl. subv. 300 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1000 kr + skattepl. subv. 500 kr Hyres- Skattepl. Jäckvik avgift subv. hel vecka v v 19-26, v 10-13, v Hyres- Skattepl. norrfällsviken avgift subv. hel vecka v v 25, v v v Hyres- Skattepl. gullholmsbaden avgift subv. hel vecka v v 18-24, v Hyres- Skattepl. visby avgift subv. hel vecka innanför ringmuren v utanför ringmuren v visby finns endast tillgängligt v Hyres- Skattepl. rättvik avgift subv. fyrklöverns stugby hel vecka v sommar 007

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2007 www.ps.sca.com PS VINTER 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HET STUGSOMMAR 4 STUGVINTER

Läs mer

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Gran Canaria mer än bara sol och bad. Havsfiske i Norge. Ny lägenhet i Prag. Sid 6. Sid 12.

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Gran Canaria mer än bara sol och bad. Havsfiske i Norge. Ny lägenhet i Prag. Sid 6. Sid 12. Din fritid SCA Personalstiftelserna Sommar 2014 Havsfiske i Norge Ny lägenhet i Prag Gran Canaria mer än bara sol och bad Sid 6 Sid 12 Sid 16 Innehåll Din fritid Sommar 2014 3 Bokningssystemet 4 Bra att

Läs mer

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Berättelse om en USA-resa. Nyckelskåp i Mölle. Bevakning av återbud. Sid 2. Sid 3.

Din fritid. Vinter. SCA Personalstiftelserna. Berättelse om en USA-resa. Nyckelskåp i Mölle. Bevakning av återbud. Sid 2. Sid 3. Din fritid SCA Personalstiftelserna Vinter 2014 Nyckelskåp i Mölle Bevakning av återbud Berättelse om en USA-resa Sid 2 Sid 3 Sid 9 Innehåll 3 Bokningssystemet 4 Bra att veta... 6 Fjällboende 9 USA-resa

Läs mer

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt. Vi köper hus i Florida. Hyrda stugor i Stockholms skärgård.

Din fritid. Sommar. SCA Personalstiftelserna. Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt. Vi köper hus i Florida. Hyrda stugor i Stockholms skärgård. Din fritid SCA Personalstiftelserna Sommar 2015 Vi köper hus i Florida Hyrda stugor i Stockholms skärgård Bo i Södra Årefjällen med SCA-rabatt Sid 6 Sid 8 Sid 15 Innehåll Din fritid Sommar 2015 3 Bokningssystemet

Läs mer

Vinn resor. och mycket mer! MÄSSA NU PÅ LÖRDAG LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30

Vinn resor. och mycket mer! MÄSSA NU PÅ LÖRDAG LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS LOUIS DE GEER NORRKÖPING 24 JAN 2015 KL 10.00-15.30 LYSSNA PÅ FÖREDRAG ISLAND GRAN CANARIA HURTIGRUTEN AMERIKA FÄRÖARNA TURKIET ALBANIEN KRYSSNINGAR I KARIBIEN, MEDELHAVET OCH

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bussresor 2011 DAGSRESOR TEATER RESOR SVERIGE TALLINK SILJA BUSS & FLYG NORDEN

Bussresor 2011 DAGSRESOR TEATER RESOR SVERIGE TALLINK SILJA BUSS & FLYG NORDEN Bussresor 2011 DAGSRESOR TEATER RESOR SVERIGE TALLINK SILJA BUSS & FLYG NORDEN BOKA DIN RESA via tel.060-57 25 45, eller kom in till oss på Ceris Resor / Tallink Silja Butiken, Stora Torget, Sundsvall.

Läs mer

ÅRGÅNG 29 2007. med många tips för semestern i Sverige

ÅRGÅNG 29 2007. med många tips för semestern i Sverige ÅRGÅNG 29 2007 med många tips för semestern i Sverige Sommarturist visar vägen Semestertips från hela landet Varsågod! Du håller ett nytt nummer av Sommarturist i din hand. Här får du massor av tips för

Läs mer

Midsommar. årets höjdpunkt! En plats för framtida möten. Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk. Festligt när nya postnumret invigdes

Midsommar. årets höjdpunkt! En plats för framtida möten. Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk. Festligt när nya postnumret invigdes Nr 1 2011 Midsommar årets höjdpunkt! Läs mer på sidorna 2 3. En plats för framtida möten Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk Festligt när nya postnumret invigdes Nr 1 2011 Sidan 4 5 Sidan 6

Läs mer

Rum & Frukost Självhushåll. Semestra billigare. Weekend. 257 gårdar för semester och övernattning!

Rum & Frukost Självhushåll. Semestra billigare. Weekend. 257 gårdar för semester och övernattning! Rum & Frukost Självhushåll Semestra billigare MED BpL:s KLUBBKORT Weekend PÅ LATGÅRD 27 gårdar för semester och övernattning! 2012 Vara gardar: 1 Skåne............................................... 19

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer

hela Sverige i ett landskap

hela Sverige i ett landskap hela Sverige i ett landskap Vi har paketerat din semester! Se våra paket på Sida 12-13 och på DALSLAND.COM Information Inspiration Bokning DALSLAND.COM 1 DALSLANDS TURISTBYRÅER BENGTSFORS Sågudden 1, 666

Läs mer

Spännande livsöde inspirerade till romantrilogi M A G A Z I N E T. 92 sidor VINTERLÄSNING. Vinter/ Vår 2011. Från Härjedalslåtar till barock

Spännande livsöde inspirerade till romantrilogi M A G A Z I N E T. 92 sidor VINTERLÄSNING. Vinter/ Vår 2011. Från Härjedalslåtar till barock M A G A Z I N E T VÅR FJÄLLVÄRLD MER ATTRAKTIV ÄN NÅGONSIN HÄR SJUDER DET AV FRAMTIDSTRO! Vinter/ Vår 2011 Från Härjedalslåtar till barock MÖT ALTVIOLINISTEN MED RÖTTERNA I ÖVERBERG NU ÄR DET RISKFRITT

Läs mer

UPPTÄCK RAGUNDA 2013

UPPTÄCK RAGUNDA 2013 UPPTÄCK RAGUNDA 2013 1 Innehållsförteckning I vår vackra dalgång ligger Indalsälven som letar sig fram mellan berg & skog på sin färd ner mot Sundsvall och havet. Älven intar många skepnader med ibland

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer Minisemester Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present ger dig rätt att

Läs mer

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 2 08 Klassificering mycket mer än bara stjärnor Lär av SJ och öka vinsten Ekologisk camping på frammarsch

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS ANGELA SVENSSON BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN SOFIA LINDSTEDT LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Lyxiga Möten. Conference. aktiv konferens. Avrunda med golfrunda. Hett i söder och kallt i norr. slotten står sig i konkurrensen

Lyxiga Möten. Conference. aktiv konferens. Avrunda med golfrunda. Hett i söder och kallt i norr. slotten står sig i konkurrensen postens gruppreklam till kontor Hela denna bilaga är en annons Conference Spännande konferenser och mötesplatser! Special 2 FEBRUARI 2010 Lyxiga Möten Hett i söder och kallt i norr ladda om på aktiv konferens

Läs mer

En swea berättar. möte i sjunde himlen. spanskt bröllop. vår sångfågel Monica. nya prästen på Costa del Sol. vår Kajsa gifter sig.

En swea berättar. möte i sjunde himlen. spanskt bröllop. vår sångfågel Monica. nya prästen på Costa del Sol. vår Kajsa gifter sig. ÅRGÅNG 25 NR 1 2015 www.marbella.swea.org En swea berättar vår sångfågel Monica möte i sjunde himlen nya prästen på Costa del Sol spanskt bröllop vår Kajsa gifter sig kryddskåpet vägen till hälsa SWEA

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen!

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen! Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Din bästa sommarguide! Semestertips 2015 101 ROLIGA RESMÅL för hela familjen! Pilutta dig! 2015 är Astrid Lindgrens år CAMPING FÖR ALLA Cykelsemester

Läs mer

Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2011 / 2012

Skidåkning för hela familjen i Sveriges sydligaste fjällnatur! 2011 / 2012 2011 / 2012 Ny väg till Hovfjället! Nya stugor med ski-in ski-out Besök Hovfjället på sommaren! Nya handikappanpassade stugor Sveriges första MTB Trek Profile Store Skidåkning för hela familjen i Sveriges

Läs mer

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 1 2003

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 1 2003 Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB Nr 1 2003 2 Innehåll Några tankar från Lars 2 3 4 6 8 10 Vd har ordet Våren är på väg! Kvarteret Trädgården 36 nya lägenheter. Inflyttning juni 2004. FaBo

Läs mer

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9 PRO-profil Greta Wennberg. Damen ifråga kan se tillbaka på ett rikt liv, blomsterälskare, friluftsliv, många resor, stuga i Sör tjärn, villa i Trollbäcken och nu bor hon i egen lägenhet i brf. Björkbacken.

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Hyr ut ditt hus. Så här marknadsför vi. ditt hus Så här

Hyr ut ditt hus. Så här marknadsför vi. ditt hus Så här Hyr ut ditt hus INTERVJU MED EN HUSÅGARE TIPS TILL ÖKAD UTHYrnING Så här marknadsför vi ditt hus Så här FUNGERAR DET Innehåll Om... 4 Den första kontakten... 6 Hur marknadsför vi ditt hus?... 8 Vad innebär

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer