MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunhuset kl ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Jan Karlsson (S) Gerd Johansson (S) Bill Johansson (S) Reidun Ullström (C) tjg ers Britt-Marie Domeij (M) tjg ers Bill Björklund (FP) ej tjg ers Kate Nilsson (S) ej tjg ers Suvi Hällblad (S) ej tjg ers Hélène Carlsson (V) ej tjg ers Ing-Mari R Johansson (MP) ej tjg ers Christer Carlsson (S) ej tjg ers Övriga närvarande Carina Boberg, sekreterare Eva Augustsson, socialchef Anita Granström, kval Johanna Andersson, ec 47 Jenny Ljungman, ec 47 Justeringens Plats och tid Socialkontoret kl Underskrifter Anna-Lena Blomberg, utv Emma Dunsäter, ex 47 Kerstin Bergstedt, ec 47 Cecilia Brauer, avdchef Sekreterare Paragrafer Carina. Boberg Ordförande Emma Magnusson Chatrine Pålsson Ahlgren ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Datum då anslaget tas ner Underskrift.. Carina Boberg

2 2 Sn 47 Presentation av området omsorg om personer med funktionsnedsättning Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) det yttersta ansvaret för att alla som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som var och en behöver. Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Den ger människor med vissa funktionsnedsättningar laglig rätt till specifika insatser, om de bedöms ha behov av stödet. LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Men den innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheter som omfattas av dessa lagar är personlig assistans, boende stöd, dagverksamhet (Kuggen/Gula villan), grupp- och servicebostäder, bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning, korttidsboende, kontaktperson, daglig verksamhet (Måsen, Legopacken och Kärnebo gård) korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och korttidsvistelse (barn). Föredragande Johanna Andersson, enhetschef biståndsenheten, Jenny Ljungman, enhetschef för personalpoolen och omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, Emma Dunsäter, enhetschef för korttidsverksamhet och servicebostäder och Kerstin Bergstedt, enhetschef för personliga assistenter. Lägga informationen till handlingarna.

3 3 Sn 48 Anmälan enligt Lex Sarah Föredragande Rapport om missförhållande enligt Lex Sarah och Kvalitetsledare Anita Granström och IFO-chef Cecilia Brauer. Lägga informationen till handlingarna.

4 4 Sn 49 Inkomna klagomål och synpunkter Kvalitetsledare Anita Granström redovisar sammanlagt fem inkomna klagomål och synpunkter. Två klagomål gäller individ och familjeomsorgen, två klagomål gäller HSL, och en synpunkt gäller omsorgen. Samtliga klagomål och synpunkter har utretts och eventuella åtgärder har vidtagits av ansvarig chef. Lägga informationen till handlingarna.

5 5 Sn 50 Dnr 28/15 Samverkansöverenskommelse Föredragande Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialchef, Eva Augustsson. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna samverkansöverenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

6 6 Sn 51 Dnr 40/15 Patientnämnden verksamhetsberättelse 2014 Patientnämndens verksamhetsberättelse år Patientnämnden svarar på frågor och synpunkter rörande landstingets hälso- och sjukvård eller tandvård samt kommunernas vård. Lägga informationen till handlingarna.

7 7 Sn 52 Ekonomi - Begäran om tilläggsanslag Socialnämnden hade ett stort underskott 2014 och därför följs ekonomin noggrant för de områden där de största underskotten redovisades. Detta har gjort att respektive budget har synats i detalj och det har då kunnat konstaterats felaktigheter i budgeten. Dessa felaktigheter måste rättas till för att kunna ge en möjlighet för de olika kostnadsställena att kunna hålla sin budget. Följande ändring görs inom socialförvaltningens budget: 200 tkr flyttas från Allégården till Smörblomman avseende personalkostnader. Därutöver begär socialnämnden att medel tillförs socialnämnden vad avser följande ändamål: Torshaga natt saknar 400 tkr PO 150 tkr för att täcka kostnader för obekväm arbetstid. Allégården natt saknar 650 tkr för att täcka kostnader för obekväm arbetstid. Åshaga dag saknar 150 tkr för att täcka kostnader för obekväm arbetstid. Ekåsa saknar 230 tkr för att täcka kostnaderna för enhetschef. Sammanlagt äskar socialnämnden ett tilläggsanslag på 1580 tkr. Föredragande Utvecklingssamordnare, Anna-Lena Blomberg och socialchef, Eva Augustsson. Socialnämnden äskar 1580 tkr hos kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna enligt ovanstående. Socialnämnden beslutar att ombudgetera 200 tkr från Allégården till Smörblomman i befintlig budget.

8 8 Sn 53 Ekonomi Information och diskussion kring det ekonomiska läget i förvaltningen och då framförallt frågor rörande hemtjänstens timmar och kostnader. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att granska hemtjänstkostnaderna och dess timmar och återkomma med rapport efter sommaren.

9 9 Sn 54 Dnr 39/15 Brukarundersökning Personlig assistans 2015 Resultat av brukarundersökning Personlig assistans Undersökningen visar att brukarna till övervägande del är mycket nöjda med den assistans de har idag. De känner sig trygga med sina assistenter och delaktiga i sin assistans, blir väl bemötta och vill inte ha sin assistans utförd på något annat sätt. Lägga informationen till handlingarna.

10 10 Sn 55 Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare för X Förslag på särskild förordnad vårdnadshavare: X Utredning verkställd av socialsekreterare, Cim Wahlström. Vid Tingsrätten i Kalmar ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare för X, med förslag X.

11 11 Sn 56 Dnr 32/15 Ändring i delegationsordning Ändrad organisation när det gäller tillhörigheten för biståndsenheten kräver en ändring i delegationsordningen när det gäller punkt 7.12 Bistånd i form av lägenhet med socialt kontrakt lagrum 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL). Delegat skall ändras från avdelningschef till enhetschef. Även 7.2 om bistånd i form av särskild boendeform och beslut om bistånd om annan särskild boendeform vid pågående särskilt boende, lagrum 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kräver en förändring från 1:e biståndshandläggare till enhetschef. Godkänna förändrad delegationsordning.

12 12 Sn 57 Delegationsbeslut och meddelanden Ordföranden anmäler meddelanden och delegationsbeslut enligt nedanstående. Ekonomiskt bistånd tiden Utredning- och behandlingsb. tiden Fastställda faderskap tiden Lägga informationen till handlingarna. -

13 13 Sn 58 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets delegationsbeslut redovisas genom protokoll från sammanträde den 6 maj Lägga arbetsutskottets protokoll från sammanträde den 6 maj 2015 till handlingarna.

14 14 Sn 59 Avtackning av socialchef Ordföranden avtackar socialchefen som i slutet av månaden går i pension.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer