SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR. Personalstiftelsen 50 år. www.ps.sca.com. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna. Aktuell information från"

Transkript

1 PS Aktuell information från Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2007 Personalstiftelsen 50 år

2 PS SOMMAR 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet Innehåll 3 scas PERSONALSTIFTELSE 50 ÅR 4 STUGSOMMAR NYTT OM NAMN stiftelsen SCAs sociala fond 7 NORRBOTTENKRETSEN 8 KUST & BAD RESESTIPENDIUM 12 MITTKRETSEN tonicakören 14 STORSTADSLÄGENHETER STUDIESTIPENDIER FÖR YRKESUTBILDNING 17 SYDKRETSEN 18 FJÄLL & ÄVENTYR 20 PRISLISTA 21 STIFTELSENS ANLÄGGNINGAR I DETALJ 22 PENSIONÄRSVECKA I MÖLLE 23 ansökningsblanketter 24 VÄSTERBOTTENKRETSEN Stiftelsekansliet stugbokning TELEFON Telefax ; info ; bokning HEMSIDA Besöksadress: Storgatan 22, Sundsvall Postadress: SCA Personalstiftelserna Sundsvall Kansliets stugbokning har telefontid Britt Dahlén Susanna Johansson May Ohlsson måndag fredag kl ; Tala med Britt Dahlén ELLER SUSANNA JOHANSSON. Alla ansökningsblanketter som finns i denna tidning finns på din personalavdelning OCH PÅ VÅR HEMSIDA under den aktuella ansökningstiden. Stiftelsekansliets adresser: OMSLAGSbilden: armsjöstugan inköpt 1967, revers och orrlidenstuga inköpt 1981 PRODUKTION: AB SUNDSVALLS REKLAMTEKNIK TRYCK: tryckeribolaget sundsvall 2007 UPPLAGA: ex.

3 SCAs Personalstiftelse 50 år KORT HISTORIK Vid sammanträde den 12 februari 1957 med SCAs bolagsstyrelse beslutades att bilda en stiftelse benämnd Svenska Cellulosa Aktiebolagets Personalstiftelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder till fromma för anställda hos bolaget och dess dotterbolag. Därmed föddes den personalstiftelse som ännu i dag verkar till glädje för SCA-anställda i Sverige. Stiftelsen bildades genom en sammanslagning av de fem personalstiftelser som fanns inom SCA vid denna tidpunkt. Dessa var SCA Sundsvallsindustriernas-, Kramfors ABs-, Holmsunds ABs-, Munksunds ABs- och Ankarsviks ABs personalstiftelser. SCA Sundsvallsindustriernas Personalstiftelse hade i sin tur tidigare, 1950, bildats genom sammanslagning av stiftelsen vid Östrand, Skönvik, Svartvik, Sund, Essvik och Ankarsvik. Stiftelserna som sammanslogs och utgjorde grunden till dagens Personalstiftelse bildades alla under åren Man kan på goda grunder anta att ursprungsstiftelserna tillkom av skattemässiga skäl. De branscher som SCA var verksam inom under dessa år gick med mycket stora vinster och beskattningen kunde minskas genom att pengar avsattes för dessa ändamål. De största avsättningarna gjordes av aktiebolagen vid Svartvik, Skönvik och Kramfors. I protokollet från den nybildade stiftelsens första sammanträde, den 16 december 1957, framgår att dess kapital utgjordes av från de upplösta stiftelserna överförda kapitalfordringar på SCA 9,9 msek plus den ränta som överenskommits att bolaget skulle betala för reverslånen under 1957 samt inventarier till ett värde av kr. BOLAGET ENSAMT VID RODRET Fram till och med 1969 var Personalstiftelsen en ren företagsangelägenhet. Bolaget utsåg samtliga ledamöter som bildade styrelse. Stiftelsens första styrelse hade tre ordinarie ledamöter, Axel Enström (SCAs dåvarande vd), Jan Velander och Bertil Haslum. Stiftelsens förmögenhet utgjordes av så kallade reverslån till SCA med i allmänhet skogsmark som säkerhet/ pant. Det innebar att SCA lånade och disponerade pengarna mot att de betalade en årlig ränta till Personalstiftelsen. Under åren betalade stiftelsen ut ett begränsat antal stipendiebelopp på sammanlagt kr samt bar sina skattekostnader. Under åren belastades stiftelsen förutom vissa stipendiebelopp och skatt också med 4,7 msek i form av andel i SCAs personalvårdskostnader. I december 1967 köpte Personalstiftelsen av SCA och Wifstavarfs AB ett stort antal fritidsanläggningar, inklusive Torpshammars Herrgårdspensionat, för drygt 1,7 msek. De inköpta fritidsanläggningarna exklusive Torpshammars Herrgårdspensionat, skänktes året efteråt bort till Sociala Fonden trädde en ny lag Tryggandelagen i kraft. Lagen reglerade hur stiftelser av denna typ skulle skötas. Bland annat krävde lagen att styrelsen skulle bestå av lika antal ledamöter utsedda av arbetsgivare och arbetstagare liksom avskaffande av reversstiftelser, som vi var vid denna tidpunkt. Under senare delen av 1968 utarbetades nya stadgar anpassade till Tryggandelagens krav. SCAs styrelse godkände de nya stadgarna vid ett sammanträde den 18 december I januari 1969 godkände Länsstyrelsen i Västernorrlands län stadgeändringarna. I stiftelsens förvaltningsberättelse för åren 1968 och 1969 framgår att stiftelsen påförts andel av SCAs personalvårdskostnader på ca 3,5 msek. Stiftelsens tillgångar vid utgången av 1969 utgjordes av Herrgårdspensionatet, värderat till 0,5 msek och en reversfordran mot SCA på ca 2,7 msek. ARBETSLEDAMÖTER TOG PLATS I STYRELSEN Med ca ett års fördröjning efter den genomgripande omarbetningen av stiftelsens stadgar sammanträdde den första partsammansatta styrelsen för Personalstiftelsen den 10 juni Styrelsen bestod av två av SCA utsedda ordinarie ledamöter direktörerna Eije Mossberg (SCAs dåvarande vd) och Erik Burman och två av de anställda försäljningschefen Nils Fromm, SIF och pappersbruksarbetaren Nils Näsberg, SPIAF. Vid detta tillfälle överlämnade SCA, med anledning av deras 40-årsjubileum, ett bidrag på 1 msek. Bidraget skulle utbetalas med kr per år under Stiftelsens styrelse fattade därefter beslut om att beloppen allt eftersom de utbetalades till stiftelsen skulle överlämnas till Sociala Fonden för täckande av underskott i deras stuguthyrningsverksamhet. STORA BIDRAG FRÅN SCA Under 70-talet fick Personalstiftelsen stora bidrag av SCA erhölls 2,5 msek att användas på likartat sätt som bidraget man fick År 1975 fick stiftelsen 11,5 msek att användas för teckning av nyemitterade SCA-aktier. Aktier som i dag är värda 128 msek och ger en årlig utdelning på ca 4,2 msek. Under åren erhölls ytterligare bidrag från bolaget på 5,8 msek öronmärkta för inköp av semesterboenden mera välbelägna för SCA-anställda i södra Sverige som t ex i Sälen och på västkusten. UTVIDGNING AV STYRELSEN Vid styrelsesammanträde den 21 februari 1975 fattades beslut om att utöka stiftelsens styrelse till att bestå av nio ledamöter. Ordförande och ersättare för denne skulle utses av Länsstyrelsen, fyra ledamöter och ersättare för dessa skulle utses av SCA och fyra ledamöter och ersättare för dem skulle med viss fördelning utses av de anställda. TÄCKTE UNDERSKOTT FÖR HERRGÅRDSPENSIONATET OCH STUGUTHYRNINGSVERKSAMHETEN Stiftelsens huvudsakliga uppgift under år var att lämna bidrag för täckande av underskott för Herrgårdspensionatet och för stuguthyrningsverksamheten som då bedrevs i Sociala Fondens regi. De första stugorna i Sälen köptes av stiftelsen Vid utgången av 1982 hade Personalstiftelsens förmögenhet ökat till 75 msek som gav en utdelning det året på ca 1,8 msek. I nästa nr av PS kommer en redogörelse för åren TJELL-ÅKE HÄGGLUND VD PERSONALSTIFTELSERNA

4 Foto Charlotte Strandlund Stug Önskemål Skriv gärna på webbansökan eller på blanketten om du har önskemål om någon särskild stuga/lägenhet och ange gärna också om det finns någon speciell orsak till valet som du vill framhålla. Vi kan givetvis inte lova att alla kan få sina önskningar uppfyllda, men så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dessa. Stugorna och lägenheterna presenteras för uthyrning två gånger per år. Vintersäsongen publiceras i månadsskiftet september/oktober och sommarsäsongen i månadsskiftet februari/mars. Under perioden dessemellan kan du gå in på vår hemsida www. ps.sca.com för att se om det finns något ledigt. Fakta om stugorna Alla stugor är trivsamt och komfortabelt inredda och utrustade för självhushåll så att gästerna skall kunna ha en bekväm och avkopplande semester. Dusch/WC, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin och kabel-tv är standard i flertalet stugor. Gemensamhetsanläggning finns i Hamrafjäll, Mölle och Jäckvik. I Mölle, Hamrafjäll och Norrfällsviken finns cyklar och båtar att låna. I Jäckvik finns båt att låna. På Gullholmen kan du låna motorbåt och hyra cyklar. På Capri finns möjligheter att hyra cyklar och båtar. Medföljande husdjur Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. I övriga anläggningar finns det stugor/ lägenheter avsedda för både besökande med husdjur och helt husdjursfria stugor. Med tanke på allergikerna är det viktigt att ange om husdjur medföljer så att rätt typ av stuga/lägenhet tilldelas. Respektera den växande gruppen av allergiker att det är absolut förbjudet ta med husdjur till en husdjursfri stuga. Rökfritt för boendetrivsel! En trivsam och välkomnande miljö vill vi möta alla gäster med och det är därför viktigt att ingen röker i stugor och lägenheter. Sök så här! Alla stugor och lägenheter skall sökas på vår hemsida eller på blanketter som finns här i tidningen. Blanketter kommer också att finnas på personalkontoren ute på de olika arbetsplatserna under den angivna ansökningsperioden för respektive anläggning/semesterort. Fritidsstugorna sökes för perioden 16 juni 21 oktober Sista ansökningsdag 23 mars. Alla som söker får skriftligt svar och besked lämnas enligt tidplanen på sidan 23, där du också finner ansökningsblanketterna. Men använd helst webben! Besked kan ej lämnas per telefon. Sök gärna alternativa tider och anläggningar! Totalt räcker personalstiftelsens stugor och lägenheter till att erbjuda i stort sett alla sökande plats i någon stuga/lägenhet vid någon tidpunkt under året. Tyvärr är ansökningarna ofta koncentrerade till vissa veckor främst juli månad när det gäller de utpräglade sommaranläggningarna. Möjlighet att hyra två veckor finns förutsatt att tillgång och efterfrågan så tillåter. Stugbyn Capri utanför Strömstad exempelvis, är ett mycket populärt turistmål där efterfrågan vida överstiger tillgången på platser. Detsamma gäller för de förhyrda lägenheterna i Visby och Ekerum samt parhuset i Enerum. Vid Mölleanläggningen finns betydligt fler stugor att tillgå och möjligheten att få ett positivt svar på ansökan är därför ganska god. Den som är öppen för olika alternativ behöver knappast bli utan stuga eller lägenhet, och glöm inte fjällen!

5 Delad stuga/lägenhet Om två SCA-familjer önskar bo tillsammans i samma stuga/lägenhet sök då på var sin webbansökan eller var sin blankett men notera på din ansökan, på avsedd plats, namnet på den SCA-anställde som du söker tillsammans med och sätt ett kryss i rutan Ja om personen lämnat egen ansökan. Vill de två familjerna dela på stug-/lägenhetsavgiften och den skattepliktiga subventionen sätt då ett kryss i rutan Ja på ansökan. Kan jag söka som pensionär? SCA-pensionärerna kan söka till samtliga anläggningar. Under högsäsong har dock den yrkesverksamma personalen företräde eftersom man är beroende av semestertider och skollov. I övrigt konkurrens på samma villkor. Fullständigt ifyllda ansökningsblanketter underlättar Hjälp till att underlätta fördelningen av stugor/lägenheter genom att fylla i webbansökan eller ansökningsblanketterna fullständigt. Medföljande gäster Tillåtet antal personer per stuga/ lägenhet Respektera att antalet personer, inkl gäster, i tilldelad stuga/lägenhet inte får överstiga antalet bäddar (se vidare Stiftelsens anläggningar i detalj, sid 21). Respektera regeln personlig förmån och avbeställ stugan/lägenheten om du inte själv kan nyttja den. Ring stiftelsekansliets stugbokning och meddela. Det finns nästan alltid någon SCA-anställd som står på kö och väntar på plats. Så här fördelas stugor och lägenheter Alla SCA-anställda i Sverige får söka stugor och lägenheter vid samtliga anläggningar. Vad har jag för chans? Eftersom ambitionen är att samtliga utbud skall upplevas tillgängliga för flertalet anställda, lottas stugorna/lägenheterna där utbudet inte är så stort. På Capri utanför Strömstad, Gullholmen på Västkusten, i Enerum och Ekerum på Öland och i Visby på Gotland, där förhållandena är likartade, lottas tillgängliga platser bland alla sökande som arbetat i SCA minst tre år och inte haft någon stuga de senaste tre åren under jämförbar anläggning och period. Tjänsteår och tidigare vistelse avgör Stugorna vid övriga anläggningar fördelas efter tjänstetid. Den som tidigare tilldelats stuga/lägenhet under sommarsemestern får räkna nya tjänsteår efter senaste vistelsen. Det finns ingen fastställd gräns för lägsta antal tjänsteår. Den inbördes konkurrensen bland sökande för respektive anläggning och tidpunkt avgör denna gräns. Tre år för storstadslägenheter och San Agustin Söker du en lägenhet i London, Paris, Rom eller San Agustin är det turen i lottningen som avgör och alla som arbetat i SCA i minst tre år och inte tidigare haft någon lägenhet de senaste tre åren på respektive ställe får i första hand delta i utlottningen. Lägenheterna i Stockholm och Göteborg innefattas också av treårsregeln. Om det efter utförd lottning finns lediga lägenheter har även du som inte uppfyller ovanstående krav chansen att hyra. Lågsäsongsbokningar In- och utflyttning under lågsäsong vid de olika anläggningarna kan anpassas till den sökandes önskemål. Notera önskad tid på webbansökan eller på ansökningsblanketten. Personlig förmån! När du tilldelats en stuga eller lägenhet så är det din personliga förmån och den får under inga förhållanden överlåtas på annan person! Det är inte heller tillåtet att hyra en stuga eller lägenhet och sedan låta exempelvis familjens barn med kompisar ta över. Foto Jan Svedjebrant

6 Nytt om namn Stiftelsen SCAs Sociala Fond Ny ledamot (ord) Billy Norberg Billy arbetar sedan 1998 på Östrand, som inköpschef från Han har även arbetat inom dåvarande SCA Shipping och dåvarande centrala inköpet på Skepparplatsen samt Ortviken. Fackligt tillhör han SIF och är kassör i Östrands SIFsektion sedan Fondstyrelsen Ordförande ledamöter VD och sekreterare Kommittéer och Utskott Ledamöter Ordinarie Barbro Hegrelius Jonson ordf Håkan Andersson Sören Hjalmarsson Johan Lindecrantz Bo Rhodiner Per Strand Billy Norberg Bert-Ivar Pettersson Gunnar Lundberg Lars Wågström Alf Hallén Tjell-Åke Hägglund, vd Jan Svedjebrant, sekr Suppleanter Urban T:son Nyström v ordf Åke Björnson Lars Engqvist Göran Ågren Sven Gatenheim Ulf Ö Larsson Lars Holmberg Lars-Erik Lundin Agneta Byström Ronny Bergdahl Egil Persson Norrbottenkretsen Västerbottenkretsen Mittkretsen Sydkretsen Nya ledamöter (ord) Grete Solvang Stoltz Lars Holmberg Erling Dahlberg Ny ledamot (ord) Margaretha Gustafsson Nytt ordförandepar Håkan Lavén, ordf Christer Sjödin, v ordf Nya ledamöter (ord) Hans Karlsson Kenth Carlsson Morgan Stangenborn Fototävling Vinn en digitalkamera eller tjäna 600 kr för varje publicerad bild. Delta i tävling om bästa foto på våra sommaranläggningar eller dess omgivningar. Bilder som innehåller personer eller speglar aktiviteter prioriteras vid korande av vinnare. Skicka in ditt/dina tävlingsbidrag till och uppge namn, adress och arbetsplats. Vinnare och övriga pristagare samt några av tävlingsbidragen kommer att presenteras i nästa års sommarnummer. Ny ledamot (ord) Stina Danielsson

7 Norrbottenkretsen Foto: Richard Öhman Lördagen den 2 december hade vi hyrt biografen i Småstaden för att visa både en barnfilm och en vuxenfilm Boog och Elliot Vilda Vänner och James Bond Casino Royal års Pite Revy Dit e å bär var upplagd som en kväll i TV-soffan. Programmet innehöll allt från lokalnyheter till dokusåpor. Publiken skrattade och applåderade och det hände även att aktörerna hade svårt att hålla masken precis som det brukar vara i en lokalrevy. En nyhet för året vara att elever från en dansklass på Christinaskolan i Piteå medverkade. Jätteduktiga dansare. Lördagen den 3 februari gick bussen till Jokkmokks marknad. Temperaturen i Jokkmokk visade minus 5 grader. Det är väldigt varmt för årstiden. Normalt brukar temperaturen ligga mellan 20 och 30 grader minus. Fotografierna visar bl a SCA-folk shoppande hos knallarna. Resan upp till Jokkmokk startade vid 8-tiden och bussen var tillbaka i Munksund på kvällen. Deltagarna var nöjda med marknadsbesöket. Vidare i Norrbot tenkretsens program ligger en bussresa till Luleå Hockeys match mot Frölunda den 15 februari. Och biljetter har bokats till en musikkonsert i Öjebyn med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson den 17 februari. Planerade aktiviteter första halvåret 2007 En shoppingresa till IKEAs nyöppnade varuhus i Haparanda är planerad under vårvintern. Dessutom hoppas vi kunna genomföra en travresa till Skellefteå eller Boden. Cirkusföreställning i början på juni och friluftsteatern ute på Karlberg under juli är aktiviteter som står på programmet. För närmare information se under länken Information Norrbottenkretsen på Personalstiftelsens hemsida. GUNVOR ERIKSSON Ledamöter Britt Dahlin, ordf Inger Fältros Lundgren, v ordf Tomas Lind Bengt-Sture Skånehult Grete Solvang Stoltz Lars Sundbom Lars Holmberg Erling Dahlberg Gunnar Lundberg Ronny Bergdahl Foto: Karin Nilsson 7

8 & Kust Bad SCA-byn i populära Norrfällsviken på Höga Kusten är ett semestermål som erbjuder en lugn och lagom avslappnad stämning med närhet till ett rikt inslag av aktiviteter. Norrfällsviken är i hög grad barnens paradis med sina sandstränder och pooler. Färdvägen till Norrfällsviken ger i sig rika naturupplevelser i det mäktiga landskapet. En blandning av ro och hålligång Väl framme i byn erbjuds en skön blandning av ro och hålligång. En promenad utmed hamnstråket, som är väl skyddat av de små boningshusen och de röda sjöbodarna och med vattnet kluckande i stranden, är en rofylld upplevelse. Men här sjuder också av liv emellanåt. Restaurangen i stugbyn och puben Fiskarfänget anordnar pubaftnar med underhållning och dans under högsäsongen. Gästhamn För den som vill ta sig till Norrfällsviken på egen köl finns en fin gästhamn Marinan i direkt anslutning till SCA-stugorna. Här finns pizzeria, café med goda bakverk och här kan man köpa nygräddat bröd från tidiga morgonen. Service och utflykter Konferensanläggningens reception svarar för nyckelutlämningen till SCA-stugorna. Här finns bl a restaurang med uteservering, tempererad swimmingpool, barnbassäng och liten lekplats för barnen. Bada, sola, promenera Bada, sola och promenera välj någon av de underbara sandstränderna och badklipporna där Storsand har en särställning med vidunderlig utsikt mot Höga Kustens skärgård med bl a Ulvöarna och Sveriges högsta ö Mjältön i blickfånget. Golf och boule för alla En 18-hålsbana med havsutsikt finns i stugornas närhet. Boka tid på golfbanan i god tid. Ett gott alternativ till långgolfen är minigolfbanan vid campinganläggningen. Boulebanor finns disponibla för alla boende i stugbyn. Spelregler är anslagna i närheten av banan och bouleset finns i stugorna. Naturscenerier och kultur Att ta bilen och göra avstickare på de många små landsvägarna genom det vackra landskapet och ut till idylliska små fiskebyar får man bara inte missa. En särskild turistled, som visar till alla pärlorna, finns utmärkt med bruna skyltar. Cykla och fiska Cyklar finns för utlåning och även småbåtar för roddturer. Ett tips ta gärna med ett litet fisknät om du har! Det är sällan man blir utan fisk här. Stugor av hög klass Här bor familjerna komfortabelt och trivsamt i välutrustade stugor bland vackra tallar och med havet i dess närhet. Stora altaner för solbad och måltider utomhus från frukosten till kvällssupén fullbordar den trivsamma miljön. Handikappvänlig stuga En av de åtta stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Tre sovrum ger plats för sammanlagt sex personer. Grillplats Två grillplatser finns iordningställda. Tre stugor har hyrts under veckorna i Fyrklöverns stugby. Notera att dessa stugor inte håller SCA-standard men detta uppvägs av den vackra natur som Siljan kan erbjuda. Fyrklöverns stugby ligger 2 km från Siljan och Rättviks centrum, där järnvägsstation finns. Stugbyn ligger naturskönt med milsvid utsikt över Siljan och här finns såväl leende ängsmarker som vidsträckta skogar. För barnen finns på bekvämt avstånd Rättviks Sommarrodelbana liksom Äventyret Sommarland med Vatten- och Motorland. På något längre avstånd finns Tomteland vid Gesundaberget och Grönklitts Björnpark, norr om Orsa. För de vuxna besökarna erbjuder Siljansbygden en uppsjö av sevärdheter och utflyktsmål. I närområdet kan Siljansnäs Naturum rekommenderas. Sveriges största naturum med utställningar om bygdens natur, djur och kultur. Dalhalla, det gam- Foto Åsa Grip

9 la kalkbrottet, som iordningställts till en fantasieggande festplatsscen i intressant geologisk miljö. Långbryggan i centrala Rättvik, 625 meter lång, byggd 1895, är tilläggsplats för M/S Gustav Wasa med vilken man kan göra en båttur på Siljan och äta lunch eller middag ombord. Golf- och travälskare har här nära till sina banor. Capri Capri hittar du sju km nordväst om sommarstaden Strömstad, en av de solrikaste orterna i norra Europa. Här erbjuder vi dig att hyra under hela den period som Caprianläggningen är öppen, vecka till vecka. Detta sedan vi köpt ett helt eget andelshus i anläggningen. Vår- och försommarperioden liksom tiden från skolstart till september/oktober kan vara mycket sköna att tillbringa på Capri om inte havsbad är ett måste. Capri är byggt som ett gammalt bohuslänskt fiskeläge. De vitmålade trähusen, som klättrar uppför mjukt rundade klippor, är sammanbyggda i längor för att ge skydd för alla vindar. Från möblerade uteplatser har du milsvid utsikt över havet, öarna och skären. Tidigt i gryningen kan man höra dunket från fiskebåtsarmadan på väg in mot Strömstad med nattens fångst. Badliv av högsta klass Här är väl sörjt för badlivet med en underbar sandstrand och mjuka sköna badklippor och dessutom en stor uppvärmd utomhuspool. Rika möjligheter till rekreation Fina promenadvägar och en motionsslinga omger anläggningen. När du inte solar och badar kan du vindsurfa, segla, fiska och spela tennis eller golf. I anläggningens omedelbara närhet finns en vackert belägen 18-hålsbana. Strömstad ligger nära, och därifrån går en mängd guidade turer ut i skärgården. Men det man minns bäst efter en sommarsemester på Capri är de ljumma kvällarna på klipporna, doften av nygrillat kött och solen, som försvinner ned i havet som ett eldklot. Gullholmsbaden Upplev genuin skärgårdsmiljö i semesterbyn Gullholmsbaden, ca sju mil norr om Göteborg! Semesterparadis i naturreservat Stugbyn ligger på Härmanö, Bohusläns största naturreservat, som ger rika möjligheter till varierande friluftsliv för skärgårdsälskare. Den angränsande ön Gullholmen är västkustens äldsta fiskeläge, och den har gått samma öde till mötes som flertalet andra fiskelägen på västkusten, nämligen övergått till att vara semesterparadis. Det gamla sättet att bygga fiskebyar på västkusten har fått stå modell för Gullholmsbaden, och stugorna ger varandra skydd för alla vindar. En trevlig, välutrustad stuga med bäddplatser för upp till fem personer erbjuds här. Det finns även tillgång till båt med utombordsmotor. Fiska från bryggan Den som är intresserad av att fiska bör inte glömma fiskeutrustningen. Färja Avgiftsbelagd färjetrafik går kontinuerligt till fastlandet under sommaren. & Kust Bad och Gotland har blivit en succé i utbudet av semesterboende. Fem lägenheter har hyrts för kommande sommar mellan veckorna Två innanför ringmuren och tre strax utanför. Sydländsk miljö De små restaurangerna, pizzeriorna i mängd, de mysiga butikerna och galleriorna som trängs med glassbarer och caféer alla med sin speciella karaktär och charm gör att man känner sig förflyttad till sydliga breddgrader. Utmärkta bad hittar man lätt i stadens närhet. En solig dag på badstranden och en ljum kväll i de pittoreska stadskvarteren ja, då är det lätt att känna sig förflyttad till medelhavstrakterna. Se ön med bil Tar du bilen med på färjan över till Gotland så står hela ön öppen och bjuder på sevärdheter. Men allra bäst upplevs landskapet från cykel och cykeluthyrningar finns det gott om i Visby. Foto Jan Svedjebrant

10 & Kust Bad Foto Jan Svedjebrant Ekerum Mellan Ölandsbron och Borgholm finner du Sunwing Ekerum som står till de SCA-anställdas förfogande. På Ekerum finns möjlighet till allehanda aktiviteter; inomhuspool, bastu, tennis och annan motion. Restaurang, bar, kafé och pub finns också i anläggningen. En golfanläggning av högsta klass finns i omedelbar närhet och inte att förglömma; ca en kilometer bort ligger en härlig badstrand. Barnens eldorado är Ölands djurpark nu med fem parker i ett inträdespris: Zoo, Nöjesfält, Vattenland, Sagopark och Dinosarium. Två välutrustade lägenheter med sovplats för fyra personer erbjuds här under sommarveckorna Enerum I Enerum på norra Öland drygt nio mil från Ölandsbron och 1,4 km söder om Byxelkroks centrum ligger vårt parhus. Två 1 ½-plansvillor på samma tomt sammanbyggda med en gemensam förrådsdel innehållande elpanna, tvättmaskin och lånecyklar. Parhusvillorna är välutrustade med sovplats för åtta personer. Dessa ägs av stiftelsen och kan hyras året runt. Här finner du naturen alldeles inpå knutarna med havsbrus och fågelsång samt en egen stig ner till stranden där man kan ta ett bad från kalkstensklipporna. Det är promenadavstånd till café och hembageri samt cykelavstånd till Byxelkroks centrum. Omedelbart norr om Byxelkroks centrum finner du Neptuni åkrar, naturreservat med sin rika förekomst av blåeld, blomman som under juni och juli breder ut sig likt ett himmelsblått stråk över stranden. Andra sevärdheter i närområdet är Trollskogen, stormvriden tallskog med murgröna klängande utmed stammarna och Thujabeståndet med m hög nordamerikansk thuja. Här finns naturligtvis möjlighet till sol och bad, eller varför inte med cykel uppleva landskapet i ultrarapid. Även här finner du som önskar spela golf ett antal golfbanor i närheten. Handikappvänlig del av parhus En av lägenheterna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill parhuset. Två sovrum och bäddar i vardagsrummet ger plats för sammanlagt åtta personer. Det är inte bara de många SCAfamiljerna som har utsett Mölle till sin favoritsemesterort. Mölle stoltserar nu med tre stjärnor i turismens motsvarighet till Guide Michelin och det betyder att Kullaberg har hamnat i den absoluta toppen bland Sveriges sevärdheter. Här, på Kullens utlöpare, omgiven av lummiga ekar, ligger SCA-byn. Den något erfarne golfspelaren har här möjlighet att spela på en av Sveriges vackraste och populäraste golfbanor. Simbassäng för dagligt dopp Vid Mölleanläggningen behöver man aldrig avstå från det dagliga doppet. Är havet kallt eller vädret dåligt, badar man i simhallen, som är öppen året runt, och ligger i anslutning till stugorna. I direkt anslutning till simhallen finns numera också en utepool för barnen, där de allra minsta kan roa sig. Anläggningen består av 20 välutrustade stugor, som var och en kan ta emot en familj på fyra till sex personer. Till gästernas förfogande står också en trevlig samlingslokal. I receptionen finns kiosk och kaffeservering och här kan man också köpa nygräddat bröd från tidig morgon. Pröva gärna för- och eftersommar Konkurrensen om platser i Möllestugorna är alltid störst under juli månad, och därför är chansen att bli tilldelad en stuga betydligt större om man väljer att söka i juni eller augusti. Man behöver inte nödvändigtvis semestra i Skåne under juli för att få uppleva riktig sommar. Ofta är för- och eftersommaren den soligaste och torraste tiden här nere. Och glöm inte att det fortfarande är sommar i Skåne i september. Handikappanpassad stuga En av stugorna i Mölleanläggningen är handikappanpassad. Parkeringsplats för bil finns intill stugan och gårdsplanen är planerad med lättframkomliga stenlagda gångar. Två sovrum och extrabäddar i vardagsrummet Norrfällsviken ger plats för sammanlagt sex personer. Siljan Strömstad Gullholmen 10 Mölle Visby Enerum Ekerum

11 på Gran Canaria Detta är ett perfekt alternativ om du vill vara säker på en semester med sol och sköna, salta bad året runt. Personalstiftelsens bungalows har de bästa tänkbara lägena i San Agustin i vacker miljö med omedelbar närhet till en förstklassig playa. Lägenheterna har hög standard och trivsam inredning en god plattform för en avkopplande semester i solen! Sovplatser finns för två till fyra personer i varje lägenhet fördelade på ett eller två sovrum. Lägenheterna är utrustade för självhushåll och närbelägna stora självbetjäningsbutiker med i stort sett samma varusortiment som vi är vana med hemifrån, plus naturligtvis ett utbud av färska grönsaker och frukter, gör det lättsamt att svara för en del av kosthållet hemma. En mängd trevliga restauranger finns i omedelbar närhet och priserna på läckra måltider är mycket tilltalande. Svensk värdinna Svensk värdinna i Los Caracoles-anläggningen svarar för kontakter och service för SCAs gäster. Egna researrangemang Resorna får var och en svara för själv. Ett tips är att du kontaktar de researrangörer du har i din hemtrakt. Researrangörernas pris varierar, därför kan det vara lönsamt att jämföra vid det aktuella resetillfället. Undersök även reguljärtrafiken! & Kust Bad Sök för resten av året På ansökningsblankett i detta nummer av PS och på vår hemsida kan lägenheterna sökas för perioden 10 oktober april Här går det utmärkt att hyra upp till två veckor! Inflyttningsdag är onsdag eller lördag. Foto Ove Dahlén Resestipendium Vilka kan söka? Alla som har minst 15 hela SCA-år och slutade/slutar sin SCAanställning 1998 och senare p g a arbetsbrist, avgångspensionering eller av fri vilja. Alla som efter minst 10 års anställning får sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) eller ålderspension. Villkor för att få Fondens resestipendium är att du inte får någon ytterligare avskedsgåva från SCA värd mer än kronor. Stipendiet skall utnyttjas vid ett tillfälle. Bidraget kan inte utbetalas kontant utan betalas mot faktura från resebyrå e dyl där det skall framgå att resan avser dig. Bidraget kan aldrig överstiga vad resan kostar att köpa från resebyrån. Innan du bokar resa kontrollera att din ansökan har beviljats. Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. Ansökan om bidrag till semesterresa FÖR PENSIONÄRER kr Jag slutade/slutar min anställning (datum)... Jag kommer att erhålla ålders-/avgångspension/sjukersättning (datum)... Namn... Personnr... Adress... Postnr och -adress... Telefon bostad... Arbetsbefattning... Arbetsplats... Antal tjänsteår i SCA... Resan ska vara uttagen inom 1 år från det att den har beviljats. Jag kommer inte att tilldelas annan avskedsgåva från SCA överstigande kronors värde Ort och datum.... Sökandens underskrift Ansökan skickas efter undertecknande av personalchef till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL Intygar att ovanstående uppgifter är riktiga Ort och datum.... Personalchefs underskrift och SCA-stämpel eller org.nummer.... Namnförtydligande 11

12 Mittkretsen Foto: STs arkiv Totalt under 2006 har Mittkretsen genomfört 19 evenemang av allehanda kategorier och distribuerat ca biljetter. Av dessa har SCA Timber AB, Bollsta sågverk, haft tre egna. Från november 2006 fram till början av februari 2007 har vi fördelat ca biljetter till en musikal, två julkonserter, en lokalrevy, en teaterföreställning och Björn Skifs show. För de närmaste sex månaderna har följande evenemang fastlagts: Alpina VM i Åre, kvartsfinalspel i basket, danskväll med Leif Kronlunds Orkester, Senior SM i boxning, Tonicakören, musikunderhållning med esteterna på Hedbergska skolan och Fredrik Kempe, Cirkus Maximum och en teaterföreställning med SCAanknytning, Armsjömordet. I Hetaste Laget Ett av fjolårets mest tilldragande evenemang var musikalen I Hetaste Laget. När cirka 300 SCA-anställda infann sig i Skönsbergs Folkets hus som denna lördagkväll i mörka november genomgått en 30- talsmakeover, möttes de i foajén av swingmusik som delar av ensemblen framförde. En bar fanns också för de som önskade läppja på något innan föreställningen började. I halvlek serverades det kaffe och kaka. I Hetaste Laget är en odödlig komediklassiker. Musikerna Joe och Jerry spelad av Andrés Esteche och Pontus Ströbaek slipper undan maffian i Chicago genom att klä sig som kvinnor och ta jobb i en damorkester som Josephine Foto: STs arkiv och Daphne. Under en turné i Florida blir Joe kär i sångerskan Sugar spelad av Anna Norberg och sammanblandningscirkusen är i gång. Claes Grebenö visar sin klass i dubbelrollen som Osgood Fielding och Bienstock. Anna Norberg gör en briljant tolkning av Marilyn Monroe och Andrés Esteche visar åter sitt breda register. Men det starkaste intrycket gör Pontus Ströbaek, som Jerry och Daphne. Han har en imponerande timing, mimik och känsla i sitt agerande. Han lyfter ensam den här föreställningen flera nivåer och den är hejdlöst rolig. Spectra Gospel Selångers kyrka var knökfull, SCA bidrog med knappt 100, när Spectra Gospel framförde sina julsånger på gospelvis. Här blandades kända julsånger med låtar mer åt jazzhållet, inte minst genom de båda solisternas försorg Linda Pettersson och Samuel Ljungblahd. Skönsjungande Linda framförde några mycket personliga tolkningar och Samuel, i keps, svart polotröja och kavaj, ångade på som den sprudlande soul- & gospelsångare han är. Flera solister steg fram ur kören med fantastisk sång. Konserten avslutades med glögg och pepparkaka utanför kyrkan. Mycket uppskattat! Underbara gåvor Lördagen den 27 januari infann sig mer än 100 SCA-anställda på Sundsvalls Teater för att njuta av tre timmars rolig och välspelad teater. Staffan Göthes pjäs, Underbara gåvor handlar om en lägenhetsvisning och det som händer i lägenheten blir navet kring hela handlingen. Oskar Thunberg och Åke Arvidsson spelar de två bröderna Hans och Bengt. Bengt går omkring i kvinnokläder i en omvärdsanalys utan l. Hans är en handfallen polis. Det är bröderna som tänker sälja lägenheten efter sin avlidna mor men misslyckas sedan några spekulanter hamnat på balkongen och den rasar. Till visningen kommer en grupp mer eller mindre udda personligheter. Ingrid Wallin och Ingmar Virta gör suveräna tolkningar av ett par ur överklassen. Ingmar Virtas Ray, med sin stolpande gång och nasala framtoning, och Ingrid Wallins Carmen, som grandios överklassdam, är mycket träffsäkra. Hilda Lundgren, Diana, spelar överklassdot tern som är vilsen och svår att förstå. Även Tomas Magnussons Zoran har gått vilse i tillvaron. Han skäms över sin bakgrund, är i stället kriminell och låtsas vara illegal invandrare. Gi- Foto: Dagbladets arkiv 12

13 sela Nilsson, som Lyckeliten, gör en lätt neurotisk sökare, på jakt efter bekräftelse. Hon försöker vara journalist, författare, djurrättsaktivist, attraktiv kvinna och ivrar för alternativ kost med mera, men det mesta går i stöpet. Spelets vinnare är Lariza, spelad av Anita Nyman. Lariza är polsk svartjobbande rörmokare som fixar allt från att renovera, svetsa och laga till att jobba inom hemtjänsten och klara bouppteckningar, en riktig tusenkonstnär. Lariza är outtröttlig, ständigt positiv och ställer allt till rätta. Och det visar sig till slut att det är Lariza som genom ett lekprogram i TV tagit över lägenheten. Fyra decennier med Björn Skifs I fyra decennier har Björn Skifs underhållit Sverige och resten av världen med sina insatser på scenen, i tv-rutan och på filmduken. Tillsammans med kapellmästare Hans Gardemar och 20-talet skickliga musiker bjöds vi på en resa genom den musikaliska karriären och det privata livet. Närmare 300 från SCA hade letat sig till Sporthallen den 4 februari för två timmars njutbar underhållning. En showkväll som vi kommer att minnas länge, länge Björn Skifs balanserar säkert mellan skämt och allvar när han, mellan sina rockklassiker, schlagerhits och vistolkningar, berättar anekdoter och historier för publiken. Han spexar och publiken skrattar och njuter. Den första akten går i nostalgins tecken och han bär tidsenlig trenchcoat och hatt när han bjuder på svenska sånger och visor i dämpade och softa tongångar. Han berättar om livet hemma i Vansbro i Dalarna på 50-talet, hur det var att flytta till Stockholm och hur det gick till när han kysste en flicka för första gången. I andra akten skruvas tempot upp och det bli mer fart i låtarna. Nu kommer ett rockmedley med de gamla klassikerna från 60-talet. De eviga hitsen Hooked on a feeling, som startade i vanligt tempo men blev efterhand ett svängigt storbandsarrangemang, Foto: STs arkiv och Michelangelo gjorde att publiken stampade fötterna, klappade takten och sjöng så att taket nästan lyfte. När han framförde den stämningsfulla Håll mitt hjärta var det andäktigt tyst bland publiken och åtminstone jag fick ståpäls. Hela föreställningen bygger på variation med flyt och snygga ombyten på scen utan störningsmoment. Vid flera tillfällen visar musikerna prov på sin fulländning. Särskilt imponerande är de i stämsången Om du väljer mig liksom i Härligt, härligt med ett fantastiskt gitarrsolo av Magnus Bengtsson. Film, teater, musikal, visor, jazz, soul, ballader, rock och pop ingenting är främmande för denne fullständigt avslappnade dalkarl. Ledamöter Håkan Lavén, ordf Christer Sjödin, v ordf Åke Björnson Fredrik Ejresund Magnus Bergman Stina Danielsson Jerry Larsson Evert Nilsson Lars-Gunnar Brodén Agneta Byström Lars Wågström Alf Hallén MAY OHLSSON Jubileums- och Vårkonsert med Tonicakören Gäller SCA-anställda i Mittkretsen (Västernorrlands- och Jämtlands län) pensionärer har förtur. Vårkonserten äger rum lördagen den 21 april kl i Skönsbergs Folkets hus. Gästartist är Fredrik Svahn, sångare, musikant, entertainer som blandar Quincy Jones och Tom Jones med swing, melodifestivallåtar, gamla valser och egenhändigt skrivna ballader. I vår i sällskap med sin fru Lisa, sångerska och danspedagog som både sjunger egna nummer och tillsammans med Fredrik. Kapellmästare Lennart Andersson piano, Leif Norberg kontrabas och Roland Bolander trummor samt Tonicakören under ledning av Carina Haúge-Rouass.. Anst nr Namn Adress Telefonnr Arbetsplats Önskar antal biljetter Biljettpris 80 kronor Postnr och Ort Anmälan skall vara SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL, tillhanda senast fredagen den 13 april. 13

14 Storstadslägenheter Till storstadslägenheterna, San Agustin och Gullholmen är det förbjudet att ta med husdjur. Banérgatan 46 & 48 lägenheter i city Fem lägenheter i centrala Stockholm finns för SCAs anställda med familjer som vill tillbringa några dygn upp till en vecka för rekreation i vår vackra huvudstad. Lägenheterna är av varierande storlek och är utrustade med fyra till sex bäddar. Sök för perioden 11 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom Tomtebogatan 49 Funckens gränd 3 Kornhamnstorg 57 att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till den 11 juni 2007, är alla helger bokade men det finns fortfarande vardagar att hyra så det kan löna sig med ett samtal till stiftelsekansliet för att checka av bokningsläget. Bevaka lediga dygn på vår hemsida Två centralt belägna lägenheter finns tillgängliga för de SCA-anställda som vill uppleva denna saltstänkta, lilla storstad. Lägenheterna innehåller två rum och kök med fem bäddplatser. Vid Drottninggatan finns ett antal avgiftsbelagda parkeringsplatser utanför huset. P-hus finns vid NK och Nordstan. Ett billigare parkeringsalternativ finns vid Gamla Ullevi. När det gäller Gibraltargatan finns ingen parkeringsplats som tillhör lägenheten men det finns ett ganska stort antal avgiftsbelagda parkeringsplatser i närheten. Sök för perioden 11 juni januari Välj mellan tre olika hyresperioder; fredag måndag, måndag onsdag eller onsdag fredag med in- och utflyttning kl Drottninggatan 71 Gibraltargatan 19 C Ansökningsblanketter finns i detta nummer av PS och på vår hemsida. Blanketter kommer dessutom att finnas på personalkontoren under aktuell ansökningsperiod. Under innevarande bokningsperiod, som sträcker sig fram till den 11 juni 2007, finns det både lediga veckor och lediga helger. 14

15 världsstaden för alla I stadsdelen Westminster inte långt från Themsen, ca 1,5 km från Big Ben och Parlamentet, ligger våra tre toppmoderna lägenheter. Lägenheterna har välutrustade kök, vardagsrum med matplats, två sovrum med tillsammans fyra bäddar och badrum. Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning och du får själv ordna din resa. Sök för perioden 14 juni januari Under ansökningsperioden är måndag eller torsdag inflyttningsdag. Octavia House 16, 26, 49 Fastigheten där våra lägenheter finns är belägen på 25 bis Rue Duvivier, den sjunde stadsdelen, och ligger ca 300 m från Solkungens Dôme vid Hôtel des Invalides (Invaliddomen). Till Eiffeltornet kan du promenera via Avenue de la Motte och Parc du Champ de Mars. En promenad på ca 1 km. Parallellgatan till Rue Duvivier heter Rue Cler. Det är en av Paris mera berömda marknadsgator där du kan hitta allt i matväg du har behov av liksom mycket annat. Också inom bekvämt gångavstånd har du ett av stadens mera berömda museer, Musée Rodin, där skulpturer av Auguste Rodin, allmänt ansedd som den mest framstående franske skulptören under 1800-talet, finns att beskåda. Trädgården är också sevärd med sin överdådiga samling på rosenbuskar. Paris tunnelbana, Metron, är oslagbar om du vill ta dig längre sträckor genom Paris. Bussar och taxi fastnar lätt i trafikstockningar. De två närmaste Metrostationerna är Ecole Militaire och La Tour Maubourg. Den förstnämnda bara ca 200 m från lägenheterna. Sök för perioden 14 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning och du får själv ordna din resa. 25 bis Rue Duvivier 15

16 Romvåningarna har ett perfekt läge strax utanför den gamla muren i ett trivsamt bostadsområde med en lummig park som närmaste granne. Högst upp i huset våning 5 på Paolo Albera 49, med stor solaltan och fantastisk utsikt, väntar en trivsam och komfortabel lägenhet med kök, två sovrum och vardagsrum. Den andra lägenheten, med adress Via Norcia 24, ligger i samma hus på våning 4 men med entrén på motsatt sida av huset. Lägenheten har kök, tre sovrum och vardagsrum med liten balkong. Den kända affärsgatan Via Appia ligger helt nära och en promenad längs gatan och in genom stadsporten kan vara en bra början till att komma in i Roms brusande stadsliv. Buss till centrum har hållplats intill vårt hus men vill man komma snabbt in till alla attraktiva sevärdheter i den gamla stadsdelen är tunnelbanan den perfekta kommunikationen. Resorna till Rom får var och en ordna själv på bästa sätt. Den som åker bil har möjlighet att hyra in bilen i ett garage i husets omedelbara närhet. Det kan rekommenderas med tanke på att inbrott i bilar och bilstölder är mycket vanliga i Rom. Via Paolo Albera 49 Via Norcia 24 Sök för perioden 14 juni januari Fr o m juni t o m september gäller veckouthyrning med torsdag som inflyttningsdag. Under resterande ansökningsperiod gäller följande: Sök en vecka (måndag måndag eller torsdag torsdag), weekend (torsdag måndag) eller minivecka (måndag torsdag). Veckouthyrning går dock före korttidsuthyrning. Studiestipendier för yrkesutbildning Alla SCA-anställda som arbetat i SCA i minst två år och fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium för yrkesutbildning. Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier söker i Sundsvallsbolagens Stiftelse för Personalens Yrkesutbildning Tunadalsfonden Alla övriga söker i SCAs Sociala Fond. Din ansökan passas in i den stiftelse där den hör hemma. Här är reglerna Stipendiet delas ut två gånger per år och vid varje fördelningstillfälle endast för innevarande termin. Studierna skall avse yrkesutbildning. För ansökningar till SCAs Sociala Fond gäller att studierna skall inrymmas inom SCAs verksamhetsområde. Sökanden skall ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCA under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd. I övrigt gäller följande: För allmän yrkesutbildning du tar tjänstledigt för hel- eller deltidsstudier och erhåller inget annat studiestöd än studiemedel. Du är tjänstledig för YTH-studier för kompetenshöjning i yrket på hel- eller deltid. Du går i utbildning på fritid och kostnaderna som ej ersätts av arbetsgivaren blir höga exempelvis på grund av höga rese- och inkvarteringskostnader i samband med tentamina. Språkresor i form av intensivkurser i utlandet under minst en vecka med fastställt kursprogram. Stipendiets storlek varierar mellan terminerna med hänsyn till antalet inkomna ansökningar. För närvarande är stipendiernas storlek följande för heltidsstudier kr/termin deltidsstudier fritidsstudier intensivkurser i språk Ansökan Samma ansökningsblankett används för de båda stiftelserna och finns tillgänglig på personalavdelningen på din arbetsplats och på Du kan också beställa blankett från stiftelsekansliet, tfn Ifylld ansökan översändes från resp. arbetsplats till SCA Personalstiftelserna, Kansliet, SUNDSVALL och skall vara bestyrkt av platschef eller personalansvarig. Märk kuvertet Studiestipendium. Ansökan, som skall gälla innevarande termin, skall vara kansliet tillhanda senast den 14 mars. När stipendierna fördelats informeras den sökande och beviljade stipendier översändes snarast på angivet konto. 16

17 Sydkretsen Vi i Sydkretsen jobbar kanske något lite annorlunda än de andra kretsarna eftersom vi låter varje enhet ansöka om bidrag till de aktiviteter som de själva beslutat genomföra. Under 2006 fördelade vi cirka 1 msek till 77 olika aktiviteter. Sökande enheter är SCA Packaging Hygiene i Mölnlycke, Mölndal, Falkenberg och Lilla Edet, SCA Packaging i Värnamo, Mariestad, Järfälla, Malmö, Västra Frölunda och Norrköping och SCA huvudkontor i Stockholm. Tillsammans har dessa enheter anställda. Här följer ett axplock på aktiviteter som beviljats bidrag; Hockeyresor, handbollsmatch, ridning islandshästar, revyer, konsert Gershwin, Robbie Williams, Jerry Williams, vårrus, bussresa Liseberg, Mamma Mia, EM i friidrott, Holiday on ice, beachvolley, Rock Horror-kväll, jazzdagar i Hvitans trädgård, besök Cloetta, After Dark, Pink Floyd, julmarknad, hobbykvällar, ädelfiske, vinprovning, oktoberfest, Taube-afton, Cats musical, bowling, cirkus, stand-up-comedy etc. Ledamöter Urban T:son Nyström, ordf Maria Wassén, v ordf Johan Lindecrantz Marie Ljungqvist Göran Ågren Lars Engqvist Stefan Hellqvist Lennart Knutsson Hans Karlsson Morgan Stangenborn Kenth Carlsson Peter Ekström Nytt år, nya aktiviteter & nya möjligheter! Vi ser mycket fram emot 2007 och hoppas på fortsatt lika många och trevliga kontakter med er alla. Har du funderingar och frågor i största allmänhet om Sydkretsen välkommen att höra av dig till kansliet Har du frågor om aktiviteter o dyl vänd dig till kontaktpersonen på din arbetsplats; SCA Packaging Sweden AB Division Järfälla Stefan Hellqvist Division Mariestad Monica Borg Division Värnamo Lars Engqvist FPS Värnamo Pia Rosén FPS Malmö Malin Anderberg FPS Mariestad Sonia Andersson FPS V Frölunda FPS Järfälla Cellplast Display HK, Stockholm HK, Värnamo Angelica Sandgren Anneli Kalm Roos Benny Persson Peter Erdenback Birgitta Nordgren Barbro Berggren SCA Hygiene Products Mölndal Marie Ljungqvist Mölnlycke Tomas Nyrén Falkenberg Gert Andersson Lilla Edet Joakim Molin 17

18 & Fjäll Äventyr Vid fjället Pieljekaises fot utefter Silvervägen, bara 12 mil från Atlantkusten, i genuin vildmark med Kungsleden i absolut närhet ligger den nordligaste anläggningen med stugor stillsamt insmugna bland fjällbjörkar med vattenspegeln blänkande mellan trädstammarna. Sportfiskarens eldorado Här finner sportfiskaren de fiskrika vattnen och naturälskaren allt vad man kan önska av stillhet och naturupplevelser. Båtar Två båtar finns att låna. Den ena ligger nere vid sjön, nedanför stugorna, och den andra ligger i sjön Vitträsket. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. Kabel-TV Vid eventuellt för dåligt väder för fiske och fjällvandringar finns nu kabel-tv som möjlig förströelse i stugorna. Bo bekvämt mitt i byn på den förstklassiga turistorten Tärnaby, omgiven av den storslagna vildmarken. Orörda vildmarker och fina fiskevatten Här tar du dig snabbt in i den genuina vildmarken. Du kan dra upp sprattlande fjällrödingar i de friska, glittrande fjällsjöarna, plocka bär och svamp eller bara ströva och njuta av naturen. Med fjällflyg och helikopter kommer man snabbt och bekvämt till de avlägsna målen och de riktigt fiskrika sjöarna. Atlantens vågor En biltur i det vidunderligt vackra fjällandskapet över gränsen till Norge genom Mo i Rana leder snabbt ut till Atlanten med dess mäktiga vågor och ljumma vindar från Golfströmmen. Komfortabla stugor Tre välutrustade timmerstugor med vardera två sovrum och allrum med bekväm möblerbar sitthörna erbjuds här. Nära till service Service i form av affärer, post, bank, apotek m m finns på gångavstånd från stugorna. Direktbuss Lapplandspilen har bussresor från Stockholm till Tärnaby. Förfrågningar och bokningar på tfn eller Ytterligare information på Åre Fjällby, där SCA-lägenheterna finns, ligger vackert på sluttningen mot Åresjön, på bekvämt avstånd från Åre torg med service, folkliv och shopping. Åre, som är en av våra mest kända turistorter, behöver knappast någon närmare presentation. Men förutom att här finns service och aktiviteter i byn för alla smakriktningar så finns även tillgång till naturupplevelser och äventyr i ett mångfasetterat utbud. Mountainbike, islandshäst och golf är tre bland många populära aktiviteter man som sommarturist kan ägna sig åt i Åre. Cyklar finns att hyra. På lättöltande islandshästar upplevs naturens alla skiftningar. Golfbanan har ett sagolikt vackert läge i fjällnaturen med greener av hög klass och här räcker det med grönt kort för att få spela. Men självklart går det lika bra att bara vara utan krav, långt från vardagen. Ströva, i fjällen och Foto Tomas Alexi 18

19 i vildmarken bara för sitt välbefinnandes skull. i den perfekta sommarfjällvärlden. I norra Härjedalen, mellan Tänndalen och Fjällnäs vid Hamrafjällets sydsluttning, känd för sin rika flora, finns Hamrafjällanläggningen. Stugorna ligger på 800 meters höjd över havet i Härjedalens vackraste fjällvärld, 10 km från norska gränsen. Inom en radie av 10 km finns inte mindre än 30 fjälltoppar på över meter. Vandringsvänliga fjäll Med Hamrafjäll som utgångspunkt kan man med lätthet göra de underbaraste vandringar, bada i fjällsjöarna, besöka fäbodar och lappläger. Spela golf i vildmarksmiljö Mycket vackert belägna på ett par mils avstånd från Hamrafjäll finns 9-hålsbanan i Ramundberget och 18-hålsbanan i Ljusnedal. Vid båda banorna räcker det med grönt kort för att få spela. Låna roddbåtar och cyklar Vid sjön Malmagen ligger roddbåtar som du kan låna för en fisketur eller bara för att njuta av stillheten. Flytvästar i olika storlekar finns att tillgå. De fina landsvägarna är perfekta för cykelturer och anläggningens cyklar står till förfogande. Flyg till Röros via Oslo Närmaste flygplats finns i Röros och därifrån finns transfer de fem milen till Hamra. Ta kontakt med din resebyrå som kan ge uppgifter om priser och tidtabell. Färja och bil Ett annat sätt att transportera sig, om du bor i södra delen av vårt land, är att åka färja från Helsingborg via Oslo. Därefter har du en naturskön bilfärd på drygt 30 mil innan du är framme i Hamrafjäll. För information ring DFDS Seaways AB på tfn Handikappvänlig stuga En av stugorna är handikappvänlig. Parkeringsplats för bil finns intill stugan. Två sovrum, bäddar i vardagsrummet och en extrabädd ger plats för sammanlagt sju personer. SCA-stugorna finns i Lindvallen, Orrliden. Hållbrändan och Hundfjället. Förstklassig service för turister med välutrustade butiker, trivsamma värdshus med barserveringar som tillgodoser alla behov och smakriktningar finns på gångeller nära bilavstånd från alla fyra områdena. Åre Hamra & Fjäll Äventyr Sälen Tärnaby Jäckvik Äventyr i sommar-sälen En 18-håls golfbana, minigolf, gokartbana, 20 mil rösade leder, fiske, bäversafari, rodel, pool, kanot, boulebanor, tennisbanor, ridning och mountainbikes allt detta finns för sommarturisten i Sälen. Lediga fjällstugor i vår Jäckvik har en stuga ledig v 12. I Tärnaby finns stugor lediga v 13 och 17. Hamrafjäll har små stugor lediga v 11, 13, 16 och 17. Vecka 10, 12, 16 och 17 finns stugor lediga i Sälenfjällen och Åre har lediga lägenheter v 12, 13, 16 och 17. Bekväma stugor av olika typer 27 bekväma stugor/lägenheter av varierande storlek i par- eller enfamiljshus, alla utrustade enligt modern standard, finns tillgängliga året om. Kabel-TV finns i alla stugor. I anläggningen ingår också servicehus med reception, bastu med duschar och sällskapsrum. Foto Tjell-Åke Hägglund 19

20 Prislista Ett tips! För att slippa få skatten på subventionen som restskatt vid årets slut kan du be personal avdelningen på din arbetsplats att göra ett extra skatteavdrag varje månad i stället. hamra grupp 1 grupp 2 grupp 3 grupp 4 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 19-25, v 10-13, v v grupp 1 = kaptensgården, björnen och Mården grupp 3 = Sex Små hem nr 6 grupp 2 = Falken, ugglan, vråken, stugorna nr 7 11, järven, Lämmeln, renen, Snöripan och örnen grupp 4 = Sex Små hem nr 1 5 Sälen grupp 1 grupp 2 grupp 3 grupp 4 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 17-18, v v v 14 påsk lö-lö v v grupp 1 = hundfjället grupp 2 = hållbrändan grupp 3 = Lindvallen grupp 4 = Orrliden Hyres- Skattepl. åre avgift subv. hel vecka v v 19-25, v 10-13, v v v Hyres- Skattepl. tärnaby avgift subv. hel vecka v v 19-26, v 10-13, v v Öland Sunwing ekerum enerum hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 14-25, v parhus i enerum tillgängligt året runt. Sunwing ekerum, två lägenheter vecka San agustin, gran Canaria Sommar v (onsdag onsdag) hyra/vecka 1100 kr + skattepl. subv. 500 kr vinter v (onsdag eller lördag) hyra/vecka 1500 kr + skattepl. subv. 500 kr hyrestid max två veckor mölle grupp 1 grupp 2 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 25, v 14-24, v vecka lördag-lördag. vecka 36 lördag-fredag. vecka fredag-fredag, vecka 24 fredag-lördag. helgpris (fredag-måndag v v 40-46, v grupp 1 = stuga 21-24, och villan grupp 2 = stuga 1-11, 16 Capri grupp 1 grupp 2 hel vecka Hyresavg Skattepl. subv. Hyresavg Skattepl. subv. v v 26, v v 14-24, v v 7-13, grupp 1 = stuga 9, 10, 12, 14, 19, 21, 43, 44, 73, 88 (innerläge) Under lågsäsong finns möjlighet att grupp 2 = stuga 1, 2, 4, 6, 7, 23, 27, 46, 47, 65, 69 (ytterläge) hyra enstaka dygn. Som dygnspris inflyttning lördag under mellan- och högsäsong v räknas ca en sjundedel av hyrespriset och skattepliktig subvention. Lågsäsong v 7-18, inflyttning fredag. ObS! v 39 inflyttning lördag, utflyttning fredag. Stockholm måndag onsdag (2 dygn) hyra 750 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 750 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 1125 kr göteborg måndag onsdag (2 dygn) hyra 650 kr onsdag fredag (2 dygn) hyra 650 kr fredag måndag (3 dygn) hyra 975 kr ingen skattepl. subv på Stockholm & Göteborg london & Paris hyra/vecka 2000 kr + skattepl. subv kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 800 kr + skattepl. subv. 400 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1200 kr + skattepl. subv. 600 kr rom hyra/vecka 1700 kr + skattepl. subv. 800 kr måndag torsdag (3 dygn) hyra 700 kr + skattepl. subv. 300 kr torsdag måndag (4 dygn) hyra 1000 kr + skattepl. subv. 500 kr Hyres- Skattepl. Jäckvik avgift subv. hel vecka v v 19-26, v 10-13, v Hyres- Skattepl. norrfällsviken avgift subv. hel vecka v v 25, v v v Hyres- Skattepl. gullholmsbaden avgift subv. hel vecka v v 18-24, v Hyres- Skattepl. visby avgift subv. hel vecka innanför ringmuren v utanför ringmuren v visby finns endast tillgängligt v Hyres- Skattepl. rättvik avgift subv. fyrklöverns stugby hel vecka v sommar 007

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2006 www.ps.sca.com PS SOMMAR 2006 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 BYGGA, REPARERA, UNDERHÅLLA

Läs mer

SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna

SOMMAR. Hamra växer. Datoriserad stugfördelning. Aktuell information från SCA Personalstiftelserna PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2008 Hamra växer Datoriserad stugfördelning PS SOMMAR 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HAMRA

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna SOMMAR 2009 Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS SOMMAR 2009 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 FINANSKRISEN

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011

pressrelease Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya Fröjel Resort slår upp portarna påsken 2011 Visby, 2011-03-02 Ännu en höjdpunkt på Gotland: Nya slår upp portarna påsken 2011 En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme på nyhetssidorna

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

Rabatterat semesterboende i Italien

Rabatterat semesterboende i Italien Rabatterat semesterboende i Italien Fackförbundens medlemmar har möjlighet att boka rabatterat semesterboende i Italien. La Serra och Riva del Sole är två semester och konferensanläggningar som ägs av

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas i södra Portugal Landskapsmåleri i akvarell Kurserna utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet

Läs mer

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 1.400.000 Konstruerad (år) 2003 område (län) Lagoa Tomtarea 9360 Stad Konstruktion område 584 sida 3/5 På landsbygden, nära fiskebyn, golfbanor och inom gångavstånd från

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2008 Avbokningsavgift införs PS VINTER 2008 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 SCAs PERSONALSTIFTELSE

Läs mer

Lyxlägenheter / radhus i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Ferragudo

Lyxlägenheter / radhus i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter Konstruerad (år) 300.000 2008 Tomtarea Konstruktion område 112,8m² sida 3/5 område (län) Lagoa Stad Detta dolda paradis är bara några minuters bilresa från några av de finaste

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

Pine Bay. BBCG Construction - Akbük

Pine Bay. BBCG Construction - Akbük Pine Bay BBCG Construction - Akbük Pine Bay Pine Bay har det bästa läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och berg åt andra. Komplexet ligger

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9.

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9. Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 september

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare!

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare! 2013 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Med åtta hörn. Utan kanter.

Med åtta hörn. Utan kanter. 06 Tipi semesterstugor i boltenhagen göhren Med åtta hörn. Utan kanter. våra regenbogen tipi stugor Koppla av i våra åttakantiga Tipi stugor. Packa upp väskan och känn dig som hemma direkt. Du får 39 välplanerade

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

press release Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök

press release Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök Visby, 2011-07-14 Nytt utflyktsmål på Gotland: Fröjel Resort inbjuder med poolhus, spa och bra kök En semesterresort på en semesterö det låter som ett ganska vanligt inslag, som knappast ges större utrymme

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

Resor och Läger 2012

Resor och Läger 2012 Resor och Läger 2012 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har gjort ett gemensamt utbud av resor och läger. Priset är anpassat till hur många som följer med eller får plats i buss

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se

finns Som respektive snabbt som Ingmar Olsson .se Sommarens resor 2016 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND

First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se FOTO: MIKAEL PILSTRAND First Camp Luleå OBJEKTSBESKRIVNING FOTO: MIKAEL PILSTRAND www.bocamp.se Välkommen till Luleå och Norrbotten I Luleå möts naturen, historien, kulturen och sporten. På vintern lyser snön upp staden och

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna 2010 VINTER Ny vd utsedd En tredje lägenhet i Rom 101:an i nyskick PS VINTER 2010 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 OSÄKERHET

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Med åtta hörn. Utan kanter.

Med åtta hörn. Utan kanter. 06 Tipi semesterstugor i boltenhagen göhren Med åtta hörn. Utan kanter. våra regenbogen tipi stugor Koppla av i våra åttakantiga Tipi stugor. Packa upp väskan och känn dig som hemma direkt. Du får 39 välplanerade

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo.

Resa med SPF Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Resa med SPF 2016-09-12--13. Buss till Köpenhamn därifrån färja till Oslo. Dag 1. Gemensam samling vid bussterminalen i Ulricehamn kl.06.00. Första etappen som bestod av tre blandade ressällskap som skulle

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA. Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se. Web:bokanerja.se

BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA. Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se. Web:bokanerja.se BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se Web:bokanerja.se 2 VÄLKOMMEN TILL NERJA Nerja med sina 3000 soltimmar om året. En stad värd att upptäcka,

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer 2012 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Söker du bra boende i Åre?

Söker du bra boende i Åre? Söker du bra boende i Åre? Skidåkarlägenhet för kompisgänget eller lilla familjen eller mysigt hus för hela släkten? Vi har boende veckovis, halvvecka och weekend hela vintern 2013-2014 Objekt ett : Fin

Läs mer

CasaKonsult CasaKonsult CasaKonsult

CasaKonsult CasaKonsult CasaKonsult Torre de la Horadada ligger på gränsen mellan Costa Blanca och Costa Calida, ca 15 km söder om Torrevieja och endast 2-3 km norr om San Pedro del Pinatar. Här finnes affärer, barer och restauranger. Endast

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Lyxlägenheter / radhus till salu i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Sesmarias - Carvoeiro

Lyxlägenheter / radhus till salu i elegant 5 stjärnigt Spa resort i centrala Algarve. in Sesmarias - Carvoeiro sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter 220.000 Konstruerad (år) 2008 område (län) Lagoa Tomtarea 86 Stad Sesmarias - Carvoeiro Konstruktion område 72 sida 3/5 Detta dolda paradis är bara några minuters bilresa från

Läs mer

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen

Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stötens nya område med det bästa läget i hela Sälen Stöten, med Sälens högsta fallhöjd. Stöten har Sälenfjällens högsta fallhöjd på skidbackarna och erbjuder det bästa du kan tänka dig av vinteraktiviteter.

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. www.ps.sca.com PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2007 www.ps.sca.com PS VINTER 2007 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna Stiftelsekansliet INNEHÅLL 3 HET STUGSOMMAR 4 STUGVINTER

Läs mer

Korterbjudanden 2010-2011

Korterbjudanden 2010-2011 Korterbjudanden 2010-2011 20101223 Sköna dagar på Ystad Saltsjöbad Besök Ystad-Österlen och njut av några sköna dagar på Ystad Saltsjöbad. Med det klassiska paketet Sandshell får du en övernattning, 3-rätters

Läs mer

I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur.

I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. Gullholmen 2015 I stugbyn Gullholmsbaden på ön Härmanö kan Du hyra Sekos stugor året om. Fina möjligheter till strövtåg i orörd Bohusnatur. SERVICE I huvudanläggningen finns telefon och tvättmaskin. Inom

Läs mer

Swedish Open i Padel. by Ekerum Resort Öland

Swedish Open i Padel. by Ekerum Resort Öland Swedish Open i Padel by Ekerum Resort Öland Välkommen Ni har korsat sundet och är nu på solen och vindarnas ö. Njut av en kort bilfärd längs den öländska landsbygden som leder er till hjärtat av Öland,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden

Nedanför huset möter medelhavets klarblå vatten de vita klapperstenarna på stranden Vrnik - Kroatien 2011 Vrnik är en liten ö, inte större än att man kan promenera runt den på en halvtimme. Här finns ett trettiotal hus men bara tre bofasta innevånare. Vrnik ligger ett stenkast från den

Läs mer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer

Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer 2006 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Missmyra Risten Strand

Missmyra Risten Strand Missmyra Risten Strand Missmyra anläggningen är idylliskt belägen vid sjön Risten mellan Björsäter och Åtvidaberg i Östergötland. En Naturlig Upplevelse I en vacker orörd natur kan man njuta av tystnaden

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

varför nöja sig med fyra väggar när du kan få åtta.

varför nöja sig med fyra väggar när du kan få åtta. Tipi semesterstugor i boltenhagen göhren åhus mönsterås/oknö varför nöja sig med fyra väggar när du kan få åtta. Våra Regenbogen Tipi stugor Koppla av i våra åttakantiga Tipi stugor. Packa upp väskan och

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015

Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 Cykelhelg i Rättvik! 4-6 September 2015 UPPTÄCK RÄTTVIK FRÅN SADELN Att följa med på en guidad utflykt ger mervärde till din cykelupplevelse oavsett om du aldrig besökt Rättvik eller känner till omgivningen

Läs mer

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år!

Pynten i Bromölla. Frihet för dig som fyllt 70 år! Pynten i Bromölla Frihet för dig som fyllt 70 år! Sjönära, grönska och trevliga grannar Har du fyllt 70 år kan du flytta in i en kooperativ hyresrätt med extra allt på Ivöstrand. Här bor du lugnt och skönt,

Läs mer

F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2

F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2 F d försvarsdirektörers besök på Gotland onsdagen den 9 fredagen den 11 september 2009, rapport 2 Onsdagen den 9 september Rundvandringen i Visby fotsätter. Här bjuder guiden Lars Bäckman inte bara på

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Fyrishov. eventarena. i Uppsala

Fyrishov. eventarena. i Uppsala Fyrishov eventarena i Uppsala Möjligheternas arena Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med ca 1,7 miljoner besökare under 2011. Varje år genomförs 250 300 event av olika

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Välj mellan över 20.000 bostäder lägenheter villor radhus - fincor etvab fastigheter www.etvab.nu

Läs mer

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny Romlägenhet

Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER. Ny Romlägenhet PS Aktuell information från SCA Personalstiftelserna VINTER 2009 Ny Romlägenhet PS VINTER 2009 Aktuell information från SCA Personalstiftelserna INNEHÅLL 3 SNART TRE LÄGENHETER I ROM 4 STUGVINTER 2009

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

OREA Resort Devet Skal Vysocina

OREA Resort Devet Skal Vysocina OREA Resort Devet Skal Vysocina På Orea Resort Devět Skal, som ligger i Mährens berg, kan du se fram emot vackra naturvandringar, god mat i hotellets restaurang och ett dopp i poolen. Här är siktet inställt

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården.

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. En närbelägen idyll Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. Personlig service Som konferensgäst på Odalgården blir du snabbt varse om den familjära stämningen

Läs mer